Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Pols - Pon

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 30.08.2020 r.
 
 
 • Polscy poeci współcześni. Na odsłonięcie twarzy narodu, na odsłonięcie pomnika i inne wiersze.
  Katowice: Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Ekonomicznej przy współpracy "Oficyny Kolporterów", 1981.
  A5, okł.kart., [2],29 s., ilustr., off. z masz
  Reedycja za zgodą redakcji Echa Krakowa. Do druku przygotowali: Janusz Moszyński, Jerzy Rożałowski. Zbiór wierszy wygłoszonych podczas "Krakowskiej Nocy Poetów" 15 VI 1981 r. Zawiera wiersze: Czesław Miłosz: Do Tadeusza Różewicza, poety; Tadeusz Nowak: Pacierz sierpniowy; Józef Baran: Na odsłonięcie twarzy narodu, na odsłonięcie pomnika; Marek Skwarnicki: Odmowa; Andrzej Warzecha: Drożdże; Antoni Pawlak: Nastało święto dla swołoczy; Adam Ziemianin: * * * [Patrzysz na nas z góry]; Jan Twardowski: Nie płacz; Jan Polkowski: W okopach Kościoła Niepokalanego Poczęcia; Marian Grześczak: Z poematu "Złota grzechotka"; Julian Kornhauser:Wywiad; Jerzy Gizella: Zwierzę mądrzejsze, panie dyrektorze; Tadeusz Kijonka: Pieczęć; Jan Bolesław Ożóg: Z łóżka szpitalnego; Andrzej Kaliszewski: Przypowieść; Wojciech Kawiński: Cała reszta; Krzysztof Lisowski: Wrzawa; Bogusław Rostworowski: Pole widzenia; Beata Szymańska: Podróże w drodze; Wit Jaworski: Totalna samokrytyka; Leszek Długosz: Sprawiedliwość; Tadeusz Śliwiak: Słowiańska paszport; Ryszard Krynicki: Mówiąc, O czym ty marzysz; Stanisław Stabro: Czego pragnie lud?; Krzysztof Karasek: Hymn; Leszek Elektorowicz: Sprawa czasu; Karol Wojtyła: Myśląc Ojczyzna /fragmenty/. Sygn. druk.: AE 403/81 500. [brak odnośników]
  KS-0397, BUW, BŚ, Oss - MM
 • Polska a Niemcy [autorem jest Zdzisław Najder, współudział: Władysław Bartoszewski i Jan Zarański]. PPN maj 1978. A4, 5 s., powiel. PPN; 18.
  BJ-3005, FC-8665 - [czasopismo] - uw
 • Polska a Niemcy [autorem jest Zdzisław Najder, współudział: Władysław Bartoszewski i Jan Zarański].
  - w: Kultura 1978 nr 7/370-8/371 s. 123-129 [pod tytułem: Niemcy a Polska];
  - w: PPN. Opracowania Zespołów Problemowych. Warszawa: Nowa 1978 s. 55-59;
  - w: Aspekt Łódź 1979 [1980] nr 2-3 s. 54-56;
  - w: Obserwator Wielkopolski. Aneks 2/83. Poznań: Wydawnictwo O. W. 83 [pod tytułem: Niemcy a Polska];
  - w: Polityka niepodległościowa. Wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwo CDN 1983 s. 58-61;
  - w: Polskie Porozumienie Niepodległościowe PPN. Wybór tekstów. Londyn: Polonia 1989 s. 117-122.
  - uw
 • Polska a Niemcy. - patrz też: Niemcy a Polska. - uw
 • Polska Agencja Prasowa została upoważniona do kłamstwa! Przez kogo?
  Częstochowa: DIiP ZR Częstochowa NSZZ "Solidarność" b.r. [po 2.XI.1981].
  A4, 4 s., powiel.
  - MM
 • Polska bez cenzury. Independent imprints from Poland.
  1989.
  [Wspólny katalog wydawnictw niezależnych wydany na Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie w 1989 r.] Okładka wg projektu Tomasza Kuczborskiego.
  [okładkę pokazano w: Gazeta Wyborcza nr 8, 17.05.1989 r., s. 2] - op
 • Polska doby rozbiorów.
  Warszawa: Kuria Metropolitalna Warszawska. Wydział Duszpasterstwa, 1987[s. tytułowa]; 1988[okł].
  A5, 102,[1] s.
  Studium Kultury Chrześcijańskiej; Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Nasze Dziedzictwo; 7.
  Tytuł okł.: Polska w dobie niewoli. Redakcja: Ks. Marek Kiliszek, Janina Leskiewiczowa, Hanna Szwankowska. Okładkę projektował Władysław Brykczyński. Zawiera teksty: Hanna Dylągowa: Stolica apostolska wobec kościoła w Polsce (1772-1914); Andrzej Zahorski: Legenda napoleońska; Tadeusz Łepkowski: Rozważania o Powstaniu Listopadowym; Barbara Petrozolin-Skowrońska: „Niemożebne posłannictwo” („Trzecia droga” arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego); Jerzy Skowronek: Kościół i społeczeństwo wobec polityki caratu w dobie Powstania Styczniowego; Anna Borkiewicz-Celińska: Józef Piłsudski – początek drogi. Brak sygn. druk.
  BaBN - uw - MM [wydawnictwo kościelne]
 • Polska i Europa [autorem jest Zdzisław Najder]. PPN listopad 1979. A4, 7 s., powiel. PPN; 36.
  BJ-3006, FC-8664 - [czasopismo] - uw
 • Polska i Europa [autorem jest Zdzisław Najder].
  - w: Polityka niepodległościowa. Wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwo CDN 1983 s. 85-91;
  - w: Polskie Porozumienie Niepodległościowe PPN. Wybór tekstów. Londyn: Polonia 1989 s. 268-276;
  - w: Studia Europejskie 1998 nr 3 s. 191-200;
  - w: Polskie wizje Europy w XIX i XX wieku. Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 2004, s. 194-200.
  - uw
 • Polska i Europa w dobie powojennej. - patrz: Berezowski Zygmunt: Polska i Europa w dobie powojennej. Wrocław - Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu 1983. - uw
 • Polska i Międzymorze. - patrz: Mięguszowiecki Marcin [pseud.], Milwid Franciszek [pseud.]: Polska i Międzymorze. Wokół dróg działania i programu przyszłości. Wrocław Kret 1986. - uw
 • Polska lat osiemdziesiątych. Stan środowiska przyrodniczego.
  Warszawa: Wydawnictwo Przedświt; FON, 1984.
  A5, okł.kart., 48,[1] s., [2] s. map, off. z masz., c. 130 zł.
  Zeszyty Edukacji Narodowej. Stan środowiska przyrodniczego.
  Niezależny Ośrodek Myśli Politycznej Consilium pro Patria. [Autorką jest Anna Kalinowska].
  K-3009, G-84/328, J-1240, BN-4438=BN-5297*[wg K], Ka-1962, Hoo99/193, HN-000510367, BJ-4369 - MM
 • Polska lat osiemdziesiątych. - patrz: Analiza stanu obecnego i perspektyw rozwoju sytuacji politycznej w Polsce. Niezależny Ośrodek Myśli Politycznej "Consilium Pro Patria" [oprac.]. Warszawa: ON, KOS 1984. - uw
 • Polska Liga Obrony Praw Człowieka. - patrz: Program i statut Polskiej Ligi Obrony Praw Człowieka. [1989]. - uw
 • Polska na planie. - patrz: Laqer Walter: Polska na planie. [1981]. - uw
 • Polska niepodległa i druga wojna światowa 1918-1945.
  Gdańsk: Niezależne Wydawnictwo Młodzieżowe Wprost, czerwiec-lipiec 1981.
  A6, okł., [3],4-100 s., stdr. z masz.
  Przedruk z wyd.: Londyn: Księgarnia Polska Orbis Polonia 1962. Zawiera teksty: Adam Sawczyński: Polska w obronie swych granic. Wojna z bolszewikami; Witold Czerwiński: Wielkie dwudziestolecie /1918-1939/; Zygmunt Nagórski: Organizacja państwa; Kajetan Morawski: Polityka zagraniczna Polski odrodzonej; Tadeusz Grodyński: Rozwój gospodarczy Polski niepodległej; Walentyna Rudzka:Organizacja życia kulturalno-naukowego Polski niepodległej; Edward Raczyński: Polska polityka zagraniczna w czasie II wojny światowej; Adam Sawczyński: Kampania wrześniowa; Tadeusz Wasilewski: Żołnierz polski na obczyźnie; Tadeusz Pełczyński: Armia Krajowa i Powstanie Warszawskie. Jest to skrót części VI wydawnictwa: Polska i jej dorobek dziejowy, oprac. pod red. H. Paszkiewicza przez 56 uczonych i specjalistów przebywających w wolnym świecie. Londyn: Orbis 1959.
  Dun-152, BUŁ - MM
 • Polska Organizacja Harcerska - patrz: Dokumenty podstawowe; 1. Konin 1988. - uw
 • Polska Partia Ekologiczna - patrz: Manifest ideowy Polskiej Partii Ekologicznej. [1988]. - uw
 • Polska Partia Niepodległościowa - patrz: Dokumenty Konferencji Organizacji i Działaczy Niepodległościowych. [1989 ?]; Dokumenty. Polska Partia Niepodległościowa. TWP 1988; Dokumenty Polskiej Partii Niepodległościowej. (wyd. II). Warszawa: Wydawnictwo im. Jerzego Łojka 1988. - uw
 • Polska Partia Pracy - patrz: Jerzy Milewski: Polska Partia Pracy. Czwarta propozycja dyskusyjna w sprawie Polskiej Partii Pracy; Statut tymczasowy Polskiej Partii Pracy; Tymczasowy Statut Polskiej Partii Pracy. Rozwaga i Solidarność SG [1981]. - uw
 • Polska Partia Socjaldemokratyczna PPSD.
  Katowice: Wydawnictwo PPSD, 1981.
  A5, [4] k., off. z masz.
  Tymczasowy Sekretariat Generalny Polskiej Partii Socjaldemokratycznej [Andrzej Sikorski, Bernard Ziomko, Ryszard Borys]. Zawiera: Deklaracja ideowa Polskiej Partii Socjaldemokratycznej. Teksty datowane są: 1 sierpnia 1981 r.
  BJ-3672 - MM
 • Polska Partia Socjalistyczna PPS. Dokumenty.
  Warszawa: Wydział Informacyjny PPS; Wydawnictwo im. Olofa Palme 1987.
  A6, okł., 20 s., powiel.
  J-620, Ka-4009, BJ-3673 - MM
 • Polska Partia Socjalistyczna. Propozycje programowe.
  Warszawa: b.w., sierpień 1988.
  A5, okł., 19 s., off. z masz.
  Tytuł okł. Autorzy: Jan Józef Lipski, Władysław Kunicki-Goldfinger, Andrzej Malanowski, Marek Nowicki. Na IV s. okładki stempel winiety pierwszych numerów pisma Robotnik Łódzki PPS. U góry I s. okładki numerator, w tym egzemplarzu: 006285.
  - MM
 • Polska Partia Socjalistyczna. Propozycje programowe. - patrz też: PPS [Polska Paeria Socjalistyczna] - propozycje programowe. Wiedza [1988 ?]. - uw
 • Polska - 5 lat po Sierpniu. - patrz: Raport. Polska 5 lat po Sierpniu. - uw
 • Polska pieśń patriotyczna lat 1914-20.
  B.m. [Warszawa]: Studencka Oficyna Wydawnicza Sowa; Uniwersytet Warszawski, 1980.
  A5, okł.kart., 30,[2] s., off. z masz.
  Druga pozycja Sowy. Do użytku wewnętrznego !
  Tytuł okł.: Polska pieśń patriotyczna. Wybór. Wyboru dokonali studenci Historii UW: Sławomir Jakubczak, Norbert Tomaszewski. Sygn. druk.: Pow.UW. Zam. nr 1926/80 Nakład 500 egz.
  BN-4446, KS-0359, Ka-4010 - MM
 • Polska pieśń patriotyczna - część 2 (II wojna światowa), Studencka Oficyna Wydawnicza Sowa - zapowiedź wydania patrz: Post Factum NZS UW nr 3 s. 11. - uw
 • Polska pieta - patrz: Zapomnisz… ? Część 1: Polska pieta. Kraków: Obserwator Wojenny 1984. - uw
 • Polska powstanie by żyć! Pieśni legionowe 1914-1920.
  Wrocław: b.w., 1988.
  A5, okł.kart., 60 s., off. z masz., [c. 500-600 zł].
  Wybór i opracowanie: Krzysztof Jakubczak.
  CD-109, BN-4447*[wg MBPŁ, BUW], BaBN-1.995.652, KS-0656, BJ-3676, FC-7997, Nukat-738262 - MM
 • Polska - próba diagnozy.
  Kraków: NSZZ „Solidarność” KOS 361 Kraków, 1983.
  A5, [5] k., powiel., c. 20 zł.
  BK-538*[wg Pil], J-2722*[wg Pil-2110], BN-4430*[wg BK], BJ-3667 - op
 • Polska - próba diagnozy.
  Kraków: Świt 1983.
  A5, [5] k., powiel.
  Na k. [5]: Czesław Miłosz: Po dwustu latach Lechu Wałęso.
  BK-537, J-4419*[wg BK], BN-4431[wg BK], BJ-3668{[4] k.} - op
 • Polska racja stanu. [także tytuł okł.] - patrz: Agencja Informacyjna [seria]; Polska Racja Stanu. Wrocław-Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu - uw
 • Polska rok 1956. Wybór tekstów. - patrz: Kersten Krystyna, Kotulczyk Benedykt, Jedlicki Witold: Polska rok 1956. Wybór tekstów. [1984]. - uw
 • Polska - Rosja w świetle pamiętników. Część 1. 1939-1941. Po agresji.
  Warszawa: Wydawnictwo W 1984.
  A5, okł., 24 s., off. z oryg., c. 60 zł.
  Seria: Dokumenty.
  Przedruk rozdziału V pracy Stanisława Zabiełły: Sprawa polska podczas II wojny światowej w świetle pamiętników. Warszawa: PISM 1958 [na prawach rękopisu].
  K-2741, G-84/380, Ł-348/1, J-3870, BN-4432, HN-000546282/1, Ka-4774/I, BJ-5060 - MM
 • Polska - Rosja w świetle pamiętników. Część 2. 1941-1942. Próby porozumienia.
  Warszawa: Wydawnictwo W 1984.
  A5, okł., 40 s., off. z oryg., c. 120 zł.
  Seria: Dokumenty.
  Przedruk rozdziału VI pracy Stanisława Zabiełły: Sprawa polska podczas II wojny światowej w świetle pamiętników. Warszawa: PISM 1958 [na prawach rękopisu].
  K-2742, G-84/408, Ł-348/2, J-3871, BN-4433, HN-000546282/2, Ka-4774/II, BJ-5061 - MM
 • Polska - Rosja w świetle pamiętników. Część 3. 1942-1943. Zdrada.
  Warszawa: Wydawnictwo W 1984.
  A5, okł., 27 s., off. z oryg., c. 70 zł.
  Seria: Dokumenty.
  Przedruk rozdziału VII pracy Stanisława Zabiełły: Sprawa polska podczas II wojny światowej w świetle pamiętników. Warszawa: PISM 1958 [na prawach rękopisu].
  K-2743, G-84/559, Ł-348/3, J-3873, BN-4434, HN-000546282/3, Ka-4774/III, BJ-5062 - MM
 • Polska - Rosja w świetle pamiętników. Część 4. 1943-1945. Teheran - Jałta.
  Warszawa: Wydawnictwo W 1984.
  A5, okł., 64 s., off. z oryg., c. 160 zł.
  Seria: Dokumenty.
  Przedruk rozdziału IX pracy Stanisława Zabiełły: Sprawa polska podczas II wojny światowej w świetle pamiętników. Warszawa: PISM 1958 [na prawach rękopisu].
  K-2744, G-84/478, Ł-348/4, J-3872, BN-4435=BN-5584[wg PBW Krak], HN-000546282/4, Ka-4774/IV, BJ-5063 - MM
 • Polska Rzeczpospolita Ludowa. Powtórka z plakatu. - patrz: PRL. Powtórka z plakatu. [1985]. - uw
 • Polska Rzeczypospolita Solidarna.Wg G* i J*: Rzeczpospolita. K-2745, G-83/427*[wg SK-4], J-4249*, BN-4449[wg K], S-200/3061, BNWC-2700 - uw [czasopismo w 1983 r.]
 • Polska Satyra Współczesna. Warszawa: Studencka Oficyna Wydawnicza "Sowa"; UW.
  - Wierzbicki Piotr: Gnidzi parnas. Tom 1: Traktat o gnidach; Tom 2: Spór z niańkami; Tom 2[!]: Mój Mickiewicz. 1981.
  - [Tom 4]. - Szpotański Janusz: Utwory wybrane. 1981.
  - Tom 5. - Bierezin Jacek: Z pustyni i z puszczy. Felietony sprzed odnowy. 1981.
  - [Tom 6]. - Wierzbicki Piotr: Białe, czerwone, złote. 1981.
  - uw
 • Polska XVII [siedemnastego] i XVIII [osiemnastego] wieku.
  Warszawa: b.w., 1986.
  A5, okł.kart., 89 s., off. z masz.
  Studium Kultury Chrześcijańskiej; Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Nasze Dziedzictwo.
  Zawiera teksty: Antoni Mączak: Struktura władzy w Rzeczypospolitej XVII wieku; Zofia Zielińska: Czasy saskie. Symptomy upadku i oznaki społecznego przebudzenia; Zofia Zielińska: Polityczne aspekty odrodzenia stanisławowskiego. Wysiłki reformatorów i przemoc zagranicy.
  BaBN - uw [wydawnictwo kościelne] - MM
 • Polska: sierpień 1980 - grudzień 1982. <Swoiste cechy i dynamizm polskiego społeczeństwa> - patrz: (K.A..I.): Polska: sierpień 1980 - grudzień 1982. <Swoiste cechy i dynamizm polskiego społeczeństwa>; Stefan Bratkowski: (Polska): Życie na zakneblowanym wulkanie(?); Stefan Kisielewski: Bezsilność publicystyki Alternatywy. [1983]. - uw
 • Polska Socjalistyczna Partia Pracy - patrz: PSPP. Tezy programowe. 1981. - uw
 • Polska - społeczeństwo niezależne. Sympozjum międzynarodowe, Turyn 25-26 styczeń ’85. Dossier.
  B.m.: b.w., b.r. [1985].
  A4, [130] s., pag. varia.
  Tytuł okł. Comitato Solidarieta con Solidarność, Comitato Amici della Polonia CGIL, CISL, UTL, Comitato Comunale Pace e Cooperazione Internazionale del Comune di Torino, Provincia di Torino e Regione Piemonte.
  BN-4436[wg BUW] - op
 • Polska 1980. - patrz w: Praga 1968. Wywiad George’a Urbana z Manuelem Azcárate, Polska 1980: Leszek Nowak: Głos klasy ludowej: Polska droga od socjalizmu. [Gdańsk]: Alternatywy [1980]. - uw
 • Polska 1980 - 1982. - patrz: Kozanecki St[anisław]: Polska 1980 - 1982. Światła i cienie. Wyd. drugie. [1984]. - uw
 • Polska 1985. Spojrzenie na gospodarkę.
  Paryż: Spotkania ©1985.
  Biblioteka Libertas; 1.
  Opracowanie niezależnej grupy ekspertów z kraju. ISBN 2-86914-007-X.
  - uw - MM
 • Polska 1985. Spojrzenie na gospodarkę.
  Warszawa: Prawy Margines Wydawnictwo Organizacji Solidarność Walcząca 1986.
  A6, okł.kart., 71 s., off. z masz., [c. 130 zł].
  J podaje nazwisko autora: Kurowski Stefan. Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1985.
  K-2746*[popr. w CJ s. 274]=K-3671, G-86/267, CJ-1267, J-1779, BN-4457, Ka-2329=Ka-3472, Hoo99/193, HN-000529905, BJ-3669 - MM
 • Polska - Ukraina [opracował Zbigniew Wójcik]. PPN, listopad 1981. PPN; 50.
  - [czasopismo] - uw
 • Polska - Ukraina [opracował Zbigniew Wójcik].
  - w: Polityka niepodległościowa. Wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwo CDN 1983 s. 42-51;
  - w: Polskie Porozumienie Niepodległościowe PPN. Wybór tekstów. Londyn: Polonia 1989 s. 389-400.
  - uw
 • Polska w dobie niewoli [tytuł okł.]. - patrz: Polska doby rozbiorów. - uw
 • Polska wobec stanu wojennego. Raport czwarty. - patrz: Konwersatorium "Doświadczenie i Przyszłość": Polska wobec stanu wojennego. Raport czwarty. - uw
 • Polska, wrzesień 1980. [autorami są: Zdzisław Najder i Jan Olszewski]. PPN, 2 października 1980. A4, powiel. PPN; 47.
  BJ-3683, FC-8004 - [czasopismo] - uw - MM
  {2 egz. z dwu różnych matryc:
  - 1.- [1],2-4 s., druk jednostronny, ostatnie słowo na pierwszej s.: pracowników;
  - 2.- [2],3,[1] s., druk dwustronny, ostatnie słowo na pierwszej s.: częściowa}
 • Polska, wrzesień 1980. [autorami są: Zdzisław Najder i Jan Olszewski].
  - w: Kultura 1980 nr 11/398 s. 28-34;
  - w: Polskie Porozumienie Niepodległościowe. Niepodległość na codzień [!]. Warszawa: maj 1981 s. 48-52;
  - w: PPN. Czy dialog z władzą jest możliwy? Oświadczenia programowe i prognozy. Tom pierwszy. Libertas 1988 s. 161-168;
  - w: Polskie Porozumienie Niepodległościowe PPN. Wybór tekstów. Londyn: Polonia 1989 s. 364-368.
  - uw
 • Polska Wschodnia 1939 - 1941.
  Rzym: Oddział Kultury i Prasy 2 Korpusu, 1945.
  A4 poz., 15 k., druk jednostronny.
  Opracował mgr P. B. Ilustrował Felix.
  - uw
 • Polska Wschodnia 1939 - 1941.
  B.m.[Kraków]: b.w. [W], b.r. [1989].
  A4 poz., okł.kart., [4],15,[1] s., off. z oryg., [c. 400 zł].
  Opracował mgr P. B. Ilustrował Felix. Przedruk z wyd.: Rzym: Oddział Kultury i Prasy 2 Korpusu, 1945. Wg BN wydawca: ["W"]; wg Ka: AW.
  BK-539, BN-4455, Ka-1965, BJ-3682 - MM
 • Polska Złotego Wieku.
  Warszawa: Kuria Metropolitalna Warszawska. Wydział Duszpasterstwa, 1988.
  A5, 88,[1] s.
  Studium Kultury Chrześcijańskiej; Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Nasze Dziedzictwo; 5.
  BaBN - uw [wydawnictwo kościelne]
 • Polski Komitet Niepodległościowy. - patrz: Do ujarzmionych narodów Europy Środkowej - posłanie. (23 sierpnia 1987 r.) - uw
 • Polski Ruch Niepodległościowy. - patrz: Stanowisko Polskiego Ruchu Niepodległościowego w sprawie traktatu pokojowego z Rzeszą Niemiecką (11 listopada 1987). - uw
 • Polski Sierpień 1980.
  Nowy Jork: Biblioteka Pomostu 1981.
  23 cm, [2],302 s., [8] s. fotogr.
  Reedycja Almanachu Gdańskich Środowisk Twórczych "Punkt" nr 12/80.
  - uw
 • Polski Sierpień 1980. - patrz: Punkt Gdańsk 1980 nr 12 - uw
 • Polski Związek Katolicko-Społeczny - patrz: Założenia ideowe Polskiego Związku Katolicko-Społecznego. 29 października 1980 r. - uw
 • Polski Związek Wspólnoty Narodowej. - patrz: Statut Polskiego Związku Wspólnoty Narodowej. Poznań i in.: PZWN 1981; Tejkowski Bolesław: Oświadczenie Polskiego Związku Wspólnoty Narodowej. Warszawa: Polski Związek Wspólnoty Narodowej, 1987. - uw
 • Polskie kolędy patriotyczne. 1830 - do dzisiaj.
  Warszawa: Epoka 1989.
  21 cm, 175,[1] s.
  Wybór i opracowanie: Hanna i Witold Szymanderscy. Cenzura: A-90.
  - uw - MM
 • Polskie kolędy patriotyczne 1831-1983. - patrz: Błogosław Ojczyźnie, wyrwij ją z niewoli… KOS - uw
 • Polskie lato 1980 w karykaturze.
  Londyn: Polonia 1980.
  21 cm, 41 s.
  Zebrał i opracował Andrzej J. Chilecki.
  - uw
 • Polskie lato 1980 w karykaturze.
  B.m.[Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza; ROW b.r. [1980-1].
  A5, okł., 20 s., off., [c. 40 zł].
  Przedruk w wyborze: Londyn: Polonia 1980.
  BN-4460, Ka-1960, BJ-3685 - MM
 • Polskie lato 1980 w karykaturze.
  B.m.: b.w., b.r. [ok. 1981].
  A5, [44] s.
  Zebrał i opracował Andrzej J. Chilecki. Przedruk z wyd.: Londyn: Polonia 1980.
  Ka-3743, Hoo99/193, BJ-3686[ksero] - op
 • Polskie pieśni XV-XX w.
  Kraków: Prywatna Inicjatywa Krakowska w miłej współpracy z NOWĄ 11.11.1979.
  A5, okł.kart., 68 s., powiel.
  W pokłonie Polsce Niepodległej, która wybychła na krótko 61 lat temu.
  Tytuł okł. BK za Wiadomości Krakowskie 1981 nr 12 s. 10 oraz KS podają tytuł: Pieśni polskie …
  CD-110/1, BK-512*, BN-4461, Ka-1968, KS-0345, BJ-3687 - op
 • Polskie pieśni XV-XX w. [Część:] II.
  Kraków: [PIK Prywatna Inicjatywa Krakowska] 29.11.1980.
  A5, okł.kart., 68 s., powiel. i ksero., [c. 60 zł].
  W 150 rocznicę Powstania Listopadowego. W moim egzemplarzu jako oznaczenie wydawcy jedynie znak "pik" w dole s. 68, wg BJ pełna nazwa wydawnictwa [inne wydanie ?].
  CD-110/2, BK-541, BN-4462[wg BK], Ka-4188, HN-000510362, KS-0360[wg MJ], BJ-3688 - MM
 • Polskie Porozumienie Niepodległościowe PPN - patrz wspomnienia Zdzisława Najdera:
  - Wspomnienie o PPN. Widnokrąg Fribourg 1987, nr 6/7 s. 159-169 [tekst wykładu wygłoszonego 2 kwietnia 1987 r. w Klubie „Kontaktu” w Paryżu];
  - Wspomnienie o PPN. Więź 1989, nr 11-12;
  - Zamiast wstępu: wspomnienie o PPN-ie [jest to uzupełniony tekst odczytu wygłoszonego w kwietniu 1987 r. w paryskim klubie „Kontakt”]. w: Jaka Polska. Co i komu doradzałem, Warszawa: Editions Spotkania 1993 s. 9-29;
  - Polskie Porozumienie Niepodległościowe [w:] Niepodległość. Z historii polskiej myśli społecznej i politycznej. Red. W. Piatkowska-Stefaniak, L. Rubisz. Opole: Instytut Nauk Spolecznych Uniwersytetu Opolskiego 1999;
  - Jan. O Janie Józefie Szczepańskim. Rzeczpospolita - Plus Minus nr 8, 22.02.2003;
  - Wypowiedzenie niepodległości. Karta 2003 nr 39 s. 64-95.
  - uw
 • Polskie Porozumienie Niepodległościowe PPN.
  Paryż: Instytut Literacki, 1978.
  22 cm, 159,[1] s.
  Biblioteka "Kultury"; Tom 294.
  - uw - MM
 • Polskie Porozumienie Niepodległościowe. Niepodległość na codzień [!].
  Warszawa: b.w. maj, 1981.
  A4, okł.kart., [4],3-51,[1] s., powiel.
  PPN. Polskie Porozumienie Niepodległościowe.
  Na I s. okł. jako sygnatura wydawcy: [znak Polski Walczącej]. Zawiera teksty: Po pięciu latach; Tradycja niepodległościowa i jej wrogowie; Kościół i katolicy w Polsce Ludowej; Myśli o dzisiejszej Ojczyźnie; Przeciwnicy systemu; Antoni Gurnicz [pseud.]: Posłanie Wiciarzy; 1918-1978; O wyborach do Sejmu w PRL; Kościół a państwo po wyborze Jana Pawła II; Polska, wrzesień 1980.
  BN-4463, Ka-1701, Hoo99/193[PPN], KS-0404, BJ-3059, FC-8720, Br-1942 - MM
 • Polskie Porozumienie Niepodległościowe PPN. Wybór tekstów.
  Londyn: Polonia, 1989.
  22 cm, [5],II-IV,[3],4-400,[3] s.
  ISBN 0 902352 75 X.
  - uw - MM
 • Polskie Porozumienie Niepodległościowe - patrz: PPN. Opracowania Zespołów Problemowych. Warszawa: Nowa 1978; Polityka niepodległościowa. Wybór tekstów. Warszawa: CDN 1983; PPN. Czy dialog z władzą jest możliwy. Libertas 1988-1989. - uw
 • Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej. Tom III: Armia Krajowa.
  Londyn: Instytut Historyczny im. gen. Sikorskiego 1950.
  24 cm, XXII,972 s., [50] k. tabl.
  - uw - MM
 • Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej. Tom III: Armia Krajowa. Wyd. 1 krajowe.
  Kraków: Libertas, Wydawnictwo Historyczne, 1989.
  A5, opr. tw., obw., [2],VII-XIX,[3],XXI-XXII,972 s., [20] k. tabl. złoż. [k. tabl. 43], off. z oryg., [c. 30000 zł].
  Przedruk z wyd.: Londyn: Instytut Historyczny im. gen. Sikorskiego 1950. Dane wydawnicze jedynie na tylnej stronie obwoluty.
  BK-542, BN-4470*[wg BUW, WBP Skier], Ka-4235, BJ-3689 - MM [w moim egz. obwoluta z kredowego papieru jest w jednakowy sposób zadrukowana dwustronnie, obwoluta jest uszkodzona na grzbiecie]
 • Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej. Tom III: Armia Krajowa. Wyd. 2 poprawione.
  Warszawa, Londyn: Adiutor, Instytut Historyczny im. gen. Sikorskiego 1999.
  ISBN 83-86100-33-8.
  - uw
 • Polskie Stronnictwo Ludowe w latach 1945-1946. Dokumenty do dziejów niezależnego ruchu ludowego w Polsce.
  Warszawa: Wydawnictwo Głos 1981.
  A5, okł.kart. foliowana, [2],132,[2] s., off. z masz., [c. 150 zł].
  Przygotował do druku: Władysław Bartoszewski.
  Informacje o tej książce: Władysław Bartoszewski: Warto być przyzwoitym. Poznań: W drodze 1990 s. 25.
  Ł-349, BN-4471, Ka-4084, Hoo99/193, BJ-3690 - MM
 • Polskie Stronnictwo Narodowe - patrz: Statut Polskiego Stronnictwa Narodowego. Warszawa: PSN 1987. - uw
 • Polverari Maurizio: Związek zawodowy rewindykacyjny czy współzarządzający. Koncepcje i doświadczenia włoskiej konfederacji CISL.
  B.m.[Wrocław]: RKW NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk b.r.
  A5, [1],7 s.
  Ka-3744 - op
 • Pomarańczowa Alternatywa [manifest].
  B.m.: b.w., b.r. [ok. 1988].
  A5, [16] s., stdr. z masz.
  Ka-3474, BJ-3697 - op
 • Pomeranc Grigorij: Człowiek znikąd.
  - w: Aneks 1974/75 nr 7-8 s. 204-233.
  - uw - MM
 • Pomeranc Grigorij: Człowiek znikąd. - patrz: Archipelag Wolnej Myśli 3. Kraków: ABC 1981. Przedruk z: Aneks 1974-5 nr 7-8 s. 204-233. - uw
 • Pomian Andrzej: Testament Polski Walczącej. 1976. Socjalistyczna Agencja Wydawnicza SAW; 1. - uw [czasopismo]
 • Pomian Andrzej [pseud. - właśc. Krzysztof Stanowski] [wybór i red.] - patrz: Wierność czy trwanie. Dylematy harcerstwa lat 80-tych. Warszawa: KOS 1988. - uw
 • Pomian Grażyna: Oczyma pamiętnikarzy; Prządka.
  Górny Śląsk: Po Prostu 1986.
  A6, [2],16-44,[1] s., ksero z oryg., [c. 70-100 zł].
  Biblioteczka Po Prostu; [tom 2].
  Pomniejszona kopia z: Kultura Paryż 1983 nr 9 s. 16-44.
  CJ-1269*, J-2713*, BN-4474[wg J], KS-0113[wg MJ*], BJ-3835[stdr.] - MM
 • Pomian Grażyna [do druku przygot. i wstępem opatrzyła] - patrz: Protokóły tzw. Komisji Grabskiego. Tajne dokumenty PZPR. - uw
 • Pomian Krzysztof: „Pon się boją we wsi ruchu” [przedruk z: Aneks 1984 nr 35 s. 125-136]. - patrz w: Opozycja. Jej możliwości, ograniczenia i błędy. Kraków: [Wydawnictwo] Kraków [1985]; Inteligencja, „Solidarność”, władza. Profil [1986]. - uw
 • Pomian Krzysztof: Robotnicy i sekretarze.
  - w: W dwadzieścia lat później z myślą o przyszłości. 1956. Londyn: Aneks 1978, s. 82-93.
  - w: W dwadzieścia lat później z myślą o przyszłości. 1956. Kraków: Ość [19]’81, s. 82-93.
  - uw
 • Pomian Krzysztof: Robotnicy i sekretarze.
  Gdańsk, Warszawa: b.w. [red. Robotnika], b.r. [1979].
  A6, [16] s., off z oryg. i rkps.
  Biblioteka Robotnika.
  Przedruk z książki: W dwadzieścia lat później z myślą o przyszłości. 1956. Londyn: Aneks 1978, s. 82-93. Na s. [2] rkps: biogram autora, na s. [14-15] rkps: Konwencja nr 57 MOP.
  Dun-141[jako wydaw.: Podziemne Warsztaty Wydawnicze], BN-4475, Ka-2010, Hoo99/193, HN-000510371, ECS-03915, ST15-3670, Nukat-750241 - MM
 • Pomian Krzysztof: Robotnicy i sekretarze.
  w: tegoż: Wymiary polskiego konfliktu 1956-1981. Londyn: Aneks 1985, s. 73-80.
  - uw
 • Pomian Krzysztof - patrz: Reminiscencje niesentymentalne o marcu ’68; Komitet Samoobrony Społecznej „KOR”. Kraków: Inicjatywa Wydawnicza 1984. - uw
 • Pomianowie Grażyna i Krzysztof - patrz: O Kulturze. Wspomnienia i opinie. Warszawa: PoMost kwiecień 1988. - uw
 • Pomianowski Jerzy - patrz: Kaniowski Michał [pseud.] - uw
 • Pomianowski Jerzy [oprac. i przekł.] - patrz: Bułhakow Michał: Szkarłatna wyspa. Warszawa: Krąg 1981. - uw
 • Pomiędzy "odnową" a niepodległością. - patrz: A.Z.: Pomiędzy "odnową" a niepodległością. Ruch "Solidarność" wczoraj i dziś. - uw
 • [Pomnik poległych stoczniowców].
  B.m.: b.w., b.r. [po 1981].
  11 x 8 cm, teka, [14] odb. fotogr.
  BJ-3699 - op
 • Pomorska Maria: Praca zawodowa a inne role społeczne kobiety. - patrz: Kobieta polska lat osiemdziesiątych. Warszawa: Nowa 1988. - uw
 • Pomorski Adam [tłum. wierszy w]: Achmatowa Anna: Requiem [Wybór wierszy]. Nowa 1981; Czukowska Lidia: Zapiski o Annie Achmatowej. Warszawa: Przedświt 1989. - uw
 • Pomorski Adam - patrz: Barbara Sentencja [pseud.] - uw
 • Pomorski Andrzej [pseud.] - właśc. Mirosław Dakowski - uw
 • Pomorski Andrzej [pseud.], Nazarov M.: Solidarnost: o raboczem dviżenii v Polsze i o raboczem dviżenii v Rossii. Frankfurt/M.: Posiew 1982. - patrz w: Solidarność. O ruchu robotniczym w Polsce i w Rosji. Warszawa: UOW Brzask 1985. - uw
 • Pomorski Jan [red.] - patrz: Demokracja w państwie, gospodarce i życiu związkowym. Lublin: OBS NSZZ "S" Region Środkowo-Wschodni 1981. Zeszyty Problemowe OBS Nr 2; Z prac Ośrodka Badań Społecznych. Lublin: OBS NSZZ "S" Region Środkowo-Wschodni 1981. Zeszyty Problemowe OBS Nr 1. - uw
 • Pomorski Józef [pseud.] - właśc. Krzysztof Dobrecki - uw
 • Pomorski Józef [pseud.]: Imperium absurdu. Kartki z podróży po ZSRR.
  Warszawa: Niezależny Ruch Społeczny "Solidarność" im. ks. Jerzego Popiełuszki 1988.
  A5, okł., [2],2-18 s., off. z masz., [c. 120 zł].
  Tytuł okł: Imperium absurdu czyli Kartki z podróży po ZSRR.
  J-2732, BN-4476[wg J], Ka-3475, KS-3676[wg MJ] - MM
 • Wyd. 2 ukazało się w 1994 r. pod właściwym nazwiskiem autora Krzysztof Dobrecki. - uw
 • PoMOST - patrz: Wydawnictwo PoMOST. Warszawa 1986-1989. Warszawa: PoMOST 1989. - uw
 • Pomost. Wydawnictwo.
  - Anderman Janusz: Kraj świata. Poszerzone wyd. krajowe. 1988.
  - Ash Timothy Garton: Polska Rewolucja. Solidarność. I wyd. krajowe. Most listopad 1987.
  - Bobkowski Andrzej: Szkice piórkiem. (Francja 1940 - 1944). Pierwsze wyd. krajowe. Część 1 i 2. 1988.
  - Brzeziński Zbigniew: Myśl i działanie w polityce międzynarodowej. I wyd. krajowe. kwiecień 1989.
  - Czabański Krzysztof [wybór i oprac.]: Bydgoszcz - Marzec 1981. Most 1987. Archiwum "Solidarności"; tom 12.
  - Czapski Józef: Swoboda tajemna. 1989.
  - Czerwone życiorysy. 1989. Konfrontacje; 10.
  - Fajerant Jerzy [wybór i oprac.]: Co powiedzą nasze dzieci? Most 1986. [na IV s. okł. 1987]. Archiwum "Solidarności"; tom 15.
  - Górny Andrzej: Krew. 1989.
  - Heller Michał: Maszyna i śrubki. Jak hartował się człowiek sowiecki. 1989.
  - Johnson Paul: Historia polityczna świata od lat dwudziestych do osiemdziesiątych. Tom 1 - 2. 1989.
  - Karpiński Jakub: Polska, komunizm, opozycja. Słownik. I wyd. krajowe. Wolne Pismo Most luty 1988.
  - Karpiński Jakub: Portrety lat. Polska w odcinkach 1944 - 1988. Wyd. I krajowe., poprawione. 1989.
  - Karpiński Jakub: Taternictwo nizinne. 1988.
  - Kersten Krystyna: Narodziny systemu władzy. Polska 1943-1948. Most 1987 [na okł.:] 1988. [II wyd. krajowe]
  - Kersten Krystyna: Narodziny systemu władzy. Polska 1943-1948. [Wyd. III krajowe]. 1988.
  - Kersten Krystyna: Polska - probież porozumień jałtańskich. Most 1987.
  - KKP NSZZ "Solidarność". Posiedzenie w dniach 2-3 września 1981 r. 1988. Archiwum "Solidarności"; tom 17.
  - Krzemiński Ireneusz: Socjologia a doświadczenia społeczne Polaków. Most 1987. Biblioteka Kultury Niezależnej Próby; 10.
  - Latawiec Bogusława: Ciemnia. 1989.
  - Laurent Eric: Moskwa na Wall Street. 1989.
  - Lipski Jan Józef: Totalizm i demokracja w oczach ONR "Falangi". Most 1987. Biblioteka Kultury Niezależnej Próby; 9.
  - Ngor Haing: Kambodżańska odyseja. 1989.
  - Niecikowski Jerzy: Reguły gry. Most 1987.
  - Nowakowski Marek: Dwa dni z aniołem. 1988.
  - O Kulturze. Wspomnienia i opinie. kwiecień 1988.
  - Orłoś Kazimierz: Pustynia Gobi. 1989.
  - Oryszyn Zyta: Historia choroby, historia żałoby. 1990.
  - Oto Ameryka. Polityka i społeczeństwo. Most 1988. Konfrontacje; 4.
  - Pawlikowski Michał K[ryspin]: Wojna i sezon. 1989.
  - Pod czerwoną gwiazdą. Wybór. Most 1987. Konfrontacje; 1, 2, 3 [wybór].
  - Pokrętne ścieżki. 1989. Konfrontacje; 9.
  - Polityka i świat. 1988. Konfrontacje; 6.
  - Rybakow Władimir: Imadło. Obrazki z życia Armii Czerwonej. Most 1987.
  - Škvorecký Josef: Wyjątki z autosztambucha. 1989.
  - Sołżenicyn Aleksander: Archipelag GUŁag 1918-1956. [Tom 1-3, część] 1-7. [1 pełne wyd. krajowe] 1988.
  - Sowietskij Sojuz. 1988. Konfrontacje; 7.
  - Tomaszewski Longin: Kronika Wileńska 1939-1941. 1989. [Wyd. I].
  - Tomaszewski Longin: Kronika Wileńska 1939-1941. 1990. [Wyd. II].
  - Tyrmand Leopold: Życie towarzyskie i uczuciowe. Powieść. 1989.
  - Wołyński Olgierd: Głos z Gułagu. Rozmowa z Ewą Berberyusz. 1989.
  - Wspomnienia Sybiraków. [Tom] 1: "Polsza budiet kagda woron zbieliejet". 1989.
  - Wspomnienia Sybiraków. [Tom] 1. Wyd. 2. 1990.
  - Wspomnienia Sybiraków. [Tom] 2. 1990.
  - Wspomnienia Sybiraków. [Tom] 3. 1990.
  - Wspomnienia Sybiraków. [Tom] 4. 1991.
  - Wspomnienia Sybiraków. [Tom] 5. 1991.
  - Z lewa i z prawa. 1989. Konfrontacje; 8.
  - Zagrożenia współczesne. Most 1988. Konfrontacje; 5.
  - Żenczykowski Tadeusz: Generał "Grot". U kresu walki. Most [19]87.
  - uw
 • Ponarska Anna [pseud. - właśc. Anna Żukowska-Maziarska] [tłum.] - patrz: Davies Norman: Boże igrzysko. Warszawa: Przedświt 1987; Smith Hedrick: Rosjanie. Myśl [1987 ?]. - uw
 • Ponarski Zenowiusz [red.] - patrz: Sierpień 1980 w Szczecinie. Kalendarium. Relacje. Szczecin: Ośrodek Badań Społecznych NSZZ "Solidarność" Region Pomorza Zachodniego 1981. Teki Historyczne; 1/1981. - uw
 • Ponarski Zenowiusz - patrz: Roland Z. [pseud.] - uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.