Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Małk - Mani

Data ostatniej korekty tekstu: 15.11.2019 r.
 
 
 • Małkowski Stanisław: Artykuł przeciwko usuwaniu ciaży.
  B.m.: Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja, b.r.
  8 s.
  HN-000509727 - op
 • Małkowski Stanisław ks.: Homilie - Wielki Post. Rozważanie mszy świętej /Mińsk Białoruski - luty, 1940/.
  Warszawa: Słowo Podziemne marzec 1983.
  A5, 14 s., off. z masz.
  Biblioteka Słowa Podziemnego; Zeszyt 6.
  K-2378, G-An-Hoo/8, J-2068, BN-3247, Hoo99/186, Ka-4392, Br-1654 - MM
 • Małkowski Stanisław: Kazania 1984. Fragmenty homilii wygłoszonej w kosciele św. Stanisława Kostki - Warszawa 21 X 1984 r.
  B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1984].
  A5, 31 s.
  Ka-4775 - op
 • Małkowski Stanisław ks.: Królowanie człowieka.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A5, 4 s., off. z masz.
  Tekst datowany: Warszawa, 4 VII 1981. Zawiera też: Do Redakcji "Argumentów" (15 VII 1981); Do Redakcji "Tygodnika Solidarność" (16.IX.1981); Czy obrona nienarodzonych jest sprawą światopoglądu? [brak końca tekstu].
  - MM
 • Małkowski Stanisław: Królowanie człowieka [wiersze].
  Warszawa: b.w. 1980-1981.
  32 s.
  KS-2850[wg MJ*] - op
 • Małkowski Stanisław: Obserwatorium - polski sierpień. B.m.[Warszawa]: b.w., b.r. [1980]. A4, 4 s., masz. przeb. Zawiera fragment tekstu: Obserwatorium. Polski sierpień. Kultura 1980 nr 10 s. 3-11. Sup-572[opis niejasny: wspomniany tekst jest tekstem redakcyjnym Kultury, a nie Małkowskiego] - uw
 • Małkowski Stanisław: Posłowie. - patrz: Zych Sylwester: Jestem z Wami solidarny. /Kazania z lat 1987 - 89/. Warszawa: 1989. - uw
 • Małkowski Stanisław ks.: Rozmowa Ewy Berberyusz z ks. Stanisławem Małkowskim dla Tygodnika Powszechnego.
  B.m.: b.w., b.r. [1983-4].
  A4, 8 s., off. z masz.
  Tekst datowany: Warszawa, 8 września 1983.
  K-1478, G-84/272*, J-2069*, BN-0242[wg K] - MM
 • Małkowski Stanisław ks.: Słowo Boże wygłoszone 13 III 1985 u Ojców Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim w trakcie Mszy Św. za Ojczyznę.
  B.m.[Łódź]: Niezależne Wydawnictwo Polska i Polityka b.r. [1985].
  A6, 16 s., stdr. z masz., [c. 40-50 zł].
  Zawiera też: Józef Glemp: Sprawa księdza Małkowskiego (24 listopada 1984); Skrót wywiadu udzielonego 2 grudnia 1984 r. … korespondentowi zagranicznemu (przedruk z: Biuletyn Dolnośląski 1985 nr 1/59); [odpowiedzi na pytania].
  K-2379, G-85/231, BŁ-112, J-2070, BN-3248, BJ-2594, Ka-4622, Br-1655 - MM
 • Małkowski Stanisław ks.: Stać przy prawdzie.
  Warszawa: Wydawnictwo im. Ks. Sylwestra Zycha 1989.
  A5, [2],22 s.
  BaBN, Hoo99/186 - op
 • Małkowski Stanisław ks.: Wierność - Ofiarność - Solidarność.
  Warszawa: Wydawnictwo im. Ks. Sylwestra Zycha 1989.
  A5, okł., [2],14 s., off. z masz., [c. 450 zł].
  Zawiera homile wygłoszone w dniach: 16 kwietnia 1989; 16 lipca 1989; 23 lipca 1989 r.
  BN-3249, Hoo99/186, BJ-2595, Br-1656 - MM
 • Małkowski Stanisław - patrz w: Reminiscencje niesentymentalne o marcu ’68. - uw
 • Małkowski Stanisław ks.: Droga krzyżowa; Tischner Józef ks.: Tajemnica grobu księdza Jerzego.
  Warszawa: NRS, 1989.
  A5, okł., [2],3-22,[2] s., ksero. z masz., [c. 400-450 zł].
  Niezależny Ruch Społeczny "Solidarność" im. Ks. Jerzego Popiełuszki.
  Zawiera: Droga Krzyżowa prowadzona przez ks. Stanisława Małkowskiego w Kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie w I rocznicę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki /noc z 19 na 20 października 1985 roku/; Homilia wygłoszona [przez Józefa Tischnera] w Kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie podczas Mszy za Ojczyznę 30 października 1988 r.
  - MM
 • Małopolski Kazimierz [pseud.] - właśc. Jerzy Surdykowski - uw
 • Małopolski Kazimierz [pseud.]: Wybory bez wyboru.
  Nowa Huta: b.w., 1984.
  A6, okł.kart., 50 s., powiel., c. 60 zł.
  Tytuł okł. S. 1 na II s. okł., s. 50 na III s. okł. S. 15-16 i 35-36 poprzestawiane.
  K-2380, G-84/273, BK-359, J-2071, BN-5392, Ka-4185, BJ-4453, FC-4175, Br-1657, ST15-2647, Nukat-4197249 - op
 • Małopolski Stanisław [pseud.]: Od wydawcy. - patrz w: Gdańsk - Dramat wojenny (1981-82). [oprac.]: Zespół autorski "Alfa". Kraków: Libertas 1984; Surdykowski Jerzy: Notatki gdańskie. [cz. 1]. Kraków: Libertas 1984. - uw
 • Małopolski Stanisław [ilustr.] - patrz: Jasiński Mirosław, Spychalski Mirosław: Opowieść heroiczna. Wrocław: Kret 1989. - uw
 • Mały konspirator - autorami anonimowego tekstu byli: Czesław Bielecki, Jan Krzysztof Kelus i Urszula Sikorska; wg WPP [t. V s. 42] redaktorką była Magda Leja. - uw
 • Mały konspirator. [Wyd. 1].
  Warszawa: Wydawnictwo CDN 1983.
  A6, okł., [4],3-29,[1] s., off. z masz., c. 60+40 zł.
  Okładka z papieru pakowego. Na IV s. okładki: c. 60 + 40 na fundusz rozwoju podziemia.
  K-2386, J-2072, BN-3252, BJ-0266, FC-11843, {Ka-1453=Ka-1454[brak info o okładce]}, Br-1658 - MM
  - nakład 1. - odległość tytułu od sygnetu wydawnictwa na okł.: 46 mm, na s. tytułowej flaga w nazwie wydawnictwa pod literą "a" w tytule;
  - nakład 2. - odległość tytułu od sygnetu wydawnictwa na okł.: 31 mm, na s. tytułowej flaga w nazwie wydawnictwa pod początkiem litery "r" w tytule.
 • Mały konspirator.
  Warszawa: Wydawnictwo CDN 1983.
  A6, okł., [4],3-29,[1] s., off. z masz., c. 60+40 zł.
  Okładka z papieru białego. Na IV s. okładki: c. 60 + 40 zł F.R.P., a u dołu sygnet CDN. Cena podana także na s. [30].
  K-2385, G-83/323, CJ-1712, J-2078, BJ-0267, FC-11844, Br-1663 - MM
 • Mały konspirator.
  Warszawa: Wydawnictwo CDN 1983.
  A6, okł., [3],3-29 s., powiel.
  Br-1662 - op
 • Mały konspirator.
  Gliwice: Wydawnictwo CDN 1983.
  A5, [2],29,[1] s.
  Ka-3380 - op
 • Mały konspirator.
  w: Puls 1983 nr 18 po s. 176.
  - uw
 • Mały konspirator.
  12 cm, okł., [1],2-24,[1] s, 3 s. czyste.
  Przedruk z: Puls 1983 nr 18 po s. 176. Wierna kopia, wraz z szarym poddrukiem z miniaturowej edycji pisma.
  - uw - MM
 • Mały konspirator.
  12 cm, okł., [3],2-24,[1] s, 1 s. czysta.
  Przedruk z: Puls 1983 nr 18 po s. 176, bez szarego poddruku z niewielką korekta rozmieszczenia stron.
  - uw - MM
 • Mały konspirator.
  Łódź: Oficyna Solidarność Walcząca, wrzesień 1983.
  A5, okł., [1],22,[1] s., stdr. z masz., c. 100 zł.
  Przedruk z wyd.: Warszawa: CDN 1983. [Nakład 2500 egz.]
  K-2383, W-34[off. z masz.], BŁ-113, J-2076, BN-3258[wg K], Ka-4118, BJ-0269, FC-11846, DBŁ s. 121 - MM
 • Mały konspirator.
  Warszawa: Wydawnictwo MKK [Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna], 1983.
  A5, okł.kart., [4],3-42 s., powiel., c. 60+40 zł na rozwój podziemia.
  [Przedruk z wyd.: Warszawa: CDN].
  K-2387, G-83/327*, J-2079, BN-3253, Ka-1455, BJ-0270, FC-11847, Br-1659 - MM
 • Mały konspirator.
  Wrocław: Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej 1983.
  A5, [2],21,[1] s., off. z masz., c. 80 zł.
  Przedruk z wyd.: Warszawa: CDN 1983. W kolportażu rozprowadzano spore ilości nakładowo wykonanych kopii kserograficznych tego wydania.
  K-2388, G-83/326, J-2080, BN-3255, Ka-4119, BJ-0271, FC-11848, Br-1661 - MM [+kopia ksero z charakterystycznymi uszkodzeniami]
 • Mały konspirator.
  Kraków: Biblioteka Obserwatora Wojennego; Powielarnia Puszcza Niepołomicka 1984.
  25 cm, 27,[1] s., off. z masz., c. 80 zł.
  Przedruk z wyd.: Warszawa: CDN 1983. Wersja mniejsza, różnice w IV s. okładki.
  K-2381, BK-360, Ka-3970, BJ-0273, FC-11850, KJ-32*[wg BJ], Br-1664 - op
 • Mały konspirator.
  Kraków: Biblioteka Obserwatora Wojennego, 1984.
  30 cm, okł.kart., [2],3-27,[1] s., off. z masz., c. 80 zł.
  Przedruk z wyd.: Warszawa: CDN 1983. Druk: Powielarnia Puszcza Niepołomicka. Wersja większa, różnice w IV s. okładki.
  G-84/275*[wg Obecność nr 9 s. 60], J-2083, BN-3250, BJ-0274, FC-08188, KJ-31 - MM
 • Mały konspirator. Poradnik dla dorosłych i młodzieży.
  Lublin: IRŚW NSZZ Solidarność 1983.
  A5, 24,[2] s., stdr. z masz., [c. 60-80 zł].
  Biblioteka Informatora Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność.
  Tytuł okł. Przedruk z wyd.: Warszawa: CDN 1983.
  K-2382, G-83/325, J-2075, S-153/1113, BN-3257[wg K], BJ-0268, FC-11845, Br-1666 - op
 • Mały konspirator. [wyd. rozszerz.]
  Poznań: Tymczasowy Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność"; druk: Oficyna Wydawnicza Syzyf [19]83.
  A5, 51 s., powiel., c. 80 zł.
  Przedruk z wyd.: Warszawa: CDN 1983 z poprawkami wynikającymi ze zmian ustawowych.
  K-2384, G-83/328, J-2077, BN-3259[wg K] - op
 • Mały konspirator.
  B.m.: Awers b.r. [1983].
  A5, [1],29 s., off. z masz., c. 60 zł.
  BJ-0272, FC-11849 - op
 • Mały konspirator.
  B.m.[Warszawa]: Oficyna Wydawnicza Solidność b.r. [1983-4].
  A6, okł.kart., [2],29 s., off. z masz., c. 60+40 zł na rozwój podziemia.
  Przedruk z wyd.: Warszawa: CDN 1983. W K [popr. w CJ s. 273], Ka i FC błędnie: Solidarność.
  Pil-1566, K-2389, G-84/274, G-85/232[wyd. 2, egz. bezpł.], J-2082 i J-2084[egz. bezpł.], BN-3254, Ka-1452, BJ-0275, FC-07385 - MM
 • Mały konspirator.
  Warszawa: b.w., b.r. [1983].
  A6, [2],29,[1] s., off. z masz., c. 60+40 zł na rozwój podziemia.
  Przedruk z wyd.: Warszawa: CDN 1983.
  G-83/324, J-2073 - op
 • Mały konspirator.
  B.m.: b.w., b.r. [1983-4].
  A5, okł., 24 s., stdr. z oryg., c. 50 zł.
  Przedruk z: Puls 1983 nr 18 po s. 176. U góry s. tytułowej tytuł rubryki w czasopiśmie: Z frontu. Bibliografia na III s. okł. Dodatkowo spięte z okładką z czystego papieru kryjącą okładkę oryginalną.
  CJ-1713, J-2081, BN-3251, Ka-1458, Br-1660 - MM [druk farbą niebieską]
 • Mały konspirator. Poradnik dla dorosłych i młodzierzy [!].
  B.m.: b.w., b.r. [1983 ?].
  A4, [2],24 s., powiel.
  Do użytku wewnątrz-organizacyjnego.
  K-2390, G-83/329, J-2074, BN-3256, Ka-1451, Hoo99/186, Br-1665 - op
 • Mały konspirator.
  Wrocław: Towarzystwo Kursów Społecznych 1988.
  33,[2] s.
  S-153/2452 - op
 • Mały poradnik drukarski.
  Warszawa: Wydawnictwo Głos 1980.
  A4, [2],7,[1] s., 5 k. jednostr. rys., powiel.
  BN-3260, Ka-1459, Hoo99/186, HN-000542044, BJ-2596, Br-1667 - MM
 • Mały ZEN - patrz: Biblioteczka Małych ZEN-ów. - uw
 • Man Stefan [red.] - patrz: [Tysiąc …] 1478 dni Nowej Huty. Kalendarium wydarzeń nowohuckich 13 XII 1981 - 13 X 1985. - uw
 • Mandalian Andrzej; X-666: Operacja: Kartagina !
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza 1985.
  A5, okł.kart., [2],196 s., off. z masz., c. 550 zł.
  Projekt okładki: Studio Be.
  Rec.: Naprzód 1986 nr 10 s. 21-22; Anna Wirowska [pseud. - właśc. Irena Szymańska]: Przeciw bladookiemu diabłu. Krytyka 1987 nr 25 s. 223-225.
  K-2391, CD-918, J-2085, BN-3261, Ka-1804, HN-000544570, KS-2852[wg CD], BJ-2597, Br-3160 - MM
 • Mandalian Andrzej [tłum.] - patrz: Brodski Josif: Wybór poezji. Oficyna Literacka 1985; 1987; Ginzburg Eugenia: Stroma droga. T. 1. Warszawa: Czytelnik 1990. - uw
 • Mandel Ernest: Dlaczego biurokracja nie jest nową klasą panującą ?
  Warszawa: OPP "Sigma"; RU SZSP Uniwersytetu Warszawskiego 1981.
  Wspólne Rozmowy. Materiały Szkoleniowe.
  Tłumaczenie [z francuskiego] Małgorzata Kowalska.
  BaBN - uw
 • Mandel Ernest: O biurokracji.
  Warszawa: OPP "Sigma"; RU SZSP Uniwersytetu Warszawskiego 1981.
  Archiwum Lewicy; [2].
  Tłumaczenie [z francuskiego] Piotr Ikonowicz. Sygn. druk.: Pow.UW. Zam. nr 1279/81 Nakład 1000 egz.
  - uw - MM
 • Mandel Ernest: O biurokracji i planowaniu gospodarczym.
  Wrocław: ZW ZSMP 1989.
  Biblioteczka Szkoły Marksizmu Historycznego. Na okładce nazwa serii: Biblioteczka Szkół …
  Tłumaczenie [z francuskiego] Piotr Ikonowicz i Małgorzata Kowalska.
  BaBN - uw
 • Mandelsztam Nadieżda: Ja.
  - w: Aneks 1974/75 nr 7-8 s. 159-171.
  - uw - MM
 • Mandelsztam Nadieżda: Ja - patrz: Archipelag Wolnej Myśli 2. Kraków: Kos 1981. Przedruk z: Aneks 1974/75 nr 7-8 s. 159-171. - uw
 • Mandelsztam Nadieżda: Mój testament.
  Warszawa: Wydawnictwo Krąg 1981.
  A6, okł., 18 s., stdr. z masz., [c. 20 zł].
  Zawiera: Andrzej Drawicz: Mandelsztamowie. Przedruk z: Aneks 1974 nr 6 s. 148-157.
  CD-1795, BN-3265, Ka-1461, Hoo99/186, BJ-2598, Br-1669 - MM
 • Mandelsztam Nadieżda: Nadzieja w beznadziejności.
  Londyn: Polonia Book Fund Ltd, 1976.
  22 cm, 371 s.
  Skrócone tłumaczenie z języka rosyjskiego.
  - uw - MM
 • Mandelsztam Nadieżda: Nadzieja w beznadziejności.
  Kraków: Wydawnictwo ABC 1981.
  A6, okł.kart., [2],5-367 s., off. z oryg., [c. 220 zł].
  Przedruk z wyd.: Londyn: Polonia 1976.
  Rec.: Marek Pieczara: Dotykanie ran. Kultura Niezależna 1989 nr 51 s. 62-76.
  CD-1796, BK-361, BN-3263, Ka-3794, BJ-2599, Br-1671[także: Wydaw. Kos ?] - MM
 • Mandelsztam Nadieżda: Nadzieja w beznadziejności. Część 1-2.
  Warszawa: Wydawnictwo Krąg 1982.
  A6, okł.kart., 187 + [1],188-371,[1] s., off. z oryg., c. 350 zł.
  Przedruk z wyd.: Londyn: Polonia 1976.
  K-2392, G-82/157, CD-1797, J-2086, BN-3262, Ka-1462, BJ-2600, Br-1670 - MM
 • Mandelsztam Nadieżda: Nadzieja w beznadziei.
  Warszawa: Wydawnictwo Wiedza i Życie 1997.
  Edukacja Europejska.
  ISBN 83-7184-856-0.
  - uw
 • Mandelsztam Nadieżda [fragm.] - patrz: Cywilizacja więzienna. Wypisy literackie. Cz. 1: Świadectwa rosyjskie. N[owa] [1984]. - uw
 • Mandelsztam Osip: Późne wiersze.
  Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1977.
  22 cm, 79 s.
  - uw
 • Mandelsztam Osip: Późne wiersze.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza kwiecień 1979.
  A5, okł.kart., 79 s., termofaks {japońskie matryce plastkowe tworzone stykowo w termokopiarce, powielanie jak z matryc białkowych; patrz: Konrad Bieliński. Rozmowa 10 [w:] Niepokorni. Rozmowy o Komitecie Obrony Robotników. Relacje członków i współpracowników Komitetu Obrony Robotników zebrane w 1981 roku przez Andrzeja Friszke i Andrzeja Paczkowskiego. Kraków: Znak 2008, s. 634} z oryg.
  Wybór, przekład i opracowanie: Stanisław Barańczak. Słowo wstępne: J.H. [pseud. - właśc. Stanisław Barańczak]. Druk. Zakłady Graficzne „NOWSZA” S-ka Akc. z o o. zlec. nr 31/79. Przedruk z wyd.: Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1977. Na trzech pierwszych s. Oświadczenie Niezależnej Oficyny Wydawniczej z 21 maja 1979 r.
  CD-1798, BN-3267, Ka-1465, Hoo99/186, HN-000404584, BJ-2602, Br-1672 - MM
 • Mandelsztam Osip: Późne wiersze.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Enklawa WE b.r. [1981].
  A5, okł.kart., 79 s., off. z oryg., [c. 80 zł].
  Wybór, przekł. i oprac.: Stanisław Barańczak. Słowo wstępne: J.H. [Przedruk z wyd.: Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1977].
  CD-1799, BN-3266, Ka-1464, Hoo99/186, BJ-2603 - MM
 • Mandelsztam Osip: Późne wiersze.
  Warszawa: b.w. [19]’83.
  A6, okł.kart., [3],2-62 s., off. z masz., [c. 160 zł].
  Wybór, przekład [z rosyjskiego] i opracowanie: Stanisław Barańczak. Słowo wstępne: J.H.
  K-2393, G-83/330*[SZ-7], CD-1800, J-2087, BN-3268, Ka-1463, BJ-2604 - MM
 • Manent Pierre: Intelektualna historia liberalizmu.
  B.m.: Wydawnictwo Kurs, 1990.
  A5, okł.kart., 116,[1] s., off. ze skł.
  Tłumaczenie: Marian Miszalski. Tytuł oryg.: Histoire intelectuelle du libéralisme. Calmann-Lévy 1987.
  - uw - MM
 • Manent Pierre: Intelektualna historia liberalizmu.
  Kraków: Arcana, 1994.
  ISBN 838622505X.
  - uw
 • Manifest ideowy Polskiej Partii Ekologicznej.
  B.m.: b.w. [Polska Partia Ekologiczna], b.r. [1988].
  A4, [5] s., ksero z masz.
  - MM
 • Manipulacja i obrona przed manipulacją. Sesja na Uniwersytecie Warszawskim 1981.
  B.m.[Kraków]: Kos, b.r. [1984].
  A5, [1],85 s.
  Zeszyty Edukacji Narodowej. Dokumenty.
  BN-3269*[wg Dom], KS-0177*[wg KB*], KJ-392*[wg BN*] - op
 • Manipulacja i obrona przed manipulacją. Sesja na Uniwersytecie Warszawskim 1981.
  B.m. [Warszawa]: Adsum; ON, b.r. [1984].
  A5, okł., 85 s., stdr. z masz., c. 180 zł.
  Zeszyty Edukacji Narodowej; [7]. Dokumenty.
  Sesja w dn. 24-26 kwietnia 1981. Zawiera teksty:
  - Barbara Malak, Zofia Zaron: Od redakcji;
  - Program sesji;
  - Andrzej Bogusławski: [Przemówienie otwierające sesję…];
  - Jadwiga Puzynina: Jak język pomaga manipulatorom;
  - Michał Głowiński: Opis papieskiej podróży. Z problemów manipulacji językowej;
  - St[anisław] Brodzki: Kilka uwag o manipulowaniu opinią przy pomocy półprawd;
  - Andrzej Paczkowski: Polityka prasowa władz 1926-1939 i 1944-1980;
  - Jerzy Kwaśniewski: O manipulowaniu w życiu społecznym;
  - Mirosław Kofta, Barbara Malak: Psychologiczne przesłanki podatności i odporności na wpływ społeczny;
  - Hanna Świda-Ziemba: Technika rozbijania grup jako jedna z najniebezpieczniejszych form manipulacji;
  - Barbara Czarniawska: Uczenie manipulowania i manipulowanie uczeniem się;
  - Krystyna Starczewska: Manipulacja czy wychowanie;
  - Andrzej Grzegorczyk: Etyczne problemy dyskusji.
  K-2394, G-84/276, J-2088, BN-3270, Ka-1466, Hoo99/186, HN-000544581, KS-0178, BJ-2605, Br-1673 - MM
 • Manipulacja i obrona przed manipulacją. Sesja na Uniwersytecie Warszawskim 1981.
  - w: Zeszyty Edukacji Narodowej. Tom I. Paryż: marzec 1986 s. 145-301.
  - uw - MM
 • Mannheim, Karl: Myśl konserwatywna.
  Warszawa: Kolegium Otryckie; Wydział Propagandy Rady Naczelnej ZSP, 1986.
  A5, okł.kart., 127,[1] s.
  Tłumaczenie Sławomir Magala. Podstawa tłum.: Essays on Sociology and Social Psychology. London 1953. Sygn. druk.: Uniwersitas z.94/86 n. 1000. Sygn. cenzora: N-64.
  - uw - MM
 • Manowski Aleksander - patrz: Więźniowie polityczni w PRL 1981-1983. ZK Hrubieszów i inne. Raport z walki o status więźnia politycznego w PRL. - uw
 • Manteuffel Ryszard: Czy rolnictwo indywidualne jest niewydolne? - patrz w: Widmo głodu albo meandry polityki rolnej PRL. Zeszyt 1. Poznań: Niezależna Oficyna Rolników 1981. - uw
 • Mańkowski Zygmunt [przedm. i red. nauk.] - patrz: Fijałka Michał: 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej 16.01. - 26.07.1944. Materiały na Sesję Naukową Instytutów Historii PAN i UMCS. [1983]. - uw
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2020. e-mail: muzeum@m-ws.pl ; bibula@incipit.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.