Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Popł - Por

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 31.08.2020 r.
 
 
 • Popławski Adolf: [Dwanaście] 12 lat katorgi.
  B.m.[Toruń]: Wydawnictwo Kwadrat 1988.
  A6, okł.kart., 304 s., off. z masz., c. 1000 zł.
  Prawdopodobnie oparte o niezredagowany maszynopis, który posłużył Editions Spotkania do wyd.: 12 lat łagru.
  CD-1198, J-2779, BN-4534, Ka-2011, KS-3683, BJ-3727 - MM
 • Popławski Adolf: 12 lat łagru.
  Paryż: Editions Spotkania ©1987.
  22 cm, 329,[14] s.
  ISBN 2-869-027-4 [błędny, winno być 2-86914-027-4].
  - uw - MM
 • Popławski J[an Ludwik]: Nasz patriotyzm i nasza taktyka. Wybór pism politycznych.
  B.m.: Wydawnictwo Edukacji Narodowej 1982.
  Wstęp do książki: Wacław Szczęsny [pseud. - właśc. Andrzej Ochalski], Józef Wierny [pseud. - właśc. Tomasz Wołek]: J.L.P. - zapoznany twórca idei. Polityka Polska 1982 nr 1 s. 85-92.
  G-82/206*, BK-548*{[Kraków]: [środowisko Polityki Polskiej]}, J-2781*, BN-4535[wg J], KS-3684[wg MJ*] - op
 • Popławski Jan Ludwik - patrz: Jan Ludwik Popławski - w osiemdziesiątą rocznicę zgonu. (Wyd. II). Warszawa: druk: Jestem Polakiem 1988. - uw
 • Popławski Jan Ludwik - patrz: Wojnarowski Karol: Jan Ludwik Popławski - pierwszy wszechpolak. Jestem Polakiem 1988. - uw
 • Popow [lub Popów] Antoni - ksiądz z Paczkowa - patrz: Śpiewać chcę jak dobry jest Pan. - uw
 • Popowicz Krzysztof - patrz: Andrzej Pogodny [pseud.] - uw
 • Popów [lub Popow] Antoni - ksiądz z Paczkowa - patrz: Śpiewać chcę jak dobry jest Pan. - uw
 • Popper Karl Rajmund: Nędza historycyzmu. Z dodaniem fragmentów Autobiografii.
  Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1984.
  A5, okł.kart., XI,[5],3-103,[2] s., off. z masz., c. 220 zł.
  Biblioteka Kwartalnika Politycznego Krytyka.
  Słowo wstępne: Stanisław Żerski [pseud. - właśc. Stefan Amsterdamski]. Tytuł oryg.: The Poverty of Historicism. 1961. Dodatek na podstawie: The Unended Quest. An Intellectual Autobiography. 1980. Na okładce imię autora: Rajmund, wszędzie wewnątrz tomu: Raimund.
  Rec.: K. O. [krypt.]: Kim być: prorokiem czy inżynierem? Almanach Humanistyczny 1984 nr 1-2 s. 85-92.
  K-2784, G-84/400, J-2783, BN-4537, Ka-1990, Hoo99/193, BJ-3729 - MM
 • Popper Karl Raimund: Nędza historycyzmu. Z dodaniem fragmentów Autobiografii. Wyd. II.
  Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1989.
  A5, okł.kart., XIV,[4],3-121,[6] s., off. ze skł., [c. 6800 zł].
  Biblioteka Kwartalnika Politycznego Krytyka.
  Słowo wstępne: Stefan Amsterdamski. Tytuł oryg.: The Poverty of Historicism. 1961. Dodatek na podstawie: The Unended Quest. An Intellectual Autobiography. 1980.
  BN-4536, Ka-4012, BJ-3730 - MM
 • Popper, Karl Raimund: Nędza historycyzmu.
  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999.
  21 cm, 163,[1] s.
  Biblioteka Kwartalnika Politycznego Krytyka.
  Red. nauk. Stefan Amsterdamski. ISBN 83-01-13022-9.
  - uw
 • Popper Karl Raimund: Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie. Tom 1: Urok Platona. Tom 2: Wysoka fala proroctw. Hegel, Marks i następstwa.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1987.
  A5, okł.kart., [2],XV,[1],314 s. + [4],354 s., off. z masz., c. 1400 zł.
  Biblioteka Kwartalnika Politycznego Krytyka.
  Tłumaczenie: Tadeusz Korczyc [pseud.]. Posłowie: Klemens Szaniawski. Tytuł oryg.: Open society and its enemies. 1973. Tom 1 zawiera także: Leszek Kołakowski: Samozatrucie otwartego społeczeństwa (fragment książki pt.: Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań). Informacje o zarekwirowaniu w dniu 10.12.1987 r. przez SB i zniszczeniu 300 egz. tomu 1 i 400 egz. tomu 2 wg: Gazeta Wyborcza nr 9, 18.05.1989 r., s. 2. Wg: CJ-1271, J-2785 oraz BN-4540*[wg J]+BN-4539*[wg J] było [wyd. 2] - brak możliwości odróżnienia.
  Rec.: S.L.: Książka specyficznie nieobecna. Bez Dekretu Kraków 1988 nr 19 s. 66-68.
  KN’87-14, CJ-1270, J-2784, BN-4542+BN-4541, Ka-1991+Ka-1992, BJ-3731 - MM
 • Popper Karl Raimund: Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie. Tom 1 Urok Platona; Tom 2: Wysoka fala proroctw. Hegel, Marks i następstwa. Wyd. 2.
  Warszawa: PWN 1993.
  Przełożyła Halina Krahelska. Opracował Adam Chmielewski. ISBN 83-01-11051-1.
  BaBN - uw
 • Popper Karl Raimund: O Marksie; Kisielewski Stefan: Czy teoria jest niewinna?
  B.m.[Kraków]: Wydawnictwo Arka 1983.
  A5, okł., 3-22 s., stdr. z masz., c. 55 zł.
  Tytuł nagł. Pierwsza praca jest tłumaczeniem z angielskiego A. Waksman rozdziału 22 książki: The open society and its enemies. 1949; esej S. Kisielewskiego przedrukiem z: Aneks 1983 nr 29/30 s. 224-232. Ka podaje tytuł tekstu Poppera: Marks: Teoria moralna historycyzmu.
  K-2783, G-83/428, J-2782, BN-4538, Ka-1989, KS-2157[wg MJ], BJ-3732 - op
 • Poprawa Adam: Komentarz do Dantego.
  Wrocław: Wydawnictwo Kret 1990.
  21 cm, 22,[2] s., off. ze skł., [c. 2000 zł].
  Biblioteka Wrocławska; nr 8.
  BaBN, BJ-3733 - uw
 • Poprawiony i uzupełniony statut NSZZ „Solidarność”. - patrz: Statut NSZZ „Solidarność”. Poprawiony i uzupełniony. I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. - uw
 • Poprawki wprowadzone przez MNSzWiT do projektu Komisji Kodyfikacyjnej ustawy o szkolnictwie wyższym.
  B.m.[Łódź]: NZS UŁ b.r. [1981].
  A4, [4] s., powiel.
  Na s. [4]: Apel KU NZS UŁ do studentów Łodzi z dnia 17.11.1981 r.
  - MM
 • Poprzęcki Witold: Apteka w kuchni.
  Warszawa: Nakładem autora, 1983.
  21 cm, okł.kart., [2],51 s., off. z masz.
  - MM
 • Poprzęcki Witold: Apteka w kuchni.
  Warszawa: b.w., 1983.
  21 cm, okł.kart., 40,XIII,[2] s., off. ze skł.
  BaBN - MM
 • Poprzęcki Witold: Apteka w kuchni.
  Warszawa: b.w., 1983.
  21 cm, 31,XIII s.
  BaBN - op
 • Poprzęcki Witold: Apteka w kuchni.
  Warszawa: b.w., 1983.
  21 cm, 47 s.
  Nukat[wg BJ] - op

 • Poprzęcki Witold: Poradnik zielarza [zielarski]. 20 cm, 292 s. Trzy poniższe wydania/nakłady drukowane są z tego samego maszynopisu. Kolejne sporządzone klisze/matryce różnią się wielkością powiększenia. - uw
 • Poprzęcki Witold: Poradnik zielarza.
  Warszawa: b.w., 1982.
  20 cm, okł.kart., 292 s., off. z masz.
  Wysokość kolumny druku na s. tytułowej: 134 mm; na s. 3: 117,5 mm. Na okł. napisy pismem z szeryfami.
  - MM
 • Poprzęcki Witold: Poradnik zielarza.
  Warszawa: b.w., 1982.
  20 cm, okł.kart., 292 s., off. z masz.
  Wysokość kolumny druku na s. tytułowej: 139,5 mm; na s. 3: 122 mm. Na okł. napisy pismem z szeryfami.
  - MM
 • Poprzęcki Witold: Poradnik zielarza [tytuł okł.: Poradnik zielarski].
  Warszawa: b.w., 1982.
  20 cm, okł.kart., 292 s., off. z masz.
  Wysokość kolumny druku na s. tytułowej: 143 mm; na s. [3]: 125 mm. Na okł. napisy pismem blokowym.
  - MM

 • Poprzęcki Witold: Poradnik zielarza.
  Warszawa: b.w., 1982 [na okł.]; 1983 [na s. tyt.].
  20 cm, okł.kart., 47,47a,48-243 s., off. z masz.
  - MM
 • Poprzęcki Witold: Poradnik zielarza.
  Warszawa: b.w., 1983.
  20 cm, okł.kart., 48,[2],49-243 s., off. z masz.
  - MM
 • Poprzęcki Witold: Poradnik zielarza.
  Warszawa: Instytut Prasy i Wydawnictw "Novum", 1984.
  24 cm, 239,[1] s.
  Na s. przedtytułowej: Suplement Tygodnika Polskiego.
  - uw
 • Poprzęcki Witold: Poradnik zielarza.
  Warszawa: b.w., 1984.
  21 cm, okł.kart., 239 s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd. Warszawa: Nowum 1984.
  - MM
 • Poprzęcki Witold: Rośliny lecznicze. Część 1-2.
  Warszawa: b.w., 1983.
  21 cm, okł.kart., [88] s., [32] s. tabl. + [52] s., [24] s. tabl., druk.
  - MM

Poprzęcki Witold: Ziołolecznictwo. Warszawa 1981. Na okładce nazwa autora oraz miejsca wyd. drukowane czcionkami z szeryfami, tak samo jak na s. tytułowejPoprzęcki Witold: Ziołolecznictwo. Warszawa 1981. Na okładce nazwa autora oraz miejsca wyd. drukowane czcionkami z szeryfami, tak samo jak na s. tytułowej
strona tytułowaokładka
 opis książki Poprzęcki Witold: Ziołolecznictwo.
Warszawa: b.w., 1981.
A5, okł.kart., [4],336 s., off. z masz.
Na okł. nazwa autora oraz miejsca wyd. drukowane czcionkami z szeryfami, tak samo jak na s. tytułowej. Wysokość kolumny druku na s. [3] zawierającej spis treści: 134 mm. Konstrukcja książki: składki: 10 k. + 10 x 16 k. – spięte wzdłuż grzbietu zszywkami z grubego drutu pod okł. oklejającę grzbiet.
– MM
Poprzęcki Witold: Ziołolecznictwo. Warszawa 1981 [1983]. Na stronie tytułowej zachowano datę 1981, na okł. wydrukowano: 1983.Poprzęcki Witold: Ziołolecznictwo. Warszawa 1981 [1983]. Na stronie tytułowej zachowano datę 1981, na okł. wydrukowano: 1983.
strona tytułowadruk. okładka
 opis książki Poprzęcki Witold: Ziołolecznictwo.
Warszawa: b.w., 1981 [1983].
A5, okł.kart., [4],331,[1],332-336 s., off. z masz.
Na s. tytułowej data: 1981. Powiększony druk z tych samych matryc co wyd. z 1981 r. Wysokość kolumny druku na s. [3] zawierającej spis treści: 152 mm. Po s. 331 jest nieliczbowana strona identyczna jak następna s. 332.
– MM
Odmiany nakładu:
- Okł. niezadrukowana. Druk na jasnym żółtawym papierze, grubość bloku bez okł.: 17,1 mm. Konstrukcja książki: pojedyncze kartki spięte wzdłuż grzbietu zszywkami przez okł. i oklejające grzbiet grube płótno introligatorskie. – MM;
- Na okł. data: 1983, nazwa autora oraz miejsca wyd. drukowane czcionkami bez szeryfów. Druk na szarawym papierze, grubość bloku bez okł.: 16,1 mm. Konstrukcja książki: pojedyncze kartki spięte wzdłuż grzbietu zszywkami pod okł., okł. nie obejmuje grzbietu, grzbiet jest oklejony dodatkowo szarym papierem. – MM
Poprzęcki Witold: Ziołolecznictwo. Warszawa 1983. Na okładce nazwa autora oraz miejsca wyd. drukowane czcionkami bez szeryfów, inaczej niż na s. tytułowej. Na stronie tytułowej wydrukowaną datę 1981 zaklejono drukowaną kartką z datą: 1983Poprzęcki Witold: Ziołolecznictwo. Warszawa 1983. Na okładce nazwa autora oraz miejsca wyd. drukowane czcionkami bez szeryfów, inaczej niż na s. tytułowej. Na stronie tytułowej wydrukowaną datę 1981 zaklejono drukowaną kartką z datą: 1983
strona tytułowaokładka
 opis książki Poprzęcki Witold: Ziołolecznictwo.
Warszawa: b.w., 1983.
A5, okł.kart., [4],331,[1],332-336 s., off. z masz.
Na okł. nazwa autora oraz miejsca wyd. drukowane czcionkami bez szeryfów. Na s. tytułowej wydrukowaną datę 1981 zaklejono drukowaną kartką z datą: 1983. Powiększony druk z tych samych matryc co wyd. z 1981 r. Wysokość kolumny druku na s. [3] zawierającej spis treści: 152 mm. Po s. 331 jest nieliczbowana strona identyczna jak następna s. 332. Druk na szarożółtawym dość ładnym papierze, grubość bloku bez okł.: 19,0 mm. Konstrukcja książki: 43 składki 8-miokartkowe spięte wzdłuż grzbietu zszywkami pod okł., okł. nie obejmuje grzbietu, grzbiet jest oklejony dodatkowo brązowym papierem.
– MM
Poprzęcki Witold: Ziołolecznictwo. Warszawa: SPAR 1989. ISBN 83-00-02498-0 - m.ws.pl
 opis książki Poprzęcki Witold: Ziołolecznictwo.
Warszawa: Spółdzielcza Agencja Reklamowa „SPAR” - Spółdzielnia Pracy Dziennikarzy, 1989.
23 cm, 286 s.
ISBN 83-00-02498-0. Sygn. cenzora: U-61.
– uw – MM
 opis książki Poprzęcki Witold: Ziołolecznictwo. Wyd. 2.
Warszawa: Spar, 1990.
23 cm, 286 s.
ISBN 83-00-02498-0.
– uw


 • Poprzęcki Witold: Życie codzienne Palestyny w czasach Chrystusa Pana.
  Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu b.r. [1983].
  A5, okł.kart., 158 s., off. z masz., [c. 400-450 zł].
  Tytuł okł.: Palestyna za czasów Chrystusa.
  Wolni z Wolnymi - Równi z Wolnymi.
  K-2785, G-83/429*[wg SZ-7], J-2786*, BN-4543 - MM
 • Poradnik dla samorządu. Część 1.
  B.m. [Częstochowa]: [NSZZ "Solidarność"] Region Częstochowa; druk SSP "Grosik", b.r. [1981].
  A5, 8 s., off.
  Tytuł nagł. Nakł. 1000 egz.
  RCz-14 - op
 • Poradnik drukarza. Wrocław 1984. G-84/po 400[*][wg SK-6], J-2787* - brak możliwości identyfikacji, prawdopodobnie dotyczy: (enen): Poradnik drukarza. - uw
 • Poradnik ewentualnego głosodajcy. Konsultacje przedwyborcze.
  Warszawa: b.w. 1985.
  A5, [8] s., stdr., c. 20 zł.
  Osiem satyrycznych rysunków z podpisami.
  K-2786, G-85/318, J-2788, BN-4544, S-202/2812, Ka-3352, BJ-3737[off. z oryg.] - op
 • Poradnik redaktora. - patrz: Przedstawione w niniejszym poradniku techniki druku … [inc.]. [Wrocław 1984]. Tekst na s. [1] podpisano: Autor. - uw
 • Poradnik społeczny PPN. - patrz: O zdobywaniu wiadomości. Poradnik społeczny PPN. PPN listopad 1977. PPN 11; Obywatel a służba bezpieczeństwa. Poradnik społeczny PPN. PPN lipiec-wrzesień 1977. PPN 8; Odzyskanie niepodległości w 1918 r. [nadtytuł:] Poradnik społeczny PPN. PPN listopad 1978. PPN 26. - uw
 • Poradowski Michał ks.: Aktualizacja marksizmu przez trockizm.
  Londyn: Myśl Polska 1983.
  21 cm, 36 s.
  - uw
 • Poradowski Michał: Aktualizacja marksizmu przez trockizm.
  Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu b.r. [1983].
  A5, 36 s., off. z oryg., [c. 400 zł].
  Przedruk z wyd: Londyn: Myśl Polska 1983.
  K-2788=K-1575[błędnie], G-82/207*[wg SZ-7], J-2790*=J-322*[błędnie wg SK-6], BN-4547=BN-4548[wg K]=BN-0497*[wg K][błędne nazwisko autora: Brodowski], BJ-3738 - op
 • Poradowski Michał ks.: Aktualizacja marksizmu przez trockizm.
  B.m.[Warszawa]: b.w. [Wydawnictwo Narodowe Chrobry] b.r. [1984 ?].
  A5, 36 s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Londyn: Myśl Polska 1983.
  K-2789, J-2792*, BN-4549=BN-4545[wg K], Ka-4560 - MM
 • Poradowski Michał ks.: Aktualizacja marksizmu przez trockizm.
  B.m.: b.w., b.r. [1984 ?].
  A5, okł.pap., [1],2-48 s., ksero z masz., [c. 360 zł].
  Przedruk z wyd.: Londyn: Myśl Polska 1983.
  J-2791, BN-4546*[wg MBPŁ] - MM
 • Poradowski Michał ks.: Aktualizacja marksizmu przez trockizm. Wyd. IV.
  Poznań: WERS kwiecień 1998.
  21 cm, 36 s.
  ISBN 83-86906-42-1. Na s. tytułowej podano błędnie: 1988.
  - uw
 • Poradowski Michał ks.: Kościół od wewnątrz zagrożony.
  Londyn: Veritas, styczeń 1983.
  22 cm, 257,[1] s.
  Odbitka ofsetowa z Duszpasterza. Za zezwoleniem Władzy Duchownej.
  - uw - MM
 • Poradowski Michał ks.: Kościół od wewnątrz zagrożony. Wyd. II.
  Londyn: Veritas lipiec 1984.
  22 cm, 257,[1] s.
  - uw
 • Poradowski Michał: Kościół od wewnątrz zagrożony.
  B.m. [Warszawa]: Unia Nowoczesnego Humanizmu, b.r. [1986].
  A5, 257,[1] s., off. z oryg., [c. 650-700 zł].
  Przedruk z wyd.: London: Veritas 1983.
  K-3672, CJ-1274*, J-2794*, BN-4551 - op
 • Poradowski Michał: Kościół od wewnątrz zagrożony.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł.kart., A5, okł.kart., [4],5-257,[1] s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: London: Veritas [1983]. Zachowano dane wydawnicze podstawy przedruku.
  ST15-3704, Nukat-4155934 - MM [egz. krzywo obcięty, brak druku na s. 68 i 93]
 • Poradowski Michał: Kościół od wewnątrz zagrożony.
  B.m.: b.w., b.r. [1983].
  A5, 257 s., off. z oryg., [c. 500 zł].
  W dole okładki nazwa wydawcy emigracyjnego. Przedruk z wyd.: London: Veritas 1983. Brak w przedruku pustych stron z oryginału.
  J-2793, BN-4550*[wg J], Ka-4631 - op
 • Poradowski Michał: Kościół od wewnątrz zagrożony. Drugie wyd.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł.kart., [4],5-9,11-49,51-69,71-104,[1],105-123,125-161,163-171,173-179,181-203,205-213,215-257 s., off. z oryg.
  W dole okładki brak nazwy wydawcy emigracyjnego. Przedruk z wyd.: London: Veritas 1984.
  - MM
 • Poradowski Michał ks.: Kościół od wewnątrz zagrożony. Trzecie wyd.
  Londyn: Veritas listopad 1988.
  22 cm, 257,[1] s.
  - uw - MM
 • Poradowski Michał: Kościół od wewnątrz zagrożony. – dalsze wydania:
  - Wyd. 4. Wrocław: Armel 1994. ISBN 83-86553-00-6;
  - Wrocław: Nortom 2001. ISBN 83-85829-78-4;
  - Wrocław: Nortom 2018. ISBN 978-83-948900-3-2.
  - uw
 • Poradowski Michał: Marksowska rewolucja w Rosji.
  B.m.[Warszawa]: b.w. [Unia Nowoczesnego Humanizmu] b.r. [1988-9].
  A5, 39,[1] s., off. z oryg.
  Wg J tytuł: Marksistowska rewolucja w Rosji; r.w. [1987]. Przedruk z wyd.: Toronto: Wydawnictwo 966, 1986.
  J-4421, BN-4552 - op
 • Poradowski Michał ks.: O filozofii i rewolucji.
  Toronto: Wydawnictwo 966; Stanisław Karpiński 1989.
  A5, okł.kart., 119,[1] s., off.
  - uw - MM (bibułopodobny druk emigracyjny)
 • Poradowski Michał: Teologia wyzwolenia Karola Marksa. Część 1-2.
  B.m.: b.w., b.r. [1986 ?].
  A5, 54 + 50,[2] s., ksero.
  Przedruk z wyd.: Toronto: Wydawnictwo 966, 1986.
  J-4422, BN-4553[wg J] - op
 • Poradowski Michał ks.: Wizyta pasterska Jana Pawła Drugiego w Chile.
  B.m.[Warszawa]: b.w. [Unia Nowoczesnego Humanizmu] b.r. [1990].
  21 cm, 75,[2] s.
  Przedruk z wyd.: Toronto: Wydawnictwo 966, 1987.
  - uw
 • Poradowski Michał ks.: Wyzwolenie czy ujarzmienie? Marksistowska rewolucja komunistyczna.
  Londyn: Veritas 1987.
  22 cm. 197,[3] s.
  ISBN 0-901215-97-X.
  - uw - MM
 • Poradowski Michał ks.: Wyzwolenie czy ujarzmienie? Marksistowska rewolucja komunistyczna.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo «Jestem Polakiem», b.r. [1988 ?].
  A5, okł.kart., 197,[3] s., err., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Londyn: Veritas 1987. Druk danych wydawniczych na okładce w kolorze granatowym.
  BN-4554, BJ-3740, FC-8073 - MM
 • Poradowski Michał ks.: Wyzwolenie czy ujarzmienie? Marksistowska rewolucja komunistyczna.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł.kart., 197,[3] s., err., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Londyn: Veritas 1987. Blok książki identyczny jak w wydaw. «Jestem Polakiem» poza kartą tytułową, która jest kserokopią karty tytułowej wydania londyńskiego. Druk danych wydawniczych na okładce w kolorze czarnym, druk na okładce z kliszy wydaw. «Jestem Polakiem» gdyż widać ślady po usunięciu nazwy wydawcy.
  - MM
 • Poradowski Michał ks.: Wyzwolenie czy ujarzmienie? Marksistowska rewolucja komunistyczna. [fragmenty].
  B.m. [Warszawa]: Periculum 1988.
  A5, okł.kart., 52,[1] s., off. z oryg.
  Zawiera dwa rozdziały książki pod tytułem: Wyzwolenie czy ujarzmienie? Przedruk z wyd.: Londyn: Veritas 1987.
  BN-4555[wg MBPŁ, BUW] - MM
 • Porady dla zakładających zakładowe organizacje Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych.
  B.m.: b.w., b.r. [1980].
  A4, 5 s., powiel.
  Opracowanie: Informacyjny Punkt Konsultacyjny przy Klubie Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Tekst ten opublikowany został bez wiedzy i zgody autorów opracowania.
  - MM
 • Poraj Andrzej [pseud.] - właśc. Jerzy Lubach. - uw
 • Poraj Andrzej [pseud.] [wybór, tłum., słowo wstępne i przypisy] - patrz: Gorki Maksym: Myśli nie na czasie. (Artykuły z lat 1917 - 1918). Warszawa: WIS 1986; Awtorchanow Abdurachman: Od Andropowa do Gorbaczowa. Lublin-Śląsk-Warszawa: Antyk 1989; Smuta najnowszych czasów czyli Zadziwiające przypadki Wani Czmotanowa. Lublin-Śląsk-Warszawa: Antyk [1989]. - uw
 • Porozumienia. Jelenia Góra; Rzeszów; Ustrzyki Dolne; studenckie. Solidarność.
  B.m. [Kraków]: b.w. [NSZZ „S”], (Drukarnia Wydawnicza), b.r. [1981].
  A5, okł.kart., 61,[3] s., druk typogr., c. 140 zł.
  Do użytku związkowego.
  Sygn. druk.: Zam. 2658/81, 5000.
  BJ-3157, FC-9266, Br-2047, ECS-05503, ST15-3707, Nukat 3362465 - op
 • Porozumienia na rzecz przeprowadzenia demokratycznych wyborów w NSZZ "Solidarność". - patrz: Porozumienie na rzecz przeprowadzenia demokratycznych wyborów w NSZZ "Solidarność". - uw
 • Porozumienia Okrągłego Stołu.
  B.m. [Lublin ?]: b.w., b.r. [1989].
  A5, okł.kart., [2],355 s., ksero.
  Reprodukcja oryginalnych maszynopisów porozumień.
  - MM [zamazany podpis: Stanisław Węglarz]
 • Porozumienia Okrągłego Stołu. 6 luty - 5 kwietnia 1989 r.
  Warszawa: b.w., 1989.
  A4, okł.kart., 355 s., off. z masz.
  Reprodukcja oryginalnych maszynopisów porozumień.
  BN-4557*[wg MBPŁ] - op
 • Porozumienia Okrągłego Stołu.
  Warszawa: b.w., 1989.
  A4, 29,[1] s.
  Końcowe dokumenty Okrągłego Stołu. Red. Witold Salmonowicz.
  ECS-04679 - op
 • Porozumienia Okrągłego Stołu, Warszawa 6 luty - 5 kwietnia 1989 r.
  Olsztyn: Wydawnictwo NSZZ Solidarność Regionu Warmińsko-Mazurskiego 1989.
  A5, 272 s.
  Opracowanie Witold Salmonowicz. Sygn. cenzora: Z-4.
  BN-4556[wg BŚ, TN Płock, MBPŁ], BaBN - uw - MM
 • Porozumienia Okrągłego Stołu. 6 luty - 5 kwietnia 1989 r. Dyskusja plenarna, dokumenty, notki biograficzne.
  Warszawa: Rada Krajowa PRON 1989.
  BaBN - uw
 • Porozumienia. Rzeszów - Ustrzyki Dolne. 18-20 Luty 1981.
  Warszawa: wydano nakładem "Rola"; Biuro Rzecznika Prasowego OKZ NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność", b.r. [1981].
  A5, okł., 23 s., off. z masz.
  Tytuł okł.
  Br-2018 - op
 • Porozumienia. Rzeszów; Ustrzyki Dolne.
  Warszawa: wydano nakładem "Rola"; "Solidarność" Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego AR, 1981.
  A5, 22 s., off. z masz.
  Do użytku wewnątrzzwiązkowego.
  BJ-3195 - op
 • Porozumienia. Rzeszów. Ustrzyki Dolne. 18-20 Luty 1981.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A5, okł.kart., 23,[1] s., druk typogr.
  Tytuł okł. Sygn. druk.: ZGT - zam. 599/81 - 5 000 egz.
  Ka-4370 - MM
 • Porozumienia. Rzeszów - Ustrzyki Dolne. 18-20 Luty 1981.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A5, okł., 23 s., off. z masz.
  Porozumienie rzeszowskie.
  Tytuł okł. Zawiera protokół tzw. porozumienia rzeszowskiego zawartego pomiędzy Komisją Rządową a Komitetem Strajkowym w Rzeszowie.
  ECS-04544, Nukat-2778556 - op
 • Porozumienia sierpniowe. Gdańsk, Szczecin, Jastrzębie, Huta "Katowice".
  Wrocław: Wydawnictwo Kret 1989.
  A5, [1],23 s., off. z masz.
  Ruch Społeczny Solidarność; Rada Oświaty Niezależnej przy RKW NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk. ON [Oświata Niezależna]. Biblioteczka Pracownika; 2.
  Tytuł okł.
  BJ-3741 - op
 • Porozumienie gdańskie; Porozumienia rolników; Łódzkie porozumienia studentów; Statut NSZZ "Solidarność".
  Gdańsk: Solidarność 1981.
  A5, okł.kart., 71,[1] s, druk typogr.
  Zeszyty Informacyjne BIPS. Dokumenty.
  W oznaczeniu arkuszy drukarskich tytuł: I Krajowy Zjazd…
  Dun-143, BN-4558=BN-4628[błędnie wg WBPTor], Hoo99/174[Dokumenty], HN-000510414, BJ-3146, Ka-5152, Br-2027 - MM
 • Porozumienie. Jakie? Kogo? Z kim?
  Warszawa: Wydawnictwo Polskie 1988.
  A6, [1],13,[2] s., off. z masz., c. 40 zł.
  Konfederacja Polski Niepodległej. Rada Polityczna.
  J-2795, BN-2423, Ka-2016, BJ-3742, Br-1201 - MM
 • Porozumienie na rzecz przeprowadzenia demokratycznych wyborów w NSZZ "Solidarność". Ósme spotkanie. - patrz: Ósme spotkanie porozumienia na rzecz przeprowadzenia demokratycznych wyborów w NSZZ "Solidarność". Referaty i uchwały. Wrocław: AISW, WiS 1990. - uw
 • Porozumienie pomiędzy Komisją Międzyresortową pod przewodnictwem Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, … a Międzyuczelnianą Komisją Porozumiewawczą, … w dniu 15 lutego 1981 r. …
  B.m. [Łódź]: CSBP Centralne Strajkowe Biuro Prasowe, b.r. [luty 1981].
  A4, 12 s., powiel.
  Pierwsza wersja powielana jeszcze w trakcie negocjacji, zawiera dopisywane poprawki. Sygn. druk. poszczególnych stron: s. [1] - 885/81; s. 2-3 - brak sygn.; s. 4 - 878/81; s. 5 - 877/81; s. 6 - 881/81; s. 7 - 882/81; s. 8 - 875/81; s. 9 - 883/81; s. 10 - 876/81; s. 10[=11] - nieczytelna; s. 12 - brak. sygn. Wg sygnatur nakład 1000 egz.

  - MM
 • Porozumienie pomiędzy Komisją Międzyresortową pod przewodnictwem Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, … a Międzyuczelnianą Komisją Porozumiewawczą, … w dniu 15 lutego 1981 r. …
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A5, 16 s., druk.
  - MM
 • Porozumienie pomiędzy Komisją Międzyresortową pod przewodnictwem Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, … a Międzyuczelnianą Komisją Porozumiewawczą, … w dniu 15 lutego 1981 r. …
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A5, 16 s., off. z oryg.
  Przedruk
  - MM
 • Porozumienie pomiędzy Komisją Międzyresortową pod przewodnictwem Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, … a Międzyuczelnianą Komisją Porozumiewawczą, … w dniu 15 lutego 1981 r. …
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A5, 25,[1],7,[3],2 s., off. z masz.
  BŁ-140 - MM
 • Porozumienie pomiędzy Komisją Międzyresortową pod przewodnictwem Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, … a Międzyuczelnianą Komisją Porozumiewawczą, … w dniu 15 lutego 1981 r. …
  - w: Andrzej Anusz: Niezależne Zrzeszenie Studentów 1980-1989. Warszawa: Akces 1991 s. 150-165 [aneks IX].
  - uw
 • Porozumienie pomiędzy Ministrem Kultury i Sztuki a Tymczasową Krajową Komisją Porozumiewawczą Pracowników Poligrafii NSZZ "Solidarność" w sprawie realizacji żądań i postulatów pracowników poligrafii …
  Szczecin: 1 grudnia 1980 roku.
  A5, okł.kart., 3-18 s., druk.
  - MM[uszkodzona okł.]
 • Porozumienie rolników z Rzeszowa i Ustrzyk Dolnych.
  B.m. [Rzeszów]: b.w. [NSZZ „S” RI], luty ֽ81
  A5, 30,[1] s., druk typogr.
  Sygn.: Rzeszowskie Zakłady Graficzne - Zam. 5408/81. Nakład 15 000 A5.
  BJ-3223, Br-2020 - MM
 • Porozumienie rolników z Rzeszowa i Ustrzyk Dolnych.
  B.m.: b.w., luty ’81
  A5, 31 s., druk.
  Sygn.: ZGK 1002/1400/81 - 2000 egz.
  - MM
 • Porozumienie Rzeszów, Ustrzyki Dolne 18-20 luty 1981.
  B.m.[Bielsko-Biała]: b.w., b.r. [1981].
  A3, 2 s., 6 kolumn druku., off. ze skł.
  Sygn. druk. FSM 376/ZF/500/d1/-.
  - MM
 • Porozumienie zawarte przez Komisję Rządową powołaną Zarządzeniem Nr 39 z dnia 9 września 1980 roku przez Prezesa Rady Ministrów z Międzyzakładowym Komitetem Robotniczym z tymczasową siedzibą w Hucie Katowice - dotyczące gwarancji realizacji porozumienia zawartego przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Gdańsku z Komisją Rządową zawartego w dniu 31 sierpnia 1980 roku.
  B.m.: b.w., wrzesień 1980.
  A4, 4 s., ksero z masz.
  Sygn. druk.: NBP. O/Woj 1536/80/100/A4.
  - MM
 • Porozumienie zawarte pomiędzy Komisją Rządową w składzie: 1. Minister Nauki […] oraz Komisją Pionu Instytutów Resortowych Ogólnopolskiej Komisji Porozumiewawczej Nauki NSZZ „Solidarność”, reprezentującą […]. Warszawa, dnia 7.01.1981 r. [pod tekstem:] Warszawa-Międzylesie, dn. 8 stycznia 1981 r.
  B.m.: b.w., styczeń 1981.
  A5, 22,[10] s., off. z masz.
  Dołączono: Propozycje rządowe zapisu dotąd nie uzgodnionych postulatów NSZ[!] „Solidarność[!] na rozmowy w dniu 7.I.1981 r. - A5, 3 s, off. z masz.
  - MM
 • Porozumienie zawarte przez Komisję Rządową z Międzyzakładowym Komitetem Założycielskim NSZZ „Solidarność” z tymczasową siedzibą w Hucie Katowice dotyczące sposobu załatwiania postulatów załóg reprezentowanych przez ten MKZ.
  Huta Katowice, 23 października 1980 r.
  A5, 6 s., ksero z masz.
  Kopia oryginału porozumienia.
  - MM
 • Porozumienie zawarte przez Komisję Rządową z Międzyzakładowym Komitetem Założycielskim NSZZ „Solidarność” z tymczasową siedzibą w Hucie Katowice dotyczące sposobu załatwiania postulatów załóg reprezentowanych przez ten MKZ. Huta Katowice, 23 października 1980 r.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A5, okł.kart., 48 s., druk.
  Sygn.: ZGK 0299/1400/81 1300. Zawiera również pięć załączników do porozumienia.
  - MM
 • Porozumienie zawarte w dniu 21 marca 1981 r. w Krakowie między Komisją Resortową …
  B.m. [Kraków]: b.w. [NSZZ „S”], b.r. [1981].
  A5, 18,3,[1],7,[1],3,[1],2,[1] s., off. z masz.
  BJ-3158 - op
 • Porozumienie zawarte w dniu 30 grudnia 1980 r. … - patrz: Protokół uzgodnień zawarty w dniu 24 listopada 1980 r. w Łodzi pomiędzy Komisją Rządową, której przewodniczył Minister Przemysłu Lekkiego Władysław Jabłoński i Tymczasową Komisją Włókniarzy NSZZ "Solidarność". [Łódź 1980]. - uw
 • Porównania. - patrz: Mirecki Leon: Porównania. [198?]. - uw
 • Portes Richard: Polski kryzys. Alternatywy polityki gospodarczej zachodu. - w: Polityce Warszawa nr 20, 16.V.1981, s. 18-19 ukazało się okrojone tłumaczenie pierwszej połowy tekstu pod tytułem: Raport Portesa. - uw
 • Portes Richard: Polski kryzys.
  w: Aneks 1981 nr 24/25 s. 65-144. [Tłumaczenie z angielskiego. Tytuł oryg.: The Polish crisis. Western economic policy options. London: Royal Institute of International Affairs, ©1981. ISBN 0-905031-22-9.] - uw
 • Portes Richard: Polski kryzys. Alternatywy polityki gospodarczej zachodu.
  B.m.[Warszawa]: Ośrodek Badań Społecznych NSZZ "Solidarność" Regionu Mazowsze b.r. [1981].
  A6, okł.kart., [2],80,[1] s., off. z oryg., [c. 70 zł].
  Zeszyty Ośrodka Badań Społecznych; nr 7.
  Przedruk z: Aneks 1981 nr 24/25 s. 65-144.
  BN-4559, Hoo99/193, BJ-3743, Ka-5255 - MM
 • Portret Moskwy czyli odpowiedź na pytania: Co to jest Moskwa? i w jakim dziś znajduje się stanie? Jakie krzywdy Moskwa poczyniła Polsce? Dlaczego Polska z Moskwą poszła do rozwodu? przez F. M. - patrz: (Makulski Franciszek Jaxa): Portret Moskwy - czyli odpowiedź na pytania: Co iest Moskwa? i w iakim dziś znaiduje się stanie? Jakie krzywdy Moskwa poczyniła Polszcze? I Dlaczego Polska z Moskwą poszła do rozwodu? przez F. M. Nadzieja [1984 ?] - uw
 • Porycki Franciszek: 1 sierpnia 1944 * 1988.
  B.m.[Warszawa]: Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej b.r. [1988].
  8 s. fotogr.
  S-202/3028 - op
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.