Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Lis - Ln

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 17.03.2021 r.
 
 
 ▬ Lis Bogdan [za Tymczasową Komisję Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” podpisał] - patrz: NSZZ „Solidarność” na tle sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej Polski w roku 1984. 2 czerwca 1984. – uw
 ▬ Lis Bogdan [teksty] - patrz: Listy z podziemia. Victoria [1983?]. – uw
 ▬ Lis Władysław: Marzenia o ideałach. - patrz w: Przepychanka. Warszawa: Nowa 1989. – uw
 ▬ Lis Włodzimierz [wiersze w:] Poezja odnowy. Warszawa: Wydawnictwo im. gen. E. Nila-Fieldorfa 1981. – uw
 opis książki Lis-Kozłowski (kpt. Mścigniewicz) [Stanisław]: Teodor (płk. F[ranciszek] Niepokólczycki).
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1982].
A5, [4],180-191,[2] s., off. z oryg.
Przedruk z: Zeszyty Historyczne 1976 nr 38 s. 180-192.
K-2326, G-82/153[*], J-1900*[wg SK-4 s. 125], Sup-552 – op
 ▬ Lis-Olszewski Witołd: Żar gasnącej watry. [T. 1] - patrz: Leopolita Wojciech [pseud.]: Żar gasnącej watry. London: Redakcja Kwartalnika Kresowego; Związek Ziem Kresowych RP © 1986. – uw
 opis książki Lis-Olszewski Witołd (Wojciech Leopolita): Żar gasnącej watry. T. 2. [wiersze].
Warszawa: b.w., 1987.
A5, [3],313,[5] s., powiel., c. 2400 zł.
Wydanie bibliofilskie w 40 egz.
KN’87-161, CD-835, J-1901*, BN-3031, KS-2637, Nukat-501545 – op
 ▬ Lisiccy Tadeusz i Radmiła [tłum.] - patrz: Mihajlo Mihajlov: Martwy dom Dostojewskiego i Sołżenicyna (P[r]zyczynki do fenomenologii niewolnictwa). Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 [1981?]. – uw
 ▬ Lisowski Aleksander [przekł.] - patrz: Milovan [Djilas] Dżilas: Nowa klasa. – uw
 ▬ Lisowski, Marian P., O., OFM Conv.: Duszpasterstwo alkoholików.
Zakroczym: Dom Rekolekcyjny Duszpasterstwa Trzeźwości przy klasztorze ojców kapucynów, b.r. [1984].
A5, okł., 9 s.
S. 9 na III s. okł.
BaBN-1.119.905, FIDES-360961 – uw – MM
 ▬ Lisowiec Michał: Wstęp. - patrz: Aleksander Wat: Rapsodie polityczne. Eseje. Warszawa, Wrocław: Wers 1987. – uw
 ▬ List „14” z komentarzem Karola Sieleckiego. 1978. Socjalistyczna Agencja Wydawnicza SAW; 13. – uw [czasopismo]
 ▬ List dwóch tysięcy [także:] List 2000 – dat. grudzień 1976. - patrz: Do Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. – [inc.:] My niżej podpisani przedstawiciele różnych zawodów… – uw
 ▬ [List otwarty do] James Earl Carter Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Biały Dom… Warszawa, 6 października 1980 r. B.m.: b.w. [ROPCiO], 1980. A4, 2 k., off. (ksero?) z masz. Podpisano: Zbigniew Bruski, Marek Chwalewski, Karol Głogowski, Walenty Jakobson, Stanisław Januszkiewicz, Adam Pleśnar, Tadeusz Puczko, Bogumił Włodarski, Adam Wojciechowski, Stanisław Załuski. ST15-2439, Nukat-4255862[UMK] – uw
 opis książki List otwarty do nauczycieli i wychowawców.
B.m. [Warszawa]: Druk: Zakłady Graficzne NOWA, lipiec 1980.
A6, 8 s., stdr. z masz.
List podpisano: Zebranie Ogólne Towarzystwa Kursów Naukowych. Warszawa, dnia 14 czerwca 1980 r. Nazwiska uzupełnione faksymiliami podpisów.
Ka-1347=Ka-5174, BaBN-1.884.627, BJ-2400, FC-9547[błędnie: 21 cm], ST15-2436 – MM
 opis książki List otwarty do nauczycieli i wychowawców.
B.m. [Warszawa]: Druk: Zakłady Graficzne NOWA, lipiec 1980.
A5, 8 s., stdr. z masz.
List podpisano: Zebranie Ogólne Towarzystwa Kursów Naukowych. Warszawa, dnia 14 czerwca 1980 r. Nazwiska uzupełnione faksymiliami podpisów.
BN-3032, BJ-2399, FC-9546, ECS-02610, ST15-2437, Nukat-1945455 – MM
 opis książki List otwarty do nauczycieli i wychowawców. Towarzystwo Kursów Naukowych.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1980].
A5, 9-20 s., off. z masz.
List podpisano: Zebranie Ogólne Towarzystwa Kursów Naukowych. Warszawa, dnia 14 czerwca 1980 r. Nazwiska bez facsimiliów podpisów. Nadbitka z czas. Oświata i Wychowanie.
ST15-2438, Nukat-4182149[UMK] – op
 opis książki List otwarty do nauczycieli i wychowawców.
B.m.: b.w., b.r. [1980].
A4, 8 s., ksero z masz.
List podpisano: Zebranie Ogólne Towarzystwa Kursów Naukowych. Warszawa, dnia 14 czerwca 1980 r.
– MM
 ▬ List otwarty do nauczycieli i wychowawców.
przedruk w: Zygmunt Hemmerling, Marek Nadolski: Opozycja demokratyczna w Polsce 1976-1980. Wybór dokumentów. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 1994 s. 692-702. – uw – MM
 opis książki List otwarty do obywateli posłów do Sejmu PRL. Stanowisko „Sieci” w sprawie reformy społeczno-gospodarczej kraju.
1981.
24 s.
[doręczono wszystkim posłom i rozesłano do zakładów pracy będacych w kontakcie z siecią]
[wg: Chodorowski: Sieć - 81. Warszawa 1992 s. 39] – op
 ▬ List otwarty do pana M. Gorbaczowa. - patrz: Józef Marucha-Poleski: List otwarty do pana M. Gorbaczowa. Wydawnictwo Krajowe KON 1989. – uw
 opis książki List otwarty [do] Pani Generałowa Jadwiga Sosnkowska, Londyn. (Siedlce, 1985.01.05).
Siedlce: Tajna Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach - Region Mazowsze b.r. [1985].
A4, 4 s., powiel.
Tytuł nagł.
G-85/397, CJ-1819, J-4226, BN-3925*[wg J] – op
 ▬ List otwarty [do] I Sekretarz KC PZPR Ob. Edward Gierek Warszawa. Gdańsk: b.w., 7.06.1977. A5, 2 k., powiel. spiryt. Wariant tytułu: Ogłoszona w dniu 25 czerwca 1976 roku podwyżka cen żywności… Formularz listu z oryginalnymi podpisami. ST15-2444, Nukat-4268959[UMK] – uw
 opis książki List otwarty do Prezydenta Miasta Krakowa. (Kobiety Krakowa. 1.06.1986).
Kraków: b.w., b.r. [1986].
A4, 4 k., powiel.
J-4225*[wg Pil-1445], BN-3033*[wg Pil], KJ-347*[wg Pil] – op
 ▬ List otwarty do Przewodniczącego Rady Państwa gen. Wojciecha Jaruzelskiego. B.m. [Toruń]: b.w. [Obywatelski Ruch na rzecz Obrony Praw Człowieka w Toruniu], b.r. [po 13 XII 1981]. A4, 2 s., powiel. ST15-2440, Nukat-4203640[UMK] – uw
 opis książki List otwarty do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1981].
A5, 6 s., off. z masz.
Druk zielony. Pod tekstem podpisy: Jerzy Broecker, Maciej Nowicki.
ST15-2441, Nukat-4057749[UMK] – op
 opis książki List otwarty do społeczeństwa polskiego.
Warszawa: b.w., 1988.
A5, 3,[3] s., stdr. z masz.
Data listu: 22 maja 1988. Dot. uzdrowienia harcerstwa w Polsce. Na s. [4-5] nazwiska sygnatariuszy.
ST15-2442, Nukat-4125312[UMK] – op
 opis książki List otwarty do Wicepremiera PRL Pana Mieczysława F. Rakowskiego [tyt. nagł.].
B.m. [Olsztyn]: b.w. [MKZ NSZZ „Solidarność”], b.r. [1981].
A5, 4 s., off. z masz.
ST15-2443, Nukat-4210047[UMK] – op
 opis książki List otwarty. Do wszystkich ludzi pracy w Polsce od społeczności studenckiej Krakowa.
Kraków: b.w., 13 czerwiec 1985 r.
A4, [4],15 k., powiel.
Zawiera też projekt zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym.
BK-328, J-4382*[wg BK], J-4227*[wg Pil-1444][pierwsze 4 s.], BN-3034*[wg BK], KJ-348* – op
 opis książki List otwarty KKP NSZZ „Solidarność” do społeczeństwa. (z dnia 28 maja 1981).
B.m. [Szczecin]: b.w., b.r. [ok. 1.06.1981].
A5, 5,[1] s., off. z masz.
Zawiera również: Tło wydarzeń; Przetargi o praworządność; Ciąg dalszy… Komunikat sporządzony na podstawie fragmentów biuletynu MKZ Bydgoszcz oraz komentarzy zespołu redakcyjnego w składzie: Henryk Makieła, Elżbieta Chaberek.
– MM [stempel KZ N„S” w Urzędzie Morskim w Szczecinie]
 opis książki List otwarty. Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ „Solidarność”. Międzyzakładowe Komitety Założycielskie NSZZ „Solidarność”.
B.m. [Wrocław]: b.w., 1981.
A4, 4 k., powiel.? ksero?
Pod tekstem: Wrocław 9 stycznia 1981, Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Wrocławskiego.
ST15-2435, Nukat-4226125[UMK] – op
 opis książki List otwarty NSZZ „Solidarność”. Do rządów państw uczestników KBWE oraz do Mardyckiej Konferencji KBWE.
B.m.: b.w., b.r. [1982].
A4, 17,5,[1] s., masz.
Zawiera: Załącznik 1: „Dusza Wodza – Tecjus”: Podstawy prawne dla oceny sprawy polskiej.
ST15-2445, Nukat-4301989[UMK] – op
 ▬ List otwarty NSZZ „Solidarność” do uczestników KBWE, Madryt, 9 listopada 1982 r. - patrz: Deklaracja Carlsberska. List NSZZ „Solidarność” do KBWE. Wola [1983]. – uw
 ▬ List otwarty Prezydium Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ RI „Solidarność” Ziemi Olsztyńskiej „O co walczymy?”. Do polskich rolników indywidualnych. Olsztyn: KZ NSZZ RI „Solidarność”, 1981. A4, 2,[1] k., powiel. Za Prezydium WKZNSZZ RI „Solidarność” w Olsztynie J. Chwała [i 7 pozostałych]. ST15-2446, Nukat-4292392[UMK] – uw
 ▬ List otwarty Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego do Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej Sejmu PRL. B.m.: b.w., 1980. A4, [1] s., ksero z masz. Podpisał Prezes: prof. dr hab. Adam Szymusik. ST15-2447, Nukat-4300506[UMK] – uw
 opis książki List pasterski biskupa kieleckiego na rozpoczęcie synodalnego roku wiary. Homilia wygłoszona we Włoszczowej w dniu 9 XII 1984 r.
B.m.: b.w., b.r. [1984-5].
A6, 15 s., off. z masz.
Autorem pierwszego tekstu jest Stanisław Szymecki; drugiego: Mieczysław Jaworski.
G-85/207, CJ-1705, J-1902, S-140/3148 i 87/2500, BN-5490*[wg J], Ka-5227[2-15 s.], BJ-4541, FC-6571, ST15-2448, Nukat-4273479[UMK] – op
 opis książki List pasterski biskupów o poszanowaniu praw dziecka.
B.m.: b.w., b.r. [1979].
A4, 6 s., off. z masz.
Jasna Góra, dnia 5 czerwca 1979 r.
ST15-2449, Nukat-4232841[UMK] – op
 ▬ List w obronie braci Kowalczyków: Do Przewodniczącego Rady Państwa PRL Ob. Henryka Jabłońskiego. Warszawa: b.w., 1981. A4, 2 s., powiel. ST15-2450, Nukat-4239600[UMK] – uw
 opis książki List z ulicy Smutnej.
B.m. [Łódź]: BŁ [Biuletyn Łódzki], b.r. [1985-1986].
A6, okł.kart., [4],42,[1] s., stdr. z masz., c. 70 zł.
Biblioteka BŁ.
Autorem jest Józef Śreniowski. Zawiera również posłowie: Jan Olechowski [pseud. - właśc. Wojciech Słodkowski]: Gwałt za kratami. [Nakład 1500 egz.].
CJ-1093, BŁ-196, J-3441, BN-3035, Ka-1349, BJ-2401, FC-9548, DBŁ s. 120, Br-2701, ECS-01445, ST15-2451, Nukat-1265575 – MM
Dwie wersje okładki:
- zapewne wersja początkowa - na IV s. okł. brak kwadratu obejmującego znak wydawcy „litery BŁ w kole” – MM;
- zapewne wersja poprawiona - na IV s. okł. znak wydawcy „litery BŁ w kole” umieszczone w kwadracie – MM.
 ▬ Lista Członków Zarządu Regionu [Toruńskiego NSZZ „Solidarność”]. B.m. [Toruń]: b.w., b.r. [1981]. A4, 3 s., powiel. Sygn. wyd.: P-259/3/7/81 n. 750. ST15-2452, Nukat-4200752[UMK] – uw
 ▬ Lista kandydatów do Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej. - patrz: Komisja Mandatowo-Wyborcza [NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej]: Komunikat (z 18.V.81 r.). Łódź: NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej 1981. – uw
 opis książki Lista kandydatów do władz Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”.
Lublin: Regionalna Komisja Wyborcza, 1981.
A4, 8 s., off. z masz.
BJ-3210, FC-10611 – MM
 opis książki Lista kandydatów do Zarządu Regionu [Toruńskiego NSZZ „Solidarność”].
B.m. [Toruń]: b.w., b.r. [1981].
A4, 4 k., powiel.
ST15-2453, Nukat-4300505[UMK] – op
 ▬ Lista kandydatów na członków Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej. - patrz: Komisja Mandatowo-Wyborcza [NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej]: Komunikat (z 18.V.81 r.). Łódź: NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej 1981. – uw
 ▬ Lista kandydatów na Przewodniczącego Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej. - patrz: Komisja Mandatowo-Wyborcza [NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej]: Komunikat (z 18.V.81 r.). Łódź: NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej 1981. – uw
 ▬ Lista kandydatów na Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. - patrz: Komisja Mandatowo-Wyborcza [NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej]: Komunikat (z 18.V.81 r.). Łódź: NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej 1981. – uw
 opis książki Lista katyńska.
B.m.: Instytut Katyński w Polsce, 1986.
A6, nakł. 1500 egz.
J-1903*, BN-3036*[wg J*] – op
 opis książki Lista katyńska. Jeńcy obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk zaginieni w Rosji Sowieckiej.
Londyn: Gryf Publications, 1949.
21 cm, 317 s.
– uw
 opis książki Lista katyńska. Jeńcy obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk zaginieni w Rosji Sowieckiej. Wyd. drugie.
Londyn: Gryf Publications, 1974.
20 cm, 336,[3] s.
– uw
 opis książki Lista katyńska. Jeńcy obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk zaginieni w Rosji Sowieckiej. Wyd. trzecie.
Londyn: Gryf Publications, 1977.
22 cm, 336,[3] s.
– uw
 opis książki Lista katyńska. Jeńcy obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk zaginieni w Rosji Sowieckiej. Wyd. czwarte.
Londyn: Gryf Publications, 1982.
22 cm, 336,[3] s.
– uw – MM
 opis książki Lista katyńska. Jeńcy obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk zaginieni w Rosji Sowieckiej.
Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1988.
A5, okł.kart., [4],7-336,[2] s., off. z oryg., bezpł.
Opracował Adam Moszyński. Przedruk z wyd. 4: Londyn: Gryf 1982.
J-1904*, BN-3740, Ka-1350, BJ-2402, FC-9549, ECS-00607, Nukat-1562435 – MM
 opis książki Lista katyńska. Jeńcy obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk zaginieni w Rosji Sowieckiej.
Warszawa: Agencja Omnipress; Polskie Towarzystwo Historyczne, 1989.
Opracował Adam Moszyński. Przedruk z wyd. 4: Londyn: Gryf 1982. Dodano: Andrzej Ajnenkiel: Wstęp do pierwszego wyd. krajowego. Sygn. cenzora: A-88. ISBN 83-85028-81-1.
Rec.: Dariusz Fikus: Krwawa plama. Gazeta Wyborcza nr 67W, 09.08.1989 r., nr 67K, 10.08.1989 r., s. 8.
– uw – MM
 ▬ Lista katyńska. Jeńcy obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk zaginieni w Rosji Sowieckiej. Opracował Adam Moszyński. Przedruk z wyd. 4: Londyn: Gryf 1982. [współwydano] - patrz: Zawodny Janusz Kazimierz: Śmierć w lesie. Wrocław: Agencja Wydawnicza Solidarności Walczącej 1988. – uw
 opis książki Lista osób zaproszonych na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”.
B.m. [Gdańsk]: b.w. [BIPS], b.r. [1981].
A5, 5,[3] s., off. z masz.
ST15-2454, Nukat-4180802[UMK] – MM
 opis książki Lista Polaków aresztowanych, zamordowanych względnie wywiezionych z miasta Drohobycza i powiatu w czasie rządów sowieckich w latach 1939-1941. Zestawiona staraniem Polskiego Okręg[owego] Komitetu Pomocy w Drohobyczu.
Drohobycz: (druk.: Hauptbuchdruckerei), 1942.
22 cm, 42,[1] s.
– uw
 opis książki Lista Polaków aresztowanych, zamordowanych względnie wywiezionych z miasta Drohobycza i powiatu w czasie rządów sowieckich w latach 1939-1941. Zestawiona staraniem Polskiego Okręg[owego] Komitetu Pomocy w Drohobyczu.
Wrocław: Wydawnictwo Oleandry; KBB, 1989.
A5, okł.kart., 42,[2] s., stdr. z oryg., [c. 700 zł].
Tytuł okł.: Wierni Bogu i Polsce Drohobyczanie. 50 [rocznica]. 17 IX 1989. Dane wydawnicze jedynie na okł. Przedruk z: Lista Polaków aresztowanych, zamordowanych względnie wywiezionych z miasta Drohobycza i powiatu w czasie rządów sowieckich w latach 1939-1941. Drohobycz 1942. Część tekstu tłum. na j. niem. W dole IV s. okł.: Druk ręczny sitowy.
Ka-3616, AO VI/4152, ST15-4889, Nukat-4200323[UMK] – MM
 opis książki Lista Polaków aresztowanych, zamordowanych względnie wywiezionych z miasta Drohobycza i powiatu w czasie rządów sowieckich w latach 1939-1941. Zestawiona staraniem Polskiego Okręg[owego] Komitetu Pomocy w Drohobyczu.
B.m.: b.w., b.r.
A5, okł.kart., 42,[2] s., stdr. z oryg.
Tytuł okł.: Wierni Bogu i Polsce Drohobyczanie. 50 [rocznica]. 17 IX 1989. Przedruk z: Lista Polaków aresztowanych, zamordowanych względnie wywiezionych z miasta Drohobycza i powiatu w czasie rządów sowieckich w latach 1939-1941. Drohobycz 1942. Część tekstu tłum. na j. niem. W dole IV s. okł.: Druk ręczny sitowy.
Ka-3617, AO VI/4153, Hoo99/201, AKPK F-129 – MM
 ▬ Lista tytułów [filmów z videokaset]. - patrz: [Ankieta w sprawie filmów wideokasetowych Nowej]. Warszawa-Warsaw: Nowa kwiecień 1985. Inc.: Drogi nasz Czytelniku! Słuchaczu! – uw
 opis książki Lista wyborcza nr 4 na delegatów na Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”.
[Łódź: Zarząd Regionu, 1981].
A4, 4,[1] s., powiel. jednostr.
Patrz również: Komisja Mandatowo-Wyborcza [NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej]: Komunikat (z 18.V.81 r.). Łódź: NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej 1981.
– MM
 opis książki Lista życiorysów kandydatów do Krajowej Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność”.
Gdańsk: I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność”, 1981.
A5, 16 s., off. ze skł.
BJ-3124, FC-8932 – op
 opis książki Listowski Cezary: Strzępy.
Warszawa: Wydawnictwo Przedświt; Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy, 1984.
A5, okł.kart., 88 s., off. z masz., c. 210 zł.
K-2327, G-84/252*, CD-836, BN-3037, Ka-1351, Hoo99/185, HN-000544492, KS-2640*[wg CD], BJ-2403, FC-9550, Br-1559, ECS-02612, ST15-2455, Nukat-1203005 – MM
 ▬ Listy. Časopis československé socialistické opozice [Casopis ceskoslovenske socialisticke opozice]. - patrz: Mlynář Zdeněk: Perspektywy i konsekwencje „normalizacji” w Polsce. Biblioteka Tygodnika Wojennego [1982]. – uw
 ▬ Listy do Księdza Jerzego Popiełuszki. - patrz: Kochany Księże Jurku…; Listy do Księdza Jerzego Popiełuszki. Warszawa: Nowa 1985. – uw
 opis książki Listy z podziemia.
B.m. [Wrocław]: Victoria, b.r. [1983].
A4, 49 s., powiel.
Autorzy: Stefan Bratkowski, Zbigniew Bujak, Władysław Frasyniuk, Władysław Hardek, Wiktor Kulerski, Jacek Kuroń, Bogdan Lis, Adam Michnik, Maciej Poleski [Czesław Bielecki], Zbigniew Romaszewski.
K-2328*, G-83/313(*), J-1907, BN-3038*[wg K], Ka-1352, Br-1560, ECS-05603, Nukat-1546176 – op
 ▬ Liszewski Karol [pseud.] - właśc. Ryszard Szawłowski – uw
 opis książki Liszewski Karol [pseud.]: Wojna polsko-sowiecka 1939 r.
Londyn: Polska Fundacja Kulturalna, © 1986.
22 cm, 312 s., [16] s. tabl.
ISBN 0-85065-170-0.
– uw
 opis książki Liszewski Karol [pseud.]: Wojna polsko-sowiecka 1939 r.
Warszawa: Wydawnictwo Myśl Państwowa, 1987.
A5, okł.kart., 312 s., 16 s. fot., off. z oryg., c. 2000 zł.
Przedruk z wyd.: Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1987[!]. Okładka: W.M.P.
CJ-1094, KN’87-252, J-3366, BN-5426, FC-39691*[wg BN], Ka-1354, ECS-05086, Nukat-1012369 – MM
 opis książki Liszewski Karol [pseud.]: Wojna polsko-sowiecka 1939 r. Wyd. I, krajowe.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie, 1987.
A5, okł.kart., 280,[1],286-291,[2] s., off. z oryg., [c. 1600 zł].
Przedruk z wyd.: Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1986. W edycji krajowej pominięto s. 282-285 zawierające streszczenie angielskie oraz indeks nazwisk.
CJ-1095, KN’87-251, J-3367, BN-5427, Ka-1353, BJ-4483, FC-6447, Br-1561, ECS-00609, ST15-2456, Nukat-922720 – MM
 opis książki Liszewski Karol [pseud.]: Wojna polsko-sowiecka 1939 r.
Gdzieś w Polsce [właśc.: Lublin]: Wolna Spółka Wydawnicza –Komitywa–, jesień 1987.
A5, okł.kart., 308 s., 2 k. tabl., off. z oryg., [c. 1700-1850 zł].
Przedruk z wyd.: Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1986.
CJ-1096, Ł-245, KN’87-253, J-3365, BN-5424=BN-5425*[wg BUW], S-243/369, Ka-4322, BJ-4482, FC-6446, ST15-2457{na IV s. okł. stemplem: reset; [4] k. tabl.}, Nukat-1012442=2273953 – op
Istnieje też wersja w tw. opr. w c. 2500 zł.
 opis książki Liszewski Karol [pseud.]: Wojna polsko-sowiecka 1939 r.
B.m. [Wrocław]: Spółdzielnia Wydawnicza Profil; Ruch Społeczny Solidarność, b.r. [maj 1988].
A5, okł.kart., 312 s., 16 s. fot., off. z oryg., [c. 1600 zł].
Przedruk z wyd.: Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1986.
J-3368, BN-5429, Ka-3332, BJ-4484, FC-6448, Br-1562, ECS-02613, ST15-2459, Nukat-1734611 – MM
 opis książki Liszewski Karol [pseud.]: Wojna polsko-sowiecka 1939 r. Wyd. drugie.
Londyn: Polska Fundacja Kulturalna, 1988.
22 cm, 312 s., [16] s. tabl.
ISBN 0 85065 170 0.
– uw – MM
 opis książki Liszewski Karol [pseud.]: Wojna polsko-sowiecka 1939 r.
Wrocław: Agencja Wydawnicza Solidarności Walczącej, 1989.
A5, okł.kart., 312 s., 16 s. fot., off. z oryg., (c. 4300 zł).
Przedruk z wyd.: Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1986.
BN-5428*[wg MBPŁ] – MM
 opis książki Liszewski Karol [pseud.]: Wojna polsko-sowiecka 1939 r.
B.m.: Wydawnictwo Jestem Polakiem, b.r. [1989].
A5, okł.kart., 312 s., 16 s. fot., off. z oryg., [c. 7500 zł].
Przedruk z wyd.: Londyn: Polska Fundacja Kulturalna.
Ka-4236, BJ-4485, FC-6449, ECS-00610, ST15-2458, Nukat-728804 – MM
 opis książki Litania Narodu Polskiego.
B.m. [Lublin]: b.w., b.r. [1981].
A6, 4 s., off. ze skł.
Pod tekstem: „Wydano w roku 1915. Uzupełniono 10 lipca 1981 r., za zgodą Władzy Kościelnej w Rzymie. Litanię tę odmawia Ojciec święty Jan Paweł II.” Zmieniony tekst według któregoś z druków z 1915 r. autorstwa Jana Bandurskiego. Kolportowano m.in. wraz z: Księgą psalmów. [Lublin]: 1981. Czesław Miłosz Doctor Honoris Causa KUL.
– MM
 opis książki Litania Narodu Polskiego.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A5, 4 s., powiel.
– MM
 opis książki Litania Narodu Polskiego (odmawiana codziennie przez papieża Jana Pawła II).
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1984].
A5, 4 s., off., c. 10 zł.
Na k. tytułowej podobizna papieża.
K-2329, G-84/253*, J-4228*[wg SZ-7 s. 189], BN-3039*[wg K] – op
 opis książki Litania Solidarności [i inne utwory].
B.m. [Kraków]: ARS [Akademicki Ruch Samoobrony], 1982.
A5, okł., 24 s., powiel.
Tytuł nagł. pierwszego utworu. Autorką tytułowego wiersza była Anna Kamieńska. Tomik zawiera 28 utworów.
K-2330, G-82/154, CD-69*[wg G], J-1908, BK-329, BN-3040*[wg K], KS-0461*[wg MJ], BJ-2404, FC-3923, KJ-349*[wg J], Br-1563[26 s.] – op
 opis książki Litania uwięzionych.
Kraków: Wydawnictwo ARS [Akademicki Ruch Samoobrony], AD 1982.
A5, [4],26 s., powiel.
Tytuł nagł. pierwszego utworu. Śpiewnik zawiera 29 pieśni.
K-2331, G-82/155, CD-70*[wg G], J-1909, BK-330, BN-3041, Ka-4093{ASR [wiersze]. Kraków 1982}, KS-0431*[wg inf. Andrzeja Zwolińskiego - AD 1982. Kraków: ARS 1982]=KS-0462[opis treści], BJ-2405, FC-4794, KJ-350*[wg J błędnie]=KJ-352* – op
 opis książki Litania uwięzionych.
Kraków: ASR [właśc. ARS Akademicki Ruch Samoobrony], 1982.
A4, [1],18 s., powiel. spiryt.
Tytuł nagł. pierwszego utworu. Zawiera 28 utworów.
BK-331, J-4383*[wg BK], BN-3042*[wg BK], KS-0463*[wg MJ], [BJ-2406, FC-4795 - ARS, 18 k., masz.], KJ-352* – op
 opis książki Literatura polska po 1939 roku. Przewodnik encyklopedyczny pod redakcją Marka Witkowicza [pseud.]. Tom 1.
Warszawa: Wydawnictwo PEN, 1989.
A5, okł.kart., XIII,[1]378 s., off. ze skł. komp.
Właściwa nazwa redaktora: Marek Drabikowski. Współpraca redakcyjna: JS [Janusz Sławiński], IJ [Izabela Jarosińska], JW [Jan Wojnowski], TB [Tomasz Burek]. Projekt s. tytułowej i okładki: JB. Hasła zostały podpisane kryptonimami: ad [Andrzej Drawicz], ak [Alina Kowalczykowa], ar [Andrzej Romanowski], as [Anna Sobolewska], eb [Edward Balcerzan], ek [Ewa Kraskowska], hf [Hanna Filipkowska], jj [Jerzy Jarzębski], jjl [Jan Józef Lipski], jk [Jadwiga Kaczyńska], jł [Jacek Łukasiewicz], jm [Janusz Maciejewski], jp [Janusz Julian Pluta], js [Janusz Sławiński], jw [Józef Wróbel], jz [Jan Zieliński], mal [Włodzimierz Bolecki], mf [Marta Fik], mg [Michał Głowiński], mi [Maria Indyk], ml [Maryla Laurent], mm [Marek Maziuk], mz [Marek Zaleski], ocz [Oskar Stanisław Czarnik], pb [Piotr Bratkowski], rł, rp [Ryszard Kazimierz Przybylski], sb, sw [Seweryna Wysłouch], vm [Violetta Michałek], wd [Wojciech Dynak], wg [Wojciech Głowala], wl [Wojciech Ligęza], ww [Wiesława Wantuch], zł [Zdzisław Łapiński].
Rec.: Juliusz Jarosławski [pseud. – właśc. Sławomir Mazurek]: Encyklopedia. Kultura Niezależna 1989 nr 55 s. 72-75 – [polem.] E.B. [Edward Balcerzan]: Recenzent i „większa dociekliwość”. Kultura Niezależna 1990 nr 58 s. 132-134; Jan Palusiński [pseud. – właśc. Janusz Majcherek]: Więcej niż encyklopedia. Kultura Niezależna 1989 nr 55 s. 75-78; Marek Pieczara: Encyklopedyści. Tygodnik Solidarność nr 17(54), 22.09.1989, s. 6; Piotr Bratkowski: Oddech Europy. Gazeta Wyborcza nr 33W, 22.06.1989 r., nr 33K, 23.06.1989 r., s. 8; Marta Wyka: Projekt literatury współczesnej. Brulion 1990 nr 13 s. 181-185.
CD-71, Ka-3331, BaBN-1.989.681, KS-0079, BJ-2407, FC-6451, ECS-04824, ST15-2460, Nukat-615170 – MM
 opis książki Literatura przemilczana. Wybór prozy, poezji, publicystyki, esejów i pamiętników objętych zapisem cenzury w PRL. Cz. I: 1914-1945.
B.m. [Kraków]: Libertas, b.r. [1987].
A6, okł.kart., [2],150,[1] s., off. z masz., c. 350 zł.
Tytuł okł. Na s. [2] tytuł: Wstań Polsko moja. Wybór literatury polskiej skazanej w PRL na nieistnienie. Na s. [1]: Publikacja zalecana przez Radę Wydawniczą „R.K.S. Małopolska” i „Solidarność Nauczycielską” dla uczniów klas maturalnych i uczestników kursów samokształceniowych. [Autorem opracowania jest Janusz Julian Pluta.]
KN’87-143, J-4384, BK-332, BN-3043*[wg BUW], BaBN-1.881.710, KS-0589, BJ-2408, FC-4796, KJ-353*, Br-1564, ST15-2461, Nukat-723293[UMK] – MM
 ▬ Literatura współczesna. - patrz: Glosariusz 1. Literatura współczesna. Uzupełnienie programu kształcenia literackiego. Wrocław 1986. – uw
 opis książki Literatura źle obecna. Rekonesans. 1 wyd. pol.
Londyn: Polonia, 1984.
22 cm, 246,[2] s.
Wokół Literatury; 3.
Wydane bez wiedzy Autorów. Materiały z konferencji przygotowanej w Instytucie Badań Literackich. Wyd. przygotowane w kraju z zasiłku Społecznego Komitetu Nauki. ISBN 0-902352-34-2.
Rec.: Lothar Herbst: Obecność 1984 nr 8 s. 123-124; Maria Danilewicz-Zielińska: Czytam (2). Kultura 1985 nr 1/2 s. 194-196; Michel Parent: Stan obecności. Kontakt Paryż 1985 nr 11(43) s. 41-43; Jan Podlaski [pseud. – właśc. Marek Pieczara]: Rekonesanse i impresje. Kultura Niezależna 1986 nr 16 s. 57-63; E.B. [krypt. – właśc. Edward Balcerzan]: Zwyczajność w nadzwyczajności. Almanach Humanistyczny 1986 nr 4 s. 147-155; K.W. [krypt. – właśc. Wiesław Kot]: w: Do współczesności. Glosariusz 5. Wrocław: Aspekt 1989 s. 162-163.
– uw
 opis książki Literatura źle obecna. (Rekonesans). Materiały z konferencji naukowej Instytutu Badań Literackich PAN 27.X. - 30.X.1981.
Kraków: [Wydawnictwo] -X-, 1986.
A6, okł.kart., 287 s., off. z masz., [c. 600-650 zł].
Okł. niezadrukowana. Zawiera teksty:
- Janusz Sławiński: Otwarcie obrad;
- Roman Zimand: Zagajenie;
- Tomasz Burek: Zapomniana literatura polskiego października;
- Krzysztof Dybciak: Literacka działalność Instytutu Literackiego;
- Hanna Filipkowska: „Spotkania”. Niezależne Pismo Młodych Katolików /Komunikat/;
- Maria Janion: Ocalenie przez rozpacz;
- Jan Józef Lipski: Ojczyzna Antygony;
- Jacek Łukasiewicz: Z problematyki poezji politycznej lat siedemdziesiątych;
- Lidia Rola: Samoobrona czy walka o nowa treść? O funkcjach „Zapisu” i „Pulsu”;
- Zofia Stefanowska: Dziennik Herlinga-Grudzińskiego;
- Janusz Stradecki: O „Wiadomościach” londyńskich;
- Klemens Szaniawski: Metafizyka zniewolenia - świadectwo Aleksandra Wata;
- Leszek Szaruga: Pisarz, którego nie ma;
- Małgorzata Szpakowska: Kisielewski: powieści dla dorosłych;
- Teresa Walas: O Miazdze Jerzego Andrzejewskiego, czyli o walce z szatanem;
- Andrzej Werner: Nasza mała apokalipsa;
- Marta Wyka: Esej jako autobiografia (O Jerzym Stempowskim);
- Marek Zaleski: O Miesiącach Kazimierza Brandysa;
- Jan Zieliński: Rekontra;
- Roman Zimand: Tyrmand ’54.
G-86/184, CD-72, CJ-1097, J-1911, BK-333, BN-3044, Ka-1355, KS-0064, BJ-2410, FC-4797, KJ-354, Br-1566, ECS-00611, ST15-2462, Nukat-411962 – MM
 ▬ Litwa, Łotwa, Estonia. Czterdziesta rocznica aneksji krajów bałtyckich.
B.m. [Wrocław]: czerwiec 1980.
A4, XVI s, powiel.
Biuletyn Dolnośląski. Dodatek specjalny [do nr 6/13].
BNWC-259 – uw
 ▬ Litwaszewska Malwina [pseud.] - patrz: Glosariusz. Wrocław: 1986-1992. – uw
 ▬ Litwiniuk Jerzy [tłum. wierszy ] - patrz w: Lidia Czukowska: Zapiski o Annie Achmatowej. Warszawa: Przedświt 1989. – uw
 opis książki Litwinow Paweł: Narodziny ruchu obrony praw człowieka w ZSRR.
B.m. [Warszawa]: Brzask UOW [Uczniowska Oficyna Wydawnicza], b.r. [1985].
A5, okł.kart., 35,[1] s., powiel., c. 90 zł.
Tytuł okł. Przekład: M.K. - Mata [pseud.]. Tytuł oryg.: O dwiżenii za prawa czełowieka w SSSR [Павел Михайлович Литвинов: О движении за права человека в СССР. Самосознание. Нью-Йорк: Хроника, 1976. c. 71-89.]. Nota o autorze na s. 35.
K-2332, G-85/208, J-1912, BN-3045, Ka-1355, Hoo99/185, HN-000545096, BJ-2411, FC-9553, Br-1567, ECS-02615, ST15-2463, Nukat-1115859 – MM
 opis książki Litwinow Paweł: Narodziny ruchu obrony praw człowieka w ZSRR.
Wrocław: AISW Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej, 1987.
A5, okł.kart., [2],3-28 s., powiel., [c. 100 zł].
Przedruk z wyd.: Brzask [1985].
CJ-1098, J-1913, BN-3046, Ka-3333, BJ-2412, FC-9554, Br-1568, ST15-2464, Nukat-4164123 – MM
 opis książki Litwinowicz Jan: Polacy.
Terespol: [nakładem autora], 1980.
A5, 28 s.
Ka-4809 – op
 opis książki Litwinowicz Jan: Co dalej?
Kraków: Wydawnictwo Świt, 1987.
A5, [11] k., powiel.
BJ-2413, FC-4798 – op
 opis książki Litwinowicz Jan: Co dalej?
Kraków: Wydawnictwo Świt, 1988.
A5, [11] k., stdr. z masz.
Na s. 1: Czyny przemawiają głośniej niż słowa. U dołu okładki: Świt No 13, R. 6.
BK-334, J-1914*[10 s.]=4385*[wg BK], BN-3047, KJ-355*=KJ-356*[wg J*] – op
 opis książki Litwinowicz Jan: Kluby „Robotnika” – dlaczego winny powstawać.
B.m.: b.w., b.r.
A5, 4 s.
BaBN-1.996.360, Hoo99/185[photocopy], HN-000509693 – op
 ▬ Lityński Jan: Jak doszło do wydarzeń marcowych. - patrz w: Marzec ’68. Sesja na Uniwersytecie Warszawskim. Zeszyt 2. Warszawa: Sowa 1981. – uw
 ▬ Lityński Jan: My z Marca. - patrz w: Krajobraz po szoku. Przedświt [1989]. – uw
 ▬ Lityński Jan: PSL. Model oporu.
pierwodruk: Krytyka 1981 nr 10/11 [wyd. 1982] s. 45-94; w wyd. Londyn © 1985 s. 53-107.
– uw
 opis książki Lityński Jan: PSL. Model oporu.
Warszawa: Pryzmat, 1988.
A5, okł.kart., 59 s., stdr. z oryg., c. 400 zł.
Z historii najnowszej [na s. przedtytułowej tytuł rubryki w czasopiśmie].
Przedruk z: Krytyka Londyn © 1985 nr 10-11 s. 53-107.
J-1916, BN-3049*[wg Pil], BaBN-1.884.570, BJ-2414, FC-9561, Br-1569, Nukat-722433 – MM
 opis książki Lityński Jan: PSL. Model oporu.
Warszawa: b.w., 1988.
A5, 59 s., stdr. z oryg., c. 300 zł.
Z historii najnowszej [na s. przedtytułowej tytuł rubryki w czasopiśmie].
Przedruk z: Krytyka Londyn © 1985 nr 10-11 s. 53-107.
J-1915, BN-3048, Ka-1356, ECS-01906, Nukat-722435 – MM
Odmiany:
- druk na okł. ciemnoniebieskozielony, cena na IV s. okł. w ramce. BJ-2415, FC-9562, ST15-2465 - MM;
- druk na okł. czarny, cena na IV s. okł. bez ramki. ST15-2466 – op.
 ▬ Lityński Jan: Pluralizm związkowy to konieczność. - patrz w: Na zaproszenie Lecha Wałęsy. Narada przedstawicieli środowisk niezależnych [Warszawa 7.11.1987 r.]. Myśl [1987-8]. – uw

 ▬ Lityński Jan: Solidarność. Problemy, znaki zapytania, próby odpowiedzi. Wyd. I. Warszawa: Przedświt, 1984. A5, okł.kart., 19 s., off. z masz.
Ka-1358, Hoo99/186, HN-000538003, ECS-01857, Nukat-214905 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki Lityński Jan: Solidarność. Problemy, znaki zapytania, próby odpowiedzi. Wyd. I.
Warszawa: Wydawnictwo Przedświt, 1984.
A5, okł.kart., 19 s., off. z masz., c. 50 zł.
Biblioteka Tygodnika Mazowsze.
Okładka drukowana rotograwiurą: flaga „Solidarność” na płocie.
K-2333, G-84/254a, J-1917a, BN-3050, BJ-2417, FC-9562, Br-1570 – MM
 opis książki Lityński Jan: Solidarność. Problemy, znaki zapytania, próby odpowiedzi. Wyd. I.
Warszawa: Przedświt, 1984.
A5, okł.kart., 19 s., off. z masz., [c. 50 zł].
Okładka biała niezadrukowana.
G-84/254b, J-1917b, BJ-2416, FC-9563, ST15-2467 – MM

 opis książki Lityński Jan: Solidarność. Znaki zapytania, próby odpowiedzi.
Warszawa: Słowo, 1985.
A5, okł.kart., 31,[1] s., powiel., c. 90 zł., nakł. 2000 egz.
Biblioteka Tygodnika Mazowsze.
Wyd. II uzupełnione o rozmowę z Janem Lityńskim (notował: Yan ÓW). Wyd. I pt.: Solidarność. Problemy, znaki zapytania, próby odpowiedzi.
K-2334, G-85/209, J-1918, BN-3051, Ka-3334, Hoo99/186, HN-000499227, BJ-2418, FC-9565, Br-1571, ECS-04221, ST15-2468, Nukat-1479520 – MM
 ▬ Lityński Jan - patrz: Helena Łuczywo, Jan Lityński, Ewa Kulik: Zadania prasy związkowej; Instytucjonalne gwarancje krytyki prasowej; Joanna Szczęsna, Seweryn Blumsztajn: Język prasy związkowej. [1981]; Roman Cękalski, Jan Lityński: Książę jest nagi. Uwagi o socjotechnice komunizmu. Warszawa: Myśl 1987. – uw
 ▬ Lizak Wojciech: Model socjalizmu a demokracja wewnątrzpartyjna.
Szczecin: Ośrodka Pracy Politycznej RU SZSP Politechniki Szczecińskiej; Druk: ZUP „Bratniak”, b.r. [1981].
A5, okł.kart., [2],5-23,[3] s., kserooff. z masz.
Zeszyt Ośrodka Pracy Politycznej RU SZSP Politechniki Szczecińskiej. Do użytku wewnetrznego. Redagował: Jarosław Mazurek.
Materiały I Szczecińskiego Partyjnego Forum Dyskusyjnego.
HN-000509698 – uw – MM [bibułopodobny druk SZSP]
 ▬ Lizak Wojciech: Rozstrzelana Polonia. Polacy w ZSRR 1917-1939. Wyd. I.
Szczecin: Prywatny Instytut Analiz Społecznych, druk. Szczecińskie Wydawnictwo Diecezyjne, 1990.
21 cm, 40,[1] s.
BaBN-2.319.014, Nukat-121722 – uw – MM
 ▬ Lizak, Wojciech [oprac.]: Węgry 1956. Próba zapisu wydarzeń.
Szczecin: Pomorska Oficyna Wydawnicza Studentów i Młodej Inteligencji, 1981.
21 cm, okł.kart., 56 s., off. z masz.
Zeszyt Ośrodka Pracy Politycznej RU SZSP Politechniki Szczecińskiej. Do użytku wewnętrznego [na s. tytułowej]. Do użytku wewnątrzuczelnianego i wewnątrzorganizacyjnego [na I s. okł.].
– uw – MM [bibułopodobny druk SZSP]
 opis książki Lizak Wojciech: Węgry 1956. Próba zapisu wydarzeń.
Szczecin, 1984.
J-1919*[Pil-1457], BN-3052*[wg Pil] – op
 ▬ Lizak Wojciech [oprac.]: Węgry 1956. Zapis wydarzeń.
Wrocław: Zespół Pracy Politycznej przy RU SZSP Politechniki Wrocławskiej, b.r. [1981].
20 cm, 89 s.
Nic Nowego…; [11]. Do użytku wewnętrznego.
Tytuł okł. Koniec tekstu na III s. okł.
BaBN-b1706505, ECS-04797, Nukat-2975271 – uw [bibułopodobny druk SZSP]
 ▬ Llosa Mario Vargas:
- Ameryka Łacińska. Demokracja zdobywa teren [tłum. z: L’Express, 19-25 czerwca 1987] – tłum. Jakub Karpiński. – patrz w: Zagrożenia współczesne. 1987;
- Cicha rewolucja peruwiańska [tłum. z: Crisis, lipiec/sierpień 1987]. – patrz w: Pokrętne ścieżki. 1989;
- Siła kłamstw [tłum. z: Encounter, grudzień 1987]. – patrz w: Pokrętne ścieżki. 1989.
– uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.