Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Niep - Niż

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 23.04.2021 r.
 
 
 • Niepodległość. Wydawnictwo. [wg: Darski Józef: O komunistycznej dezinformacji. 1989 s. IV okł.].
  - 1. - Kriele Martin: Nikaragua - krwawiące serce Ameryki. [wraz z: Prawy Margines] 1987.
  - 2. - Wolny Wybór [czasopismo].
  - 3. - Kriele Martin: Nikaragua - krwawiące serce Ameryki. Wyd. II. [wraz z: Maraton] 1988.
  - 4. - Akord 1 [???].
  - 5. - Skrzynecki Piotr: Wysiedlenie ludności ukraińskiej z Polski w latach 1944-1946. [wraz z: Myśl Państwowa] 1988.
  - 6. - Čaplenko Vasyľ: Propašči syly: Ukrains’ke pys’menstvo pid komunistyčnym režymom 1920-1933. 1988.
  - 7. - Ławrynenko Jurij: Czarna zamieć. Relacja naocznego świadka dziesiątkowania więźniów politycznych ZSRR w norylskim obozie NKWD na Półwyspie Tajmyr na Oceanie Lodowatym w Arktyce. 1988.
  - 8. - Hayek Friedrich August von: Droga do niewolnictwa. Wyd. I. 1988.
  - 9. - Ławrynenko Jurij: Czorna purga. 1988.
  - 10. - Contra nr 1-2 [czasopismo].
  - 11. - Polska i Świat [czasopismo].
  - 12. - Podhoretz Norman: Dlaczego byliśmy w Wietnamie. 1988.
  - 13. - Hryciak Jewhen: Krótka notatka ze wspomnień. 1989.
  - 14. - Hayek Friedrich August von: Droga do niewolnictwa. Wyd. I. [Dodruk z wyd. z 1988 r.]. 1989. {na s. [4] 1988}.
  - 15. - Mackiewicz Józef: Sprawa pułkownika Miasojedowa. 1989. [trzy wyd.].
  - 16. - Ciesielczyk Marek: KGB. (Z historii rosyjskiej i sowieckiej policji politycznej). Wyd. I. 1989.
  - 17. - Babiński Stanisław: Drogowskaz ideowo-polityczny Kazimierza Sosnkowskiego. 1989.
  - 18. - Skrzynecki Piotr: Działalność zjednoczeniowa generała Kazimierza Sosnkowskiego w latach 1952-1956. 1989. [Biblioteka Myśli Państwowej].
  - 20. - Darski Józef: O komunistycznej dezinformacji. październik 1989.
  - Inny Gorbaczow. 1989.
  - uw
 • Niepodległość. Wybór artykułów programowych. Nr 1-20. Styczeń 1982 - sierpień 1983.
  B.m.[Warszawa]: Redakcja Niepodległości b.r. [1984].
  A4, okł.kart., 112,[1] s., powiel., okł. stdr., c. 250 zł.
  K-3295, G-84/324, J-2393, BN-6163[wg K], Hoo99/189, BJ-5018, Br-3137 - MM [2 egz. - inna s. 1 ze spisem treści]
 • Niepodległość. Wybór z pierwszych 28 numerów.
  Londyn: Polonia wrzesień 1985.
  ISBN 0-902352-35-2.
  - uw - MM
 • Niepodległość - dziś. Odezwa trzeciomajowa Kongresu Solidarności Narodu.
  Warszawa: KSN, Wielkanoc 1984.
  A4, 4 s., masz. przeb.
  CJ-1735*, J-4240*, BN-3861*[wg J], Br-1205 - op
 • Niepodległość na codzień. - patrz: Polskie Porozumienie Niepodległościowe. Niepodległość na codzień. - uw
 • Niepodległość Pracy.
  B.m.[Warszawa]: Ośrodek Badań Społecznych NSZZ Solidarność region Mazowsze wrzesień 1981.
  A5, okł., 156,[1] s., off. z masz.
  Zawiera teksty: Antoni Macierewicz: Kształt niepodległości; Józef Tischner: Niepodległość pracy; Wojciech Morawski, Marek Tobera: Powstanie i rozwój NSZZ "Solidarność"; Jacek Kurczewski: "Solidarność" od wewnątrz; Ludwik Dorn: "Solidarność" jako ruch ideowy; Stefan Kurowski: Sytuacja gospodarcza i strategia związku; Stefan Kurowski: Wyjście z kryzysu - program alternatywny; Jarosław Kaczyński: Zmiany po sierpniu; Bohdan Ofierski: Rola badań opinii członków związku; Ludwik Dorn: Członkowie "Solidarności" o ustawie o związkach zawodowych; Ludwik Dorn: Kierunki działania NSZZ "Solidarność" w ciągu najbliższego roku; Bohdan Ofierski, Andrzej Radźko: Opinie na temat apelu KKP; Andrzej Radźko: Członkowie "Solidarności" o związku i sprawach kraju; Ludwik Dorn: Członkowie związku o pierwszej turze Krajowego Zjazdu Delegatów; Ludwik Dorn: Program związku w opiniach członków "Solidarności" po pierwszej turze zjazdu.
  BN-3862, Ka-1702, BJ-3060, Br-1943[fot.] - MM [brak s. 12 i 149]
 • Niepokorny J.: Czy można oswoić wronę?
  B.m.: b.w., b.r. [1983].
  A4, 10 k., masz. przeb.
  Tytuł nagł.
  K-2561, J-4106*[wg K], BN-3863*[wg K], Br-1944 - op
 • Niesiołowski Andrzej: Paweł Włodkowic. Na tle dyskusyj politycznych XV w.; Folkierski Władysław: Pawła Włodkowica walka o Polskę.
  Warszawa-Wrocław-Kraków: Unia Nowoczesnego Humanizmu b.r. [ok. 1983].
  A5, [2],31,26 s., off. z oryg.
  Wolni z Wolnymi, Równi z Równymi.
  Przedruk z własnymi kartami tytułowymi z wyd.: Warszawa: Archidiecezjalny Instytut Akcji Katolickiej 1938; Londyn: Stronnictwo Narodowe 1955.
  Ł-329, CJ-1736, J-2394, BN-4239, KS-4558[wg MJ] - op
 • Niesiołowski Stefan: O dawactwie.
  B.m. [Warszawa]: Nurt, b.r. [1988-9].
  A5, okł., [2],10 s., off. ze skł., (c. 150 zł).
  Biblioteka Nurtu.
  Wykład wygłoszony w ośrodku internowania w Darłówku we wrześniu 1982 roku. Zawiera też: Wacław Sydon: Wstęp. Projekt okładki: Sobowtór.
  J-2395, BN-3864, Ka-1703, KS-3379, BJ-3061, Br-1945 - MM
 • Niesiołowski Stefan: Oświadczenie dra Stefana Niesiołowskiego posła Ziemi Łódzkiej.
  B.m. [Łódź]: b.w. [Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej], b.r. [po 24.11.1989].
  A5, 3 s., ksero z masz.
  Wchodzimy w okres wyborów… NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej.
  Dot. wywiadu z Andrzejem Boćkiem.
  – uw - MM
 • Niesiołowski Stefan: Psychologia dyktatury /14 marca 1984 r./. – patrz: Wieczory dyskusyjne. Zeszyt 3. Materiały duszpasterskie. Styczeń-Maj 1984. Łódź: Duszpasterstwo Środowisk Twórczych przy Kościele Najświętszego Imienia Jezus Ojców Jezuitów [ok. 1985].
 • Niesiołowski Stefan - Ostrołęcka Ewa [pseud.]: „Ruch” przeciw totalizmowi. Wyd. III poprawione.
  Warszawa: Wydawnictwo Niezłomni, 1989.
  Część nakładu wydanego pod pseudonimem, być może później, opatrzono stemplem na s. tytułowej właściwym nazwiskiem autora: Stefan Niesiołowski.
  A5, okł.kart., obw., [4],3-225,[5] s., off. z masz.
  - MM {egz. z dedykacją Andrzeja Czumy dla Ewy [Sułkowskiej-Bierezin] dat.: Chicago, grudzień 1991}
 • Niesiołowski Stefan; „Ruch” przeciw totalizmowi. Wyd. II.
  Łódź: Liber 1993.
  Wyd. poprzednie pod pseud.: Ewa Ostrołęcka.
  - uw - MM
 • Niesiołowski Stefan: Spojrzenie na Amerykę.
  B.m.: Wydawnictwo Kurs, 1990.
  A5, okł.,kart., [2],112 s., off. ze skł., [c. 1000-8500 zł].
  BaBN, BJ-3065, FC-8726 - uw - MM
 • Niesiołowski Stefan - patrz: Ostrołęcka Ewa [pseud.] - uw
 • Nieudana próba zamachu stanu w Polsce. - patrz: J. Ginzburg; B. Possowicz; M. Sebełowicz [pseud.]: Ze stygmatem wodzów; KSS KOR - Klub Oszukiwaczy Rewolucji; Marzec 1968 - nieudana próba zamachu stanu w Polsce. - uw
 • Nietupski A.: Uwagi w sprawie kierunków rozwoju gospodarki żywnościowej w Polsce.
  B.m.: b.w., b.r. [1980-1].
  A4, 7,2 s. powiel. jednostr.
  Zawiera również tekst: Aktualne możliwości poprawienia sytuacji w gospodarce żywnościowej. Oba teksty podpisane są: doc. A. Nietupski, Akademia Rolnicza we Wrocławiu. Prawdopodobnie pomylono literę imienia autora, zapewne winno być: Teodor Nietupski. Sygn. maszynistki: GM.
  - MM
 • Nietupski Teodor - patrz zapewnie błędne: Nietupski A. - uw
 • Nietyksza Bronisław: Niespełnione nadzieje. Wspomnienia wybrane 1945-1988.
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm, 1990.
  A5, okł.kart., 226,[4] s., [4] s. tabl., off. ze skł.
  BJ-3066 - uw - MM
 • Nietzsche Friedrich: Antychryst. Przemiany wszystkich wartości.
  B.m.[Kraków]: b.w., b.r. [1982].
  A6, okł.kart., [2],114,[1] s., off. z oryg., c. 350 zł.
  Przełożył [z niemieckiego] Leopold Staff. Reprint z wyd.: Dzieła Nietzschego. t. VIII. Jakób Mortkowicz.
  BK-451, J-4399*[wg BK], BN-3868[wg BK], BJ-3067[ksero], KJ-468*, KJ-469* - op
 • Nietzsche Friedrich: Antychryst. Przemiany wszystkich wartości.
  [Warszawa ?]: [1986 ?].
  Reprint z wyd.: Dzieła Nietzschego. t. VIII. Jakób Mortkowicz. Druk: Universitas. Zam. 82/86, n. 1000. Cenzura P-40.
  - uw
 • Nietzsche Friedrich: Antychryst. Przemiany wszystkich wartości. Przedmowa i księga pierwsza.
  B.m.: b.w., b.r.
  17 cm, [6],114,[1] s.
  Reprint z: Dzieła Nietzschego. Warszawa: Jakób Mortkowicz 1907. Zewnętrzne cechy druku sugerują wydanie tego nakładu w Wydawnictwie bis na przełomie 1989 i 1990 r.
  - MM
 • Nietzsche Friedrich: Antychryst. Przemiany wszystkich wartości. Przedmowa i księga pierwsza.
  Warszawa: bis 1991.
  17 cm, [6],114,[1] s.
  BaBN - uw
 • Nietzsche Friedrich: Ecce homo. Jak się staje - kim się jest.
  B.m.[Kraków]: b.w., b.r. [1982].
  A6, okł.kart., [2],129,[1] s., off. z oryg., c. 350 zł.
  Przełożył [z niemieckiego] Leopold Staff. Reprint z wyd. 2: Dzieła Nietzschego. Warszawa: Jakób Mortkowicz 1909.
  BK-452, J-4400*[wg BK], BN-3869[wg BK], BJ-3068, KJ-469* - op
 • Nietzsche Friedrich: Ecce homo. Jak się staje - kim się jest.
  [Warszawa: ZSP] 1985.
  21 cm, [2],129,[4] s.
  Przełożył [z niemieckiego]: Leopold Staff. Reprint z wyd. 2: Warszawa: Jakób Mortkowicz. Druk: Universitas. Cenzura T-84.
  - uw - MM
 • Nietzsche Friedrich: Ecce homo. Jak się staje - kim się jest. Wyd. II.
  Warszawa: bis Biuro Informacji Studenckiej Zrzeszenia Studentów Polskich; druk Alma-press, 1989.
  17 cm, [2],129,[1] s.
  Reprint z wyd. 2: Warszawa: Jakób Mortkowicz.
  - uw - MM
 • Nietzsche Friedrich: Jutrzenka. Myśl o przesądach moralnych. Cz. I.
  B.m.[Kraków]: b.w., b.r. [1982-3].
  A6, okł.kart., [2],159 s., off. z oryg., c. 350 zł.
  Przełożył [z niemieckiego] Stanisław Wyrzykowski. Przedruk z wyd.: Dzieła Nietzschego. t. VII. Warszawa: J. Mortkowicz 1907.
  CD-1727, BK-453, J-4401*[wg BK], BN-3870, Ka-3419, BJ-3069[także tw. opr. ze złoceniami], KJ-470* - op
 • Nietzsche Friedrich: Jutrzenka. Myśl o przesądach moralnych. [Wyd. 2].
  Warszawa: Klub Otrycki Komisji Kształcenia i Wydawnictw Rady Naczelnej ZSP 1983.
  [4],409,[3],XVI,[4] s.
  BaBN - uw
 • Nietzsche Friedrich: Jutrzenka. Myśl o przesądach moralnych.
  Warszawa: "bis" 1992.
  [6],409,[1] s.
  BaBN - uw
 • Nietzsche Friedrich: Ludzkie, arcyludzkie. Tom pierwszy.
  [Warszawa]: Centralny Klub Studencki Uniw. Warszawskiego "Hybrydy" 1984.
  21 cm, [2],460,XVII,[2] s.
  Przełożył [z niemieckiego] Konrad Drzewiecki. Reprint z: Dzieła Nietschego, (tom X), wyd.: Warszawa: Jakób Mortkowicz. Druk: Universitas. Cenzura M-12.
  - uw - MM
 • Nietzsche Friedrich: Ludzkie, arcyludzkie. Tom pierwszy.
  [Warszawa]: Kolegium Otryckie i Rada Naczelna ZSP 1987.
  20 cm, [2],460,XVII,[2] s.
  Przełożył [z niemieckiego] Konrad Drzewiecki. Przedruk z: Dzieła Nietschego, (tom X), wyd.: Warszawa: Jakób Mortkowicz. Druk: Universitas. Cenzura P-40.
  - uw - MM
 • Nietzsche Friedrich: Ludzkie, arcyludzkie. Tom pierwszy. Wyd. I.
  Warszawa: Wydawnictwo "bis"; druk: Ad Novum, 1991.
  20 cm, [4],460,XVII,[3] s.
  Reprint z: Dzieła Nietschego, (tom X). Warszawa: Jakób Mortkowicz.
  - uw - MM
 • Nietzsche Friedrich: Narodziny tragedyi czyli hellenizm i pesymizm.
  B.m.[Kraków]: b.w., b.r. [1982-3].
  A6, okł.kart., [2],169 s., off. z oryg., c. 400 zł.
  Przełożył [z niemieckiego] Leopold Staff. Reprint z wyd.: Dzieła Nietzschego. t. III. Warszawa: Jakób Mortkowicz 1907.
  BK-454, J-4402*[wg BK], BN-3871*[wg BK], KJ-471*[wg BK], Br-1946 - MM
 • Nietzsche Friedrich: Narodziny tragedyi czyli hellenizm i pesymizm.
  [Warszawa: Klub Otrycki Komisji Kształcenia i Wydawnictw Rady Naczelnej ZSP 1986].
  20 cm, [4],169,[3] s.
  Przełożył [z niemieckiego] Leopold Staff. Przedruk z: Dzieła Nietschego, (tom IX), wyd.: Warszawa: Jakób Mortkowicz 1907. Druk: Universitas. Cenzura T-84.
  - uw - MM
 • Nietzsche Friedrich: Narodziny tragedyi czyli hellenizm i pesymizm.
  Warszawa: "bis" 1990.
  18 cm, [4],169,[3] s.
  BaBN - uw
 • Nietzsche Friedrich: Poza dobrem i złem.
  Warszawa: Klub Otrycki Komisji Kształcenia i Wydawnictw RN ZSP [1983].
  20 cm, [4],287,[5] s.
  Przełożył [z niemieckiego] Stanisław Wyrzykowski. Reprint z wyd. trzeciego: Dzieła Nietschego, (tom II), Warszawa: Jakób Mortkowicz 1911. Druk: Universitas. Cenzura M-21.
  - uw - MM
 • Nietzsche Friedrich: Poza dobrem i złem. Wydanie I.
  Warszawa bis Biuro Informacji Studenckiej ZSP 1990.
  17 cm, [4],287,[5] s.
  Przełożył [z niemieckiego] Stanisław Wyrzykowski. Reprint z wyd. drugiego: Dzieła Nietschego; Tom II. Warszawa: Jakób Mortkowicz 1907. Druk i oprawa: Sfinks, Gurt, Maltis.
  - uw - MM
 • Nietzsche Friedrich: [Tako rzecze Zaratustra].
  B.m.[Kraków]: b.w., b.r. [1981].
  A5, opr.tw., 251,[2],18 s., [err.], off. z masz.
  BN-3872[wg BK] - op
 • Nietzsche Friedrich: Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo. Część I-II.
  Warszawa: Nakładem Kolegium Otryckiego OPP Sigma SZSP U.W., 1981.
  21 cm, 210 + [211]-458,III s.
  Brak sygnatury cenzury. Sygn. druk.: Warexpo-416/81 n. 1000 A5 [cz. I]. Zaw. W. B.: Przedmowa do drugiego wydania dzieł Fryderyka Nietzschego.
  - uw - MM [cz. I] - op [cz. II]
 • Nietzsche Friedrich: Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo. Wyd. I.
  Warszawa: bis Biuro Informacji Studenckiej ZSP 1990.
  21 cm, [4],407,[8] s.
  Reprint z wyd.: Warszawa: Jakób Mortkowicz [1908]. Wyd. tanie, całkowite.
  - uw - MM
 • Nietzsche Friedrich: Tako rzecze Zaratustra.
  Gdynia: Tenet b.r. [1990-1].
  Przekład [z angielskiego]: Wacław Berent. ISBN 83-900078-0-0.
  - uw - MM
 • Nietzsche Friedrich: Wędrowiec i jego cień. (Ludzkie, arcyludzkie, część druga).
  [Warszawa]: Kolegium Otryckie i Rada Naczelna ZSP 1987.
  21 cm, [4],431,[1],XX,[1] s.
  Przełożył [z niemieckiego] Konrad Drzewiecki. Reprint z: Dzieła Nietschego, (tom XI), wyd.: Warszawa: Jakób Mortkowicz 1910. Druk: Universitas. Cenzura P-40.
  - uw - MM
 • Nietzsche Friedrich: Wędrowiec i jego cień. (Ludzkie, arcyludzkie, część druga). Wyd. I.
  Warszawa: Wydawnictwo "bis" 1994.
  21 cm, [4],431,[1],XX,[3] s.
  Reprint z: Dzieła Nietschego, (tom XI), wyd.: Warszawa: Jakób Mortkowicz 1910.
  - uw - MM
 • Nietzsche Friedrich: Wiedza radosna. ("La Gaya Scienza"). Wyd. I.
  Warszawa: Wydawnictwo "bis" 1991.
  20 cm, [8],379,[1],XIII,[1] s.
  Reprint z: Dzieła Nietschego, (tom VI), wyd.: Warszawa: Jakób Mortkowicz 1911.
  - uw - MM
 • Nietzsche Friedrich: Wola mocy. Próba przemiany wszystkich wartości (Studia i fragmenty).
  [Warszawa: ZSP] 1984.
  20 cm, [8],564,[3] s.
  Przełożyli [z niemieckiego]: Stefan Frycz i Konrad Drzewiecki. Reprint z: Dzieła Nietschego, (tom XII), wyd.: Warszawa: Jakób Mortkowicz 1911. Sygn. druk: Universitas zam.82/84 n.2000. Cenzura T-84. Na dołączone kartce: Wydano staraniem Klubu Otryckiego i KKiW RN ZSP. 40 publ. KKiW.
  - uw - MM
 • Nietzsche Friedrich: Wola mocy. Próba przemiany wszystkich wartości (Studia i fragmenty). Wyd. I.
  Warszawa: Wydawnictwo "bis" 1993.
  21 cm, [8],564,II s.
  Reprint z: Dzieła Nietschego, (tom XII), wyd.: Warszawa: Jakób Mortkowicz 1911. ISBN 83-85144-26-9.
  - uw - MM
 • Nietzsche Friedrich: Z genealogii moralności. Pismo polemiczne.
  [Warszawa: Klub Otrycki Komisji Kształcenia i Wydawnictw Rady Naczelnej ZSP 1983].
  20 cm, [4],198,[8] s.
  Przełożył [z niemieckiego] Leopold Staff. Reprint z: Dzieła Nietschego, (tom III), wyd.: Warszawa: Jakób Mortkowicz 1913. Druk: Universitas. Cenzura M-21.
  - uw - MM
 • Nietzsche Friedrich: Z genealogii moralności. Pismo polemiczne.
  B.m.: b.w., b.r.
  17 cm, [4],198,[1] s.
  Reprint z: Dzieła Nietzschego. Warszawa: Jakób Mortkowicz 1906. Zewnętrzne cechy druku sugerują wydanie tego nakładu w Wydawnictwie bis na przełomie 1989 i 1990 r.
  - MM
 • Nietzsche Friedrich: Z genealogii moralności. Pismo polemiczne.
  Warszawa: "bis" 1991.
  17 cm, [4],198,[1] s.
  BaBN - uw
 • Nietzsche Friedrich: Zmierzch bożyszcz czyli jak filozofuje się młotem.
  B.m.[Kraków]: b.w., b.r. [1982].
  A6, okł.kart., 132,[1] s., off. z oryg., c. 350 zł.
  Przełożył [z niemieckiego] Stanisław Wyrzykowski. Reprint z wyd.: Dzieła. t. V. Jakób Mortkowicz. Wg BK tytuł: ... czyli jak się filozofuje młotem.
  BK-456, J-4403*[wg BK], BN-3873[wg BK], BJ-3070, KJ-472* - op
 • Nietzsche Friedrich: Zmierzch bożyszcz czyli jak filozofuje się młotem.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł.kart., [8],132,[4] s., off. z oryg.
  Przełożył [z niemieckiego] Stanisław Wyrzykowski. Reprint z wyd. II: Dzieła. Jakób Mortkowicz MCMIX-MCMC. Spis treści na s. [133]. Wydanie sposobem wykonania przypomina wydawnictwa ZSP.
  - MM
 • Nietzsche Friedrich: Zmierzch bożyszcz czyli Jak filozofuje się młotem. Wyd. I.
  Warszawa: Wydawnictwo "bis" 1991.
  17 cm, [4],132,[1] s.
  Reprint z wyd.: Warszawa: Jakób Mortkowicz MCMV-MCMVI. Spis treści na s. [4].
  - uw - MM
 • Niewiadomski Eligjusz: Kartki z więzienia.
  Poznań: Wielkopolska Księgarnia Nakładowa Karola Rzepeckiego, 1923.
  25 cm, 38 s.
  - uw
 • Niewiadomski Eligjusz: Kartki z więzienia.
  B.m.: b.w., b.r. [ok. 1994].
  21 cm, 38,[1] s.
  Przedruk z wyd.: Poznań: Wielkopolska Księgarnia Nakładowa Karola Rzepeckiego 1923.
  BaBN - uw - MM
 • Niewykorzystana szansa. Doświadczenia października 1956, 1968, 1970, 1980.
  B.m: b.w., b.r. [ok. 1981].
  A4, okł., 21 k., powiel. jednostr. z matrycy białkowej [na sicie?].
  Tytuł okł.
  Ł-308, BN-3874, Ka-1705, Hoo99/189, Br-1947, ECS-02791, Nukat-1898837 - MM
 • Niewykorzystana szansa. - patrz: Październik 1956. Nie wykorzystana szansa. Warszawa: Niezależny Instytut Wydawniczy 1981. - uw
 • Niezależna Agencja Wydawnicza „Solidarności Walczącej”. - patrz: NAWA Niezależna Agencja Wydawnicza „Solidarności Walczącej”. Warszawa. - uw
 • Niezależna Encyklopedia Powszechna A-Z. [Część] 1.
  Warszawa: Słowo 1986.
  A5, okł.kart., [4],190,[1] s., off. z masz., [c. 800 zł].
  Zeszyty Edukacji Narodowej.
  Rec.: Widok G. [pseud. - właśc. Gwido Zlatkes]: Niestety, to nie to. Tygodnik Mazowsze nr 172, 29 V 1986 r., s. 3; [to samo p.t.] Encyklopedia NEP. Kultura 1986 nr 7/466-8/467 s. 208-209; W. Wysocki: O „Niezależnej Encyklopedii Powszechnej” kilka uwag krytycznych. Vacat 1986 nr 41 s. 92-94.
  K-3659, G-86/233, CJ-1205, Ł-309, J-2398, BN-3875, Ka-1706/1, Hoo99/189, KS-0066, BJ-3071, Br-1948/1 - MM
 • Niezależna Encyklopedia Powszechna A-Z. [Część] 2.
  Warszawa: Prawy Margines Wydawnictwo Organizacji Solidarność Walcząca, 1988.
  A5, okł.kart., [3],2-175 s., off. z masz., c. 1200 zł.
  Zeszyty Edukacji Narodowej.
  Czysta nieliczbowana karta bywa dołączona przy oprawie do składek z tekstem na początku lub na końcu książki.
  J-2399, BN-3876, Ka-1706/2[błędna pagin.], Hoo99/189, KS-0075, BJ-3072, Br-1948/2 - MM
 • Niezależna Grupa Polityczna. - patrz: Deklaracja Niezależnej Grupy Politycznej. Gdańsk: 1977; Urban Mariusz: Informacja Niezależnej Grupy Politycznej w sprawie oświadczenia ks. Alojzego Orszulika. Gdańsk: Wydawnictwo Niezależnej Grupy Politycznej 1981; W obronie racji narodowych przed anarchią społeczną i egoizmem partyjnym. Oświadczenie Niezależnej Grupy Politycznej. Gdańsk: 1980. - uw
 • Niezależna Oficyna Wydawnicza. [Inc.:] Kulturę i literaturę ojczystą … [katalog].
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza b.r. [1979].
  20 x 10 cm, składanka 6 s., off. z masz.
  - MM
 • Niezależna Oficyna Wydawnicza istnieje od 1977 roku. Jej nakładem ukazały się …[katalog].
  B.m.[Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza 13 kwietnia 1984.
  A5, 5 s., off.
  Tytuł nagł.
  K-2562, G-84/325*[wg SK-6], J-2400*, BN-3877[wg K] - op
 • Niezależna Oficyna Wydawnicza założona w 1977 roku. [katalog].
  B.m.[Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza b.r. [1987].
  A5, okł., 6 s., off. ze skł.
  CJ-1206, J-2401, BN-3878[wg J] - op
 • Niezależna Oficyna Wydawnicza założona w 1977 roku. [katalog]. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza [1987].
  Przedruk w: Puls 1987/8 nr 36 s. [81-90].
  - uw
 • Niezależna Oficyna Wydawnicza. [Inc.:] Niezależna Oficyna Wydawnicza powstała jesienią 1977 … [katalog].
  B.m.[Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza b.r. [maj 1989].
  A5, okł.kart., 8 s., off. ze skł.
  - MM
 • Niezależna Oficyna Wydawnicza [katalog]. [Inc.:] W latach 1989-1900 nakładem nowej ukazały się.
  A5, 4 s., off. ze skł.
  - uw - MM
 • Niezależna prasa młodzieżowa 1989.
  Warszawa: Zjazd niezależnej prasy młodzieżowej 1989.
  16 s.
  S-176/281, KS-6515[wg KB*] - op
Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1.
 • Niezależna Suwerenna Partia Pracy. - patrz: W służbie Ojczyzny ! Niezależna Suwerenna Partia Pracy z siedzibą w Gdańsku. - uw
 • Niezależne Wydawnictwo Harcerskie. Warszawa.
  - Kamiński Aleksander, Wasilewski Antoni: Józef Grzesiak „Czarny”. Biblioteka Literacka i Historyczna [1981-5 ?]. Biblioteczka Bratniego Słowa. [wydania ?]. - MM
  - Puciata Paweł Mateusz: Wędrownicy. Pogadanka z drużynowym o pracy starszych chłopców. Warszawa: KIHAM 1981. Biblioteczka Bratniego Słowa. - MM
  - Baden-Powell Robert: Wskazówki dla skautmistrzów. Podręcznik teorii wychowania skautowego dla drużynowych. Warszawa: BBS Biblioteka Bratniego Słowa [1981 i możliwe dalsze nakłady 1984-85]. - MM
  - Pawełek Alojzy: Młoda drużyna.
  - Janowski Andrzej [wybór tekstów i wstęp]: Eksperyment wędrowniczy. Harcerstwo w warszawskich szkołach średnich w latach 1957-1959. 1981. - MM
  - Glass Henryk: Gawędy z drużynowym. [1981]. ?
  - Program stopni harcerskich, męskich. Niezależny Ruch Harcerski. Organizacja Harcerzy. Lublin: NRH. OH; Warszawa: NWH 1981.
  - Stanowisko Rady Porozumienia Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego w sprawie odrodzenia Związku Harcerstwa Polskiego. 1981.
  - Kamiński Aleksander /J[uliusz] Górecki/: Wielka Gra. Wyd. III. 1981 [właśc.: 1983].
  - Kamiński Aleksander /J[uliusz] Górecki/: Wielka Gra. Wyd. III. 1981 [właśc.: dodruk w 1984]. - MM
  - Wasilewski Antoni: Zarys dziejów Wileńskiej Chorągwi Harcerzy. Warszawa: Niezależne Wydawnictwo Harcerskie; Wydawnictwo Unia 1983.
  - Wyrobek Zygmunt: Harcerz w polu. Zeszyt pierwszy i drugi. 1981 [właśc. 1983].
  - Książeczka harcerska. [1983].
  - Książeczka harcerska (służbowa) dla 14 WDH i 70 WDH. [1983].
  - Kalendarzyk harcerski na rok 1984. [1984].
  - Kamiński Aleksander: O harcerstwie - teksty zapomniane. Wyd. I. 1984. - MM
  - Broniewski Stanisław Orsza: O prawie harcerskim. 1984.
  - Janowski Andrzej [wybór tekstów i wstęp]: Eksperyment wędrowniczy. Harcerstwo w warszawskich szkołach średnich w latach 1957-1959. [Wyd. 2]. 1984.
  - Kulerski Wiktor [oprac.]: Kościuszkowcy. Niezależne Wydawnictwo Harcerskie, ON 1984. MM - Peszkowski Zdzisław: Modlitewnik harcerski (rozważania - modlitwy - wskazówki dla instruktorów). 1981. - MM A6
  - Peszkowski Zdzisław: Modlitewnik harcerski (rozważania - modlitwy - wskazówki dla instruktorów). 1981. - A5 [wg K, BJ i BAF05]
  - Dziś, jutro, pojutrze. Szare Szeregi w świetle swoich dokumentów. Warszawa: Wydawnictwo Głos; Niezależne Wydawnictwo Harcerskie 1985.
  - Stanowski Adam: Ojczyzna, Nauka, Cnota. Od Filomatów do Harcerstwa; Wyrwa Wacław [pseud.]: Polska młodzież a przyszłość kraju. 1985. Zeszyty Bratniego Słowa; zeszyt 1. W druku teksty w odwrotnej kolejności. - MM
  - Bartoszewski Władysław: Z kart wojennej służby Aleksandra Kamińskiego. 1985. Zeszyty Bratniego Słowa; zeszyt 2. - MM
  - Janowski Andrzej: Młodość Aleksandra Kamińskiego. 1985. Zeszyty Bratniego Słowa; zeszyt 3. - MM
  - Makowicz Bogdan: Ostatni sprawiedliwi czy harcerski skansen ? Dylematy wychowania harcerskiego w PRL. 1985. Zeszyty Bratniego Słowa; zeszyt 4. - MM
  - uw
 • Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Rys historyczny.
  B.m.[Wrocław]: b.w. [NZS], (Agencja Informacyjna "Solidarności Walczącej") b.r. [1982-4].
  A5, 7 s., stdr. z masz., c. 20 zł.
  Tytuł nagł. Redakcja: NZS - ARO Grupa Regres AE.
  J-2403*[wg Pil-1818], BN-3881[wg Pil], BJ-3093 - op
 • Niezależne Zrzeszenie Studentów. Informator o NZS [podtytuł na s. 8].
  Katowice: Redakcja pisma NZS UŚl. Kwadrans; druk: Wydawnictwo Polskie [IX-X.1988].
  A5, 8 s., off. z masz.
  Zawiera teksty: [Rys historyczny NZS]; NSZ Uniwersytetu Śląskiego; Statut NZS; NZS Program.
  - MM
 • Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Śląskiej. [Tom 1].
  Gliwice: NZS PŚ 1981.
  A5, 48 s.
  BN-3888[wg BŚ] - op
 • Niezależne Zrzeszenie Studentów. [Uniwer]sytet Jagiell[oński]. Studenci po sierpniu. Krótka historia NZS.
  B.m.[Kraków]: b.w. [NZS UJ] b.r. [1981].
  A5, [1],15 s., off. z masz.
  Sygn.: pow.Z.M.P. UJ zl.6/81 egz.4.000 [na s. 14].
  BK-457, BN-3879, Ka-1707, BJ-3081 - MM
 • Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. Rys historyczny.
  B.m.[Wrocław]: b.w. [NZS], b.r. [1984].
  A5, 16 s., off. z masz., [c. 50 zł].
  Tytuł nagł.
  K-2563, G-84/326, J-2404, BN-3882, Ka-3727[Podtytuł: Zarys ...], HN-000591732, BJ-3091, Br-1950 - MM
 • N[iezależne] Z[rzeszenie] S[tudentów] wraca !
  B.m.[Warszawa]: b.w. [NZS UW], b.r. [1988].
  A5, 4 s., off. z masz.
  Zawiera: Fragment listu informującego o powstaniu Niezależnego Zrzeszenia Uniwersytetu Warszawskiego; listę członków założycieli; Deklaracja programowa Niezależnego Zrzeszenia Uniwersytetu Warszawskiego.
  J-4242, BN-3889[wg J], HN-001651146 - MM
 • N[iezależne] Z[rzeszenie] S[tudentów] wraca.
  B.m.[Warszawa]: Grupy Oporu "Solidarni" b.r. [1988].
  A4, [4] s., powiel.
  Tytuł nagł.
  J-4243, BN-3890[wg J] - op
 • Niezależne Zrzeszenie Studentów - żyje.
  B.m.[Lublin]: NZS b.r. [1982].
  A4, 6 s., powiel.
  Tytuł nagł.
  J-2402, BN-3890a[wg J], BJ-3085 - op
 • Niezależne Zrzeszenie Studentów żyje !
  Lublin: Komitet Obrony Solidarności Regionu Środkowo-Wschodniego październik 1982.
  A4, 6 s., powiel.
  Członkowie NZS.
  J-2491*[wg Pil-1900] - op
 • Niezależne Zrzeszenie Studentów - patrz:
  - Deklaracja programowa Krakowskiej Komisji Wykonawczej NZS. Kraków 25.04.1982. Kraków: NZS 1982;
  - Dokumentacja w sprawie TKN. Oświadczenia, Relacje, Zeznania [1979 - 1981]. Wrocław: NZS, Universitas 1981;
  - Dokumenty dotyczące konfliktu i akcji strajkowej w WSI w Radomiu. Kraków: Wydawnictwo NZS UJ Jagiellonia listopad [19]81;
  - Informator NZS WSI Opole. Kim jesteśmy. Opole: [NZS WSI 1981];
  - Materiały z obrad plenarnych. (Wybór). Kraków: [NZS] 1981;
  - Materiały z I [pierwszego] Krajowego Zjazdu Delegatów NZS. Kraków, 3-6 kwietnia 1981 roku. NZS UJ 1981;
  - NZS;
  - [Pierwszy] I Zjazd NZS (Dokumenty) [Kraków 3-5.IV 1981]. Wrocław: NZS; Uniwersytet & Politechnika, kwiecień 1981. Biblioteka "No Więc"; Zeszyt 2.
  - [Pierwszy] I Zjazd NZS, Kraków 3-5.IV [1981]. Materiały Zjazdowe. NZS, AGH [1981];
  - Postulaty opracowane przez Komisję Programową NZS. (ZG.Pol.Śl.) [1981];
  - Projekt programu działania Niezależnego Zrzeszenia Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. [Kraków]: [NZS AGH] [ok. 1981];
  - Projekt ustawy o szkolnictwie wyższym. Poznań, Warszawa, Wrocław: [NZS] 1981;
  - [Siedemnasty] 17 luty 81 NZS 13 grudzień 81. Kraków: Wydawnictwo Ruchu Oporu NZS 1985; - Statut Niezależnego Zrzeszenia Studentów;
  - Rejestracja Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Dokumenty. [Warszawa]: Studencka Oficyna Wydawnicza Sowa, UW 1981.
  - uw
 • Niezależny kalendar [!] na 1988 rok.
  Wrocław: NWW Ogniwo [19]’88.
  A6, [88] s., stdr.
  Opracowanie graficzne: Zespół. Hoo podaje tytuł: Niezależny kalendarzyk kieszonkowy na 1988 rok. Wrocław: Ogniwo 1988, bez paginacji [jest to prawdopodobnie to samo].
  J-2405, Hoo99/189 - op
 • Niezależny kalendarzyk kieszonkowy na 1988 rok. Wrocław: Ogniwo 1988 - patrz: Niezależny kalendar [!] na 1988 rok. Wrocław: NWW Ogniwo [19]’88. - uw
 • Niezależny Ośrodek Badania Opinii Społecznej. - patrz: Jegłowiecki Stanisław [pseud.]: [Ankieta]. (Marzec 1984). Inc.: Szanowny Panie! - Szanowna Pani! - uw
 • Niezależny Ośrodek Myśli Politycznej "Consilium Pro Patria". [oprac.] - patrz: Analiza stanu obecnego i perspektyw rozwoju sytuacji politycznej w Polsce. Warszawa: KOS 1984; Polska lat osiemdziesiątych. Stan środowiska przyrodniczego. Warszawa: Przedświt, FON 1984. - uw
 • Niezależny ruch chłopski.
  B.m.: b.w., b.r. [1978].
  A4, 5 s., powiel.
  BJ-3094, [należy porównać z BNWC-2400] - op
 • Niezależny Ruch Chrześcijańsko-Społeczny - patrz: Kierunki działania i program Niezależnego Ruchu Chrześcijańsko-Społecznego. Wydawnictwo Wolny Polak 1980. - uw
 • Niezależny Ruch Harcerski - patrz: Program stopni harcerskich. Niezależny Ruch Harcerski. Organizacja Harcerzy. Lublin: NRH. OH; Warszawa: Niezależne Wydawnictwo Harcerskie 1981. - uw
 • Niezależny Ruch Ludowy "Solidarność". - patrz: Deklaracja ideowo-programowa Niezależnego Ruchu Ludowego "Solidarność". Nakładem Agencji Ludowej "Wieści" 1988. - uw
 • Niezależny Ruch Pokojowy w ZSRR.
  Wrocław: Wydawnictwo WiP 1989.
  A5, 42,[2] s., stdr. ze skł., c. 400 zł.
  Biblioteka WiP.
  Tłumaczenie: Stanisław Puzyna. Tytuł oryg.: Independent peace and environmental movements in eastern Europe and the USSR. October 1987. A Helsinki watch. Helsinki Watch Committee 1987.
  S-177/418, Ka-1708, BJ-3095, Br-1953 - op
 • N[iezależny] S[amorządny] Z[wiązek] Z[awodowy] "Solidarność" na tle sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej Polski w roku 1984. 2 czerwca 1984.
  B.m.: b.w., b.r. [1984].
  A4, okł., 16 s.
  Za Tymczasową Komisję Koordynacyjną NSZZ "Solidarność" podpisał: Bogdan Lis.
  CJ-1742*, J-2487*, BN-3932a*[wg J], Br-2041[fot.][istnieje wersja angielska] - op
 • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Organizacja Zakładowa przy Politechnice Wrocławskiej.
  Wrocław: b.w. [NSZZ "S" PW], 1981.
  A5, okł., 3-79,[1] s., off. ze skł.
  Tytuł okł. S. 79-[80] na II i IV s. okł. Do użytku wewnątrzzwiązkowego. Sygn. druk.: ZGP Wr. Zam. 5928/81. 5000. Zawiera teksty: Statut NSZZ "Solidarność" (42 paragrafy); Protokołu porozumień w: Stoczni Gdańskiej, Stoczni Szczecinskiej, Kopalni "Manifest Lipcowy" i Hucie "Katowice"; Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych; Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych.
  BJ-3136 - MM
 • N[iezależny] S[amorządny] Z[wiązek] Z[awodowy] "Solidarność" w UŁ. Ordynacja wyborcza.
  B.m.[Łódź]: UŁ [Uniwersytet Łódzki] b.r. [1981].
  A4, 4 s., powiel.
  Sygn. druk.: UŁ/4489/90/91/92.
  - MM
 • NSZZ „Solidarność” wobec badań wzrostu kosztów utrzymania.
  Łódź: Z.R. Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”. Ośrodek Badań Działalności Gospodarczej, b.r. [jesień 1981].
  A4, 7 s., ksero z masz.
  W oparciu o opracowanie: K[rzysztof] Hagemejer, I[rena] Tropińska, M[arian] Wiśniewski. Za zgodność: Jadwiga Szcześkiewicz. Opracowano na podstawie tekstu: Jan Gadomski [to nazwisko pominięto], Krzysztof Hagemeyer, Irena Topińska, Marian Wiśniewski: NSZZ „Solidarność” wobec badań wzrostu kosztów utrzymania. - w: Ruch Związkowy. Warszawa: IWZZ na zlec. Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych KKP NSZZ „Solidarność” 1981. Zeszyty OPSZ; nr 1, s. 115-129.
  - MM
 • Niezależny Związek Młodzieży "Kraj" - patrz: Zarys programu Niezależnego Związku Młodzieży "Kraj". - uw
 • Niezbrzycki Jerzy - patrz: Bernard Andreus [pseud.] - uw
 • Nieznane relacje z wydarzeń Grudnia ’70. - patrz: Z tamtej strony. Nieznane relacje z wydarzeń Grudnia ’70. niw 1981. - uw
 • Nieznański Fryderyk - patrz: Topol Edward, Nieznański Fryderyk: Plac Czerwony. Powieść kryminalna. - uw
 • Nieznański Fryderyk, Topol Edward: Plac Czerwony. Powieść kryminalna.
  Warszawa: Tor Agencja Wydawnicza; 1990.
  21 cm, 187,[5] s.
  [Z angielskiego] przełożył Stanisław Rząsa. [Tłumaczenie z: Red Square. London: Quartet 1983]. ISBN 83-900026-1-2.
  - uw - MM
 • Niezwykła biała plama. 45 zasad zniewolenia.
  B.m.: b.w., b.r. [1989].
  A4, 6 s., ksero z masz.
  Zawiera tekst Instrukcji NK/003/47 dat. Moskwa, 2.VI.1947 zawierającej 45 wskazówek dla placówki KGB w ambasadzie sowieckiej w Warszawie, znalezionej [rzekomo] w kancelarii Bolesława Bieruta. Nad tekstem: Związkowiec, str. 4 [źródło przedruku ?].
  - MM
 • Niezwykła biała plama. 45 zasad zniewolenia. - patrz też: [Czterdzieści pięć] 45 zasad zniewolenia; Tajna instrukcja dla ambasady sowieckiej. Instrukcja NK/003/47. - uw
 • Niklewicz Konrad: Pożegnanie przez naród. - patrz w: [Dmowski] Roman Dmowski 1864-1939 w pięćdziesięciolecie śmierci. Warszawa: Sprawa Polska 1989. - uw
 • Nikt [pseud.]: Trzeci kur.
  Gdańsk: b.w., 1982.
  A5, 15,[1] s.
  Wyd. wojenne. Druk: Gdańsk: Max.
  ECS-05398, Nukat-4117115[ECS] - op
 • Nim Pseudo [pseud.] - patrz: Glosariusz. Wrocław: 1986-1992. - uw
 • Nitecki Piotr - patrz: Kiedynk Piotr [pseud.] - uw
 • Nitecki Piotr: Zło dobrem zwyciężał. Religijno-moralny sens nauczania społecznego Księdza Jerzego Popiełuszki.
  Warszawa: Kościół Świętego Stanisława Kostki, 1986.
  A5, okł.kart., 32 s., off. ze skł.
  Rozszerzony tekst referatu wygłoszonego na sympozjum Sekcji Homiletów Polskich przy Komisji Episkopatu Polski do spraw Nauki Katolickiej poświęconym problematyce społecznej w kaznodziejstwie na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie 4 IV 1986.
  Br-1954, BaBN - MM
 • Nitecki Piotr: Znak zwycięstwa. Ksiądz Jerzy Popiełuszko 1947-1984.
  Warszawa: b.w., 1989.
  A5, okł.kart., 200 s., druk.
  Wydano staraniem warszawskich przyjaciół Księdza Jerzego Popiełuszki w piątą rocznicę Jego męczeńskiej śmierci. Oprac. red.: Jolanta Wroczyńska. Oprac. graf.: Benedykt Tofil.
  - MM
 • Nitecki Piotr: Znak zwycięstwa. Ksiądz Jerzy Popiełuszko 1947-1984.
  Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1990.
  19 cm, 331,[4] s.
  - uw
 • Nitecki Piotr: Znak zwycięstwa. Ksiądz Jerzy Popiełuszko 1947-1984. Wyd. II.
  Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1991.
  20 cm, 331,[4] s.
  - uw - MM
 • Nitecki Piotr: Znak zwycięstwa. Ksiądz Jerzy Popiełuszko (1947-1984). Wyd. II rozsz.
  Warszawa: Pax, 1998.
  18 cm, 349,[3] s., [24] s. tabl.
  ISBN 83-211-1224-2.
  - uw
 • Nitecki Piotr: Znak zwycięstwa. Ksiądz Jerzy Popiełuszko (1947-1984). Wyd. III rozsz.
  Warszawa: Pax, 2002.
  18 cm, 357,[3] s., [24] s. tabl.
  ISBN 83-211-1224-2.
  - uw - MM
 • Niwiński Damian [wstęp] - patrz: Miłosz Czesław: Wybór utworów. Warszawa: Sowa, UW 1981. - uw
 • Nixon Richard M.: Wstęp [Przedmowa] - patrz: D’Souza Dinesh, Fossedal Gregory: Mój drogi Aleksy. Listy z KGB. Warszawa: Maraton 1988. - uw
 • Niżański Henryk [pseud.] - właśc. Marek Zybura - uw
 • Niżański Henryk [pseud.]: 17 [Siedemnasty] czerwca. Historia i literatura.
  Wrocław: Kret; Ruch Społeczny Solidarność 1988.
  A5, okł.kart., 48 s., off. z masz., c. 300 zł.
  Dotyczy stłumionego przez wojska sowieckie robotniczego powstania w Niemczech Wschodnich w 1953 r.
  Ocena: Andrzej Małkiewicz, Krzysztof Ruchniewicz: Pierwszy znak solidarności. Polskie odgłosy powstania ludowego w NRD w 1953 r. Wrocław: Arboretum 1998, s. 3 odn. 4.
  J-2406, BN-3934[250 zł], Ka-1710, BJ-3229 - MM
 • Niżański H. [pseud.]: Zapiski z codzienności kłamstwa (O "Cudownych latach" Reinera Kunzego i nie tylko) oraz przekład - patrz: Kunze Reiner: Cudowne lata. Wrocław: Universitas 1988. - uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.