Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Pił

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 31.08.2020 r.
 
 
 • Piłka Marian: Deformacje w wykładzie historii w podręcznikach dla szkół średnich.
  Kraków: Biblioteka Promienistych 1984.
  A6, okł., 3-31 s., stdr. z oryg., c. 30 zł.
  Przedruk z: Zeszyty Historyczne 1982 nr 61 [na s. II okł. podano błędnie: 67, stąd błąd w G, BK, J, BN, Sup] s. 3-31.
  K-2697, G-84/371, Ł-334, BK-515, J-2642, BN-4310, Sup-859, HN-000545029, Ka-3453, BJ-3552[błąd w r.w. podstawy przedruku] - MM
 • Piłka Marian: Deformacje w wykładzie historii w podręcznikach dla szkół średnich.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo MKK [Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej] b.r. [1984].
  A5, okł., 3-21 s., off. z masz., c. 50 zł.
  Tytuł okł.
  K-2698*[wg Wezwanie 1985 nr 9 s. 99], G-84/370, CJ s. 274, J-2643, BN-4311, Sup-860, Ka-1899, BJ-3553 - MM
 • Piłka Stanisław [pseud.] - właśc. Marian Rajski. - uw
 • Piłka Stanisław [pseud.]: Dlaczego będzie wojna.
  Szczecin: Wydawnictwo "Obecności" 1984.
  A4, [2],15 s.[częściowo jednostr.], powiel., c. 35 [stemplem] zł.
  Tytuł okł. Przedruk z wyd.: Warszawa: Pokolenie 1983. Wg: K, BN i BJ błędnie: Wydawnictwo Obecność; wg G błędnie: Oficyna.
  K-2699, G-84/372*, J-2914, BN-4723[wg K], BJ-3897 - MM
 • Piłka Stanisław [pseud.]: Dlaczego i jak wywołać wojnę?
  - w: Myśl Niezależna 1982 nr 14, grudzień, s. 3-6.
  Podpisano: Warszawa, 13 grudnia 1982 r. Druk ze znacznymi skrótami.
  - uw - MM
 • Piłka Stanisław [pseud.]: Dlaczego i jak wywołać wojnę?
  Warszawa: b.w. 1983.
  A5, okł., [1],15 s., powiel., c. 30 zł.
  Podpisano: Warszawa, 13 grudnia 1982 r.
  K-2702, G-83/414, J-2916, BN-4726, Ka-1900, BJ-3899 - MM
 • Piłka Stanisław [pseud.]: Dlaczego i jak wywołać wojnę?
  B.m.[Warszawa]: Biblioteka WSN [Wolność, Sprawiedliwość, Niepodległość] b.r. [1983-4].
  A6, okł., 37 s., powiel., c. 50 zł.
  Podpisano: Warszawa 1982 - 1983.
  K-2704, G-84/373, J-2919, BN-4728, Ka-1901, BJ-3900[60 zł - inny nakł. ?] - MM
 • Piłka Stanisław [pseud.]: Dlaczego i jak wywołać wojnę?
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie 1983.
  A5, 15 s., powiel., c. 25 zł.
  Tytuł okł.
  K-2703, G-83/415*[wg SK-5], J-2917, BN-4727, Ka-3943, HN-001542430, BJ-3898 - op
 • Piłka Stanisław [pseud.]: Dlaczego i jak wywołać wojnę?
  Poznań: Oficyna Wydawnicza Syzyf 1984.
  A5, [2],20,[2] s., powiel., c. 60 zł.
  Na okładce: Warszawa 1983 [podstawa przedruku].
  K-2700, G-84/374*[błędnie wg Obecność nr 6 s. 64], J-2918, BN-4724[wg K], HN-000510316 - op
 • Piłka Stanisław [pseud.]: Dlaczego i jak wywołać wojnę?
  B.m.[Warszawa]: b.w., b.r. [1983].
  A5, 8 s., off. z masz.
  Tytuł nagł.
  K-2701, G-83/416*[wg SK-5], J-2915, BN-4725[wg K], Ka-4375 - op
 • Piłka Stanisław [pseud.]: Jak i dlaczego wywołać wojnę? (Warszawa 13.12.1981).
  B.m.[Warszawa]: 8 [Maraton] b.r. [1984].
  A6, 15,[1] s., off. z masz., c. 25 zł.
  K-2705, G-84/375, J-2920, BN-4729, Ka-1902, Hoo99/192, HN-000510314, BJ-3902 - MM
 • {Piłka S[tanisław]} S. Pitka [pseud.]: Sowietyzacja Ludowego Wojska Polskiego.
  Gdańsk: Wydawnictwo Solidarności Walczącej 1986.
  A5, okł., 3-14,[1] s., stdr. z masz., c. 50 zł.
  Zakończenie tekstu na III s. okł. Tekst dat.: 13.01.1985 r. Pod tekstem podano błędnie pseud.: S. Pitka. Dun rozwiązuje pseud. jako: Tadeusz Podgórski. Ka nie podaje pseudonimu autora.
  K-3668, G-86/257, CJ-1293, Dun-137, J-2922, BN-4732, Hoo99/192, BJ-3906, Ka-4036[Sowietyzacja…] - MM
 • Piłsudska Aleksandra: Wspomnienia.
  Londyn: Gryf 1960.
  22 cm, 383 s.
  - uw
 • Piłsudska Aleksandra: Wspomnienia. Wyd. 2 uzupełnione.
  Londyn: Instytut Józefa Pilsudskiego 1985.
  22 cm, 390,[1] s.
  ISBN 0-948019-01-8.
  - uw
 • Piłsudska Aleksandra: Wspomnienia.
  Kraków: Wydawnictwo "6 Sierpnia" 1989-90.
  A5, 390 s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Londyn: Instytut Józefa Piłsudskiego 1985.
  BK-516, BN-4312[wg BK], KS-3637[wg KB*] - op
 • Piłsudska Aleksandra: Wspomnienia.
  Warszawa: Novum 1989.
  24 cm, 279,[1] s., [24] s. tabl.
  - uw - MM
 • Piłsudski Józef: [Bibuła] Walka rewolucyjna pod zaborem rosyjskim. Wrażenia i fakty z ostatnich lat dziesięciu. Bibuła.
  drukowano w dzienniku: Naprzód 1903 nr 246-334, 28 VIII - 5 XII.
  Tekst drukowany był anonimowo, nazwisko autora ujawniono w ostatnim odcinku. - uw
 • Piłsudski Józef: [Bibuła] Walka rewolucyjna w zaborze rosyjskim. Fakty i wrażenia z ostatnich lat dziesięciu. Część I: Bibuła. Zobacz
  Kraków: nakładem Wydawnictwa "Naprzodu"; Drukarnia Teodorczuka i S-ki, 1903.
  21 cm, VIII,272 s.
  - uw - MM [broszura wydawnicza, egz. nieobcięty]
 • Piłsudski Józef: [Bibuła] Walka rewolucyjna w zaborze rosyjskim. Fakty i wrażenia z ostatnich lat dziesięciu. Część I: Bibuła.
  w: Pisma zbiorowe. Warszawa: Instytut Józefa Piłsudskiego 1937; Tom II, s. 54-213.
  - uw
 • Piłsudski Józef: Bibuła. Zobacz
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza wrzesień 1978.
  A5, okł., 63,[1] s., powiel.
  Druk: Wolna Wałkowo-Bębnowa Drukarnia Polowa im. J.P. Zlec. nr. 1011. Tekst na podstawie: Pisma zbiorowe. Warszawa: Instytut Józefa Piłsudskiego 1937.
  Ł-335b, CD-1183, BN-4314, Ka-1903, Hoo99/192, HN-000394600, KS-3638, BJ-3554, FC-7896, ECS-02902, Nukat-1269406 - MM
 • Piłsudski Józef: Bibuła. Zobacz
  Warszawa [Kraków]: WN Wydawnictwo Nieobecnych 1982.
  A7, okł., [2],5-78,[1] s., off. z masz., [c. 80 zł].
  Przedruk z wyd.: Warszawa: Nowa 1978.
  K-2706, G-82/198, Ł-335c, CD-1184, BK-517, J-2644, BN-4316, Ka-1906, KS-2642*[wg MJ], BJ-3555, FC-7895, ECS-05515, Nukat-560752 - MM
 • Piłsudski Józef: Bibuła. Zobacz
  London: Puls Publications, b.r. [1983].
  22 cm, 164 s.
  ISBN 0 907587 12 7.
  - uw - MM
 • Piłsudski Józef: Bibuła. Zobacz
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie [19]’86.
  A6, okł.kart., [1],6-161 s., off. z oryg., c. 350 zł.
  Przedruk z wyd.: Londyn: Puls [1983].
  K-3666, G-86/251, Ł-335a, CD-1185, CJ-1242, J-2645, BN-4315, Ka-1905, KS-2643*[wg MJ], BJ-3556, FC-7894 - MM
 • Piłsudski Józef: Bibuła. Zobacz
  B.m. [Kraków]: Wydawnictwo Panaceum, (1988).
  A6, okł.kart., obw., [3],6-161 s., off. z oryg., [c. 550-600 zł].
  Nazwa wydawnictwa jedynie na obwolucie. Przedruk z wyd.: Londyn: Puls [1983]. Na tylnym skrzydełku: 1918-1988 - 70 rocznica odrodzenia Polski Niepodległej. Część nakładu była kolportowana bez obwoluty, wtedy jako wydanie anonimowe.
  BK-518, J-2646, BN-4313*[wg BK], BaBN, KS-3646*[wg MJ], BJ-3557, FC-7893 - MM [+ anonimowe z wpisaną ceną na IV s. okł.]
 • Piłsudski Józef: Bibuła. Zobacz
  Wrocław: Oficyna NZS, b.r. [1988-1989].
  A5, okł.kart., 161 s., off. z oryg., [c. 800 zł].
  Przedruk z wyd.: London: Puls [1983]. Książka została wydana dzięki pomocy RKS-NSZZ Solidarność Dolny Śląsk. Jakość druku na okładce bardzo zależy od jakości użytego kartonu.
  J-2647, BN-4317, Ka-1904, KS-3647*[wg MJ], BJ-3558, FC-7892 - MM
 • Piłsudski Józef: Bibuła. Wyd. I. Nakład I. Zobacz
  Gdańsk: Towarzystwo Wydawnicze Graf 1989.
  Do druku przygotowali: Krystyna Marszałkowska-Myszk i Wojciech Rozpierski w oparciu o: Pisma zbiorowe. Warszawa: Instytut Józefa Piłsudskiego 1937. Cenzura: W-7.
  - uw - MM
 • Piłsudski Józef: Bibuła. Wyd. I. Nakład II. Zobacz
  Gdańsk: Towarzystwo Wydawnicze Graf 1989.
  Do druku przygotowali: Krystyna Marszałkowska-Myszk i Wojciech Rozpierski w oparciu o: Pisma zbiorowe. Warszawa: Instytut Józefa Piłsudskiego 1937. Cenzura: W-7.
  - uw - MM
 • Piłsudski Józef: Bibuła. Zobacz
  Warszawa: Agencja Wydawnicza "Tor" 1990.
  20 cm, 143,[1] s.
  Wydano na podstawie: Pisma zbiorowe. Warszawa 1937. Cenzura: F-7.
  - uw - MM
 • Piłsudski Józef: Bibuła. Wyd. I.
  Warszawa: Jirafa Roja, 2009.
  20 cm, 222 s.
  Biblioteka Myśli Społecznej.
  Zawiera: Łukasz Gołębiewski: Walka o wolność słowa. ISBN 978-83-61154-23-5.
  - uw - MM
 • Piłsudski Józef: Historia Organizacji Bojowej PPS. Sekcja Prawo.
  Warszawa: Uniwersytet Warszawski 1985.
  A5, 18 s.
  Materiały Historyczne. Międzywydziałowe Koło Naukowe "Wiedza".
  Przedruk z wyd.: Pisma zbiorowe 1937. Sygn. druk.: Z-d Małej Poligr. U.W. zam 267/85 n. 1000 egz. [Cenzura] N 78.
  BN-4318, Ka-5203 - uw [nie bibuła] - MM
 • Piłsudski Józef: Jak stałem się socjalistą?
  Warszawa: Wydawnictwo im. Olofa Palme; Oddział Lewa Podmiejska; nakładem Grupy Politycznej "Wolność i Niepodległość" 1986.
  A6, [2],14 s., powiel., c. 20 zł.
  G-86/252, Ł-336, CD-1186, CJ-1243, J-2649, BN-4319, Ka-3455, KS-2644[wg CD] - MM
 • Piłsudski Józef: Jak zostałem socjalistą? Samowładczy gospodarze Polski.
  Wrocław: Oficyna Wydawnicza Rozstaje 1981.
  A4, [2],12,[1] s., powiel.
  S-193/871, Ka-1922{[2],10,[2] s.}, KS-3639[wg KB*], BJ-3559 - op
 • Piłsudski Józef: Jak zostałem socjalistą? Jak stałem się socjalistą? [na s. II okł.].
  Jastrzębie Zdrój: Wydawnictwo im. Olofa Palme 1989.
  A6, okł., 14 s., powiel.
  Wydano nakładem Gazety Jastrzębskiej - pisma PPS.
  Ka-4004, KS-3648[wg KB] - MM
 • (Piłsudski Józef) Józef Piłsudski o powstaniu 1863 roku.
  B.m.[Warszawa]: Oficyna Wydawnicza Pokolenie b.r. [1989].
  A5, okł.kart., 276,[12] s., off. z masz., [c. 2900 zł].
  Przedruk z wyd.: Londyn: Gryf 1963.
  BN-4320, Ka-4005[A6], BJ-3560 - MM
 • (Piłsudski Józef) Józef Piłsudski 1867-1935.
  B.m.: b.w., b.r. [1985].
  116,[1] s. [dane identyczne jak: Piłsudski Józef: Pisma. Wydawnictwo Polityka ’85]
  S-194/1419 - op
 • (Piłsudski Józef) Józef Piłsudski 1867-1935. Pisma, mowy, rozkazy.
  B.m.: b.w., b.r. [1985-6].
  A5, [1],49 s., off. z masz., [c. 150-250 zł].
  K-2708, G-86/253, J-2650, BN-4321[wg K], BJ-3566 - op
 • (Piłsudski Józef) Marszałek J. Piłsudski do Przedstawicielstwa Narodowego. - patrz: Marszałek J. Piłsudski do Przedstawicielstwa Narodowego. Łódź: Paragraf 1981. - uw
 • Piłsudski Józef: Moja droga do socjalizmu.
  Wrocław: Kooperatywa Wydawnicza Wyzwolenie, b.r. [1981].
  A5, 20 s., powiel., [c. 20 zł].
  BJ-3562 - op
 • Piłsudski Józef: Myśli.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A5, 20 s.
  Tytuł okł.
  CD-1187, BN-4323, KS-3640[wg CD] - op
 • Piłsudski Józef: Myśli wybrane. - patrz: Myśli wybrane Józefa Piłsudskiego. Warszawa: Towarzystwo Litewsko-Białoruskie im. gen. Lucjana Żeligowskiego 1981. - uw
 • Piłsudski Józef: Pierwsze dni.
  B.m.: b.w., b.r. [ok. 1978].
  A4, okł., [25] s., powiel. jedno i dwustronnie [razem 16 k.].
  Na okładce autor i tytuł wersalikami, tytuł zapisany w jednym wierszu.
  Ka-3456{[30] s.}, BJ-3563 - MM
 • Piłsudski Józef: Pierwsze dni.
  B.m.: b.w., b.r. [ok. 1978].
  A4, okł., [25] s., powiel. jedno i dwustronnie [razem 16 k.].
  Na okładce jedynie pierwsze litery autora i tytułu wielkimi literami, tytuł zapisany w dwu wierszach.
  BJ-3564 - MM
 • Piłsudski Józef: Pisma.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Polityka [Krąg] b.r. [19]’85.
  A5, off. z masz., 116,[1] s., off. z masz., c. 300 zł.
  Wyboru dokonał Marcin Król. Wstępem opatrzył Wojciech Karpiński. Notki biograficzne o autorze wyboru i wstępu w części nakładu.
  G-85/303, J-2651, BN-4324, Ka-1908, HN-000552257, BJ-3565 - MM [brak notek biograficznych]
 • Piłsudski Józef: Pisma wybrane.
  London: M.I. Kolin, 1943.
  22 cm, [4],7-468 s.
  - uw - MM
 • Piłsudski Józef: Pisma wybrane.
  B.m.[Kraków]: Krakowskie Towarzystwo Wydawnictwo [19]’87.
  A6, okł.kart., 199,[1] s., off. z oryg., [c. 500 zł].
  Wyboru dokonano z: Pisma zbiorowe. Tomy 1-10. Warszawa 1937. 1100 egz. skonfiskowane przez SB 2 VI 1987 r.
  Ł-337, KN’87-236, CJ-1244, BK-519, J-2652, BN-4325, Ka-3457, BJ-3567 - MM
 • Piłsudski Józef: Pisma wybrane.
  Warszawa: Wydawnictwo Polskie, 1987.
  A6, okł.kart., [30],7-468 s., [1] k. portr., off. z oryg. i masz., c. 1400 zł.
  Biblioteka Drogi.
  Zawiera: Andrzej Szomański: Przedmowa. Przedruk z wyd.: Londyn: M.I.Kolin 1943.
  KN’87-237, CJ-1245, J-2653, BN-4326, Ka-1909, Hoo99/192 - MM
 • Piłsudski Józef: Pisma wybrane. Wyd. 2.
  Warszawa: Wydawnictwo Polskie 1989.
  A5, 30,[2],7-468 s., [1] k. portr., off. z oryg., [c. 25000 zł].
  Biblioteka Drogi.
  [Przedmowa: Andrzej Szomański]. Przedruk z wyd.: Londyn: M.I.Kolin 1943.
  BJ-3568 - op
 • Piłsudski Józef: Psychologia więźnia.
  Kraków: Wydawnictwo Rota 1986.
  A5, okł., 18 s., powiel., c. 80 zł.
  Odczyt wygłoszony w Warszawie na zaproszenie Komitetu b. Więźniów Politycznych w dniu 24 maja 1925 r. Przedruk z: Kultura 1986 nr 7/8 s. 3-15.
  G-86/254, CJ-1246, BK-520, J-2654, BN-4327, Sup-861, Ka-1910, BJ-3569 - MM
 • Piłsudski Józef: Rok 1863.
  B.m.[Kraków]: Wydawnictwo V 1984.
  A6, 13,[2] s., off. z oryg., c. 30 zł.
  Odczyt wygłoszony 20 stycznia 1924 roku w Warszawie. Przedruk z: Puls 1984 nr 20 s. 126-137 - za wyd.: Warszawa: Ignis; E. Wende 1924.
  K-2710, G-84/376, Ł-An-19*, BK-521, J-2655, BN-4328[wg WBP Krak], S-194/77, Ka-1912, HN-000510318, BJ-3570 - op
 • Piłsudski Józef: Rok 1920. Z powodu pracy M. Tuchaczewskiego „Pochód za Wisłę”.
  Warszawa: nakładem Tow. Wyd. „Ignis”, 1924.
  25 cm, [4],224 s., [9] k. tabl. + 16 s. map.
  Zawiera również: M. Tuchaczewski: Pochód za Wisłę. Wykłady wygłoszone na kursie uzupełniającym Akademii Wojskowej R. K. K. A. w Moskwie, 7-10 lutego 1923 roku. Przełożył Antoni Bogusławski; oraz: Szkice do M. Tuchaczewskiego Pochód za Wisłę.
  - uw
 • Piłsudski Józef: Rok 1920. Z powodu pracy M. Tuchaczewskiego „Pochód za Wisłę”. Wyd. 2 z przedmową autora i przypisami.
  Warszawa: nakładem Instytutu Badań Najnowszej Historji Polskiej, 1927.
  24 cm, VII,378 s., [10] k. tabl.
  Zawiera również: M. Tuchaczewski: Pochód za Wisłę.
  - uw
 • Piłsudski Józef: Rok 1920.
  Warszawa: Instytut Badania Najnowszej Historji Polski; Tow. Wydaw. „Polska Zjednoczona”, 1931.
  19 cm, [4],332,VI,[1] s., 8 k. tabl.
  Pisma, mowy, rozkazy; Tom 7.
  Zawiera również: M. Tuchaczewski: Pochód za Wisłę.
  - uw
 • Piłsudski Józef: Rok 1920.
  Warszawa: Instytut J. Piłsudskiego, 1937.
  24 cm, [4],217,[1],V,[1] s., [10] k. tabl., 8 map złoż., 1 portr.
  Pisma zbiorowe; Tom VII.
  Wstępem zaopatrzył Józef Moszczeński. Zawiera również: M. Tuchaczewski: Pochód za Wisłę.
  - uw
 • Piłsudski Józef: Rok 1920.
  Londyn: M.I. Kolin, 1941.
  22 cm, 219,V s., [9] k. tabl., mapy.
  Zawiera również: M. Tuchaczewski: Pochód za Wisłę.
  - uw
 • Piłsudski Józef: Rok 1920. Z powodu książki M. Tuchaczewskiego „Pochód za Wisłę”.
  B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo im. Gen. Nila Fieldorfa, b.r. [1981].
  A5, 378,[1] s., [10] k. tabl., err.
  Zawiera także: Tuchaczewski M.: Pochód za Wisłę. Przełożył z rosyjskiego: Antoni Bogusławski. Przedruk z: Warszawa: nakładem Instytutu Badań Najnowszej Historii Polski 1927.
  Ł-338, BN-4330, Ka-4179{[5],IV-VII,361,[1] s.}, BJ-3572[A6, 13 s. - ?] - op
 • Piłsudski Józef: Rok 1920.
  [Kraków: KPN 1981].
  Powiel. z matryc białkowych.
  sprzedaż w listopadzie 1981 r.
  Wg NiepI s. 219 - op
 • Piłsudski Józef: Rok 1920.
  B.m.: b.w., b.r. [1983-5 ?].
  A4, okł.kart., 42 s., off. z oryg., druk dwułam., [c. 400 zł].
  Tytuł okł. Wstęp: Józef Moszczeński. Przedruk z wyd.: Pisma zbiorowe. Warszawa: Instytut Józefa Piłsudskiego 1937, tom VII.
  CJ-1759, J-2656, BN-4329, Ka-1911, BJ-3571 - MM
 • Piłsudski Józef: Rok 1920. Wyd. 6.
  Londyn: Polska Fundacja Kulturalna, 1987.
  22 cm, XXXI,[3],237 s., [8] s. tabl. + 8 k. tabl.
  Przedmowa Stanisław Biegański. Wstęp: Józef Moszczeński. Zawiera również: M. Tuchaczewski: Pochód za Wisłę. Przedruk z wyd. 4: Pisma zbiorowe. Warszawa 1937, tom VII. ISBN 0850651611.
  - uw
 • Piłsudski Józef: Rok 1920. Wydanie I. Nakład I.
  Gdańsk: Towarzystwo Wydawnicze Graf, 1989.
  - uw
 • Piłsudski Józef: Rok 1920. Wydanie I. Nakład II.
  Gdańsk: Towarzystwo Wydawnicze Graf, 1989.
  Osobno wydano: Dodatek do „Roku 1920” Józefa Piłsudskiego. Mapy. Zawiera również: Od wydawcy; Wstęp: Józef Moszczeński; M. Tuchaczewski: Pochód za Wisłę. Do druku przygotowali: Krystyna Marszałkowska-Myszk i Wojciech Rozpierski w oparciu o: Pisma zbiorowe. Warszawa: Instytut Józefa Piłsudskiego 1937, tom VII. Cenzura: W-7.
  - uw - MM
 • Piłsudski Józef: Rok 1920; Tuchaczewski Michaił: Pochód za Wisłę. Wydanie pierwsze [w tym wydaw.].
  Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1989.
  Tekst przygotowano wg: Pisma zbiorowe. Warszawa 1937, tom VII. Zawiera: Andrzej Garlicki: Posłowie. Cenzura S-16. ISBN 83-218-0777-1.
  - uw - MM
 • [Piłsudski Józef; Tuchaczewski Michał]: Cud nad Wisłą. Polemika Józefa Piłsudskiego z Michałem Tuchaczewskim /fragmenty/. [Tytuł okł.:] Cud nad Wisłą. Polemika Tuchaczewski - Piłsudski.
  Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1982.
  A5, okł., [4],27 s., powiel., [c. 60-100 zł].
  Zawiera teksty: Józef Piłsudski: Rok 1920 (fragmenty); Michał Tuchaczewski: Pochód za Wisłę (fragmenty). Na podstawie Pism zbiorowych Józefa Piłsudskiego. Tom VIII [właśc. VII]. Warszawa 1937. Przekład tekstu Tuchaczewskiego: Antoni Bogusławski.
  K-2707, G-82/34*, Ł-75, J-2648, BN-4338, Ka-250, BJ-3580 - MM
 • Piłsudski Józef: W walce o niepodległość. Wybór z pism.
  Warszawa: Gebethner i Wolff, 1938.
  20 cm, 101,[2] s.
  - uw - MM
 • Piłsudski Józef: W walce o niepodległość. Wybór z pism.
  Łódź: Wydawnictwo Solidarność Walcząca, Łódzki Zespół Oświaty Niezależnej, 1986.
  A6, okł., [8],7-101,[2] s., off. z oryg., c. 250 zł.
  Przedruk z wyd.: Warszawa: Gebethner i Wolff 1938.
  G-86/255, W-44, BŁ-161, CJ-1247, J-2657, BN-4331, Ka-1913, BJ-3573, ECS-04796, Nukat-1263343 - MM
 • Piłsudski Józef: Wspomnienia o Gabrjelu Narutowiczu.
  Warszawa: Ignis, 1923.
  20 cm, 61 s.
  - uw
 • Piłsudski Józef: Wspomnienia o Gabrjelu Narutowiczu.
  Londyn: Orbis Books, 1980.
  20 cm, 61,[1] s.
  ISBN 0-901149-15-2.
  - uw - MM
 • Piłsudski Józef: Wspomnienia o Gabrjelu Narutowiczu.
  B.m. [Kraków]: b.w., b.r. [1986].
  A6, okł.kart., 61,[1] s., off. z oryg., [c. 120-165 zł].
  Przedruk z wyd.: Londyn: Orbis 1980.
  K-3667, G-86/256, Ł-339, KN’87-238, [CD-1188+CD-1189 - dwa nakłady ?], CJ-1248, BK-522, J-2658, BN-4332, Ka-3458, KS-3645, BJ-3574 - MM
 • Piłsudski Józef: Wywiady z lat 1919-1920.
  Wrocław: Oficyna Wydawnicza "Rozstaje", 1981.
  A4, okł., 25 s., powiel.
  Zawiera teksty z okresu: 16 marca 1919 - 26 sierpnia 1920 r.
  BJ-3575, FC-7875[błędnie w tytule: …-1921] - MM
 • Piłsudski Józef: Wywiady z lat 1919-1921.
  B.m. [Wrocław]: Oficyna Wydawnicza Rozstaje, b.r. [1981].
  A5, okł., 30 s., powiel., [c. 30 zł].
  Na okł. tytuł powtórzony trzykrotnie.
  BJ-3576, FC-7874, ST15-3557 - op
 • Piłsudski Józef: Wywiady z lat 1919-1921.
  B.m. [Wrocław]: OWR [Oficyna Wydawnicza] Rozstaje, b.r. [1981].
  A5, okł., 30 s., ksero.
  Ksero zapewne nakładowe. Pomiędzy imieniem i nazwiskiem na okł. rysunek lewego profilu autora. S. 29-30 na III-IV s. okł. Zawiera teksty z okresu: 16 marca 1919 - 23 listopada 1920 r.
  BN-4333, Ka-1914, Nukat-3772727 - MM
 • Piłsudski Józef: Wywiady z lat 1919-1921.
  B.m.: Wydawnictwo Polskie, b.r. [1981].
  A4, okł., 22 s. , powiel., [c. 30 zł].
  Tytuł okł. Przedruk z wyd.: Pisma zbiorowe. Tom 5. Warszawa 1937.
  Ka-1915, BJ-3577, FC-7898, BaBN-1.397.997, ST15-3558, Nukat-4237119[UMK] - op
 • Piłsudski Józef: Zadania praktyczne rewolucji.
  Gliwice, Wrocław: NZS 1981.
  A5, okł.kart., [2],42,[2] s., off. z oryg., okł. druk. off., [c. 40 zł].
  Sygn.: ZG.Pol.Śl.z.722/81-3000. Przedruk z wyd.: Pisma zbiorowe. Tom 3. Warszawa 1937. Zawiera także: Historia organizacji bojowej PPS; W przeddzień rewolucji r. 1905; O rewolucji 1905 roku.
  CJ-1249*[wg Obecność nr 18 s. 64 - r.w. 1987], J-2659*, BN-4334=BN-4335[wg BUS], Ka-1916, BJ-3578 - MM
 • Piłsudski Józef: Zadania praktyczne rewolucji.
  Wrocław: NZS b.r. [1981].
  A5, okł.kart., [2],42,[2] s., off. z oryg., na okł. widoczna siatka rastra.
  Brak sygnatury drukarskiej. Przedruk z wyd.: Pisma zbiorowe. T. 3. 1937. Zawiera także: Historia organizacji bojowej PPS; W przeddzień rewolucji r. 1905; O rewolucji 1905 roku.
  - MM
 • Piłsudski Józef: Zadania praktyczne rewolucji w zaborze rosyjskim (1910).
  B.m.[Łódź]: Wydawnictwo Polska i Polityka b.r. [ok. 1985].
  A5, 8 s., stdr. z masz., c. 40 zł.
  Drukarnia im. Hieronima Dobrowolskiego.
  Ł-340, BŁ-162, CJ-1760, J-2660, BN-4336[wg J]=BN-4337[błędnie data wyd.], HN-002199281, Ka-3459, BJ-3579 - MM
 • Piłsudski Józef [teksty w]: Geniusz niepodległości 1918 -1933. W piętnastą rocznicę zmartwychwstania Polski. AViA Reprint 1989; Daszyński Ignacy (1866-1936): Wielki Człowiek w Polsce. Szkic psychologiczno-polityczny (Rzecz o Piłsudskim). Kraków: "6 Sierpnia" 1986. - uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.