Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Lo - Ly

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 18.04.2020 r.
 
 
 ▬ Loba [błędne nazwisko autora] - patrz: Sebastian Labo: Zamach na papieża w świetle Fatimy i w cieniu jednej rewolucji. Agencja Wydawnicza Solidarności Walczącej [1985]. – uw
 ▬ Loba Jerzy [oprac.] - patrz: Dyskusja pomiędzy Komisją Międzyresortową pod przewodnictwem Min. Górskiego a Międzyuczelnianą Komisją Porozumiewawczą nad postulatem dotyczącym pociągnięcia do odpowiedzialności winnych krwawego tłumienia wystąpień robotniczych w grudniu 70 i czerwcu 76, w dn. 3 lutego 1981. Łódź: Centralne Strajkowe Biuro Prasowe, 7.02.1981; Dalszy ciąg dyskusji pomiędzy MKP a Komisją Rządową nad postulatem dotyczącym zajść w grudniu 1970 i czerwcu 1976 - zapis z dn. 4.II.1981; Dyskusji o grudniu część trzecia: sobota, 7 lutego 1981. – uw
 ▬ Loebl Eugen [rozm.] - patrz: Michael Charlton: Czarny orzeł i ptaszki. Kryzys Imperium Sowieckiego - od Jałty do Solidarności. Historia mówiona. Warszawa: CDN 1989. – uw
 ▬ Loew Ryszard: Antoni Słonimski w literaturze hebrajskiej. Pamięci Pawła Gliksona. - patrz w: Kontury. Tel-Aviv, 1988. I. Wybór prozy i poezji autorów piszących po polsku w Izraelu. Kraków: Wydaw. „X” 1989. – uw
 opis książki Loga Jerzy: Polskie prawo pracy w okresie międzywojennym.
Łódź: MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej, listopad 1980.
A5, okł., 8 s., off. z masz.
Wolna Wszechnica Pracownicza. Wykłady /2/.
BŁ-106, BN-3054, BJ-2419, FC-9566, Nukat-1736646[BUŁ] – MM
 ▬ Loga Jerzy: Uwagi do projektu nowelizacji kodeksu pracy. Wrzesień 1987 r.
A4, 7 s., masz.
- również w: Biuletyn Informacyjny, nr 6 /Dokumenty: listopad 1986 – wrzesień 1987 + suplement do nru 1-go/. Grupa Robocza Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Łódź 1988 [właśc. koniec 1989], s. 31-37. - MM
– uw
 opis książki Lomax Bill: Węgry 1956.
Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1986.
A5, okł.kart., 152 s., [4] s. fot., off. z masz., c. 520 zł.
Na okł.: W trzydziestą rocznicę Wydarzeń.
Przekład z języka węgierskiego. Wyd. oryg. w języku angielskim: Hungary 1956. London: Allison & Busby 1976. Wyd. węgierskie: Magyarország 1956-ban. Párizs: Magyar füzetek kiadása 1982. Uzupełnienia w wyd. węgierskim: György Krasso. Przedruk zdjęć z książki: „The Hungarian Revolution” New York: Melvin J. Lasky 1957.
G-86/185, CJ-1100, J-1921, BN-3055, Ka-1361, BJ-2420, FC-9567, ECS-00612, ST15-2469, Nukat-844353 – MM
 ▬ Lonc Roman Michał: Rakieta.
- w: Puls. Londyn 1983 nr 19 s. 71-76.
– uw
 opis książki Lonc Roman Jerzy: Rakieta.
B.m. [Poznań]: Niezależna Inicjatywa Wydawnicza Errata, [19]84.
A6, okł., 9 s., powiel., c. 25 zł.
Przedruk z: Plus [właśc.: Puls ] Londyn 1983 nr 19 s. 71-76. Właśc. imiona autora: Roman Michał Lonc.
K-2335*, G-84/255, CD-837, J-1922, BN-3056*[wg K], Ka-3335, KS-2643, Nukat-3473357[UAM] – op
 ▬ Lonc Roman Michał: Rakieta.
- w: Puls. Nieregularny kwartalnik literacki. [Wybór z nr.:] 14-20. Niezależna Oficyna Wydawnicza [1985] s. 84-89.
– uw
 opis książki London Artur: Byłem członkiem bandy Slánskiego.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1987.
A5, okł.kart., XII,[2],164,[2] s., off. z masz., c. 670 zł.
Biblioteka Kwartalnika Politycznego Krytyka.
Tytuł oryg.: L’Aveu. Dans l’engrenage du procès de Prague. Gallimard 1968. Tytuł wyd. czeskiego: Doznání. V soukolí pražského procesu, 1969. Z języka czeskiego przełożył: Sławomir Klimaszewski [pseud.]. Opracowanie redakcyjne, przypisy i skorowidz nazwisk: Paweł Heartman [pseud.]. Na s. III-[XIII]: Paweł Heartman [pseud.]: Słowo wstępne.
Rec.: Marek Pernal: Anatomia procesu. Res Publica 1988 nr 11 s. 122-124.
CD-1683, CJ-1101, KN’87-110, J-1923, BN-3057, Ka-1360, BJ-2421, FC-9568, Br-1577, ECS-00613, ST15-2470, Nukat-1175351 – MM
 ▬ Londzin Józef [teksty w]: Geniusz niepodległości 1918 -1933. W piętnastą rocznicę zmartwychwstania Polski. AViA Reprint 1989. – uw
 ▬ Long Russell: Ustawa o akcjonariacie pracowniczym. - patrz: Akcjonariat pracowniczy. [1989]. – uw
 ▬ Los Polaków w niewoli sowieckiej (1939-1956). - patrz: Władysław Wielhorski [oprac.]: Los Polaków w niewoli sowieckiej (1939-1956). – uw
 ▬ Lubach Jerzy - patrz: Andrzej Poraj [pseud.] – uw
 ▬ Lubas Witold - patrz: Gustaw Korund [pseud.] – uw
 ▬ Lubera Kazimierz - patrz: Więźniowie polityczni w PRL 1981-1983. ZK Hrubieszów i inne. Raport z walki o status więźnia politycznego w PRL. – uw
 ▬ Lubicz Bolesław [teksty w]: Geniusz niepodległości 1918-1933. W piętnastą rocznicę zmartwychwstania Polski. AViA Reprint 1989. – uw
 ▬ Lubicz Jerzy: Budowanie mostów przyjaźni (wywiad Jerzego Lubicza dla Biuletynu Dolnośląskiego). - patrz w: Andrzej Gwiazda: „Solidarność” - legalizacja czy likwidacja ? (Wywiad z Andrzejem Gwiazdą). [Wrocław]: Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej 1989. Biuletyn Dolnośląski. Wydanie specjalne. – uw
 ▬ Lubicz Tadeusz [pseud.] - właśc. Stefan Rakowski, Jan Malicki – uw
 ▬ Lubicz Tadeusz [pseud.][red.] - patrz: Boris Bażanow, George R. Urban: Śmierć Lenina. Walka o władzę; Hans-Dieter Komp: Dzieje Kościoła grecko-katolickiego na Ukrainie po II wojnie światowej. Warszawa: Wydawnictwo im. Olofa Palme 1985; Jan Kucharzewski: Od białego do czerwonego caratu (fragm.). Powiew 1985; Aleksander Weissberg-Cybulski: Wielka czystka [fragm.]. 1985. – uw
 opis książki Lubin 31.08.1982. 30 zdjęć.
B.m. [Katowice]: Wydawnictwo Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, 1985.
13 x 9 cm, 30 zdjęć, c. 700 zł.
Na kopercie wydrukowano informację o tragedii lubińskiej za: Tygodnik Mazowsze 1982 nr 25.
K-2336, J-1930*[wg K], BN-3064*[wg K], Nukat-4314927[BUŚ] – op
 opis książki Lubin 31 sierpień [19]82.
B.m.: b.w., b.r. [1983].
13,5 x 8 cm, [8] k., odb. fot.
Album zdjęć z pacyfikacji w Lubinie.
K-2337, J-1931*[wg K], BN-3062*[wg K] – op
 opis książki Lubin 31 VIII - 1 IX 82.
B.m. [Warszawa]: Tygodnik Wojenny, b.r. [1982-3].
19 x 14.5 cm [obw.], 18 x 13 cm, 10 zdjęć, [c. 200-250 zł].
Biblioteka Tygodnika Wojennego.
Autorem zdjęć jest Krzysztof Raczkowski [błędnie, winno być Raczkowiak]. Na zdjęciach są napisy: LUBIN oraz „tygodnik wojenny 31-08 1982” i „tygodnik wojenny 1-09 1982”.
K-2338, G-83/314, J-1929, BN-3063*[wg K], BaBN-A.6965/F.XX/I-74A – MM [brak obwoluty]
 opis książki Lubin [19]’82.
B.m. [Warszawa]: Fotonowa. Niezależna Agencja Fotograficzna, b.r. [1983-1985].
18-19 x 13-14 cm, obw. kart., 12 fotogr. + 1 fotogr. opisu, c. 450 zł.
№ 003.
Do fotografii dołączono tekst opisujący masakrę robotników w Lubinie w dniu 31.VIII.1982 r.
K-2339, G-85/210, J-1926, MBPŁ-1498 CDN, BN-3065*[wg K], BJ-2423, FC-9570, ECS-00614, ST15-2471, Nukat-4143370 – op
 opis książki Lubin 1982.
Łódź: Wydawnictwo Arka, 1984.
Teka zdjęć, c. 140 zł.
Tomik 9.
Autorem zdjęć jest: Krzysztof Raczkowski [błędnie, winno być Raczkowiak].
CJ-1706*, J-1927*, BN-3060*[wg J*] – op
 opis książki Lubin 1982 oskarża.
B.m. [Lubin]: MKW NSZZ „Solidarność” Zagłębia Miedziowego; [wykonanie:] Niezależne Warsztaty Wydawnicze, 1985.
A6, [30] odb. fot., [c. 800 zł].
Autorem zdjęć jest: Krzysztof Raczkowski [błędnie, winno być Raczkowiak].
G-85/211, CJ-1707, J-1928, BN-3061*[wg J] – op
 opis książki [Lubin 31.08.1982.]
B.m. [Katowice]: b.w., b.r. [1984].
A6, [19] k., odb. fot., [c. 200 zł].
J-1932*[wg Pil-1464] – op
 opis książki Lubin J. [pseud.]: Historia dla szkół. Fałsze - mity - polemiki. Poradnik niezależnego nauczyciela.
Kraków: WMN [Wydawnictwo Myśli Nieinternowanej], 1986.
A6, okł., 56 s., off. z masz., c. 150 zł.
Znak wyd. stemplem na IV s. okł.
K-3629, G-86/186, CJ-1102, Ł-246, J-1924, BK-335, BN-3058, Ka-3336, Hoo99/185, BJ-2424, FC-4799, KJ-357, Br-1589, ECS-04848, ST15-2472, Nukat-773843 – MM
 opis książki Lubin J. [pseud.]: Komuniści na wsi polskiej 1944-1986.
Kraków: Wydawnictwo Myśli Nieinternowanej, 1988.
A6, okł., 79,[1] s., off. z masz., c. 400 zł.
Tytuł okł.
J-1925, BK-336, S-141/1075, BN-3059*[wg BUW], BaBN-1.881.619, Ka-1362, BJ-2425, FC-4800, KJ-358*, Br-1590, ECS-05183[s. 75-78 wyd. w błędnej kolejności na początku], ST15-2473, Nukat-3696376[ECS] – op
 ▬ Lubodziecki Stanisław: W Kozielsku. (przedruk z: Wiadomości Londyn nr 12, 21.03.1948) - patrz w: Katyń. Wybór publicystyki 1943-1988. Myśl [1989]. – uw
 ▬ Lubryk Maciej [pseud. - właśc. Robert Śnieciński][oprac. graf.] - patrz: Grzegorz Nawrocki: Przepustka na kres. Warszawa: Słowo 1984; Adam Zagajewski: Petit. Warszawa: Słowo 1983. – uw
 ▬ Ludwiczak Teresa: Kobieta na łamach popularnych czasopism. - patrz: Kobieta polska lat osiemdziesiątych. Warszawa: Nowa 1988. – uw
 opis książki Ludwig Emil: Twarz Stalina.
Warszawa: Wydawnictwo Przedświt, 1990.
A5, okł., 40 s., off. z oryg., [c. 2500 zł].
Przedruk szkicu z tomu: Wodzowie Europy. Szkice z natury. Warszawa: Rój 1935.
Ka-3337, BaBN-1.184.960, BJ-2426, FC-9571, ECS-00615, Nukat-679695 – uw – MM
 ▬ Ludwig Irena [ilustr.] - patrz: Wiesław A. Lasocki: Wojtek spod Monte Cassino. Opowieść o niezwykłym niedźwiedziu. Warszawa: Prom 1987. – uw
 ▬ Ludwiniak Krzysztof S.: Własność pracownicza w USA.
- w: Libertas 1988 nr 12 s. 113-150.
– uw – MM
 opis książki Ludwiniak Krzysztof S.: Własność pracownicza w USA.
Katowice: b.w., [19]89.
A5, 44 s., off. ze skł., [c. 1000 zł].
Biblioteka Kapitalizmu Ludowego.
BJ-2427, FC-9574, ECS-03909, Nukat-2111138 – op
 ▬ Ludwiniak Krzysztof S.: Własność pracownicza w USA. – patrz w: Akcjonariat pracowniczy. [1989]. – uw
 ▬ „Lufcik” - patrz: Teatrzyk domowy „Lufcik” ma zaszczyt przedstawić szopkę noworoczną 1988 do użytku rodzinnego i towarzyskiego. [1987]. – uw
 ▬ Luft Bogdan, Ratajczak Jacek: Nasza wspólna troska o Kościół. – patrz: Wieczory dyskusyjne. Zeszyt 3. Materiały duszpasterskie. Styczeń-Maj 1984. Łódź: Duszpasterstwo Środowisk Twórczych przy Kościele Najświętszego Imienia Jezus Ojców Jezuitów [ok. 1985]. – uw
 opis książki Luksemburg Róża: Rewolucja rosyjska; Gyorgy Lukacs: Krytyczne uwagi na temat „Krytyki rewolucji rosyjskiej” Róży Luksemburg.
Warszawa: OPP „Sigma”; SZSP Uniwersytetu Warszawskiego, b.r. [1981].
20 cm, 56 s.
Archiwum Lewicy; [1].
Tytuł okł. Tytuł oryg.: Russische Revolution.
BaBN-1.584.857 – uw
 ▬ Lutecka Dorota [pseud. - właśc. Ludwik Dorn] [tłum.] - patrz w: Commentary. Z. 1. Lipiec - grudzień ’87. Warszawa: CDN 1988. – uw
 opis książki Luttwak Edward N.: Strategia sowieckiego imperializmu. Wydanie trzecie.
B.m.: Wydawnictwo Kurs, 1988.
A5, okł.kart., [4],83 s., off. z masz., c. 360 zł.
Wyd. I: The grand strategy of the Soviet Union. London: George Weidenfeld & Nicolson 1983; wyd. II (franc.): La stratégie de l’imperialisme sovietique. Paryż: Anthropos 1985. Tłumaczenie z języka francuskiego: Marian Miszalski.
BŁ-107, J-1933, BN-3067, Ka-1363, Hoo99/185, BJ-2428, FC-9575, Br-1594, ECS-01858, ST15-2474, Nukat-596878 – MM
 ▬ Luty Paweł [pseud.][fotogr.] - patrz: Trzecia pielgrzymka do Polski. PWA [1987]. – uw
 ▬ Lutyński Jan: Działania pozorne (27 kwietnia 1983 r.). – patrz: Wieczory dyskusyjne. Zeszyt 1. Materiały duszpasterskie. Luty-Czerwiec 1983. Łódź: Duszpasterstwo Środowisk Twórczych przy Kościele Najświętszego Imienia Jezus Ojców Jezuitów [ok. 1985]. – uw
 ▬ Lutyński Jan - patrz: Marcin Bielski, Wiesław Caban, L Jan utyński: NSZZ „Solidarność”: związek zawodowy i ruch społeczny. Uwagi do tez programowych pt. „Kierunki działania Związku w obecnej sytuacji kraju” /Konspekt/. w: Krajowa Konferencja NSZZ „Solidarność” nt. „Program Solidarności”, Łódź, 4-5 lipca 1981. Łódź: NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej 1981. – uw
 ▬ Luxenburg Norman: Statystyki Fidela Castro [tłum. z: Encounter, marzec 1984] – tłum. Jolanta Jerz. – patrz w: Pod czerwoną gwiazdą. Komunizm w różnych krajach. 1985. – uw
 ▬ Lwowczyk Jacek [pseud.] - właśc. Jacek Mokrzycki – uw
 opis książki Lwowczyk Jacek [pseud.]: Opowiadania wileńskie.
Warszawa: b.w. [Unia Nowoczesnego Humanizmu], 1984.
A5, okł.kart., 100 s., off. z masz., [c. 280-350 zł].
Tytuł okł. Długość tytułu na okł.: 86,5 mm.
K-2340+K-2341{[wyd. 2] – brak opisu różnic tych wydań}, G-84/256, J-1935*[wg K], BN-3706+BN-3705*[wg K], KS-3263+KS-3264*[wg MJ], BJ-2944, FC-8601, ST15-2475, Nukat-1202440 – MM
 opis książki Lwowczyk Jacek [pseud.]: Opowiadania wileńskie.
Warszawa: b.w., b.r. [1988-1989].
A5, okł., 100 s., off. z masz.
Tytuł okł. Brak roku wyd. Okł. z tego samego papieru co reszta broszury. Przedruk w poprzedniego wyd. Długość tytułu na okł.: 90,3 mm.
J-1934 – MM [egz. wycięty z prywatnego klocka introligatorskiego]

 ▬ Lwowczyk Jacek [pseud.]: Polski Lwów. Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, b.r. [1983-1984]. A5, okł., 63 s., off. z masz., [c. 170-250 zł]. Zeszyty Historyczne; nr 4. Tytuł okł. Zawiera m.in. obszerne fragmenty przedrukowane in extenso z książki Stanisława Wasylewskiego: Bardzo przyjemne miasto.
K-2342+K-2343{dwa wyd.: [1983] i [1984] – brak opisu różnic tych wydań}, G-83/315, Ł-247, J-1936+J-1937*[wg K], {BN-3707+BN-3708*[wg K], BaBN-1.988.722}, Ka-3338, Hoo99/185, BJ-2945, FC-8602, Br-1597, ECS-02620, ST15-2476, Nukat-1740933 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki Lwowczyk Jacek [pseud.]: Polski Lwów.
Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, b.r. [1983].
A5[20,9 mm], okł., 63 s., off. z masz., [c. 170 zł].
Zeszyty Historyczne; nr 4.
Tytuł okł. Wysokość kolumny druku na s. [1]: 174,4 mm. Na II s. okł. jest pięciowierszowa dedykacja od Autora: Wszystkim tym, którzy Lwów…
– MM
 opis książki Lwowczyk Jacek [pseud.]: Polski Lwów.
Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, b.r. [1984].
A5[20,0 mm], okł., 63 s., off. z masz., [c. 250 zł].
Zeszyty Historyczne; nr 4.
Tytuł okł. Przedruk ze zmniejszonych matryc. Wysokość kolumny druku na s. [1]: 169,8 mm. Na II s. okł. brak dedykacji od Autora.
– MM

 ▬ Lwowiak [pseud.] – właśc. Roman Zimand – uw
 ▬ Lwowiak [pseud.]: Po co partii potrzebna jest partia? PPN sierpień 1979. A4, 13,[1] s., powiel. PPN; 34.
BJ-5200, FC-7483, ST15-2477, Nukat-4312714[UMK] – [czasopismo] – uw
 ▬ Lwowiak [pseud.]: Po co partii potrzebna jest partia?
– w: Polskie Porozumienie Niepodległościowe PPN. Wybór tekstów. Londyn: Polonia 1989 s. 249-267.
– uw
 ▬ Lwowska Agnieszka [tłum.] - patrz: Bez nienawiści. Almanach literatury czeskiej 1968-1978. Warszawa: Krąg 1983. – uw
 ▬ Lyon Fitz - patrz: Kiriłł Zinowiew (Fitz Lyon): Rosja w przeddzień rewolucji. Warszawa: Droga 1986. – uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.