Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Nar - Naz

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 08.07.2019 r.
 
 
 • Narada przedstawicieli środowisk niezależnych [Warszawa 7.11.1987 r.]. - patrz: Na zaproszenie Lecha Wałęsy. Narada przedstawicieli środowisk niezależnych [Warszawa 7.11.1987 r.]. Myśl [1987-8]. - uw
 • Narbutt Jerzy: Druga twarz portretu.
  Kraków: Wydawnictwo Literackie 1982.
  20 cm, 88,[3] s.
  ISBN 83-08-00794-5.
  - uw
 • Narbutt Jerzy: Nasz jest ten dzień.
  Warszawa: Biblioteka Literacka i Historyczna, 1981.
  A6, okł., [2],3-16 s., off. z masz., [c. 15 zł].
  W tle okładki jest czarny krzyż. Brak spisu treści. IV s. okł niezadrukowana.
  CD-1072, BN-3810, Ka-1669, HN-000523362, KS-3340, Br-1900, ECS-02774, Nukat-1174844 - MM
 • Narbutt Jerzy: Nasz jest ten dzień.
  Warszawa: Biblioteka Literacka i Historyczna, 1981.
  A6, okł., [3],4-16 s., off. z masz.
  W tle okładki jest biały krzyż. Spis treści na s. 16. Na IV s. okł. wykaz wydawnictw.
  BJ-3017, FC-8690 - op
 • Narbutt Jerzy: Ostatnia twarz portretu. [Powieść].
  Warszawa: Biblioteka Literacka i Historyczna 1981.
  A6, okł.kart., [4],III,[1],178 s., na końcu 6 s. czystych, off. z masz., [c. 100 zł].
  Powieśc jest datowana: Krynica, styczeń 1978. W końcu tekstu "Od autora" jest nota: Powieść miała się początkowo ukazać w innym wydawnictwie niezależnym jednakże - mimo pochlebnej opinii Jana Józefa Lipskiego i Andrzeja Szczypiorskiego nie przypadła do gustu [tamtym] wydawcom.
  Ł-301, BN-3811, Ka-1670, HN-000524018, KS-3341[wg CD], BJ-3018, Br-1901 - MM [brak druku na s. 58-59, 62-63, 66-67, 70-71]
 • Narbutt Jerzy: Ostatnia twarz portretu. Powieść. Wyd. drugie.
  Katowice: Unia 2002.
  ISBN 83-86250-29-1.
  - uw
 • Narbutt Jerzy: Słowo wstępne. - patrz: Antologia poezji emigracyjnej [Cz.:] (I). Warszawa: Biblioteka Literacka i Historyczna 1981. - uw
 • Narbutt Jerzy: Sól ziemi.
  B.m. [Warszawa]: BL Biblioteka Literacka, 1980.
  A6, 19,[1] s., off. z masz.
  Tytuł okł.
  {Wg: Tajna Armia Polska - Konfederacja Zbrojna 1939-1941. Warszawa: Biblioteka Historyczna 1980 IV s. okł. – były dwa wydania}, CD-1074, BN-3812, Ka-1671, Hoo99/189, KS-3339, BJ-3020[masz.], Br-1902 - MM
 • Narbutt Jerzy: Sól ziemi.
  B.m. [Warszawa]: BL Biblioteka Literacka, 1980.
  A6, 19,[1] s., ksero. z masz.
  Tytuł okł. Kopia wydania opisanego powyżej. Pomylony układ stron w jednej ze składek powoduje że s. 4-5 i 16-17 są zamienione miejscami.
  BJ-3019, FC-8688 - MM
 • Narbutt Jerzy: Sól ziemi.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Polskie 1985.
  A7, okł., 16 s., off. ze skł., [c. 25-50 zł].
  Tytuł okł. Dane wydawnicze na I i IV s. okładki odbite stemplem. Strony [1-2] czyste.
  G-85/266, CD-1075[wg G], CJ-1733, J-2359, BN-3813, Ka-3057, KS-3342, BJ-3021a, Br-1903 - MM
 • Narbutt Jerzy: Sól ziemi.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Polskie 1985.
  A7, okł., 16 s., off. ze skł.
  Dane wydawnicze na I i IV s. okładki wykonane na powielaczu białkowym.
  BJ-3021b - op
 • Narbutt Jerzy [autor anonimowy] - patrz: Szkice historyczne w ujęciu polemicznym. Lublin: Wydawnictwo SN [Solidarność Nauczycielska]; druk. Ścigana 1984. - uw
 • Narcyz Jan [przekł. z franc.] - patrz: Fejtö François: Europa wschodnia po śmierci Stalina. Historia krajów demokracji ludowej 1953-1973. Wrocław: Aspekt 1988. - uw
 • Narkomani - patrz: Ciołek Erazm [fotogr.]: Narkomani. Warszawa: IWZZ na zlec. NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze 1981. - uw
 • Narkun Tadeusz: Kościół - naród - władza. Czy Polacy mają szanse? Wyd. pierwsze.
  Warszawa: Wydawnictwo Periculum, styczeń 1987.
  A5, okł.kart., 63,[1] s., off. z masz., [c. 250 zł].
  9 pozycja wydawnicza {wg spisu w: Dmowski Roman: Nasz patriotyzm. Warszawa: Periculum marzec 1987 s. [19] - poz. 10}.
  CJ-1200[c. 250 zł], J-2360[c. 1250 zł], {BN-3814, BaBN-b1556284, Ka-3413, ECS-03788, Nukat-1489293 – błędnie: …szansę?}, BJ-3022, FC-8678 - MM
 • Narodowa Demokracja. Antologia myśli politycznej Przeglądu Wszechpolskiego. - patrz: Toruńczyk Barbara [wybór, wstęp, oprac.]: Narodowa Demokracja. Antologia myśli politycznej Przeglądu Wszechpolskiego 1895-1905. - uw
 • Narodziny PRL: Dylematy wokół uspołecznienia środków produkcji.
  B.m.[Warszawa]: Druk: Robotnik b.r. [1984].
  A5, 8 s., powiel., c. 20 zł.
  Tytuł nagł.
  K-2543, G-84/317*, Ł-An-15*, J-2361, BN-3817, Ka-1672, HN-000509850, BJ-3023, Br-1907 - MM
  - patrz opis jako: Witkowski P.: Dylematy wokół uspołecznienia 1944-1945. Warszawa: Wydawnictwo TUR, 1984.
 • Narojek Winicjusz: Społeczne mechanizmy optymalizacji decyzji gospodarczych /szkic założeń reformy politycznej/. - patrz w: Ruch Związkowy. Warszawa: IWZZ na zlec. OPS-Z 1981. - uw
 • Naród dziękuje Ci Generale ! KW PZPR[T]. Wyd. I.
  B.m.[Warszawa]: Konsorcjum Wydawnicze Polskiego Zrzeszenia Patriotycznego Targowica 1982.
  A7, 30,[2] s., off. z masz. i rys.
  K-2544, G-82/180, CD-80*[wg K], J-2363, BN-3818, Ka-1673, Hoo99/189, KS-0469*[wg CD*], Br-1905 - MM
 • Naród oskarża.
  Rzeszów: Wydawnictwo Koło Oporu Społecznego KOS-"Maki", maj 1982.
  19 cm, okł.kart., [1],13,[1] k., fotogr. z masz. i rys.
  [KOS-Maki]. Pozycja wyd. No 1.
  Okładka wykonana stemplem - linoryt [?], strony liczbowane są fotografiami, strona tytułowa i ostatnia wykonana stemplami. Zawiera wiersze:
  1. Do generała, Białołęka, 20 XII 1981 r.;
  2. Ślepiec, Białołęka, grudzień 1981 r.;
  3. Wigilia, Śląsk, grudzień 1981 r.; Boże Narodzenie 1981, Białołęka, grudzień 1981 r.; Kolęda polska "Jezus malusieńki", Białołęka, 9.I.1982 r.;
  4. Życzenia świąteczne dla Lecha Wałęsy; Polska Pieta, /grudzień 1981 r./;
  5. Rapsod grudniowy, 17.XII.1981 r.;
  6. Idą, idą …; Wojna; 7. Ostatnia szychta na KWK "Piast", grudzień 1981 r.;
  8. Wolność; Mniejsze zło, styczeń 1982 r.;
  9. Pieśń internowanych /Załęże/; Żołnierz podłości;
  10. Polsko, Polsko drut na rękach, styczeń 1982 r.;
  11. Zielona wrona, Załęże, styczeń 1982 r.;
  12. Trzynastego grudnia, styczeń 1982 r.;
  13. Jeszcze tym razem.
  - MM
 • Narrator [pseud.]: Obraz magiczny. Dygresja ikonograficzna.
  Kraków: Oficyna Indeks, Wydawnictwo NZS 1984.
  A4, 5 s.
  BK-446*, J-4397*[wg BK*], BN-3819*[wg BK*], KJ*[wg BK*] - op
 • Naruszenia praw człowieka i obywatela w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w okresie 13 XII 81 - 21 III 85.
  B.m.: b.w. 1985.
  A4, [3],39 s., masz. przeb.
  Komitet Helsiński w Polsce. Polska, marzec 1985. Spis opracowań Komitetu Helsińskiego w Polsce wydrukowany w: Naruszenia praw człowieka i podstawowych wolności w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1983-1986. Raport Komitetu Helsińskiego w Polsce na Spotkanie Wiedeńskie Przedstawicieli Państw Uczestniczących w KBWE. KOS [1986-7] s. 3 podaje tytuł: Naruszanie praw człowieka i obywatela w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w okresie 13 XII 81 - 31 III 85 - Konferencja ekspertów w Ottawie.
  J-4105*[wg Pil-1790], BN-2370[wg Pil] - op
 • Naruszenia praw człowieka i podstawowych wolności w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1983-1986. Raport Komitetu Helsińskiego w Polsce na Spotkanie Wiedeńskie Przedstawicieli Państw Uczestniczących w KBWE.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Społeczne KOS [1986-7].
  A5, okł., 60 s., stdr. z masz., c. 100 zł.
  CJ-966, J-2363, BN-2371, Ka-3414, Hoo99/181[Komitet…], BJ-3024, Br-1908 - MM
 • Naruszenia praw człowieka i podstawowych wolności w PRL w okresie od 1 listopada 1986 do 30 kwietnia 1987. II Raport na Konferencje Wiedeńskie KBWE.
  B.m.: b.w. 1987.
  Hoo99/181[Komitet…] - op
 • Naruszewicz Natalia [pseud.] - właśc. Leszek Moczulski. - uw
 • Naruszewicz Natalia [pseud.]: Zarys historii PRL. Zeszyt. I. Geneza PRL.
  Warszawa: Wydawnictwo Polskie 1976.
  BN-3687[brak opisu] - op
 • Naruszewicz Natalia [pseud.]: Zarys historii PRL. Zeszyt. I. Geneza PRL.
  Warszawa: Wydawnictwo Polskie 1977.
  Rec.: Filip Płaskowicki [pseud. - właśc. Maria Turlejska]: O genezie PRL - polemicznie. Biuletyn Informacyjny nr 18, marzec 1978, s. 65-74; nr 20, maj 1978, s. I-V [dod. publicyst.]; Redaktor [pseud. - właśc. Adam Michnik]: x x x. Biuletyn Informacyjny nr 20, maj 1978, s. V-VII [dod. publicyst.].
  BN-3688[brak opisu] - op
 • Naruszewicz Natalia [pseud.]: Zarys historii PRL. Zeszyt 1.
  - Zeszyty Historyczne 1977 z. 42 s. 3-25.
  Rec.: Tadeusz Żenczykowski: Poprawki do "Zarysu historii PRL". Zeszyty Historyczne 1978 z. 45 s. 229-233.
  - uw
 • Naruszewicz Natalia [pseud.]: Zarys historii PRL. Zeszyt I. Geneza PRL.
  B.m.[Warszawa]: b.w. [Wydawnictwo Polskie], b.r. [1977 ?].
  A4, okł.kart., 17 s., powiel.
  Okładka niezadrukowana, albo jest to obcy karton. Na s. 17 u dołu apel: Dobrowolny dar pieniężny Czytelnika ułatwi kontynuowanie wydawnictwa.
  BN-3681, Ka-1681, BJ-2923 - MM
 • Naruszewicz Natalia [pseud.]: Zarys historii PRL. Zeszyt I. Geneza PRL.
  B.m.: Wydawnictwo Polskie b.r.
  A4, okł., 23,[2] s., powiel. spiryt. jednostr.
  Na I s. okładki apel: Czytelniku! Dobrowolna ofiara pieniężna pozwoli kontynuować wydawnictwo. Nieco odmienny apel drukowany wersalikami u dołu s. [25].
  - MM
 • Naruszewicz Natalia [pseud.]: Zarys historii PRL. Zeszyt 1. Geneza PRL.
  B.m. [Kraków lub Warszawa]: b.w. [Wydawnictwo Polskie], b.r. [ok. 1978].
  A4, okł., 27 s., powiel. spiryt.
  Na I s. okładki apel: Czytelniku! Dobrowolny dar pieniężny pozwoli kontynuować wydawnictwo. Nieco odmienny apel drukowany wersalikami u dołu s. 27.
  BK-447*, BN-3677, BJ-2922, Br-1911 - MM
 • Naruszewicz Natalia [pseud.]: Zarys historii PRL. Zeszyt I. Geneza PRL. Wyd. VII.
  B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Polskie, 1978.
  A5, okł., 16 s., off. z masz.
  Tytuł okł. i nagł.
  Rec.: Krzysztof Kwiecień [pseud. - właśc. Karol Modzelewski]: Ofensywa propagandowa i rezygnacja z wartości [przypis 2]. Krytyka 1978 nr 2 s. 129 - oraz w: Krytyka Londyn 1978 nr 1/2 s. 261.
  BN-3686, Ka-1677/I, BJ-2926, Br-1909, [ECS-05101, Nukat-215447]=[ECS-05453, Nukat-4464927] - MM
  Odmiany:
  - druk off. - MM;
  - 18 x 13 cm, [2],2-16,[1] k., kopia fotogr. wyd. off. – MM
 • Naruszewicz Natalia [pseud.]: Zarys historii PRL. Zeszyt I. Geneza PRL. Wyd. 7.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Polskie 1978.
  A4, 17 s., powiel.
  Br-1910 - op
 • Naruszewicz Natalia [pseud.]: Zarys historii PRL. Zeszyt I. Geneza PRL.
  B.m.: b.w., b.r. [po 1977].
  A4, 13 s., powiel.
  BJ-2924 - op
 • Naruszewicz Natalia [pseud.]: Zarys historii PRL. Zeszyt I. Geneza PRL.
  B.m.: b.w., b.r. [po 1977].
  A4, okł., 3-25 s., powiel.
  BJ-2924[brak s. 1-2] - op
 • Naruszewicz Natalia [pseud.]: Zarys historii PRL. Zeszyt I. Geneza PRL.
  B.m.: b.w., b.r. [ok. 1980].
  A5, 16 k.
  Tytuł nagł.
  ECS-02778, Nukat-brak - op
 • Wg: Kuźba Kazimierz: Naród Polski nie może żyć bez Boga. Warszawa: Wydawnictwo Polskie 1979 s. IV okł. w latach 1976-1978 było siedem wydań zeszytu I. - uw
 • Naruszewicz Natalia [pseud.]: Zarys historii PRL. Zeszyt I. Geneza PRL. B.m.: b.w., b.r. [1980]. 21x30 cm, [6] s., ksero [25 s. z oryg.], druk dwułam. Kopia z: Zeszyty Historyczne 1977 z. 42. ECS-04654 - uw
 • Naruszewicz Natalia [pseud.]: Zarys historii PRL. Zeszyt 2. Narodziny PRL. Lipiec 1944 - Lipiec 1945.
  Warszawa: Wydawnictwo Polskie, 1978.
  45,[1] s.
  BN-3689[brak opisu], BaBN-brak, S-169/2761 - op
 • Naruszewicz Natalia [pseud.]: Zarys historii PRL. Zeszyt 2. Narodziny PRL. Lipiec 1944 - Lipiec 1945. Wyd. 2.
  Gdańsk: Wydawnictwo Polskie, 1978.
  A5, okł., 48 s., powiel.
  BN-3675[brak opisu], BaBN-brak, Br-1913 - op
 • Naruszewicz Natalia [pseud.]: Zarys historii PRL. Zeszyt 2. Narodziny PRL. Lipiec 1944 - Lipiec 1945.
  B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Polskie, 1978.
  A5, okł., 48 s., off. z masz.
  Tytuł okł.
  Ka-1677/II, BaBN-b1553161, ST15-3157, [ECS-02780, Nukat-751949 – 48 k.] - MM
  Odmiany:
  - druk off. - MM;
  - 18 x 13,5 cm, [1],48,[1] k., kopia fotogr. wyd. off., z egz. wydrukowanego lub skopiowanego jednostr. – MM
 • Naruszewicz Natalia [pseud.]: Zarys historii PRL. Zeszyt 2. Narodziny PRL. Lipiec 1944 - Lipiec 1945.
  B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Polskie, 1978.
  A4, [1],47 s., powiel. spiryt.
  Ka-3019, BJ-2931, FC-8589, BaBN-b1277844 - op
 • Naruszewicz Natalia [pseud.]: Zarys historii PRL. Zeszyt 2. Narodziny PRL. Lipiec 1944 - Lipiec 1945.
  B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Polskie, 1978.
  A4, 51s.
  Tytuł okł.
  Nukat-872412[PANGd] - op
 • Naruszewicz Natalia [pseud.]: Zarys historii PRL. Zeszyt 2. Narodziny PRL. Lipiec 1944 - Lipiec 1945. Wyd. III.
  Warszawa: Wydawnictwo Polskie, I/1979.
  A5, okł., 48 s., off. z masz.
  Tytuł okł.
  Rec.: Alicja Barska [pseud. - właśc. Ryszard Terlecki]: Recenzja, której nie chciałam napisać /O zeszytach pani N. Naruszewicz/. Indeks 1979 nr 7-8 s. 45-48.
  Dun-120, BN-3685, Hoo99/189, BJ-2932, Ka-4933, Br-1914 - MM
 • Naruszewicz Natalia [pseud.]: Zarys historii PRL. Zeszyt 2. Narodziny PRL. Lipiec 1944 - Lipiec 1945.
  - Zeszyty Historyczne 1979 z. 47 s. 20-72.
  Rec.: Tadeusz Żenczykowski: Polemika z Natalią Naruszewicz. Zeszyty Historyczne 1979 z. 47 s. 72-77; Jan Ciechanowski: Polemika z Natalią Naruszewicz. Zeszyty Historyczne 1979 z. 47 s. 77-84.
  - uw
 • Naruszewicz Natalia [pseud.]: Zarys historii PRL. Zeszyt 3. Wojna domowa w Polsce 1945-1948.
  Warszawa: Wydawnictwo Polskie.
  - w przygotowaniu [wg: Wańkowicz Melchior: Dzieje rodziny Korzeniewskich. Warszawa: Wydawnictwo Polskie 1979, IV s. okł.] - [nigdy nie ukazało się] - uw
 • Naruszewicz Natalia [pseud.]: Zarys historii PRL. Zeszyt 1. Geneza PRL.
  Lublin: Wydawnictwo Polskie 1981.
  A5, okł., [2],16 s., off. z masz.
  BN-3678, Ka-1675 - MM
 • Naruszewicz Natalia [pseud.]: Zarys historii PRL. Zeszyt 1-2. Geneza i narodziny PRL VII 1944 - VII 1945.
  Warszawa: Wydawnictwo Polskie 1981.
  A5, okł., 63,[1] s., off. z masz.
  Ł-303, BN-3690, Ka-1674, Hoo99/189 - MM
 • Naruszewicz Natalia [pseud.]: Zarys historii PRL. [Zeszyt 1] Geneza PRL.
  B.m. [Poznań]: Wielkopolska Inicjatywa Wydawnicza, b.r. [ok. 1980].
  A5, [2],68 s., powiel.
  Tytuł okł.
  BaBN - MM [skasowana dawna pieczątka: Zarząd Regionalny Województwo Pilskie / NSZZ »Solidarność«]
 • Naruszewicz Natalia [pseud.]: Zarys historii PRL. Zeszyt 1. Geneza PRL.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, [1],23 s.
  Ka-1676 - op
 • Naruszewicz Natalia [pseud.]: Zarys historii PRL. Zeszyt 1. Geneza PRL.
  B.m.: b.w., b.r. [ok. 1980].
  A4, [2],25 s.
  ECS-04729 [brak s. 6] - op
 • Naruszewicz Natalia [pseud.]: Zarys historii PRL. Zeszyt 1. Geneza PRL.
  B.m. [Kraków ?]: Wydawnictwo Polskie, b.r. [1980-1].
  A5, 15 s., off. z masz., [c. 50 zł].
  BJ-2927 - op
 • Naruszewicz Natalia [pseud.]: Zarys historii PRL. Zeszyt 1. Geneza PRL.
  B.m.[Warszawa]: NIW [Niezależna Inicjatywa Wydawnicza] 1981.
  A6, okł., 24 s., stdr.
  BN-3682[27 s.], Ka-4485, Br-1915 - op

 ▬ Naruszewicz Natalia [pseud.]: Zarys historii PRL. [Część I-II]. Gdynia: Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Wyższej Szkole Morskiej, (1981). A5, off. z masz. Zeszyty Problemowe; nr 2. Do użytku wewnątrzzwiązkowego. Tytuł okł. Oznaczenie części w nagłówkach. Sygn. druk.: WSM Gdynia 939/81 n. 1000. Przedruk z Wydawnictwa Polskiego.
Dun-121, BN-3676, Ka-1680, Br-1916, ECS-03947, ECS-05376, Nukat-3610849 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
Naruszewicz Natalia Moczulski Zarys historii PRL Gdynia Wyższa Szkoła Morska WSM 1981 Zeszyty Problemowe historia k004688 Muzeum Wolnego Słowa m-ws.pl/muzeum/
 opis książki Naruszewicz Natalia [pseud.]: Zarys historii PRL. [Część I-II].
Gdynia: Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Wyższej Szkole Morskiej, (1981).
A5, okł.kart., 58 s., off. z masz., [c. 30-50 zł].
Sygn. druk.: WSM Gdynia 939/81 n. 1000. Przedruk z Wydawnictwa Polskiego.
BJ-2928, FC-8586 – uw – MM
Naruszewicz Natalia Moczulski Zarys historii PRL Gdynia Wyższa Szkoła Morska WSM 1981 Zeszyty Problemowe historia k004689 Muzeum Wolnego Słowa m-ws.pl/muzeum/
 opis książki Naruszewicz Natalia [pseud.]: Zarys historii PRL. [Część I-II].
Gdynia: Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Wyższej Szkole Morskiej, (1981).
A5, okł., 58,[2] s., off. z masz.
Zachowana sygn. druk.: WSM Gdynia 939/81 n. 1000. Przedruk [rozjaśnienia czarnych elementów na okł], na s. [60] dodatkowa sygn. druk.: ZPG-a / zlec 1290/81-1500.
ST15-3160 – uw – MM
Naruszewicz Natalia Moczulski Zarys historii PRL Gdynia Wyższa Szkoła Morska WSM 1981 Zeszyty Problemowe historia k004690 Muzeum Wolnego Słowa m-ws.pl/muzeum/
 opis książki Naruszewicz Natalia [pseud.]: Zarys historii PRL. [Część I-II].
Gdynia: Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Wyższej Szkole Morskiej, (1981).
A5, okł., 58 s., stdr. z masz., [c. 60 zł].
Zachowana sygn. druk.: WSM Gdynia 939/81 n. 1000. Przedruk [rozjaśnienia czarnych elementów na okł], brak dodatkowej sygn druk. Druk offsetowy wyraźnie brudny: kropki w tekście, widoczne krawędzie klisz z matrycy. Egzemplarz nieobcięty.
– uw – MM

 • Naruszewicz Natalia [pseud.]: Zarys historii PRL. Zeszyt 1: Geneza PRL.
  Poznań: Wielkopolska Inicjatywa Wydawnicza 1983.
  A4, [17] s., powiel., c. 100 zł.
  Nie wydrukowano 4-wierszowego końcowego akapitu. W tym wydaniu nie opublikowano zeszytu 2.
  CJ-1729, J-2283, BN-3679, BJ-2930{[76] s. ?} - op
 • Naruszewicz Natalia [pseud.]: Zarys historii PRL 1939-1945 (geneza).
  Warszawa: b.w. [Wola], 1984.
  16 x 22 cm, 27 s., powiel., c. 40 zł.
  Tytuł okł. Zawartość odpowiada zeszytowi 1 z innych wydań, ale bez kilkudziesięciowierszowego zakończenia.
  K-2504*, G-84/306*, CJ s. 273, J-2284, BN-3683=BN-3684[wg BUW], Ka-1678{27,[1] s.}, BJ-2933 - op
 • Naruszewicz Natalia [pseud.]: Zarys historii PRL 1939-1945. Geneza PRL.
  B.m.[Poznań]: Wielkopolska Inicjatywa Wydawnicza WIW b.r. [1985].
  A4, [1],14,3,[2] s., powiel., [c. 30 zł].
  Pryzmat [u góry okładki].
  Zawiera też: Emigracja zło konieczne; Edward Chruściński: Przeczytaj, pomyśl, zapamiętaj; Redakcja WIW: W imię socjalistycznej sprawiedliwości.
  G-85/253, CJ-1730, J-2285, BN-3680[wg J], BaBN, Ka-1682, BJ-2929{68 s. ?} - op
 • Naruszewicz Natalia [pseud.]: Zarys historii PRL; Jałta.
  Gdańsk: Niezależna Oficyna Wydawnicza Przedruk 1985.
  A5, 92 s., powiel., c. 200 zł.
  Tytuł okł. Przedruk z wyd.: Wydawnictwo Polskie.
  J-4394, BN-3674[wg J] - op
 • Naruszewicz Natalia [pseud.]: Zarys historii PRL.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, 92 s.
  Ka-1679 - op
 • Następne wydanie powyższego tekstu - patrz: Moczulski Leszek: Geneza i narodziny PRL. Katowice: Wydawnictwo Polskie 1988. - uw
 • Nasz głos.
  Iława: Inter Nowa 1982.
  A7, [24] s., metodą igiełkową.
  Zawiera 4 wiersze.
  K-2546, J-4307*[wg K], BN-3820*[wg K] - op
 • Nasz głos.
  Iława: Inter Nowa 1982.
  A7, [12] s., metodą igiełkową.
  Zawiera 2 wiersze.
  K-2545, J-4306*[wg K], BN-3821*[wg K], Br-1917 - op
 • Nasza Deklaracja, ocena sytuacji na uczelni, nasz program. Do członków społeczności akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego (NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Warszawskiego).
  Warszawa: b.w. luty 1983.
  A4, 6 s., powiel.
  BN-2364*[wg Pil-1795] - op
 • Nasza droga '84. Jestem, pamiętam, czuwam.
  B.m. [Kraków]: b.w. [Confraternia Robotników Mistrzejowice], b.r. [1984].
  A5, 63 s., off. z masz.
  Rozważania Confraterni wydane przy okazji pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej - maj 1984.
  KJ-462 - op
 • Naszan Jan Dobrogost [pseud.]: Doświadczenie bez przyszłości ?
  B.m.: Oficyna Niezależnej Myśli Polskiej, 1981.
  A5, okł.kart., [3],2-183 s., off. z masz.
  Biblioteka Wiedzy Politycznej; tom 1.
  Niezadrukowana okł. nie obejmuje grzbietu.
  Ł-304[egz. bez końca po s. 168] - MM
 • Naszan Jan Dobrogost [pseud.]: Doświadczenie bez przyszłości.
  Warszawa: b.w., 1981.
  A5, okł.kart., [3],II-XVIII,183 s., off. z masz.
  Tekst antysemicki i antykorowski powstały około maja 1981 r.
  BN-3822*[wg Dom], Hoo99/189, ST15-3163, Nukat-4056303[UMK] - MM
  Odmiany oprawy:
  - książka klejona z pojedynczych kartek do oklejającego grzbiet płótna, karton okł. nie obejmuje grzbietu - MM
  - książka z pojedynczych kartek spięta przy grzbiecie metalowymi zszywkami przez okładkę, karton okł. obejmuje grzbiet - MM
 • Naszan Jan Dobrogost [pseud.]: Doświadczenie bez przyszłości.
  Warszawa; Goldpol, 2003.
  14 cm. 176 s.
  Poznaj Żyda; część 23 czyli Doświadczenie bez przyszłości. Super Tygrys; 1/2003.
  Na s. [1]-169. - uw - MM
 • Nasze dziedzictwo. Konwersatorium Historii Kultury. Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. - patrz:
  - Białe plamy? I. Materiały ze spotkania w dniu 28 XI 1987 r. II. Dokumenty. Warszawa: 1988. - MM
  - uw
 • Nasze dziedzictwo. Studium Kultury Chrześcijańskiej. Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. - patrz:
  - Jabłońska-Deptuła Ewa: Kościół, religia, patriotyzm. Polska 1764-1864. Warszawa: b.w. 1985. - MM;
  - 1. - U źródeł Polski. Warszawa: Kuria Metropolitalna Warszawska. Wydział Duszpasterstwa Akademickiego przy parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy w Warszawie 1985. Wykłady Studium Kultury Chrześcijańskiej. - MM;
  - 2. - W kręgu nauczania Jana Pawła II. Warszawa: Kuria Metropolitalna Warszawska. Wydział Duszpasterstwa 1985;
  - 3. - Kowecki Jerzy: Kilka myśli w rocznicę Konstytucji 3 Maja. Pozyskiwanie opinii publicznej dla Konstytucji 3 Maja. Warszawa: Kuria Metropolitalna Warszawska. Wydział Duszpasterstwa 1985;
  - 4. - U progu Niepodległości. Warszawa: Kuria Metropolitalna Warszawska. Wydział Duszpasterstwa 1985. Wykłady Studium Kultury Chrześcijańskiej. - MM
  - Polacy wobec niewoli. Warszawa: b.w. 1986. - MM
  - Polska XVII [siedemnastego] i XVIII [osiemnastego] wieku. Warszawa: b.w. 1986. - MM
  - Nurty życia społecznego. Warszawa: b.w. 1987. - MM
  - W kręgu filozofii i religii. Warszawa 1987;
  - 6. - Warszawa czasu wojny (1939-1945). Warszawa: Kuria Metropolitalna Warszawska. Wydział Duszpasterstwa 1987. Wykłady Studium Kultury Chrześcijańskiej. - MM
  - 7. - Polska doby rozbiorów. Tytuł okł.: Polska w dobie niewoli. Warszawa: Kuria Metropolitalna Warszawska. Wydział Duszpasterstwa 1987[s. tytułowa]; 1988[okł]. - MM
  - Rzeczpospolita Niepodległa. 1. Warszawa 1988. - MM
  - 5. - Polska Złotego Wieku. Warszawa: Kuria Metropolitalna Warszawska. Wydział Duszpasterstwa 1989;
  - 8. - Dylągowa, Hanna: Unia Brzeska i unici w Królestwie Polskim. Warszawa: Kuria Metropolitalna Warszawska. Wydział Duszpasterstwa 1989. - MM;
  - 9. - Czarne plamy. Warszawa: Kuria Metropolitalna Warszawska. Wydział Duszpasterstwa 1989. - MM
  - Gilson Étienne: Ateizm trudny. Warszawa 1990;
  - Polacy w Związku Radzieckim. 1917-1947. Warszawa 1990;
  - uw
 • Nasze pieśni patriotyczne. Śpiewnik wydany z okazji 150 rocznicy powstania listopadowego.
  Kraków: NZS AM [Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Medycznej] 1980.
  A5, 13,[1] s., off. z masz.
  Tytuł okł.
  BJ-3025 - op
 • Nasze zdrowie i życie.
  Łódź: Oficyna Wydawnicza Łódź 1989.
  18 cm, okł., [3],2-45,7 s., ostatnie 7 s. druk jednostr., off. z masz., [c. 250 zł].
  "Solidarność" przy stole.
  BŁ-181, BN-5164[wg MBPŁ] - MM
 • Natalia [pseud.]: Lenin, Stalin i komuniści polacy.
  B.m.[Kraków]: PPSZ [Porozuminie Prasowe „Solidarność Zwycięży”] b.r.[ok. 1983].
  A4, 6 s., powiel.
  BJ-3026, KJ-463*[błędny tytuł: …polscy][wg BJ] - op
 • Nauczanie bez kłamstwa. - patrz: Apel do nauczycieli i uczniów. [Gdańsk]: Ruch Młodej Polski [ok. 1979] - uw
 • Nauka o polityce. Zeszyty Samokształceniowe NZS. Zeszyt 3. Suplement do programu uczelni technicznych. [Łódź]: NZS Politechniki Łódzkiej; Solidarność Walcząca 1986. J-2365* [pozycja zapowiadana, ale prawdopodobnie nie ukazała się, wykazano w: Marian Brandys: Z dwóch stron drzwi. Łódź: Fakt 1988 s. 43] - uw
 • NAWA Niezależna Agencja Wydawnicza „Solidarności Walczącej”. Warszawa.
  - Forsyth Frederick: Diabelska alternatywa. 1989. – MM;
  - Gan-Ganowicz Rafał: Kondotierzy. B.m.: b.r. – MM;
  - Kuzio Taras: Zamieszki narodowościowe w Kazachstanie. 1989. – MM;
  - Maziarski Jacek: Odpowiedź Polskiego Barbarzyńcy. 1989. – MM;
  - Poleski Maciej [pseud.]: Mały jawniak. 1989.
  - [Stwierdżennja i postanowi Delegatskoj Konferencji Seredowiszcza Ukrainskoj Gołownoi Wizwolnoj Radi] Ствердження і постанови Делегатської Конфереиції Середовища Української Визвольної Ради. B.m.: b.r. – MM;
  - uw
 • Nawój Ewa: Wiersze i sny. Wyd. pierwsze.
  Warszawa: Wydawnictwo Droga, 1987.
  A5, okł.kart., 51 s., powiel., c. 200 zł.
  Na okł. wykorzystano rysunek AG do poematu Witolda Wirpszy "Faeton". Na IV s. okł. portret autorki i nota o niej.
  Rec.: Jan Gondowicz [pseud. - właśc. Ludwik Felc]: Wybór 1988 nr 19 s. 2; P.M.: Wezwanie 1988 nr 14 s. 97.
  CD-1076, CJ-1201, J-2366, BN-3823, Ka-3415, KS-3348, BJ-3027, Br-1918 - MM
 • Nawrocki Grzegorz: Konfesjonał i TT (z archiwum UB).
  B.m.[Warszawa]: Studencka Oficyna Wydawnicza [Sowa] b.r. [1981].
  A6, 22,[2] s., off. z masz., [c. 20 zł].
  Zawiera teksty: Konfesjonał i TT-tka; Konkurs trzech wieszczów; Konkurs raz jeszcze; Dwa zeszyty w kratkę.
  Ł-305, CD-1077, BN-3824, Ka-1683, Hoo99/189, HN-000509859, KS-0165+KS-3351, BJ-3028, Br-1919 - MM
 • Nawrocki Grzegorz: Przepustka na kres.
  Warszawa: Słowo, czerwiec 1984.
  A5, okł.kart., 20 s., off. z masz., c. 70 zł.
  Tytuł okł. Opracowanie graficzne: Maciej Lubryk [pseud.].
  K-2547, G-84-318[… kresy], CD-1078, J-2367, BN-3825, Ka-1684, HN-000545607, KS-3352, BJ-3029, Br-1920 - MM
 • Nawrocki Grzegorz: Struktury nadziei. Wyd. I.
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie, 1988.
  A5, okł.kart., 174,[2] s., off. z masz., (c. 800-900 zł).
  Biblioteka Reportera.
  Projekt okładki: Studio "R". Zawiera teksty:
  - Robotnicy i komunizm. Rozmowa z działaczem Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Stoczni Gdańskiej;
  - Trwałe wartości kultury. Rozmowa z przedstawicielami Wydawnictwa Krąg [pierwodruk: Vacat 1987 nr 42 s. 45-52];
  - Otwarci, ale bez przesady. Rozmowa z redaktorem naczelnym Kwartalnika Politycznego Krytyka [pierwodruk: Kultura Niezależna 1987 nr 30-31 s. 79-95];
  - Jesteśmy niepodległościowcami. Rozmowa z przedstawicielem Ruchu Politycznego "Wyzwolenie";
  - Nie osiąga się zwycięstw bez walki. Rozmowa z działaczami "Solidarności Walczącej" (Wrocław);
  - Minimum słów, maksimum informacji. Rozmowa z redakcją Niezależnej Agencji Informacyjnej;
  - Zakazana kultura. Rozmowa z przedstawicielami Komitetu Kultury Niezależnej;
  - Dokumentowanie bezprawia. Rozmowa z przedstawicielami Komitetu Helsińskiego w Polsce;
  - Walka o prawo. Rozmowa z przedstawicielami Komitetu Obrony Praworządności i członkami redakcji Zeszytów Praworządność-Dokumenty;
  - Nie wolno nic nie robić. Rozmowa z sygnatariuszem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela [Bogumił Studziński];
  - Nie jesteśmy od prostowania poglądów. Rozmowa z przedstawicielami redakcji Wiatru od morza i Monitu, pism Federacji Młodzieży Walczącej w Gdańsku;
  - Na początku drogi. Rozmowa z przedstawicielem redakcji Zeszytów Edukacji Narodowej;
  - Wszyscy jesteśmy proletariuszami. Rozmowa z redaktorem Robotnika;
  - Siła woli. Rozmowa z redaktorem Woli;
  - Nie wszystko można mówić. Rozmowa z szefem technicznym Radia "Solidarność";
  - Czas nie zniszczy wartości. Rozmowa z przedstawicielami Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu "Solidarności";
  - W końcu się zadymi. Rozmowa z szefem Grup Oporu "Solidarni" [tekst uaktualniony i skrócony - patrz: Wolność na dachu. Rozmowa z Teodorem Klincewiczem. Tygodnik Solidarność nr 9(76), 02.03.1990 r., s. 20];
  - Nas interesuje trwanie. Rozmowa z redakcją Biuletynu Informacyjnego NSZZ "Solidarność" Wytwórni Filmów Dokumentalnych;
  - Kłócimy sie o tytuły. Rozmowa z przedstawicielami Oficyny Literackiej (Kraków);
  - Federacja wspomagania. Rozmowa z przedstawicielami Międzyzakładowej Struktury "Solidarności";
  - Sztandar na taryfie. Rozmowa z przdstawicielem Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Miejskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego w Warszawie;
  - Tylko fizyczny. Rozmowa z drukarzem Terenowego Komitetu Oporu "Solidarności";
  - Teatr kocha tłok. Rozmowa z reżyserem i aktorem Teatru Domowego;
  - Gazeta czy organ ? Rozmowa z redaktorami Tygodnika Mazowsze [pierwodruk: Kultura Niezależna 1987 nr 34 s. 77-84];
  - Nowa czy stara ? Rozmowa z szefem Niezależnej Oficyny Wydawniczej "Nowa".
  Rec.: Witold Szymanderski: Jeden kierunek ruchu. Krytyka 1988 nr 30 s. 246-248.
  CD-1079, J-2368, BN-3826, Ka-1685, KS-3353+KS-6492, BJ-3030, Br-1921 - MM
 • Nawrocki Grzegorz - patrz: Yan ÓW [pseud.] - uw
 • (Nawrocki Tadeusz): Agraryzm przeciw czy za?
  B.m., b.w., b.r. [1984].
  A5, 13 s., ksero z masz.
  Tytuł okł. Tytuł nagł.: Do prezesa NK ZSL w sprawie jego oceny agraryzmu - list otwarty. List datowany: Warszawa styczeń 1984.
  J-2369 - op
 • Nawrocki Tadeusz: "Fatalna decyzja …". O strajku chłopskim w 1937 r.
  Warszawa: Nurt Chłopskiej Prawdy 1987.
  A5, [1],40,[1] s., powiel.
  CJ-1202*[wg Obecność nr 19 s. 66], J-2370*, BN-3828[wg BUW] - op
 • Nawrocki Tadeusz: Jana Pawła II chłopom polskim dar. (O Jego III pielgrzymce).
  Warszawa: Nurt Chłopskiej Prawdy 1987.
  A5, [1],41,[1] s., powiel. z masz.
  KN’87/7, BN-3827[wg BUW], SJP2-2461[BUW] - op
 • Nawrocki Tadeusz: Za co wykluczano z ZSL-u w 1984 roku?
  B.m.: Jutro Polski b.r. [1989].
  A5, okł., 22 s.
  Postscriptum Paweł Mucha.
  S-174/2142, Ka-3416, BJ-3031[ksero z masz. z: Warszawa: Jutro Polski 1989] - op
 • Nazarov Michail - patrz: Solidarność. O ruchu robotniczym w Polsce i w Rosji. Warszawa: UOW Brzask 1985. - uw
 • Nazywać rzeczy po imieniu. Wybór niezależnej publicystyki czeskiej i słowackiej.
  Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1987.
  A5, okł.kart., 176 s., off. z masz., c. 700 zł.
  Biblioteka Obozu.
  Tłumaczenie z czeskiego i słowackiego: Anna Karel [pseud. - właśc. Halina Kuligowska]. Tom zredagował Wiesław Szukalski [pseud.]. CJ i J podają błędnie: Nazwać …
  Zawiera teksty:
  Przedmowa redakcji OBOZU
  ZAMIAST WSTĘPU
  - Adolf Müller: Czechosłowacja w latach osiemdziesiątych;
  GOSPODARKA
  - Ota Šik: Piętnaście lat normalizacji w CSRS;
  - Rudolf Zukal: Nazywać rzeczy po imieniu;
  - BA: Rolnicze paradoksy;
  KARTA 77
  - Osiem lat Karty 77. Dokument Karty 77 nr 2/1985;
  - Deklaracja Karty 77 z 1.01.1977;
  STAN ŚRODOWISKA NATURALNEGO W CZECHOSŁOWACJI
  - List Karty 77 do premiera rządu federalnego CSRS;
  - Analiza sytuacji ekologicznej w Czechosłowacji /wybrane fragmenty/;
  RELIGIA
  - Kościół na rozdrożu - list czeskiego katolika;
  PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ…
  - Karel Bartošek: 28 października a dzień dzisiejszy;
  - Jaroslav Suk: Obrona Szwejka;
  PRAWO - BEZPRAWIE
  - D.C.: Rośnie mania szpiegowska;
  POD WSPÓLNYM DACHEM
  - Miroslav Kusý: Fenomen niesłowacki;
  - H.K.: Słowacja - kraj nieznany;
  - Peter Liptovský: O możliwościach i ograniczeniach słowackiej kultury;
  - Peter Liptovský: Poza zasięgiem demona cenzury;
  KULTURA
  w kraju
  - Václav Havel: Sześć uwag o kulturze;
  - Milan Kundera: Było ich pięciu;
  - Z. Živkovič: Piszę, żeby czuć się wolnym - wywiad z Jaroslavem Seifertem;
  - Jiří Otava: Jubilat i więzień;
  - Pavel Kohout: Koronacje;
  - Vlasta Chramostová: Ocenzurowane życie /fragmenty/;
  - Sammy Zdatný: O tym jak się Pepa Nos „wzbogacił” i jak wzbogacił nas;
  na wygnaniu
  - Jiří Otava: Rozmowy z czeskimi pisarzami za granicą;
  - Ivan Binar: O książkach;
  - Pavel Tigrid: Wywiad ze Zdeną Salivarową i Josefem Škvoreckim;
  - Julian Slatina: Jesteśmy tutaj wszyscy tymczasowo, chociaż niektórzy czasowo;
  OPOWIADANIA
  - Bohumil Hrabal: Pewien zwykły dzień;
  - Josef Škvorecký: Jeden dzień z życia Květoslava Prska;
  ZAMIAST ZAKOŃCZENIA
  - Ludvík Vaculík: Czyj jest świat;
  Informacje o niektórych autorach.
  KN’87/129, CJ-1203, CD-1653, J-2371, BN-3830, Ka-1686, Hoo99/189, KS-5265=KS-6223, BJ-3032, Br-1922 - MM
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.