Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Nowe - Ny

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 27.12.2017 r.
 
 
 • Nowe Życie. – patrz: Józef Ujejski: Nacyonalizm jako zagadnienie etyczne. – uw
 • Nowgorodcew Paweł: O drogach i zadaniach rosyjskiej inteligencji [Павел Иванович Новгородцев: О путях и задачах русской интеллигенции] - patrz w: De profundis. Z głębokości. Zbiór rozpraw o rosyjskiej rewolucji. Warszawa: Nowa 1988. - uw
 • Nowi „właściciele Polski Ludowej”?…
  B.m.: b.w., b.r. [jesień 1981].
  A4, 4 s., off. ze składu [tekst pisany niespotykaną w drukach niezależnych interlinią].
  - uw - MM [prawdopodobnie tekst SB-cki wpuszczony w solidarnościowy kolportaż, egz. znaleziony w komplecie z małym solidarnościowym archiwum pochodzącym chyba z NSZZ „Solidarność” przy Centralnym Ośrodku Studialno-Projektowym Gospodarki Mieszkaniowej „Inwestprojekt” CZSBM, Łódź ul. Piotrkowska 90]
 • Nowicka Elżbieta - patrz: Glosariusz. Wrocław: 1986-1992. - uw
 • Nowicki Jan [pseud.]: właśc. Jakub Karpiński - uw
 • Nowicki Jan [pseud.]: Co słychać nowego?
  B.m.: b.w., b.r. [1977].
  A4, 9 k., powiel. spiryt.
  [Przedruk z: Kultura 1977 nr 6 s. 63-73].
  Sup-321, BJ-1543 - op
 • Nowicki Jan [pseud.]: Mówi Warszawa. - patrz: Mówi Warszawa. [przedruk anonimowy] B.m.: b.w., b.r. [ok. 1978]. - uw
 • Nowicki Józef – patrz: Jan Rafa [pseud.] - uw
 • Nowicki Marek - patrz: PPS [Polska Partia Socjalistyczna] - propozycje programowe. Wiedza [1988]; Polska Partia Socjalistyczna. Propozycje programowe. Warszawa sierpień 1988; Program Polskiej Partii Socjalistycznej /Propozycja do dyskusji/. Warszawa sierpień 1988. - uw
 • Nowicki Marek Antoni [oprac.] - patrz: Nie możemy milczeć … (z ławy obrończej). Przemówienia adwokatów w procesach politycznych 1981 - 1986. Warszawa: Pokolenie 1989. - uw
 • Nowicki Ryszard /Osęk/ - patrz: Rozwaga i Solidarność. Strajk Stoczni Gdańskiej. Sierpień 1980. [Gdańsk]: Wolna Drukarnia Stoczni Gdańskiej [1981]. - uw
 • Nowicki Stanisław [pseud.] - właśc. Stanisław Bereś. - uw
 • Nowicki Stanisław [pseud.]: Pół wieku czyśćca. Rozmowy z Tadeuszem Konwickim.
  Londyn: Aneks 1986.
  22 cm, 246 s., [32] s. tabl.
  ISBN 0 906601 30 4. Druk fragmentów w: Arka 1986 nr 14 s. 31-46.
  Rec.: Jacek Trznadel: Pół wieku piekła czyli na śmietniku historii. Kultura Niezależna 1987 nr 28 s. 102-112 - przedruk w: Kultura Niezależna 1990 nr 63 s. 138-148; Jan Palusiński [pseud. - właśc. Janusz Majcherek]: Przypisy do "Rozmów z Konwickim". Kultura Niezależna 1987 nr 28 s. 112-119; E.B.: Konwicki i Nowicki. Almanach Humanistyczny 1988 nr 9 s. 115-120 i w: Balcerzan Edward: Przygody człowieka książkowego. Warszawa: PEN 1990 s. 127-131.
  - uw - MM
 • Nowicki Stanisław [pseud.]: Pół wieku czyśćca.
  Warszawa: Wydawnictwo Przedświt, 1986.
  A5, okł.kart., 194 s., off. z masz., c. 780 zł.
  Rec.: Antoni Frejus [pseud. - właśc. Andrzej Zawada]: Listy zza muru. Obecność 1986 nr 16 s. 115-117; Quidam [pseud. - właśc. Bogdan Rogatko]: Polityka jest losem. Miesięcznik Małopolski 1987 nr 18 s. 103-104; A.R. [pseud. - właśc. Franciszek Nieckula] w: Glosariusz 5. Do współczesności. Wrocław: Aspekt 1989 s. 164 - przedruk w: Glosariusz od Młodej Polski do współczesności. Wrocław: Ossolineum 1991 s. 407.
  G-86/240, CJ-1221, CD-1127, J-147, BN-0251, Ka-1774, Hoo99/190, KS-0880=KS-2306, BJ-0213, FC-11661, Br-2013 - MM
  Nakłady drukowane z różnych diapozytywów:
  - Druk precyzyjny. Długość tytułu na s. tytułowej: 88 mm; wysokość kolumny druku na s. 8 wraz z paginacją: 169,2 mm. - MM;
  - Druk mniej precyzyjny, bardziej rozlany. Długość tytułu na s. tytułowej: 92,2 mm; wysokość kolumny druku na s. 8 wraz z paginacją: 176,8 mm. - MM
 • Nowicki Stanisław [pseud.]: Pół wieku czyśćca. Wyd. 3 poprawione.
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Interim 1990.
  ISBN 83-05083-05-7.
  - uw
 • Nowicz Andrzej: Stosunki Kościół - Państwo w Polsce 1944-56. Szkic zagadnienia.
  Poznań: Wydawnictwo Głosy 1984.
  A6, okł., 66 s., off. z masz., [c. 120-130 zł].
  Rec.: Stefan Pomianowski. Kurs 1984 nr 9 s. 50; L.D.: Szkic ze skazą. Almanach Humanistyczny 1986 nr 6 s. 114-122.
  K-2607, G-84/343, Ł-314, J-2484, BN-4048, Ka-3732, Hoo99/190, BJ-3333 - MM
 • Nowicz Andrzej: Zbawca czy tyran? (wokół legendy Józefa Piłsudskiego).
  Poznań: Wydawnictwo Głosy, 1985.
  A6, okł., [2],5-62 s., off. z masz., c. 120 zł.
  K-2608, G-85/277, Ł-315, J-2485, BN-4049, Ka-1772, Hoo99/190, HN-000510202, BJ-3334, Br-2014 - MM
 • Nowomowa.
  B.m. [Warszawa]: b.w. [Wydawnictwo Społeczne Kos]; ON, b.r. [1984].
  A5, okł., 83 s., off. z masz., c. 130 zł.
  Zeszyty Edukacji Narodowej; [6]. Dokumenty.
  Materiały z sesji naukowej poświęconej problemowi funkcjonowania języka we współczesnych społeczeństwach. Sesja odbyła się w dniach 16 i 17 stycznia 1981 r. w auli Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zawiera teksty: Jolanta Rokoszowa: Słowo wstępne; Adam Heinz: Kilka słów o tzw. nowo-mowie; Jadwiga Puzynina: O pojęciu "manipulacji" oraz sensie wyrażenia "manipulacja językowa"; Leszek Bednarczuk: Nowo-mowa /zarys problematyki i perspektywy badawcze/; Jerzy Bralczyk: Ograniczony świat propagandy; Andrzej Bogusławski: O nowomowie; Andrzej Drawicz: Nowo-mowa po sąsiedzku. Propozycje wstępne; Maria Renata Mayenowa: O złej propagandzie; Dyskusja; George Orwell: Zasady nowo-mowy.
  K-2609, G-84/344, CD-85, J-2486, BN-4050, Sup-806, Ka-3055, Hoo99/190, HN-000510207, KS-0179, BJ-3335, Br-2015 - MM
 • Nowo-mowa. Materiały z sesji naukowej poświęconej prolemom współczesnego języka polskiego odbytej na Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach 16 i 17 stycznia 1981.
  Londyn: Polonia luty 1985.
  ISBN 0 902352 37 7.
  - uw - MM
 • Nowo-mowa. Rekonesans - patrz w: Język propagandy. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza 1979; Głowiński Michał: Nowomowa po polsku. - uw
 • Nowosielski Antoni [pseud.] - właśc. Stanisław Salmonowicz - uw
 • Nowosielski Antoni [pseud.]: Powstanie warszawskie. Próba uporządkowania problemów genezy i oceny ogólnej.
  Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1981.
  A4, okł.kart., 61 s., powiel., c. 50 zł.
  Ł-316, BN-4968, Ka-1773, Hoo99/190, HN-000510212, BJ-4099, Br-2017 - MM
 • Nowosielski Antoni: Powstanie warszawskie. Próba uporządkowania problemów genezy i oceny ogólnej. Wyd. II. - patrz: Salmonowicz Stanisław (Nowosielski Antoni): Powstanie warszawskie. Próba uporządkowania problemów genezy i oceny ogólnej. Wyd. II. Toruń: Wydawnictwo Torcon 1990. - uw
 • Nowosielski Kazimierz [również pod pseud. Stanisław Notecki] [wiersze] - patrz w: Grudzień w 15 rocznicę. Środowiska Twórcze Wybrzeża [1985]. - uw
 • Nowowiejski Jerzy: O środkach godnych celu. – patrz w: Władysław Siła-Nowicki: List do generała Jaruzelskiego i odpowiedź Jerzego Nowowiejskiego. Luty-marzec 1984. Białystok: Białostocka Oficyna Wydawnicza 1984. - uw
 • Nowotko - Mołojec. Z początków PPR. - patrz: Jóźwiak Franciszek, Gomułka Władysław: Nowotko - Mołojec. Z początków PPR. Nieznane relacje Władysława Gomułki i Franciszka Jóźwiaka. - uw
 • Nowy program ramowy rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa.
  B.m.: Wydawnictwo Kurs b.r. [1988].
  A5, 4 s., off. z mps., c. 25 zł.
  Stanowi s. [29-32] miesięcznika Kurs 1988 nr 34. Wpisano cenę, więc kolportowano też odrębnie.
  J-4241, BN-4051[wg J] - MM[w piśmie] [w piśmie]
 • Nurska Kinga [pseud. - właśc. Halina Zawilska] [oprac.] - patrz: Nie w imię rozpaczy i nie w imię zemsty. Antologia polskiej poezji walczącej. - uw
 • Nurski Bogdan [pseud.] - właśc. Artur Dmochowski - uw
 • Nurski Bogdan [pseud.]: Zginął za Polskę bez komunistów. Zarys biografii Józefa Kurasia - „Ognia”.
  Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1987.
  A5, okł., 42,[1] s., off. z masz., c. 150 zł.
  Ten sam tekst (nieco zmieniony) został opublikowany wcześniej jako: Bohdan Nagórski: Ogień. Szkic biograficzny Józefa Kurasia.
  Ł-318, CJ-1222, J-2488, BN-4052, Ka-3429, Hoo99/190, BJ-0763 - MM
 • „Nurt”: Byle do zmroku - patrz: Drogi cichociemnych. - uw
 • Nurty życia społecznego.
  Warszawa: b.w., 1987.
  A5, okł.kart., 92,[1] s., off. z masz.
  Studium Kultury Chrześcijańskiej; Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Nasze Dziedzictwo.
  Zawiera teksty: Daniel Olszewski, ks.: Postawy społeczno-religijne inteligencji polskiej /XIX-XX w./; Elżbieta Kaczyńska: Zawodowy ruch robotniczy w Polsce na przełomie XIX i XX wieku; Jerzy Lewandowski, ks.: „Kościół narodu” w teologii Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Adam Strzembosz: Patologia społeczna w Polsce i jej korzenie; Jan Kieniewicz: Zagrożenia polskości. Redakcja: Ks. Marek Kiliszek, Janina Leskiewiczowa, Hanna Szwankowska. pracowanie graficzne Władysław Brykczyński.
  BaBN - uw [wydawnictwo kościelne] - MM
 • Nurzyński Paweł: Zapowiedź.
  Warszawa: b.w., 1984.
  A5, okł.kart., [5],2-50 s., ksero z masz.
  Okł. druk. offsetem.
  BN-4053*[wg J – tu brak takiego opisu], KS-3459[także wg MJ] - MM
 • Nutter G. Warren: Jak działa sowieckie planowanie. - patrz w: Solidarność z wolnością. Cato Institute 1982. - uw
 • Nutter G. Warren: Rynek bez własności: Wielkie złudzenie. - patrz w: Solidarność z wolnością. Cato Institute 1982. - uw
 • Nyczek Tadeusz: Emigranci.
  Londyn: Aneks 1988.
  22 cm, 146 s.
  ISBN 0 906601 48 7.
  Rec.: Anna Nasiłowska: Drugie życie. Res Publica 1988 nr 12 s. 127-128; Marta Waliszewska: Z biblioteczki emigrantki. Pogląd Berlin 1988 nr 12(152) s. 69-70; Wojciech Ligęza: Inni emigranci. Arka 1989 nr 25 s. 121-123.
  - uw - MM
 • Nyczek Tadeusz: Emigranci.
  B.m. [Kraków]: Oficyna Literacka, 1988.
  A6, okł.kart., obw., [6],9-245,[1] s., off. z masz., [c. 620 zł].
  Pozycja wydana przy pomocy Komitetu Kultury Niezależnej.
  Rec.: Jan Palusiński [pseud. - właśc. Janusz Majcherek]: O pożytkach płynących z emigracji. Kultura Niezależna 1988 nr 44 s. 114-119; Andrzej Sak. Wybór 1988 nr 20 s. 1; Anna Nasiłowska: Drugie życie. Res Publica 1988 nr 12 s. 127-128; Kontakt 1988 nr 9 s. 102-104; Mikołaj Ruszkowski [pseud. - właśc. Bogdan Rogatko]: Kultura 1988 nr 9 s. 142-145; Grzegorz Pikora: Jak wyjść z domu niewoli. Grizzly 1989 nr 8/9 s. 15-16.
  CD-1128, BK-471, J-2489, BN-4054, Ka-1778, Hoo99/190, KS-0123+KS-3461, BJ-3336, KJ-490, Br-2064 - MM [bogata dedykacja autora z maja 1988 r.]
 • Nyczek Tadeusz: Powiedz tylko słowo… Szkic o poezji „pokolenia 68”. Wyd. I.
  Warszawa: Przedświt, 1985.
  A6, okł.kart., 233,[2] s., off. z masz. i skł., c. 320 zł.
  Rec.: [list od Wydawnictwa Literackiego o zaniechaniu wydania książki] Wezwanie 1984 nr 7 s. 144; Jerzy Malewski [pseud. - właśc. Włodzimierz Bolecki]: Powiedzieć tylko słowo. Kultura Niezależna 1985 nr 11-12 s. 62-65 - przedr. w: [tegoż]: Jedynie prawda jest ciekawa. Warszawa: Pokolenie 1987 s. 84-86; Jan Krajnik: Archipelag Berlin Zach. 1985 nr 9-10(24-25) s. 77-80; Leszek Szaruga [pseud.]: Pokolenie. Obecność 1986 nr 13 s. 101-104.
  K-2610, G-85/279, CD-1129, J-2490, BN-4055, Ka-1779, Hoo99/190, HN-000499092, KS-0103+KS-3460, BJ-3337, Br-2065 - MM
  Odmiany okładek:
  – Wysokość kolumny druku na okł.: 112,8 mm. Egz. nieobcięty i nierozcięty. – MM;
  – Wysokość kolumny druku na okł.: 115,3 mm. Egz. nieobcięty i nierozcięty. – MM
 • Nyczek Tadeusz: Powiedz tylko słowo. Szkice literackie wokół «Pokolenia 68».
  Londyn: Polonia, maj 1985.
  ISBN 0-902352-38-5.
  Rec.: Adam Julian Rembowski: Głosy z planety fantasmagoria. Kontakt Paryż 1985 nr 11(43) s. 37-39.
  - uw - MM
 • Nyczek Tadeusz: Wstęp. - patrz w: Zagajewski Adam: List. Kraków: Krakowska Oficyna Studentów 1979. - uw
 • Nyczek Tadeusz [oprac. i esej] - patrz: Świat jeszcze istnieje. Kraków 1977; [wywiad w]: Wierzchowska Wiesława: Sąd nieocenzurowany czyli 23 wywiady z krytykami sztuki. Łódź: Film i Literatura 1989. - uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.