Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Mod - Mó

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 17.08.2017 r.
 
 
 • Model organizacyjny lecznictwa dla województwa miejskiego łódzkiego. Zarys projektu.
  Łódź: Sekcja Służby Zdrowia i Opieki Społecznej NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej 1981.
  A5, okł., 26 s., off. z masz.
  Opracowanie: Maria Dmochowska.
  - MM [egz. z dedykacją M. Dmochowskiej dla Anny Jakuszewskiej]
 • Modlitewnik 1982.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo im. Przeora Augustyna Kordeckiego b.r. [1982].
  A6 poz., 18,[2] s.
  K-2505*, G-82/173*, J-2287*, BN-3694[wg K], Ka-3059 - op
 • Modlitewnik Polaka. (Wiersze).
  B.m.: b.r., b.w. [1985].
  A5, [2],51 s., ksero.
  Autorem jest Jan Suberlak. Nakład 100 egz. archiwalnych.
  J-3322*[wg Pil-2555 - ksero]=J-4147*[wg Pil-2555 - masz. przeb.], BN-5373[wg Pil], KS-4058[wg KB*] - op
 • Patrz również: Suberlak Jan: Modlitewnik Polaka czyli Poetyka faktów. Dotyczy 1981-1989. [1991].
 • Modlitwa do Matki Bożej.
  B.m.: b.r., b.w. [1982].
  A5, 6 k., masz.
  Zawiera teksty: Modlitwa matek odczytana przez Maję Komorowską na dorocznym Dniu Modlitw Kobiet Polskich na Jasnej Górze w maju 1982 r.; Litania Solidarności. Modlitwa za Ojczyznę.
  BJ-2938 - op
 • Modlitwy Polaków 1980 - 1986.
  Warszawa: b.w., 1987.
  A4, [1],XVIII,[1],33,[1] s.
  Ka-3406 - op
 • Modzelewski Karol: Między umową a wojną.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza n, 1989.
  A5, okł.kart., 140 s., off. ze skł., [c. 6000 zł].
  Archiwum Solidarności; Tom 32. Seria: Dokumenty.
  Opuszczono ostatnią część wywiadu z autorem. Była ona opublikowana po tekście wywiadu pod tytułem: Post scriptum rozmowy - maj 1987, w: Krytyka 1987 nr 26 s. 149-152.
  BN-3695, Ka-3070, Hoo99/188, HN-003762981, BJ-2939, Br-1861 - MM
 • Modzelewski Karol: Obywatel Edward Gierek. Warszawa, 8.11.1976.
  Warszawa: b.w., 1976.
  A4, 10 k., powiel. spiryt.
  BJ-2940 - op
 • Modzelewski Karol, Kuroń Jacek: Odpis dokumentu określanego jako list otwarty do członków POP PZPR i do członków uczelnianej organizacji ZMS przy Uniwersytecie Warszawskim.
  B.m.: b.w., b.r. [po 1976].
  A4, [1],99 k.
  BN-3696 - op
 • Modzelewski Karol - patrz: Kuroń Jacek, Modzelewski Karol: List otwarty do partii. Paryż: Instytut Literacki 1966. - uw
 • Modzelewski Karol - patrz w: Oskarżona Solidarność. Warszawa: Wydawnictwo Mysia 5 ’84. - uw
 • Modzelewski Wojciech: Walka bez użycia przemocy. Metody i idee.
  Warszawa: Wydawnictwo UW 1986.
  Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego; 256.
  - uw
 • Modzelewski Wojciech: Walka bez użycia przemocy. Metody i idee [fragment]. - patrz w: Sharp Gene: Walka bez użycia przemocy. Katowice: Wydawnictwo Polskie 1986. - uw
 • Mogielnicka Maria [red.] - patrz: Okrągły Stół. Kto jest kim. "Solidarność". Opozycja. Biogramy, wypowiedzi. 1989. - uw
 • Moich czternaście lat. - patrz: Władysław Gomułka - uw
 • Moja Polska rozmodlona. Ksiądz Jerzy Popiełuszko.
  Warszawa: Kościół św. Stanisława Kostki, 1985.
  A5, okł.kart. - druk kolor., 158,[1] s., [8] s. fotogr., off. ze skł.
  Zbiór homilii i dokumentów z okresu śmierci ks. Jerzego Popiełuszki i roku następnego. Na okładce świeczki są po prawej stronie głowy, Popiełuszko patrzy nieco w dół, głowa podparta ręką. Brudniejszy druk fotografii na wkładkach.
  K-2506, BN-3698*[wg MBPŁ, ksero ?], BaBN - MM {brak druku na s. [7] i 154}
 • Moja Polska rozmodlona. Ksiądz Jerzy Popiełuszko.
  Warszawa: Kościół św. Stanisława Kostki, 1985.
  A5, okł.kart. - druk kolor., 158,[1] s., [8] s. fotogr., off. ze skł.
  Zbiór homilii i dokumentów z okresu śmierci ks. Jerzego Popiełuszki i roku następnego. Na okładce świeczki są po lewej stronie głowy, Popiełuszko patrzy w przód. Czyściejszy druk fotografii na wkładkach.
  - MM
 • Moje czternaście lat. - patrz: Władysław Gomułka - uw
 • Moje zderzenie z bolszewikami we wrześniu 1939 roku.
  Londyn: Polska Fundacja Kulturalna, 1986.
  22 cm, VIII,224 s., [1] k. tabl.
  ISBN 0-85065-132-8.
  - uw
 • Moje zderzenie z bolszewikami we wrześniu 1939 roku.
  Londyn; Szwajcaria: Polska Fundacja Kulturalna; Fundusz Kazimierza F. Vincenza, 1986.
  14 cm, VIII,224 s.
  Red. Krzysztof Rowiński. ISBN 0-85065-132-8.
  - uw - MM
 • Moje zderzenie z bolszewikami we wrześniu 1939 roku.
  Warszawa: OW [Oficyna Wydawnicza] Prom, 1987.
  A5, okł.kart., VIII, 224 s., mapa, err., off. z oryg., c. 900 zł.
  Redakcja: Krzysztof Rowiński. Przedruk z wyd.: Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1986.
  Ł-295, KN’76-256, CD-76, CJ-1187, BN-3699, Ka-1638, KS-0635[wg CD], Br-1863 - MM
 • Mokotowski M.: "Gdy upiory grasują, rozum się budzi" i niektóre wiersze. - patrz: Idą pancry na "Wujek". Wiersze wojenne. Poznań: Wydawnictwo "Spółdzielnia" [19]82. - uw
 • Mokry Włodzimierz: Polaków i Ukraińców dziś, wczoraj, jutro.
  Warszawa: WIS 1986.
  A5, okł., 36 s., powiel., c. 100 zł.
  Biblioteka Dialogu.
  Tytuł okł.: Polacy - Ukraińcy. Dziś - wczoraj - jutro. Wydano we współpracy z Komitetem Kultury Niezależnej. CJ i J podaje, że w druku jest błąd w imieniu autora, podano: Kazimierz - może inna matryca okładki.
  K-3655, G-86/226*, Ł-296, CJ-1188, J-2289, BN-3703, Ka-1639, Hoo99/188, BJ-2942, Br-1864 - MM
 • Mokry Włodzimierz: Polaków i Ukraińców dziś, wczoraj, jutro.
  B.m. [Wrocław]: Ruch Społeczny Solidarność, b.r. [1987-1988].
  A5, okł., [3],4-27 s., stdr. z masz., c. 150 zł.
  Zeszyty pisma Nowa Republika; nr 1.
  Tekst zdjęty przez cenzurę z miesięcznika „Znak”.
  BN-3704 - MM
 • Mokry Włodzimierz: Polaków i Ukraińców dziś, wczoraj, jutro.
  - w: Spotkania 1987, nr 33-34, s. 167-194.
  - w: Artykuły usunięte przez cenzurę ze Znaku nr 367 z czerwca 1985 roku. Respublica 1988 s. 25-43. - MM
  - w: Znak 1989, nr 413-415, s. 155-183.
  - uw
 • Mokry Włodzimierz: Polaków i Ukraińców dziś, wczoraj, jutro.
  Wrocław: Союз Української Незалежної Молоді [Sojuz Ukrainskoj Niezależnoj Molodi], druk: Solidarność Walcząca 1990.
  A5, [2],2-23 s., off. z masz., c. 1000 zł.
  Ka-3980, BJ-2943 - uw - MM
 • Mokry Włodzimierz [dyskusja] - patrz: Bogactwo kultury pogranicza. Dyskusja o kulturze ukraińskiej. - w: Artykuły usunięte przez cenzurę ze Znaku nr 367 z czerwca 1985 roku. Respublica 1988. - uw
 • Mokry Włodzimierz - patrz: Lewicki Piotr [pseud.] - uw
 • Mokrzycki Jacek - patrz: Lwowczyk Jacek [pseud.] - uw
 • Mokrzycki Jan: "Polityka Polska". Rzecz o jednym ze środowisk opozycyjnych.
  Warszawa: b.w., b.r. [1987].
  A5, 26 s., off. z masz.
  Tytuł okł.
  J-2305[Morzycki], BN-3709[wg J] - op
 • Molina Alberto {wg BN-5500}; Fernando {wg SPP-V} - patrz: Blue Karol [pseud.]; Blu Karol [pseud.] - uw
 • Molnár Miklos: Obecność historii. - patrz w: W dwadzieścia lat później z myślą o przyszłości. 1956. Kraków: Ość [19]’81. - uw
 • Mołotow W[iaczesław]: O polityce zewnętrznej Związku Radzieckiego. Referat przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych i Komisarza Ludowego Spraw Zagranicznych wygłoszony na posiedzeniu piątej nadzwyczajnej sesji Rady Najwyższej ZSRR 31 października 1939 r.
  B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Polskie KPN, 1987.
  A6, okł., 29,[3] s., off. z oryg., c. 100 zł.
  Biblioteka Drogi.
  Przedruk z wyd.: Moskwa: Wydawnictwo Literatury w Językach Obcych 1939.
  KN’87-66a, CJ-1190, J-2294, BN-3713, Ka-1641 - MM
 • Mołotow Wiaczesław: O polityce zewnętrznej Związku Radzieckiego. Referat wygłoszony na posiedzeniu piątej nadzwyczajnej sesji Rady Najwyższej ZSRR 31 października 1939 r.
  B.m.[Kraków]: b.w., b.r. [1984-6].
  A5, okł., [2],5-29,[3] s., off. z oryg., [c. 100-150 zł].
  Przedruk z wyd.: Moskwa: Wydawnictwo Literatury w Językach Obcych 1939. Może istnieć kilka nakładów.
  K-2507+K-2508, G-84/307*[wg SZ-7], BK-432*[wg K], CJ-1189, J-2292*[wg SZ-7]+J-2291*[wg K-2507]+J-2293, BN-3710+BN-3711*[wg J]+BN-3712*[wg BUW, BŚ], BJ-2946, KJ-443*=KJ-444*[wg BN-3711*] - op
 • Mołotow Wiaczesław: Referat o polityce zagranicznej rządu ZSRR. Wygłoszony na posiedzeniu VI Sesji Rady Najwyższej ZSRR 29 marca 1940 r.
  B.m.[Warszawa]: b.w., b.r. [1984].
  A5, 23,[1] s., off. z oryg., [c. 70-150 zł].
  Przedruk z wyd.: Moskwa: Wydawnictwo Literatury w Językach Obcych 1940.
  K-2509, CJ-1191{jako wyd. następne z[1986 ?]}, J-2295, BN-3714, Ka-1640, BJ-2947 - op
 • Monikowski Michał [zebrał i opracował]: 41 rocznica mordu oficerów W.P. Katyń. 1940 1981.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A5, okł.kart., 8 s., off. z masz.
  W lewym dolnym rogu IV s. okładki jest bardzo słabo widoczna sygnatura: NGK [albo NUK] 1981. Tekst drukowany z tego samego maszynopisu co w wyd.: tegoż: Sumienie świata woła o świadectwo prawdzie. Katyń. IV 1940. NZS Informacje. Politechnika Śląska Gliwice. Wydanie specjalne. Kwiecień 1981. Wysokość kolumny druku wraz z paginacja na s. 2: 175,5 mm. Nazwisko opracowującego w dole s. 8. [Tekst opracowano na podstawie: Jan Abramski i Ryszard Żywiecki: Katyń.]
  - uw - MM
 • Monikowski Michał [zebrał i opracował]: 41 rocznica mordu oficerów W.P. Katyń. 1940 1981. - ten sam tekst patrz: Katyń. 41 rocznica mordu oficerów W.P. 1940-1981. Kielce: NZS WSP [1981]. - uw
 • Monikowski Michał [zebrał i opracował]: Katyń. IV 1940. Sumienie świata woła o świadectwo prawdzie.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A5, 8 s., off. z masz., [c. 20 zł].
  BJ-2949 - op
 • Monikowski Michał [zebrał i opracował] [na podstawie: Jan Abramski i Ryszard Żywiecki: Katyń.]: Sumienie świata woła o świadectwo prawdzie. Katyń. IV 1940.
  NZS Informacje. Politechnika Śląska Gliwice. Wydanie specjalne. Kwiecień 1981. A5, [1],8,[1] s., off. z masz.
  Wysokość kolumny druku wraz z paginacja na s. 2: 178 mm. Nazwisko opracowującego w dole s. 8.
  BJ-2948 - [czasopismo] - uw - MM
 • Monikowski Michał [zebrał i opracował]: Sumienie świata woła o świadectwo prawdzie. - patrz: Sumienie świata woła o świadectwo prawdzie. [Katyń]. Warszawa: powiel. w Druk. Polowej im. 11 Listopada kwiecień 1984. Dodatek do: Warszawianki. - uw
 • Monnet Jean - patrz: Jean Monnet [fragmenty pamiętników]. PPN sierpień 1980. PPN; 45. - uw
 • Monod Jacques: Przypadek i konieczność. Esej o filozofii biologii współczesnej.
  Warszawa: Głos 1979.
  A5, [2],127 s., err.
  Biblioteka Głosu.
  Tytuł okł.: Konieczność i pzypadek. Przełożył [z francuskiego] Jędrzej Bukowski. Tytuł oryg.: Le hasard et la nécessité.
  BN-3716, S-170/2940, Ka-1642, HN-002004106, BJ-2950 - op
 • Monod Jacques: Przypadek i konieczność. Esej o filozofii biologii współczesnej.
  B.m.[Warszawa]: b.w. [Wydawnictwo MY] 1983.
  A5, [5],5-227,[2] s.
  Ka-4340 - op
 • Monte Cassino. W czterdziestolecie bitwy.
  Londyn: Stowarzyszenie Polskich Kombatantów 1984.
  22 cm, 79,[1] s.
  - uw
 • Monte Cassino. W czterdziestolecie bitwy.
  B.m.[Wrocław]: Agencja Wydawnicza Solidarności Walczącej b.r. [1984].
  A5, 79,[1] s., off. z oryg., [c. 320 zł].
  Przedruk z wyd.: Londyn: Stowarzyszenie Polskich Kombatantów 1984.
  K-2510, G-84/308, J-2297, BN-3718[wg K], Ka-1643 - op
 • Mońko Michał - patrz: Kto tu wpuścił dziennikarzy. Nowa [1985]. - uw
 • Moore Gary: Rewolucyjny elementarz [tłum. z: Wall Street Journal, 12 luty 1986]. - patrz w: Mieszanka polityczna. Dyskusje na Zachodzie. 1986. - uw
 • Moore Wilbert - patrz w: Socjologia. Warszawa: In Plus 1987. - uw
 • Mora Sylwester [pseud.] - patrz: Zamorski Kazimierz, Starzewski Stanisław: Sprawiedliwość sowiecka. Warszawa: Baza 1989. - uw
 • Moralne dno kultury PRL.
  Gdańsk: b.w. [Unia Nowoczesnego Humanizmu] b.r. [1986 ?].
  A5, [1],2-108 s., off. z masz., [c. 280-300 zł].
  Zeszyty Historyczne; Nr 12. Materiały do historii PRL.
  Na s. 5 tytuł: W sprawie zagrożenia kultury narodowej PRL. Tytuł właściwy na s. 3.
  BN-3726, KS-0065, BJ-2951 - MM
 • Ten sam tekst - patrz: W sprawie zagrożenia kultury narodowej. {tytuł na s. [10]}. [1981]. - uw
 • Morawiec Elżbieta - patrz: Markowski Stanisław: A mury runą, runą, runą … Zapis fotograficzny z lat 1980-1989. [druk towarzyszący wystawie]. Kraków: Związek Polskich Artystów Fotografików, NSZZ "Solidarność" Region Małopolska październik 1989. - uw
 • Morawiec Elżbieta [przekład z języka angielskiego] - patrz: Karski Jan: Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919 - 1945. Od Wersalu do Jałty. Wszechnica Społeczno-Polityczna 1989. - uw
 • Morawiecki Kornel: Ideas, Principles and Programme of Fighting Solidarity (A Project).
  B.m.: Fighting Solidarityby the Tricity (Gdańsk, Sopot, Gdynia) Branch, b.r. [1989-90].
  A5, okł., 25 s.
  Tekst dat.: June 1987. Tekst w jęz. angielskim. S. 25 na III s. okł.
  - MM [ksero, może oryginalne]
 • Morawiecki Kornel: Którędy pójść. Wywiad z Kornelem Morawieckim.
  B.m.: Niezależna Agencja Informacyjna 1983.
  4 s.
  Wolni i Solidarni.
  Hoo99/202[Wolni i …] - op
 • Morawiecki Kornel: Uwarunkowania i stan polskiej gry.
  B.m.[Wrocław]: Agencja Wydawnicza Solidarności Walczącej b.r. [1989].
  A5, 4 s., off. ze skł.
  Tekst podpisano 27 stycznia 1989 r. Artykuł został napisany dla paryskiej "Kultury".
  BN-3728, BJ-2952, Ka-5204 - MM
 • Morawiecki Kornel: Walka o serca i umysły … Wywiad z przewodniczącym Solidarności Walczącej Kornelem Morawieckim.
  Wrocław: Agencja Wydawnicza Solidarności Walczącej 1986.
  A6, 23,[1] s., stdr. z oryg. i skł., c. 30 zł.
  Przedruk z: Libertas Paryż 1986 nr 7 s. 11-28. Wywiad uzupełniony o 3 listy.
  G-86/336, CJ-1446, J-2298, BN-3729, Ka-2622, Hoo99/201[Walka…], BJ-2953, Br-1865 - MM
 • Morawiecki Kornel: Zamiast wstępu. - patrz: Nocne rozmowy z Josefem Smrkowskim. Warszawa: Antyk 1985. - uw
 • Morawiecki Kornel: Zasady ideowe i program Solidarności Walczącej. (projekt).
  B.m. [Wrocław]: Agencja Wydawnicza Solidarności Walczącej, 1987.
  A5, 23 s., off. ze skł., druk dwuszpaltowy.
  [Pod tekstem]: Przewodniczący Solidarności Walczącej Kornel Morawiecki. Nazwa wydawnictwa i rok wydania na s. tytułowej.
  BN-5172/1, Br-1866 - MM
 • Morawiecki Kornel: Zasady ideowe i program Solidarności Walczącej. (projekt).
  B.m.: Agencja Wydawnicza Solidarności Walczącej 1987.
  A5, 23,[1] s., stdr. ze skł., druk dwuszpaltowy.
  Nazwisko autora na s. 1. Nazwa wydawnictwa i rok wydania na s. [24].
  J-2302[?], ECS-04071, Nukat-817544 - MM
 • Morawiecki Kornel: Zasady ideowe i program Solidarności Walczącej. (projekt).
  B.m.[Wrocław]: Agencja Wydawnicza Solidarności Walczącej 1987.
  A5, 23,[1] s., stdr. ze skł., druk dwuszpaltowy., [c. 80-100 zł].
  [Pod tekstem]: Przewodniczący Solidarności Walczącej Kornel Morawiecki. Nazwa wydawnictwa i rok wydania na s. [24].
  KN’87-80, CJ-1506, J-2301[?], BN-5172/2, BJ-2954=BJ-4263=BJ-4264[off. z masz.], Ka-3985=Ka-2842, Br-1867, ECS-04765, ST15-3088, ST15-3089[nazw. autora podkreślone], Nukat-2648951 - MM{trzy typy umieszczenia nazwy wydawcy na s. [24]: na dole, w jednej trzeciej wysokości oraz nazw. autora podkreślone i pośrodku strony}
 • Morawiecki Kornel: Zasady ideowe i program Solidarności Walczącej. (projekt).
  B.m. [Wrocław]: Agencja Wydawnicza Solidarności Walczącej, 1987.
  A5, 23,[1],4,4 s., druk dwuszpaltowy.
  [Pod tekstem]: Przewodniczący Solidarności Walczącej Kornel Morawiecki. Na końcu dołączono dwa numery pisma Solidarność Walcząca, wydanie A, nr 22/166, 23/167.
  ECS-04476, ST15-3087, Nukat-2649029 - op
 • Morawiecki Kornel: Zasady ideowe i program Solidarności Walczącej. (projekt).
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, [2],2-3,14 s., off. z masz.
  [Pod tekstem]: Przewodniczący Solidarności Walczącej Kornel Morawiecki.
  CJ-1508[błędnie [1],14 s.], J-2300[błędnie [1],14 s.], BN-5170[wg J] - MM
 • Morawiecki Kornel: Zasady ideowe i program Solidarności Walczącej. (projekt).
  B.m.: b.w., b.r.
  A4, [1],17 s., off. z masz.
  [Pod tekstem]: Przewodniczący Solidarności Walczącej Kornel Morawiecki.
  CJ-1507, J-2299, BN-5169[wg J], Hoo99/203 - op
 • Morawiecki Kornel: Zasady ideowe i program Solidarności Walczącej.
  B.m.: Agencja Wydawnicza Solidarności Walczącej 1987; druk: Solidarność Walcząca Oddział Trójmiasto 1989.
  A5, 23,[1] s., off. ze skł.
  [Pod tekstem]: Przewodniczący Solidarności Walczącej Kornel Morawiecki. Nazwa wydawnictwa i rok wydania na s. [24].
  BN-5171[wg MBPŁ], BJ-4265, Ka-2841 - MM
 • Morawiecki Kornel: Zasady ideowe i program Solidarności Walczącej.
  B.m.: AISW b.r. [1989 lub wiosna 1990].
  A5, okł., 26 s., off. z masz.
  [Pod tekstem]: Czerwiec 1987 r. Przewodniczący Solidarności Walczącej Kornel Morawiecki.
  - MM
 • Morawiecki Kornel - patrz: [Jedenasty] 11 listopada 1918 - 1988. Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej [1988]. - uw
 • Morawska Anna: Martin Luther King.
  B.m.: Wspólnota Wolność i Pokój b.r. [198?].
  A5, 12 s.
  Tytuł nagł.
  BN-3730 - op
 • Morawski D[ominik]: Watykańska ostpolitik; Nowakowski M[arek]: Zapiski na gorąco, Więzień stanu; Mrożek S[ławomir]: Rozmówka polsko-polska.
  B.m.: b.w., b.r. [1982-3].
  A5, okł., 8 s., powiel., [c. 20 zł].
  Teksty w innej kolejności. Poza wymienionymi na okładce jest jeszcze tekst Nowakowskiego: Ścierwnik.
  Ka-3400 - MM
 • Morawski Jan [pseud. - właśc. Wojciech Lamentowicz]: "Nowa" ordynacja. (podpisano: 18 grudnia 1983).
  Nasz Komentarz WSN; nr 2.
  A6, 4 s.
  J-4237[wg Pil-1743], BN-3731[wg Pil] - to jest czasopismo - MM
 • Morawski Kajetan: O niepodległym dwudziestoleciu.
  Warszawa: Wydawnictwo Głos 1981 [na okładce: 1982].
  A6, okł.kart., 238,[1] s., off. z masz. i oryg.
  Z przedmową Władysława Żeleńskiego. Przedruk z: Wczoraj: pogadanki o niepodległym dwudziestoleciu. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1967.
  K-2511{6,[2],7-238 s.}, G-82/174, Ł-297, CD-1040[wg G], J-2303, BN-3732, Ka-1644, BJ-2955 - MM
 • Morawski Kajetan: Wczoraj. Pogadanki o niepodległym dwudziestoleciu.
  Londyn: PFK Polska Fundacja Kulturalna 1967.
  19 cm, 238 s.
  - uw
 • Morawski, Kazimierz Marjan: Źródło rozbioru Polski. Studja i szkice z ery Sasów i Stanisławów.
  Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 1935.
  23 cm, 369 s.
  - uw
 • Morawski Kazimierz: Źródło rozbioru Polski.
  Wydawnictwo Jestem Polakiem [1985-9].
  wg: Liszewski Karol: Wojna polsko - sowiecka 1939 r. Jestem Polakiem [1989] IV s. okł. - op
 • Morawski Kazimierz Marian, Moszczyński Włodzimierz: Co to jest masonerja.
  Warszawa: Księgarnia A. Prabuckiego, 1939.
  20 cm, 103 s., err.
  - uw
 • Morawski Kazimierz Marian, Moszczyński Włodzimierz: Co to jest masonerja.
  B.m. [Warszawa]: b.w. [Unia Nowoczesnego Humanizmu], b.r. [1989].
  A5, okł.kart., [6],7-103 s., err., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Warszawa: Księgarnia A. Prabuckiego 1939.
  BN-3733 - MM
 • Morawski Kazimierz Marian, Moszczyński Włodzimierz: Co to jest masonerja.
  Warszawa: 1992.
  Reprint z wyd. z 1939 r. na zlecenie wydawnictwa "Zakłady Narodowe".
  - uw
 • Morawski Kazimierz Marian, Moszczyński Włodzimierz: Co to jest masonerja.
  Poznań: WERS 1997.
  ISBN 83-86906-81-2.
  - uw
 • Morawski Stefan: Szok. [rozm.] - patrz w: Krajobraz po szoku. Przedświt [1989]. - uw
 • Morawski Stefan [wywiad w]: Wierzchowska Wiesława: Sąd nieocenzurowany czyli 23 wywiady z krytykami sztuki. Łódź: Film i Literatura 1989. - uw
 • Morawski Wojciech, Tobera Marek: Powstanie i rozwój NSZZ "Solidarność". - patrz w: Niepodległość Pracy. Ośrodek Badań Społecznych NSZZ Solidarność region Mazowsze wrzesień 1981. - uw
 • Mord masoński w Watykanie.
  Warszawa: b.w. [Unia Nowoczesnego Humanizmu] b.r. [1986].
  A5, [2],23 s., off., [c. 70 zł].
  Stanowi omówienie książki Davida Yallopa "W imię Boga", zamieszczone w artykule, który ukazał się w języku francuskim pod tytułem: "Ou [i. e. Au] nom de Dieu, David Yallop, meurtre au Vatican" w czasopiśmie La Contre-Reforme Catholique au XX Siécle. 1984 No 202. Tłumaczył Władysław Bruliński.
  K-3656, CJ-1192, J-2304, BN-3734 - op
 • MO-rdercy. Zbrodnie lat 70-80.
  B.m.[Warszawa]: b.w. [Społeczny Fundusz Budowy Domu Dziecka w Warszawie-Praga] b.r.[1980-1].
  A4, [7] k.
  Także tytuł: Mordercy - zbrodnie lat 70-80. Materiały do druku udostępniła KZ NSZZ Solidarność SN [Sądu Najwyższego ?].
  HN-001563751 - op
 • Mo-rdercy … Zbrodnie popełnione przez milicję w latach 1970-1980.
  Warszawa: KZ NSZZ "Solidarność" THW b.r. [1980].
  A4, 8 s.
  Ka-1648 - op
 • Morin Edgar: Myśleć: Europa.
  Warszawa: Wydawnictwo Grup Politycznych Wola 1989.
  A5, okł.kart., 137 s., off. z masz., c. 1300 zł.
  Przełożył Jan Łęczycki. Tytuł oryg.: Penser l’Europe. Ed. Gallimard 1987.
  BN-3735, Ka-1645, BJ-2956, Br-1868 - MM
 • Moritz Jacek [pseud.] - patrz: Glosariusz. Wrocław: 1986-1992. - uw
 • Moroń Jadwiga {także J.M. [krypt.]} [tłum.] - patrz: Marko Ristić: Polonez. Na motywach września 1939, we wrześniu 1953. - uw
 • Moroz Władysław: Łaska powołania sługi bożego ks. Bronisława Markiewicza (1842-1912).
  Miejsce Piastowe: b.w. 1979.
  A5, 28 s.
  Tytuł okł.: Sługa boży ks. Bronisław Markiewicz. Zebrał i napisał: Władysław Moroz.
  BN-3736 - op
 • Morris Stephen J.: Rozmyślania o wojnie w Wietnamie [tłum. z: Policy Review, zima 1983] - tłum. Jolanta Jerz. - patrz w: Między sierpem a młotem. ZSRR i świat. 1985. - uw
 • Morrison Micah: Źródła i ewolucja konfliktu arabsko-syjonistycznego (Omówienie książki Michaela J. Cohena) [tłum. z: American Spectator, maj 1988] - patrz w: Arabowie i Żydzi. 1990. - uw
 • Morzycki Jan [J-2305] - patrz: Mokrzycki Jan - uw
 • Mosdorf Jan: Wczoraj i jutro. T. 1-2.
  Warszawa: nakł. „Prosto z Mostu”, 1938.
  19 cm, 215,[3] + 268,[3] s.
  - uw
 • Mosdorf Jan: Wczoraj i jutro.
  Wydawnictwo „Jutro” (1985-1986).
  wg: Krzysztof Kawęcki: Nasza akcja narodowa. - w: Narodowcy w PRL. Dod. specj. IPN. Niezależna Gazeta Polska, 3.10.2008 s. V - op
 • Mosdorf, Jan: Wczoraj i jutro. Testament polityczny Obozu Narodowo-Radykalnego. Wyd. 2.
  Biała Podlaska: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Arte, 2005.
  Rekonkwista; t. 2.
  ISBN 83-921586-0-1.
  - uw
 • Moskit Marcin [pseud.] - właśc. Zbigniew Gach - uw
 • Moskit Marcin - patrz: Łopiński Maciej, Moskit Marcin, Wilk Mariusz: Konspira. Rzecz o podziemnej "Solidarności" - uw
 • Mosšeg Ignati: Moskwa dawna i dzisiejsza a narody podbite północno-wschodniej Europy.
  Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Wschodniego, 1931.
  22 cm, VII,[1],172,[2] s., [7] k. tabl., err.
  - uw
 • Mosšeg Ignati: Moskwa dawna i dzisiejsza a narody podbite północno-wschodniej Europy.
  Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, b.r. [1983-4].
  A5, okł.kart., VII,[1],172,[3] s., off. z oryg., [c. 480-680 zł].
  Wolni z Wolnymi - Równi z Równymi.
  Zawiera: Stanisław Siedlecki: Od wydawnictwa. Przedruk z wyd.: Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Wschodniego 1931.
  G-83/364, J-2306, BN-3737, Ka-3401, BJ-2957 - MM
 • Mosšeg Ignati: Moskwa dawna i dzisiejsza a narody podbite północno-wschodniej Europy.
  B.m.: b.w., b.r. [1983-4].
  A5, VII,[1],172,[2] s., off. z oryg., [c. 320 zł].
  Wolni z Wolnymi - Równi z Równymi.
  Zawiera: Stanisław Siedlecki: Od wydawnictwa. Przedruk z wyd.: Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu [1983-4].
  BJ-2958 - op
 • Most, Wydawnictwo. Warszawa.
  - Ash Timothy Garton: Polska Rewolucja. Solidarność. I wyd. krajowe. listopad 1987. [PoMOST]
  - Brzeziński Zbigniew: Gorąca jesień ’80. 1987.
  - Bukowski Władimir: Listy rosyjskiego podróżnika. 1988.
  - Budapeszt ’56 oczami polskich dziennikarzy. 1986.
  - Carrére d’Encausse Héléne: Wielkie urągowisko. Bolszewicy i narody 1917-1930. [19]’89.
  - Czabański Krzysztof [wybór i opracowanie]: Bydgoszcz - Marzec 1981. 1987. Archiwum Solidarności; tom 12. [PoMOST]
  - Czapski Józef: Na nieludzkiej ziemi. Wyd. rozszerzone. 1986. (razem z OW Reduta).
  - Fajerant Jerzy [wybór i opracowanie]: Co powiedzą nasze dzieci? 1986. [na IV s. okładki: 1987]. Archiwum Solidarności; tom 15. [PoMOST]
  - Fikus Dariusz: Pseudonim "Łupaszka". I wyd. krajowe. 1988.
  - Fikus Dariusz: Pseudonim "Łupaszka". III wyd. krajowe poprawione i rozszerzone 1989.
  - Giełżyński Wojciech: Gdańsk maj ’88. Anatomia strajku. 1988 i 1989.
  - Heller Michał: 70 lat które wstrząsnęły światem. [19]’88.
  - Kersten Krystyna: Polska - probież porozumień jałtańskich. 1987. [PoMOST]
  - Krajewski Andrzej: Cicerone /Polska 1982-1985 w oczach korespondentów zachodnich/. 1987.
  - Komedianci. Rzecz o bojkocie. 1989.
  - Kukliński Ryszard Jerzy: Wojna z narodem widziana od środka. 1987. [Most nr 11].
  - Kuśmierek Józef: Listy do Adama Michnika. [19]’88.
  - Łepkowski Tadeusz: Uparte trwanie polskości. Nostalgie, spory, nadzieje, wartości. 1989.
  - Łojek Jerzy: Agresja 17 września 1939. [19]’88.
  - Łużyczański Władysław: Spisani na straty. W stalinowskich więzieniach PRL. 1987.
  - Między sierpem a młotem. ZSRR i świat. 1987. Wykazano w spisie wydawnictw w: Ash Timothy Garton: Polska Rewolucja. Solidarność. Warszawa: Most listopad 1987 s. [225]. - prawdopodobnie nie ukazało się
  - Nagórski Andrzej: Przymusowe pożegnanie. 19]’89.
  - Niecikowski Jerzy: Reguły gry. 1987. [PoMOST]
  - Pogląd. Wybór z 1988 r. {tylko wg spisu wydawnictw w: Europa i Polska. 1989 s. [95]}
  - Protokóły tzw. Komisji Grabskiego. Tajne dokumenty PZPR. 1986.
  - Rubikon ’81. [Wyd. 1]. 1986. (razem z Wydawnictwem Prawy Margines).
  - Rybakow Władimir: Imadło. Obrazki z życia Armii Czerwonej. 1987. [PoMOST]
  - Sadecki Jerzy (Marian Garden [pseud.]): Nowa Huta - ziarna gniewu, ziarna nadziei. 1989.
  - Skalski Ernest: Interesy Polaków. Konspekt. 1986.
  - Smoleński Paweł: A na hucie strajk … (opowieść dokumentalna). 1988.
  - Smoleński Paweł: Szermierze Okrągłego Stołu. Zwątpienia i nadzieje.’89.
  - Suchorowska Danuta: "… postawcie mi krzyż brzozowy". 1988 i 1989. [?]
  - Surdykowski Jerzy: Nie bez końca … (Memoriał dla władz PRL). styczeń 1987.
  - Żakowski Jacek: Anatomia smaku. Wyd. poprawione i uzupełnione. [19]88.
  - Żenczykowski Tadeusz: Generał "Grot". U kresu walki. [19]87. [PoMOST]
  - Żenczykowski Tadeusz: Samotny bój Warszawy. 1986. (druk Reduta).
  - uw
 • Mosz Seweryn: Protokoly Mędrców Syjonu. Największe oszustwo w dziejach świata.
  Katowice: Wydawnictwo Lux 2006.
  ISBN 83-922736-6-4.
  - uw
 • Moszczak Tomasz: Sprawozdanie z działalności komórki Rzecznika Prasowego od 28 lutego 1981 do 30 października 1981.
  Gdańsk: Rzecznik Prasowy Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Stoczni Gdańskiej 1981.
  A5, 4 s., off. z masz.
  Datowano: 2 listopada 1981 r. Sygn.: 525/297/81.
  - MM
 • Moszczeńska [wg J: Moszczyńska] Izabella [teksty] - patrz w: Lektury naszych dziadków. Wybór opowiadań. Łódź: Wydawnictwo "Solidarność Walcząca" 1987. - uw
 • Moszczeński Józef: Wstęp. - patrz w: Piłsudski Józef: Rok 1920. [1983-5 ?]. - uw
 • Moszczyński Włodzimierz - patrz: Morawski Kazimierz Marian, Moszczyński Włodzimierz: Co to jest masonerja. [Unia Nowoczesnego Humanizmu 1989]. - uw
 • Moszkowicz Michał: Nekrolog.
  Warszawa: Wydawnictwo Przedświt, 1989.
  A5, okł.kart., 70 s., off. ze skł., [c. 2000 zł].
  CD-1041, BN-3738, Ka-1646, Hoo99/188, HN-001803357, KS-3274*[wg CD], BJ-2959, Br-1869 - MM
 • Moszkowicz Michał: Punkt zero.
  Stockholm, London: Via; Poets’ and Painters’ Press, 1980.
  22 cm, 94 s.
  Polski Klub Dyskusyjny „Via”.
  - uw
 • Moszkowicz Michał: Punkt zero.
  Wrocław: Wydawnictwo Oświatowe BiS, 1984.
  A6, okł.kart., 102 s., off. z masz. i oryg., c. 100 zł.
  Zawiera: Leszek Szaruga [pseud. - właśc. Aleksander Wirpsza]: Pustka /przedmowa do wydania krajowego/. Przedruk z wyd.: Sztokholm-Londyn: Poets’ and Painters’ Press 1980.
  Rec.: E.A.K.: …jest metoda… Almanach Humanistyczny 1986 nr 7 s. 91-93.
  K-2512, G-84/309, CD-1042, J-2307, BN-3739, Ka-1647, HN-000545130, KS-3273*[wg CD], BJ-2960, Br-1870 - MM
  Odmiany oprawy:
  - książka obcięta, spięta zszywkami pod okł. przy grzbiecie, grzbiet bloku książki zaklejony - MM;
  - książka nieobcięta, luźne składki spięte zszywkami przez okł. przy grzbiecie - MM
 • Moszyński Adam [oprac.] - patrz: Lista katyńska. Jeńcy obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk zaginieni w Rosji Sowieckiej. - uw
 • Mościcki Henryk: Pod berłem carów.
  Warszawa: Instytut Wydawniczy Biblioteka Polska 1924.
  23 cm, 294 s.
  - uw
 • Mościcki Henryk: Pod berłem carów.
  B.m.: Reprint NWW [Niezależne Warsztaty Wydawnicze] Ogniwo b.r. [1989-90].
  A5, okł.tw., [2],294,[2] s., 12 tabl., off. z oryg., [c. 25000 zł].
  Przedruk z wyd.: Warszawa: Instytut Wydawniczy Biblioteka Polska 1924.
  BJ-2961 - MM
 • Motylińska Maria [oprac.] - patrz: Problemy związane z wprowadzeniem systemu rekompensaty... [1981]. - uw
 • Mozolewski Władysław Ks.: [Kazanie] 1987-01-10. - patrz: [Czterdziesta ósma] 48 Rocznica Śmierci Romana Dmowskiego. Bóg i Ojczyzna 1987. - uw
 • Mówi oficer KGB. - patrz: Lewczenko Stanisław Aleksandrowicz: Mówi oficer KGB. Warszawa: Wydawnictwo Grup Politycznych 1986. - uw
 • Mówi Warszawa.
  B.m.: b.w., b.r. [ok. 1978].
  Anonimowy przedruk tekstu: Jan Nowicki [pseud. - właśc. Jakub Karpiński]: Mówi Warszawa ... Kultura 1972 nr 9 s. 107-120; nr 10 s. 106-138 [była też nadbitka].
  KS-158=KS-2040 - op
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.