Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Po - Podh

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 26.08.2019 r.
 
 
 • Po agresji. - patrz: Polska - Rosja w świetle pamiętników. Część 1. 1939-1941. Po agresji. Warszawa: Wydawnictwo W 1984. - uw
 • Po Czarnobylu, przed…
  Warszawa: In Plus; Społeczny Komitet Nauki, [19]’86.
  A5, 40 s., off. z masz., c. 130 zł.
  Zawiera teksty: O skutkach działania promieniowań jonizujących na organizm człowieka; Wyniki krajowych i zagranicznych pomiarów radioaktywności; Komentarze ekspertów; Raport Komisji Rządowej (fragment); Rozważania nad energetyką jądrową; Obudowa biezpieczeństwa w elektrowni jądrowej Żarnowiec. Opracowanie wspólne redakcji Serwisu Informacyjnego Społecznego Komitetu Nauki i Zeszytów Niezależnej Myśli Lekarskiej. Rysunki reaktorów na podstawie Scientific American, march 1986, wykonał BMX. Okładka i s. tytułowa: MC.
  G-86/260, CJ-1250, J-2680, BN-4366, S-195/361, Ka-1931, Hoo99/192, BJ-3605, FC-7926 - op
 • Po „Okrągłym Stole”. Obrady Podzespołu do Spraw Zdrowia. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza 1989. A5, 110 s., off. z masz. Zeszyty Niezależnej Myśli Lekarskiej. Numer specjalny. 1989 nr 20. BJ-3606 - uw [to jest czasopismo]
 • Po 500 dniach stanu wojennego. - patrz: Arka. Wolne Pismo nr 2. G-83/422, J-2681 - uw[czasopismo]
 • Po Sierpniu. Wybór tekstów z: „Kultura” nr 10, 11, 12. Paryż - 1980.
  B.m. [Kraków]: Kos [Krakowska Oficyna Studentów], b.r. [1981].
  A4, okł.kart., 65 s., powiel.
  Tytuł okł. 13.03.1981 r. SB zarekwirowała 800 egz. z mieszkania M. Prokopa [wg NZS Informacje Politechniki Śląskiej Gliwice nr 19, 23 marca 1981 r., s. 2 - wiadomość wg SPIS NZS UJ Kraków nr 3, 14.03.1981 r.]. Oddzielnie kolportowano fragmenty - patrz: Kultura Nr 11/1980. [wybór artykułów]; Kultura Nr 12/1980. Niniejsze artykuły…
  BK-527, BN-4367*[wg BK], Sup-503*[wg ILwK]=Sup-862, KS s.XXVII, BJ-3607 - MM [stempelek: Ex Libris Izabelli M. Sawaszkiewicz]
 • Po tragedii we Włocławku. B.m. [Warszawa]: Społeczna Komisja Zdrowia, druk: Terenowy Komitet Oporu „Solidarność”. A4, 12 s., powiel., c. 30 zł. Zeszyty Niezależnej Myśli Lekarskiej. Numer specjalny. wrzesień 1985, nr 5. - uw - MM [to jest czasopismo]
 • Pobóg-Malinowski Władysław: Katastrofa wrześniowa.
  Warszawa: Wydawnictwo im. Olofa Palme, 1987.
  A4, 5-42 s., powiel., c. 150 zł.
  Rozdział XXII książki: Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945.
  CJ-1251, J-2682, BN-4368*[wg BUW], S-195/1694, Ka-3460, FC-38018*[wg BN] - op
 • Pobóg-Malinowski Władysław: Na rumuńskim rozdrożu (fragmenty wspomnień). I wyd. krajowe.
  Warszawa: Warszawska Oficyna Wydawnicza Gryf, 1990.
  A5, okł.kart., [6],85,[1] s., off. ze skł., [c. 5800-7000 zł].
  Przedruk z: Kultura 1948 nr 7,8,9/10.
  HN-003360260, BJ-3608, FC-7929 - uw - MM [dwa nakłady]
 • Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945. Tom pierwszy.
  Paryż: b.w., 1953.
  21 cm, VII,[4],4-398,[2] s.
  Ze słowem wstępnym Michała Sokolnickiego.
  - uw - MM
 • Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945. Tom drugi, część pierwsza: 1914-1939.
  Londyn: b.w., 1956.
  22 cm, [4],665,[2] s.
  - uw
 • Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945. Tom trzeci (część druga tomu drugiego). Okres 1939-1945.
  Londyn: druk: Gryf, 1960.
  22 cm, [8],910,[2] s.
  - uw
 • Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945. Tom pierwszy. Drugie wyd. przejrzane, poprawione i uzupełnione oraz ilustrowane. [w siedmiu zeszytach].
  Londyn: B. Świderski, 1961.
  23 cm, (z. 1): 96 s., [8] s. tabl.; (z. 2): 97-192 s., [6] s. tabl.; (z. 3): 193-288 s., [12] s. tabl.; (z. 4-5): 289-480 s., [16] s. tabl.; (z. 6-7): 481-671, [14] s. tabl., [1] k. tabl.
  - uw
 • Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski 1939-1945. Indeks nazwisk do trzech tomów. Opracowała Zofia Szeliga. - w: Zeszyty Historyczne 1962 zeszyt 1 s. 179-236. - uw - MM
  - istnieje w postaci samodzielnej nadbitki. Nukat-2147810.
 • Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski. Tom pierwszy 1864-1914. Drugie wyd. przejrzane, poprawione i uzupełnione oraz ilustrowane.
  Londyn: B. Świderski, 1963.
  22 cm, 671 s., [59] s. tabl.
  Przygotował do druku Bogusław Miedziński.
  - uw - MM
 • Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945. Tom drugi: 1914-1939. Drugie wyd. przejrzane, poprawione i uzupełnione oraz ilustrowane.
  Londyn: B. Świderski, 1967.
  22 cm, 900 s., [18] k. tabl.
  Przygotował do druku Bogusław Miedziński.
  - uw
 • Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945. Tom trzeci (część druga tomu drugiego). Okres 1939-1945. Wyd 2.
  Londyn: B. Świderski, 1967.
  22 cm, 930 s.
  - uw
 • Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945. Tom trzeci. 1939-1945. Drugie wyd. przejrzane, poprawione i uzupełnione.
  Londyn: B. Świderski, 1973.
  22 cm, [8],930 s.
  - uw
 • Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945. Tom trzeci. 1939-1945. Wyd. 2.
  Londyn: Gryf, 1981.
  22 cm, [8],930 s.
  Nukat-772822 - uw
 • Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski 1839-1945.
  Warszawa: Wydawnictwo Głos, 1981.
  A5, okł.tw. płótno, obw., [4],910 s., off. z oryg.
  Przedruk z tomu III wyd.: Londyn 1960. Wydano przed wrześniem 1981 r. [patrz: Iks Warszawa nr 7, 17.09.1981, s. 1].
  BaBN-b1904352, FC-38025*[wg BaBN], ECS-01624, Nukat-2967828 - MM
 • Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski 1839-1945.
  Warszawa: Wydawnictwo Głos, 1981.
  A5, [4],968 s.
  [Zapewne od s. 911 przedrukowano: Indeks nazwisk do trzech tomów… Opracowała Zofia Szeliga. z: Zeszyty Historyczne 1962 zeszyt 1 s. 179-236].
  ECS-00850 - MM
 • Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945. Tom III. Okres 1939-1945. Zeszyt 1.
  Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1981.
  A5, okł.kart., [3],3-214 s., off. z oryg., [c. 150 zł].
  Przedruk z wyd.: Londyn 1960.
  Ł-341/1, BN-4377/1, HN-000546498/1 Ka-1936/1, BJ-3619, FC-7940, ECS-00845, Nukat-969099 - MM [dwa różne nakłady - a: szycie przez okładkę; b: szycie pod okładką, dwie strony czyste na końcu]
 • Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945. Tom III. Okres 1939-1945. Zeszyt 2.
  Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1981.
  A5, okł.kart., [3],216-419 s., off. z oryg., c. 150 zł.
  Przedruk z wyd.: Londyn 1960.
  Ł-341/2, BN-4377/2, HN-000546498/2, Ka-1936/2, BJ-3620, FC-7941, ECS-00846, Nukat-969095 - MM
 • Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945. Tom III. Okres 1939-1945. Zeszyt 3.
  Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1981.
  A5, okł.kart., [4],421-570 s., off. z oryg., c. 150 zł.
  Przedruk z wyd.: Londyn 1960.
  Ł-341/3, BN-4377/3, HN-000546498/3, Ka-1936/3, BJ-3621, FC-7942, ECS-00847, Nukat-969092 - MM
 • Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945. Tom III. Okres 1939-1945. Zeszyt 4.
  Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1981 [1982].
  A5, okł.kart., [3],572-747,[1] s., off. z oryg., c. 180-[450] zł.
  Przedruk z wyd.: Londyn 1960.
  Ł-341/4, G-82/199, J-2686, BN-4377/4, HN-000546498/4, Ka-1936/4, BJ-3622, FC-7943, ECS-00848, Nukat-737830 - MM
  Odmiany:
  – egzemplarz nieobcięty [21,5 x 15,5 cm], być może z kolportażu w 1981 r. - MM;
  – egzemplarz obcięty [20 x 14 cm] z późniejszego kolportażu z ceną stemplem w dole IV s. okł.: „450,-”. - MM
 • Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945. Tom III. Okres 1939-1945. Zeszyt 5.
  Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1982.
  A5, okł.kart., [4],749-968 s., off. z oryg., (c. 300 zł).
  Przedruk z wyd.: Londyn 1960. Od s. 911 przedrukowano: Indeks nazwisk do trzech tomów… Opracowała Zofia Szeliga. z: Zeszyty Historyczne 1962 zeszyt 1 s. 179-236. S. [747-748] oraz spis treści na III s. okł. off. z masz.
  K-2723, G-82/200, J-2687, BN-4377/5, Sup-863, HN-000546498/5, Ka-1936/5, BJ-3623, FC-7944, ECS-00849, Nukat-1832404 - MM
 • Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski. Tom trzeci 1939-1945. Część V.
  B.m: b.w., b.r.
  A5, okł.kart., [4],749-968 s., ksero.
  Od s. 911 przedrukowano: Indeks nazwisk do trzech tomów… Opracowała Zofia Szeliga. z: Zeszyty Historyczne 1962 zeszyt 1 s. 179-236. Blok książki jest kopią z wyd. Krąg 1982, okładka drukowana offsetem [kopia okładki z innego wydania niż reszta książki].
  - MM
 • Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945. Tom III. 1939-1945. Część I.
  B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Zbliżenia, maj [na okł.] 1981.
  A5, okł.kart., [3],2-216 s., off. z oryg.
  Na s. tytułowej: logo wydawnictwa; na okładce jednowierszowa nazwa wydawnictwa. Przedruk z wyd.: Londyn 1960.
  BN-4379, Ka-1937/I, BJ-3617, FC-7938, ECS-02916, Nukat-2050815 - MM
 • Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945. Tom III. 1939-1945. Część I.
  B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Zbliżenia, wrzesień [na okł.] 1981.
  A5, okł.kart., [3],2-216 s., off. z oryg.
  Na s. tytułowej: dwie kropki i jednowierszowa nazwa wydawnictwa; na okładce logo wydawnictwa [okładka z tomu IV: wrzesień]. Przedruk z wyd.: Londyn 1960.
  - MM
 • Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945. Tom III. 1939-1945. Część II.
  B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Zbliżenia, lipiec [na okł.] 1981.
  A5, okł.kart., [3],216-480 s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Londyn 1960.
  Ka-1937/II, ECS-02917, Nukat-1934562 - MM
 • Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945. Tom III. 1939-1945. Część II.
  B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Zbliżenia, sierpień [na okł.] 1981.
  A5, okł.kart., [3],216-480 s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Londyn 1960.
  BJ-3618, FC-7939 - MM
 • Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945. Tom III. 1939-1945. Część III.
  B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Zbliżenia, sierpień [na okł.] 1981.
  A5, okł.kart., [3],482-747 s., off. z oryg.
  Na okładce logo wydawnictwa [okładka z tomu II: sierpień]. [Przedruk z wyd.: Londyn 1960].
  - MM
 • Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945. Tom III. 1939-1945. Część IV.
  B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Zbliżenia, wrzesień [na okł.] 1981.
  A5, okł.kart., [2],749-910 s., off. z oryg.
  [Przedruk z wyd.: Londyn 1960].
  BN-4380, Ka-1937/IV, ECS-02918, FC-50700*[wg BN], Nukat-1934577 - MM
 • Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945. Tom 3. Jałta.
  B.m. [Warszawa]: Obieg, 1983.
  A6, [1],748-910,[2] s., off. z oryg., c. 330 zł.
  Przedruk z wyd.: Londyn 1960.
  K-2724, G-83/423*[wg SZ-7], J-2689*, BN-4378*[wg K], BJ-3614, FC-7935 - op
 • Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945. Tom drugi: 1914-1939. Wyd. 2 przejrz., popr. i uzup. oraz il.
  Londyn: 1983.
  22 cm, 900 s., [16] k. tabl.
  Nukat-520334 - uw
 • Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945. Tom trzeci (część druga tomu drugiego). Okres 1939-1945. Trzecie wyd.
  Londyn: Gryf, 1983.
  22 cm, [8],930 s.
  - uw
 • Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski. Tom pierwszy. 1864-1914. Trzecie wyd.
  Londyn: Gryf - S.P.K., 1984.
  22 cm, 671 s., [56] s. tabl.
  Przygotował do druku Bogusław Miedziński.
  - uw - MM
 • Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945. Tom trzeci (Część druga tomu drugiego). Okres 1939-1945.
  B.m. [Warszawa]: Kanon, [19]84.
  A5, okł.kart., [5],2-214 s., off. z oryg., c. 450 zł.
  Na okł.: Tom 3 zeszyt 1. Przedruk z wyd.: Londyn 1960.
  K-2722, G-84/381, J-2685, Ka-1938, ECS-05477, Nukat-3216984 - MM
  Odmiany okł.:
  - okł. ma szarofioletowe nierówne tło. BN-4376, FC-38020*[wg BN], ST15-3587 - MM;
  - okł. ma brunatny poddruk o fakturze grubej tkaniny workowej. - MM
 • Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945. Tom III. Jałta.
  B.m.: b.w., b.r. [1983-4].
  A6, okł.kart., [2],749-910,[2] s., off. z oryg., [c. 460 zł].
  J-2688, Ka-3461, BJ-3615, FC-7936, ECS-03914 - MM
 • Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945. Tom III. Okres 1939-1945.
  B.m.: b.w., b.r. [1984 ?].
  A5, [4],910 s., off. z oryg.
  J-2690 - op
 • Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945. Tom III. Okres 1939-1945. [Rozdziały 22-26].
  B.m.: b.w., b.r.
  A4 poz., okł.kart., [1] k., [4],2-419 s., [1] k., ksero jednostr.
  Przedruk z wyd.: Londyn 1960. Blok książki znitowany stalowymi gwoździami.
  - MM
 • Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski 1914-1939. Część II.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, [3],478-900 s.
  Przedruk z tomu drugiego z wyd.: Londyn: B. Świderski 1967.
  Ka-4008 - op
 • Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski. Tom drugi. 1914-1939. Trzecie wyd. przejrzane, poprawione i uzupełnione oraz ilustrowane.
  Londyn: b.w., 1985.
  22 cm, 900 s., [16] s. tabl.
  Przygotował do druku Bogusław Miedziński.
  - uw - MM
 • Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945. Tom III: Zeszyt 1: (1939-1943).
  Kraków: [Wydawnictwo X], 1985.
  A6, okł.kart., obw., [9],2-300 s., off. z oryg.
  Na s. red.: Kraków 1985. Okł. pod obw. ma nadruk: Józef Mackiewicz: Zwycięstwo prowokacji. Na s. redakcyjnej: Przedruk z wydania autorskiego. Przedruk z wyd.: Londyn 1960.
  K-2721/1, BK-529/1, J-2691/1, BN-4370, BJ-3616/1, FC-7937/1, ST15-3589, Nukat-790666{wyd. [Kontra], błędnie} - MM
 • Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945. Tom III: Zeszyt 2: (1943-1944).
  Kraków: [Wydawnictwo X], 1985.
  A6, okł.kart., obw., [5],302-570 s., off. z oryg.
  Na s. red.: Kraków 1985. Na s. redakcyjnej: Przedruk z wydania autorskiego. Przedruk z wyd.: Londyn 1960.
  K-2721/2, BK-529/2, J-2691/2, BN-4371, BJ-3616/2, FC-7937/2, Nukat-2932745{wyd. [Kontra], błędnie} - MM
  Odmiany okł.:
  - Okł. pod obw. ma nadruk: Józef Mackiewicz: Zwycięstwo prowokacji. – MM;
  - Okł. pod obw. niezadrukowana – MM
 • Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945. Tom III: Zeszyt 3: (1944-1945).
  B.m. [Kraków]: [Wydawnictwo] X, b.r. [1985].
  A6, okł.kart., obw., [3],572-910,[2] s., off. z oryg.
  W dole s. tytułowej: - X -. Przedruk z wyd.: Londyn 1960.
  K-2721/3, BK-529/3, J-2691/3, BN-4372, BJ-3616/3, FC-7937/3, ST15-3590, Nukat-790683{wyd. [Kontra], błędnie} - MM
  Odmiany okł.:
  - Na okł. pod obw. fragmenty nadruku analogicznego jak na obw. – MM;
  - Okł. pod obw. niezadrukowana – MM
 • Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945. Tom 3 zeszyt 1.
  B.m. [Kraków]: b.w., b.r. [1985].
  A5, 214 s., ksero jednostr.
  Przedruk z wyd.: Warszawa: Krąg 1981.
  BK-528, J-4414*[wg BK], BN-4373*[wg BK] - op
 • Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945. [wybór rozdziałów z:] Tom drugi. Część pierwsza.
  B.w.: b.w., b.r. [1986].
  A5, okł.kart., [2],205-258,[2],301-396,[1] s., off. z oryg. i masz., [c. 430-600 zł].
  Zawiera: J.U.: Wstęp. Przedruk rozdziałów: 14 i 16-17 z wyd.: Londyn 1956 s. 204-258, 300-396.
  G-86/262, CJ-1253, J-2684, BN-4374, FC-38019*[wg BN] - MM
 • Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945. Tom 2. 1914-1939. Wyd. 2 przejrzane, poprawione i uzupełnione oraz ilustrowane.
  B.w.: b.w., b.r. [1986].
  A4 poz., 3-897,[1] s., off. z oryg., druk dwułam.
  Przedruk z wyd.: Londyn: B. Świderski 1967.
  G-86/261, CJ-1252, J-2683, BN-4375*[wg J] - op
 • Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945. Tom trzeci (część druga tomu drugiego). Okres 1939-1945. Czwarte wyd.
  Londyn: druk: Caldra House 1986.
  22 cm, [8],930 s.
  - uw - MM
 • Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945. Tom trzeci. 1939-1945. Część I.
  Wrocław: Universitas Oficyna Wydawnicza NZS UWr. [Uniwersytetu Wrocławskiego], 1988.
  A5, [8],149 s., off. z oryg., c. 750 zł.
  Przedruk z wyd.: Londyn 1960 [właśc. 1967].
  J-2692/1, BN-4381/1, Ka-1939/I, FC-38026*[wg BN], Nukat-2844254 - MM - op
 • Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945. Tom trzeci: Okres 1939-1945. Część II.
  Wrocław: Universitas Oficyna Wydawnicza NZS UWr. [Uniwersytetu Wrocławskiego], 1988.
  A5, okł.kart., [6],151-300 s., off. z oryg., c. 750 zł.
  Przedruk z wyd.: Londyn 1960 [właśc. 1967].
  J-2692/2, BN-4381/2, BJ-3609, FC-7930, Nukat-2862781 - MM
 • Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945. Tom trzeci: Okres 1939-1945. Część III., [c. 1350 zł].
  Wrocław: Universitas Oficyna Wydawnicza NZS UWr. [Uniwersytetu Wrocławskiego], 1988.
  A5, okł.kart., [5],302-478 s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Londyn 1960 [właśc. 1967].
  J-2692/3, Ka-1939/III, BJ-3610, FC-7931, Nukat-2862791 - MM
 • Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945. Tom III. Część IV.
  Wrocław: Oficyna Wydawnicza NZS Uniwersytetu Wrocławskiego Universitas, 1989.
  A5, okł.kart., [4],479-747 s., off. z oryg., [c. 4500 zł].
  Przedruk z wyd.: Londyn 1960 [właśc. 1967].
  J-2692/4{1988}, Ka-1939/IV, BJ-3611, FC-7932, Nukat-593100 - MM
 • Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945. Tom III. Część V.
  Wrocław: Oficyna Wydawnicza NZS Uniwersytetu Wrocławskiego Universitas, 1989.
  A5, okł.kart., [4],749-930 s., off. z oryg., (c. 750 zł).
  Przedruk z wyd.: Londyn 1960 [właśc. 1967].
  BJ-3612, FC-7933, Nukat-593104 - MM
 • Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski. [Tom trzeci]. Okres 1939-1945. [Część I-II].
  Bydgoszcz: Nasza Przyszłość, 1990.
  24 cm. Wyd. identyczne jak: Gdańsk: Towarzystwo Wydawnicze Graf 1989. Wyd. I. Nakład II.
  - uw - MM
 • Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski. Tom 1-3.
  Opole: Wydawnictwo Droga, 1990.
  A5, okł. foliowana, 666,[1] + [6],9-897,[2] + [9],2-930 s, off. z oryg.
  BJ-3613, FC-7934, Nukat-910850, 913441, 913449 - uw - MM
 • Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski. Tom pierwszy. Okres 1864-1914. [Część I-II].
  Gdańsk: Oficyna Wydawnicza Graf, 1991.
  ISBN 83-85130-36-5.
  Nukat-387103, 351612 - uw - MM
 • Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski. Tom drugi. Okres 1914-1939. [Część I-II].
  Gdańsk: Oficyna Wydawnicza Graf, 1990.
  ISBN 83-85130-29-2.
  Nukat-351630, 351640 - uw - MM
 • Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski. [Tom trzeci]. Okres 1939-1945. [Część I-II]. Wyd. I. Nakład I.
  Gdańsk: Towarzystwo Wydawnicze Graf, 1989.
  A5. Przedruk fotooff. z wyd.: Londyn 1960. Cenzura W-7. Druk: FWP „EM”. Nakł. 3000 egz.
  BN-4369, Nukat-1241002, 1298792 - uw - MM
 • Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski. [Tom trzeci]. Okres 1939-1945. [Część I-II]. Wyd. I. Nakład II.
  Gdańsk: Towarzystwo Wydawnicze Graf, 1989.
  24 cm. Nowy skład. Cenzura W-3. Druk: ZG RSW, Piła. Nakł. 20000 egz. Opracowanie redakcyjne: FWP „EM”.
  Nukat-524853, 524861 - uw - MM
 • Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945. Tom 1-3.
  Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990.
  Przedruk fotofsetowy z pierwszych wyd.: Londyn 1953, 1956, 1960. Dodano Andrzej Garlicki: Władysława Poboga-Malinowskiego przygody z historią. - oraz indeksy nazwisk do każdego tomu. ISBN 83-03-03162-7 [całość]; 83-03-03163-5 [t. 1]; 83-03-03164-3 [t. 2]; 83-03-03165-1 [t. 3].
  Nukat-172424, 172431, 2272578 - uw - MM
 • Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945. Tom 1-3.
  Warszawa; Komorów: Antyk, 2000.
  T. 3 przedruk z wyd. 3: Lomdyn 1983. ISBN 83-87809-35-7 [t. 1]; 83-87809-36-5 [t. 2]; 83-87809-28-4 [t. 3].
  Nukat-123920[t. 1], 1239265[t. 2] – uw [t. 1-2] – MM[t. 3]
 • Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945. Tom 1-3.
  Kraków: Platan, 2004.
  ISBN 83-89711-10-9.
  Nukat-299953, 299959, 299967 – uw
 • Pocek Jan - patrz: Buczyński Stanisław, Pocek Jan: I miłość i przymierze. Janowi Pawłowi II chłopi polscy. Lublin: Wydawnictwo Chłopskie 1987. - uw
 • Poczajowski Jan: [Wstęp] Dlaczego strzelano do papieża? Ktokolwiek to uczynił… - patrz w: Bułgarski trop. Warszawa: Azyl 1985. - uw
 • Początek wojny… Wybór poezji.
  Poznań, Łódź: Wydawnictwo NIE [Niezależna Inicjatywa Edytorska], b.r. [1982].
  A6, [1],39,[4] s., powiel., [c. 40 zł].
  Zawiera 36 wierszy. Wg J: [1],39,[2] s.; wg BJ: 37,[3] s. - mylnie podana s. 38.
  K-2725, G-82/201, CD-102, BŁ-163, J-2693, BN-4382[wg K], S-196/2981, KS-0477, BJ-3624 - op
 • Poczta Polska 1939-1945.
  B.m.: Wydawnictwo Polski Niepodległej, 1981.
  10x7,5 cm, 16 k.
  Ł-An-19*, Ka-4529 - op
 • Pocztówki Wielkanocne.
  B.m. [Warszawa]: Zjednoczenie Gospodarki Równoległej Palec Boży. Zakład Galanterii Artystycznej, b.r. [1986].
  A6, opaska, [8] k., off., c. 160 zł.
  W dole wszystkich kartek sygnatura: ads. Wydawnictwo podobno inspirowane przez Służbę Bezpieczeństwa {patrz: Paweł Sowiński: Zakazana książka. Uczestnicy drugiego obiegu 1977-1989. Warszawa: ISP PAN 2011, s. 54 [wg:] Teczka pracy Macieja Kuncewicza, TW „Joanny”, Doniesienie, 7 listopada 1983, AIPN, 00200/588, t. 3}.
  G-86/263, CJ-1254, J-2694, BN-4383*[wg J] - MM
 • Pod czerwoną gwiazdą. Komunizm w różnych krajach.
  Nowy Jork: The Committee in Support of Solidarity, 1985.
  18 cm, 197 s.
  [Konfrontacje; 2].
  ISBN 0-935417-01-X. Tytuł angielski: „Under the Red Star - Countries under Communism”.
  Zawiera teksty:
  - Thomas T. Hammond: Przewroty komunistyczne [tłum. z książki: „Anatomy of communist takovers”. New Haven 1975 s. 639-643] - tłum. Irena Lasota.
  - Paul Lendvai: Podróż po Albanii. List z Tirany [tłum. z: Encounter, maj 1985].
  - Kiryłł Panow: Morderstwo na moście Waterloo [tłum. z: Encounter, listopad 1979] - tłum. Marcin Bagienny.
  - Vlad Georgescu: Opozycja w Rumunii [tłum. z książki: „Dissent in Eastern Europe” (ed. J. L. Curry). New York 1983 s. 182-194] - tłum. Jolanta Jerz.
  - George Schoepflin: Opozycja na Węgrzech [tłum. z książki: „Dissent in Eastern Europe” (ed. J. L. Curry). New York 1983 s. 69-81] - tłum. Marcin Bagienny.
  - Robin Munro: Chiński ruch demokratyczny [tłum. z: Survey, vol. 28 L, nr 2(121), 1984] - tłum. Marcin Bagienny.
  - Miguel Bolanos Hunter: Prześladowanie Kościoła w Nikaragui [tłum. z: Institute on Religion and Democracy, grudzień 1983] - tłum. Jolanta Jerz.
  - Robert S. Leiken: Czego lewica nie wie o Nikaragui ? [tłum. z: The New Republic, 8 października 1984] - tłum. Jolanta Jerz.
  - Sam Leiken: Ruch zawodowy w oblężeniu [tłum. z: The New Republic, 8 października 1984] - tłum. Jolanta Jerz.
  - Armando F. Valladares: Oświadczenie {14 grudnia 1982 r.} - tłum. Jolanta Jerz.
  - Norman Luxenburg: Statystyki Fidela Castro [tłum. z: Encounter, marzec 1984] - tłum. Jolanta Jerz.
  - Rita Freedman: Związki zawodowe na rewolucyjnej Grenadzie [tłum. z: Workers under Communism, nr 5, wiosna 1984] - tłum. Joanna Inglot.
  - Paul Johnson: Kambodża [tłum. z książki: „A History of the Modern World from 1917 to the 1980”. London 1983 s. 654-658].
  - Marcelino Pereira Gomes: Szkoła związkowa na Węgrzech [tłum. z: Workers under Communism, jesień 1983] - tłum. Joanna Inglot.
  - Marco Carynnyk: Głód, którego „Times” nie dostrzegł [tłum. z: Commentary, listopad 1983] - tłum. Joanna Inglot.
  - Carl Gershman: Nadużywanie psychiatrii w ZSRR {25 listopada 1983 r.} - tłum. Jolanta Jerz.
  - Anatol Marczenko: Świadectwo robotnika [tłum. z: Workers under Communism, wiosna 1982] - tłum. Joanna Inglot.
  - Anatol Koriagin: Sprawa Nikitina [tłum. z: Workers under Communism, jesień 1983] - tłum. Joanna Inglot.
  - Arch Puddington: Wietnamscy robotnicy najemni w ZSRR [tłum. z: Workers under Communism, jesień 1983] - tłum. Joanna Inglot.
  - Amy Young-Anawaty: Przymus pracy w świetle prawa międzynarodowego [tłum. z: Workers under Communism, wiosna 1984] - tłum. Joanna Inglot.
  - Civis Melitensis: Malta i Korea Północna [tłum. z: Freedom at Issue, marzec-kwiecień 1984] - tłum. Joanna Inglot.
  - David Caute: Dziekan Canterbury [tłum. z książki: „The Fellow Travelers”. London 1973 s. 246-249] - tłum. Irena Lasota.
  - uw - MM
 • Pod czerwoną gwiazdą. Komunizm w różnych krajach.
  Kraków: - X - 1987.
  A6, okł.kart., obw., 197 s., off. z oryg., [c. 500-550 zł].
  Red.: Irena Lasota. Przedruk z wyd.: New York: The Committee in Support of Solidarity 1985.
  KN’87-131, BK-530, J-4415*[wg BK], BN-4385, Ka-4183, BJ-3626 - MM
 • Pod czerwoną gwiazdą. Komunizm w różnych krajach.
  Kraków: b.w. 1987.
  A5, okł.kart., 235,[1] s., powiel., [c. 550-850 zł].
  Wydano przy pomocy śronków Funduszu Wydawnictw Niezależnych. Red.: Irena Lasota. Przedruk z wyd.: New York: The Committee in Support of Solidarity 1985.
  KN’87-132, BK-531, J-4416*[wg BK], BN-4384*[wg BK], BJ-3625 - MM [podniszczony karton okładki]
 • Pod czerwoną gwiazdą. Komunizm w różnych krajach.
  Lublin: Wydawnictwo Respublica 1990.
  Konfrontacje; 2.
  21 cm, 197 s.
  Ka-5171 - uw - MM
 • Pod czerwoną gwiazdą. Wybór.
  Warszawa: Wydawnictwo Most 1987.
  A5, okł.kart., 261,[1] s., off. z oryg., c. 900 zł.
  Red. Irena Lasota. Tłumaczenia z angielskiego i francuskiego Ilustracje: Wiaczesław Sysojew. Zawiera także wybór z książek: Między sierpem a młotem. Mieszanka polityczna. Przedruk z wyd.: New York: The Committee in Support of Solidarity 1985, 1986. Tę pozycję przypisuje sobie Wydawnictwo PoMOST. Istnieją różne kolory kartonu i druku na okładce.
  KN’87-133, CJ-1255, J-2695, BN-4386, Ka-1940, BJ-3627 - MM
 • Pod maską „Solidarności”. - patrz: Andronow Jona: Pod maską „Solidarności”. - uw
 • Pod ostrzałem [tytuł na s. 3] - patrz: Biała księga pułkownika Urantówki. Opole: NZS WSI 1981. - uw
 • Pod sąd klasy robotniczej. Proces przywódców podziemnej W. R. N. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Komitetu Wykonawczego Polskiej Partii Socjalistycznej, 1948. 21 cm, 87,[1] s. - uw - MM
 • Pod sąd klasy robotniczej. Proces przywódców podziemnej W. R. N.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł.kart., [2],3-87,[1] s., ksero płytowe dwustronne.
  Okł. niezadrukowana. Kopia wyd.: Warszawa: Wydaw. CKW PPS 1948. Konstrukcja książki: składki: 2 x 16 k., 8 k., 4 k. [tak jak w podstawie przedruku] spięte zszywkami przy grzbiecie przez okł.
  – uw – MM {charakterystyczne notatki na podstawie przedruku przy ostatnim słowie Szturm de Sztrem na s. [80]}
 • Pod znakiem klonu.
  Warszawa: KON, OW-KB, b.r. [1990].
  A5, 23 s.
  Ka-5006 - uw
 • Podbiał Marek: Piąty Polak i pierwszy robotnik. - patrz w: Nobel dla Wałęsy ! Unia 1983. - uw
 • Podgórska Anna [tłum.] - patrz: Sterling Claire: Czas morderców. Kulisy zamachu na Papieża. Warszawa: Głos 1985. - uw
 • Podgórska Wanda - patrz: Wąsowicz Wera [pseud.] - uw
 • Podgórski Tadeusz - patrz: Piłka Stanisław [pseud.]: Sowietyzacja Ludowego Wojska Polskiego. Gdańsk: Wydawnictwo Solidarności Walczącej 1986. - uw[zapis nie potwierdzony - błędny]
 • Podhoretz Norman: Dialektyka winy. Kilka uwag o antyamerykanizmie [tłum. z: Encounter, lipiec/sierpień 1985] - tłum. Renata Gorczyńska. - patrz w: Mieszanka polityczna. Dyskusje na Zachodzie. 1986. - uw
 • Podhoretz Norman: Dlaczego byliśmy w Wietnamie. Wyd. I.
  Warszawa: Wydawnictwo Niepodległość 1988.
  A5, okł.kart., 158,[1] s., off. z masz., [c. 1300 zł].
  Przekład: W. Tytuł oryg.: Why we were in Vietnam. Tytuł na okładce kończy się pytajnikiem. Okładka drukowana kolorem zielonym i czerwonym z pacyfą na piersi żołnierza. Siatka rastra na okładce - 0,68 mm.
  Rec.: Ludwik Dorn: Dlaczego? Almanach Humanistyczny 1989 nr 11 s. 90-93; Robert Kuraszkiewicz: Wojna, Wietnam, moralność. Almanach Związku Akademickiego Młoda Polska. Poznań 1989 nr 2 s. 46-47.
  J-2696, BN-4388, Ka-3462, BJ-3629 - MM
 • Podhoretz Norman: Dlaczego byliśmy w Wietnamie. Wyd. I.
  Warszawa: Wydawnictwo Niepodległość 1988.
  A5, okł.kart., 158,[1] s., off. z masz., [c. 1300 zł].
  Przekład: W. Tytuł oryg.: Why we were in Vietnam. Tytuł na okładce kończy się pytajnikiem. Okładka drukowana czarnym kolorem na szarym kartonie bez pacyfy na piersi żołnierza. Siatka rastra na okładce - 0,90 mm.
  - MM
 • Podhoretz Norman: Dlaczego byliśmy w Wietnamie ? Drugie wyd. w języku polskim.
  Gdynia: Atext; Warszawa: Delikon 1991.
  ISBN 83-85156-01-1.
  - uw - MM
 • Podhoretz Norman: Krwawe skrzyżowanie.
  Druk fragmentów w: Arka Kraków 1988 nr 21 s. 29-37. - uw
 • Podhoretz Norman: Krwawe skrzyżowanie.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1989.
  A5, okł.kart., 79,[1] s., off. ze skł., c. 900 zł.
  Biblioteka Kwartalnika Politycznego Krytyka.
  Przekład: Blanka Kuczborska. Tytuł oryg.: The Bloody crossroads. Simon & Schuster 1986. Słowo wstępne: Daniel Grinberg.
  Rec.: Mirosław Łuczka: Krwawe skrzyżowanie. Obieg bez cenzury 1989 nr 2 s. 6-7; Andrzej Werner: Polityczne perpetuum mobile. Gazeta Wyborcza nr 15(182), 18.01.1990 r., s. 8.
  CD-1591, BN-4389, Ka-1941, Hoo99/192, KS-4978, BJ-3630 - MM
 • Podhoretz Norman: Kto mówi, że komunizm upada, mówi bzdury [tłum. z: International Harald Tribune, 6 stycznia 1987] - patrz w: Zagrożenia współczesne. 1987. - uw
 • Podhorski-Okołów Leonard [teksty w]: Błogosław Ojczyźnie, wyrwij ją z niewoli… Polskie kolędy patriotyczne 1861 - 1983. KOS [1987]; Do kraju tego… Miejsce postoju 1987. - uw
 • Podhorski-Okołów Leonard [tłum. wierszy w]: Achmatowa Anna: Requiem [Wybór wierszy]. Nowa 1981. - uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.