Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Kut - Kw

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 01.09.2020 r.
 
 
 opis książki Kuta Krystyna: Piąta pora roku. Wiersze. T. II.
B.m. [Toruń]: b.w. [Wydawnictwo Kwadrat], 1985.
A6, [22] s., off. z masz., c. 40 zł.
S. [10-11, 14-15, 18-19, 22-23] niezadrukowane. Wg: Kalendarz Współczesny II. 1987. [Toruń]: Kwadrat [1987] s. 39 - nakł 1000 egz.
CD-813{1986, [25] s.}, CJ-1698, J-1804, S-132/2792, BN-2893*[wg J], BaBN-1.884.371, KS-2533, BJ-2290, FC-9904, Ka-4509, ST15-2333, {ECS-05364, Nukat-4041157 – [24] s.} – op
 opis książki Kuta Krystyna: Wiersze.
B.m. [Toruń]: K [Wydawnictwo Kwadrat], b.r. [1984].
A5, okł.kart., 3,[1],4-9,{15},10-11,[1],12-14,[1],16-22,[1],23-24 s., off. z masz., [c. 50 zł].
Tytuł okł. Przestawiono s. 15. Wg: Kalendarz Współczesny II. 1987. [Toruń]: Kwadrat [1987] s. 39 – nakł. 500 egz.
K-2286, G-84/244, CD-812*[wg K], CJ s. 272, J-1805, BN-2894, Ka-873, HN-000544417, KS-2532, Br-1458, FC-37093*[wg BN], ECS-04157, ST15-2334, Nukat-2474923 – MM
 opis książki Kutrzeba Tadeusz: Wyprawa kijowska 1920 roku.
Warszawa: nakł. Gebethnera i Wolffa, 1937.
24 cm, 358,[1] s., [5] k. tabl., [9] k. map złoż.
– uw
 opis książki Kutrzeba Tadeusz: Wyprawa kijowska 1920 roku.
Warszawa: Wydawnictwo Polskie KPN, 1988.
A5, okł.kart., 358,[1] s., [4] k. tabl., [8] s. map, mapa złoż. 31 x 29 cm, off. z oryg., [c. 2400 zł].
Przedruk z wyd.: Warszawa: Gebethner i Wolff 1937.
J-1806, BN-2896=BN-2895*[wg BUW - b.w.], Ka-874/I, Nukat-317331[BUW] – MM
 opis książki Kutrzeba Tadeusz: Wyprawa kijowska 1920 roku. Wydanie drugie.
Warszawa: Wydawnictwo Polskie KPN, 1989.
A5, okł.kart., 358,[1] s., [12] k. tabl., off. z oryg., c. 3500(-5000) zł.
Biblioteka Drogi.
[Przedruk z wyd.: Warszawa: Gebethner i Wolff 1937]. Część egzemplarzy z przestemplowaną c. 5000 zł.
Ka-874/II, BaBN-2.182.964, Nukat-2896899 – MM
 opis książki Kutrzeba Tadeusz: Wyprawa kijowska 1920.
Olsztyn: Euro, 1991.
– uw
 opis książki Kuusinen Aino: Pierścienie przeznaczenia. Życie w Sowieckiej Rosji od czasów Lenina do czasów Breżniewa.
Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1988.
A5, okł.kart., [4],147 s., off. z masz., c. 980 zł.
Tłumaczenie z języka angielskiego: B.H. [krypt. – właśc. Stefan Rakowski]. Tytuł oryg.: Der Gott stürtz seine Engel. Wien: Verlag Fritz Molden [1972]. Podstawa przekładu: The rings of destiny. Inside Soviet Russia from Lenin to Brezhnev. New York: William Morrow and Co. 1974.
Rec.: H.B.: Od Kominternu do łagrów. Kultura Niezależna 1989 nr 54 s. 71-75.
CD-1691, J-1807, BN-2897, Ka-875, BJ-2291, FC-9905, Br-1459, ECS-00576, ST15-2335, Nukat-284805 – MM
 ▬ Kuzaj Leszek [tłum.] - patrz: Orwell George: W hołdzie Katalonii. Oficyna Literacka 1985. – uw
 opis książki Kuzan Ireneusz [oprac.]: Podstawowe normy obrad, rozpowszechniania [!] wsród różnych organizacji.
Łódź: Dział Szkolenia Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej, 1981.
A4, 5 s., powiel. jednostr.
W tytule winno być: […] rozpowszechnione […]. Tekst datowany: 27.07.1981 r.
– MM
 opis książki Kuzio Taras: Zamieszki narodowościowe w Kazachstanie.
Warszawa: NAWA Niezależna Agencja Wydawnicza „Solidarności Walczącej”, 1989.
A5, okł.kart., 16 s., off. z masz., [c. 350 zł].
Tytuł okł. Okł.: stdr. Tłumaczenie Anna Żukowska-Maziarska wg: Central Asian Survey 1988 vol. 7 nr 4 s. 79-100.
BN-2898=BN-2899*[wg MBPŁ], Ka-876, Hoo99/184, BJ-2292, FC-9907, Br-1463, ECS-00577, ST15-2336, Nukat-721463 – MM
 ▬ Kuzniecow Edward: Z dziennika więziennego.
- w: Aneks 1974/75 nr 7-8 s. 234-255.
– uw – MM
 opis książki Kuzniecow Edward: Z dziennika więziennego.
Poznań-Łódź: Witrynka Literatów i Krytyków, b.r. [1981].
A6, okł., 21 s., off. z oryg.
Tytuł okł. Na II s. okł.: Od redakcji. S. 21 na III s. okł. Przedruk z: Aneks 1974/1975 nr 7-8 s. 234-255.
BŁ-98, BN-2900*[wg BŁ], BaBN-1.884.432, Ka-1290, BJ-2293, FC-9906, ECS-05272, Nukat-1208949 – MM
 ▬ Kuzniecow Edward: Z dziennika więziennego. - patrz: Archipelag Wolnej Mysli 3. Kraków: ABC 1981. Przedruk z: Aneks 1974-5 nr 7-8 s. 234-255. – uw
 ▬ Kuzniecow Edward [fragm.] - patrz: Cywilizacja więzienna. Wypisy literackie. Część 1: Świadectwa rosyjskie. N[owa] b.r. [1984]. – uw
 opis książki Kuźba Kazimierz: Historia Polski orłami pisana.
B.m.: NIW, 1981.
A4, okł.kart., 2 s., [6] k., off. z oryg., c. 50 zl.
Tytuł okł.
BJ-2294, FC-9912, Ka-4876, ST15-2337, Nukat-3869321 – op
 opis książki Kuźba Kazimierz: List otwarty do płk. Juliusza [właśc. Juliana] Sokoła, autora artykułu pt. „Konfederacja politycznej prowokacji”.
B.m.: b.w., b.r. [1980].
A5, [2],2-11 s., off. z masz.
Nazwa autora pod tekstem. List datowany: 16.X.1980 r.
BaBN-2.183.445, BJ-2299, FC-9909, ECS-05498, Nukat-4557241 – MM
 opis książki Kuźba Kazimierz: List otwarty do płk Juliusza [właśc. Juliana] Sokoła, autora artykułu p.t. „Konfederacja politycznej prowokacji”.
B.m.: b.w., b.r. [1980].
A5, 9 s.
Nazwa autora pod tekstem.
BaBN-1.848.794 – op
 opis książki Kuźba Kazimierz: List otwarty do Pułkownika Juliana Sokoła, autora artykułu: «Konfederacja politycznej prowokacji».
B.m.: b.w., b.r. [1980].
A5, okł., 9 s., off. z masz.
Tytuł okł. Na II s. okł. tytuł: List otwarty do płk. Juliana Sokoła autora artykułu pt. „Konfederacja politycznej prowokacji” /„Żołnierz Wolności”, Gazeta codzienna WP nr 239/9237; Warszawa, środa 15 października 1980, wyd. A. s. 4/. S. 9 na III s. okł. List datowany: 16 października 1980 r. Wysokość kolumny druku na s. 8 wraz z paginacją: 188,5 mm.
BN-2903, BJ-2297, FC-9908, Br-1460, ECS-04835, Nukat-1562260 – MM
 opis książki Kuźba Kazimierz: List otwarty do płk. Juliana Sokoła autora artykułu pt. „Konfederacja politycznej prowokacji” /„Żołnierz Wolności”, Gazeta codzienna WP nr 239/9237; Warszawa, środa 15 października 1980, wyd. A. s. 4/.
B.m.: b.w., b.r.
A5, okł., 9 s., off. z masz. [słaby, podobny do ksero, ale farba nieco rozlewa się po włóknach papieru].
I s. okł. czysta. Tytuł na II s. S. 9 na III s. okł. List datowany: 16 października 1980 r. Poza I s. okł. kopia wydania opisanego wyżej. Wysokość kolumny druku na s. 8 wraz z paginacją: 187 mm.
– MM
 opis książki Kuźba Kazimierz: List otwarty. Do Pułkownika Juliana Sokoła - autora artykułów w „Żołnierzu Wolności”.
B.m.: b.w., b.r. [1980].
A5, 10 s., off. z masz. częściowo jednostr.
Na s. 2 tytuł nagł.: List otwarty do płk. Juliana Sokoła, autora artykulu pt. „Konfederacja politycznej prowokacji” /„Żołnierz Wolności”, Gazeta Codzienna Wojska Polskiego nr 239/9237, Warszawa, środa 15 października 1980, wyd.A,s.4/. List datowany: 16 października 1980 r.
BN-2902, Ka-877, HN-002198236, BJ-2298, FC-9910, ECS-02581, ST15-2339, Nukat-1734478 – MM
 opis książki Kuźba Kazimierz: List otwarty do pułkownika Juliana Sokoła /autora artykułu pt. „Konfederacja politycznej prowokacji”/.
B.m.: b.w., b.r. [1980].
A4, VI,[1] s., off. z masz. jednostr.
Tytuł nagł. List datowany: 16.10.1980 r.
– MM
 opis książki Kuźba Kazimierz: List otwarty do płk. Juliana Sokoła - autora artykułu pt. „Konfederacja politycznej prowokacji” /Żołnierz Wolności nr 239/80/.
B.m.: nakładem KPN, b.r. [1980].
A4, 10 s., powiel. jednostr.
Tytuł nagł. List datowany: 16 października 1980 r.
BN-2901, Ka-5211, Br-1461, FC-37098*[wg BN] – MM
Dwie wersje s. 5:
- ostatni wiersz: [role.]. - MM;
- ostatni wiersz: [wa role.] i sygn.: NSZZ 300 szt. - MM.
 ▬ Kuźba Kazimierz: List otwarty do płk. Juliusza [właśc. Juliana] Sokoła, autora art. pt. „Konfederacja politycznej prowokacji”. (Żołnierz Wolności. Gazeta Codzienna Wojska Polskiego Nr 239/9237, Warszawa, środa 15 października 1980 r. Wydanie 1, cena 1 zł, str. 4) [tytuł nagł.]. B.m.: b.w., b.r. [1980]. A4, 9 k., masz. List dat.: 16.X.1980. Nazwa autora pod tekstem. ST15-2338, Nukat-4267241 – uw
 ▬ Kuźba Kazimierz: List otwarty do płk. Juliana Sokoła - autora artykułu pt. „Konfederacja politycznej prowokacji” (Żołnierz Wolności nr 239/80).
- w: Wolny Związkowiec nr 25(58), 1 czerwca 1981, s. 4-6.
- w: Solidarność Ziemi Puławskiej nr 36(44), 25 VI 1981, s. 15-19.
– uw – MM
 opis książki Kuźba Kazimierz: Naród Polski nie może żyć bez Boga.
Warszawa: Wydawnictwo Polskie, 1979.
A5, okł., 13 s., off. z masz.
Preibisz-33, BN-2904, Ka-3865, BJ-2300, FC-9911, Br-1462, ECS-05563, ST15-2340, Nukat-4051763 – MM
 ▬ Kuźba Kazimierz - patrz: Lida Z., Wilno A. [pseud.]. – uw
 ▬ Kuźba Kazimierz - patrz: Stanisław Kujawa: Propozycja zreformowania przemysłu drobnego w Polsce. Czy chcemy wyjść z kryzysu. Warszawa: Komitet Redakcyjny „Solidarności Rzemieślniczej” marzec 1981. – uw
 ▬ Kuźba Jan Kazimierz [wiersze] – patrz w: Ka-Zet [pseud.][oprac.]: …Póki my żyjemy! Zbiór wierszy i piosenek regionu Śląsko-Dąbrowskiego 1981-1982. Oficyna Śląska 1986. – uw
 ▬ Kwadratura koła. Z Milovanem Dżilasem rozmawia George Urban. - patrz: Milovan [Djilas] Dżilas, George Urban: Kwadratura koła. Z Milovanem Dżilasem rozmawia George Urban. Międzyzakładowa Struktura Solidarności V 1986. – uw
 ▬ Kwapiszewska Jolanta [rozm.] - patrz: Kto tu wpuścił dziennikarzy. Nowa [1985]. – uw
 ▬ Kwarc Seweryn [pseud.] - patrz: Marek Nowakowski: Kto to zrobił? – uw
 ▬ Kwaśniewska [błędne nazwisko powstałe w wyniku pomyłki drukarskiej] Wiesława - właśc. Wiesława Kwiatkowska – uw
 opis książki Kwaśniewska Wiesława [winno być Kwiatkowska][wybór i oprac.]: Grudzień 1970 w Gdyni.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie, 1986.
A5, okł.kart., 101 s., off. z masz., c. 350 zł.
Archiwum „Solidarności”; t. 11. Seria: Relacje i opracowania.
Tytuł okł.: Grudzień ’70 w Gdyni. Na okł. oraz s. tytułowej wydrukowano błędne nazwisko autorki opracowania, winno być Kwiatkowska [sprostowanie zamieszczono w Tygodniku Mazowsze nr 196, 28.I.1987, s. 3]. Nazwisko autorki opracowania w formie właściwej jest na s. 99 w nagłówku streszczenia w jęz. angielskim. Na k. tyt. nazwa wyd.: „Wydawnictwo Pokolenie”.
G-86/173, Ł-231, CD-38, CJ-1068, J-1809, BN-1498, Ka-878, Hoo99/184, KS-0610*[wg CD], BJ-2301, FC-9915, Br-1464, ECS-01444, Nukat-659408 – MM
Okładka:
- z białego cienkiego jednostronnie satynowanego kartonu. - MM;
- z szarobrązowego dość dobrego kartonu o grubości ok. 0,32 mm. - MM.
 ▬ Kwaśniewski Antoni [pseud.] - właśc. Anna Radziwiłł – uw
 opis książki Kwaśniewski Antoni [pseud.], Wyrwa Wacław [pseud.]: Jakiej polityki Polacy potrzebują?
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Społeczne KOS; ON, b.r. [1984].
A5, okł., 36 s., off. z oryg., c. 65 zł.
Zeszyty Edukacji Narodowej; [13]. Dyskusje.
Tytuł okł. Zawiera teksty: Wacław Wyrwa: Uwagi o 16 miesiącach przerwy na wolność; Antoni Kwaśniewski: Rozważania o postawach polskiego społeczeństwa; Wiesław Wyrwa: Jakiej polityki Polacy potrzebują? Spis treści na III s. okł. Nazwa wydawcy oraz cena stemplem.
K-2287, G-84/245, J-1809, BN-4715, Ka-879, Hoo99/184, HN-000510206, BJ-3890, FC-7619, Br-1465, ECS-02583, ST15-2342, Nukat-744283 – MM
 opis książki Kwaśniewski Jacek: Konflikt w Regionie Łódzkim.
B.m. [Łódź]: [Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej], czerwiec 1989.
A4, okł., 4 s., ksero z masz.
– MM
 ▬ Kwaśniewski Jacek - patrz: Jerzy Drygalski, Jacek Kwaśniewski: Milczące massmedia. Łódź: BŁ 1985; Jerzy Drygalski, Jacek Kwaśniewski: (Nie)realny socjalizm. Warszawa: Piechur 1988. – uw
 ▬ Kwaśniewski Jacek - patrz: Milton Friedman, Rose Friedman: Wolny wybór. Kurs 1985; Michael Novak: Zadanie amerykańskie. Esej o przyszłości demokratycznego kapitalizmu. Kurs 1986. – uw
 ▬ Kwaśniewski Jerzy: O manipulowaniu w życiu społecznym. - patrz w: Manipulacja i obrona przed manipulacja. Sesja na Uniwersytecie Warszawskim 1981. Adsum [1984]. – uw
 opis książki Kwestia żydowska. Prawda a rzeczywistość.
Kraków: b.w., 1990.
A5, okł., 8,[1] s., off. z masz. [słaby techn.].
Tytuł okł. S. [9] na III s. okł.
BaBN-1.359.995, [BJ-3783, FC- 8123 - stdr. ze skł.] – uw – MM
 ▬ Kwestionariusz. Toruń: Ośrodek Prac Społeczno-Zawodowych NSZZ „Solidarność”, 1981. A4, 2 s., powiel. Dot. sondy w celu ustalenia sposobu reglamentacji kawy, alkoholu i słodyczy. Dat.: 15.09.1981 r. Pod tekstem: Nakł. 2000 egz. ST15-2343 – uw
 opis książki Kwiatkowska Wiesława: Grudzień 1970 w Elblągu.
Elbląg: b.w., 1988.
A5, okł.kart., [2],20 s., off. z masz., c. 150 zł.
Biblioteka Biuletynu Elbląskiego.
Tytuł okł. S. 19-20 na III-IV s. okł.
J-1810, S-133/1172[1989], BN-2905*[wg BUG], BJ-2302[1980?], FC-7616, Ka-4567, Br-1466, ST15-2344, Nukat-349943 – op
 opis książki Kwiatkowska Wiesława: [List otwarty do:] Redaktor Wiesław Kozyra. Tygodnik „Wybrzeże”, Targ Drzewny.
Gdańsk–Gdynia: b.w., 27 stycznia 1984.
A4, 5 k., masz. przeb.
ST15-2345, Nukat-4200758[UMK][powiel.] – op
 ▬ Kwiatkowska Wiesława – patrz: Kwaśniewska [nazwisko błędnie wydrukowane w wyniku pomyłki drukarskiej] Wiesława [wybór i oprac.]: Grudzień 1970 w Gdyni. Warszawa: Pokolenie, 1986. Archiwum „Solidarności”; t. 11. Seria: Relacje i opracowania. – uw
 ▬ Kwiatkowska Wiesława - patrz w: Grudzień 1970. Relacje. Część 1. Gdańsk: Ośrodek Prac Społeczno-Zawodowych MKZ NSZZ „Solidarności” 1981; Grudzień 1970. Relacje. Wrocław: Agencja Wydawnicza Solidarności Walczącej 1983; Andrzej Gwiazda, Wiesława Kwiatkowska: Gwiazda miałeś rację. Gdynia, Sopot: ZP 1990. – uw
 opis książki Kwiatkowska-Viatteau Aleksandra: Katyń.
London: Polonia, 1988.
22 cm, 46 s.
Świat Współczesny; 6.
– uw
 opis książki Kwiatkowska-Viatteau Aleksandra: Katyń.
B.m.: b.w., b.r. [1988-1989].
A5, okł.kart., [3],8-44 s., off. z oryg.
Zakończenie tekstu na III s. okł. Spis treści na II i IV s. okł. Paginacja zmieniona w stosunku do podstawy przedruku. Pod tekstem: Powyższy tekst jest polską wersją książki Katyn. L’armee polonaise assassinee opublikowanej w 1982 roku przez Editions Complexe w Brukseli. W przekładzie dokonano skrótów w częściach przeznaczonych dla czytelnika zachodniego. Przedruk tekstu wprowadzającego z: Katyń. Wybór publicystyki 1943-1988. London: Polonia 1988 s. 7-46.
BN-2906*[wg BUW], Ka-880, Br-1467, ST15-2346, Nukat-161638 – MM
 opis książki Kwiatkowska-Viatteau Aleksandra: Katyń.
B.m.: b.w., b.r. [1988-1989].
A5, okł.kart., [1],8-46 s., off. z oryg.
Brak spisu treści. Paginacja zgodna z podstawą przedruku. Pod tekstem: Powyższy tekst jest polską wersją książki Katyn. L’armee polonaise assassinee opublikowanej w 1982 roku przez Editions Complexe w Brukseli. W przekładzie dokonano skrótów w częściach przeznaczonych dla czytelnika zachodniego. Przedruk tekstu wprowadzającego z: Katyń. Wybór publicystyki 1943-1988. London: Polonia 1988 s. 7-46.
ECS-04053{[ok. 1984]}, {ECS-05060, Nukat-2754879 - [po 1988]} – MM
 opis książki Kwiatkowska-Viatteau Aleksandra: Przypomnienie tematu. Katyń.
B.m.: b.w., b.r.
A5, okł. kart., [3],8-46 s., [41] s., off. z oryg.
ST15-2347, Nukat-90146 – op
 opis książki Kwiatkowska-Viatteau Aleksandra: Przypomnienie tematu. Katyń.
B.m. [Bydgoszcz]: b.w. [Nasza przyszłość?], b.r. [1989-90].
A5, okł. tw. z metal. narożn., [4],9-46 s., [41] s. tabl., off. z oryg., [c. 5000 zl].
Pod tekstem: Powyższy tekst jest polską wersją książki Katyn. L’armee polonaise assassinee opublikowanej w 1982 roku przez Editions Complexe w Brukseli. W przekładzie dokonano skrótów w częściach przeznaczonych dla czytelnika zachodniego. Jednocześnie jest to tekst wprowadzający do książki: Katyn. Wybór publicystyki 1943-1988. London: Polonia 1988 s. 7-46, skąd został przedrukowany. Część ilustracyjna jest wyborem ilustracji z książki: Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów.
BJ-2303, FC-9917 – MM
 ▬ Kwiatkowska-Viatteau Aleksandra: Przypomnienie tematu. [wstęp do:] Katyn. Wybór publicystyki 1943-1988. Mysl [1989]. – uw
 ▬ Kwiatkowski Eugeniusz: Józef Piłsudski 1926-1935. Fragment biogramu. - patrz w: Rzeczpospolita Niepodległa. 1. Warszawa 1988. Nasze Dziedzictwo. – uw
 ▬ Kwiatkowski Eugeniusz: Józef Beck. - patrz w: Rzeczpospolita Niepodlegla. 1. Warszawa 1988. Nasze Dziedzictwo. – uw
 opis książki Kwiatkowski Michał, Borowicz Tadeusz; Giertych Jędrzej: Przeciw orientacji niemieckiej (Cykl artykułów).
Lens: nakł. „Narodowca”, 1978.
21 cm, 61,[3] s.
– uw
 opis książki Kwiatkowski Michał, Borowicz Tadeusz; Giertych Jędrzej: Przeciw orientacji niemieckiej (Cykl artykułów).
B.m.: b.w., b.r.
A5, 61,[3] s., ksero.
Charakterystyczne zakreślenia na prawo od tekstu na s. 60-61. Zawiera artykuły drukowane w Narodowcu od 14 września do 6 października 1978 r.
– MM [egz. krzywo obcięty]
 opis książki Kwiecień miesiącem pamięci narodowej.
B.m. [Kraków]: Liberté Wydawnictwo Libertas], b.r. [1983].
A5, [1],6,[1] s., off. z masz., [c. 10-50 zl].
W nagł.: „Bojownikom Niepodległości”.
K-2288, G-83/298, J-1811, BK-316, BN-2907*[wg K], BJ-2304, FC-9902, KJ-333*, Br-1468[b.w.], Nukat-674201[Oss] – MM
 opis książki Kwieciński Zbigniew: Dylematy, inicjatywy, przebudzenia. Nad przesłankami odrodzenia edukacji w Polsce. Wyd. I.
Wrocław: Inicjatywa Wydawnicza Aspekt, 1985.
A5, okł.kart., 88 s., off. z masz., c. 190 zł.
20-ta pozycja IW Aspekt.
Wydano przy współpracy Pomocników Społecznych na zlecenie Dolnośląskiej Rady Edukacji.
K-2289, G-85/192, J-1812, BN-2908, Ka-881, Hoo99/184, HN-000509656, BJ-2305, FC-9903, Br-1469, ECS-00578, ST15-2348, Nukat-258653 – MM
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.