Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Mas - Mę

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 29.04.2021 r.
 
 
 opis książki Masaryk Tomasz.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza 1980 [k. tyt.]; 1979 [okł.].
A5, okł.kart., 100 s., powiel.
Zeszyty Towarzystwa Kursów Naukowych. Seria: Idee.
Wybrał i opracował Paweł Bodnar [pseud.]. Zawiera: Paweł Bodnar [pseud.]: Prekursor „socjalizmu z ludzką twarzą”. Druk: Zakł. Graf. NOWA, zlec. 140/79. S. 99 błędnie oznaczona numerem 89.
BN-3330, Ka-1487, Hoo99/200[Tomasz…], BJ-2640, FC-8925, Br-1695, ECS-02692, ST15-2700, Nukat-209979 – MM
 ▬ Masiak Kazimierz - patrz: Andrzej Krajewski: Region USA. Działacze „Solidarności” o kraju, o emigracji, o sobie. Londyn: Aneks 1989. – uw
 opis książki Maski Amos: Mimo wolny. [Wiersze].
Kraków: b.w., 1982.
masz. przeb.
K-2416*[wg Wezwanie 1982 nr 2/3 s. 118], G-82/160*, CD-920*[wg K*], J-4102*, BN-3331*[wg K*], KS-4909*[wg CD*], KJ-412* – op
 ▬ Masław [pseud.] - właśc. Mikołaj Chylak [rys.] - patrz: Miłosz Kowalski [pseud.]: Mikołajek w szkole PRL. (Przygody Mikołajka). – uw
 opis książki Masoneria w dokumentach kościoła katolickiego.
Warszawa: Wydawnictwo Jestem Polakiem, 1989.
A5, 21 s.
Zawiera m.in. dokument Riflessioni (1985) autorstwa kard. Josepha Ratzingera, obecnie wciągnięty na listę dokumentów dyscyplinarnych Kongregacji Nauki Wiary.
Wiad. wg: Karol Liszewski: Wojna polsko-sowiecka 1939 r. Jestem Polakiem [1989], IV s. okł., FC-46829*[wg WMN 0967] – op
 ▬ Mat. [pseud. - właśc. Mieczysława Buczkówna] [wiersze w]: Antologia wierszy wojennych. Warszawa: Nowa 1982. – uw
 ▬ Matecki Andrzej [wiersze w:] Poezja odnowy. Warszawa: Wydawnictwo im. gen. E. Nila-Fieldorfa 1981. – uw
 opis książki Matera Marek: Monarchowie i pretendenci. Tablice genealogiczne.
Warszawa: Wydawnictwo Pro Fide Rege et Lege, 1990.
A5, okł., 24 s.
Biblioteczka Monarchisty.
Na II s. okł.: Spis tablic; na III s. okł.: Wykaz znaków i skrótów.
Hoo99/187 – uw – MM
 opis książki Materiał do dyskusji.
Katowice: Komisja Programowa przy Śląsko-Dąbrowskiej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność”, listopad 1983.
A5, 7,7A,8,[1] s., off. z masz.
Tytuł nagł.: Propozycja oświadczenia programowego [wg J*].
K-2417, G-83/338*[SZ-7], J-2118*, BN-3332*[wg K] – op
- patrz podobne: Materiały do dyskusji. Katowice: Komisja Programowa przy Śląsko-Dąbrowskiej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność”, listopad 1983.
 opis książki Materiał do dyskusji nad programem działalności organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność” w Stoczni Gdańskiej.
Gdańsk: b.w. [pod tekstem kopia pieczątki:] Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, luty 1981.
A5, 7 s., off. z masz.
I Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” w Stoczni Gdańskiej. Sygn.: 72/49/81.
BN-3928 – MM
 opis książki Materiał dyskutowany w środowisku studenckim we Wrocławiu w maju 1989 r. (dotyczący nurtu liberalnego).
B.m.: b.w. [Ruch Narodowy], 1989.
A4, [9] k., off.? ksero? z masz.
ST15-2701, Nukat-4271607[UMK] – op
 opis książki Materiał dyskutowany w środowisku studenckim we Wrocławiu w maju 1989 r. (dotyczący nurtu liberalnego).
B.m.: b.w. [Ruch Narodowy], 1989.
A5, [9] k., off. z masz.
ST15-2702, Nukat-4147741[UMK] – op
 opis książki Materiały dla delegatów na Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolska.
B.m. [Kraków]: Regionalna Komisja Wyborcza Region Małopolska, b.r. [1981].
A5, 20,[4] s., druk typogr.
BK-381, BN-3920*[wg BK], BJ-3153, FC-9262, ST15-2704, Nukat-4226099[UMK] – op
 opis książki Materiały dla delegatów na wyborcze Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolska. Część I-IV.
B.m. [Kraków]: b.w. [NSZZ „S”]; Drukarnia Wydawnicza, b.r. [1981].
A5, okł.kart., 16 + 46,[1] + 22 + 52 s., druk typogr.
Do użytku związkowego.
BJ-3154, FC-9263, ST15-2705, Nukat-4186495[UMK]+4186492[UMK]+4186490[UMK]+4186493[UMK] – op
 opis książki Materiały do dyskusji.
Katowice: Komisja Programowa przy Śląsko-Dąbrowskiej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność”, listopad 1983.
A5, 7,7A,8 s., ksero z masz.
Inc.: Przedstawiamy do szerokiej dyskusji naszą propozycję oświadczenia programowego NSZZ „Solidarność”… Na s. 2 tytuł nagł.: Żyć po ludzku.
{Pil-3207, J-4039*[wg Pil], ST15-5319 - tyt.: Żyć po ludzku}, Br-2055[fot.], Nukat-4278524[UMK, błędnie ST15-3065] – MM
- patrz podobne: Materiał do dyskusji. Katowice: Komisja Programowa przy Śląsko-Dąbrowskiej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność”, listopad 1983.
 ▬ Materiały do historii. - patrz: W.Z.B.: Okres błędów i wypaczeń. Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu. – uw
 ▬ Materiały do historii PRL. Zeszyty Historyczne; nr 7. - patrz: Aleksander Sołżenicym: Archipelag Gułag 1918-1956. [fragm.]. Warszawa: [1985]. – uw
 ▬ Materiały do historii PRL. Zeszyty Historyczne; nr 8. - patrz: Białostocczyzna w latach konspiracji i walk 1939-1944; Akcja „Burza” w okręgu białostockim A.K. Warszawa, Białystok: [Unia Nowoczesnego Humanizmu 1985]. – uw
 ▬ Materiały do historii PRL. Zeszyty Historyczne; nr 9. - patrz: W.Z.B.: Okres błędów i wypaczeń. Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu. – uw
 opis książki Materiały do historii PRL.
Warszawa: b.w. [Unia Nowoczesnego Humanizmu], b.r. [1985].
A5, [2],133 s., off. z masz., [c. 380-400 zł].
Zeszyty Historyczne; nr 10.
Opracował W.Z.B. [krypt.]. Zawiera teksty: Grupy i sylwetki „właścicieli” PRL; Działalność masonerii; Marian Kałuski: Kościół Katolicki w PRL; List otwarty mgr inż. Kazimierza Cwojdy; Sympozjum, Kraków 1981; Marian Rajski: Tabu czyli ile dolarów płacimy za wyeksportowany węgiel? ZSRR boi się polskiego ludu; Antoni Graca [pseud.]: Groźny zakręt historii na polskiej równi pochyłej; W.Z.B. [krypt.]: Uwagi i wnioski.
K-2418, Ł-268, J-2119*, BN-3333, BJ-2641, FC-8926, Nukat-4581297[WSDWłocławek] – op
 ▬ Materiały do historii PRL. Zeszyty Historyczne; nr 11. - patrz: Ujarzmienie ekonomiczne. Warszawa b.r. – uw
 ▬ Materiały do historii PRL. Zeszyty Historyczne; nr 12. - patrz: Moralne dno kultury PRL. Gdańsk: [Unia Nowoczesnego Humanizmu] [1986 ?]. – uw
 opis książki Materiały do studiów i dyskusji nad współczesnym polskim folklorem literackim.
B.m.: b.w., b.r. [1982].
A4, 5 k., masz.
Br-1696 – op
 ▬ Materiały drugiej tury obrad I Krajowego Zjazdu NSZZ „Solidarność”. (Gdańsk, 26 IX – 7 X 1981 r.). Fragmenty stenogramu i uchwały. B.m.: b.w., b.r. [1981]. A5, [4],156 s., off. ze składopisu i masz.
Druk wyprodukowany przez służby antysolidarnościowe. Wykonanie techniczne identyczne jak w drukach sygnowanych przez ZWDiZ GZP - Zarząd Wydawnictw, Drukarń i Zaopatrzenia Głównego Zarządu Politycznego WP.
BJ-3125, FC-8933, ECS-04066[bez Nukat] – uw – MM
 opis książki Materiały i uwagi dotyczące warunków wznowienia działalności związkowej.
B.m. [Poznań]: NOW-a [Narodowa Organizacja Wyzwoleńcza] „Lechia”, 1982.
A4, [13] s., powiel.
Tytuł nagł. Przedruk z: Wojenny Informator Prasowy Ogólnopolskiego Komitetu Oporu NSZZ „Solidarność” Okręg Północ. Gdańsk 1982.
K-2419, J-2122*[wg K], BN-3334*[wg K] – op
 ▬ Materiały Informacyjne dla Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Przekaz K [1989].
- Tadeusz Aziewicz, Jerzy Boczoń, Andrzej Roter: Czy społeczeństwo zaakceptuje kapitalizm? Fragmenty referatu wygłoszonego podczas II Gdańskiego Kongresu Liberałów w dniu 18 listopada 1989 r.;
- Charakterystyka nowin krajowych za…;
- Marian Kallas: Polska ustawa o partiach politycznych. Zastrzeżenia;
- Marian Kallas: Prowizorium konstytucyjne w Polsce;
- Marek Kir [pseud.]: Jak powinna funkcjonować nasza gospodarka. Opinie pracowników państwowych zakładow [!] przemysłowych;
- Marek Kir [pseud.]: Patologia społeczna;
- Marek Kir [pseud.]: Podmiotowość społeczeństwa polskiego w badaniach socjologicznych;
- Ryszard Kuszłeyko: Szkielet polskich dylematów i recept gospodarczych;
- Jan Otto: Emisja dwutlenku siarki w Polsce. Szkodliwość i możliwości przeciwdziałania;
- Jan Otto: Realne przedsięwzięcia dla ochrony środowiska. Na przykładzie województwa szczecińskiego.
– uw
 opis książki Materiały na nadzwyczajne zebranie delegatów. Opole 10-11.7.
Opole: NSZZ „Solidarność” Region Ziemi Opolskiej, 1981.
A5, [23] s.
Ka-5103 – op
 opis książki Materiały na pierwsze Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze. Część pierwsza.
Warszawa: NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze, czerwiec 1981.
A5, okł.kart., 19,[1] s., druk.
Zawiera: Porządek obrad; Regulamin obrad; Regulamin wyboru władz; Uchwała nr 1; Skład Zarządu MKZ. Sygn. druk.: DRP Zam. 521/10/81.
BN-3921, Hoo99/187, Hoo99/190[photocopy], HN-000509759, Ka-5092/1, Br-2049/1, ECS-02693, ST15-2706, Nukat-764626 – MM
 opis książki Materiały na pierwsze Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze. Część druga.
Warszawa: NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze, czerwiec 1981.
A5, okł.kart., 34,[2] s., druk.
Zawiera: Sprawozdanie MKZ; Uchwała nr 2; Uchwały finansowe. Sygn. druk.: DRP Zam. 521/10/81.
Hoo99/187, HN-000509759, Ka-5092/2, Br-2049/2, BaBN-DŻS VII 8, ECS-02694, ST15-2707, Nukat-766831 – MM
 opis książki Materiały na pierwsze Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze. Część trzecia.
Warszawa: NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze, czerwiec 1981.
A5 poz., okł.kart., 42 s., druk.
Do użytku wewnętrznego.
Zawiera: Listy wyborcze kandydatów. Sygn. druk.: DSP Zam. 3731/CD Nakł. 8000 egz.
Hoo99/187, Ka-5092/3, Br-2049/3, BaBN-DŻS I 2j, ECS-02695, ST15-2708, Nukat-1175656 – MM
 opis książki Materiały na pierwsze Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze. Część czwarta.
Warszawa: NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze, czerwiec 1981.
A5, okł.kart., 35,[1] s., druk.
Do użytku wewnętrznego.
Zawiera: Charakterystyki kandydatów do list wyborczych kandydatów. Sygn. druk.: DSP Zam. 3731 nakł. 8000 egz.
Hoo99/187, Ka-5092/4, Br-2049/4, BaBN-DŻS I 2j, ECS-02696, ST15-2709, Nukat-766834 – MM
 opis książki Materiały na Pierwsze Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Region Olsztyn. 26.VI - 28.VI.1981.
Olsztyn: b.w. [NSZZ „Solidarność” RO], 1981.
A5, [8] s.
Tytuł okł.
BN-3923*[wg WBPTor] – op
 opis książki Materiały na pierwszy Zjazd Żołnierzy Armii Krajowej [1989, Londyn].
B.m.: b.w., b.r. [1989-1990].
A5, okł.kart., [18] s., off. z masz.
Tytuł okł.
ST15-2710, BaBN-DŻS I 3[59 s.], Nukat-2485305{[69] s. pag. varia} – op
 opis książki Materiały Ogólnopolskiego Spotkania Samorządów Pracowniczych. Warszawa, 7.VIII.1981.
Warszawa: NSZZ „Solidarność” - Region Mazowsze, 1981.
A4, 4 s., off. z druku i masz.
Społeczny Komitet Reformy Gospodarczej, Sieć Organizacji Zakładowych NSZZ Solidarność Wiodących Zakładow Pracy, Grupa Robocza na Rzecz Międzyregionalnej Inicjatywy Współpracy Samorządów, Zespół Koordynacyjny Regionalnej Komisji Porozumiewawczej Rad Pracowniczych (Mazowsze).
Zawiera: Sieć odpowiada; Ustawa o przedsiębiorstwie społecznym. Projekt roboczy przygotowany przez sieć wiodących zakładów pracy.
ST15-2711, Nukat-4230590[UMK] – op
 opis książki Materiały opracowane przez Sieć Organizacji Zakładowych NSZZ „Solidarność” Wiodących Zakładów Pracy - dotyczących Samorządu Pracowniczego.
Poznań: nakładem Wszechnicy Związkowej Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Wielkopolska, wrzesień 1981.
A5, 33 s.
Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”. Zespół ds. Reformy Gospodarczej; Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” HCP.
Na s. red.: Broszura 1.
Br-1697[fot.], Nukat-4685057[UAM] – op
 opis książki Materiały I [pierwsze]-go Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” w Polskich Liniach Oceanicznych (Gdynia 7-10 stycznia 1981).
Gdynia: PLO, 1981.
A5, 52 s., różne liczbowania.
Do użytku wewnątrz-związkowego.
Tytuł okł.: 1 Zakładowe Zebranie Delegatów: (materiały). [N podaje też tytuł: Materiały z pierwszego Zebrania…].
BN-3932, BaBN-1.989.963[50 s.] – op
 opis książki Materiały pomocnicze do lekcji wychowawczych.
B.m.: b.w., b.r.
A5, 12 s.
Ka-5161 – op
 opis książki Materiały pomocnicze do lekcji wychowawczych. [1].
B.m.: b.w., b.r. [1986].
A5, 8 s., off. z masz., [c. 30 zł].
BJ-2642/1, FC-8927/1 – op
 opis książki Materiały pomocnicze do lekcji wychowawczych. Zeszyt 2.
B.m.: b.w., b.r. [1986].
A5, 11 s. , off. z masz., [c. 40 zł].
Hoo99/187[8 s.], BaBN-1.537.221, BJ-2642/2, FC-8927/2 – op
 opis książki Materiały programowe w sprawie nowego systemu pomocy socjalnej dla studentów.
B.m. [Warszawa]: Krajowa Komisja Koordynacyjna Niezależnego Zrzeszenia Studentów, b.r. [1981].
38 s.
Hoo99/187 – op
 opis książki [Materiały przygotowane przez Krajową Konferencję d/s. Sprawiedliwego Podziału Żywności – MKZ NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy].
Bydgoszcz: b.w., 1981.
A5, [28] s., off. z masz., różne liczb. stron.
Inc.: Spis treści materiałów przygotowanych przez…
ST15-2712, Nukat-4200042[UMK] – op
 opis książki Materiały sprawozdawcze Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” Katowice. I Walne Zebranie Delegatów Regionu woj. Katowickiego. Katowice, 1 września 1980 - 27 lipca 1981 r.
Katowice: NSZZ „Solidarność”, 1981.
A5, okł., [2],2-17,12,3,[2],4-23,[1] s., off. z masz.
Tytuł okł.
BN-3929*[wg BŚ], BJ-3205, FC-10548, ST15-2713, Nukat-4327874[UMK][błąd w tyt.: …Regionalnegp…] – MM
 ▬ Materiały. Ustalenia, wnioski, propozycje, rezolucje, uchwały. - patrz: [Druga] II Konferencja Krajowych Sekcji Branżowych i Zawodowych NSZZ „Solidarność”, Gdańsk, 30-31 sierpnia 1981 r. Materiały. Ustalenia, wnioski, propozycje, rezolucje, uchwały. – uw
 opis książki Materiały z II [drugiego] Ogólnopolskiego Spotkania Bibliotekarzy NSZZ „Solidarność” w Szczecinie 9-11.02.1981 r.
Szczecin: Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy WiMBP [Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej], 1981.
A5, okł.kart., 60 s., off. z masz.
Do użytku wewnątrzzwiązkowego.
Sygn. druk.: WiMBP 248/81 700 egz.
BJ-3203, FC-10609, ST15-2714, Nukat-784821 – MM
 ▬ Materiały z dziejów Polski 1945-1980. - patrz: Od października 1956 do grudnia 1970. Cz. I-III. – uw
 opis książki Materiały z Krajowej Konferencji NSZZ „Solidarność” nt. Reforma gospodarcza a warunki realizacji porozumień społecznych, Łódź, grudzień 1980 r.
Łódź: UŁ, 1981.
24 cm, 61 s.
NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Łódzkiego.
BaBN-1.068.679 – op
 ▬ patrz również: Reforma gospodarcza a warunki realizacji porozumień społecznych. Krajowa Konferencja NSZZ „Solidarność” grudzień 1980. Łódź: NSZZ „Solidarność” MKZ Ziemi Łódzkiej [1981]. Zeszyty Problemowe NSZZ „Solidarność” MKZ Ziemi Łódzkiej; nr 1. – uw
 opis książki Materiały z obrad plenarnych. (Wybór).
Kraków: [NZS], 1981.
A4, [13] s., powiel.
Niezależne Zrzeszenie Studentów.
BJ-3080, FC-8741 – op
 opis książki Materiały z obrad plenarnych. (Wybór). 3 IV 1981.
Kraków: NZS, 1981.
A4, 12 s. [k.], powiel.
Centrum prasowe I Ogólnopolskiego Zjazdu Niezależnego Zrzeszenia Studentów.
Zawiera: Jarosław Zadencki: Deklaracja Ideowa NZS; Jacek Rakowiecki: Wystąpienie Jacka Rakowieckiego delegata Uniwersytetu Jagiellońskiego.
FC-19768*[wg RU 1508] – op
 opis książki Materiały z ogólnopolskiego spotkania bibliotekarzy zorganizowanego pod auspicjami NSZZ „Solidarność” w Szczecinie dnia 29.10.1980 r.
Szczecin: [TZ NSZZ „S” WiMBP], 1980.
A5, 29 s., off z masz.
Do użytku wewnętrznego.
Tymczasowy Zarząd NSZZ „Solidarność” przy WiMBP [Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej] w Szczecinie. Sygn. druk.: WiMBP 812/80 100 egz.
BJ-3100, FC-8761, ST15-2715, Nukat-4273481[UMK] – op
 opis książki Materiały z I [pierwszego] Krajowego Zjazdu Delegatów Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Kraków, 3-6 kwietnia 1981 roku.
B.m. [Kraków]: NZS UJ Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1981.
A5, okł., 88 s., off. z masz., [c. 10 zł].
Opracowanie: Anna Galicka, Jan Maria Rokita.
BK-381, BN-3885*[wg BK], Hoo99/187, HN-000539059, BJ-3078, FC-8739, Br-1698[3-87 s.], Nukat-4506114[Dom][59,[1],26,[1] s.] – op
 ▬ Materiały z I-go [pierwszego] Zjazdu Delegatów Solidarności przygotowali dla „Semafora” Marek Tumidajewicz i Piotr Bielawski. A4, 6 s., druk. - Dodatek samoistny do pisma Semafor Wrocław 1981 nr 11 [podobny chyba był również w nr 12]. – uw – MM
 opis książki Materiały z sesji naukowej poświęconej problemom funkcjonowania języka we współczesnych społeczeństwach.
Kraków: NSZZ „Solidarność” Wydziału Filologicznego UJ, 1981.
A5, 89 s.
Ka-5105 – op
 ▬ Materiały z sesji naukowej poświęconej problemom współczesnego języka polskiego odbytej na Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach 16 i 17 stycznia 1981. - patrz: Nowomowa. – uw
 ▬ Materiały Zjazdowe. - patrz: [Pierwszy] I Zjazd NZS, Kraków 3-5.IV [1981]. Materiały Zjazdowe. NZS, AGH [1981]. – uw
 opis książki Matjanowska Maria: Internowanie.
Wrocław: Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej, listopad 1983.
A5, okł., [1],35 s., off. z masz., c. 120 zł.
Tytuł okł. Na okładce również: Szczecin 1982 r. - miejsce i rok napisania wspomnień.
K-2420, G-83/339, CD-921, J-2121, BN-3335[tu błędny układ s. 12-13 i 22-23], Ka-1490, KS-2869, BJ-2643, FC-8928, Br-1699, ECS-03889, ST15-2716, Nukat-1495082 – MM
 ▬ Matka Teresa z Kalkuty: Droga miłości.
Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1978.
18 cm, 63,[5] s., [2] k. il.
Przełożył Sylwester Zalewski. Tytuł oryg.: A gift for God.
– uw – MM
 ▬ Matka Teresa z Kalkuty: Droga miłości.
B.m.: Charis, 1983.
55 s., off. z masz.
BKJKr I-03481 – uw
 ▬ Matka Teresa z Kalkuty: Droga miłości.
B.m.: b.w., 1983.
55 s.
R. wyd. na s. 47.
BaBN-1.884.459 – uw
 ▬ Matka Teresa z Kalkuty: Droga miłości. Wyd. II.
Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1985.
17 cm, 56,[4] s.
ISBN 83-211-0626-9.
– uw – MM
 opis książki Matłachowski Jan: Kulisy genezy Powstania Warszawskiego.
Londyn: Poldom, 1978.
22 cm, 103,[1] s., [2] k. tabl.
– uw – MM {wycięta kartka [s. 5-6] ze słowem wstępnym Adama Krajewskiego}
 opis książki Matłachowski Jan: Kulisy genezy Powstania Warszawskiego.
Wrocław: Oficyna NZS U. Wr. [Uniwersytetu Wrocławskiego], 1981.
A6, okł.kart., 103,[1] s., [2] k. tabl., off. z oryg.
Przedruk z wyd.: Londyn: Poldom 1978. Nie przedrukowano s. 5-6.
Hoo99/187, BJ-2644, FC-8929, ST15-2717, Nukat-2932016 – MM [okł. nie przyklejona do bloku]
 opis książki Matłachowski Jan: Kulisy genezy Powstania Warszawskiego.
B.m.: b.w., b.r.
20 cm, 103,[2] s.
Przedruk z wyd.: Londyn: Poldom 1978.
BaBN* – op
 ▬ Matłachowski Jan: Kulisy genezy Powstania Warszawskiego. – dalsze wydania:
- Wyd. 2. Warszawa: Ojczyzna, 1994. ISBN 83-86449-01-2[także błędnie 83864490102];
- Wyd. 3, popr. Wrocław: Nortom, © 2014. ISBN 978-83-89684-89-9;
- Wyd. 4. Warszawa: Capital, © 2014. ISBN 978-83- 64037-64-1.
– uw
 ▬ Matusiak Małgorzata [red.] - patrz: Sierpień 1980 w Szczecinie. Kalendarium. Relacje. Szczecin: Ośrodek Badań Społecznych NSZZ „Solidarność” Region Pomorza Zachodniego 1981. Teki Historyczne; 1/1981. – uw
 ▬ Matusiak Z. [oprac. graf.] - patrz: Demokracja. Niezależne Wydawnictwo Chłopskie 1981. – uw
 opis książki Matusz Sławomir: Mistyka zimą (wiersze, fragmenty dziennika).
Gliwice: Wokół Nas, 1990.
A6, 47,[1] s., off. z masz., [c. 550 zł].
BaBN-1.374.762, BJ-2645, FC-8930, Ka-5114{[2],11-47,[1] s.}, Nukat-77217 – uw
 opis książki Matusz Sławomir: Mistyka zimą (wiersze, fragmenty dziennika). Wyd. 2. popr.
Sosnowiec: Oficyna Wydawniczo-Reklamowa Sim-Art, 2007.
ISBN 978-83-925084-2-7.
– uw
 ▬ Matuszewska Lena - patrz: Leja Matwinow [pseud.] – uw
 ▬ Matwinow Leja [pseud.] – właśc. Lena Matuszewska – uw
 ▬ Matwinow Leja [pseud.] [tłum. i oprac. graf.] - patrz: Borys Winokur: Tajemnice murów Kremla. Powieść historyczna. Myśl [1988]. – uw
 ▬ Matyaszczyk Dorota [oprac.] – patrz: Czas próby. Wielkopolska 13.XII.1981 - 4.VI.1989. Poznań 1989. – uw
 ▬ Matyja Stanisław: Działaliśmy jawnie i głośno. - patrz w: Jarosław Maciejewski, Zofia Trojanowicz: Poznański Czerwiec 1956. Warszawa: Młynek 1981; Stanisław Matyja, Egon Naganowski i in.: Poznań 56. MKZ Wielkopolska; druk MKZ Kalisz [1981]; Z[ofia] Trojanowicz, J[arosław] Maciejewski: Poznański czerwiec 1956. Gdynia 1981. – uw
 opis książki Matyja Stanisław, Naganowski Egon, Kayon [na s. 21 prawidłowo: Karoń] Henryk, Hejmanowski [na s. 27 prawidłowo: Hejmowski] Stanisław: Poznań 56.
B.m.: MKZ Wielkopolska; druk MKZ Kalisz, b.r. [1981].
A5, okł., [1],4-30 s., off. z masz.
Tytuł okł. Zawiera teksty: Poznański Czerwiec 1956; Matyja Stanisław: Działaliśmy jawnie i głośno; Naganowski Egon: To co widziałem; Karoń Henryk: Z okien szpitala; Replika adwokata dr Stanisława Hejmowskiego.
BN-4577*[wg MBPŁ - niepełny opis], KS-0399, ST15-2718, Nukat-1477712[tytuł: Poznań 1956] – MM [egz. nierozcięty]
 opis książki Matyja Stanisław i inni: Poznań 1956.
B.m. [Gdańsk]: NZS UG, b.r. [1981].
A4, 24 s.
Tytuł okł. [Oprac.: Jarosław Maciejewski, Zofia Trojanowicz].
Dun-144, BN-4575, KS-0398*[Poznań 1956][wg MJ], ECS-01939, Nukat-3625614 – op
 opis książki Matys Artur: Plan pracowniczej własności akcji (Akcjonariat pracowniczy).
Gdańsk: Oficyna Wydawnicza Gdańskiego Towarzystwa Politycznego Młoda Polska, 1989.
A5, okł.kart., 8 s., off. ze skł., [c. 400 zł].
Zeszyty Problemowe.
Tytuł okł. Tekst opiera się na artykule K.S. Ludwiniaka: Własność pracownicza w USA. Libertas 1988 nr 12 oraz na rozmowach z jego autorem.
BN-3336, Hoo99/187, BJ-2646, FC-8915, Ka-4575, ECS-03890, Nukat-216838 – MM
 ▬ Matyśkiewicz Zbigniew - patrz: Więźniowie polityczni w PRL 1981-1983. Zakład karny Hrubieszów i inne. [Wyd. II]. Wydawnictwo Polskie 1986. – uw
 ▬ Maulnier Thierry: To, czego nawet Koestler nie przewidział. [posł.] - patrz: Arthur Koestler: Ciemność w południe. Nowa 1981. – uw
 ▬ Mayenowa Maria Renata: O złej propagandzie. Propozycje wstępne. - patrz w: Nowomowa. ON [1984]. – uw
 opis książki Mayer Hans: NRD - odwilż której nie było.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza, lipiec 1981.
A6, okł.kart., 3-35 s., stdr. z masz., c. 20 zł.
166 pozycja wydawnicza.
Tytuł okł. S. 35 na III s. okł. Tłum.: M.K. [krypt.]. Pierwodruk w: Frankfurter Hefte 1976 nr 12.
BN-3338, Ka-1491, Hoo99/187, HN-000509775, BJ-2648, FC-8914, Br-1700, ECS-01448, ST15-2719, Nukat-164314=4798662[UWr] – MM
 opis książki Mayer Hans: NRD. Odwilż której nie było.
B.m. [Warszawa]: MRK „S” [Międzyzakładowy Robotniczy Komitet „Solidarności”], 1983.
A4, okł., [16] s., powiel., [c. 20-50 zł].
Tytuł okł. Tytuł nagł.: NRD 1956 - odwilż, której nie było.Tłum.: M.K. [krypt.]. Pierwodruk w: Frankfurter Hefte 1976 nr 12.
K-2422, G-83/340, J-2124, [BN-3337, Nukat-2053757 - błędnie 1981], Ka-3405, BJ-2647, FC-8913, Br-1701, ECS-03692, ST15-2720, Nukat-2017799 – MM
 ▬ Mayer Marek [pseud.] - właśc. Ryszard Holzer – uw
 opis książki Mayer Marek [pseud.]: Kilkanaście wierszy.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Przedświt; Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy, 1984.
A5, okł.kart., 20 s., off. ze skł., c. 50 zł.
Rysunki: Junosza [pseud.].
Rec.: Pseudonim [pseud. – właśc. Włodzimierz Bolecki]: Listy, widokówki, pocztówki i czytanki. Arka 1984 nr 7 s. 81-82; Bartosz Pieczyski [pseud. – właśc. Julian Radziewicz]: Poezja ogłuszonych. Tu, teraz 1984 nr 25 s. 5 – [polem.] Spektator [pseud. – właśc. Leszek Szaruga]: Kartki z notesu. Wezwanie 1984 nr 25 s. 136.
K-2423, CD-922, CJ s.273, J-1041, BN-1687, Ka-1492, Hoo99/187, HN-000499987, KS-1790, BJ-1320, FC-11454, Br-1702, ECS-00683, ST15-2721, Nukat-569955 – MM
 ▬ Mayer Paul [błędnie wg G, CJ, J] - patrz: Paul Marer – uw
 opis książki Mayo Philip: Uwłaszczenie pracowników National Freight Consortium.
B.m. [Wrocław]: RKW NSZZ Solidarność Dolny Śląsk, b.r. [1989].
A5, okł., 8 s., off. z masz.
Koniec tekstu na III s. okł. Referat wygłoszony na III Krajowym Forum Samorządu Załogi. Gdańsk, 10 maja 1989.
– MM
 ▬ Maziarski Jacek: My i Niemcy. - patrz w: Myśli o naszej Europie. Profil [1988]. – uw
 opis książki Maziarski Jacek: Odpowiedź Polskiego Barbarzyńcy.
Warszawa: NAWA Niezależna Agencja Wydawnicza Solidarności Walczącej, 1989.
A5, okł.kart., 78 s., off. z masz., [c. 3000 zł].
BN-3339, Ka-1498, KS-2875, BJ-2649, FC-8941, Br-1703, ECS-00684, ST15-2722, Nukat-1709893 – MM
 ▬ Maziarski Jacek: Przygotowania do reformy gospodarczej w RSW Prasa-Książka-Ruch. - patrz: Przygotowania do reformy gospodarczej w RSW Prasa-Książka-Ruch. [SDP 1981]. – uw
 ▬ [Maziarski Jacek]: Z pogrudniowych doświadczeń.
[relacja ze spotkania z J. Maziarskim zorg. 6 II 1983 w kościele parafialnym w Podkowie Leśnej nt. zawodu dziennikarza w warunkach presji ideologii i cenzury].
- w: Baza 1983 nr 3, s. 23-26.
KS-0213 – uw – MM
 opis książki Maziarski Jacek: Z pogrudniowych doświadczeń.
B.m.: b.w., b.r. [1983].
A4, [1],5,[2] k., powiel.
{BN-3340[nie potwierdzone w zbiorze], KS-0172*=2874*[wg KB*] - tytuł: Z grudniowych doświadczeń; [2],5 k.}, Ka-1499, BaBN-2.299.057 – op
 ▬ Maziarski Jacek: Z pogrudniowych doświadczeń.
- w: Podkowiański Magazyn Kulturalny. 2009, nr 60.
– uw
 ▬ Maziarski Jacek: Z PRL do Polski. - patrz w: Rubikon ’81. – uw
 ▬ Maziarski Jacek - patrz: Bielski Kazimierz [pseud.], Józef Piwko [pseud.] – uw
 opis książki Maziarski Wojciech: Deportacja.
B.m. [Warszawa]: Publikacja api nzs [UW], b.r. [1981].
A4, 10 s., powiel.
BN-3341, Ka-1497, KS-2876, BJ-2650, FC-8942, ST15-2723, Nukat-4239594[UMK] – MM
 ▬ Maziarski Wojciech - patrz: Kazimierz Bielski [pseud.], Tomasz Janowski, Andrzej Mirecki: Gra w Uniwersytet. Szkic dziejów UW w okresie od 13 grudnia 1981 do czerwca 1986 roku. Warszawa: CDN 1986. – uw
 ▬ Maziarski Wojciech - patrz: Witold Strzelecki [pseud.] – uw
 ▬ Maziuk Marek [art.] pod krypt. mm – patrz w: Literatura polska po 1939 roku. Warszawa: Wydawnictwo PEN 1989. – uw
 ▬ Mazowiecki Tadeusz: Antysemityzm ludzi łagodnych i dobrych (odczyt wygłoszony 24 marca 1960 r. w Klubie Inteligencji Katolickiej w Krakowie oraz 8 kwietnia 1960 r. w KIK w Warszawie).
w: Więź 1960 nr 5 s. 21-39.
– uw – MM
 ▬ Mazowiecki Tadeusz: Antysemityzm ludzi łagodnych i dobrych - patrz w: Antysemityzm. Nowa [1979]. – uw
 ▬ Mazowiecki Tadeusz: Chrześcijanin wobec rzeczywistości. - patrz w: Prawda i wspólnota drogą do wyzwolenia narodu. Lublin: Informator Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność 1985. – uw
 opis książki Mazowiecki Tadeusz: Druga twarz Europy. Wyd. I, pierwszy rzut.
Warszawa: Więź, 1990.
Biblioteka Więzi; Tom 61.
ISBN 83-85124-00-4. Jest to oficjalne wydanie książki: Powrót do najprostszych pytań - uzupełnione dwoma tekstami. Sygn. cenzora: A-96.
– uw – MM
 opis książki Mazowiecki Tadeusz: Druga twarz Europy. Wyd. 2.
Warszawa: Więź, 1990.
Biblioteka Więzi; Tom 61.
ISBN 83-85124-00-4.
– uw
 opis książki Mazowiecki Tadeusz: Internowanie.
Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1982.
A5, okł.kart., [2],2-33,[2] s., off. z masz., c. 60 zł.
[zapis dyskusji] Wieczór autorski. Wieczory Dyskusyjne Łódź 1983 nr 1 s. 65-79.
K-2425, G-82/161*, CD-923, J-2126, BN-3345, Ka-1494, Hoo99/187, KS-2877*[wg CD], BJ-2652, FC-8944, Br-1704, ST15-2724, {ECS-02699, Nukat-1114529 - 33,[3] s. – czy to inny skład?} – MM
 opis książki Mazowiecki Tadeusz: Internowanie. Wyd. 2.
Londyn: Krąg; Aneks, 1983.
20 cm, 67,[3] s.
ISBN 0 906601 05 3.
FC-46793*[wg WMN] – uw – MM
 opis książki Mazowiecki Tadeusz: Internowanie.
Warszawa-Londyn: Wydawnictwo Krąg - Wydawnictwo Aneks, b.r. [1984].
A6, 67,[3] s., off., [c. 120 zł].
K-2426, CD-925, HN-000537801 – op
 opis książki Mazowiecki Tadeusz: Internowanie.
B.m. [Kraków]: b.w. [Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze], b.r. [1984].
A6, okł.kart., [2],67,[3] s., off. z oryg., [c. 120 zł].
Przedruk z wyd.: Londyn: Aneks 1983. Wg spisu w: Alain Besançon: Krótki traktat sowietologiczny… Kraków: KTW 1986, s. [123] wydano bez sygnatury wydawnictwa.
K-2424*, CD-924*[wg K*], BK-382, J-2127, BN-3343*[wg BK], KS-2878*[wg MJ], BJ-2653, FC-8945, KJ-413* – op
 opis książki Mazowiecki Tadeusz: Internowanie.
Warszawa: Myśl, b.r. [1989].
69 s.
S-157/1026 – op

 ▬ Mazowiecki Tadeusz: Internowanie. B.m. [Warszawa]: Biblioteka Wolnego Głosu Ursusa, b.r. [1989]. A5, okł.kart., 69 s., off. z oryg. Przedruk z wyd.: Londyn: Aneks 1983.
CD-926, BN-3344, Ka-1495[w AO brakująca tu inf. o Bibliotece…], Hoo99/187, KS-2880, BJ-2655, FC-8947, Br-1706, ECS-03782, ST15-2725, Nukat-429716 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki Mazowiecki Tadeusz: Internowanie.
B.m. [Warszawa]: Biblioteka Wolnego Głosu Ursusa, b.r. [1989].
A5, okł.kart., 69 s., off. z oryg., [c. 1000-1200 zł].
Wysokość kolumny druku na s. tytułowej: 138,6 mm.
– MM
 opis książki Mazowiecki Tadeusz: Internowanie.
B.m. [Warszawa]: Biblioteka Wolnego Głosu Ursusa, b.r. [1989].
A5, okł.kart., 69 s., off. z oryg.
Wysokość kolumny druku na s. tytułowej: 131 mm.
– MM

 opis książki Mazowiecki Tadeusz: Internowanie.
B.m. [Warszawa]: Rzymskokatolickie Wydawnictwo im. Ignacego Loyoli, b.r. [1989].
A5, okł.kart., [4],3-67 s., off. z oryg., [c. 650 zł].
Zawiera: Janusz Marszycki: Od wydawcy [dat.: 1989]. Tekst jest kopią wyd. Londyn: Aneks 1983.
BN-3346, KS-2881*[wg MJ], BJ-2654, FC-8946, Ka-5107, Br-1705, ST15-2726, Nukat-4076230 – MM
Różne okł. [zapewne druk w drukarniach przykościelnych, drobne różnice w uszkodzeniach w tekście wskazują na kolejne nieco różniące się nakłady]:
- karton jednostronnie żółtobrązowy - MM;
- karton biały podobny do brystolu - MM
 opis książki Mazowiecki Tadeusz: Internowanie.
B.m. [Łódź]: b.r., [1989].
A5, 69 s., ksero. z oryg. jednostr., [c. 1100 zł].
Przedruk z wyd.: Biblioteka Wolnego Głosu Ursusa [1989]. [Kopiowano w poligrafii „Solidarności” w kręgu Zarządu Regionu Łódzkiego organizowanego przez Ryszarda Kostrzewę]. Całość zszyta trzema grubymi zszywkami. Na s. [4] widać wpisaną odręcznie przed powieleniem sygnaturkę: K8/89 oraz u góry tyłu tomu liczba: 104.
– MM
 ▬ Mazowiecki Tadeusz: Niemożliwe uczynić możliwym. Z Tadeuszem Mazowieckim rozmawia Ewa Berberyusz. [tekst dat. 22 styczeń 1983 r.].
- w: Tygodnik Wojenny, 1983, 31-03-83, nr 54-55 s. 1, 3-4. – MM;
- w: Kultura. Paryż, 1983 nr 5 s. 77-87. – MM;
- w: Kurs, 1983, grudzień, nr 4 s. 1-7. – MM;
- w: Vacat, 1984, styczeń, nr 13 s. 14-19. – MM.
– uw
 opis książki Mazowiecki Tadeusz: Niemożliwe uczynić możliwym. Skrót.
B.m. [Puławy]: b.w., b.r. [1983].
A5, 4 s., stdr.
Z Tadeuszem Mazowieckim rozmawia Ewa Berberyusz /odrzucone przez cenzurę z 9 nr „Tygodnika Powszechnego”/. Nakł. 1000 egz.
GFam – op
 opis książki Mazowiecki Tadeusz: Powrót do najprostszych pytań.
B.m. [Kraków]: Oficyna Literacka, 1986.
A6, okł.kart., [4],7-135,[3] s., off. z masz., [c. 270-340 zł].
Na okładce wydrukowane dane wydawnicze.
K-3649, G-86/212, CD-927, CJ-1161, BK-383, J-2128, BN-3347, Ka-1496, Hoo99/187, KS-2879, BJ-2656, FC-8948, KJ-414*, Br-1707, ECS-01822, ST15-2727, Nukat-409612 – MM
 opis książki Mazowiecki Tadeusz: Powrót do najprostszych pytań.
B.m. [Kraków]: Oficyna Literacka, 1986.
A6, okł.kart., [4],7-135,[3] s., off. z masz., [c. 290 zł].
Okładka niezadrukowana.
ST15-2728 – MM
 ▬ Mazowiecki Tadeusz: Powrót do najprostszych pytań. - Pierwsze oficjalne wydanie uzupełnione dwoma tekstami ukazało się pod tytułem: Druga twarz Europy w 1990 r. – uw
 ▬ Mazowiecki Tadeusz: Wieczór autorski [refleksje pisane podczas internowania] (20 kwietnia 1983 r.). – patrz: Wieczory dyskusyjne. Zeszyt 1. Materiały duszpasterskie. Luty-Czerwiec 1983. Łódź: Duszpasterstwo Środowisk Twórczych przy Kościele Najświętszego Imienia Jezus Ojców Jezuitów [ok. 1985]. – uw
 ▬ Mazowiecki Tadeusz [rozmowa] - patrz w: Smoleński Paweł: Szermierze Okrągłego Stołu. Zwątpienia i nadzieje. Warszawa: Most ’89. – uw
 ▬ Mazowiecki Tadeusz - patrz: Kto tu wpuścił dziennikarzy. Nowa [1985]. – uw
 ▬ Mazowiecki Tadeusz [oprac.] – patrz: Kościół i katolicy w Polsce Ludowej. PPN 1977. PPN; 5. – uw
 ▬ Mazowsze. Wydawnictwo. Komitet Wydawniczy NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze 1981.
- Protokół porozumienia w sprawie związków zawodowych rolników indywidualnych. Rzeszów - Ustrzyki Dolne, 18-29 lutego 1981 r. - zapis wg: Marek Karpiński: Zapis na cenzurę. Warszawa: „Mazowsze” wrzesień 1981 s. III okł.;
- Protokół porozumienia między Komisją Rządową a delegacją pracowników służby zdrowia NSZZ „Solidarność”. - zapis wg: Marek Karpiński: Zapis na cenzurę. Warszawa: „Mazowsze” wrzesień 1981 s. III okł.;
- Negocjacje w sprawach oświaty i wychowania, marzec - maj 1981 r. - zapis wg: Marek Karpiński: Zapis na cenzurę. Warszawa: „Mazowsze” wrzesień 1981 s. III okł.;
- Konwersatorium „Doświadczenie i przyszłość”: Raport trzeci: Społeczeństwo wobec kryzysu. Warszawa: IWZZ 1981;
- Czerwiec 1976. Cz. I. Radom. Doniesienie o przestępstwie. Warszawa: Wydawnictwo Mazowsze czerwiec 1981. [kilka wersji];
- Stefan Żeromski: Na probostwie w Wyszkowie. Warszawa: NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze; Nowa sierpień 1981;
- Gdańsk - Sierpień 1980. Rozmowy Komisji Rządowej z Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym w Stoczni Gdańskiej (23-31 sierpnia 1980 r.). - zapis wg: Marek Karpiński: Zapis na cenzurę. Warszawa: „Mazowsze” wrzesień 1981 s. III okł.;
- Kryzys gospodarki polskiej. Przyczynek do analizy. Warszawa: IWZZ 1981;
- Niepodległość Pracy. [Warszawa]: Ośrodek Badań Społecznych NSZZ Solidarność region Mazowsze wrzesień 1981;
- Marek Karpiński: Zapis na cenzurę. Warszawa: Wydawnictwo „Mazowsze” wrzesień 1981;
- Stefan Kurowski: Wyjście z kryzysu - program alternatywny. [Warszawa]: Ośrodek Badań Społecznych NSZZ „Solidarność” - Region Mazowsze [1981];
- Materiały na pierwsze Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze. Część pierwsza - czwarta. Warszawa: NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze czerwiec 1981;
- Poglądy w sprawie budownictwa mieszkaniowego - grudzień 1980. Warszawa: Ośrodek Badań Społecznych przy NSZZ „Solidarność” region Mazowsze 1981;
- Andrzej Radźko: Sprawy podstawowe w oczach Związku. [Warszawa]: OBS Ośrodek Badań Społecznych przy NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze 1981;
- Zasady strajku. Instrukcja strajkowa dla regionu Mazowsze. [Warszawa]: Druk Regionu Mazowsze [koniec marca 1981];
- Ruch Związkowy. Warszawa: IWZZ na zlec. OPS-Z 1981. Zeszyty OPSZ; nr 1;
- Sprawozdanie z Pierwszego Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze. Materiały część I. Warszawa: NSZZ „Solidarność” październik 1981;
- Sprawozdanie z Pierwszego Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze. Materiały część II. Warszawa: NSZZ „Solidarność” listopad 1981;
-----------------------
Zeszyty OBS.
- Stefan Kurowski /oprac./: Wstęp do programu i założenia ideowe. Propozycje dla NSZZ „Solidarność”. [Warszawa]: Ośrodek Badań Społecznych NSZZ „Solidarność” - Region Mazowsze [1981]. [Zeszyty OBS; 1];
- Stefan Kurowski: Obszary zainteresowań i przesłanki wyboru; Stefan Kawalec: Warunki realizacji porozumień. [Warszawa]: Ośrodek Badań Społecznych NSZZ „Solidarność” - Region Mazowsze [1981]. [Zeszyty OBS; 2]. W spisach „Zeszyty OBS” [w nr 4, 5, 7] pozycja ta występuje jako: Stefan Kawalec, Stefan Kurowski: Spory o program;
- Gospodarka. [Warszawa]: Ośrodek Badań Społecznych NSZZ Solidarność Region Mazowsze [1981]. Zeszyty OBS; 3. [Biblioteka Biuletynu Informatocyjnego IBJ; T. I.];
- Jacek Kurczewski: Konflikt i „Solidarność”. Warszawa: IWZZ; Ośrodek Badań Społecznych NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze 1981. Zeszyty OBS; 4;
- Ochrona zdrowia. Warszawa: IWZZ; NSZZ Solidarność Region Mazowsze 1981. Zeszyty OBS; 5;
- Raport o naprawie budownictwa mieszkaniowego. Warszawa: IWZZ 1981. Zeszyty OBS; 6. W spisach występuje także pt.: Raport o stanie budownictwa mieszkaniowego;
- Richard Portes: Polski kryzys. Alternatywy polityki gospodarczej zachodu. [Warszawa]: Ośrodek Badań Społecznych NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze [1981]. Zeszyty OBS; nr 7.
– uw
 ▬ Mazur Adam [pseud.] - patrz: Andrzej Drawicz – uw
 opis książki Mazur Bogusław: Ruch Wolnych Demokratów - geneza, program i działalność w oświetleniu źródłowym. 1956-1981.
Opole: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1986.
21 cm, [2],IV,[2],106,[3] s.
Praca magisterska.
BaBN-2.247.031, Nukat-1535297[BUŁ]{[127] s. pag. varia} – uw
 opis książki Mazur Bogusław: Ruch Wolnych Demokratów - geneza, program i działalność w oświetleniu źródłowym (1956-1981).
Wrocław: Wydawnictwo Alternatywy Demokratycznej, 1987.
A5, [2],IV,[2],106,[2] s., off. z masz., [c. 400 zł].
U dołu s. tyt. i okł.: Opole 1986. Na s. III okł. miejsce i rok wyd.: Wrocław 1987. Praca magisterska pod kierunkiem prof. Ignacego Pawłowskiego. Przedruk z wyd.: Opole: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Wydział Filozoficzno-Historyczny. Studia Stacjonarne, kierunek: Historia. 1986.
Ł-276, CJ-1162, J-2129, S-157/2211, BN-3349, Ka-4494, Nukat-2899591[Oss] – op
 ▬ Mazur Wawrzyniec [teksty w]: Geniusz niepodległości 1918-1933. W piętnastą rocznicę zmartwychwstania Polski. AViA Reprint 1989. – uw
 opis książki Mazurek Maciej: Niejasna obietnica odmiany losu.
Poznań: Wydawnictwo im. Lecha Zondka; LDP„N”, 1989.
A6, okł.kart., [10],7-48 s., off. ze skł.
Biblioteka Głosu Poznańskich Liberałów. Poezja i Proza.
Grafiki: Stanisław Barbacki. Okł.: biały karton z naklejonym zielonym kwadratem z grafiką i tytułem.
S-157/2325, BN-3350, KS-2885, ST15-2729, Nukat-4200339[UMK] – op
 ▬ Mazurkiewicz Andrzej – patrz: Tadeusz Korab [pseud.] – uw
 opis książki Mazurkiewicz Andrzej Tadeusz: „Czarny Piotruś”. Wyd. I.
B.m. [Gdańsk]: „Graf”, 1989.
A5, okł.kart., [4],3-21,[1] s., off. z masz., [c. 1700 zł].
Okładka: J. Polaczek.
BN-3351, Ka-4120, BJ-2657, FC-8949, ST15-2730, Nukat-4218654[UMK] – MM
 ▬ Mazurkiewicz Roman - patrz: Marek Burski [pseud.] – uw
 opis książki Mażewski Lech: Zbiorowe konflikty pracy w państwach demokratycznych.
Gdańsk: Wydawnictwo Szkoleń Związkowych NSZZ „Solidarność”, 1989.
A5, [5],35 s., off. z masz.
„ABC” związkowca; t. 2.
Dun-99, ECS-03872, Nukat-2079982[ECS] – op
 opis książki Mażewski Lech: Związki zawodowe w państwach demokratycznych.
Gdańsk: Wydawnictwo Szkoleń Związkowych NSZZ „Solidarność”; druk: Wydawnictwo Gdańskie, kwiecień 1989.
A5, okł.kart., [7],45 s., off. z masz.
„ABC” związkowca; t. 1. Biblioteka Związkowa NSZZ „Solidarność”.
Dun-100=Dun-101, BN-3352, Ka-4495, ECS-03873, ST15-2731, Nukat-910315 – MM
 opis książki Mażewski Longin: Formy własności.
B.m. [Gdańsk]: Wydawnictwo Gdańskie, b.r. [1989].
A5, [3],2-64 s., off. z masz.
„ABC” związkowca; [t. 4].
Tytuł okł.
Dun-102, S-156/2285, ST15-2732, {ECS-03871, Nukat-2080149 - błędnie [1980?]} – op
 opis książki Mażewski Longin: System finansowy przedsiębiorstw a płace.
Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskie, 1989.
A5, [4],43 s.
„ABC” związkowca.
ECS-03870, Nukat-2080101 – op
 ▬ Mączak Antoni: Struktura władzy w Rzeczypospolitej XVII wieku. - patrz w: Polska XVII i XVIII wieku. Warszawa 1986. Nasze dziedzictwo. – uw
 ▬ Mączak Antoni - patrz: Samostrzelnik [pseud.]; Jarosław Ulicki [pseud.] – uw
 ▬ Mączka Józef [teksty w]: Geniusz niepodległości 1918-1933. W piętnastą rocznicę zmartwychwstania Polski. AViA Reprint 1989. – uw
 ▬ McQuaid David [pseud. - właśc. Zdzisław Zwoźniak]: Solidarność na Śląsku i w Zagłębiu 1980-1981.
Oficyna Śląska.
[wg: Anna Markowa: Rozwałka. 1989. - wkrótce ukaże się; brak informacji o ukazaniu się]; ukazało się jako: Zdzisław Zwoźniak: Jak się rodziła „Solidarność”. Region Śląsko-Dąbrowski 1980-1981. Warszawa: Pomost 1990. Archiwum „Solidarności”. Tom 35 . Relacje i Opracowania. – uw
 ▬ Mecenas [pseud.] - właśc. Zbigniew Zawadzki – uw
 opis książki Mecenas [pseud.]: Prawo dla każdego.
B.m. [Warszawa]: Nakładem Wydawnictwa „Solidarność Narodu”, b.r. [1983].
A5, okł., 12 s., powiel., c. 25 zł.
Tytuł okł.
K-2427, {G-83/341, J-2130 - r.w.: 1983, bez wydruk. ceny [inna okł.?]}, BN-3353, Ka-1500, BJ-2658, FC-8950, ECS-02701, ST15-2733, Nukat-1726412 – MM
 ▬ Medjugorie - patrz: Emil Tardif, Pierre Ronourt, Filip Maindre: Sprawozdanie z pobytu w Medjugorie trzech przedstawicieli z Odnowy Charyzmatycznej w Duchu Św. O. Emila Tardifa, ks. Pierre Ponourt, diakona Filipa Maindre. [1985]. – uw
 opis książki Meeting w Gdańsku.
Gdańsk: Oficyna Kształt, b.r.
nakł. 500 egz.
Dun-103 – op
 ▬ Meissner Jakub [oprac. graf.] - patrz: Jerzy Stempowski (Paweł Hostowiec): Eseje dla Kasandry. Kraków: ABC 1981; Stefan Żeromski: Snobizm i postęp. Kraków: ABC 1981. – uw
 ▬ Meissner Jakub [proj. okł. i obw.] - patrz: Wstań Polsko moja. Antologia Poezji i Piosenki z okresu I Wojny Światowej. Kraków: Wydawnictwo Krzyża Nowohuckiego 1981. – uw
 ▬ Mejbaum Wacław: Kwiecień 1981. Aktualne problemy budowy socjalizmu w Polsce.
Wrocław: Zespół Pracy Politycznej przy RU SZSP Politechniki Wrocławskiej, b.r. [1981].
20 cm 70 s.
Nic Nowego…; [8]. Do użytku wewnętrznego.
Tytuł okł.
KPSz, BŚ – uw [bibułopodobny druk SZSP]
 opis książki Melak Stefan: Katyń.
B.m. [Warszawa]: Archikonfraternia Literacka, 1988.
A5, okł., [4],55 s., off. z masz.
Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. Zeszyt Specjalny.
Na okł. trzykrotnie napis: KATYŃ. Na [4] s. widoczna jest paginacja: 2.
BN-3355*[wg BUW], BaBN-1.486.045[55 s.], BaBN-2.268.690{[2],2,55 s.}, Ka-4004=Ka-5220, Br-1710, ECS-02703, ST15-2734, Nukat-1933677 – uw – MM
 opis książki Melak Stefan: Katyń.
Warszawa: Archikonfraternia Literacka, 1989.
A5, okł.kart., 51 s., off. ze skł.
Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła.
Na okł.: Katyń. Kozielsk – Starobielsk – Ostaszków.
BaBN-2.249.283, ECS-02702, Nukat-1736932 – uw – MM
 opis książki Melak Stefan: Katyń - synteza; Światło Józef: Świadek historii; Kukliński Ryszard J.: Rewelacje pułkownika; Dzięgiel-Wołynowicz Tadeusz: Drogi wyjścia.
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1989].
A5, opr.tw., [5],4-335 s., err.[s. 234], off. z masz.
Nazwiska autorów na okł. i na s. tytułowych tekstów. Tytuł grzbietowy: Katyń - synteza. Zawiera teksty: Stefan Melak: Katyń; Józef Światło: Za kulisami bezpieki i partii; Ryszard J. Kukliński: Wojna z narodem widziana od środka; Tadeusz Dzięgiel-Wołynowicz: Drogi wyjścia.
BaBN-1.722.237{[1990]}, ST15-2735 – MM
Oprawa bywa:
- z metalowymi narożnikami - MM;
- lub bez nich – MM
 opis książki Melak Stefan: Katyń - synteza; Światło Józef: Świadek historii; Kukliński Ryszard J.: Rewelacje pułkownika; Dzięgiel-Wołynowicz Tadeusz: Drogi wyjścia.
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1989].
A5, opr.tw. z metal. narożn., [5],4-335 s., off. z masz.
Nazwiska autorów jedynie w nagłówkach tekstów. Tytuł grzbietowy: Katyń - synteza. Zawiera teksty: Stefan Melak: Katyń; Józef Światło: Za kulisami bezpieki i partii; Ryszard J. Kukliński: Wojna z narodem widziana od środka; Tadeusz Dzięgiel-Wołynowicz: Drogi wyjścia.
BN-2132, Nukat-1197193 – op
 ▬ Melak Stefan: W 40 rocznicę śmierci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. - patrz w: Powstanie Warszawskie. 1984, 1985. – uw
 ▬ Melak Stefan: W 50 rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego [wybór informacji prasowych]. – patrz w: Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. 9. 1986 s. 65-69. – uw – MM
 ▬ Melitensis Civis: Malta i Korea Północna [tłum. z: Freedom at Issue, marzec-kwiecień 1984] – tłum. Joanna Inglot. – patrz w: Pod czerwoną gwiazdą. Komunizm w różnych krajach. 1985. – uw
 opis książki Melski Stanisław: Uciekaj z miasta.
Wrocław: Wydawnictwo Kret; Ruch Społeczny Solidarność, 1989.
A5, okł., 29 s., off. ze skł., [c. 300 zł].
Biblioteka Wrocławska; nr 5.
BaBN-2.364.509, BJ-2661, FC-8953, Br-1711, Nukat-2886528 – op
 ▬ mem [oprac.] - patrz: Zestrzelenie samolotu. Warszawa: Słowo [1983]. – uw
 opis książki Memoriał.
Kraków: Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego, styczeń 1987.
A4, [10] s., powiel.
J-2131*[wg Pil-1617], BN-3356*[wg Pil], KJ-415* – op
 opis książki Memoriał. Do Komisji Praw Człowieka ONZ. Komitet Helsiński w Polsce.
Warszawa: Wydawnictwo Głos, 1984.
A5, okł.kart., [2],2-42 s., off. z masz., c. 100+10 zł.
Dokumenty Komitetu Helsińskiego w Polsce: marzec 1984.
K-2429, J-2133, BN-2368, Ka-1221, BJ-2662, FC-8954, Br-1171, ECS-00685, ST15-2736, Nukat-855468 – MM
Odmiany okł.:
- Karton cielisty, druk tytułu czerwony. – MM;
- Karton czerwony, druk tytułu czarny. - op
 opis książki Memoriał. Do Komisji Praw Człowieka ONZ. Komitet Helsiński w Polsce.
Warszawa: Wydawnictwo Mysia 5, 1984.
A5, okł., [2],2-42 s., off. z masz., c. 100+10 zł.
Dokumenty Komitetu Helsińskiego w Polsce: marzec 1984.
K-2430, J-2132, BN-2369, Ka-745, HN-000509782, BJ-2663, FC-8955, ECS-02704, ST15-2737, Nukat-710304 – MM
 opis książki Memoriał w sprawie planowania rodziny w Polsce.
B.m. [Gdańsk]: Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Pomorskiej Akademii Medycznej, 1980.
A4, 4 s.
Tekst zredagował Zbigniew Szymański.
Nukat- 2428991[BUW] – op
 opis książki Memoriał w sprawie reformy struktury i funkcji uczelni medycznych w PRL opracowany przez zespoły postulatowe NSZZ „Solidarność”…
Gdańsk: NSZZ „Solidarność”, 1980.
A5, [4],29 s.
Hoo99/187, Ka-5082, Nukat-2014844 – op
 opis książki Memoriał Związku Literatów Polskich w sprawie oświaty narodowej.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A4, 5 s., powiel.
Sygn. pod tekstem: P-309/31/VIII/81.
ST15-2738, Nukat-4271609[UMK] – op
 ▬ Mentzel Zbigniew [przedm., wybór, oprac.] - patrz: Leszek Kołakowski: Pochwała niekonsekwencji. Pisma rozproszone z lat 1955-1968. Wyd. I krajowe. Tom 1-3. Warszawa: Nowa 1989. – uw
 ▬ MER: Od redakcji. - patrz: Leszek Kołakowski: Kłopoty z Polską. Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań. b.w. (wg CD: KSR) [1985]. [Zeszyty Wola-Solidarność]. – uw
 ▬ Mercało Ryszard [wiersze] - patrz w: Głos głodujących kolejarzy. Wrocław: „Semafor” 1981. – uw
 opis książki Merker Aleksander: Aktualne stosunki państwo-kościół.
B.m. [Niepokalanów, Warszawa]: Wydawnictwo im. Błogosławionego Ojca Kolbego, b.r. [1980].
A5, 16 s., off. z masz.
Tytuł nagł. Autoryzowany stenogram wystąpienia Tow. Aleksandra Merkera, Wicedyrektora Urzędu ds. Wyznań, na spotkaniu z lektorami KC w dniu 14.I.1980 r. Przedruk z wyd.: Warszawa: Wydział Pracy Ideowo-Wychowawczej KC PZPR, 1980. Zawiera również: Oświadczenie ks. Czesława Sadłowskiego.
Ka-4181[Aktualne…], {BJ-2664, FC-8956 [ksero z masz.]}, SJP2-609*[wg BJ – b.w.], ST15-2739, Nukat-680754 – op
 ▬ Merker Aleksander: Aktualne stosunki Państwo-Kościół. Autoryzowany stenogram wystąpienia Tow. Aleksandra Merkera Wicedyrektora Urzędu ds. Wyznań, na spotkaniu z lektorami KC w dn. 14 I 1980 r. – art. pod tyt.: A. Merker o Kościele. w: Spotkania 1980 nr 11 s. 134-158. – uw – MM
 ▬ Merykańska Pola [tłum.] - patrz: Dżilas o Gorbaczowie. Rozmowa George’a Urbana z Milovanem Dżilasem. Warszawa: CDN 1989. – uw
 opis książki Messori, Vittorio: Raport o stanie wiary. Z Ks. Kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia Vittorio Messori.
Kraków; Warszawa: Michalineum, 1986.
ISBN 83-7019-016-2.
– uw
 opis książki Messori Vittorio: Raport o wierze. Z Kardynałem Ratzingerem rozmawia Vittorio Messori.
Warszawa: Wydawnictwo św. Andrzeja Boboli, 1986.
A5, 78 s.
Tytuł oryg.: Rapporto sulla fede. 1985.
– op
 ▬ Methvin Eugene H.: Hitler i Stalin. Superzabójcy XX wieku [tłum. z: National Review, maj 1985] – tłum. Roman Bug. – patrz w: Zagrożenia współczesne. 1987. – uw
 ▬ „Metody” postępowania PZPR wobec niezależnych ogniw społecznych. B.m.: b.w., b.r. [1981]. A4, [3] s., powiel. ST15-2740, Nukat-4252437[UMK] – uw
 opis książki Metro. Kultura stanu wojennego rekonesans środowiskowy.
B.m.: b.w., b.r. [1985].
A4, 14 k., masz. przeb.
J-4103*[wg Pil-1619], BN-3357*[wg Pil] – op
 opis książki Meyer Bonawentura: Ostrzeżenie z zaświatów. O Kościele naszych czasów /posoborowych/. Dokumentacja wypowiedzi demonów przy egzorcyzmie.
Warszawa: b.w. [Unia Nowoczesnego Humanizmu], b.r. [1989].
A5, okł.kart., 284 s., off. z masz.
/Na prawach rękopisu/.
Tłumaczenie z niemieckiego. Tytuł oryg.: Mahnung aus des Jenseits. Wyd. II. Trimbach: Marianisches Schriftwerk, sierpień 1977.
BN-3358 – MM [uszkodzenia kruchego kartonu okł.]
 ▬ Meyer Bonawentura: Ostrzeżenie z zaświatów. O Kościele naszych czasów (posoborowych). Dokumentacja wypowiedzi demonów przy egzorcyzmie. – dalsze wydania:
- Wyd. 2. wznowione i poszerz. Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu 1992. BaBN-1.847.049;
- Wyd. 2. wznowione i poszerz. Trimbach: Marianisches Schriftwerk CH 1992.;
- Wyd. 4. Poznań: Wers 2002;
- Wyd. 6. Poznań: Wers 2009. ISBN 978-83-86906-13-0;
- Wyd. 6. Poznań: Wers 2011. ISBN 978-83-86906-13-0.
– uw
 opis książki (Meyer Fritjof): Anatomia morderstwa ks. Jerzego Popiełuszko.
Warszawa: Hutnicy 82, 1985.
A5, okł.kart., 23,[1] s., powiel., c. 60 zł.
Tłumaczenie z niem.: Ada [pseud.]. Tłumaczenia dokonano z: „Ein Mord als kleineres Übel” Der Spiegel 1985 nr 5 s. 106-117. [Posłowie:] Franciszek Golecki [pseud. - właśc. Stanisław Cieślak]: XXX. Imię autora na s. [3]: Fritjof; na s. 23: Fritjot [błędnie].
K-2431, G-85/5, J-2134[Fritjot], BN-3359, Ka-29, Hoo99/169[Anatomia…], BJ-2665, FC-8957, Br-1712, ECS-04321, ST15-2741, Nukat-2771835 – MM
 opis książki (Meyer Fritjof): Anatomia morderstwa ks. Jerzego Popiełuszko.
Warszawa: Hutnicy 82, b.r., © 1984.
A5, 23,[1] s.
Tłumaczenie z niem.: Ada [pseud.]. Tłumaczenia dokonano z: „Ein Mord als kleineres Übel” Der Spiegel 1985 nr 5 s. 106-117. [Posłowie:] Franciszek Golecki [pseud. - właśc. Stanisław Cieślak]: XXX. Rok w „copy” 1984 jest bez sensu bo oryginalny tekst [podstawa tłum.] ukazał się w lutym 1985 r.
ECS-03772, Nukat-2113370[ECS] – op
 ▬ Meyerson Adam: Nowa wspaniała półkula. Demokratyczny renesans Ameryki Łacińskiej [tłum. z: Policy Review, wiosna 1985]. – patrz w: Mieszanka polityczna. Dyskusje na Zachodzie. 1986. – uw
 ▬ Meysztowicz Waldemar [przedm.] - patrz: Giovannino Guareschi: Mały świat don Camilla. Ad Maiorem Dei Gloriam [1985]. – uw
 opis książki Meysztowicz Walerian: Gawędy o czasach i ludziach. Wyd. 2. poprawione i uzupełnione.
Londyn: Polska Fundacja Kulturalna, 1983.
22 cm, 380 s., [4] s. tabl.
– uw
 opis książki Meysztowicz Walerian: Gawędy o czasach i ludziach. Wyd. 3.
Londyn: Polska Fundacja Kulturalna, 1986.
22 cm, 380 s., [4] s. tabl.
ISBN 0-85065-136-0.
– uw
 ▬ Meysztowicz Walerian: Gawędy o czasach i ludziach. – dalsze wydania:
- Wyd. 4. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1993. ISBN 0-85065-136-0;
- Londyn: Polska Fundacja Kulturalna; Łomianki: Wydaw. LTW 2008. ISBN 978-83-7565-017-4;
- Łomianki: Wydaw. LTW [2012]. ISBN 978-83-7565-257-4.
– uw
 opis książki Meysztowicz Walerian: Poszło z dymem. Gawędy o czasach i ludziach.
Londyn: Polska Fundacja Kulturalna, 1973.
18 cm, 325,[2] s.
– uw – MM
 opis książki Meysztowicz Walerian: Poszło z dymem. Gawędy o czasach i ludziach. Wyd. I, krajowe.
Warszawa: Oficyna Wydawnictwo Pokolenie, grudzień 1989.
A5, okł.kart., 193,[2] s., [4] s. tabl., off. z masz., [c. 9000 zł].
Przedruk z wyd.: Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1973 [w tym wyd. brak zamieszczonych ilustracji].
CD-928, BN-3360, Ka-3383, KS-2892*[wg CD], BJ-2666, FC-8958, ECS-00686, Nukat-440092 – MM
 opis książki Mękarska Józefa: Wędrówka po Ziemiach Wschodnich Rzeczypospolitej.
Londyn: nakł. Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, Zjednoczenia Polek na Emigracji, Związku Harcerstwa Polskiego, 1966.
24 cm, 123 s.
Materiały Oświatowe.
– uw
 opis książki Mękarska Józefa: Wędrówka po Ziemiach Wschodnich Rzeczypospolitej.
Chicago: Koło Lwowian; Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce, 1982.
21 cm, 123 s., [1] k. tabl. złoż.
– uw
 opis książki Mękarska Józefa: Wędrówka po Ziemiach Wschodnich Rzeczypospolitej.
Wrocław: NWW [Niezależne Warsztaty Wydawnicze] Ogniwo, 1990.
A5, okł.kart., 123 s., mapa, off. z oryg., [c. 12000 zł].
Przedmowa: Władysław Wielhorski. Reprint wyd.: Londyn: Stowarzyszenie Polskich Kombatantów 1966.
BaBN-1.381.245, BJ-2667, FC-8959, Nukat-1246050 – uw – MM
 ▬ Mękarski Stefan: Lwów. Karta z dziejów Polski.
Pierwsze wydanie z 1943 r. oraz reprint z 1990 r. ukazały się pod pseud. Józef Rudnicki – uw
 opis książki Mękarski Stefan: Lwów. Karta z dziejów Polski. Wyd. 2.
Londyn: Nakładem Koła Lwowian, 1962.
22 cm, 112,[6] s., [8] s. tabl.
Biblioteka Koła Lwowian; 1.
– uw
 opis książki Mękarski Stefan: Lwów. Karta z dziejów Polski. Wyd. 3.
Londyn: Nakładem Koła Lwowian, 1982.
22 cm, [2],88,[1] s., [12] s. tabl.
– uw
 opis książki Mękarski Stefan: Lwów. Karta z dziejów Polski. Wyd. 1 krajowe.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie, 1988.
A5, okł.kart., 112,[5] s., [12] k. tabl., off. z oryg., [c. 1000 zł].
Biblioteka Lwowska; t. V.
Na obu wyklejkach: Plan Lwowa 1:16.000. Przedruk uzupełniony z wyd. 2: Londyn: Nakładem Koła Lwowian 1962. W różnych egzemplarzach książki karty z fotografiami są umieszczone w różnej, chyba przypadkowej, kolejności.
J-2135{[14] k. tabl.; t. VI}, BN-3361, Ka-1501, {BJ-2668, FC-8960 - [14] k. tabl.}, Br-1709, ECS- 05033, ST15-2742, Nukat-741780 – MM
 ▬ Mękarski Stefan – patrz: Józef Rudnicki [pseud.] – uw
 ▬ mf [krypt.] – patrz: Marta Fik – uw
 ▬ mg [krypt.] – patrz: Michał Głowiński – uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.