Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Mas - Mę

Data ostatniej korekty tekstu: 06.05.2019 r.
 
 
 • Masaryk Tomasz. Wybrał i opracował Paweł Bodnar [pseud.].
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza 1980 [k.tytułowa]; 1979 [okładka].
  A5, okł.kart., 100 s., powiel.
  Zeszyty Kursów Naukowych. Seria: Idee.
  Zawiera: Paweł Bodnar [pseud.]: Prekursor "socjalizmu z ludzką twarzą". Druk: Zakł. Graf. NOWA, zlec. 140/79.
  BN-3330, Ka-1487, Hoo99/200[Tomasz…], BJ-2640, Br-1695 - MM
 • Masiak Kazimierz - patrz: Krajewski Andrzej: Region USA. Działacze "Solidarności" o kraju, o emigracji, o sobie. Londyn: Aneks 1989. - uw
 • Maski Amos: Mimo wolny. [Wiersze].
  Kraków: b.w., 1982.
  masz. przeb.
  K-2416*[wg Wezwanie 1982 nr 2/3 s. 118], G-82/160*, CD-920*[wg K*], J-4102*, BN-3331*[wg K*], KS-4909*[wg CD*], KJ-412* - op
 • Masław [pseud.] - właśc. Mikołaj Chylak [rys.] - patrz: Kowalski Miłosz [pseud.]: Mikołajek w szkole PRL. (Przygody Mikołajka). - uw
 • Masoneria w dokumentach kościoła katolickiego.
  Wydawnictwo Jestem Polakiem [1985-9].
  Wiad. wg: Liszewski Karol: Wojna polsko - sowiecka 1939 r. Jestem Polakiem [1989] IV s. okł. - op
 • Mat. [pseud. - właśc. Mieczysława Buczkówna] [wiersze w]: Antologia wierszy wojennych. Warszawa: Nowa 1982. - uw
 • Matecki Andrzej [wiersze w:] Poezja odnowy. Warszawa: Wydawnictwo im. gen. E. Nila-Fieldorfa 1981. - uw
 • Matera Marek: Monarchowie i pretendenci. Tablice genealogiczne.
  Warszawa: Wydawnictwo Pro Fide Rege et Lege, 1990.
  A5, okł., 24 s.
  Biblioteczka Monarchisty.
  Na II s. okł.: Spis tablic; na III s. okł.: Wykaz znaków i skrótów.
  Hoo99/187 - uw - MM
 • Materiał do dyskusji.
  Katowice: Komisja Programowa przy Śląsko-Dąbrowskiej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność", listopad 1983.
  A5, 7,7A,8,[1] s., off. z masz.
  Tytuł nagł.: Propozycja oświadczenia programowego [wg J*].
  K-2417, G-83/338*[SZ-7], J-2118*, BN-3332*[wg K] - op
  - patrz podobne: Materiały do dyskusji. Katowice: Komisja Programowa przy Śląsko-Dąbrowskiej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność", listopad 1983.
 • Materiał do dyskusji nad programem działalności organizacji zakładowej NSZZ "Solidarność" w Stoczni Gdańskiej.
  Gdańsk: luty 1981.
  A5, 7 s., off. z masz.
  I Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" w Stoczni Gdańskiej. Sygn.: 72/49/81.
  BN-3928 - MM
 • Materiały dla delegatów na Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Regionu Małopolska.
  B.m.[Kraków]: Regionalna Komisja Wyborcza Region Małopolska b.r. [1981].
  A5, okł., 20,[4] s., druk. typogr.
  Paginacja z okładką.
  BK-381, BN-3920[wg BK], BJ-3153 - op
 • Materiały dla delegatów na wyborcze Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Regionu Małopolska. Część 1-4.
  B.m.[Kraków]: b.w. [NSZZ "S"] b.r. [1981].
  A5, 16 + 46,[1] + 22 + 52 s., druk. typogr.
  BJ-3154 - op
 • Materiały do dyskusji.
  Katowice: Komisja Programowa przy Śląsko-Dąbrowskiej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność", listopad 1983.
  A5, 7,7A,8 s., [prawdopod.] off. z masz.
  Inc.: Przedstawiamy do szerokiej dyskusji naszą propozycję oświadczenia programowego NSZZ "Solidarność"…
  Br-2055[fot.] - MM [ksero, po s. 8 strona czysta]
  - patrz podobne: Materiał do dyskusji. Katowice: Komisja Programowa przy Śląsko-Dąbrowskiej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność", listopad 1983.
 • Materiały do historii. - patrz: W.Z.B.: Okres błędów i wypaczeń. Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu. - uw
 • Materiały do historii PRL. Zeszyty Historyczne; nr 7. - patrz: Sołżenicym Aleksander: Archipelag Gułag 1918-1956. [fragm.]. Warszawa: [1985]. - uw
 • Materiały do historii PRL. Zeszyty Historyczne; nr 8. - patrz: Białostocczyzna w latach konspiracji i walk 1939-1944; Akcja „Burza” w okręgu białostockim A.K. Warszawa, Białystok: [Unia Nowoczesnego Humanizmu 1985]. - uw
 • Materiały do historii PRL. Zeszyty Historyczne; nr 9. - patrz: W.Z.B.: Okres błędów i wypaczeń. Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu. - uw
 • Materiały do historii PRL.
  Warszawa: b.w. [Unia Nowoczesnego Humanizmu] b.r. [1985].
  A5, [2],133 s., off., [c. 380-400 zł].
  Zeszyty Historyczne; nr 10.
  Opracował W.Z.B. [krypt.]. Zawiera teksty: Grupy i sylwetki "właścicieli" PRL; Działalność masonerii; Marian Kałuski: Kościół Katolicki w PRL; List otwarty mgr inż. Kazimierza Cwojdy; Sympozjum, Kraków 1981; Marian Rajski: Tabu czyli ile dolarów płacimy za wyeksportowany węgiel? ZSRR boi się polskiego ludu; Antoni Graca [pseud.]: Groźny zakręt historii na polskiej równi pochyłej; W.Z.B.: Uwagi i wnioski.
  K-2418, Ł-268, J-2119*, BN-3333, BJ-2641 - op
 • Materiały do historii PRL. Zeszyty Historyczne; nr 11. - patrz: Ujarzmienie ekonomiczne. Warszawa b.r. - uw
 • Materiały do historii PRL. Zeszyty Historyczne; nr 12. - patrz: Moralne dno kultury PRL. Gdańsk: [Unia Nowoczesnego Humanizmu] [1986 ?]. - uw
 • Materiały do studiów i dyskusji nad współczesnym polskim folklorem literackim.
  B.m.: b.w., b.r. [1982].
  A4, 5 k., masz.
  Br-1696 - op
 • Materiały drugiej tury obrad I Krajowego Zjazdu NSZZ „Solidarność”. (Gdańsk, 26 IX - 7 X 1981 r.). Fragmenty stenogramu i uchwały. B.m.: b.w., b.r. [1981]. A5, [4],156 s., off. ze składopisu i masz.
  Druk wyprodukowany przez służby antysolidarnościowe. Wykonanie techniczne identyczne jak w drukach sygnowanych przez ZWDiZ GZP - Zarząd Wydawnictw, Drukarń i Zaopatrzenia Głównego Zarządu Politycznego WP.
  BJ-3125, FC-8933 - uw - MM
 • Materiały i uwagi dotyczące warunków wznowienia działalności związkowej.
  B.m.[Poznań]: NOW-a [Narodowa Organizacja Wyzwoleńcza] "Lechia" 1982.
  A4, [13] s., powiel.
  Tytuł nagł. Przedruk z: Wojenny Informator Prasowy Ogólnopolskiego Komitetu Oporu NSZZ "Solidarność" Okręg Północ. Gdańsk 1982.
  K-2419, J-2122*[wg K], BN-3334[wg K] - op
 • Materiały Informacyjne dla Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. - patrz: Tadeusz Aziewicz, Jerzy Boczoń, Andrzej Roter: Czy społeczeństwo zaakceptuje kapitalizm? Fragmenty referatu wygłoszonego podczas II Gdańskiego Kongresu Liberałów w dniu 18 listopada 1989 r. Przekaz K [1989]; Charakterystyka nowin krajowych za…; Marek Kir [pseud.]: Jak powinna funkcjonować nasza gospodarka. Opinie pracowników państwowych zakładow [!] przemysłowych. Przekaz K [1989]; Marek Kir [pseud.]: Patologia społeczna. Przekaz K [1989]; Marek Kir [pseud.]: Podmiotowość społeczeństwa polskiego w badaniach socjologicznych. Przekaz K [1989]; Ryszard Kuszłeyko: Szkielet polskich dylematów i recept gospodarczych. Przekaz K [1989]; Jan Otto: Emisja dwutlenku siarki w Polsce. Szkodliwość i możliwości przeciwdziałania. Przekaz K [1989]; Jan Otto: Realne przedsięwzięcia dla ochrony środowiska. Na przykładzie województwa szczecińskiego. Przekaz K [1989]. - uw
 • Materialy na nadzwyczajne zebranie delegatów. Opole 10-11.7.
  Opole: NSZZ „Solidarność” Region Ziemi Opolskiej 1981.
  A5, [23] s.
  Ka-5103 - op
 • Materiały na pierwsze Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze. Część pierwsza.
  Warszawa: NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze czerwiec 1981.
  A5, okł.kart., 19,[1] s., druk.
  Zawiera: Porządek obrad; Regulamin obrad; Regulamin wyboru władz; Uchwała nr 1; Skład Zarządu MKZ. Sygn. druk.: DRP Zam. 521/10/81.
  BN-3921, Hoo99/187, HN-000509759, Ka-5092/1, Br-2049/1 - MM
 • Materiały na pierwsze Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze. Część druga.
  Warszawa: NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze czerwiec 1981.
  A5, okł.kart., 34,[1] s., druk.
  Zawiera: Sprawozdanie MKZ; Uchwała nr 2; Uchwały finansowe. Sygn. druk.: DRP Zam. 521/10/81.
  Hoo99/187, HN-000509759, Ka-5092/2, Br-2049/2 - MM
 • Materiały na pierwsze Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze. Część trzecia.
  Warszawa: NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze czerwiec 1981.
  A5 poz., okł.kart., 42 s., druk.
  Zawiera: Listy wyborcze kandydatów. Sygn. druk.: DSP Zam. 3731/CD Nakł. 8000 egz.
  Hoo99/187, Ka-5092/3, BaBN, Br-2049/3 - MM
 • Materiały na pierwsze Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze. Część czwarta.
  Warszawa: NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze czerwiec 1981.
  A5, okł.kart., 35,[1] s., druk.
  Zawiera: Charakterystyki kandydatów do list wyborczych kandydatów. Sygn. druk.: DSP Zam. 3731 nakł. 8000 egz.
  Hoo99/187, Ka-5092/4, Br-2049/4 - MM
 • Materiały na Pierwsze Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Region Olsztyn. 26.VI-28.VI.1981.
  Olsztyn: b.w. [NSZZ „Solidarność” RO] 1981.
  A5, [8] s.
  Tytuł okł.
  BN-3923[wg WBPTor] - op
 • Materiały opracowane przez Sieć Organizacji Zakładowych NSZZ „Solidarność” Wiodących Zakładów Pracy.
  Poznań: b.w., wrzesień 1981.
  Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”. Zespół ds. Reformy Gospodarczej; Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” HCP.
  Dot. samorządu pracowniczego.
  Br-1697[fot.] - op
 • Materiały I [pierwsze]-go Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” w Polskich Liniach Oceanicznych (Gdynia 7-10 stycznia 1981).
  Gdynia: PLO 1981.
  A5, 52 s., różne liczbowania.
  Tytuł okł.: 1 Zakładowe Zebranie Delegatów: (materiały). Do użytku wewnątrz-związkowego. [N podaje też tytuł: Materiały z pierwszego Zebrania …].
  BN-3932 - op
 • Materiały pomocnicze do lekcji wychowawczych.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, 12 s.
  Ka-5161 - op
 • Materiały pomocnicze do lekcji wychowawczych. [1].
  B.m.: b.w., b.r. [1986].
  A5, 8 s., off. z masz., [c. 30 zł].
  BJ-2642/1 - op
 • Materiały pomocnicze do lekcji wychowawczych. Zeszyt 2.
  B.m.: b.w., b.r. [1986].
  A5, 11 s. , off. z masz., [c. 40 zł].
  Hoo99/187[8 s.], BJ-2642/2 - op
 • Materiały programowe w sprawie nowego systemu pomocy socjalnej dla studentów.
  B.m.[Warszawa]: Krajowa Komisja Koordynacyjna Niezależnego Zrzeszenia Studentów b.r. [1981].
  38 s.
  Hoo99/187 - op
 • Materiały sprawozdawcze Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” Katowice. I Walne Zebranie Delegatów Regionu woj. Katowickiego. Katowice, 1 września 1980 - 27 lipca 1981 r.
  Katowice: NSZZ „Solidarność” 1981.
  A5, okł., [2],2-17,12,3,[2],4-23,[1] s., off. z masz.
  BN-3929[wg BŚ], BJ-3205 - MM
 • Materiały. Ustalenia, wnioski, propozycje, rezolucje, uchwały. - patrz: [Druga] II Konferencja Krajowych Sekcji Branżowych i Zawodowych NSZZ „Solidarność”, Gdańsk, 30-31 sierpnia 1981 r. Materiały. Ustalenia, wnioski, propozycje, rezolucje, uchwały. – uw
 • Materiały z II [drugiego] Ogólnopolskiego Spotkania Bibliotekarzy NSZZ „Solidarność” w Szczecinie 9 - 11.02.1981 r.
  Szczecin: Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy WiMBP [Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej] 1981.
  A5, okł.kart., 60 s., off. z masz.
  Sygn. druk.: WiMBP 248/81 700 egz. Do użytku wewnątrzzwiązkowego.
  BJ-3203 - MM
 • Materiały z dziejów Polski 1945-1980. - patrz: Od października 1956 do grudnia 1970. Cz. I-III. - uw
 • Materiały z Krajowej Konferencji NSZZ „Solidarność” nt. Reforma gospodarcza a warunki realizacji porozumień społecznych, Łódź, grudzień 1980 r.
  Łódź: UŁ 1981.
  24 cm, 61 s.
  NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Łódzkiego.
  BaBN - op
 • patrz również: Reforma gospodarcza a warunki realizacji porozumień społecznych. Krajowa Konferencja NSZZ "Solidarność" grudzień 1980. Łódź: NSZZ "Solidarność" MKZ Ziemi Łódzkiej [1981]. Zeszyty Problemowe NSZZ "Solidarność" MKZ Ziemi Łódzkiej; nr 1. - uw
 • Materiały z obrad plenarnych. (Wybór).
  Kraków: [NZS] 1981.
  A4, [13] s., powiel.
  Niezależne Zrzeszenie Studentów.
  BJ-3080 - op
 • Materiały z ogólnopolskiego spotkania bibliotekarzy zorganizowanego pod auspicjami NSZZ "Solidarność" w Szczecinie dnia 29.10.1980 r.
  Szczecin: [TZ NSZZ "S" WiMBP] 1980.
  A5, 29 s., off z masz.
  Tymczasowy Zarząd NSZZ "Solidarność" przy WiMBP [Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej] w Szczecinie.
  BJ-3100 - op
 • Materiały z I [pierwszego] Krajowego Zjazdu Delegatów Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Kraków, 3-6 kwietnia 1981 roku.
  B.m. [Kraków]: NZS UJ Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1981.
  A5, okł., 88 s., off. z masz., [c. 10 zł].
  Opracowanie: Anna Galicka, Jan Maria Rokita.
  BK-381, BN-3885*[wg BK], Hoo99/187, HN-000539059, BJ-3078, FC-8739, Br-1698[3-87 s.] - op
 • Materiały z I-go [pierwszego] Zjazdu Delegatów Solidarności przygotowali dla "Semafora" Marek Tumidajewicz i Piotr Bielawski. A4, 6 s., druk. - Dodatek samoistny do pisma Semafor Wrocław 1981 nr 11 [podobny chyba był również w nr 12]. - uw - MM
 • Materiały z sesji naukowej poświeconej problemom funkcjonowania języka we współczesnych społeczeństwach.
  Kraków: NSZZ "Solidarność" Wydziału Filologicznego UJ 1981.
  A5, 89 s.
  Ka-5105 - op
 • Materiały Zjazdowe. - patrz: [Pierwszy] I Zjazd NZS, Kraków 3-5.IV [1981]. Materiały Zjazdowe. NZS, AGH [1981]. - uw
 • Matjanowska Maria: Internowanie.
  Wrocław: Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej listopad 1983.
  A5, okł., [1],35 s., off. z masz., c. 120 zł.
  Na okładce również: Szczecin 1982 r. - miejsce i rok napisania wspomnień.
  K-2420, G-83/339, CD-921, J-2121, BN-3335[tu błędny układ s. 12-23 i 22-23], Ka-1490, KS-2869, BJ-2643, Br-1699 - MM
 • Matka Teresa z Kalkuty: Droga miłości.
  Warszawa: Pax, 1978.
  18 cm, 63,[5] s., [2] k. il.
  Przeł. Sylwester Zalewski. Tytuł oryg.: „A gift for God”.
  - uw
 • Matka Teresa z Kalkuty: Droga miłości.
  B.m.: Charis, 1983.
  55 s., off. z masz.
  BKJKr I-03481 - uw
 • Matka Teresa z Kalkuty: Droga miłości.
  B.m.: b.w., 1983.
  55 s.
  R. wyd. na s. 47.
  BaBN - uw
 • Matka Teresa z Kalkuty: Droga miłości.
  Warszawa: Pax, 1985.
  17 cm, 56,[45] s.
  ISBN 83-211-0626-9.
  - uw
 • Matłachowski Jan: Kulisy genezy Powstania Warszawskiego.
  Londyn: Poldom 1978.
  22 cm, 103,[1] s., [2] k. tabl.
  - uw - MM {wycięta kartka [s. 5-6] ze słowem wstępnym Adama Krajewskiego}
 • Matłachowski Jan: Kulisy genezy Powstania Warszawskiego.
  Wrocław: Oficyna NZS U[niwersytetu] Wr[ocławskiego], 1981.
  A6, okł.kart., 103,[1] s., [2] k. tabl., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Londyn: Poldom 1978. Nie przedrukowano s. 5-6.
  Hoo99/187, BJ-2644 - MM
 • Matłachowski Jan: Kulisy genezy Powstania Warszawskiego. Wyd. 2.
  Warszawa: Ojczyzna 1994.
  ISBN 83-86449-01-2 [także błędnie 83864490102].
  - uw
 • Matusiak Małgorzata [red.] - patrz: Sierpień 1980 w Szczecinie. Kalendarium. Relacje. Szczecin: Ośrodek Badań Społecznych NSZZ "Solidarność" Region Pomorza Zachodniego 1981. Teki Historyczne; 1/1981. - uw
 • Matusiak Z. [oprac. graf.] - patrz: Demokracja. Niezależne Wydawnictwo Chłopskie 1981. - uw
 • Matusz Sławomir: Mistyka zimą (wiersze, fragmenty dziennika).
  Gliwice: Wokół Nas 1990.
  A6, 47,[1] s., off. z masz., [c. 550 zł].
  BJ-2645, Ka-5114{[2],11-47,[1] s.} - uw
 • Matuszewska Lena - patrz: Matwinow Leja [pseud.] - uw
 • Matwinow Leja [pseud.] - właśc. Lena Matuszewska - uw
 • Matwinow Leja [pseud.] [tłum. i oprac. graf.] - patrz: Winokur Borys: Tajemnice murów Kremla. Powieść historyczna. Myśl [1988]. - uw
 • Matyaszczyk Dorota [oprac.] - patrz: Czas próby. Wielkopolska 13.XII.1981-4.VI.1989. Poznań: 1989. - uw
 • Matyja Stanisław: Działaliśmy jawnie i głośno. - patrz w: Maciejewski Jarosław, Trojanowicz Zofia: Poznański Czerwiec 1956. Warszawa: Młynek 1981; Matyja Stanisław, Naganowski Egon i in.: Poznań 56. MKZ Wielkopolska; druk MKZ Kalisz [1981]; Trojanowicz Z[ofia], Maciejewski J[arosław]: Poznański czerwiec 1956. Gdynia 1981. - uw
 • Matyja Stanisław, Naganowski Egon, Kayon [na s. 21 prawidłowo: Karoń] Henryk, Hejmanowski [na s. 27 prawidłowo: Hejmowski] Stanisław: Poznań 56 [tytuł okł.]; [tytuł nagł.:] Poznański Czerwiec 1956.
  B.m.: MKZ Wielkopolska; druk MKZ Kalisz, b.r. [1981].
  A5, okł., [1],4-30 s., off. z masz.
  Zawiera teksty: Poznański Czerwiec 1956; Matyja Stanisław: Działaliśmy jawnie i głośno; Naganowski Egon: To co widziałem; Karoń Henryk: Z okien szpitala; Replika adwokata dr Stanisława Hejmowskiego.
  BN-4577*[wg MBPŁ-niepełny opis], KS-0399 - MM
 • Matyja Stanisław i inni: Poznań 1956.
  B.m.[Gdańsk]: NZS UG b.r. [1981].
  A4, 24 s.
  Tytuł okł. [Opracowanie: Jarosław Maciejewski, Zofia Trojanowicz].
  Dun-144, BN-4575, KS-0398[Poznań 1956][wg MJ] - op
 • Matys Artur: Plan pracowniczej własności akcji (Akcjonariat pracowniczy).
  Gdańsk: Oficyna Wydawnicza Gdańskiego Towarzystwo Politycznego Młoda Polska, 1989.
  A5, okł.kart., 8 s., off. ze skł., [c. 400 zł].
  Zeszyty Problemowe.
  Tytuł okł. Tekst opiera się na artykule K.S. Ludwiniaka: Własność pracownicza w USA. Libertas 1988 nr 12 oraz na rozmowach z jego autorem.
  BN-3336, Hoo99/187, BJ-2646, Ka-4575, ECS-03890, Nukat-216838 - MM
 • Matyśkiewicz Zbigniew - patrz: Więźniowie polityczni w PRL 1981-1983. Zakład karny Hrubieszów i inne. [Wyd. II]. Wydawnictwo Polskie 1986. - uw
 • Maulnier Thierry: To, czego nawet Koestler nie przewidział. [posł.] - patrz: Koestler Arthur: Ciemność w południe. Nowa 1981. - uw
 • Mayenowa Maria Renata: O złej propagandzie. Propozycje wstępne. - patrz w: Nowomowa. ON [1984]. - uw
 • Mayer Hans: NRD - odwilż której nie było.
  B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza lipiec 1981.
  A6, okł.kart., 3-35 s., stdr. z masz., c. 20 zł.
  166 pozycja wydawnicza.
  S. 35 na III s. okł. Tłum.: M.K. Pierwodruk w: Frankfurter Hefte 1976 nr 12.
  BN-3338, Ka-1491, Hoo99/187, HN-000509775, BJ-2648, Br-1700 - MM
 • Mayer Hans: NRD - odwilż której nie było.
  B.m. [Warszawa]: MRK "S" [Międzyzakładowy Robotniczy Komitet "Solidarności"] 1983.
  A4, okł., [16] s., powiel., [c. 20-50 zł].
  Tłum.: M.K. Pierwodruk w: Frankfurter Hefte 1976 nr 12.
  K-2422, G-83/340, J-2124, BN-3337[błędnie 1981], Ka-3405, BJ-2647, Br-1701 - MM
 • Mayer Marek [pseud.] - właśc. Ryszard Holzer - uw
 • Mayer Marek [pseud.]: Kilkanaście wierszy.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Przedświt, Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy 1984.
  A5, okł.kart., 20 s., off. ze skł., c. 50 zł.
  Rys.: Junosza [pseud.].
  Rec.: Pseudonim [pseud. - właśc. Włodzimierz Bolecki]: Listy, widokówki, pocztówki i czytanki. Arka 1984 nr 7 s. 81-82; Bartosz Pieczyski [pseud. - właśc. Julian Radziewicz]: Poezja ogłuszonych. Tu, teraz 1984 nr 25 s. 5 - [polem.] Spektator [pseud. - właśc. Leszek Szaruga]: Kartki z notesu. Wezwanie 1984 nr 25 s. 136.
  K-2423, CD-922, CJ s.273, J-1041, BN-1687, Ka-1492, Hoo99/187, HN-000499987, KS-1790, BJ-1320, Br-1702 - MM
 • Mayer Paul [błędnie wg G, CJ, J] - patrz: Marer Paul - uw
 • Mayo Philip: Uwłaszczenie pracowników National Freight Consortium.
  B.m. [Wrocław]: RKW NSZZ Solidarność Dolny Śląsk, b.r. [1989].
  A5, okł., 8 s., off. z masz.
  Koniec tekstu na III s. okł. Referat wygłoszony na III Krajowym Forum Samorządu Załogi. Gdańsk, 10 maja 1989.
  - MM
 • Maziarski Jacek: My i Niemcy. - patrz w: Myśli o naszej Europie. Profil [1988]. - uw
 • Maziarski Jacek: Odpowiedź Polskiego Barbarzyńcy.
  Warszawa: NAWA Niezależna Agencja Wydawnicza Solidarności Walczącej 1989.
  A5, okł.kart., 78 s., off. z masz., [c. 3000 zł].
  BN-3339, Ka-1498, KS-2875, BJ-2649, Br-1703 - MM
 • Maziarski Jacek: Z grudniowych doświadczeń.
  B.m.: b.w., b.r. [1983].
  A4, [2],5 k.
  Ka podaje tytuł: Z pogrudniowych doświadczeń.
  BN-3340, Ka-1499, KS-0172=KS-2874[wg KB*] - op
 • Maziarski Jacek: Z PRL do Polski. - patrz w: Rubikon ’81. - uw
 • Maziarski Jacek - patrz: Bielski Kazimierz [pseud.], Józef Piwko [pseud.] - uw
 • Maziarski Wojciech: Deportacja.
  B.m.[Warszawa]: b.w. [API NZS UW] b.r. [1981].
  A4, 10 s., powiel.
  BN-3341, Ka-1497, KS-2876, BJ-2650 - op
 • Maziarski Wojciech - patrz: Bielski Kazimierz [pseud.], Janowski Tomasz, Mirecki Andrzej: Gra w Uniwersytet. Szkic dziejów UW w okresie od 13 grudnia 1981 do czerwca 1986 roku. Warszawa: CDN 1986. - uw
 • Maziarski Wojciech - patrz: Witold Strzelecki [pseud.] - uw
 • Maziuk Marek [art.] pod krypt. mm - patrz w: Literatura polska po 1939 roku. Warszawa: Wydawnictwo PEN 1989. - uw
 • Mazowiecki Tadeusz: Antysemityzm ludzi łagodnych i dobrych (odczyt wygłoszony 24 marca 1960 r. w Klubie Inteligencji Katolickiej w Krakowie oraz 8 kwietnia 1960 r. w KIK w Warszawie).
  w: Więź 1960 nr 5 s. 21-39.
  - uw - MM
 • Mazowiecki Tadeusz: Antysemityzm ludzi łagodnych i dobrych - patrz w: Antysemityzm. Nowa [1979]. - uw
 • Mazowiecki Tadeusz: Chrześcijanin wobec rzeczywistości. - patrz w: Prawda i wspólnota drogą do wyzwolenia narodu. Lublin: Informator Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność 1985. - uw
 • Mazowiecki Tadeusz: Druga twarz Europy.
  Warszawa: Więź 1990.
  Biblioteka Więzi; Tom 61.
  ISBN 83-85124-00-4. Jest to oficjalne wydanie książki: Powrót do najprostszych pytań - uzupełnione dwoma tekstami.
  - uw - MM
 • Mazowiecki Tadeusz: Internowanie.
  Warszawa: Wydawnictwo Krąg 1982.
  A5, okł.kart., [2],2-33,[2] s., off. z masz., c. 60 zł.
  [zapis dyskusji] Wieczór autorski. Wieczory Dyskusyjne Łódź 1983 nr 1 s. 65-79.
  K-2425, G-82/161*, CD-923, J-2126, BN-3345, Ka-1494, Hoo99/187, KS-2877[wg CD], BJ-2652, Br-1704 - MM
 • Mazowiecki Tadeusz: Internowanie. Wyd. 2.
  Londyn: Aneks 1983.
  20 cm, 67,[3] s.
  ISBN 0 906601 05 3.
  - uw - MM
 • Mazowiecki Tadeusz: Internowanie.
  Warszawa-Londyn: Wydawnictwo Krąg - Wydawnictwo Aneks b.r. [1984].
  A6, 67,[3] s., off., [c. 120 zł].
  K-2426, CD-925, HN-000537801 - op
 • Mazowiecki Tadeusz: Internowanie.
  B.m.[Kraków]: b.w. [Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze], b.r. [1984].
  A6, okł.kart., [2],67,[3] s., off. z oryg., [c. 120 zł].
  Przedruk z wyd.: Londyn: Aneks 1983. Wg spisu w: Alain Besançon: Krótki traktat sowietologiczny… Kraków: KTW 1986, s. [123] wydano bez sygnatury wydawnictwa.
  K-2424*, CD-924*[wg K*], BK-382, J-2127, BN-3343*[wg BK], KS-2878*[wg MJ], BJ-2653, KJ-413* - op
 • Mazowiecki Tadeusz: Internowanie.
  Warszawa: Myśl b.r. [1989].
  69 s.
  S-157/1026 - op

 • Mazowiecki Tadeusz: Internowanie. B.m. [Warszawa]: Biblioteka Wolnego Głosu Ursusa, b.r. [1989]. A5, okł.kart., 69 s., off. z oryg. Przedruk z wyd.: Londyn: Aneks 1983.
  CD-926, BN-3344, Ka-1495[w AO brakująca tu inf. o Bibliotece…], Hoo99/187, KS-2880, Br-1706 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 • Mazowiecki Tadeusz: Internowanie.
  B.m. [Warszawa]: Biblioteka Wolnego Głosu Ursusa, b.r. [1989].
  A5, okł.kart., 69 s., off. z oryg., [c. 1000-1200 zł].
  Wysokość kolumny druku na s. tytułowej: 138,6 mm.
  - MM
 • Mazowiecki Tadeusz: Internowanie.
  B.m. [Warszawa]: Biblioteka Wolnego Głosu Ursusa, b.r. [1989].
  A5, okł.kart., 69 s., off. z oryg.
  Wysokość kolumny druku na s. tytułowej: 131 mm.
  - MM

 • Mazowiecki Tadeusz: Internowanie.
  B.m. [Warszawa]: Rzymskokatolickie Wydawnictwo im. Ignacego Loyoli, b.r. [1989].
  A5, okł.kart., [4],3-67 s., off. z oryg., [c. 650 zł].
  Zawiera: Janusz Marszycki: Od wydawcy [dat.: 1989].
  BN-3346, KS-2881*[wg MJ], BJ-2654, FC- 8946, Ka-5107, Br-1705, ST15-2726 - MM
  Różne okł. [drobne różnice w uszkodzeniach w tekście wskazują na różne nakłady]:
  - karton jednostronnie żółtobrązowy - MM;
  - karton biały podobny do brystolu - MM.
 • Mazowiecki Tadeusz: Internowanie.
  B.m.[Łódź]: b.r. [1989].
  A5, 69 s., ksero. z oryg. jednostr., [c. 1100 zł].
  Przedruk z wyd.: Biblioteka Wolnego Głosu Ursusa [1989]. [Powielono w poligrafii "Solidarności" w kręgu Zarządu Regionu Łódzkiego organizowanego przez Ryszarda Kostrzewę]. Całość zszyta trzema grubymi zszywkami. Na s. [4] widać wpisaną odręcznie przed powieleniem sygnaturkę: K8/89 oraz u góry tyłu tomu liczba: 104.
  - MM
 • Mazowiecki Tadeusz: Niemożliwe uczynić możliwym. Z Tadeuszem Mazowieckim rozmawia Ewa Berberyusz. [tekst dat. 22 styczeń 1983 r.].
  w: Tygodnik Wojenny, 1983, 31-03-83, nr 54-55 s. 1, 3-4. – MM;
  w: Kultura. Paryż, 1983 nr 5 s. 77-87. – MM;
  w: Kurs, 1983, grudzień, nr 4 s. 1-7. – MM;
  w: Vacat, 1984, styczeń, nr 13 s. 14-19. – MM.
  - uw
 • Mazowiecki Tadeusz: Niemożliwe uczynić możliwym. Skrót.
  B.m. [Puławy]: b.w., b.r. [1983].
  A5, 4 s., stdr.
  Z Tadeuszem Mazowieckim rozmawia Ewa Berberyusz /odrzucone przez cenzurę z 9 nr „Tygodnika Powszechnego”/. Nakł. 1000 egz.
  GFam - op
 • Mazowiecki Tadeusz: Powrót do najprostszych pytań.
  B.m.[Kraków]: Oficyna Literacka, 1986.
  A6, okł.kart., [4],7-135,[3] s., off. z masz., [c. 270-340 zł].
  Na okładce wydrukowane dane wydawnicze.
  K-3649, G-86/212, CD-927, CJ-1161, BK-383, J-2128, BN-3347, Ka-1496, Hoo99/187, KS-2879, BJ-2656, KJ-414*, Br-1707 - MM
 • Mazowiecki Tadeusz: Powrót do najprostszych pytań.
  B.m.[Kraków]: Oficyna Literacka, 1986.
  A6, okł.kart., [4],7-135,[3] s., off. z masz., [c. 290 zł].
  Okładka niezadrukowana.
  - MM
 • Mazowiecki Tadeusz: Powrót do najprostszych pytań. - Pierwsze oficjalne wydanie uzupełnione dwoma tekstami ukazało się pod tytułem: Druga twarz Europy w 1990 r. - uw
 • Mazowiecki Tadeusz: Wieczór autorski [refleksje pisane podczas internowania] (20 kwietnia 1983 r.). – patrz: Wieczory dyskusyjne. Zeszyt 1. Materiały duszpasterskie. Luty-Czerwiec 1983. Łódź: Duszpasterstwo Środowisk Twórczych przy Kościele Najświętszego Imienia Jezus Ojców Jezuitów [ok. 1985]. - uw
 • Mazowiecki Tadeusz [rozmowa] - patrz w: Smoleński Paweł: Szermierze Okrągłego Stołu. Zwątpienia i nadzieje. Warszawa: Most ’89. - uw
 • Mazowiecki Tadeusz - patrz: Kto tu wpuścił dziennikarzy. Nowa [1985]. - uw
 • Mazowiecki Tadeusz [oprac.] - patrz: Kościół i katolicy w Polsce Ludowej. PPN 1977. PPN; 5. - uw
 • Mazowsze. Wydawnictwo. Komitet Wydawniczy NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze 1981.
  - Protokół porozumienia w sprawie związków zawodowych rolników indywidualnych. Rzeszów - Ustrzyki Dolne, 18-29 lutego 1981 r. - zapis wg: Karpiński Marek: Zapis na cenzurę. Warszawa: "Mazowsze" wrzesień 1981 s. III okł.
  - Protokół porozumienia między Komisją Rządową a delegacją pracowników służby zdrowia NSZZ " Solidarność". - zapis wg: Karpiński Marek: Zapis na cenzurę. Warszawa: "Mazowsze" wrzesień 1981 s. III okł.
  - Negocjacje w sprawach oświaty i wychowania, marzec - maj 1981 r. - zapis wg: Karpiński Marek: Zapis na cenzurę. Warszawa: "Mazowsze" wrzesień 1981 s. III okł.
  - Konwersatorium "Doświadczenie i przyszłość": Raport trzeci: Społeczeństwo wobec kryzysu. Warszawa: IWZZ 1981.
  - Czerwiec 1976. Cz. I. Radom. Doniesienie o przestępstwie. Warszawa: Wydawnictwo Mazowsze czerwiec 1981. [kilka wersji].
  - Żeromski Stefan: Na probostwie w Wyszkowie. Warszawa: NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze; Nowa sierpień 1981.
  - Gdańsk - Sierpień 1980. Rozmowy Komisji Rządowej z Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym w Stoczni Gdańskiej (23-31 sierpnia 1980 r.). - zapis wg: Karpiński Marek: Zapis na cenzurę. Warszawa: "Mazowsze" wrzesień 1981 s. III okł.
  - Kryzys gospodarki polskiej. Przyczynek do analizy. Warszawa: IWZZ 1981.
  - Niepodległość Pracy. [Warszawa]: Ośrodek Badań Społecznych NSZZ Solidarność region Mazowsze wrzesień 1981.
  - Karpiński Marek: Zapis na cenzurę. Warszawa: Wydawnictwo "Mazowsze" wrzesień 1981.
  - Kurowski Stefan: Wyjście z kryzysu - program alternatywny. [Warszawa]: Ośrodek Badań Społecznych NSZZ "Solidarność" - Region Mazowsze [1981].
  - Materiały na pierwsze Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze. Część pierwsza - czwarta. Warszawa: NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze czerwiec 1981.
  - Poglądy w sprawie budownictwa mieszkaniowego - grudzień 1980. Warszawa: Ośrodek Badań Społecznych przy NSZZ "Solidarność" region Mazowsze 1981.
  - Radźko Andrzej: Sprawy podstawowe w oczach Związku. [Warszawa]: OBS Ośrodek Badań Społecznych przy NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze 1981.
  - Zasady strajku. Instrukcja strajkowa dla regionu Mazowsze. [Warszawa]: Druk Regionu Mazowsze [koniec marca 1981].
  - Ruch Związkowy. Warszawa: IWZZ na zlec. OPS-Z 1981. Zeszyty OPSZ; nr 1.
  - Sprawozdanie z Pierwszego Walnego Zebrania Delegatów NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze. Materiały część I. Warszawa: NSZZ "Solidarność" październik 1981.
  - Sprawozdanie z Pierwszego Walnego Zebrania Delegatów NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze. Materiały część II. Warszawa: NSZZ "Solidarność" listopad 1981.
  -----------------------
  Zeszyty OBS.
  - Kurowski Stefan /oprac./: Wstęp do programu i założenia ideowe. Propozycje dla NSZZ "Solidarność". [Warszawa]: Ośrodek Badań Społecznych NSZZ "Solidarność" - Region Mazowsze [1981]. [Zeszyty OBS; 1].
  - Kurowski Stefan: Obszary zainteresowań i przesłanki wyboru; Kawalec Stefan: Warunki realizacji porozumień. [Warszawa]: Ośrodek Badań Społecznych NSZZ "Solidarność" - Region Mazowsze [1981]. [Zeszyty OBS; 2]. W spisach "Zeszyty OBS" [w nr 4, 5, 7] pozycja ta występuje jako: Stefan Kawalec, Stefan Kurowski: Spory o program.
  - Gospodarka. [Warszawa]: Ośrodek Badań Społecznych NSZZ Solidarność Region Mazowsze [1981]. Zeszyty OBS; 3. [Biblioteka Biuletynu Informacyjnego IBJ; T. I.]
  - Kurczewski Jacek: Konflikt i "Solidarność". Warszawa: IWZZ; Ośrodek Badań Społecznych NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze 1981. Zeszyty OBS; 4.
  - Ochrona zdrowia. Warszawa: IWZZ; NSZZ Solidarność Region Mazowsze 1981. Zeszyty OBS; 5.
  - Raport o naprawie budownictwa mieszkaniowego. Warszawa: IWZZ 1981. Zeszyty OBS; 6. W spisach występuje także pt.: Raport o stanie budownictwa mieszkaniowego.
  - Portes Richard: Polski kryzys. Alternatywy polityki gospodarczej zachodu. [Warszawa]: Ośrodek Badań Społecznych NSZZ "Solidarność" Regionu Mazowsze [1981]. Zeszyty OBS; nr 7.
  - uw
 • Mazur Adam [pseud.] - patrz: Drawicz Andrzej - uw
 • Mazur Bogusław: Ruch Wolnych Demokratów - geneza, program i działalność w oświetleniu źródłowym. 1956-1981.
  Opole: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1986.
  21 cm, [2],IV,[2],106,[3] s.
  BaBN - uw
 • Mazur Bogusław: Ruch Wolnych Demokratów - geneza, program i działalność w oświetleniu źródłowym (1956-1981).
  Wrocław: Wydawnictwo Alternatywy Demokratycznej 1987.
  A5, [2],IV,[1],106,[2] s., off. z masz., [c. 400 zł].
  Praca magisterska pod kierunkiem prof. Ignacego Pawłowskiego. Przedruk z wyd.: Opole: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Wydział Filozoficzno-Historyczny. Studia Stacjonarne, kierunek: Historia. 1986.
  Ł-276, CJ-1162, J-2129, S-157/2211, BN-3349, Ka-4494 - op
 • Mazur Wawrzyniec [teksty w]: Geniusz niepodległości 1918 - 1933. W piętnastą rocznicę zmartwychwstania Polski. AViA Reprint 1989. - uw
 • Mazurek Maciej: Niejasna obietnica odmiany losu.
  Poznań: Wydawnictwo im. Lecha Zondka, LDP"N" 1989.
  A6, [3],48 s.
  Biblioteka Głosu Poznańskich Liberałów. Poezja i Proza.
  Grafiki: Stanisław Barbacki.
  S-157/2325, BN-3350, KS-2885 - op
 • Mazurkiewicz Andrzej – patrz: Tadeusz Korab [pseud.] - uw
 • Mazurkiewicz Andrzej Tadeusz: "Czarny Piotruś". Wyd. I.
  B.m.: "Graf" 1989.
  A5, okł.kart., [4],3-21,[1] s., off. z masz., [c. 1700 zł].
  Okładka: J. Polaczek.
  BN-3351, Ka-4120, BJ-2657 - MM
 • Mazurkiewicz Roman - patrz: Burski Marek [pseud.] - uw
 • Mażewski Lech: Zbiorowe konflikty pracy w państwach demokratycznych.
  Gdańsk: Wydawnictwo Szkoleń Związkowych NSZZ „Solidarność”, 1989.
  A5, [5],35 s., off. z masz.
  „ABC” związkowca; t. 2.
  Dun-99, ECS-03872 - op
 • Mażewski Lech: Związki zawodowe w państwach demokratycznych.
  Gdańsk: Wydawnictwo Szkoleń Związkowych NSZZ „Solidarność”; druk: Wydawnictwo Gdańskie, kwiecień 1989.
  A5, okł.kart., [7],45 s., off. z masz.
  „ABC” związkowca; t. 1. Biblioteka Związkowa NSZZ „Solidarność”.
  Dun-100=Dun-101, BN-3352, Ka-4495, ECS-03873 - MM
 • Mażewski Longin: Formy własności.
  B.m. [Gdańsk]: Wydawnictwo Gdańskie, b.r. [1989].
  A5, [2],64 s., off.
  „ABC” związkowca; [t. 4].
  Tytuł okł.
  Dun-102, S-156/2285, ECS-03871 - op
 • Mażewski Longin: System finansowy przedsiębiorstw a płace.
  Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskie, 1989.
  A5, [4],43 s.
  „ABC” związkowca.
  ECS-03870 - op
 • Mączak Antoni: Struktura władzy w Rzeczypospolitej XVII wieku. - patrz w: Polska XVII [siedemnastego] i XVIII wieku. Warszawa 1986. Nasze dziedzictwo. - uw
 • Mączak Antoni - patrz: Samostrzelnik [pseud.]; Ulicki Jarosław [pseud.] - uw
 • Mączka Józef [teksty w]: Geniusz niepodległości 1918 - 1933. W piętnastą rocznicę zmartwychwstania Polski. AViA Reprint 1989. - uw
 • McQuaid David [pseud. - właśc. Zdzisław Zwoźniak]: Solidarność na Śląsku i w Zagłębiu 1980-1981.
  Oficyna Śląska.
  [wg: Markowa Anna: Rozwałka. 1989. - wkrótce ukaże się; brak informacji o ukazaniu się]; ukazało się jako: Zwoźniak Zdzisław: Jak się rodziła "Solidarność". Region Śląsko-Dąbrowski 1980-1981. Warszawa: Pomost 1990. Archiwum "Solidarności". Tom 35 . Relacje i Opracowania. - uw
 • Mecenas [pseud.] - właśc. Zbigniew Zawadzki - uw
 • Mecenas [pseud.]: Prawo dla każdego.
  B.m. [Warszawa]: Nakładem Wydawnictwa Solidarność Narodu, b.r. [1983].
  A5, okł., 12 s., powiel., c. 25 zł.
  Wg G i J r.w.: 1983, bez wydruk. ceny [moze inna okł. ?].
  K-2427, G-83/341, J-2130, BN-3353, Ka-1500, BJ-2658 - MM
 • Medjugorie - patrz: Tardif Emil, Ronourt Pierre, Maindre Filip: Sprawozdanie z pobytu w Medjugorie trzech przedstawicieli z Odnowy Charyzmatycznej w Duchu Św. O. Emila Tardifa, ks. Pierre Ponourt, diakona Filipa Maindre. [1985]. - uw
 • Meeting w Gdańsku.
  Gdańsk: Oficyna Kształt b.r.
  nakł. 500 egz.
  Dun-103 - op
 • Meissner Jakub [oprac. graf.] - patrz: Stempowski Jerzy (Paweł Hostowiec): Eseje dla Kasandry. Kraków: ABC 1981; Żeromski Stefan: Snobizm i postęp. Kraków: ABC 1981. - uw
 • Meissner Jakub [proj. okł. i obw.] - patrz: Wstań Polsko moja. Antologia Poezji i Piosenki z okresu I Wojny Światowej. Kraków: Wydawnictwo Krzyża Nowohuckiego 1981. - uw
 • Mejbaum Wacław: Kwiecień 1981. Aktualne problemy budowy socjalizmu w Polsce.
  Wrocław: Zespół Pracy Politycznej przy RU SZSP Politechniki Wrocławskiej, b.r. [1981].
  20 cm 70 s.
  Nic Nowego…; [8]. Do użytku wewnętrznego.
  Tytuł okł.
  BaBN-b1706349 - uw [bibułopodobny druk SZSP]
 • Melak Stefan: Katyń.
  B.m.[Warszawa]: Archikonfraternia Literacka 1988.
  A5, okł., [4],55 s., off. z masz.
  Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. Zeszyt Specjalny.
  Na okładce trzykrotnie napis: KATYŃ.
  BN-3355[wg BUW], Ka-4004=Ka-5220, Br-1710 - uw - MM
 • Melak Stefan: Katyń.
  Warszawa: Archikonfraternia Literacka 1989.
  A5, okł.kart., 51 s., off. ze skł.
  Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła.
  Na okładce: Katyń. Kozielsk - Starobielsk - Ostaszków.
  BaBN - uw - MM
 • Melak Stefan: Katyń - synteza; Światło Józef: Świadek historii; Kukliński Ryszard J.: Rewelacje pułkownika; Dzięgiel-Wołynowicz Tadeusz: Drogi wyjścia.
  B.m.: b.w., b.r. [ok. 1989].
  A5, opr.tw., [5],4-335 s., off. z masz.
  Nazwiska autorów na okł. i w nagłówkach tekstów. Tytuł grzbietowy: Katyń - synteza. Zawiera teksty: Stefan Melak: Katyń; Józef Światło: Za kulisami bezpieki i partii; Ryszard J. Kukliński: Wojna z narodem widziana od środka; Tadeusz Dzięgiel-Wołynowicz: Drogi wyjścia.
  ST15-2735 - MM
  Oprawa bywa:
  - z metalowymi narożnikami - MM;
  - lub bez nich – MM
 • Melak Stefan: Katyń - synteza; Światło Józef: Świadek historii; Kukliński Ryszard J.: Rewelacje pułkownika; Dzięgiel-Wołynowicz Tadeusz: Drogi wyjścia.
  B.m.: b.w., b.r. [ok. 1989].
  A5, opr.tw. z metal. narożn., [5],4-335 s., off. z masz.
  Nazwiska autorów jedynie w nagłówkach tekstów. Tytuł grzbietowy: Katyń - synteza. Zawiera teksty: Stefan Melak: Katyń; Józef Światło: Za kulisami bezpieki i partii; Ryszard J. Kukliński: Wojna z narodem widziana od środka; Tadeusz Dzięgiel-Wołynowicz: Drogi wyjścia.
  BN-2132, BaBN-b1028546, Nukat-1197193 - op
 • Melak Stefan: W 50 rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego [wybór informacji prasowych]. - patrz w: Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. 9. 1986 s. 65-69. - uw - MM
 • Melak Stefan: W 40 rocznicę śmierci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. - patrz w: Powstanie Warszawskie. 1984, 1985. - uw
 • Melitensis Civis: Malta i Korea Północna [tłum. z: Freedom at Issue, marzec-kwiecień 1984] - tłum. Joanna Inglot. - patrz w: Pod czerwoną gwiazdą. Komunizm w różnych krajach. 1985. - uw
 • Melski Stanisław: Uciekaj z miasta.
  Wrocław: Wydawnictwo Kret, Ruch Społeczny Solidarność 1989.
  A5, okł., 29 s., off. ze skł., [c. 300 zł].
  Biblioteka Wrocławska; nr 5.
  BJ-2661, Br-1711 - op
 • mem [oprac.] - patrz: Zestrzelenie samolotu. Warszawa: Słowo [1983]. - uw
 • Memoriał.
  Kraków: Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego styczeń 1987.
  A4, [10] s., powiel.
  J-2131*[wg Pil-1617], BN-3356*[wg Pil], KJ-415* - op
 • Memoriał. Do Komisji Praw Człowieka ONZ. Komitet Helsiński w Polsce.
  Warszawa: Wydawnictwo Głos 1984.
  A5, okł.kart., [2],2-42 s., off. z masz., c. 100+10 zł.
  Dokumenty Komitetu Helsińskiego w Polsce: marzec 1984.
  K-2429, J-2133, BN-2368, Ka-1221, BJ-2662, Br-1171 - MM
 • Memoriał. Do Komisji Praw Człowieka ONZ. Komitet Helsiński w Polsce.
  Warszawa: Wydawnictwo Mysia 5 1984.
  A5, okł., [2],2-42 s., off. z masz., c. 100+10 zł.
  Dokumenty Komitetu Helsińskiego w Polsce: marzec 1984.
  K-2430, J-2132, BN-2369, Ka-745, HN-000509782, BJ-2663 - MM
 • Memoriał w sprawie reformy struktury i funkcji uczelni medycznych w PRL opracowany przez zespoły postulatowe NSZZ "Solidarność" …
  Gdańsk: b.w. 1980.
  A5, [4],29 s.
  Hoo99/187, Ka-5082 - op
 • Mentzel Zbigniew [przedm., wybór, oprac.] - patrz: Kołakowski Leszek: Pochwała niekonsekwencji. Pisma rozproszone z lat 1955 - 1968. Wyd. I kraj. Tom 1-3. Warszawa: Nowa 1989. - uw
 • MER: Od redakcji. - patrz: Kołakowski Leszek: Kłopoty z Polską. Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań. B.m.: b.w. (wg CD: KSR), b.r. [1985]. [Zeszyty Wola-Solidarność] - uw
 • Mercało Ryszard [wiersze] - patrz w: Głos głodujących kolejarzy. Wrocław.: "Semafor" 1981. - uw
 • Merker Aleksander: Aktualne stosunki państwo-kościół.
  B.m. [Niepokalanów, Warszawa]: Wydawnictwo im. Błogosławionego Ojca Kolbego, b.r. [1980].
  A5, 16 s., off. z masz.
  Tytuł nagł. Autoryzowany stenogram wystąpienia Tow. Aleksandra Merkera, Wicedyrektora Urzędu ds. Wyznań, na spotkaniu z lektorami KC w dniu 14.I.1980 r. Przedruk z wyd.: Warszawa: Wydział Pracy Ideowo-Wychowawczej KC PZPR, 1980. Zawiera również: Oświadczenie ks. Czesława Sadłowskiego.
  Ka-4181[Aktualne…], {BJ-2664, FC-8956 [ksero z masz.]}, SJP2-609[wg BJ – b.w.], ST15-2739, Nukat-680754 - op
 • Merker Aleksander: Aktualne stosunki Państwo-Kościół. Autoryzowany stenogram wystąpienia Tow. Aleksandra Merkera Wicedyrektora Urzędu ds. Wyznań, na spotkaniu z lektorami KC w dn. 14 I 1980 r. - artykuł pod tytułem: A. Merker o Kościele. w: Spotkania 1980 nr 11 s. 134-158 - uw - MM
 • Merykańska Pola [tłum.] - patrz: [Djilas Milovan] Dżilas o Gorbaczowie. Rozmowa George’a Urbana z Milovanem Dżilasem. Warszawa: CDN 1989. - uw
 • Messori, Vittorio: Raport o stanie wiary. Z Ks. Kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia Vittorio Messori.
  Kraków; Warszawa: Michalineum 1986.
  ISBN 83-7019-016-2.
  - uw
 • Messori Vittorio: Raport o wierze. Z Kardynałem Ratzingerem rozmawia Vittorio Messori.
  Warszawa: Wydawnictwo św. Andrzeja Boboli 1986.
  A5, 78 s.
  Tytuł oryg.: Rapporto sulla fede. 1985.
  - op
 • Methvin Eugene H.: Hitler i Stalin. Superzabójcy XX wieku [tłum. z: National Review, maj 1985] - tłum. Roman Bug. - patrz w: Zagrożenia współczesne. 1987. - uw
 • Metro. Kultura stanu wojennego rekonesans środowiskowy.
  B.m.: b.w., b.r. [1985].
  A4, 14 k., masz. przeb.
  J-4103*[wg Pil-1619], BN-3357[wg Pil] - op
 • Meyer Bonawentura: Ostrzeżenie z zaświatów. O Kościele naszych czasów (posoborowych). Dokumentacja wypowiedzi demonów przy egzorcyzmie.
  Warszawa: b.w. [Unia Nowoczesnego Humanizmu] b.r. [1989].
  A5, 284 s.
  Tytuł oryg.: Mahnung aus des Jenseits, 1977.
  BN-3358 - op
 • (Meyer Fritjof): Anatomia morderstwa ks. Jerzego Popiełuszko.
  Warszawa: Hutnicy 82, 1985.
  A5, okł.kart., 23,[1] s., powiel., c. 60 zł.
  Tłumaczenie z niem.: Ada [pseud.]. Tłumaczenia dokonano z: „Ein Mord als kleineres Übel” Der Spiegel 1985 nr 5 s. 106-117. [Posłowie:] Franciszek Golecki [pseud. - właśc. Stanisław Cieślak]: XXX. Imię autora na s. [3]: Fritjof; na s. 23: Fritjot.
  K-2431, G-85/5, J-2134[Fritjot], BN-3359, BaBN-b1277520, Ka-29, Hoo99/169[Anatomia…], BJ-2665, FC-8957, Br-1712, ECS-04321, ST15-2741, Nukat-2771835 - MM
 • (Meyer Fritjof): Anatomia morderstwa ks. Jerzego Popiełuszko.
  Warszawa: Hutnicy 82, b.r., © 1984.
  A5, 23,[1] s.
  Tłumaczenie z niem.: Ada [pseud.]. Tłumaczenia dokonano z: „Ein Mord als kleineres Übel” Der Spiegel 1985 nr 5 s. 106-117. [Posłowie:] Franciszek Golecki [pseud. - właśc. Stanisław Cieślak]: XXX.
  ECS-03772, Nukat-2113370[ECS] - op
 • Meyerson Adam: Nowa wspaniała półkula. Demokratyczny renesans Ameryki Łacińskiej [tłum. z: Policy Review, wiosna 1985]. - patrz w: Mieszanka polityczna. Dyskusje na Zachodzie. 1986. - uw
 • Meysztowicz Waldemar [przedm.] - patrz: Guareschi Giovannino: Mały świat don Camilla. Ad Maiorem Dei Gloriam [1985]. - uw
 • Meysztowicz Walerian: Gawędy o czasach i ludziach. Wyd. 2. poprawione i uzupełnione.
  Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1983.
  22 cm, 380 s.
  - uw
 • Meysztowicz Walerian: Poszło z dymem. Gawędy o czasach i ludziach.
  Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1973.
  18 cm, 325,[2] s.
  - uw - MM
 • Meysztowicz Walerian: Poszło z dymem. Gawędy o czasach i ludziach. Wyd. I krajowe.
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie grudzień 1989.
  A5, okł.kart., 193,[2] s., off. z masz., [c. 9000 zł].
  Przedruk z wyd.: Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1973.
  CD-928, BN-3360, Ka-3383, KS-2892[wg CD], BJ-2666 - MM
 • Mękarska Józefa: Wędrówka po Ziemiach Wschodnich Rzeczypospolitej.
  Londyn: Stowarzyszenie Polskich Kombatantów 1966.
  24 cm, 123 s.
  - uw
 • Mękarska Józefa: Wędrówka po Ziemiach Wschodnich Rzeczypospolitej.
  Wrocław: Niezależne Warsztaty Wydawnicze Ogniwo 1990.
  A5, 123 s., mapa, off. z oryg., [c. 12000 zł].
  Przedmowa: Władysław Wielhorski. Przedruk z wyd.: Londyn: Stowarzyszenie Polskich Kombatantów 1966.
  BJ-2667 - uw
 • Mękarski Stefan: Lwów. Karta z dziejów Polski.
  Pierwsze wydanie z 1943 r. oraz reprint z 1990 r. ukazały się pod pseud. Józef Rudnicki - uw
 • Mękarski Stefan: Lwów. Karta z dziejów Polski. Wyd. 2.
  Londyn: Nakładem Koła Lwowian 1962.
  22 cm, 112,[6] s., [8] s. tabl.
  Biblioteka Koła Lwowian; 1.
  - uw
 • Mękarski Stefan: Lwów. Karta z dziejów Polski. Wyd. 3.
  Londyn: Nakładem Koła Lwowian 1982.
  22 cm, [2],88,[1] s., [12] s. tabl.
  - uw
 • Mękarski Stefan: Lwów. Karta z dziejów Polski. Wyd. 1 krajowe.
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie 1988.
  A5, okł.kart., 112,[5] s., [12] k. tabl., off. z oryg., [c. 1000 zł].
  Biblioteka Lwowska; t. V.
  Na obu wyklejkach: Plan Lwowa 1:16.000. Przedruk uzupełniony z wyd. 2: Londyn: Nakładem Koła Lwowian 1962. W różnych egzemplarzach książki karty z fotografiami są umieszczone w różnej, chyba przypadkowej, kolejności.
  J-2135{[14] k. tabl.; t. VI}, BN-3361, Ka-1501, BJ-2668{[14] k. tabl.}, Br-1709 - MM
 • Mękarski Stefan - patrz: Józef Rudnicki [pseud.] - uw
 • mf [krypt.] - patrz: Fik Marta - uw
 • mg [krypt.] - patrz: Głowiński Michał - uw
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2020. e-mail: muzeum@m-ws.pl ; bibula@incipit.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.