Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Lo - Ly

Data ostatniej korekty tekstu: 29.07.2018 r.
 
 
 • Loba [błędne nazwisko autora] - patrz: Labo Sebastian: Zamach na papieża w świetle Fatimy i w cieniu jednej rewolucji. Agencja Wydawnicza Solidarności Walczącej [1985]. - uw
 • Loba Jerzy [oprac.] - patrz: Dyskusja pomiędzy Komisją Międzyresortową pod przewodnictwem Min. Górskiego a Międzyuczelnianą Komisją Porozumiewawczą nad postulatem dotyczącym pociągnięcia do odpowiedzialności winnych krwawego tłumienia wystąpień robotniczych w grudniu 70 i czerwcu 76, w dn. 3 lutego 1981. Łódź: Centralne Strajkowe Biuro Prasowe, 7.02.1981; Dalszy ciąg dyskusji pomiędzy MKP a Komisją Rządową nad postulatem dotyczącym zajść w grudniu 1970 i czerwcu 1976 - zapis z dn. 4.II.1981; Dyskusji o grudniu część trzecia: sobota, 7 lutego 1981. - uw
 • Loebl Eugen [rozm.] - patrz: Charlton Michael: Czarny orzeł i ptaszki. Kryzys Imperium Sowieckiego - od Jałty do Solidarności. Historia mówiona. Warszawa: CDN 1989. - uw
 • Loew Ryszard: Antoni Słonimski w literaturze hebrajskiej. Pamięci Pawła Gliksona. - patrz w: Kontury. Tel-Aviv, 1988. I. Wybór prozy i poezji autorów piszących po polsku w Izraelu. Kraków: Wydaw. "X" 1989. - uw
 • Loga Jerzy: Polskie prawo pracy w okresie międzywojennym.
  Łódź: MKZ NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej listopad 1980.
  A5, okł., 8 s., off. z masz.
  Wolna Wszechnica Pracownicza. Wykłady /2/.
  BŁ-106, BN-3054, BJ-2419 - MM
 • Loga Jerzy: Uwagi do projektu nowelizacji kodeksu pracy. Wrzesień 1987 r.
  A4, 7 s., masz.
  - również w: Biuletyn Informacyjny, nr 6 /Dokumenty: listopad 1986 – wrzesień 1987 + suplement do nru 1-go/. Grupa Robocza Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Łódź 1988 [właśc. koniec 1989], s. 31-37. - MM
  – uw
 • Lomax Bill: Węgry 1956.
  Warszawa: Wydawnictwo CDN 1986.
  A5, okł.kart., 152 s., [4] s. fot., off. z masz., c. 520 zł.
  Przekład z języka węgierskiego. Wyd. oryg. w języku angielskim: Hungary 1956. London: Allison & Busby 1976. Wyd. węgierskie: A Magyar Füzetek kiadasa. Paryż: 1982. Uzupełnienia w wyd. węgierskim: György Krasso. Przedruk zdjęć z książki: "The Hungarian Revolution" New York: Melvin J. Lasky 1957.
  G-86/185, CJ-1100, J-1921, BN-3055, Ka-1361, BJ-2420 - MM
 • Lonc Roman Jerzy: Rakieta.
  B.m.[Poznań]: Niezależna Inicjatywa Wydawnicza Errata [19]84.
  A6, okł., 9 s., powiel., c. 25 zł.
  Przedruk z: Plus [właśc.: Puls ] Londyn 1983 nr 19. Właśc. imiona autora: Roman Michał Lonc.
  K-2335*, G-84/255, CD-837, J-1922, BN-3056[wg K], Ka-3335, KS-2643 - op
 • Lonc Roman Michał: Rakieta.
  Druk w: Puls. Nieregularny kwartalnik literacki. [Wybór z nr.:] 14-20. Niezależna Oficyna Wydawnicza [1985] s. 84-89. - uw
 • London Artur: Byłem członkiem bandy Slánskiego.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza 1987.
  A5, okł.kart., XII,[2],164,[2] s., off. z masz., c. 670 zł.
  Biblioteka Kwartalnika Politycznego Krytyka.
  Tytuł oryg.: L’Aveu. Dans l’engrenage du Proces de Prague. Gallimard 1968; Tytuł wyd. czeskiego: Doznání. V soukolí pražského procesu, 1969. Z języka czeskiego przełożył: Sławomir Klimaszewski [pseud.]. Opracowanie redakcyjne, przypisy i skorowidz nazwisk: Paweł Heartman [pseud.]. Na s. III-[XIII]: Paweł Heartman [pseud.]: Słowo wstępne.
  Rec.: Marek Pernal: Anatomia procesu. Res Publica 1988 nr 11 s. 122-124.
  CD-1683, CJ-1101, KN’87-110, J-1923, BN-3057, Ka-1360, BJ-2421, Br-1577 - MM
 • Londzin Józef [teksty w]: Geniusz niepodległości 1918 -1933. W piętnastą rocznicę zmartwychwstania Polski. AViA Reprint 1989. - uw
 • Long Russell: Ustawa o akcjonariacie pracowniczym. - patrz: Akcjonariat pracowniczy. [1989]. - uw
 • Los Polaków w niewoli sowieckiej (1939-1956). - patrz: Władysław Wielhorski [oprac.]: Los Polaków w niewoli sowieckiej (1939-1956). - uw
 • Lubach Jerzy - patrz: Poraj Andrzej [pseud.] - uw
 • Lubas Witold - patrz: Korund Gustaw [pseud.] - uw
 • Lubera Kazimierz - patrz: Więźniowie polityczni w PRL 1981-1983. ZK Hrubieszów i inne. Raport z walki o status więźnia politycznego w PRL. - uw
 • Lubicz Bolesław [teksty w]: Geniusz niepodległości 1918-1933. W piętnastą rocznicę zmartwychwstania Polski. AViA Reprint 1989. - uw
 • Lubicz Jerzy: Budowanie mostów przyjaźni (wywiad Jerzego Lubicza dla Biuletynu Dolnośląskiego). - patrz w: Gwiazda Andrzej: "Solidarność" - legalizacja czy likwidacja ? (Wywiad z Andrzejem Gwiazdą). [Wrocław]: Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej 1989. Biuletyn Dolnośląski. Wydanie specjalne. - uw
 • Lubicz Tadeusz [pseud.] - właśc. Stefan Rakowski, Jan Malicki - uw
 • Lubicz Tadeusz [pseud.][red.] - patrz: Bażanow Boris, Urban George R.: Śmierć Lenina. Walka o władzę; Komp Hans-Dieter: Dzieje Kościoła grecko-katolickiego na Ukrainie po II wojnie światowej. Warszawa: Wydawnictwo im. Olofa Palme 1985; Kucharzewski Jan: Od białego do czerwonego caratu (fragm.). Powiew 1985; Weissberg-Cybulski Aleksander: Wielka czystka [fragm.]. 1985. - uw
 • Lubin 31.08.1982. 30 zdjęć.
  B.m.[Katowice]: Wydawnictwo Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 1985.
  13 x 9 cm, 30 zdjęć, c. 700 zł.
  Na kopercie wydrukowano informację o tragedii lubińskiej za: Tygodnik Mazowsze 1982 nr 25.
  K-2336, J-1930*[wg K], BN-3064[wg K] - op
 • Lubin 31 sierpień [19]82.
  B.m.: b.w., b.r. [1983].
  13,5 x 8 cm, [8] k., odb. fot.
  Album zdjęć z pacyfikacji w Lubinie.
  K-2337, J-1931*[wg K], BN-3062[wg K] - op
 • Lubin 31 VIII - 1 IX 82.
  B.m.[Warszawa]: Tygodnik Wojenny b.r. [1982-3].
  19 x 14.5 cm [obw.], 18 x 13 cm, 10 zdjęć, [c. 200-250 zł].
  Biblioteka Tygodnika Wojennego.
  Autorem zdjęć jest Krzysztof Raczkowski [błędnie, winno być Raczkowiak]. Na zdjęciach są napisy: LUBIN oraz "tygodnik wojenny 31-08 1982" i "tygodnik wojenny 1-09 1982".
  K-2338, G-83/314, J-1929, BN-3063[wg K] - MM [brak obwoluty]
 • Lubin [19]’82.
  B.m.[Warszawa]: Fotonowa. Niezależna Agencja Fotograficzna b.r. [1984-5].
  18-19 x 13-14 cm, koperta, 12 fotogr. + 1 fotogr. opisu, c. 450 zł.
  N° 003.
  Do fotografii dołączono tekst opisujący masakrę robotników w Lubinie w dniu 31.VIII.1982 r.
  K-2339, G-85/210, J-1926, BN-3065[wg K], BJ-2423 - op - MBPŁ
 • Lubin 1982.
  Łódź: Wydawnictwo Arka 1984.
  Teka zdjęć, c. 140 zł.
  Tomik 9.
  Autorem zdjęć jest: Krzysztof Raczkowski [błędnie, winno być Raczkowiak].
  CJ-1706*, J-1927*, BN-3060[wg J] - op
 • Lubin 1982 oskarża.
  B.m.[Lubin]: MKW NSZZ "Solidarność" Zagłębia Miedziowego; [wykonanie:] Niezależne Warsztaty Wydawnicza 1985.
  A6, [30] odb. fot., [c. 800 zł].
  Autorem zdjęć jest: Krzysztof Raczkowski [błędnie, winno być Raczkowiak].
  G-85/211, CJ-1707, J-1928, BN-3061[wg J] - op
 • [Lubin 31.08.1982.]
  B.m.[Katowice]: b.w., b.r. [1984].
  A6, [19] k., odb. fot., [c. 200 zł].
  J-1932*[wg Pil-1464] - op
 • Lubin J.: Historia dla szkół. Fałsze - mity - polemiki. Poradnik niezależnego nauczyciela.
  Kraków: WMN [Wydawnictwo Myśli Nieinternowanej], 1986.
  A6, okł., 56 s., off. z masz., c. 150 zł.
  K-3629, G-86/186, CJ-1102, Ł-246, J-1924, BK-335, BN-3058, Ka-3336, Hoo99/185, BJ-2424, KJ-357, Br-1589 - MM
 • Lubin J.: Komuniści na wsi polskiej 1944-1986.
  Kraków: Wydawnictwo Myśli Nieinternowanej, 1988.
  A6, okł., 79,[1] s., off. z masz., c. 400 zł.
  Tytuł okł.
  J-1925, BK-336, S-141/1075, BN-3059*[wg BUW], Ka-1362, BJ-2425, KJ-358*, Br-1590 - op
 • Lubodziecki Stanisław: W Kozielsku. (przedruk z: Wiadomości Londyn nr 12, 21.03.1948) - patrz w: Katyń. Wybór publicystyki 1943-1988. Myśl [1989]. - uw
 • Lubryk Maciej [pseud. - właśc. Robert Śnieciński][oprac. graf.] - patrz: Nawrocki Grzegorz: Przepustka na kres. Warszawa: Słowo 1984. - uw
 • Lubryk Mateusz [pseud. - właśc. Robert Śnieciński][oprac. graf.] - patrz: Zagajewski Adam: Petit. Warszawa: Słowo 1983. - uw
 • Ludwiczak Teresa: Kobieta na łamach popularnych czasopism. - patrz: Kobieta polska lat osiemdziesiątych. Warszawa: Nowa 1988. - uw
 • Ludwig Emil: Twarz Stalina.
  Warszawa: Wydawnictwo Przedświt, 1990.
  A5, okł., 40 s., off. z oryg., [c. 2500 zł].
  Przedruk szkicu z tomu: Wodzowie Europy. Szkice z natury. Warszawa: Rój 1935.
  Ka-3337, BJ-2426 - uw - MM
 • Ludwig Irena [ilustr.] - patrz: Lasocki Wiesław A.: Wojtek spod Monte Cassino. Opowieść o niezwykłym niedźwiedziu. Warszawa: Prom 1987. - uw
 • Ludwiniak Krzysztof S.: Własność pracownicza w USA.
  - w: Libertas 1988 nr 12 s. 113-150.
  - uw - MM
 • Ludwiniak Krzysztof S.: Własność pracownicza w USA.
  Katowice: b.w., 1989.
  A5, 44 s., off. ze skł., [c. 1000 zł].
  Biblioteka Kapitalizmu Ludowego.
  BJ-2427, ECS-03909 - op
 • Ludwiniak Krzysztof S.: Własność pracownicza w USA - patrz: Akcjonariat pracowniczy. [1989]. - uw
 • „Lufcik” - patrz: Teatrzyk domowy „Lufcik” ma zaszczyt przedstawić szopkę noworoczną 1988 do użytku rodzinnego i towarzyskiego. [1987]. - uw
 • Luft Bogdan, Ratajczak Jacek: Nasza wspólna troska o Kościół. – patrz: Wieczory dyskusyjne. Zeszyt 3. Materiały duszpasterskie. Styczeń-Maj 1984. Łódź: Duszpasterstwo Środowisk Twórczych przy Kościele Najświętszego Imienia Jezus Ojców Jezuitów [ok. 1985]. – uw
 • Luksemburg Róża: Krytyka rewolucji rosyjskiej.
  Warszawa: OPP „Sigma”; SZSP Uniwersytetu Warszawskiego 1981.
  Archiwum Lewicy [?].
  [wg: Czas Przyszły 1985 nr 4-5 s. 27] - uw
 • Lutecka Dorota [pseud. - właśc. Ludwik Dorn] [tłum.] - patrz w: Commentary. Z. 1. Lipiec - grudzień ’87. Warszawa: CDN 1988. - uw
 • Luttwak Edward N.: Strategia sowieckiego imperializmu.
  B.m.: Wydawnictwo Kurs 1988.
  A5, okł.kart., [4],83 s., off. z masz., c. 360 zł.
  Wyd. I: The grand strategy of the Soviet Union. London: George Weidenfeld & Nicolson Ltd. 1983; wyd. II (franc.): La stratégie de "imperialisme sovietique. Paryż: Anthropos 1985. Tłumaczenie z języka francuskiego: Marian Miszalski.
  BŁ-107, J-1933, BN-3067, Ka-1363, Hoo99/185, BJ-2428, Br-1594 - MM
 • Luty Paweł [pseud.][fotogr.] - patrz: Trzecia pielgrzymka do Polski. PWA [1987]. - uw
 • Lutyński Jan: Działania pozorne (27 kwietnia 1983 r.). – patrz: Wieczory dyskusyjne. Zeszyt 1. Materiały duszpasterskie. Luty-Czerwiec 1983. Łódź: Duszpasterstwo Środowisk Twórczych przy Kościele Najświętszego Imienia Jezus Ojców Jezuitów [ok. 1985]. – uw
 • Lutyński Jan - patrz: Bielski Marcin, Caban Wiesław, Lutyński Jan: NSZZ "Solidarność": związek zawodowy i ruch społeczny. Uwagi do tez programowych pt. "Kierunki działania Związku w obecnej sytuacji kraju" /Konspekt/. w: Krajowa Konferencja NSZZ "Solidarność" nt. "Program Solidarności", Łódź, 4-5 lipca 1981. Łódź: NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej 1981. - uw
 • Luxenburg Norman: Statystyki Fidela Castro [tłum. z: Encounter, marzec 1984] - tłum. Jolanta Jerz. - patrz w: Pod czerwoną gwiazdą. Komunizm w różnych krajach. 1985. - uw
 • Lwowczyk Jacek [pseud.] - właśc. Jacek Mokrzycki - uw
 • Lwowczyk Jacek [pseud.]: Opowiadania wileńskie.
  Warszawa: b.w. [Unia Nowoczesnego Humanizmu], 1984.
  A5, okł.kart., 100 s., off. z masz., [c. 280-350 zł].
  Tytuł okł. Długość tytułu na okł.: 86,5 mm.
  K-2340+K-2341{[wyd. 2] – brak opisu różnic tych wydań}, G-84/256, J-1935*[wg K], BN-3706+BN-3705*[wg K], KS-3263+KS-3264*[wg MJ], BJ-2944, FC-8601 - MM
 • Lwowczyk Jacek [pseud.]: Opowiadania wileńskie.
  Warszawa: b.w., b.r. [1988-1989].
  A5, okł., 100 s., off. z masz.
  Tytuł okł. Brak roku wyd. Okł. z tego samego papieru co reszta broszury. Przedruk w poprzedniego wyd. Długość tytułu na okł.: 90,3 mm.
  J-1934 - MM [egz. wycięty z prywatnego klocka introligatorskiego]

 ▬ Lwowczyk Jacek [pseud.]: Polski Lwów. Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, b.r. [1983-1984]. A5, okł., 63 s., off. z masz., [c. 170-250 zł]. Zeszyty Historyczne; nr 4. Tytuł okł. Zawiera m.in. obszerne fragmenty przedrukowane in extenso z książki Stanisława Wasylewskiego: Bardzo przyjemne miasto.
K-2342+K-2343{dwa wyd.: [1983] i [1984] – brak opisu różnic tych wydań}, G-83/315, Ł-247, J-1936+J-1937*[wg K], {BN-3707+BN-3708*[wg K], BaBN-b1277861, BaBN-b1277862[wyd. 2] – brak podanych kryteriów rozróżniających}, Ka-3338, Hoo99/185, BJ-2945, FC-8602, Br-1597, ECS-02620, ST15-2476, Nukat-1740933 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki Lwowczyk Jacek [pseud.]: Polski Lwów.
Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, b.r. [1983].
A5[20,9 mm], okł., 63 s., off. z masz., [c. 170 zł].
Zeszyty Historyczne; nr 4.
Tytuł okł. Wysokość kolumny druku na s. [1]: 174,4 mm. Na II s. okł. jest pięciowierszowa dedykacja od Autora: Wszystkim tym, którzy Lwów…
– MM
 opis książki Lwowczyk Jacek [pseud.]: Polski Lwów.
Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, b.r. [1984].
A5[20,0 mm], okł., 63 s., off. z masz., [c. 250 zł].
Zeszyty Historyczne; nr 4.
Tytuł okł. Przedruk ze zmniejszonych matryc. Wysokość kolumny druku na s. [1]: 169,8 mm. Na II s. okł. brak dedykacji od Autora.
– MM

 • Lwowiak [pseud.] - właśc. Roman Zimand - uw
 • Lwowiak [pseud.]: Po co partii potrzebna jest partia? PPN sierpień 1979. A4, 13,[1] s., powiel. PPN; 34.
  BJ-5200, FC-7483 - [czasopismo] - uw
 • Lwowiak [pseud.]: Po co partii potrzebna jest partia?
  - w: Polskie Porozumienie Niepodległościowe PPN. Wybór tekstów. Londyn: Polonia 1989 s. 249-267.
  - uw
 • Lwowska Agnieszka [tłum.] - patrz: Bez nienawiści. Almanach literatury czeskiej 1968-1978. Warszawa: Krąg 1983. - uw
 • Lyon Fitz - patrz: Zinowiew Kiriłł (Fitz Lyon): Rosja w przeddzień rewolucji. Warszawa: Droga 1986. - uw
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2017. e-mail: muzeum@m-ws.pl ; bibula@incipit.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.
„No framing” - Nie zezwalam na pokazywanie zawartości mojej witryny w ramce (ang. „frame”), umieszczonej w innej witrynie internetowej.