Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Lis - Liz

Data ostatniej korekty tekstu: 04.01.2017 r.
 
 
 • Lis Bogdan [za Tymczasową Komisję Koordynacyjną NSZZ "Solidarność" podpisał] - patrz: NSZZ "Solidarność" na tle sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej Polski w roku 1984. 2 czerwca 1984. - uw
 • Lis Bogdan [teksty] - patrz: Listy z podziemia. Victoria [1983 ?]. - uw
 • Lis Władysław: Marzenia o ideałach. - patrz w: Przepychanka. Warszawa: Nowa 1989. - uw
 • Lis Włodzimierz [wiersze w:] Poezja odnowy. Warszawa: Wydawnictwo im. gen. E. Nila-Fieldorfa 1981. - uw
 • Lis-Kozłowski (kpt. Mścigniewicz) [Stanisław]: Teodor (płk. F[ranciszek] Niepokólczycki).
  B.m.[Warszawa]: b.w., b.r. [1982].
  A5, [4],180-191,[2] s., off. z oryg.
  Przedruk z: Zeszyty Historyczne 1976 nr 38 s. 180-192.
  K-2326, G-82/153[*], J-1900*[wg SK-4 s. 125], Sup-552 - op
 • Lis-Olszewski Witołd: Żar gasnącej watry. [T. 1] - patrz: Leopolita Wojciech [pseud.]: Żar gasnącej watry. London: Redakcja Kwartalnika Kresowego; Związek Ziem Kresowych RP ©1986. - uw
 • Lis-Olszewski Witołd (Wojciech Leopolita): Żar gasnącej watry. T. 2. [wiersze].
  Warszawa: b.w. 1987.
  A5, [3],313,[5] s., powiel., c. 2400 zł.
  Wydanie bibliofilskie w 40 egz.
  KN’87-161, CD-835, J-1901*, BN-3031, KS-2637 - op
 • Lisiccy Tadeusz i Radmiła [tłum.] - patrz: Mihajlov Mihajlo: Martwy dom Dostojewskiego i Sołżenicyna (P[r]zyczynki do fenomenologii niewolnictwa). Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 [1981 ?]. - uw
 • Lisowski Aleksander [przekł.] - patrz: [Djilas] Dżilas Milovan: Nowa klasa. - uw
 • Lisowski, Marian P., O., OFM Conv.: Duszpasterstwo alkoholików.
  Zakroczym: Dom Rekolekcyjny Duszpasterstwa Trzeźwości przy klasztorze ojców kapucynów, b.r. [1984].
  A5, okł. 9 s.
  S. 9 na III s. okł.
  BaBN-b1258646, FIDES-360961 - uw
 • Lisowiec Michał: Wstęp. - patrz: Wat Aleksander: Rapsodie polityczne. Eseje. Warszawa, Wrocław: Wers 1987. - uw
 • List „14” z komentarzem Karola Sieleckiego. 1978. Socjalistyczna Agencja Wydawnicza SAW; 13. - uw [czasopismo]
 • List dwóch tysięcy [także:] List 2000 – dat. grudzień 1976. - patrz: Do Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. – [inc.:] My niżej podpisani przedstawiciele różnych zawodów… - uw
 • List otwarty do nauczycieli i wychowawców.
  B.m.[Warszawa]: Druk: Zakłady Graficzne NOWA lipiec 1980.
  A6, 8 s., stdr. z masz.
  List podpisano: Zebranie Ogólne Towarzystwa Kursów Naukowych. Warszawa, dnia 14 czerwca 1980 r.
  Ka-1347=Ka-5174, BJ-2400 - MM
 • List otwarty do nauczycieli i wychowawców.
  B.m.[Warszawa]: Druk: Zakłady Graficzne NOWA lipiec 1980.
  A5, 8 s., stdr. z masz.
  List podpisano: Zebranie Ogólne Towarzystwa Kursów Naukowych. Warszawa, dnia 14 czerwca 1980 r.
  BN-3032, BJ-2399 - MM
 • List otwarty do nauczycieli i wychowawców.
  B.m.: b.w., b.r. [1980].
  A4, 8 s., ksero z masz.
  List podpisano: Zebranie Ogólne Towarzystwa Kursów Naukowych. Warszawa, dnia 14 czerwca 1980 r.
  - MM
 • List otwarty do nauczycieli i wychowawców.
  przedruk w: Hemmerling Zygmunt, Nadolski Marek: Opozycja demokratyczna w Polsce 1976-1980. Wybór dokumentów. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 1994 s. 692-702. - uw - MM
 • List otwarty do obywateli posłów do Sejmu PRL. Stanowisko "Sieci" w sprawie reformy społeczno-gospodarczej kraju.
  1981.
  24 s.
  [doręczono wszystkim posłom i rozesłano do zakładów pracy będacych w kontakcie z siecią]
  [wg: Chodorowski: Sieć - 81. Warszawa 1992 s. 39] - op
 • List otwarty do pana M. Gorbaczowa. - patrz: Marucha-Poleski Józef: List otwarty do pana M. Gorbaczowa. Wydawnictwo Krajowe KON 1989. - uw
 • List otwarty do Prezydenta Miasta Krakowa. (Kobiety Krakowa. 1.06.1986).
  Kraków: b.w., b.r. [1986].
  A4, 4 k., powiel.
  J-4225*[wg Pil-1445], BN-3033*[wg Pil], KJ-347*[wg Pil] - op
 • List otwarty. Do wszystkich ludzi pracy w Polsce od społeczności studenckiej Krakowa.
  Kraków: b.w., 13 czerwiec 1985 r.
  A4, [4],15 k., powiel.
  Zawiera też projekt zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym.
  BK-328, J-4382*[wg BK], J-4227*[wg Pil-1444][pierwsze 4 s.], BN-3034*[wg BK], KJ-348* - op
 • List otwarty KKP NSZZ "Solidarność" do społeczeństwa. (z dnia 28 maja 1981).
  B.m.[Szczecin]: b.w. [ok. 1.06.1981].
  A5, 5,[1] s., off. z masz.
  Zawiera również: Tło wydarzeń; Przetargi o praworządność; Ciąg dalszy … Komunikat sporządzony na podstawie fragmentów biuletynu MKZ Bydgoszcz oraz komentarzy zespołu redakcyjnego w składzie: Henryk Makieła, Elżbieta Chaberek.
  - MM
 • List otwarty NSZZ "Solidarność" do uczestników KBWE, Madryt, 9 listopada 1982 r. - patrz: Deklaracja Carlsberska. List NSZZ "S" do KBWE. Wola [1983]. - uw
 • List otwarty [do] Pani Generałowa Jadwiga Sosnkowska, Londyn. (Siedlce, 1985.01.05).
  Siedlce: Tajna Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" przy Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach - Region Mazowsze b.r. [1985].
  A4, 4 s., powiel.
  Tytuł nagł.
  G-85/397, CJ-1819, J-4226, BN-3925[wg J] - op
 • List pasterski biskupa kieleckiego na rozpoczęcie synodalnego roku wiary. Homilia wygłoszona we Włoszczowej w dniu 9 XII 1984 r.
  B.m.: b.w., b.r. [1984-5].
  A6, 15 s., off. z masz.
  Autorem pierwszego tekstu jest Szymecki Stanisław; drugiego: Jaworski Mieczysław.
  G-85/207, CJ-1705, J-1902, S-140/3148 i 87/2500, BN-5490[wg J], Ka-5227[2-15 s.], BJ-4541 - op
 • List z ulicy Smutnej.
  B.m. [Łódź]: BŁ [Biuletyn Łódzki], b.r. [1985-1986].
  A6, okł.kart., [4],42,[1] s., stdr. z masz., c. 70 zł.
  Biblioteka BŁ.
  Autorem jest Józef Śreniowski. Zawiera również posłowie: Jan Olechowski [pseud. - właśc. Wojciech Słodkowski]: Gwałt za kratami. [Nakład 1500 egz.].
  CJ-1093, BŁ-196, J-3441, BN-3035, Ka-1349, BJ-2401, DBŁ s. 120, Br-2701
  Dwie wersje okładki:
  - zapewne wersja początkowa - na IV s. okł. brak kwadratu obejmującego znak wydawcy „litery BŁ w kole” - MM
  - zapewne wersja poprawiona - na IV s. okł. znak wydawcy „litery BŁ w kole” umieszczone w kwadracie - MM
 • Lista kandydatów do władz Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”.
  Lublin: Regionalna Komisja Wyborcza 1981.
  A4, 8 s., off. z masz.
  BJ-3210 - MM
 • Lista katyńska.
  B.m.: Instytut Katyński w Polsce 1986.
  A6, nakł. 1500 egz.
  J-1903*, BN-3036[wg J] - op
 • Lista katyńska. Jeńcy obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk zaginieni w Rosji Sowieckiej.
  Londyn: Gryf 1949.
  21 cm, 317 s.
  - uw
 • Lista katyńska. Jeńcy obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk zaginieni w Rosji Sowieckiej. Wyd. drugie.
  Londyn: Gryf 1974.
  20 cm, 336,[3] s.
  - uw
 • Lista katyńska. Jeńcy obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk zaginieni w Rosji Sowieckiej. Wyd. trzecie.
  Londyn: Gryf 1977.
  22 cm, 336,[3] s.
  - uw
 • Lista katyńska. Jeńcy obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk zaginieni w Rosji Sowieckiej. Wyd. czwarte.
  Londyn: Gryf 1982.
  22 cm, 336,[3] s.
  - uw - MM
 • Lista katyńska. Jeńcy obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk zaginieni w Rosji Sowieckiej.
  Warszawa: Wydawnictwo CDN 1988.
  A5, okł.kart., [4],7-336,[2] s., off. z oryg., bezpł.
  Opracował Adam Moszyński. Przedruk z wyd. 4: Londyn: Gryf 1982.
  J-1904*, BN-3740, Ka-1350, BJ-2402 - MM
 • Lista katyńska. Jeńcy obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk zaginieni w Rosji Sowieckiej.
  Warszawa: Agencja Omnipress, Polskie Towarzystwo Historyczne 1989.
  Opracował Adam Moszyński. Przedruk z wyd. 4: Londyn: Gryf 1982. Dodano: Andrzej Ajnenkiel: Wstęp do pierwszego wyd. krajowego. Cenzura: A-88. ISBN 83-85028-81-1.
  Rec.: Dariusz Fikus: Krwawa plama. Gazeta Wyborcza nr 67W, 09.08.1989 r., nr 67K, 10.08.1989 r., s. 8.
  - uw - MM
 • Lista katyńska. Jeńcy obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk zaginieni w Rosji Sowieckiej. Opracował Adam Moszyński. Przedruk z wyd. 4: Londyn: Gryf 1982. [współwydano] - patrz: Zawodny Janusz Kazimierz: Śmierć w lesie. Wrocław: Agencja Wydawnicza Solidarności Walczącej 1988. - uw
 • Lista Polaków aresztowanych, zamordowanych względnie wywiezionych z miasta Drohobycza i powiatu w czasie rządów sowieckich w latach 1939-1941. Zestawiona staraniem Polskiego Okręg[owego] Komitetu Pomocy w Drohobyczu.
  Drohobycz: (druk.: Hauptbuchdruckerei), 1942.
  22 cm, 42,[1] s.
  - uw
 • Lista Polaków aresztowanych, zamordowanych względnie wywiezionych z miasta Drohobycza i powiatu w czasie rządów sowieckich w latach 1939-1941. Zestawiona staraniem Polskiego Okręg[owego] Komitetu Pomocy w Drohobyczu.
  Wrocław: Wydawnictwo Oleandry, KBB, 1989.
  A5, okł.kart., 42,[2] s., stdr. z oryg., [c. 700 zł].
  Tytuł okł.: Wierni Bogu i Polsce Drohobyczanie. 50 [rocznica]. 17 IX 1989. Dane wydawnicze jedynie na okł. Przedruk z: Lista Polaków aresztowanych, zamordowanych względnie wywiezionych z miasta Drohobycza i powiatu w czasie rządów sowieckich w latach 1939-1941. Drohobycz 1942. Część tekstu tłum. na j. niem. W dole IV s. okł.: Druk ręczny sitowy.
  Ka-3616, AO VI/4152, BaBN-b1032814, ST15-4889 - MM
 • Lista Polaków aresztowanych, zamordowanych względnie wywiezionych z miasta Drohobycza i powiatu w czasie rządów sowieckich w latach 1939-1941. Zestawiona staraniem Polskiego Okręg[owego] Komitetu Pomocy w Drohobyczu.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł.kart., 42,[2] s., stdr. z oryg.
  Tytuł okł.: Wierni Bogu i Polsce Drohobyczanie. 50 [rocznica]. 17 IX 1989. Przedruk z: Lista Polaków aresztowanych, zamordowanych względnie wywiezionych z miasta Drohobycza i powiatu w czasie rządów sowieckich w latach 1939-1941. Drohobycz 1942. Część tekstu tłum. na j. niem. W dole IV s. okł.: Druk ręczny sitowy.
  Ka-3617, AO VI/4153, Hoo99/201, AKPK F-129 - MM
 • Lista tytułów [filmów z videokaset]. - patrz: [Ankieta w sprawie filmów wideokasetowych Nowej]. Warszawa-Warsaw: Nowa kwiecień 1985. Inc.: Drogi nasz Czytelniku! Słuchaczu! - uw
 • Lista wyborcza nr 4 na delegatów na Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność".
  [Łódź: Zarząd Regionu 1981].
  A4, 4,[1] s., powiel. jednostr.
  Patrz również: Komisja Mandatowo-Wyborcza [NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej]: Komunikat (z 18.V.81 r.). Łódź: NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej 1981.
  - MM
 • Lista życiorysów kandydatów do Krajowej Komisji Rewizyjnej NSZZ "Solidarność".
  Gdańsk: I Krajowy Zjazd NSZZ "Solidarność" 1981.
  A5, 16 s., off. ze skł.
  BJ-3124 - op
 • Listowski Cezary: Strzępy.
  Warszawa: Wydawnictwo Przedświt, Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy 1984.
  A5, okł.kart., 88 s., off. z masz., c. 210 zł.
  K-2327, G-84/252*, CD-836, BN-3037, Ka-1351, Hoo99/185, HN-000544492, KS-2640[wg CD], BJ-2403, Br-1559 - MM
 • Listy. Časopis československé socialistické opozice [Casopis ceskoslovenske socialisticke opozice]. - patrz: Mlynář Zdeněk: Perspektywy i konsekwencje „normalizacji” w Polsce. Biblioteka Tygodnika Wojennego [1982]. - uw
 • Listy do Księdza Jerzego Popiełuszki. - patrz: Kochany Księże Jurku …; Listy do Księdza Jerzego Popiełuszki. Warszawa: Nowa 1985. - uw
 • Listy z podziemia.
  B.m.[Wrocław]: Victoria b.r. [1983].
  A4, 49 s., powiel.
  Autorzy: Stefan Bratkowski, Zbigniew Bujak, Władysław Frasyniuk, Władysław Hardek, Wiktor Kulerski, Jacek Kuroń, Bogdan Lis, Adam Michnik, Maciej Poleski [Czesław Bielecki], Zbigniew Romaszewski.
  K-2328*, G-83/313(*), J-1907, BN-3038[wg K], Ka-1352, Br-1560 - op
 • Liszewski Karol [pseud.] - właśc. Szawłowski Ryszard - uw
 • Liszewski Karol: Wojna polsko - sowiecka 1939 r.
  Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1986.
  22 cm, 312 s., [16] s. tabl.
  ISBN 0-85065-170-0.
  - uw
 • Liszewski Karol [pseud.]: Wojna polsko-sowiecka 1939 r.
  Warszawa: Wydawnictwo Myśl Państwowa 1987.
  A5, okł.kart., 312 s., 16 s. fot., off. z oryg., c. 2000 zł.
  Przedruk z wyd.: Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1987[!]. Okładka: W.M.P.
  CJ-1094, KN’87-252, J-3366, BN-5426, Ka-1354 - MM
 • Liszewski Karol [pseud.]: Wojna polsko-sowiecka 1939 r. Wyd. I, krajowe.
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie 1987.
  A5, okł.kart., 280,[1],286-291,[2] s., off. z oryg., [c. 1600 zł].
  Przedruk z wyd.: Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1986. W edycji krajowej pominięto s. 282-285 zawierające streszczenie angielskie oraz indeks nazwisk.
  CJ-1095, KN’87-251, J-3367, BN-5427, Ka-1353, BJ-4483, Br-1561 - MM
 • Liszewski Karol [pseud.]: Wojna polsko-sowiecka 1939 r.
  Gdzieś w Polsce [właśc.: Lublin]: Wolna Spółka Wydawnicza –Komitywa–, jesień 1987.
  A5, 308 s., 2 k. tabl., off. z oryg., [c. 1700-1850 zł].
  Przedruk z wyd.: Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1986.
  CJ-1096, Ł-245, KN’87-253, J-3365, BN-5424=BN-5425[wg BUW], S-243/369, Ka-4322, BJ-4482 - op
  Istnieje też wersja w tw. opr. w c. 2500 zł.
 • Liszewski Karol [pseud.]: Wojna polsko-sowiecka 1939 r.
  Wrocław: Agencja Wydawnicza Solidarności Walczącej, 1989.
  A5, okł.kart., 312 s., 16 s. fot., off. z oryg., (c. 4300 zł).
  Przedruk z wyd.: Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1986.
  BN-5428*[wg MBPŁ] - MM
 • Liszewski Karol [pseud.]: Wojna polsko-sowiecka 1939 r.
  B.m.: Wydawnictwo Jestem Polakiem b.r. [1989].
  A5, okł.kart., 312 s., 16 s. fot., off. z oryg., [c. 7500 zł].
  Przedruk z wyd.: Londyn: Polska Fundacja Kulturalna.
  Ka-4236, BJ-4485 - MM
 • Liszewski Karol [pseud.]: Wojna polsko-sowiecka 1939 r.
  B.m. [Wrocław]: Spółdzielnia Wydawnicza Profil, Ruch Społeczny Solidarność, b.r. [maj 1988].
  A5, okł.kart., 312 s., 16 s. fot., off. z oryg., [c. 1600 zł].
  Przedruk z wyd.: Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1986.
  J-3368, BN-5429, Ka-3332, BJ-4484, Br-1562 - MM
 • Liszewski Karol [pseud.]: Wojna polsko-sowiecka 1939 r. Wyd. II.
  Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1988.
  ISBN 0 85065 170 0.
  - uw - MM
 • Litania Narodu Polskiego.
  B.m. [Lublin]: b.w., b.r. [1981].
  A6, 4 s., off. ze skł.
  Pod tekstem: „Wydano w roku 1915. Uzupełniono 10 lipca 1981 r., za zgodą Władzy Kościelnej w Rzymie. Litanię tę odmawia Ojciec święty Jan Paweł II.” Zmieniony tekst według któregoś z druków z 1915 r. autorstwa Jana Bandurskiego. Kolportowano m.in. wraz z: Księgą psalmów. [Lublin]: 1981. Czesław Miłosz Doctor Honoris Causa KUL.
  - MM
 • Litania Narodu Polskiego.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A5, 4 s., powiel.
  - MM
 • Litania Narodu Polskiego (odmawiana codziennie przez papieża Jana Pawła II).
  B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1984].
  A5, 4 s., off., c. 10 zł.
  Na k. tytułowej podobizna papieża.
  K-2329, G-84/253*, J-4228*[wg SZ-7 s. 189], BN-3039*[wg K] - op
 • Litania Solidarności [i inne utwory].
  B.m.[Kraków]: ARS [Akademicki Ruch Samoobrony] 1982.
  A5, okł., 24 s., powiel.
  Tytuł nagł. pierwszego utworu. Autorką tytułowego wiersza była Anna Kamieńska. Tomik zawiera 28 utworów.
  K-2330, G-82/154, CD-69*[wg G], J-1908, BK-329, BN-3040*[wg K], KS-0461*[wg MJ], BJ-2404, KJ-349*[wg J], Br-1563[26 s.] - op
 • Litania uwięzionych.
  Kraków: Wydawnictwo ARS [Akademicki Ruch Samoobrony] AD 1982.
  A5, [4],26 s., powiel.
  Tytuł nagł. pierwszego utworu. Śpiewnik zawiera 29 pieśni. KS-0431 opisuje jako: AD 1982. Kraków: ARS 1982; Ka jako: ASR [wiersze]. Kraków 1982.
  K-2331, G-82/155, CD-70*[wg G], J-1909, BK-330, BN-3041, Ka-4093, KS-0431*[wg inf. Andrzeja Zwolińskiego]=KS-0462[opis treści], BJ-2405, KJ-350*[wg J błędnie]=KJ-352* - op
 • Litania uwięzionych.
  Kraków: ASR [właśc. ARS Akademicki Ruch Samoobrony] 1982.
  A4, [1],18 s., powiel. spiryt.
  Tytuł nagł. pierwszego utworu. Zawiera 28 utworów.
  BK-331, J-4383*[wg BK], BN-3042*[wg BK], KS-0463*[wg MJ], BJ-2406[ARS, 18 k., masz.], KJ-352* - op
 • Literatura polska po 1939 roku. Przewodnik encyklopedyczny pod redakcją Marka Witkowicza [pseud.]. Tom 1.
  Warszawa: Wydawnictwo PEN 1989.
  A5, okł.kart., XIII,378 s., off.
  Właśc. nazw. redaktora: Marek Drabikowski. Współpraca redakcyjna: JS [Janusz Sławiński], IJ [Izabela Jarosińska], JW [Jan Wojnowski], TB [Tomasz Burek]. Projekt s. tytułowej i okładki: JB. Hasła zostały podpisane kryptonimami: ad [Andrzej Drawicz], ak [Alina Kowalczykowa], ar [Andrzej Romanowski], as [Anna Sobolewska], eb [Edward Balcerzan], ek [Ewa Kraskowska], hf [Hanna Filipkowska], jj [Jerzy Jarzębski], jjl [Jan Józef Lipski], jk [Jadwiga Kaczyńska], jł [Jacek Łukasiewicz], jm [Janusz Maciejewski], jp [Janusz Julian Pluta], js [Janusz Sławiński], jw [Józef Wróbel], jz [Jan Zieliński], mal [Włodzimierz Bolecki], mf [Marta Fik], mg [Michał Głowiński], mi [Maria Indyk], ml [Maryla Laurent], mm [Marek Maziuk], mz [Marek Zaleski], ocz [Oskar Stanisław Czarnik], pb [Piotr Bratkowski], rł, rp [Ryszard Kazimierz Przybylski], sb, sw [Seweryna Wysłouch], vm [Violetta Michałek], wd [Wojciech Dynak], wg [Wojciech Głowala], wl [Wojciech Ligęza], ww [Wiesława Wantuch], zl [Zdzisław Łapiński].
  Rec.: Juliusz Jarosławski [pseud. - właśc. Sławomir Mazurek]: Encyklopedia. Kultura Niezależna 1989 nr 55 s. 72-75 - [polem.] E.B. [Edward Balcerzan]: Recenzent i "większa dociekliwość". Kultura Niezależna 1990 nr 58 s. 132-134; Jan Palusiński [pseud. - właśc. Janusz Majcherek]: Więcej niż encyklopedia. Kultura Niezależna 1989 nr 55 s. 75-78; Marek Pieczara: Encyklopedyści. Tygodnik Solidarność nr 17(54), 22.09.1989, s. 6; Piotr Bratkowski: Oddech Europy. Gazeta Wyborcza nr 33W, 22.06.1989 r., nr 33K, 23.06.1989 r., s. 8; Marta Wyka: Projekt literatury współczesnej. Brulion 1990 nr 13 s. 181-185.
  CD-71, Ka-3331, KS-0079, BJ-2407 - MM
 • Literatura przemilczana. Wybór prozy, poezji, publicystyki, esejów i pamiętników objętych zapisem cenzury w PRL. Cz. I: 1914-1945.
  B.m.[Kraków]: Libertas, b.r. [1987].
  A6, okł.kart., [2],150,[1] s., off. z masz., c. 350 zł.
  Tytuł okł. Na s. [2] tytuł: Wstań Polsko moja: wybór literatury polskiej skazanej w PRL na nieistnienie. [Publikacja zalecana przez Radę Wydawniczą "R.K.S. Małopolska" i "Solidarność Nauczycielską" dla uczniów klas maturalnych i uczestników kursów samokształceniowych]. Autorem opracowania jest Janusz Julian Pluta.
  KN’87-143, J-4384, BK-332, BN-3043*[wg BUW], KS-0589, BJ-2408, KJ-353*, Br-1564 - MM
 • Literatura współczesna. - patrz: Glosariusz 1. Literatura współczesna. Uzupełnienie programu kształcenia literackiego. Wrocław 1986. - uw
 • Literatura źle obecna. Rekonesans.
  Londyn: Polonia 1984.
  22 cm, 246,[2] s.
  Wokół Literatury; 3.
  ISBN 0-902352-34-2.
  Rec.: Lothar Herbst: Obecność 1984 nr 8 s. 123-124; Maria Danilewicz-Zielińska: Czytam (2). Kultura 1985 nr 1/2 s. 194-196; Michel Parent: Stan obecności. Kontakt Paryż 1985 nr 11(43) s. 41-43; Jan Podlaski [pseud. - właśc. Marek Pieczara]: Rekonesanse i impresje. Kultura Niezależna 1986 nr 16 s. 57-63; E.B. [krypt. - właśc. Edward Balcerzan]: Zwyczajność w nadzwyczajności. Almanach Humanistyczny 1986 nr 4 s. 147-155; K.W. [krypt. - właśc. Wiesław Kot]: w: Do współczesności. Glosariusz 5. Wrocław: Aspekt 1989 s. 162-163.
  - uw
 • Literatura źle obecna. (Rekonesans). Materiały z konferencji naukowej Instytutu Badań Literackich PAN 27.X. - 30.X.1981.
  Kraków: [Wydawnictwo] -X-, 1986.
  A6, okł.kart., 287 s., off. z masz., [c. 600-650 zł].
  Przedruk z wyd.: Londyn: Polonia 1984.
  G-86/184, CD-72, CJ-1097, J-1911, BK-333, BN-3044, Ka-1355, KS-0064, BJ-2410, KJ-354, Br-1566 - MM
 • Litwa, Łotwa, Estonia. Czterdziesta rocznica aneksji krajów bałtyckich.
  B.m. [Wrocław]: czerwiec 1980.
  A4, XVI s, powiel.
  Biuletyn Dolnośląski. Dodatek specjalny [do nr 6/13].
  BNWC-259 - uw
 • Litwaszewska Malwina [pseud.] - patrz: Glosariusz. Wrocław: 1986-1992. - uw
 • Litwiniuk Jerzy [tłum. wierszy ] - patrz w: Czukowska Lidia: Zapiski o Annie Achmatowej. Warszawa: Przedświt 1989. - uw
 • Litwinow Paweł: Narodziny ruchu obrony praw człowieka w ZSRR.
  B.m. [Warszawa]: Brzask UOW [Uczniowska Oficyna Wydawnicza], b.r. [1985].
  A5, okł.kart., 35,[1] s., powiel., c. 90 zł.
  Tytuł okł. Przekład: M.K. - Mata [pseud.]. Tytuł oryg.: O dwiżenii za prawa czełowieka w SSSR. Nota o autorze na s. 35.
  K-2332, G-85/208, J-1912, BN-3045, Ka-1355, Hoo99/185, HN-000545096, BJ-2411, Br-1567 - MM
 • Litwinow Paweł: Narodziny ruchu obrony praw człowieka w ZSRR.
  Wrocław: AISW Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej, 1987.
  A5, okł.kart., [2],3-28 s., powiel., [c. 100 zł].
  Przedruk z wyd.: Brzask [1985].
  CJ-1098, J-1913, BN-3046, Ka-3333, BJ-2412, Br-1568 - MM
 • Litwinowicz Jan: Polacy.
  Terespol: [nakładem autora] 1980.
  A5, 28 s.
  Ka-4809 - op
 • Lityński Jan: Co dalej?
  Kraków: Wydawnictwo Świt, 1987.
  A5, [11] k., powiel.
  BJ-2413, FC-4798 - op
 • Lityński Jan: Co dalej?
  Kraków: Wydawnictwo Świt, 1988.
  A5, [11] k., stdr. z masz.
  Na s. 1: Czyny przemawiają głośniej niż słowa. U dołu okładki: Świt No 13, R. 6.
  BK-334, J-1914*[10 s.]=4385*[wg BK], BN-3047, KJ-355*=KJ-356*[wg J*] - op
 • Lityński Jan: Kluby "Robotnika" - dlaczego winny powstawać.
  B.m.: b.w., b.r.
  4 s.
  Hoo99/185[photocopy], HN-000509693 - op
 • Lityński Jan: Jak doszło do wydarzeń marcowych. - patrz w: Marzec ’68. Sesja na Uniwersytecie Warszawskim. Zeszyt 2. Warszawa: Sowa 1981. - uw
 • Lityński Jan: My z Marca. - patrz w: Krajobraz po szoku. Przedświt b.r. [1989]. - uw
 • Lityński Jan: Pluralizm związkowy to konieczność. - patrz w: Na zaproszenie Lecha Wałęsy. Narada przedstawicieli środowisk niezależnych [Warszawa 7.11.1987 r.]. Myśl [1987-8]. - uw
 • Lityński Jan: PSL. Model oporu.
  pierwodruk: Krytyka 1981 nr 10/11 [wyd. 1982] s. 45-94; w wyd. Londyn ©1985 s. 53-107.
  - uw
 • Lityński Jan: PSL. Model oporu.
  Warszawa: Pryzmat 1988.
  A5, okł.kart., 59 s., stdr. z oryg., c. 400 zł.
  Z historii najnowszej. [na s. przedtytułowej tytuł rubryki w czasopiśmie]
  Przedruk z: Krytyka Londyn ©1985 nr 10-11 s. 53-107.
  J-1916, BN-3049[wg Pil], BJ-2414, Br-1569 - MM
 • Lityński Jan: PSL. Model oporu.
  Warszawa: b.w. 1988.
  A5, 59 s., off. z oryg., c. 300 zł.
  Z historii najnowszej [na s. przedtytułowej tytuł rubryki w czasopiśmie].
  Przedruk z: Krytyka Londyn ©1985 nr 10-11 s. 53-107.
  J-1915, BN-3048, Ka-1356, BJ-2415 - MM
 • Lityński Jan: Solidarność. Problemy, znaki zapytania, próby odpowiedzi. Wyd. I.
  Warszawa: Wydawnictwo Przedświt 1984.
  A5, okł.kart., 19 s., off. z masz., c. 50 zł.
  Biblioteka Tygodnik Mazowsze.
  Okładka drukowana rotograwiurą: flaga "Solidarność" na płocie.
  K-2333, G-84/254, J-1917, BN-3050, Ka-1358, Hoo99/186, HN-000538003, BJ-2417, Br-1570 - MM
 • Lityński Jan: Solidarność. Problemy, znaki zapytania, próby odpowiedzi. Wyd. I.
  Warszawa: Przedświt 1984.
  A5, okł.kart., 19 s., off. z masz., [c. 50 zł].
  Okładka biała niezadrukowana.
  J-1917, BJ-2416 - MM
 • Lityński Jan: Solidarność. Znaki zapytania, próby odpowiedzi.
  Warszawa: Słowo 1985.
  A5, okł.kart., 31 s., powiel., c. 90 zł., nakł. 2000 egz.
  Biblioteka Tygodnik Mazowsze.
  Wyd. II uzupełnione o rozmowę z Janem Lityńskim (notował: Yan ÓW). Wyd. I pt.: Solidarność. Problemy, znaki zapytania, próby odpowiedzi.
  K-2334, G-85/209, J-1918, BN-3051, Ka-3334, Hoo99/186, HN-000499227, BJ-2418, Br-1571 - MM
 • Lityński Jan - patrz: Cękalski Roman, Lityński Jan: Książe jest nagi. Uwagi o socjotechnice komunizmu. Warszawa: Myśl 1987. - uw
 • Lizak Wojciech: Model socjalizmu a demokracja wewnątrzpartyjna.
  Szczecin: Ośrodka Pracy Politycznej RU SZSP Politechniki Szczecińskiej; Druk: ZUP „Bratniak”, b.r. [1981].
  A5, okł.kart., [2],5-23,[3] s., kserooff. z masz.
  Zeszyt Ośrodka Pracy Politycznej RU SZSP Politechniki Szczecińskiej. Do użytku wewnetrznego. Redagował: Jarosław Mazurek.
  Materiały I Szczecińskiego Partyjnego Forum Dyskusyjnego.
  HN-000509698 - uw - MM [bibułopodobny druk SZSP]
 • Lizak Wojciech: Rozstrzelana Polonia. Polacy w ZSRR 1917-1939. Wyd. I.
  Szczecin: Prywatny Instytut Analiz Społecznych, druk. Szczecińskie Wydawnictwo Diecezyjne, 1990.
  21 cm, 40,[1] s.
  - uw - MM
 • Lizak, Wojciech [oprac.]: Węgry 1956. Próba zapisu wydarzeń.
  Szczecin: Pomorska Oficyna Wydawnicza Studentów i Młodej Inteligencji, 1981.
  21 cm, okł.kart., 56 s., off. z masz.
  Zeszyt Ośrodka Pracy Politycznej RU SZSP Politechniki Szczecińskiej. Do użytku wewnętrznego [na s. tytułowej]. Do użytku wewnątrzuczelnianego i wewnątrzorganizacyjnego [na I s. okł.].
  - uw - MM [bibułopodobny druk SZSP]
 • Lizak Wojciech [oprac.]: Węgry 1956. Zapis wydarzeń.
  Wrocław: Zespół Pracy Politycznej przy RU SZSP Politechniki Wrocławskiej, b.r. [1981].
  20 cm, 89 s.
  Nic Nowego…; [11]. Do użytku wewnętrznego.
  Tytuł okł. Koniec tekstu na III s. okł.
  BaBN-b1706505, Nukat-2975271 - uw [bibułopodobny druk SZSP]
 • Lizak Wojciech: Węgry 1956. Próba zapisu wydarzeń.
  Szczecin 1984.
  J-1919*[Pil-1457], BN-3052*[wg Pil] - op
 • Llosa Mario Vargas:
  - Ameryka Łacińska. Demokracja zdobywa teren [tłum. z: L’Express, 19-25 czerwca 1987] - tłum. Jakub Karpiński. - patrz w: Zagrożenia współczesne. 1987.
  - Cicha rewolucja peruwiańska [tłum. z: Crisis, lipiec/sierpień 1987]. - patrz w: Pokrętne ścieżki. 1989.
  - Siła kłamstw [tłum. z: Encounter, grudzień 1987]. - patrz w: Pokrętne ścieżki. 1989. - uw
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2017. e-mail: muzeum@m-ws.pl ; bibula@incipit.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.
„No framing” - Nie zezwalam na pokazywanie zawartości mojej witryny w ramce (ang. „frame”), umieszczonej w innej witrynie internetowej.