Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Lip

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 09.04.2020 r.
 
 
 ▬ Lipiński Edward: [List otwarty] Do Pierwszego Sekretarza PZPR, Premiera Rządu PRL, Gen. Armii Wojciecha Jaruzelskiego. B.m. [Warszawa]: b.w., 1983, [2] s., powiel., A-5 podł. Dot. zatrzymania Grzegorza Przemyka. ST15-2413, Nukat-4195220[UMK] – uw [podobna ulotka jest przy: Odpowiedź na przemówienie generała Wojciecha Jaruzelskiego. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza 1983]
 ▬ Lipiński Edward: List otwarty do tow. E. Gierka.
- w: Kultura 1976 nr 6 s. 3-14.
- w: Aneks 1976 nr 12 s. 45-59.
- w: Czerwiec 1976. Komentarz. Wydawnictwo NZS Politechniki Warszawskiej [1981].
– uw – MM
 opis książki Lipiński Edward: List otwarty do Towarzysza Edwarda Gierka.
Warszawa: b.w., kwiecień 1976.
A4, 8 k., masz.
Tytuł nagł.
ST15-2414, Nukat-4223560[UMK] – op
 opis książki Lipiński Edward: List otwarty do Towarzysza Edwarda Gierka.
Warszawa: b.w., maj 1976.
A4, 11 k., masz.
Tytuł nagł.
ST15-2415, Nukat-4223549[UMK] – op
 opis książki Lipiński Edward: List otwarty. Szanowny Towarzyszu Pierwszy Sekretarzu.
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1976].
A4, 6 k., ksero z masz.
BJ-2374, FC-9522 – op
 opis książki Lipiński Edward: Odpowiedź na przemówienie generała Wojciecha Jaruzelskiego.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1983.
A4, [1],3-10,[1] s., stdr. z masz., [c. 15 zł].
Tekst datowany: marzec 1983 r. Dołączono ulotkę A5 zawierającę list autora z dnia 17 maja 1983 r. w sprawie mordu na Grzegorzu Przemyku.
K-2309, G-83/306, -1875, BN-2999, Ka-1332, Hoo99/185, HN-000509688, BJ-2373, FC-9521, Br-1540, ECS-03653, ST15-2416, Nukat-1477648 – MM
 opis książki Lipiński Edward: Odpowiedź na przemówienie generała Wojciecha Jaruzelskiego.
B.m.: b.w., marzec 1983 r.
A5, 8 s., off. z masz., [c. 20 zł].
Tytuł nagł.
K-2310, G-83/305, J-1873, S-138/295, BN-3000*[wg K], BaBN-1.848.810, Br-1541 – op
 opis książki Lipiński Edward: Odpowiedź na przemówienie generała Wojciecha Jaruzelskiego.
W[arsza]wa: b.w., marzec 1983 r.
A5, 8 s., off. z masz., c. 20 zł.
Tytuł nagł.
J-1874, BJ-2372, FC-9520, Ka-1331 – op
 ▬ Lipiński Edward: Słowo wstępne. - patrz w: Uwagi o sytuacji gospodarczej kraju. Warszawa: Nowa 1978. – uw
 ▬ Lipiński Edward [wywiad] - patrz: Spisane będą czyny i rozmowy… Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze [1982-3]. – uw
 ▬ Lipiński Edward - patrz: Stanisław Kujawa: Propozycja zreformowania przemysłu drobnego w Polsce. Czy chcemy wyjść z kryzysu. Warszawa: Komitet Redakcyjny „Solidarności Rzemieślniczej” marzec 1981. – uw
 opis książki Lipiński Wacław: Walka zbrojna o niepodległość Polski 1905-1918.
Warszawa: Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, 1931.
25 cm, XX,441 s.
– uw
 opis książki Lipiński Wacław: Walka zbrojna o niepodległość Polski 1905-1918. Wyd. 2 rozszerzone.
Warszawa: Instytut Badania Najnowszej Historji Polski, 1935.
25 cm, XX,[2],486 s.
– uw
 opis książki Lipiński Wacław: Walka zbrojna o niepodległość Polski 1905-1918.
Kraków: [Wydawnictwo] 6 Sierpnia, 1987.
A5, okł.kart., obw., [5],VIII-XVIII,[4],444 s., err., off. z oryg.
Przedmowa: Leszek Moczulski. Przedruk z wyd.: Warszawa: Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy 1931. Nazwa wydawnictwa wyłącznie na obwolucie.
Ł-238, J-1876*, BK-324, BN-3001, KJ-341*, FC-37133*[wg BN] – op
 opis książki Lipiński Wacław: Walka zbrojna o niepodległość Polski 1905-1918.
Warszawa: Volumen, 1990.
Seria: O Wolność i Niepodległość.
Przedmowa: Jan Molenda. ISBN 83-85218-00-9.
– uw
 opis książki Lipiński Wacław: Walka zbrojna o niepodległość Polski 1905-1918. Fragmenty: 1905/[19]14.
B.m. [Kraków]: [Wydawnictwo] Ość, 1981.
A5, okł.kart., [1],57 s., off. z oryg., [c. 40-50 zł].
Przedruk fragmentów z wyd.: Warszawa: Instytut Badania Najnowszej Historii Polski 1935.
Ł-239, BK-323, Ka-4115, BaBN-1.848.677[b.w.], BJ-2375, FC-3919, ST15-2417, Nukat-3464486 – MM
 ▬ Lipiński Wacław [oprac.]: Wojskowe formacje polskie w wojnie światowe. - patrz w: Dziesięciolecie odrodzenia polskiej siły zbrojnej 1918-1928. Wrocław: Agencja Wydawnicza Solidarności Walczącej 1989. – uw
 ▬ Lippmann Walter: Rządy potomności. – patrz w: Solidarność z wolnością. – uw
 opis książki Lipschütz Leo: Dzień i noc.
Wrocław: Wydawnictwo Świt, 1981.
A4, okł., 19,[1] s., powiel.
Okł. drukowana offsetem. Przedruk tekstu z tomu: Polacy w ZSRR. Paryż: Instytut Literacki 1963. Na II s. okł. Maria Czapska: Leo Lipschütz.
Sup-550, KS-2633*[wg MJ*], BaBN-1.399.997, BJ-2376, FC-9523, ST15-2418[okł.: ksero], Nukat-2318428 – MM
 ▬ Lipschütz Leo - patrz również: Leo Lipski – uw
 opis książki Lipska Ewa: Przechowalnia ciemności.
Warszawa: Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy; Wydawnictwo Przedświt, 1985.
A6, okł.kart., 32 s., off. ze skł. i masz., c. 60 zł.
Rec.: J. Katz-Hewetson: Baśnie polskie. Puls Londyn 1985 nr 27 s. 183-189; J. Krajnik. Archipelag Berlin Zach. 1985 nr 9-10(24-25) s. 84-88; Stanisław Barańczak: Kwit z „przechowalni ciemności”. w: tegoż: Przed i po. Londyn: Aneks 1988.
K-2311, G-85/204, CD-819, J-1877, BN-3002, Ka-1333, HN-000499242, KS-2595, BJ-2378, FC-9525, Br-1542, ECS-00601, ST15-2419, Nukat-783720 – MM
 opis książki Lipska Ewa: Przechowalnia ciemności.
Toronto: staraniem red. „Głosu Polskiego”, 1986.
17 cm, 31,[2] s.
Wydano w nakł. 200 egz. z okazji wieczoru autorskiego poetki, który odbył się 14 maja 1986 r. w Toronto.
Nukat-2835255[Oss] – uw
 opis książki Lipska Ewa: Przechowalnia ciemności i inne wiersze.
Warszawa: Anagram, 1994.
ISBN 83-86086-11-4.
– uw
 ▬ Lipska Ewa [wiersze] – patrz w: Wszystkie seanse zarezerwowane. Wiersze z lat 1970-1980. NZS Politechniki Warszawskiej 1981. – uw
 opis książki Lipski Jan Józef: Antysemityzm ONR „Falangi”.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Myśl, 1985.
A6, okł.kart., 96 s., off. z masz., [c. 200 zł].
K-2312, G-85/205, Ł-240, J-1878, BN-3003, Ka-1334, Hoo99/185, HN-000509692, KS-2617, BJ-2379, FC-9526, Br-1543, ECS-00602, ST15-2420, Nukat-772930 – MM
 ▬ Lipski Jan Józef: Antysemityzm ONR „Falangi”.
- w: Tunika Nessosa. Szkice o literaturze i o nacjonalizmie. Warszawa: PEN 1992. Biblioteka Tekstów; 6, s. 85-138.
– uw – MM
 ▬ Lipski Jan Józef: Czy Polska leży w Europie. - patrz w: Myśli o naszej Europie. Profil [1988]. – uw
 ▬ Lipski Jan Józef: Czy to jeszcze totalitaryzm? - patrz w: Na zaproszenie Lecha Wałęsy. Narada przedstawicieli środowisk niezależnych [Warszawa 7.11.1987 r.]. Myśl [1987-8]. – uw
 opis książki Lipski Jan Józef: Dwie ojczyzny - dwa patriotyzmy. (Uwagi o megalomanii narodowej i ksenofobii Polaków).
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, czerwiec 1981.
A6, 40 s., stdr. z masz., c. 20 zł.
144-ta poz. wydaw. NOWEJ.
CD-820, Ł-241b, BN-3012, Ka-1336, HN-000544479, KS-2602*[wg CD], BJ-2380, FC-9530, Br-1546, ECS-00603, ST15-2421, Nukat-207502 – MM
 opis książki Lipski Jan Józef: Dwie ojczyzny - dwa patriotyzmy. (Uwagi o megalomanii narodowej i ksenofobii Polaków).
Wrocław: Wydawnictwo Świt, 1981.
A6, okł., 28 s., stdr. z masz., c. 20 zł.
8 [pozycja wydawnicza].
Ka-3712, Hoo99/185, KS-2599*[wg MJ], BaBN-2.284.070, BJ-2382, FC-9531, ECS-05362, ST15-2422, Nukat-2076497 – MM
 opis książki Lipski Jan Józef: Dwie ojczyzny - dwa patriotyzmy.
B.m.: Niezależne Wydawnictwo Chłopskie, 1981.
A5, okł.kart., 17 s., off. z masz.
Tytuł okł. Przedruk z wyd.: Warszawa: Nowa 1981. Na s. II okł. wklejona informacja o konfiskacie nakładu tej książki przez SB w dniu 6.08.1981 r. w mieszkaniu Marzeny i Wiesława Kęcików w Warszawie. Może istnieć inny nakład.
BN-3004*[wg BUS], BaBN-2.283.790, Ka-1341, KS-2598*[wg KB], Br-1544, FC-37134*[wg BN], ECS-02607, Nukat-1734695 – MM
 opis książki Lipski Jan Józef: Dwie ojczyzny - dwa patriotyzmy. (Uwagi o megalomanii narodowej i ksenofobii Polaków).
B.m. [Warszawa]: b.w., 1981.
17 s.
Przedruk z wyd.: Warszawa: Nowa 1981.
KS-2600*[wg MJ*] – op
 ▬ Lipski Jan Józef: Dwie ojczyzny - dwa patriotyzmy. (Uwagi o megalomanii narodowej i ksenofobii Polaków).
- w: Kultura 1981 nr 10 s. 3-29.
– uw – MM
 opis książki Lipski Jan Józef: Dwie ojczyzny - dwa patriotyzmy. (Uwagi o megalomanii narodowej i ksenofobii Polaków).
Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1982.
A5, okł., [2],36 s., powiel., c. 70 zł.
Okł. z pap. pakowego. Druk na okł. stdr., niebieski.
Rec.: B.B.: Promieniści 1983 nr 18 s. [5]-[6]; Asper [pseud. – właśc. Andrzej Falkiewicz]: Jan Józef Lipski. Obecność 1983 nr 1 s. 60-62; [Zenobia Kitówna]: Wydawnictwa niezależne. Solidarność Nauczycielska 1983 nr 10 s. 7.
K-2316, G-82/152, CD-821, Ł-241a, J-1879, BN-3010, Sup-546, Ka-1339, Hoo99/185, HN-000543033, KS-2601*[wg CD], BJ-2383, FC-9532, Br-1547, ECS-00604, ST15-2423, Nukat-587158 – MM
 opis książki Lipski Jan Józef: Dwie ojczyzny - dwa patriotyzmy. (Uwagi o megalomanii narodowej i ksenofobii Polaków).
B.m.: Niezależna Drukarnia Wałkowa im. Konrada Bielińskiego, b.r. [ok. 1982].
A4, 13 s., off. z masz., c. 50 zł.
BJ-2386, FC-9535 – op
 opis książki Lipski Jan Józef: Dwie ojczyzny - dwa patriotyzmy. (Uwagi o megalomanii narodowej i ksenofobii Polaków).
B.m. [Kraków]: b.w., b.r. [1983].
A4, opr., [2],22 s., masz. przeb.
Przedruk z wyd.: Warszawa: Wydawnictwo CDN 1982.
K-2314, G-83/307*, CD-822, J-4098*, BN-3008*[wg K], Sup-547*[wg Pil, K], KS-2604*[wg MJ*], KJ-342* – op

 ▬ 
Lipski Dwie ojczyzny dwa patriotyzmy Uwagi o megalomanii narodowej i ksenofobii Polaków MKK 1983 Muzeum Wolnego Słowa www.m-ws.pl/muzeum/
Dane wyd. na s. tytułowej
Lipski Dwie ojczyzny dwa patriotyzmy Uwagi o megalomanii narodowej i ksenofobii Polaków MKK 1983 Muzeum Wolnego Słowa www.m-ws.pl/muzeum/
Dane wyd. na s. 29
Lipski Jan Józef: Dwie ojczyzny - dwa patriotyzmy. /Uwagi o megalomanii narodowej i ksenofobii Polaków/. Warszawa: MKK, 1983. A5, okł.kart., [2],29 s., powiel. Na s. tytułowej: druk mkk /tt/ Warszawa, a.d. MCMXXXIII. Blok książki jest identyczny, nakłady różnią się jedynie okładkami.
[SK-6 poz. 120, K-2319*, G-83/309*[wg SK-6], CD-823, BN-3011*[wg J], Ka-1342, ECS-04924, Nukat-764155 - błędnie nazwa wydaw. MKKW], J-1881 [błędnie nazwa wydaw. MKK W], BaBN-1.848.474, KS-2605, ST15-2424 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
Lipski Dwie ojczyzny dwa patriotyzmy Uwagi o megalomanii narodowej i ksenofobii Polaków MKK 1983 k003808 Muzeum Wolnego Słowa www.m-ws.pl/muzeum/
Tył i przód okładki
 opis książki Lipski Jan Józef: Dwie ojczyzny - dwa patriotyzmy. /Uwagi o megalomanii narodowej i ksenofobii Polaków/.
Warszawa: MKK, 1983.
A5, okł.kart., [2],29 s., powiel., c. 70 zł.
Na okł. czarne litery z szeryfami, okł. drukowana sitodrukiem.
[BJ-2387, FC-9536 – błędnie nazwa wydaw.: MKK W, dodano prawidłowo opisane sygn. BaBN] – MM
Lipski Dwie ojczyzny dwa patriotyzmy Uwagi o megalomanii narodowej i ksenofobii Polaków MKK 1983 k003809 Muzeum Wolnego Słowa www.m-ws.pl/muzeum/
Tył i przód okładki
 opis książki Lipski Jan Józef: Dwie ojczyzny - dwa patriotyzmy. /Uwagi o megalomanii narodowej i ksenofobii Polaków/.
Warszawa: MKK, 1983.
A5, okł.kart., [2],29 s., powiel., c. 70 zł.
Na okł. jasne proste litery na liniowanym tle. Tytuł w czterech wierszach. Okł. drukowana z matrycy białkowej.
– MM
Lipski Dwie ojczyzny dwa patriotyzmy Uwagi o megalomanii narodowej i ksenofobii Polaków MKK 1983 k010559 Muzeum Wolnego Słowa www.m-ws.pl/muzeum/
Tył i przód okładki
 opis książki Lipski Jan Józef: Dwie ojczyzny - dwa patriotyzmy. /Uwagi o megalomanii narodowej i ksenofobii Polaków/.
Warszawa: MKK, 1983.
A5, okł.kart., [2],29 s., powiel., c. 70 zł.
Na okł. jasne pochylone litery na liniowanym tle. Tytuł w dwóch wierszach. Brak druku na IV s. okł. Okł. drukowana z matrycy białkowej.
– MM

 opis książki Lipski Jan Józef: Dwie ojczyzny - dwa patriotyzmy. (Uwagi o megalomanii narodowej i ksenofobii Polaków).
Górny Śląsk [Katowice]: Głos Śląsko-Dąbrowski; Zakłady Graficzne GŚD, [19]84.
A5, okł., 28 s., stdr. z masz., c. 100 zł.
Tytuł okł.
K-2313, G-84/248*, J-1883*[wg Obecność nr 8 s. 109], CD-824, BN-3006*[wg K], BaBN-2.249.135, Hoo99/185, KS-2611*[wg CD], BJ-2388, FC-9537, Ka-4857, Br-1548, ECS-05087, Nukat-2716717 – MM
 opis książki Lipski Jan Józef: Dwie ojczyzny - dwa patriotyzmy. (Uwagi o megalomanii narodowej i ksenofobii Polaków).
Kraków [właśc.: Olsztyn]: Resursa, 1981 [właśc.:1983-1984].
A5, okł.kart., 40 s., off. z masz., c. 100 zł.
Przedruk z wyd.: Warszawa: Nowa 1981.
K-2315, G-83/308, CD-825, Ł-241c, J-1880, BK-325, BN-3007, Ka-1338, KS-2603*[wg MJ], BJ-2381, FC-3920, Br-1545, ECS-03778, ST15-2425, Nukat-706053 – MM
 opis książki Lipski Jan Józef: Dwie ojczyzny - dwa patriotyzmy. (Uwagi o megalomanii narodowej i ksenofobii Polaków).
B.m. [Poznań]: b.w., b.r. [1984].
A4, 16 s., ksero.
CD-826, CJ-1704, J-1884, BN-3005*[wg J], KS-2612*[wg MJ] – op
 opis książki Lipski Jan Józef: Dwie ojczyzny - dwa patriotyzmy. (Uwagi o megalomanii narodowej i ksenofobii Polaków).
Warszawa: Wydawnictwo Stop, 1984.
A5, okł.kart., 27,[1] s., stdr. z oryg., c. 80 zł.
Tytuł okł. i nagł. Przedruk z: Kultura 1981 nr 10/409 s. 3-29. Znak wydawnictwa Stop na I s. okł.
K-2317, G-84/249, CD-827, Ł-241d, J-1885, BN-3013, Sup-548, Ka-1340, Hoo99/185, HN-000544486, KS-2613*[wg MJ], BJ-2385, FC-9534, Br-1550, ECS-02605, ST15-2426, Nukat-722250 – MM
 opis książki Lipski Jan Józef: Dwie ojczyzny - dwa patriotyzmy. (Uwagi o megalomanii narodowej i ksenofobii Polaków).
Warszawa: Wydawnictwo Stop, 1984.
A5, okł.kart., 27,[1] s., stdr. z oryg., c. 80 zł.
Przedruk z: Kultura 1981 nr 10/409 s. 3-29. Brak znaku wydawnictwa Stop na I s. okł.
– MM
 opis książki Lipski Jan Józef: Dwie ojczyzny - dwa patriotyzmy. (Uwagi o megalomanii narodowej i ksenofobii Polaków).
B.m.: Federacja Południowo-Zachodnia Niezależnego Zrzeszenia Studentów, b.r. [1984].
A4, [2],19 s., powiel., c. 60 zł.
Przedruk z wyd.: Warszawa: Nowa 1981.
K-2318, G-84/250*, J-1882[*][wg SZ-7 s. 189], CD-828, BN-3009*[wg K], BaBN-2.298.241, KS-2610*[wg MJ], BJ-2384, FC-9533, Br-1549 – op
 opis książki Lipski Jan Józef: Dwie ojczyzny - dwa patriotyzmy. (Uwagi o megalomanii narodowej i ksenofobii Polaków).
Warszawa: Otwarta Rzeczpospolita, b.r. [2008].
– uw – MM[pdf]
 ▬ Lipski Jan Józef: Dwie ojczyzny - dwa patriotyzmy. (Uwagi o megalomanii narodowej i ksenofobii Polaków).
- w: Dwie ojczyzny i inne szkice. Myśl 1985, s. 6-48;
- w: Tunika Nessosa. Szkice o literaturze i o nacjonalizmie. Warszawa: PEN 1992. Biblioteka Tekstów; 6, s. 137-163;
- w: Gazeta Wyborcza (Wyd. zasadnicze). 25 IX 2006, nr 224, s. 22-26;
- w: Ile ojczyzn? Ile patriotyzmów? Red. Michał Syska. Warszawa: Książka i Prasa 2007;
- w: Pisma polityczne. Wybór. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2011, s. 145-190 [bogate przypisy wydawcy], 521-530 [bogata nota edytorska].
– uw
 opis książki Lipski Jan Józef: Dwie ojczyzny i inne szkice.
B.m. [Warszawa]: Myśl, 1985.
A6, okł.kart., 130,[1] s., off. z masz., [c. 260-270 zł].
Zawiera teksty: [Od wydawcy]; Życiorys; Antoni Słonimski: Dwie ojczyzny [wiersz]; Dwie ojczyzny - dwa patriotyzmy /uwagi o megalomanii narodowej i ksenofobii Polaków/ [przedruk z wyd.: Kraków: Resursa 1981.]; ONR „Falanga” a kultura; Kwestia żydowska; Tekst wygłoszony podczas mszy św. w intencji poległych i zamordowanych mieszkańców getta w Warszawie w kościele dolnym św. Stanisława na Żoliborzu 16 kwietnia 1983 roku; List do tygodnika „Der Spiegel” (sierpień 1983); Dwóch bandytów.
K-2320, G-85/206, CD-829, Ł-242, J-1886, BN-3014, Sup-549, Ka-1337, HN-001234691, KS-2617, BJ-2389, FC-9538, Br-1551, ECS-04230, ST15-2427, Nukat-425056 – MM
 ▬ Lipski Jan Józef: Etos Komitetu Obrony Robotników.
- w: Aneks 1983 nr 29/30 s. 30-46.
– uw – MM
 opis książki Lipski Jan Józef: Etos Komitetu Obrony Robotników (Fragm[enty]).
B.m. [Warszawa]: Oficyna WE [Wydawnictwo Enklawa], b.r. [1983].
A5, okł.kart., 17 s., off. z oryg., c. 35 zł.
Rozdział 4 z książki pt.: KOR Komitet Obrony Robotników. Przedruk z: Aneks 1983 nr 29/30 s. 30-46.
K-2321, G-83/310, CD-830, J-1887, BN-3016, Ka-3319, HN-002199285, KS-2606*[wg CD], [BJ-2390, FC-9539 – okł. we właśc. układzie], Br-1553, ECS-02606, ST15-2428, Nukat-697953 – MM [I i IV s. okł. niezadrukowana, s. tyt. na II s. okł., s. red. na III s. okł.]
 opis książki Lipski Jan Józef: Etos Komitetu Obrony Robotników (fragm[enty]). [Wyd. 2].
B.m. [Warszawa]: Oficyna WE [Wydawnictwo Enklawa], b.r. [1985].
A4, 17 s., off., c. 35 zł.
Tytuł okł. Przedruk z: Aneks 1983 nr 29/30 s. 30-46.
K-2322, CD-831, J-1888*[wg K z podejrzeniem błędu: 19,8 x 16 cm, a nie 29,8 x 16 cm], BN-3017*[wg K], KS-2618*[wg MJ*] – op
 opis książki Lipski Jan Józef: Etos Komitetu Obrony Robotników.
Łódź: Wydawnictwo Solidarność Walcząca, 1986.
A6, 19,[1] s., stdr. z oryg., c. 50 zł.
Rozdział 4 z książki pt.: KOR Komitet Obrony Robotników. Przedruk z: Aneks Londyn 1983 nr 29/30 s. 30-46.
CD-832, W-32, BŁ-105*, J-1889, BN-3015, Ka-1335, KS-2620*[wg MJ], BJ-2391, FC-9540, Br-1552, ST15-2429, Nukat-698398 – MM
 ▬ Lipski Jan Józef: Etos KOR-u. Nowy Targ: Solidarność październik [19]83. A4, 6 s., powiel. Janosik. Numer specjalny. J-1890*[wg Pil-1438], BN-3018*[wg Pil], KS-2607*[wg MJ*] - to jest czasopismo – uw
 ▬ Lipski Jan Józef: Etos Komitetu Obrony Robotników. – patrz w: Czesław Miłosz: O podboju; Jan Józef Lipski: Etos Komitetu Obrony Robotników; Irena Grudzińska-Gross: Manipulacje pod płaszczykiem. Warszawa: Unia 1984. – uw
 ▬ Lipski Jan Józef: Etos Komitetu Obrony Robotników.
- w: Gazeta Wyborcza (Wyd. zasadnicze). 19 IX 2006, nr 219, dod. KOR [nr] 1, s. 1-4.
– uw
 opis książki Lipski Jan Józef: Etos opozycji.
Kraków: Wyd. Świt; RDA, 1985.
A5, okł.kart., [12] k., powiel. jednostr. z matrycy białk., [c. 50 zł].
Tytuł okł. I s. okł. i s. [1] ręcznie pisana tuszem. Na s. [12] wiersz Tomasza Jastruna: Regulamin.
J-1891*[wg Pil-1439], BK-326, BN-3019*[wg BK], KS-2619*[wg MJ*], {BJ-2392, FC-3921 - [13] k.}, KJ-343*, Nukat-702796 – MM
 opis książki Lipski Jan Józef: Etos opozycji.
Kraków: Wyd. Świt; RDA, 1986.
A5, okł.kart., [12] k., powiel. jednostr. z matrycy białk.
Tytuł okł. I s. okł. i s. [1] ręcznie pisana tuszem. Na s. [12] wiersz Ryszarda Krynickiego: Dwa proste zdania.
Ka-4310{[23] s.}, {BJ-2393, FC-3922 - [13] k.}, KJ-344*[wg BJ] – MM
 opis książki Lipski Jan Józef: Komitet Obrony Robotników KOR. Komitet Samoobrony Społecznej.
Londyn: Aneks, 1983.
22 cm, [6],5-434 s.
ISBN 0-906601-06-1.
Rec.: Kronika KORu. Nowy Zapis 1983 nr 6 s. 114-118; Alfa [pseud. – właśc. Stanisław Michakiewicz]: Świadectwo historii. Kurs 1984 nr 5 s. 32-33; Adam Wrzeszcz [pseud. – właśc. Antoni Pawlak]: Pięć lat KOR-u. Verbum 1984 nr 4/5 s. 17-20; Jan Biuletyn [pseud. – właśc. Jan Walc]: Na marginesie „KOR-u” Jana Józefa Lipskiego. Verbum 1984 nr 7 s. 20-23; Bojan [pseud. – właśc. Bożena Wojnowska, Jan Wojnowski]: KOR: zasady i skuteczność. Biuletyn Międzywydawniczy 1984 nr 7/8 s. 46-48; Marcin Rewera [pseud. – właśc. Andrzej Urbański]: Jak się staje opozycja. Naprzód 1985 nr 1 s. 30-37.
– uw – MM
 opis książki Lipski Jan Józef: Komitet Obrony Robotników KOR. Komitet Samoobrony Społecznej. II wyd.
Londyn: Aneks, 1983[na s. tytułowej] 1984[na s. redakcyjnej].
22 cm, [6],5-434 s.
ISBN 0 906601 06 1.
– uw – MM [podpis własn. Zenobii Łukasiewicz]
 opis książki Lipski Jan Józef: Komitet Obrony Robotników KOR. Komitet Samoobrony Społecznej. T. I-II. Wyd. II.
Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1983.
A5, okł.kart., [8],5-207,II + [3],208-434,[1],V s., off. z oryg. i masz., c. 420 + 460 zł.
[Redakcja: Magda Leja]. Przedruk z wyd.: Londyn: Aneks 1983. Na końcu w obu tomach dodano erratę.
Rec.: J.S. [krypt. - właśc. Jerzy Szacki]: Etyka versus polityka. Almanach Humanistyczny 1984 nr 1-2 s. 125-134.
K-2324, G-83/312, J-1893, BN-3025*[wg BUW]=BN-3027, Ka-1344, HN-000545100, KS-2608*[wg MJ], BJ-2394, FC-9541, Br-1556=Br-1554[jeden vol. - tw. opr. pł.], ECS-00605+00606, ST15-2430, Nukat-539578+542972 – MM {w t. II duża dedykacja autora dla Andrzeja [?] z sierpnia 1984 r.}
 opis książki Lipski Jan Józef: Komitet Obrony Robotników KOR. Komitet Samoobrony Społecznej. Wyd. drugie poprawione.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa, 1983.
A5, okł.kart., [2],5-359[1] s., off. z masz., [c. 900 zł].
Przedruk z wyd.: Londyn: Aneks 1983.
K-2323, G-83/312, Ł-243, J-1892, BN-3024*[wg K]=BN-3028, Ka-1343, KS-2609, BJ-2395, FC-9542, Br-1555, ESC-03779, ST15-2431, Nukat-793716 – MM
 opis książki Lipski Jan Józef: KOR.
Gdańsk-Kraków: RKW „Regiony”, 1984.
K-2325*, G-84/251*, J-1894*[wg SZ-7 s. 189], BN-3020*[wg K*], KS-2614*[wg MJ*], KJ-345* – op
 opis książki Lipski Jan Józef: KOR.
B.m. [Kraków]: b.w., b.r. [1984].
A5, ksero (dwułam.), [c. 950 zł].
J-1895*[wg Pil-1440], BK-327*[wg Pil], BN-3022*[wg BK*], KS-2615*[wg MJ*], KJ-346* – op
 opis książki Lipski Jan Józef: Komitet Obrony Robotników KOR. Komitet Samoobrony Społecznej. III wyd. krajowe.
Gliwice: Wokół Nas & Wydawnictwo Głos Śląsko-Dąbrowski; Zakład Poligraficzny R.K.W., 1988.
A5, okł.kart., obw., [6],5-434 s., off. z oryg., [c. 4000-5000 zł].
Relacje i Wspomnienia; t. 10.
Przedruk z wyd.: Londyn: Aneks 1983. Nie poprawiono błędów wykazanych w erracie wydania: Warszawa: CDN 1983.
J-1896, BN-3021*[MBP Byt, MBPŁ]=BN-3026, KS-2623*[wg MJ], Ka-4187, BJ-2396, FC-9543, ECS-00044, ST15-2432, Nukat-1144272 – MM
 opis książki Lipski Jan Józef: KOR. Komitet Obrony Robotników. Komitet Samoobrony Społecznej.
Warszawa: IPN, 2006.
22 cm, 645,[3] s., [24] s. tabl.
Relacje i wspomnienia; t. 10.
Podstawą edycji jest wyd. 2 popr.: Warszawa: Nowa 1983. Zawiera również: Andrzej Friszke: Jan Józef Lipski - szkic biografii. Oprac. przypisów Grzegorz Waligóra, Jan Tomasz Lipski. ISBN 83-60464-11-1.
– uw – MM
 ▬ Lipski Jan Józef: Komitet Obrony Robotników KOR. Komitet Samoobrony Społecznej. - patrz: KOR. Opracowano na podstawie wydanej przez NOW-ą książki Jana Józefa Lipskiego: KOR. [Warszawa]: Myśl [1987]. – uw
 ▬ Lipski Jan Józef: Książę. - patrz w: O Kulturze. Wspomnienia i opinie. Warszawa: PoMost 1988. – uw
 ▬ Lipski Jan Józef: Kwestia żydowska. - patrz w: Marzec ’68. Sesja na Uniwersytecie Warszawskim. Zeszyt 1. Warszawa: Sowa 1981; Marzec 68. Sesja na Uniwersytecie Warszawskim 1981. [Wybór]. Warszawa: Nowa [1983]. – uw
 ▬ Lipski Jan Józef: Niezrozumiały i przerażający amok. - patrz w: Jacek Trznadel: Hańba domowa. Rozmowy z pisarzami. – uw
 ▬ Lipski Jan Józef: Ojczyzna Antygony. - patrz w: Literatura źle obecna. (Rekonesans). – uw
 ▬ Lipski Jan Józef: Przedmowa. - patrz: Stefan Żeromski: Na probostwie w Wyszkowie. Warszawa: Nowa 1978; Warszawa: NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze; Nowa 1981. – uw
 opis książki Lipski Jan Józef: Totalizm i demokracja w oczach ONR [Obozu Narodowo-Radykalnego] „Falangi”.
Warszawa: Wydawnictwo Most, 1987.
A5, okł.kart., 31 s., err., off. z masz., c. 120 zł.
Biblioteka Kultury Niezależnej. Próby; 9.
Tę pozycję przypisuje sobie Wydawnictwo PoMOST.
CD-833, CJ-1092, Ł-244, KN’87-21, J-1898, BN-3029, Ka-1345, HN-002063106, KS-2622*[wg CD], [BJ-2398, FC-9545 – err.], Br-1557, ECS-03767, ST15-2433, Nukat-1155146 – MM [brak erraty]
 opis książki Lipski Jan Józef: Tunika Nessosa. Szkice o literaturze i o nacjonalizmie.
Warszawa: Wydawnictwo PEN, 1992.
Biblioteka Tekstów; 6.
Zawiera m.in.: Antysemityzm ONR „Falangi”; Dwie ojczyzny - dwa patriotyzmy. (Uwagi o megalomanii narodowej i ksenofobii Polaków). ISBN 83-85254-10-2.
– uw – MM
 ▬ Lipski Jan Józef: W odpowiedzi Andrzejowi Walickiemu. [przedruk z: Aneks 1984 nr 35 s. 119-124]. - patrz w: Opozycja. Jej możliwości, ograniczenia i błędy. Kraków: [Wydawnictwo] Kraków [1985]; Inteligencja, „Solidarność”, władza. Profil [1986]. – uw
 ▬ Lipski Jan Józef [art.] pod krypt. jjl – patrz w: Literatura polska po 1939 roku. Warszawa: Wydawnictwo PEN 1989. – uw
 ▬ Lipski Jan Józef - patrz w: Reminiscencje niesentymentalne o marcu ’68; Oskarżona Solidarność. Warszawa: Wydawnictwo Mysia 5 ’84; PPS [Polska Partia Socjalistyczna] - propozycje programowe. Wiedza [1988]; Polska Partia Socjalistyczna. Propozycje programowe. Warszawa sierpień 1988; Program Polskiej Partii Socjalistycznej /Propozycja do dyskusji/. Warszawa sierpień 1988. – uw
 ▬ Lipski Jan Tomasz: Uwagi o wyborach i strukturze Związku. - patrz w: Sprawy związkowe. Biuletyn roboczy Zespołu Spraw Związkowych OPS-Z przy KKP NSZZ „Solidarność” pod red. Sergiusza Kowalskiego i Jacka Kurczewskiego. Warszawa wrzesień 1981. Otwock Świerk: NSZZ „Solidarność” w IBJ 1981. Biblioteka Biuletynu Informacyjnego w IBJ. Tom VII. – uw
 ▬ Lipski Leo
o nim: (Brjan) [pseud. – właśc. Jan Bryłowski]: Ostatni zapomniani. Przegląd Wiadomości Agencyjnych 1989 nr 198 s. 15; Jan Bryłowski: Ostatni zapomniani. Tygodnik Solidarność nr 10(47), 04.08.1989, s. 13.
– uw
 opis książki Lipski Leo: Dzień i noc (opowiadania).
Paryż: Instytut Literacki, 1957.
22 cm, 56,[4] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom XVI.
Zawiera teksty: Dzień i noc; Waadi; Powrót.
– uw
 opis książki Lipski Leo: Dzień i noc. Na otwarcie kanału Wołga-Don.
Lublin: Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998.
Współczesne Opowiadania Polskie.
ISBN 83-227-1121-2.
– uw
 opis książki Lipski Leo: Opowiadania zebrane.
B.m. [Lublin]: FIS Fundusz Inicjatyw Społecznych, 1988.
A5, okł.kart., 160,[1] s., stdr. z masz., [c. 800 zł].
[Arkusze Emigracyjne; nr 1.]
Zawiera: jz [właśc. Jan Zieliński]: Jędrna precyzja [wstęp]; [cykl:] Niespokojni /fragmenty/ [pierwodruk w: Wiadomości Londyn 1952]: Mały Emil, Święty Paweł, Król Olch, Ewa i księżyce [w spisie treści: Ewa i księżyc]; [cykl:] Dzień i noc /opowiadania/ [przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1957]: Dzień i noc /na otwarcie kanału Wołga-Don/, Waadi, Śmierć i dziewczyna; Piotruś [przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1960]; Pradawna opowieść [przedruk z: Kultura 1959 nr 3 s. 51-53]; Miasteczko [przedruk z: Kultura 1964 nr 6 s. 69-78]; Sarni braciszek [Zapis 1981].
Rec.: Juliusz Jarosławski [pseud. – właśc. Sławomir Mazurek]: Źródła życia. Kultura Niezależna 1989 nr 52 s. 102-107; Jan Tomkowski: Wesz między nutami. Res Publica 1990 nr 1 s. 114-115.
CD-834, J-1899[błąd w tytule], BN-3030, Sup-551, KS-2634*[wg CD, KB], Ka-4369, BJ-2377, FC-9524, Br-1558, ECS-01926, ST15-2434, Nukat-1556584 – MM
 opis książki Lipski Leo: Piotruś (apokryf).
Paryż: Instytut Literacki, 1960.
22 cm, 79,[1] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom LV.
– uw
 opis książki Lipski Leo: Piotruś.
Olsztyn: ODN Oficyna Druków Niskonakładowych, Bronisław Sałuda, 1995. Wyd. 1 w tej edycji.
Zawiera teksty: Dzień i noc (na otwarcie kanału Wołga-Don); Wadi; Powrót; Piotruś (Apokryf); Miasteczko; Sarni braciszek. ISBN 83-904798-0-X.
– uw – MM
 opis książki Lipski Leo: Śmierć i dziewczyna. Opowiadania.
Lublin: Wydawnictwo Fis, b.r. [1991].
Opowiadania w podobnym układzie jak w wyd. z 1988 r. Dodano opowiadanie „Trzech ojców”, a „Śmierć i dziewczyna” opatrzono tytułem „Powrót”.
Rec.: Marian Pilot: Leo Lipski. Wzmianka. Regiony 1992 nr 2 s. 127-128; Hanna Gosk: Trzeci wymiar. Nowe Książki 1992 nr 4 s. 36-37; Justyna Kobus: Porażony. Gazeta Wyborcza 1992 nr 75 s. 19; Piotr Łuszczykiewicz: Emil, Piotruś i inni. Twórczość 1992 nr 4/5 s. 165-166; Marcin Piasecki: Zamurowany we własnym ciele. Polityka 1992 nr 25 s. 23; Or [pseud.]: Odra 1992 nr 12 s. 109; Robert Mielhorski: Wobec rozpaczy. Akcent 1993 nr 3 s. 198-201.
– uw – MM
 ▬ Lipski Leo: Św. Paweł. - patrz w: Kontury. Tel-Aviv, 1988. I. Wybór prozy i poezji autorów piszących po polsku w Izraelu. Kraków: Wydaw. „X” 1989. – uw
 ▬ Lipski Leo - patrz również: Leo Lipschütz [pierwotne nazwisko], także w postaci: Leo Lipschuetz, Leo Lipszyc. – uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.