Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Mi - Micha

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 16.08.2019 r.
 
 
 • mi [krypt.] - patrz: Indyk Maria - uw
 • Miara odpowiedzialności.
  B.m.[Kraków]: Koło Naukowe Studentów Historii UJ, Sekcja Historii Najnowszej b.r. [1981].
  A6, okł., [64] s., off. z oryg., [c. 45 zł].
  Zawiera teksty: Andriej Sacharow: Miara odpowiedzialności; Wiaczesław Czornowił [Cernovil Vjaceslav], Borys Penson: Dialog za drutem kolczastym; Aleksy Łosiew [Losev]: Żarcie; Abduracham Awtarchanow [Avtorchanov]: Zakulisowa historia paktu "Ribbentrop-Mołotow". Przedruk z: Kontynent 1975 nr 5, 1976 nr 6, 1977 nr 13, 1975 nr 4 [Kontynent. Wybór artykułów. Londyn: Polonia 1979].
  BK-384, BN-3363, Hoo99/187, BJ-2669, Ka-4496, Br-1713 - MM
 • Mianowicz Tomasz [tłum.] - patrz w: Sowietskij Sojuz. - uw
 • Micewski Andrzej: Kardynał Wyszyński. Prymas i mąż stanu.
  Paris: Éditions du Dialogue, 1982.
  23 cm, 465,[6] s.
  ISBN 2-85316-038-6.
  Rec.: Mikołaj Sawulak: Książka o Kardynale Wyszyńskim. Kurs 1984 nr 7 s. 9-13; Marek Jurek: Realizm polityki i realizm narodu. Znaki Czasu 1986 nr 4 s. 121-137.
  - uw - MM
 • Micewski Andrzej: Kardynał Wyszyński. Prymas i mąż stanu.
  Bydgoszcz: Nasza Przyszłość, b.r. [po 1982].
  A5, 240 s.
  Tylko t. II.
  J-4388*[wg BB-11, t. II], BN-3364*[wg BB] - op
 • Micewski Andrzej: Kardynał Wyszyński. Prymas i mąż stanu.
  B.m. [Kraków]: Wszechnica Społeczno-Polityczna, 1983.
  A6, opr. tw., [2],9-443,[1] s., off. z oryg., [c. 610-650 zł].
  Przedruk z wyd.: Paris: Éditions du Dialogue 1982. Luki w paginacji [brak s. 15-16, 53-54, 87-88, 157-158, 223-224, 305-306, 413-414] wynikły z pominięcia kart z tytułami rozdziałów, które przeniesiono do ich nagłówków.
  K-2432, G-83/343*, Ł-277b, BK-385, J-2136, BN-3365, BJ-2674, Ka-4623, KJ-416* - MM
 • Micewski Andrzej: Kardynał Wyszyński. Prymas i mąż stanu.
  Poznań: b.w., b.r. [1984].
  A5, 2 vol.
  J-2140*[wg Pil-1623], BN-3366*[wg Pil] - op
 • Micewski Andrzej: Kardynał Wyszyński. Prymas i mąż stanu.
  B.m.: b.w., b.r. [1983].
  A5, 456,[6] s., off. z oryg., [c. 1000-1500 zł].
  Przedruk z wyd.: Paris: Éditions du Dialogue 1982.
  K-2433, J-2137*[wg K, Pil-1626], BN-3367[wg K] - op
 • Micewski Andrzej: Kardynał Wyszyński. Prymas i mąż stanu.
  B.m.: b.w., b.r.
  21 cm, okł.kart., 465,[7] s., off. z oryg.
  Kopia wydania: Paris: Éditions du Dialogue 1982 - kolorowa okładka, na grzbiecie znak wydania paryskiego. W tekście widać cechy przedruku fotooffsetowego. Francuska nota drukarska na s. [472], jest to ostatnia strona książki.
  - MM
 • Micewski Andrzej: Kardynał Wyszyński. Prymas i mąż stanu.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł.kart., 465,[6] s., off. z oryg.
  Na okładce zdjęcie Wyszyńskiego z prawego profilu w kolorze brązowym. Zachowano żywą paginę, papier cienki biały mocno prześwitujący, karton okładki żółtobrązowy, wymiary książki: 207 x 147 x 19 mm. Przedruk z wyd.: Paris: Éditions du Dialogue 1982. Francuska nota drukarska na s. [471], jest to przedostatnia strona książki. Na s. tytułowej wys. kolumny druku: 172,5 mm.
  BJ-2671 - MM
 • Micewski Andrzej: Kardynał Wyszyński. Prymas i mąż stanu.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, opr.tw., 465,[6] s., off. z oryg.
  Na okładce autor i tytuł w czterech wierszach. Książka w podobnym układzie jak wyd. powyżej drukowana z nieco zmniejszonych klisz. Zachowano żywą paginę, papier cienki biały prześwitujący. Przedruk z wyd.: Paris: Éditions du Dialogue 1982. Francuska nota drukarska na s. [471], jest to przedostatnia strona książki. Na s. tytułowej wys. kolumny druku: 170 mm.
  - MM
 • Micewski Andrzej: Kardynał Wyszyński. Prymas i mąż stanu.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł.kart., 465,[6] s., off. z oryg.
  Na okładce zdjęcie Wyszyńskiego z prawego profilu w kolorze brązowym. Brak żywej paginy, papier gruby szarawy nieprześwitujący, karton okładki szarawy, wymiary książki: 192 x 147 x 29 mm. Przedruk z wyd.: Paris: Éditions du Dialogue 1982. Francuska nota drukarska na s. [471], jest to przedostatnia strona książki.
  - MM
 • Micewski Andrzej: Kardynał Wyszyński. Prymas i mąż stanu. T. I-II.
  B.m.: b.w., b.r. [1982].
  A5, okł.kart., 208 + 235 s., off. z oryg.
  Na przodzie okładek kopia s. tytułowej. Na IV s. okładek fragmenty tekstu. Przedruk z żywą paginą. Przedruk z wyd.: Paris: Éditions du Dialogue 1982.
  BJ-2672 - MM[T. I]; op [T. II]
 • Micewski Andrzej: Kardynał Wyszyński. Prymas i mąż stanu. Tom I-II.
  B.m.[Warszawa]: b.w., b.r. [1983].
  A5, okł.kart., 208 + 228,[8] s., off. z oryg., [c. 800 zł].
  Na przodzie okładek kopia s. tytułowej. Na IV s. okładek fragmenty tekstu. Przedruk bez żywej paginy. Przedruk z wyd.: Paris: Éditions du Dialogue 1982.
  K-2435, G-83/342, J-2139, BN-3368, BJ-2673 - MM
 • Micewski Andrzej: Kardynał Wyszyński. Prymas i mąż stanu. Tom I-II.
  B.m.: b.w., b.r.
  22x16 cm, okł.kart., 208 + 235,[1] s., off. z oryg.
  Na I s. okładek z jasnego kartonu zdjęcia prymasa drukowane brązową farbą: w tomie 1: z bukietem kwiatów; w tomie 2: z papieżem Janem Pawłem II. Na s. tytułowej wys. kolumny druku: 192 mm. Przedruk z wyd.: Paris: Éditions du Dialogue 1982.
  BJ-2670, Ka-4121 - MM
 • Micewski Andrzej: Kardynał Wyszyński. Prymas i mąż stanu. Tom I-II.
  B.m.: b.w., b.r.
  22x16 cm, okł.kart., 208 + 236 s., off. z oryg.
  Na I s. okładek z czarnego kartonu zdjęcia prymasa drukowane srebrną farbą: w tomie 1: z bukietem kwiatów; w tomie 2: z papieżem Janem Pawłem II. Na s. tytułowej wys. kolumny druku: 177 mm. Przedruk z wyd.: Paris: Éditions du Dialogue 1982.
  BJ-2670, Ka-4121 - MM
 • Micewski Andrzej: Kardynał Wyszyński. Prymas i mąż stanu. Tom I-II.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł.kart., kaseta tekturowa, [2],9-12,[2],17-51,[2],55-85,[1],89-155,[1],159-222 + 225-303,[1],307-411,[1],415-455,[1],459-465,[2] s., off. z oryg.
  Przedruk z żywą paginą. Przedruk z wyd.: Paris: Éditions du Dialogue 1982.
  - MM
 • Micewski Andrzej: Kardynał Wyszyński. Prymas i mąż stanu. Tom I.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł.kart., [2],9-13,[1],17-51,[1],55-85,[1],89-155,[1],159-222 s., off. z oryg.
  Na okł. cz.-biała fotografia prymasa w mitrze z napisem „Ecce […] Domini” [kopia wg okł. wyd. paryskiego]. Przedruk z żywą paginą. Przedruk z wyd.: Paris: Éditions du Dialogue 1982.
  - MM
 • Micewski Andrzej: Kardynał Wyszyński. Prymas i mąż stanu.
  B.m.[Warszawa]: b.w., b.r. [1983].
  A4, [2],96,[2] s., druk dwułam., off. z oryg., [c. 700 zł].
  Przedruk z wyd.: Paris: Éditions du Dialogue 1982.
  K-2434, G-83/344*, Ł-277a, J-2138, BN-3369, Ka-1518, BJ-2675 - MM[opr. w teczkę wiązaną]
 • Micewski Andrzej: Kardynał Wyszyński. Prymas i mąż stanu. Cz. I-II.
  B.m.: b.w., b.r.
  A6, okł.kart., 222,[2] + [6],225-443,[3] s., off. z oryg.
  Brak przypisów. Żółta okładka.
  - MM
 • Micewski Andrzej: Kardynał Wyszyński. Prymas i mąż stanu. Tom I-II.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, opr. tw. płótno, 222 + [223]-[467] s. [opuszono s. niezadrukowane], ksero jednostr. z oryg.
  Tytuł okł.: Kardynał Wyszyński. Kopia z wyd.: Paris: Éditions du Dialogue 1982. Kopiowano z nierozłożonej książki, widać fragmenty części stron zniekształcone z powodu odstawania od płyty kserografu, wymiary kopii bardzo zbliżone do wymiarów wydania paryskiego. Widoczne są charakterystyczne podkreślenia w książce oryginalnej: m.in. słowa „wyjątek polski” i „dogmatycy” na s. 11, oraz od „religia” do „Polaków” na s. 17.
  - MM
 • Micewski Andrzej: Kardynał Wyszyński (1901-1981).
  Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2000.
  25 cm, 445,[2] s.
  Przygotowano na podstawie: Kardynał Wyszyński. Prymas i mąż stanu. Paris: Éditions du Dialogue 1982. ISBN 83-205-4535-4.
  - uw
 • Micewski Andrzej: Kościół w Polsce wobec „Solidarności” i stanu wojennego.
  B.m.: b.w., b.r. [1988].
  A5, 283,[2] s., ksero z oryg.
  Przedruk z wyd.: Paris: Éditions du Dialogue 1987. Tytuł podany być może błędnie, gdyż tytuł oryginału jest inny: Kościół wobec „Solidarności” i stanu wojennego.
  J-2141, BN-3370*[wg Pil] - op
 • Micewski Andrzej: Kościół wobec „Solidarności” i stanu wojennego.
  Paris: Éditions du Dialogue, 1987.
  21 cm, 283,[2] s.
  Kolekcja „Znaki Czasu”; 51.
  ISBN 2-85316-050-5.
  Rec.: Leszek Szaruga: Realista. Puls 1988 nr 38 s. 50-54.
  - uw - MM
 • Micewski Andrzej: Kościół wobec „Solidarności” i stanu wojennego.
  B.m.: b.w., b.r. [ok. 1988].
  A5, okł.kart., 283,[2] s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Paris: Éditions du Dialogue 1987. Znaki Czasu; 51.
  - MM
 • Micewski Andrzej: Współrządzić czy nie kłamać? PAX i Znak w Polsce 1945-1976.
  Paryż: Libella, 1978.
  Historia i teraźniejszość; 2.
  22 cm, 269,[2] s.
  Rec.: Adam Michnik: Z geografii politycznej PRL. w [tegoż]: Kościół, lewica, dialog … Nowa 1983 s. 132-140; Marek Jurek: Realizm polityki i realizm narodu. Znaki Czasu 1986 nr 4 s. 121-137.
  - uw - MM
 • Micewski Andrzej: Współrządzić czy nie kłamać? PAX i Znak w Polsce 1945-1976.
  Kraków: Oficyna NZS UJ [Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego] "Jagiellonia", 1981.
  A5, okł.kart., [9],12-259 s., off. z oryg., [c. 220 zł].
  Okładka drukowana ze składu typograficznego drukiem wypukłym. Wydanie bez przypisów. Szerokość kolumn tekstu: 111-113 mm. Na s. 11-75 wielokrotnie widać podkreślenia w tekście książki którą skopiowano. Przedruk z wyd.: Paryż: Libella 1978.
  BK-386, BN-3372, Ka-1520, BJ-2676 - MM
 • Micewski Andrzej: Współrządzić czy nie kłamać? PAX i Znak w Polsce 1945-1976. [Wyd. 2].
  Kraków: Oficyna NZS UJ [Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego] "Jagiellonia", 1981.
  A5, okł.kart., [9],12-269 s., off. z oryg.
  Okładka drukowana ze składu typograficznego drukiem wypukłym. Wydanie pełne z przypisami. Szerokość kolumn tekstu: 104 mm. Skopiowano z książki czystej, bez podkreśleń w tekście. Przedruk z wyd.: Paryż: Libella 1978.
  BK-387, BN-3371*[wg BK], BJ-2677 - MM
 • Micewski Andrzej: Współrządzić czy nie kłamać? PAX i Znak w Polsce 1945-1976.
  Warszawa: Wydawnictwo Zbliżenia czerwiec 1981.
  A5, okł.kart., 269 s., off. z oryg., [c. 250 zł].
  Przedruk z wyd.: Paryż: Libella 1978. Kolportowano również w stanie wojennym.
  Ł-278, BN-3376, Ka-1519, Hoo99/187, HN-000510192, BJ-2679, Br-1714 - MM
 • Micewski Andrzej: Współrządzić czy nie kłamać? PAX i Znak w Polsce 1945-1976. Zobacz
  B.m. [Łódź]: przedruk POLSKA, 1981.
  A5, okł.kart., 259 + [1],262-269 s., off. z oryg., [c. 360 zł].
  W dolnej części s. tytułowej logo wydawcy – triquetra, poniżej: „przedruk / POLSKA 1981”. Przypisy dodrukowano w osobnej luźnej składce. Okł. z białego kredowanego kartonu. Długość słowa „współrządzić” na okł.: 131 mm. Przedruk z wyd.: Paryż: Libella 1978.
  BŁ-115, BN-3373*[wg MBPŁ - 268 s. ?, to samo], [BJ-2678, ECS-03887, Nukat-738328 - bez dodatku z przypisami] - MM
 • Micewski Andrzej: Współrządzić czy nie kłamać? PAX i Znak w Polsce 1945-1976.
  B.m. [Łódź]: przedruk POLSKA, 1981.
  A5, oprawa półtw. introl., 259 s., off. z oryg.
  W dolnej części s. tytułowej logo wydawcy – triquetra, poniżej: „przedruk / POLSKA 1981”. Brak stron z przypisami. Okł. z twardego czerwonego kartonu. Długość słowa „współrządzić” na okł.: 143 mm. Brak druku na IV s. okł. Przedruk z wyd.: Paryż: Libella 1978.
  - MM
 • Micewski Andrzej: Współrządzić czy nie kłamać? PAX i Znak w Polsce 1945-1976.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo im. Konstytucji 3-go Maja b.r.
  A5, [2],269,[5] s.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Libella 1978.
  Ka-3062 - op
 • Micewski Andrzej: Współrządzić czy nie kłamać? PAX i Znak w Polsce 1945-1976.
  B.m.[Warszawa]: b.w., b.r. [1984].
  A5, 260 s., off. z oryg., [c. 650 zł].
  Przedruk z wyd.: Warszawa: Zbliżenia 1981.
  G-84/280, CJ-1716, J-2142, BN-3375[wg J] - op
 • Micewski Andrzej: Współrządzić czy nie kłamać? PAX i Znak w Polsce 1945-1976.
  B.m.: b.w., [1989].
  A4 poz., 269 s.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Libella 1978.
  BN-3374[wg BUW] - op
 • Micewski Andrzej: Współrządzić czy nie kłamać? PAX i Znak w Polsce 1945-1976.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł.kart., {s. [2, 3, 5, 7, 11]},12-157,[2],162-259,[2],263-269 s., ksero jednostr.
  Kopia wyd.: Paryż: Libella 1978. Książka klejona z pojedynczych kartek. Grzbiet oklejony płótnem. Charakterystyczne uszkodzenia płyty selenowej na s. [4], 17, 25, 33, 43, 47, i wielu dalszych.
  - MM
 • Micewski Andrzej - patrz: Chmielewski Krzysztof, Wiśniewska Magda [pseud. zbior.] - uw
 • Michalak Mieczyslaw: Fotografie z lat 1980-1989.
  [Wrocław]: RKW NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk [1989?].
  CCSU[HD8537 N783 M5] - op
 • Michalczyk W[ładysław] [pseud.] - właśc. Jan Koziar - uw
 • Michalczyk W[ładysław] [pseud.]: Filozofia [Tezy o Marksie].
  B.m. [Łódź]: Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Łódzkiej; Łódzki Zespół Oświaty Niezależnej; Solidarność Walcząca, b.r. [po 1986].
  A5, okł., 2-13 s., off. z masz., c. dla studentów Politechniki Łódzkiej 30 zł.
  Zeszyty Samokształceniowe NZS; Zeszyt 1. Filozofia. Suplement do programu uczelni technicznych.
  Tytuł okł.: Filozofia. Jest to przedruk tekstu wydanego uprzednio pt.: Tezy o Marksie. Opisy: W, BŁ i BN podają sfingowany tytuł: Marksizm a rzeczywistość.
  W-35, BŁ-116, J-731*, BN-3377*[wg BŁ], BaBN, Ka-4347, BJ-2680 - MM
 • Michalczyk W[ładysław] [pseud.]: Tezy o Marksie. Skrypt dla szkół średnich i wyższych.
  B.m. [Wrocław]: b.w. [Wydawnictwo Vist], b.r. [1982].
  A5, [1],11 s., off. z masz., [c. 25 zł].
  Nazwisko autora pod tekstem. Tekst dat.: Wrocław, wrzesień 1982.
  K-2436, G-83/345, J-2143, BN-3378*[wg BUW], BaBN, Ka-3766, Hoo99/187, BJ-2681, Br-1715 - MM
 • Michalczyk W[ładysław] [pseud.]: Tezy o Marksie.
  - w: Tu, teraz 1984 nr 25 s. 5-7; nr 26 s. 10-11; dokończenie zapewne w nr 27.
  - uw
 • Michalewski Wojtek: Wiersze.
  B.m.[Kraków]: Wydawnictwo z Pacyfą b.r. [1981].
  A6, okł., 2-12,[1],13-14,[2],15-16,[2],17-24 s., stdr. z masz.
  Poezja hipisowsko-pacyfistyczna.
  BK-388{Wydaw. Pacyfistyczne}, BN-3379, KS-2895, Ka-4497, BJ-2682 - MM
 • Michalik Józef, bp: "Młodzież nasza nie ma motywu, aby trwać na klęczkach przed Zachodem…" Warszawa: Duszpasterstwo Akademickie przy Kościele św. Anny, 1988. 21 cm, 23 s. Biblioteka Młodzieży Katolickiej. SJP2-1372[KUL] - uw
 • Michalkiewicz Mateusz - patrz: Hutton[?] Geofrey Samuel alias Pridumcew[?] Iwan Iwanowicz: Idąc … Kurs 1988. - uw
 • Michalkiewicz Stanisław - patrz: Andrzej Stanisławski [pseud.] - uw
 • Michalska Marta [teksty] - patrz w: Lektury naszych rodziców. Łódź: Fakt 1989. - uw
 • Michalska-Szybowska Małgorzata - patrz: Korczak Małgorzata [pseud.] - uw
 • Michalski Konstanty: Nova et vetera.
  Rzym: b.w. 1979.
  21 cm, 173,[1] s.
  - uw
 • Michalski Konstanty: Nova et vetera.
  B.m.: b.w., b.r. [po 1979].
  A5, 173,[1] s., off. z masz.
  Wstęp i opracowanie: Aleksander Usowicz. Przedruk z wyd.: Rzym 1979.
  BJ-2683[może odnosić się do drukowanego w offsecie wydania rzymskiego, bo dlaczego maszynopis ma taką samą paginację jak oryginał - skąd go przepisano] - op
 • Michalski Paweł [oprac. graf.] - patrz: Stefan Szczygłowski: Kraj. Kraków: Sza 1989. - uw
 • Michalski Tadeusz: Słowo wstępne przed obchodem na sali. - patrz w: Jednodniówka [czterdziestopięcio] 45-lecia A.K. Łódź: Kościół O.O. Jezuitów; Duszpasterstwo A.K. 1987. - uw
 • Michałek Violetta [art.] pod krypt. vm - patrz w: Literatura polska po 1939 roku. WWarszawa: Wydawnictwo PEN 1989. - uw
 • Michałowski Jan - patrz: Junosza Krzyżtoporski Zygmunt [pseud.] - uw
 • Michałowski Piotr: Poemat w czerwieni.
  Poznań: Chałupniczy Instytut Wydawniczy im. K. Żygulskiego 1984.
  A4, [1],14,[1] k., powiel.
  [Posłowie]: Maria Wicka [pseud.].
  G-84/281, CD-929, CJ-1717, J-2144, BN-3381[wg J], KS-2905 - op
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.