Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Kut - Kw

Data ostatniej korekty tekstu: 25.01.2015 r.
 
 
 • Kuta Krystyna: Piąta pora roku. Wiersze. T. II.
  B.m.[Toruń]: b.w. [Wydawnictwo Kwadrat] 1985.
  A6, [22] s., off. z masz., c. 40 zł.
  Wg: Kalendarz Współczesny II. 1987. [Toruń]: Kwadrat [1987] s. 39 - nakł 1000 egz.
  CD-813[1986, [25] s.], CJ-1698, J-1804, S-132/2792, BN-2893[wg J], KS-2533, BJ-2290, Ka-4509 - op
  Patrz też [?]: Roman Bolski: Piąta pora roku.
 • Kuta Krystyna: Wiersze.
  B.m.[Toruń]: K [Wydawnictwo Kwadrat] b.r. [1984].
  A5, okł.kart., 3,[1],4-9,15,10-11,[1],12-14,[1],16-22,[1],23-24 s., off. z masz., [c. 50 zł].
  Tytuł okł. Przestawiono s. 15. Wg: Kalendarz Współczesny II. 1987. [Toruń]: Kwadrat [1987] s. 39 - nakł. 500 egz.
  K-2286, G-84/244, CD-812[wg K], CJ s. 272, J-1805, BN-2894, Ka-873, HN-000544417, KS-2532, Br-1458 - MM
 • Kutrzeba Tadeusz: Wyprawa kijowska 1920 roku.
  Warszawa: Gebethner i Wolff 1937.
  24 cm, 358 s.
  - uw
 • Kutrzeba Tadeusz: Wyprawa kijowska 1920 roku.
  Warszawa: Wydawnictwo Polskie KPN 1988.
  A5, okł.kart., 358,[9] s., [4] k. tabl., mapa 31 x 29 cm, off. z oryg., [c. 2400 zł].
  Przedruk z wyd.: Warszawa: Gebethner i Wolff 1937.
  J-1806, BN-2896=BN-2895[wg BUW - b.w.], Ka-874/I - MM
 • Kutrzeba Tadeusz: Wyprawa kijowska 1920 roku. Wydanie drugie.
  Warszawa: Wydawnictwo Polskie KPN 1989.
  A5, okł.kart., 358,[1] s., [12] k. tabl., off. z oryg., c. 3500(-5000) zł.
  Biblioteka Drogi.
  [Przedruk z wyd.: Warszawa: Gebethner i Wolff 1937]. Część egzemplarzy z przestemplowaną c. 5000 zł.
  Ka-874/II - MM [5000]
 • Kutrzeba Tadeusz: Wyprawa kijowska 1920.
  Olsztyn: Euro 1991.
  - uw
 • Kuusinen Aino: Pierścienie przeznaczenia. Życie w Sowieckiej Rosji od czasów Lenina do czasów Breżniewa.
  Warszawa: Wydawnictwo Krąg 1988.
  A5, okł.kart., [4],147 s., off. z masz., c. 980 zł.
  Tłumaczenie z języka angielskiego: B.H. [krypt. - właśc. Stefan Rakowski]. Tytuł oryg.: Der Gott stürtz seine Engel. Wien: Verlag Fritz Molden [1972]. Podstawa przekładu: The rings of destiny. Inside Soviet Russia from Lenin to Brezhnev. New York: William Morrow and Co. 1974.
  Rec.: H.B.: Od Kominternu do łagrów. Kultura Niezależna 1989 nr 54 s. 71-75.
  CD-1691, J-1807, BN-2897, Ka-875, BJ-2291, Br-1459 - MM
 • Kuzaj Leszek [tłum.] - patrz: Orwell George: W hołdzie katalonii. Oficyna Literacka 1985. - uw
 • Kuzan Ireneusz [oprac.]: Podstawowe normy obrad, rozpowszechniania [!] wśród różnych organizacji.
  Łódź: Dział Szkolenia Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej, 1981.
  A4, 5 s., powiel. jednostr.
  W tytule winno być: […] rozpowszechnione […]. Tekst datowany: 27.VII.1981 r.
  - MM
 • Kuzio Taras: Zamieszki narodowościowe w Kazachstanie.
  Warszawa: NAWA Niezależna Agencja Wydawnicza „Solidarności Walczącej” 1989.
  A5, okł.kart., 16 s., off. z masz., [c. 350 zł].
  Tłumaczenie Anna Żukowska-Maziarska wg: Central Asian Survey 1988 vol.7 nr 4 s. 79-100.
  BN-2898=BN-2899[wg MBPŁ], Ka-876, Hoo99/184, BJ-2292, Br-1463 - MM
 • Kuzniecow Edward: Z dziennika więziennego.
  - w: Aneks 1974/75 nr 7-8 s. 234-255.
  - uw - MM
 • Kuzniecow Edward: Z dziennika więziennego.
  Poznań-Łódź: Witrynka Literatów i Krytyków b.r. [1981].
  A6, okł., 21 s., off. z oryg.
  Przedruk z: Aneks Londyn 1974/1975 nr 7-8 s. 234-255.
  BŁ-98, BN-2900*[wg BŁ], Ka-1290, BJ-2293 - MM
 • Kuzniecow Edward: Z dziennika więziennego. - patrz: Archipelag Wolnej Myśli 3. Kraków: ABC 1981. Przedruk z: Aneks 1974-5 nr 7-8 s. 234-255. - uw
 • Kuzniecow Edward [fragm.] - patrz: Cywilizacja więzienna. Wypisy literackie. Część 1: Świadectwa rosyjskie. N[owa] b.r. [1984]. - uw
 • Kuźba Kazimierz: Historia Polski orłami pisana.
  B.m.: NIW, 1981.
  A4, 2 s., [6] k., off. z oryg., c. 50 zł.
  BJ-2294, Ka-4876 - op
 • Kuźba Kazimierz: List otwarty do płk. Juliusza [właśc. Juliana] Sokoła, autora artykułu pt. „Konfederacja politycznej prowokacji”.
  B.m.: b.w., b.r. [1980].
  A5, [2],3-11 s., off. z masz.
  Tytuł okł. List datowany: 16.X.1980.
  BJ-2299, FC-9909 - MM
 • Kuźba Kazimierz: List otwarty do płk Juliusza [właśc. Juliana] Sokoła, autora artykułu p.t. „Konfederacja politycznej prowokacji”.
  B.m.: b.w., b.r. [1980].
  A5, 9 s.
  Nazwa autora pod tekstem.
  BaBN - op
 • Kuźba Kazimierz: List otwarty do Pułkownika Juliana Sokoła, autora artykułu: „Konfederacja politycznej prowokacji”.
  B.m.: b.w., b.r. [1980].
  A5, okł., 9 s., off. z masz.
  Tytuł okł. Na II s. okładki tytuł brzmi: List otwarty do płk. Juliana Sokoła autora artykułu pt. „Konfederacja politycznej prowokacji” /„Żołnierz Wolności”, Gazeta codzienna WP nr 239/9237; Warszawa, środa 15 października 1980, wyd. A, s. 4/. S. 9 na III s. okł. List datowany: 16.X.1980. Wysokość kolumny druku na s. 8 wraz z paginacją: 188,5 mm.
  BN-2903, BJ-2297, FC-9908, Br-1460, ECS-04835, Nukat-1562260 - MM
 • Kuźba Kazimierz: List otwarty do płk. Juliana Sokoła autora artykułu pt. „Konfederacja politycznej prowokacji” /„Żołnierz Wolności”, Gazeta codzienna WP nr 239/9237; Warszawa, środa 15 października 1980, wyd. A, s. 4/.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł., 9 s., off. z masz. [słaby, podobny do ksero, ale farba nieco rozlewa się po włóknach papieru].
  I s. okł. czysta. Tytuł na II s. S. 9 na III s. okł. List datowany: 16.X.1980. Poza I s. okł. kopia wydania opisanego wyżej. Wysokość kolumny druku na s. 8 wraz z paginacją: 187 mm.
  - MM
 • Kuźba Kazimierz: List otwarty. Do Pułkownika Juliana Sokoła - autora artykułów w „Żołnierzu Wolności”.
  B.m.: b.w., b.r. [1980].
  A5, 10 s., off. z masz. częściowo jednostr.
  Na s. 2 tytuł nagł.: List otwarty do płk. Juliana Sokoła, autora artykułu pt. „Konfederacja politycznej prowokacji” /„Żołnierz Wolności”, Gazeta Codzienna Wojska Polskiego nr 239/9237, Warszawa, środa 15 października 1980, wyd. A s. 4/.
  BN-2902, Ka-877, HN-002198236, BJ-2298, FC-9910, ECS-02581, Nukat-1734478 - MM
 • Kuźba Kazimierz: List otwarty do pułkownika Juliana Sokoła (autora artykułu pt. „Konfederacja politycznej prowokacji”).
  B.m.: b.w., b.r. [1980].
  A4, VI,[1] s., off. z masz. jednostr.
  Tytuł nagł. List datowany: 16.X.1980.
  - MM
 • Kuźba Kazimierz: List otwarty do płk. Juliana Sokoła - autora artykułu pt. "Konfederacja politycznej prowokacji" /Żołnierz Wolności nr 239/80/.
  B.m.: nakładem KPN, b.r. [1980].
  A4, 10 s., powiel. jednostr.
  Tytuł nagł. List datowany: 16.X.1980. Dwie wersje s. 5:
  - ostatni wiersz: [rolę.]
  - ostatni wiersz: [wą rolę.] i sygn.: NSZZ 300 szt.
  BN-2901, Ka-5211, Br-1461 - MM
 • Kuźba Kazimierz: List otwarty do płk. Juliana Sokoła - autora artykułu pt. „Konfederacja politycznej prowokacji” (Żołnierz Wolności nr 239/80).
  - w: Wolny Związkowiec nr 25(58), 1 czerwca 1981, s. 4-6.
  - w: Solidarność Ziemi Puławskiej nr 36(44), 25 VI 1981, s. 15-19.
  - uw - MM
 • Kuźba Kazimierz: Naród Polski nie może żyć bez Boga.
  Warszawa: Wydawnictwo Polskie, 1979.
  A5, okł., 13 s., off. z masz.
  Preibisz-33, BN-2904, Ka-3865, BJ-2300, Br-1462 - MM
 • Kuźba Kazimierz - patrz: Lida Z., Wilno A. [pseud.]. - uw
 • Kuźba Kazimierz - patrz: Kujawa Stanisław: Propozycja zreformowania przemysłu drobnego w Polsce. Czy chcemy wyjść z kryzysu. Warszawa: Komitet Redakcyjny "Solidarności Rzemieślniczej" marzec 1981. - uw
 • Kuźba Jan Kazimierz [wiersze] - patrz w: Ka-Zet [pseud.][oprac.]: … Póki my żyjemy ! Zbiór wierszy i piosenek regionu Śląsko-Dąbrowskiego 1981-1982. Oficyna Śląska 1986.- uw
 • Kwadratura koła. Z Milovanem Dżilasem rozmawia George Urban. - patrz: [Djilas] Dżilas Milovan, Urban George: Kwadratura koła. Z Milovanem Dżilasem rozmawia George Urban. Międzyzakładowa Struktura Solidarności V 1986. - uw
 • Kwapiszewska Jolanta [rozm.] - patrz: Kto tu wpuścił dziennikarzy. Nowa [1985]. - uw
 • Kwarc Seweryn [pseud.] - patrz: Nowakowski Marek: Kto to zrobił? - uw
 • Kwaśniewska [błędne nazwisko powstałe w wyniku pomyłki drukarskiej] Wiesława - właśc. Wiesława Kwiatkowska - uw
 • Kwaśniewska Wiesława [winno być Kwiatkowska][wybór i oprac.]: Grudzień 1970 w Gdyni.
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie, 1986.
  A5, okł.kart., 101 s., off. z masz., c. 350 zł.
  Archiwum „Solidarności”; t. 11. Seria: Relacje i opracowania.
  Tytuł okł.: Grudzień ’70 w Gdyni. Na okł. oraz s. tytułowej wydrukowano błędne nazwisko autorki opracowania, winno być Kwiatkowska [sprostowanie zamieszczono w Tygodniku Mazowsze nr 196, 28.I.1987, s. 3]. Nazwisko autorki opracowania w formie właściwej jest na s. 99 w nagłówku streszczenia w jęz. angielskim.
  G-86/173, Ł-231, CD-38, CJ-1068, J-1809, BN-1498, Ka-878, Hoo99/184, KS-0610*[wg CD], BJ-2301, FC-9915, Br-1464, ECS-01444, Nukat-659408 - MM
  Okładka:
  - z białego cienkiego jednostronnie satynowanego kartonu. - MM;
  - z szarobrązowego dość dobrego kartonu o grubości ok. 0,32 mm. - MM
 • Kwaśniewski Antoni [pseud.] - właśc. Anna Radziwiłł - uw
 • Kwaśniewski Antoni [pseud.], Wyrwa Wacław [pseud.]: Jakiej polityki Polacy potrzebują?
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Społeczne KOS, ON b.r. [1984].
  A5, okł., 36 s., off. z oryg., c. 65 zł.
  Zeszyty Edukacji Narodowej; [13]. Dyskusje.
  Zawiera teksty: Wacław Wyrwa: Uwagi o 16 miesiącach przerwy na wolność; Antoni Kwaśniewski: Rozważania o postawach polskiego społeczeństwa; Wiesław Wyrwa: Jakiej polityki Polacy potrzebują?
  K-2287, G-84/245, J-1809, BN-4715, Ka-879, Hoo99/184, HN-000510206, BJ-3890, Br-1465 - MM
 • Kwaśniewski Jacek: Konflikt w Regionie Łódzkim.
  B.m. [Łódź]: [Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej], czerwiec 1989.
  A4, okł., 4 s., ksero z masz.
  - MM
 • Kwaśniewski Jacek - patrz: Drygalski Jerzy, Kwaśniewski Jacek: Milczące massmedia. Łódź: BŁ 1985; Drygalski Jerzy, Kwaśniewski Jacek: (Nie)realny socjalizm. Warszawa: Piechur 1988. - uw
 • Kwaśniewski Jacek [tłum.] - patrz: Friedman Milton, Friedman Rose: Wolny wybór. Kurs 1985; Novak Michael: Zadanie amerykańskie. Esej o przyszłości demokratycznego kapitalizmu. Kurs 1986. - uw
 • Kwaśniewski Jerzy: O manipulowaniu w życiu społecznym. - patrz w: Manipulacja i obrona przed manipulacją. Sesja na Uniwersytecie Warszawskim 1981. Adsum [1984]. - uw
 • Kwestia żydowska. Prawda a rzeczywistość.
  Kraków: b.w. 1990.
  A5, okł., 8,[1] s., off. z masz. [słaby techn.].
  BJ-3783[stdr. ze skł.] - uw - MM
 • Kwiatkowska Wiesława: Grudzień 1970 w Elblągu.
  Elbląg: b.w. 1988 [wg S: 1989].
  A5, [4],20 s., off. z masz., c. 150 zł.
  Biblioteka Biuletynu Elbląskiego.
  J-1810, S-133/1172, BN-2905[wg BUG], BJ-2302[1980 ?], Ka-4567, Br-1466 - op
 • Kwiatkowska Wiesława - patrz: Kwaśniewska [nazwisko błędnie wydrukowane w wyniku pomyłki drukarskiej] Wiesława [wybór i oprac.]: Grudzień 1970 w Gdyni. Warszawa: Pokolenie, 1986. Archiwum „Solidarności”; t. 11. Seria: Relacje i opracowania. - uw
 • Kwiatkowska Wiesława - patrz w: Grudzień 1970. Relacje. Część 1. Gdańsk: Ośrodek Prac Społeczno-Zawodowych MKZ NSZZ „Solidarność” 1981; Grudzień 1970. Relacje. Wrocław: Agencja Wydawnicza Solidarności Walczącej 1983; Gwiazda Andrzej, Kwiatkowska Wiesława: Gwiazda miałeś rację. Gdynia, Sopot: ZP 1990.- uw
 • Kwiatkowska-Viatteau Aleksandra: Katyń.
  London: Polonia 1988.
  22 cm, 46 s.
  Świat Współczesny; 6.
  - uw
 • Kwiatkowska-Viatteau Aleksandra: Katyń.
  B.m.: b.w., b.r. [ok. 1988-9].
  A5, okł.kart., [3],8-44 s.
  Zakończenie tekstu na III s. okł. Spis treści na II i IV s. okł. Paginacja zmieniona w stosunku do podstawy przedruku. Przedruk tekstu wprowadzającego z: Katyń. Wybór publicystyki 1943-1988. London: Polonia 1988 s. 7-46.
  BN-2906[wg BUW], Ka-880, Br-1467 - MM
 • Kwiatkowska-Viatteau Aleksandra: Katyń.
  B.m.: b.w., b.r. [ok. 1988-9].
  A5, okł.kart., [1],8-46 s.
  Brak spisu treści. Paginacja zgodna z podstawą przedruku. Przedruk tekstu wprowadzającego z: Katyń. Wybór publicystyki 1943-1988. London: Polonia 1988 s. 7-46.
  - MM
 • Kwiatkowska-Viatteau Aleksandra: Przypomnienie tematu. Katyń.
  B.m.[Bydgoszcz]: b.w. [Nasza przyszłość ?], b.r. [1989-90].
  A5, okł. tw. z metal. narożn., [4],9-46 s., [41] s. tabl., off. z oryg., [c. 5000 zł].
  Jest to polska wersja książki: Katyn. L’armee polonaise assassinee. 1940-1943. Bruksela: Editions Complexe 1982. W przekładzie dokonano skrótów w częściach przeznaczonych dla czytelnika zachodniego. Jednocześnie jest to tekst wprowadzający do książki: Katyń. Wybór publicystyki 1943-1988. London: Polonia 1988 s. 7-46, skąd został przedrukowany. Część ilustracyjna jest wyborem ilustracji z książki: Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów.
  BJ-2303 - MM
 • Kwiatkowska-Viatteau Aleksandra: Przypomnienie tematu. [wstęp do:] Katyń. Wybór publicystyki 1943-1988. Myśl [1989]. - uw
 • Kwiatkowski Eugeniusz: Józef Piłsudski 1926-1935. Fragment biogramu. - patrz w: Rzeczpospolita Niepodległa. 1. Warszawa 1988. Nasze Dziedzictwo. - uw
 • Kwiatkowski Eugeniusz: Józef Beck. - patrz w: Rzeczpospolita Niepodległa. 1. Warszawa 1988. Nasze Dziedzictwo. - uw
 • Kwiecień miesiącem pamięci narodowej.
  B.m. [Kraków]: Liberté [Wydawnictwo Libertas], b.r. [1983].
  A5, [1],6,[1] s., off. z masz., [c. 10-50 zł].
  W nagł.: „Bojownikom Niepodległości”.
  K-2288, G-83/298, J-1811, BK-316, BN-2907*[wg K], BJ-2304, KJ-333*, Br-1468[b.w.] - MM
 • Kwieciński Zbigniew: Dylematy, inicjatywy, przebudzenia. Nad przesłankami odrodzenia edukacji w Polsce. Wyd. I.
  Wrocław: Inicjatywa Wydawnicza Aspekt 1985.
  A5, okł.kart., 88 s., off. z masz., c. 190 zł.
  20-ta pozycja IW Aspekt.
  Wydano przy współpracy Pomocników Społecznych na zlecenie Dolnośląskiej Rady Edukacji.
  K-2289, G-85/192, J-1812, BN-2908, Ka-881, Hoo99/184, HN-000509656, BJ-2305, Br-1469 - MM
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2017. e-mail: muzeum@m-ws.pl ; bibula@incipit.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.
„No framing” - Nie zezwalam na pokazywanie zawartości mojej witryny w ramce (ang. „frame”), umieszczonej w innej witrynie internetowej.