Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Pier - Pil

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 21.08.2019 r.
 
 
 • Pierożek Kazimierz [wiersze w:] Poezja odnowy. Warszawa: Wydawnictwo im. gen. E. Nila-Fieldorfa 1981. - uw
 • Pierwsza rocznica śmierci Ks. Jerzego Popiełuszki. 18-19 X 1985.
  B.m.: b.w., b.r. [po 1985].
  A6, obw., teka, [10] k. fotogr., [c. 150 zł].
  Wewnątrz obwoluty pieczęć "Solidarność".
  BJ-3536 - op
 • Pierwsze Walne Zebranie Delegatów.
  Katowice: NSZZ "Solidarność" [Region woj. katowickiego] 1981.
  A5, [4],26,[6] s., off z masz.
  Materiały na Pierwsze Walne Zebranie Delegatów; Część 1.
  BJ-3207 - op
 • Pierwsze Walne Zebranie Delegatów. - patrz: Materiały na pierwsze Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze. Warszawa: NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze, czerwiec 1981. - uw
 • [Pierwsze] I Walne Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność Regionu Gdańskiego. Dokumenty.
  Gdynia: b.w. 1981.
  A5, 31 s.
  Dun-134 - op
 • [Pierwsze] I Walne Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność Regionu Środkowo-Wschodniego. Świdnik, 25-27 IV - 16-17 V 1981 r. Dokumenty.
  Lublin: Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ "Solidarność", 1981.
  A5, okł.kart., 51,[1] s., off. ze skł.
  [Druk:] ZMP KUL Lublin. Zam. 134/81. Nakład 10000 egz.
  BN-3924, BJ-3209, Br-2056 - MM
 • Pierwsze wybory. - patrz: Instrukcja wyborcza ważna w pierwszych wyborach do władz NSZZ "Solidarność" w Stoczni Gdańskiej. KZ NSZZ "Solidarność" w Stoczni Gdańskiej im. Lenina [1980]. - uw
 • [Pierwsze] 1 Zakładowe Zebranie Delegatów: (materiały). - patrz: Materiały I [pierwsze]-go Zebrania Delegatów NSZZ "Solidarność" w Polskich Liniach Oceanicznych (Gdynia 7-10 stycznia 1981). Gdynia: PLO 1981. - uw
 • [Pierwsze] I Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność w Stoczni Gdańskiej.
  B.m.[Gdańsk]: b.w. luty ’81.
  A5, 12 s., off. z masz.
  [Druk:] AFT. Zawiera: Uchwały zebrania przedwyborczego delegatów na I Zakładowe Zebranie NSZZ "Solidarność" w Stoczni Gdańskiej; Porządek obrad (projekt); Regulamin obrad (projekt).
  BN-3927 - MM
 • [Pierwsze] I Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność w Stoczni Gdańskiej. - patrz: Materiał do dyskusji nad programem działalności organizacji zakładowej NSZZ "Solidarność" w Stoczni Gdańskiej. Gdańsk: luty 1981. - uw
 • [Pierwszego] 1 Maja. Nasze i ich święto. Kościół św. Stanisława, Krakowskie Przedmieście, Huta "Warszawa".
  B.m.[Warszawa]: b.w. [19]84.
  11 cm, teka [16] k. fotogr., c. 90 zł.
  K-2690, G-84/369, J-2628, BN-4285[wg K]=BN-4291[wg K] - op
 • [Pierwszego] 1 Maja 1982, 3 Maja. Jednodniówka Regionu Małopolskiego.
  B.m.[Kraków]: RKW b.r. [1982].
  A4, 4 s., powiel.
  Tytuł nagł.
  BN-4287[wg J] - op
 • [Pierwszego] 1 Maja [1983]. Wrocław ’83.
  Wrocław: Agencja Fotograficzna Solidarności Walczącej, b.r. [1983].
  13 x 18,5 cm, plik spięty metalowymi kółkami, [1],8,[1] fot., c. 300 zł.
  Fotografie ponumerowane. Opis i dane wydawnicze na ostatniej fotografii.
  - MM
 • 1 Maja 1983. Wrocław w 25 rocznicę.
  Wrocław: Wydawnictwo Via Nova, b.r. [2008].
  15x21 cm, 22,[2] s.
  Red. Marcin Grabski, Olga Rutkowska. ISBN 978-83-6054-432-7.
  opis w Gazecie Wyborczej - uw
 • [Pierwszego] 1 Maja 1983 we Wrocławiu.
  Wrocław: Faktograf b.r. [1983].
  10 x 15,5 cm, kart. koperta, [2] s. [A5] + 11 fot., off. z masz., c. 150(-250) zł.
  Teka fotografii ponumerowanych numeratorem na odwrocie.
  K-1775[A5], G-83/122*, J-711*[wg SZ-7 s. 180], BN-4286[wg K] - MM
 • Pierwszy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność". VIII-IX 1981.
  B.m.[Warszawa]: b.w., b.r. [1984].
  A6, 10 k. [teka fot.]., [c. 300 zł].
  Foto wspomnienia. Komplet 7.
  CJ-1239, J-2625, BN-3915[wg J] - op
 • Pierwszy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. Dokumenty. Część I (5-9 wrzesień 1981).
  Gdańsk: BIPS b.r. [1981].
  A5, 13 s., off. z masz.
  BJ-3139 - op
 • I [Pierwszy] [Krajowy] Zjazd Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność". Dokumenty. Część I /5-9 wrzesień 1981/.
  B.m. [Łódź]: b.w., b.r. [1981].
  A5, okł., [1],13 s., off. z masz.
  Wkładka [do:] Bis nr 7 [Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Odzieżowców - Dwutygodnik Społeczno-Zawodowy KKK Sekcji Odzieżowców].
  Zawiera dokumenty od 1/81 do 24/81.
  - MM
 • Pierwszy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. Dokumenty. Część I /5-9 wrzesień 1981/.
  Lublin: Biuro Informacji Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ "Solidarność" b.r. [1981].
  A4, okł.kart., [3],2-16 s., powiel.
  Zawiera dokumenty od 1/81 do 26/81.
  - MM
 • I [Pierwszy] Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność". Gdańsk październik 81. Dokumenty II tury Zjazdu, uchwała programowa (wraz z aneksem).
  B.m. [Katowice]: Biuro Informacji Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność", 1981.
  A5, okł.kart., 127,[1] s., druk typogr.
  Wydanie specjalne.
  Sygn. druk.: ZGK 2 zam. 6825/81 20.000 szt.
  BN-3918, Ka-4919, BJ-3204, Br-2040 - op
 • Pierwszy [Krajowy] Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. Regulamin wyboru władz NSZZ Solidarność. Projekt.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A5, 5,3 s., ksero z masz.
  Opracował Zespół Regulaminu Wyborczego Pierwszego Zjazdu Delegatów. Gdańsk, dn. 28.09.1981 r.
  - MM
 • Pierwszy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność". Serwis informacyjny. I tura 5-10.IX.1981.
  Gdańsk: BIPS Biuro Informacji Prasowej KKP NSZZ "Solidarność", 1981.
  A4, 63,[1] s., druk. typogr.
  Na podstawie teleksowych serwisów informacyjnych BIPS nr 1(255)-30(284) opracowali Ryszard Grabowski, Krzysztof Leszczyński, Bogdan Olszewski, Andrzej Zarębski. Sygn. druk.: Druk: ZG "Dom Słowa Polskiego" - Warszawa Zam. 5652/Ao. Nakład: 50.000 egz.
  BN-3912*[wg MBPŁ], Hoo99/169, BJ-3143, Br-2030 - MM
 • [Pierwszy] I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Uchwała programowa z aneksem.
  B.m. [Gdańsk]: b.w., b.r. [1981].
  A5, [1],75 s.
  Tytuł okł. Okł. wliczona w paginację. M. i r. wyd. wg s. 75.
  ECS-05274, Nukat-3760470[ECS] - op
 • [Pierwszy] I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność". Uchwała programowa (z aneksem).
  Gdańsk: b.w. 1981.
  A5, 66 s.
  Dun-135 - op
 • [Pierwszy] I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Uchwała programowa (z aneksem).
  Gdańsk: b.w., 1981.
  A5, okł.kart., 60 s., druk typogr.
  Do użytku wewnątrzzwiązkowego.
  Sygn. druk.: 1439 PZGraf. RSW „P-K-R” Kielce 8.000 A-5.
  Br-2038 - MM
 • [Pierwszy] I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność". Uchwała programowa.
  B.m.[Kraków]: Ośrodek Prasowo Wydawniczy NSZZ Solidarność Małopolska b.r. [1981].
  A5, okł., 3-47,[1] s., druk typogr., c. 20 zł.
  Tytuł okł. Do użytku wewnętrznego.
  BJ-3127, BŚ-BSK_MA II 851425 - op
 • [Pierwszy] I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność". Uchwała programowa z aneksem.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, 67 s., off. z masz., I s. ksero.
  Numeracja stron niezgodna ze spisem treści na s. 47-49.
  Ka-4207, BJ-3128[tytuł nie wspomina aneksu], Br-2039 - MM
 • [Pierwszy] I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. Uchwała programowa z aneksem.
  B.m. [Płock, Mazowsze ?]: b.w., b.r. [1981].
  A4, okł., 2-46 s., powiel.
  Tytuł okł.
  BaBN[Uchwała ...] - MM
 • [Pierwszy] I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność". Uchwała, program z aneksem.
  B.m.[Łódź]: b.w., b.r. [1989].
  A5, 16 s., druk.
  Sygn. druk.: ŁDA Typo - zam. 577/89 - 2000 szt. Zawiera niezgodnie z tytułem jedynie: Statut [NSZZ Solidarność] poprawiony i uzupełniony.
  - MM
 • [Pierwszy] I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność". Uchwała, program z aneksem.
  B.m.[Łódź]: b.w. [Zarząd Regionu] b.r. [1989].
  A5, 16 s., ksero z oryg., [c. 200 zł].
  Sygn. podstawy kopii: ŁDA Typo - zam. 577/89 - 2000 szt. Zawiera niezgodnie z tytułem jedynie: Statut [NSZZ Solidarność] poprawiony i uzupełniony.
  - MM[Rozprowadzano w Zarządzie Regionu w 1989 r.]
 • Pierwszy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność". - patrz też:
  - Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność";
  - Program NSZZ "Solidarność" uchwalony przez I Krajowy Zjazd Delegatów;
  - Statut NSZZ "Solidarność". Poprawiony i uzupełniony. I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność". Gdańsk 1981;
  - Uchwała programowa I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność". Projekt.
  - uw
 • [Pierwszy listopad 1982. Teka zdjęć symbolicznych grobów ofiar stanu wojennego].
  B.m.: b.w., b.r. [1982].
  11 cm, teka [13] k. fotogr.
  G-82/194, CJ-1755, J-2629, BN-4288[wg J] - op
 • [Pierwszy] 1 Maj - Łódź 1983.
  Łódź: Arka b.r. [ok. 1983].
  Teka fotogr., c. 350 zł.
  11 pozycja w dorobku wydawnictwa.
  CJ-1753*, J-2626*, BN-4289[wg J] - op
 • [Pierwszy] 1 Maj - 1984.
  Łódź: Arka b.r. [ok. 1984].
  Teka fotogr., c. 700 zł.
  13 pozycja w dorobku wydawnictwa.
  Wydanie dwuczęściowe.
  CJ-1754*, J-2627*, BN-4290[wg J] - op
 • [Pierwszy] 1. Ogólnopolski Przegląd Piosenki Prawdziwej. Zakazane piosenki pod honorowym patronatem Lecha Wałęsy […].
  B.m. [Gdańsk]: b.w. [Komitet Organizacyjny Przeglądu], b.r. [1981].
  A5, [8] s., druk typogr.
  Tytuł okł.: Zakazane piosenki. I Przegląd Piosenki Prawdziwej. Program. Na s. [2] tekst: Konstanty Puzyna: [inc.:] Zaczynało się to różnie […]. Sygn. druk.: ZGGdy-1980. 5000. – [sygn. cenzora:] C-11.
  - uw - MM
 • [Pierwszy] I Walny Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" Regionu Świętokrzyskiego.
  B.m.[Kielce]: b.w. [NSZZ "S"], b.r. [1981].
  A5, 24 s., off. z masz.
  Zawiera: Michał Płoski: Uwagi wstępne.
  BJ-3218 - op
 • Pierwszy wojenny zbiorek wierszy, piosenek, kolend [!].
  B.m.: b.w., b.r. [1982].
  A5, [2],13 s., masz. przeb.
  J-4113, BN-4292[wg J], KS-0474[wg MJ] - op
 • [Pierwszy] I Zeszyt Edukacji Narodowej.
  B.m.: b.w. [Komisja Oświaty NSZZ „Solidarność”; druk: Puławy: Wydaw. Familia], b.r. [listopad/grudzień 1983].
  A6, 78,[1] s., stdr. z masz.
  Nakł. 500 lub 1000 egz. Tekst jest tożsamy z: Propozycje programowe dla kół samokształceniowych.
  GFam - op
 • [Pierwszy] I Zjazd NZS (Dokumenty) [Kraków 3-5.IV 1981].
  Wrocław: NZS; Uniwersytet & Politechnika, kwiecień 1981.
  A4, 6 s., off. z masz.
  Biblioteka "No Więc"; Zeszyt 2.
  Numer przygotowali: Stanisław Najnigier i Jan Sobczyk. Sygn. druk.: ZGPWr. zam. 5770/81 – 2000.
  RW-248A, BNWC-0201 - MM
 • [Pierwszy] I Zjazd NZS, Kraków 3-5.IV [1981]. Materiały Zjazdowe.
  B.m.[Kraków]: (Powielarnia NZS AGH) b.r. [1981].
  A4, [23] s., powiel.
  BN-3886, BJ-3079 - op
 • Pierwszy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. - patrz: Pierwszy [Krajowy] Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. - uw
 • Piesiewicz Krzysztof - patrz: Przemówienia oskarżycieli posiłkowych: mec. Wende, Piesiewicza, Grabińskiego, Olszewskiego w procesie toruńskim oraz ich repliki na przemówienia prokuratora i obrońców. [1985]; Słowa oskarżenia i obrony na procesie w sprawie o uprowadzenie i zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki. Toruń: b.w. 1985. - uw
 • Piesiewicz Piotr: Myśl ideowo-polityczna Jędrzeja Giertycha.
  Warszawa: Polskie Wydawnictwo Katolickie „Ojczyzna”, 966-1986, © 1985.
  A5, okł.kart., [3],2-83,[1] s., off. z masz.
  K-3665, CJ-1240, J-2630, BN-4293*[wg K], BaBN-1.995.781, Ka-1892, Nukat-2140945 - MM
 • Piesiewicz Piotr: Myśl ideowo-polityczna Jędrzeja Giertycha.
  Warszawa: Polskie Wydawnictwo Katolickie „Ojczyzna” 966-1986, b.r.
  A5, okł.kart., [3],2-83,[1] s., ksero z masz.
  Kopia wyd. off. lub jego matryc.
  - uw - MM[ksero kolportowane w latach 90-tych]
 • Piesiewicz Piotr: Myśl ideowo-polityczna Jędrzeja Giertycha. Wyd. II.
  Krzeszowice: Dom Wydawniczy „Ostoja”, 2006.
  ISBN 83-60048-61-4.
  - uw - MM
 • Pieścikowski Edward - patrz: Glosariusz. Wrocław: 1986-1992. - uw

 ▬ Pieśni. W-wa [Warszawa]: Consensus, [19]83. A5, okł.kart., 32 s., off. z masz. Zawiera 30 pieśni patriotycznych wraz z nutami i notami historycznymi. Wg BK, BJ i FC właśc.: [Kraków]: Consensus, [1982].
K-2691, G-83/409, CD-92, BK-508, J-2631, BN-4294, Ka-4140, KS-0525, Nukat-2792474 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
Piesni Pieśni Pieśń Piesn Consensus 1983 FC AR 2151
FC AR 2151
 opis książki Pieśni.
W-wa [Warszawa]: Consensus, [19]83.
A5, okł.kart., 32 s., off. z masz., [c. 100 zł].
Tytuł okł. Bibliografia na s. III okł.
BJ-3538, FC-7860, BKór-295244-(wbc:399803) – op
Piesni Pieśni Pieśń Piesn Consensus 1983 k013457 Muzeum Wolnego Słowa www.m-ws.pl/muzeum/
 opis książki Pieśni.
W-wa [Warszawa]: Consensus, [19]83.
A5, okł.kart., 32 s., off. z masz., [c. 120 zł].
Tytuł okł. Bibliografia na s. III okł. Okł. jest kopią kserooffsetową, rozjaśnienia w miejscu zaczernionych w oryginale płaszczyzn.
J-2632*[wg Pil-2017], BN-4295*[wg J*], KS-0526*[wg MJ*] – MM

 • Pieśni harcerskie.
  B.m.: b.w., b.r. [lata 1980-te].
  A6, okł.kart., [3],4-169,[13] s., off. z oryg. i masz.
  Pierwsze dwie strony czyste. Kopia s. [3]-169 bez podania danych podstawy przedruku z: Żukowski O. M.: Czuwaj! Pieśni harcerskie w układzie na dwa głosy. Chicago: Rada Polonii Amerykańskiej dla Komitetu Naczelnego Zw. Harcerstwa Polskiego 1945. Dodano: Sygnały na trąbkę; Sygnały dźwiękowe wojska polskiego; Alfabetyczny spis treści.
  - MM
 • Pieśni i słowa buntu i nadziei okresu stanu wojennego. 13 grudnia 1989 r. VIII rocznica ogłoszenia stanu wojennego w Polsce.
  Rybnik: Biblioteka Miejska, grudzień 1989.
  A4, opr.tw., [3],1,[2],2-57,[2],58-78,[2],79-100 k., ksero jednostr.
  Teksty zebrała Krystyna Nowacka. Wystawa „Solidarności” pt. „Cena miłości ojczyzny”. Spotkanie „Ekstremy” - 10 grudnia 1989 r. Zawiera trzy części: Twórczość obozowa – 48 tekstów; Słowa nadziei – 19 tekstów; Pieśni pielgrzymkowe – 18 tekstów.
  PiMBPRyb, nr inw. 00C 5650 - MM
 • Pieśni kościelne [19]80-85.
  Warszawa: b.w. 1985.
  A5, okł., 40 s., powiel.
  CJ-1756, J-2633, BN-4296, Ka-1893{36,[2] s.}, KS-0594[wg MJ] - MM
 • Pieśni obrońców Lwowa.
  B.m.[Kraków]: Grono Przyjacielskie 1984.
  A5, okł.kart., 24 s., off. z masz., (c. 340 zł).
  Tytuł okł.
  CD-93, BK-509, BN-4297[wg BUW], KS-0677[wg CD, MJ][1989], BJ-3539 - MM
 • Pieśni obrońców Lwowa 1918.
  B.m.[Kraków]: Grono Przyjacielskie b.r. [1985].
  A5, okł.kart., 24 s., off. z masz.
  Tytuł okł. Na okładce podtytuł: Dokumenty, wspomnienia, przeźrocza, pieśni, wiersze.
  BJ-3540 - op
 • Pieśni ’80. Solidarność.
  Poznań: NZS AWF [druk] b.r.[1980].
  11 k.
  Zbiór wierszy i pieśni z okresu strajków w VIII 1980 w Gdańsku i Gdyni następujących autorów: M. Czyż., B. Rawicz i 18 anonimowych.
  KS-0358 - op
 • Pieśni patriotyczne.
  Kraków: Wydawnictwo Polskie 1981.
  A5, [4] s., powiel.
  Zawiera teksty: Maria Konopnicka: Rota; Juliusz Słowacki: Pieśń konfederatów; Casimir Delavigne: Warszawianka; Tadeusz Biernacki: Pierwsza Brygada.
  BK-510, BN-4298[wg BK], BJ-3541 - op
 • Pieśni polskie.
  B.m.[Kraków]: MOWA - Medyczna Oficyna Wydawnicza, b.r. [1981].
  A5, [2],32,[2] s., off. z masz.
  [Opracowanie: Andrzej Bober, Janusz Kotarba, Monika Prochwicz.]
  BK-511[wg ksero], BN-4299[wg BK], KS-0387[wg MJ*, KB*], BJ-3542 - op
 • Pieśni polskie.
  Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu b.r. [1983].
  A6, [4],139 s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Kraków: Drukarnia Narodowa 1907.
  K-2692, G-83/410*[wg SZ-7], CD-94, J-2634, BN-4300, S-192/1766, KS-0527 - op
 • Pieśni polskie. T[om] 3.
  B.m.: Książnica Młodzieżowa, b.r. [ok. 1981].
  A5, okł., 36 s., off. z masz.
  Tytuł okł. Na okł. stylizowany orzeł i cytat wiersza C. K. Norwida. Zawiera: Wydawcy: Wstęp – oraz teksty autorów: Władysław Anczyc, Andrzej Hałaciński, Maria Konopnicka, Wacław Kostek-Biernacki, Jan Lam, Kornel Makuszyński, Józef Obrochta-Maćkulin, Henryk Zbierzchowski oraz 12 anonimowych – większość wraz z nutami i akordami. Przed wielu utworami noty o nich. S. 34-36 niezadrukowane z paginacją.
  KS-0388, BJ-3543, FC-7865, BaBN-b1821053, Nukat-1467304[Oss] - MM
 • Pieśni polskie. Tom 4, zeszyt 1.
  B.m.: Książnica Młodzieżowa b.r. [ok. 1981].
  A4, okł., 9 s., powiel., [c. 40 zł].
  Tytuł okł. Na okładce stylizowany orzeł i cytat wiersza C. K. Norwida.
  BJ-3544, FC-7866 - op
 • Pieśni polskie. Tom 4, zeszyt 2.
  B.m.: Książnica Młodzieżowa b.r. [ok. 1981].
  A4, okł., 18 s., powiel.
  Tytuł okł. Na okładce stylizowany orzeł i cytat wiersza C. K. Norwida.
  Hoo99/192, KS-0389*[wg MJ*], BJ-3545, FC-7867 - op
 • Pieśni polskie XV-XX w. - patrz: Polskie pieśni XV-XX w. - uw
 • Pieśni zza krat.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Ekstremista. Spółka z nieograniczoną odpowiedzialnością [Słowo] b.r. [styczeń 1982].
  A4, [2],5,[1] s., powiel.
  Zawiera 15 wierszy.
  G-82/196, K-2693, CD-95[wg G], J-2635, BN-4301, Ka-1894, KS-0476, BJ-3546 - op
 • Pieśni zza krat.
  B.m.[Wrocław]: b.w., b.r. [1982].
  A4, [21] k., powiel.
  Zawiera 28 wierszy. Motto na k. tyt.: "Piszcie poeci uczciwie".
  K-2694, G-82/197*[wg SZ-7], CD-96[wg K], J-2636*, BN-4302[wg K], KS-0475[wg CD*] - op
 • Pieśni zza krat.
  B.m.: b.w., b.r.
  A4, [19] k., masz. przeb.
  Zawiera 29 wierszy.
  G-82/195, CD-97[wg G] - op
 • Pieśń dla dumnych Polaków.
  Kalisz: b.w., 11 listopada 1981 r.
  A5, [2],22 s., off. z masz.
  Zawiera 22 utwory.
  KS-4903[wg KB] - MM[brak s. 5 i 16]
 • Pietkiewicz Maria [tłum.] - patrz: Pilniak Borys: Śmierć komandarma. Opowieść niezgaszonego księżyca. Warszawa: Nowa 1981. - uw
 • [Pietkiewicz Piotr] Kaczor Piotr: "Farba T". Wspomnienia byłego żołnierza AK.
  KSS KOR 1978.
  Wydano w niewielkim nakładzie pod pseudonimem konspiracyjnym autora. - Informacja w wyd. z 1983 na s. IV okł. oraz w wyd. z 1990 na s. 5 i J-2637.
  KS-3624[wg MJ*] - op
 • Pietkiewicz Piotr: ,Farba T’. Wspomnienia byłego żołnierza AK. [Wyd. 2 rozszerzone].
  B.m. [Gdańsk]: Wydawnictwo Druk, 1983 [właśc. 1984].
  A5, okł.kart., 107,[1] s., off. z masz., c. 200 zł.
  Przy copyright podano: Wilno - Workuta - Gdańsk 1981. [Druk rozpoczęto w październiku 1981 r. w wydawnictwie Alternatywy w Gdańsku, jednak wtedy z powodu awarii offsetu druku nie ukończono przed stanem wojennym].
  K-2695, G-83/411, CD-1182, Dun-136, J-2637, BN-4303, Ka-3048, KS-3625, BJ-3547, PA09 s.46,120,121 - MM
 • Pietkiewicz Piotr: "Farba T". Wspomnienia byłego żołnierza AK.
  Gdańsk: Oficyna Wydawnicza Modem 1990.
  ISBN 83-85068-01-5. Na s. 5 historia wydania książki.
  - uw - MM
 • Pietrowicz Aleksandra [oprac.] - patrz: Czas próby. Wielkopolska 13.XII.1981-4.VI.1989. Poznań: 1989. - uw
 • Pietruszewski Stanisław - patrz: Więźniowie polityczni w PRL 1981-1983. Zakład karny Hrubieszów i inne. [Wyd. II]. Wydawnictwo Polskie 1986. - uw
 • Pietruszka R. [tekst w]: Grudzień [19]70. Wyd. specj. [1980]. - uw
 • Pietrzak Bartosz: Linda Winsh aresztowana.
  B.m.[Łódź]: b.w., b.r. [1981].
  A5, 48 fotografii oprawionych introligatorsko, nakład poniżej 10 egz.
  Album zawiera fotografie zniszczonych plakatów rozklejonych na murach Łodzi zawiadamiających o aresztowaniu 19 lutego 1981 r. Lindy Winsh, młodej czeszki wspierającej strajk łódzkich studentów. Plakat projektu Wojciecha Hempla był intesywnie zdzierany z murów przez milicję. W późniejszym okresie w czasie stanu wojennego oryginalne materiały fotograficzne przy udziale SB bezpowrotnie zaginęły. Album ten był źródłem fotografii prezentowanych w kwietniu 2005 r. na wystawie pt.: "Znikająca twarz Lindy" w Łódzkim Towarzystwie Fotograficznym.
  Ka-3451 - op
 • Pietrzak Jan [wiersze] - patrz w: Na skrzyżowaniu Azji i Europy. Wiersze polskie 1980-84. Wyd. 2 rozszerzone. Wrocław: Oficyna Wydawnicza im. Grzegorza Przemyka 1988. - uw
 • Pietrzak Norbert Maria: Policje tajne i ich rosyjski rodowód.
  Warszawa: Los, 1987.
  A5, okł.kart., [2,30 s., 1 k. portr., stdr. z masz., c. 110 zł.
  Tytuł okł.: Policje tajne typu rosyjskiego.
  KN’87-113, CJ-1239, J-2638, BN-4304, Ka-1895, BJ-3548[powiel.] - MM
 • Pietrzyk Alojzy - patrz: Zeszyty Związkowe; nr 1. Materiały informacyjne Śląsko-Dąbrowskiej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność". Jastrzębie Zdrój: Śląsko-Dąbrowska Komisja Wykonawcza NSZZ "Solidarność", lipiec 1989. - uw
 • Pietrzyk Alojzy [rozm.] - patrz w: Smoleński Paweł: Szermierze Okrągłego Stołu. Zwątpienia i nadzieje. Warszawa: Most ’89. - uw
 • Pietrzyk Maciej [rys.] - patrz: Piosenki Armii Krajowej. Wydawnictwo im. gen. Nila Fieldorfa [1981 ?]. - uw
 • Pietsch Marek [oprac. graf.] - patrz: Niebo nowe, ziemia nowa. Warszawa: MEDIUM 1987. - uw
 • Pietuszko Anna - patrz: Mieleszko Konrad [wg Ka, AO06-2573-4 - chyba jako osoba współpracująca, choć inne źródła nie potwierdzają]: 3 Maja 1982 roku w Warszawie. Fotografował… [Warszawa]: CDN [1982]; Mieleszko Konrad [pseud.]: Solidarność z Papieżem. Warszawa: Wydawnictwo CDN 1985. - uw
 • Pięć lat po sierpniu. Nauka i polityka naukowa. [Wrocław]: PW 1986. A5, 16 s., stdr. z masz. Biuletyn Informacyjny NSZZ "Solidarność" Politechniki Wrocławskiej. Numer specjalny. Styczeń 1986. Przedruk z tekstu pt.: Polska. 5 lat po sierpniu. G-86/250, CJ-1241, J-2639, BN-4305[wg J] - uw - MM[jest to czasopismo]
 • Pięć miesięcy stanu wojennego. - patrz: Kowalski Tadeusz [pseud.], Majewski Wacław [pseud.]: Pięć miesięcy stanu wojennego w Małopolsce. Kraków: czerwiec 1982; Kowalski Tadeusz [pseud.], Majewski Wacław [pseud.], Nowakowa Magdalena [pseud.]: Pięć miesięcy stanu wojennego w Małopolsce. Kraków: czerwiec 1982; Dziesięć miesięcy stanu wojennego. Część - 1. [Kraków]: Biblioteka Małopolska [1983]. - uw
 • Pięć miesięcy „zawieszonego stanu wojennego” w Małopolsce. - patrz: Kowalski Tadeusz, Majewski Wacław, Nowakowa Magdalena, Piekarska Irmina, Sokołowski Artur [oprac.]: Pięć miesięcy „zawieszonego stanu wojennego” w Małopolsce. Kraków maj 1983. - uw
 • [Pięć] 5 minut. Społeczny pomiar frekwencji wyborczej w woj. siedleckim.
  Siedlce: Wydawnictwo Metrum, 1985.
  A5, okł., 19,[1] s., powiel., [c. 40 zł].
  Regionalia; vol. 1.
  Wg BN podtytuł bez słowa: "Społeczny".
  G-85/302, CJ-1757, J-2641, BN-4308*[wg BUW], S-192/631, Ka-1896, Hoo99/169, SWS[tu pokazana okł.] - op
 • [Pięćdziesiąta] 50 rocznica śmierci. Józef Piłsudski. - patrz: Józef Piłsudski. 50 rocznica śmierci. B.m.: Wydawnictwo Czas [1985]. - uw
 • Pijanowski Lech Andrzej [teksty] - patrz w: Lektury naszych rodziców. Łódź: Fakt 1989. - uw
 • Pijaństwo w Polsce. [oprac. Jan Karol Falewicz]. PPN marzec 1978. A4, 5 s., powiel. PPN; 17.
  BJ-3550, FC-brak - [czasopismo] - uw
 • Pijaństwo w Polsce. [oprac. Jan Karol Falewicz].
  - w: PPN. Opracowania Zespołów Problemowych. Warszawa: Nowa 1978 s. 51-55;
  - w: Polskie Porozumienie Niepodległościowe PPN. Paryż: Instytut Literacki 1978 s. 123-130;
  - w: Polskie Porozumienie Niepodległościowe PPN. Wybór tekstów. Londyn: Polonia 1989 s. 111-116.
  - uw
 • Pilaciński Jerzy ("Lech"): Narodowe Siły Zbrojne. Kulisy walki podziemnej 1939-1946.
  Londyn: Nakładem autora i grupy przyjaciół 1976.
  22 cm, 246 s.
  Wydawnictwa Towarzystwa im. Romana Dmowskiego; 10.
  Przedmowa: Jędrzej Giertych.
  - uw
 • Pilaciński Jerzy ("Lech"): Narodowe Siły Zbrojne. Kulisy walki podziemnej 1939-1946.
  Warszawa: Wydawnictwo Młodzież Wszechpolska 1990.
  A5, okł.kart., 246,[1] s., off. z oryg.
  Przedmowa: Jędrzej Giertych. Przedruk z wyd.: Londyn 1976.
  - uw - MM
 • Pilch Adolf "Góra" - patrz w: Sokołowski Jerzy "Mira", Pilch Adolf "Góra": Sprzymierzeńcy. Wspomnienia cichociemnych. Warszawa: 2, 1983. - uw
 • Pilch Alojzy: Powstanie i dzieje polskiego oddziału partyzanckiego w obwodzie stołpeckim.
  B.m.: b.w., b.r. [1983].
  A4, 69-88 s., powiel.
  Nazwisko autora na ostatnie stronie w nocie. Nadbitka lub fragment pisma: Spotkania 1983 nr 21/22.
  BJ-3551 - op
 • Pilecki Witold [pseud.] - właśc. Wojciech W. Wiśniewski - uw
 • Pilecki Witold [pseud.]: Materiały do bibliografii druków zwartych stanu wojennego w Polsce.
  Warszawa: b.w. sierpień 1983.
  A4, 62 k., masz. przeb.
  G-83/413, CJ-1758, J-4116, BN-6040[wg J], KS-6476[wg MJ] - op
 • Pilecki Witold [pseud.]: Bibliografia "drugiego obiegu". Część III. Materiały do bibliografii publikacji wydanych po 13 grudnia 1981 r. 3200 pozycji. Zeszyt próbny. (Skrócony).
  Kraków: nakład własny, wrzesień - październik 1987.
  A5, okł.kart., 388 s., off. z masz.
  Opracowanie przygotowane na 39 Międzynarodowe Targi Książki we Frankfurcie - październik 1987.
  J-4451[opis na podstawie ksero], BK-514, BN-6038, KS-6480[wg MJ], BJ-4926 - op
 • Pilniak - Vogau Borys: Śmierć komandarma. Opowieść niezgaszonego księżyca.
  B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza, marzec 1981.
  A6, okł.kart., 32,[1] s., off. z masz., [c. 30-50 zł].
  126 pozycja wydawnicza.
  Tytuł okł. S. [33] na III s. okł. Tłumaczenie: Maria Pietkiewicz. Przedruk z: Po Prostu 1956 nr 45. Okładka w kolorze różowym.
  CD-1806, BN-4309, Ka-1898, Hoo99/192, HN-000526284, BJ-4728, FC-5570, ECS-02897, ST15-3534, Nukat-785940 - MM
 • Pilniak - Vogau Borys: Śmierć komandarma.
  B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA, b.r.
  A6, okł., 32 s., off. z masz.
  Tytuł okł. Druk tekstu z tego samego maszynopisu co wydanie poprzednie, brak jednak końca tekstu na III s. okł. Okładka biała z czarnym nadrukiem.
  Ka-3452, BJ-4729, FC-5571 - MM
 • Pilniak Borys: Śmierć komandarma. Opowieść niezgaszonego księżyca.
  B.m.: Niezależne Wydawnictwo MIRWA b.r. [ok. 1982].
  A6, 28 s., wydruk komp.
  Zeszyt 1 wydawnictwa Mirwa.
  Ka-1897, BJ-4730 - op
 • Pilon Juliana Geran:
  - Bułgarski splot [tłum. z: The National Interest, nr 3, wiosna 1986]. - patrz w: Z lewa i z prawa. 1988. - uw
  - Rozwiane złudzenia: Narody Zjednoczone i ZSRR [tłum. z: Survey, jesień-zima 1983] - tłum. Marcin Bagienny. - patrz w: Między sierpem a młotem. ZSRR i świat. 1985. - uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.