Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Michnik

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 17.11.2019 r.
 
 
 • Michnik Adam: Białe plamy. - patrz: Białe plamy? I. Materiały ze spotkania w dniu 28 XI 1987 r. II. Dokumenty. Warszawa: 1988. Nasze Dziedzictwo. - uw
 • Michnik Adam: Białe plamy. Wyd. I.
  Gdańsk: Wiatr od morza Wydawnictwo NSZZ „Solidarność” Sekcja Oświaty i Wychowania, wrzesień 1988.
  A6, okł.kart., [2],25 s., druk typogr. [także okł.], c. 150 zł, nakł. 5000 egz.
  Tekst został przedstawiony w listopadzie 1987 r. na seminarium zorganizowanym w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.
  Dun-104, J-2145, BN-3382, Ka-3974, KS-2955=KS-6445, BJ-2684, Br-1716 - MM
 • Michnik Adam: Cienie zapomnianych przodków.
  Esej ten uzyskał I-szą nagrodę w konkursie ogłoszonym w 1973 r. przez Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Londynie na temat: "Józef Piłsudski w oczach młodych pokoleń Polaków i Polek". Pierwodruk w: Kultura 1975 nr 5 s. 3-21 pod pseud. Bartłomiej. - uw
 • Michnik Adam: Cienie zapomnianych przodków. [I wyd. krajowe].
  B.m.[Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza b.r. [grudzień 1977].
  A4, 14 k., hektogr.
  Przedruk z: Kultura 1975 nr 5 s. 3-21.
  Polemika: Aleksander Hall. Bratniak 1978 nr 6/7 s. 13-17 - przedruk w tegoż: Polemiki i refleksje. London: Veritas 1989 s. 31-37.
  CD-930, BN-3388, S-158/2620, Sup-588, Ka-1502, KS-2906[wg MJ], Br-1717 - op
 • Michnik Adam: Cienie zapomnianych przodków. [Wyd. 2].
  B.m.[Warszawa]: NOWA b.r. [1977].
  14 k.
  Przedruk z: Kultura 1975 nr 5 s. 3-21.
  Sup-589[inna okł.], KS-2907[wg MJ] - op
 • Michnik Adam: Cienie zapomnianych przodków. [Wyd. 3].
  B.m.[Warszawa]: NOWA b.r. [1978].
  [16] k.
  KS-2912 - op
 • Michnik Adam: Cienie zapomnianych przodków. (Wyd. drugie).
  B.m. [Kraków]: staraniem słuchaczy krakowskich wykładów Towarzystwa Kursów Naukowych, 1978.
  A5, okł. fotogr., [2],17,[9] s., powiel. jednostr.
  Na okł. podobizna Piłsudskiego z zakratowanym sercem.
  BK-389, BN-3386*[wg BK], Sup-592, KS-2910*[wg KB], BJ-2685, FC-8988 - MM
 • Michnik Adam: Cienie zapomnianych przodków.
  B.m.[Kraków]: b.w. [Krakowska Oficyna Studentów], b.r. [1978].
  17,[8] k.
  Przedruk z: Kultura 1975 nr 5 s. 3-21.
  KS-2911[wg MJ] - op
 • Michnik Adam: Cienie zapomnianych przodków. Wyd. drugie.
  Kraków: Słuchacze wykładów TKN, 1979.
  A4, [3],20,[1] k., powiel. spiryt., c. 25 zł.
  Jako k. [2] okładki fotografia okładki z poprzedniego wydania w formacie A5.
  BK-389a, BN-3385[wg BK], Sup-593[wg BK], KS-2913 - op
 • Michnik Adam: Cienie zapomnianych przodków.
  Łódź: Mowa Międzyzakładowa Oficyna Wydawnicza, listopad 1981.
  A5, okł., 17 s., off. z masz., [c. 25 zł].
  Przedruk z wyd.: Warszawa: Nowa 1978.
  CD-931, BŁ-117, BN-3387, Sup-594, KS-2914*[wg CD], BJ-2686, Br-1718 - MM
 • Michnik Adam: Cienie zapomnianych przodków.
  Kraków: Bez Cięć, 1985.
  A5, okł.kart., 44 s., stdr. z masz., c. 130 zł.
  Na s. 3-6: Do czytelnika. Rys.: PIK.
  K-2437, G-85/239*, CD-932, BK-390, J-2146, BN-3383=BN-3384*[wg WBP Krak - błędnie: Kraków: Nowa], Sup-595=Sup-596*[wg BN], KS-2947*[wg CD], BJ-2687, KJ-417*=KJ-418*[wg BN-3384*], Br-1719 - MM
 • Michnik Adam: Czego chcemy i co możemy. "Solidarność" i historia.
  Warszawa: Wydawnictwo Komitetu Kultury Niezależnej grudzień 1985.
  A5, okł., 17 s., powiel., c. 40 zł.
  Wykład wygłoszony na Uniwersytecie Warszawskim 14 listopada 1980 r. w ramach Towarzystwa Kursów Naukowych. Przedruk z: Zeszyty Literackie jesień 1983 nr 4 s. 135-149.
  K-2438, G-85/240, J-2147, BN-3389, Ka-1503, Hoo99/187, HN-000552241, KS-2948[wg MJ], BJ-2688, Br-1720 - MM
 • Michnik Adam: Czytając [fragm.] - patrz: Czapski Józef: Tumult i widma. Warszawa: Nowa 1988. IV s. okł. - uw
 • Michnik Adam: Diabeł naszego czasu. Publicystyka z lat 1985-1994.
  Warszawa: Nowa 1995.
  ISBN 83-7054-086-4. Zawiera m. in. teksty drukowane w: Aneks 1985 nr 38, 1988 nr 51-52; Kontakt 1988 nr z VII-VIII; Krytyka 1987 nr 22, 25, 1988 nr 28-29, 30; Kultura 1986 nr 5, 6.
  - uw - MM
 • Michnik Adam: Diabeł naszego czasu. Publicystyka z lat 1985-1994. Wyd. II poprawione.
  Warszawa: Agora, 2009.
  Dzieła wybrane; tom 4. Biblioteka Gazety Wyborczej.
  ISBN 978-83-7552-696-7.
  - uw - MM
 • Michnik Adam: Dialog przez kraty. Wywiad z Adamem Michnikiem.
  3 k.
  Dodatek specjalny do: Biuletynu Informacyjnego "Solidarność" Akademii Medycznej i Państwowego Szpitala Klinicznego Kraków 1983 nr 54.
  Przedruk z: Tygodnika Mazowsze nr 61 s. 3.
  J-4233*[wg Pil-1631], BN-3390*[wg Pil], KS-2924*[wg MJ], KJ-419*[wg Pil] - uw [dodatek do pisma]
 • Michnik Adam: Dwa szkice.
  B.m.[Poznań]: Samodzielna Oficyna Literacka b.r. [1983].
  A5, okł.kart., [3],2-60 s., powiel., [c. 100 zł].
  Zawiera teksty: Cienie zapomnianych przodków; Gnidy i anioły.
  K-2439{[1],64 s.}, G-83/346*[wg Obecność nr 2 s. 33], CD-933, J-2148*, BN-3391*[wg J*], Sup-597, KS-2925, BJ-2689, FC-8992 - MM
 • Michnik Adam: Dwugłos o eurokomunizmie. - patrz: Herling-Grudziński Gustaw: Gramsci i Togliatti; Herling-Grudziński Gustaw, Michnik Adam: Dwugłos o eurokomunizmie. - uw
 • Michnik Adam: Dziedzictwo Marca. - patrz w: Marzec ’68. Sesja na Uniwersytecie Warszawskim. Zeszyt 2. Warszawa: Sowa 1981. - uw
 • Michnik Adam: Gdy myślę Polska.
  Warszawa: Wydawnictwo "S" 1984.
  A5, okł.kart., [2],163,[2] s., off. z masz., c. 380 zł.
  Zawiera teksty: Cienie zapomnianych przodków; Spór o pracę organiczną; Kościół, lewica, dialog (II rozdz.); 1863 r.: Polska w oczach Rosjan; Gnidy i anioły; Czego chcemy i co możemy - "Solidarność" i historia; Polska wojna; Dlaczego nie podpisujesz; Dlaczego nie emigrujesz; O oporze; List z Mokotowa; List do gen. Kiszczaka; Grudniowe rekolekcje. Wyboru dokonano w oparciu o wydanie francuskie: "Pensér la Pologne". Paris: La Découverte-Maspero 1983.
  K-2440, G-84/282, CD-934, J-2149, BN-3392, Sup-598, Ka-1506, HN-001250952, KS-2935[wg CD], BJ-2690, Br-1721 - MM
 • Michnik Adam: Grudniowe rekolekcje.
  - w: Krytyka Warszawa 1983 nr 16 s. 11-23 [pod tytułem: List z Mokotowa - Grudniowe rekolekcje];
  - w: Kultura 1984 nr 1-2 s. 113-132;
  - w: Krytyka Londyn 1983, © 1985, nr 16 s. 13-28 [pod tytułem: List z Mokotowa - Grudniowe rekolekcje];
  - w: [tegoż]: Takie czasy… Warszawa: Agora 2009. Dzieła wybrane; t. 5, s. 34-51 [przedruk z: Kultura 1984 nr 1-2].
  – uw
 • Michnik Adam: Grudniowe rekolekcje.
  Gdańsk: Oficyna Kształt OK, 1984.
  A6, [2],41,[1] s., druk typogr., c. 60 zł.
  Przedruk z: Kultura 1984 nr 1-2 s. 113-132.
  K-2441, Dun-105, J-2156* [wg K][tyt.: List z Mokotowa], BN-3393*[wg BUG], Sup-599*[wg Pil], Ka-1505, KS-2936*[wg MJ]=KS-2940*[wg MJ*][tyt.: List z Mokotowa], BJ-2691, FC-8994, ECS-04094, Nukat-2419016[ECS] - op
 • Michnik Adam: Grudniowe rekolekcje. List z Mokotowa. – patrz: Adam Michnik: List z Mokotowa: Grudniowe rekolekcje. - uw
 • Michnik Adam: Grypsy z Cytadeli.
  B.m. [Wrocław]: Victoria b.r. [1984].
  A5, okł.kart., 3-130 s., powiel., c. 200 zł.
  Biblioteka Konkretu.
  Tytuł okł. Zawiera teksty: O oporze, Rozmowa w Cytadeli, List z Mokotowa.
  K-2442, G-84/283, CD-935, J-2150, BN-3394, Ka-3975, KS-2937*[wg MJ], BJ-2693, Br-1722 - MM
 • Michnik Adam: [inc.:] Istota tego, co wydarzyło się w Polsce […]
  B.m. [Kielce]: b.w., b.r. [1981].
  A4, 7 s., powiel. [częśc. jednostr.].
  Tekst opracowano na podstawie wypowiedzi Adama Michnika podczas spotkania na Politechnice Świętokrzyskiej w dniu 2.02.1981 r.
  - MM
 • Michnik Adam: Kilka słów wprowadzenia. - patrz w: Światło Józef: Za kulisami bezpieki i partii. Józef Światło ujawnia tajniki partii, reżymu i aparatu bezpieczeństwa. Warszawa: Nowa styczeń 1981. - uw
 • Michnik Adam: Kościół, lewica, dialog.
  Paryż: Instytut Literacki 1977.
  22 cm, 172 s.
  Rec.: Jacek Salij: Dialog jest trudny, ale to nie szkodzi. Zapis 1977 nr 4 s. 141-147 - przedruk w: Zapis Londyn 1977 [1978] nr 4 s. 131-137; Bronisław Lasocki: O książce Adama Michnika. Dialog z Michnikiem. Kultura 1977 nr 9(360) s. 116-123; X. Z. M. [krypt. - właśc. Andrzej Micewski]: Kultura 1977 nr 9(360) s. 124-127; Jan Drewnowski: Kapitulacja ideologiczna i ofensywa polityczna. Kultura 1977 nr 12(363) s. 111-117 - przedruk w: Krytyka 1978 nr 2 s. 99-105 - oraz w: Krytyka Londyn 1978 nr 1/2 s. 224-231 - [polemiki:] Krzysztof Kwiecień [pseud. - właśc. Karol Modzelewski]: Ofensywa propagandowa i rezygnacja z wartości /w związku z artykułem Jana Drewnowskiego/. Krytyka 1978 nr 2 s. 105-129 - oraz w: Krytyka Londyn 1978 nr 1/2 s. 232-261; Jan Drewnowski: Nie taka dyskusja jest potrzebna. Krytyka 1979 nr 4 s. 104-107 - oraz w: Krytyka Londyn 1980 nr 4 s. 195-198; Antoni Zambrowski: List do redakcji "Krytyki". Krytyka 1979 nr 4 s. 107 - oraz w: Krytyka Londyn 1980 nr 4 s. 199-200; Od redakcji. Krytyka 1979 nr 4 s. 107-108 - oraz w: Krytyka Londyn 1980 nr 4 s. 200-201; Marian Klecha: Dialog wrony i skowronka. Puls 1978 nr 2 s. 107-108; Jan Józef Lipski: O niektórych problemach dialogu lewicy laickiej i Kościoła /Uwagi po dyskusji 20.X.1978 nad książką A. Michnika/. Spotkania 1979 nr 6 s. 104-106 - oraz w: Spotkania Paryż 1979 nr 5-6 s. 332-335; Andrzej Grzegorczyk: Kilka myśli na marginesie książki A. Michnik: Kościół, lewica, dialog. Spotkania 1979 nr 6 s. 106-111 - oraz w: Spotkania Paryż 1979 nr 5-6 s. 336-342; Adam Stanowski: Uwagi do Uwag A. Grzegorczyka. Spotkania 1979 nr 6 s. 112-115 - oraz w: Spotkania Paryż 1979 nr 5-6 s. 342-346; Juan Miguel Garrigues: Kościół katolicki a państwo liberalne. [rec. przekładu franc.] Krytyka 1980 nr 7 s. 142-149 - oraz w: Krytyka Londyn 1980 [1982] nr 7 s. 224-236; Józef Tischner: W imieniu laickiej lewicy. [w książce:] Polski kształt dialogu. - różne wyd. - §8 w rozdz. III - to samo z minimalnymi zmianami: Kultura 1981 nr 4(403) s. 4-11.
  - uw
 • Michnik Adam: Kościół, lewica, dialog.
  B.m.: b.w., b.r. [ok. 1977].
  12 x 18 cm, [3],7-172 s., [85] fotogr. dwułam.
  S-159/2571, Sup-600, KS-2908[wg KB*] - op
 • Michnik Adam: Kościół, lewica, dialog.
  B.m.: b.w., b.r. [1977].
  A4 poz., 7-172 s., off., druk dwułam.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1977.
  Sup-601, BJ-2694 - op
 • Michnik Adam: Kościół, lewica, dialog.
  Paryż: Instytut Literacki, 1977 [1983].
  12 cm, 172,[3] s.
  Biblioteka „Kultury”; tom 277.
  Achevé d’Imprimer le 30 Juin 1983 par L’Imprimerie de la Manutention a Mayenne Nº 8287.
  - uw - MM
 • Michnik Adam: Kościół, lewica, dialog … Wyd. 1 krajowe.
  B.m.[Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza 1983.
  A5, okł.kart., 153,[3] s., off. z masz., c. 270 zł {na s. [156] c. 150 zł}.
  Biblioteka Kwartalnika Politycznego Krytyka; Tom 1. 185 pozycja wydawnicza Nowej.
  Przedmowa: Stefan Kisielewski. Rozszerzone wyd. książki: Paryż: Instytut Literacki 1977. Zawiera także: Z geografii politycznej PRL [rec. książki Andrzeja Micewskiego: Współrządzić czy nie kłamać? PAX i Znak w Polsce 1945-1976. Paryż: Libella 1978]; Lekcja godności; Zamiast posłowia.
  Rec.: Urszula Marek: Warto przeczytać. Biuletyn Małopolski 1983 nr 14(43) s. 14.
  K-2444, Ł-279, G-83/347, J-2151, BN-3396, Sup-603, Ka-1507, HN-000484822, KS-2926, BJ-2695, Br-1723 - MM
 • Michnik Adam: Kościół, lewica, dialog.
  B.m.[Warszawa]: Ad Maiorem Dei Gloriam b.r. [1985].
  A4, okł., 45 s., off. z oryg., druk dwułam., [c. 330 zł].
  11 [pozycja wydawnicza].
  K-2443, J-2152*[wg K], BN-3395[wg K], Sup-602, Ka-1551, HN-000509785, KS-2950[wg MJ*], Br-1724 - op
 • Michnik Adam: Kościół, lewica, dialog.
  B.m.: b.w., b.r.
  A4, 3-172 s.
  S-159/2571, Ka-4918 - op
 • Michnik Adam: Kościół, lewica, dialog.
  B.m.: b.w., b.r. [po 1985].
  A6, okł.kart., 170 s., ksero z oryg.
  Przedmowa: Stefan Kisielewski. Kopia wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1977. Dobra jakość zmniejszonej dwustronnej kserokopii wskazuje na drugą połowę lat 1980-tych. Książka klejona z pojedynczych kartek.
  - MM
 • Michnik Adam: List do gen. Kiszczaka.
  Warszawa: Wydawnictwo CDN 1983.
  A5, okł., 3-9 s., powiel., c. 20 zł.
  List dat.: 10.XII.1983.
  K-2445, G-83/348, J-2153, BN-3398, Ka-1508, Hoo99/187, HN-000509789, KS-2927[wg MJ], BJ-2696, Br-1725, Br-1726 - MM
 • Michnik Adam: List do gen. Kiszczaka.
  Krosno: Niezależna Oficyna Wydawnicza Krosno b.r. [1984].
  J-2154*[wg Pil-1640], BN-3397[wg Pil], KS-2938[wg MJ*] - op
 • Michnik Adam: List z Białołęki.
  B.m.: b.w., b.r. [1982-4].
  A6, okł., [1],20-38 s., stdr. z oryg., c. 40 zł.
  Przedruk z: Aneks 1982 nr 28 s. 19-38. Tekst ten następnie był przedrukowany pod tytulem: O oporze. List z Białołęki.
  K-2452[błędnie: Listy …], J-2155*=J-2163*[wg K], BN-3399*[wg BUW, PBW Krak; błędnie: 1-37,[1] s.]=BN-3400*[wg J]=BN-3405*[wg K], KS-2917*[wg MJ]=KS-2939*[wg MJ], BJ-2697 - MM
 • Michnik Adam: List z Mokotowa. - patrz: Adam Michnik: Grudniowe rekolekcje. Gdańsk: Kształt 1984. - uw
 • Michnik Adam: List z Mokotowa - Grudniowe rekolekcje.
  - w: Krytyka Warszawa 1983 nr 16 s. 11-23;
  - w: Kultura 1984 nr 1-2 s. 113-132 [pod tytułem: Grudniowe rekolekcje];
  - w: Krytyka Londyn 1983, © 1985, nr 16 s. 13-28.
  – uw
 • Michnik Adam: List z Mokotowa: Grudniowe rekolekcje.
  B.m. [Poznań]: Niezależna Inicjatywa Wydawnicza Errata, [19]84.
  A5 poz., 30 s., powiel., [c. 70 zł].
  Przedruk z: Krytyka 1983 nr 16 s. 11-23.
  K-2446[20 s.], G-84/284, J-2157, BN-3401*[wg K], BaBN-b1280922, KS-2941, Ka-4699 - op

 • Michnik Adam: List z Mokotowa: Grudniowe rekolekcje. Warszawa: b.w. 1984. A5, okł.kart., [2],21 s., powiel., c. 40 zł. Przedruk z: Krytyka 1983 nr 16 s. 11-23.
  Rec.: Józef Kaczorowski [pseud. – właśc. Norman Jan Pieniążek]: Polska „uczciwa” lewica. Niepodległość 1984 nr 27 s. 11-13.
  K-2447, G-84/285, J-2158, BN-3402, Ka-1504, KS-2942*[wg MJ], Br-1726 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 • Michnik Adam: List z Mokotowa: Grudniowe rekolekcje.
  Warszawa: b.w., 1984.
  A5, okł.kart., [2],21 s., powiel., c. 40 zł.
  Szerokość słowa „rekolekcje” na okł.: 95 mm. Odległość 1. i 2. wierszy tytułu: 5,8 mm. Okł. z brązowego pap. pakowego.
  - MM
 • Michnik Adam: List z Mokotowa: Grudniowe rekolekcje.
  Warszawa: b.w., 1984.
  A5, okł.kart., [2],21 s., powiel., c. 40 zł.
  Szerokość słowa „rekolekcje” na okł.: 90 mm. Odległość 1. i 2. wierszy tytułu: 10 mm.
  ST15-2771, [BJ-2698, FC-8986 – karton okł. niebieskawy], [BJ-2692, FC-8995 opis pod tyt.: Grudniowe rekolekcje. List z Mokotowa, karton okł. żółtawy] - MM [karton okł. żółtawy]

 • Michnik Adam: List z Mokotowa - Grudniowe rekolekcje.
  - w: [tegoż]: Takie czasy… Warszawa: Agora 2009. Dzieła wybrane; t. 5, s. 34-51 [pod tytułem: Grudniowe rekolekcje; przedruk z: Kultura 1984 nr 1-2].
  – uw
 • Michnik Adam: Listy z Białołęki.
  Warszawa: Wydawnictwo Krąg 1982.
  A5, okł.kart., 32 s., off. z masz., c. 50 zł.
  Zawiera teksty: Polska wojna /pierwodruk pt. "Wir sind alle Geiseln" w: Der Spiegel 8.III.1982; po polsku w: Krytyka 1982 nr 12 s. 3-12/; Dlaczego nie podpisujesz; Dlaczego nie emigrujesz; O oporze /równolegle drukowano w: Krytyka 1982 nr 13-14 s. 3-15/.
  Rec.: U-99. Biuletyn Wojenny 1982 nr 16, 21/28 XI, s. 4-5; /mm/: Nakaz honoru, nakaz rozumu. Vacat 1982 nr 1 s. 14-17; Albin Oliwa [pseud. - właśc. Ryszard Holzer]. Verbum 1984 nr 4/5 s. 36-37.
  K-2449, G-82/162, J-2161, BN-3406, Ka-1509, HN-000484800, KS-2921, BJ-2699, Br-1727 - MM
 • Michnik Adam: Listy z Białołęki.
  Gdańsk: Niezależna Drukarnia Gdańska 1982.
  A5, 32 s., stdr. z masz.
  Przedruk.
  J-2159, HN-000544591, KS-2918[wg MJ] - op
 • Michnik Adam: Listy z Białołęki.
  Gdańsk: Wydawnictwo Politechnika Gdańska 1982.
  Przedruk.
  K-2448*, G-82/164*[wg SK-4], Dun-106, KS-2919[wg KB*] - op
 • Michnik Adam: Listy z Białołęki.
  Gdańsk: Wydawnicza Inicjatywa Podziemna Ząb 1982.
  A5, 32 s.
  Przedruk z wyd.: Warszawa: Krąg 1982.
  G-82/163*, J-2160*, BN-3403[wg J], KS-2920[wg MJ*] - op
 • Michnik Adam: Listy z Białołęki.
  B.m. [Warszawa]: Nowa Stara, 1983.
  A5, okł., [3],2-65 s., off. z masz., [c. 160-165 zł].
  Przedruk z wyd.: Warszawa: Głos [!?] 1983, wg K z wyd.: Warszawa: Krąg 1982. Zawiera teksty: Polska wojna; Dlaczego nie podpisujesz; Dlaczego nie emigrujesz; O oporze.
  K-2450, G-83/350, J-2164, BN-3407, Ka-3384[Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza STARA 1983], KS-2929*[wg MJ], BJ-2701, Br-1729 - MM - op
 • Michnik Adam: Listy z Białołęki.
  B.m.: b.w., b.r. [1983].
  A5, 32 s., off. z masz., [c. 140 zł].
  Przedruk z wyd.: Warszawa: Krąg 1982.
  K-2451, G-83/349, CJ-1718*[36 s.], J-2162, BN-3404*[wg K], KS-2928*[wg MJ], Br-1728[fot.] - op
 • Michnik Adam: Listy z Białołęki.
  B.m.: b.w., b.r. [po 1982].
  A5, 32 s., ksero, [c. 50 zł].
  Przedruk z wyd.: Warszawa: Krąg 1982.
  BJ-2700 - op
 • Michnik Adam: My, ludzie "Solidarności". - patrz w: Kołakowski Leszek: Winni (Solidarność) i niewinni (PZPR). (W odpowiedzi Andrzejowi Walickiemu); Michnik Adam: My, ludzie "Solidarności". Punkt 1985. - uw
 • Michnik Adam: Naszym celem nie może być zemsta. Polityczna koncepcja polskiego podziemia. Wrocław: Agencja Informacyjna Solidarności Walczacej [1982]. A4, 6 s., powiel., c. 10 zł. Biblioteka aro 1. Pismo Akademickiego Ruchu Oporu we Wrocławiu . Przedruk z: Der Spiegel 1982, 9.VIII.1982, nr 32. J-2165*[wg Pil-1648], BN-3408[wg Pil - błędny nr], KS-2922[wg MJ*] - uw - MM - [jest to czasopismo BNWC-0200]Zobacz w PBI
 • Michnik Adam: Niezłomny z Londynu i inne eseje. /Lektury więzienne/.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa 3 {znak globu z cyfrą 3 stemplem na IV s. okładki} 1984.
  A5, okł.kart., 181 s., off. z masz., c. 500 zł.
  Biblioteka Kwartalnika Politycznego Krytyka.
  Zawiera teksty: Powstanie listopadowe - "Polskie pytania" /przedruk z: Krytyka 1984 nr 17 s. 80-88/; Puszkin i Rosjanie /przedruk z: Krytyka 1983 nr 16 s. 238-246/; Rudin - człowiek zbyteczny; W cieniu Tocqueville'a /przedruk z: Zeszyty Literackie 1984 nr 6 s. 5-18/; Umierać odświętnie [wg spisu treści i żywej paginy: Ginąć odświętnie] /przedruk z: Aneks 1984 nr 33 s. 46-75/; Nienawidzę totalizmu … - o Bolesławie Micińskim /przedruk z: Zeszyty Literackie 1984 nr 5 s. 94-111/; "Niezłomny z Londynu"; Korespondencja; Wojna się skończyła; Spór o poetów poległych; List z Mokotowa: Grudniowe rekolekcje /przedruk z: Krytyka 1983 nr 16 s. 11-23/; Między Rosją a Niemcami; Rozmowa przez kraty /wywiad dla Tygodnika Mazowsze/ /przedruk z: Tygodnik Mazowsze 1983 nr 61 s. 3/; List otwarty do prof. Andrzeja Burdy; List do gen. Kiszczaka /przedruk z wyd: Warszawa: CDN 1983/.
  Rec.: Adam Zet: Eseje o niezłomności. Czas Poznań 1985 nr 2/3/ s. 26-30; Jan Górecki [pseud. - właśc. Jerzy Jastrzębski]: Granice kompromisu. Obecność 1985 nr 11 s. 107-109; Quidam [pseud. - właśc. Bogdan Rogatko]: Lekcja niezłomności. Miesięcznik Małopolski 1986 s. 107-111.
  K-2453, G-84/286, CD-936, J-2166, BN-3409, Ka-1510, Hoo99/187, HN-000545113, KS-0024=KS-2943, BJ-2702, Br-1730 - MM
 • Michnik Adam: Nowy ewolucjonizm.
  - w: Aneks 1977 nr 13/14 s. 33-48.
  - uw - MM
 • Michnik Adam: Nowy ewolucjonizm.
  [Poznan]: 1978.
  Zeszyt SKS.
  [biogramy wydawcy Andrzeja Wilowskiego] - op
 • Michnik Adam: Nowy ewolucjonizm.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Fontanna, b.r. [1981].
  A5, [16] s., off. z oryg.
  J-2167*[wg Pil-1650], BN-3410*[wg BŚ], BaBN, KS-2915*[wg MJ*] - op
 • Michnik Adam: Nowy ewolucjonizm.
  B.w.: b.w., b.r. [1981].
  19 cm, okł., [16] k. [s. 110-125], ksero jednostronne, [c. 20 zł].
  Tytuł nagł. Okładka jest kopią okładki podstawy przedruku z dodaniem tekstu: Artykuły wybrane - przedruk z okazji 25-tej rocznicy Października. [Przedruk z: W dwadzieścia lat później z myślą o przyszłości. 1956. Londyn: Aneks 1978].
  Br-1731[fot.] - MM
 • Michnik Adam: Nowy ewolucjonizm.
  – w: W dwadzieścia lat później z myślą o przyszłości. 1956. Londyn: Aneks, ©1978, s. 110-125. – MM
  – w: W dwadzieścia lat później z myślą o przyszłości. 1956. Kraków: Ość [19]’81, s. 110-125. – MM
  – w: Adam Michnik: Ugoda, praca organiczna, myśl zaprzeczna. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza 1983, s. 140-148. – MM
  – w: Adam Michnik: Szanse polskiej demokracji. Artykuły i eseje. Londyn: Aneks 1984, s. 77-87. – MM
  – w: Zygmunt Hemmerling, Marek Nadolski: Opozycja demokratyczna w Polsce 1976-1980. Wybór dokumentów. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 1994, s. 99-112. – MM
  – w: Adam Michnik: Szanse polskiej demokracji. Artykuły i eseje. Wyd. II roszerz. Warszawa: Agora 2009. Dzieła wybrane; tom 2, s. 103-115. – MM
  – uw
 • Michnik Adam: Nowy ewolucjonizm; Polskie perspektywy; Będę krzyczał.
  Warszawa: b.w. 1977.
  A4, [21] k., powiel.
  BN-3411, KS-2909, BJ-2703, Ka-4779[1990 ?] - op
 • Michnik Adam: Panie generale, niech Pan się zastanowi nad sobą. List Adama Michnika do gen. Kiszczaka.
  B.m.: b.w., b.r. [1984 ?].
  A4, 4 s., powiel., c. 10 zł.
  Tytuł nagł.
  CJ-1719, J-4234, BN-3412[wg J], KS-2944[wg MJ] - op
 • Michnik Adam: Panie generale, niech Pan się zastanowi nad sobą. List Adama Michnika do gen. Kiszczaka.
  w: Biuletyn Łódzki 1984 nr 35 s. 2-3. - uw - MM
 • Michnik Adam: Polityka i marzenie. - patrz w: Havel Vaclav: Thriller i inne eseje. Warszawa: Nowa 1988. - uw
 • Michnik Adam: Polska wojna.
  w: Krytyka 1982 nr 12 s. 3-12.
  Wcześniej tekst ukazał się w tygodniku Der Spiegel z dn. 8.III.1982.
  - uw - MM
 • Michnik Adam: Polska wojna.
  w: Listy z Białołeki. Warszawa: Wydawnictwo Krąg 1982. - uw - MM
 • Michnik Adam: Polska wojna.
  w: Aneks 1982 nr 27 s. 9-23. - uw - MM
 • Michnik Adam: Polska wojna.
  B.m.: b.w., b.r. [1982].
  A4, 8 k., masz. przeb.
  - MM [brak ostatniej kartki]
 • Michnik Adam: Polska wojna.
  w: Ugoda, praca organiczna, myśl zaprzeczna. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza 1983. - uw - MM
 • Michnik Adam: Polska wojna.
  w: Szanse polskiej demokracji. Artykuły i eseje. Londyn: Aneks 1984. - uw - MM
 • Michnik Adam: Polskie perspektywy.
  B.w.: b.w., b.r.
  A4, [9] k.
  Tyt. nagł. Zaw. część z: Nowy ewolucjonizm; Polskie perspektywy; Będę krzyczał.
  Br-1732[fot.] - op
 • Michnik Adam: Polskie pytania.
  Paryż: Zeszyty Literackie 1987.
  21 cm, 286 s.
  ISBN 2-906253-01-04 [błędnie].
  Zawiera teksty: Don Kichot i wyzwiska [przedruk z: Tygodnik Powszechny 1986 nr 8]; Nienawidzę totalizmu … - o Bolesławie Micińskim [przedruk z: Zeszyty Literackie 1984 nr 5 s. 94-111]; Czytając [przedruk z: Zeszyty Literackie 1986 nr 13 s. 10-43]; "Niezłomny z Londynu"; Korespondencja z połowy wieku [przedruk z: Niezłomny z Londynu i inne eseje (lektury więzienne), Warszawa: Nowa 1984, pt. Korespondencja.]; Pan Antoni w piątą rocznicę śmierci [przedruk z: Niezależność 1981 nr 82 s. 6 - przedruk w: AS 1981 nr 25 s. 211, 510]; Blask Tocqueville'a, cień Metternicha [przedruk z: Zeszyty Literackie 1984 nr 6 s. 5-18]; My, ludzie "Solidarności" [przedruk z: Aneks 1985 nr 37 s. 39-52]; Książę i żebrak [przedruk z: Zeszyty Literackie 1986 nr 14 s. 25-56]; Powstanie listopadowe - "Polskie pytania" [przedruk z: Niezłomny z Londynu i inne eseje (lektury więzienne), Warszawa: Nowa 1984]; Czerwona nić; "Ginąć odświętnie" [przedruk z: Aneks 1984 nr 33 s. 46-75]; Rudin - człowiek zbyteczny [przedruk z: Zeszyty Literackie 1984 nr 7 s. 105-123]; Puszkin i Rosjanie [przedruk z: Krytyka 1983 nr 16 s. 238-246]; Białoruska ballada [przedruk z: Zeszyty Literackie 1985 nr 11 s. 49-66]; List do gen. Kiszczaka; Przed wyrokiem.
  Rec.: Marta Waliszewska: Z biblioteczki emigrantki. Pogląd Berlin 1988 nr 6/7(146/147) s. 116-117.
  - uw - MM
 • Michnik Adam: Polskie pytania.
  B.m.[Kraków]: Wszechnica Społeczno-Polityczna, 1988.
  17 cm, opr. tw. pł., [2],7-286,[2] s., off. z oryg., [c. 800-900 zł].
  Przedruk z wyd.: Paryż: Zeszyty Literackie 1987.
  BK-391, J-2168, BN-3413, Ka-1511, Hoo99/187, KS-0039=KS-2956, BJ-2704, KJ-420*, Br-1733 - MM
 • Michnik Adam: Polskie pytania. Wyd. drugie.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza 1993.
  ISBN 83-7054-051-1.
  - uw - MM
 • Michnik Adam: Refleksje o marcu. - patrz w: Marzec 1968. Warszawa: Nowa 1981 - uw
 • Michnik Adam: Rozmowa w Cytadeli.
  Kraków: Biblioteka Wolnej Myśli, 1983.
  A6, okł.kart., 56 s., off. z oryg., [c. 110 zł].
  Tytuł okł. Przedruk z: Zeszyty Historyczne 1983 nr 64 s. 3-56.
  K-2454, G-83/352, CD-937, BK-392, J-2169, BN-3414, Sup-604, Ka-1521, HN-000499218, KS-2930, BJ-2705, KJ-421, Br-1734 - MM
 • Michnik Adam: Rozmowa w Cytadeli.
  Warszawa: [Wydawnictwo] ***, 1983.
  A5, okł.kart., 63 s., powiel., c. 90 zł.
  Przedruk z: Krytyka Warszawa 1983 nr 13-14 s. 66-100.
  K-2455, G-83/351, CD-938, J-2170, BN-3416, Ka-1513, Hoo99/187, KS-2931, BJ-2706, FC-9006, Br-1735, ECS-02716, ST15-2778, Nukat-282308 - MM
  Odmiany druku okł.:
  - Druk na okł. czarny, precyzyjny, litery dość grube. Litera „C” w słowie „Cytadela” w najgrubszym miejscu ma szer.: 1,5 mm, elementy gwiazdek są ze sobą zlane. - MM;
  - Druk na okł. brązowy, mało precyzyjny, litery dość cienkie. Litera „C” w słowie „Cytadela” w najgrubszym miejscu ma szer.: 1,1 mm, elementy gwiazdek są oddzielone od siebie. - MM
 • Michnik Adam: Rozmowa w Cytadeli.
  Warszawa: b.w. 1984.
  64 s.
  J-2171*[wg Wezwanie nr 7 s. 158], BN-3415[wg J], Sup-605, KS-2946[wg MJ*] - op
 • Michnik Adam: Rozmowa ze Zbigniewem Herbertem. - patrz: Herbert Zbigniew: Płynie się zawsze do źródeł pod prąd. Chałupniczy Instytut Wydawniczy im. K. Żygulskiego 1984. - uw
 • Michnik Adam: Solidarność - symbol powszechnie zrozumiały. - patrz w: Na zaproszenie Lecha Wałęsy. Narada przedstawicieli środowisk niezależnych [Warszawa 7.11.1987 r.]. Myśl [1987-8]. - uw
 • Michnik Adam: Spotkanie Adama Michnika z delegatami na wyborcze zebranie do Komisji Zakładowej FŁT "Iskra" w dniu 2 lutego 1981 r.
  B.m.[Kielce]: b.w., b.r. [1981].
  A4, 10 k., powiel.
  BJ-2707 - op
 • Michnik Adam: Strategia opozycji.
  Kraków: Wyd. Świt; RDA [Ruch Działań Aktywizujących], 1986.
  A5, okł.kart., [12] k., powiel. jednostr.
  Tytuł okł. Okł. rysowana odręcznie. Hasło na k. [1] pisane ręcznie.
  BK-393*, J-2173*[wg Pil-1654], BN-3418*[wg BK*], KS-2953*[wg MJ*], BJ-2708, FC-9008, KJ-422*, ST15-2779, Nukat-4074762 - MM
 • Michnik Adam: Strategia opozycji.
  Kraków: Wyd. Świt, 1987.
  A5, [12] k., powiel.
  Tytuł okł.
  BJ-2709, FC-9009, KJ-423*[wg BJ] - op
 • Michnik Adam: Strategia opozycji.
  Kraków: Wyd. Świt, 1988.
  A5, okł.kart., [10] k., powiel. jednostr.
  Tytuł okł. Okł. rysowana odręcznie.
  BJ-2710, FC-9010, KJ-424*[wg BJ] - MM
 • Michnik Adam: Szanse polskiej demokracji. Artykuły i eseje.
  Londyn: Aneks 1984.
  ISBN 0 906601 12 6.
  Zawiera teksty: Dlaczego nie podpisujesz… List z Białołęki /ogłoszony pod pseud. Andrzej Zagozda - pierwodruk w: Tygodnik Mazowsze nr 7, 25.3.82, s. 1, 4 - oraz Aneks 1982 nr 27 s. 24-33/; Dlaczego nie emigrujesz… List z Białołęki /tekst podpisany marzec 1982, ogłoszony pod pseud. Andrzej Zagozda we fragmentach w szeregu pism podziemnych - Obydwa teksty razem drukowano pt. Listy z Białołęki. Warszawa: Krąg 1982 oraz Kultura 1982 nr 6 s. 66-73/; Polska wojna. List z Białołęki /tekst podpisany luty 1982, druk w: Krytyka 1982 nr 12 s. 3-12, Aneks 1982 nr 27 s. 9-23, Der Spiegel 8.3.82/; W dziesiątą rocznicę interwencji. Praska wiosna po dziesięciu latach /druk w: Biuletyn Informacyjny Warszawa 1978 nr 23 s. 15-17/; Lekcja godności /druk w: Biuletyn Informacyjny Warszawa 1979 nr 4(30) s. 31-35/; Odzyskany poeta. Miłosz i sprawa polska /druk w: Biuletyn Informacyjny Warszawa 1980 nr 7(41) s. 46-47/; Czas nadziei /druk w: Biuletyn Informacyjny Warszawa 1980 nr 6(40) s. 2-5/; Nadzieja i zagrożenie /druk w: Biuletyn Informacyjny Warszawa 1980 nr 7(41) s. 1-3/; Ciemny horyzont /druk w: Niezależność nr 101, 7.8.81, s. 3-4/; Minął rok /druk w: Niezależność nr 109, 19.8.81, s. 2-3/; Nowy ewolucjonizm /druk w: Aneks nr 13/14 s. 33-48 - oraz w: 1956: w dwadzieście lat później - z myślą o przyszłości. Londyn: Aneks 1978/; Uwagi o opzycji i sytuacji kraju (pisany wspólnie z Janem Józefem Lipskim) /druk w: Biuletyn Informacyjny Warszawa 1979 nr 7(33) s. 38-41/; O oporze. List z Białołęki /tekst podpisany maj 1982, druk w: Krytyka 1983 nr 13-14 s. 3-15, Aneks 1983 nr 28 s. 19-38/; Cienie zapomnianych przodków /druk w: Kultura 1975 nr 5 s. 3-21/; Ugoda, praca organiczna, myśl zaprzeczna /ogłoszono pod pseud. Andrzej Zagozda - pierwodruk w: Więź 1975 nr 9/; Spór o pracę organiczną /ogłoszono pod pseud. Andrzej Zagozda - pierwodruk w: Więź 1975 nr 5/; 1863: Polska w oczach Rosjan /druk w: Zapis 1978 nr 8 s. 44-56/; Gnidy i anioły /druk w: Zapis 1979 nr 9 [wyd. trzecie i londyńskie] s. 127-147/; Rozmowa w Cytadeli /druk w: Krytyka 1983 nr 13-14 s. 66-100/.
  Rec.: Nowa książka Adama Michnika. Replika 1984 nr 26 s. 15-16; Pt.S. [krypt. - właśc. Piotr Stasiński]: Szansa i obawa. Almanach Humanistyczny 1984 nr 1-2 s. 143-148; G.: Myśl zaprzeczna. Walka 1985 nr 2 s. 68-73; Jan Górecki: Tradycja i socjalizm. Obecność 1985 nr 9 s. 111-113.
  - uw - MM
 • Michnik Adam: Szanse polskiej demokracji. Artykuły i eseje. Wyd. II roszerzone.
  Warszawa: Agora, 2009.
  Dzieła wybrane; tom 2. Biblioteka Gazety Wyborczej.
  ISBN 978-83-7552-694-3.
  - uw - MM

 ▬ Michnik Adam: Szkice. Kraków: Wydawnictwo Kos, 1981. A6, okł.kart., off. z masz. Zawiera wstęp: Lesław Maleszka: Od wydawnictwa – oraz teksty: Cienie zapomnianych przodków /pierwodruk w: Kultura 1975 nr 5 s. 3-21/; Ugoda, praca organiczna, myśl zaprzeczna /pierwodruk w: Więź 1975 nr 9/; Spór o pracę organiczną /pierwodruk w: Więź 1975 nr 5/; 1863: Polska w oczach Rosjan /druk w: Zapis 1978 nr 8 s. 44-56/; Poeta epoki paskiewiczowskiej /druk w: Puls nr 2/; Gnidy i anioły /druk. w: Zapis 1979 nr 9 [wyd. trzecie i londyńskie] s. 127-147. Projekt okł.: Jan Mannliher.
Ł-280, BN-3419, Ka-1514{169,[8] s.}, Hoo99/187, HN-000509791, KS-0010=KS-2916, ST15-2780 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki Michnik Adam: Szkice.
Kraków: Wydawnictwo Kos, 1981.
A6, okł.kart., 169,[1] s., off. z masz., [c. 100-150 zł].
Wysokość kolumny druku na s. tytułowej: 83,4 mm. Na końcu książki 6 s. czystych.
{BK-394, Sup-606 - 169,[2] s.}, BaBN-b1306783, BJ-2711, FC-9011 – MM
Odmiany oprawy:
- Książka klejona z pojedynczych kartek. - MM;
- Konstrukcja książki: składki po 8 kartek spięte dwoma zszywkami w poprzek tuż przy grzbiecie i oklejone okł. - MM
 opis książki Michnik Adam: Szkice.
Kraków: Wydawnictwo Kos, 1981 [właśc. 1982-1983].
A6, okł.kart., 169,[2] s., off. z masz., [c. 220 zł].
Nieco zmniejszony przedruk offsetowy z matryc wyd. z 1981 r. Na większości stron druk wyraźnie brudniejszy. Wysokość kolumny druku na s. tytułowej: 79,3 mm. Na końcu książki 5 s. czystych. Konstrukcja książki: składki po 8 kartek spięte jedną zszywką w poprzek przy grzbiecie i oklejone okł. Druk na okł. w kolorze ciemnozielonym.
{Pil-1655, G-83/353, CJ-1720, J-2174 – [1983]}, BK-395[1982], BN-3420*[wg BK], Sup-607*[wg BK], KS-2932*[wg MJ], BaBN-b1277579, {BJ-2712, FC-9012 – 169,[1] s., okł. ksero (?)}, Br-1737[okł. w kol. ziel.], Br-1738[okł. ksero biała], KJ-425*, ECS-04815, Nukat-790215 – MM

 • Michnik Adam: Takie czasy… Rzecz o kompromisie.
  Londyn: Aneks 1985.
  22 cm, 140 s.
  ISBN 0-906601-24-X.
  Rec.: Jan Górecki [pseud. - właśc. Jerzy Jastrzębski]: O czym myśli Michnik? Obecność 1986 nr 15 s. 103-105; Tadeusz Taski [pseud. - właśc. Wojciech Arkuszewski]: Polityka w oczach dysydenta. Dwadzieścia jeden 1987 nr 3 s. 109-116; J.K. [pseud. - właśc. Jacek Kubiak]: Takie czasy …? Czas Kultury 1987 nr 4-5 s. 90-93; Marek Zieliński: Wezwanie 1988 nr 13 s. 80-81.
  - uw - MM
 • Michnik Adam: Takie czasy… Rzecz o kompromisie.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1986; [na IV s. okł.] 1985.
  A5, okł.kart., 102 s., off. z masz., c. 300 zł.
  Biblioteka Kwartalnika Politycznego Krytyka.
  Wydanie krajowe różni się od londyńskiego pod względem redakcyjnym. Konstrukcja książki: 3 składki: 16 k. + 2 x 18 k.
  Rec.: Adam Wildecki [pseud. - właśc. Bogusław Bakuła]. Obserwator Wielkopolski 1986 nr 99 s. 3; Andrzej Grot: Myśli o przyszłości i działaniu. Alternatywy Krakow 1989 nr 4 s. 81-85.
  K-3650, G-86/213, CJ-1163, J-2175, BN-3421, Ka-1515, Hoo99/187, HN-000591664, KS-2954, BJ-2713, FC-9013, Br-1739, ECS-00693, ST15-2781, Nukat-723141 - MM
  Odmiany wyd.:
  - strony 83-90 w pomylonej kolejności: 83, 88, 89, 86, 87, 84, 85, 90 - MM;
  - właściwa kolejność stron, egz. nieobcięty i bez okł. - MM
 • Michnik Adam: Ugoda, praca organiczna, myśl zaprzeczna.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza 1983.
  A5, okł.kart., 213 s., off. z masz., [c. 400-450 zł].
  Biblioteka Kwartalnika Politycznego Krytyka.
  Zawiera teksty: Cienie zapomnianych przodków /pierwodruk w: Kultura 1975 nr 5 s. 3-21/; Ugoda, praca organiczna, myśl zaprzeczna /pierwodruk w: Więź 1975 nr 9/; Spór o pracę organiczną /pierwodruk w: Więź 1975 nr 5/; 1863: Polska w oczach Rosjan /druk w: Zapis 1978 nr 8. 44-56/; Poeta epoki paskiewiczowskiej /druk w: Puls nr 2/; Gnidy i anioły /druk w: Zapis 1979 nr 9 [wyd. trzecie i londyńskie] s. 127-147/; Rozmowa w Cytadeli /druk w: Krytyka 1983 nr 13-14 s. 66-100/; Nowy ewolucjonizm /druk w: Aneks nr 13/14 s. 33-48 - oraz w: 1956: w dwadzieście lat później - z myślą o przyszłości. Londyn: Aneks 1978/; Dziedzictwo Marca / wystąpienie na sesji Marzec ’68, druk w: Marzec ’68. Sesja na UW zeszyt 2. Warszawa: Sowa 1981/; Polska wojna /druk w: Krytyka 1982 nr 12 s. 3-12/; Dlaczego nie podpisujesz /druk w: Listy z Białołęki. Warszawa: Krąg 1982/; Dlaczego nie emigrujesz /druk w: Listy z Białołęki. Warszawa: Krąg 1982/; O oporze /druk w: Krytyka 1982 nr 13-14 s. 3-15/; List z Mokotowa.
  Rec.: Pt. S. [pseud. - właśc. Piotr Stasiński]: Szansa i obawa. Almanach Humanistyczny 1984 nr 1-2 s. 143-148; Bojan [pseud. zbior. - właśc. Bożena Wojnowska, Jan Wojnowski]: Biuletyn Międzywydawniczy BMW 1984 nr 5/6 s. 4-6; KM [pseud. - właśc. Henryk Szlajfer]: Demokratyczny socjalizm i myśl narodowa - synteza? Myśl Niezależna 1985 nr 1(23) s. 17-21.
  K-2456, G-83/354, Ł-281, J-2176, BN-3422, Sup-608, Ka-1516, Hoo99/187, HN-000545115, KS-0018=KS-2933, BJ-2714, Br-1740 - MM
 • Michnik Adam: Wiersze Stanisława Barańczaka. Zamiast przedmowy. - patrz: Barańczak Stanisław: Ja wiem, że to niesłuszne. Nowa 1978. - uw
 • Michnik Adam: Wywiad Adama Michnika.
  B.m.[Gdańsk]: Nasz Czas 1984.
  A5, 6 s., stdr. z masz.
  BJ-2715 - op
 • Michnik Adam: Z dziejów honoru w Polsce.
  Paryż: Instytut Literacki 1985.
  22 cm, 285 s.
  ISBN 2-7168-0065-0.
  Rec.: Małgorzata Laasphe: Lektury Michnika. Pogląd Berlin Zach. 1985 nr 8/81 s. 25-27.
  - uw - MM
 • Michnik Adam: Z dziejów honoru w Polsce. /Wypisy więzienne/.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza 3 {glob z cyfrą 3 na IV s. okładki} 1985.
  A5, okł.kart., 191,[1] s., off. z masz., c. 580 zł.
  Biblioteka Kwartalnika Politycznego Krytyka.
  Zawiera teksty: Lukrecjusz i gusła; Wiara i odmowa; Filozofia na czas głazowłactwa; Szlak Conrada; Potęga smaku. Wydanie równoległe z wydaniem paryskim z osobnym opracowaniem redakcyjnym.
  Rec.: L.S. [krypt. - właśc. Leszek Szaruga]: Dialog. Wybór 1985 nr 11 s. 1-2; Jan Górecki [pseud. - właśc. Jerzy Jastrzębski]: Polityka i wartości. Obecność. Wrocław 1986 nr 13 s. 107-109; A. Walicki. Arka 1986 nr 16 s. 132-138; […] Obserwator Wielkopolski 1986 nr 96 s. 4; Józef Targosz [pseud. - właśc. Józef Wróbel]: […] Alternatywy Kraków 1987 nr 2 s. 56-8.
  K-2457, G-85/241, CD-939, J-2177, BN-3423, Sup-609, Ka-1517, Hoo99/187, KS-0027=KS-2952, BJ-2716 - MM
 • Michnik Adam: Z dziejów honoru w Polsce. /Wypisy więzienne/. Wyd. III.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1991.
  ISBN 83-7054-010-4. Wydanie oparte na wyd.: Warszawa: Nowa 1985.
  - uw - MM
 • Michnik Adam: Z dziejów honoru w Polsce (wypisy więzienne). Wyd. IV.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1993.
  ISBN 83-7054-010-4. Wydanie oparte na wyd.: Warszawa: Nowa 1985.
  - uw - MM
 • Michnik Adam: Zamiast wstępu: Grudzień 70 - Sierpień 80. [przedruk z: Robotnik 1980 nr 70/71 s. 2]- patrz w: Grudzień który zrodził Sierpień. Kraków: Zakłady Fotopoligraficzne Ślad 1980. - uw
 • Michnik Adam: Zapis dwóch rozmów. - patrz w: Dwie rozmowy. Moskwa 1960. Warszawa: Nowa 1980. - uw
 • Michnik Adam: Siedząc bezpiecznie za kratami Białołęki - list; Fallaci O[riana]: Wywiad z M. Rakowskim.
  Gdańsk: Wydawnicza Inicjatywa Podziemna „Ząb”, 1982.
  A5, [2],45,[1] s., powiel., [c. 20 zł].
  Tytuł nagłówkowy drugiego tekstu: Wywiad Oriany Fallaci z Mieczysławem Rakowskim. Pierwodruk drugiego tekstu: Wyjdziemy z tego krok po kroku. Politika Belgrad, 2 marca 1982.
  G-82/165*, J-2172*, BN-3417, KS-2923*[wg MJ], Br-1736 - MM
 • Michnik Adam - patrz: Akt oskarżenia przeciwko Jackowi Kuroniowi itd. [Podp.:] Prokurator Naczelny Prokuratury Wojskowej płk. Kubala. (1983); Herling-Grudziński Gustaw, Michnik Adam: Dwugłos o eurokomunizmie. w: Eurokomunizm. Nowa [1977-1978]; Oskarżona Solidarność. Warszawa: Wydawnictwo Mysia 5 ’84. - uw
 • Michnik Adam [teksty w:] - patrz: Listy z podziemia. Victoria [1983 ?]; Białe plamy. Materiały ze spotkania w dniu 28 XI 1987 r. Warszawa 1988. - uw
 • Michorzewski Andrzej Marek: Tylko my z Bobem. Piosenki.
  B.m: b.w., b.r.
  A5, [1],17,[1] s.
  Ka-1521 - op
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.