Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Mad - Małe

Data ostatniej korekty tekstu: 09.03.2017 r.
 
 
 • Mad [oprac.] - patrz: Kalendarz historyczny na rok 1984 wydany z okazji 70-lecia powstania Legionów Polskich. Wydawnictwo Przeszłość. - uw
 • Madej Bogdan: Maść na szczury.
  Paryż: Instytut Literacki, 1977.
  22 cm, 206 s.
  - uw
 • Madej Bogdan: Maść na szczury.
  Wrocław: Wydawnictwo NZS, b.r. [1981].
  A5, 98,[1] s., off. z masz.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1977.
  S-151/1468, BN-3222, Sup-570, KS-2817, Ka-4565, BJ-2575 - op
 • Madej Bogdan: Maść na szczury. Opowiadania. Wyd. II.
  Warszawa: Czytelnik, 1983.
  20 cm, 270,[2] s.
  ISBN 83-07-00673-2.
  - uw - MM
 • Madej Bogdan: Maść na szczury. Opowiadania. Wyd. II.
  Warszawa: Czytelnik, 1988.
  21 cm, 219,[4] s.
  ISBN 83-07-01611-8.
  - uw - MM
 • Madej Bogdan: Maść na szczury.
  Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1999.
  ISBN 83-08-02987-6.
  - uw
 • Madej Bogdan: Polska w orbicie Związku Radzieckiego. Studium historyczno-polityczne.
  Lublin: Spotkania 1978.
  A4, okł.kart., 115 s., powiel.
  Biblioteka Spotkań.
  Tytuł okł.
  Nota: Nowa książka Madeja. Zapis 1979 nr 11 s. 122.
  Preibisz-34, S-151/2751, BN-3223, Ka-1434, Hoo99/186, HN-000509723, KS-2816, BJ-2576, Br-1640 - op
 • Madejska Noemi - patrz: Iota [pseud.] - uw
 • Mader Wit [pseud.] - właśc. Teresa Bochwic - uw
 • Mader Wit [pseud.]: Walka "Solidarności" o społeczny kształt oświaty w Polsce.
  Warszawa: Wydawnictwo Społeczne KOS, ON 1986 [k. tytułowa]; ’87 [IV s. okładki].
  A5, okł.kart., [2],110,[2] s., stdr. z masz., c. 350 zł.
  Zeszyty Edukacji Narodowej; [29]. Dokumenty; [3].
  CJ-1150, J-236, BN-0375*[wg PBW Krak, BUW, MBPŁ], Ka-1435, Hoo99/186, BJ-0328, Br-1642 - MM
 • Mader Wit [pseud.]: Walka "Solidarności" o społeczny kształt oświaty w Polsce.
  Londyn: Polska Macierz Szkolna 1988.
  ISBN 1-870888-01-4.
  - uw - MM
 • Madoń[-Mitzner] Katarzyna [wiersze] - patrz w: Kaczka drukarska. [Podkowa Leśna]: Oficyna Wydawnicza P. T. [1980]. - uw
 • Mafia - dwa oblicza sowietów. [tytuł okł.] - patrz: Fisztejn Jefim: Al Capone - Soviet Style. B.m.: b.w., b.r. - uw
 • Magala Sławomir - patrz w: Lato 1980. Dyskusja. Poznań: Wielkopolska Inicjatywa Wydawnicza WIW 1980. Poznańskie Broszury Społeczne; Z. 5. - uw
 • Magala Sławomir [wybór i przekł.] - patrz: Burke Edmund: Refleksje o rewolucji francuskiej. Warszawa: Pro Fide Rege et Lege 1989. - uw
 • Magdalena W., Siostra: … do Częstochowy przez pole, las …
  Wrocław: Agencja Wydawnicza Solidarności Walczącej 1986.
  A5, 11,[1] s., off. z masz., c. 35 zł.
  Nazwa autorki pod tekstem, na okładce tylko tytuł. J, BN i Br podają tyt.: Przez pole, las … do Częstochowy. Wg CD i S: 1987.
  CD-1255, CJ-1442, J-3618, BN-5814*[wg J], S-226/2879, KS-4946, Br-1643 - op
 • Maindre Filip - patrz: Tardif Emil, Ronourt Pierre, Maindre Filip: Sprawozdanie z pobytu w Medjugorie trzech przedstawicieli z Odnowy Charyzmatycznej w Duchu Św. O. Emila Tardifa, ks. Pierre Ponourt, diakona Filipa Maindre. [1985]. - uw
 • Maj Bronisław: Album rodzinny.
  B.m.[Kraków]: Oficyna Literacka, 1986.
  A6 poz., okł.kart., [4],7-40,[1] s., off. z masz., [c. 60-90 zł].
  Rec.: P.M. [właśc. Piotr Matywiecki]: Wezwanie 1987 nr 12 s. 72-73; Iwona Smolka. Res Publica 1987 nr 1 s. 113-115.
  K-3644, G-86/206, CD-912, CJ-1151, BK-354, J-2055, BN-3224, Ka-1436, Hoo99/186, HN-000529897, KS-2820, BJ-2577, KJ-388*, Br-1645 - MM
 • Maj Jacek [pseud.] [fotogr.] - patrz: Trzecia pielgrzymka do Polski. PWA [1987]. - uw
 • Majchrowski Jacek M[aria]: Geneza politycznych ugrupowań katolickich.
  Paris: Libella 1984.
  Historia i Teraźniejszość; 8.
  Rec.: Konrad W. Tatarowski: Historyczne źródła i korzenie. Pogląd Berlin Zach. 1985 nr 8/81 s. 27-29; T.S. [krypt. - właśc. Tomasz Schoen]: Arka 1986 nr 16 s. 142-146.
  - uw - MM
 • Majchrowski Jacek M[aria]: Geneza politycznych ugrupowań katolickich.
  B.m.[Kraków]: b.w., b.r. [1986-7].
  A5, okł.kart., 5-6,9-170 s., off. z oryg., [c. 700-750 zł].
  [Przedruk z wyd.: Paris: Libella 1984.]
  KN’87-73, CJ-1152, G-86/207, BK-355, J-2056, BN-3225, Ka-3378, BJ-2578, KJ-389* - MM
 • Majchrzak Piotr - patrz: Kto zabił? Sprawa śmierci Piotra Majchrzaka. Warszawa: Niezależny Ruch Społeczny "Solidarność" im. ks. Jerzego Popiełuszki, 1988.- uw
 • Majegret [druk] - patrz: Dwie wojny. Solidarność Wybrzeże 1982. - uw
 • Majewska Barbara [wywiad w]: Wierzchowska Wiesława: Sąd nieocenzurowany czyli 23 wywiady z krytykami sztuki. Łódź: Film i Literatura 1989. - uw
 • Majewski Andrzej [oprac. graf.] - patrz: Popiełuszko Jerzy ks.: Kazania patriotyczne. Msze święte w intencji Ojczyzny w czasie stanu wojennego w Polsce, styczeń 1982 - sierpień 1984, 9 wrzesień 1984. Słowo Boże, homilie, modlitwy, poezja. - uw
 • Majewski Jan - patrz: Samorząd pracowniczy. Krok pierwszy /Opracowanie wstępne/. Gdańsk: Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" 1981. - uw
 • Majewski Janusz Leonard: Czy Jędrzej Giertych jest heretykiem? List protestacyjny do redakcji Tygodnika Powszechnego.
  Warszawa: Wydawnictwo Narodowe "Chrobry" 1988.
  A5, [2],35 s., off. z masz.
  Tekst datowany: Warszawa, 30.VI.1988 r.
  J-2057, BN-3226 - MM
 • Majewski Janusz Leonard: Myśli przerażonego Polaka czyli rozważania o zbiorowej mądrości i zbiorowej głupocie. List otwarty do Pana Piotra Wierzbickiego. Wyd. I.
  Warszawa: Wydawnictwo Narodowe "Chrobry" 1987.
  A5, okł.kart., [2],23,23a,24-149 s., off. z masz., err.[2 s.], [c. 900 zł].
  Rec.: Wacław Sydon: Przerażenie. Nurt [1989] nr 12 s. 21.
  CJ-1153, J-2058, BN-3227, Ka-1437, KS-4493, BJ-2579 - MM
 • Majewski Wacław [pseud. - właśc. Wiesław Zabłocki] - patrz: Kowalski Tadeusz, Majewski Wacław: Pięć miesięcy stanu wojennego w Małopolsce. Kraków: 1982; Kowalski Tadeusz, Majewski Wacław, Nowakowa Magdalena: Drugie pięć miesięcy stanu wojennego w Małopolsce. Kraków: 1982; Kowalski Tadeusz, Majewski Wacław, Nowakowa Magdalena: Dziesięć miesięcy stanu wojennego. Cz. 1-2. Biblioteka Małopolska [1983]; Kowalski Tadeusz, Majewski Wacław, Nowakowa Magdalena: Pięć miesięcy stanu wojennego w Małopolsce. Kraków: 1982; Kowalski Tadeusz, Majewski Wacław, Nowakowa Magdalena, Piekarska Irmina, Sokołowski Artur: Pięć miesięcy "zawieszonego stanu wojennego". Kraków: 1983. - uw
 • Majle Marek: Żołnierze.
  B.m.[Warszawa]: Nowa 1981.
  24 s.
  Ka-4219 - op
 • Majle Marek: Żołnierze. - patrz w: Książeczka wojskowa. (Antologia wspomnień z LWP). Siedlce: Metrum 1987. - uw
 • Majlinga Kazimierz [wiersze w:] Poezja odnowy. Warszawa: Wydawnictwo im. gen. E. Nila-Fieldorfa 1981. - uw
 • Mak Witold [tekst książki uwspółcześniony, do druku przygotował i wstępem opatrzył] - patrz: Łoś Stefan: Strażnica. Warszawa: WON Warszawska Oficyna Narodowa 1987. - uw
 • Makarewicz Zbigniew [wywiad w]: Wierzchowska Wiesława: Sąd nieocenzurowany czyli 23 wywiady z krytykami sztuki. Łódź: Film i Literatura 1989. - uw
 • Makieła Henryk [red.] - patrz: List otwarty KKP NSZZ "Solidarność" do społeczeństwa. (z dn. 28 maja 1981). [Szczecin] - uw
 • Makowicz Bogdan: Ostatni sprawiedliwi czy harcerski skansen ? Dylematy wychowania harcerskiego w PRL.
  Warszawa: Niezależne Wydawnictwo Harcerskie, 1985.
  A5, okł., 12 s., off. z masz., c. 40 zł.
  Zeszyty Bratniego Słowa; Zeszyt nr. 4.
  - MM Zobacz w PBI
 • Makowiecki Andrzej - patrz: Komedianci. Rzecz o bojkocie. 1988. - uw
 • Maks Bożena [oprac.] - patrz: Dyskusji o grudniu część trzecia: sobota, 7 lutego 1981. - uw
 • Maksencja - patrz: Jechalik Maksencja S.: Kardynał August Hlond w moich oczach. B.m.: b.w., b.r. [1981 ?]. - uw
 • Maksimow Gieorgij Piotrowicz: Anarchia - patrz: Maksimow Grigorij Pietrowicz: Moje poglądy społeczne. Kraków [19]81. - uw
 • Maksimow Gieorgij Piotrowicz: Moje poglądy społeczne.
  Warszawa: OPP Ośrodek Pracy Politycznej „Sigma”, 1981.
  A5, okł., [1],2-22 s., off. z masz.
  Archiwum Lewicy; 3. Do użytku wewnątrzorganizacyjnego.
  Tłumaczenie: B.M. Tytuł oryg.: G. P. Maximoff: My social credo. Oakland: Boris Yelensky Book Fund 1973. Na okładce na sztandarze słowo „АНАРХИЯ”. Sygn. druk.: Pow.UW. Zam. nr 1338/81 Nakład 1000 egz. S. 21-22 na III i IV s. okł.
  Hoo99/186 - uw - MM
 • Maksimow Grigorij Pietrowicz: Moje poglądy społeczne.
  Kraków: b.w., [19]81.
  A5, okł., [1],2-22 s.
  Tytuł okł.: Anarchia. Na okł. błędna nazwa autora: Gieorgij Piotrowicz Maksimow. Tłumaczenie: B.M. Tytuł oryg.: G. P. Maximoff: My social credo. Oakland: Boris Yelensky Book Fund 1973. Jest to kopia [off., stdr., ksero ?] z wyd.: Warszawa: Sigma 1981 ze zmienioną przednią okładką i usuniętą sygn. druk. S. 21-22 na III i IV s. okł.
  BN-3228*{wg WBPTor, sygn. 220127 i 220128} - op
 • Maksimow Grigorij Pietrowicz: Moje poglądy społeczne. Wyd. 2.
  Poznań: Wydawnictwo Biblioteki Anarchistycznej, 2002 [także 2004].
  Tłumaczenie: B.M. ISBN 83-919519-9-5.
  - uw
 • Maksimow Władimir: Miesięcznik Kultura - 40 lat. - patrz w: O Kulturze. Wspomnienia i opinie. Warszawa: PoMost 1988. - uw
 • Maksimow Włodzimierz: Tam, gdzie nic już się nie liczy. Dramat w 3 aktach.
  B.m.[Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza b.r. [1983].
  A6, okł.kart., 58,[1] s., off. z masz., c. 70 zł.
  Przekład [z rosyjskiego]: Irena Lewandowska. Okładka drukowana ładnym czytelnym offsetem, odległość zewnętrznych krawędzi poziomych linii na IV s. okł.: 107 mm.
  K-2421, G-83/321, CD-1794, J-2123, BN-3229, Ka-1438, HN-000545110, BJ-2580a, Br-1646 - MM
 • Maksimow Włodzimierz: Tam, gdzie nic już się nie liczy. Dramat w 3 aktach.
  B.m.[Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza b.r. [1983].
  A6, okł.kart., 58,[1] s., off. z masz., c. 70 zł.
  Przekład [z rosyjskiego]: Irena Lewandowska. Okładka drukowana sitodrukiem z niewyraźnej matrycy skopiowanej na ksero, rozjaśnione ciemne płaszczyzny, odległość zewnętrznych krawędzi poziomych linii na IV s. okł.: 110 mm.
  BJ-2580b - MM
 • Maksimow Władimir: Żywot człowieka.
  w tomie: We własnych oczach. Antologia współczesnej literatury sowieckiej. Paryż: Instytut Literacki 1963 s. 133-178.
  - uw
 • Maksimow Władimir: Żywot człowieka.
  Warszawa: Wydawnictwo Grup Politycznych, 1986.
  A5, okł.kart., 58 s., powiel., c. 180 zł.
  Przedruk z [tomu: We własnych oczach. Antologia współczesnej literatury sowieckiej.] Paryż: Instytut Literacki 1963. [Przełożył z miesięcznika Oktiabr, Moskwa, październik 1962: Kazimierz Okulicz].
  K-3648, G-86/208, CD-1793, CJ-1160, J-2122, BN-3230, Sup-571, Ka-3379, BJ-2581, Br-1647 - MM
 • (Makulski Franciszek Jaxa): Portret Moskwy - czyli odpowiedź na pytania: Co iest Moskwa? i w iakim dziś znaiduje się stanie? Jakie krzywdy Moskwa poczyniła Polszcze? I Dlaczego Polska z Moskwą poszła do rozwodu? przez F. M.
  B.m.[Warszawa]: Nadzieja b.r. [1984 ?].
  A6, okł.kart., 32 s., stdr. z masz. i oryg., c. 60 zł.
  Przedruk z wyd: Warszawa: Drukarnia Nowa J. K. Mci Piotra Zawadzkiego 1790. Na s. II okładki wstęp poświęcony autorowi.
  Rec.: Zamysłem jest naszym zwołać seym ... Gazeta Niecodzienna 1985 nr 6(18) s. 1.
  K-2372, G-85/229, Ł-351[Portret …], J-2059, BN-3231, Ka-2018, Hoo99/193[Portret…], HN-000522455, KS-2825, BJ-2582, Br-0574 - MM
 • Makuszyński Kornel: Radosne i smutne. [Tom] 1-2.
  B.m.[Warszawa]: b.w. [Unia Nowoczesnego Humanizmu] b.r. [1983-4].
  A6, 9-95 + 99-166 s., off. z oryg., [c. 220 zł].
  Przedruk z wyd.: Warszawa: Biblioteka Polska 1922.
  K-2373, G-84/270, CD-913, J-2060, S-152/2749, BN-3232, Ka-1440, KS-2827[wg CD] - op
 • mal [krypt.] - patrz: Bolecki Włodzimierz - uw
 • Malaczewski Eugeniusz - patrz: Małaczewski Eugeniusz. - uw
 • Malak Barbara - patrz: Kofta Mirosław, Malak Barbara: Psychologiczne przesłanki podatności i odporności na wpływ społeczny. w: Manipulacja i obrona przed manipulacją. Sesja na Uniwersytecie Warszawskim 1981. Adsum [1984]. - uw
 • Malak Barbara, Zaron Zofia: Od redakcji. - patrz w: Manipulacja i obrona przed manipulacją. Sesja na Uniwersytecie Warszawskim 1981. Adsum [1984]. - uw
 • Malanowski Andrzej: Jedność w różnorodności. - patrz w: Na zaproszenie Lecha Wałęsy. Narada przedstawicieli środowisk niezależnych [Warszawa 7.11.1987 r.]. Myśl [1987-8]. - uw
 • Malanowski Andrzej: O zasadzie wolności związkowej w aktualnym stanie prawnym. Konwencja Nr 87 MOP.
  Warszawa: Wydawnictwo CDN 1983.
  A5, okł., 24 s., powiel., c. 50 zł.
  [Redakcja: Magda Leja].
  K-2374, G-83/322, J-2061, BN-3233, Ka-1443, Hoo99/186, HN-000545111, BJ-2583, Br-1649 - MM
 • Malanowski Andrzej - patrz: Podstawy legalności Polskiej Partii Socjalistycznej. Wiedza 1988; PPS - propozycje programowe. Wiedza [1988]; Polska Partia Socjalistyczna. Propozycje programowe. Warszawa sierpień 1988; Program Polskiej Partii Socjalistycznej /Propozycja do dyskusji/. Warszawa sierpień 1988. - uw
 • Malanowski Andrzej - patrz: Torf Andrzej [pseud.] - uw
 • Malanowski Jan: Uwagi o młodych robotnikach.
  Gdańsk - Warszawa: Biblioteka Robotnicza 1979.
  A5, [1],8-80 s.
  Ka-4688, YaleUniv{mikrofilm - 9 s.} - op
 • Malec Antoni [pseud. - właśc. Stanisław Cieślak] [oprac.] - patrz: Nie w imię rozpaczy i nie w imię zemsty. Antologia polskiej poezji walczącej. - uw
 • Maleszka Lesław: Posłowie. - patrz: Bojarska Anna: Agitka. Margines 1987. - uw
 • Maleszka Lesław: Z kim w komunizmie ubijać interes? - patrz w: Romański Adolf [pseud.]: Jak zachować władzę w PRL? & polemiki: Lesław Maleszka, Janusz Korwin-Mikke. Warszawa: Officyna Liberałów 1981. - uw
 • Maleszka Lesław [przekł.] - patrz: Petriczenko Stepan: Prawda o wypadkach kronsztadzkich. Kraków: kos 1981. - uw
 • Maleszka Lesław - patrz w: Reminiscencje niesentymentalne o marcu ’68. - uw
 • Malewski Andrzej: Empiryczny sens teorii materializmu historycznego.
  Warszawa: Wydawnictwo In Plus; Społeczny Komitet Nauki, 1986.
  A5, okł.kart., 28 s., off. z masz., c. 100 zł.
  Lektury studenckie; zeszyt 1.
  Zawiera też: Literatura zalecana do przedmiotów: filozofia marksistowska, nauka o polityce, ekonomia polityczna. Tytuł okł.: Spis lektur: filozofia marksistowska, nauka o polityce, ekonomia polityczna. Pierwszy tytuł nagł.: Filozofia marksistowska. Projekt okł.: 1/2 MC.
  G-86/174, J-1830, BN-5256, Ka-1052=Ka-1444, BJ-2330, FC-9466, Br-2677, ECS-04752, ST15-2629, Nukat-1715858 - MM
  Typy okładki:
  - cienki niebieskawy karton o grub. 0,24-0,26 mm – MM;
  - jasno brązowa tektura o grub. 0,51-0,54 mm pękająca na złożeniu w grzbiecie – MM
 • Malewski Jerzy [pseud.] - właśc. Bolecki Włodzimierz - uw
 • Malewski Jerzy [pseud.]: Jedynie prawda jest ciekawa. Szkice do portretów. Wyd. I.
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie, 1987.
  A5, okł.kart., 94 s., off. z masz., [c. 350 zł].
  Część tekstu ogłoszona wcześniej w czasopismach: Almanach Humanistyczny, Arka, Kultura Niezależna. w latach 1984-1986. Bibliografia na s. 93.
  Rec.: E.B.: Człowiek literatury w białej plamie. Almanach Humanistyczny 1988 nr 9 s. 111-115 oraz pt.: Znawca literatury w białej plamie. w: Balcerzan Edward: Przygody człowieka książkowego. Warszawa: PEN 1990 s. 122-126; Jacek Krzos [pseud. - właśc. Marian Stala]: Próba suwerenności. Arka Kraków 1988 nr 21 s. 114-116; Stracone szanse Zagajewskiego [dotyczy rozdziału "Stracone szanse"]. Brulion 1988 nr 4 s. 139-142.
  KN’87-145, CJ-1154, J-250, BN-0398, Ka-1445, Hoo99/186, KS-0069=KS-0968, BJ-0339, Br-1650 - MM
 • Malewski Jerzy [pseud.]: Widziałem wolność w Warszawie.
  Warszawa: Wydawnictwo Przedświt 1984.
  A5, okł.kart., 61,[3] s., off. z masz., c. 160 zł.
  Rec.: (au) [krypt. - właśc. Maria Kunowska-Porębna]: Odkłamać słowo. Solidarność Nauczycielska 1985 nr 32 s. 5-6.
  K-2375, G-84/271, J-251, BN-0399, Ka-1446, Hoo99/186, HN-000545112, KS-0061=KS-0967, BJ-0340, Br-1651 - MM
 • Malewski Jerzy [pseud.]: Widziałem wolność w Warszawie. Szkice 1982-1987.
  Londyn: Polonia wrzesień 1989.
  ISBN 0 902352 82 2.
  Rec.: Andrzej Werner: Wolność w niewoli. Gazeta Wyborcza nr 97 A, 26.04.1990 r., s. 8.
  - uw - MM
 • Malia Martin: Lekcja rewolucji rosyjskiej.
  B.m.[Kraków]: Wszechnica Społeczno-Polityczna, 1986.
  A6, opr. tw., [2],5-234 s., off. z masz., [c. 530-800 zł].
  Przełożył [z francuskiego]: Władysław Doroń [pseud. - właśc. Wiktor Dłuski]. Tytuł oryg.: Comprendre la révolution russe. Ed. du Seuil 1980. Zamienione są miejscami s. 78 i 76.
  K-3645, G-86/209, CJ-1155, J-2062, BN-3235, Ka-1447, Hoo99/186, HN-000591653, BJ-2585[są egz. ze złotymi tłoczeniami na okł.], KJ-390, Br-1652 - MM[oraz egz. z brakiem s. 183-186, dołożono składkę z mieszanką s. 189-176]
 • Malicka Ewa [zebrała i opracowała] - patrz: Śpiewnik. Katowice: NZS AE 1981. - uw
 • Malicki Jan - patrz: Lubicz Tadeusz [pseud.] - uw
 • Malicki Wojciech: List do konsula. - patrz w: Siedlecka Joanna [wybór i oprac.]: Jaworowe dzieci. Warszawa: Nowa 1988. - uw
 • Malinowski Andrzej [pseud.] - właśc. Henryk Szlajfer. - uw
 • Malinowski Andrzej - patrz: Jan Kowalski, Andrzej Malinowski: Pod wojskową dyktaturą. oraz Witold Brzoza, Stanisław Dobry, Jan Kowalski, Andrzej Malinowski: Sierpień po grudniu. w: Analizy. Warszawa: Krąg 1982. Almanach stanu wojennego nr 2; Brzoza Witold, Dobry Stanisław, Kowalski Jan, Malinowski Andrzej: Sierpień po grudniu. Program walki o Państwo Porozumienia Narodowego. 1982. - uw
 • Malinowski Jerzy Cezary: Zarys myśli politycznej Józefa Piłsudskiego.
  Kraków: Biblioteka Myśli Państwowej, 1989.
  A5, okł.kart., 3-13,[1] s., off. z oryg., [c. 500 zł].
  Wyd. I (krajowe) uzupełnione i poprawione na podstawie miesięcznika Rzeczpospolita Polska.
  BK-357, BN-3236, Ka-4117, HN-001974546, BJ-2586, KJ-391* - op
 • Malinowski Kazimierz: Tajna Armia Polska, Znak, Konfederacja Zbrojna. Zarys genezy, organizacji i działalności.
  Warszawa: Pax 1986.
  ISBN 83-211-0791-5.
  Patrz: wydane wcześniej anonomowo: Tajna Armia Polska - Konfederacja Zbrojna 1939-1941. Warszawa: Biblioteka Historyczna 1980.
  - uw - MM
 • Malinowski Władysław Pobóg - patrz: Władysław Pobóg-Malinowski. - uw
 • Maliszewski Wiesław: Nazwać. [Wiersze].
  Siedlce: b.w. [Wydawnitwo im. Grzegorza Przemyka] 1986.
  A5, 16 s., off.
  Na prawach rękopisu.
  CJ-1156*, J-2063*[wg Wezwanie nr 12 s. 153], BN-3237*[wg J*], SWS - op
 • Malkiewiczowa Jadwiga: Wspomnienia więzienne.
  Lublin-Śląsk-Warszawa: Wydawnictwo Antyk 1987.
  A5, okł.kart., 67 s., stdr. z masz., c. 270 zł.
  Biblioteka "Antyk".
  Ł-261, KN’87-213, CD-914, CJ-1157, J-2064, BN-3238, Ka-1448, Hoo99/186, HN-001542595, KS-2838, BJ-2587, Br-1653 - MM
 • O’Malley Owen - patrz: Raporty katyńskie ambasadora O’Malley’a. - uw
 • Maluch Barbara [pseud. - właśc. Barbara Dancygier][przeł.] - patrz: Szostakowicz Dymitr: Świadectwo. Wspomnienia Dymitra Szostakowicza tak jak zostały opowiedziane Solomonowi Wołkowowi i w opracowaniu tegoż. Warszawa: Nowa 1987. - uw
 • Mała niebieska książeczka. - patrz: Korwin-Mikke Janusz: Mała niebieska książeczka. Warszawa: Officyna Liberałów 1981. - uw
 • Mała poligrafia.
  Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskie b.r.
  ABC Związkowca.
  Dun-98 - op
 • Mała wojenna antologia poezji. Wiersze znów aktualne. Poznań: b.w. 1982. 2 s. KS-0464[wg MJ]. - uw
 • Mała wojenna antologia poezji. Wiersze znów aktualne. Wyd. 2. Poznań: b.w. 1982. 2 s. K-2376, CD-73[wg K], KS-0465[wg CD*]. - uw
 • Mała wojenna antologia poezji. Wyd. 3.
  Poznań: b.w. 1982.
  A4, [2]., 10,[1] k., powiel.[pierwsze 2 s.], masz.[pozostałe karty].
  Tytuł nagł.
  BJ-2588 - op
 • Małachowski Grzegorz [oprac.] - patrz: Poezja legionowa. Tomik 1-3. Kielce: Drukarnia Związkowa CK 1981. - uw
 • Małaczewski Eugeniusz: Koń na wzgórzu. Pięć wydań w latach 1921-1939. - uw
 • Małaczewski Eugeniusz: Koń na wzgórzu.
  Rzym: Polska Y.M.C.A. 1945.
  - uw - MM[stan słaby]
 • Małaczewski Eugeniusz: Koń na wzgórzu.
  B.m.[Warszawa]: Biblioteka Literacka 1980.
  25 cm, okł., [2],5-26 s., druk.
  U dołu s. tytułowej: 1920-1980. Zawiera przedmowę podpisaną: Zespół BL - luty 1980 rok. Po s. 26 cztery s. czyste.
  CD-915[25 s.], BN-3242{25,[2]}, Ka-3849, Hoo99/186, KS-2842[wg MJ], BJ-2589 - MM
 • Małaczewski Eugeniusz: Koń na wzgórzu.
  Katowice: NSZZ "Solidarność" przy ZWUS 1981.
  27 cm, okł., 5-25,[1] s., off. z oryg., [c. 30-35 zł].
  U dołu s. tytułowej: 1920-1980. Zawiera przedmowę podpisaną: Zespół BL - luty 1980 rok. Przedruk z wyd.: Biblioteka Literacka 1980. Sygn. druk.: 212/81 1000. Po s. 26 dwie s. czyste.
  KS-2843[wg KB], BJ-2590 - MM
 • Małaczewski Eugeniusz: Koń na wzgórzu.
  [Kraków]: Wydawnictwo Polskie, 1981.
  Nakład 1000 egz.
  wg NiepI s. 218 - op
 • Małaczewski Eugeniusz: Koń na wzgórzu i inne opowiadania.
  Warszawa: Wydawnictwo ABC 1984.
  A6, [4],257,[2] s., off. z masz. i oryg.
  Wstęp: Wiesław - Ryszard Sizet. Rys. wg J. Swirysz-Ryszkiewicz.
  J-2065, BN-3245[wg J], KS-2845[wg MJ] - op
 • Małaczewski Eugeniusz: Koń na wzgórzu.
  Wrocław: Akademya Sztuk Wszelakich [19]85.
  A5, okł.kart., 47,[1] s., off. z masz., c. 140 zł.
  Zawiera: Cor cordium Poloniae - oraz opowiadanie tytułowe. Na okładce i k. tytułowej podano błędnie: Malaczewski. Przedruk fragmentów z wyd.: Rzym: YMCA 1945.
  Rec.: Naprzód 1986 nr 8/9 s. 32.
  K-2377, G-85/230, CD-916, J-2066, BN-3243, Ka-1442, HN-000537793, KS-2846[wg MJ], BJ-2591, Br-1648 - MM
 • Małaczewski Eugeniusz: Koń na wzgórzu. Opowiadania. Część 1.
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie, 1986.
  A5, okł.kart., 91 s., off. z masz., c. 350 zł.
  Zawiera opowiadania: Blokhaus pod Syreną; Dzieje Baśki Murmańskiej; Miodowy tydzień na Ukrainie; Państwo ponurej anegdoty; Cor cordium Poloniae; oraz: Zdzisław Dębicki: O autorze. [Przedruk z wyd.: Warszawa: Gebethner i Wolff]. Nie zawiera opowiadania tytułowego. Części 2 w tym wydaw. nie opublikowano.
  K-3646, G-86/210, CD-917, CJ-1158, J-2067, BN-3244, Ka-1441, Hoo99/186, KS-2847*[wg CD], ECS-03883, Nukat-664967 - MM
 • Małaczewski Eugeniusz: Koń na wzgórzu.
  w: Cwałem, galopem: Opowieści z wojny bolszewickiej. Warszawa: Modem 1990. - uw
 • Małaczewski Eugeniusz: Koń na wzgórzu.
  Łódź: Epos 1991.
  ISBN 83-85170-04-9.
  - uw
 • Małaczewski Eugeniusz: Koń na wzgórzu. Wyd. 1 powojenne.
  Warszawa: Alfa 1991.
  Seria z Tukanem.
  ISBN 83-7001-351-1.
  - uw
 • Małaczewski Eugeniusz: Opowiadania.
  Kraków: Wydawnictwo Polskie 1981.
  A5, 30,[2] s., off. z masz.
  Zawiera: W kraju ponurej anegdoty, Cor cordium Poloniae.
  BK-358, BN-3246[wg BK], Ka-1449, KS-2844, BJ-2593 - op
 • Małecki-Tepicht Stefan: Tezy programowe - czy deklaracja ideowo-polityczna. - patrz: Dyskusja nad programem i taktyką związku. Gdańsk: BIPS 08.[19]81. - uw
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2020. e-mail: muzeum@m-ws.pl ; bibula@incipit.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.