Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Nowak

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 12.07.2019 r.
 
 
 • Nowak [ilustr.] - patrz: Szaruga Leszek: Czas morowy. Wydma ’82. - uw
 • Nowak B. [oprac.] - patrz: Tischner Józef: Etyka w kręgu solidarności. Kielce: Wszechnica Związkowa NSZZ "Solidarność" Regionu Świętokrzyskiego 1981. - uw
 • Nowak Edward: "Od upaństwowienia do uspołecznienia".
  Kraków: b.w. 1981.
  A5, 8 s., off. z masz.
  Tytuł nagł.
  BJ-3242 - op
 • Nowak Edward: "Od upaństwowienia do uspołecznienia".
  - w: II [Drugie] Ogólnopolskie Spotkanie Samorządów Pracowniczych. Warszawa, 7 sierpnia 1981.
  - uw
 • Nowak Jan: Dramatyczny weekend.
  B.m.: b.w., b.r. [po 1981].
  A5, 4 s., off. z masz.
  Przedruk z: Tydzień Polski 1981 nr 2.
  BJ-3283 - op
 • Nowak Jan: Dramatyczny weekend. Wg amerykanskiej prasy polonijnej z dnia 2/3 stycznia 1981 roku.
  B.m.: b.w., b.r. [po 1981].
  A4, 7 s.
  Przedruk z: Tydzień Polski 1981 nr 2.
  ECS-04652 - op
 • Nowak Jan: Dramatyczny weekend. Wg amerykańskiej prasy polonijnej z dn. 3.I.1981. B.m.: b.w., b.r. [1981]. A4, [3] s. WBPKr P 98719 - uw
 • Nowak Jan: Giedroyć i Kultura. - patrz w: O Kulturze. Wspomnienia i opinie. Warszawa: PoMost 1988. - uw
 • Nowak Jan (Zdzisław Jeziorański): Kurier z Warszawy.
  Londyn: Odnowa 1978.
  23 cm, 536 s., [16] s. tabl.
  ISBN 0 903705 18 4.
  Rec.: /P.X./: Spotkania 1979 nr 7 s. 99 - przedruk w: Spotkania Paris [1979] nr 7-8 s. 143-144; Adam Michnik: Cosas de Polonia. Zapis Warszawa 1979 nr 12 s. 107-109 - przedruk w: Zapis Londyn 1980 nr 12 s. 147-151; Jan Tomasz Gross: Survey 1982 nr 4(117).
  - uw
 • Nowak Jan (Zdzisław Jeziorański): Kurier z Warszawy.
  B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza, styczeń 1980.
  A5 poz., okł.kart., 463,[1] łamów; [2],232 k., off. z oryg., druk dwułam.
  Wolna Wałkowo-Bębnowa Drukarnia Polowa im. J. P. Przedruk z wyd.: Londyn: Odnowa 1978. W przedruku pominięto rozdział pt.: Dokumenty oraz większość zdjęć.
  Rec.: Jan Zastawny [pseud. - właśc. Apoloniusz Zawilski]: Prześwit 1983 nr 10 s. 8-9; Grzegorz Tarnowski: Lekcja z historii Polski. Miesięcznik Małopolski Wydawnictwo Spektrum 1983 nr 1(1) s. 44-47.
  Ł-311c, CD-1086, BN-3998, Ka-1722, KS-3388*[wg CD], BJ-3284, Br-1966 - MM
 • Nowak Jan (Zdzisław Jeziorański): Kurier z Warszawy. Wyd. II.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza n, styczeń{na s. [2]}; luty{na IV s. okł.} 1981.
  A4, okł.kart., [5],4-115,[1] s., druk dwułam., off. z oryg., [c. 300 zł].
  111 pozycja wydawnicza Nowej.
  Okładka biała, indeks osobowy niekompletny, spis treści na s. [116]. Przedruk z wyd.: Londyn: Odnowa [1978]. W przedruku pominięto rozdział pt.: Dokumenty oraz większość zdjęć.
  CD-1087, BN-3999, Ka-1720, KS-3390*[wg CD], Br-1962 - MM
 • Nowak Jan (Zdzisław Jeziorański): Kurier z Warszawy. Wyd. II.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza n, styczeń 1981.
  A4, okł.kart., [5],4-116,[2] s., druk dwułam., off. z oryg., [c. 300 zł].
  111 pozycja wydawnicza Nowej.
  Okładka zielona, indeks osobowy na s. 115-[117], spis treści na s. [118]. Przedruk z wyd.: Londyn: Odnowa [1978]. W przedruku pominięto rozdział pt.: Dokumenty oraz większość zdjęć.
  Ł-311a, BJ-3286, FC-8465, Br-1963 - op
 • Nowak Jan (Zdzisław Jeziorański): Kurier z Warszawy. [Wyd. drugie].
  Londyn: Odnowa 1978 [własc. 1981].
  15 cm, [6],5-468 s., [14] s. tabl.
  Zawiera dodatkowo: Od wydawcy do drugiego wydania (z przytoczeniem słów Mirosława Chojeckiego wygłoszonych przed sądem); Posławie do drugiego wydania; Uzupełnienia i poprawki do wydania drugiego. ISBN 0 903705 37 0.
  - uw - MM [dedykacja J. Nowaka - 31.1.1986]
 • Nowak Jan (Zdzisław Jeziorański): Kurier z Warszawy.
  B.m.: b.w., b.r.[1981].
  116 s.
  KS-3389[wg MJ] - op
 • Nowak Jan (Zdzisław Jeziorański): Kurier z Warszawy. Tom 1-2.
  Warszawa: Krąg 1982.
  A6, okł.kart., [6],5-268 +[2],269-466 s., off. z oryg., c. 400+400 zł.
  Przedruk z wyd. 2: Londyn: Odnowa. W przedruku pominięto rozdział pt.: Dokumenty oraz większość zdjęć.
  K-2570, G-82/182, Ł-311b[r.w. 1981], CD-1088, J-2419, BN-3997, Ka-1719, KS-3391[wg CD], BJ-3287, Br-1964[t. 2] - MM
 • Nowak Jan (Zdzisław Jeziorański): Kurier z Warszawy. 1-2.
  B.m. [Kraków]: [Wydawnictwo] Kraków 1986.
  17 cm, okł.kart., 268 +[2],269-444,[6] s., off. z oryg., c. 1200 zł.
  Przedruk z wyd.: Londyn: Odnowa [1981]. W przedruku pominięto rozdział pt.: Dokumenty oraz większość zdjęć.
  G-86/234, CJ-1210, CD-1089, BK-460, J-2420, BN-3994, S-178/2413, KS-3394[wg CD], BJ-3288, Ka-4486, KJ-483* - MM [podniszczona okł.]
 • Nowak Jan (Zdzisław Jeziorański): Kurier z Warszawy. Część 1-2.
  Warszawa: Chimera 1987.
  A5, okł.kart., [2],268 + [4],269-536 s., off. z oryg., [c. 2500-3000 zł].
  Opracowanie graficzne: Jot Zet. Przedruk z wyd.: Londyn: Odnowa 1978.
  CJ-1212, CD-1091, J-2422, BN-3996, KS-3397[wg MJ], Ka-4170, BJ-3290[cz. 2] - MM
 • Nowak Jan (Zdzisław Jeziorański): Kurier z Warszawy. Część 1-3.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Wolność [1986-7].
  A5, okł.kart., 152 + 88 + 123 s., off. z masz., c. 480 + 320 + 520 zł.
  Przedruk z wyd.: Londyn: Odnowa 1978. W przedruku pominięto rozdział: Dokumenty oraz większość zdjęć.
  G-86/235[cz. I], Ł-311d, KN’87/257[cz. 2], CJ-1211, CD-1090, J-2421, BN-4000, Ka-1721, HN-001542755, KS-3395, BJ-3289, Br-1965[cz. 3] - MM
 • Nowak Jan (Zdzisław Jeziorański): Kurier z Warszawy.
  Wrocław: Oficyna Wydawnicza Bis, b.r. [1988-9].
  A6, okł.kart., [6],5-453,[1] s., [12] s. tabl., druk typogr., [c. 1500 zł].
  Przedruk z wyd. 2: Londyn: Odnowa. Brak indeksu osobowego wykazanego w spisie treści.
  J-2423, BN-4001, KS-3399[wg MJ], BJ-3291 - MM
 • Nowak Jan (Zdzisław Jeziorański): Kurier z Warszawy.
  Londyn: Odnowa 1978 [właśc. 1989].
  22 cm, 551 s.
  ISBN 0 903705 65 6.
  - uw
 • Nowak Jan (Zdzisław Jeziorański): Kurier z Warszawy. Pierwsze oficjalne wyd. krajowe.
  Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Res Publica; Społeczny Instytut Wydawniczy Znak [wyd. Znaku]; 1989.
  22 cm, 543,[1] s.
  Przedruk z negatywów wyd 3: Londyn: Odnowa. Cenzura A-91[bez ingerencji]. ISBN 83-7006-102-8.
  - uw - MM
 • Nowak Jan (Zdzisław Jeziorański): Kurier z Warszawy. Wyd. krajowe pierwsze.
  Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Res Publica; Społeczny Instytut Wydawniczy Znak [wyd. Res Publiki], 1989.
  23 cm, [6],5-548,[2] s.
  Przedruk z negatywów wyd 3: Londyn: Odnowa. Cenzura A-91/206[bez ingerencji]. ISBN 83-7046-072-0.
  - uw - MM
 • Nowak-Jeziorański Jan: Kurier z Warszawy [fragment].
  B.m.: b.w., b.r. [ok. 1980].
  A5, 10,[2] s., off. z oryg.
  Przedruk fragmentu pt.: Meldunek "Zycha" z książki pt.: Kurier z Warszawy. Londyn: Odnowa 1978.
  BN-3995, Ka-3797, KS-3386[wg MJ], BJ-3285 - op
 • Nowak Jan (Zdzisław Jeziorański): Kurier z Warszawy [fragment].
  B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1980 ?].
  40 s.
  KS-3387[wg MJ] - op
 • Nowak Jan: O proces Bolesława Bieruta i wspólników.
  Warszawa: Wydawnictwo Grup Oporu "Solidarni" 1989.
  A5, okł., 21 s., off. z oryg., c. 200 zł.
  Przedruk z: Zeszyty Historyczne 1989 nr 88 s. 62-80.
  BN-3950, Sup-789, Ka-1723, BJ-3292, Br-1967 - MM
 • Nowak-Jeziorański Jan Z.: Polska droga ku wolności. 1952-1973.
  Londyn: Gryf 1974.
  22 cm, 199 s.
  - uw
 • Nowak-Jeziorański Jan Z.: Polska droga ku wolności. 1952-1973.
  B.m. [Katowice]: Wydawnictwo Górny Śląsk 1986.
  A5, 39,[1] s., off. z oryg., [c. 160 zł].
  Biblioteczka Po Prostu; 14.
  Przedmowa: Adam Ciołkosz. Przedruk z wyd.: Gryf Publ. 1974.
  BJ-3293 - op
 • Nowak Jan (Zdzisław Jeziorański): Polska pozostała sobą.
  Londyn: Polonia 1980.
  22 cm, 150 s.
  ISBN 0 902352 16 4.
  - uw - MM
 • Nowak Jan (Zdzisław Jeziorański): Polska pozostała sobą. Eseje polityczne.
  B.m.: niw 1981.
  A5, okł.kart., 80 s., off. z oryg., [c. 80 zł].
  Okładkę projektował P.K.-D. Przedruk z wyd.: Londyn: Polonia 1980. Wyd. niepełne, bez drugiej części książki pod tytułem: Sylwetki.
  BK-461, BN-4002*[wg BK], Ka-3987, BJ-3294 - MM
 • Nowak Jan (Zdzisław Jeziorański): Polska pozostała sobą.
  Warszawa: Wydawnictwo CDN 1983.
  A5, okł.kart., [8],13-150 s., off. z oryg., c. 300 zł.
  Przedruk z wyd.: Londyn: Polonia 1980.
  Rec.: (drak) [pseud. - właśc. Jan Wojnowski]: Na drodze ku niepodległości. Biuletyn Międzywydawniczy BMW 1984 nr 5/6 s. 31-32.
  K-2571, G-83/375, Ł-312, CD-1092, J-2424, BN-4004, Ka-1724, KS-3392*[wg CD], BJ-3295, Br-1968 - MM
 • Nowak Jan (Zdzisław Jeziorański): Polska pozostała sobą.
  B.m.: b.w., b.r. [1989].
  A4 poz., 150 s.
  Przedruk z wyd.: Londyn: Polonia 1980.
  BN-4003[wg BUW] - op
 • Nowak Jeziorański Jan: Polska z oddali. Wojna w eterze. Wspomnienia. Tom II.
  Druk fragmentów w: Arka Kraków 1987 nr 19 s. 77-90.
  - uw
 • Nowak Jan (Zdzisław Jeziorański): Polska z oddali. Wojna w eterze - wspomnienia. Tom II. 1956-1976.
  Londyn: Odnowa 1988.
  22 cm, 404,[3] s., [24] s. tabl.
  ISBN 0 903705 64 8.
  Rec.: Leszek Kołakowski. Kultura 1988 nr 9 s. 129-133; Marta Waliszewska: Z biblioteczki emigrantki. Pogląd Berlin 1988 nr 9(149) s. 65-66; Zbigniew Błażyński. Zeszyty Historyczne 1988 nr 85 s. 208-212; Wojciech Karpiński. Zeszyty Literackie 1988 nr 24 s. 37-48; Krzysztof Spława. Polska Niepodległa 1989 nr 6 s. 49-52; A.R. Contra 1990 nr 3 s. 261-265; M.K. [krypt. - właśc. Jacek Kwieciński]: Daleko od wolności. Contra 1990 nr 3 s. 266-267.
  - uw - MM
 • Nowak Jan (Zdzisław Jeziorański): Polska z oddali. Wojna w eterze - wspomnienia. Tom II. 1956-1976.
  B.m.[Kraków]: Wszechnica Społeczno-Polityczna 1988.
  A6, okł.kart., obw., [2],5-402 s., off. z oryg., [c. 980-1200 zł].
  Przedruk z wyd.: Londyn: Odnowa 1988.
  CD-1093, BK-462, J-2425, BN-4005*[wg BUW, MBP Byt], BaBN, Ka-1725, Hoo99/190, KS-3400*[wg CD], BJ-3296, KJ-484*[wg J], Br-1970 - MM [bez obwoluty]
 • Nowak Jan (Zdzisław Jeziorański): Polska z oddali. Wojna w eterze - wspomnienia. Tom II. 1956-1976.
  Warszawa: Krąg 1988[na s. tytułowej], 1989[na okładce].
  A6, okł.kart., 402 s., off. z oryg., c. 2600 zł.
  Przedruk z wyd.: Londyn: Odnowa 1988.
  CD-1094, BN-4006, Ka-3422, KS-3402*[wg CD], BJ-3297, Br-1969 - MM
 • Nowak Jan (Zdzisław Jeziorański): Polska z oddali. Wojna w eterze - wspomnienia. Tom II. 1956-1976.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Myśl b.r. [1989].
  A5, okł.kart., 404 s., [24] s. fotogr., off. z oryg., (c. 4200 zł).
  Przedruk z wyd.: Londyn: Odnowa 1988.
  Rec.: Piotr Bratkowski: Z perspektywy RWE. Obieg bez cenzury. 1989 nr 3 s. 3.
  CD-1095, BN-4007[wg MBPŁ, BUW], Ka-3421, KS-3403, BJ-3298 - MM
 • Nowak Jan (Zdzisław Jeziorański): Polska z oddali. Wojna w eterze - wspomnienia. Tom II. 1956-1976.
  B.m.[Wrocław]: Spółdzielnia Wydawnicza Profil b.r. [1989].
  A5, okł.kart., 404 s., [24] s. fotogr., off. z oryg., [c. 22000 zł].
  Przedruk z wyd.: Londyn: Odnowa 1988.
  BN-4008[wg WiMBP ZGóra], KS-3401[wg MJ] - MM
 • Nowak Jan (Zdzisław Jeziorański): Polska z oddali. Wspomnienia. Tom II. 1956-1976. Wyd. I.
  Kraków: Wydawnictwo Znak, 1992.
  ISBN 83-7006-199-0.
  - uw - MM
 • [Nowak Jeziorański Jan] J. Zych: Rosja wobec powstania warszawskiego.
  London: Contemporary Life and Culture, 1947.
  16 cm, 50 s.
  Z przedmową Tadeusza Bór-Komorowskiego [w pierwszym wierszu przedmowy jej autor słowa „powstania warszawskiego” podaje małymi literami].
  - uw
 • (Nowak Jeziorański Jan) J. Zych: Rosja wobec powstania warszawskiego.
  Kraków: Promieniści, 1986.
  A6, [6],7-45,[3] s., stdr. z oryg., c. 90/95 zł.
  Biblioteka Promienistych.
  Przedruk z wyd.: London: Contemporary Life anf Culture 1947. G i CJ podają błędnie tytuł: Polska wobec…
  G-86/236, CJ-1213, BK-463, J-2426, BN-4009, Ka-1726, Hoo99/204, HN-000581084, BJ-3300, FC-8478, KJ-485, Br-3300 - MM
 • (Nowak Jeziorański Jan) J. Zych: Rosja wobec powstania warszawskiego.
  B.m.: b.w., b.r. [1987].
  A5, okł.kart., 39,[1] s., powiel., c. 120 zł.
  Przedruk z wyd. Londyn: Contemporary Life and Culture 1947. W dole okł. znak [?] wydawcy: polska flaga przy schodkowym murze z cegieł w kolorze czarnym.
  Ł-497, J-2427, BN-4010*[wg J; błędnie A6], BaBN-b1278157, Ka-3841, BJ-3301, FC-8479 - MM
 • (Nowak Jeziorański Jan) J. Zych: Rosja wobec powstania warszawskiego.
  B.m.: b.w., b.r.
  A6, okł.kart., [4],12-50 k., ksero jednostr.
  Kopia z wyd.: London: Contemporary Life anf Culture 1947. Oprawa wykonana nieintroligatorsko, egz. odnaleziony w Gdyni.
  - MM
 • [Nowak Jeziorański Jan] J. Zych [pseud.]: Rosja wobec powstania warszawskiego.
  - w: Powstanie Warszawskie. Antologia tekstów nieobecnych. Oprac. tekstów Janusz Marszalec, Jacek Zygmunt Sawicki. Toruń: Wydaw. Adam Marszałek &@169; 2004. ISBN 8373229310.
  - uw
 • (Nowak Jeziorański Jan) Rozmowa z Janem Nowakiem jednym z dyrektorów Rady Kongresu Polonii Amerykańskiej. [Kraków], 4 s., masz. przeb. Dodatek do Przeglądu Radiowego SI RKS Małopolska 1984 nr 10, 23.10.84. J-4107*[wg Pil-1843], BN-4011[wg Pil], KS-3406[wg MJ*], KJ-486* - uw - jest to czasopismo
 • Nowak-Jeziorański Jan: Słowo wstępne. - patrz: Błażyński Zbigniew: Mówi Józef Światło. Za kulisami bezpieki i partii 1940 - 1955; Brzeziński Zbigniew: Cztery lata w Białym Domu. Wspomnienia Doradcy do Spraw Bezpieczeństwa Państwa 1977 - 1981. WSP 1989; Brzeziński Zbigniew: Gorąca jesień ’80. Warszawa: Most 1987. - uw
 • Nowak Jan: Sprawa generała Berlinga.
  B.m.: niw 1981.
  A5, 7 s., off. z masz.
  Przedruk z: Zeszyty Historyczne 1976 nr 37 s. 39-60.
  Sup-790, Ka-4487 - MM
 • Nowak Jan: W 37 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. - patrz: W 37 [trzydziestą …] rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Ze wspomnień Jana Nowaka. Siedlce: Ruch Młodej Polski. - uw
 • Nowak Jeziorański Jan: Wojna w eterze. Tom I. 1948-1956. [Wyd. 1].
  Londyn: Odnowa 1985.
  22 cm, 302,[2] s., [24] s. tabl.
  ISBN 0 903705 53 2.
  Rec.: Adam Helsiński [pseud. - właśc. Maria Kunowska-Porębna]: Solidarność Nauczycielska 1986 nr 51 s. 4; P. P. K.: Kolejna wojna J. N. Obraz 1986 nr 1/2(32/33) s. 24-39; Michał Spis [pseud. - właśc. Łukasz Plesnar]: Głos wolnej Polski. Arka 1986 nr 14 s. 131-135; Tadeusz Maks [pseud. - właśc. Ryszard Terlecki]: Radiostacja nadziei. Arka 1986 nr 14 s. 135-138; Włodzimierz Nechamkis: Głos z Zachodu. Archpelag Berlin Zach. 1986 nr 1-2 (28-29) s. 68-77, Wojciech Walaski: Ex Libris. Naprzód 1986 nr 2/6 s 11-15; Michał Jagiełło: Głos Jana Nowaka. Krytyka 1988 nr 30 s 241-246.
  - uw
 • Nowak Jan (Zdzisław Jeziorański): Wojna w eterze. Wspomnienia. Tom I. 1948-1956.
  Warszawa: Krąg 1985.
  A6, okł.kart., 302 s., off. z oryg., [c. 550 zł].
  Przedruk z wyd.: Londyn: Odnowa 1985.
  Rec.: F. St. [krypt. - właśc. Dariusz Fikus]: Kurier z Monachium. Vacat 1986 nr 38 s. 36-39; Przegląd Wiadomości Agencyjnych 1986 nr 17(56) s. 3-4.
  K-2572, G-85/273, Ł-313b[r.w. 1986], CD-1096, J-2428, BN-4013, Ka-1728, KS-3393, BJ-3302, Br-1971 - MM
 • Nowak Jeziorański Jan: Wojna w eterze. Tom I. 1948-1956. Wyd. 2 poprawione.
  Londyn: Odnowa 1986.
  22 cm, 302,[2] s., [24] s. tabl.
  ISBN 0 903705 56 7.
  - uw - MM
 • Nowak Jan (Zdzisław Jeziorański): Wojna w eterze. Wspomnienia. Tom I. 1948-1956.
  Warszawa: Wydaw. Przedświt 1986.
  A6, okł.kart., 301,[3] s., off. z oryg., c. 580[-650] zł.
  Przedruk z wyd.: Londyn: Odnowa [1985 lub 1986].
  K-3660, G-86/237, CJ-1214, CD-1097, J-2429, BN-4014, Ka-1729, Hoo99/190, KS-3396[wg CD], BJ-3303 - MM
  Odmiany okł.:
  - prawa krawędź ilustracji na okł. 0,4 mm za końcem liter „E” tytułu, górna krawędź znaku wydawcy z tyłu okł. na wysokości wiersza: C.Sterling… - MM
  - prawa krawędź ilustracji na okł. 1,2 mm za końcem litery „E” tytułu, górna krawędź znaku wydawcy z tyłu okł. na wysokości wiersza: L.Szaruga - Szkoła… - MM
 • Nowak Jan (Zdzisław Jeziorański): Wojna w eterze. Wspomnienia. Tom I: 1948-1956.
  Gdzieś w Polsce [Lublin]: Wolna Spółka Wydawnicza Komitywa, kwiecień 1987.
  A5, okł.kart., [4],5-290,[10] s., off. z oryg., c. 1450 zł.
  Przedruk z wyd. 2: Londyn: Odnowa 1986. Ostatnia karta jest identyczna jak s. [3-4]. Część nakładu w oprawie płóciennej w c. 2500 zł.
  Ł-313, CJ-1215, CD-1098, J-2430, BN-4012, S-178/371{…[10] s.} i 1651{…[6] s.}, Ka-1727, KS-3398*[wg MJ], BJ-3304 - MM
 • Nowak Jan (Zdzisław Jeziorański): Wojna w eterze. Wspomnienia. Tom I. 1948-1956.
  B.m.[Wrocław]: Spółdzielnia Wydawnicza Profil b.r. [1989].
  A5, okł.kart., 302,[24] s. off. z oryg., [c. 15900-19900 zł].
  Przedruk z wyd. 2: Londyn: Odnowa [1985 lub 1986].
  BN-4015[wg WiMBP Z Góra, MBPŁ], KS-3404[wg MJ], BJ-3305 - MM118 [2 odmiany]
  Dwie odmiany:
  1. - okładka z białego kartonu, ilustracje lepszej jakość w dwu grupach po s. 76 i 228 w porządku jak w wyd. Londyn: Odnowa.
  2. - okładka z czerwonego kartonu, ilustracje gorszej jakość w dwu grupach po s. 92 i 212, zmieniono kolejność kilku fotografii.
 • Nowak Jan (Zdzisław Jeziorański): Wojna w eterze. Wspomnienia. Tom I. 1948-1956. Wyd. I.
  Kraków: Wydawnictwo Znak 1991.
  ISBN 83-7006-191-5.
  - uw - MM
 • Nowak Jan: Zamach na Papieża.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Głos, b.r. [1983].
  A6, [2],2-13,[2] s., stdr. z oryg., c. 30 zł.
  Przedruk z: Kultura 1983 nr 5 s. 53-66.
  K-2573, G-83/376, CD-1099, J-2431, BN-4016, Sup-791, Ka-1730, HN-000510196, BJ-3306, Br-1972 - MM
 • Nowak Jan: Zamach na Papieża.
  Warszawa: Reduta, b.r. [1983-4].
  A5, okł., 16 s., stdr. z masz., c. 50 zł.
  Biblioteka Literatury Politycznej; zeszyt 1.
  Tytuł okł. Przedruk z: Kultura 1983 nr 5 s. 53-66.
  K-2574, CD-1100, J-2432, BN-4017, Sup-792*[wg K, BN], Ka-1731, BJ-3307 - MM
 • Nowak Jan: Zamach na Papieża. A4, powiel. Przedruk z: Kultura 1983 nr 5 s. 53-66. Drukowano jako dodatek [poza numeracją stron] do Solidarność RKK Ziemi Łódzkiej nr 28,30,31[brak niecałej strony tekstu, a w nr 32 i 33 jej nie było] w 1983 r. - uw
 • Nowak-Jeziorański Jan [rozm.] - patrz: Charlton Michael: Czarny orzeł i ptaszki. Kryzys Imperium Sowieckiego - od Jałty do Solidarności. Historia mówiona. Warszawa: CDN 1989; Krajewski Andrzej: Kiedy Polska … O swoim widzeniu przyszłości mówią … Warszawa: Baza 1989. - uw
 • Nowak Janusz Tadeusz: Droga życiowa pułkownika Lisa-Kuli.
  Przemyśl: Biblioteczka Przemyska 1985.
  A5, [4],83 s., [5] s. tabl., off. z oryg., c. 300 zł.
  Seria Historyczna; tom 2.
  BJ-3244 - op
 • Nowak Janusz T., Sroka Stanisław, Terlecki Ryszard: Historyczny Lwów. Przewodnik.
  Kraków: b.w. 1990.
  A5, 64 s., off. ze skł.
  BK-464, BJ-3243, KJ-481* - uw
 • Nowak Janusz Tadeusz - patrz w: Czego nie ma w podręcznikach … Kraków: Wydawnictwo "Krzyża Nowohuckiego" 1980. - uw
 • Nowak Jerzy Robert: Węgry. Trudne lata 1949-1956. Warszawa: Ośrodek Pracy Politycznej „Sigma” SZSP UW, 1981. A5, okł.kart., [7],II-V,[2],2-92 s., off. z masz. Hoo99/190, Nukat-195769 – brak możliwości określenia typu nakładu - uw
 • Nowak Jerzy Robert: Węgry. Trudne lata 1949-1956.
  Warszawa: Ośrodek Pracy Politycznej „Sigma” SZSP UW, [grudzień] 1981.
  A5, okł.kart., [7],II-V,[2],2-92 s., off. z masz.
  Sygn. druk.: „Libra” Żyrardów Oddz. 1 Zam. 1619 Nakład 1000 + 10.
  - uw - MM
 • Nowak Jerzy Robert: Węgry. Trudne lata 1949-1956.
  Warszawa: Ośrodek Pracy Politycznej „Sigma” SZSP UW, [grudzień] 1981.
  A5, okł.kart., [7],II-V,[2],2-92 s., off. z masz.
  Sygn. druk.: „Libra” Żyrardów Oddz. 1 Zam. 1620 Nakł 2000+10.
  - uw - MM
 • Nowak Krzysztof - patrz: Bakuniak Grzegorz, Nowak Krzysztof: Proces kształtowania się świadomości zbiorowej w latach 1976-1980. w: Świadomość społeczna Polaków. Akces, Kos 1986. - uw
 • Nowak Leszek: Anty-Rakowski czyli…
  Gdańsk: b.w. [Gryps], b.r. [1983-4].
  A5, [1],37,[1] s., powiel., c. 50 zł.
  Biblioteczka Grypsu.
  K-2575*[wg Wezwanie nr 9 s. 99], Dun-123, J-2439*[wg Wezwanie nr 9 s. 99 - J podaje błędnie 34 s.]=J-2440, BN-3951, Ka-1733, BJ-3250, Br-1975 - MM
 • Nowak Leszek: Anty-Rakowski czyli o tym co wygwizdali wicepremierowi robotnicy (sierpień 1983).
  Wrocław: Inicjatywa Wydawnicza Aspekt, 1983.
  16 cm, 39,[1] s., off. z masz., c. 50 zł.
  K-2579, G-83/377, J-2434, BN-3959, S-179/2062, BJ-3246+BJ-3247[ksero jednostr.], Ka-1735{A4, [1],17 s., odpis}, Br-1973 - op
 • Nowak Leszek: Anty-Rakowski czyli o tym co wygwizdali wicepremierowi robotnicy.
  Wrocław: "13", 1983.
  A5, okł.kart., 28 s., off. z masz., [c. 70 zł].
  K-2581, G-83/379, J-2435[nie podaje nazwy wydaw.], BN-3962, Ka-1734, HN-001563656, BJ-3251, Br-1974 - MM
 • Nowak Leszek: Anty - Rakowski czyli o tym, co wygwizdali wicepremierowi robotnicy. Wyd. II.
  Warszawa: Wydawnictwo Unia; [na okł.:] MPS "Unia", 1983.
  A6, okł.kart., 40 s., off. z oryg., c. 50 zł.
  K-2578, G-83/378, J-2436, BN-3958, Ka-1732, Hoo99/190, HN-000499111, BJ-3245 - MM
 • Nowak Leszek: Anty-Rakowski czyli o tym co wygwizdali wicepremierowi robotnicy.
  Kraków: Biblioteka Obserwatora Wojennego; Powielarnia Puszcza Niepołomicka, 1984.
  A5, okł. z pap. pakow., 21,[3] s., stdr. z masz., c. 65 zł.
  Projekt okładki: Powój. Tekst dat.: Sierpień 1983.
  K-2576, BK-465, G-84/330, J-2441, BN-3952, Ka-3424, BJ-3253, KJ-482, Br-1976 - MM
 • Nowak Leszek: Anty-Rakowski czyli o tym co wygwizdali wicepremierowi robotnicy.
  Szczecin: Niezależne Wydawnictwo "Oficyna", 1984.
  A6, [2],33,[1] s., stdr. z masz., c. 125 zł.
  K-2577*, G-84/331*, J-2443, BN-3957[wg PBW Krak], BJ-3249 - op
 • Nowak Leszek: Anty-Rakowski czyli o tym co wygwizdali wicepremierowi robotnicy.
  Wrocław: Feniks 1984.
  59 s., c. 100 zł.
  Biblioteka Solidarności Walczącej.
  Przedruk z wyd.: Wrocław: Aspekt 1983.
  K-2580*[wg Obecność nr 7 s. 80], G-84/332*[wg Obecność], J-2444*, BN-3960[wg K], [wg spisu w: Szerer Mieczysław: Procesy przed Najwyższym Sądem Wojskowym. Wrocław: Feniks 1986 s. 136] - op
 • Nowak Leszek: Anty-Rakowski czyli o tym co wygwizdali wicepremierowi robotnicy.
  B.m.[Poznań]: CND b.r. [1984 ?].
  A5, 36 s., powiel., c. 100 zł.
  Tytuł okł.
  J-2442, BN-3953[wg J] - op
 • Nowak Leszek: Anty-Rakowski czyli o tym co wygwizdali wicepremierowi robotnicy.
  B.m.: Oficyna w Suterenie b.r. [po 1982].
  A5, 20 s.
  Warto wiedzieć.
  BN-3954[wg WBP Lubl], Ka-3989 - op
 • Nowak Leszek: Anty-Rakowski czyli o tym co wygwizdali wicepremierowi robotnicy.
  B.m.: b.w., b.r. [po 1983].
  A5, 20 s., stdr. z masz., c. 40 zł.
  Na okładce: Warto wiedzieć.
  BJ-3252 - op
 • Nowak Leszek: Anty-Rakowski czyli o tym co wygwizdali wicepremierowi robotnicy.
  B.m.: b.w., b.r. [1984 ?].
  A6, 72 s., powiel., c. 80 zł.
  Tytuł okł. Przedruk z wyd.: Wrocław: Aspekt 1983.
  J-2437, BN-3955[wg J] - op
 • Nowak Leszek: Anty-Rakowski czyli o tym co wygwizdali wicepremierowi robotnicy.
  B.m.: b.w., b.r. [1983-4].
  A6, 39,[1] s., stdr. z masz., [c. 50 zł].
  Przedruk z wyd.: Wrocław: Aspekt 1983.
  J-2438, BN-3956[wg J], BJ-3248 - op
 • Nowak Leszek: Antyrakowski czyli o tym co wygwizdali wicepremierowi robotnicy.
  B.m.: b.w., b.r. [1983].
  A4, 19 k.
  Przedruk z wyd.: Wrocław: Aspekt 1983.
  ECS-05095 - op
 • Nowak Leszek: Anty-Rakowski czyli o tym co wygwizdali wicepremierowi robotnicy.
  B.m.: b.w., b.r. [ok. 1984].
  A4, 1,[21] k., masz.
  Przedruk z wyd.: Kraków: Biblioteka Obserwatora Wojennego 1984. Wydanie samizdatowe.
  BJ-3252 - op
 • Nowak Leszek: Anty-Rakowski czyli o tym co wygwizdali wicepremierowi robotnicy. Wyd. IV.
  Wrocław: Koordynacja Wydawnicza przy RKW NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk 1988.
  A5, okł., [2],5-23 s., stdr. z masz., [c. 100 zł].
  Zawiera: Laszek Budrewicz: Wstęp po 4 latach. S. 23 na III s. okł.
  J-2445, BN-3961[wg J], Ka-3423[wyd. I], BJ-3255 - MM
 • Nowak Leszek: Błędy Lenina czyli o konieczności socjalizmu w Rosji.
  Poznań: NZS AR, 1981.
  A4, 15,[2],16-24,[1] s., powiel.
  Biblioteka NZS AR; Zeszyt 3.
  Tytuł okł.
  BN-3964, BJ-3256, ECS-03913, Nukat-447671 - op
 • Nowak Leszek: Błędy Lenina czyli o konieczności socjalizmu w Rosji.
  Katowice: Biblioteka Nieobecnych, 1983.
  A4, 15 s., off. z masz.
  Wykłady; część 3.
  J-2446*, Br-1977 - op
 • Nowak Leszek: Błędy Lenina czyli o konieczności socjalizmu w Rosji.
  Katowice: Głos Śląsko-Dąbrowski - Górny Śląsk - [19]84.
  A5, [1],15 s., stdr. z masz., c. 50 zł.
  Wykłady; część III.
  Tytuł serii pod autorem. Przedruk z wyd.: Katowice: Biblioteka Nieobecnych 1983. Wg K i BN: 1983, brakoznaczenia: Górny Śląsk-84.
  K-2582, G-84/333, J-2447, BN-3963, Ka-1746[brak w opisie: Wykłady i Biblioteka Nieobecnych]=Ka-4488, Hoo99/190, BJ-3257[odmiany okładki/k. tytułowej] - MM
 • Nowak Leszek: Dwa szkice z nie-marksowskiego materializmu historycznego.
  Poznań: Wielkopolska Inicjatywa Wydawnicza WIW, b.r. [1982].
  A4, okł., 24,[1] s., powiel., [c. 25 zł].
  Poznańskie Broszury Społeczne; Zeszyt 11.
  Zawiera: Wyzwolenie: społeczne czy narodowe?; Marksizm dzisiaj.
  G-82/183*, CJ-1738*, BN-3965, Ka-3728, BJ-3258 - MM
 • Nowak Leszek: Fundamentalny błąd Marksa czyli o konieczności socjalizmu. Kraków: NZS AE 1981 - Jest to nr 12 Biuletynu Niezależnego Zrzeszenia Studentów AE Kraków, październik 1981. [czasopismo] - BK-466*, BN-3966*[wg BK], BNWC-0572 - uw
 • Nowak Leszek: Fundamentalny błąd Marksa czyli o konieczności socjalizmu.
  Poznań: b.w. [NZS AR], 1981.
  A4, [2],30,[1] s., powiel.
  Biblioteka NZS AR; 2.
  Do użytku wewnątrzorganizacyjnego.
  BN-3967, S-179/2034, Hoo99/190, Ka-3995, BJ-3262, FC-8414 - op
 • Nowak Leszek: Fundamentalny błąd Marksa czyli o konieczności socjalizmu.
  Poznań: b.w. [NZS], 1981.
  A4, [4],30,[1] s., powiel.
  Biblioteka NZS; 2.
  Do użytku wewnątrzorganizacyjnego.
  BaBN, FC-37895 - op
 • Nowak Leszek: Fundamentalny błąd Marksa czyli o konieczności socjalizmu.
  Poznań: b.w. [Wielkopolska Inicjatywa Wydawnicza], 1981.
  A4, [2],30 s.
  BN-3968, (BJ-3259, FC-8411)[ksero]+(BJ-3260, FC-8412)[ksero] - op
 • Nowak Leszek: Fundamentalny błąd Marksa czyli o konieczności socjalizmu.
  Szczecin: NZS WSP, Studencka Agencja Wydawnicza „Sorbona” im. Uniwersytetu Zachodnio-Pomorskiego, 1981.
  A4, 35,[1] s., powiel.
  Ka-4394, BJ-3263, FC-8415 - op
 • Nowak Leszek: Fundamentalny błąd Marksa czyli o konieczności socjalizmu.
  B.m. [Łódź]: b.w. [Niezależne Zrzeszenie Studentów UŁ], b.r. [1981].
  A5, okł., [1],57-96 s., off. z masz.
  S. 96 na III s. okł. Większość znanych [mnie, KAB] egzemplarzy miała na IV s. okł. odbity stempel: Niezależne Zrzeszenie Studentów UŁ [może dotyczy to egzemplarzy kolportowanych w Łodzi].
  BN-3969*[wg MBPŁ]=BN-3970, Ka-3427, (BJ-3261, FC-8412)[bez stempla]
  - egz. ze stemplem NZSna IV s. okł. - MM;
  - egz. bez stempla na IV s. okł. - MM
 • Nowak Leszek: Głos klasy ludowej. Polska droga do socjalizmu.
  Poznań: b.w. [Wielkopolska Inicjatywa Wydawnicza WIW], 1980.
  A4, okł.kart., [2],3-18 s., powiel.
  Poznańskie Broszury Społeczne; Zeszyt 1.
  Wszystkie opisy: Ka, Hoo, BJ, FC podają błędny tytuł: Głos klasy ludowej: polska droga do socjalizmu.
  Ka-1736, Hoo99/190, BJ-3264, FC-8416 - MM [brak druku na s. 11]
 • Nowak Leszek: Głos klasy ludowej: Polska droga od socjalizmu. - patrz w: Praga 1968. Wywiad George’a Urbana z Manuelem Azcárate, Polska 1980: Leszek Nowak: Głos klasy ludowej. Polska droga od socjalizmu. [Gdańsk]: Alternatywy [1980]; Polska droga od socjalizmu. - uw
 • Nowak Leszek: Głos klasy ludowej. Polska droga od socjalizmu. - publikowano także pod tytułami: Polska droga do socjalizmu; Polska droga od socjalizmu. - uw
 • Nowak Leszek: Liczą się tylko masy.
  Wrocław: IWA Inicjatywa Wydawnicza Aspekt, 1983.
  A5, okł.kart., 36 s., off. z masz., c. 80 zł.
  Zawiera: Od wydawnictwa. - tekst podpisano Wrocław, czerwiec 1983.
  K-2585, G-83/380*, J-2449, BN-3973, Ka-3729, BJ-3265, Br-1979 - MM
 • Nowak Leszek: Liczą się tylko masy.
  Warszawa: Unia 1984.
  A5, okł.kart., 36 s., off. z masz., c. 100 zł.
  Zawiera: Od wydawnictwa. - tekst podpisano Wrocław, czerwiec 1983. [Przedruk z wyd.: Wrocław: Aspekt 1983.]
  K-2584, G-84/334, J-2451, BN-3972, Ka-1738, Hoo99/190, HN-000499198, BJ-3267, Br-1980 - MM
 • Nowak Leszek: Liczą się tylko masy.
  B.m.[Gdańsk]: Niezależna Oficyna Wydawnicza Gdańskiego Ruchu Oporu Młodzieży "Pokolenie", b.r. [1984].
  A5, okł., 27,[1] s., powiel., c. 60 zł., nakł. 1500 egz.
  Tytuł okł. Przedruk z wyd.: Warszawa: Unia 1984.
  K-2583, Dun-124, J-2450, BN-3971, S-179/2779, BJ-3266, Br-1981 - op
 • Nowak Leszek: Marksizm dzisiaj. - patrz w: Leszek Nowak: Dwa szkice z nie-marksowskiego materializmu historycznego. Poznań: Wielkopolska Inicjatywa Wydawnicza WIW, [1982]. Poznańskie Broszury Społeczne; Zeszyt 11. - uw
 • Nowak Leszek: Marksizm jako fałszywa świadomość socjalizmu.
  B.m. [Szczecin]: b.w., (druk: Studencka Agencja Wydawnicza "Sorbona" im. Uniwersytetu Zachodnio-Pomorskiego), b.r. [1981].
  A4, 11 k., powiel.
  BJ-3268 - op
 • Nowak Leszek: Marksizm jako fałszywa świadomość socjalizmu. - w: Kurowski Stefan: Doktrynalne uwarunkowania obecnego kryzysu gospodarczego PRL. Biuletyn Niezależnego Zrzeszenia Studentów AE Kraków nr 11. [czasopismo] - BNWC-0572 - uw
 • Nowak Leszek: Mit marksizmu.
  B.m. [Bydgoszcz]: Catacumbus, 1984.
  A6, okł.kart., 39,[1] s., stdr. z masz., c. 65 zł.
  K-2586, G-84/335*, J-2452, BN-3974*[wg K], ECS-05363, Nukat-4041169[ECS] - MM159 [egz. poplamiony z tyłu atramentem]
 • Nowak Leszek: Mity komunistów.
  B.m. [Wrocław]: Oficyna Wydawnicza im. Grzegorza Przemyka 1984.
  A6, 7,[1] s., stdr. z masz.
  Biblioteczka Wyrostka; 4.
  Tytuł nagłówkowy pochodzi od redakcji. Zawiera teksty: Mit komunizmu w Rosji [streszczenie wykładu pt.: Błędy Lenina czyli o konieczności socjalizmu w Rosji. - przedruk z wyd.: Katowice: Biblioteka Nieobecnych 1983]; Czy władza totalitarna w Polsce jest komunistyczna? [przedruk z: Barykada Kraków 1982 nr 4].
  G-84/337[*], CJ-1739*, J-2454*, BN-3975[wg J], Ka-1740, BJ-3269 - op
 • Nowak Leszek: Mity komunistów.
  Wrocław: b.w. 1984.
  A6, 8 s., stdr. z masz., [c. 10-25 zł].
  Biblioteczka Robotnicza; 3.
  Tytuł nagłówkowy pochodzi od redakcji. Zawiera teksty: Mit komunizmu w Rosji [streszczenie wykładu pt.: Błędy Lenina czyli o konieczności socjalizmu w Rosji. - przedruk z wyd.: Katowice: Biblioteka Nieobecnych 1983]; Czy władza totalitarna w Polsce jest komunistyczna? [przedruk z: Barykada Kraków 1982 nr 4].
  K-2587, G-84/336, J-2453, BN-3976[wg K], HN-000510199 - MM
 • Nowak Leszek: Mity socjalizmu. Część pierwsza: Mit odnowy.
  Poznań: NWS-P Niezależne Wydawnictwo Społeczno-Polityczne „Korekta”, 1981.
  A4, okł.kart., [7],3-68,[1] s., powiel.
  Tekst: Od autora podp.: Poznań, 31 I 1981.
  BN-3977*[wg WiMBP Kalisz], BaBN, BJ-3270 - MM
 • Nowak Leszek: Mity socjalizmu. Cz[ęść] I - Mit odnowy.
  B.m. [Szczecin]: SAW - Studencka Agencja Wydawnicza im. Uniwersytetu Zachodnio-Pomorskiego, b.r. [1981].
  A6, okł., [1],47 s., off. z masz.
  Na II s. okł.: Nota o autorze. Tekst: Od autora podp.: Poznań, 31 I 1981.
  BN-3978, Ka-1739, Hoo99/190 - MM
 • Nowak Leszek: Mity socjalizmu. Cz[ęść] I - Mit odnowy.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A6, okł., [1],47 s., off. z masz., [c. 50 zł].
  Tekst: Od autora podp.: Poznań, 31 I 1981. {Kopia wyd.: SAW - Studencka Agencja Wydawnicza im. Uniwersytetu Zachodnio-Pomorskiego. [1981]}.
  BJ-3271, Br-1982/1 - MM
 • Nowak Leszek: Mity socjalizmu. Cz. 1 - Mity odnowy.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A6, [1],39 s.
  BaBN - op
 • Nowak Leszek: Mity socjalizmu. Część 2 - Mity wiarygodności.
  B.m.[Wrocław]: Inicjatywa Wydawnicza Aspekt, 1983.
  A5, 2-37 s., off.[wg J] - stdr.[wg BJ] z masz., [c. 30-80 zł].
  Tytuł okł. Wg BJ dat.: 14.10.1981.
  K-2588*, G-83/381*, J-2455, BN-3979, Ka-1741, Hoo99/190, HN-000545764, BJ-3272, Br-1982/2 - op
 • Nowak Leszek: Nieświadomość nie tłumaczy filozofa.
  B.m. [Poznań]: Solid... Samodzielna Oficyna Literacka, 1983.
  A5, okł. kart., 82,[2 czyste] s., powiel., (c. 100 zł).
  Na okładce podobizna autora z podpisem Leszek Nowak. Zawiera: 1. Zamiast noty o autorze: Motywacja wystąpienia z PZPR; 2. Teza o rosnącej nadziei; 3. Nie wiemy z dziejów akurat tego co jest konieczne, aby zrozumieć świat w jakim żyjemy; 4. Alienacja i zniewolenie; 5. Wiarygodność i władza; 6. Nieświadomość nie tłumaczy filozofa. Nazwa wydawnictwa wydrukowana poziomo w dolnej część IV s. okładki.
  K-2589*, G-83/382, J-2456, BN-3980*[wg K], Ka-3426, BJ-3273, Br-1983 - MM
 • Nowak Leszek: [Nieświadomość nie tłumaczy filozofa].
  B.m. [Poznań]: Solid... Samodzielna Oficyna Literacka, b.r. [1985].
  A5, okł. kart., [1 {spis treści}],[3 czyste],5-82 s., powiel., [c. 190 zł].
  Na okładce podobizna autora z podpisem Leszek Nowak. Zawiera: 1. Zamiast noty o autorze: Motywacja wystąpienia z PZPR; 2. Teza o rosnącej nadziei; 3. Nie wiemy z dziejów akurat tego co jest konieczne, aby zrozumieć świat w jakim żyjemy; 4. Alienacja i zniewolenie; 5. Wiarygodność i władza; 6. Nieświadomość nie tłumaczy filozofa. W tym wydaniu brak karty tytułowej, inny układ ma s. ze spisem treści oraz dodano dodatkową drugą, inną kartkę ze s. 13 i 72. Nazwa wydawnictwa wydrukowana pionowo przy grzbiecie na IV s. okładki.
  K-2591 - MM
 • Nowak Leszek: O konieczności socjalizmu i o konieczności jego zaniku.
  Kwidzyn: Samodzielna Oficyna Wydawnicza ZK [Zakładu Karnego], b.r. [1982].
  11,5x16 cm, okł.kart., [2],46 s., [2] k., metodą igiełkową (techniką szpilkową).
  Wykłady na Uniwersytecie Internowanych w Kwidzynie, zeszyt 1.
  Autor w: Leszek Nowak: Władza. Próba teorii idealizacyjnej. Warszawa: In Plus 1988 s. 179 podaje tytuł: O konieczności socjalizmu i konieczności jego zaniku - i nazwę wydawnictwa: Internova, a w „Od autora” na s. [3] nazwę Internowa. Tu podaje też nakład: 100 egz.
  K-2590*, J-4309*[wg Pil-1868; uwagi], BN-3981*[wg J] - MM
 • Nowak Leszek: Polska droga do socjalizmu. Głos klasy ludowej [nadtytuł].
  Warszawa: NZS PW; MeiL, 8.12.1980.
  A6, 23,[1] s., off. z masz.
  Biblioteczka Idzie Nowe.
  Przedruk z wyd.: Poznań: Poznańskie Broszury Społeczne 1980. Sygn. druk.: ZPD PW, z. 6144, n.600.
  BN-3982, Ka-1742 - MM
 • Nowak Leszek: Polska droga od socjalizmu. Głos klasy ludowej.
  Poznań: SIW [Studencka Inicjatywa Wydawnicza] 1981.
  A4, 19 k., druk jednostr.
  Przedruk z wyd.: Poznań 1980.
  BN-3984 - op
 • Nowak Leszek: Polska droga od socjalizmu.
  B.m.: didero, [19]’81.
  A5, okł.kart., 15 s., off. z masz.
  Opisy: Hoo, BJ, FC podają błędny tytuł: Polska droga do socjalizmu.
  BN-3983, Ka-1743, Hoo99/190, BJ-3274, FC-8454, Br-1984 - MM
 • Nowak Leszek: Polska droga od socjalizmu.
  - w: Wolne Słowo. Serwis informacyjny. Toruń 1981 nr 119, 05.11, s. 17-20; nr 120, 9.11, s. 7-14.
  - uw - MM
 • Nowak Leszek: Polska droga od socjalizmu. - publikowano także pod tytułem: Głos klasy ludowej. Polska droga do socjalizmu; Polska droga do socjalizmu. - uw
 • Nowak Leszek: Przeciw ekonomistom.
  Poznań: NZS AE, 1981
  A5, 32 s.
  Zawiera również: Władysław Balicki: Polska ’82. Odnowa czy rewolucja.
  ECS-03878, Nukat-447655, IPN BU 1165/2349[Wwa], Ka-brak, AO VI/2690 - op
 • Nowak Leszek: Przeciw ekonomistom.
  B.m. [Szczecin]: SAW Studencka Agencja Wydawnicza im. Uniwersytetu Zachodnio-Pomorskiego, b.r. [1981].
  A5, okł., 28 s. off. z masz., (c. 25 zł).
  Br-1986 - MM [brak druku na s. 14-15]
 • Nowak Leszek: Socjalistyczny sposób panowania człowieka nad człowiekiem.
  Poznań: Wielkopolska Inicjatywa Wydawnicza WIW 1980.
  A4, okł., [1],22,[1] s., powiel.
  Poznańskie Broszury Społeczne; Zeszyt 6.
  BN-3986[1981], Ka-1744, BJ-3275 - op
 • Nowak Leszek: Socjalistyczny sposób panowania człowieka nad człowiekiem.
  B.m. [Łódź]: Fakt, 1981.
  A4, [2],27 s., powiel.
  Bibliografia na s. 25. Przedruk z wyd.: Poznań: WIW 1980.
  BN-3985, S-180/868, Ka-4638, Br-1988 - op
 • Nowak Leszek: Socjalistyczny sposób panowania człowieka nad człowiekiem.
  B.m. [Płock]: Wydawnictwo Fakt 1981.
  A4, [1],22 s., powiel.
  Przedruk z wyd.: Poznań: WIW 1980. Sygn. druk.: Nr rej. 340/HM[/] Wyk. w FMŻ Płock[/] Nakł. szt. ......[/] NSZZ/wosk/AB.
  BJ-3276, Br-1987 - MM
 • Nowak Leszek: Socjalistyczny sposób panowania człowieka nad człowiekiem. Cz. II.
  Katowice: Biblioteka Nieobecnych, 1983.
  A5, okł., [1],2-23,[1] s., stdr. z masz., c. 70 zł.
  Wykłady.
  Na s. I okł.: tytuł serii; na s. II okł.: strona tytułowa.
  BJ-3277 - MM
 • Nowak Leszek: Socjalistyczny sposób panowania człowieka nad człowiekiem.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A6, okł.kart., 44 s., druk typogr.
  Pierwsze dwie s. czyste.
  - MM
 • Nowak Leszek: Socjalistyczny sposób panowania [człowieka] nad człowiekiem.
  Poznań: Oficyna Wydawnicza NZS PP [Politechniki Poznańskiej], 1981.
  A4, okł., 37 s., powiel., [c. 40 zł].
  Tytuł okładkowy błędny. Winien być, tak jak na s. 37: Socjalistyczny sposób panowania człowieka nad człowiekiem.
  BN-3987, BJ-3278, FC-8458 - MM
 • Nowak Leszek: Trzy wykłady z nie-marksowskiego materializmu historycznego.
  Kraków: Wydawnictwo Po Prostu Bis (Pow. Z.M.P. UJ) kwiecień 1981.
  A5, 50,[2] s., off. z masz., [c. 40-50 zł].
  2 pozycja wydawnicza wydawnictwa Po Prostu Bis.
  Zawiera: Fundamentalny błąd Marksa; Dogmaty Lenina. Wg Ka drugi tekst to: Fundamentalny błąd Lenina…
  BK-467, BN-3988*[wg BK], S-180/2998, Ka-4132, Hoo99/190, BJ-3279 - op
 • Nowak Leszek: U podstaw teorii socjalizmu. Tom 1: Własność i władza. O konieczności socjalizmu.
  Poznań: Nakom, 1991.
  ISBN 8385060154.
  - uw
 • Nowak Leszek: U podstaw teorii socjalizmu. Tom 2: Droga do socjalizmu. O konieczności socjalizmu w Rosji.
  Poznań: Nakom, 1991.
  ISBN 8385060162.
  - uw
 • Nowak Leszek: U podstaw teorii socjalizmu. Tom 3: Dynamika władzy. O strukturze i konieczności zaniku socjalizmu.
  Poznań: Nakom, 1991.
  ISBN 8385060170.
  - uw
 • Nowak Leszek: Władza. Próba teorii idealizacyjnej.
  Warszawa: In Plus; Społeczny Komitet Nauki, 1988.
  A5, okł.kart., 195 s., off. z masz., c. 1000 zł.
  Projekt okładki i s. tytułowej: KARO. Zawiera również: Wojciech Lamentowicz: Kilka uwag polemicznych, oraz notę o autorze.
  J-2457, BN-3989, Ka-1745, Hoo99/190, BJ-3280, FC-8459, Br-1989 - MM
 • Nowak Leszek: Własność i władza.
  Samizdat. 1979.
  wg Leszek Nowak: Władza. Warszawa: In Plus 1988 s. [3], wg Br-1990 - op
 • Nowak Leszek: Własność i władza.
  B.m.: b.w., b.r. [1985].
  A4, [117] s., fotokop. z masz.
  Jest to kontynuacja tekstu wydanego w 1979 r.
  Br-1990 - op
 • Nowak Leszek: Wolność i władza. Przyczynek do nie-marksowskiego materializmu historycznego.
  Poznań: Zespół do Spraw Programowych NZS, [grudzień] 1981.
  A5, okł.kart., [9],6-263 s., off. z masz., [c. 220 zł]. Nakł. 1500 egz.
  Do użytku wewnątrzorganizacyjnego.
  Wydano pod omyłkowym tytułem, winno być: Własność i władza. Patrz też późniejsze wyd.: U podstaw teorii socjalizmu. Tom 1: Własność i władza. O konieczności socjalizmu. Poznań: Nakom 1991.
  Rec.: J.W.: Wolność i władza /Refleksje nad książką Leszka Nowaka/. Miesięcznik 1982, październik, s. 1-6.
  BN-3990*[wg WiMBP Kalisz], BaBN-b1278137, BJ-3281, FC-8460, Nukat-132251 - MM
 • Nowak Leszek: Wykłady. - patrz: Socjalistyczny sposób panowania człowieka nad człowiekiem. Cz. II. Katowice: Biblioteka Nieobecnych, 1983. - uw
 • Nowak Leszek: Wykłady. Błędy Lenina czyli o konieczności socjalizmu w Rosji. Część III. - patrz: Błędy Lenina czyli o konieczności socjalizmu w Rosji. Wykłady część III. Katowice: Głos Śląsko-Dąbrowski - Górny Śląsk - 84; Biblioteka Nieobecnych 1983. - uw
 • Nowak Leszek: Wywiad z prof. L. Nowakiem o: fundamentalnym błędzie Marksa; totalitaryźmie; istocie stalinizmu; „trójpanach” w PZPR; tezach „Solidarności”; szansach społeczeństwa bezklasowego.
  Łódź: Nowsze Drogi, 06.[19]81.
  A4, okł., 10 s., powiel., okł. off.
  Biblioteka ZMD [Związku Młodych Demokratów]; Zeszyt Nowszych Dróg; nr 1.
  BŁ-150, BN-3991*[wg BŁ] - MM
 • Nowak Leszek: Wyzwolenie: społeczne czy narodowe? - patrz w: Leszek Nowak: Dwa szkice z nie-marksowskiego materializmu historycznego. Poznań: Wielkopolska Inicjatywa Wydawnicza WIW, [1982]. Poznańskie Broszury Społeczne; Zeszyt 11. - uw
 • Nowak Leszek - patrz: Falkiewicz Andrzej: Jeden i liczba mnoga. O materialiźmie historycznym i metafizyce unitarnej Leszka Nowaka. Wrocław: Kret 1989; Lato 1980. Dyskusja. Poznań: Wielkopolska Inicjatywa Wydawnicza WIW 1980. Poznańskie Broszury Społeczne; Zeszyt 5. - uw
 • Nowak Leszek, Wiśniewski Ludwik: Dwugłos o Kościele.
  Poznań: Wydawnictwo Veto, 1985.
  A5, 44 s., powiel., c. 70 zł.
  Zawiera teksty: Ludwik Nowak: Kościół i lud ziemski; Ludwik Wiśniewski: List otwarty do profesora Leszka Nowaka; Leszek Nowak: O Chrystusie Kościele i rewolucji (odpowiedź na list otwarty o. Ludwika Wiśniewskiego).
  CJ-1740, J-2448, BN-3992*[wg J], Br-1978 - op
 • Nowak Mieczysław: Kazanie. Msza za ojczyznę 2 VI 1985 w Łękach Kościelnych; Walentynowicz Anna: Wywiad udzielony Biuletynowi Dolnośląskiemu /Nr I/59 1985 rok/.
  B.m.[Łódź]: Wydawnictwo Polska i Polityka 1985.
  A6, 8 s., stdr. z masz.
  G, CJ i J - błędnie: Kazimierz Nowak.
  G-85/274, CJ-1737, BŁ-151, J-2433, BN-3993[wg MBPŁ], BJ-3282 - MM
 • Nowak Tadeusz [wiersze] - patrz w: Na skrzyżowaniu Azji i Europy. Wiersze polskie 1980-84. Wyd. 2 rozszerzone. Wrocław: Oficyna Wydawnicza im. Grzegorza Przemyka 1988. - uw
 • Nowak Teresa: Lwica. - patrz w: Siedlecka Joanna [wybór i oprac.]: Jaworowe dzieci. Warszawa: Nowa 1988. - uw
 • Nowakowa Magdalena [pseud.] - właśc. Maria Czyż - patrz: Kowalski Tadeusz, Majewski Wacław, Nowakowa Magdalena: Drugie pięć miesięcy stanu wojennego w Małopolsce. Kraków: 1982; Kowalski Tadeusz, Majewski Wacław, Nowakowa Magdalena: Dziesięć miesięcy stanu wojennego. Część 1-2. [Kraków]: Biblioteka Małopolska [1983]; Kowalski Tadeusz, Majewski Wacław, Nowakowa Magdalena: Pięć miesięcy stanu wojennego w Małopolsce. Kraków: 1982; Kowalski Tadeusz, Majewski Wacław, Nowakowa Magdalena, Piekarska Irmina, Sokołowski Artur: Pięć miesięcy "zawieszonego stanu wojennego". Kraków 1983. - uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.