Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Ł - Łom

Data ostatniej korekty tekstu: 01.11.2016 r.
 
 
 • Ł. [proj. okł.] - patrz: Darski Józef: O komunistycznej dezinformacji. Warszawa: Niepodległość 1989. - uw
 • Łaba Roman - patrz: "Solidarność" a Ukraińcy i inne mniejszości w Polsce. Z Romanem Łabą rozmawia Bohdan Strumiński. - w: Polacy i Ukraińcy. Trudny dialog. Wrocław: Kret 1987 {przedruk z zesz. w jęz. pol. pisma Sučasnist [Сучасність] lato 1985, nr 1-2}. - uw
 • Łabędź Krzysztof: Opozycja polityczna w Polsce 1980-1983. Informator polityczny.
  [Warszawa]: Zrzeszenie Studentów Polskich. Rada Naczelna. Wydział Propagandy, 1989.
  21 cm, 182,[2] s.
  Biblioteka BIS; 22.
  Hoo99/184, BaBN - uw
 • Łabędź Leopold - patrz: Odprężenie. Ocena dokonana przez grupę badaczy problemów międzynarodowych i sowietologicznych [tłum. z: Survey, wiosna-lato 1974] - tłum. Marek Tabin. - w: Między sierpem a młotem. ZSRR i świat. 1985. - uw
 • Łabędź Leopold [rozm.] - patrz: Charlton Michael: Czarny orzeł i ptaszki. Kryzys Imperium Sowieckiego - od Jałty do Solidarności. Historia mówiona. Warszawa: CDN 1989. - uw
 • Łada Marek [uwaga w wyd. II s. 4] - patrz: Więźniowie polityczni w PRL 1981-1983. ZK Hrubieszów i inne. Raport z walki o status więźnia politycznego w PRL. - uw
 • Łada-Ideyko Rusalka [przeł., wstępem i przypisami opatrzyła] - patrz: Kotkowicz Aniela: Przeżyłam łagry sowieckie. Warszawa: NIW 1984. - uw
 • Ładniewska-Blankenheimowa Wanda: Z dwu ostatnich lat Boya (Lwów 1939-41). - patrz: Bagiński Kazimierz: Proces szesnastu w Moskwie. Warszawa: Wydawnictwo Grup Politycznych 1985; Borwicz Michał, Ładniewska-Blankenheimowa Wanda: Inżynierowie dusz. Lwów 1939-1941. Kres 1986. - uw
 • Łagowski Bronisław: Odpowiedź [na książkę Mirosława Dzielskiego]. [Kraków 1983]. A4, 3 k., powiel. J-4229*, KJ-359*[wg J*] - druk ulotny - uw
 • Łagry i deportacje. Wspomnienia. - patrz: Polacy znad Wilii, Niemna, Narwi i Bugu w łagrach sowieckich w latach 1944-1947. Wspomnienia. Warszawa: Oficyna L J 1989. - uw
 • Łaniewska Katarzyna - patrz: Komedianci. Rzecz o bojkocie. 1988. - uw
 • Łańcucka Katarzyna: Któryś cierpiał dla sprawiedliwości… Pamięci księdza Jerzego Popiełuszki.
  Warszawa: b.w., listopad 1984.
  A5, 12 k., masz.
  Br-1476 - op
 • Łańcucka Katarzyna: Zapiski grudniowe.
  Warszawa: b.w., grudzień 1984.
  A5, [20] s.
  A5, 10 k., masz.
  Br-1477 - op
 • Łańcucka Katarzyna: Wstęp. - patrz: Zych Sylwester: Jesteśmy z Wami solidarny. /Kazania z lat 1987 - 89/. Warszawa: 1989. - uw
 • Łapa Zenon [pseud.] - właśc. Andrzej Roman - uw
 • Łapa Zenon [pseud.]: Misza cudotwórca.
  B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Wyzwolenie 1989.
  A5, okł.kart., 21 s., off. ze skł., [c. 500 zł].
  Ilustrował Roman Andrzejewski.
  CD-838, BN-3069, Ka-3339, Hoo99/185, KS-3795, BJ-3979, Br-1481 - MM
 • Łapicki Andrzej - patrz: Komedianci. Rzecz o bojkocie. 1988. - uw
 • Łapiński Zdzisław: Jak współżyć z socrealizmem.
  - w: Almanach Humanistyczny 1984 nr 1-2 s. 45-54;
  - w: tegoż: Jak współżyć z socrealizmem. Szkice nie na temat. Londyn: Polonia 1988 s. 89-96.
  - uw
 • Łapiński Zdzisław: Jak współżyć z socrealizmem. Szkice nie na temat.
  Londyn: Polonia styczeń 1988.
  22 cm, 107,[2] s.
  Wokół literatury; 8.
  ISBN 0 902352 63 6.
  Rec.: Krzysztof Powoski: Cień Iwana Groźnego. Puls 1988 nr 38 s. 123-127; Marta Waliszewska: Z biblioteczki emigrantki. Pogląd Berlin 1988 nr 11(151) s. 61; Jan Zieliński: Triumf analizy. Res Publica 1989 nr 3 s. 99-100; Wojciech Ligęza: Czytanie ścisłe i subtelne. Arka Kraków 1989 nr 26 s. 128-130.
  - uw - MM
 • Łapiński Zdzisław: Jak współżyć z socrealizmem. Szkice nie na temat.
  Łódź: Wydawnictwo Fakt b.r. [1989].
  A5, okł., [3],8-107,[1] s., off. z oryg., c. 600 zł.
  Przedruk z wyd.: Londyn: Polonia 1988.
  Rec.: Celina Koenigowa: Czy barometr postaw ? Czas Kultury 1990 nr 13/14 s. 146-150; Adam Michajłów: Tablica pierwiastków socrealistycznych. Brulion 1990 nr 13 s. 191-195.
  CD-839, W-33, BŁ-108, BN-3070, Ka-1364, KS-0042+2656 - MM
 • Łapiński Zdzisław: Między polityką a metafizyką (o poezji Czesława Miłosza).
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa 2, 1980.
  A6, okł., [1 fot.],43,[1] s., stdr. z masz.
  Towarzystwo Kursów Naukowych. Wykłady.
  W nagłówku tekstu nazwisko autora. Wysokość kolumny druku na okł.: 85 mm.
  CD-840, BN-3071, Ka-1365, Hoo99/185, HN-000394683, KS-2654*[wg MJ]=KS-3189*[wg MJ], BJ-2429, Br-1483 - MM
 • Łapiński Zdzisław: Między polityką a metafizyką (o poezji Czesława Miłosza).
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa 2, 1980.
  A6, okł., [1 fot.],43,[1] s., stdr. z masz.
  Towarzystwo Kursów Naukowych. Wykłady.
  W nagłówku tekstu brak nazwiska autora. Druk w całej broszurze nieco powiększony. Wysokość kolumny druku na okł.: 95,5 mm.
  - MM
 • Łapiński Zdzisław: Między polityką a metafizyką. O poezji Czesława Miłosza.
  Londyn: Odnowa 1981.
  22 cm, 45 s.
  Przedruk z wyd.: Warszawa: Nowa 2 1980. ISBN [0] 903705 40 0.
  - uw - MM
 • Łapiński Zdzisław: Między polityką a metafizyką. O poezji Czesława Miłosza.
  Lublin: Wydawnictwo Vademecum [19]85.
  A5, okł.kart., 38 s., stdr. z oryg., [c. 130-170 zł].
  Na s. tytułowej: Międ[z]y … Przedruk z wyd.: Warszawa: Nowa 1980. [w rzeczywistości przedruk z wyd.: Londyn: Odnowa 1981.]
  G-85/212, CD-841, J-1938, BN-3072, Ka-3340, Hoo99/185, HN-000581015, KS-2655[wg CD]=KS-3197[wg CD], BJ-2430, Br-1484 - MM
  W sprzedaży były również egzemplarze bez okładki, chyba dalsza część nakładu z ceną 150 zł.
 • Łapiński Zdzisław [art.] pod krypt. zł - patrz w: Literatura polska po 1939 roku. Warszawa: Wydawnictwo PEN 1989. - uw
 • Łaski Stanisław: [Humor rysunkowy].
  B.m.: NSZZ Solidarność Huty Katowice b.r. [1981].
  A5, [20] s.
  Brak tytułu.
  S-142/1901[10 s.], BN-3073 - op
 • Łastowska Anna - patrz: Projekt ustawy o szkolnictwie wyższym. Poznań, Warszawa, Wrocław: [NZS] 1981. - uw
 • Łaszcz A[ndrzej] [pseud.] - właśc. Jerzy Przystawa - uw
 • Łaszcz Andrzej [pseud.]: Konieczność uświadamiana - bez euforii.
  B.m. [Wrocław]: Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej wrzesień 1989.
  A5, 8 s., off. ze skł., c. 50 zł.
  Biuletyn Dolnośląski. Wydanie specjalne.
  Zachowana winieta tytułowa pisma. Numer zamknięto: 17.9.1989 r. Na ostatniej stronie dwa krótkie teksty Kornela Morawieckiego.
  - uw - MM
 • Łaszcz Andrzej [pseud.][oprac.] - patrz: Wyrok na Sierpień. Dokumentacja przebiegu procesu Władysława Frasyniuka przed sądem wojewódzkim we Wrocławiu w dniach 15-24 listopada 82. Aspekt 1983. - uw
 • Łaszcz A. [pseud.][rozm.] - patrz w: [Tarnowski Mieczysław]: Najpierw trzeba uwolnić duszę. Rozmowa z M. Tarnowskim - I; Czesław Odrowąż [pseud.]: Cena antracytu; Jesteśmy faktycznie niewolnikami. Rozmowa z M. Tarnowskim - II. Wrocław: Aspekt 1986. - uw
 • Łaszewski Bolesław T.: Kraków. Karta z dziejów dwudziestolecia. Kraków akademicki, młodzieżowy, kulturalny, literacki, artystyczny.
  Nowy York: Bicentennial Publishing Corp. 1985.
  22 cm, 132,[3] s.
  ISBN 0-912757-08-6.
  - uw
 • Łaszewski Bolesław T.: Kraków. Karta z dziejów dwudziestolecia. Kraków akademicki, młodzieżowy, kulturalny, literacki, artystyczny.
  Kraków: Kooperatywa Wydawnicza Panaceum 1987.
  A6, okł.kart. 78,[2] s., off. z oryg., [c. 250 zł].
  Przedruk z wyd.: Nowy York: Bicentennial Publishing Corp. 1985.
  CJ-1103, J-1939, BK-337, BN-3074, Ka-3959, KS-0032, BJ-2431, Br-1485 - MM
 • Łatyński Marek: Nie paść na kolana. Szkice o opozycji lat czterdziestych.
  Londyn: Polonia, luty 1985.
  22 cm, 636,[2] s.
  ISBN 0 902352 36 9.
  Rec.: Tadeusz Maks [pseud. - właśc. Ryszard Terlecki]: Pierwsze lata oporu. Arka 1986 nr 16 s. 138-142.
  - uw - MM
 • Łatyński Marek: Nie paść na kolana. Szkice o opozycji lat czterdziestych.
  Londyn: Polonia, luty 1985.
  12 cm, 636,[2] s.
  ISBN 0 902352 36 9.
  - uw - MM
 • Łatyński Marek: Nie paść na kolana. Szkice o opozycji lat czterdziestych.
  B.m.[Warszawa]: Piechur b.r. [1987].
  A6, okł.kart., 636,[1] s., off. z oryg., c. 1500 zł.
  [Wydano wspólnie z Wydawnictwem Myśl]. Przedruk z wyd.: Londyn: Polonia 1985.
  CJ-1104, KN’87-44, J-1940, BN-3076 - MM
 • Łatyński Marek: Nie paść na kolana. Szkice o opozycji lat czterdziestych. [Wyd. 2].
  Warszawa: Piechur 1987.
  A6, okł.kart., 636,[1] s., off. z oryg., c. 1500 zł.
  Przedruk z wyd.: Londyn: Polonia 1985.
  CJ-1105, Ł-248, J-1941, BN-3075, Ka-1366, Hoo99/185, BJ-2432, Br-1487 - MM
 • Łatyński Marek: Nie paść na kolana. Szkice o polskiej polityce lat powojennych. Wyd. 2 rozszerzone.
  Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum 2002.
  25 cm. 1085,[1] s.
  ISBN 83-7095-056-6.
  - uw
 • Łatyński Marek: Wariacje na temat Jaruzelskiego.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza 1987.
  A5, okł.kart., 50 s., off. z masz., c. 200 zł.
  Rozszerzona wersja serii komentarzy nadanych w 1985 roku przez rozgłośnię polską Radia Wolna Europa, gdzie autor występował jako Michał Suszycki.
  CJ-1106, KN’87-211, J-1942, BN-3077, Ka-1367, Hoo99/185, BJ-2433, Br-1489 - MM
 • Łatyński Marek: Zamiast wstępu. [oraz przygot. do druku] - patrz: Zaremba Paweł: Historia dwudziestolecia (1918 - 1939). - uw
 • Ławrynenko Jurij: Czarna zamieć. Relacja naocznego świadka dziesiątkowania więźniów politycznych ZSRR w Norylskim Obozie NKWD na Półwyspie Tajmyr na Oceanie Lodowatym w Arktyce. Wyd. I w języku polskim.
  Warszawa: Wydawnictwo Niepodległość, 1988.
  16 x 12 cm, okł.kart., 32 s., off. ze skł. komput., c. 250 zł.
  [t. 7].
  Na okładce: Ławrynenko; na k. tytułowej: Lawrinienko. Tłumaczenie: Zygmunt Pruski. Źródło tłumaczenia w języku ukraińskim: Юрій Лавріненко: Чорна пурга та інші спомини. [Мюнхен]: Сучасність, 1985. Бібліотека Прологу і Сучасність; ч. 142 (Jurij A. Lawrynenko [Lavrinenko]: Chorna purha [Corna purha; Czorna purga]. Suchasnist'). Nota o autorze na IV s. okł. przedrukowana z: Kultura 1959 nr 3/137 s. 20.
  CD-1897, J-1825, BN-2929, Ka-1368, BJ-2320, Br-1491 - MM
 • [Ławrynenko Jurij ; Lavrinenko Iurii] Лавріненко Юрій: Чорна пурга [Czorna purga].
  Warszawa: Wydawnictwo Niepodległość, 1988.
  A6, [2],13-56 s., off. z oryg., c. 250 zł.
  [t. 9].
  W języku ukraińskim. Przedruk z wyd.: Suczastnist’ 1985.
  J-1826, S-134/3445, BN-2930[wg J - błędnie] - op
 • Ławrynenko Jurij: Literatura sytuacji pogranicznych.
  - w: Kultura 1959 nr 3/137 s. 5-17.
  - uw
 • Ławrynenko Jurij: Literatura sytuacji pogranicznych.
  Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1981.
  A5, okł.kart., 16 s., off. z oryg., c. 20 zł.
  Zawiera: Gustaw Herling-Grudziński: Komentarz tłumacza. Przedruk z: Kultura 1959 nr 3/137 s. 5-20.
  CD-1898, BN-2931, Sup-539, Ka-1369, Hoo99/185, BJ-2321, Br-1492 - MM
  Odmiany okł. [zmienione rozmieszczenie klisz matrycy na diapozytywie /blasze offsetowej]:
  - Odległość dołu litery „y” w tytule na okł. od nazwy wydawnictwa: 47,2 mm - MM;
  - Odległość dołu litery „y” w tytule na okł. od nazwy wydawnictwa: 49,3 mm - MM
 • [Lavrinenko Iurii] Лавріненко Юрій: Література межової ситуації [Literatura mezhovoi sytuatsii; Literatura sytuacji pogranicznych; Literature of a Borderline Situation].
  - w: Простір свободи. Україна на шпальтах паризької "Культури" [Prostir svobody. Ukraina na shpal'takh paryz'koi "Kul'tury"; Przestrzeń wolności. Ukraina na stronicach paryskiej "Kultury"]. Київ: Критика 2005, s. 377-397. ISBN 966-7679-67-5.
  - uw
 • Ławrynowicz Zygmunt [wiersze] - patrz w: Na skrzyżowaniu Azji i Europy. Wiersze polskie 1980-84. - uw
 • Ławrynowicz Wieńczysław [wiersze] - patrz: Wiersze. Gdańsk 1989. 45 rocznica bitwy o Wilno 7.VII.1944-89. - uw
 • Łazarska Irena - patrz: Piekarska Irmina [pseud.] - uw
 • Łączność, sabotaż, dywersja. Kobiety w Armii Krajowej.
  London: Zarząd Główny Armii Krajowej styczeń 1985.
  21 cm, 280 s.
  ISBN 0 9510184 0 X.
  - uw
 • Łączność, sabotaż, dywersja. Kobiety w Armii Krajowej.
  Warszawa: OW [Oficyna Wydawnicza] Prom 1987.
  A5, okł.kart., 280 s., off. z oryg., c. 1200 zł.
  Redaktorka: Halina Martinowa. Komitet redakcyjny: Ewa Bukowska i in. Przedruk z wyd.: Londyn: Zarząd Główny Armii Krajowej 1985.
  CJ-1107, KN’87-254, J-1943, BN-3078, Ka-1370, BJ-2434 - MM
 • Łątka J.: Sprawa Stanisława Pyjasa.
  - w: Student, nr 11/12, 7-20 V 1981.
  - uw
 • Łątka J.: Sprawa Stanisława Pyjasa.
  Broszura.
  wg maj77 [dostęp 20120308] - op
 • Łełyk Zbigniew {związany z wydawnictwem NZS MEL Politechniki Warszawskiej w 1980-1} [wybór] - patrz: Miłosz Czesław: [Wybór poezji]. [Warszawa 1980-1]. - uw
 • Łepkowski Antoni: Studenci 1980 /Ruch studencki w Polsce między wrześniem a grudniem/. - w: Warszawskie Zeszyty Historyczne. 3. Warszawa: Wydawnictwo Wolne Pismo Most, 1989. - uw
 • Łepkowski Tadeusz: Anatomia polskich powstań narodowych. - patrz w: Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. 11. 1986 s. 11-41. - uw - MM
 • Łepkowski Tadeusz: „Białe plamy” - wiek XIX. - patrz: Białe plamy? I. Materiały ze spotkania w dniu 28 XI 1987 r. II. Dokumenty. Warszawa: 1988. Nasze Dziedzictwo. - uw

 ▬ Łepkowski Tadeusz: Myśli o historii Polski i Polaków. Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1983. A5, okł.kart., [3],4-70 s., off. z masz., c. 140 zł.
Rec.: L.D. [krypt.]: Myśli o myślach. Almanach Humanistyczny 1984 nr 1-2 s. 107-118.
K-2344, G-83/317, Ł-249a, J-1945, BN-3079, Ka-1373, Hoo99/185, HN-000441806, BJ-2435, Br-1514[fot.] – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki Łepkowski Tadeusz: Myśli o historii Polski i Polaków.
Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1983.
A5, okł.kart., [3],4-70 s., off. z masz., c. 140 zł.
Na s. [2] grubą czcionką bezszeryfową: opublikowano bez wiedzy i zgody Autora / copyright by CDN.
– MM
 opis książki Łepkowski Tadeusz: Myśli o historii Polski i Polaków.
Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1983.
A5, okł.kart., [3],4-70 s., off. z masz., c. 140 zł.
Na s. [2] cienkim pismem maszynowym: u góry: Opublikowano bez wiedzy i zgody Autora; w dole: Copyright by Wydawnictwo CDN.
– MM
 opis książki Łepkowski Tadeusz: Myśli o historii Polski i Polaków.
Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1983.
A5, okł.kart., [3],4-70 s., off. z masz., c. 140 zł.
Na s. [2] stempel w dole strony: Copyright by Wydawnictwo CDN / Druk bez wiedzy i zgody Autora.
– MM

 • Łepkowski Tadeusz: Myśli o historii Polski i Polaków.
  Warszawa: ON, Słowo Podziemne, X.1983.
  A5, [2],47,[2] s., off. z masz., [c. 120 zł].
  Biblioteka Słowa Podziemnego. Zeszyt VIII. Zeszyty Edukacji Narodowej.
  CJ-1109, J-1944, BN-3080, Ka-1371 - op
 • Łepkowski Tadeusz: Myśli o historii Polski i Polaków.
  - w: Zeszyty Historyczne 1984 nr 68 s. 66-154.
  - uw
 • Łepkowski Tadeusz: Myśli o historii Polski i Polaków. Warszawa: Wydawnictwo CDN 1985. Ł-249b[?] - uw - błędny zapis
 • Łepkowski Tadeusz: Polacy wobec klęsk narodowych po 1795 r. - patrz w: Polacy wobec niewoli. Warszawa 1986. Nasze dziedzictwo. - uw
 • Łepkowski Tadeusz: Polska i polacy: Jacy byliśmy i jacy jesteśmy? - patrz w: Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. Archikonfraternia Literacka - Dom w Bydgoszczy. 1. 1985 s. 23-44. - uw - MM
 • Łepkowski Tadeusz: Polska XVIII-XX wieku: naród rewolucyjny.
  - w: Puls 1985/86 nr 28 s. 69-75.
  - uw
 • Łepkowski Tadeusz: Polska XVIII-XX wieku: naród rewolucyjny ?; Dymarski Lech: Porozumienie warszawskie.
  Poznań: MR "S" 1987.
  A5, 24 s., off. z oryg., c. 40 zł.
  Biblioteka Kwartalnika Komunikat. Zeszyty Historyczne i Polityczne.
  Tekst pierwszy jest odczytem wygłoszonym w maju 1985 r. w zakopiańskim KIK-u [przedruk z: Puls 1985/86 nr 28 s. 99-111]; Tekst drugi przedrukowano z: Aneks 1986 nr 44 s. 113-133. Od s. 14 druk dwukolumnowy poziomo.
  J-1946, S-143/2320, BJ-2436, Ka-4912 - op
 • Łepkowski Tadeusz: Rewolucja polska 1980 roku. - w: Warszawskie Zeszyty Historyczne. 3. Warszawa: Wydawnictwo Wolne Pismo Most, 1989. - uw
 • Łepkowski Tadeusz: Rewolucje polskie 1944-1982.
  Warszawa: b.w. 1983.
  A5, okł., 3-47 s., powiel., c. 50 zł.
  Przedruk trzeciej części książki pt.: Myśli o historii Polski i Polaków. Warszawa: CDN 1983.
  K-2345, G-83/318, Ł-250, J-1947, BN-3081, Ka-1372, BJ-2437, Br-1515 - MM
 • Łepkowski Tadeusz: Rozważania o losach polskich.
  Londyn: Puls marzec 1987.
  Zawiera m.in.: Polska XVIII-XX wieku: naród rewolucyjny ?; Myśli o historii Polski i Polaków. ISBN 0 907587 32 1.
  Rec.: Piotr Wandycz: Nie bójmy się prawdy. Puls 1987 nr 35 s. 97-103.
  - uw - MM
 • Łepkowski Tadeusz: Rozważania o Powstaniu Listopadowym. - patrz w: Polska doby rozbiorów. Warszawa: Kuria Metropolitalna Warszawska. Wydział Duszpasterstwa, 1987-1988. Studium Kultury Chrześcijańskiej; Kościół Św. Trójcy w Warszawie. Nasze Dziedzictwo; 7, s. 27-44. - uw - MM
 • Łepkowski Tadeusz: Uparte trwanie polskości. Nostalgie, spory, nadzieje, wartości.
  Londyn: Aneks 1989.
  22 cm, 91 s.
  ISBN 0 906601 62 2.
  - uw - MM
 • Łepkowski Tadeusz: Uparte trwanie polskości. Nostalgie, spory, nadzieje, wartości.
  Warszawa: Wydawnictwo Wolne Pismo Most 1989.
  A5, okł.kart., [4],7-97 s., off. z oryg. i masz., c. 1000 zł.
  Wydano równolegle z klisz wydawnictwa Aneks; uzupełniono o: Posłowie na s. 91-96.
  Rec.: Andrzej Werner: Ach, ci Polacy. Gazeta Wyborcza nr 7(174), 09.01.1990 r., s. 8 oraz errata w nr 8(175), 10.01.1990 r., s. 8.
  BN-3082, Ka-1374, BJ-2438, Br-1516 - MM
 • Łepkowski Tadeusz - patrz w: [Czterdzieści] 40 lat temu. Dwa głosy o Programie Polski Podziemnej. grudzień 1984; Białe plamy. Materiały ze spotkania w dniu 28 XI 1987 r. Warszawa 1988. - uw
 • Łepkowski Tadeusz [red.] - patrz: Widziane i słyszane. Szkice i źródła do historii najnowszej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza MOST 1990. Warszawskie Zeszyty Historyczne; 4. - uw
 • Łepkowski Tadeusz - patrz: Janowicz Jan [pseud.] - uw
 • Łęczycki Jan [przekł.] - patrz: Carrere d’Encausse Hélene: Stalin, państwo terroru. Warszawa: Krąg 1983; Morin Edgar: Myśleć - Europa. Warszawa: Wola 1989. - uw
 • Łobodowski Józef: Kassandra jest niepopularna. Wybór tekstów z Orła Białego z lat 1956-1980.
  Poznań: Wydawnictwo im. Lecha Zondka 1990.
  23 cm, 62 s., off. ze skł.
  Biblioteka Głosu Poznańskich Liberałów. Publicystyka.
  Opracowanie i wstęp: Jan Obszyński.
  - uw - MM
 • Łobodowski Józef: Pieśń o Ukrainie.
  Paryż: Instytut Literacki 1959.
  22 cm, 33 s.
  - uw
 • Łobodowski Józef: Pieśń o Ukrainie.
  B.m.[Toruń]: TO [Toruńska Oficyna] b.r. [1988].
  A5, [3],6-33 s., ksero.
  Dodatek do almanachu: Eutopa. Toruń 1988 nr 4.
  Sup-553, KS-2659[wg KB*] - op
 • Łobodowski Józef [przekł. z ros.] - patrz: Arżak Mikołaj: Mówi Moskwa; Sołżenicyn Aleksander: Oddział chorych na raka; Sołżenicyn Aleksander: Zagroda matriony. - uw
 • Łobodowski Józef [przeł. z ukr.] - patrz: Ukraina 1956 - 1968. Oprac. Iwan Koszeliwec. Warszawa: Słowo 1986. - uw
 • Łobodowski Józef [przekł. wierszy] - patrz: Pasternak Borys: Doktor Żiwago. - uw
 • Łobodowski Józef [wiersze w]: Antologia poezji emigracyjnej [Cz.:] (I). Warszawa: Biblioteka Literacka i Historyczna 1981. - uw
 • Łojek Jerzy: Agresja 17 września.
  Warszawa: Wydawnictwo Wolne Pismo Most, [19]’88.
  A5, okł., 3-71 s., off. z masz., c. 300 zł.
  Tytuł okł. Wybór z: Leopold Jerzewski [pseud.]: Agresja 17 września 1939.
  J-1950, BN-3083, Ka-3079, Hoo99/186 - MM
 • Łojek Jerzy (Jerzewski Leopold): Agresja 17 września 1939. Studium aspektów politycznych. Wyd. III.
  Warszawa: PAX 1990.
  Cenzura: F-5. Na s. 8-9 jest historia tekstu. ISBN 83-211-1394-X (opr. brosz.); ISBN 83-211-1410-5 (opr. płótno).
  - uw - MM(płótno)
 • poprzednie wydania pod pseud.: Jerzewski Leopold, Jerzewski Leonard oraz Jeżewski Leopold. - uw
 • Łojek Jerzy (Jerzewski Leopold): Dzieje sprawy Katynia. Wydanie pośmiertne przejrzane przez Autora w 1986 r.
  B.m.[Warszawa]: Instytut Józefa Piłsudskiego w Kraju 1987.
  A5, okł.kart., [4],3-69 s., powiel., c. 300 zł.
  Na s. tytułowej: NBA (stemplem).
  CJ-1109, Ł-251, J-1952, BN-3094, Ka-1375, BJ-2452 - MM
 • Łojek Jerzy: Dzieje sprawy Katynia. (Wyd. IV).
  Warszawa: Wydawnictwo Głos 1988.
  A5, okł.kart., 83,[4] s., off. z oryg. i masz., c. 500 zł.
  Przedruk z wyd. 3: New York: Głos Publ. 1983.
  J-1954, BN-3090, Ka-3341 - MM
 • Łojek Jerzy (Jerzewski Leopold): Dzieje sprawy Katynia. Wyd. szóste. [pod zaklejką: czwarte].
  B.m.[Kraków]: MN [Myśl Nieinternowana], b.r. [1987-8].
  A5, okł., 83 s., powiel., c. 300 zł.
  J-1953, BN-3095, Ka-1377, Hoo99/186, BJ-2453, KJ-361*[wg BJ], Br-1573 - MM
 • Łojek Jerzy (Jerzewski Leopold): Dzieje sprawy Katynia.
  Białystok: Zakłady Wydawnicze „Versus” 1989.
  Wydanie pocięte [16 wycięć tekstu] przez cenzurę. Sygn. T-4. Wyd. poszerzone z przedmową podpisaną 1.11.81 r. ISBN 83-7045-001-6.
  Komentarz do działania cenzury: Dariusz Boguski: Orędownicy wolnego słowa. Gazeta Wyborcza nr 144W, 28.11.1989 r., s. 5; {rec. [większość rec. wg JJŁ]:} Stanisław Reyman: Książki z mojej półki. Wieczór Wybrzeża 1989 nr 201 s. 6; Andrzej Werner: Bez litości. Gazeta Wyborcza nr 150W, 06.12.1989 r., s. 8; pć: Wołanie o prawdę. ITD 1989 nr 48 s. 21; Andrzej Krauze: Pytania bez odpowiedzi. Głos Szczeciński 1989 nr 278 s. 3; [to samo w:] Kurier Lubelski 1989 nr 236 s. 2, Słowo Polskie 1989 nr 278 s. 3, Słowo Ludu [Dod. Magazyn] 1990 nr 1585 s. 4; Stanisław Świerad: Spełniony testament. Gazeta Współczesna 1989 nr 239 s. 3; Mieczysław Ciećwierz: Polityka i zbrodnia. Gazeta Współczesna 1989 nr 268 s. 3; Leszek Adamczewski: Z drugiego obiegu. Głos Wielkopolski 1989 nr 284 s. 3-4; Krzysztof Bauer: Trudna historia. Wiadomości Historyczne 1990 nr 3 s. 155-159; Mieczysław Ciećwierz: Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Nauki Społeczno-Polityczne 1990 nr 13 s. 149-151; MT [krypt. - właśc. Marian Turski]: W księgarni. Polityka 1990 nr 2 s. 8.
  - uw - MM
 • Łojek Jerzy: Idea federacyjna Józefa Piłsudskiego (referat wygł. na sesji naukowej 11-12 maja 1985 r.). - patrz w: Józef Piłsudski. Warszawa: Kuria Metropolitalna Warszawska 1985. Archikonfraternia Literacka. Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. Zeszyt specjalny. - uw
 • Łojek Jerzy: Kalendarz historyczny.
  Wyd. 1 pod pseud.: Jałowiecki Antoni - uw
 • Łojek Jerzy: Kalendarz historyczny. Wyd. II.
  Warszawa: Wydawnictwo Głos czerwiec 1989.
  Wg inf. w wyd. Warszawa: Alfa 1996 s. 6 wydano pod pseud.: Jałowiecki Antoni.
  - op
 • Łojek Jerzy: Kalendarz historyczny. Wyd. III.
  Warszawa: Wydawnictwo Głos wrzesień 1989.
  A5, okł.kart., [372] s., off. z oryg., c. 6000 zł {na s. [2] zaczerniona c. 3650 zł}.
  BN-3101, Ka-3342, Br-1574 - MM
 • Łojek Jerzy: Kalendarz historyczny. Wyd. III.
  Warszawa: Wydawnictwo Głos wrzesień 1989.
  A5, okł.kart., [372] s., off. z oryg., c. 17000 zł {na s. [2] brak ceny}.
  BJ-2455 - MM
 • Łojek Jerzy: Kalendarz historyczny. Polemiczna historia Polski.
  Warszawa: Wydawnictwo Alfa-Wero 1994.
  ISBN 83-7001-856-4.
  - uw - MM
 • Łojek Jerzy: Orientacja rosyjska w polskiej walce niepodległościowej.
  poprzednie wydania pod pseud.: Łukasz Jodko - uw
 • Łojek Jerzy: Orientacja rosyjska w polskiej walce niepodległościowej.
  Wrocław: Ruch Społeczny Solidarność, Wydawnictwo Kret [19]’87.
  A5, okł.kart., 30 s., err., stdr. z masz., [c. 160-200 zł].
  Konfrontacje. Szkice polemiczne.
  Przedruk z wyd.: [Lublin]: Wydawnictwo Antyk. 1985.
  CJ-1111, J-1957, BN-3105, Ka-1378, Hoo99/186, BJ-2458, Br-1575 - MM
 • Łojek Jerzy: Potrzeba historii.
  - w: Nowe Książki 1980 nr 23 s. 94-96.
  - uw
 • Łojek Jerzy: „Potrzeba historii”.
  B.m.: b.w. [RU SZSP], 1981.
  A4, 5,[1] s.
  Zeszyt Ośrodka Pracy Politycznej RU ZSZP PS.
  W nagłówku nadtytuł: Białe plamy historii Polski.
  BaBN - uw
 • Łojek Jerzy: Szansa Konstytucji 3 Maja.
  - w: Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. 3. 1983 s. 14-28.
  - uw - MM
 • Łojek Jerzy: Szansa Konstytucji 3 Maja.
  Warszawa: Wydawnictwo Głos 1984.
  A5, [2],9,[2] s., stdr. z masz., c. 30 zł.
  Przedruk z: Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. 3. 1983 s. 14-28.
  K-2346, G-84/260, Ł-An-11*, BN-3107, Ka-3354, BJ-2470, Br-1576 - op
  S-144/983 opisuje tę pozycję pod pseud. Jerzewski Leopold.
 • Łojek Jerzy: Szansa Konstytucji 3 Maja.
  - w: Głos 1990 nr 60/61 s. 113-124. - uw
 • Łojek Jerzy: Utrata nadziei: Ku Powstaniu Listopadowemu. - patrz w: Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. 8. 1985 s. 70-89. - uw - MM
 • Łojek Jerzy - patrz: Antoni Jałowiecki [pseud.], Leopold Jerzewski [pseud.], Leonard Jerzewski [pseud.], Leopold Jeżewski [pseud.], Łukasz Jodko [pseud.] - uw
 • Łomaczewska Danuta Barbara [wybór]: Józef Piłsudski i Lwów. Warszawa: Pokolenie 1989. - uw
 • Łomaczewska Danuta Barbara - patrz: Józef Korczyn [pseud.]; Filip Szczerzec [pseud.]; Jerzy Wereszyca [pseud.]; Adam Ulina [pseud.] - uw
 • Łomnicki Tadeusz - patrz: Komedianci. Rzecz o bojkocie. 1988. - uw
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2020. e-mail: muzeum@m-ws.pl ; bibula@incipit.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.