Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Mar - Mars

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 06.08.2020 r.
 
 
 ▬ Mar Felicja [rys.] - patrz: Małgorzata Korczak: Krople. 1983. – uw
 ▬ Mar Jan: Nobel dla Wałęsy - „osoba prywatna”. - patrz w: Nobel dla Wałęsy! Unia 1983. – uw
 opis książki Maracewicz Tomasz: Rozmowy z drużynowym.
Warszawa: b.w. [Wydawnictwo Harcerskie], 1989.
Biblioteczka Drużyny Harcerskiej; nr 2.
BAF07 s. 298 – op
 ▬ Maraton. Wydawnictwo. [do nr 18 w drukach nie jest podawana nazwa wydawnictwa]
- 1. - Krystyna Marek: Jałta po latach. Mińsk 1983;
- 2. - Jerzy Sokołowski „Mira”, Adolf Pilch „Góra”: Sprzymierzeńcy. Wspomnienia cichociemnych. 1983;
- 3. - Burza Wołyńska. Wspomnienia cichociemnych. 1983;
- 4. - Adam Boryczka „Brona”: Wojna wileńska. 1983;
- 5. - Paweł Zaremba: Rok 1920. 1983;
- 6. - Leopold Unger: Mój anty-raport o stanie wojennym. 1983;
- 7. - Tadeusz Żenczykowski: Geneza WiN. 1983;
- 8. - Stanisław Piłka: Jak i dlaczego wywołać wojnę? (Warszawa 13.12.1981). [1984];
- 9. - Milton Freedman[!] [Friedman]: Kapitalizm & wolność. 1984;
- 10. - Ursyn Radomski [pseud.]: Czerwiec 1976. Protest i propaganda. 1984;
- 11. - Stefan Korboński: Wybory 1947. 1984;
- 12. - Kazimierz Moczarski: Po powstaniu. 1984;
- 13. - Władimir Bukowski: Pacyfiści kontra pokój. [1984];
- 14. - Proces 12. Kraków 3 maja 1946. 1984;
- 15. - U źródeł Solidarności. Czerwiec - październik 1980. [19]’84;
- 16. - Marcin Król: Józef Piłsudski: ewolucja myśli politycznej. 1984;
- 17. - Bohdan Cywiński: Z dziejów Kościoła Katolickiego w Polsce niepodległej. 1984;
- 18. - Tadeusz Żenczykowski: Dwa komitety 1920 1944. Polska w planach Lenina i Stalina. [ok. 1985];
- 19. - Ludwik Dembiński: Prawo i władza. [1985];
- 20. - Ukraińcy w Polsce wobec Solidarności. 1985;
- 21. - Franciszek Jóźwiak, Władysław Gomułka: Nowotko - Mołojec. Z początków PPR. Relacje Franciszka Jóźwiaka i Władysława Gomułki. Posłowie Leopolity. [Tytuł okł.:] Kto zabił I sekretarza ? Relacje F. Jóźwiaka i W. Gomułki. 1985;
- 22. - Wacław Jędrzejewicz: Józef Piłsudski 1867-1935. Życiorys. 1985;
- 23. - Maciej Łopiński, Marcin Moskit, Mariusz Wilk: Konspira. Rzecz o podziemnej „Solidarności”. 1985;
- 24. - Widmo komunizmu. O wojnie w Afganistanie. ’85;
- 25. - Józef Mackiewicz antykomunista, kontrrewolucjonista: Wybór artykułów. ’86;
- 26. - Jan Kucharzewski: Od białego do czerwonego caratu. Wyd. skrócone przez autora. Cz. 1-2. 86;
- 27. - Szare Szeregi. Związek Harcerstwa Polskiego w czasie II wojny światowej. 1986 i 1987;
- 28. - Józef Mackiewicz: Lewa wolna. 1986;
- 29. - Józef Mackiewicz: Droga donikąd. 1987;
- 30. - Józef Mackiewicz: Nie trzeba głośno mówić. 1987;
- 31. - Szymon Szechter: Szechterezada. 1987. – uw
 ▬ Marchlewski Wojciech - patrz: J. Wojtek [pseud.] [wg BJ-2609 oraz SPP-V] – uw
 opis książki Marcickiewicz Jerzy: Obrachunki z systemem bolszewicko-faszystowskim w Polsce.
Poznań: Wydawnictwo WiS, 1990.
20 cm, 56 s.
BaBN-2.273.761, HN-002531253[błędnie: …z systemami…], BSejm – uw
 opis książki Marcickiewicz Jerzy: Wojna domowa w Polsce 1944-53. Tom I.
Poznań: KPN, b.r. [marzec lub kwiecień 1990].
A5, okł., 27 s., off. z masz.
BN-3276, Ka-1467, BJ-2610/1, FC-8891/1, Br-1674 – uw – MM
 opis książki Marcickiewicz Jerzy: Wojna domowa w Polsce 1944-53. Tom II. Lata 1947-1948; Tom II. Aneks. Stanisław Sojczyński - „Warszyc”, żołnierz dwóch konspiracji. Niepełna lista ofiar Zakładu Karnego we Wronkach. Indeks nazwisk i pseudonimów; Tom III. Lata 1949-1953.
B.m. [Poznań]: b.w. [KPN], © 1990 [t. II]; Poznań: Wydawnictwo Konfederacji Polski Niepodległej; Instytutu Badań Zbrodni Radzieckich na Narodzie i Państwie Polskim; Stowarzyszenia Kombatantów Oddziałów Leśnych - Rzeczypospolitej; Poznańskiego Klubu Historycznego im. dra Franciszka Witaszka, maj 1990 [t. III].
A5, okł., [2],38,[2],25 s., off. z masz.
Redaktorzy: Henryk Rychlewski [t. II], Dariusz Szyndler [t. II-III], Jarosław Rolewski [t. III].
BJ-2610/2-3, FC-8891/2-3 – uw – MM
 ▬ Marcinkowski, Stefan: Ewolucja stosunków polsko-niemieckich.
Chicago: Instytut Romana Dmowskiego. Oddział, 1989.
21 cm, 23,[1] s., err.
Odczyt wygł. w Instytucie Romana Dmowskiego w listopadzie 1988 r.
Nukat-1316983 – uw – MM
 ▬ Marcinkowski, Stefan: Ewolucja stosunków polsko-niemieckich.
B.m. [Świdnica]: Wydawnictwo Narodowe Reduta, b.r. [1990].
A5, okł.kart., 19,[1] s., druk typogr.
Przedruk z wyd.: Chicago: Instytut Romana Dmowskiego 1989, Sygn. druk.: DZG [Dolnośląskie Zakłady Graficzne] 2713-396-4-0573 15.000 8 90.
BaBN-2.269.810, Nukat-600686 – uw – MM
 ▬ Marciszuk Piotr [tłum. z ang.] - patrz: P.M. [krypt.] – uw
 ▬ Marczenko Anatol: Świadectwo robotnika [tłum. z: Workers under Communism, wiosna 1982] – tłum. Joanna Inglot. – patrz w: Pod czerwoną gwiazdą. Komunizm w różnych krajach. 1985. – uw
 ▬ Marczenko Georgij [pseud.] – właśc. Richard Wurmbrand – uw

 ▬ Richard Wurmbrand, dysydent rumuński, na emigracji od 1964 r. napisał tekst wielokrotnie wydawany od połowy lat 1970-tych pod kilkoma podobnymi tytułami, m.in. [tyt. ang.]: Was Karl Marx a Satanist?; Marx and Satan. Był on tłumaczony na wiele języków. Tekst ten, przeredagowany, ukazał się w jęz. polskim jako: Georgij Marczenko [pseud.]: Kim jestem? Dusza Marksa. – uw
 opis książki Marczenko Georgij [pseud.]: Kim jestem? Dusza Marksa.
Kreuzlingen: C.M.C.W. [ok. 1976].
– uw
 opis książki Marczenko Georgij [pseud.]: Kim jestem? (Szkic o Karolu Marksie).
M.w.[?]: wydaw. [?], r.w. [ok. 1984].
A5, 45 s., off. z masz.
Tytuł okł.
J-2089, BN-3274*[wg K{brak takiego opisu}], BaBN-1.425.076, Ka-4925, Nukat-4025497[UKSW] – op
 opis książki Marczenko Georgij [pseud.]: Kim jestem? Dusza Marksa.
B.m.: b.w., b.r. [1984].
16 cm, 61 s., off. z oryg.
Przedruk z: Kreuzlingen: C.M.C.W. [po 1976].
K-2396*, J-2090*[wg Pil-1576], BN-3271*[wg K*], BJ-2607, FC-8888, Nukat-2590293[18 cm] – op
 opis książki Marczenko Georgij [pseud.]: Kim jestem?
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1984].
23 cm, 73 s.
Nukat-3808298[UAM] – op
 opis książki Marczenko Georgij [pseud.]: Kim jestem? Dusza Marksa.
Warszawa: Wydawnictwo Rewers, 1985.
A6, okł.kart., 61 s., off. z oryg., [c. 110-165 zł].
{Przedruk z: Kreuzlingen: C.M.C.W. [po 1976]}.
K-2395, G-85/234*, J-2093*, BN-3272, BJ-2608, FC-8889, Ka-4546 – MM
 opis książki Marczenko Georgi [pseud.]: Kim jestem.
B.m. [Wrocław]: b.w., b.r. [1984].
A6, okł., 8 s., stdr. z masz., [c. 20 zł].
Biblioteczka Robotnicza; 2.
/Streściła J./ [na podstawie:] Georgij Marczenko: Kim jestem?, stron 61, bez miejsca i roku wydania.
G-An-Hoo/9, CJ-1714, J-2091, BN-3270a*[wg J], BaBN-2.283.747, Ka-1468, ST15-2668, Nukat-4197252[UMK] – MM
 opis książki Marczenko Georgi [pseud.]: Kim jestem.
Wrocław: Oficyna Wydawnicza im. Grzegorza Przemyka, 1984.
A6, 8 s., stdr. z masz., bezpł.
Biblioteczka Wyrostka; 3.
/Streściła J./ [na podstawie:] Georgij Marczenko: Kim jestem?, stron 61, bez miejsca i roku wydania.
K-2397, J-2092*, BN-3273*[wg K], BaBN-1.884.605, Hoo99/186, BJ-2606, FC-8887 – MM
 ▬ Marczenko Georgij [pseud.] – patrz teksty wydawane pod nazw. autora: Richard Wurmbrand – uw

 opis książki Marczewski Jan: Ustrój gospodarczy Polski wyzwolonej. Wyd. 2.
Karlstad: Wydaw. Polskie; Główne Biuro Zagraniczne Konfederacji Polski Niepodległej, 1987.
20 cm, [2],22 s.
Na okł.: Dokumenty KPN.ISBN 91-7019-004-6.
Nukat-1788280[BJ] – uw
 opis książki Marczewski Jan: Ustrój gospodarczy Polski wyzwolonej.
B.m. [Łódź]: Wydawnictwo Polskie, 1988.
A5, okł.kart., 3-30 s., stdr. z masz., c. 150 zł.
Zeszyty Myśli Politycznej KPN. Seria B: Ustrój Trzeciej Rzeczypospolitej; Nr 2.
Tytuł okł. Właśc. nazwa autora: Jean Marczewski.
BŁ-114, J-2094, BN-3277, Ka-1469, Hoo99/186, HN-002198382, BJ-2611, FC-8892, Br-1675, ECS-00679, ST15-2669, Nukat-603527 – MM
 ▬ Marecka Elżbieta [proj. okł.] - patrz: Czego nie ma w podręcznikach… Historia. Wyd. II. Kraków: Wydawnictwo Krzyża Nowohuckiego 1981. – uw
 ▬ Marek Andrzej [pseud.] - właśc. Andrzej Chojnowski – uw
 ▬ Marek Andrzej [pseud.]: Z dziejów walki Ukraińców w Rosji o niepodległość. - patrz: Janusz Sobczak, Piotr Lewicki [pseud.]: Wschód; Andrzej Marek [pseud.]: Z dziejów walki Ukraińców w Rosji o niepodległość. [1983?]. – uw
 opis książki Marek Bogdan: Wyznaje jeden materializm, a Marks jest jego prorokiem… Marksizm-Leninizm w świetle marksistowskiego przede wszystkim religioznawstwa. Wyd. pierwsze.
B.m.: b.w., kwiecień 1985.
A5, [2],55 s., masz. przeb.
Staraniem Redakcji Miesięcznika Społecznego Stowarzyszenie Publicystów Politycznych w Polsce.
J-4100*[wg Pil-1579], BN-3278*[wg Pil] – op
 opis książki Marek Jan Paweł: Uwaga „Polityka”!
Warszawa: b.w., 1984.
A5, okł.kart., [3],2-247 s., ksero z masz.
Ł-262, J-2095 – MM
 ▬ Marek Krystyna: Jałta po latach.
- w: Kultura 1982 nr 5/416 s. 54-71.
– uw – MM
 opis książki Marek Krystyna: Jałta po latach.
Kraków: Biblioteka Promienistych, 1983.
A6, 20 s., stdr. z oryg., [c. 20-30 zł].
Przedruk z: Kultura 1982 nr 5/416 s. 54-71.
K-2399, G-83/333, BK-362, J-2096, BN-3280*[wg K]=BN-1767[błędny opis wg K-1946*], Sup-573, [BJ-2615, FC-8895 - 1985; off. z oryg.], KJ-198*[wg K-1946*]=KJ-393*, ECS-05161, Nukat-3692411[ECS] – op
 opis książki Marek Krystyna: Jałta po latach.
Kraków: Wydawnictwo Rota, 1983.
A5, okł.kart., 25 s., powiel., c. 50 zł.
Tytuł okł. Na IV s. okł. fikcyjny numer ISBN 83-104-0010-9. Przedruk z: Kultura 1982 nr 5/416 s. 54-71.
K-2400, G-83/332, Ł-263c [oraz 15 s., b.r. Ł-263b], BK-363, J-2097, BN-3281[opis zgubiony w wyd. książkowym], Sup-574*[wg Ł - 15 s.]=Sup-575, Ka-1472, BJ-2612, FC-8893, KJ-394, ECS-04152, ST15-2670, Nukat-2474088 – MM
 opis książki Marek Krystyna: Jałta po latach.
Mińsk [właśc. Warszawa]: b.w. [Maraton], 1983.
A5, 20 s., powiel., c. 40 zł.
1 [pozycja wydawnicza].
Przedruk z: Kultura 1982 nr 5 s. 54-71 z niewielkimi zmianami.
K-2401=K-2402*[CJ s. 273], G-83/331, Ł-263a, J-2098, BN-3284*[wg K], Sup-576, BJ-2614, FC-8898, Ka-4837, ST15-2671, Nukat-4125313[UMK] – op
 ▬ Marek Krystyna: Jałta po latach. Wrocław: Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej 1983. A4, 10 s., powiel., c. 20 zł. Biblioteka aro 6. Pismo Akademickiego Ruchu Oporu we Wrocławiu. Druk ukończono we wrześniu 1983 r. J-2100*[wg Pil-1583], BN-3286*[wg Pil], Sup-577*[wg Pil], BNWC-0200, ST15-2674 – uw [jest to czasopismo]
 opis książki Marek Krystyna: Jałta po latach.
B.m. [Warszawa]: Głos, b.r. [1983].
A5, okł., 15,[2] s., stdr. z masz., c. 50 zł.
Tytuł okł. Przedruk z: Kultura 1982 nr 5 s. 54-72.
K-2403, G-83/334, Ł-263a, J-2099, BN-3283, Sup-578[off.]=Sup-579*{[1985], stdr. - wg Pil}, Ka-1471, Hoo99/186, HN-000509731, BJ-2613, FC-8894, Br-1676, ECS-00680, ST15-2672, Nukat-958754 – MM
 opis książki Marek Krystyna: Jałta po latach.
B.m. [Bydgoszcz]: Catacumbus, 1984.
A6, 23,[1] s., stdr. z oryg. i masz., c. 60 zł.
Przedruk z: Kultura 1982 nr 5 s. 54-71.
K-2398*, G-84/277*[wg SZ-7], J-2101, BN-3279*[wg J], Sup-580, ST15-2673, Nukat-4202243[UMK] – op
 opis książki Marek Krystyna: Jałta po latach.
B.m. [Poznań]: Niezależna Inicjatywa Wydawnicza Errata, [19]’85.
A5 poz., [2],30 s., powiel., c. 60 zł.
Przedruk z: Kultura 1982 nr 5 s. 54-71.
G-85/236, CJ-1715, J-2102, BN-3282*[wg J], BaBN-2.249.286, Sup-582, Ka-1470, BJ-2616, FC-8896, Nukat-687336 – op
 opis książki Marek Krystyna: Jałta po latach.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1984-1985].
A6, 36 s., powiel., [c. 50 zł].
[Mały Zen].
Nazwisko autora pod tekstem na s. 35. Przedruk z: Biblioteka [ARO] nr 6, Pismo Akademickiego Ruchu Oporu we Wrocławiu.
K-2404, G-85/235, J-2103, BN-3285=BN-1769[błędny opis wg K-1947*], Sup-581{[Wrocław]}, Ka-554[Jałta…], Hoo99/178[Jałta…], HN-000542868, BJ-2617, FC-8897, Br-1677, ECS-00386, Nukat-972261 – MM
 ▬ Marek Krystyna: Jałta po latach. - patrz w: Jałta wczoraj i dziś. Wybór publicystyki 1944-1985; Spadek Jałty. Wybór artykułów. Warszawa 1983. – uw
 ▬ Marek Q - patrz: Konflikt sumienia w związku ze służbą wojskową na świecie. Wrocław: Wolność i Pokój ’87. – uw
 ▬ Marenches Alexandre de: Przepowiednie dla świata [tłum. z: Paris Match, 8 wrzesień 1988]. – patrz w: Pokrętne ścieżki. 1989. – uw
 ▬ Marer Paul: Stosunki gospodarcze między ZSRR a Europą Wschodnią. - patrz w: Ekonomia wyzysku. Dokumenty. Profil [1986]; J. Kamar, Paul Marer: Ekonomia wyzysku. Dokumenty. Olsztyn: Niezależny Instytut Wydawniczy 1981. – uw
 ▬ Margański Jerzy [współtłum.] - patrz: Friedrich August von Hayek: Droga do niewolnictwa. Warszawa: Niepodległość. – uw
 ▬ Marginess. – patrz: Andrzej Dobrzyński: Marginess. Rysunki. Szczecin: Wydawnictwo Wolność i Pokój, 1989. – uw
 ▬ Marianowicz Antoni [wiersze w:] Poezja odnowy. Warszawa: Wydawnictwo im. gen. E. Nila-Fieldorfa 1981. – uw
 ▬ Marianowicz Piotr [ilustr.] - patrz: Paweł Pożarski: O Królewnie Śnieżce i 10 mln [dziesięciu milionach] krasnoludków. Warszawa: Rytm 1985; Paweł Pożarski: O złym królu Wojcieszku i dzielnym rybaku Leszku. Warszawa: Rytm 1985. – uw
 ▬ Mariański Antoni [pseud.] - właśc. Ryszard Terlecki – uw
 ▬ Mariański Antoni [pseud.]: Czterdziesty siódmy.
- w: Arka 1985 nr 10 s. 124-131; nr 11 s. 70-79; nr 12 s. 86-95; 1986 nr 14 s. 89-96; nr 15 s. 73-79; nr 16 s. 85-90; 1987 nr 17 s. 93-98; nr 18 s. 54-60; nr 20 s. 72-77; 1988 nr 21 s. 72-77; 1988 nr 23 s. 99-104; 1989 nr 25 s. 92-98; nr 28 s. 108-117. - ten tekst w nieco zmienionej postaci opublikowano jako: Ryszard Terlecki: Dyktatura zdrady. Polska w 1947 roku. Kraków: Arka 1991.
– uw
 opis książki Maritain Jacques: Drogami klęski.
Warszawa: Polska Oficyna, 1942.
17 cm, 90,[5] s., err.
CBK-672 – uw
 opis książki Maritain Jacques: Drogami klęski.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1983.
A5, okł.kart., 92 s., powiel., c. 70 zł.
Tytuł oryg.: Á travers le désastre. 1941. [Tłumaczenie z francuskiego i wstęp: Czesław Miłosz]. Przedruk z wyd.: Warszawa: Polska Oficyna 1942. Na s. tytułowej błędnie imię: Jaques.
K-2405, G-83/335, CD-1700, J-2104, BN-3287, Ka-1476, HN-000544583, KS-3162*[wg CD], BJ-2618, FC-8899, Br-1678, ECS-01447, ST15-2675, Nukat-475879 – MM
 opis książki Maritain Jacques: Humanizm integralny. Zagadnienia doczesne i duchowe nowego świata chrześcijańskiego.
Londyn: Veritas, 1960.
19 cm, 222 s.
Biblioteka Polska. Seria Niebieska; t. 14.
Przekład z hiszpańskiego: Tytuł oryg.: Problemas espirituales y temporales de una nueva cristiandad.
– uw
 opis książki Maritain Jacques: Humanizm integralny.
Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1981.
A5, okł.kart., [2],V,188 s., off. z masz., c. 200 zł.
Przedmowa: January Budzisz. Przedruk z wyd.: Londyn: Veritas 1960.
BN-3288, Ka-1477, BJ-2619, FC-8900, Br-1679, ST15-2676, {ECS-02682, Nukat-582906 – błędnie Fed poz. 3289[tj. wydaw. Zbliżenia]} – MM
 opis książki Maritain Jacques: Humanizm integralny. Zagadnienia doczesne i duchowe nowego świata chrześcijańskiego.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Zbliżenia, 1981.
A5, okł.kart., [2],7-222 s., off. z oryg., c. 240 zł.
Przedruk z wyd.: Londyn: Veritas 1960.
BN-3289[b.r.], BJ-2620, FC-8901, Nukat-646895 – op
 ▬ Markiewicz Jarosław - patrz: Jot Em [krypt.], Jan Marty [pseud.] – uw
 opis książki Markiewicz Wojciech: Co się wydarzyło w Lubinie.
B.m. [Warszawa]: Oficyna WE [Wydawnictwo Enklawa], b.r. [1982 ?].
A5, [1],5,[2] s., c. 30 zł.
Tytuł okł. Prezentowany tekst wyszedł spod pióra…
{J-2106*[A6], BN-3291 – błędnie tytuł: …w Lublinie}, BaBN-1.987.523, Ka-3778, ECS-04247, Nukat-973963 – op
 ▬ Markiewicz Wojciech: Co się wydarzyło w Lubinie? [art. zdjęty przez cenzurę z tyg. Polityka nr 30 z dn. 11.09.1982 r.]
- anonimowo w: Biuletyn Dolnośląski nr 8(39), VIII/XI 1982, s. 4-7 - MM;
- w: Nie nr 2, wrzesień 1982;
- w: Zbrodnie stanu wojennego. Wydawnictwo im. Orląt Lwowskich [1982].
– uw
 ▬ Markiewicz Zbigniew M. - patrz: Znaki Kościoła w Tatrach. – uw
 ▬ Markovic Daniel Julij [właśc. nazwisko] - patrz: Mikołaj Arżak – uw
 opis książki Markowa Anna: Rozwałka.
Katowice: Oficyna Śląska, 1989.
A5, okł.kart., 158,[1] s., off. ze skł., nakł. 2500 egz., [c. 5000 zł].
Biblioteka Wolnego Słowa.
Opracował graficznie: Jerzy Miciak. Skład i druk: Gliwice: Niezależne Wydawnictwo Wokół Nas.
BN-3292*[wg MBPŁ], KS-2864*[wg MJ], Ka-4246, HN-002063303, BJ-2621, FC-8902, Br-1680, ECS-00681, ST15-2677, Nukat-1475917 – MM
 ▬ Markowa Anna - patrz: Marta Koźmian [pseud.] – uw
 ▬ Markowska M. [teksty w]: Błogosław Ojczyźnie, wyrwij ją z niewoli… Polskie kolędy patriotyczne 1861-1983. KOS [1987]. – uw
 opis książki Markowski Jan: Nie iść czy?
Wrocław: Nakładem A C A, 1984.
A4, [1],5 s., powiel., c. 20-[30] zł.
Tytuł można również odczytać: Nie iść? czy. Dotyczy wyborów do Sejmu i Rad Narodowych.
Br-1681 – MM
 ▬ Markowski L. [teksty w]: Błogosław Ojczyźnie, wyrwij ją z niewoli… Polskie kolędy patriotyczne 1861-1983. KOS [1987]. – uw
 ▬ Markowski Michał Piotr [pseud. - właśc. Irena Bajerowa]: Jak oduczamy się mówić i myśleć - czyli o nowomowie w PRL. - patrz w: [Czterdzieści] 40 lat władzy komunistycznej w Polsce. Myśl [1987]. – uw
 ▬ Markowski Paweł [oprac. graf.] - patrz: W[ładimir] Sorokin: Kolejka. Oficyna Literacka 1988. – uw
 opis książki Markowski Stanisław: A mury runą, runą, runą… Zapis fotograficzny z lat 1980-1989.
Kraków: Związek Polskich Artystów Fotografików; NSZZ „Solidarność” Region Małopolska, październik 1989.
A5, [8] s., druk rotograwiurowy.
Druk towarzyszący wystawie. Zawiera tekst Elżbiety Morawiec i 10 zdjęć.
Rec. wystawy: Jerzy Sadecki: Świadectwo. Tygodnik Solidarność nr 22(59), 3.XI.1989 r., s. 18.
Hoo99/186, Ka-3955, Br-1682, Nukat-1350491 – MM
 opis książki Markowski Stanisław, Górka Witold: Gdańsk Sierpień ’80.
Poznań: Galeria Fotografii „Od Nowa”; NSZZ „Solidarność” MKZ – Wielkopolska, luty 1981.
30 x 17 cm, okł., [16] s., druk rotograwiurowy.
Zawiera noty o autorach, wiersz „Postulat 22” oraz 36 fotografii. Projekt i opracowanie graficzne: Adam Borowski. Sygn. druk.: PZGK 6 - 3209/81 - 3000 – [sygn. cenzora:]P-17/226.
Hoo99/175[Gdańsk…], ECS-04693, Nukat-889269 – MM
 ▬ Markowski Stanisław - patrz: Witold Górka, Stanisław Markowski: „Gdańsk - sierpień 80”. (30.VIII - 1.IX Stocznia im. Lenina). Kraków: Galeria ZPAF październik - listopad 1980; Wystawa fotografii p.t. „Księdzu Jerzemu”, Mistrzejowice XI-XII 1984 rok. [Kraków 1984]. – uw
 ▬ Markowski Stanisław [opracowanie] – patrz w: Świadectwa. Polska po 13 grudnia w fotografii. Przegląd Wiadomości Agencyjnych 1986. – uw
 ▬ Markowski Tadeusz - patrz: Samorządne władze terenowe w zreformowanym ustroju gospodarczym PRL. [Łódź]: Konwersatorium DiP [1981]. – uw
 opis książki Markowski Wojciech Tomasz: W pętli reform.
Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1981.
A5, okł.kart., [2],47 s., powiel., [c. 30-45 zł].
BN-3294, Ka-1473, Hoo99/186, HN-000391418, BJ-2622, FC-8903, Br-1683, ECS-02683, ST15-2679, Nukat-1175236 – MM [stempel i sygn.: N„S” Reg. Mazowsze; Kom. Zakł. Nr 274 przy Instytucie Onkologii, Warszawa; 57]
 ▬ Markowski Zbigniew [pseud.] - właśc. Andrzej Krawczyk – uw
 opis książki Markowski Zbigniew [pseud.]: Od realizmu do zwątpienia. Pięć szkiców z najnowszej historii Czechosłowacji.
B.m. [Lublin]: Wydawnictwo Antyk, b.r. [1986].
A5, okł.kart., [1],1,[1],2-74 s., stdr. z masz., c. 250 zł.
Biblioteka ABC.
Zawiera: Powstanie praskie; Luty 1948; Proces Slanskiego; Praska wiosna [druk w Vacat w 1984]; Normalizacja [anonimowy druk jako samodzielna broszura w 1982 r. pt.: Normalizacja po czesku].
K-3647, G-86/211, CJ-1159, J-2108, BN-3295, Ka-1475, Hoo99/186, Br-1684, ECS-00682, ST15-2680, Nukat-582909 – MM
Odmiany okł.:
– Okł. drukowana kolorem jasnobrązowym. BJ-2623, FC-8879 – MM;
– Okł. drukowana kolorem szarobrunatnym. – MM
 ▬ Markowski Zbigniew [pseud.][przekł. i wstęp] - patrz: Michaił Heller, Aleksander Niekricz: Historia ZSRR. Rządy utopii. Warszawskie Wydawnictwo Historyczne [1985]. – uw
 opis książki Marks Karol, Engels Fryderyk: Marks do Engelsa; Engels do Marksa w Londynie [dwa listy].
B.m.: b.w., b.r.
A5, 303-313 s.
Ka-4493 – op
 ▬ Marksizm a rzeczywistość [tytuł sfingowany w BN]. - patrz: W. Michalczyk: Filozofia. Łódź: NZS Politechniki Łódzkiej, [po 1986]. – uw
 opis książki Marksizm i szatanizm. I - Marks i Szatan; II - Epilog wielkiej gry.
Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, 1981.
A5, 43 s.
Tytuł nagł. Autorem drugiej części jest Helena Grott-Nowomiejska.
BN-3296, Hoo99/186 – op
 opis książki Marksizm i szatanizm. I - Marks i Szatan; II - Epilog wielkiej gry.
Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, b.r. [1982].
A5, 43 s., off. z masz.
Wolni z Wolnymi - Równi z Równymi.
Autorem drugiej części jest Helena Grott-Nowomiejska.
{K-2409, J-2109, Ka-3063 - r.w. 1982}, G-82/158*[SZ-7], BN-3297, ST15-2681, ECS-04820, Nukat-3008263=4505301[Dom] – op
 opis książki Marksizm i szatanizm. I - Marks i Szatan; II - Epilog wielkiej gry.
Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, b.r. [lata 1990-te].
A5, 43 s., ksero.
Autorem drugiej części jest Helena Grott-Nowomiejska.
– uw – MM
 ▬ Markus Jan [pseud.] - właśc. Ryszard Legutko – uw
 opis książki Marsz Pierwszej Kompanii Kadrowej 6-12 sierpnia 1914-1983.
B.m. [Kielce - wg Pil; Kraków - wg BJ]: b.w., b.r. [1983].
A4, s. A-F., [10] s., powiel.
J-2110*[wg Pil-1592], BJ-2624{[10 s.]}, FC-8906, KJ-395*[wg BJ] – op
 opis książki Marsz protestacyjny. 17-22.VIII [1981]. Wolność dla więźniów politycznych.
Opole: Opolski Komitet Obrony Więzionych za Przekonania, 1981.
A5, 4 s., stdr. z masz.
Zawiera: Apel i Instrukcję dotyczącą marszu protestacyjnego.
– MM
 ▬ Marsz protestacyjny. 17-22 VIII [1981]. - patrz też: Ogólnopolski marsz protestacyjny. – uw
 ▬ Marszałek Edward Śmigły-Rydz. 1886-1986. B.m. [Kraków]: b.w. [Związek Legionistów Polskich], b.r. [1989]. 24 cm, 32 s. Przedruk z wyd. Londyn: Instytut J. Piłsudskiego 1986. BN-3298*[wg MBPŁ], BaBN-1.995.849, KJ-396*[wg BN*] – uw [jest to przedruk oficjalny, cenzurowany, nosi sygnaturę cenzury: O-12]
 opis książki Marszałek J. Piłsudski do Przedstawicielstwa Narodowego.
Łódź: Niezależne Wydawnictwo Studenckie Paragraf; NZS UŁ [Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Łódzkiego], 1981.
A5, okł., 12 s., off. z masz.
Do użytku wewnętrznego.
Zawiera wystąpienia Józefa Piłsudskiego w Sejmie w dniach: 10 lutego 1919 r.; 20 lutego 1919 r.; 22 listopada 1922 r.; 28 listopada 1922 r.; 29 maja 1926 r. Wybór na podstawie wyd.: Warszawa: Centralne Biuro Wyborcze BBWzR 1928.
BŁ-160, [BN-4322, BaBN-1.334.723 - Marszałek Piłsudski do…], Ka-1478=Ka-1907, BJ-3561, FC-7889, ST15-2682, Nukat-1158338=1505579 – MM
+ kopia ksero opr. w kart., okł. ze stemplem: NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej przy B.P. i R.I. [Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji, ul. Uniwersytecka 2/4] „Chemitex” w Łodzi, sygn. 30. – MM
 opis książki Marszałek Polski Józef Piłsudski w Białymstoku.
Białystok: Białostocka Oficyna Wydawnicza, maj 1985.
A5, okł., [3],2-5,[1] s., stdr. z masz., c. 25 zł.
Tytuł okł. Przedruk z: Na Szerokim Świecie 1935 nr 31 i 33 z dn. 4 i 8.VIII.1935 r.
K-2411, G-85/237*, Ł-An-14*, J-2111, BN-3299, HN-000509739, Ka-5071, Br-1685, Nukat-2888786 – MM
 opis książki Marszałek w poezji polskiej.
Kraków: [Wydawnictwo] Rota, 1985.
A5, okł., 3-26 s., powiel., c. 85 zł.
Tytuł okł. [Wiersze o Józefie Piłsudskim]. Wyboru dokonał Krzysztof A[ndrzej] Jeżewski. Autorzy tekstów: Włodzimierz Perzyński, Julian Tuwim, Światopełk Karpiński, Maria Jasnorzewska (Pawlikowska), Emil Zegadłowicz, Allan Kosko, Władysław Sebyła, Józef Czechowicz, Jan Lechoń, Marian Hemar, Kazimierz Wierzyński, Czesław Miłosz, Krzysztof A. Jeżewski. Przedruk z: Kultura 1985 nr 5 s. 3-19.
K-2410, G-85/238, CD-74*[wg K], BK-364, J-2112, S-155/2797, BN-3300, Sup-583, Ka-3971, KS-0590, BJ-2625, FC-8907, KJ-397[błędnie: Jerzewski], Br-1686, ST15-2683, Nukat-1721733 – op
 opis książki Marsze głodowe. Łódź, Grudziądz. [teka zdjęć].
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1984].
A6, 10 odb. fotogr., [c. 300 zł].
Foto Wspomnienia; Komplet 5.
K-2412*[10 k., 5 fot.], G-84/279, J-2113, BN-3301*[wg K*], BJ-2626, FC-8908 – op
 ▬ Marszycki Janusz: Od wydawcy. - patrz: Tadeusz Mazowiecki: Internowanie. Rzymskokatolickie Wydawnictwo im. Ignacego Loyoli 1989. – uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.