Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Łop - Ły

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 18.02.2018 r.
 
 
 ▬ Łopalewski Tadeusz [wiersze w:] Do kraju tego… Miejsce postoju 1987. – uw
 opis książki Łopieńska Barbara N., Szymańska Ewa: Stare numery.
Londyn: Aneks, 1986.
22 cm, 129,[1] s., [6] s. tabl.
ISBN 0 906601 24 X.
Rec.: D.L.: Wieczna awangarda. Almanach Humanistyczny 1987 nr 7 s. 78-81.
– uw – MM

 ▬ Łopieńska Barbara N., Szymańska Ewa: Stare numery. B.m. [Warszawa]: Międzyzakładowa Struktura „Solidarności” V, b.r. [1986-1987]. A6, okł.kart., 127,[1] s., off. z oryg., c. 320 zł. Przedruk z wyd.: Londyn: Aneks 1986. W zależności od granicy obcięcia kartki na s. 127 numer strony może być widoczny lub nie. Z tego powodu paginacja książki bywa: 127,[1] s. lub 126,[2] s.
CD-842, CJ-1112, Ł-252, J-1964, BN-3108, Ka-1379, Hoo99/186, HN-000644830, BJ-2471, FC-9633, Br-1578, ECS-00623, ST15-2500, Nukat-139828 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki Łopieńska Barbara N., Szymańska Ewa: Stare numery.
B.m. [Warszawa]: Międzyzakładowa Struktura „Solidarności” V, b.r. [1986-1987].
A6, okł.kart., 126,[2] s., off. z oryg., c. 320 zł.
Karta tytułowa typ 1: na s. tytułowej „V” w znaku wydawnictwa w dużej części wypełnione kolorem czarnym, wysokość kolumny druku: 114 mm. Znak wydawnictwa również w dole s. redakcyjnej. Okładka typ 1: „V” w znaku wydawnictwa konturowe. Wysokość kolumny druku na okł.: 110,1 mm.
– MM
 opis książki Łopieńska Barbara N., Szymańska Ewa: Stare numery.
B.m. [Warszawa]: Międzyzakładowa Struktura „Solidarności” V, b.r. [1986-1987].
A6, okł.kart., 127,[1] s., off. z oryg., c. 320 zł.
Karta tytułowa typ 2: na s. tytułowej „V” w znaku wydawnictwa konturowe, wysokość kolumny druku: 111,7 mm. Brak znaku wydaw. na s. redakcyjnej. Okładka typ 1: „V” w znaku wydawnictwa konturowe. Wysokość kolumny druku na okł.: 110,1 mm.
– MM
 opis książki Łopieńska Barbara N., Szymańska Ewa: Stare numery.
B.m. [Warszawa]: Międzyzakładowa Struktura „Solidarności” V, b.r. [1986-1987].
A6, okł.kart., 127,[1] s., off. z oryg., c. 320 zł.
Karta tytułowa typ 2: na s. tytułowej „V” w znaku wydawnictwa konturowe, wysokość kolumny druku: 111,7 mm. Brak znaku wydaw. na s. redakcyjnej. Okładka typ 2: „V” w znaku wydawnictwa w części wypełnione kolorem czarnym. Wysokość kolumny druku na okł.: 112,0 mm.
– MM

 opis książki Łopieńska Barbara N., Szymańska Ewa: Stare numery. Wyd. I.
Warszawa: Wydawnictwo „Alfa”, 1990.
Sygn. cenzora: A-85. ISBN 83-7001-302-3.
Rec.: Jakubowska Urszula. Kwartalnik Historyczny Prasy Polskiej 1991 nr 2 s. 145-147.
– uw – MM
Łopiński Lopinski Moskit Gach Wilk Konspira Rzecz o podziemnej Solidarności Solidarnosci Solidarity Solidarność Solidarnosc 1982 1983 1984 stan wojenny martial law podziemie Spotkania
 opis książki Łopiński Maciej, Moskit Marcin [pseud.], Wilk Mariusz: Konspira. Rzecz o podziemnej Solidarności.
Paryż: Editions Spotkania, © 1984.
22 cm, 200,[7] s., [16] s. fotogr.
Na okł. litera „M” w imieniu „Mariusz” jest nad literą „I” tytułu; na s. tytułowej nad prawą stroną litery „P” tytułu. Na ostatniej stronie: Dépôt légal 3e trimestre 1984.
Rec.: Karol Piękny [pseud.]: O „Konspirze” Libertas Paryż 1985 nr 4 s. 131-138; Stefan K. Kozłowski: Zakonspirowana „Konspira”. Archipelag Berlin Zach. 1985 nr 5/20 s. 70-71; Małgorzata Laasphe: Metafora i rzeczywistość. Pogląd Berlin Zach. 1985 nr 6/79 s. 26-28; Grażyna Pomian: Konspira. Zeszyty Historyczne 1985 nr 74 s. 178-185.
– uw – MM
 opis książki Łopiński Maciej, Moskit Marcin [pseud.], Wilk Mariusz: Konspira. Rzecz o podziemnej Solidarności.
Paryż: Editions Spotkania, © 1984.
12 cm, 200 s., [16] s. fotogr.
Nukat-3055605[BJ] – uw
Łopiński Lopinski Moskit Gach Wilk Konspira Rzecz o podziemnej Solidarności Solidarnosci Solidarity Solidarność Solidarnosc 1982 1983 1984 stan wojenny martial law podziemie Przedświt
 opis książki Łopiński Maciej, Moskit Marcin [pseud.], Wilk Mariusz: Konspira. Rzecz o podziemnej „Solidarności”. Wyd. I.
Warszawa: Wydawnictwo Przedświt, 1984.
A5, okł.kart., 146,[2] s., off. z masz., c. 370 zł.
Maszynopis złożono w wydawnictwie 1 grudnia 1984. Druk rozpoczęto 15 grudnia 1984 {wg inf. na s. [2]}. W kolportażu w Warszawie w lutym 1985 r.[wg Tygodnik Mazowsze nr 118, 21.2.1985, s. 3]. Okładka i s. tytułowa: J.
Rec.: „Konspira” to po prostu świetna książka. Z rozmowy z wydawnictwem „Przedświt”. Tygodnik Mazowsze nr 118, 21.2.1985, s. 3; (przezorny): Lepiej chuchać niż dmuchać. Przegląd Wiadomości Agencyjnych nr 9, 10.3.1985, s. 4; Ajax [pseud. – właśc. Andrzej Krajewski]: Serce przebite „Konspirą”. Vacat 1985 nr 27 s. 62-65; Jan Saber [pseud. – właśc. Andrzej Osęka]: Magia konspiry. Kultura Niezależna 1985 nr 13 s. 77-85; P.M.: De – „Konspira”. Ogniwo 1985 nr 15 s. 11-14; R. E.T.: Dekonspira? Puls 1985 nr 25 s. 175-179; Aleksander Smulski [pseud. – właśc. Antoni Łepkowski]: „Ludzie, to naprawdę ostatnia szansa”. Głos 1986 nr 2(48) s. 41-43; toż w: Biuletyn Międzywydawniczy BMW 1985 nr 9/10 s. 9-11; Bronisław Geremek: Realistyczna diagnoza, nierealistyczna strategia. Autorom - bohaterom „Konspiry” ku rozwadze. Biuletyn Międzywydawniczy BMW 1985 nr 9/10 s. 6-7; Bojan [pseud. – właśc. Bożena Wojnowska, Jan Wojnowski]: Próba świadectwa. Biuletyn Międzywydawniczy BMW 1985 nr 9/10 s. 7-9; Adam Michnik: „Różne głosy” - z dziennika więziennego. Krytyka 1987 nr 22 s. 5-30; to samo w: Kultura 1986 nr 5/464 s. 3-27 - przedruk w: tegoż: Diabeł naszego czasu. Warszawa: Nowa 1995 s. 35-67; Paragraf 132. Rozmowa z Maciejem Łopińskim. Rozmawiał Klerk [pseud. - właśc. Wojciech Giełżyński]. Solidarność Gdańsk 1986 nr 7/159 s. 1-2.
K-2352, G-84/261, J-1965, BN-3121, Ka-1380, KS-1421, BJ-2472, FC-9634, Br-1579, ECS-00624, ST15-2501, Nukat-849267 – MM
 opis książki Łopiński Maciej, Moskit Marcin [pseud.], Wilk Mariusz: Konspira. Rzecz o podziemnej „Solidarności”.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Przedświt, 1984.
A6, 198,[2] s.
Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1984.
ECS-05328[brak s. 185-192], Nukat-3962506[ECS] – op
Łopiński Lopinski Moskit Gach Wilk Konspira Rzecz o podziemnej Solidarności Solidarnosci Solidarity Solidarność Solidarnosc 1982 1983 1984 stan wojenny martial law podziemie Spotkania miniatura mini
 opis książki Łopiński Maciej, Moskit Marcin [pseud.], Wilk Mariusz: Konspira. Rzecz o podziemnej Solidarności. Wyd. II.
Paryż: Editions Spotkania 1985, © 1984.
12 cm, 200,[7] s., [16] s. fotogr.
Na okł. litera „M” w imieniu „Mariusz” jest nad prawą częścią litery „P” tytułu; na s. tytułowej nad środkiem litery „P” tytułu. Brak daty na ostatniej stronie.
BaBN-1.985.754, FC-34936, ECS-04236, Nukat-399717 – uw – MM
 opis książki Łopiński Maciej, Moskit Marcin [pseud.], Wilk Mariusz: Konspira. Rzecz o podziemnej „Solidarności”.
Bydgoszcz: Wydawnictwo Sowa, 1985.
A5, 200 s., off.
Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1984.
J-4386*[wg BB-10], BN-3109*[wg J*], KS-1423*[wg MJ*] – op
Łopiński Lopinski Moskit Gach Wilk Konspira Rzecz o podziemnej Solidarności Solidarnosci Solidarity Solidarność Solidarnosc 1982 1983 1984 stan wojenny martial law podziemie Kształt
 opis książki Łopiński Maciej, Moskit Marcin [pseud.], Wilk Mariusz: Konspira. Rzecz o podziemnej „Solidarności”.
Gdańsk: Oficyna Kształt, 1985.
A5, okł.kart., 200 s., err., 8 s. tabl., off. z oryg. i masz., c. 380 zł.
Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1984. Nie przedrukowano pierwszych 8 s. fotogr. Z uwagi na niewyraźnie wydrukowaną na s. redakcyjnej ostatnią cyfrę roku wydania część opisów podaje: [1989].
K-2347, Dun-96, J-1967, BN-3111=BN-3110*[wg BŚ błędnie], Ka-1382, Hoo99/186, KS-1424, BJ-2473, FC-9635, Br-1585[błędnie 1989], ECS-02634, ST15-2502, Nukat-722421{[1989]}, Nukat-2638050 – MM
Łopiński Lopinski Moskit Gach Wilk Konspira Rzecz o podziemnej Solidarności Solidarnosci Solidarity Solidarność Solidarnosc 1982 1983 1984 stan wojenny martial law podziemie LibertasŁopiński Lopinski Moskit Gach Wilk Konspira Rzecz o podziemnej Solidarności Solidarnosci Solidarity Solidarność Solidarnosc 1982 1983 1984 stan wojenny martial law podziemie Libertas
 opis książki Łopiński Maciej, Moskit Marcin [pseud.], Wilk Mariusz: Konspira. Rzecz o podziemnej „Solidarności”. Cz. I-II.
Kraków: Wydawnictwo Libertas, 1985.
A6, okł.kart., 95,[1] + [4],99-193,[1] s., off. z masz., [c. 220-350 zł za tom].
Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1984.
K-2348, G-85/215*, J-1968, BK-338, BN-3112*[wg K], Ka-3963[cz. I], Hoo99/186, KS-1425*[wg MJ], BJ-2474, FC-4804, KJ-362, Br-1580, ECS-01859+05186, ST15-2503, Nukat-772956+772972 – MM
Łopiński Lopinski Moskit Gach Wilk Konspira Rzecz o podziemnej Solidarności Solidarnosci Solidarity Solidarność Solidarnosc 1982 1983 1984 stan wojenny martial law podziemie BIS
 opis książki Łopiński Maciej, Moskit Marcin [pseud.], Wilk Mariusz: Konspira czyli rzecz o podziemnej Solidarności.
Warszawa: BIS, 1985.
A5, okł.kart., [4],7-200 s., off. z masz. i oryg., c. 550[-650] zł.
Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1984. Dodano: Od redakcji. Nie przedrukowano 16 s. ilustracji.
G-85/221, CJ-1711, J-1969, BN-3122, Ka-1381, KS-1426*[wg MJ], BJ-2475, FC-9636, ECS-02633, ST15-2504, Nukat-722416 – MM
Odmiany oprawy:
- Książka klejona z pojedynczych kartek [dość niestarannie]. - MM;
- Blok książki złożony z pojedynczych kartek jest spięty zszywkami w poprzek przy grzbiecie przed klejeniem. - MM
Łopiński Lopinski Moskit Gach Wilk Konspira Rzecz o podziemnej Solidarności Solidarnosci Solidarity Solidarność Solidarnosc 1982 1983 1984 stan wojenny martial law podziemie In Plus
 opis książki Łopiński Maciej, Moskit Marcin [pseud.], Wilk Mariusz: Konspira czyli rzecz o podziemnej „Solidarności”.
Warszawa: Wydawnictwo In Plus, [19]’85.
A6, okł.kart., 198,[2] s., off. z oryg., c. 400 zł.
Okładka i s. tytułowa: A.P.U.D. Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1985. Nie przedrukowano 16 s. ilustracji.
K-2351, G-85/217, J-1974, BN-3115, Ka-1385, KS-1427*[wg MJ], BJ-2476, FC-9637, Br-1582, ECS-05537 ST15-2506, Nukat-1718579 – MM
Łopiński Lopinski Moskit Gach Wilk Konspira Rzecz o podziemnej Solidarności Solidarnosci Solidarity Solidarność Solidarnosc 1982 1983 1984 stan wojenny martial law podziemie Międzyzakładowa Struktura
 opis książki Łopiński Maciej, Moskit Marcin [pseud.], Wilk Mariusz: Konspira czyli rzecz o podziemnej „Solidarności”.
Warszawa: Międzyzakładowa Struktura „Solidarności” V, [19]85.
A6, okł.kart., 200,[4] s., off. z oryg., c. 450 zł.
Na okł.: hełm rycerza z sierpem i młotem na górze. Na k. przedtytułowej błędnie: Międzyzakładova… Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1984. Przedrukowano tylko kilka fotografii w zmienionym układzie.
K-2350, G-85/219, J-1971, BN-3119, Ka-1387, HN-000509701, KS-1429, Br-1581, BJ-2477, FC-9638, ECS-02480, ST15-2507, Nukat-783414 – MM
Odmiany:
- egz. nierozcięty, nieobcięty od góry i od dołu. - MM;
- egz. obcięty do form. 14,3 x 10,2 cm. – MM.
 opis książki Łopiński Maciej, Moskit Marcin [pseud.], Wilk Mariusz: Konspira. Rzecz o podziemnej „Solidarności”. [wyd. 2 z klisz wyd. 1].
Warszawa: Międzyzakładowa Struktura „Solidarności” V, [19]85.
A6, okł.kart., 200,[4] s., off. z oryg., c. 450 zł.
Od pierwszego wydania różni się okładką [wg J]. Na k. przedtytułowej błędnie: Międzyzakładova… Kolportowano w 1986 r.
G-85/220, CJ-1710, J-1972, BN-3118*[wg J], KS-1430*[wg MJ] – op
Łopiński Lopinski Moskit Gach Wilk Konspira Rzecz o podziemnej Solidarności Solidarnosci Solidarity Solidarność Solidarnosc 1982 1983 1984 stan wojenny martial law podziemie Skarżysko-Kamienna SOWA m-ws.pl Muzeum Wolnego Słowa
 opis książki Łopiński Maciej, Moskit Marcin [pseud.], Wilk Mariusz: Konspira czyli rzecz o podziemnej Solidarności.
Skarżysko-Kam[ienna]: SOWA Skarżyska Oficyna Wydawnicza, 1985.
A5, okł.kart., [4],7-200 s., off. z oryg., c. 550 zł.
[Pozycja wydawnicza; 01].
Drukarnia im. Żołnierzy AK Regionu Świętokrzyskiego. Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1985. Nie przedrukowano 16 s. ilustracji.
J-1975*, BN-3113*[wg J*], KS-1431*[wg MJ*], BJ-2478, FC-9639 – MM
Łopiński Lopinski Moskit Gach Wilk Konspira Rzecz o podziemnej Solidarności Solidarnosci Solidarity Solidarność Solidarnosc 1982 1983 1984 stan wojenny martial law podziemie Nawias
 opis książki Łopiński Maciej, Moskit Marcin [pseud.], Wilk Mariusz: Konspira. Rzecz o podziemnej Solidarności.
B.m. [Warszawa]: Nawias, 1985.
A6, okł.kart., [5],8-200 s., off. z oryg., [c. 400 zł].
Na okładce napisy w ramce. [Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1984]. Nie przedrukowano 16 s. ilustracji.
K-2353*, G-85/216, CJ s. 272, J-1966, BN-3120, Ka-3343, KS-1422*[wg MJ], BJ-2479a, FC-9640a, FC-37312, ECS-03572, Nukat-2006973 – MM
Łopiński Lopinski Moskit Gach Wilk Konspira Rzecz o podziemnej Solidarności Solidarnosci Solidarity Solidarność Solidarnosc 1982 1983 1984 stan wojenny martial law podziemie NawiasŁopiński Lopinski Moskit Gach Wilk Konspira Rzecz o podziemnej Solidarności Solidarnosci Solidarity Solidarność Solidarnosc 1982 1983 1984 stan wojenny martial law podziemie Nawias
 opis książki Łopiński Maciej, Moskit Marcin [pseud.], Wilk Mariusz: Konspira. Rzecz o podziemnej Solidarności.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo „Nawias”, 1985.
A6, okł.kart., [5],8-200 s., off. z oryg., [c. 400 zł].
W części nakładu po obcięciu ksiażki u dołu niewidoczna jest nazwa wydawnictwa i rok wydania. W dole grzbietu: (...) [nawias]. U góry okładki odcisk linii papilarnych kciuka. [Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1984]. Nie przedrukowano 16 s. ilustracji.
BJ-2479b, FC-9640b, ST15-2508 – MM
Odmiany:
- egz. nieobcięty. - MM;
- egz. obcięty do form. 14,4 x 10,1 cm. – MM.
 opis książki Łopiński Maciej, Moskit Marcin [pseud.], Wilk Mariusz: Konspira czyli rzecz o podziemnej „Solidarności”.
Warszawa: Maraton, 1985.
A6, okł.kart., 200 s., off. z oryg., c. 400 zł.
23 [pozycja wydawnicza].
Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1984.
G-85/218, J-1970, BN-3116, KS-1428*[wg MJ], Br-1583, FC-37311*[wg BN], ECS-00625, Nukat-783402 – op
Łopiński Lopinski Moskit Gach Wilk Konspira Rzecz o podziemnej Solidarności Solidarnosci Solidarity Solidarność Solidarnosc 1982 1983 1984 stan wojenny martial law podziemie BIS
 opis książki Łopiński Maciej, Moskit Marcin [pseud.], Wilk Mariusz: Konspira. Rzecz o podziemnej Solidarności.
Warszawa: BIS, 1986.
A5, okł.kart., 3-200 s., off. z masz. i oryg., c. (700) zł.
[Wyd. 2 w tym wydaw.]. Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1984. Dodano: Od redakcji. Nie przedrukowano 16 s. ilustracji.
CJ-1115, J-1976, BN-3123, Ka-1383, KS-1433*[wg MJ], BJ-2480, FC-9641, ST15-2505, Nukat-4174136[UMK] – MM
Łopiński Lopinski Moskit Gach Wilk Konspira Rzecz o podziemnej Solidarności Solidarnosci Solidarity Solidarność Solidarnosc 1982 1983 1984 stan wojenny martial law podziemie Maraton
 opis książki Łopiński Maciej, Moskit Marcin [pseud.], Wilk Mariusz: Konspira. Rzecz o podziemnej Solidarności.
Warszawa: Maraton, [19]86 [k. tyt.], 1985 [IV s. okł.].
A6, okł.kart., 200 s., off. z oryg., c. 400 zł.
23 [poz. wydaw.]. [Wyd. II w tym wydaw.].
Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1984. Nie przedrukowano 16 s. ilustracji.
K-2349, G-86/189, CJ-1113, J-1973, BN-3117, Ka-1386, KS-1434*[wg MJ], BJ-2481, FC-9642, ST15-2509[(St.: cena obniżona 100 zł)] – MM
Łopiński Lopinski Moskit Gach Wilk Konspira Rzecz o podziemnej Solidarności Solidarnosci Solidarity Solidarność Solidarnosc 1982 1983 1984 stan wojenny martial law podziemie Klub Myśli Robotniczej BAZA
 opis książki Łopiński Maciej, Moskit Marcin [pseud.], Wilk Mariusz: Konspira. Rzecz o podziemnej Solidarności.
Warszawa: KMR [Klub Myśli Robotniczej] BAZA, 1986.
A6, okł.kart., 198,[2] s., off. z oryg., c. 400 zł.
Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1984. Nie przedrukowano 16 s. ilustracji.
K-3630, G-86/190*, CJ-1114, J-1977, BN-3114, Ka-1384, KS-1432*[wg MJ], BJ-2482, FC-9643, Br-1584, ECS-03562, Nukat-2006958 – MM
 ▬ Łopiński Maciej, Moskit Marcin [pseud.], Wilk Mariusz: Konspira. Rzecz o podziemnej Solidarności. – Fragmenty książki wydrukowano pod tytułem „My, konspira!” w tygodniku Polityka 1986 nr 26 s. 1, 4-8. – uw
 ▬ Łopiński Maciej, Moskit Marcin [pseud.], Wilk Mariusz: Konspira. Rzecz o podziemnej Solidarności. – wg informacji w: Solidarność Gdańsk 1986 nr 11/163 s. 1 – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydrukowało sto numerowanych egzemplarzy. – uw
Łopiński Lopinski Moskit Gach Wilk Konspira Rzecz o podziemnej Solidarności Solidarnosci Solidarity Solidarność Solidarnosc 1982 1983 1984 stan wojenny martial law podziemie Modem 83-7043-033-3 8370430333
 opis książki Łopiński Maciej, Moskit Marcin [pseud.], Wilk Mariusz: Konspira. Rzecz o podziemnej „Solidarności”. Wyd. I krajowe debitowe.
Gdańsk-Warszawa: Modem, Polski Dom Wydawniczy, 1989.
20 cm, 302,[2] s.
ISBN 83-7043-033-3 [PDW]. Sygn. cenzora: W-3. Na s. 92 ingerencja cenzury [wycięto opis sposobów podrabiania dokumentów w opowieści Zbigniewa Bujaka].
Rec.: Krzysztof Grzegrzółka: Rzecz o siedmiu wspaniałych. Społeczeństwo Otwarte 1990 nr 2 s. 56-57.
Był „lewy” dodruk lub hurtowa sprzedaż kradzionych książek [Aleksandra Paprocka: Lewe książki. Tygodnik Gdański nr 34(54), 26.08.1990 r., s. 7].
ECS-03925 – uw – MM
 ▬ Łopuski Maciej - patrz: Andrzej Tarnawa [pseud.] – uw
 ▬ Łosiew Aleksy: Żarcie. - patrz w: Miara odpowiedzialności. [Kraków]: Koło Naukowe Studentów Historii UJ, Sekcja Historii Najnowszej [1981]. – uw
 opis książki Łoś Leon: Drugi brzeg Oki.
Paryż: Spotkania, 1989.
ISBN 2-86914-046-0. Uprzednio wydano pod pseud. Leon Agrest.
– uw – MM
 opis książki Łoś Stefan: Strażnica. Powieść.
Lwów: Książnica Atlas, 1925.
– uw
 opis książki Łoś Stefan: Strażnica. Powieść. [Wyd. 2].
Lwów; Warszawa: Książnica Atlas, 1931.
20 cm, [7],4-168 s.
Biblioteka Iskier; 36.
– uw – MM
 opis książki Łoś Stefan: Strażnica. Powieść.
Warszawa: WON! Warszawska Oficyna Narodowa, 1987.
A6, okł., 104 s., off. z masz., c. 300 zł.
Tekst książki uwspółcześnił, do druku przygotował i wstępem opatrzył: Witold Mak. Przedruk z wyd.: Lwów; Warszawa: Książnica Atlas 1931. Na IV s. okł. fragment książki Marka Hłaski: Piękni dwudziestoletni – dotyczący Stefana Łosia.
CD-843, KN’87-182, J-1979, BN-3125, Ka-3344, KS-2671*[wg MJ], BJ-2486, FC-9647, Br-1586, ECS-03575, Nukat-2007055 – MM
 opis książki Łoś Stefan: Strażnica.
Warszawa: AWM Agencja Wydawnicza Morex, 1995.
Zawiera przedmowę: Jacek Trznadel: Harcerska przygoda kresowa. ISBN 83-86510-91-9.
– uw – MM
 ▬ Łowczenko Stanisław Aleksandrowicz - patrz: Stanisław Aleksandrowicz Lewczenko: Mówi oficer KGB. Warszawa: Wydawnictwo Grup Politycznych 1986. – uw
 ▬ Łowicki Jacek [pseud. - właśc. Łukasz Perzyna] - patrz: Przedmowa w: Józef:Czapski Na nieludzkiej ziemi. Skarżysko-Kamienna: Skarżyska Oficyna Wydawnicza SOWa 1987. – uw
 ▬ Łozowski Franciszek [zestawił i oprac.] - patrz: Zatrudnienie i płace. B.m.: b.w. [Ogólnopolska Międzybiblioteczna Komisja Porozumiewawcza] b.r. [II-III 1981]. – uw
 ▬ Łożeński Michał [pseud.] - właśc. Włodzimierz Wowczuk – uw
 opis książki Łożeński Michał [pseud.]: Anatomia ekspansji. Od Rurykowiczów do genseków. Wyd. rozszerzone i przepracowane.
Warszawa: Wydawnictwo Wolne Pismo Most, 1989.
A5, okł.kart., 65 s., off. z masz., c. 800 zł.
Tekst: MOST [wydaw.]: Zamiast wstępu. – dat. maj 1989 r. Posłowie autora dat. czerwiec 1989 r. Opracowanie redakcyjne: M.K. [krypt.]. Pierwsze wyd. pt. Ekspansja na wszystkich azymutach.
BN-3126, Ka-1388, BJ-4973, FC-7248, ECS-02635, ST15-2510, Nukat-1274625 – MM
 opis książki Łożeński Michał [pseud.]: Ekspansja na wszystkich azymutach (od Rurykowiczów do genseków).
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Wyzwolenie, 1987.
A5, okł.kart., 51,[1] s., off. z masz., c. 190 zł.
Dane wydawnicze na okł. w kolorze niebieskim. Na IV s. okł.: „Poznaj sąsiada swego… jak siebie samego”. Następne wyd. pt.: Anatomia ekspansji.
CJ-1116, KN’87-227, J-1980, BN-3127, Ka-1389, HN-001319610, BJ-4974, FC-7249, Br-1587, ECS-00626, ST15-2511, Nukat-559196 – MM
 opis książki Łożeński Michał [pseud.]: Ekspansja na wszystkich azymutach (od Rurykowiczów do genseków).
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Wyzwolenie, 1987.
A5, okł.kart., 51,[1] s., off. z masz., c. 190 zł.
Dane wydawnicze na okł. w kolorze czarnym. Brak tekstu na IV s. okł. Następne wyd. pt.: Anatomia ekspansji.
ST15-2512 – op
 ▬ Łódzki Komitet Inicjatyw Społecznych - patrz: Deklaracja ideowa. Łódzki Komitet Inicjatyw Społecznych, 21.04.1989. – uw
 ▬ Łódzki Wacław: Kariera Mikołaja Sergiejewicza-Diomko czyli Mieczysława Moczara.
- w: Od Nowa Kraków 1981 nr 9/2/ s. [11-14]. Przedruk z londyńskiego Tygodnika [właśc. Tygodnia] Polskiego.
– uw – MM
 ▬ Łódzki Wacław: Mikołaj Sergiejewicz Diomko alias Mieczysław Moczar.
- w: Sumienie Warszawa 1981 nr 4 s. 6-7; nr 5 s. 5, 9.
– uw – MM
 opis książki Łódzki Wacław: Mikołaj Sergiejewicz Diomko alias Mieczysław Moczar.
B.m.: b.w., b.r. [1981 ?].
A5, 4 s., off. z masz.
Przedruk z czasopisma Tydzień Polski.
BN-3128*[wg BUW], Br-1587 – MM
 ▬ Łódzki Wacław: Mikołaj Sergiejewicz Diomko alias Mieczysław Moczar. B.m.: b.w., b.r. [1981].
- A4, 3 s., masz. Przedruk z czasopisma: Tydzień Polski. – uw – MM;
- A4, 3 s. (Nadesłane z kraju). Odpis z: Dziennik Polski 18.12.80. Ka – uw
 ▬ Łódzki Wacław: Mikołaj Sergiejewicz Diomko alias Mieczysław Moczar. - patrz: Kariera Mikołaja Sergiejewicza Diomko czyli Mieczysława Moczara; Kariera Nikołaja Sergiejewicza Diomko; Mikołaj Sergiejewicz Diomko alias Mieczysław Moczar. – uw
 opis książki Łódź. Grudzień 1981. [teka zdjęć].
Łódź: Wydawnictwo Arka, 1986.
A7, obw. fotogr., [2] s., 17 odb. fot., c. 300 zł.
Arka - archiwum.
Zdjęcia numerowane w prawym dolnym rogu. Przefotografowano w innego wydania ze śladami dziurkowań jak do segregatora. Pierwsze dwa nieliczbowane zdjęcia zawierają: Przewodnik po albumie; Obwieszczenie o wprowadzeniu stanu wojennego (plakat).
K-3632, G-86/191, CJ-1117, J-1981, BŁ-110, BN-3129*[wg MBPŁ], MBPŁ-1809 CDN – op
 ▬ Łódź. Grudzień 1981. - patrz też: Grudzień 1981 - Łódź. [teka zdjęć]. Łódź: Wydawnictwo Arka 198?. Tomik 7. – uw
 ▬ Łódź 1 Maja 1984. - patrz: Kronika bezprawia. Łódź 1 Maja 1984. Łódź: Wydawnictwo Łódź 1984. – uw
 opis książki Łubieński Tomasz: Bohaterowie naszych czasów.
Londyn: Aneks, 1986.
Niektóre eseje ukazały się w: „Pisane przedwczoraj”. Oficyna Literacka 1983. ISBN 0 906601 33 9.
Rec.: Marek Zalewski: Być przygotowanym na najgorsze, spodziewać się najlepszego. Res Publica 1987 nr 2 s. 120-122.
– uw – MM
 opis książki Łubieński Tomasz: Pisane przedwczoraj.
B.m. [Kraków]: Oficyna Literacka, 1983.
A6, okł., [2],5-44,[1] s., off. z masz., [c. 70-80 zł].
Pierwodruki w pismach: Kultura w latach 1972-1978 i Res Publica w latach 1979-1980.
K-2354, G-83/319, CD-844, J-1982, BK-339, BN-3130, Ka-1390, Hoo99/186, KS-0059=KS-2674, BJ-2487, FC-4805, KJ-363*, Br-1588, ECS-00627, ST15-2513, Nukat-783455 – MM
 ▬ Łuczak A.: „Punkt skarg KBWE”.
- w: Kultura 1979 nr 9/384 s. 121-123.
– uw – MM
 ▬ Łuczak A.: „Punk[t] skarg KBWE”. B.m.: b.w., b.r. A4, [2] s., powiel. Przedruk z: Kultura 1979 nr 9/384. ST15-2514, Nukat-4223550[UMK] – uw
 opis książki Łuczywo Helena, Lityński Jan, Kulik Ewa: Zadania prasy związkowej; Instytucjonalne gwarancje krytyki prasowej; Joanna Szczęsna, Seweryn Blumsztajn: Język prasy związkowej.
B.m.: b.w. [NTO?], b.r. [1981].
A4, 4,2,4 s., powiel.
ST15-2515, Nukat-4304003 [UMK] – op
 ▬ Łukasiewicz Ewa [rozm.] - patrz: Kto tu wpuścił dziennikarzy. Nowa [1985]. – uw
 ▬ Łukasiewicz Jacek: Czarodziejska góra komunizmu. - patrz w: Jacek Trznadel: Hańba domowa. Rozmowy z pisarzami (od wyd. V z r. 1990). – uw
 ▬ Łukasiewicz Jacek: Z problematyki poezji politycznej lat siedemdziesiątych. - patrz w: Literatura źle obecna. (Rekonesans). – uw
 ▬ Łukasiewicz Jacek [art.] pod krypt. jł – patrz w: Literatura polska po 1939 roku. Warszawa: Wydawnictwo PEN 1989. – uw
 ▬ Łukasiewicz Maciej - patrz: Marian Sabat [pseud.] – uw
 ▬ Łukasiewicz Małgorzata - patrz: Magdalena Górka [pseud.]; Anna Szafranek [pseud.] – uw
 opis książki Łukasiewicz Piotr: Pogłoska i dowcip polityczny w PRL. Próby analizy socjologicznej.
Warszawa: In Plus; Społeczny Komitet Nauki, 1987.
A5, okł.kart., 55 s., err., off. z masz., c. 180 zł.
Seria: Za wiedzą i zgodą…
Redaktor: rk. Jest to skrócona wersja trzeciego i czwartego rozdziału pracy doktorskiej [szczegóły patrz: IV s. okł.]. Pierwodruk czwartego rozdziału: Dowcip polityczny w Polsce Ludowej. Krytyka 1987 nr 23/24 s. 37-59.
Rec.: KOS 1987 nr 20(128) s. 6.
CD-845, KN’87-144, J-1984, BN-3131, Ka-1391, Hoo99/186, KS-0200, BJ-2488, FC-9629, Br-1591, ECS-00628, ST15-2516, Nukat-771583 – MM
 ▬ Łukasiewicz Piotr - patrz: Złotnik Karol [pseud.] – uw
 ▬ Łukasiewicz Zenobia [red.] - patrz: Czerwiec 1976. Część I. Radom. Doniesienie o przestępstwie. Warszawa: „Mazowsze” czerwiec 1981. – uw
 opis książki Łukasiński Walerian: Pamiętnik.
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960.
21 cm, 220 s.
Opracował, wstępem i przypisami opatrzył Rafał Gerber.
– uw
 opis książki Łukasiński Walerian: Pamiętnik.
B.m.: b.w., b.r. [1985].
A5, [1],51 s., off. z masz., [c. 150 zł].
Tytuł okł.: Walerian Łukasiński 1786–1868. Pamiętnik. Zawiera również: Antoni Lenkiewicz: Zapomniany i niedoceniony męczennik polskiej niepodległości. Tekst pamiętnika Łukasińskiego jest wypisem z pominięciem mniej istotnych fragmentów z książki opracowanej, wstępem i przypisami opatrzonej przez Rafała Gerbera: Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1960.
K-2355, G-85/222*, J-1983*, BN-3132, Ka-1392, KS-2680, [BJ-2489, FC-9630 – stdr.], ST15-2517, Nukat-4123326 [UMK] – MM
Ten sam tekst wydano jako: Antoni Lenkiewicz: Zapomniany i niedoceniony męczennik polskiej niepodległości. Szczecin: Oficyna 1987.
 opis książki Łukasiński Walerian: Pamiętnik.
Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986.
ISBN 83-06-01032-9.
Rec.: Ludwik Ostyk-Narbutt: Zapomniany więzień. Kontakt Paryż 1986 nr 11(55) s. 93-101.
– uw
 opis książki Łukaszewicz Łucja: Dramat nadziei: Poznański Czerwiec 1956.
Poznań: Wielkopolska Inicjatywa Wydawnicza WIW, 1981.
A4, okł., 20,[1] s., powiel.
Poznańskie Broszury Społeczne; Zeszyt 8.
Ł-An-12*[22 s.], HN-000509714[22 s.], KS-2683, BJ-2490, FC-9631, Br-1592[fot.], ST15-2518, Nukat-1533165 – MM
 opis książki Łukaszewicz Łucja: Dramat nadziei: Poznański Czerwiec 1956.
Prudnik: „Solidarność” ZPB „Frotex”, 1981.
19 k.
Przedruk z. wyd.: Poznań: Wielkopolska Inicjatywa Wydawnicza 1981.
KS-2684 – op
 ▬ Łukaszewicz Łucja - patrz w: Lato 1980. Dyskusja. Poznań: Wielkopolska Inicjatywa Wydawnicza WIW 1980. Poznańskie Broszury Społeczne; Zeszyt 5. – uw
 ▬ Łukaszewicz Olgierd - patrz: Komedianci. Rzecz o bojkocie. 1988. – uw
 ▬ Łukaszewicz Zbigniew - patrz w: Grudzień 1970. Relacje. Cz. 1. Gdańsk: Ośrodek Prac Społeczno- Zawodowych MKZ NSZZ „Solidarność” 1981. – uw
 ▬ Łukaszów Jan [pseud.] - właśc. Tadeusz Andrzej Olszański – uw
 opis książki Łukaszów Jan [pseud.]: Narody ZSRR. Sytuacja dzisiejsza i perspektywy.
Warszawa: Wydawnictwo Polskie KPN, 1989.
A5, okł.kart., 40 s., off. z masz., [c. 1000 zł].
Biblioteka Drogi.
BN-3133*[wg MBPŁ], Ka-1393, BJ-3387, FC-8285, Br-1593, ECS-04145, Nukat-2473313 – MM
 ▬ Łukaszów Jan [pseud.]: Przyszłość ważniejsza niż przeszłość. - patrz w: Argumenty do dialogu polsko-białoruskiego. Zeszyt 1. Warszawa: Przedświt 1986. – uw
 opis książki Łukaszów Jan [pseud.]: Walki polsko-ukraińskie 1943-1947.
B.m.: b.w., b.r. [1989].
20 cm, okł.kart., [2],159-199 s., ksero i masz.
Kopia tekstu z: Zeszyty Historyczne 1989 nr 90 s. 159-199. Oprawiona jednostronna kserokopia uzupełniona stroną tytułową i spisem treści napisanymi na maszynie do pisania.
– MM
 ▬ Łukawer Edward [tekst w]: Grudzień [19]70. Wydanie specjalne. [1980]. – uw
 ▬ Łupina Zygmunt - patrz: Jan Autor [pseud.] – uw
 ▬ Łuszczewski Fr. [red.] - patrz: Hans Dieter Komp: Dzieje Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie od 1944 r. LOS 1985. – uw
 ▬ Łuszczyński Sławomir [rys.] - patrz: Będę szczery… [zbiór rysunków satyrycznych]. [Łódź]: Pro Patria 1983. – uw
 ▬ Łużny Ryszard: Włodzimierz Maksymow i inni. Nurt religijny we współczesnej literaturze rosyjskiej. w: Spotkania 1983 nr 21/22 s. 55-68. – uw
 opis książki Łużny Ryszard: Włodzimierz Maksymow i inni. Nurt religijny we współczesnej literaturze rosyjskiej.
B.m. [Kraków]: b.w., b.r.
A4, 55-68 s., powiel.
Tytuł nagł. Nadbitka lub fragment z: Spotkania 1983 nr 21/22 s. 55-68.
K-2356, G-84/262*, J-1986*[wg SZ-7 s. 189], CD-846*[wg K], BK-340*[wg K], BN-3135*[wg K], KS-2685*[wg CD*], BJ-2491, FC-9632, KJ-364*[wg J*], Br-1595 – op
 ▬ Łużny Ryszard: Włodzimierz Maksimow i inni. Nurt religijny we współczesnej literaturze rosyjskiej. - patrz w: Oblicza Rosji. Lublin: FIS Fundusz Inicjatyw Społecznych [19]87. – uw
 ▬ Łużny Ryszard [dyskusja] - patrz: Bogactwo kultury pogranicza. Dyskusja o kulturze ukraińskiej. - w: Artykuły usunięte przez cenzurę ze Znaku nr 367 z czerwca 1985 roku. Respublica 1988. – uw
 ▬ Łużyczański Władysław [pseud.] – właśc. Andrzej Sołdrowski – uw
 opis książki Łużyczański Władysław [pseud.]: Spisani na straty. W stalinowskich więzieniach PRL.
Warszawa: Wydawnictwo Most, 1987.
A5, okł.kart., 61,[2] s., off. ze skł. komput., c. 220 zł.
Opracowanie redakcyjne: Karol Twardowski [pseud.] i Marcin Sabat [pseud.].
CJ-1119, Ł-253, KN’87-5, J-1987, BN-3136, Ka-1394, KS-4947, Br-1596, ECS-00629, Nukat-1566581 – MM
Odmiany okł.:
- okł. z szarozielonego kartonu. BJ-4327, FC-6015, ST15-2519 – MM;
- okł. z białego kredowego papieru. ST15-2520 – MM.
 ▬ Następne wydanie pod właściwym nazwiskiem autora: Andrzej Sołdrowski. – uw
 ▬ Łyczywek Roman [red.] - patrz: Sierpień 1980 w Szczecinie. Kalendarium. Relacje. Szczecin: Ośrodek Badań Społecznych NSZZ „Solidarność” Region Pomorza Zachodniego 1981. Teki Historyczne; 1/1981. – uw
 opis książki Łysenko i kosmopolici.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1989.
A5, okł.kart., 66,[1] s., off. z masz., c. 550 zł.
Zawiera teksty: Stefan Amsterdamski: Życie naukowe a monopol władzy - casus Łysenko [tytuł wg s. tytułowej - taki był uprzednio w wyd.: Nowa 1980] - O patologii życia naukowgo: casus T.D. Łysenko [tytuł w nagłówku tekstu - taki był uprzednio w: Krytyka 1980 nr 7 s. 27-48; w wyd. londyńskim s. 44-77]; Andrzej Drawicz: A/KOS czyli szkoła podłości [uprzednio wydano w Wydawnictwie Pokolenie 1987 w serii „Próby” Biblioteka Kultury Niezależnej].
Rec.: Michał Cichy: Łysenko i kosmopolici. Gazeta Wyborcza nr 47W, 12.07.1989 r., 47W[błędnie], 13.07.1989 r., s. 8.
BN-3137, Ka-1395, BJ-0037, FC-4831, Br-1598, ECS-00630, ST15-2521, Nukat-722404 – MM
 ▬ Łysiak Waldemar - patrz: Kingden Mark W. [pseud.] w formie: Mark W.Kingden – uw
 ▬ Łysiak-Rudnićkyj Ivan: Ukraina między wschodem i zachodem. - w: Artykuły usunięte przez cenzurę ze Znaku nr 367 z czerwca 1985 roku. Respublica 1988. – uw
 ▬ Łyszewska Maria [przekł. z ang.] - patrz: John Bierman: Saga o Raoulu Wallenbergu. Warszawa: N[owa] 1987. – uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.