Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: L - Leh

Data ostatniej korekty tekstu: 27.03.2017 r.
 
 
 • L.: Gospodarka a stan wojenny. - patrz w: Gdzie jesteśmy. Klęska czy następny etap walki? Warszawa: Krąg 1982. - uw
 • L. [wiersze w:] Do czytania w czas adwentowy. [1983]. - uw
 • L.D. [krypt.]: Kulisy paktu Ribbentrop-Mołotow (tekst przepisany z prasy katolickiej).
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, 4 s., off. ze skł.
  Kryptonim autora pod tekstem. Omówienie artykułów historyka H. Arumiae [także Arumiane - właśc. Heino Arumäe] które ukazały się na łamach dwu estońskich gazet: Rahya Haal [właśc. Rahva Hääl] i Sowietskaja Estonia.
  - MM
 • L. J. [krypt.] - patrz: Leopold Jerzewski [pseud.] - uw
 • L. J. [krypt.] [przekł.] - Wojnowicz Włodzimierz: Opowiadania. Lublin: Respublica 1989. - uw
 • L.L. [krypt.] - właśc. Tadeusz Wypych - uw
 • L.L.: Uwagi o niezależnym obiegu wydawniczym.
  B.m.[Warszawa]: b.w., b.r. [styczeń 1987].
  A4, 8 s., powiel., [nakł. 50 egz].
  Tytuł nagł. Przeredagowane wyimki z tekstu pt. "O dobro czytelnika" drukowano w: Tygodnik Mazowsze 1987 nr 209/210, 6 V 1987 r., s. 3. Przedruk rozszerzonego tekstu w: Kultura 1987 nr 10 s. 56-67.
  CJ-1099, J-1920, S-142/3125, BN-3053, Sup-538, KS-6491 - op
 • L. L. [tłum.] - patrz w: Widmo komunizmu. O wojnie w Afganistanie. - uw
 • L.N. [krypt.] - patrz: B.E., K.N., L.N., N.R. [krypt.] - uw
 • LS [krypt.] - właśc. Lucjan Suchanek - uw
 • LS [krypt.]: Zamiast przedm. do pol. wyd. [dyskusja o twórczości Zinowiewa] - patrz: Zinowiew Aleksander: Rosja i Zachód. Warszawa: Krąg 1984. - uw
 • L.St. [wiersze w:] Do czytania w czas adwentowy. [1983]. - uw
 • LT: Posłowie. - patrz w: Raporty katyńskie ambasadora O’Malley’a. Kraków: Wydawnictwo Krzyża Nowohuckiego - uw
 • L. W. - patrz: W. L.: Sprawozdanie cenzora W. L. - uw
 • Labedz Leopold - patrz: Leopold Łabędź - uw
 • Labo Sebastian: Zamach na papieża w świetle Fatimy i w cieniu jednej rewolucji.
  Polskie tłumaczenie z wł. Elżbieta Cywiak. Podstawa tłumaczenia: L’attentato al papa nella luce di Fatima. Roma: Pro Fratribus 1983. Oryginał niemiecki: Das Attentat auf den Papst im Lichte Fatimas und im Schatten der Oktober-Revolution 1917. Roma: Pro Fratribus 1982. - uw
 • Labo Sebastian: Zamach na papieża w świetle Fatimy i w cieniu jednej rewolucji.
  Rzym: Pro Fratribus, b.r. [1984].
  20 cm, [4],7-255,[1] s.
  Spis treści na s. [256]. Najpóźniejsza data w tekście: 25 marca 1984 r., na s. 245.
  BaBN-b1994144 - uw - MM
 • Labo Sebastian: Zamach na papieża w świetle Fatimy i w cieniu jednej rewolucji.
  Rzym: Pro Fratribus, b.r. [1985].
  20 cm, [4],7-264 s.
  Zmiany i uzupełnienia w stosunku do wyd. poprzedniego następują od s. 239. Spis treści na s. III okł. Najpóźniejsza data w tekście: 2 grudnia 1984 r., na s. 246.
  BN-b3787786 - uw - MM
 • Labo Sebastian: Zamach na papieża w świetle Fatimy i w cieniu jednej rewolucji.
  B.m. [Warszawa]: Ad Maiorem Dei Gloriam, b.r. [1985].
  A4, 62 s., druk dwułam., off. z oryg., [c. 450 zł].
  7 [pozycja wydawnicza].
  Przedruk z wyd.: Rzym: Pro Fratribus.
  K-2290, G-85/194*, J-1816, BN-2913, HN-000509661, Ka-5117, SJP2-2755, FC-37106*[wg BN], ECS-01942 - op
 • Labo Sebastian: Zamach na papieża w świetle Fatimy i w cieniu jednej rewolucji.
  B.m. [Wrocław]: Agencja Wydawnictwo Solidarności Walczącej, b.r. [1985].
  A5, [4],7-255 s., off. z oryg., c. 1000 zł.
  Przedruk z wyd. pierwszego: Rzym: Pro Fratribus. Na okł. błędne nazwisko autora: Loba.
  K-2291, G-85/195*, J-1817, BN-2914*[wg K], SJP2-2755, Nukat-2320944 - op
 • Labo Sebastian: Zamach na papieża w świetle Fatimy i w cieniu jednej rewolucji. Wydania anonimowe.
  BN-2911*{wg K, ale tu brak takiego opisu; A5, 3-255,[1] s.}, BaBN-b1939189[il. cz.-b.], SJP2-2755{A5, 3-255,[1] s.} – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 • Labo Sebastian: Zamach na papieża w świetle Fatimy i w cieniu jednej rewolucji.
  B.m.: b.w., b.r. [1985].
  17 x 11 cm, okł.kart., [4],7-255,[1] s., off. z oryg., [c. 800 zł].
  Na okł. kolorowe zdjęcie papieża, w tekście zdjęcia czarno-białe. Przedruk z wyd. pierwszego: Rzym: Pro Fratribus. Wysokość kolumny druku na s. 14 wraz z paginacją: 146 mm. Herb papieski na s. 151 z białym krzyżem na szarej tarczy [w oryg. żółty krzyż na niebieskiej tarczy].
  G-85/193, CJ-1699, J-1815, BN-2910*[wg J], SJP2-2755, [BaBN-b1702840= BaBN-b1930596= BaBN-b2801637 – brak możliwości identyfikacji wyd.] - MM
 • Labo Sebastian: Zamach na papieża w świetle Fatimy i w cieniu jednej rewolucji.
  B.m.: b.w., b.r. [1985].
  21 x 12 cm, okł.kart., [4],7-255,[1] s., off. z oryg., [c. 750 zł].
  Na okł. kolorowe zdjęcie papieża, w tekście zdjęcia czarno-białe. Przedruk z wyd. pierwszego: Rzym: Pro Fratribus. Wysokość kolumny druku na s. 14 wraz z paginacją: 176,2 mm. Herb papieski na s. 151 z żółtym krzyżem na niebieskiej tarczy.
  - MM
 • Labo Sebastian: Zamach na papieża w świetle Fatimy i w cieniu jednej rewolucji.
  B.m.: b.w., b.r. [1985].
  19 x 11 cm, okł.kart., [4],7-255,[1] s., off. z oryg., [c. 750 zł].
  Na okł. czarno-białe zdjęcia papieża. Przedruk z wyd. pierwszego: Rzym: Pro Fratribus.
  BJ-2307, FC-9438, ST15-2350 - MM
 • Labo Sebastian: Zamach na papieża w świetle Fatimy i w cieniu jednej rewolucji.
  B.m.: b.w., b.r. [1985].
  A5, okł.kart., [2],7-218 s., off. z oryg., [c. 800 zł].
  Skrócony przedruk z wyd.: Rzym: Pro Fratribus [wyd. 1 - 255 s.]. Nie przedrukowano części fotografii, ostatniego rozdziału poświęconego prasowym odgłosom książki, brak jest części przypisów. Omyłkowo na s. 112 brak jest tekstu ze s. 128-129 wyd. oryg.
  K-2293, J-1814*, BN-2912*[wg K], BJ-2306, FC-9437, SJP2-2755, Nukat-2554964 - MM
 • Labo Sebastian: Zamach na papieża w świetle Fatimy.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł.kart., 205 s., off. z masz.
  Tytuł okł.: Zamach na papieża w świetle Fatimy i w cieniu jednej rewolucji. Na okł. jedynie napisy drukowane typografią kolorem ciemnoczerwonym. W dole s. tytułowej dane wydawnicze podstawy przedruku: Pro Fratribus – Rzym. Na okł. brak danych wydawniczych. Przedruk z wyd. pierwszego: Rzym: Pro Fratribus. Nakład drukowany w większości na cienkim białym papierze. Grubość tomu z okł.: 10,0 mm.
  - MM
 • Labo Sebastian: Zamach na papieża w świetle Fatimy.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł.kart., 205 s., off. z masz.
  Tytuł okł.: Zamach na papieża w świetle Fatimy i w cieniu jednej rewolucji. Na okł. jedynie napisy w kolorze czarnym [ciemnoszarym] drukiem płaskim, zapewne offsetem. W dole okł. oraz s. tytułowej dane wydawnicze podstawy przedruku: Pro Fratribus - Rzym. Przedruk z wyd. pierwszego: Rzym: Pro Fratribus. Nakład drukowany w większości na grubym szarożółtym papierze. Grubość tomu z okł.: 12,9 mm.
  - MM
 • Labo Sebastian: Zamach na papieża w świetle Fatimy i w cieniu jednej rewolucji.
  B.m.: b.w., b.r. [1985].
  A5, [4],7-249 s., off., [c. 800 zł].
  Przedruk z wyd.: Rzym: Pro Fratribus.
  K-2292, J-1813*[wg K], BN-2909*[wg K], SJP2-2755 - op
 • Labo Sebastian: Zamach na papieża w świetle Fatimy i w cieniu jednej rewolucji.
  B.m.: b.w., b.r. [1985].
  Na okł. pod fot. papieża w papamobile tytuł w kolorze czerwonym. Przedruk z wyd.: Rzym: Pro Fratribus.
  - op
 • Labo Sebastian: Zamach na papieża w świetle Fatimy i w cieniu jednej rewolucji.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, opr.tw., [4],7-255,[1] s., off. z oryg.
  Tytuł okł.: Zamach na papieża w świetle Fatimy w cieniu jednej rewolucji. Dedykacja dla rodziców na s. [3], po s. tytułowej. Wysokość kolumny druku na s. 14 wraz z paginacją: 176,6 mm. Herb papieski na s. 151 z czarnym krzyżem na białej tarczy [w oryg. żółty krzyż na niebieskiej tarczy]. Przedruk z wyd. pierwszego: Rzym: Pro Fratribus.
  - MM
 • Labo Sebastian: Zamach na papieża w świetle Fatimy i w cieniu jednej rewolucji.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, opr.tw., [4],7-255,[1] s., off. z oryg.
  Tytuł okł.: Zamach na papieża w świetle Fatimy. Dedykacja dla rodziców na s. [1], przed s. tytułową. Wysokość kolumny druku na s. 14 wraz z paginacją: 164,2 mm. Herb papieski na s. 151 z białym krzyżem na białej tarczy [w oryg. żółty krzyż na niebieskiej tarczy]. Przedruk z wyd. pierwszego: Rzym: Pro Fratribus.
  - MM
 • Labo Sebastian: Zamach na papieża w świetle Fatimy i w cieniu jednej rewolucji.
  B.m.: b.w., b.r. [1985].
  20 cm, 264 s.
  Spis treści na III s. okł. Przedruk z wyd. [2]: Rzym: Pro Fratribus.
  BaBN-b1551688 - op
 • Labo Sebastian: Zamach na papieża w świetle Fatimy i w cieniu jednej rewolucji.
  B.m.: b.w., b.r. [1985].
  20 cm, 264 s.
  Spis treści na s. 6. Przedruk z wyd. [2]: Rzym: Pro Fratribus.
  BaBN-b1525784 - op
 • Labo Sebastian: Zamach na papieża w świetle Fatimy i w cieniu jednej rewolucji. Wyd. 3 poszerzone.
  Rzym: Unitas et Pax, 1988.
  20 cm, 267,[1] s.
  - uw
 • Labuda Aleksander Wit - patrz: Glosariusz. Wrocław: 1986-1992. - uw
 • Lach Józef: Księgarnia - antykwariat we Wrocławiu 1946-1951.
  B.m. [Katowice]: nakład własny, b.r. [1986?].
  A5, okł.kart., 170 s., off. z masz.
  Tytuł okł. Na okładce brak polskich znaków diakrytycznych. Datowanie pod tekstem: Katowice-Kobiór 30.VI.86 JL. W dole okł.: „Na prawach rękopisu / Ustawa prasowa 31.7.81. / cz.IV.art.4.1/22.” [oraz:] „Nakład własny / 99 egz.”.
  BaBN-b1178999, Nukat-1059654 - MM
 • Lach Józef: Ku nowym wspólnotom.
  Katowice: b.w. [nakład autora], 1979.
  A5, okł.kart., 139,[1] s., off. z masz.
  [Dzieje Ruchomego Punktu Wymiany Książek w Katowicach w 1979 r.]. Na okładce i s. tytułowej brak znaków [kresek] diakrytycznych nad odpowiednimi literami „O”. Na s. [140] w dole: „Druk: Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja / 02-535 Warszawa ul. Łowicka 53 m 8”.
  BaBN-b2811296 - MM
 • Lach Marek [pseud.] - właśc. Wojciech Widłak - uw
 • Lach Marek [pseud.] [tłum.] - patrz: Wojnowicz Władimir: Trybunał. Warszawa: Przedświt 1988. - uw
 • Lach Marek [pseud.] [zred. oraz Od wydawcy] - patrz: Sołoniewicz Iwan: Rosja w obozie koncentracyjnym. Karta; Acta 1988. - uw
 • Lachowski Zdzisław - patrz: Laskowski Zenon [pseud.] - uw
 • Laetatus sum. Na pielgrzymkę.
  Rzym: Veritas 1974.
  21 cm, 129,[4] s.
  Opracowanie wstępu: Wojciech Danielski. Śpiewy mszalne: Gizela Skop, Józef Zawitkowski. Śpiewy pielgrzymkowe: Wiesław Kądziela.
  - uw
 • Laetatus sum. Na pielgrzymkę.
  Rzym: Veritas 1974.
  14 cm, 96 s.
  Oss 580.263 I - uw
 • Laetatus sum. Na pielgrzymkę.
  B.m.: b.w., b.r.
  21 cm, 129,[3] s.
  Kilka bibliotek - uw
 • Laetatus sum. Na pielgrzymkę.
  B.m.: b.w., b.r.
  21 cm, 144,[3] s., masz. powiel.
  Teksty i nuty.
  Kilka bibliotek - uw - MM
 • Lafontaine i sp. [ilustr.] - patrz: Domagalska Stanisława: Bajki miejskie. Dzieciom w dniu ich święta. Warszawa: Księgarnia Nasza; LOS 1985. - uw
 • Lakmus [pseud.] - publikował teksty w: CDN Łódź nr 2, 7 i 9 (pismo z okładką wykonaną tą samą techniką co tomik opisany poniżej). W dwu przypadkach przedruk z: Bibuła Łódź. - uw
 • Lakmus. [Wiersze].
  B.m. [Łódź]: b.w., 1983.
  A5, okł.kart., [18] k., masz. jednostr.
  Zawiera 14 wierszy datowanych: styczeń - październik 1982. Maszynopis na papierze kredowym, oprócz k. tytułowej pierwszy egzemplarz, oprawiony w linorytniczą okładkę. Stempel daty: 1983 identyczny z odbitym na "Będę szczery". Pro Patria 1983. Wiersz: Oto naród … drukowano uprzednio w: CDN Łódź nr 7 s. 6.
  BŁ-99, BN-2915*[wg BŁ], KS-4916*[wg KB] - MM
 • Lakuer Walter: Podsłuchanie Politbiura. - patrz: [Laqueur] Lakuer Walter: Podsłuchanie Politbiura (zabór sowiecki lat 80-tych). Warszawa: KZ NSZZ "Solidarność" [1981-2]. - uw
 • Lalas Mirosław [red.] - patrz: Pro memoria. W rocznicę ogłoszenia Konstytucji 3 Maja. Szczecin: Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" przy Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteka Publicznej 1981. - uw
 • Lambda [pseud. - właśc. Dorota Terakowska] - patrz w: Rozmowy niekontrolowane. Paryż: Instytut Literacki 1983; Jędrychowska Jagoda [pseud.]: Rozmowy niekontrolowane. Poznań: SAWW ©1990. - uw
 • Lamentowicz Wojciech: Imperium nowego typu.
  B.m.: b.w., b.r.
  A4, 22,[1] k., masz.
  Br-1471 - op
 • Lamentowicz Wojciech: Jak rządzić po sierpniu?.
  B.m. [Warszawa]: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza; Druk: Zakład Małej Poligrafii, czerwiec 1981.
  21 cm, okł.kart., [3],2-132,[2] s., off. z masz.
  Ośrodek Pracy Politycznej „Sigma” SZSP Uniwersytetu Warszawskiego. Wspólne Rozmowy. Zeszyt nr 11. Do użytku wewnątrzorganizacyjnego.
  Tekst wstępny Ewy Szemplińskiej.
  Hoo99/184, HN-009500944, Br-1472 - uw - MM [bibułopodobny druk SZSP]
 • Lamentowicz Wojciech: Krótki marsz - wielki sukces - patrz: „WiP” a Zieloni. Warszawa: Ruch "Wolność i Pokój" 1987. - uw
 • Lamentowicz Wojciech: Legitymizacja władzy politycznej w powojennej Polsce.
  - w: Krytyka 1983 nr 13/14 s. 15-32.
  - uw - MM
 • Lamentowicz Wojciech: Legitymizacja władzy politycznej w powojennej Polsce.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Transet 1983.
  A5, okł., [2],30 s., powiel., c. 60 zł.
  Przedruk z: Krytyka 1983 nr 13/14 s. 15-32.
  K-2294, G-83/299, J-1818, BN-2916, Ka-1294, BJ-2308, Br-1474 - MM
 • Lamentowicz Wojciech: „Poziomi” - kim byli i czego chcieli? - patrz w: Przepychanka. Warszawa: Nowa 1989. - uw
 • Lamentowicz Wojciech: Stare i nowe interpretacje stalinizmu.
  Warszawa: OPP Sigma 1983.
  A4, 16 k., powiel.
  [wg Czas Przyszły 1985 nr 4-5 s. 27 drukowano poza cenzurą {Ośrodek Pracy Politycznej „Sigma” było oficjalną instytucją uczelnianą rozwiązaną 23 maja 1984 r.}].
  BJ-2309 - op
 • Lamentowicz Wojciech: Stare i nowe interpretacje stalinizmu.
  Przedruk bez podania źródła w: Vacat [?] i Arka 1983 nr 3 s. 55-66. - uw
 • Lamentowicz Wojciech: [Wystąpienie] Nieautoryzowany tekst wystąpienia dr. Lamentowicza.
  [Szczecin: Pomorska Oficyna Studentów i Młodej Inteligencji, 1981].
  Zeszyt Ośrodka Pracy Politycznej RU SZSP Politechniki Szczecińskiej.
  wg: Lizak Wojciech: Węgry 1956. Próba zapisu wydarzeń. Szczecin 1981, s. [56]. - uw [bibułopodobny druk SZSP]
 • Lamentowicz Wojciech: [zbiór publicystyki społeczno-politycznej z lat 1979-1981].
  B.m.: Wydawnictwo SZSP, b.r. [1981].
  21 cm, okł. kart., 132 s., off. z masz. oryg.
  Brak tytułu. Posłowie Piotra Moszyńskiego.
  - uw - MM [bibułopodobny druk SZSP]
 • Lamentowicz Wojciech - patrz: Morawski Jan [pseud.] - uw
 • Lammich Siegfried: Proces przeciwko zabójcom ks. Jerzego Popiełuszki. Relacja obserwatora i dokumenty.
  Londyn: Polonia, luty 1986.
  22 cm, 103 s.
  Świat współczesny; 3.
  Na okł. i s. tytułowej imię autora błędnie: Siegrfried, właśc. imię na s. redakcyjnej. [Tłumaczenie z niem. Tytuł oryg.: Der „Popieluszko-Prozess”. Sicherheitspolizei und Katolische Kirche in Polen. 1985]. ISBN 0 902352 54 7.
  - uw - MM
 • Lammich Siegfried: Proces przeciwko zabójcom ks. Jerzego Popiełuszki. Relacja obserwatora i dokumenty.
  Warszawa: OW [Oficyna Wydawnicza] Prom, 1987.
  A5, okł.kart., [7],6-103,[3] s., off. z oryg., c. 500 zł.
  Na okł. imię autora błędnie: Siegfrid; na s. tytułowej imię autora błędnie: Siegrfried, właśc. imię na s. redakcyjnej. Przedruk z wyd.: Londyn: Polonia 1986.
  CJ-1070, J-1820*, BN-2918*[wg BUW], BaBN-b1277096, Ka-3309, Hoo99/185, ECS-03762, Nukat-557412 - MM
 • Lammich Siegfried: Proces przeciwko zabójcom ks. Jerzego Popiełuszki. Relacja obserwatora i dokumenty.
  B.m. [Warszawa]: [Wydawnictwo] */*, [19]’87.
  A5, okł.kart., 103,[3] s., off. z oryg., c. 550 zł.
  Na s. tytułowej imię autora błędnie: Siegrfried, właśc. imię na s. redakcyjnej. Przedruk z wyd.: Londyn: Polonia 1986.
  CJ-1069, KN’87-52, J-1819, BN-2917, Ka-3310, BJ-2310, Br-1475, ECS-02585, Nukat-1734417 - MM
 • Lammich Siegfried: Proces przeciwko zabójcom ks. Jerzego Popiełuszki. Relacja obserwatora i dokumenty.
  B.m.: b.w., 1987.
  A5, okł.kart., 103,[1] s.
  Na okł. niebieski tekst w 10 wierszach na różowym tle.
  Nukat-2428849 - op
 • Lane Arthur Bliss - patrz: Bliss-Lane Arthur - uw
 • Lange Andrzej - patrz: Glosariusz. Wrocław: 1986-1992. - uw
 • Lange Oskar: Jak pojmuję socjalizm.
  - w: Aneks 1978 nr 18c; - MM
  - w: Indeks 1979 nr 6 s. 23-27. - MM
  - uw
 • Lange Oskar: Jak pojmuję socjalizm ? - 1979. Socjalistyczna Agencja Wydawnicza SAW; 19. - uw [czasopismo]
 • Lange Oskar: Jak pojmuję socjalizm.
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Signum 1981.
  A6, 11 s., off. z oryg., [c. 10-20 zł].
  Przedruk z: Aneks 1978 nr 18 s. 33-41. Pierwodruk w: The Call 13.04.1940 r.
  Ka-1295, BJ-2311, Br-1478=Br-1479[opr. tw.] - MM
 • Lange Oskar: Jak pojmuję socjalizm.
  Katowice: Nakładem NZS AE 1981.
  A6, 9 s., off. z masz.
  Przedruk z wyd.: Warszawa: Signum 1981.
  BJ-2312 - op
 • Lange Oskar: Jak pojmuję socjalizm.
  - w: Solidarność Ziemi Puławskiej nr 37(45), 1 VII 1981, s. 9-13.
  - uw - MM
 • Lange Oskar: Jak pojmuję socjalizm?
  Wrocław: Vist 1985.
  A5, okł., 3-7 s., off. z masz., c. 20 zł.
  K-2295, G-85/196, J-1821, BN-2920, Ka-1296, Hoo99/185, HN-000509665, BJ-2313, Br-1480 - MM
 • Langner Franciszek [oprac.] - patrz: Bruk był naszym przyjacielem: 1956, 1968, 1970, 1976. Piła: "Lech" 1986. - uw
 • Langner Władysław: Ostatnie dni obrony Lwowa 1939.
  B.m.[Warszawa]: b.w. [BH] 1979.
  A4, [1],23,[1] k.
  Biblioteka Historyczna.
  Zawiera także: Protokół o przekazaniu miasta Lwowa Wojskom Sowieckiego Sojuzu oraz rozkazy kapitulacyjne. Stanowi fragment dziennika W. Langnera. Przedruk z: Niepodległość Londyn 1978 t. XI.
  BN-2921, Ka-3707 - op
 • Lapszyc H. [oprac. i red.] - patrz: Hayek Friedrich August von: Konstytucja wolności. Warszawa, Wrocław: Wers 1987; Johnson Paul: Historia polityczna świata od lat dwudziestych do osiemdziesiątych; [red. przekł.]: Scruton Roger: Myśliciele nowej lewicy. Warszawa, Wrocław: Wers 1988. - uw
 • Laqueur Walter Z.: Poland on the Table. Eavesdropping on the Politburo, November 27, 1980. The New Republic, December 27, 1980, vol. 183, Issue 26, s. 20-23. - zmyślona [choć zapewne prawdopodobna] rekonstrukcja posiedzenia Biura Politycznego KC KPZR. - uw
 • Laqer Walter: Polska na planie.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A4, 4 s., powiel.
  Właściwe nazwisko autora: Laqueur. Przedruk z: Morning Star Stevens Point, Wis 54481 - z soboty, 31 stycznia 1981 r. Tłumaczenie: L. Zieliński. Artykuł ten ukazał się w magazynie New Republic 29.XII.80 r. Nosił on podtytuł: „Podsłuchanie Politbiura 27 listopada 1980 r.”.
  - MM
 • Laqueur Walter: Europa: Widmo finlandyzacji [tłum. z: Commentary, grudzień 1977]. - patrz w: Polityka i świat. 1988. - uw
 • Laque[u]r Walter: Między młotem a kowadłem. Sprawa polska na Kremlu.
  B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Polskie, b.r. [1981].
  A4, 6 s., powiel. [c. 10 zł].
  Tłumaczenie: L. Zieliński. Przedruk z: Biuletyn Waszyngton: Polskie Stronnictwo Ludowe, 8. II. 1981. Artykuł nosił podtytuł: „Podsłuchanie Politbiura 27 listopada 1980 roku”.
  S-134/1572, BJ-2314 - op
 • Laque[u]r Walter: Między młotem a kowadłem. Sprawa polska na Kremlu.
  B.m.: b.w., b.r. [1982].
  A4, [1],VII s., ksero.
  Artykuł ten nosił podtytuł: „Podsłuchanie Politbiura 27 listopada 1980 r.”. Tłumaczenie L. Zieliński. Przedruk z: Polskie Stronnictwo Ludowe. Biuletyn. Waszynkton [!], 8 lutego 1981 r. Przedruk z wyd.: Wydawnictwo Polskie.
  J-1822*[wg Pil-1394] [Laquer], BN-2922*[wg Pil] [Laqueur] - op
 • Laque[u]r Walter: Między młotem a kowadłem.
  Wg NiepI s. 218 pierwsza broszura drukowana przez KPN w Krakowie w połowie 1981 r. (Krzysztof Bzdyl, Tomasz Baranek), być może jest to któraś z opisanych powyżej - uw
 • Laqueur Walter: Między młotem a kowadłem. - patrz też: Między młotem a kowadłem. - uw
 • [Laqueur] Lakuer Walter: Podsłuchanie Politbiura (zabór sowiecki lat 80-tych).
  Warszawa: KZ NSZZ „Solidarność” b.r. [1981-2].
  A4, 10 k.
  Tłumaczenie L. Zieliński.
  BN-2923*[wg Dom] - op
 • Laqueur Walter: Terroryści i szpiedzy [tłum. z: The New Republic, 29 lipca 1985] - tłum. Renata Gorczyńska. - patrz w: Mieszanka polityczna. Dyskusje na Zachodzie. 1986. - uw
 • Laqueur Walter [rozm.] - patrz: Charlton Michael: Czarny orzeł i ptaszki. Kryzys Imperium Sowieckiego - od Jałty do Solidarności. Historia mówiona. Warszawa: CDN 1989. - uw
 • Larsson Göran: Prawda czy fałsz? Protokoły Mędrców Syjonu.
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza "Logos", 1997.
  ISBN 83-86941-32-4.
  - uw - MM
 • Lasiński Aleksy Leszek [przekł.]: Biesiedowski G[rigorij] Z[inowiewicz]: Pamiętniki dyplomaty sowieckiego. [1989]. - uw
 • Laskowska Danuta [proj. okł.] - patrz: Nowakowski Tadeusz: Volo papale. - uw
 • Laskowski Roman - patrz: Reforma Polskiej Akademii Nauk. Kraków: NSZZ "Solidarność" PAN, wrzesień 1981. Zeszyty Głosu PANu; 1. - uw
 • Laskowski Zenon [pseud. - właśc. Zdzisław Lachowski] [tłum.] - patrz: Szewczenko Arkadij N[ikołajewicz]: Zerwanie z Moskwą. Warszawa: CDN 1985/6 - uw
 • Lasky Melvin J.:
  - Cykle zachodniej fantazji. Nasza liberalna ideologia i jej wrodzona choroba [tłum. z: Encounter, luty 1988]. - patrz w: Pokrętne ścieżki. 1989.
  - Doktryna moralnej równowartości. O ideologii aberracji [tłum. z: Encounter, grudzień 1985]. - patrz w: Mieszanka polityczna. Dyskusje na Zachodzie. 1986.
  - Ulrike Meinhof i banda Baader-Meinhof [tłum. z: Encounter, Pamphlet, nr 17]. - patrz w: Czerwone życiorysy. 1989.
  - Wspominając Arthura Koestlera [tłum. z: Encounter, Pamphlet, nr 17]. - patrz w: Czerwone życiorysy. 1989. - uw
 • Lasocki Wiesław A.: Wojtek spod Monte Cassino. Opowieść o niezwykłym niedźwiedziu.
  Londyn: Gryf 1968.
  91 s.
  - uw
 • Lasocki Wiesław A.: Wojtek spod Monte Cassino. Opowieść o niezwykłym niedźwiedziu. Wyd. 2 rozszerzone.
  Londyn: Gryf 1976.
  101 s.
  - uw
 • Lasocki Wiesław A.: Wojtek spod Monte Cassino. Opowieść o niezwykłym niedźwiedziu. Wyd. 2 [!] uzupełnione.
  Londyn: Gryf 1979.
  WPP - uw
 • Lasocki Wiesław A.: Wojtek spod Monte Cassino. Wyd. 3.
  Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1989.
  116 s.
  - uw
 • Lasocki Wiesław A.: Wojtek spod Monte Cassino. Opowieść o niezwykłym niedźwiedziu.
  Warszawa: OW [Oficyna Wydawnicza] Prom 1987.
  A5, 75,[1] s., off. z oryg., c. 300 zł.
  Ilustrowała Irena Ludwig. Przedruk z wyd.: Londyn: Gryf 1968.
  CD-814, CJ-1071, KN’87-180, J-1823, BN-2924, KS-2552[wg CD] - op
 • Lasota Irena [red.] - patrz: Czerwone życiorysy. Konfrontacje 10; [Czterdzieści] 40 lat władzy komunistycznej w Polsce. Myśl [1987]; Mieszanka polityczna. Dyskusje na Zachodzie. Kraków: X 1987; Między sierpem a młotem. ZSRR i świat; Oto Ameryka. Polityka i społeczeństwo; Pod czerwoną gwiazdą. Komunizm w różnych krajach; Pokrętne ścieżki; Sowietskij Sojuz; Z lewa i z prawa. Konfrontacje 8; ZSRR w oczach zachodu. Konfrontacje 7. - uw
 • Lassus Arnaud de: Vaticanum II - załamanie czy kontynuacja?
  B.m.[Warszawa]: b.w., b.r. [1987].
  A5, 15 s., druk dwuszpalt., off. z masz., [c. 80 zł].
  Nowe Horyzonty.
  Tytuł nagł. Zapisy wg J podają błędne imię autora: Armand. Wg SPJ2: dodatek do czasopisma Nowe Horyzonty. Przedruk z: Approaches Toronto nr 91.
  CJ-1072, J-1824, SJP2-715[KUL] - op
 • Latawiec Bogusława: Ciemnia.
  Warszawa: Wydawnictwo PoMOST 1989.
  A5, okł.kart., 172 s., off. ze skł., c. 1700 zł.
  Rec.: A.H. [Andrzej Horubała]: Ciemnia. Kultura Niezależna 1989 nr 54 s. 66-68; Wojciech Skalmowski: Fotografia z natury. Kultura Niezależna 1990 nr 57 s. 67-70; Anna Nasiłowska: Jasno. Almanach Humanistyczny 1989 nr 11 s. 89-90.
  BN-2925, Ka-1299, HN-001908062, KS-2554, BJ-1316, Br-1486 - MM
 • Latawiec Bogusława: Ciemnia. Wyd. 2 poprawione.
  Poznań: Zysk i S-ka 1995.
  ISBN 83-86211-79-2.
  - uw
 • Latawiec Bogusława - patrz: Ortak [pseud.] - uw
 • Lato 1980. Dyskusja.
  Poznań: Wielkopolska Inicjatywa Wydawnicza WIW 1980.
  A4, okł., 11 s., powiel.
  Poznańskie Broszury Społeczne; zeszyt 5.
  Piotr Buczkowski, Andrzej Klawiter, Łucja Łukaszewicz, Sławomir Magala, Leszek Nowak, Lech Raczak, Andrzej Siemianowski, Zygmunt Ziembiński.
  Ł-232, BN-2926, Ka-1999, BJ-2317 - op
 • Latoszyńska Jadwiga [oprac. i opatrzyła epilogiem córka] - patrz: Augustyński Zygmunt: Miesiące walki, 1945-1946. Warszawa: Głos 1988. - uw
 • Laurent Eric: Moskwa na Wall Street.
  Londyn: Polonia czerwiec 1989.
  22 cm, 157,[2] s.
  Świat Współczesny; 6.
  ISBN 0 902352 76 8.
  - uw - MM
 • Laurent Eric: Moskwa na Wall Street. Wyd. I krajowe.
  Warszawa: Wydawnictwo PoMost 1989.
  A5, okł.kart., 157,[3] s., off. z oryg., c. 2300 zł.
  Przedruk z wyd.: Londyn: Polonia 1989. Tłumaczenie z francuskiego: Andrzej Mietkowski oraz Krzysztof i Ewa Rutkowscy. Tytuł oryg.: Éric Laurent: Moscou a Wall Street. L’empire financier soviétique a l’Ouest. Paris: Calmann-Levy © 1988, ISBN 2-7021-1678-7.
  Rec.: Jan Brykczyński: Ostrzeżenie. Obieg bez cenzury 1989 nr 2 s. 7.
  BN-2927, Ka-1300, BJ-2318 - MM
 • Laurent Eric: Moskwa na Wall Street.
  Wrocław: Agencja Wydawnicza Solidarności Walczącej 1990.
  A5, 157,[2] s.
  Przedruk z wyd.: Londyn: Polonia 1989.
  S-134/2148, BUW - uw
 • Laurent Eric: Moskwa na Wall Street. - patrz w: Sanducci Konstanty: Wielki blef (rzecz o Gorbaczowie); Laurent Eric: Moskwa na Wall Street. Wrocław: Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej 1989/1990. - uw
 • Laurent Eric: Sznur, na którym ich powiesimy… Stosunki między zachodnim światem interesów a krajami komunistycznymi od roku 1917.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Społeczne KOS, ON b.r. [1989].
  A5, okł.kart., [4],200 s., off. z masz., c. 650 zł przestemplowano na 3000 zł.
  Zeszyt Edukacji Narodowej. Historia.
  Tytuł oryg.: Éric Laurent: La corde pour les pendre. Relations entre milieux d’alfaires occidenteax et régimes communistes de 1917 á nos jours. Paris: Fayard © 1985, ISBN 2-213-01550-3. Przekład: J. Kiks [pseud.].
  BN-2928, Ka-1321, BJ-2319, Br-1490 - MM
 • Laurent Maryla [art.] pod krypt. ml - patrz w: Literatura polska po 1939 roku. Warszawa: Wydawnictwo PEN 1989. - uw
 • Lavoie Don: Solidarność i filozofia wolności. - patrz w: Solidarność z wolnością. - uw
 • "Lawa": Z dziennika. - patrz: Drogi cichociemnych. - uw
 • Lawrinienko Jurij - patrz: Ławrynenko Jurij: Czarna zamieć. - uw
 • Lazari-Pawłowska Ija: O wierności zasadom moralnym /30 maja 1984 r./. – patrz: Wieczory dyskusyjne. Zeszyt 3. Materiały duszpasterskie. Styczeń-Maj 1984. Łódź: Duszpasterstwo Środowisk Twórczych przy Kościele Najświętszego Imienia Jezus Ojców Jezuitów [ok. 1985]. – uw
 • Lazarowicz Romuald - patrz: Bielawski Piotr, Lazarowicz Romuald - uw
 • Le Carré John - patrz: Carré John Le [właśc. Cornwell David John Moore] - uw
 • Lebenstein Jan [ilustr.] - patrz: Orwell George: Folwark zwierzęcy. Oficyna Literacka 1985. - uw
 • Lebiedziewski Jerzy: Znak pogoni w mogile katyńskiej. (przedruk z: Wiadomości Londyn nr 15, 15.04.1951) - patrz w: Katyń. Wybór publicystyki 1943-1988. Myśl [1989]. - uw
 • Lebioda Dariusz Tomasz: Zomowcy i gitowcy. [Wiersze].
  B.m.[Bydgoszcz]: b.w., b.r. [1982].
  16 s., ksero.
  Wg informacji autora: na prawach rękopisu w kilkunastu egzemplarzch. Przedruk częściowy w piśmie Metafora 1990 nr 3/5, którego autor był redaktorem naczelnym.
  WPP - uw
 • Lech Zondek bohater trzech narodów.
  B.m.: Kret b.r. [ok. 1986].
  A5, okł.kart., 46,[2] s. zdj., off. z masz., c. 130 zł.
  Druk: TKO "S". Zawiera teksty: Lech Zondek, bohater trzech narodów; J. i K.: Wspomnienia przyjaciół; Lesław Delatyński: Prace Lecha w Zachodniej Australii - w przygotowaniu do walki; Listy Leszka Zondka.
  J-3986*, BN-2934[błędnie r.w. 1989]=BN-2935[wg MBPŁ], Ka-2900, HN-002455899, BJ-5231, Br-3282 - MM
 • Lechicki Krzysztof - patrz: Leopold Czesław, Lechicki Krzysztof: Więźniowie polityczni w Polsce 1945 -1956. - uw
 • Lechno J. [pseud.] - patrz: Wasiutyński Wojciech - uw
 • Lechoń Jan [wiersze w]: Antologia poezji emigracyjnej [Cz.:] (I). Warszawa: Biblioteka Literacka i Historyczna 1981; O wolność. [wybór wierszy]. - uw
 • Lector [błędnie wg BJ-5217 i FC-7497] - patrz: Lektor [pseud.] - uw
 • Ledeen Michael:
  - Czerwone horyzonty: Kroniki komunistycznego superszpiega {omów. książki: Ion Mihai Pacepa: „Red Horizons: Chronicles of a Communist Spy Chief”. Regnery Gateway 1988} [tłum. z: The American Spectator, kwiecień 1988]. - patrz w: Z lewa i z prawa. 1988.
  - Hiss, Oswald, KGB i USA [tłum. z: Commentary, maj 1978]. - patrz w: Czerwone życiorysy. 1989. - uw
 • Lederer Elżbieta [tłum.] - patrz: Škvorecký Josef: Dwa eseje. Warszawa: Wydawnictwo Grup Polit. 1986; w: Škvorecký Josef: Wyjątki z autosztambucha. Warszawa: Pomost 1989. - uw
 • Lederer Jiří: Czeskie rozmowy.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Przedświt 1987.
  A5, okł.kart., 180 s., off. z masz., c. 800 zł.
  99 pozycja wydawnicza Wydawnictwa Przedświt.
  Przekład wg: „České rozhovory” Kolonia: Index 1979. Tłumaczenie: Adam Rajski [pseud.], Kalina Śniegocka [pseud.].
  CJ-1073, KN’87-43, J-1827, BN-2936, Ka-1301, Hoo99/185, HN-002063497, KS-5264, BJ-2322, Br-1493 - MM
 • Ledworowski Bogdan: Samorząd w międzywojniu i jego istota dziś.
  Warszawa: Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ Solidarność. Komisja Samorządu Terytorialnego 1989.
  A5, okł., 24 s., off. ze skł., c. 400 zł.
  Biblioteka Samorządu Terytorialnego.
  BN-2937, Ka-4547[16 s.] - MM
 • Ledworowski Bogdan - patrz: Rudzka-Lorentz Czesława, Ledworowski Bogdan: Finasne samorządu i mienie komunalne. Warszawa: Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ Solidarność. Komisja Samorządu Terytorialnego 1989. - uw
 • Lefana Aleksander [do druku przygot.] - patrz: Zaremba Paweł: Historia dwudziestolecia (1918 - 1939). T. I. Warszawa: Przyszłość 1983. - uw
 • Lefort Claude: Pierwsza rewolucja antytotalitarna. - patrz w: W dwadzieścia lat później z myślą o przyszłości. 1956. Kraków: Ość [19]’81. - uw
 • Legeżyńska Anna - patrz: Glosariusz. Wrocław: 1986-1992. - uw
 • Legeżyński Stefan [utwory w]: Azja i Afryka. Antologia poezji polskiej na Środkowym Wschodzie. Kraków: Biblioteka Obserwatora Wojennego, 1984. - uw
 • Legutko Ryszard: Bez gniewu i uprzedzenia. Szkice o książkach ludziach i ideach.
  Paryż: Aktis 1989.
  22 cm, 180 s.
  ISBN 2-906354-02-3.
  Rec.: Krzysztof Koehler: Słoń w składzie porcelany. Brulion 1989 nr 11-12 s. 196-198; Paweł Śpiewak: Nieznośny trud rozmowy. Res Publica 1989 nr 6 s. 89-91; Zdzisław Łapiński: Bez błazenady. Puls 1990 nr 45 s. 106-110.
  - uw - MM
 • Legutko Ryszard: Bez gniewu i uprzedzenia. Szkice o książkach, ludziach i ideach.
  B.m.[Kraków]: Wydawnictwo X, b.r. [1989-90].
  A5, okł.kart., obw., 180 s., off. ze skł., c. 5800 zł.
  Towarzystwo Wiedzy Politycznej.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Aktis 1989. Zawiera teksty:
  - Myśli o niemyśleniu [pierwodruk - Arka 1988 nr 22 s. 22-33];
  - Podzwonne dla błazna [jako Marek Leski - pierwodruk - Arka 1988 nr 21 s. 9-18];
  - Jak Libańczyk z Libańczykiem [jako Marek Leski - pierwodruk - Arka 1986 nr 14 s. 65-71];
  - W trzydzieści lat później [jako Marek Leski - pierwodruk - Arka 1987 nr 20 s. 23-35];
  - Stalinizm jako przygoda literacka [jako Marek Leski - pierwodruk - Arka 1987 nr 18 s. 6-10];
  - O totalitaryzmie [nowa wersja tekstu pt.: Kłopoty z totalitaryzmem - jako Marek Leski - pierwodruk - Arka 1986 nr 15 s. 23-32];
  - Wrogowie ludu i wrogowie ludzi [jako Jan Konarski - pierwodruk - Libertas Paryż 1987 nr 8 s. 110-117];
  - Wierzbicki o Wierzbickim [jako Jan Markus - pierwodruk - Alternatywy Kraków 1987 nr 2 s. 51-55];
  - Niebezpieczne związki liberałów [nowa wersja tekstu pt.: Czy liberalizm jest głupi ? - jako Jan Konarski - pierwodruk - Libertas Paryż 1986 nr 5 s. 28-60];
  - Amerykański Tyrmand [jako Marek Leski - pierwodruk - Arka 1985 nr 12 s. 22-31]; - O nacjonalizmie [nowa wersja tekstu pt.: Kłopoty z nacjonalizmem - jako Marek Leski - pierwodruk - Arka 1987 nr 17 s. 51-64];
  - Glossa do "Żydów polskich" Normana Daviesa [jako Marek Leski - pierwodruk - Arka 1985 nr 10 s. 102-108].
  Rec.: Jarosław Gowin: Znak 1989 nr 5 s. 73-78 - polemika: [Ryszard Marek Groński] (X): Mity. Szpilki 1990 nr 38 s. 2; Zbigniew Janowski: Przegląd Powszechny 1989, 1 VI, s. 6; Janusz Kowalewski: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 146 s. 6; Jerzy Malewski (Włodzimierz Bolecki): Szkice na wszelki wypadek (3): Pusty pokój? Puls 1990 nr 45 s. 39-41; Zdobysław Milewski: Młot na błazna. Tygodnik Powszechny 1990 nr 6 s. 5; Krzysztof Pysiak: Bez cudów. Kultura i Życie 1990 nr 11 s. 2 - polemika: Wasz doktor C. [pseud.]: Gabinet doktora Caligari. Czas Kultury 1990 nr 21 s. 90-91; Andrzej Werner: Granice tolerancji. Krytyka 1990 nr 32-33 s. 250-251; Tadeusz Zielichowski: Bez gniewu i uprzedzenia? Twórczość 1990 nr 3 s. 116-120; Paweł Berłowski: Wstyd i uprzedzenie. De Lirnik. Lublin 1990 nr 4 s. 22-23.
  BK-317, BN-2938, KS-0078+KS-2569, BJ-2323, KJ-334* - MM
 • Legutko Ryszard: Bez gniewu i uprzedzenia. Szkice o książkach, ludziach i ideach.
  Kraków: Wydawnictwo -X-; Towarzystwo Wiedzy Politycznej, b.r. [1990].
  20 cm, 215 s.
  Biblioteka Myśli Politycznej.
  BaBN, PBL-88735 - uw
 • Legutko Ryszard: Bez gniewu i uprzedzenia. Szkice o książkach, ludziach i ideach.
  Kraków: X; Towarzystwo Wiedzy Politycznej, 1992.
  20 cm, 215 s.
  PBL-162806 - uw
 • Legutko Ryszard: Dylematy kapitalizmu.
  Kraków: b.w. [Wydawnictwo X] 1985.
  A6, okł.kart., obw., [4],313 s., off. z masz., [c. 700-840 zł].
  K-2296, G-85/197, J-1828, BK-318, S-134/3009, BN-2939, Ka-1302, Hoo99/185, HN-000509670, BJ-2324, KJ-335*, Br-1494 - op
 • Legutko Ryszard: Dylematy kapitalizmu.
  Paryż: Spotkania 1986.
  Biblioteka Libertas; 2.
  ISBN 2-86914-013-4.
  - uw
 • Legutko Ryszard - patrz: Jan Konarski [pseud.], Jan Markus [pseud.], Marek Leski [pseud.], - oraz błędnie [wg SP s. 65 i 215; wyjaśnienie w SPP-V s. 218, 782, 882] Hermeneutyk [pseud.] - uw
 • Lehmann Reinhold [posł.] - patrz: Bartoszewski Władysław: Jesień nadziei. Warto być przyzwoitym. - uw
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2016. e-mail: muzeum@m-ws.pl ; bibula@incipit.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.
„No framing” - Nie zezwalam na pokazywanie zawartości mojej witryny w ramce (ang. „frame”), umieszczonej w innej witrynie internetowej.