Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Or

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 03.06.2020 r.
 
 
 • Or-Ot [pseud.] - właśc. Artur Oppman. - uw
 • Or-Ot [pseud.]: Abecadło wolnych dzieci. 24 obrazki.
  Warszawa: Wydawnictwo ABC 1984.
  A5, opr. tw. ppł., [31] s., off. z oryg., [c. 240-300 zł].
  Rysunki wykonał: Bogdan Nowakowski. Przedruk z wyd.: Warszawa: G. Szyling 1926.
  K-2627, G-84/351, CD-1136, J-2531, BN-4124, Ka-3992{[28] s.}, Hoo99/191, KS-3481[wg CD], BJ-3412{[29] s.} - MM
 • Or-Ot [pseud.]: Abecadło wolnych dzieci. 24 obrazki.
  Warszawa: Międzyzakładowa Struktura "Solidarności" V 1986.
  A5, okł.kart., [28] s., off. z oryg., c. 150 zł.
  Rysunki wykonał: Bogdan Nowakowski. Przedruk z wyd.: Warszawa: G. Szyling 1926.
  K-3663, G-86/245, CD-1137, CJ-1230, J-2532, BN-4125, Ka-1813{[34] s.}, KS-3482[wg CD], BJ-3413 - MM
 • Or-Ot [pseud.]: Abecadło wolnych dzieci. 24 obrazki.
  Warszawa: Wydawnictwo Skorpion 1989.
  A5, okł.kart., [28] s., off. z oryg., [c. 300 zł].
  Rysunki wykonał: Bogdan Nowakowski. Przedruk z wyd.: Warszawa: G. Szyling 1926.
  CD-1138, BN-4126, Ka, KS-3484[wg CD], BJ-3414 - MM
 • Or-Ot [pseud.]: Abecadło wolnych dzieci. 24 obrazki.
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Zetpress 1989.
  A5, [31] s., c. 390 zł.
  Przedruk z wyd.: Warszawa: G. Szyling 1926. Cenzura: A-110.
  S-185/1825 {błędnie: Zelpress, [16 ] s.}, KS-3483[wg KB*] - uw - MM
 • Oracz Wojciech: Słowo wstępne. - patrz w: Kołakowski Leszek: Sprawa Polska; Tezy o nadziei i beznadziejności; O nas samych. Kraków: Biblioteka Wiedzy Obywatelskiej 1977.- uw
 • Orchowski Adam - patrz: Kto tu wpuścił dziennikarzy. Nowa [1985]. - uw
 • Orda Monika [pseud.] - właśc. Marta Miklaszewska [wg Ka]. - uw
 • Orda Monika [pseud.]: Sprawiedliwość w cieniu pałki. w: Obecność 1984 nr 8 s. 67-83,119. - uw
 • Orda Monika [psued.]: Sprawiedliwość w cieniu pałki.
  Warszawa: Wydawnictwo Głos 1985.
  A5, okł., 24 s., off. z masz., c. 80 zł.
  Dotyczy procesu po śmierci Grzegorza Przemyka.
  K-2628, G-85/285, CD-1139, J-2533, BN-4127, Ka-1808, HN-000525950, KS-3725, BJ-3415 - MM
 • Ordynacja wyborcza. - projekt -
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, 4 s., off. z masz.
  Dotyczy wyborów w NSZZ "Solidarność".
  - MM
 • Ordynacja wyborcza do rad narodowych stopnia podstawowego. - projekt [uzgodniony podczas konferencji w Krakowie 21-22.XI.1981].
  - w: AS. Biuletyn pism związkowych i zakładowych 1981 nr 57 s. 401(16)-407(22).
  - uw - MM
 • Ordynacja wyborcza do rad narodowych stopnia podstawowego. (uzgodniona podczas konferencji w Krakowie 21-22.XI.1981).
  B.m.[Kraków]: NSZZ "Solidarność" b.r. [1984].
  A5, 36 s., off. z masz.
  K-483*, J-2534*[wg Pil-1925], BN-4128*[wg Pil], BJ-3101, KJ-500*[wg Pil] - op
 • Ordynacja wyborcza do władz NSZZ "Solidarność" przy UJ opracowana w oparciu o "Wzorcową Ordynację NSZZ Solidarność".
  B.m.[Kraków]: b.w. [NSZZ "S" UJ], b.r. [1981].
  A4, 8 k., ksero z masz.
  BJ-3155 - op
 • Ordynacja wyborcza NSZZ "Solidarność" na Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego z naniesionymi uwagami i poprawkami przez Walne Zebranie Delegatów.
  Gdańsk: b.w. lipiec 1981.
  A4, okł., 7 s., off. z masz.
  Podpisano: Komisja Wyborcza Regionu Gdańskiego, 26.06.1981 r.
  - MM
 • Ordynacja wyborcza Regionu Krośnieńskiego. Projekt.
  B.m.[Krosno]: b.w., b.r. [1981].
  A4, 4 +[1] s., powiel. jednostr.
  Dotyczy wyborów w NSZZ "Solidarność". [Sygn. druk.:] 031/056/81.
  - MM
 • Ordynacja wyborcza - patrz: NSZZ "Solidarność" w UŁ. Ordynacja wyborcza. UŁ [1981]. - uw
 • Organizacja i koordynacja pracy programowej Zarządu Regionalnego NSZZ "Solidarność" Małopolska.
  B.m.[Kraków]: b.w. [ZR NSZZ "S"], b.r. [1981].
  A5, 16 s., off. z masz.
  Tytuł nagł.
  BJ-3156 - op
 • Orlik-Rückemann Wilhelm: Kampania wrześniowa na Polesiu i Wołyniu. 17 IX 1939 - 1 X 1939. Wyd. I.
  Warszawa: Wydawnictwo Głos (lipiec) 1985.
  A5, okł., 20 s., off. z oryg., c. 70 zł.
  124-ta pozycja Wydawnictwa Głos.
  Opracował Leopold Jerzewski [pseud. - właśc. Jerzy Łojek]. Projekt okładki: N. L.
  K-2629, G-85/286, Ł-323, J-2535, BN-4130, Ka-2174, HN-001975524, BJ-3416 - MM
 • Orlik-Rückemann Wilhelm: Kampania wrześniowa na Polesiu i Wołyniu. 17 IX 1939 - 1 X 1939.
  Gdynia: Wydawnictwo Federacji Młodzieży Walczącej; druk: Solidarność Walcząca, Oddział Trójmiasto, [19]’89.
  A5, 19,[1] s., mapa, off. z masz., [c. 190-450 zł].
  Opracował Leopold Jerzewski [pseud. - właśc. Jerzy Łojek]. Przedruk z wyd.: Warszawa: Głos 1985.
  Dun-130, BN-4129*[wg MBPŁ, BUW], BaBN, Hoo99/191, BJ-3417 - MM
 • Orłoś Kazimierz: Cudowna melina.
  Paryż: Instytut Literacki 1973.
  22 cm, 178,[2] s.
  - uw
 • Orłoś Kazimierz: Cudowna melina. Wyd. 1.
  Warszawa: Iskry 1989.
  20 cm, 179,[5] s.
  ISBN 83-207-1236-X.
  - uw
 • Orłoś Kazimierz: Cudowna melina. Wyd. II.
  Warszawa: Iskry 1989.
  20 cm, 179,[5] s.
  Sygnatura cenzora: A-97. ISBN 83-207-1236-X.
  - uw - MM
 • Orłoś Kazimierz: Gałązka bzu.
  B.m.: Oficyna Poetów i Pisarzy 1981.
  Opowiadanie to weszło następnie do tomu p.t.: Pustynia Gobi.
  WPP, KS-3488[wg MJ*] - op
 • Orłoś Kazimierz: Historia "Cudownej meliny".
  Paryż: Instytut Literacki 1987.
  22 cm, 155,[4] s.
  ISBN 83-207-1236-X.
  Rec.: Jerzy Malewski [pseud. - właśc. Włodzimierz Bolecki]: Jak zostać pisarzem politycznym (w PRL). Puls 1987 nr 34 s. 108-113 oraz w tegoż: Widziałem wolność w Warszawie. Londyn: Polonia 1989 s. 118-123; Leon Bober [pseud. - właśc. Andrzej Kaczyński]: … ale pan znów naubliżał władzy ludowej. Kultura Niezależna 1988 nr 38 s. 58-62.
  - uw - MM
 • Orłoś Kazimierz: Historia „Cudownej meliny”. Cudowna melina.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1988.
  A5, okł.kart., [4],7-326 s., off. z oryg., c. 1900 zł.
  Opracowanie graficzne: Studio Be. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1987, 1973.
  Rec.: A.S.: Wybór 1988 nr 21 s. 2.
  CD-1140, J-2536, BN-4131, Sup-829, Ka-1809, KS-3492, BJ-3418, FC-8316 - MM
 • Orłoś Kazimierz: Historia „Cudownej meliny”. Cudowna melina.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1988.
  A5, okł.kart., [4],7-326 s., off. z oryg., c. 2500 zł.
  Opracowanie graficzne: Studio Be. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1987, 1973.
  - MM
 • Orłoś Kazimierz: Historia „Cudownej meliny”. Cudowna melina. Wyd. 2 krajowe.
  Białystok: Zakłady Wydawnicze „Versus”, 1990.
  ISBN 83-7045-007-5.
  Rec.: Krzysztof Mętrak: Melina. Literatura 1989 nr 8 oraz w tegoż: Krytyka - twórczość przeklęta. Warszawa 1995; S. Tomala: Triumf realizmu. Nowe Książki 1990 nr 2/3.
  - uw - MM
 • Orłoś Kazimierz: Przechowalnia.
  Warszawa: Wydawnictwo Przedświt 1985.
  A5, okł.kart., 77,[2] s., off. z masz., c. 250 zł.
  K-2630, G-85/287, CD-1141, J-2537, BN-4132, Ka-1814, Hoo99/191, KS-3491, HN-001540856, BJ-3419 - MM
 • Orłoś Kazimierz: Przechowalnia.
  Londyn: Puls grudzień 1985.
  ISBN 0-907587-26-7.
  Rec.: Mikołaj Majewski: Jałowy wiek. Archipelag Berlin Zach. 1986 nr 10/11 s. 32-35; Maciej Broński [pseud. - właśc. Wojciech Skalmowski]: Przerwa w spożyciu. Kultura 1986 nr 11 s. 124-126.
  - uw
 • Orłoś Kazimierz: Przechowalnia.
  Poznań: Kantor Wydawniczy SAWW b.r. [1990].
  ISBN 83-85066-07-1.
  - uw
 • Orłoś Kazimierz: Pustynia Gobi.
  Londyn: Puls sierpień 1983.
  22 cm, 99,[5] s.
  ISBN 0 907587 11 9.
  Rec.: A. Więckowski: Wielbłąd a literatura polska. Archipelag Berlin Zach. 1983 nr 5.
  - uw - MM
 • Orłoś Kazimierz: Pustynia Gobi.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza 1983.
  A6, okł.kart., 167,[1] s., off. z masz., c. 160 zł.
  [Przedruk z: Londyn: Puls 1983].
  Rec.: M.R. [krypt.]: * * *. Almanach Humanistyczny 1984 nr 1-2 s. 184-187; [Maria Kunowska-Porębna] Solidarność Nauczycielska Lublin 1984 nr 26/27 s. 9, 6; (jota) [krypt. - właśc. Aleksander Jurewicz]. Podpunkt 1986 nr 4 s. 107-108.
  K-2631, G-83/390, CD-1142, J-2538, BN-4133, Ka-1810, Hoo99/191, KS-3490, BJ-3420 - MM
 • Orłoś Kazimierz: Pustynia Gobi.
  Warszawa: Wydawnictwo Pomost 1989.
  A5, okł.kart., 99 s., off. z oryg., c. 900 zł.
  Przedruk z wyd.: Londyn: Puls 1983.
  Rec.: Piotr Bratkowski: Na pustyni. Gazeta Wyborcza nr 158W, 15.12.1989 r., s. 8.
  CD-1143, BN-4134, Ka-1811, KS-3493, BJ-3421 - MM
 • Orłoś Kazimierz: Trzecie kłamstwo. Powieść.
  Paryż: Instytut Literacki 1980.
  22 cm, 238,[1] s.
  Rec.: Janina Katz Hewetson: Widziane z dołu. Kultura Paryż 1980 nr 6/393 s. 138-144; [polem.]: Barbara Toporska: W obronie Orłosia. Kultura 1980 nr 9/396 s. 121-123.
  - uw
 • Orłoś Kazimierz: Trzecie kłamstwo. Kraków: ABC 1981. Nie ukazało się. BK-767, {w spisie w: Hłasko Marek: Podpalacze ryżu. Kraków: ABC 1981 s. [222]} - uw
 • Orłoś Kazimierz: Trzecie kłamstwo. Wyd. I krajowe.
  Warszawa: Iskry 1990.
  Sygnatura cenzora: A-96. ISBN 83-207-1301-3.
  - uw - MM
 • Orłoś Kazimierz - patrz: Nowakowski Marek, Orłoś Kazimierz: Opowiadania wojenne. Białystok: Białostocka Oficyna Wydawnicza 1982. - uw
 • Orłow Borys: "Luty siedemnastego" w przeddzień NEP-u. - patrz w: Ster Marek [pseud.][oprac.]: Piotrogród - Kronsztad. Trzecia rewolucja. Warszawa: Krąg 1981. - uw
 • Orłowski Leon: O polityce.
  Londyn: Instytut Polski i Muzeum Sikorskiego; Orbis ©1967.
  22 cm, 211 s.
  - uw
 • Orłowski Leon: O polityce.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza 1983.
  A6, okł.kart., [5],8-209,[1] s., off. z oryg., c. 340[-480] zł.
  Biblioteka Myśli Krytycznej; [3].
  Przedmowa: Tytus Komarnicki. Przedruk z wyd.: Londyn: Orbis 1967.
  K-2632, G-83/391, J-2539, BN-4135, Ka-1812, BJ-3422 - MM
 • Orman Elżbieta [red.] - patrz: Przeszłość wam ręczy imionami swymi. Jednodniówka wydana w 150 rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego 29 XI 1830 - 29 XI 1980. Kraków: NZS 1980. - uw
 • Orman Marek [proj. graf.] - patrz: Dürrenmatt Friedrich: Upadek. Wyd. II. Kraków: Kos 1981. - uw
 • Ortak [pseud. - właśc. Bogusława Latawiec] [wiersze] - patrz w: Na skrzyżowaniu Azji i Europy. Wiersze polskie 1980-84. Wyd. 2 rozszerzone. Wrocław: Oficyna Wydawnicza im. Grzegorza Przemyka 1988. - uw
 • Ortega y Gasset Jose: Misja uniwersytetu.
  Poznań: NZS 1980.
  Biblioteka NZS.
  {inf. wg: Wat Aleksander: Semantyka języka stalinowskiego. Poznań: NZS 1980 s. [1]} - op
 • Orwell George - właśc. Eric Arthur Blair. - uw
 • Orwell George: Anglia twoja Anglia. Tłum. A.J. [krypt. - właśc. Andrzej Jarociński]. Tytuł oryg. England your England.
  - w: Arka. Kraków 1984 nr 8 s. 27-40 [tu na s. 27 dokładna nota edytorska];
  - patrz również w innym tłumaczeniu: Orwell George: Lew i nosorożec. Anglia, twoja Anglia.
  - uw
 • Orwell George: Arthur Koestler. Tłumaczyła Anna Husarska za: The collected essays, journalism, and letters of George Orwell, vol. I-IV. London: Secker & Warburg 1968 [pierwodruk ang.: Tribune, 1 września 1944].
  - w: Orwell George: Eseje. Wybór. Londyn: Puls 1985, s. 101-110 oraz: Orwell George: Eseje. Panaceum [1987], s. 101-110;
  - patrz dwa inne tłumaczenia.
  - uw
 • Orwell George: Artur Koestler. Tłum. P.P. [krypt. - właśc. Piotr Pieńkowski]. Tekst datowany: wrzesień 1944.
  - w: Arka. Kraków 1984 nr 8 s. 62-68;
  - patrz dwa inne tłumaczenia.
  - uw
 • Orwell George: Artur Koestler [tłum. Roman Zimand].
  - w: Zimand Roman: Orwell i o nim. Warszawa: Przedświt 1985, s. 45-51;
  - patrz dwa inne tłumaczenia.
  - uw
 • Orwell George: Burnham i rewolucja menadżerska {wg noty Romana Zimanda jest to rozszerzony przez niego tekst anonimowego tłumaczenia, które ukazało się w: Arka. Kraków 1984 nr 8 [w tym numerze nie ma tego tekstu, prawdopodobnie chodzi o: Refleksje nad Burnhamem. Aneks 1974 nr 6 s. 42-60, w rzeczywistości w tłumaczeniu Anny Husarskiej]}.
  - w: Zimand Roman: Orwell i o nim. Warszawa: Przedświt 1985, s. 58-70;
  - inne tłumaczenie pt.: Refleksje nad Burnhamem.
  - uw
 • Orwell George: Co to jest faszyzm? Przełożył H. Lewis Allways [pseud. - właśc. Bartłomiej Zborski] za: The collected essays, journalism, and letters of George Orwell, vol. I-IV. Penguin Books 1971 [pierwodruk ang.: As I Please. Tribune, 24 marzec 1944].
  - w: Orwell George: „I ślepy by spostrzegł”. Wybór esejów i felietonów. Warszawa: BHiL Biblioteka Historyczna i Literacka, 1981, s. 71-80.
  - uw
 • Orwell George: Dlaczego piszę. Tłum. Piotr Kasznia.
  - w: Bez Debitu. Poznań 1984 nr 1(2) s. 20-25;
  - patrz inne tłumaczenie.
  - uw
 • Orwell George: Dlaczego piszę. Tłum. Anna Przestrzelska.
  - w: Puls 1981 nr 11/12 s. 87-91;
  - w: Orwell George: Eseje. Wybór. Londyn: Puls 1985, s. 11-16 oraz: Orwell George: Eseje. Panaceum [1987], s. 11-16;
  - w: Orwell George: Zabójcy słowa. Eseje. LOS 1986 s. 29-34;
  - w: Antyk 1988 nr 6 s. 12-15;
  - patrz inne tłumaczenie.
  - uw
 • Orwell George: Eseje.
  B.m.[Kraków]: Wydawnictwo Odnowa b.r. [1981].
  A4, okł., 48 s., powiel., [c. 60 zł].
  Zawiera teksty: Andrzej K. Drucki [pseud. - właśc. Marcin Król]: Wstęp. - oraz eseje Orwella: Uwagi o nacjonalizmie; Gradualizm katastroficzny; Refleksje nad Burnhamem; Ty i bomba atomowa; As I please, 24.12.1943; As I please, 8.12.1944; Pisarze i Lewiatan; Zabójcy słowa. Przedruk całości z: Aneks 1974 nr 6 s. 3-99.
  CD-1615, BN-4136, Ka-1819, Hoo99/191, KS-5189[wg CD, MJ], BJ-3427, BJ-3427, ECS-04939 - MM
 • Orwell George: Eseje.
  Poznań: Głosy 1983.
  A6, okł.kart., 30,[2] s., off. z masz., [c. 50-80 zł].
  Biblioteka Miesięcznika Studenckiego Głosy; 2.
  S. tytułowa umieszczona na s. [32]. Zawiera: Refleksje nad Burnhamem; Literatura w ustroju totalnym. Kolportowano również bez okładki w cenie [odbitej stempelkiem] 50 zł, wtedy zewnętrznym nagłówkowym tytułem jest tytuł pierwszego tekstu.
  K-2633, G-83/392, CD-1616, J-2540, BN-4138, KS-5205, Ka-4258, BJ-3428[również bez okł.], ECS-05020, Nukat-2369080 - MM [z okł. oraz bez okł.]
 • Orwell George: Eseje.
  Londyn: Puls Publications, wrzesień 1985.
  22 cm, 291,[3] s.
  Tłumaczyła Anna Husarska. Zawiera teksty: Maciej Broński [pseud. - właśc. Wojciech Skalmowski]: Przedmowa; Dlaczego piszę [tłum. Anna Przestrzelska]; Wieszanie; Zabicie słonia; Wspomnienia księgarskie; Spanish Testament Arthura Koestlera (recenzja); W brzuchu wieloryba; Nowe słowa; Mein Kampf Adolfa Hitlera (tekst integralny - recenzja); Literatura a totalitaryzm; Niemasz sprawiedliwego; Pacyfizm a wojna; Wspomnienia z wojny hiszpańskiej; Literatura a lewica; Kim są zbrodniarze wojenni?; Jak mi się podoba: 24 XII 1943; 3 III 1944; 14 VII 1944; 13 X 1944; 17 XI 1944; Arthur Koestler; Jak mi się podoba: 1 XII 1944; 8 XII 1944; 12 I 1945; 2 II 1945; 3 I 1947; 24 I 1947; Antysemityzm w Wielkiej Brytanii; Uwagi o nacjonalizmie; Londyński list do Partisan Review; Przedmowa autora do ukraińskiego wydania Folwarku zwierzęcego; Gorzki smak zemsty; Ty i bomba atomowa; Gradualizm katastroficzny; Braterska atmosfera sportowa; Zabójcy słowa; My J. I. Zamiatina (recenzja); Przed samym nosem; Artykuł wstępny w „Polemic”; Refleksje nad Burnhamem; Wyznania recenzenta; Polityka a literatura. Rozważania nad Podróżami Guliwera; Jak umierają biedni; Jak mi się podoba: 1 IX 1947; Jak mi się podobało; Lear, Tołstoj i błazen; Takie to były radości; W obronie towarzysza Zilliacusa; Pisarze i Lewiatan; Portret antysemity Jean-Paul Sartre’a (recenzja); Miejsce i znaczenie Conrada w literaturze angielskiej. ISBN 0 907587 23 2.
  Rec.: Krystyna Grzybowska: "Jak mi się podoba". Pogląd Berlin Zach. 1987 nr 14-15(135-136) s. 66-68.
  - uw - MM
 • Orwell George: Eseje. Wybór.
  Wrocław: Kret; Ruch Społeczny Solidarność, [19]’86.
  A5, okł.kart., [4],3-82 s., stdr. z oryg., c. 300 zł.
  Tłumaczyła Anna Husarska. Przedruk z wyd.: Londyn: Puls 1985. Zawiera teksty: Przedmowa autora do ukraińskiego wydania Folwarku zwierzęcego; Wieszanie; W brzuchu wieloryba; Mein Kampf Adolfa Hitlera; Literatura a totalitaryzm; Nie masz sprawiedliwego; Pacyfizm a wojna; Jak mi się podoba (3 I 1947); Gradualizm katastroficzny; My J. I. Zamietina; Artykuł wstępny w «Polemic»; Refleksje nad Burnhamem; Jak mi się podoba (1 IX 1947); Pisarze i Lewiatan.
  Rec.: Teodor Gordon: Orwell i inni. Nowa Republika 1987 nr 22 s. 32-34.
  CD-1618, J-2543, BN-4141, Ka-1817, KS-5228*[wg CD], BJ-3430, ECS-00806, Nukat-1578655 - MM
 • Orwell George: Eseje.
  B.m.[Kraków]: Panaceum b.r. [1987].
  A6, okł.kart., obw., 291,[3] s., off. z oryg., [c. 850 zł].
  Tłumaczyła Anna Husarska. Przedmowa: Maciej Broński [pseud. - właśc. Wojciech Skalmowski]. Nazwa wydawnictwa wyłącznie na obwolucie. Przedruk z wyd.: Londyn: Puls 1985.
  KN’87-130, CD-1619, BK-484, J-2544, BN-4137, Ka-3440, KS-5230*[wg CD], BJ-3431, KJ-501*, ECS-00807, Nukat-1174904, {BN-4139*[wg MBPŁ - tu bez obw.], ECS-01826, Nukat-1144143 - bez obw.} - MM
 • Orwell George: Eseje. 3.
  B.m.[Warszawa]: Oficyna WE b.r. [1983].
  A5, okł., 3-48 s., off. z oryg., c. 105 zł.
  Z angielskiego tłumaczyła Teresa Jeleńska. Zawiera: Środki zapobiegawcze w literaturze [przedruk z: Kultura 1948 nr 5 s. 3-14]; Lew i nosorożec [przedruk z: Kultura 1948 nr 4 s. 41-62], Raffles i panna Blandish [przedruk z: Kultura 1948 nr 9-10 s. 48-58].
  Rec.: /drak/ [pseud. - właściwie Jan Wojnowski]: Świadectwo Orwella. Biuletyn Międzywydawniczy 1984 nr 4 s. 23.
  K-2649, G-83/393, CD-1617=CD-1643, J-2541, BN-4140*[wg J]=BN-4173, Sup-830, Ka-1818, HN-000510255, KS-5206*[wg MJ, KB], BJ-3429, [ECS-02861, Nukat-1174977 - brak info o „3”] - MM
 • Orwell George: Etyka na opak wywrócona. Przełożył H. Lewis Allways [pseud. - właśc. Bartłomiej Zborski] za: The collected essays, journalism, and letters of George Orwell, vol. I-IV. Penguin Books 1971 [pierwodruk ang.: Polemic, maj 1946, nr 3].
  - w: Orwell George: „I ślepy by spostrzegł”. Wybór esejów i felietonów. Warszawa: BHiL Biblioteka Historyczna i Literacka, 1981, s. 20-31.
  - uw

Orwell George: Zwierzecy Folwark. Londyn: Wydawnictwo Światowego Związku Polaków z Zagranicy; Światpol, 1947 m-ws.plOrwell George: Zwierzecy Folwark. Londyn: Wydawnictwo Światowego Związku Polaków z Zagranicy; Światpol, 1947 m-ws.pl
strona tytułowaokładka pisma
 opis książki
Orwell George: Folwark Zwierzęcy.
Pierwsze wydanie tłumaczenia w języku polskim Teresy Jeleńskiej ukazało się pod tytułem: Zwierzecy Folwark [na stronie tytułowej, z literą „e” zamiast „ę”]. Na okładce jednak tytuł jest w wersji stosowanej w znacznej większości przyszłych wydań: Folwark Zwierzęcy.

– uw
Orwell George Folwark Zwierzęcy Monachium Wydawnictwo specjalne Wolnej Europy za zgodą Światowego Związku Polaków z Zagranicy 1956 Wolna Europa Animal FarmOrwell George Folwark Zwierzęcy Monachium Wydawnictwo specjalne Wolnej Europy za zgodą Światowego Związku Polaków z Zagranicy 1956 Wolna Europa Animal FarmOrwell George Folwark Zwierzęcy Monachium Wydawnictwo specjalne Wolnej Europy za zgodą Światowego Związku Polaków z Zagranicy 1956 Wolna Europa Animal Farm
 opis książki Orwell George: Folwark Zwierzęcy.
B.m. [Monachium]: Wydawnictwo specjalne „Wolnej Europy” za zgodą Światowego Związku Polaków z Zagranicy, b.r. [1956].
21 cm, 47,[1] s.
Z ang. tłumaczyła Teresa Jeleńska. Okł. w kolorze czerwonym, papier dość mocno prześwitujący.
– uw
Orwell George Folwark Zwierzęcy Monachium Wydawnictwo specjalne Wolnej Europy za zgodą Światowego Związku Polaków z Zagranicy 1956 Wolna Europa Animal FarmOrwell George Folwark Zwierzęcy Monachium Wydawnictwo specjalne Wolnej Europy za zgodą Światowego Związku Polaków z Zagranicy 1956 Wolna Europa Animal FarmOrwell George Folwark Zwierzęcy Monachium Wydawnictwo specjalne Wolnej Europy za zgodą Światowego Związku Polaków z Zagranicy 1956 Wolna Europa Animal Farm
 opis książki Orwell George: Folwark Zwierzęcy.
B.m. [Monachium]: Wydawnictwo specjalne „Wolnej Europy” za zgodą Światowego Związku Polaków z Zagranicy, b.r. [1956].
21 cm, 47,[1] s.
Z ang. tłumaczyła Teresa Jeleńska. Okł. w kolorze żółtym, papier grubszy, mniej prześwitujący.
– uw – MM
Orwell George Folwark Zwierzecy Zwierzęcy Londyn Odnowa 1974 0903705052 0-903705-05-2 m-ws.pl
 opis książki Orwell George: Folwark Zwierzęcy.
Londyn: Odnowa, 1974.
18 cm, 94,[2] s.
Na okł. grupa zwierząt pod sztandarem z hasłem „Wszystkie zwierzęta…”, nazwa autora w formie: G. Orwell – nad tytułem. Przełożyła z ang. Teresa Jeleńska. Printed in Belgium. ISBN 0-903705-05-2.
– uw – MM
 opis książki Orwell George: Folwark Zwierzęcy.
Lublin: b.w., 1976.
A4, powiel. spiryt.
Przekład Teresa Jeleńska. Przedruk z wyd.: Londyn: Odnowa 1974.
O tym wydaniu:
– wg reklamy Editions Spotkania w: Piotrkowskim Biuletynie Regionalnym Solidarność 1990 nr 3/90 s. [10] wydrukowano 30 egz.;
– Beata Dorosz w: Literatura i krytyka literacka w drugim obiegu (1977-1989). Rekonesans bibliograficzny w zakresie druków zwartych. w: Piśmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne. Tom 2. Warszawa: Biblioteka Narodowa 1992, s. 336-337: […] „legenda bibliograficzna”, głosząca, iż pierwsza książka literacka ukazała się w drugim obiegu już w 1976 r. (był to jakoby „Folwark zwierzęcy” George’a Orwella, wydany przez niezależne środowisko lubelskie „Spotkania”), jak dotąd nie znalazła potwierdzenia (u samego „źródła” zdania na ten temat są podzielone; do chwili obecnej nie znaleziono też publikacji, która potwierdziłaby powyższą informację) […] [sesja naukowa w XII 1990 r.];
– Janusz Krupski w: Słowo jak dynamit. Karta 2006 nr 49, s. 86: […] Pierwszą naszą próbą było wydanie wiosną 1976 Folwarku zwierzęcego Orwella – parę egzemplarzy, chyba żaden się nie zachował. To była taka wprawka; Bożena Balicka[-Miśkiewicz] przepisywała, chyba u ojca Ludwika Wiśniewskiego. Wyszło bardzo źle, bo nie umieliśmy tego robić – było mało czytelne, pozamazywane. […];
– wg wspomnień z 2009 r. opublikowanych w lubelskiej Gazecie Wyborczej niezbyt udaną próbę druku na powielaczu spirytusowym podjęli w połowie 1976 r. Janusz Krupski wraz z Anną Samolińską i Magdą Górską w mieszkaniu tego pierwszego. Jakość druku była fatalna;
– ze wspomnień o Januszu Krupskim opublikowanych w kwietniu 2010 r. [Jacek Kowalski: Pasażer lotu 101. Duży Format, nr 15/874, 15.IV.2010, s. 10-12 (dod. do Gazety Wyborczej, 2010, nr 88)]: […] Wbrew wszystkim postanawiają drukować. Najpierw „Folwark zwierzęcy” Orwella. Kilkanaście sztuk, żeby nauczyć się obsługi. Druk jest nieczytelny, całość nadaje się do kosza […];
– wspomnienia Janusza Krupskiego opublikowane w 2011 r. [Scriptores. 2011, nr 38, s. 47] nie wyjaśniają sprawy;
– ze wspomnień Piotra Jeglińskiego [Scriptores. 2011, nr 39, s. 67, przypis 35]: Według relacji osób powielających Folwark była to tylko próba nauczenia się tej formy druku, która nie weszła do obrotu kolporterskiego;
– zapewne z powodu kiepskiej jakości druku powstałe wtedy egzemplarze nie przetrwały, jeżeli w ogóle w jakikolwiek sposób zostały rozkolportowane. O fakcie kolportażu tego nakładu nikt nigdy nie wspominał.
KS-5184*[wg MJ*] – op
Orwell George Folwark Zwierzęcy Warszawa Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa 1979 m-ws.plOrwell George Folwark Zwierzęcy Warszawa Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa 1979 m-ws.pl
Orwell George Folwark Zwierzęcy Warszawa Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa 1979 m-ws.pl
 opis książki Orwell George: Folwark Zwierzęcy.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1979.
A6, okł.kart., 104 s., off. z oryg.
Odległość na okł. od góry pierwszej litery „G” w imieniu „George” do dołu pierwszej litery „z” w słowie „zwierzęcy”: 117,6 mm. Druk.: Wolna Wałkowo-Bębnowa Drukarnia Polowa im. J.P. Warszawa, luty 1979. Nr zlec. 9/79. Tłumaczenie z ang. Teresa Jeleńska. Przedruk z wyd.: Londyn: Odnowa 1974. [Autorem ilustracji na okł. oraz 9 ilustracji wewnątrz jest Andrzej Krauze].
CD-1620, BN-4149, Ka-1820(AO VI/2809), HN-000499087, KS-5186, BJ-3432, FC-8338, ST15-3400, Nukat-2172134 – MM
Orwell George Folwark Zwierzęcy Warszawa Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa 1979 m-ws.plOrwell George Folwark Zwierzęcy Warszawa Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa 1979 m-ws.pl
Orwell George Folwark Zwierzęcy Warszawa Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa 1979 m-ws.pl
 opis książki Orwell George: Folwark Zwierzęcy.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1979.
A6, okł.kart., 104 s., off. z oryg.
Nieco powiększona klisza okładki. Odległość od góry pierwszej litery „G” w imieniu „George” do dołu pierwszej litery „z” w słowie „zwierzęcy”: 118,8 mm. Dookoła słów na okładce widoczne obramowania - granice klisz składających się na matrycę okładki. Druk.: Wolna Wałkowo-Bębnowa Drukarnia Polowa im. J.P. Warszawa, luty 1979. Nr zlec. 9/79. Tłumaczenie z ang. Teresa Jeleńska. Przedruk z wyd.: Londyn: Odnowa 1974. [Autorem ilustracji na okł. oraz 9 ilustracji wewnątrz jest Andrzej Krauze].
– MM
 opis książki Orwell George: Folwark Zwierzęcy.
B.m. [Wrocław]: Wydawnictwo Studenckiego Komitetu Solidarności, b.r. [1979].
A4, 94 s. [=25] s., druk dwułam.
Ka-1829(AO VI/4970 [Kraków]), KS-5185[wg MJ*] – op
Orwell George Folwark Zwierzęcy Kraków Wydawnictwo Po prostu bis przy współpracy Wydawnictwa im. Konstytucji 3-go maja 1981 m-ws.plOrwell George Folwark Zwierzęcy Kraków Wydawnictwo Po prostu bis przy współpracy Wydawnictwa im. Konstytucji 3-go maja 1981 m-ws.pl
 opis książki Orwell George: Folwark Zwierzęcy.
Kraków: Wydawnictwo Po prostu bis przy współpracy Wydawnictwa im. Konstytucji 3-go maja, luty 1981.
A5, okł.kart., [2],53 s., off. z masz., [c. 60 zł].
Pozycja; 1.
Tytuł okł. Tłumaczenie z ang. Teresa Jeleńska. Przedruk z wyd.: Londyn: Odnowa 1974.
CD-1621, BK-485, BN-4143, Ka-1825(AO VI/2813), KS-5190*[wg CD], BJ-3433, FC-8339, ECS-02859, ST15-3401, Nukat-764372 – MM
Orwell George Folwark Zwierzęcy Poznań Wprost Wydawnictwo Niezależnego Zrzeszenia Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 1981 NZS m-ws.plOrwell George Folwark Zwierzęcy Poznań Wprost Wydawnictwo Niezależnego Zrzeszenia Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 1981 NZS m-ws.pl
 opis książki Orwell George: Folwark Zwierzęcy.
Poznań: Wprost Wydawnictwo Niezależnego Zrzeszenia Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, [19]81.
A5, okł.kart., 45,[3] s., off. z masz., (c. 60-[65] zł).
Jako posłowie fragment wstępu Macieja Brońskiego [pseud. – właśc. Wojciech Skalmowski] do książki pt. „1984” Georga’a Orwella, Biblioteka „Kultury”, tom 308, wydanie trzecie, Paryż 1979.
Ka-1827(AO VI/2812), KS-5191, BJ-3434, FC-8340, ST15-3402 – MM
Orwell George: Folwark Zwierzęcy. Szczecin: Akademicka Agencja Wydawnicza; Nowa, [19]’81. Rysunek świni przy kole sterowym m-ws.plOrwell George: Folwark Zwierzęcy. Szczecin: Akademicka Agencja Wydawnicza; Nowa, [19]’81. Rysunek świni przy kole sterowym m-ws.pl
 opis książki Orwell George: Folwark Zwierzęcy.
Szczecin: Akademicka Agencja Wydawnicza; Nowa, [19]’81.
A5, okł.kart., [3],44,[1] s., off. z masz.
Tłumaczenie z ang. Teresa Jeleńska. Przedruk z wyd.: Londyn: Odnowa 1974.
BN-4146*[wg MBPŁ], BaBN, Ka-1828(AO VI/2826), KS-5192, BJ-3435, FC- 8341, ECS-01866, ST15-3403, Nukat-1709561 – MM
Orwell George: Folwark Zwierzęcy. Toruń: Rota 80, 1981. - m-ws.pl
 ▬ Orwell George: Folwark Zwierzęcy.
Toruń: Rota, 80 b.r. [1981].
A6, off. z masz.
Wydawane jako wkładka do pisma Rota 80. Wydano s. [2],1-2[wkładka do nr 2] oraz s. 3-10[wkładka do nr 3]. Więcej numerów pisma nie wydano.
KS-5193 – uw – MM
Orwell George: Folwark Zwierzęcy. Warszawa: BLH Biblioteka Literacka i Historyczna, 1981. Na okładce świnia w płaszczu trzymająca ręce w kieszeniach m-ws.plOrwell George: Folwark Zwierzęcy. Warszawa: BLH Biblioteka Literacka i Historyczna, 1981. Na okładce świnia w płaszczu trzymająca ręce w kieszeniach m-ws.pl
 opis książki Orwell George: Folwark Zwierzęcy.
Warszawa: BLH Biblioteka Literacka i Historyczna, 1981.
A6, okł.kart., [2],XII,[4],5-94,[2] s., off. z masz. i oryg., [c. 70 zł].
Biblioteka Literacka i Historyczna.
Tłumaczenie z ang. Teresa Jeleńska. Przedruk z wyd.: Londyn: Odnowa 1974. Na s. I-XII: H. Lewis Allways [pseud. - właśc. Bartłomiej Zborski]: Mały przewodnik po „Folwarku zwierzęcym”.
CD-1622, BN-4147, KS-5197*[wg CD], Ka-4481(AO VI/2808) – MM
Orwell George: Folwark Zwierzęcy. Warszawa: Wydawnictwo Zbliżenia, sierpień 1981 m-ws.plOrwell George: Folwark Zwierzęcy. Warszawa: Wydawnictwo Zbliżenia, sierpień 1981 m-ws.pl
 opis książki Orwell George: Folwark Zwierzęcy.
Warszawa: Wydawnictwo Zbliżenia, sierpień 1981.
A6, okł.kart., [2],5-94,[1] s., off. z oryg.
Tłumaczenie z ang. Teresa Jeleńska. Przedruk z wyd.: Londyn: Odnowa 1974. Dane wydawnicze na okł. są bardzo słabo widoczne, gdyż drukowane są ciemnym brunatnożółtym kolorem na ciemnym brudnoszarym i łatwo mechacącym się kartonie.
CD-1623, BN-4156, KS-5198*[wg CD], Ka-4388(AO VI/2806) – MM
Orwell George: Folwark Zwierzęcy. [Wrocław]: Kooperatywa Wydawnicza Wyzwolenie [1981] A4
 opis książki Orwell George: Folwark Zwierzęcy.
B.m. [Wrocław]: Kooperatywa Wydawnicza Wyzwolenie, b.r. [1981].
A4, okł.kart., [2],41,[1] s., powiel., c. 40 zł.
Tytuł okł. Na dwóch pierwszych stronach i ostatniej są ilustracje drukowane offsetem.
KS-5194*[wg MJ*], BJ-3436, FC-8342, Nukat-2158795[Oss] – MM
Orwell George: Folwark Zwierzęcy. bbb. Pies w garniturze, ręce w kieszeniach, na brzuchu: Londyn 1974 Odnowa - brązowy b.r. [1981] m-ws.plOrwell George: Folwark Zwierzęcy. bbb. Pies w garniturze, ręce w kieszeniach, na brzuchu: Londyn 1974 Odnowa - brązowy b.r. [1981] m-ws.pl
okładkastrona tytułowa
 opis książki Orwell George: Folwark Zwierzęcy.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A6, okł.kart., [2],5-94,[1] s., off. z oryg.
Na okł. oraz s. tytułowej pies w garniturze z rękoma w kieszeniach z nadrukiem na brzuchu „Londyn 1974 Odnowa”. Druk na okł. w kolorze czerwonobrązowym. Broszura ma prawidłową kolejność stron, m.in. w środku pojedynczej składki są strony: 50 i 51. S. redakcyjna na s. [2]. [Tłumaczenie z ang. Teresa Jeleńska]. Przedruk z wyd.: Londyn: Odnowa 1974.
– MM
Orwell George: Folwark Zwierzęcy. bbb. Pies w garniturze, ręce w kieszeniach, na brzuchu: Londyn 1974 Odnowa - czerwony b.r. [1981] m-ws.pl
 opis książki Orwell George: Folwark Zwierzęcy.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A6, okł.kart., 5-94,[3] s., off. z oryg.
Tytuł okł. Na okł. pies w garniturze z rękoma w kieszeniach z nadrukiem na brzuchu „Londyn 1974 Odnowa”. Druk na okł. w kolorze jasnoczerwonym. Zamienione miejscami są s. 53 i 56, w środku pojedynczej składki są strony: 52 i 56. Strona redakcyjna na s. [97]. [Tłumaczenie z ang. Teresa Jeleńska]. Przedruk z wyd.: Londyn: Odnowa 1974.
Ka-1833, {BJ-3437, FC-8343 [w opisie kolor: sepia, na ilustracji: czerwony]}, ECS-01579, Nukat-754472 – MM
Orwell George: Folwark Zwierzęcy. bbb. Pies w garniturze, ręce w kieszeniach, na brzuchu: Londyn 1974 Odnowa - zielony b.r. [1981] m-ws.pl
 opis książki Orwell George: Folwark Zwierzęcy.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A6, okł.kart., 5-94,[3] s., off. z oryg.
Tytuł okł. Na okł. pies w garniturze z rękoma w kieszeniach z nadrukiem na brzuchu „Londyn 1974 Odnowa”. Druk na okł. w kolorze zielonym. Broszura ma prawidłową kolejność stron, m.in. w środku pojedynczej składki są strony: 52 i 53. S. redakcyjna na s. [97]. [Tłumaczenie z ang. Teresa Jeleńska]. Przedruk z wyd.: Londyn: Odnowa 1974.
BN-4151 – MM
Orwell George: Folwark Zwierzęcy. A5, 95 s., okł. kopia strony tytuł. wydania londyńskiego FC
wg egz. FC-8345
 opis książki Orwell George: Folwark Zwierzęcy.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A5, 95 s., off. z oryg. [s. 95 – off. z masz.].
Okł. jest kopią strony tytułowej wydania londyńskiego. Tłumaczenie z ang. Teresa Jeleńska. Przedruk z wyd.: Londyn: Odnowa 1974.
BJ-3439, FC-8345 – op
 opis książki Orwell George: Folwark Zwierzęcy.
[Jelenia Góra: Karkonoskie Towarzystwo Wydawnicze, 1981].
Nakład ok. 1000 egz.
S80-89-t6 s. 499, encysol.pl/wiki/Karkonoskie_Towarzystwo_Wydawnicze [dostęp 20190620] – op
Orwell George Folwark Zwierzęcy Warszawa Wydawnictwo Głos 1983 rysunek świni opartej o ścianę przy szlabanie drukowany brązowym kolorem na białym kartonie małe okrągłe logo wydawnictwa m-ws.plOrwell George Folwark Zwierzęcy Warszawa Wydawnictwo Głos 1983 rysunek świni opartej o ścianę przy szlabanie drukowany brązowym kolorem na białym kartonie małe okrągłe logo wydawnictwa m-ws.pl
 opis książki Orwell George: Folwark Zwierzęcy.
Warszawa: Wydawnictwo Głos, 1983.
A6, okł.kart., [4],5-94,[1] s., off. z oryg., c. 110 zł.
Tytuł okł., dwie pierwsze kartki czyste. Na okł. rysunek świni opartej o ścianę przy szlabanie drukowany brązowym kolorem na białym kartonie. Na I s. okł. małe okrągłe logo wydawnictwa. Wysokość druku na przodzie okł.: 96 mm. Na IV s. okł. wykaz książek wydawnictwa. [Tłumaczenie z ang. Teresa Jeleńska. Przedruk z wyd.: Londyn: Odnowa 1974].
K-2639, G-83/395, CD-1625, J-2546, BN-4148*[wg MBPŁ], Ka-1822(AO VI/2804), KS-5208*[wg CD], BJ-3440, FC-8346 – MM [okł. wydrukowana na odwrocie okł. do książki: Józef Mackiewicz: Kontra. Warszawa: Głos 1981, są oczywiście egz. bez druku na odwrocie okł.]
Orwell George Folwark Zwierzęcy Warszawa Wydawnictwo Głos 1983 rysunek świni opartej o ścianę przy szlabanie wydrukowany w negatywie biały rysunek na ciemnobrązowym tle małe okrągłe logo wydawnictwa wykaz książek wydawnictwa wydrukowany wyjątkowo nieczytelnie m-ws.plOrwell George Folwark Zwierzęcy Warszawa Wydawnictwo Głos 1983 rysunek świni opartej o ścianę przy szlabanie wydrukowany w negatywie biały rysunek na ciemnobrązowym tle małe okrągłe logo wydawnictwa wykaz książek wydawnictwa wydrukowany wyjątkowo nieczytelnie m-ws.pl
Orwell George Folwark Zwierzęcy Warszawa Wydawnictwo Głos 1983 rysunek świni opartej o ścianę przy szlabanie wydrukowany w negatywie biały rysunek na ciemnobrązowym tle małe okrągłe logo wydawnictwa wykaz książek wydawnictwa wydrukowany wyjątkowo nieczytelnie m-ws.plOrwell George Folwark Zwierzęcy Warszawa Wydawnictwo Głos 1983 rysunek świni opartej o ścianę przy szlabanie wydrukowany w negatywie biały rysunek na ciemnobrązowym tle małe okrągłe logo wydawnictwa wykaz książek wydawnictwa wydrukowany wyjątkowo nieczytelnie m-ws.pl
 opis książki Orwell George: Folwark Zwierzęcy.
Warszawa: Wydawnictwo Głos, 1983.
A6, okł.kart., [4],5-94,[1] s., off. z oryg., c. 110 zł.
Tytuł okł., dwie pierwsze kartki czyste. Na okł. rysunek świni opartej o ścianę przy szlabanie wydrukowany w negatywie, biały rysunek na ciemnobrązowym tle [biała farba ma tendencję do łuszczenia się]. Na I s. okł. małe okrągłe logo wydawnictwa. Wysokość druku na przodzie okł.: 116 mm. Na IV s. okł. wykaz książek wydawnictwa wydrukowany wyjątkowo nieczytelnie. [Tłumaczenie z ang. Teresa Jeleńska. Przedruk z wyd.: Londyn: Odnowa 1974].
– MM
Drobne odmiany nietypowych kartonów okładek:
- gąbczasty karton pokryty łatwo łuszczącą się ciemnobrązową nieco błyszczącą farbą. - MM;
- gąbczasty karton zadrukowany kryjącą matową szarobrązową farbą, częściowo widać pod spodem czarną powierzchnię kartonu. - MM
Orwell George Folwark Zwierzęcy Wydawnictwo Głos 1983 rysunek świni opartej o ścianę przy szlabanie duże logo wydawnictwa m-ws.plOrwell George Folwark Zwierzęcy Wydawnictwo Głos 1983 rysunek świni opartej o ścianę przy szlabanie duże logo wydawnictwa m-ws.pl
 opis książki Orwell George: Folwark Zwierzęcy.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Głos, 1983.
A6, okł.kart., [4],5-94,[1] s., off. z oryg., [c. 110 zł].
Tytuł okł., dwie pierwsze kartki czyste. Na okł. rysunek świni opartej o ścianę przy szlabanie. Na IV s. okł. duże logo wydawnictwa. [Tłumaczenie z ang. Teresa Jeleńska. Przedruk z wyd.: Londyn: Odnowa 1974].
J-2547*[wg Pil-1928] – MM

 ▬ Orwell George: Folwark Zwierzęcy. B.m.: b.w., b.r. [1983]. A6, okł.kart., 94,[2] s., off. z oryg., [c. 200-220 zł]. Na okł. grupa zwierząt pod sztandarem z hasłem „Wszystkie zwierzęta…” [kopia okł. wyd. londyńskiego]. Tłumaczenie z ang. Teresa Jeleńska. Przedruk z wyd.: Londyn: Odnowa 1974.
K-2636, G-83/394, J-2545, BN-4152*[wg K], ECS-01865 – brak możliwości określenia odmiany wyd. – uw
Orwell George: Folwark Zwierzęcy. bbb, [1983]. A6. Na okładce grupa zwierząt pod sztandarem z hasłem „Wszystkie zwierzęta…” [kopia okł. wyd. londyńskiego] m-ws.pl
 opis książki Orwell George: Folwark Zwierzęcy.
B.m.: b.w., b.r. [1983].
A6, okł.kart., 94,[2] s., off. z oryg.
Karton okł. szaro-zółtawy. Papier zółtawy nieco gąbczasty. Masa egz. 53 g. Druk nieco przyszarzały z brudnych diapozytywów.
– MM
Orwell George: Folwark Zwierzęcy. bbb, [1983]. A6. Na okładce grupa zwierząt pod sztandarem z hasłem „Wszystkie zwierzęta…” [kopia okł. wyd. londyńskiego] m-ws.pl
 opis książki Orwell George: Folwark Zwierzęcy.
B.m.: b.w., b.r. [1983].
A6, okł.kart., 94,[2] s., off. z oryg., [c. 220 zł].
Karton okł. niebiesko-zielony. Papier biały dość zwarty. Masa egz. 64 g. Druk czyściejszy od edycji opisanej powyżej.
BJ-3438, FC-8344 – MM

Orwell George: Folwark Zwierzęcy. Londyn: Odnowa 1974, reprinted 1984. ISBN 0903705052 0-903705-05-2 m-ws.pl
 opis książki Orwell George: Folwark Zwierzęcy.
Londyn: Odnowa, 1974, reprinted 1984.
18 cm, 94,[2] s.
Na okł. grupa zwierząt pod sztandarem z hasłem „Wszystkie zwierzęta…”, nazwa autora w formie: George Orwell – pomiędzy słowami tytułu. Przełożyła z ang. Teresa Jeleńska. ISBN 0-903705-05-2. Reprinted by Biddles Ltd. Guildford and King’s Lynn.
– uw – MM
Orwell George: Folwark Zwierzęcy. [Lublin, Radom: Aut82 1984]. A6. Na obwolucie rysunek twarzy z wędzidłem w ustach i oczami zasłoniętymi tytułem m-ws.plOrwell George: Folwark Zwierzęcy. [Lublin, Radom: Aut82 1984]. A6. Na obwolucie rysunek twarzy z wędzidłem w ustach i oczami zasłoniętymi tytułem m-ws.pl
obwolutastrona tytułowa
 opis książki Orwell George: Folwark Zwierzęcy.
B.m. [Lublin, Radom]: b.w. [Aut82], b.r. [1984].
A6, okł.kart., obw., [2],5-94,[2] s., off. z oryg., [c. 150-160 zł].
Na obw. rysunek twarzy z wędzidłem w ustach i oczami zasłoniętymi tytułem. Okł. niezadrukowana. Tłumaczenie [z ang.] Teresa Jeleńska. Przedruk z wyd.: Londyn: Odnowa 1974. Wydano anonimowo przez lubelskie wydawnictwo Aut82 pod szefostwem Arkadiusza Kutkowskiego. Drukowano na dojściu w radomskiej drukarni spółdzielni „Opakowanie”. Część nakładu mogła być kolportowana bez obw. i do takich egzemplarzy może odnosić się część opisów bibliograficznych.
K-2635, G-84/354*[wg SK-6], G-84/355*[wg SZ-7], CD-1627, CJ-1745*=J-2548*, J-2549*, BN-4145*[wg J*]=BN-4150{[1981]}, KS-5212*[wg CD], BJ-3441, FC-8347, Ka-3441[bez obw.], Nukat-754427 – MM
Orwell George: Folwark Zwierzęcy. Poznań: Biblioteka Wydawnictwa Veto 1984 m-ws.plOrwell George: Folwark Zwierzęcy. Poznań: Biblioteka Wydawnictwa Veto 1984 m-ws.pl
strona tytułowaokładka pisma
 opis książki Orwell George: Folwark Zwierzęcy.
Poznań: Biblioteka Wydawnictwa Veto, 1984.
A5 poz., 87 s., powiel.
Posiadany egzemplarz jest współoprawny z numerem 13 specjalnym pisma Veto. Na s. 88-90 jest fragment książki Arthura Koestlera: Ciemność w południe. Być może kolportowano również oddzielnie.
J-2550{87,[4] s. - Dod. do nr 13}, KS-5213, BNWC-3884 – MM
– właściwe ustawienie stron – MM
– zamienione s. 29 i 71 – MM
Orwell George: Folwark Zwierzęcy. Warszawa: Stop, lipiec 1984 m-ws.plOrwell George: Folwark Zwierzęcy. Warszawa: Stop, lipiec 1984 m-ws.pl
okładkastrona tytułowa
 opis książki Orwell George: Folwark Zwierzęcy.
Warszawa: Stop, lipiec 1984.
A6, okł.kart., [4],5-94,[2] s., stdr. z oryg., c. 130 zł.
Nazwa wydawcy jedynie na okł. [Tłumaczenie z ang. Teresa Jeleńska. Przedruk z wyd.: Londyn: Odnowa 1974]. Wg K: [2],94,[2] s.; wg G i J: 93,[1] s.
K-2638, G-84/352, CD-1628, J-2552, BN-4154, Ka-1823(AO VI/2805), KS-5215*[wg CD], FC-37994*, ECS-04699 – MM [egz. nieobcięty i nierozcięty]
Orwell George: Folwark Zwierzęcy. jak Stop 1984 bez okładki m-ws.pl
 opis książki Orwell George: Folwark Zwierzęcy.
W-wa: b.w., [19]84.
A6, [4],5-94,[2] s., stdr. z oryg., c. 130 zł.
Wydanie identyczne jak: Warszawa: Stop 1984, ale bez kartonowej okł., kolportowane z zamazaną ceną na s. [96] lub z dopisaną dopłatą. [Tłumaczenie z ang. Teresa Jeleńska. Przedruk z wyd.: Londyn: Odnowa 1974]. BN* podaje: [19]83, c. 160 zł, K podaje: c. 130 + 30 zł, drugi opis J związany jest z błędnym zapisem Pil.
K-2637, G-84/353, CD-1629, J-2551=J-2542*[wg Pil-1933], BN-4153*[wg K], BaBN, Ka-1824(AO VI/2810), KS-5214*[wg CD], FC-37995* – MM [cena zamazana, egz. nieobcięty i nierozcięty]
 ▬ Orwell George: Folwark Zwierzęcy. B.m. [Lublin]: b.w., b.r. [1984]. A6, 3-132,[2] s., off. z oryg. [niemożliwe: off. z oryg. i paginacja 132 s.]. Tłumaczenie z ang. Teresa Jeleńska. Przedruk z wyd.: Londyn: Odnowa 1974. Prawdopodobnie opis błędny, gdyż w BŚ jedyny odpowiadający opis to: {[Lublin: b.w., 1984], A6, [2],5-94,[1] s.}. BN-4144*[wg BŚ] – uw
 • Orwell George: Folwark Zwierzęcy.
  B.m. [Kraków]: Oficyna Literacka 1985.
  A4, opr. tw., [2],5-48 s., [10] k. ilustr., [2] s., off. z masz., [c. 1100 zł].
  Przełożyła Teresa Jeleńska. Ilustrował Jan Lebenstein. Ilustracje wydrukowane ładną rotograwiurą wklejone są na osobne karty. Istnieją dwie wersje nakładu różniące się miejscem tablic z ilustracjami: w tekście i na końcu tomu.
  Rec.: Lektor: Wolne słowo. Tygodnik Mazowsze 1985 nr 129 s. 2; Wybór 1985 nr 5 s.4.
  K-2634, G-85/288, CD-1630, BK-486, J-2554, BN-4142, Ka-1831, Hoo99/191, KS-5219*[wg CD, MJ], BJ-3442, KJ-502 - MM [odmiany:
  - 1. - tablice oprawione po s. 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42 i 46;
  - - 2a. - tablice zebrane w końcu tomu umieszczone są na białym kartonie;
  - - 2b. - tablice zebrane w końcu tomu umieszczone są na czarnym kartonie, czarne są również wyklejki]
Orwell George: Folwark Zwierzęcy. Wrocław: Akademia Sztuk Wszelakich 1985 m-ws.plOrwell George: Folwark Zwierzęcy. Wrocław: Akademia Sztuk Wszelakich 1985 m-ws.pl
 opis książki Orwell George: Folwark Zwierzęcy.
Wrocław: Akademia Sztuk Wszelakich, 1985.
A5, okł.kart., 75 s., off. z masz., c. 170 zł.
Tłumaczenie z ang. Teresa Jeleńska.
K-2640, G-85/290, CD-1632, J-2556, BN-4157, Ka-1826(AO VI/2827), HN-000510262, KS-5220*[wg MJ], BJ-3444, FC-8350 – MM
Orwell George: Folwark Zwierzęcy. [Warszawa]: Wydawnictwo Wolność [1985] m-ws.plOrwell George: Folwark Zwierzęcy. [Warszawa]: Wydawnictwo Wolność [1985] m-ws.pl
 opis książki Orwell George: Folwark Zwierzęcy.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Wolność, b.r. [1985].
A6, okł.kart., 83,[1] s., off. z masz., c. 120 zł.
Tłumaczenie z ang. Teresa Jeleńska. Przedruk z wyd.: Londyn: Odnowa 1974.
K-2641, G-85/289, CD-1631, J-2555, BN-4155, KS-5221*[wg CD], BJ-3443, FC-8349 – MM
 opis książki Orwell George: Folwark Zwierzęcy.
B.m.: Wolność, b.r.
A4, 83,[1] s.
Ka-1821(AO VI/2803) – op
 opis książki Orwell George: Folwark Zwierzęcy.
B.m.: b.w., b.r. [1985].
A6, 104 s., off. z masz., [c. 200 zł].
[Rys. A. Krauze]. Przedruk z wyd.: Warszawa: Nowa 1979.
J-2553*[wg Pil-1946], KS-5218*[wg MJ*] – op
Orwell George: Folwark Zwierzęcy. bbb [1986-1988]. A6. Okładka oraz s. tytułowa są kopią s. tytułowej wydania Londyn Odnowa 1974 m-ws.pl
 opis książki Orwell George: Folwark Zwierzęcy.
B.m.: b.w., b.r. [1986-1988].
A6, okł.kart., [4],5-94,[2] s., off. z oryg., [c. 220 zł].
Okł. oraz s. tytułowa są kopią strony tytułowej wyd. londyńskiego. Tłumaczenie z ang. Teresa Jeleńska. Przedruk z wyd.: Londyn: Odnowa 1974.
– MM
 ▬ Opisy nie pozwalające nawet w przybliżeniu zidentyfikować wydania.
G-82/186*, CD-1624, CD-1626, KS-5195*[wg CD], KS-5196*[wg MJ], KS-5207*[wg CD], KS-5211*[wg MJ*] – uw
 • Orwell George: Folwark Zwierzęcy.
  - w: Konfrontacje. 1988 nr 1-12; 1989 nr 1. - Przekład: Bartłomiej Zborski.
  - uw
 • Orwell George: Folwark Zwierzęcy.
  Warszawa: Wydawnictwo Alfa, 1988.
  Przekład: Bartłomiej Zborski. Posłowie: Wacław Sadkowski. ISBN 83-7001-244-2. Sygn. cenzora: U-20. Wydanie to okazało się zapewne w ostatnich dniach roku 1988.
  Pierwsze oficjalne recenzje: Maciej Łętowski: Ład 1989 nr 1 s. 14; Krzysztof Mętrak: Express Wieczorny 1989 nr 20 s. 5; Bohdan Knichowiecki: Trybuna Robotnicza 1989 nr 23 s. 5; Danuta Grabowicz: Gazeta Młodych 1989 nr 8 s. 15; Stanisław Reyman: Wieczór Wybrzeża 1989 nr 35 s. 5; Maciej Parowski: Fantastyka 1989 nr 3 s. 59.
  - uw - MM
 • Orwell George: Folwark Zwierzęcy. Wyd. 2 poprawione i rozszerzone.
  Kraków: Oficyna Literacka, 1990.
  31 cm, 92,[4] s., [10] k. tabl.
  Tłumaczenie z angielskiego Teresa Jeleńska. W ramach stron numerowanych zamieszczono 12 czarno-białych reprodukcji litografii Jana Lebensteina, na końcu tomu 10 barwnych reprodukcji. ISBN 83-85158-02-2.
  - uw - MM
 • Orwell George: Folwark Zwierzęcy.
  Kraków: Oficyna Literacka, 1993.
  21 cm, 79,[1] s.
  Tłumaczenie z angielskiego Teresa Jeleńska. Ilustracja na okładce: Jan Lebenstein. ISBN 83-85158-70-7.
  - uw - MM
 • Orwell George: Folwark Zwierzęcy. Komiks wg Orwella.
  B.m. [Warszawa]: Gilosz & Azyl, [19]’85.
  A5 poz., okł., 31,[1] s., off., c. 120 zł.
  Autor rysunków: Gilosz [pseud.]. Azyl jest nazwą wydawnictwa [tj. Słowo wg BN].
  K-2642, G-85/75, CD-1633, J-737, BN-1168, Ka-1832(AO VI/0797), HN-000509146, KS-5227[wg CD*], (BJ-0942, FC-10712) [papier biały cienki prześwitujący], (BJ-0943, FC-10713) [papier szarawy nieprześwitujący], Br-0603, ECS-02231 - MM [papier szarawy nieprześwitujący, egz. nierozcięty – zachowane pełne arkusze drukarskie]
 • Orwell George: Folwark Zwierzęcy. Według Orwella opracowali i narysowali Maciek Biały [pseud.] i Karol Blue [pseud.].
  B.m. [Warszawa]: Rekontra, b.r. [1985].
  A4, okł.kart., 44 s., off. z rys., c. 450 zł.
  K-2643, G-85/76, CD-1634, J-738, BN-5500, Ka-1830, KS-5226, BJ-4551, Br-0602 - MM
 • Orwell George: Folwark Zwierzęcy. Według Georga Orwella. Opracowanie i rysunki: Maciek Biały [pseud.] i Karol Blue [pseud.].
  Warszawa: Wydawnictwo Epoka, 1989.
  Biblioteka Tygodnika Demokratycznego; Tomik 8.
  Cenzura A-75.
  - uw - MM
 • Orwell George: Gdy wspominam wojnę hiszpańską. Przekład anonimowy za: The collected essays, journalism, and letters of George Orwell, vol. I-IV. Penguin Books 1971. Tytuł oryg.: Looking back on the Spanish War.
  - w: Krytyka. 1985 nr 19/20 s. 271-283;
  - inne tłumaczenia pt.: Wspominając wojnę w Hiszpanii; Wspomnienia z wojny hiszpańskiej; Wspomnienie z wojny w Hiszpanii.
  - uw
 • Orwell George: Gradualizm katastroficzny. Tłumaczyła Anna Husarska za: The collected essays, journalism, and letters of George Orwell, vol. I-IV. London: Secker &Warburg 1968 [pierwodruk ang.: Catastrophic Gradualism. Common Wealth Review, listopad 1945; Politics, wrzesień 1946].
  - w: Aneks. 1974 nr 6 s. 36-41;
  - w: Orwell George: Eseje. Odnowa [1981], s. 17-20;
  - w: Orwell George: Eseje. Wybór. Londyn: Puls 1985, s. 154-157 oraz: Orwell George: Eseje. Panaceum [1987], s. 154-157.
  - uw
 • Orwell George: I ślepy by dostrzegł. Wybór esejów i felietonów.
  Kraków: Krajowa Agencja Wydawnica, 1989.
  Sygnatura cenzora L-12/2718. ISBN 83-03-03075-2.
  - uw - MM
 • Orwell George: I ślepy by spostrzegł. Przełożył H. Lewis Allways [pseud. - właśc. Bartłomiej Zborski] za: The collected essays, journalism, and letters of George Orwell, vol. I-IV. Penguin Books 1971 [pierwodruk ang.: Tribune, 22 marzec 1946].
  - w: Orwell George: „I ślepy by spostrzegł”. Wybór esejów i felietonów. Warszawa: BHiL Biblioteka Historyczna i Literacka, 1981, s. 107-114.
  - uw
 • Orwell George: „I ślepy by spostrzegł”. Wybór esejów i felietonów.
  Warszawa: BHiL Biblioteka Historyczna i Literacka, 1981.
  A6, okł.kart., 120 s., off. z masz.
  Biblioteka Historyczna i Literacka.
  Z angielskiego przełożył H. Lewis Allways [pseud. - właśc. Bartłomiej Zborski] za: The collected essays, journalism, and letters of George Orwell, vol. I-IV. Penguin Books 1971. Zawiera teksty: Od tłumacza - i teksty Orwella: O sobie; Etyka na opak wywrócona [pierwodruk ang.: Polemic, maj 1946, nr 3]; Ku jedności europejskiej [pierwodruk ang.: Partisan Review, lipiec-sierpień 1947]; Powstanie i krytycy [pierwodruk ang.: As I Please. Tribune, 1 września 1944]; Prawdę tworzą zwycięzcy [pierwodruk ang.: As I Please. Tribune, 4 luty 1944]; Ziemia jest płaska [pierwodruk ang.: As I Please. Tribune, 27 grudzień 1946]; Notatki w drodze [pierwodruk ang.: Time and Tide, 6 kwiecień 1940]; Co to jest faszyzm? [pierwodruk ang.: As I Please. Tribune, 24 marzec 1944]; Jak grochem o ścianę [pierwodruk ang.: As I Please. Tribune, 19 maj 1944]; Szesnastu Polaków przez sądem moskiewskim [nieopublikowany list do redaktora Tribune, 26/?/ czerwiec 1945]; Rozważania o Gandhim [pierwodruk ang.: Partisan Review, styczeń 1949]; I ślepy by spostrzegł [pierwodruk ang.: Tribune, 22 marzec 1946]; Krótkie kalendarium życia i twórczości.
  CD-1635, BN-4158, Ka-3997, KS-5199*[wg CD], BJ-3445, ECS-00805, Nukat-1613357 - MM [podniszczony]
 • Orwell George: Jak grochem o ścianę. Przełożył H. Lewis Allways [pseud. - właśc. Bartłomiej Zborski] za: The collected essays, journalism, and letters of George Orwell, vol. I-IV. Penguin Books 1971 [pierwodruk ang.: As I Please. Tribune, 19 maj 1944].
  - w: Orwell George: „I ślepy by spostrzegł”. Wybór esejów i felietonów. Warszawa: BHiL Biblioteka Historyczna i Literacka, 1981, s. 81-83.
  - uw
 • Orwell George: Ku jedności europejskiej. Przełożył H. Lewis Allways [pseud. - właśc. Bartłomiej Zborski] za: The collected essays, journalism, and letters of George Orwell, vol. I-IV. Penguin Books 1971 [pierwodruk ang.: Partisan Review, lipiec-sierpień 1947].
  - w: Orwell George: „I ślepy by spostrzegł”. Wybór esejów i felietonów. Warszawa: BHiL Biblioteka Historyczna i Literacka, 1981, s. 32-44.
  - uw
 • Orwell George: Lear, Tołstoj i błazen. Tłumaczyła Anna Husarska za: The collected essays, journalism, and letters of George Orwell, vol. I-IV. London: Secker &Warburg 1968 [pierwodruk ang.: Polemic, nr 7, marzec 1947].
  - w: Orwell George: Eseje. Wybór. Londyn: Puls 1985, s. 230-243 oraz: Orwell George: Eseje. Panaceum [1987], s. 230-243;
  - w: Orwell George: Zabójcy słowa. Eseje. LOS 1986 s. 16-29.
  - uw
 • Orwell George: Lew i nosorożec. Anglia, twoja Anglia. Tłum. Teresa Jeleńska.
  - w: Kultura 1948 nr 4 s. 41-62;
  - w: Orwell George: Eseje. 3. Oficyna WE [1983], s. 15-36;
  - patrz również w innym tłumaczeniu: Orwell George: Anglia twoja Anglia.
  - uw
 • Orwell George: Literatura a lewica. Tłumaczyła Anna Husarska za: The collected essays, journalism, and letters of George Orwell, vol. I-IV. London: Secker &Warburg 1968 [pierwodruk ang.: Tribune, 4 czerwca 1943].
  - w: Orwell George: Eseje. Wybór. Londyn: Puls 1985, s. 83-85 oraz: Orwell George: Eseje. Panaceum [1987], s. 83-85;
  - w: Antyk 1988 nr 6 s. 31-32.
  - uw
 • Orwell George: Literatura w ustroju totalnym. Tłumaczyła Anna Husarska za. Tytuł oryg.: The prevention of literature. - patrz: Orwell George: Zabójcy słowa. [ten sam tekst] - uw
 • Orwell George: Notatki w drodze. Przełożył H. Lewis Allways [pseud. - właśc. Bartłomiej Zborski] za: The collected essays, journalism, and letters of George Orwell, vol. I-IV. Penguin Books 1971 [pierwodruk ang.: Time and Tide, 6 kwiecień 1940].
  - w: Orwell George: „I ślepy by spostrzegł”. Wybór esejów i felietonów. Warszawa: BHiL Biblioteka Historyczna i Literacka, 1981, s. 62-70.
  - uw
 • Orwell George: O sobie. Przełożył H. Lewis Allways [pseud. - właśc. Bartłomiej Zborski] za: The collected essays, journalism, and letters of George Orwell, vol. I-IV. Penguin Books 1971.
  - w: Orwell George: „I ślepy by spostrzegł”. Wybór esejów i felietonów. Warszawa: BHiL Biblioteka Historyczna i Literacka, 1981, s. 13-19.
  - uw
 • Orwell George: Pisarze i Lewiatan. Tłumaczyła Anna Husarska za: The collected essays, journalism, and letters of George Orwell, vol. I-IV. London: Secker &Warburg 1968.
  - w: Aneks. 1974 nr 6 s. 70-79;
  - w: Orwell George: Eseje. Odnowa [1981], s. 34-38;
  - w: Orwell George: Eseje. Wybór. Londyn: Puls 1985, s. 282-288 oraz: Orwell George: Eseje. Panaceum [1987], s. 282-288.
  - uw
 • Orwell George: Pisarze i Lewiatan. Zabójcy słowa.
  Kraków: K - Krakowska Oficyna Studentów 1979.
  A6, [3],6-34 s., stdr. z oryg.
  Przedruk obydwu esejów z: Aneks 1974 nr 6 s. 70-99. Wg BJ w części nakładu na IV s. okł.: znak kos zamykający książkę.
  CD-An-7, BK-487, BN-4159[wg BK], Ka-4135, KS-5187=KS-6429, BJ-3446 - op
 • Orwell George: Polityka a literatura. Rozważania nad Podróżami Guliwera. Tłumaczyła Anna Husarska za: The collected essays, journalism, and letters of George Orwell, vol. I-IV. London: Secker & Warburg 1968 [pierwodruk ang.: Polemic, nr 5, wrzesień-październik 1946].
  - w: Orwell George: Eseje. Wybór. Londyn: Puls 1985, s. 200-215 oraz: Orwell George: Eseje. Panaceum [1987], s. 200-215;
  - inne tłumaczenie pt.: Polityka a literatura: spojrzenie na „Podróże Gullivera”.
  - uw
 • Orwell George: Polityka a literatura: spojrzenie na „Podróże Gullivera”. Tłum. P.P. [krypt. - właśc. Piotr Pieńkowski]. [Pierwodruk ang.: Polemic, nr 5, wrzesień-październik 1946].
  - w: Arka. Kraków 1984 nr 8 s. 51-61;
  - inne tłumaczenie pt.: Polityka a literatura. Rozważania nad Podróżami Guliwera.
  - uw
 • Orwell George: Portret antysemity Jean-Paul Sartre’a (recenzja). Tłumaczyła Anna Husarska za: The collected essays, journalism, and letters of George Orwell, vol. I-IV. London: Secker & Warburg 1968 [pierwodruk ang.: Observer, 7 listopada 1948].
  - w: Orwell George: Eseje. Wybór. Londyn: Puls 1985, s. 288-289 oraz: Orwell George: Eseje. Panaceum [1987], s. 288-289;
  - inne tłumaczenie pt.: Recenzja z „Portrait of the Antisemite” by Jean-Paul Sartre.
  - uw
 • Orwell George: Powieszenie. Tekst datowany: sierpień 1931. Przełożył Adam Waksman [pseud. - właśc. Adam Szostkiewicz].
  - w: Arka. Kraków 1984 nr 8 s. 6-8;
  - inne tłumaczenie pt.: Wieszanie.
  - uw
 • Orwell George: Powstanie i krytycy. Przełożył H. Lewis Allways [pseud. - właśc. Bartłomiej Zborski] za: The collected essays, journalism, and letters of George Orwell, vol. I-IV. Penguin Books 1971 [pierwodruk ang.: As I Please. Tribune, 1 września 1944].
  - w: Orwell George: „I ślepy by spostrzegł”. Wybór esejów i felietonów. Warszawa: BHiL Biblioteka Historyczna i Literacka, 1981, s. 45-52.
  - uw
 • Orwell George: Prawdę tworzą zwycięzcy. Przełożył H. Lewis Allways [pseud. - właśc. Bartłomiej Zborski] za: The collected essays, journalism, and letters of George Orwell, vol. I-IV. Penguin Books 1971 [pierwodruk ang.: As I Please. Tribune, 4 luty 1944].
  - w: Orwell George: „I ślepy by spostrzegł”. Wybór esejów i felietonów. Warszawa: BHiL Biblioteka Historyczna i Literacka, 1981, s. 53-57.
  - uw
 • Orwell George: Privilegium fori: notatki o Salwadorze Dali [tłum. Roman Zimand].
  - w: Zimand Roman: Orwell i o nim. Warszawa: Przedświt 1985, s. 52-57;
  - uw
 • Orwell George: Raffles i panna Blandish. Tłum. Teresa Jeleńska.
  - w: Kultura 1948 nr 9/10 s. 48-58;
  - w: Orwell George: Eseje. 3. Oficyna WE [1983], s. 38-48.
  - uw
 • Orwell George: Recenzja z „Portrait of the Antisemite” by Jean-Paul Sartre [tłum. Roman Zimand].
  - w: Zimand Roman: Orwell i o nim. Warszawa: Przedświt 1985, s. 71-72;
  - inne tłumaczenie pt.: Portret antysemity Jean-Paul Sartre'a (recenzja).
  - uw
 • Orwell George: Refleksje nad Burnhamem. Tłumaczyła Anna Husarska za: The collected essays, journalism, and letters of George Orwell, vol. I-IV. London: Secker &Warburg 1968.
  - w: Aneks. 1974 nr 6 s. 42-60;
  - w: Orwell George: Eseje. Odnowa [1981], s. 20-29;
  - w: Orwell George: Eseje. Poznań: Głosy 1983, s. 1-15;
  - w: Orwell George: Eseje. Wybór. Londyn: Puls 1985, s. 186-197 oraz: Orwell George: Eseje. Panaceum [1987], s. 186-197.
  - inne tłumaczenie pt.: Burnham i rewolucja menadżerska.
  - uw
 • Orwell George: Refleksje o Gandhim. Tłum. P.P. [krypt. - właśc. Piotr Pieńkowski]. Tekst datowany: styczeń 1949.
  - w: Arka. Kraków 1984 nr 8 s. 68-72;
  - inne tłumaczenie pt.: Rozważania o Gandhim.
  - uw
 • Orwell George: 1984. Powieść.
  Paryż: Instytut Literacki 1953.
  22 cm [19 cm ?], 254 s.
  Biblioteka "Kultury"; Tom II.
  Wydawca: Libella. (impr. Richard) [D. L. 1757-53].
  - uw
 • Orwell George: 1984. Powieść.
  Paryż: Instytut Literacki 1953.
  22 cm, 254,[2] s.
  Biblioteka „Kultury”; Tom II.
  Część nakładu przeznaczona dla kraju. Szara sztywna okładka z reprodukcją sowieckiego plakatu propagandowego „Za mir” lub „Za rodinu” [wg: Iza Chruślińska: Była raz Kultura… Rozmowy z Zofią Hertz. Warszawa: Most 1994, s. 67-68].
  - uw
 • Orwell George: 1984. Powieść.
  Paryż: Instytut Literacki (1953) [ok. 1970].
  22 cm, 254 s.
  Biblioteka "Kultury"; Tom II.
  Réimprimé en Belgique.
  - uw
 • Orwell George: 1984. Powieść. Wyd. trzecie.
  Paryż: Instytut Literacki, 1979.
  22 cm, 303,[1] s.
  Biblioteka „Kultury”; Tom 308.
  Zawiera: M[aciej] Broński [pseud. – właśc. Wojciech Skalmowski]: George Orwell [przedmowa]. (Impr. 12 Septembre 1979, Richard).
  - uw - MM
 • Orwell George: Rok 1984.
  B.m.[Kraków]: b.w., b.r. [przed 1980].
  A4, 296,397-410 s., masz. dwustr., [c. 200 zł].
  Tłumaczył z angielskiego Juliusz Mieroszewski. Tekst spisany z nasłuchu RWE przez Andrzeja Kostrzewskiego ("Festukus").
  BJ-3448 - op
 • Orwell George: 1984.
  Warszawa: Wydawnictwo Głos grudzień 1980.
  A5, okł.kart., [5],3-254,[1] s., off. z oryg.
  Tłumaczył [z angielskiego] Juliusz Mieroszewski. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1953. Na IV s. okł. spis wydanych tytułów datowany: grudzień 1980.
  Rec.: M.S.: Własnymi rękami. Solidarność Gdańsk 1981 nr 15/45 s. 11; A.M. Biuletyn Wojenny 1982 nr 4 s. 1-3; /myślący/: Klimaty nowomowy. Afront Wrocław 1982 nr 1 s. 2-4; Leszek Nowak: Społeczeństwo orwellowskie. Próba analizy przy założeniu nie-Marksistowskiego materializmu historycznego. Veto [1984] nr 13 s. 33-57; Milowan Šimecka: Mój towarzysz Winston Smith. Veto [1984] nr 13 s. 33-57 [fragm. wstępu do samizdatowego wyd. powieści w Pradze w 1984 - tłum. z przedruku w Index on Censorship London, Febr. 1984]; Oskar: "1984" Orwell’a - czarna utopia czy czarna rzeczywistość?! Dokumenty i Analizy 1984 nr 11 s. 13-18; E.C.O. [krypt. - właśc. Jerzy Śleszyński]: Rok 1985. Tu, Teraz 1985 nr 38 s. 1,4,10; Tomasz Werny [pseud. - właśc. Andrzej Titkow]: Newspeak, 1985. Kultura Niezależna 1986 nr 20 s. 81-85; Gaj: "1984" Utopia i autobiografia. Antyk 1988 nr 6 s. 8-11; Zofia Pietrowna: Trzy zdrady Winstona Smitha. Antyk 1988 nr 6 s. 17-23; Ekla: "Rok 1984" - Krótkie studium patologii władzy. Antyk 1988 nr 6 s. 24-28; Swartz Richard: Zorganizowane wygodnictwo - życie pod groźbą represji /Szkic prowokujący/ [tłum. Marg. Klett]. Metrum 1988 nr 6 s. 41-49.
  CD-1636, BN-4165, Sup-831, Ka-3443, KS-5188[wg CD], BJ-3447[b.r.] - MM
 • Orwell George: Rok 1984.
  B.m. [Gdańsk]: Wydawnictwo Młoda Polska, b.r. [1981].
  A5, opr. miękka oklejona tworz. introl., [4],7-253,[2] s., off. z oryg., druk jednostr.
  Tłumaczył z angielskiego Juliusz Mieroszewski. [Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki]. Na s. [2]: Przedruk. Klisze ofsetowe przygotowano przy użyciu kserografu.
  Dun-131, S-186/445, BN-4161*[wg Kultura], Sup-832, KS-5200*[wg MJ] - MM
 • Orwell George: 1984.
  Kraków: Wydawnictwo Kos 1981.
  A5 poz., okł.kart., [1],7-33,[1],37-121,[1],125-229,[1],233-303,[4] łamów, druk dwułam., off. z oryg.
  Wybór pism; Tom I.
  Zawiera: M[aciej] Broński [pseud. - właśc. Wojciech Skalmowski]: George Orwell [przedmowa]. [Tłumaczył z angielskiego Juliusz Mieroszewski]. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1979. Projekt okładki: Mirosław Mąka [wg BJ]. Przestawiono łamy: 52-53 i 50-51.
  BK-488, BN-4162[wg BK], BaBN, Sup-844, Ka-1837, KS-5202 - MM
 • Orwell George: 1984.
  Kraków: Wydawnictwo Kos [przestemplowano na] ABC 1981.
  A5 poz., okł.kart., [1],7-33,[1],37-121,[1],125-229,[1],233-303,[4] łamów, druk dwułam., off. z oryg., [c. 170 zł].
  Wybór pism; Tom I.
  Zawiera: M[aciej] Broński [pseud. - właśc. Wojciech Skalmowski]: George Orwell [przedmowa]. [Tłumaczył z angielskiego Juliusz Mieroszewski]. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1979. Projekt okładki: Mirosław Mąka [wg BJ]. Przestawiono łamy: 52-53 i 50-51.
  CD-1644, BN-4174, KS-5201[wg MJ], BJ-3424 - MM
 • Orwell George: Rok 1984.
  Warszawa: Wydawnictwo Krąg 1982.
  A6, okł.kart., 254,[1] s., off. z oryg., c. 200 zł.
  Tłumaczył z angielskiego Juliusz Mieroszewski. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1953.
  K-2646, G-82/187, CD-1637, J-2557, BN-4166, Sup-833, Ka-1834, KS-5203[wg CD], BJ-3449 - MM
 • Orwell George: Rok 1984. [Łódź: Wydawnictwo "Solidarność Walcząca" 1982]. W-42*[wg Nike 1988 nr 2 s. 21], Sup-834*[wg W*] - uw{inf. [Pawła Lipskiego] w Nike błędna - ta pozycja nie ukazała się}
 • Orwell George: 1984. Powieść. Wydanie miniaturowe.
  Paryż: Instytut Literacki 1979 - druk 4.VII.1983.
  12 cm, 303,[1] s.
  - uw
 • Orwell George: Rok 1984.
  B.m. [Gdańsk]: Braterstwo, b.r. [1983-4].
  A6, okł.kart., 254,[1] s., off. z oryg., [c. 450-500 zł].
  Tłumaczył z angielskiego Juliusz Mieroszewski. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1953.
  K-2648, G-84/357, CD-1639, J-2558, BN-4160, Sup-837*[wg BN], Ka-1835, KS-5209*[wg CD, MJ], BJ-3451 - MM [z uwagi na zły klej, książka rozsypana, w składce s. 65-80 brak połowy stron, pozostałe są podwójnie]
 • Orwell George: Rok 1984.
  Warszawa: Wydawnictwo Liberta, 1984.
  A5, okł.kart. 254,[1] s., off. z oryg. i masz., c. 600 zł.
  [Tłumaczył z angielskiego Juliusz Mieroszewski. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1953]. Na s. 3-6: od wydawcy.
  G-84/358, CD-1640*[wg G], CJ-1746, J-2559, BN-4167, Sup-838, KS-5216*[wg MJ], BJ-3450 - MM
 • Orwell George: Rok 1984.
  Warszawa: Zbliżenia, 1984.
  A5, [3],8-254,[1] s., off. z oryg., c. 600 zł.
  Tytuł okł. Tłumaczył z angielskiego Juliusz Mieroszewski. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1953.
  K-2647, G-84/356, CD-1641*[wg G], J-2560, BN-4172, Sup-839, Ka-1836, KS-5217*[wg MJ] - op
 • Orwell Jerzy [George]: Rok 1984.
  Warszawa, Poznań: Officyna Liberałów, Głosy; Wolna Druk. im. A. Heydla, 1985.
  A5, okł.kart. kolor., 212 s., off. z masz., c. 360 zł (połowa ceny !).
  Tłumaczył z angielskiego Juliusz Mieroszewski. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1953. Na s. 209-212 zawiera: Janusz Korwin-Mikke: Bój o św. Jerzego. Na s. III okł. nalepka z ceną 850 zł. Blok książki spięty dwoma gwoździami pod okładką.
  K-2644(II), N-1801-3[trzy odmiany-wydania], BN-4169, Sup-841*[wg BN], Ka-3735, BJ-3452[214 s.] - MM
 • Orwell George: Rok 1984.
  Warszawa, Poznań: Officyna Liberałów, Głosy; Wolna Druk. im. A. Heydla, 1985.
  A5, 3-212 s., off., c. 360 zł (połowa ceny !).
  K-2644{[4],7-214 s.}, G-85/291[3-214 s.], CD-1642, J-2561, BN-4168, Sup-840, KS-5223*[wg MJ - 214 s.] - op
 • Orwell George: Rok 1984.
  Warszawa, Poznań: Officyna Liberałów, Głosy; Wolna Druk. im. A. Heydla, 1985.
  A5, 3-202 s., c. 360 zł (połowa ceny !).
  BN-4170, Sup-842*[wg BN] - op
 • Orwell Jerzy [George]: Rok 1984.
  Warszawa, Poznań: Officyna Liberałów, Głosy; Wolna Druk. im. A. Heydla, 1985.
  A5, okł.kart., 208 s., ksero z masz.
  Tłumaczył z angielskiego Juliusz Mieroszewski. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1953.
  K-2644(I), KS-5222*[wg KB] - MM
 • Orwell George: 1984.
  Siedlce: Wydawnictwo Metrum, 1987.
  A4, okł.kart., [2],71 s., druk dwułam., off. z oryg., [c. 450 zł].
  Tłumaczył z angielskiego Juliusz Mieroszewski. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1953.
  CD-1646, J-2564, BN-4175, Sup-848, KS-5231*[wg MJ], BJ-3426 - MM
 • Orwell George: 1984.
  B.m.[Warszawa]: b.w., b.r. [1985].
  A4, [3],8-254,[2] s., off.
  Tłumaczył z angielskiego Juliusz Mieroszewski. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1953.
  Sup-846 - op
 • Orwell George: Rok tysiąc dziewięćset osiemdziesiąty czwarty.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5 poz., 254,[1] s. {=[128] s.}
  Przedruk z wyd.: Paryż: IL 1953.
  Ka-4179 - op
 • Orwell George: 1984. Powieść.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł.kart. kolor., [9],8-254,[4] s., off. z oryg.
  Tłumaczył z angielskiego Juliusz Mieroszewski. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1953 (z przedruku drukowanego w Belgii). Na okładce tytuł w kolorze czerwonym. Okładka z kredowanego białego kartonu, dodane czyste kartki na początku i na końcu tomu.
  - MM
 • Orwell George: 1984. Powieść.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł.kart. kolor., 254,[2] s., off. z oryg.
  Tłumaczył z angielskiego Juliusz Mieroszewski. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1953 (z przedruku drukowanego w Belgii). Na okładce tytuł w kolorze czerwonym. Okładka z szarego kartonu, brak dodatkowych kartek.
  - MM
 • Orwell George: 1984. Powieść.
  B.m.: b.w., b.r.
  18 cm, okł.kart. kolor., 254,[2] s., off. z oryg.
  Tłumaczył z angielskiego Juliusz Mieroszewski. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1953 (z przedruku drukowanego w Belgii). Na okładce oraz na grzbiecie tytuł w kolorze czerwonym. Okładka z ładnego jasnoszarego kartonu, brak dodatkowych kartek. Bardzo ładny, czysty druk offsetowy.
  - op
 • Orwell George: 1984. Powieść.
  B.m.: b.w., b.r. [1985].
  A5, okł.kart., [3],8-254,[2] s., off. z oryg., [c. 760-780 zł].
  Tłumaczył z angielskiego Juliusz Mieroszewski. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1953 (z przedruku drukowanego w Belgii).
  BJ-3425, Ka-5068 - MM
 • Orwell George: 1984. Powieść.
  B.m.: b.w., b.r.
  17 cm, okł.kart., 254,[2] s., off. z oryg.
  Tłumaczył z angielskiego Juliusz Mieroszewski. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1953. Na s. [256] nota: Imprimerie Richard… Wysokość druku na okładce [od góry litery „G” do dołu litery „A”]: 127 mm. Litery na okładce drukowane kolorem czarnym, jasna siatka na szarym tle.
  - MM
 • Orwell George: 1984. Powieść.
  B.m.: b.w., b.r.
  17 cm, okł.kart., 253,[2] s., off. z oryg., [c. 600 zł].
  Tłumaczył z angielskiego Juliusz Mieroszewski. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1953. S. [256] czysta. Wysokość druku na okładce [od góry litery „G” do dołu litery „A”]: 123,5 mm. Litery na okładce i tło jasnej siatki drukowane kolorem czarnym.
  K-2645{253,[3] s.}, CD-1638, BN-4176=BN-4163*[wg J]=BN-4171*[wg K], Sup-845*[wg BN]=Sup-835*[wg J]=Sup-836, Ka-4777, KS-5210*[wg CD], BJ-3423 - MM
 • Opisy nie pozwalające zidentyfikować anonimowych wydań w formacie A5: K-2650, G-85/292, G-82/188*, G-82/189*, CD-1645, J-2563, BN-4164*[wg J]=BN-4177=BN-4178*[wg BUW], Sup-843*[wg J]=Sup-847*[wg BN], Ka-3442, Ka-4173, KS-5204*[wg MJ], KS-5224*[wg CD] - uw
 • Orwell George: Rok 1984. Wydanie pierwsze.
  Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988.
  21 cm, 218,[2] s.
  Przełożył [z angielskiego] Tomasz Mirkowicz. Posłowie wg artykułu Artura Sandauera: Prawo do prawdy. Polityka nr 8(1555) z 21 lutego 1987. ISBN 83-06-01806-0. Sygn. cenzora: U-68.
  - uw - MM
 • Orwell George: Rok 1984. Wydanie pierwsze, dodruk.
  Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988.
  21 cm, 218,[2] s.
  Przełożył [z angielskiego] Tomasz Mirkowicz. Posłowie wg artykułu Artura Sandauera: Prawo do prawdy. Polityka nr 8(1555) z 21 lutego 1987. ISBN 83-06-01806-0. Sygn. cenzora: U-68.
  - uw - MM
 • Orwell George: Rok 1984. Wydanie trzecie.
  Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989.
  21 cm, 218,[2] s.
  Przełożył [z angielskiego] Tomasz Mirkowicz. Posłowie wg artykułu Artura Sandauera: Prawo do prawdy. Polityka nr 8(1555) z 21 lutego 1987. ISBN 83-06-01806-0. Sygn. cenzora: U-70.
  - uw - MM
 • Orwell George: Rozważania o Gandhim. Przełożył H. Lewis Allways [pseud. - właśc. Bartłomiej Zborski] za: The collected essays, journalism, and letters of George Orwell, vol. I-IV. Penguin Books 1971 [pierwodruk ang.: Partisan Review, styczeń 1949].
  - w: Orwell George: „I ślepy by spostrzegł”. Wybór esejów i felietonów. Warszawa: BHiL Biblioteka Historyczna i Literacka, 1981, s. 89-106;
  - inne tłumaczenie pt.: Refleksje o Gandhim.
  - uw
 • Orwell George: Szesnastu Polaków przez sądem moskiewskim. Przełożył H. Lewis Allways [pseud. - właśc. Bartłomiej Zborski] za: The collected essays, journalism, and letters of George Orwell, vol. I-IV. Penguin Books 1971 [nieopublikowany list do redaktora Tribune, 26/?/ czerwiec 1945].
  - w: Orwell George: „I ślepy by spostrzegł”. Wybór esejów i felietonów. Warszawa: BHiL Biblioteka Historyczna i Literacka, 1981, s. 84-88.
  - uw
 • Orwell George: Środki zapobiegawcze w literaturze. Tłum. Teresa Jeleńska.
  - w: Kultura 1948 nr 5 s. 3-14;
  - w: Orwell George: Eseje. 3. Oficyna WE [1983], s. 3-14.
  - uw
 • Orwell George: Ty i bomba atomowa. Tłumaczyła Anna Husarska za: The collected essays, journalism, and letters of George Orwell, vol. I-IV. London: Secker & Warburg 1968 [pierwodruk ang.: Tribune, 19 października 1945].
  - w: Aneks. 1974 nr 6 s. 61-64;
  - w: Orwell George: Eseje. Odnowa [1981], s. 29-31;
  - w: Orwell George: Eseje. Wybór. Londyn: Puls 1985, s. 151-154 oraz: Orwell George: Eseje. Panaceum [1987], s. 151-154.
  - uw
 • Orwell George: Uwagi o nacjonalizmie. Tłumaczyła Anna Husarska za: The collected essays, journalism, and letters of George Orwell, vol. I-IV. London: Secker & Warburg 1968, tekst skrócony, datowany: 1945.
  - w: Aneks. 1974 nr 6 s. 13-35;
  - w: Orwell George: Eseje. Odnowa [1981], s. 5-16;
  - w: Orwell George: Eseje. Wybór. Londyn: Puls 1985, s. 126-140 oraz: Orwell George: Eseje. Panaceum [1987], s. 126-140.
  - uw
 • Orwell George: W brzuchu wieloryba. Tekst datowany: marzec 1940. Tłum. Wanda Stanisławska [pseud. - właśc. Jadwiga Piątkowska].
  - w: Arka. Kraków 1984 nr 8 s. 8-26;
  - patrz inne tłumaczenie pod tym samym tytułem.
  - uw
 • Orwell George: W brzuchu wieloryba. Tłumaczyła Anna Husarska za: The collected essays, journalism, and letters of George Orwell, vol. I-IV. London: Secker & Warburg 1968 [pierwodruk ang.: New directions in prose and poetry, 1940].
  - w: Orwell George: Eseje. Wybór. Londyn: Puls 1985, s. 31-51 oraz: Orwell George: Eseje. Panaceum [1987], s. 31-51.
  - patrz inne tłumaczenie pod tym samym tytułem.
  - uw
 • Orwell George: W hołdzie Katalonii.
  B.m.[Kraków]: Oficyna Literacka 1985.
  A6, okł.kart., [4],11-245 s., off. z masz., [c. 450-650 zł].
  Przekład [z angielskiego] Leszka Kuzaja. Tytuł oryg.: Homage to Catalonia. Boston: Beacon Press 1955. Na okładce: autor i tytuł.
  Rec.: W.K.: O "Hołdzie Katalonii" Orwella. Archipelag Berlin Zach. 1986 nr 10-11 (37-38) s. 35-38.
  K-2651, G-85/293, CD-1647, BK-489, J-2565, BN-4179, Ka-1838, KS-5225, BJ-3453, KJ-503*, ECS-02858, Nukat-211045 - MM
 • Orwell George: W hołdzie Katalonii.
  B.m.[Kraków]: Oficyna Literacka 1985.
  A6, okł.kart., [4],11-245 s., off. z masz.
  Przekład [z angielskiego] Leszka Kuzaja. Tytuł oryg.: Homage to Catalonia. Boston: Beacon Press 1955. Okładka czysta.
  - MM
 • Orwell George: W hołdzie Katalonii. Drugie wyd. w języku polskim.
  Gdynia: Atext 1990.
  ISBN 83-85156-00-3.
  - uw - MM
 • Orwell George: Wieszanie. Tłumaczyła Anna Husarska za: The collected essays, journalism, and letters of George Orwell, vol. I-IV. London: Secker & Warburg 1968 [pierwodruk ang.: Adelphi, sierpień 1931].
  - w: Orwell George: Eseje. Wybór. Londyn: Puls 1985, s. 16-20 oraz: Orwell George: Eseje. Panaceum [1987], s. 16-20;
  - inne tłumaczenie pt.: Powieszenie.
  - uw
 • Orwell George: Wspominając wojnę w Hiszpanii [przeł. J. Z.].
  - w: Zimand Roman: Orwell i o nim. Warszawa: Przedświt 1985, s. 33-44;
  - inne tłumaczenia pt.: Gdy wspominam wojnę hiszpańską; Wspomnienia z wojny hiszpańskiej; Wspomnienie z wojny w Hiszpanii.
  - uw
 • Orwell George: Wspomnienia z wojny hiszpańskiej. Tłumaczyła Anna Husarska za: The collected essays, journalism, and letters of George Orwell, vol. I-IV. London: Secker & Warburg 1968.
  - w: Orwell George: Eseje. Wybór. Londyn: Puls 1985, s. 74-83 oraz: Orwell George: Eseje. Panaceum [1987], s. 74-83;
  - inne tłumaczenia pt.: Gdy wspominam wojnę hiszpańską; Wspomnienia z wojny hiszpańskiej; Wspomnienie z wojny w Hiszpanii.
  - uw
 • Orwell George: Wspomnienie z wojny w Hiszpanii. Tekst datowany: 1942. Tłum. Alfred [pseud. - właśc. Andrzej Branny].
  - w: Arka. Kraków 1984 nr 8 s. 40-50;
  - inne tłumaczenia pt.: Gdy wspominam wojnę hiszpańską; Wspomnienia z wojny hiszpańskiej; Wspomnienie z wojny w Hiszpanii.
  - uw
 • Orwell George: Zabójcy słowa. Tłumaczyła Anna Husarska za: The collected essays, journalism, and letters of George Orwell, vol. I-IV. London: Secker & Warburg 1968. Tytuł oryg.: The prevention of literature.
  - w: Aneks. 1974 nr 6 s. 80-99;
  - w: Orwell George: Pisarze i Lewiatan. Zabójcy słowa. Kraków: K - Krakowska Oficyna Studentów 1979;
  - w: Orwell George: Eseje. Odnowa [1981], s. 39-48;
  - ten sam tekst pt.: Literatura w ustroju totalnym. - w: Orwell George: Eseje. Poznań: Głosy 1983, s. 16-31;
  - w: Orwell George: Eseje. Wybór. Londyn: Puls 1985, s. 161-173 oraz: Orwell George: Eseje. Panaceum [1987], s. 161-173;
  - w: Orwell George: Zabójcy słowa. Eseje. LOS 1986 s. 3-15.
  - uw
 • Orwell George: Zabójcy słowa. Eseje.
  B.m.[Warszawa]: LOS 1986.
  A5, okł., [1],4-33,[1] s., stdr. z oryg., c. 120 zł.
  Zawiera eseje: Zabójcy słowa; Lear, Tołstoj i błazen; Dlaczego piszę. Przedruk z: Eseje. Wybór. Londyn: Puls 1985, s. 161-173; 230-243; 11-16.
  CD-1648, J-2566, BN-4180, Ka-1839, KS-5229, BJ-3454, ECS-00809, Nukat-1698749 - MM
 • Orwell George: Zasady nowo-mowy. - patrz w: Nowomowa. ON [1984]. - uw
 • Orwell George: Ziemia jest płaska. Przełożył H. Lewis Allways [pseud. - właśc. Bartłomiej Zborski] za: The collected essays, journalism, and letters of George Orwell, vol. I-IV. Penguin Books 1971 [pierwodruk ang.: As I Please. Tribune, 27 grudzień 1946].
  - w: Orwell George: „I ślepy by spostrzegł”. Wybór esejów i felietonów. Warszawa: BHiL Biblioteka Historyczna i Literacka, 1981, s. 58-61.
  - uw
Orwell George: Zwierzecy Folwark. Londyn: Wydawnictwo Światowego Związku Polaków z Zagranicy; Światpol, 1947 m-ws.plOrwell George: Zwierzecy Folwark. Londyn: Wydawnictwo Światowego Związku Polaków z Zagranicy; Światpol, 1947 m-ws.pl
Orwell George: Zwierzecy Folwark. Londyn: Wydawnictwo Światowego Związku Polaków z Zagranicy; Światpol, 1947 dedykacja autograf signed autograph inscription dedication Hingabe Autogramm dédicace autographe autografo autograaf translator tłumacz tlumacz übersetzer Dolmetscher Teresa Jeleńska Jeleńska Stanisław Bełch Stanislaw Belch m-ws.pl
 opis książki Orwell George: Zwierzecy Folwark.
Londyn: Wydawnictwo Światowego Związku Polaków z Zagranicy; »Światpol«, 1947.
19 cm, 94,[1] s., [4] k. tabl.
[Pierwsze wydanie w języku polskim]. Tytuł na stronie tytułowej, z literą „e” zamiast „ę”: Zwierzecy Folwark. Na okładce tytuł jest w wersji używanej w znacznej większości przyszłych wydań: Folwark Zwierzęcy. Z angielskiego tłumaczyła Teresa Jeleńska. Projekt okładki i ilustracje Wojciecha Jastrzębowskiego [cztery grafiki oprawione po s. 24, 56, 80 i 92]. Printed by F. C. Charters, Ltd., 58 Porchester Road, London, W.2. for League of Poles Abroad, 28 Beaufort Gardens, London, S.W.3.
– uw – MM [Na s. przedtytułowej mojego egz. dedykacja tłumaczki Teresy Jeleńskiej dla księdza Stanisława Bełcha, wtedy twórcy Fundacji i Wydawnictwa Veritas, datowana: grudzień 1946 - wcześniej niż rok wydania podany w książce]
 • Orwell George - patrz: Zimand Roman: Orwell i o nim. Warszawa: Przedświt 1985. - uw
 • Oryszyn Zyta [stale używany pseud.] - właśc. Zyta Anna Bartkowska. - uw
 • Oryszyn Zyta: Czarna iluminacja.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza czerwiec 1981.
  A5, okł.kart., 63 s., off. z masz., c. 60 zł.
  Biblioteka Pulsu. 162 pozycja wydawnicza.
  Rec.: J.Z. [Jan Zieliński]: I dlaczego ciągle o Katyniu - CIIII ? Almanach Humanistyczny 1986 nr 4 s. 164-7; Mieczysław Orski: Zarażona Murti-Bingiem. Przegląd Powszechny 1991 nr 12.
  CD-1144, BN-4181, Ka-1815, KS-3501, BJ-0160, FC-11586 - MM
 • Oryszyn Zyta: Historia choroby, historia żałoby.
  Warszawa: Wydawnictwo Pomost, 1990.
  A5, 82,[2] s., off ze skł.
  Rec.: A. Kister: Świat, który osacza. Kresy 1991 nr 6; Mieczysław Orski: Choroba historii, analiza żałoby. Potop 1991 nr 13.
  Ka-4245, BJ-0161, FC-11587 - uw - MM
 • Oryszyn Zyta: Historia choroby, historia żałoby.
  Warszawa: Wydawnictwo Pomost, 1992.
  Zawiera: Czarna iluminacja; Madam Frankensztajn; Historia choroby, historia żałoby. ISBN 83-85521-10-0.
  Rec.: Leszek Bugajski: Na gruzowisku. Twórczość 1993 nr 3; I. Janowska: Czarne iluminacje. Nowe Książki 1993 nr 1; D. Krzywicka: Łzy czyste, łzy rzęsiste. w tejże: Penetracja. Kraków 1993; Mieczysław Orski: Jak hartowała się stal. Odra 1993 nr 5; Mieczysław Orski: Zyta Oryszyn: inicjacja w czasach „hańby”. w tegoż: A mury runęły. Wrocław 1995.
  - uw - MM
 • Oryszyn Zyta: Madam Frankensztajn.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Przedświt 1984.
  A5, okł.kart., 52 s., off. z masz., c. 130 zł.
  Rec.: J.Z.[Jan Zieliński]: I dlaczego ciągle o Katyniu - CIIII ? Almanach Humanistyczny 1986 nr 4 s. 164-167.
  K-2652, G-84/359, CD-1145, J-2567, BN-4182, Ka-1816, KS-3502[wg CD], BJ-0162, FC-11588 - MM
 • Oryszyn Zyta [tłum.: Zamiast wstępu] - patrz: Czapski Józef: Swoboda tajemna. - uw
 • Oryszyn Zyta [tłum.] - patrz: Ngor Haing: Kambodżańska odyseja. Dokument. Warszawa: PoMost 1989. - uw
 • Orzechowski Tadeusz - patrz: Oksza Tadeusz [pseud.] - uw
 • Orzeł Biały. Warszawa. Uniwersytet Warszawski, 1981.
  - Nr. 2. - 25 II 1981 - 150 [Sto pięćdziesiąta] rocznica bitwy pod Grochowem;
  - Nr. 3. - 28 II 1981 - 213 [dwieście trzynasta] rocznica konfederacji barskiej;
  - ? - 118 [Sto osiemnasta] rocznica wybuchu Powstania Styczniowego.
  - uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.