Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Oc - Of

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 15.11.2019 r.
 
 
 • Ocena aktualnej sytuacji oraz program działań doraźnych Związku.
  B.m.[Łódź]: b.w., b.r. [ok. 20 lipca 1981].
  A4, 4 s., powiel.
  Zawiera: I. Obecna sytuacja w kraju przedstawia się następująco: 1. Społeczeństwo, 2. Władza, 3. Związek; II. Strategia /propozycje/.
  - MM[mam egz. ostemplowany - Sekretariat Prezydium Zarządu Regionalnego Ziemi Łódzkiej]
 • Ocena i propozycje do pakietu spraw socjalnych.
  Gliwice: NSZZ "Solidarność" Politechniki Śląskiej. Podkomisja ds. Informacji i Propagandy 1981.
  A5, 23 s., off. z masz.
  Ośrodek Prac Społeczno-Zawodowych NSZZ "Solidarność".
  BJ-3206 - op
 • Ocena pogrudniowej polityki gospodarczej rządu i perspektyw wychodzenia z kryzysu.
  – w: Tygodnik Mazowsze 1985, nr 131 (30 V), s. 2-4.
  – uw – MM
 • Ocena pogrudniowej polityki gospodarczej rządu i perspektyw wychodzenia z kryzysu.
  B.m. [Warszawa]: Nakładem MKK, b.r. [czerwiec 1985].
  A5, okł., 9 s., off.
  Wola. (Wydanie specjalne) nr 21 (147A).
  S. 9 na III s. okł. Pod tekstem: Powyższy tekst opracowany został przez ekspertów ekonomicznych TKK NSZZ »Solidarność« - Zbigniew Bujak.
  K-2615, G-85/281, J-2500, BN-4085[…perspektywy…], Ka-3358[…perspektywa…] - MM
 • Ocena procesu toruńskiego zabójców księdza Jerzego Popiełuszki.
  Warszawa: Komitet Obywatelski Przeciw Przemocy 17 luty 1985.
  A4, 8 s., masz. przeb.
  J-4108*[wg Pil-1905], BN-4086[wg Pil] - op
 • Ocena projektów przepisów dotyczących reformy gospodarczej. Informacja Sekcji Zawodowej Budownictwa Zarządu Regionalnego Małopolska.
  Kraków: Sekcja Zawodowa Budownictwa Zarządu Regionalnego Małopolska [19]81.
  A5, 21,[2] s.
  Tytuł okł.
  BN-4087 - op
 • Ocena proponowanej podwyżki cen artykułów pochodzenia zbożowego oraz rekompensat z tego tytułu.
  B.m.[Łódź]: Ośrodek Badań Działalności Gospodarczej przy Zarządzie Regionalnym Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność" b.r. [1981].
  A5, 12 s., off. z masz.
  Opracowała Mirosława Zwierzchowska. Zawiera też: Uchwała KKP w sprawie podwyżki cen pieczywa i przetworów zbożowych.
  - MM
 • Ocena sytuacji w Polsce i prognoza rozwoju wydarzeń na dzień 10 lipca 1981 r. - patrz: Konwersatorium "Doświadczenie i przyszłość", Zespół Prognoz: Ocena sytuacji w Polsce i prognoza rozwoju wydarzeń na dzień 10 lipca 1981. - uw
 • Ochab Maryna - patrz: Li Maria [pseud.] - uw
 • Ochrona zdrowia.
  Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych; NSZZ Solidarność Region Mazowsze 1981.
  A5, okł.kart., 87,[1] s., off. z masz.
  Zeszyty OBS [Ośrodka Badań Społecznych]; 5.
  Zawiera teksty: Problemy ochrony zdrowia społeczeństwa [red. Piotr Krasucki]; Warunki pracy i ochrona zdrowia załóg [red. Piotr Krasucki i Jerzy Zieleński]; List otwarty Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego do Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej Sejmu PRL; Teresa Stańczak: Warunki bytowe w szpitalach psychiatrycznych; Rehabilitacja chorych psychicznie. Problemy do rozwiązania; [praca zbiorowa]: Sytuacja w domach pomocy społecznej.
  BN-4088, Hoo99/190, HN-000484926, BJ-3365 - MM
 • ocz [krypt.] - patrz: Czarnik Oskar Stanisław - uw
 • Od klasycyzmu. - patrz: Glosariusz 3. Od klasycyzmu. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego w II klasie szkoły średniej. - uw
 • Od Młodej Polski. - patrz: Glosariusz 4. Od Młodej Polski. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego dla III klasy szkoły średniej. - uw
 • Od października 1956 do grudnia 1970. Część I: Wokół października. Zeszyt 1.
  Warszawa: Wydawnictwo Społeczne KOS; ON, 1984.
  A5, okł., 89,III s., off. z masz., c. 180 zł.
  Zeszyty Edukacji Narodowej. Materiały z dziejów Polski 1945-1980.
  K-2616, G-84/348, Ł-270, J-2503, BN-4090, Sup-821, Ka-2730/1, KS-0561, BJ-3369, ECS-00792, Nukat-764465 - MM
 • Od października 1956 do grudnia 1970. Część I: Wokół października. Zeszyt 1.
  B.m. [Kraków]: Libertas; ON, b.r. [1985].
  A6, okł., 89,III s., off. z masz., c. 180 zł.
  Przedruk z wyd.: Warszawa: Wydawnictwo Społeczne KOS 1984. Zeszyty Edukacji Narodowej. Materiały z dziejów Polski 1945-1980.
  BK-477, J-2504, BN-4089*[wg PBW Krak, MBPŁ], Sup-822, {Ka-2731, Hoo99/191 - [1984]}, KS-0592, BJ-3370, KJ-493*[wg J], ECS-04155, Nukat-791851 - op
 • Od października 1956 do grudnia 1970. Część I: Wokół października. Zeszyt 2.
  Warszawa: Wydawnictwo Społeczne KOS; ON, 1985.
  A5, okł., [1],91-176,IV-VII s., off. z masz., c. 220 zł.
  Zeszyty Edukacji Narodowej. Materiały z dziejów Polski 1945-1980.
  Ka-2730/2, BJ-3371 - op
 • Od października 1956 do grudnia 1970. Część I: Wokół października. Zeszyt 2.
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie; ON, 1985.
  A5, okł., [1],91-176,IV-VII s., off. z masz., c. 220 zł.
  Zeszyty Edukacji Narodowej. Materiały z dziejów Polski 1945-1980.
  K-2617, G-85/282, Ł-271, J-2505, BN-4091, Sup-823, Ka-4964, Hoo99/191, KS-0593, ECS-00789, Nukat-970075 - MM
 • Od października 1956 do grudnia 1970. Część I: Wokół października. Zeszyt 3.
  Warszawa: Wydawnictwo Społeczne KOS; ON, 1984.
  A5, okł., [1],178-302,VIII-XII,[3] s., off. z masz., c. 260 zł.
  Zeszyty Edukacji Narodowej. Materiały z dziejów Polski 1945-1980.
  Tytuł okł.
  K-2618, G-84/349, Ł-272, CJ s. 273, J-2506, BN-4092, Sup-824, Ka-2730/3, Hoo99/191, KS-0562, BJ-3372, ECS-00790, Nukat-215962 - MM
 • Od października 1956 do grudnia 1970. Część II: Mała stabilizacja 1958-1967.
  Warszawa: Wydawnictwo Społeczne KOS; ON, 1986.
  A5, okł., [2],III,[1],98 s., off. z masz., [c. 200-250 zł].
  Zeszyty Edukacji Narodowej. Materiały z dziejów Polski 1945-1980.
  Ł-273, G-86/243, CJ-1226, J-2507, BN-4093, Sup-825, Ka-3432, KS-0617, BJ-3373, ECS-00791, Nukat-215971 - MM
 • Od października 1956 do grudnia 1970. Część III: Nowe wstrząsy. Zeszyt 1: Rok 1968.
  Warszawa: Wydawnictwo Społeczne KOS; ON, 1987.
  A5, okł., [2],IV,84 s., off. z masz., [c. 220-250 zł].
  Zeszyty Edukacji Narodowej. Materiały z dziejów Polski 1945-1980.
  Tytuł okł.
  Ł-274, CJ-1227, J-2508, BN-4094, Sup-826, Ka-3433, Hoo99/191, KS-0636, BJ-3374, ECS-00793, Nukat-772737 - MM
 • Od października 1956 do grudnia 1970. Część III: Nowe wstrząsy. Zeszyt 1: Rok 1968.
  B.m.: b.w., 1985.
  A4, [2],85,IV,[2] s.
  Ka-4956 - op
 • Od października 1956 do grudnia 1970. Część III: Nowe wstrząsy. Zeszyt 2: Grudzień 1970.
  Warszawa: Wydawnictwo Społeczne KOS; ON, 1985.
  A5, okł., [3],{VI},85-138 s., off. z masz., [c. 220 zł].
  Zeszyty Edukacji Narodowej. Materiały z dziejów Polski 1945-1980.
  Tytuł okł.
  Ł-275, G-An-Hoo-10*, CJ-1743, J-2509, BN-4095, Sup-827, Ka-3434, Hoo99/191, BJ-3375, ECS-02845, Nukat-215964 - MM
 • Od sierpnia do sierpnia.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Od Nowa 1981.
  32 s.
  Opracował zespół: Waldemar Bocheński (red. nacz.), Magda Piwowarczyk, Bogdan Nowakowski [Zakłady Mechaniczne Ursus].
  Ł-321[opis treści] - op
 • Od starożytności. - patrz: Glosariusz 2. Od starożytności. Materiały pomocnicze ... - uw
 • Odezwa Wojciecha Korfantego do ludu śląskiego. - patrz: Korfanty Wojciech: Odezwa Wojciecha Korfantego do ludu śląskiego. Katowice: NSZZ "Solidarność" Zarząd Regionalny 1981. - uw
 • Odmowa. Czerwiec 1982. A5, 35,[1] s. Biblioteka Tygodnika Wojennego; [Tom 4]. Druk: Nowa. Zawiera: [Dyskusja red.]; Jak było, jak mogło być. (Próba analizy); vox: Okolice Jałty; Nikodem D.: Robi się gorąco; Korybut: Czy kompromis jest możliwy?; Tuliński Jan: O błędach. (art. dyskusyjny); "Być …" - ale po co? K-2619, CJ s. 274[czasopismo - K-759], BN-4096[wg K], BNWC-2508, HN-000488597 - uw [jest to czasopismo]
 • Odnowa od nowa czyli kot chce odnawiać.
  B.m.: b.w., b.r.
  12 s.
  Hoo99/191 - op
 • Odojewski Włodzimierz: Słowo wstępne. - patrz w: Pruszyński Ksawery: Wybór pism 1940 - 1945. Warszawa: Rytm 1989. - uw
 • Odojewski Włodzimierz: W Polsce o Katyniu. (przedruk z: Orzeł Biały Londyn nr 175, 03.1979) - patrz w: Katyń. Wybór publicystyki 1943-1988. Myśl [1989]. - uw
 • Odojewski Włodzimierz: Zabezpieczanie śladów.
  Paryż: Instytut Literacki 1984.
  Rec.: K. W. Tatarowski: Może dosłyszysz krzyki dobijanych za zoną... Pogląd Berlin Zach. 1984 nr 21/70 s. 39-41; Leszek Szaruga: Segmenty. Pamięć. Obecność 1985 nr 11 s. 103-104; Roch Kowalski [pseud. - właśc. Marek Zieliński]: Pamięć pisarza. Puls 1984/1985 nr 24 s. 167-171.
  - uw
 • Odojewski Włodzimierz: Zabezpieczanie śladów.
  Zapowiedź wg: Katalog 1982 - 1988 i zapowiedzi wydawnicze. Warszawa: CDN 1989.
  - uw[nie wydano]
 • Odojewski Włodzimierz: Zabezpieczanie śladów.
  Warszawa: Czytelnik 1990.
  ISBN 83-07-02127-8.
  - uw
 • Odojewski Włodzimierz: Zapomniane, nieuśmierzone… Pierwsze wyd. polskie.
  Berlin: Archipelag, styczeń 1987.
  Biblioteka Archipelagu; tom IV.
  Rec.: Jerzy Malewski [pseud. - właśc. Wodzimierz Bolecki]: Przeszłość jako żywa rana. Puls 1987 nr 37 s. 97-101 oraz w tegoż: Widziałem wolność w Warszawie. Londyn: Polonia 1989 s. 124-129; Marian Romanowski: Cykady i czołgi. Res Publica 1989 nr 5 s. 123-124.
  ISBN 3-925052-03-8.
  - uw - MM
 • Odojewski Włodzimierz: Zapomniane, nieuśmierzone…
  B.m.[Kraków]: Oficyna Wydawnicza Margines, 1989.
  A5, okł.kart., [3],6-137,[1] s., off. z oryg., [c. 850-950 zł].
  Przedruk z wyd.: Berlin: Biblioteka Archipelagu 1987.
  Uwagi: Włodzimierz Odojewski: Piractwo wydawnicze. Gazeta Wyborcza nr 44(211)A, 21.02.1990 r., s. 5.
  CD-1132, BK-478, BN-4097, Ka-3994, KS-3469[wg CD, KB], BJ-3377, KJ-494* - MM
 • Odojewski Włodzimierz: Zapomniane, nieuśmierzone…
  Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1991.
  ISBN 83-06-02120-7.
  Rec.: Z. Bieńkowski: Odojewszczyzna. Nowe Książki 1991 nr 2.
  - uw - MM
 • Odojewski Włodzimierz: Zasypie wszystko, zawieje… Powieść.
  Paryż: Instytut Literacki, 1973.
  22 cm, 483,[1] s.
  Biblioteka „Kultury”; Tom 240.
  - uw - MM
 • Odojewski Włodzimierz: Zasypie wszystko, zawieje… Powieść.
  B.m.[Kraków]: Oficyna Wydawnicza Margines, 1986.
  A6, okł.kart., [4],9-483 s., off. z oryg., [c. 950-1000 zł].
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1973.
  Rec.: Mroczna kraina dzieciństwo W. O. Nota 1986 nr 4(10) s. 3-4; Juliusz Jarosławski [pseud. - właśc. Sławomir Mazurek]: Zmierzch koliszczyzny. (Polska i Ukraina w „Zasypie wszystko, zawieje…” Włodzimierza Odojewskiego). Almanach Humanistyczny 1988 nr 9 s. 25-36.
  BK-479, G-86/244, CD-1133, CJ-1228, J-2511, BN-4098, Sup-828, Ka-1798, KS-3468[wg CD], BJ-3378, KJ-495 - MM
 • Odojewski Włodzimierz: Zasypie wszystko, zawieje…
  Warszawa: Czytelnik, 1990.
  ISBN 83-07-02111-1.
  Rec.: Zbigniew Bieńkowski: Odojewszczyzna. Nowe Książki 1991 nr 2; Sławomir Mazurek: Włodzimierz Odojewski a kultura poezji i eseju. Kultura Niezależna 1991 nr 68 s. 122-127.
  - uw - MM
 • Odorkiewicz Edmund [wiersze] - patrz: Wiersze. Gdańsk 1989. 45 rocznica bitwy o Wilno 7.VII.1944-89. - uw
 • Odrowąż Czesław [pseud.] - właśc. Jerzy Przystawa - uw
 • Odrowąż Czesław [pseud.]: Cena antracytu. - patrz w: [Tarnowski Mieczysław]: Najpierw trzeba uwolnić duszę. Rozmowa z M. Tarnowskim - I; Odrowąż Czesław [pseud.]: Cena antracytu; Jesteśmy faktycznie niewolnikami. Rozmowa z M. Tarnowskim - II. Wrocław: Aspekt 1986. - uw
 • Odwołanie. Prezydium Zarządu Głównego zawieszonego Związku Literatów Polskich … od decyzji Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 sierpnia 1983 roku /SA.III-6015/105/83/ o rozwiązaniu stowarzyszenia …
  Warszawa: Druk: Niezależna Oficyna Wydawnicza "NOWA" 1983.
  A5, 16 s., off. z masz., [c. 30-35 zł].
  Tytuł nagł. Zaadresowano: Obywatel Gen. Czesław Kiszczak Minister Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem Prezydenta M. st. Warszawy. Podpisali: Jan Józef Szczepański, Andrzej Braun, Jerzy S. Sito, Leszek Prorok, Zbigniew Kubikowski, Kazimierz Dziewanowski, Andrzej Jarecki, Anna Trzeciakowska, Marian Grześczak, Władysław L. Terlecki, Marek Nowakowski, Julia Hartwig, Paweł Hertz, Andrzej Kijowski.
  K-2621, G-83/436, CD-196, J-2514, BN-6422, HN-000543756, KS-0263, BJ-3379, Br-3298 - MM
 • Odwołanie. Prezydium Zarządu Głównego zawieszonego Związku Literatów Polskich "od decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia".
  B.m.[Lublin]: b.w., b.r. [1983].
  A4, 20 k., powiel.
  Tytuł nagł. Zaadresowano: Obywatel Gen. Czesław Kiszczak Minister Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem Prezydenta m. st. Warszawy.
  K-2620, CD-197[wg K], J-2513*[wg K], KS-0262[wg CD*] - op
 • Odwołanie. Prezydium Zarządu Głównego zawieszonego Związku Literatów Polskich … od decyzji Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 sierpnia 1983 roku /SA.III-6015/105/83/ o rozwiązaniu stowarzyszenia …
  B.m.: b.w., b.r. [1983 ?].
  A5, 12 s., off. z masz.
  Tytuł nagł. Zaadresowano: Obywatel Gen. Czesław Kiszczak Minister Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem Prezydenta M. st. Warszawy. Odwołanie datowane: Warszawa, 30.VIII.1983 r. Podpisali: Jan Józef Szczepański, Andrzej Braun, Jerzy S. Sito, Leszek Prorok, Zbigniew Kubikowski, Kazimierz Dziewanowski, Andrzej Jarecki, Anna Trzeciakowska, Marian Grześczak, Władysław L. Terlecki, Marek Nowakowski, Julia Hartwig, Paweł Hertz, Andrzej Kijowski.
  CJ-1744, J-2512, BN-6421, KS-0261 - MM
 • Odzyskanie niepodległości w 1918 r. [nadtytuł:] Poradnik społeczny PPN. [oprac. Jerzy Holzer]. PPN listopad 1978. A4, 3,[1] s., powiel. PPN; 26.
  BJ-3380, FC-8278 - [czasopismo] - uw - MM
 • Odzyskiwanie ojczyzny.
  Warszawa: Archikonfraternia Literacka, Kuria Metropolitalna Warszawska Wydział Duszpasterstwa, 1986.
  A5, okł.kart., [3],2-72,[1] s.
  Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła; [4] Zeszyt Specjalny.
  Zawiera teksty z sesji naukowej z okazji 75-lecia Katolickiego Ruchu Społecznego w Polsce, zorganizowanej przez Archikonfraternię Literacką w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w dniach 18 i 19 listopada 1985 r. w Kościele Św. Krzyża w Warszawie:
  - Józef Tischner, ks.: Odzyskiwanie ojczyzny [tekst odczytu na konferencji Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu, kierowanej przez prof. Jacques Derrida, pt. "Narodowości i nacjonalizmy filozoficzne"];
  - Mieczysław Nieduszyński: Katolicki model gospodarczy;
  - Marian Marek Drozdowski: Chrześcijański ruch zawodowy w Polsce do 1939 r.;
  - Tadeusz Jasudowicz: "Człowiek - Naród - Państwo" w nauczaniu społecznym Ojca Świętego Jana Pawła II i Prymasa Stefana Wyszyńskiego.
  - uw - MM
 • Oeconomia Poloniae AD MCMLXXX.
  Warszawa: Officyna Liberałów 1980.
  A5, 23,[1] s.
  Zawiera: Janusz Ryszard: Exposé nowego premiera czyli Jak czytać przemówienie p. Edwarda Babiucha oraz wypowiedzi Janusza Korwin-Mikke.
  BN-4099, Ka-4217[2-23 s.] - op
 • Off. [zespół aut.] - patrz: Kalendarz konspiratora 1986. Grupy Polityczne Wola. - uw
 • Officyna Liberałów. Warszawa.
  - Kurowski Stefan: Wykład w Polskim Towarzystwie Socjologicznym. [1979].
  - Prawica - Liberalizm - Konserwatyzm. Seminarium. Zeszyt 1. [???]
  - Korwin-Mikke Janusz: Ubezpieczenia. 1978. [któryś z zeszytów Prawica - Liberalizm - Konserwatyzm. Seminarium] [???]
  - Prawica - Liberalizm - Konserwatyzm. Seminarium. [nakł. 2]. 1979.
  - Prawica - Liberalizm - Konserwatyzm. Seminarium. Zeszyt 3. [???]
  - Konwersatorium "Doświadczenie i przyszłość": Raport o stanie Rzeczypospolitej i drogach do jej naprawy. [I raport DiP]. [???]
  - Wolność, równość, sprawiedliwość. Program Liberałów. [jesień 1979] - patrz: Program Liberałów. [Nadtytuł:] Wolność, równość, sprawiedliwość. [b.r.] - druk ulotny - {MM}
  - Dyskusja nad książką F. Zweiga: Zmierzch czy odrodzenie liberalizmu? Prawica - Liberalizm - Konserwatyzm. Zeszyt 4. 1979.
  - Korwin-Mikke Janusz: Ubezpieczenia. Wyd. II. 1980. [Alternatywy; 1]
  - Zweig Ferdynand: Zmierzch czy odrodzenie liberalizmu ? 1980. [wymieniony w: Huxley Aldous: Nowy wspaniały świat. Nowy wspaniały świat poprawiony. Wyd. II poprawione 1985 s. IV okł.].
  - Zweig Ferdynand: Zmierzch czy odrodzenie liberalizmu ? [Wyd. 2] 1980.
  - Oeconomia Poloniae AD MCMLXXX. 1980.
  - Sołżenicyn Aleksander: Zmierzch odwagi. Wyd. II. 1980. {MM}
  - Koneczny Feliks: O wielości cywilizacji.
  - Ryszard Janusz: Ubezpieczenia. Alternatywy; 1. Wyd. III. [podobno marzec] 1980.
  - Ehrlich Stanisław: O polityczno-prawnych uwarunkowaniach procesów społeczno-gospodarczych. 1980.
  - Ryszard Janusz: Gospodarka po sierpniu 1980 czyli Co proponuje P[an] Józef Pińkowski. 1980.
  - [Djilas] Dżilas Milovan: Nowa klasa. 1981.
  - Zweig Ferdynand: Zmierzch czy odrodzenie liberalizmu? Wyd. III. 1980. {MM}
  - Korwin-Mikke Janusz: Uwolnić Czubińskiego ! 1980. {MM}
  - Korwin-Mikke Janusz: Prosta droga. [Satyra polityczna]. 1980.
  - Polityka - Grudzień - ’80. - "spadła z planu" [inf. w: Romański Adolf: Jak zachować władzę w PRL? 1981 s. IV okł.]
  - Heydel Adam: Etatyzm po polsku. 1981.
  - Heydel Adam: Etatyzm po polsku. Wyd. drugie. czerwiec 1981. {MM}
  - Heydel Adam: Etatyzm po polsku. Wyd. trzecie [??? - wg: Rand Ayn: Cnota egoizmu. Wyd. II. 1989 s. 96].
  - Korwin-Mikke Janusz: Mała niebieska książeczka. 1981.
  - Zweig Ferdynand: Zmierzch czy odrodzenie liberalizmu? Wyd. IV. 1981. {MM}
  - Harasiuk Tomasz: Semantyka zbrodni (nota z 25 kwietnia 1943 i sowiecki sposób myślenia). 1981. {MM}
  - Romański Adolf: Jak zachować władzę w PRL? 1981. {MM}
  - Zweig Ferdynand: Zmierzch czy odrodzenie liberalizmu? Wyd. V. 1981. [kiedy ?]
  - Romański Adolf: Jak zachować władzę w PRL? 1981. Wyd. 2. {MM}
  - Korwin-Mikke Janusz: Do dołu nogami! 1981. {MM}
  - Swianiewicz Stanisław: W cieniu Katynia. 1981. {MM}
  - Saski Marek: Rozwój feudalizmu na ziemiach polskich w drugiej połowie II w. Nowej Ery. Tytuł wymieniony w spisie wydawnictwa w: Trzaska-Chrząszczewski Aleksander: Przypływy i odpływy demokracji. Wyd. II. 1981 s. IV okł. - ale działo się to w czasie wprowadzenia stanu wojennego i książka chyba nie ukazała się.
  - Trzaska-Chrząszczewski Aleksander: Przypływy i odpływy demokracji. Wyd. II. 1981. {MM}
  - Harasiuk Tomasz: Semantyka zbrodni. [Wyd. II]. [kiedy ?]
  - Saski Karol : Jesteśmy konserwatystami …; Kołakowski Leszek: Katechizm. 1981.
  - Saski Karol: Jesteśmy konserwatystami …; Kołakowski Leszek: Katechizm. Wyd. 2. 1981.
  - Korwin-Mikke Janusz: Zastanawiająca tęsknota … Wyd. I. 1982.
  - Korwin-Mikke Janusz: Ciągłość. 1982.
  - Korwin-Mikke Janusz: Historia i zmiana. 1982.
  - Program Liberałów. Wyd. II. 1983. {MM}
  - Korwin-Mikke Janusz: Janusza Korwin-Mikke do Stefana Bratkowskiego List Otwarty. [dr.: Krąg] 1983.
  - Korwin-Mikke Janusz: Do p. Lecha Wałęsy list otwarty. 31 sierpnia 1983.
  - Korwin-Mikke Janusz: Zastanawiająca tęsknota. Wyd. 2 (powiększone i przerobione). 1983. {MM}
  - Stanisławski Andrzej: Monologi. 1983.
  - Bukowski Włodzimierz: Dusza ludzka w komuniźmie [!]. 1983. {MM}
  - Jeske-Choiński Teodor: Po czerwonym zwycięstwie. 1983. {MM}
  - [Djilas] Dżilas Milovan: Nowa klasa. Wyd. II. 1981. [właśc. 1984]. {MM}
  - Harasiuk Tomasz: Semantyka zbrodni. Wyd. III poprawione 1984. [na okł.] 1981. {MM}
  - Kisielewski Stefan: Wstęp do programu opozycji. 1984.
  - Saski Karol: Jesteśmy konserwatystami …; Kołakowski Leszek: Katechizm. Wyd. 3. 1985.
  - Tyrmand Leopold: Prawo Tyrmanda. 1985.
  - Korwin-Mikke Janusz: Jakich wyborów nie chcemy. 1985. {MM}
  - Korwin-Mikke Janusz, NN: JK-M vs. NN. 1985.
  - Orwell George: Rok 1984. Officyna Liberałów, Głosy 1985. [wiele wersji]
  - Korwin-Mikke Janusz: Ubezpieczenia. Wyd. IV. 1985. {MM}
  - Huxley Aldous: Nowy wspaniały świat. Nowy wspaniały świat poprawiony. 1985.
  - Huxley Aldous: Nowy wspaniały świat. Nowy wspaniały świat poprawiony. Wyd. II. 1985.
  - Roepke Wilhelm: Kryzys społeczny czasów obecnych. Tom 1: Wytłumaczenie i obrachunek. [Wyd. 2]. 1986.
  - Mackiewicz Józef: Watykan w cieniu czerwonej gwiazdy. Wyd. 2. 1986. {MM}
  - Mackiewicz Józef: W cieniu krzyża. Kabel Opatrzności. Wyd III. 1986.
  - Kisielewski Stefan: Wszystko inaczej. II wyd. krajowe, przejrzane i poprawione przez autora. sierpień 1986. {MM}
  - Kisielewski Stefan: Wszystko inaczej. Wyd. trzecie (niestety droższe). 1986 [na odwrocie k. tyt.:] maj 1987.
  - Korwin-Mikke Janusz: Historia i zmiana. [Wyd. 2 rozszerzone]. 1986.
  - Korwin-Mikke Janusz: Historia i zmiana. Wyd. trzecie [??? - wg: Rand Ayn: Cnota egoizmu. Wyd. II. 1989 s. 96].
  - Rand Ayn: Cnota egoizmu. Wyd. 1. 1987.
  - Kurowski Stefan: Reforma czego ? 1987.
  - Gilder Jerzy: Bogactwo i ubóstwo. Wyd. I. 1988.
  - Bocheński J[ózef] M[aria]: Sto zabobonów. Krótki filozoficzny słownik zabobonów. 1988.
  - Tyrmand Leopold: Dziennik 1954. [Tom] 1-2. 1988. {MM}
  - Mackiewicz Józef: Fakty i ludzie. 1988.
  - Mackiewicz Józef: Droga Pani. 1988.
  - Kisielewski Stefan: Wszystko inaczej. Wyd. czwarte (znowu droższe). sierpień 1988.
  - Toporska-Mackiewicz Barbara: Droga Pani. 1988. {MM}
  - Toporska-Mackiewicz Barbara: Konfrontacje [tytuł okł.]. Droga Pani [tytuł na k. tyt.]. Wyd. II. 1988. {MM}
  - Mackiewicz Józef: Watykan w cieniu czerwonej gwiazdy. 1989. {MM}
  - Tyrmand Leopold: Życie towarzyskie i uczuciowe. Powieść. 1989.
  - Rand Ayn: Cnota egoizmu. Wyd. II. 1989.
  - Gilder Jerzy: Bogactwo i ubóstwo. Wyd. II. 1989. {MM}
  - Sołżenicyn Aleksander: Lenin w Zurychu. Rozdziały. 1989. {MM}
  - uw
 • Oficyna im. Józefa Mackiewicza. [Lublin].
  - 1. - Mackiewicz Józef: Zwycięstwo prowokacji. 1987.
  - 2. - Mackiewicz Józef: W cieniu krzyża. Kabel Opatrzności. 1987.
  - 3. - Szechter Szymon: Szechterezada. 1987.
  - 4. - Karsov Nina, Szechter Szymon: Nie kocha się pomników. [Część]: I-II. 1987.
  - 5. - Nieładnie, nieładnie panie Surdykowski, po prostu obrzydliwie. 1988.
  - Mackiewicz Józef: "mówi Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa"… 1988.
  - Mackiewicz Józef: W cieniu krzyża. Kabel Opatrzności. 1987.
  - Mackiewicz Józef, Toporska Barbara: Droga pani. [Tom:] I-II. 1988.
  - Myślenie polityczne w cieniu Józefa Mackiewicza. 1988.
  - uw
 • Oficyna Śląska. Katowice.
  - Ka-Zet: … Póki my żyjemy ! Zbiór wierszy i piosenek regionu Śląsko-Dąbrowskiego 1981-1982. Zebrał i opracował … 1986.
  - Bista Stanisław: Przez krzyż do zwycięstwa. 1986.
  - Zwoźniakowa Renata: Czy władza lubi pisarzy? Szkice o humanizmie, literaturze i "polityce kulturalnej" w PRL. 1986. Biblioteka Zapisów; zeszyt 1.
  - Węgrzyn Kazimierz J[ózef]: Czarne kwiaty. [19]87. - MM
  - Z.Z.Z.: Syndykat śmierci [czyli Krótka historia polskiej "bezpieki"]. 1987. - MM
  - Gazda Jan: Polska jeszcze nie zginęła … czyli dzwon na trwogę. Analiza procesu wchłaniania Polski przez ZSRR. 1988. - MM
  - Wilniuk Stanisław [pseud.]: Pomiędzy nocą a rankiem… Wspomnienia z Workuty; Mirski Aleksander [pseud.]: Zbrodnie, o których nie wolno zapomnieć (Zamiast posłowia). 1988.
  - Szymoński Rafał: O urbanowszczyźnie i innych metodach manipulacji. Szkice o etyce dziennikarskiej i środkach społecznego przekazu. 1988. Biblioteka Zapisów; zeszyt 2.
  - Markowa Anna: Rozwałka. 1989. - MM
  - Zwoźniak Zdzisław: Refleksje o wolności i kulturze oraz mass-mediach, odpowiedzialności moralnej dziennikarzy, emigracji i młodzieży. 1989. Biblioteka Zapisów; zeszyt 3.
  - Sosnkowski Kazimierz: Wspomnienia, rozkazy, przemówienia. [wg: Gazda Jan: Polska jeszcze nie zginęła … 1988. - przygotowano do wydania; brak informacji o ukazaniu się]
  - Kościół katowicki w latach stalinowskiego terroru. [wg: Gazda Jan: Polska jeszcze nie zginęła … 1988. - przygotowano do wydania; brak informacji o ukazaniu się]
  - Koźmian Marta [pseud.]: Przeznaczeni ogniowi [wiersze]. [wg: Gazda Jan: Polska jeszcze nie zginęła … 1988. - przygotowano do wydania; brak informacji o ukazaniu się]
  - McQuaid David [pseud. - właśc. Zdzisław Zwoźniak]: Solidarność na Śląsku i w Zagłębiu 1980-1981. [wg: Markowa Anna: Rozwałka. 1989. - wkrótce ukaże się; brak informacji o ukazaniu się]; ukazało się jako: Zwoźniak Zdzisław: Jak się rodziła "Solidarność". Region Śląsko-Dąbrowski 1980-1981. Warszawa: Pomost 1990. Archiwum "Solidarności". Tom 35 . Relacje i Opracowania.
  - Zbiór szkiców i opracowań poświęconych niechlubnej działalności SB. [wg: Markowa Anna: Rozwałka. 1989. - wkrótce ukaże się; brak informacji o ukazaniu się]
  - Zwoźniakowa Renata: Polskie Mzimu, czyli nasze lata osiemdziesiąte. [wg: Markowa Anna: Rozwałka. 1989. - wkrótce ukaże się; brak informacji o ukazaniu się]; ukazało się jako: Polskie Mzimu. Wybór felietonów Naty drukowanych w "Gościu Niedzielnym" w latach 1981-1992. Katowice: Towarzystwo Zachęty Kultury 1993.
  - Karpiński Jakub: Portrety lat. Polska w odcinkach 1944 - 1988. 1990. Biblioteka Wolnego Słowa.
  - Solidarność 1980-1990. Przewodnik związkowy, obywatelski, samorządowy Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 1990. Red.: Zdzisław Zwoźniak. Tytuł okł. Na s. tyt. wyłącznie niepełny podtytuł: Przewodnik Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.
  - uw
 • Oficyna Wydawnicza "Pokolenie".
  B.m.[Warszawa]: Oficyna Wydawnicza Pokolenie b.r. [1989].
  A5, 4 s., off. ze skł.
  Inc.: Zaczynaliśmy w 1983 roku nader … Informacje o wydawnictwie i spis wydanych tytułów. Wydano z okazji Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie w maju 1989 r.
  - MM
 • Ofierski Bohdan: Rola badań opinii członków związku. - patrz w: Niepodległość Pracy. Ośrodek Badań Społecznych NSZZ Solidarność region Mazowsze wrzesień 1981. - uw
 • Ofierski Bohdan, Radźko Andrzej: Opinie na temat apelu KKP.
  1981.
  Powiel. z masz.
  OBS Mazowsze. Komunikat z badań.
  [wg: Dorn Ludwik: Czas "Solidarności": Ludzie - Idee - Programy. Znaki Czasu Montmorency 1986 nr 1 s. 75] - op
 • Ofierski Bohdan, Radźko Andrzej: Opinie na temat apelu KKP. - patrz w: Niepodległość Pracy. Ośrodek Badań Społecznych NSZZ Solidarność region Mazowsze wrzesień 1981. - uw
 • Ofierski Bohdan, Radźko Andrzej: Socjologiczne badania poglądów delegatów na I Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność".
  1981.
  Powiel. z masz.
  OBS Mazowsze. Komunikat z badań.
  [wg: Dorn Ludwik: Czas "Solidarności": Ludzie - Idee - Programy. Znaki Czasu Montmorency 1986 nr 1 s. 75] - op
 • Ofierski Bohdan, Radźko Andrzej: Wyniki badań opinii na temat zawartego w Apelu KKP wezwania do podjęcia pracy w wolne soboty: raport wojenny. - patrz w: Badania opinii członków związku. Sierpień 1981. Ośrodek Badań Społecznych NSZZ Solidarność region Mazowsze 1981. - uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.