Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: M - Maci

Data ostatniej korekty tekstu: 15.11.2017 r.
 
 
 • M [oprac. graf.] - patrz: Mackiewicz Józef: Lewa wolna. Europa 1987. - uw
 • M. [tłum.] - patrz: Inny Gorbaczow. Warszawa: Niepodległość 1989. - uw
 • M + MTW [oprac. graf.] - patrz: Kaczmarski Jacek: Pięć sonetów o umieraniu komunizmu. Wyd. II. Warszawa: Oficyna Wydawnicza "63" 1989. - uw
 • M.A., B.K., M.K. i Z.W. [pseud.] - właśc. Joanna Czapligo-Sikorska, Bogdan Mach, Edmund Wnuk-Lipiński, Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz. W pseudonimie zamieszczono inicjały imion i nazwisk panieńskich matek autorów: Anna Mrówka, Barbara Kozera, Marta Koźlińska, Zofia Wędrowska. - uw
 • M.A., B.K., M.K. i Z.W. [oprac.] - patrz: Społeczeństwo wobec przemocy. Raport z badań. Warszawa: CDN 1982. - uw
 • MAN: Walka bez przemocy. - patrz: Walka bez użycia przemocy. Wrocław: Wolność i Pokój 1988. - uw
 • 1/2 MC [proj. okł.] - patrz: Arendt Hannah: Władza rewolucyjna i jej … Warszawa: In Plus [19]’86; Kołakowski Leszek: Jak być konserwatywno-liberalnym socjalistą?; O duchu rewolucyjnym; Rewolucja jako piękna choroba; Marksistowskie korzenie stalinizmu. Warszawa: In Plus 1986; Malewski Andrzej: Empiryczny sens teorii materializmu historycznego. Warszawa: In Plus 1986. - uw
 • MC [proj. graf. serii] - patrz: Karpiński Jakub: Filozofia i socjologia w Polsce wobec marksizmu; Kołakowski Leszek: Komunizm jako formacja kulturalna; Heller Agnes: Moralne posłannictwo filozofa. Lektury studenckie; z. 7. Warszawa: In Plus 1987; Socjologia. Lektury studenckie; z. 4-5-6. Warszawa: In Plus 1987; [okł. i s. tyt.] Po Czarnobylu, przed … Warszawa: In Plus ’86. - uw
 • M.C. [wiersze] - patrz w: Grudzień - Sierpień. Piosenki i wiersze Wybrzeża. Warszawa: BL 1980. - uw
 • M. Ch.: P. A. Kropotkin - szkic biografii. - patrz w: Kropotkin Piotr: Zapiski z ostatnich dni. Kraków: Biblioteka Obserwatora Wojennego 1984. - uw
 • M.G. [właśc. nazw.: Marek Gumkowski]: Od wydawcy. - patrz w: Mochnacki Maurycy: Powstanie Narodu Polskiego. t. II. Warszawa: Krąg 1981. - uw
 • (M.G.): Schemat pomocniczy o zbieraniu i przekazywaniu wiadomości do "Informatora Krajowego".
  B.m.: b.w., b.r. [1982].
  A4, [4] s., powiel. spiryt.
  Tytuł nagł. Podpis pod tekstem odbity bardzo niewyraźnie.
  J-4230, BN-3362[wg Pil] - op
 • M.H.W. [proj. okł. i s. tyt.] - patrz: Bocheński J[ózef] M[aria]: Sto zabobonów. Krótki filozoficzny słownik zabobonów. Warszawa: In Plus 1988; Władza i polityka. Wybór tekstów ze współczesnej politologii zachodniej. Warszawa: In Plus 1988. - uw
 • MIM [tłum. z ang.] - patrz: Kemp Anthony: Uciec z Berlina. Warszawa: Maraton 1988. - uw
 • m.j. [oprac. graf.] - patrz: Kunze Reiner: Nokturn i inne wiersze z lat 1959 - 1981. Warszawa: Nowa 1987. - uw
 • M.J. i M.S.: Sitodruk.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, [26] s.
  Ka-4439 - op
 • M.K. - patrz: M.A., B.K., M.K. i Z.W. [pseud.] - uw
 • M.K. - patrz: Marcin Król; krypt. używany wspólnie: Marcin Król i Małgorzata Dziewulska - uw
 • M.K. [wiersze w]: Antologia wierszy wojennych. Warszawa: Nowa 1982. - uw
 • M.K. [oprac. red.] - patrz: Łożeński Michał: Anatomia ekspansji. Od Rurykowiczów do Genseków. Wyd. rozszerzone i przepracowane. Warszawa: Wolne Pismo Most 1989. - uw
 • M.K. [popr. i uwspółcześnił] - patrz: Zamiatin Jewgienij: Ludzie jaskiniowi i inne opowiadania. Warszawa: WIS 1986. - uw
 • M.K. [pseud. - właśc. Maria Kotowska] [tłum.] - patrz: Rybakow Władimir: Imadło. Obrazki z życia Armii Czerwonej. Warszawa: Most 1987. - uw
 • M.K. {krypt. - właśc. Marek Koprowski [wg Nukat]} [tłum.] - patrz: Mayer Hans: NRD - odwilż której nie było. - uw
 • M.K. - Mata [pseud. - właśc. Maria Kotowska] [tłum.] - patrz: Dysydenci w ZSRR. Kos 1987; Litwinow Paweł: Narodziny Ruchu Obrony Praw Człowieka w ZSRR; Solidarność. O ruchu robotniczym w Polsce i w Rosji. Warszawa: UOW Brzask 1985; Szałamow Warłam: Opowiadania kołymskie. Warszawa: Słowo 1985. - uw
 • MKS [pseud.] - właśc. Maria Kotowska - uw
 • MKS [pseud.] [przekł. z ros.] - patrz: Sevela Efraim: Monia Cackes. KOS [1987-8]. - uw
 • MKZ: Uwagi na temat obecnej sytuacji. - patrz w: Gdzie jesteśmy. Klęska czy następny etap walki? Warszawa: Krąg 1982. - uw
 • M.M.: Białoruska dokumentacja potrzeb i pragnień. - patrz w: Argumenty do dialogu polsko-białoruskiego. Z. 1. Warszawa: Przedświt 1986. - uw
 • M.P.: Katyń [Wiersz] - patrz w: [Abramski Jan, Żywiecki Ryszard:] Katyń. Gdańsk: Wydawnictwo Polskie 1981 i inne wyd.; Katyń. Raport katyński. Niezależne Wydawnictwo Studenckie [1981]. - uw
 • M.P. - patrz: Spisane będą czyny i rozmowy … z Władysławem Bieńkowskim, Edwardem Lipińskim,Stefanem Staszewskim, Edwardem Osóbką-Morawskim, Jackiem Kuroniem, Mieczysławem Gilem, Mirosławem Chojeckim i innymi. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze 1982. - uw
 • M.S. [oprac.] - patrz: Miejsca pamięci narodowej związane z Bitwą Warszawską w sierpniu 1920 r. Przewodnik poprzedzony zarysem działań wojennych na przedmościu warszawskim. - uw
 • M.S. [proj. okł.] - patrz: Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka. Gdańsk: Wydawnictwo FMW ’88. - uw
 • M.S. [rozm.] - patrz: Gomułka Władysław: Moich [albo: Moje] czternaście lat. Zwierzenia Władysława Gomułki. - uw
 • MW [przekł.] - patrz: D’Souza Dinesh, Fossedal Gregory: Mój drogi Aleksy. Listy z KGB. Warszawa: Maraton 1988. - uw
 • M.W., niejaki. - patrz: Niejaki M.W.: Tryptyk o Piłsudskim. Warszawa: ABC 1984. - uw
 • M.W. j. [ilustr.] - patrz: Nowakowski Marek: Grisza, ja tiebie skażu … Warszawa: Nowa 1986. - uw
 • M.Z.: Przedmowa do pierwszego wydania krajowego [książki Józefa Mackiewicza: Zwycięstwo prowokacji].
  B.m.: b.w., b.r. [1985].
  A6, XXX s., off. z masz.
  J-1989*[wg Pil-1488], KS-2786[wg MJ*] - op
 • M.Z.: Przedmowa do pierwszego wydania krajowego. - patrz: Mackiewicz Józef: Zwycięstwo prowokacji. [Wyd. 2]. Kraków: -X- 1984[1985] - uw
 • M.Z. - patrz: A mury runą, runą, runą … Oprac. i wybór: Zymowicz M. oraz posłowie - uw
 • MZW [oprac. graf.] - patrz: Kołakowski Leszek: Obecność mitu. Warszawa: In Plus 1986. - uw
 • MacFarquhar Roderick: Stalin, Mao i Rewolucja kulturalna. - patrz w: Urban George: Stalin i stalinizm. Rozmowy George’a Urbana. - uw
 • Mach Bogdan - patrz: M.A., B.K., M.K. i Z.W. [pseud.] - uw
 • Machalica Andrzej - patrz w: Krajewski Andrzej: Region USA. Warszawa: Prawy Margines 1988. - uw
 • Machalski Andrzej - patrz: Więźniowie polityczni w PRL 1981-1983. ZK Hrubieszów i inne. Raport z walki o status więźnia politycznego w PRL. - uw
 • Machej Zbigniew: Śpiąca muza (wiersze z lat 1982-1987).
  B.m.[Kraków]: Oficyna Literacka 1988.
  A6, okł.kart., 47,[1] s., off. z masz., [c. 120 zł].
  Rec.: Adam Poprawa: Budzenie Muzy. Res Publica 1988 nr 11 s. 121-122.
  CD-847, BK-341, J-1990, BN-3138, Ka-1396, KS-2693, BJ-2493, KJ-365*, Br-1599 - MM
 • Machej Zbigniew: Wiersze dla moich przyjaciół. Wybrane z lat 1978-1987.
  Kraków: Biblioteka Miesięcznika Małopolskiego 1988.
  A4, okł.kart., 24,[1] s., stdr. z rękopisu wersalikami, [c. 120-250 zł].
  BK-342, J-1991, S-146/670, BN-3139[wg BUW], KS-2694, BJ-2494, KJ-366*[wg J] - op
 • Machnowski Feliks: Proroctwa Wernyhory.
  B.m.: b.w., b.r.
  A4, 43 s.
  Ka-5036 - op
 • Machowska Jadwiga (nazaretanka): Moje wspomnienia z lat łask i cierpień.
  Kraków-Lublin-Warszawa: b.w. [Spotkania] 1987.
  A5, okł.kart., [2],132 s., off. z wydr. komput., c. 700 zł.
  Biblioteka Spotkań.
  Siostra Izabella [imię zakonne].
  KN’87-212, CD-848, CJ-1149, J-2054, BN-3140*[wg MBPŁ], Ka-1397, KS-2701, KJ-367*[wg BN*], Br-1600 - MM
 • Maciejewska Irena: Getto Warszawskie w zapisach literatury polskiej. - patrz w: Warszawa czasu wojny (1939-1945). Warszawa: Kuria Metropolitalna Warszawska. Wydział Duszpasterstwa, 1985. Studium Kultury Chrześcijańskiej; Kościół Św. Trójcy w Warszawie. Nasze Dziedzictwo; 6, s. 35-52. - uw - MM
 • Maciejewski J[arosław] - patrz: Trojanowicz Z[ofia], Maciejewski J[arosław]: Poznański czerwiec 1956. Gdynia 1981. - uw
 • Maciejewski Janusz - patrz: /jm/ [krypt.] - uw
 • Maciejewski Janusz [art.] pod krypt. jm - patrz w: Literatura polska po 1939 roku. Warszawa: Wydawnictwo PEN 1989. - uw
 • Maciejewski Jarosław, Trojanowicz Zofia: Czerwiec 1956.
  Poznań: b.w., 1981.
  A4, [1],28 s., powiel. jednostr.
  Zawiera też wspomnienia: Matyja Stanisław: Działaliśmy jawnie i głośno; Naganowski Egon: To co widziałem; Karoń Henryk: Z okien szpitala; Replika adwokata dr. Stanisława Hejmowskiego.
  BN-3141*[wg ARP], KS-0371, Br-1601 - MM
 • Maciejewski Jarosław, Trojanowicz Zofia [oprac.]: Poznański Czerwiec 1956. Materiały do wykorzystania w publikacjach prasowych.
  Poznań: Biuro Prasowe MKZ Wielkopolska, 1981.
  A5, okł., 3-26 s., off. z masz.
  Tytuł okł. Druk także na III i IV s. okł. Zawiera też wspomnienia: Matyja Stanisław: Działaliśmy jawnie i głośno; Naganowski Egon: To co widziałem; Karoń Henryk: Z okien szpitala; Replika adwokata dr. Stanisława Hejmowskiego. Sygn. druk.: MKZ Wielkopolska PO-52.
  BN-3144a*[wg MBPŁ], KS-0402, BJ-2497, HN-000510198, Br-1603, ECS-04759, Nukat-722395 - op - MBPŁ
 • Maciejewski Jarosław, Trojanowicz Zofia: Poznański Czerwiec 1956.
  Warszawa: NZS PW, 1981.
  A4, okł., 27 k., powiel. jednostr.
  Tytuł okł. Zawiera też wspomnienia: Matyja Stanisław: Działaliśmy jawnie i głośno; Naganowski Egon: To co widziałem; Karoń Henryk: Z okien szpitala; Replika adwokata dr. Stanisława Hejmowskiego [na s. 24 błędnie: Hejnowskiego]. Przedruk z wyd.: MKZ Wielkopolska 1981.
  Ł-254a, BN-3144, Hoo99/186, KS-0403*[wg MJ*], Ka-4525, ECS-04391, Nukat-1016283 - MM
 • Maciejewski Jarosław, Trojanowicz Zofia: Poznański Czerwiec 1956.
  Warszawa: Społeczny Instytut Wydawniczy Młynek, 1981.
  A5, okł., 25 s., off. z masz., [c. 30 zł].
  Zawiera też wspomnienia: Matyja Stanisław: Działaliśmy jawnie i głośno; Naganowski Egon: To co widziałem; Karoń Henryk: Z okien szpitala; Replika adwokata dr. Stanisława Hejmowskiego [na s. 22 błędnie: Hejnowskiego]. Przedruk z wyd.: Poznań: Biuro Prasowe MKZ Wielkopolska 1981.
  Ł-254b, CD-849, BN-3143, Ka-1382, KS-0401, BJ-2496, Br-1602 - MM
 • Maciejewski Jarosław, Trojanowicz Zofia [oprac.]: Poznański Czerwiec 1956.
  - w: Wolne Słowo. Serwis informacyjny. Toruń 1981 nr 46, 13.06, s. 1-4; nr 47, 15.06, s. 7-9; nr 48, 16.06, s. 7-8; nr 49, 18.06, s. 8-12; nr 51, 22.06, s. 5-8; nr 52, 23.06, s. 4-6.
  - uw - MM
 • Maciejewski Jarosław, Trojanowicz Zofia [oprac.]: Poznański Czerwiec 1956. Materiały do wykorzystania w publikacjach prasowych. - przedrukowano jako: Poznań: 28.6.1956. Rzeszów [1981]. - uw
 • Maciejewski Kajetan [pseud.] – właśc. Maciej Rysiewicz. - uw
 • Maciejewski Kajetan [pseud.] - patrz: Drogosz Andrzej [pseud.], Maciejewski Kajetan [pseud.]: Pokrzyżowały się nagle plany. Szkic o dziejach najnowszych VI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Reytana. [Warszawa]: 1980. - uw
 • Maciejewski Maciej: Wstęp. - patrz w: Mlynář Zdeněk: "Praska wiosna" w świecie rządzących. Łódź: Szaniec 1982. - uw
 • Maciejewski Stefan - patrz: Władysław Jaryma [pseud.]; Helios [pseud.] - uw
 • Maciek [wiersze] - patrz w: Gdzie cię szukać, księże Jerzy?… Wiersze o życiu, męczeńskiej śmierci i testamencie duchowym ś. p. księdza Jerzego Popiełuszki. Kret 1985. - uw
 • Maciek Z - patrz: Konflikt sumienia w związku ze służbą wojskową na świecie. Wrocław: Wolność i Pokój ’87. - uw
 • Macierewicz Antoni - patrz: Korybut Marian [pseud.] - uw
 • Macierewicz Antoni: Kształt niepodległości. - patrz w: Niepodległość Pracy. Ośrodek Badań Społecznych NSZZ Solidarność region Mazowsze wrzesień 1981. - uw
 • Macierzyński Mirosław [red.] - patrz: Ferens Wanda: Leonid Breżniew o Kazachstanie. Warszawa: (Ruch Chłopskiej Samoobrony Społecznej), kwiecień 1979. - uw
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2020. e-mail: muzeum@m-ws.pl ; bibula@incipit.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.