Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Lei - Leo

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 03.04.2020 r.
 
 
 ▬ Leiken Robert S.: Czego lewica nie wie o Nikaragui ? [tłum. z: The New Republic, 8 października 1984] – tłum. Jolanta Jerz. – patrz w: Pod czerwoną gwiazdą. Komunizm w różnych krajach. 1985. – uw
 ▬ Leiken Sam: Ruch zawodowy w oblężeniu [tłum. z: The New Republic, 8 października 1984] – tłum. Jolanta Jerz. – patrz w: Pod czerwoną gwiazdą. Komunizm w różnych krajach. 1985. – uw
 ▬ Leinwand Artur: Niemcy wobec wojny 1920 roku [rec.: Gerhard Wagner: Deutschland und der polnisch-sowjetische Krieg 1920. Wiesbaden: F. Steiner 1979]. - w: Warszawskie Zeszyty Historyczne. 2. Warszawa: Wydawnictwo Wolne Pismo Most 1988/89. – uw
 opis książki Leinwand Artur (Leopold Kazimierz [pseud.]): Przywódcy Polski Podziemnej przed sądem moskiewskim. Wyd. II poprawione i poszerzone.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie, grudzień 1989.
A5, okł.kart. 103,[4],106-109 s., [8] s. tabl., off. z masz., [c. 6300 zł].
Wyd. I wydano pod pseud. Kazimierz Leopold.
BN-2942, Ka-3317[bez tabl.], BJ-2328, FC-9464, Br-1495, ST15-2368, Nukat-721532 – MM
 opis książki Leinwand Artur: Przywódcy Polski Podziemnej przed sądem moskiewskim. Wyd. 3 poprawione i poszerzone.
Warszawa: Agencja Wydawnicza „Placet”, 1992.
ISBN 83-85428-01-1.
– uw – MM
 ▬ Leinwand Artur: Redaktor „Robotnika”, poseł na Sejm Mieczysław Niedziałkowski (1893-1940). – patrz w: Czarne plamy. Warszawa: Kuria Metropolitalna Warszawska. Wydział Duszpasterstwa, 1989. Studium Kultury Chrześcijańskiej; Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Nasze Dziedzictwo; 9, s. 29-38. – uw – MM
 ▬ Leinwald Artur - patrz: Józef Akacja [pseud.], Karol Szary [pseud.], Kazimierz Leopold [pseud.], (Skryba) [pseud.] – uw
 ▬ Leja Magda: Polemika [dot. artykułu w zesz. 7: Marek Drozdowski: Międzynarodowe i wewnętrzne aspekty Powstania Warszawskiego – oraz książki: Jean-François Steiner: Warszawa. Powstanie 44. Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1984]. – patrz w: Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. 11. 1986 s. 99-100. – uw – MM
 ▬ Leja Magda - patrz: Maria Radecka [pseud.] – uw
 ▬ Lejda Stanisław [rozm.] - patrz: Józef Kaleta: Reforma gospodarcza w PRL. – uw
 ▬ Lekcja Miłosza. - patrz: Czesław Miłosz: Lekcja Miłosza. [1981]. – uw
 ▬ Lekka-Kowalik Agnieszka - patrz: Anna Maria S. [pseud.] – uw
 ▬ Lektor [pseud.] – właśc. Jerzy Holzer – uw
 ▬ Lektor [pseud.]: Aleksander Zinowiew [wprowadzenie]. – patrz w: Aleksander Zinowiew: Świetlana przyszłość [fragment]. PPN luty 1979. PPN; 29. – uw
 opis książki Lektury naszych dziadków. Wybór opowiadań. Wyd. I.
Łódź: Łódzki Zespół Oświaty Niezależnej, Wydawnictwo „Solidarność Walcząca”, 1987.
A5, 19,[1] s., off. z masz., bezpł.
Biblioteczka Lektur Szkolnych; 4.
[Opracowała Izabela Wasiak]. Zawiera fragmenty utworów następujących autorów: Edmund Jezierski, Izabella Moszcze[y]ńska, Bronisława Ostrowska, Artur Schroeder, Helena Zakrzewska.
Rec.: Krt. Oświata Niezależna 1987 nr 18 s. 3.
CD-66, KN„87-181, W-29, BŁ-100, J-1829, BN-2944, Ka-1303, HN-002197639, KS-0634, [BJ-2329, FC-9465 - ksero], Br-1496[fot.], ECS-04825, ST15-2369, Nukat-3339952 – MM
 opis książki Lektury naszych rodziców.
Łódź: Łódzki Zespół Oświaty Niezależnej, Druk: Wydawnictwo Społeczne Fakt, 1989.
A5, 24 s., off. z masz., bezpł., nakł. 2500 egz.
Biblioteczka Lektur Szkolnych.
Wybór tekstów: Irena Wolska [pseud. - właśc. Izabela Wasiak]. Zawiera fragmenty utworów następujących autorów: Ivan Bagmut, Helena Bobińska, Jan Brzechwa, Nadzieja Drucka, Konstanty Ildefons Gałczyński, Marta Michalska, Aleksej Musatow, Lech Andrzej Pijanowski, Roman Pisarski, Halina Rudnicka, Jan Wilczek, Witold Zalewski.
CD-67, W-30, BŁ-101, BN-2945*[wg MBPŁ, BUW], Ka-3961, KS-0673, ECS-04793, Nukat-3087076 – MM
 ▬ Lektury studenckie. Warszawa: In Plus.
- z. 1. - Andrzej Malewski: Empiryczny sens teorii materializmu historycznego. 1986;
- z. 2. - Hannah Arendt: Władza rewolucyjna i jej wrogowie; Myśli o polityce i rewolucji; Raymond Aron: Machiavelli i Marks. [19]’86;
- z. 3. - Leszek Kołakowski: Jak być konserwatywno-liberalnym socjalistą?; O duchu rewolucyjnym; Rewolucja jako piękna choroba; Marksistowskie korzenie stalinizmu. 1986;
- z. 4-5-6. - Socjologia. 1987;
- z. 7. - Jakub Karpiński: Filozofia i socjologia w Polsce wobec marksizmu; Leszek Kołakowski: Komunizm jako formacja kulturalna; Agnes Heller: Moralne posłannictwo filozofa. 1987.
– uw
 opis książki Leliwa Stefan: Więzień bolszewizmu. Kościół w cieniu Kremla.
B.m. [Warszawa]: Spółka Wydawnicza Amnestia, b.r. [1986].
A5, 18 s., stdr. z masz., [c. 50-60 zł].
O arcybiskupie Janie Cieplaku. Wg G znak Amnesty International na IV s. okł. został wykorzystany bez zgody zainteresowanych.
K-2297, G-86/176, J-1833, BN-2946, Ka-1304, BJ-2331[błędnie podtyt.: Kościół w cieniu krzyża], FC-9467, ECS-00584, ST15-2370, Nukat-855440 – MM
 ▬ Lelonkiewicz Jerzy [oprac.] - patrz: Czerwiec 1976. Dokumenty, wspomnienia. [Poznań: KZ NSZZ „Solidarność” ZNTK 1981]. – uw
 ▬ Lem Stanisław – patrz: Chochoł [pseud.] – uw
 ▬ Lemiesz Ignacy [pseud.] - patrz: Glosariusz. Wrocław: 1986-1992. – uw
 ▬ Lemska Georginia [pseud.] - patrz: Glosariusz. Wrocław: 1986-1992. – uw
 opis książki Lendvai Paul: Antysemityzm bez żydów. Cz[ęść] I: Komunizm a Żydzi. Cz[ęść] II: Polska 1968.
B.m. [Warszawa]: LOS; ON, 1987.
A5, okł.kart., 84 + 140 s., stdr. z masz., c. 200 + 300 zł.
Zeszyty Edukacji Narodowej. Dyskusje.
[Tłumaczenie z angielskiego. Tytuł oryg.: Anti-Semitism without Jews. 1971].
KN’87-31, CJ-1079[błędnie: Lenvai], J-1834, BN-2947+2948, Ka-1305, Hoo99/185[cz. I], HN-007899747, BJ-2334+2335, FC-9470+9471, Br-1497, ECS-00585+00586, ST15-2371[cz. I], Nukat-170390+169563 – MM
 ▬ Lendvai Paul: Podróż po Albanii. List z Tirany [tłum. z: Encounter, maj 1985] – patrz w: Pod czerwoną gwiazdą. Komunizm w różnych krajach. 1985. – uw
 ▬ Leng Michał [przekł.] - patrz: Lew Konson: Krótkie opowieści. Warszawa: Solid 1985; Kiriłł Zinowiew (Fitz Lyon): Rosja w przeddzień rewolucji. Warszawa: Droga 1986. – uw
 ▬ Lenkiewicz Antoni: Dedykacja [przedm.] - patrz w: Kazimierz Sosnkowski: Wspomnienia, rozkazy, przemówienia. Wydawnictwo Konfederacja Dolnośląska [1989]. – uw
 ▬ Lenkiewicz Antoni: Deklaracja Solidarności („Dekalog”) w Konstytucji Kwietniowej. - patrz w: Konstytucja Polski Niepodległej. Ustawa z 23 kwietnia 1935. Instytut Józefa Piłsudskiego w Kraju [1987]. – uw
 opis książki Lenkiewicz Antoni: Droga Krzyżowa Polskiego Narodu w Głogowcu k/Kutna.
Rzeszów: Agencja Informacyjna „Solidarność Walcząca”, b.r. [1985].
A5, okł.kart., 2-32 s., off. z masz.
Tytuł okł.
Ka-4402 – MM
 opis książki Lenkiewicz Antoni: Droga Krzyżowa Polskiego Narodu w Głogowcu k/Kutna.
B.m. [Łódź]: Wydawnictwo Polskie, b.r. [ok. 1986].
A5, okł.kart., 3-39 s., off. z masz., c. 280 zł.
S. 39 na III s. okł. Druk na okł. w kolorze czarnym.
BŁ-102, BN-2949*[wg BŁ]=BN-2950, FC-36545*[wg BN], ECS-04385, ST15-2372, Nukat-1530081 – MM
 opis książki Lenkiewicz Antoni: Droga Krzyżowa Polskiego Narodu w Głogowcu k/Kutna. [Wyd. 2 popr. i rozsz.].
B.m.: Wydawnictwo Polskie, b.r. [ok. 1986].
A5, 40 s., off. z masz., c. 280 zł.
Koniec tekstu na III s. okł. Druk na okł. w kolorze niebieskim.
BaBN-1.884.390, FC-36546*[wg BN] – op
 opis książki Lenkiewicz Antoni [wstęp]: Droga Krzyżowa Polskiego Narodu w Głogowcu k/Kutna.
B.m. [Warszawa]: b.w. [„Droga”], b.r. [ok. 1985].
A5, 32 s., off. z masz. i rys., c. 400 zł.
[BJ-0806, FC-11009 - Droga…] – op
 opis książki Lenkiewicz Antoni: Droga Krzyżowa Polskiego Narodu w Głogowcu k/Kutna.
B.m: b.w., b.r. [ok. 1985].
A5, 2-32 s.
Opis wg okł.
BaBN-2.862.501 – op
 opis książki Lenkiewicz Antoni: Droga Krzyżowa Polskiego Narodu w Głogowcu k/Kutna.
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1985].
A4, [32] s., off. z masz.
Opis wg okł. Pagin. z okł.
BJ-2336, FC-9472 – op
 ▬ Lenkiewicz Antoni: Gloria victis /w setną rocznicę urodzin i 45 rocznicę śmierci Śmigłego-Rydza/. – patrz w: Edward Rydz-Śmigły: „Walczyć będziemy nawet bez sojuszników”. [1987]. – uw
 opis książki Lenkiewicz Antoni: Józef Piłsudski. Życie, czyny, myśli. Wyd. pierwsze.
Wrocław: Inicjatywa Wydawnicza Aspekt, 1985.
A5, okł.kart., 100 s., [4] s. fotogr., off. z masz., c. 250 zł[wyd. opr. 600 zł].
18[wg spisu wydaw. 19] pozycja I.W. Aspekt. Wydano bez wiedzy i zgody autora.
Na okł. podtytuł: życie, myśli, czyny.
K-2298, G-85/198, Ł-An-9b*, J-1841, BN-2953, Ka-1306, HN-000509674, BJ-2338, FC-9474, Br-1498, ECS-04226, ST15-2373, Nukat-177155 – MM
 opis książki Lenkiewicz Antoni: Józef Piłsudski. Życie, czyny, myśli.
Wrocław: Agencja Solidarności Walczącej, 1985.
A5, opr.tw., okł.kart., 144 s., off. z masz., [c. 600 zł].
Tytuł okł.
G-85/199, Ł-An-9a*, CJ-1700, J-1842, BN-2952, Hoo99/185, HN-000509679, BJ-2337, FC-9473, Ka-4578, ECS-00587, Nukat-1569886 – MM
 opis książki Lenkiewicz Antoni: Józef Piłsudski (życie - czyny - myśli).
B.m. [Kraków]: Wydawnictwo Libertas, b.r. [1987-1989].
A6, okł.kart., [2],194 s., off. z masz., [c. 400 zł].
Tytuł okł.: J. Piłsudski.
KN’87-210, BK-319, S-135/1128, BN-2951, Ka-4001, BJ-2339, FC-3916, KJ-336*, ECS-05332, Nukat-772913 – op
 opis książki Lenkiewicz Antoni: Józef Piłsudski. Życie, czyny, myśli.
B.m.: b.w., 1989.
A5, okł.kart., [4],III,192,[1] s., off. z masz.
Na s. [193]: Antoni Lenkiewicz – Nota biograficzna.
BaBN-2.247.743, FC-37114*[wg BN], ST15-2374, Nukat-3038180 – MM
 opis książki Lenkiewicz Antoni: Józef Piłsudski (1867-1935).
Wrocław: Biuro Tłumaczeń, 2002.
ISBN 83-88826-06-9.
– uw
 opis książki Lenkiewicz Antoni: Kalendarz Polski Niepodległej 1989.
Bielawa: Duszpasterstwo Ludzi Pracy, [19]’89.
A5, [4],2-24,[1] s., off. z masz., [c. 400 zł].
Na okł. białe litery tytułu na ciemnym tle. Dane wydawnicze umieszczone są w górze ilustracji na s. ostatniej.
Hoo99/185, BaBN-1.848.809[b.w.], FC-37115*[wg BN] – MM
 opis książki Lenkiewicz Antoni: Kalendarz Polski Niepodległej.
B.m. [Wrocław]: Wydawnictwo Konfederacja Dolnośląska „Baszta”, b.r. [1989].
A5, [1],II,22,[3] s., stdr. z masz., [c. 1000 zł].
Na s. [1] podobizna J. Piłsudskiego.
BN-2954*[wg MBPŁ], Ka-4209, BJ-2340, FC-9475 – MM
 opis książki Lenkiewicz Antoni: Katolickie Prawa Narodu od A do Z.

Wg noty biograficznej w: A. Lenkiewicz: Józef Piłsudski. Życie, czyny, myśli. 1989. s. [193] oraz: A. Lenkiewicz: W zaułkach wolności. [ok. 1989] s. [161]. – op
 opis książki Lenkiewicz Antoni: Kawalerowie Polski Niepodległej. Noty i szkice biograficzne od A do Z.
B.m.: b.w., b.r. [1988-1989].
A5, okł.kart., [3],2-149 s., off. z masz., [c. 1200 zł].
BJ-2341, FC-9482 – MM
 opis książki Lenkiewicz Antoni: Kawalerowie Polski Niepodległej. Noty i szkice biograficzne od A do Z.
Warszawa: Wydawnictwo Polskie KPN, 1989.
A5, okł.kart., 120 s., off. z masz., [c. 2800-4000 zł].
Biblioteka Drogi.
Na okł. brak podtytułu.
BN-2956, Ka-3313, HN-001991472, BJ-2344, FC-9485, ECS-00588, ST15-2375, Nukat-299602 – MM
 opis książki Lenkiewicz Antoni: Kawalerowie Polski Niepodległej. Noty i szkice biograficzne od A do Z. Cz. 2.
B.m.: b.w., b.r. [1989].
A5, okł.kart., [1],VI,108,[1] s., off. z masz., [c. 3500 zł].
Biblioteka Drogi.
MBPŁ 1456/2 CDN, BN-2955*[wg MBPŁ], Ka-1307 – op
 opis książki Lenkiewicz Antoni: Kawalerowie Polski Niepodległej. Więzieni i zamordowani w PRL. Noty i szkice biograficzne od A do Z.
Wrocław: Agencja Wydawnicza Solidarności Walczącej, 1989.
A5, [2],II,51,[1] s., off. z masz., [c. 1000 zł].
Na s. [52] dwie strony: 52–53 zmniejszone.
BN-2957, Ka-1308, Hoo99/185, BJ-2342, FC-9483, ECS-02594, ST15-2376, Nukat-722293 – MM
 opis książki Lenkiewicz Antoni: Kawalerowie Polski Niepodległej. Z „Listy katyńskiej”. Noty i szkice biograficzne od A do Z.
B.m.: Druk: Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej, b.r. [1989].
A5, [2],2-27 s., off. z masz., [c. 250-300 zł].
BaBN-2.267.745, Ka-1309, BJ-2345, FC-9486, Br-1499, ST15-2377, Nukat-3125124 – MM
 opis książki Lenkiewicz Antoni: Kawalerowie Polski Niepodległej. Z „Listy katyńskiej”. Noty i szkice biograficzne od A do Z.
Wrocław: Agencja Wydawnicza Solidarności Walczącej, 1989.
A5, okł., [1],27,[2],II,53 s., off. z masz., [c. 6000 zł].
Tytuł okł. Zawiera również: Więzieni i zamordowani w PRL.
BJ-2343, FC-9484 – op
 opis książki Lenkiewicz Antoni: Kazimierz Puławski [właśc. Pułaski]. Konfederat barski.
Wrocław: Kret; Ruch Społeczny Solidarność, [19]’88.
A5, okł.kart., 117 s., stdr. z masz., c. 700 zł.
Nazwisko autora wyłącznie na okładce. Na okł. właściwe nazwisko w tytule: Pułaski.
J-1843, BN-2958, Ka-4208, BJ-2346, FC-9479, Br-1500, ECS-00589, Nukat-563860 – MM [stempel: Księgozbiór Mirosława Żłobińskiego]
 opis książki Lenkiewicz Antoni: Kazimierz Pułaski.
Wrocław: b.w., 1991.
– uw
 opis książki Lenkiewicz Antoni: Kazimierz Pułaski. Bohaterstwo - Zaborczość Moskwy - Zdrada narodowa.
Wrocław: Nortom, 1994.
Wstęp: Norbert Tomczyk. ISBN 83-85829-15-6.
– uw – MM
 ▬ Lenkiewicz Antoni: Kazimierz Pułaski. – dalsze wydania pod tytułem: Kazimierz Pułaski (1745-1779).
- Wyd. 4, popr. Wrocław: Wydawnictwo - Biuro Tłumaczeń 1999. ISBN 83-909052-9-9;
- Wyd. 5, popr. i uzup. Wrocław: Wydawnictwo - Biuro Tłumaczeń 2004. ISBN 83-88826-26-3;
- Wyd. 7, popr. i uzup. Wrocław: Wydawnictwo - Biuro Tłumaczeń 2009. ISBN 83-88826-46-8[błędny];
- Wyd. 7, popr. i uzup. Wrocław: Wydawnictwo - Biuro Tłumaczeń 2010. Dla uczczenia Bohatera Polski i USA w 265. rocznicę urodzin.
– uw
 opis książki Lenkiewicz Antoni: Komendanci główni AK [Armii Krajowej]. Leopold Okulicki „Niedźwiadek”, Michał Tokarzewski „Karaszewicz”, Tadeusz Komorowski „Bór”, Stefan Rowecki „Grot”.
B.m. [Rzeszów]: „Solidarność Walcząca” Oddział Rzeszów, b.r. [ok. 1989].
A5, okł., [3],2-35 s., off. z masz., [c. 350 zł].
Tytuł okł. S. 35 na III s. okł.
BJ-2347, FC-9478, Ka-5008 – MM
 opis książki Lenkiewicz Antoni: Komendanci główni Armii Krajowej.
Wrocław: Agencja Wydawnicza Solidarności Walczącej, 1989.
A5, [1],39 s., off. z masz.
BN-2959, Ka-3708, Br-1501, FC-37116*[wg BN], ECS-04223, ST15-2378, Nukat-999599 – MM
 ▬ Lenkiewicz A[ntoni]: Konfederacja Barska - po 220 latach. - patrz w: Józef Tischner, A[ntoni] Lenkiewicz: Kłamstwo polityczne. Stalowa Wola: Studium Społeczne Duszpasterstwa Ludzi Pracy 1988. – uw
 opis książki Lenkiewicz Antoni: Naczelni wodzowie II [Drugiej] Rzeczypospolitej. Wyd. 2 uzupełnione i poprawione.
Wrocław: Wydawnictwo Biuro Tłumaczeń, 1996.
ISBN 83-905649-0-4. Wyd. 1 wydano p.t: Naczelni wodzowie Polski Niepodległej.
– uw – MM
 opis książki Lenkiewicz Antoni: Naczelni wodzowie II [Drugiej] Rzeczypospolitej. Wyd. 2 popr. i uzup.
Wrocław: Wydawnictwo Biuro Tłumaczeń, 2001.
ISBN 83-88826-03-4.
– uw
 opis książki Lenkiewicz Antoni: Naczelni wodzowie Polski Niepodległej.
B.m.: b.w., b.r. [1989].
A5, okł.kart., [4],II,133,[1] s., off. z masz., [c. 6000 zł].
Na s. [134]: Antoni Lenkiewicz – Nota biograficzna. Wyd. 2 wydano p.t.: Naczelni wodzowie II [Drugiej] Rzeczypospolitej.
BN-2960, Ka-3314, BJ-2348, FC-9476, Nukat-4267614 – MM
 opis książki Lenkiewicz Antoni: Stanisław Jasiukowicz (1882-1950?).
B.m.: Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej, b.r. [1989-1990].
A5, 4 s., off. z masz.
Nazwa autora pod tekstem.
Nukat-1531084[BUŁ] – MM
 opis książki Lenkiewicz Antoni: W zaułkach wolności.
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1989].
A5, okł.kart., [2],62,[2],63-160,[1] s., off. z masz.
Tytuł okł. Zawiera: Część I: Kult i hańba; II: Czuwaj i działaj. Na s. [161]: Antoni Lenkiewicz – Nota biograficzna.
Ka-3709, Nukat-3040833 – MM
 opis książki Lenkiewicz Antoni: Widma i przewrotności komunizmu od A do Z.

Wg noty biograficznej w: A. Lenkiewicz: Józef Piłsudski. Życie, czyny, myśli. 1989 s. [193] oraz: A. Lenkiewicz: W zaułkach wolności. [ok. 1989] s. [161]. – op
 opis książki Lenkiewicz Antoni: Wolność i Niezawisłość.
Wrocław: Agencja Wydawnicza Solidarności Walczącej, 1989.
A5, okł., [2],2-52 s., off. z masz., [c. 3000 zł].
Tytuł okł. S. 52 na III s. okł.
BN-2961*[wg MBPŁ], BaBN-1.848.675, Ka-1310, BJ-2349, FC-9477, Br-1502, ECS-02593, Nukat-1734358 – MM
 opis książki Lenkiewicz Antoni: Zapomniany i niedoceniony męczennik polskiej niepodległości.
Szczecin: „Oficyna”, 1987.
A5 [18,2 x 13,1 cm], okł., 3-39 s., stdr. z masz., c. 125 zł.
Tytuł okł. Zawiera wstęp A. Lenkiewicza i skrót pamiętnika Waleriana Łukasińskiego. Skrót ten jest wypisem z pominięciem mniej istotnych fragmentów z książki: Walerian Łukasiński: Pamiętnik, opracowanej, wstępem i przypisami opatrzonej przez Rafała Gerbera: Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1960.
CJ-1078, J-1844, BN-2962, Ka-3315[błędnie tytuł: …Polski Niepodległej], KS-2682, Br-1503, FC-37129*[wg BN], ECS-04054, ST15-2380, Nukat-1247313 – MM
Ten sam tekst wydano jako: Walerian Łukasiński: Pamiętnik. [1985].
 ▬ Lenkiewicz Antoni: [wstęp] - patrz w: Bolesław Piast: Wolności pragniemy. Pieśni religijno-patriotyczne. Baszta. – uw
 ▬ Lenkiewicz Antoni - patrz: Tadeusz Duchiński, Adam Świnarski, Antoni Lenkiewicz [oprac]: Samorząd - twój los w twoich rękach. Wrocław: NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionu Dolny Śląsk 1981; Kazimierz Sosnkowski: Wspomnienia, rozkazy, przemówienia. Wydawnictwo Konfederacja Dolnośląska [1989]; Józef Tischner, A[ntoni]Lenkiewicz: Kłamstwo polityczne. Stalowa Wola: Studium Społeczne Duszpasterstwa Ludzi Pracy 1988. – uw
 ▬ Leń Włodzimierz [pseud. - właśc. Włodzimierz Borodziej] [oprac.] - patrz: Stanisław Mikołajczyk: Diariusz. (Prowadzony przez Marię Hulewicz). Siedlce: Wydawnictwo Metrum 1988. – uw
 opis książki Leon XIII: Encyklika Leona XIII o kwestji robotniczej „Rerum Novarum”. Wyd. 2 uzupełnione.
Kraków: Księgarnia Krakowska, 1933.
20 cm, 97,[1] s.
Przetłum., wstępem i objaśn. opatrzył Jan Piwowarczyk.
– uw
 opis książki Leon XIII: Encyklika Ojca św. Leona XIII o kwestii robotniczej czcigodnym braciom patriarchom, prymasom, arcybiskupom i biskupom świata katolickiego zostającym w łączności ze stolicą apostolską.
Warszawa: Wydawnictwo „Wiara i Wolność”, listopad 1981.
A6, okł.kart., 16 s., druk ze skł., [c. 50 zł].
Tytuł okł.: Rerum novarum… (Część I). Encyklika Ojca Świętego Leona XIII. Przedruk fragmentów wg wyd. II w tłum. ks. Jana Piwowarczyka. [Przedruk z wyd.: Kraków: nakł. Księgarni Krakowskiej 1933].
K-2299*, G-83/300, J-1845[wyd. w 1983], BN-2963=BN-2964*[wg K*], BJ-2350, FC-9480, Ka-4814, ECS-04386, ST15-2381, Nukat-2782463 – MM
 ▬ Leon XIII: Rerum novarum.
- w: Znak 1982 nr 332-334(7-9) s. 643-679. Społeczne nauczanie Kościoła.
– uw
 opis książki Leon XIII: Rerum novarum. Encyklika O kwestii robotniczej, 15 maja 1891 r.
Warszawa: „Augustinum”, 1991.
Dokumenty Papieskie; archiwum; nr 4.
Na okł.: 100-lecie encykliki.
– uw
 opis książki Leon XIII: Rerum novarum [Encyklika (O kwestii robotniczej) Ojca Świętego Leona XIII czcigodnym braciom patriarchom, prymasom, arcybiskupom i biskupom świata katolickiego zostającym w łączności ze stolicą apostolską].
Wrocław: „Tum”, b.r. [1996].
ISBN 83-86968-03-6.
– uw
 opis książki Leon XIII: [Humanum genus] Papież Leon XIII o masonerii.
Toronto: Wydawnictwo 966; Stanisław Karpiński, 1984.
22 cm, 38 s.
– uw
 opis książki Leon XIII: Humanum Genus. Encyklika Jego Świątobliwości Leona XIII. O masonerii.
Warszawa: Wydawnictwo św. Andrzeja Boboli, 1984.
A5, 11 s.
FC-46821*[WMN], Nukat-3451897 – op
 opis książki Leon XIII: Papież Leon XIII o masonerji.
B.m.: b.w., b.r. [1984?].
A6, 5-44 s., ksero.
Tytuł nagł.
J-1846, BN-2965*[wg J] – op
 opis książki Leon XIII: Humanum Genus. Encyklika (o masonerii). Wyd. 2 (po wojnie).
B.m.: Instytut Narodowy im. Romana Dmowskiego, dr. 1985.
A5, 13 s.
Tytuł okł.
BaBN-2.249.461 – op
 ▬ Leon XIII: Humanum genus. - patrz: A quo primum; Humanum genus; Divini redemptoris. [Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu 1989]. – uw
 ▬ Leon XIII: Humanum Genus. – dalsze wyd.:
- Encyklika Ojca św. Leona XIII „Humanum Genus”. Przeciw masonerii. Jaidhof: Przeorat Matki Boskiej Fatimskiej 1996. Przedruk z wyd.: Poznań: Drukarnia Kuriera Poznańskiego 1884. Wierność Prawdzie Katolickiej; nr 4. U góry okł.: Magisterium Kościoła Katolickiego;
- Encyklika Humanum Genus (O masonerii) jego świętobliwości pana naszego Leona XIII z Opatrzności Bożej papieża do wszystkich patriarchów, prymasów, arcybiskupów i biskupów katolickiego świata, w łasce i jedności ze Stolicą Apostolską pozostających. Komorów: Antyk 1997. Dokumenty Zapomniane i Niechciane. Wyd. oparto na oryg. łac. encykliki, wersji pol. z 1884 r. U góry okł.: przeciwko masonerii. ISBN 83-86482-38-9;
- Humanum genus - O masonerii. Encyklika Ojca Św. Leona XIII. 20 IV 1884 Wyd. wznowione 1. Warszawa: Te Deum Wydawnictwo Tradycji Katolickiej 2002. Magisterium Kościoła Katolickiego. ISBN 83-87770-74-4;
- Encyklika Humanum genus: (o sekcie masońskiej). Krzeszowice: Ostoja 2003. Kościół Wobec Masonerii. W aneksie teksty dokumentów Kościoła katolickiego dot. masonerii. ISBN 83-88020-88-9.
– uw
 opis książki Leopold Antoni: Pogląd na kształtowanie cen rolnych i dochodów w rolnictwie.
B.m.: b.w., wrzesień 1981.
A4, 12 s., ksero z masz.
Przy nazwisku autora: Instytut Planowania.
– MM
 ▬ Leopold Antoni: Pogląd na kształtowanie cen rolnych i dochodów w rolnictwie.
- w: Wieś i rolnictwo. 1981, nr 4(33), s. 45-52.
– uw
 ▬ Leopold Antoni: Pogląd na kształtowanie cen rolnych i dochodow w rolnictwie. - patrz: Pogląd na kształtowanie cen rolnych i dochodów w rolnictwie. Łódź: Z.R. Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”. Ośrodek Badań Działalności Gospodarczej, wrzesień 1981. – uw
 ▬ Leopold Antoni [współaut. oprac.] - patrz: Kryzys gospodarki polskiej. Przyczynek do analizy. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych 1981. – uw
 ▬ Leopold Antoni - patrz w: Gospodarka. Zeszyty OBS 3. – uw
 ▬ Leopold Czesław [pseud.], Lechicki Krzysztof [pseud.] - właśc. Arkadiusz Rybicki, Antoni J.Wręga [rzeczywistym autorem jest Wiesław Chrzanowski (wg noty wydawcy w: Wiesław Chrzanowski: Więźniowie polityczni w Polsce 1945-1956. Dębogóra; Kraków, 2015)] – uw
 opis książki Leopold Czesław [pseud.], Lechicki Krzysztof [pseud.]: Więźniowie polityczni w Polsce 1945-1956.
Paryż: Spotkania, © 1983.
22 cm, 71,[8] s.
Przypisy od s. 56. Początek wstępu: „Okres stalinowski stanowi…”.
– uw
 opis książki Leopold Czesław [pseud.], Lechicki Krzysztof [pseud.]: Więźniowie polityczni w Polsce 1945-1956.
Paryż: Spotkania, © 1983.
12 cm, 71,[8] s.
Archive d’imprimer le 28 septembre 1983. Przypisy od s. 56. Początek wstępu: „Okres stalinowski stanowi…”.
– uw – MM
 opis książki Leopold Czesław [pseud.], Lechicki Krzysztof [pseud.]: Więźniowie polityczni w Polsce 1945-1956. [Wyd. III].
Kraków: Wydawnictwo Krzyża Nowohuckiego, 1983 [właśc. 1984].
A6, okł.kart., 71,[8] s., off. z oryg., c. 120-150 zł.
Przedruk z wyd. II: Paryż: Spotkania 1983. Przypisy od s. 56. Początek wstępu: „Okres stalinowski stanowi…”.
G-83/301*, CJ-1701, J-1847, BK-320, BN-4918{71,[4] s.}, BJ-4061, FC-7793, Br-1504{[4],7-71,[4] s.}, ECS-05163, Nukat-2919179 – MM
 opis książki Leopold Czesław [pseud.], Lechicki Krzysztof [pseud.]: Więźniowie polityczni w Polsce 1945-1956.
Paryż: Spotkania, 1984; © 1983.
22 cm, 73,[6] s.
Archive d’imprimer le 30 avril 1984. Przypisy od s. 55. Początek wstępu: „Okres stalinowski zapisał się…”.
– uw – MM
 opis książki Leopold Czesław [pseud.], Lechicki Krzysztof [pseud.]: Więźniowie polityczni w Polsce 1945-1956.
Paryż: Spotkania, druk 1984.
12 cm, 73,[6] s.
BaBN-1.537.855 – uw
 opis książki Leopold Czesław [pseud.], Lechicki Krzysztof [pseud.]: Więźniowie polityczni w Polsce 1945-1956.
Gdańsk: b.w., 1984.
A6, okł.kart., [2],7-69,[2] s., off. z oryg., c. 100 zł.
Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1983. Przypisy od s. 56; brak wykazu skrótów i indeksu nazwisk. Początek wstępu: „Okres stalinowski stanowi…”.
K-2300, G-84/246, Ł-233c, Dun-92[błędna numeracja s.], J-1848, BN-4917, Ka-1311, BJ-4067[…w latach…], FC-7803, FC-39515*[wg BaBN-2.280.526], Br-1505, ECS-04845, ST15-2382, Nukat-3106821 – MM
Obcinanie egzemplarzy często prowadziło do przycinania tekstu części stron:
- egz. obcięty [14,0 x 10,5 cm] - MM;
- egz. nieobcięty [15,2 x 11,0 cm] - MM.
 opis książki Leopold Czesław [pseud.], Lechicki Krzysztof [pseud.]: Więźniowie polityczni w Polsce 1945-1956.
Warszawa: Wydawnictwo W, 1984.
A4, okł., 3-37 s., powiel., (c. 100 zł).
Tytuł okł. Początek wstępu: „Okres stalinowski stanowi…”. Przedruk z wyd.: Gdańsk: Młoda Polska 1981.
K-2302, G-84/247, Ł-233d, J-1850, BN-4923, Ka-1312, BJ-4066, FC-7802, Br-1506, ECS-02595, Nukat-1740769 – MM
Dwie wersje s. 20: początek ostatniego wiersza:
I - wadzono go do celi… - MM;
II - prowadzono go do celi… ST15-2383 - MM.
 opis książki Leopold Czesław [pseud.], Lechicki Krzysztof [pseud.]: Więźniowie polityczni w Polsce 1945-1956.
B.m.: Wydawnictwo Gryf, [19]’85.
A5, okł.kart., 83,[1] s., powiel., c. 150 zł.
Tytuł okł.
K-2303[Wydawnictwo G gest], G-85/200, Ł-233a, J-1851, BN-4922=BN-4921*[wg K], Ka-3895, HN-000509682, BJ-4062, FC-7798, Br-1507, ECS-05107, ST15-2384, Nukat-3617506 – MM
 opis książki Leopold Czesław [pseud.], Lechicki Krzysztof [pseud.]: Więźniowie polityczni w Polsce 1945-1956.
B.m. [Lublin]: Respublica, 1986.
A5, okł.kart., 72,[1] s., stdr. z oryg., [c. 110-240 zł].
Przedruk z: Gdańsk: Młoda Polska 1981, a właściwie z wyd.: Paryż: Spotkania 1984. Przypisy od s. 56. Początek wstępu: „Okres stalinowski zapisał się…”.
G-86/177, CJ-1080, J-1852, BN-4919, Ka-3316, Hoo99/185, BJ-4063, FC-7799, Br-1509, ECS-00590, ST15-2385, Nukat-1117203 – MM
 opis książki Leopold CzesławCzesław [pseud.], Lechicki Krzysztof [pseud.]: Więźniowie polityczni w Polsce 1945-1956 /fragment/.
Łódź: Tajne Wydawnictwo Oświatowe i Wydawnictwo Świadectwa, 1985.
A5, okł., 22,[2] s., powiel., c. 40 zł.
Zeszyt 11.
Początek wstępu: „Okres stalinowski stanowi…”.
K-2301, BŁ-103, J-1849, BN-4920, FC-39516*[wg BN], Ka-3710, Br-1508, ST15-2386 – MM
Wersja matrycy s. 2-3: początek s. 3.
I - torturom. Siano strach… - MM;
II - ki - I sekretarz… - MM.

 ▬ Leopold Czesław [pseud.], Lechicki Krzysztof [pseud.] [zesz. przygot.]: Więźniowie polityczni w Polsce w latach 1945-1956. Gdańsk: Wydawnictwo Młoda Polska, 1981. A5, 44 s., off. z masz. Zeszyty Historyczne Ruchu Młodej Polski; 1.
Ł-233b, Dun-93, BN-4924, Ka-2701=Ka-4379, Hoo99/202[Więźniowie…], HN-000418492, BJ-4064, FC-7800, Br-1510[43 s.], ECS-03307, Nukat-727265 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki Leopold Czesław [pseud.], Lechicki Krzysztof [pseud.] [zesz. przygot.]: Więźniowie polityczni w Polsce w latach 1945-1956.
Gdańsk: Wydawnictwo Młoda Polska, 1981.
A5, 44 s., off. z masz., [c. 40-50 zł].
Prawdopodobnie pierwszy nakład, dobry czysty druk, wymiar ramki na s. 1: 168 x 116 mm.
ST15-2387 – MM
 opis książki Leopold Czesław [pseud.], Lechicki Krzysztof [pseud.] [zesz. przygot.]: Więźniowie polityczni w Polsce w latach 1945-1956.
Gdańsk: Wydawnictwo Młoda Polska, 1981.
A5, 44 s., off. z masz.
Prawdopodobnie drugi nakład, gorszy druk z pomniejszonych klisz, wymiar ramki na s. 1: 157 x 105-108 mm.
ST15-2388 – MM

 opis książki Leopold Czesław [pseud.], Lechicki Krzysztof [pseud.]: Więźniowie polityczni w Polsce w latach 1945-1956.
Gdańsk: b.w., 1981.
A5, 45 s., off. z masz., [c. 45 zł].
Zeszyty Historyczne Ruchu Młodej Polski; 1.
BJ-4065, FC-7801, Ka-4423 – op
 opis książki Leopold Czesław [pseud.], Lechicki Krzysztof [pseud.] [zesz. przygot.]: Więźniowie polityczni w Polsce w latach 1945-1956.
B.m.: b.w., b.r.
A4 poz., okł., 7,[2],8-73,[2] s., off. z masz. z klisz skopiowanych na ksero, druk dwułamowy.
Przypisy od s. 56. Początek wstępu: „Okres stalinowski zapisał się…”.
– MM
 ▬ Leopold Kazimierz [pseud.] - właśc. Artur Leinwand – uw
 opis książki Leopold Kazimierz [pseud.]: Przywódcy Polski Podziemnej przed sądem moskiewskim. Wyd. I.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie, styczeń 1989.
A5, okł.kart., 109,[3] s., [8] s. tabl., off. z masz., [c. 760-1500 zł].
Wyd. II wydano pod właściwym nazwiskiem autora.
BN-2943, Ka-1313, Hoo99/185, BJ-2327, FC-9463, Br-1511, ECS-00583, ST15-2389, Nukat-914173 – MM
 opis książki Leopolis. Dzieje i kultura Lwowa. Wyd. I.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie, 1988.
A5, okł.kart., 91,[1] s., off. z masz., [c. 450 zł].
Biblioteka Lwowska; [Tom IV].
Zawiera teksty: Józef Wittlin: Mój Lwów; Bittra Sykstuska: Kamień na kamieniu [wiersz]; Wierne Madonny [wiersz-pieśń]; My, ludzie Lwowa [wiersz]; Witold Szolginia: O lwoski bałaku [wiersz]; Józef Akacja [pseud. – właśc. Artur Leinwand]: Generał broni Michał Tadeusz Tokarzewski-Karaszewicz; Stefania Stipal: Harcerki Chorągwi Lwowskiej w walce z okupantem w latach 1939-1941.
CD-68, J-1853, BN-2966, Ka-1314, Hoo99/185, KS-0648, BJ-2351, FC-9481, Br-1512, ECS-00592, ST15-2390, Nukat-730642 – MM
 ▬ Leopolita [pseud.] - właśc. Roman Zimand – uw
 opis książki Leopolita [pseud.]: Moim zdaniem. Las rzeczy politycznych.
Warszawa: Wydawnictwo Grup Politycznych Wola, 1987.
A5, okł.kart., 142,[1] s., err., off. z masz., c. 580 zł.
Rec.: Ewa Turkuć: Leopolita, czyli ręce za lud walczące… Puls 1987/8 nr 36 s. 51-58.
CD-1534, KN’87-197, CJ-1081, J-3950, BN-6353, Sup-1069, Ka-1315, Hoo99/185, KS-4781, BJ-5197, FC-7473, Br-1513, ECS-00593, ST15-2391, Nukat-243061 – MM
 ▬ Leopolita [pseud.]: Posłowie. Afganistan w Warszawie 1942 r. - patrz w: Franciszek Jóźwiak, Władysław Gomułka: Nowotko - Mołojec. Z początków PPR. Nieznane relacje Władysława Gomułki i Franciszka Jóźwiaka. Warszawa: Głos [19]81. – uw
 opis książki Leopolita [pseud.]: Teksty cywilne przez Leopolitę.
Warszawa: Wydawnictwo „In Corpore”, 1983.
A5, okł., 84 s., off. z masz., [c. 160-280] zł.
Rec.: Urszula Marek: Warto przeczytać. Biuletyn Małopolski 1983 nr 14(43) s. 14; T.Ł. [Tomasz Łubieński ?]: Opozycyjność drugiego stopnia. Almanach Humanistyczny 1984 nr 1-2 s. 149-150.
K-2304, G-83/302, CD-1537, J-3953, BN-6356, Sup-1068*[wg S, BN], Ka-1316, Hoo99/199[Teksty…], HN-000544446, KS-4778, BJ-5201, FC-7484, ECS-02597, ST15-2392, Nukat-543253 – MM [c. 160 zł stemplem, są egz. bez stempla]
 opis książki Leopolita [pseud.]: Teksty cywilne przez Leopolitę.
Paryż: Instytut Literacki, 1983.
22 cm, 163,[1] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 386.
Przedruk z wyd.: Warszawa: Wydawnictwo In Corpore 1983 uzupełnione o dalsze teksty. ISBN 2-7168-0042-1.
Rec.: Janusz Twardowski: Widzieć jasno i bez zachwycenia. Puls 1984 nr 21 s. 150-153; Teksty cywilne Leopolity. Arka 1984 nr 9 s. 90-92; T.Ł. [Tomasz Łubieński ?]: Opozycyjność drugiego stopnia. Almanach Humanistyczny 1984 nr 1-2 s. 149-150; Konrad W. Tatarowski: Mówić zwięźle widzieć jasno nawet gdy mrok zapada. Kontakt Paryż 1985 nr 3/35 s. 61-64.
– uw – MM
 ▬ Leopolita Wojciech [pseud.] – właśc. Witold Lis-Olszewski – uw
 opis książki Leopolita Wojciech [pseud.]: Żar gasnącej watry.
Londyn: Redakcja Kwartalnika Kresowego; Short Run Press, © 1986.
22 cm, 186 s.
Wyd. bibliofilskie.
– uw
 ▬ Leopolita Wojciech [pseud.]: Żar gasnącej watry. Tom 2. – patrz: Witold Lis-Olszewski (Wojciech Leopolita): Żar gasnącej watry. Tom 2. Warszawa: 1987. – uw
 opis książki Lepiej, sprawnie, demokratycznie. Propozycje dla Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność”.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo „Solidarność” Region Mazowsze, b.r. [1990].
11 s.
Hoo99/185 – uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.