Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Ler - Lin

Data ostatniej korekty tekstu: 30.08.2016 r.
 
 
 • Lerner Max: O prezydentach - ich chwale i niedolach. Od F.D.R. do R.R. [tłum. z: Encounter, czerwiec 1985] - tłum. Renata Gorczyńska. - patrz w: Mieszanka polityczna. Dyskusje na Zachodzie. 1986. - uw
 • Lerski Jerzy: Emisariusz "Jur". [wyd. 1].
  Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1984.
  254 s.
  Fakty; 1.
  ISBN 0 85065 121 2.
  - uw
 • Lerski Jerzy: Emisariusz "Jur". (Z przedmową Stefana Korbońskiego). Wydanie drugie.
  Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1984.
  22 cm, 254 s., [8] s. tabl.
  Fakty; 1.
  ISBN 0 85065 121 2.
  - uw - MM [brak s. 253-254]
 • Lerski Jerzy: Emisariusz "Jur". Pierwsze wyd. krajowe.
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm, 1988.
  A5, okł.kart., 256,[2] s., [8] s. fot., off. z oryg., c. 1300 zł.
  Przedmowa: Stefan Korboński. Przekazano do wydawnictwa: marzec 1988. Druk ukończono: kwiecień 1988. Przedruk z wyd.: Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1984.
  CD-817, J-1855, BN-2968, Ka-1319, HN-001472341, KS-2577[wg CD], BJ-2353, Br-1517 - MM
 • Lerski Jerzy: Emisariusz "Jur".
  Warszawa: Międzyzakładowa Struktura Solidarności V, 1988.
  A6, okł.kart., [2],5-254 s., off. z oryg., c. 850 zł.
  Przedmowa: Stefan Korboński. Przedruk z wyd.: Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1984 [z wyd. 2].
  CD-816, Ł-234, J-1854, BN-2967, Ka-1318, KS-2578[wg CD], BJ-2352, Br-1518 - MM
 • Lerski Jerzy: Emisariusz Jur. Wyd. 3.
  Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1988.
  22 cm, 254 s., [8] s. tabl.
  ISBN 0 85065 121 2.
  - uw - MM
 • Lerski Jerzy: Emisariusz Jur. Wyd. IV.
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Interim; Polski Dom Wydawniczy 1989.
  ISBN 83-85083-00-6 (Interim); 83-7043-025-2.
  Przedruk z wyd. 2: Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1984.
  Rec.: Apoloniusz Zawilski: Kurier z Londynu. Tygodnik Solidarność nr 32(99), 10.08.1990 r., s. 22.
  Hoo99/185 - uw - MM
 • Leski Krzysztof: Coś czyli rzecz o okrągłym stole.
  Warszawa: Wydawnictwo Grup Oporu "Solidarni" i Wydawnictwo Ciąg Dalszy 1989.
  A5, okł., 3-22 s., off. z masz., c. 250 zł.
  Biblioteczka Nowej Gazety.
  Tekst podpisano: 21 kwietnia 1989 r. Posłowie: Krzysztof Wolicki.
  CD-818, BN-2969, Ka-1320, KS-2579[wg MJ], BJ-2354, Br-1519 - MM
 • Leski Krzysztof: Coś, rzecz o okrągłym stole. Wyd. pierwsze.
  Warszawa: In Plus, 1989.
  A5, okł., [1],4-22 s., off. z masz., c. 250 zł.
  Tekst podpisano: 21 kwietnia 1989 r. Posłowie: Krzysztof Wolicki. Tekst złożony w wydawnictwie 10.06.1989. Do druku oddano 13.06.1989.
  Rec.: Agnieszka Dajbor: Specjalny rodzaj gry. Gazeta Wyborcza nr 30W, 19.06.1989 r., oraz 30K, 20.06.1989 r., s. 8.
  Ka-1322, Hoo99/185, KS-2580*[wg MJ], Br-1520 - MM
 • Leski Krzysztof: Coś, rzecz o okrągłym stole. Wyd. pierwsze. Dodruk.
  Warszawa: In Plus, 1989.
  A5, okł., [1],4-22 s., off. z masz., c. 250 zł.
  Tekst podpisano: 21 kwietnia 1989 r. Posłowie: Krzysztof Wolicki. Tekst złożony w wydawnictwie 10.06.1989. Do druku oddano 28.06.1989.
  BN-2970 - MM
 • Leski Krzysztof [oprac.] - patrz: Dyskusja pomiędzy Komisją Międzyresortową pod przewodnictwem Min. Górskiego a Międzyuczelnianą Komisją Porozumiewawczą nad postulatem dotyczącym pociągnięcia do odpowiedzialności winnych krwawego tłumienia wystąpień robotniczych w grudniu 70 i czerwcu 76, w dn. 3 lutego 1981. Łódź: Centralne Strajkowe Biuro Prasowe, 7.02.1981; Dalszy ciąg dyskusji pomiędzy MKP a Komisją Rządową nad postulatem dotyczącym zajść w grudniu 1970 i czerwcu 1976 - zapis z dn. 4.II.1981; Dyskusji o grudniu część trzecia: sobota, 7 lutego 1981. - uw
 • Leski Marek [pseud.] - właśc. Ryszard Legutko. - uw
 • Lesowski Andrzej - patrz: [Jedenasty] 11 listopada 1918 - 1988. Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej [1988]. - uw
 • Leszczyna J. [teksty w]: Błogosław Ojczyźnie, wyrwij ją z niewoli … Polskie kolędy patriotyczne 1861 - 1983. KOS [1987]. - uw
 • Leszczyńska Maria [pseud.] - patrz: Glosariusz. Wrocław: 1986-1992. - uw
 • Leszczyński Krzysztof [oprac.] - patrz: Pierwszy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność". Serwis informacyjny. I tura 5 - 10.IX.1981. Gdańsk: BIPS KKP NSZZ "Solidarność" 1981. - uw
 • Leszczyński Krzysztof [tekst] - patrz w: Grudzień w 15 rocznicę. Środowiska Twórcze Wybrzeża [1985]. - uw
 • Leszek Y - patrz: Konflikt sumienia w związku ze służbą wojskową na świecie. Wrocław: Wolność i Pokój ’87. - uw
 • Leszkowski Marek [pseud. - właśc. Lesław Maleszka]: W stronę Rzeczypospolitej Samorządnej. Kraków: wrzesień 1982. A4, [1],11 s., powiel. Veto nr 11. Wyd. specjalne. J-1856*[wg Pil-1415], BN-2971*[wg Pil], KJ-337*[wg J*] - [jest to czasopismo] - uw
 • Leśniański Józef [pseud.] - patrz: Glosariusz. Wrocław: 1986-1992. - uw
 • Leube Kurt R.: Szkic biografii Hayeka. - patrz w: Hayek Fryderyk August von: Wielka utopia. Wolność ekonomiczna i rząd reprezentacyjny. Lublin, Śląsk, Warszawa: Antyk 1989. - uw
 • Levasseur Ray Luc: Aż wszyscy będą wolni.
  Warszawa: Fraternité, b.r. [1989-90].
  A5, 16 s.
  Tytuł okł. Przełożyli z ang. Dobrochna Dejnakowska, Piotr Tymiński. Tytuł oryg.: Until all are free.
  Ka-5000, BUSSpec - op
 • Levasseur Ray Luc: Aż wszyscy będą wolni.
  Zielona Góra: Oficyna Autonomiczna "Red Rat" 1995.
  12 s., druk laserowy na zamówienie.
  - uw
 • Levenson Claude B.: Co mi powiedział Dalajlama [tłum. z: Paris Match, 11.XII.1987]. - patrz w: Polityka i świat. 1988. - uw
 • Lewald Józef: Armia Krajowa. Najpowszechniejsza i najliczniejsza tajna organizacja w dziejach Polski.
  B.m.[Wrocław]: Ruch Społeczny Solidarność, Wydawnictwo Kret b.r. [1986].
  A5, okł.kart., 32 s., stdr. z masz., [c. 110-120 zł].
  SOS - Seria Opracowań Samokształceniowych WSN (Wolność - Sprawiedliwość - Niepodległość); nr 3.
  G-86/178, K-3627, CJ-1082, J-1860, BN-2976[m.w.: Warszawa], Ka-3318, BJ-2362, Br-1522[25x17 cm] - MM
 • Lewald Józef: Armia Krajowa. Najpowszechniejsza i najliczniejsza tajna organizacja w dziejach Polski.
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm 1986.
  A5, okł., 24 s., powiel., c. 80 zł.
  SOS - Seria Opracowań Samokształceniowych WSN (Wolność - Sprawiedliwość - Niepodległość); nr 3.
  G-86/179, CJ-1083, Ł-235, J-1859, BN-2977[c. 180 zł], Ka-1323, Hoo99/185, HN-000617562, BJ-2361 - MM
 • Lewandowska Irena [tłum.] - patrz: Jerofiejew Wieniedikt: Noc Walpurgii albo "Kroki komandora". Warszawa: Nowa 1986; Maksimow Włodzimierz: Tam, gdzie nic już się nie liczy. Nowa [1983]; Sołżenicyn Aleksander: Jeden dzień Iwana Denisowicza. Nowa; NSW 1 [1981]; Sorokin W[ładimir]: Kolejka. Oficyna Literacka 1988. - uw
 • Lewandowski Janusz /Branecki Jędrzej/: Neoliberałowie wobec współczesności.
  Gdańsk: Litery 1989.
  A5, okł.kart., 153 s., off. z masz., c. 1500 zł.
  Biblioteka Przeglądu Politycznego.
  Zawiera: Donald Tusk: Od wydawcy. - oraz teksty:
  - Wprowadzenie;
  - Friedrich August von Hayek - dogmatyk wolnego społeczeństwa {pierwodruk w: Przegląd Polityczny 1985 nr 5 s. 31-55};
  - Ludwig von Mises - triumf po latach {pierwodruk w: Przegląd Polityczny 1985 nr 6 s. 48-64};
  - Ordoliberałowie i niemiecki cud gospodarczy {pierwodruk w: Przegląd Polityczny 1986 nr 8 s. 73-107};
  - Filozofia publiczna Waltera Lippmanna {pierwodruk w: Przegląd Polityczny 1987 nr 9 s. 62-89};
  - Wielkość i samotność Raymonda Arona {pierwodruk w: Przegląd Polityczny 1989 nr 12}.
  Pierwodruki drukowane były pod pseud. Jędrzej Branecki.
  Dun-94, Ka-4177, HN-002092055, Br-1523 - MM
 • Lewandowski Janusz: Neoliberałowie wobec współczesności.
  Gdynia: Wydawnictwo „Atext”, 1991.
  ISBN 83-85156-04-6.
  - uw - MM
 • Lewandowski Janusz - patrz: Samorząd pracowniczy. Krok pierwszy /Opracowanie wstępne/. Gdańsk: Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” 1981. - uw
 • Lewandowski Janusz - patrz: Branecki Jędrzej [pseud.] - uw
 • Lewandowski Jerzy, ks.: „Kościół narodu” w teologii Kardynała Stefana Wyszyńskiego. - patrz w: Nurty życia społecznego. Warszawa 1987. Nasze dziedzictwo. - uw
 • Lewandowski Józef: Kwestia ukraińska w II Rzeczypospolitej.
  Referat wygłoszony na II Ukraińsko-Polskiej Konferencji Naukowej w Monachium, październik 1980 r.
  - w: Aneks 1982 nr 28 s. 97-122.
  - w: Józef Lewandowski: Szkło bolesne, obraz dni… Eseje nieprzedawnione. Uppsala: Ex libris 1991. ISBN: 91-971652-1-2. s. 91-111.
  - uw
 • Lewandowski Józef: Kwestia ukraińska w II Rzeczypospolitej.
  Poznań: Wielkopolska Inicjatywa Wydawnicza, 1984.
  A5, okł., 34 s., powiel., c. 70 zł.
  Tytuł okł.: Stosunki polsko-ukraińskie w Drugiej Rzeczypospolitej.
  Ł-An-10*, CJ-1702*, J-1862, BN-2981*[wg J], BaBN[tylko tyt. okł.: Stosunki…], Br-1524 - MM
 • Lewandowski Józef: Kwestia ukraińska w II Rzeczypospolitej.
  Łódź: Łódzki Zespół Oświaty Niezależnej; Druk: Wydawnictwo Społeczne "Fakt" 1988.
  18 x 12 cm, 28 s., off. z oryg., c. 80 zł.
  Biblioteczka Wiedzy Historycznej; 1.
  Przedruk z: Aneks nr 28 s. 97-122.
  W-31, BŁ-104, J-1861, BN-2978, Ka-3978 - MM
 • Lewandowski Józef: Między akumulacją a spożyciem.
  Poznań: NZS, druk w Polsce 1981.
  A6, [2],30 s.
  Biblioteka NZS.
  Tytuł okł.
  BN-2979, Ka-4816[tytuł: Między artykulacją...] - op
 • Lewandowski Józef: Rola strachu w sowietyzmie.
  B.m.: b.w., b.r. [1981], [wg BN: 1982].
  A5, okł., 16 s., off. z masz.
  Biblioteka Ucznia polskiego.
  Przedruk z: Kultura 1971 nr 282.
  BN-2980, Sup-543, Ka-4507, Br-1525 - MM
 • Lewandowski Józef: Stosunki polsko-ukraińskie w Drugiej Rzeczypospolitej. - patrz: Lewandowski Józef: Kwestia ukraińska w II Rzeczypospolitej. - uw
 • Lewczenko Stanisław Aleksandrowicz: Mówi oficer KGB.
  Warszawa: Wydawnictwo Grup Politycznych 1986.
  A6, okł.kart., [4],26 s., powiel., c. 60 zł.
  Tłumaczenie z francuskiego: Pelikan [pseud.]. Tytuł oryg.: Un commandant du K.g.b. parle: L’Express va plus loin avec Stanislav Levchenko. L’Express, 29 mars - 4 avril 1985, s. 84. Rozmówcami byli: Boulay Laure, Gustin Clementine. K podaje nazwisko autora: Łowczenko.
  K-3631, G-86/227, CJ-1193, J-2308[Mówi…], BN-2972, Ka-1649, HN-001542448, BJ-2355, Br-1521 - MM
 • Lewek Antoni, ks.: Bóg - człowiek - ojczyzna. Homilie wygłoszone w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie w związku z zamordowaniem ks. Jerzego Popiełuszki. [Tom I].
  B.m. [Warszawa]: b.w. [Kuria Metropolitalna Warszawska. Wydział Duszpasterstwa], b.r. [1986].
  A5, okł.kart., 229 s., 4 s. tabl., off. ze skł.
  Zawiera 30 homilii z okresu 21 X 1984 - 19 II 1985.
  K-3628, CJ-1084*, CJ-1703, J-1863, BN-2982*[wg J]=BN-2983*[wg K], BaBN, Br-1526 - MM
 • Lewek Antoni, ks.: Bóg - człowiek - ojczyzna. Homilie wygłoszone w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie. Tom II.
  Warszawa: b.w. 1987.
  A5, okł.kart., 240 s., off. ze skł.
  Za zgodą władzy kościelnej. Do wewnętrznego użytku kościoła.
  BaBN - uw - MM
 • Lewek Antoni, ks.: Bóg - człowiek - ojczyzna. Homilie wygłoszone w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie. Tom III.
  Warszawa: b.w. 1988.
  A5, okł.kart., 214,[1] s., off. ze skł.
  Za zgodą władzy kościelnej. Do wewnętrznego użytku kościoła.
  BaBN - uw - MM
 • Lewek Antoni, ks.: Bóg - człowiek - ojczyzna. Homilie wygłoszone w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie. Tom IV.
  Warszawa: b.w. 1989.
  A5, okł.kart., 216 s., off. ze skł.
  Za zgodą władzy kościelnej. Do wewnętrznego użytku kościoła.
  BaBN - uw - MM
 • Lewek Antoni, ks.: Bóg - człowiek - ojczyzna. Homilie wygłoszone w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie. Tom V.
  Warszawa: b.w. 1989.
  A5, okł.kart., 271,[1] s., off. ze skł.
  Za zgodą władzy kościelnej. Do wewnętrznego użytku kościoła.
  BaBN - uw - MM
 • Lewek Antoni, ks.: Bóg - człowiek - ojczyzna. Homilie wygłoszone w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie. Tom VI.
  Warszawa: b.w. 1990.
  A5, 224 s.
  Do wewnętrznego użytku kościoła.
  BaBN - uw
 • Lewek Antoni, ks.: Ksiądz Jerzy - męczennik. Słowa do narodu - sprawa beatyfikacji.
  Warszawa: Parafia Św. Stanisława Kostki, 1990.
  A5, okł.kart., 70 s., [10] s. tabl.
  BaBN - uw - MM

 ▬ Lewek Antoni, ks. [oprac.]: Męczennik prawdy i nadziei. Ks. Jerzy Popiełuszko. Warszawa: staraniem Parafii Św. Stanisława Kostki, 1986. A5, okł.kart., [4],3-203 s., [13] s. fotogr., off. ze skł. Za zgodą władzy kościelnej. Do wewnętrznego użytku Kościoła. Projekt okł.: Jacek Ebert.
BaBN-b1692232, ECS-04701, Nukat-73880 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki Lewek Antoni, ks. [oprac.]: Męczennik prawdy i nadziei. Ks. Jerzy Popiełuszko.
Warszawa: staraniem Parafii Św. Stanisława Kostki, 1986.
A5, okł.kart., [4],3-203 s., [13] s. fotogr., off. ze skł.
Książka spięta zszywkami pod okł. przy grzbiecie ze składek po 24 s. Na początku dodano kartkę przedtytułową, na końcu czystą.
– MM
 opis książki Lewek Antoni, ks. [oprac.]: Męczennik prawdy i nadziei. Ks. Jerzy Popiełuszko.
Warszawa: staraniem Parafii Św. Stanisława Kostki, 1986.
A5, okł.kart., [4],3-203 s., [13] s. fotogr., off. ze skł.
Książka klejona z pojedynczych kartek, po fotografiach na końcu książki brak czystej kartki.
– MM


 • Lewek Antoni ks.: Męczeństwo kapłana - źródłem żywotności Kościoła / Homilia wygłoszona 28 kwietnia 1985 r. podczas Mszy św. za Ojczyznę w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie/.
  Warszawa: b.w., 1985.
  A5, okł.kart., 16 s., off. z masz.
  Na okładce tylko tekst.
  - MM
 • Lewek Antoni ks.: Męczeństwo kapłana - źródłem żywotności Kościoła.
  Warszawa: b.w., 1985.
  A5, okł., 11,[1] s., off. z masz., [c. 80 zł].
  Homilia wygłoszona 28 kwietnia 1985 r. podczas Mszy św. za Ojczyznę w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie. Na okładce fotografia frontonu kościoła św. Stanisława Kostki w czasie pogrzebu Jerzego Popiełuszki [widoczna trumna przed wejściem].
  G-85/201, J-1865, BN-2984, Ka-1324, Br-1530 - MM
 • Lewek Antoni ks.: Le martyre du pretre - source de la vitalite de l’eglise.
  Warsaw: b.w. 1985.
  21 cm, 13 s.
  Tytuł okł.: L’abbe Jerzy Popiełuszko - Martyr. Homélie prononcée le 28 avril 1985 pendent la Messe pour la Patrie en l’église St-Stanislas á Versovie. Tekst w języku francuskim.
  BaBN, Br-1528 - op
 • Lewek Antoni ks.: Martyrdom of the priest - source of the church’s vitality.
  Warsaw: b.w. 1985.
  21 cm, 12 s.
  Tytuł okł.: Rev. Jerzy Popiełuszko - martyr. Homily preached on 28 april 1985 during the Holy Mass for fatherland in the church of St. Stanislaw Kostka in Warsaw. Tekst w języku angielskim.
  BaBN, Br-1527 - op
 • Lewek Antoni ks.: Martyrium des Priesters - Quelle der Vitalität der Kirche.
  Warszawa: b.w. 1985.
  21 cm, [2],13 s.
  Tytuł okł.: Jerzy Popiełuszko - Märtyrer. Die Homilie gehalten am 28 April 1985 während der hl. Messe für das Vaterland in der St. Stanislaus Kostka - Kirche in Warschau. Tekst w języku niemieckim.
  Br-1529 - op
 • Lewek Antoni ks.: Nowe sanktuarium Polaków.
  Warszawa: b.w. 1986.
  A5, okł.kart., 3-18 s., off. ze skł. komput.
  Zawiera: Ks. Antoni Lewek: Słowo do pielgrzymów u grobu ks. Jerzego Popiełuszki. (tekst datowany 7 grudnia 1985 r.); Życiorys ks. Jerzego Popiełuszki (1947-1984). Na I s. okładki front kościoła w czasie pogrzebu.
  - różne nakłady:
  - niezły druk ilustracji, szer. ilustracji rotograwiurowej na I s. okł.: 142,3 mm - MM
  - bardzo zły druk ilustracji, szer. ilustracji rotograwiurowej na I s. okł.: nie mniej niż 149,5 mm - MM
 • Lewek Antoni ks.: Nowe sanktuarium Polaków. U grobu Ks. Jerzego Popiełuszki. Fakty - wydarzenia - perspektywy. [tytuł okł.].
  Warszawa: b.w. 1986.
  A5, okł.kart., 3-18 s., off. ze skł. komput.
  Zawiera: Ks. Antoni Lewek: Słowo do pielgrzymów u grobu ks. Jerzego Popiełuszki. (tekst datowany 7 grudnia 1985 r.); Życiorys ks. Jerzego Popiełuszki (1947-1984). Na I s. okładki zdjęcie grobu.
  CJ-1086, J-1866, BN-2985, Hoo99/185, BJ-2364, Br-1532 - różne nakłady:
  - szer. ilustracji rotograwiurowej na I s. okł.: 136,7 mm - MM
  - szer. ilustracji rotograwiurowej na I s. okł.: 138,4 mm - MM
 • Lewek Antoni ks.: Das neue Heiligtum der Polen. Die Grabstatt des Märtyrers - Jerzy Popiełuszko.
  Warschau: b.w. 1986.
  A5, 15,[1] s., druk.
  Tytuł okł. Tytuł nagł.: Ein Wort an die Pilger an der Grabstatt Jerzy Popiełuszkos. Tekst w języku niemieckim.
  - MM
 • Lewek Antoni ks.: Il nuovo santuario dei Polacchi. La tomba di don Jerzy Popieluszko.
  Varsovie: b.w. 1986.
  21 cm, 19 s., [1] s. tabl.
  Tytuł okł. Tytuł nagł.: Saluto ai pellegrini presso la tomba di don Jerzy Popieluszko. Tekst w języku włoskim.
  BaBN - op
 • Lewek Antoni ks.: New Sanctuary of Poles. The Grave of Martyr - Father Jerzy Popiełuszko.
  Warsaw: b.w. 1986.
  21 cm, okł., 12 s., druk.
  Tytuł okł. Tytuł nagł.: Address to pilgrims at father Jerzy Popiełuszko's grave. Tekst w języku angielskim. Tekst również na II i III s. okł.
  BaBN, Ka-4673 - MM
 • Lewek Antoni ks.: Nova svatyna polskogo naroda. Ezi Popelusko: fakty - sobytia - perspektivy.
  Varsovie: b.w. 1986.
  21 cm, 22,[1] s. tabl.
  Tytuł okł. Tytuł nagł.: Slovo k palomnikam u mogily ks. Ezi Popelusko. Tekst w języku rosyjskim.
  BaBN - op
 • Lewek Antoni ks.: Un nouveau Sanctuaire des Polonais. Le tombeau du martyr - l’abbe Jerzy Popiełuszko.
  Varsovie: b.w. 1986.
  21 cm, 18 s.
  Tytuł okł. Tytuł nagł.: Allocution adresse aux pelerins au tombeau de l’abbe Jerzy Popiełuszko. Tekst w języku francuskim.
  [wg: Nitecki P.: Znak zwycięstwa. Wrocław 1991 s. 16], BaBN - op
 • Lewek Antoni: Nowe sanktuarium Polaków. [tytuł okł.] - patrz: Lewek Antoni: Słowo do pielgrzymów u grobu ks. Jerzego Popiełuszki. Szczecin: Wydawnictwo Solidarności Walczącej [19]’86. - uw
 • Lewek Antoni: Nowe sanktuarium Polaków. - w: Lewek Antoni ks. [oprac.]: Męczennik prawdy i nadziei ks. Jerzy Popiełuszko.Warszawa: staraniem Parafii Św. Stanisława Kostki, 1986 s. 9-24. - uw
 • Lewek Antoni: Ojciec Św. Jan Paweł II u grobu ks. Jerzego Popiełuszki 14 czerwca 1987.
  B.m.[Warszawa]: b.w., b.r. [1987].
  A5, [1],6,[1] s., off. z masz.
  Homilia wygłoszona 21 czerwca 1987 r. w Kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie.
  CJ-1087, J-1867, BN-2986, Hoo99/185, Ka-3901, BJ-2365, Br-1533 - op
  CJ i J podają w tytule datę 17 czerwca, ale wizyta papieża odbyła się w dn. 8-14 czerwca.
 • Lewek Antoni: Słowo do pielgrzymów u grobu ks. Jerzego Popiełuszki.
  Szczecin: Wydawnictwo Solidarności Walczącej [19]’86.
  A5, okł., 18 s., stdr. z oryg., c. 100 zł.
  Tytuł nagł. Tytuł okł.: Nowe sanktuarium Polaków. Przedruk.
  CJ-1088, J-1868, S-137/292, BN-2987[wg J], Br-1531 - op
 • Lewek Antoni ks.: "Solidarność" chrześcijańska w Polsce.
  B.m.: b.w., b.r. [1989].
  A5, 8 s., off. z masz.
  Kazanie wygłoszone 1 maja 1989 r. podczas polowej Mszy św. przed kościołem Św. Stanisława Kostki w Warszawie.
  - MM
 • Lewek Antoni [oprac.] - patrz: Ksiądz Jerzy w poezji i pieśni. Warszawa 1986. - uw
 • Lewica demokratyczna. I - Co to jest marksizm? II - Światowa sieć konspiracji. III - Inne materiały.
  Warszawa: b.w. [Unia Nowoczesnego Humanizmu] b.r. [1985].
  A5, [2],106 s., off. z masz., [c. 300 zł].
  Materiały Informacyjne.
  Autorzy: Konstanty Starża i Tadeusz Bednarczyk.
  K-2306, G-85/202*, J-137*[wg SZ-7 s. 188], BN-0236[Bednarczyk] - op
 • Lewicki Piotr [pseud.] - właśc. Włodzimierz Mokry - uw
 • Lewicki Piotr [pseud.] - patrz: Sobczak Janusz, Lewicki Piotr [pseud.]: Wschód; Marek Andrzej [pseud.]: Z dziejów walki Ukraińców w Rosji o niepodległość. [1983 ?]; Sobczak Janusz, Lewicki Piotr [pseud.]: Kształty polskiej przestrzeni. [1985]. - uw
 • Lewickyj Borys: Lewicowa opozycja w Związku Radzieckim. 1976. Socjalistyczna Agencja Wydawnicza SAW; 4. - uw [czasopismo]
 • Lewickyj Borys: Lewicowa opozycja w Związku Radzieckim. 1979. Socjalistyczna Agencja Wydawnicza SAW; 4. - uw [czasopismo]
 • Lewickyj Borys: Sowietskij narod. - patrz: Broński M.: Niestrudzony Arthur Koestler. [1983]. - uw
 • Lewickyj Borys: Terror i rewolucja.
  Paryż: Instytut Literacki 1965.
  22 cm, 288 s.
  Przełożył z niemieckiego Alfred Palicki. Tytuł oryg.: Von roten Terror zur sozialistischen Gesetzlichkeit, 1961.
  - uw - MM
 • Lewickyj Borys: Terror i rewolucja.
  Wrocław: Świt, 1981.
  A6, okł.kart., 287,[1] s., off. z oryg., c. 250 zł.
  9 [pozycja wydawnicza].
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1965. Wg Sup, Ka i BJ: b.m., b.r. - może inna okładka, gdyż obie te informacje znajdują się jedynie w dole grzbietu.
  BN-2975, Sup-540, Ka-3711, BJ-2357, Br-1535 - MM
 • Lewickyj Borys: Terror i rewolucja. [Część I i II].
  B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo „Odnowa”, b.r. [1981].
  A5, okł.kart., [2],7-152 + 153-287,[2] s., off. z oryg., [c. 350 zł].
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1965.
  BN-2974, Sup-541*[wg BN], Ka-1327, BJ-2358 - MM

 ▬ Lewickyj Borys: Terror i rewolucja. B.m.: b.w., b.r. [1983 ?]. A5, okł.kart., 293,[2] s., off. z oryg., [c. 680-700 zł]. Edycja imitująca wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1965. Druk nakładów z tych samych blach / diapozytywów w profesjonalnej drukarni.
K-2305, G-83/303*, J-1858*, BN-2973a, Sup-542, Ka-1326 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki Lewickyj Borys: Terror i rewolucja.
B.m.: b.w., b.r. [1983 ?].
A5, okł.kart., 293,[2] s., off. z oryg.
Karton okł. gładki, słabej jakości, format książki: 190 x 128 mm, grubość tomu: 15,5 mm, papier biały, jednolity w całym tomie.
– MM
 opis książki Lewickyj Borys: Terror i rewolucja.
B.m.: b.w., b.r. [1983 ?].
A5, okł.kart., 293,[2] s., off. z oryg.
Karton okł. słabej jakości z jasnoszarym poddrukiem imitującym siatkę na okł. wyd. paryskiego, format książki: 180 x 130 mm, grubość tomu: 12,8 mm, papier szarożółtawy, jednolity w całym tomie.
[BJ-2359, FC-9507 – 21 cm], ST15-2407[z zachowaniem kolorystyki okł. (ale wyd. paryskie z 1965 r. miał okł. gładką, bez poddruku, z czerwonym tytułem)] – MM
 opis książki Lewickyj Borys: Terror i rewolucja.
B.m.: b.w., b.r. [1983 ?].
A5, okł.kart., 293,[2] s., off. z oryg.
Karton okł. dość dobrej jakości z wyraźnym szarym poddrukiem o wzorze gazy, format książki: 188 x 130 mm, grubość tomu: 20,0 mm, papier szarożółtawy gąbczasty dość gruby, jednolity w całym tomie.
– MM

 • Lewickyj Borys: Terror i rewolucja.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, opr.tw., [4],7-293 s., ksero jednostr. oryg.
  Kopia wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1965. Cechy charakterystyczne w książce z której wykonano kopię: na kilkudziesięciu pierwszych stronach jest sporo ptaszków zapewne wpisanych ołówkiem. Pierwsze cztery widoczne są: s. 11 – na prawo od wiersza 17 od dołu; s. 12 – na lewo od wiersza 2 od góry; s. 15 – na prawo od wiersza 9 od góry; s. 16 – na lewo od wiersza 4 od góry.
  Ka-5238 - MM
 • Lewickyj Borys: Terror i rewolucja.
  Wrocław: Spółdzielnia Wydawnicza Profil 1990.
  A5, okł.kart., [4],7-287,[2] s., off. z oryg., [c. 15500 zł].
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1965.
  BJ-2360 - uw - MM
 • Lewickyj Borys [właśc. Borys Lewytzkyj - Борис Васильович Левицький - patrz też: Lewycky Borys - uw
 • Lewis - Allways H. [lub Allways H. Lewis] [pseud.] - właśc. Bartłomiej Zborski - uw
 • Lewis Bernard - patrz: Odprężenie. Ocena dokonana przez grupę badaczy problemów międzynarodowych i sowietologicznych [tłum. z: Survey, wiosna-lato 1974] - tłum. Marek Tabin. - w: Między sierpem a młotem. ZSRR i świat. 1985. - uw
 • Lewszyk Stanisław - patrz: S. L. [krypt.]: Kołyma. - uw
 • Lewszyk Stanisław - rękopis jego wspomnień z lat 1945-1956 [opublikowany pt. Kołyma] znajduje się w zbiorach Karty: sygn. AW I/453. - uw
 • Lewycky Borys: Polityka i społeczeństwo na Ukrainie sowieckiej 1953-1980.
  Warszawa: Wydawnictwo CDN 1988.
  A5, okł.kart., VI,153 s., off. ze skł., c. 1200 zł.
  Biblioteka Obozu.
  Tłumaczenie i redakcja: Obóz. Tytuł oryg.: Politics and society in Soviet Ukraine 1953-1980. Edmonton: Univ. of Alberta, Canadian Institute of Ukrainian Studies 1984.
  J-1857, BN-2973, Ka-1328, HN-001991457, BJ-2356, Br-1534 - MM
 • Lewycky Borys [właśc. Borys Lewytzkyj - Борис Васильович Левицький - patrz też: Lewickyj Borys - uw
 • Li Maria [pseud. - właśc. Maryna Ochab] [przekł.] - patrz: Castoriadis Cornelius: W obliczu wojny. Myśl [1986]. - uw
 • Libera Zbigniew - patrz: Więźniowie polityczni w PRL 1981-1983. ZK Hrubieszów i inne. Raport z walki o status więźnia politycznego w PRL. - uw
 • Liberalizm dzisiaj. Eseje warszawskie.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa 2, 1981.
  A5, okł.kart., 80 s., off. z masz.
  Towarzystwo Kursów Naukowych. Zeszyty Naukowe. Seria IDEE pod redakcją Jerzego Jedlickiego.
  Zawiera teksty: J.J.: Przedmowa: Jerzy Jedlicki: Antynomie liberalnej koncepcji wolności; Roman Cękalski [pseud.]: Nadzieja liberałów a natura ludzka /po lekturze eseju J. Jedlickiego/; Stefan Kamiński: Wolność w cieniu lewiatana czyli liberalna krytyka państwa opiekuńczego; Józef Plichta: Wielka obietnica i wielkie rozczarowanie; Jan Ajzner: Diagnoza czy utopia?; Józef Plichta: W odpowiedzi Janowi Ajznerowi; Jan Ajzner: W odpowiedzi Józefowi Plichcie; Wybrana bibliografia. [Drukowano za pośrednictwem Piotra Kapczyńskiego z wydawnictwa Alternatywy w Olsztyńskich Zakładach Graficznych].
  Rec.: Leszek Nowak: Dlaczego liberalizm. Czas Poznań 1985 nr 4-5 s. 65-69.
  BN-2989, Ka-1329, Hoo99/185, HN-000394622, BJ-2366, Br-1536, PA09 s.45 - MM
 • Liberalno Demokratyczna Partia "Niepodległość". - patrz: Program Liberalno Demokratycznej Partii "Niepodległość". - uw
 • Libertas. Kwartalnik społeczno-polityczny. Wybór z numerów 4-8 (1985-1987).
  Kraków: -X-, 1987.
  A6, okł.kart., obw., 159,[6] s., off. z oryg., [c. 480-500 zł].
  Przedruk z: Paryż: Spotkania 1985-1987. Przestawiono s. 62 i 63.
  CJ-1089, BK-321, J-1869, BN-2993*[wg J], BJ-2370, KJ-338* - MM
 • Liberys Napoleon: Polacy na Łotwie w okresie drugiej wojny światowej.
  Kraków: Bez Cięć 1985.
  A5, okł. kart., 20 s., stdr. z masz., c. 60 zł.
  Przedruk z: Niepodległość Londyn 1985 t. XVIII.
  K-2307, G-85/203, Ł-236, J-1870, BN-2994, Ka-3960, BJ-2371, KJ-339, Br-1538 - MM
 • Liberys Napoleon: Polacy na Łotwie w okresie drugiej wojny światowej.
  Kraków: Rota 1985.
  A5, 29 s.
  Przedruk z: Niepodległość Londyn 1985 t. XVIII.
  BN-2995[wg MBP Byt], KJ-340*[wg BN*] - op
 • Libudzka Ewa [wiersze w:] Poezja odnowy. Warszawa: Wydawnictwo im. gen. E. Nila-Fieldorfa 1981. - uw
 • Lichten Józef: Przedmowa. - patrz: Iranek-Osmecki Antoni: Kto ratuje jedno życie … Polacy i Żydzi 1939-1945. Warszawa: Krąg 1981. - uw
 • [Liczba w kole - na okł. – książki Tadeusza Wołynowicza {[pseud.] – właśc. Tadeusz Dzięgiel} lub przez niego oprac. i wydane]:
  - 3 - Tadeusz Wołynowicz: Świadomość pozafizyczna. sierpień 1981;
  - 4 - Tadeusz Wołynowicz: Światła na granicy czasów. wrzesień 1982;
  - 5 - Tadeusz Wołynowicz: Miłość prowadząca na szczyty. Rodzina i przyszłość. kwiecień 1982;
  - 5 - Tadeusz Wołynowicz: Bóg w obliczu świata. wrzesień 1982;
  - 11 - Tadeusz Wołynowicz: Ponad bariery. październik 1982 [liczba bez koła];
  - 12 - Tadeusz Wołynowicz: Eros oświecony. czerwiec 1983;
  - 14 - Miłość największa. maj 1984 [koło w prawej krawędzi prostokąta];
  - 16 - Jan Hojnowski SCJ: Przeciw zagrożeniu narodu. 1985 [koło w prawej krawędzi prostokąta].
  - uw
 • Lida P[aweł] [pseud.] - właśc. Roman Dzwonkowski - uw
 • Lida P[aweł] [pseud.]: Polacy, Litwini, Białorusini.
  w: Kultura 1980 nr 1-2 s. 35-62.
  - uw - MM
 • Lida P[aweł] [pseud.]: Polacy, Litwini, Białorusini.
  B.m.[Warszawa]: Głos 1980.
  A5, okł., 1-2,5-34 s., powiel., [c. 25 zł].
  Biblioteka Głosu.
  Przedruk z: Kultura 1980 nr 1-2 s. 35-62. Druk: Drukarnia Głos, kwiecień 1980 r.
  BN-2997, Sup-544, Ka-1330, Hoo99/185, HN-000509686, BJ-0866, Br-1539 - MM
 • Lida P[aweł] [pseud.]: Polacy, Litwini, Białorusini.
  B.m.[Warszawa]: Biblioteka Brzask 1981.
  Sup-545* - op
 • Lida Z., Wilno A. [pseud.] - właśc. Kazimierz Kuźba - uw
 • Lida Z., Wilno A. [pseud.]: Katyń 1940. Wyd. I.
  Warszawa: 1981.
  Wiadomość w wyd. z 1983 r. s. 96. - op
 • Lida Z., Wilno A. [pseud.]: Katyń 1940. Wyd. II popr.
  Kraków: 1981.
  Wiadomość w wyd. z 1983 r. s. 96. - op
 • Lida Z., Wilno A. [pseud.]: Katyń 1940. (Nie zapomnimy nigdy ! - Polacy).
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A5, [1],131 s., off. z masz., [c. 350 zł].
  Oprawa klejona.
  BJ-2295 - op
 • Lida Z., Wilno A. [pseud.]: Katyń 1940. (Nie zapomnimy nigdy ! - Polacy).
  B.m.[Warszawa]: b.w., b.r. [1983].
  A5, okł.kart., [2],131 s., off. z masz., [c. 300-400 zł].
  Nieliczbowane strony z ilustracjami po s.: 99, 102, 105, 108 i 111. Oprawa zeszytowa zszyta drutem. BN podaje {B.m.[Olsztyn]: b.r. [1981]}.
  K-2308, G-83/304*, Ł-237, BN-2137=BN-2138[wg K], Ka-4187, Hoo99/185, KS-0521, BJ-2296, Br-1038 - MM
 • Liehm A[ntonin] J.: Nowa umowa społeczna. - patrz w: Nocne rozmowy z Josefem Smrkowskim; Liehm A[ntonin] J.: Nowa umowa społeczna. Warszawa: Nowa 1978. - uw
 • Liga Ochrony i Rozwoju Osobowości Dom Zaufania. Zarys programu działania.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A5, 6 s., kserooff. z masz.
  - MM
 • Ligęza Wojciech [art.] pod krypt. wl - patrz w: Literatura polska po 1939 roku. Warszawa: Wydawnictwo PEN 1989. - uw
 • Ligoń S. [teksty w]: Błogosław Ojczyźnie, wyrwij ją z niewoli … Polskie kolędy patriotyczne 1861 - 1983. KOS [1987]. - uw
 • Ligowski Aleksander - patrz: Hauke-Ligowski Aleksander - uw
 • Limprecht Joseph A., Hayes Robert H.: Światowej klasy producenci niemieccy. - patrz w: Kooperacyjne stosunki przemysłowe. Wrocław: Kret [19]’89. - uw
 • Linda Bogusław - patrz: Komedianci. Rzecz o bojkocie. 1988. - uw
 • Lindenberg Grzegorz - patrz: Demokracja wewnątrzzwiązkowa. Warszawa: IWZZ 1981. - uw
 • Linia programowa obrony społeczeństwa w Polsce. Drogi walki bez przemocy fizycznej w obronie polskiego społeczeństwa. B.m.: b.w., kwiecień 1985. Dodatek nadzwyczajny do RIS [Regionalny Informator Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej] nr 7/79. J-1872*[wg Pil-1423], BN-2998[wg Pil] - to jest czasopismo - uw
 • Liniewski Michał [pseud.] - właśc. Michał Bronisław Jagiełło - uw
 • Liniewski Michał [pseud.]: Album rodzinny.
  B.m.: b.w., b.r. [1983].
  A4, [1],6-16 s., powiel. z masz. i rękopisu.
  Nadbitka lub fragment pisma: Puls 1978 nr 3.
  - MM
 • Liniewski Michał [pseud.] [wiersze w:] Do kraju tego … Miejsce postoju 1987. - uw
 • Liniewski Michał [pseud.] [tłum.] - patrz: Szałamow Warłam: Opowiadania kołymskie. - uw
 • Linke Bronisław Wojciech [rys.] - patrz w: Rozenfeld Aleksander: Próba reanimacji. Kraków: ABC 1981. - uw
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2020. e-mail: muzeum@m-ws.pl ; bibula@incipit.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.