Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: P - Pas

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 28.11.2016 r.
 
 
 • P. [oprac. graf.] - patrz: Kowalska Anka: Racja stanu. Wiersze z lat 1974 - 1984. Warszawa: Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy; Przedświt 1985. - uw
 • P. [proj. graf.] - patrz: Zinowiew Kiriłł (Fitz Lyon): Rosja w przeddzień rewolucji. Warszawa: Droga 1986. - uw
 • P. A.: Szansa konfrontacji. - patrz w: Gdzie jesteśmy. Klęska czy następny etap walki? Warszawa: Krąg 1982. - uw
 • PD [krypt.]: Dzieje korpusów polskich w Rosji (1917-1919).
  B.m.[Poznań]: Wydawnictwo Podziemne NSZZ "Solidarność" 1983.
  A4, 18 k., masz. przeb.
  Historia - 1; zeszyt 2.
  J i BN podają błędnie: (1914-1919).
  K-2663, G-83/399*[wg SZ-7], J-4110*, BN-4257[wg J] - op
 • P.F. [tłum.] - patrz: Divertimento sztokholmskie. Rozmowy z Josifem Brodskim. Warszawa: Pokolenie 1988. - uw
 • P[aweł] H[ostowiec]: Od paryskiego wydawcy. - patrz w: Koestler Arthur: Ciemność w południe. Nowa grudzień 1981 [1982]. - uw
 • P. I.: Bitwa warszawska 1920. Wyd. 2.
  Kraków: [Wydawnictwo] 6 Sierpnia, 1989.
  A6, 15 s., off. z oryg.
  Przedr fragmentów z: Józef Piłsudski 1867-1935. Życiorys. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1985.
  BJ-0292[niejasny krypt. autora], FC-00545, KJ-35*[wg BJ] - op
  Patrz też: Bitwa warszawska.
 • PIK [krypt.][rys.] - patrz: Michnik Adam: Cienie zapomnianych przodków. Kraków: Bez Cięć 1985; Proces szesnastu w dokumentach. Kraków: Bez Cięć 1985. - uw
 • P. K.: W okopach pieriebudowy.
  Warszawa: Wydawnictwo Recto 1988.
  A6, [1],14,[1] s., stdr. z oryg.
  Alfabet ukraiński. Przedruk z: Suczasnist 1987 nr 7-8.
  J-2587* - op
 • P.K.-D. [proj. okł.] - patrz: Nowak Jan (Zdzisław Jeziorański): Polska pozostała sobą. Eseje polityczne. niw 1981. - uw
 • PLK - patrz: Prawica - Liberalizm - Konserwatyzm. Seminarium. Warszawa: Officyna Liberałów 1979. - uw
 • P.M. [krypt. - właśc. Piotr Marciszuk] [tłum.] - patrz: Kołakowski Leszek: Husserl i poszukiwanie pewności. Warszawa: In Plus 1987. - uw
 • P.M. [krypt. - właśc. Tadeusz Miłkowski] [tłum.] - patrz: Kriele Martin: Nikaragua - krwawiące serce Ameryki. Warszawa: Niepodległość; Prawy Margines 1987. - uw
 • P.O. [projekt i wykonanie okł.] - patrz: Kurowski Stefan: Reforma czego? Warszawa: Officyna Liberałów 1987. - uw
 • PP [tłum.] - patrz: Granice imperium nowego typu. Warszawa: Unia 1985. - uw
 • P.P. [krypt.][tłum.] - właśc. Piotr Pieńkowski - uw
 • P.P. [krypt.][tłum.] - patrz: Orwell George: Artur Koestler; Orwell George: Polityka a literatura: spojrzenie na „Podróże Gullivera”; Orwell George: Refleksje o Gandhim. - uw
 • „P.P.” [krypt.] – właśc. Urszula Dąmbska-Prokop {inf. wg FC-276 za: L. Bednarczuk: Profesor Urszula Dąmbska-Prokop. [w:] Le Petit Prince et les amis au pays des traductions. Études dédiées à Urszula Dąmbska-Prokop. Kraków 2012, s. 19-20} - uw
 • „P.P.” [krypt.] [tłum.] - patrz: Besançon Alain: Krótki kurs sowietologiczny na użytek władz cywilnych, wojskowych i religijnych. - uw
 • PPN. Czy dialog z władzą jest możliwy? - wg: Zdzisław Najder: Zamiast wstępu: wspomnienie o PPN-ie [jest to uzupełniony tekst odczytu wygłoszonego w kwietniu 1987 r. w paryskim klubie „Kontakt”]. - w: Jaka Polska. Co i komu doradzałem, Warszawa: Editions Spotkania 1993 s. 9-29 - Najpełniejsze jest wydanie [zbiór tekstów PPN] najtrudniej dostępne i najmniej czytelne, zamówione przeze mnie w podziemnym wydawnictwie krakowskim Libertas … dla uczczenia pamięci Andrzeja Kijowskiego. Ukazało się w latach 1988-90… - uw
 • PPN. Czy dialog z władzą jest możliwy? Oświadczenia programowe i prognozy. Tom pierwszy.
  B.m. [Kraków]: Libertas, 1988.
  A6, okł.kart., 183,[1] s., off. z masz., c. 450 zł.
  Polskie Porozumienie Niepodległościowe. Dokumenty zebrane w trzech tomach; 1.
  Zawiera: Od Wydawnictwa; Zdzisław Najder: Wspomnienie o PPN; Program Polskiego Porozumienia Niepodległościowego; Oświadczenie Polskiego Porozumienia Niepodległościowego; Oświadczenie /PPN 3/; Deklaracja Niepodległościowa i jej wrogowie; Kościół i katolicy w Polsce Ludowej; Myśli o dzisiejszej Polsce [w innych edycjach tego tekstu: … dzisiejszej ojczyźnie]; Czy dialog z władzą jest możliwy?; Przeciwnicy systemu; Oświadczenie /PPN 12/; Granice posłuszeństwa; O wyborach do Sejmu w PRL; Kościół a państwo po wyborze Jana Pawła II; Oświadczenie /PPN 46/; Polska, wrzesień 1980; Kraj a emigracja. Kolportowano razem z tomem 2 wyd. w 1989 r.
  BK-552, J-544[Czy dialog…], BN-0866*[wg J]=BN-4464*[wg BK], BJ-3767, FC-8101 - MM
 • PPN. Czy dialog z władzą jest możliwy? Rachunek naszych słabości. Analizy i diagnozy. Tom drugi.
  B.m. [Kraków]: Libertas, 1989.
  A6, okł.kart., 222,[1] s., off. z masz., c. 450 zł.
  Polskie Porozumienie Niepodległościowe. Dokumenty zebrane w trzech tomach; 2.
  Tytuł okł.
  BK-553, BN-4465*[wg BK], BJ-3768, FC-8102 - op
 • PPN. Czy dialog z władzą jest możliwy? Tom 3: Niemcy, Polacy i inni. Sąsiedzi i historia. Libertas. BK-768 [nie ukazało się - czy chodzi o pierwszą część tomu trzeciego ?] - uw
 • PPN. Czy dialog z władzą jest możliwy? Tom 3, część 2: Niemcy, Polacy i inni. Sąsiedzi i historia.
  B.m. [Kraków]: Libertas, 1989.
  A6, okł.kart., 228 s., off. z masz., c. 450 zł.
  Polskie Porozumienie Niepodległościowe. Dokumenty zebrane w trzech tomach; 4.
  Tytuł okł. Na okł. oznaczenie [błędne]: [tom] 4.
  BJ-3769, FC-8103 - op
 • PPN [Polskie Porozumienie Niepodległościowe]. Opracowania Zespołów Problemowych.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, listopad 1978.
  A4, [2],72,[2] s., powiel.
  Wolna Wałkowo-Bębnowa Drukarnia Polowa im. J.P. Zlec. Nr 1236. Zawiera teksty: Program Polskiego Porozumienia Niepodległościowego; Tradycja niepodległościowa i jej wrogowie; Kościół i katolicy w Polsce Ludowej; Myśli o dzisiejszej Ojczyźnie; Czy dialog z władzą jest możliwy?; Przeciwnicy systemu; Rachunek naszych słabości; Stan moralny społeczeństwa w PRL; Program dla polskich rodzin; Pijaństwo w Polsce; Polska a Niemcy; Czwórka [pseud.]: Niemcy, Polacy i inni.
  Preibisz-36, BN-4466, Sup-867, Ka-1807, Hoo99/193, HN-000510431[b.w., 71 s.], KS-0343, {BJ-3766, FC-8100 [inf. o przedr. z pisma Tygodnik Polski jest błędna, chodzi o to, że „Program PPN” został wydrukowany w piśmie Tydzień Polski]} - MM
 • PPN: Niemcy a Polska. - patrz w: Obserwator Wielkopolski. Aneks 2/83. Poznań: Wydawnictwo O. W. 83. - uw
 • PPN. Niemcy, Polacy i inni. Sąsiedzi i historia. Tom 3. Libertas. BK-768[nie ukazało się] - uw
 • PPN. Niemcy, Polacy i inni. - patrz: PPN. Czy dialog z władzą jest możliwy? Tom 3, część 2: Niemcy, Polacy i inni. Sąsiedzi i historia. Libertas 1989. - uw
 • PPN. Polskie Porozumienie Niepodległościowe. - patrz: PPN. Opracowania Zespołów Problemowych. Warszawa: Nowa 1978; Polskie Porozumienie Niepodległościowe PPN. Paryż: Instytut Literacki 1978; Polskie Porozumienie Niepodległościowe: Niepodległość na codzień [!]. Warszawa: maj 1981; Polityka niepodległościowa. Wybór tekstów. Warszawa: CDN 1983; PPN. Czy dialog z władzą jest możliwy. Libertas 1988-1989; Polskie Porozumienie Niepodległościowe PPN. Wybór tekstów. Londyn: Polonia 1989. - uw
 • PPN Program [tytuł okł.] – patrz: Program Polskiego Porozumienia Niepodległościowego. - uw
 • PPS [Polska Partia Socjalistyczna] - propozycje programowe.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Wiedza b.r. [1988].
  A5, [1],19 s., off. z masz.
  Autorami są: Jan Józef Lipski, Władysław Kunicki-Goldfinger, Andrzej Malanowski, Marek Nowicki.
  BN-4445[wg BUW], Ka-4191, BJ-3674 - op
 • PPS [Polska Partia Socjalistyczna] - propozycje programowe. - patrz też: Polska Partia Socjalistyczna. Propozycje programowe. Warszawa: sierpień 1988. - uw
 • PRL. Powtórka z plakatu.
  B.m.[Warszawa]: b.w., b.r. [1985].
  17 cm, teka [3] k., off., c. 80 zł.
  G-85/326, J-4263, BN-4601[wg J], Ka-4005 - op
 • P.S. [tłum.] - patrz: Kosiński Jerzy: Pojedynek. Łódź: Fakt 1988; Krasin Wiktor: Sąd. Warszawa: Krąg 1984. - uw
 • PSPP. Tezy programowe.
  B.m.: b.w., 1981.
  A6, 17 s., off. z masz.
  Polska Socjalistyczna Partia Pracy. Na oddzielnej kartce dołączono deklarację.
  BJ-3678 - op
 • P.S. [wiersze w]: Antologia wierszy wojennych. Warszawa: Nowa 1982. - uw
 • P. T. Oficyna Wydawnicza. Podkowa Leśna. Seria Poetycka. Historię oficyny przedstawiono w: Mitzner Piotr: Zmiana czasu. Podkowa Leśna: Oficyna Wydawnicza P.T. - Spółka Poetów 1990 [na dołączonej kartce]. Informacja o dziewięciu arkuszach poetyckich od maja do lipca 1980 r. Założycielem oficyny był Piotr Toczyski.
  - 1 - K.: Za cicho jest. [1980].
  - 2 - Stryjecki Mateusz: Sentymenty. [1980].
  - 3 - Tuszyńska Agata: Rysowanie [1980].
  - 4 - Kancler-Żeleńska Ewa: Ostatni dzień wieczności. [1980].
  - 5 - Elka: Powrót. [1980].
  - 6 - Tofil Piotr R. M.: We wszystkie strony czasu. [1980].
  - 7 - Mitzner Krystyna: Krystyna. [1980].
  - 8 - Kościesza Krzysztof: Dzieci słońca i kałuży nie bójcie się burzy... [Poezje]. [1980].
  - 9 - Mitzner Piotr: Z czasem. [1980].
  - 10 - Kaczka drukarska. [Poezje]. 1980.
  - Edo Edward: Poezja konkretna i wizualna. [1980].
  - uw
 • P.T.Ozon [oprac.] - patrz: Kalendarz Feniksa 1986. Wrocław: Robotnicze Wydawnictwo "Feniks" XII 1985; Kierc Bogusław: Łagodny, miły. <wiersze i mała proza>. Wrocław: Robotnicze Wydawnictwo "Feniks" 1986; Szerer Mieczysław: Procesy przed Najwyższym Sądem Wojskowym. Wrocław: Robotnicze Wydawnictwo "Feniks" 1986. - uw
 • P.W. [Pęgiel Wojciech]: 6 Sierpnia. [śpiewnik].
  Kraków: b.w. [Wydawnictwo 6 Sierpnia] 1983.
  A5, okł.kart., 84 s., ksero z masz.
  BK-500, J-4409[*][wg BK], BN-4264[wg BK], KS-0533[wg MJ*][6 Sierpnia], KJ-517* - op
 • PZPR o sobie (materiał archiwalny KC).
  Kraków: [Wydawnictwo] Kraków 1985.
  A4, okł.kart., [2],262 s., powiel., c. 1050 zł.
  Tytuł okł. Wydano staraniem Małopolskiego Komitetu Walki o Praworządność. Przedruk zapisu magnetofonowego obrad tzw. "Komisji Grabskiego".
  K-2751, G-85/339, Ł-361, BK-540, J-2900, BN-4456, HN-000510710, Ka-4019, BJ-3873, Br-2381 - op
 • Podobna treść patrz: Błażyński Zbigniew: Towarzysze zeznają. Z tajnych archiwów Komitetu Centralnego. Dekada Gierka 1970-1980 w tzw. Komisji Grabskiego; Protokóły tzw. Komisji Grabskiego. Tajne dokumenty PZPR. - uw
 • Paciuszkiewicz Mirosław – patrz: Spotkanie z zespołem redakcyjnym „Przeglądu Powszechnego” - Mirosław Paciuszkiewicz, Nawojka Cieślińska, Krzysztof Wojciechowski: Stawiamy na współpracę /29 lutego 1984 r./. w: Wieczory dyskusyjne. Zeszyt 3. Materiały duszpasterskie. Styczeń-Maj 1984. Łódź: Duszpasterstwo Środowisk Twórczych przy Kościele Najświętszego Imienia Jezus Ojców Jezuitów [ok. 1985]. – uw
 • Pacyńska-Drzewińska Danuta: Zbliżenia. [dot. pracy w Dzienniku Telewizyjnym 1978-1982].
  - w: Kontakt nr 4(24), kwiecień [19]84, s. 30-43.
  – uw - MM
 • Pacyńska-Drzewińska Danuta: Zbliżenia.
  Łódź: [Biuletyn Łódzki], [19]’84.
  A6, okł.kart., 44 s., stdr. z oryg., c. 50 zł.
  Biblioteka .
  Tytuł okł. Przedruk z: Kontakt nr 4(24), kwiecień [19]84, s. 30-43. Brak zakończenia tekstu, choć na końcu są cztery czyste strony. [Nakład ok. 5000 egz. w dwóch edycjach.]
  K-2664, G-84/364, CD-1152, BŁ-156, J-2588, BN-4212, Ka-1858, KS-3538*[wg CD], BJ-3482, FC-7816, DBŁ s. 123, ECS-03573, ST15-3473, Nukat-778893 - MM
 • Pacyńska-Drzewińska Danuta: Zbliżenia.
  Warszawa: Stop Spółdzielnia Wydawnicza, [19]’87.
  A6, okł.kart., 54 s., stdr. z masz., [c. 150 zł].
  Na okł.: DTV. I na okł. i na s. tytułowej podano błędnie nazwisko autorki: Pecyńska-Drzewińska. Przedruk z wyd.: Łódź: Biblioteka ’84.
  KN’87-13, CD-1153, J-2589[off.], BN-4213, Ka-1039, KS-3539*[wg MJ], BJ-3483, FC-7817, ECS-00827, ST15-3474, Nukat-567415 - MM
 • Pacyńska-Drzewińska Danuta: Zbliżenia.
  - w: Zmęczeni kłamstwem. Warszawa: Kret 1985 s. 1-26.
  - uw
 • Pacyńska-Drzewińska Danuta: Zbliżenia (fragment dziennika). - patrz w: Rubikon ’81. - uw
 • Pacyński Tomasz - patrz: Sieć. Kraków: Głos PANu, sierpień 1981. Zeszyty Głosu PANu; 2. - uw
 • Paczkowski, Adam: Czyszczenie dywanów. Fikcja czy nie. Scenariusz sztuki teatralnej.
  Sztokholm: Wydawnictwo Niezależne, 2011.
  30 cm, 58,[1] s.
  Nukat-3190270 - uw
 • Paczkowski A(dam) [oprac.] - patrz: Czyszczenie Dywanów. Łódź: "Zakaz zawracania" 1984; Galeria "Czyszczenie Dywanów" od 20 III 82 do 13 XII 82. Łódź: "Zakaz zawracania" [19]84. - uw
 • Paczkowski Andrzej - patrz: Andrzejewski Jakub [pseud.]; Perkal Jakub [pseud.]; Perkal Jakub A. [pseud.] - uw
 • Paczkowski Andrzej: 11 listopada: My, Europa, sąsiedzi. - patrz w: U progu Niepodległości. Warszawa: Kuria Metropolitalna Warszawska. Wydział Duszpasterstwa, 1985. Studium Kultury Chrześcijańskiej; Kościół Św. Trójcy w Warszawie. Nasze Dziedzictwo; 4, s. 27-37. - uw - MM
 • Paczkowski Andrzej: Miejsce Polski w Europie XX wieku. - patrz w: Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. 1. 1983 s. 43-55. - uw - MM
 • Paczkowski Andrzej: Polityka prasowa władz 1926-1939 i 1944-1980. - patrz w: Manipulacja i obrona przed manipulacją. Sesja na Uniwersytecie Warszawskim 1981. Adsum [1984]. - uw
 • Paczkowski Andrzej: Polskie Stronnictwo Ludowe /1945-1947/. - patrz w: Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. 11. 1986 s. 55-72. - uw - MM
 • Padewski Jerzy [oprac. graf.] - patrz: Miłosz Czesław: Wybór utworów. Warszawa: Sowa, UW 1981. - uw
 • Paff Lucjan: Jutro odwet.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A6, 63,[1] s.
  Przedruk z wyd.: Tel Aviv 1943.
  BN-4216, KS-3542 - op
 • Paga Lesław - patrz: Lesław Paga, Jan Pomorski: OBS o sobie. w: Z prac Ośrodka Badań Społecznych. Lublin: OBS NSZZ "S" Region Środkowo-Wschodni 1981. Zeszyty Problemowe OBS Nr 1. - uw
 • Pająk Jan, Śliwka Jan: Raport nr 3 Tymczasowej Komisji Kontroli Związkowej MKZ [Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego] Katowice.
  Katowice: TKKZ 1981.
  A5, 12 s.
  Tytuł nagł. Nazwa autorów pod tekstem.
  BN-4217[wg BŚ], BŚ - op
 • Pająk Jan, Śliwka Jan: Raport nr 3 Tymczasowej Komisji Kontroli Związkowej MKZ Katowice. - patrz: Raport nr 3 Tymczasowej Komisji Kontroli Związkowej MKZ Katowice. - uw
 • PAJCAW [przekł.] - patrz: Drogowskazy. Zbiór rozpraw o inteligencji rosyjskiej. Warszawa: Przedświt 1986. - uw
 • Pajdak Antoni: Z Pruszkowa na Łubianki.
  Warszawa: Wydawnictwo im. Olofa Palme, Oddział Lewa Podmiejska; nakładem Grupy Politycznej "Robotnik" 1986.
  A6, okł., 25 s., powiel., c. 40 zł.
  Koniec tekstu na III i IV s. okł. G, CD, CJ, J i BN podają błędny tytuł: … na Łubiankę.
  G-86/248, CD-1154, CJ-1234, J-2592, BN-4218, Ka-1859, KS-3543[wg CD, KB], BJ-3486 - MM
 • Pajestka-Kojder Ewa [przeł. z ang.] - patrz: Amerykański raport. Górnośląska Oficyna Wydawnicza [1988]. - uw
 • Pakiet zdjęć.
  B.m.[Kraków]: Koło Oporu Społecznego 241, b.r. [1984].
  A6, teka [1],A-H k. fotogr., [c. 200 zł].
  Zdjęcia te były wydane w latach trzydziestych [XX wieku] nakładem Komitetu Budowy Pomnika Poległych Peowiaków.
  J-2595*[wg Pil-1981], BN-4219*[wg Pil][błędny opis], KJ-508*[wg BN*] - op
 • Pakty praw człowieka i obywatela - patrz: Dziennik Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Umowy międzynarodowe. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza [stemplem], [1978]. - uw
 • Palczewski Lech: Wiersze wojenne.
  Kraków: Wydawnictwo Świt 1982.
  A5, okł., [16] k., stdr. z masz., [c. 50 zł].
  Zawiera 16 wierszy.
  G-82/191, CD-1155[wg G], CJ-1747, BK-494, J-2593, BN-4220*[wg BK], KS-3545*[wg MJ], BJ-3487[powiel.], KJ-509* - op
 • Palicki Alfred [przekł.] - patrz: Lewickyj Borys: Terror i rewolucja. [Część I i II]. Odnowa [1981]. - uw
 • Palka Grzegorz - patrz w: Oskarżona Solidarność. Warszawa: Wydawnictwo Mysia 5 ’84. - uw
 • Paluch Maria: Spisane będą czyny i rozmowy… - patrz: Spisane będą czyny i rozmowy… z Władysławem Bieńkowskim, Edwardem Lipińskim, Stefanem Staszewskim, Edwardem Osóbką-Morawskim, Jackiem Kuroniem, Mieczysławem Gilem, Mirosławem Chojeckim i innymi. Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze [1982]. - uw
 • Paluszkiewicz Felicjan: Zabójstwa kapłanów w Polsce.
  Warszawa: Wydawnictwo im. ks. Sylwestra Zycha, 1989.
  A5, okł., [3],3-11 s., off. z masz.
  Referat wygłoszony na I Sympozjum Naukowym Chrześcijańsko-Patriotycznego Instytutu im. Ks. Jerzego Popiełuszki /Warszawa, 21 października 1989 r./. Zawiera również tekst: Sprawcy są nieznani – artykuł napisany dla włoskiego dwutygodnika „Il Popolo”.
  BaBN-b1042038 - MM
 • Pałubicki Janusz - patrz: Sprawozdanie z rozprawy Janusza Pałubickiego - 19 września. (cd.). [1987 ?]; Proces Janusza Pałubickiego. Warszawa: Głos 1984; Proces Janusza Pałubickiego. Początek procesu dnia 19 września 1983 r. [1983]; Zapis procesu Janusza Pałubickiego 19.IX.1983 - 16.XII.1983. Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu. Sprawa PL.SL.II137/82. Warszawa: Nowa 1985. - uw
 • Pamiątka Listopada - 11.XI.1918 - 1985.
  Warszawa: Niepodległość; Tajne Zakłady Wydawnicze Drukarnia nr 1 im. Leopolda Okulickiego 1985.
  A4, 4 s., off., c. 50 zł.
  Opracował Józef Korczyn [pseud.]. Zawiera przedruk artykułów z prasy z 1918 r.
  K-2665, J-4246*[wg K], BN-4222, BJ-3488[powiel.] - op
 • Pamiątka zza krat. Obóz internowanych w Uhercach 1982.
  B.m.[Wrocław]: b.w., b.r. [1985].
  9 x 7 cm, teka 7 k. fotogr., [c. 110 zł].
  Zawiera m. in.: podobiznę tajnego pisma tam wychodzącego pt.: Zadymka Bieszczadzka.
  K-2666, G-85/296*[wg SZ-7], J-2596*, BN-4223[wg K] - op
 • Pamięci generała. 100 rocznica urodzin Władysława Sikorskiego.
  Szczecin: NSZZ "Solidarność" 20.V.1980 [właśc. 1981].
  A4, 19,[1] s., off. z masz., [c. 25 zł].
  Opracowanie Zakładowej Komisji Związkowej przy Biurze Studiów i Projektów Rozwoju Przestrzennego Województwa pod redakcją Witolda Samujło. Opracowanie plastyczne: Waldemar Kuśmierek.
  BJ-3489[błędnie: Samijło; 1980], Ka-4519 - MM
 • Pamięci księdza Jerzego Popiełuszki. - patrz: Jerzy Popiełuszko: Pamięci księdza Jerzego Popiełuszki. Tom 1. Poznań 1984; Jerzy Popiełuszko: Dokumenty poświęcone pamięci Księdza Jerzego Popiełuszki. Część II: Homilie. Poznań 1985. - uw
 • Pamiętnik z okresu stanu wojennego 13.12.1981 - 22.07.1983.
  Warszawa: b.w. 1983.
  A4, [1],43 s.
  KInt - op
 • Pamiętniki znalezione w Katyniu.
  Paryż: Spotkania 1989.
  22 cm, 223,[9] s.
  Przedmowa: Janusz K. Zawodny. ISBN 2-86914-044-4. Zawiera: m. in.: Solski Adam: [Pamiętnik].
  - uw - MM
 • Pamiętniki znalezione w Katyniu.
  Wrocław: Niezależne Warsztaty Wydawnicze „Ogniwo” 1990.
  A5, okł.kart., [4],7-223,[7] s., off. z oryg., [c. 13000-20000 zł].
  Przedmowa: Janusz K. Zawodny. Przedruk z wyd.: Paris: Spotkania 1989.
  Ka-3447, BJ-3490, FC-7823 - MM
 • Pamiętniki znalezione w Katyniu. Wyd. 2 rozszerzone.
  Paryż, Warszawa: Spotkania ©1990.
  20 cm, 353 s., [10] s. tabl.
  Przedmowa: Janusz K. Zawodny. Do druku przygotował: Jan A. Stepek. ISBN 2-86914-050-9.
  - uw
 • Pampolak Wincenty [pseud.]: Wojenne lata. Wyd. I.
  Wrocław: Inicjatywa Wydawnicza Aspekt 1988.
  A5, okł.kart., 44 s., off. z masz., c. 180 zł.
  XLIX pozycja I.W.Aspekt.
  Pod wstępem i posłowiem również kryptonim autora: WJ.
  Ł-327, CD-1156, J-2597, BN-4224, Ka-1861, Hoo99/192, KS-4952, BJ-3491 - MM
 • Pan ze mną, cóż uczyni mi człowiek.
  Warszawa: b.w. 1984 {wg J [1985]}.
  A6, teka 6 k. fotogr., c. 180 zł.
  Zawiera zdjęcie portretowe ks. Jerzego Popiełuszki i 5 fotografii z uroczystości pogrzebowych.
  K-2667, G-84/397, J-2598, BN-4225[wg K] - op
 • Pancewicz B. M. (Bronisław M.): Jak pracują wędrownicy. Polish Venture Scouts in the world. A handbook for leader.
  Londyn: Główna Kwatera Harcerzy 1980.
  21 cm, II,106 s.
  - uw
 • Pancewicz Bronisław: Jak pracują wędrownicy.
  B.m.: b.w., b.r. [1985].
  A5, 86,[2] s., off. z masz.
  Przedruk z wyd.: Londyn: Główna Kwatera Harcerzy 1980.
  J-2599*[wg Pil-1984], BN-4226[wg J] - op
 • Panow Kiryłł: Morderstwo na moście Waterloo [tłum. z: Encounter, listopad 1979] - tłum. Marcin Bagienny. - patrz w: Pod czerwoną gwiazdą. Komunizm w różnych krajach. 1985. - uw
 • Panucewicz Wacław: Odrodzenie Białorusi i jej współczesne perspektywy. - patrz: Argumenty do dialogu polsko-białoruskiego. Zeszyt 1. Warszawa: Przedświt 1986. - uw
 • Pańkow Julian, Ruszkowski Paweł: Własność pracownicza w spółce akcyjnej.
  Warszawa: Instytut Badawczy Samorządu Załogi 1990.
  A5, [2],15 s.
  Ka-4781 - uw
 • Pańków Włodzimierz: Normy współżycia społecznego /27 marca 1985 r./. – patrz: Wieczory dyskusyjne. Zeszyt 4. Materiały duszpasterskie. Styczeń-Kwiecień 1985. Łódź: Duszpasterstwo Środowisk Twórczych przy Kościele Najświętszego Imienia Jezus Ojców Jezuitów [ok. 1987]. – uw
 • Pańków Włodzimierz: Polskie lato 1980. Kryzys systemu władzy (przyczyny, przejawy, perspektywy).
  B.m.: b.w., b.r.
  59 s.
  Hoo99/192[photocopy] - op
 • Pański Wacław [pseud.] - patrz: Holzer Jerzy. - uw
 • Pański Wacław [pseud.]: Z dziejów PPS /1944-1948/.
  - w: Krytyka 1979 nr 4 s. 4-25; w wyd. londyńskim: s. 11-47.
  Kilkakrotnie przedrukowano pod właściwym nazwiskiem autora.
  - uw - MM
 • Pański Wacław [pseud.]: P.P.S. w latach 1944-48.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza maj 1981.
  A5, okł.kart., 19,[1] s., stdr. z masz., c. 20 zł.
  Biblioteka Robotnicza. Historia najnowsza.
  Pierwodruk: Z dziejów PPS /1944-1948/. Krytyka 1979 nr 4 s. 4-25.
  Ł-328, BN-1679, Ka-524, Hoo99/192, BJ-1313 - MM
 • Papierz Zbigniew: Referat wprowadzający. Analiza działania, tezy programowe i organizacyjne Komisji Koordynacyjnej w Myślenicach.
  B.m.[Myślenice]: b.w., b.r. [1981].
  A4, 5 s., termokopia.
  Opracował mgr inż. arch. Zbigniew Papierz - Przew. K.Z. ZIB WZSR "SCh".
  - MM
 • Papież w Warszawie.
  Łódź: Arka 1985.
  Teka fotografii, c. 350 zł.
  16 pozycja w dorobku wydawniczym.
  J-2600*, CJ-1748*, BN-4227[wg J] - op
 • Papini Giovanni "Gog": Wstęp - Wizyty [t.j. Wizyta] u Lenina [tł. z wł.] - patrz w: W cieniu Katynia. Wrocław: UNH [1986 ?]. - uw
 • Paprzycki Leszek: Ulica Kochanowskiego 28-29 czerwca 1956. Fotografie i relacja.
  Poznań: NSZZ "Solidarność" Biuro Prasowe MKZ-Wielkopolska 1981.
  A4, okł.kart., 48 s., druk., c. 100 zł.
  Sygn. druk.: ZGPP A/363/81 n. 5 000.
  BN-4228[wg ARP, WBPTor], Hoo99/192, HN-000510290, KS-3547, Ka-4384, BJ-3492 - MM
 • Paprzycki Leszek: Ulica Kochanowskiego 28-29 czerwca 1956. Fotografie i relacja.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A4, okł.kart., 48 s., off., c. 100 zł.
  Przedruk z wyd.: Poznań: MKZ-Wielkopolska 1981.
  BJ-3493 - op
 • Paprzycki Leszek: Ul. Kochanowskiego - 28-29 czerwca 1956. Fotografie i relacja. Wyd. 2 poprawione i uzupełnione.
  Poznań: Wydawnictwo Miejskie 1996.
  24 cm, 47,[1] s.
  Kronika Miasta Poznania.
  ISBN 83-904537-7-0.
  - uw
 • Papuzińska Joanna - patrz: Bajka o smoku niewawelskim napisana bez wiedzy i zgody K.M. 1987; 1988; Teatrzyk domowy "Lufcik" ma zaszczyt przedstawić szopkę noworoczną 1988 do użytku rodzinnego i towarzyskiego. [1987]. - uw
 • Paradoksy historii. - patrz: Uszkujnik W: Paradoksy historii. - uw
 • Paradoksy sowietyzacji. - patrz: Chochoł [pseud.]: Paradoksy sowietyzacji. - uw
 • Paragraf. Niezależne Wydawnictwo Studenckie NZS Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź.
  - [Abramski Jan, Żywiecki Ryszard:] Katyń. [Na s. 32 podano błędny pseud.: J. Abramowski]. [1981].
  - Jeżewski Leopold: Dzieje sprawy Katynia. [1981].
  - Kim są ci ludzie. [1981].
  - Marszałek J. Piłsudski do Przedstawicielstwa Narodowego. 1981.
  - Moczulski Robert Leszek: Rewolucja bez rewolucji. [1981].
  - Reminiscencje niesentymentalne o marcu ’68. [1981].
  - uw
 • Parandowski Zbigniew: List otwarty do Lecha Wałęsy. Warszawa, 19 grudnia 1984 r.
  B.m.[Warszawa]: b.w., b.r. [1985].
  A4, 4 k., ksero.
  J-4247, BN-4229[wg J] - op
 • Paraschiva Vasile [relacja]: Trzy zatrzymania psychiatryczne. - patrz w: Voren Robert von: Psychiatria polityczna. Kos [1984]. - uw
 • Parczewski Tomasz: Kronsztadt na tle rewolucji rosyjskiej (oraz: Powstanie w Kronsztadzie). - patrz w: Ster Marek [pseud.][oprac.]: Piotrogród - Kronsztad. Trzecia rewolucja. Warszawa: Krąg 1981. - uw
 • Parms Łukasz: Mafia gospodarcza.
  B.m.: Uniwersytet Ludowy Solidarność, b.r. [1984].
  A5, [2],2-5,[2] s., stdr. z masz., c. 30 zł.
  Tekst dat.: grudzień 1983.
  K-2668, G-84/365*[wg SK-6], J-2601, BN-4232, Ka-3737 - MM
 • Partio Radicale…
  B.m.: b.w. 1987.
  A5, 40 s.
  Ka-4483 - op
 • Partyka Jerzy [tekst w]: Grudzień [19]70. Wydanie specjalne [1980]. - uw
 • Parys Jan: Europa bezpieczna {w spisie treści: Warunki bezpieczeństwa europejskiego; oraz red. - patrz w: Europa i Polska. Warszawa: Wolne Pismo Most 1989. - uw
 • Pasek Eugeniusz [copyright]: Jasełka ’88.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza [dane fałszywe] 1988.
  A5, okł., 19,[1] s., off. ze skł., c. 150 zł.
  Tytuł okł.: Jasełka 88. Pseudonim autora na II s. okł. w cop. Niniejsza pozycja została wydana przez Służbę Bezpieczeństwa. Dla uwiarygodnienia tekstu druk zaopatrzono w cechy charakterystyczne dla Niezależnej Oficyny Wydawniczej, nie była w kolportażu Solidarności, kolportowana była pocztą.
  Opis: Bajtel 1988 nr 9 s. 8: Niemniej, choć sposób druku, papier, znaki wydawnicze są dosyć dobrze podrobione - rzuca się w oczy podejrzana treść. Mimo wszystko zabawne karykatury członków KKW, oczywiście Lech Wałęsa ściskający worki z darami i dolarami, jego żona, ks. Jankowski, bp Tokarczuk …
  J-2602, BN-4233, Ka-3690 - uw - MM
 • Pasierb W. [teksty w]: Błogosław Ojczyźnie, wyrwij ją z niewoli … Polskie kolędy patriotyczne 1861 - 1983. KOS [1987]. - uw
 • Passakas Teresa - patrz: Sieć. Kraków: Głos PANu, sierpień 1981. Zeszyty Głosu PANu; 2. - uw
 • Pasternak Borys: Doktor Żiwago.
  {Historia różnych tłumaczeń polskich patrz: Leon Bober: [w rubryce:] Wydarzenia. Kultura Niezależna 1987 nr 30-31 s. 139-142.} - uw
 • Pasternak Borys: Doktor Żiwago.
  Paryż: Instytut Literacki 1959.
  22 cm, 507,[4] s.
  Biblioteka "Kultury"; Tom XLIV.
  - uw
 • Pasternak Borys: Doktor Żiwago oraz stenogram ogólnego zebrania pisarzy moskiewskich z 31 X 1958 w sprawie B[orysa] Pasternaka. Wyd. 2.
  Paryż: Instytut Literacki 1967.
  22 cm, 543,[1] s.
  Biblioteka "Kultury"; Tom XLIV.
  - uw
 • Pasternak Borys: Doktor Żiwago.
  B.m.[Warszawa]: b.w., b.r. [1983].
  A5, 507,[2] s., off. z oryg., [c. 1900 zł].
  Z rosyjskiego przełożył Paweł Hostowiec [pseud.]. Wiersze przełożył Józef Łobodowski. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1959.
  K-2669*, G-83/400, CD-1805[wg G], J-2603, BN-4234[wg K], Sup-851=Sup-852[wg Pil] - op
 • Pasternak Borys: Doktor Żiwago.
  B.m.[Warszawa]: b.w., b.r. [1984].
  A5, off.
  Przedruk z wyd. turyńskiego.
  Sup-853[wg Pil] - op
 • Pasternak Borys: Doktor Żiwago.
  B.m.[Warszawa]: b.w., b.r. [1984].
  A4, off.
  Sup-854[wg Pil] - op
 • Pasternak Borys: Doktor Żiwago oraz stenogram ogólnego zebrania pisarzy moskiewskich z 31 X 1958 w sprawie B[orysa] Pasternaka.
  B.m.[Kraków]: Oficyna Literacka 1983.
  A6, okł.kart., 543,[1] s., off. z oryg. i masz., [c. 700 zł].
  Wstęp do wydania krajowego: Andrzej Drawicz. Z rosyjskiego przełożył Paweł Hostowiec [pseud.]. Wiersze oraz stenogram zebrania przełożył Józef Łobodowski. Przedruk z wyd. [2]: Paryż: Instytut Literacki 1967. Na okładce portret autora.
  K-2670, G-83/401, CD-1804, BK-495/I, J-2604, BN-4235, S-189/2127, Sup-850/I, Ka-4139, BJ-3494, KJ-511* - op
 • Pasternak Borys: Doktor Żiwago oraz stenogram ogólnego zebrania pisarzy moskiewskich z 31 X 1958 w sprawie B[orysa] Pasternaka.
  B.m.[Kraków]: Oficyna Literacka 1983.
  A6, okł.kart., 543,[1] s., off. z oryg. i masz., [c. 700 zł].
  Wstęp do wydania krajowego: Andrzej Drawicz. Z rosyjskiego przełożył Paweł Hostowiec [pseud.]. Wiersze oraz stenogram zebrania przełożył Józef Łobodowski. Przedruk z wyd. [2]: Paryż: Instytut Literacki 1967. Na okładce fotografia pęknięta w kształcie czerwonej gwiazdy.
  BK-495/II, Sup-850/II, BJ-3495, KJ-512* - op
 • Pasternak Borys: Doktor Żywago.
  - druk w odcinkach w tygodniku Argumenty w 1987 r. - tłumaczył Bazyli Grodzicki.
  - uw
 • Pasternak Borys: Doktor Żywago.
  - druk w odcinkach w tygodniku Życie Literackie w 1987 r. - tłumaczył Igor Śniatyński.
  - uw
 • Pasternak Borys: Doktor Żywago.
  Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1990.
  20 cm, 595,[1] s.
  Przełożyła [z rosyjskiego] Ewa Rojewska-Olejarczuk. ISBN 83-06-02020-0.
  - uw - MM
 • Pasternak Ferdynand St.: Apolityczność Kościoła. - patrz w: Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. 6. 1984 s. 21-57. - uw - MM
 • Pasternak Leon [teksty w]: Błogosław Ojczyźnie, wyrwij ją z niewoli … Polskie kolędy patriotyczne 1861 - 1983. KOS [1987]; Wykreślone strofy. Archiwum [ok. 1978]. Przemilczana Przeszłość 2. - uw
 • Pastuszewski Stefan: Wiersze. Wyd. I.
  B.m.[Bydgoszcz ?]: Młodzieżowa Oficyna Literacka Mol 1985.
  A5, [20] s., powiel., c. 60 zł.
  Dochód przeznaczony na pomoc dla więźniów politycznych regionu bydgoskiego. J podaje c. 50 zł. KS podaje dokładny spis utworów.
  CD-1157{[17] s.}, J-2605, BN-4237, KS-3562 - op
 • Pastuszewski Stefan: Wiersze.
  B.m.[Bydgoszcz]: Młodzieżowa Oficyna Literacka Mol 1985.
  A6, 37 s.
  Ka-4704 - op
 • Pastuszewski Stefan - patrz: Bydgoski marzec - zapis dokumentalny. [Bydgoszcz]: NSZZ "Solidarność" 1981. Dodatek Wolnych Związków. - uw
 • Pastuszewski Stefan - patrz: Kujawski Janusz [pseud.] - uw
 • Pasyjne gry wielkanocne. The Plastic People of the Universe. DG 307.
  Poznań: Niezależna Fonoteka w Poznaniu 1980.
  [28] s.
  Tłumaczenie [z czeskiego]: Andrzej Ivan [pseud.]. Wstęp i redakcja: Włodzimierz Fenrych. Teksty w języku czeskim i polskim z repertuaru zespołu "The Plastic People of the Universe"; zeszyt wydany wraz z kasetą zawierającą nagranie koncertu zespołu, odbytego w maju 1978 w posiadłości Vaclava Havla w Hradecku k. Trutnova.
  KS-5271 - op
 • Paszkiewicz Henryk: Przedmowa. - patrz w: Wielhorski Władysław: Wspomnienia z niewoli sowieckiej. Łódź, Poznań, Toruń, Wrocław: TON Towarzystwo Oświaty Niezależnej [1985]. - uw
 • Paszkiewicz Jan A.: Wkład Chełmszczyzny w dzieło Niepodległości. - patrz w: [Jedenasty] 11 listopada 1918. Chełm 11.XI.1981. - uw
 • Paszyński Aleksander: Dlaczego odszedłem? - patrz w: Rubikon ’81. - uw
 • Paszyński Aleksander: Minimalne szanse. - patrz w: Na zaproszenie Lecha Wałęsy. Narada przedstawicieli środowisk niezależnych [Warszawa 7.11.1987 r.]. Myśl [1987-8]. - uw
 • Paszyński Aleksander [rozm.] - patrz w: Smoleński Paweł: Szermierze Okrągłego Stołu. Zwątpienia i nadzieje. Warszawa: Most ’89. - uw
 • Paśko-Paśkiewicz, Antoni: Makabryczne morderstwo ks. Jerzego Popiełuszki (tło i kulisy zbrodni w świetle procesu toruńskiego).
  B.m.: b.w., b.r. [pocz. lat 1990-tych].
  A5, [4],260,[1] s., masz. powiel.
  {BaBN-b1693300, ECS-03984, Nukat-1380499 – r.w. [1985]}, {inne opisy - r.w. od [1980?!] do [1998], druk: [Elbląg]: Elgraf oraz [8] s. fot., także inne ilości fot.}, bibl. w Elblągu - nakł. autora, BJ[odb. ksero] – uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.