Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Pr - Prob

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 23.04.2021 r.
 
 
 • Praca ludzka. I Ogólnopolska Konferencja Związkowa.
  Lublin: Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ "Solidarność", 1981.
  A5, okł.kart., 16 s., off. z masz.
  Tytuł okł. Tezy programowe dotyczące problematyki pracy przyjęte jako dokument końcowy na Ogólnopolskiej Konferencji Związkowej Praca Ludzka /zorganizowanej przez OBS Regionu Środkowo-Wschodniego i KZ UMCS w Lublinie 13-15 IX 1981 r./. Opracowanie graficzne: Adam Gawlikowski.
  HN-002199221, BJ-3214, Br-2043 - MM
 • Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe.
  Warszawa: Wydawnictwo im. Olofa Palme; nakł. Centralnego Wydziału Zawodowego Polskiej Partii Socjalistycznej; druk: Wydawnictwo Prasowe Myśl 1988.
  A6, [2],21,[1] s., off. z masz., c. 60 zł.
  Biblioteka Pracy, Płacy, BHP.; 4.
  J-2820, BN-4582, S-203/1530, BJ-3770[Centralny Wydział Zagraniczny PPS], BJ-5441, Br-2306 - op
 • Pradera [wiersze w:] Zeszyt poezji robotniczej No 3. [Warszawa]: Unia [1983]. - uw
 • Praga 1968. Wywiad George’a Urbana z Manuelem Azcárate; Polska 1980: Leszek Nowak: Głos klasy ludowej. Polska droga od socjalizmu.
  B.m. [Gdańsk]: Alternatywy, b.r. [jesień 1980].
  A4, [2],21,21-33 s., powiel. częśc. jednostr., [c. 30 zł].
  Dwie s. mają liczbowanie 21. Pierwszy tekst przetłumaczono z: Encounter, marzec 1979 s. 9-22. [Nakład 5000 egz.].
  Dun-145, BN-4583, Ka-1737, Hoo99/193, HN-000510439, BJ-3771, Br-0092, PA09 s.29, ECS-03704, Nukat-225978 - MM
 • Prager Theodor: Niebezpieczeństwa idealizmu. - patrz w: Urban George: Stalin i stalinizm. Rozmowy George’a Urbana. - uw
 • Praha 68.
  B.m. [Warszawa]: Studencka Oficyna Wydawnicza „Posłanie”, [19]81.
  A4, okł.kart., 21 s., powiel.
  W nagł.: Wywiad George’a Urbana z Manuelem Azcárate… Wywiad pochodzi z: Encounter, marzec 1979.
  Ka-2022, BJ-0105, FC-8105 - MM [brak s. 14-16]
 • Praktyczne zagadnienia demokracji wewnątrzzwiązkowej. Spotkania (1).
  B.m.[Warszawa]: NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze; Wszechnica Robotnicza "Solidarności", 18 grudnia 1981.
  A4, 8 s., powiel.
  Zasady działania związkowego w zakładzie pracy.
  Materiał roboczy przygotowany przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Opracowali: Ireneusz Białecki, Jerzy Drążkiewicz, Mirosława Grabowska, Paweł Kuczyński i in.
  Br-2307
 • Praktyk [pseud.]: Metropolita Andrzej Szeptycki.
  B.m.[Wrocław]: Wydawnictwo Ruch Społeczny "Solidarność" b.r. [1985-6].
  A5, okł., 8 s., stdr. z masz., c. 30 zł.
  K-2803, G-86/272, J-2821, BN-4584, S-203/1726, Ka-3973, Hoo99/193, BJ-3772, Br-2308 - op
 • Pranajtis Justyn Bonawentura: Chrześcijanin w Talmudzie żydowskim = Christianus in Talmude Iudaeorum. Wyd. 2.
  Warszawa: Instytut Wydawniczy „Pro Fide”, 1937.
  25 cm, 336 s.
  Z fotokopją wyd. 1 i wstępem „Ksiądz Pranajtis i walka o Talmud” Michała Jana Juszczyńskiego.
  - uw
 • Pranajtis Justyn B[onawentura], ks.: Chrześcijanin w Talmudzie żydowskim. Christianus in Talmude Iudaeorum.
  B.m. [Warszawa]: b.w. [Unia Nowoczesnego Humanizmu], b.r. [1982].
  A5, okł.kart., [9],6-168 s., off. z oryg., [c. 300 zł].
  Tytuł okł. Okładka jest kopią s. tytułowej podstawy przedruku. [Przedruk z] wyd. 2: Warszawa: Instytut Wydawniczy „Pro Fide” 1937. Z fotokopią wydania I i wstępem „Ksiądz Pranajtis i walka o Talmud” Michała Jana Juszczyńskiego. Nie przedrukowano fotokopii wyd. 1 w jęz. łacińskim. Broszurę stanowi jedna gruba składka.
  K-2804, J-2822, BN-4585 - MM
 • Pranajtis J[ustyn] B[onawentura]: Chrześcijanin w Talmudzie żydowskim czyli tajemnice nauki rabinów o chrześcijaninach.
  Warszawa: Wydawnictwo Zakłady Narodowe, b.r. [1990-91].
  A5, okł.kart., [5],6-168 s., off. z oryg.
  Tytuł okł. Na okł. u dołu dane wydaw.: Petersburg 1892. [Przedruk z wyd. 2: Warszawa: Instytut Wydawniczy „Pro Fide” 1937]. Nie przedrukowano fotokopii wyd. 1 w jęz. łacińskim. Dane wydawnicze na II s. okł. Książka oprawiona z jedenastu składek. Druk i oprawa nieco gorszej jakości niż wydanie opisane poniżej.
  - uw - MM
 • Pranajtis J[ustyn] B[onawentura]: Chrześcijanin w Talmudzie żydowskim czyli tajemnice nauki rabinów o chrześcijaninach.
  B.m.: b.w., b.r. [1990-91].
  A5, okł.kart., [5],6-168 s., off. z oryg.
  Tytuł okł. Na okł. u dołu dane wydaw.: Petersburg 1892. [Przedruk z wyd. 2: Warszawa: Instytut Wydawniczy „Pro Fide” 1937]. Nie przedrukowano fotokopii wyd. 1 w jęz. łacińskim. Na II s. okł. kopia imprimatur z wyd. 1892 r. Książka oprawiona z pojedynczych kartek. Druk i oprawa nieco lepszej jakości niż wydanie opisane powyżej.
  - uw - MM
 • Pranajtis J[ustyn] B[onawentura]: Chrześcijanin w Talmudzie żydowskim czyli tajemnice nauki rabinów o chrześcijaninach.
  Warszawa: Ojczyzna, 1995.
  A5, 168 s.
  - uw [możliwe i inne daty wyd., Bibl. Wydz. Teolog. Uniw. Szczec. sygn. M-S II/3626 podaje 1991]
 • Pranajtis J[ustyn] B[onawentura]: Chrześcijanin w Talmudzie żydowskim czyli tajemnice nauki rabinów o chrześcijaninach.
  Warszawa: Goldpol, 2002.
  A6, 160 s.
  Seria: Poznaj Żyda; Część 17, Nr 1/2002.
  - uw
 • Pranajtis Justyn Bonawentura: Chrześcijanin w Talmudzie żydowskim.
  Krzeszowice: Dom Wydawniczy Ostoja 2003 [następne nakłady były datowane: 2004, 2005, 2006]
  21 cm, 168, [10] s.
  Reprint wyd. 2: Warszawa: Pro Fide 1937. ISBN 83-88020-73-0.
  - uw
 • Pranga Paweł - patrz w: Grudzień 1970. Relacje. Część 1. Gdańsk: Ośrodek Prac Społeczno-Zawodowych MKZ NSZZ "Solidarność" 1981. - uw
 • Prasówka. Wybór artykułów z polskiej prasy emigracyjnej.
  Łódź: [ZR NSZZ] Solidarność 1981.
  A4, okł.kart., [2],142 s., off. z oryg.
  Fakty i Opinie.
  Przedruk z: Wycinanki Nowy Jork 1980 nr 1.
  BŁ-164, BN-4586[wg MBPŁ], BJ-3773 - MM
 • Praszyński Roman: Dramaty.
  Wrocław: Kontakt 1990.
  A5, [2],24,[1] s.
  Ka-4793[b.w.], BaBN - uw
 • Prawa człowieka.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Polskie 1977.
  A5, [1],5,22,9,3,6,[1] s.
  Zawiera: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ, Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka, Akt Końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.
  Ka-4935 - op
 • Prawa człowieka. Biuletyn nr 1.
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie, październik 1988.
  A5, okł.kart., 51 s., off. z masz.
  Komitet Helsiński w Polsce.
  BN-4590[wg BUW], BJ-3778, BNWC-2738 - uw - MM [czasopismo]
 • Prawa człowieka. Biuletyn nr 2/88.
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie, grudzień 1988.
  A5, okł.kart., [2],53 s., off. z masz., c. 300 zł.
  Komitet Helsiński w Polsce.
  BJ-3779, BNWC-2738 - uw - MM [czasopismo]
 • Prawa człowieka. Biuletyn nr 1(3) 1989.
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie, luty 1989.
  A5, okł.kart., 67 s., off. z masz.
  Komitet Helsiński w Polsce.
  BNWC-2738 - uw - MM [czasopismo]
 • Prawa człowieka. Biuletyn 5. ’89.
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie, czerwiec 1989.
  A5, okł.kart., 63,[1] s., off. z masz.
  Komitet Helsiński w Polsce.
  BNWC-2738 - uw - MM [czasopismo]
 • Prawa człowieka. Biuletyn 6. ’89
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie, 1989.
  A5, okł.kart., 82 s., off. z masz.
  Komitet Helsiński w Polsce.
  BNWC-2738 - uw - MM - [czasopismo]
 • Prawa człowieka [w Polsce]. Biuletyn 8.
  Warszawa: Wydawnictwo Społeczne KOS, marzec 1990.
  A5, [2],46 s.
  Komitet Helsiński w Polsce.
  BNWC-2738 - uw - [czasopismo]
 • Prawa człowieka. 9. Warszawa: 1 grudnia 1990. A5. Komitet Helsiński w Polsce. BNWC-2738 - uw - [czasopismo oficjalne]
 • Prawa człowieka i obywatela w PRL.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Społeczne KOS, ON 1984.
  A5, okł., [2],29,[1] s., off. z masz., c. 50 zł.
  Zeszyty Edukacji Narodowej; [19]. Prawo.
  K-2805, G-84/404, J-2824, BN-4592, Ka-2030, Hoo99/193, HN-000510459, BJ-3780, Br-2312 - MM
 • Prawa człowieka i obywatela w PRL. W okresie stanu wojennego. XII.1981 - 31.XII.1982.
  Polska: luty 1983.
  A4, [4],198,[1] k., masz. przeb.
  [Opracowanie:] Komitet Helsiński w Polsce z upoważnienia Zbigniewa Bujaka, Bogdana Lisa, Władysława Hardka, Józefa Piniora, Eugeniusza Szumiejki. Na s. tyt. błędna data: 31 XII 1983.
  J-4119*[wg Pil-2183], Br-1176[fot.] - op
 • Prawa człowieka i obywatela w PRL (13.XII.1981 - 31.XII.1982). [Raport 1].
  Paryż: Instytut Literacki 1983.
  22 cm, 221,[1] s.
  Biblioteka "Kultury"; Tom 381. Dokumenty; 49.
  Opracował zespół redakcyjny Komitetu Helsińskiego z upoważnienia Zbigniewa Bujaka, Bogdana Lisa, Władysława Hardka, Józefa Piniora, Eugeniusza Szumiejki. ISBN 2-7168-0037-5.
  - uw - MM
 • Prawa człowieka i obywatela w PRL. I.1983 - 31.X.1983.
  Polska: listopad 1983.
  Komitet Helsiński w Polsce.
  A4, [2],102 k., masz. przeb.
  J-4118*[wg Pil-2181] - op
 • Prawa człowieka i obywatela w PRL. Raport 2.
  Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1984.
  A4, okł.kart., [2],5-108 s., powiel., c. 500 zł.
  Komitet Helsiński w Polsce.
  Tytuł okł. Raport obejmuje okres od 1 stycznia do 31 października 1983 roku.
  K-2806, G-84/201, J-2825, BN-2372, Sup-425*[wg BN], Ka-2031, Hoo99/181[Komitet…], BJ-3781, Br-1172 - MM
 • Prawa człowieka i obywatela w PRL. /styczeń - wrzesień 1984/. Raport 3.
  Polska: wrzesień 1984.
  A4, [1],83 k., masz. przeb.
  J-4120*[wg Pil-2185], Br-1174[fot.] - op
 • Prawa człowieka i obywatela w PRL. /styczeń - wrzesień 1984/. Raport 3.
  B.m.[Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza 1985.
  A5, okł.kart., [4],3-95,[1] s., off. z masz., c. 250 zł.
  [Zeszyty Edukacji Narodowej] Komitet Helsiński w Polsce.
  K-2807, G-85/160, J-2826, BN-4591, Ka-744, Hoo99/181[Komitet…], HN-000510463, BJ-3782, Br-1175 - MM
 • Prawa człowieka i obywatela w PRL. /wrzesień 1984 - luty 1985/. [Raport 4].
  B.m.: b.w., b.r. [1985].
  A4, 31,[1] k., masz. przeb.
  Komitet Helsiński w Polsce.
  J-4121*[wg Pil-2186], HN-000543417, Br-1177 - op
 • Prawa człowieka i obywatela w PRL. Raport 4 (styczeń - wrzesień 1985 r.).
  112 s. (nie publikowany).
  Komitet Helsiński w Polsce.
  wg bibliografii do: Dwadzieścia lat procesu KBWE. Warszawa: Exit 1995. ISBN 83-86104-86-4. - op
 • Prawa człowieka i obywatela w PRL. Raport 5. I.1985 - 31.X.1985.
  B.m.: b.w., b.r.
  38 s., masz. przeb.
  Komitet Helsiński w Polsce.
  J-4122*[wg Pil-2187], HN-000542535, Br-1173 - op
 • Prawa człowieka i obywatela w PRL. Raport 5. 1985.
  B.m.: b.w., b.r. [1986].
  35 s.
  Komitet Helsiński w Polsce.
  Uzupełniona i zmieniona wersja raportu za okres styczeń - październik 1985; obejmuje cały rok 1985.
  HN-000542547 - op
 • Prawa człowieka i obywatela w PRL. Raport 5 (styczeń - październik 1986 r.).
  89 s. (nie publikowany).
  Komitet Helsiński w Polsce.
  wg bibliografii do: Dwadzieścia lat procesu KBWE. Warszawa: Exit 1995. ISBN 83-86104-86-4. - op
 • Prawa człowieka i obywatela w PRL. Raport 6 (l I 1987 - 30 XI 1987). Komitet Helsiński w Polsce.
  - w: Praworządność [1988] nr 19 s. 13-45. - uw - MM
 • Prawa człowieka i obywatela w PRL. Raport 7.
  - w: Praworządność 1989 nr 20 s. 20-81. - uw {wg bibliografii do: Dwadzieścia lat procesu KBWE. Warszawa: Exit 1995. ISBN 83-86104-86-4}
 • Prawa człowieka i obywatela w PRL. Raport 8 (1 I - 31 XII 1989).
  - w: Prawa człowieka. Biuletyn Komitetu Helsińskiego w Polsce. 1990 nr 8. - uw {wg bibliografii do: Dwadzieścia lat procesu KBWE. Warszawa: Exit 1995. ISBN 83-86104-86-4}
 • Prawa człowieka w prawie wewnętrznym PRL.
  B.m.: b.w., b.r. [1984].
  A4, 14 s., masz. przeb.
  Komitet Helsiński w Polsce.
  J-4123*[wg Pil-2188] - op
 • Prawa człowieka w prawie wewnętrznym PRL. Komitet Helsiński w Polsce [oprac.].
  - w: Krytyka 1985 nr 19-20 s. 69-77. - uw - MM
 • Prawa emerytów i rencistów. Zapomniane rozporządzenie. - Dodatek samoistny do pisma Semafor Wrocław 1981 nr 15. - uw
 • Prawa obywatelskie, praworządność, system obywatelski.
  B.m. [Gdańsk]: b.w., b.r. [1981].
  A4, 15 s., off. z masz. [charakterystyczna pochyła czcionka składopisu].
  Tytuł nagłówkowy. Materiał Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych. Przygotował zespół: Jerzy Ciemniewski, Jan Górski, Jacek Kurczewski, Jerzy Stembrowicz, Andrzej Wielowiejski, Janina Zakrzewska. Opracowanie kolportowane w czasie I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”.
  - MM
 • Prawa Polski do Ziem Wschodnich. Referaty wygłoszone na Zebraniu Publicznym w dniu 6 maja 1976 w Londynie.
  Londyn: Polskie Zjednoczenie Narodowe 1976.
  23 cm, 19 s.
  Franciszek Strzałko, Adam Treszka.
  - uw
 • Prawa Polski do Ziem Wschodnich. Referaty wygłoszone na Zebraniu Publicznym w dniu 6 maja 1976 w Londynie.
  B.m.: b.w., b.r. [ok. 1980].
  A5, 19,[1] s.
  Przedruk z wyd.: Londyn: Polskie Zjednoczenie Narodowe 1976.
  BN-4593[wg BUW][...Zebraniu Politycznym...], Ka-3853 - op
 • Prawda a rzeczywistość.
  B.m.: b.w., b.r. [1987 ?].
  A4, 6 s., wydruk komput.
  Tytuł nagł.
  J-4423, BN-4594[wg J] - op
 • Prawda a rzeczywistość. - patrz: Kwestia żydowska. Prawda a rzeczywistość. Kraków: 1990. - uw
 • Prawda i wspólnota drogą do wyzwolenia narodu.
  Lublin: Informator Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność 1985.
  A6, okł.kart., 72 s., off. z masz., stdr. [okł.], c. 150 zł.
  Biblioteka Informatora Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność.
  Tytuł okł. Teksty referatów wygłoszonych w dniach 14-18 maja 1984 w kościele akademickim KUL w ramach "Tygodnia społecznego" zorganizowanego przez Duszpasterstwo Akademickie przy KUL. Zawiera teksty: Tadeusz Mazowiecki: Chrześcijanin wobec rzeczywistości; Kazimierz Dziewanowski: Czy jesteśmy pępkiem świata czy wyrostkiem robaczkowym?; Stanisław Opiela SJ: Wspólnota - azyl czy szansa dla jednostki i społeczeństwa?; Jan Strzelecki: Wokół encykliki "Laborem exercens"; Jacek Ambroziak: Praworządność - utopia czy szansa?; Ks. Józef Tischner: Reformacja bez rewolucji.
  K-2808, G-85/323, J-2827, BN-4595, Ka-2026, Hoo99/193, HN-000510471, BJ-3784, Br-2313 - MM
 • Prawda o wrześniu 1939. - patrz: Kęszycki Zygmunt [oprac.]: Prawda o wrześniu 1939. [1981]. - uw
 • ПРАВДА [Wybór artykułów].
  B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1979.
  A5, okł.kart., 44,[2],45-48,[2],49-79 s., 2 s. err., powiel. i stdr.
  Druk: Wolna Wałkowo-Bębnowa Drukarnia Polowa im. J.P. W moim egz. nieczytelna sygn. druk.: zam. 82?/79. Tłumaczenia artykułów zamieszczonych w: Pravda Moskva 1939 nr 242-303 z IX i X 1939 r. Tłumaczył podpisany pod notą: Od wydawcy: ( A. ) [krypt. - właśc. Adam Kersten]. Errata była dołączona jedynie do części nakładu.
  BN-4588, Ka-2023, BJ-3774, Br-2309 - MM [bez erraty, ale posiadam kserokopię jednostronną z epoki zawierającą tę erratę, poprawki w niej wymienione uwzględnione są w wyd. z 1981 r.]
 • ПРАВДА [Wybór artykułów].
  B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza, marzec 1981.
  A5, okł.kart., 47,[1] s., stdr. z masz., [c. 50-70 zł].
  129-ta pozycja wydawnicza Nowej. Tłumaczenia artykułów zamieszczonych w: Pravda Moskva 1939 nr 242-303 z IX i X 1939 r. Tłumaczył podpisany pod notą: Od wydawcy: /A./ [krypt. - właśc. Adam Kersten].
  Ł-355, BN-4587, Ka-2024, Hoo99/193, BJ-3775, Br-2310 - MM
 • ПРАВДА ’1939. Dialog Ribbentrop-Mołotow. Wojna Polsko-Niemiecka. 17.09.1939. Sprawy terytorialne.
  B.m. [Szczecin]: Akademicka Agencja Wydawnicza, b.r. [1980-81].
  A5, okł.kart., 47 s., stdr. z masz.
  Tytuł okł.
  HN-000525104, Ka-2025, BJ-3777, FC-8117, ST15-3753 - MM
 • ПРАВДА 1939. Wybór artykułów.
  Warszawa: Wydawnictwo im. J. Łojka 1988.
  A6, okł.kart., 47 s., stdr. z masz., [c. 150 zł].
  Zeszyty Historyczne PPN.
  J-4424, BN-4589[wg MBPŁ], BJ-3776, Ka-4787, Br-2311 - MM
 • Prawdzic-Szlaski Janusz: Nowogródczyzna w walce 1940-1945.
  Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1976.
  22 cm, [2],283 s., [28] s tabl.
  ISBN 0-902571-88-5.
  - uw
 • Prawdzic-Szlaski Janusz: Nowogródczyzna w walce 1940-1945.
  Szczecin: Wydawnictwo Errata 1989.
  A5, okł.kart., 283,[28] s., off. z oryg., [c. 4900 zł].
  Przedruk z wyd.: Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1976.
  BN-4596, Ka-3814, BJ-3785, Br-2314 - MM
 • Prawica - Liberalizm - Konserwatyzm. Seminarium. [nakł. 2]. - patrz: Dyskusja nad książką F. Zweiga: Zmierzch czy odrodzenie liberalizmu? Warszawa: Officyna Liberałów 1979. - uw
 • P[rawica] - L[iberalizm] - K[onserwatyzm]. Zeszyt 4.- patrz: Dyskusja nad książką F. Zweiga: Zmierzch czy odrodzenie liberalizmu? Warszawa: Officyna Liberałów 1979. - uw
 • Prawicki Mateusz: Nasze życie po życiu. [posł.] - patrz w: Pawlak Antoni: Cztery poematy. Gdańsk: 1983. - uw
 • Prawo człowieka i obywatela. Dokumenty. I.
  Kraków: Liberté, 1985.
  A6, [1],7,11,[1] s., off. z masz., c. 40 zł.
  Zawiera teksty: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka; Wielka Karta Pokoju.
  K-2809{[1],11 s.}, G-85/324, J-2823, BK-554{[1],11 s.}, BN-4598, Ka-2032, HN-000582024[11 s.], BJ-3786, Br-2315 - MM
 • Prawo dla każdego. Zeszyt Nr. 1.
  B.m.[Warszawa]: Unia b.r. [1984].
  A5, okł., [6] s., powiel., c. 10 zł.
  K-2810, G-84/405/1, J-2828/1, BN-4599/1, HN-000547728/1, Ka-2033/1, BJ-3787, Br-2316/1 - MM
 • Prawo dla każdego. Zeszyt Nr. 2.
  B.m.[Warszawa]: Unia b.r. [1984].
  A5, okł., 4,4 s., powiel., c. 25 zł.
  K-2811, G-84/405/2, J-2828/2, BN-4599/2, HN-000547728/2, Ka-2033/2, Hoo99/193, BJ-3788, Br-2316/2 - MM
 • Prawo dla każdego. Zeszyt Nr. 3.
  B.m.[Warszawa]: Unia b.r. [1984-5].
  A5, okł., 8 s., powiel., c. 25 zł.
  K-2812, G-85/325/3, J-2828/3, BN-4599/3, HN-000547728/3, Ka-2033/3, BJ-3789, Br-2316/3 - MM
 • Prawo dla każdego. Zeszyt Nr. 4.
  B.m.[Warszawa]: Unia b.r. [1984-5].
  A5, okł., 12 s., powiel., c. 30 zł.
  K-2813, G-85/325/4, J-2828/4, BN-4599/4, HN-000547728/4, Ka-2033/4, BJ-3790, Br-2316/4 - MM
 • Prawo o ustroju sądów powszechnych. Społeczny projekt nowelizacji rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6.II.1928 roku.
  Kraków: Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych 1981.
  A5, 12 s., off. z masz.
  Opracowanie Komisji Kodyfikacyjnej powołanej przez I Ogólnopolskie Forum Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości.
  BJ-3161 - op
 • Prawo pracy w Polsce a normy międzynarodowe.
  B.m.: b.w., b.r. [198?].
  A4, [2],77 s., masz. przeb.
  Komitet Helsiński w Polsce.
  J-4124*[wg Pil-2192] - op
 • Prawo pracy w Polsce a normy międzynarodowe. Styczeń 1985.
  B.m.: b.w., b.r. [1985].
  A4, [2],13 s., masz. przeb.
  Komitet Helsiński w Polsce.
  J-4125*[wg Pil-2193] - op
 • Prawo, praworządność i gwarancje prawne. - patrz: Konwersatorium "Doświadczenie i przyszłość" przy Collegium TWWP: Raport grupy roboczej: "Prawo, praworządność i gwarancje prawne" 5 sierpnia 1981. NSZZ "Solidarność" Ośrodek Prasowo-Wydawniczy "Małopolska" [1981]; Samorządne władze terenowe w zreformowanym ustroju gospodarczym PRL. [Łódź]: Konwersatorium DiP [1981]. - uw
 • Praworządność. Inicjatywy.
  Warszawa: Oficyna A.W.S., 1981.
  A4, [7] k.
  Tytuł okł. Koniec tekstu na III s. okł. Zebrał P. M. „Dołęga”. Teksty dokumentów podano na podstawie prasy i dokumentów wyd. przez MKZ NSZZ „Solidarność” region Mazowsze.
  ECS-04655 - op
 • Prażak Maciej [pseud. - właśc. Jan Stachowski; błędnie rozwiązywane jako Jacek Illg] [tłum.] - patrz: Hrabal Bohumil: Obsługiwałem angielskiego króla. [Lublin] FIS [1988]. - uw
 • Prażek Maciej [pseud.] [tłum.] - patrz: Hrabal Bohumil: Obsługiwałem angielskiego króla. Wrocław: Aspekt 1987. - uw[błędny zapis zamiast Prażak Maciej]
 • Precz z ruską demokracją.
  B.m.[Poznań]: b.w., b.r. [1984].
  A6, teka [8] k. fotogr., [c. 150 zł].
  G opisuje pt.: Zdjęcia przedstawiające Poznań 1956 i stan wojenny w Polsce. K opisuje pt.: Poznań 1956 i stan wojenny w Polsce. - oraz: Zdjęcia. Poznań 1956 i stan wojenny w Polsce.
  G-84/557, K-2798*=K-3340, J-2829 - op
 • Preisner Rio: O czeskiej egzystencji. Rozmowa Karela Hvížďali z Rio Preisnerem.
  B.m.: b.w. 1984.
  A4, [32] k., masz.
  Bonn; Pensylwania 1984. Tłumaczył z czeskiego Marian Nemczyński [pseud.].
  Br-2317 - op
 • Preisner Rio: W Pradze czułem się bliżej Boga, tutaj Bóg daje mi odczuć swą bliskość poprzez nieskończony dystans. Rozmowa Karela Hvížďali z Rio Preisnerem (dat.: lipiec 1980 - kwiecień 1981). - patrz w: Banici. (Rozmowy z czeskimi pisarzami emigracyjnymi). Oficyna Literacka 1988 s. 274-286. - uw
 • Prisoner J.: Proces przeciwko Annie Walentynowicz.
  B.m.: b.w. 1983.
  K-2814*, G-83/437*[wg SK-6], J-2830* - op
 • Pro Fide, Rege et Lege. Wydawnictwo. Warszawa.
  - Gaxotte Pierre: Rządy Francji przed rewolucją. 1989. Tytuł okł.: Francja przed rewolucją.
  - Burke Edmund: Refleksje o rewolucji francuskiej. 1989. Biblioteczka Monarchisty.
  - Friedman Milton: Wolni wobec wyboru. 1989.
  - Klub Zachowawczo-Monarchistyczny. Dokumenty. Oświadczenia. 1990. Biblioteczka Monarchisty.
  - Matera Marek: Monarchowie i pretendenci. Tablice genealogiczne 1990. Biblioteczka Monarchisty.
  - uw
 • Pro memoria. Urząd do Spraw Wyznań. Warszawa, 13 stycznia 1984 r.
  B.m.: b.w., b.r. [1984].
  A4, 8 k., ksero.
  J-2831*[wg Pil-2196] - op
 • Pro memoria. W rocznicę ogłoszenia Konstytucji 3 Maja.
  Szczecin: Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" przy Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, 1981.
  A4, 19,[1] s., off. z masz.
  Redakcja: Przemysław Fenrych, Mirosław Lalas, Witold Samujłło. Opracowanie plastyczne: Lidia Olczak. Sygn. druk.: WiMBP 401/81 4000 egz.
  BN-4602[wg BUS, MBPŁ], HN-000548405, BJ-3791 - MM
 • Problem rekompensaty za polski węgiel w negocjacjach polsko-radzieckich w 1956 r. [tytuł nagł.] - patrz: Ekonomia wyzysku. Dokumenty. [Tytuł okł.]. Profil [1986]. - uw
 • Problematyka samorządu terytorialnego. Materiały szkoleniowe - część I.
  B.m.: b.w., b.r. [początek 1990].
  A5, 44 s., off. z masz.
  Na s. 11 wspomniano o projekcie ustaw z 30 grudnia 1989 r.
  - uw - MM
 • Problemy związane z wprowadzeniem systemu rekompensaty wzrostu kosztów utrzymania w Polsce; Ocena projektów rządowych rekompensaty wzrostu kosztów utrzymania dla płac; Uwagi do "Propozycji zmian w systemie zasiłków rodzinnych" oraz do projektu wprowadzania zasiłków dla kobiet wychowujących małe dzieci; Ocena projektów rządowych reformy wysokości oraz rekompensaty wzrostu kosztów utrzymania dla emerytur i rent.
  B.m. [Warszawa]: b.w. [OBS-OPSZ], b.r. [1981].
  A5, 45 s., off. z masz.
  Ośrodek Badań Społecznych NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze. Ośrodek Prac Społeczno-Zawodowych przy Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ "Solidarność".
  Opracowali: Helena Góralska, Irena Wóycicka przy współpracy Krzysztofa Hagemejera, Marii Motylińskiej i Marka Tabina.
  - MM
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.