Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Mart - Marz

Data ostatniej korekty tekstu: 09.01.2018 r.
 
 
 • Martini Dorota [ilustr.] - patrz: Barańczak Stanisław: Sztuczne oddychanie. [wyd. 2 popr.] Krakowska Oficyna Studentów k [1980]. - uw
 • Martinowa Halina [red.] - patrz: Łączność, sabotaż, dywersja. Kobiety w Armii Krajowej. Warszawa: OW Prom 1987. - uw
 • Martowa Ida [pseud.]: Marzec 1968. Nieudana próba zamachu stanu.
  - wcześniejsza red. tekstu patrz: J. Ginzburg, B. Possowicz, M. Sebełowicz [pseud.]: Ze stygmatem wodzów; KSS KOR - Klub Oszukiwaczy Rewolucji; Marzec 1968 - nieudana próba zamachu stanu w Polsce. - uw
 • Martowa Ida [pseud.]: Marzec 1968. Nieudana próba zamachu stanu.
  Warszawa: b.w., 1981.
  24 cm, 31,[1] s., druk.
  BN-3302[A5], Ka-3846, ECS-03781, ST15-2684, Nukat-64640, wg BJ s. 10 przypis 29 jest to SB-cka fałszywka
  na s. 5 w prawie całym nakładzie usuwano nazwisko: A. Menc- / wela - autora tekstu „Sprawa Komandosów”:
  - przez zamazanie czarnym tuszem - MM;
  - wytarcie wierzchniej warstwy papieru - MM;
  - rzadko można znaleźć egzemplarz z nieusuniętym nazwiskiem Mencwela - MM
 • Martowa Ida [pseud.]: Marzec 1968. Nieudana próba zamachu stanu. Warszawa: b.w., 1981. 31,[1] s., ksero. - uw – MM
  - Broszura powstała przez sklejenie jednostronnych kart A4 do formatu A5. Kopia egz. z zaczernionym nazwiskiem Mencwela i obok na marginesie wpisanym pionowo tym nazwiskiem. – MM;
  - Spięty plik jednostronnych kopii ksero [kserograf płytowy] formatu A4 z egz. z zaczernionym nazwiskiem Mencwela. – MM
 • Martowa Ida [pseud.]: Marzec 1968. Nieudana próba zamachu stanu.
  Warszawa: b.w. [Unia Nowoczesnego Humanizmu], 1981.
  A5, [2],50 s.
  BN-3303, wg BJ s. 10 przypis 29 jest to SB-cka fałszywka - op
 • Martowa Ida [pseud.]: Marzec 1968. Nieudana próba zamachu stanu. /z komentarzem/.
  [Szczecin: Pomorska Oficyna Studentów i Młodej Inteligencji, 1981].
  Zeszyt Ośrodka Pracy Politycznej RU SZSP Politechniki Szczecińskiej.
  wg: Lizak Wojciech: Węgry 1956. Próba zapisu wydarzeń. Szczecin 1981, s. [56]. - uw [bibułopodobny druk SZSP]
 • Marty Jan [pseud.] - właśc. Jarosław Markiewicz - uw
 • Marty Jan [pseud.]: Wszędzie jest ziemia.
  Warszawa: Bez cenzury 1982.
  A6, 14 s., masz. przeb.
  Zawiera 9 wierszy.
  K-2413*, G-82/159*, CD-919, CJ s.273, J-4101* - op
  niejasne czy istnieją: masz. przeb., off. z masz. - czy oba.
 • Marty Jan [pseud.]: Wszędzie jest ziemia.
  Warszawa: b.w. 1982.
  A6, okł., 11,[3] s., off. z masz., [c. 20 zł].
  Ilustracja podpisana: collage z collage.
  Rec.: Pseudonim [pseud. - właśc. Włodzimierz Bolecki]: Arka Kraków 1984 nr 7 s. 71-72.
  J-2105, BN-3290[Bez cenzury], Ka-1481, KS-2858 - op
  niejasne czy istnieją: masz. przeb., off. z masz. - czy oba.
 • Marty Jan [pseud.] [wiersze w]: Antologia wierszy wojennych. Warszawa: Nowa 1982; Na skrzyżowaniu Azji i Europy. Wiersze polskie 1980-84; Świadectwa. Polska po 13 grudnia w fotografii. Przegląd Wiadomości Agencyjnych 1986. - uw
 • Marucha-Poleski Józef: Czas skończyć z prowizorium.
  B.m.[Kraków]: Wydawnictwo Krajowe KON, 1989.
  A5, [5],21 s., ksero, c. 1000 zł.
  Komitet Ocalenia Narodowego. Eureka; Z. 11.
  BK-365, BN-3304*[wg BK], Hoo99/173[Czas…], KJ-398* - op
 • Marucha-Poleski Józef: Do posłów i senatorów Zgromadzenia Narodowego PRL.
  B.m.[Kraków]: Wydawnictwo Krajowe KON, 1989.
  A5, [4],46 s., ksero, c. 1000 zł.
  Komitet Ocalenia Narodowego. Eureka; Z. 7.
  BK-366, BN-3305*[wg BK], KJ-399* - op
 • Marucha-Poleski Józef: Droga ocalenia narodu.
  B.m.[Kraków]: Wydawnictwo Krajowe KON, 1989.
  A5, [3],39 s., ksero, c. 1000 zł.
  Komitet Ocalenia Narodowego. Eureka; Z. 13.
  BK-367, BN-3306*[wg BK], BJ-400* - op
 • Marucha-Poleski Józef: Kryzys czy krach socjalizmu.
  B.m.[Kraków]: Wydawnictwo Krajowe KON, 1989.
  A5, [3],48 s., ksero, c. 1000 zł.
  Komitet Ocalenia Narodowego. Eureka; Z. 1.
  BK-368, BN-3307*[wg BK], BJ-401* - op
 • Marucha-Poleski Józef: List otwarty do pana M. Gorbaczowa.
  B.m.[Kraków]: Wydawnictwo Krajowe KON, 1989.
  A5, [4],26 s., ksero, c. 1000 zł.
  Komitet Ocalenia Narodowego. Eureka; Z. 5.
  BK-369, BN-3308*[wg BK], Ka-713[bez nazw. autora], KJ-402* - op
 • Marucha-Poleski Józef: Mowy do narodu polskiego.
  B.m.[Kraków]: Wydawnictwo Krajowe KON, 1989.
  A5, [3],35 s., ksero, c. 1000 zł.
  Komitet Ocalenia Narodowego. Eureka; Z. 2.
  Mowa XX. Przesłanie do narodu.
  BK-370, BN-3310*[wg BK], Ka-712, KJ-404* - op
 • Marucha-Poleski Józef: Mowy do narodu polskiego.
  B.m.[Kraków]: Wydawnictwo Krajowe KON, 1989.
  A5, [4],38 s., ksero, c. 1000 zł.
  Komitet Ocalenia Narodowego. Eureka; Z. 8.
  Mowa XVIII Do idealistów marksistowskich.
  BK-371, BN-3309*[wg BK], KJ-403* - op
 • Marucha-Poleski Józef: Myśli.
  B.m.[Kraków]: Wydawnictwo Krajowe KON, 1989.
  A5, [2],53 s., ksero, c. 1000 zł.
  Komitet Ocalenia Narodowego. Eureka; Z. 12.
  BK-372, BN-3311*[wg BK], KJ-405* - op
 • Marucha-Poleski Józef: Myśli Polaka.
  B.m.[Kraków]: Wydawnictwo Krajowe KON, 1989.
  A5, [2],32 s., ksero, c. 1000 zł.
  Komitet Ocalenia Narodowego. Eureka; Z. 3.
  BK-373, BN-3312*[wg BK], KJ-406* - op
 • Marucha-Poleski Józef: O naprawę Rzeczypospolitej.
  Warszawa: nakładem autora; Wydawnictwo Krajowe KON 1992.
  20 cm, okł.kart., 64 s., druk.
  Komitet Ocalenia Narodowego. Eureka.
  Zawiera teksty: O naprawę Rzeczypospolitej; Primum Philosophari; Polonia Liquidata. Na s. 44-45 autor przedstawia pokrótce historię swych tekstów.
  - uw - MM
 • Marucha-Poleski Józef: Quo vadis, Polonia?
  B.m.[Kraków]: Wydawnictwo Krajowe KON, 1989.
  A5, [3],23 s., ksero, c. 1000 zł.
  Komitet Ocalenia Narodowego. Eureka; Z. 6.
  BK-374, BN-3313*[wg BK], KJ-407* - op
 • Marucha-Poleski Józef: Słowo o polityce polskiej.
  B.m.[Kraków]: Wydawnictwo Krajowe KON, 1989.
  A5, okł., [1],15 s., ksero, c. 1000 zł.
  Komitet Ocalenia Narodowego. Eureka; Z. 9.
  BK-375, BN-3314*[wg BK], BJ-2628[off. z masz.], KJ-408* - op
 • Marucha-Poleski Józef: U progu III Rzeczypospolitej.
  B.m.[Kraków]: Wydawnictwo Krajowe KON, 1989.
  A5, [2],21 s., ksero, c. 1000 zł.
  Komitet Ocalenia Narodowego. Eureka; Z. 10.
  BK-376, BN-3315*[wg BK], KJ-409* - op
 • Marucha-Poleski Józef: Wokół kantów "Okrągłego stołu".
  B.m.[Kraków]: Wydawnictwo Krajowe KON, 1989.
  A5, okł., [2],21 s., ksero z masz., c. 1000 zł.
  Komitet Ocalenia Narodowego. Eureka; Z. 4.
  BK-377, BN-3316*[wg BK], BJ-2629, KJ-410* - op
 • Marucha-Poleski Józef - patrz: Poleski Michał [pseud.]: Memoriał do narodu polskiego. Kraków: Wydawnictwo Polskie [1980 ?]. - uw
 • Marucha-Poleski Józef - patrz: Bogusz Lech [pseud.] - uw
 • „Maruda”: Obława. - patrz: Drogi cichociemnych. - uw
 • „Maruda” [pseud. - właśc. Bernard Wiechuła]: Szewce. - patrz: „Burza” (Drogi cichociemnych). Grot 1984. - uw
 • Marusczyk Konrad [tłum.] - patrz w: Konfederacja Polski Niepodległej. [1981]. - uw
 • Maryan Maciej [wybór] - patrz: Miłosz Czesław: Wybór utworów. Warszawa: Sowa, UW 1981. - uw
 • Marynowicz Krzysztof: Kościół wciąż na celowniku.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza imienia Armii Krajowej, 1983.
  A4, okł., 56 s., powiel., c. 150 zł.
  Tytuł okł. i nagł. Spis treści na 3 s. okł.
  K-2414, G-83/336, J-2114, BN-3317, Ka-1479, BJ-2630, Br-1687, ECS-04720, Nukat-3033882[ECS] - MM
 • Marzec. Kalendarium wydarzeń 1968 roku.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  10 s.
  S-155/1573 - op
 • Marzec. Kalendarz wydarzeń 1968 roku.
  B.m.: b.w., b.r. [198 ?].
  10 s., powiel.
  Z historii ruchu młodzieżowego w PRL.
  BN-3317a[wg ARP] - op
 • Marzec 1968.
  Poznań: Biblioteka NZS AR 1981.
  A4, 19 s., powiel.
  Zbiór dokumentów, publicystyki i wierszy dotyczących marca 1968. Autorzy tekstów: Roman Bratny, Paweł Jasienica, Stefan Kisielewski, Ryszard Krynicki, Władysław Machejek.
  KS-0380, BJ-2636 - op
 • Marzec 1968.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa 2 1981.
  A5, okł.kart., 64 s., stdr. z masz., c. 60 zł.
  Towarzystwo Kursów Naukowych. Zeszyty Naukowe. Seria: Kolokwia. 148 [pozycja wydawnicza].
  Zeszyt przygotował do druku: Stefan Amsterdamski. Zawiera: Jacek Bocheński: Marzec; Adam Michnik: Refleksje o marcu; Krzysztof Śliwiński, Adam Kersten, Krzysztof Wolicki, Marcin Król, Tomasz Burek, Andrzej Werner, Andrzej Krasiński, Stefan Amsterdamski, Artur Hajnicz, Maria Janion - głosy w dyskusji; wypowiedzi: Jan Górski, Stanisław Krajewski; Jerzy Jedlicki: Organizowanie nienawiści; Andrzej Drawicz: Marzec w prasie PRL; Stefan Amsterdamski: Marzec w filozofii i filozofia Marca.
  Ł-266, BN-3326, Ka-1485, Hoo99/187, HN-000484791, KS-0095, BJ-2633, Br-1688 - MM
 • Marzec 1968.
  B.m.[Warszawa]: Odrodzenie b.r. [1981].
  A4, 18 s.
  Ka-1480 - op
 • Marzec 1968. Dokumenty. I - Odezwy i ulotki; II - W poszukiwaniu programu odnowy. Satyra studencka; III - Relacje z wydarzeń. Procesy.
  B.m.[Warszawa]: NZS PW b.r. [1981].
  A5, 61,[3] + 63,[1] + 63,[1] s., off. z oryg., [c. 260 zł].
  Sygnatura drukarska ta sama na wszystkich częściach: ZPD PW. z.6454, n.2000. Przedruk z: „Wydarzenia marcowe 1968” i „Polskie przedwiośnie”. Paryż: Instytut Literacki 1969.
  BN-3327+BN-3328+BN-3329, Sup-585, Ka-1486, Hoo99/187, HN-000510069, BJ-2635, Br-1689 - MM[całość oprawiona w karton]
 • Marzec 1968. Kalendarium wydarzeń w ośrodkach akademickich w Polsce.
  B.m.[Kraków]: Powielarnia KU NZS UJ 1981.
  A4, [4] s., powiel.
  Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  BJ-2637, Br-1690[fot.] - op
 • Marzec 68. Jednodniówka NZS.
  B.m.[Kraków]: NZS AM b.r. [1981].
  A5, [16] s., off. z masz., [c. 10 zł].
  Redakcja: Joanna Okolska, Dariusz Fenikowski. Zawiera na s. [2-14]: Andrzej Friszke: Marzec 1968. [przedruk z: Głos Wolny, Wolność Ubezpieczający. Warszawa 1980 nr 4-5]. Według BJ różne kolory druku [czarny, sepia].
  BK-378, BN-3318[wg BK], BJ-2638+BJ-2639{m.w. [Warszawa]} - MM
 • Marzec 1968 - nieudana próba zamachu stanu w Polsce. - patrz: J. Ginzburg; B. Possowicz; M. Sebełowicz [pseud.]: Ze stygmatem wodzów; KSS KOR - Klub Oszukiwaczy Rewolucji; Marzec 1968 - nieudana próba zamachu stanu w Polsce. - uw
 • Marzec ’68.
  Olsztyn: NZS Akademia Rolniczo-Techniczna 1981.
  A4, [1],4-36 s., powiel.
  Na podstawie: „Polskie przedwiośnie”. Paryż: Instytut Literacki 1969.
  Sup-584 - op
 • Marzec ’68. Satyra studencka.
  Warszawa: b.w. 1981.
  A5, [1],119-139 s.
  Ka-3972 - op
 • Marzec ’68. Sesja na Uniwersytecie Warszawskim. Zeszyt 1.
  Warszawa: Studencka Oficyna Wydawnicza Sowa 1981.
  A5, okł.kart., 48 s., off. z masz.
  Zawiera: Jacek Kuroń: Między Październikiem 56 a Marcem 68; Kazimierz Dejmek: Casus „Dziady”; Andrzej Braun: Co działo się na nadzwyczajnym walnym zebraniu Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich; Stefan Amsterdamski: Marzec w filozofii i filozofia Marca; Władysław Krajewski: Skutki Marca dla filozofii polskiej; Jan Józef Lipski: Kwestia żydowska. Sygn. druk.: Pow. UW. Zam. nr 1055/81 Nakład 1000 egz.
  Ł-265/1, BN-3321, Ka-1483/1, Hoo99/187, KS-0096[wg KB], BJ-2631/1, Br-1693 - MM
 • Marzec ’68. Sesja na Uniwersytecie Warszawskim. Zeszyt 2.
  Warszawa: Studencka Oficyna Wydawnicza Sowa 1981.
  A5, okł.kart., 56 s., off. z masz.
  Zawiera: Jan Lityński: Jak doszło do wydarzeń marcowych; Jan Walc: Ruszamy z posad bryłę świata; Zbigniew Bujak: Robotnicy 1968; Jerzy Jedlicki: Organizowanie nienawiści; Andrzej Drawicz: Marzec w prasie PRL; Kazimierz Wóycicki: Młodzież, Kościół, Marzec; Adam Michnik: Dziedzictwo Marca; Krzysztof Wolicki: Dziedzictwo Marca; Samorządność Uniwersytetu przed Marcem, po Marcu i perspektywy na przyszłość - dyskusja panelowa (Wacław Gajewski, Andrzej Bogusławski, Stefan Jackowski, Włodzimierz Kołos, Adam Sikora, Jerzy Szacki). Sygn. druk.: Pow. UW. Zam. nr 1293/81 Nakład 1000 egz.
  Ł-265/2, BN-3322, Ka-1483/1, Hoo99/187, KS-0096[wg KB], BJ-2631/2, Br-1694 - MM
 • Marzec 68. Sesja na Uniwersytecie Warszawskim 1981. [Wybór].
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza nowa; ON, b.r. [1983].
  A5, okł.kart., 66,[2] s., off. z masz., c. 110 zł.
  Zeszyty Edukacji Narodowej; [5]. Dokumenty.
  Tytuł okł. Sesja w dniach 8-28 marca 1981 r. Zawiera teksty:
  - Jacek Kuroń: Między Październikiem 56 a Marcem 68;
  - Kazimierz Dejmek: Casus „Dziady”;
  - Andrzej Braun: Co działo się na nadzwyczajnym walnym zebraniu Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich;
  - Stefan Amsterdamski: Marzec w filozofii i filozofia Marca;
  - Jan Józef Lipski: Kwestia żydowska;
  - Oświadczenie w związku z notatką PAP z dnia 9.III.1981 r. [podp.:] Stanisław Krukowski;
  - Jan Walc: Ruszamy z posad bryłę świata;
  - Zbigniew Bujak: Robotnicy 1968;
  - Jerzy Jedlicki: Organizowanie nienawiści.
  S. 3 i 4 oraz 21 i 22 zamienione miejscami [błąd układu stron na matrycy].
  K-2415, G-83/337, Ł-264a, J-2115, BN-3320, Ka-1482, Hoo99/187, HN-002197634, KS-0097, BJ-2634, FC-8919, Br-1691=Br-1692, ECS-02691, ST15-2698, Nukat-744295 - MM
  Odmiany okładki drukowanej offsetem:
  - w dole IV s. okł. cena: 110 zł - MM;
  - w dole IV s. okł. brak ceny, zapewne dalszy, przy inflacji, nakład - MM [stemple własn.: Szpigiel Halina].
 • Marzec 68. Referaty z sesji na Uniwersytecie Warszawskim w 1981 roku.
  Warszawa: Otwarta Rzeczpospolita - Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii, 2008.
  21 cm, 192 s.
  Red. tekstów i noty o aut. Marek Gumkowski, Maria Ofierska. Teksty referatów wygłoszonych na sesji „Marzec 68” w dniach 8, 11, 13, 18, 20, 21, 22 i 23 marca 1981 r. podajemy w wersji ogłoszonej wówczas w wydawnictwach drugiego obiegu, z drobnymi poprawkami językowymi i interpunkcyjnymi. Wprowadzenie Andrzeja Friszkego „Sesja marcowa 1981” zostało napisane w 2008 r. specjalnie dla tej książki.
  - uw - MM
 • Marzec 68. Sesja na Uniwersytecie Warszawskim 1981. [Wybór].
  B.m.[Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza nowa; ON b.r. [1984].
  A5, okł.kart., 66,[2] s., ksero. z masz., [c. 110 zł].
  Zeszyty Edukacji Narodowej. Dokumenty.
  J-2116, KS-0099[wg MJ] - op
 • Marzec 68. Sesja na Uniwersytecie Warszawskim 1981. [Wybór].
  B.m.[Kraków]: b.w., b.r. [1984].
  A5, 66,[2] k., ksero jednostr., [c. 200 zł].
  Przedruk z wyd.: Nowa.
  BK-379*[wg Pil], J-2117*[wg Pil-1601], BN-3319*[wg BK], KS-0098*[wg MJ*], KJ-411* - op
 • Marzec 68. Wyjęte z nr. 28-29 kwartalnika politycznego Krytyka.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza 1989.
  A5, 21-67 s., off. z masz., [c. 200 zł].
  Tytuł okł.
  S-155/1615, BN-3324*[wg MBPŁ, BUW], KS-0674[67 s.], BJ-2632 - op
 • Marzec ’68. - patrz: Władysław Bieńkowski: Marzec ’68. [Warszawa]: druk: Wydawnictwo Wrzesień [1981]. - uw
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2020. e-mail: muzeum@m-ws.pl ; bibula@incipit.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.