Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Prok - Przą

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 19.05.2019 r.
 
 
 • Proklamacja Kongresu Solidarności Narodu.
  B.m.[Lublin lub Warszawa]: "Solidarność Narodu"; Druk. Polowa im. gen. Leopolda Niedźwiadka-Okulickiego kwiecień 1983.
  A5, 8 s., powiel.
  K-2827, J-2857*, BN-4625[wg K], Ka-3930, BJ-3815, Br-2335 - op
 • Prokop Jan: Czy wojna wszystkich przeciw wszystkim ? - patrz w: Myśli o naszej Europie. Profil [1988]. - uw
 • Prokop Jan: Przez podobieństwa.
  B.m.[Kraków]: Libertas 1989.
  A5, okł.kart., 31,[1] s., off. z masz.
  CD-1204, BK-557, BN-4626, S-207/3307, Ka-4146, KS-3694, BJ-3816 - op
 • Prokop Jan: Szczególna przygoda żyć nad Wisłą. Studia i szkice literackie.
  Londyn: Polonia 1985.
  ISBN 0 902352 44 X.
  - uw - MM
 • Prokop Jan - patrz: Janowski Paweł [pseud.] - uw
 • Prolog. - patrz: (G.P.): Prolog. Łódź: Oficyna Wydawnicza Mała 1983. - uw
 • Proponowany porządek obrad IV WZD Regionu Ziemi Łódzkiej.
  Łódź: [Zarząd Regionalny NSZZ "Solidarność" Regionu Ziemi Łódzkiej] 1981.
  A4, plik 14 s., powiel.
  Zawiera: projekt porządku obrad i opracowanie podstawowych tez dyskusji programowej. Podpisano: 8.09.1981 r. Tekst propozycji programowych w wyniku obrad patrz: Propozycje programowe Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Ziemi Łódzkiej. Łódź: ZR NSZZ „Solidarność” [wrzesień 1981].
  - MM
 • Propozycja dyskusyjna [nadtyt.] - patrz: Statut tymczasowy Polskiej Partii Pracy. - uw
 • Propozycja oświadczenia programowego [tytuł nagł.]. - patrz: Materiał do dyskusji. Katowice: Komisja Programowa przy Śląsko-Dąbrowskiej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” listopad 1983. - uw
 • Propozycja stanowiska NSZZ „Solidarność” w sprawie reformy społeczno-politycznej.
  [wyd. przez „Sieć”] sierpień 1981.
  9 s.
  [o napisanie wstępu poproszono L. Balcerowicza, T. Stankiewicza i T. Gruszeckiego]
  [wg: Chodorowski: Sieć - 81. Warszawa 1992 s. 54-55] - op
 • Propozycja układu zbiorowego pracowników Resortu Zdrowia i Opieki Społecznej.
  B.m.[Łódź]: b.w. 1981.
  A5, 40 s., off. z masz.
  Opracowanie: N.S.Z.Z. "Solidarność" M.K.Z. Ziemia Łódzka, Sekcja Służby Zdrowia.
  - MM
 • Propozycje doraźnych zmian w materiale nauczania historii w szkolnictwie podstawowym i ponadpodstawowym (II 1981).
  B.m. [Warszawa]: Krajowa Komisja Koordynacyjna Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność", 1981.
  A5, 46 s.
  Ka-4661 - op
 • Propozycje doraźnych zmian w materiale nauczania historii w szkolnictwie podstawowym i ponadpodstawowym.
  B.m.: NSZZ "Solidarność", Krajowa Rada Sekcji Oświaty i Wychowania; druk: ZA Puławy, 1981.
  A5, 35 s., off. z masz.
  Krajowa Komisja Koordynacyjna Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność".
  Wg Ka: Ostateczna redakcja z III/IV 1981.
  HN-000537675, BJ-3130, Ka-4662 - op
 • Propozycje doraźnych zmian w materiale nauczania historii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
  B.m.: NSZZ "Solidarność", Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania, 1981.
  A5, 35 s.
  Ka-4931 - op
 • Propozycje doraźnych zmian w materiale nauczania historii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
  B.m.: NSZZ "Solidarność", Krajowa Rada Sekcji Oświaty i Wychowania, 1981.
  A5, okł., 35,[1] s., druk typogr.
  Krajowa Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność".
  Druk: Puławy: ZA P-wy AP/837/81. Nakład 12000 egz.
  BN-4627, BJ-3131, Ka-4810, Br-2029 - op
 • Propozycje i Perswazje Wielkiej Gry.
  - Zeszyt 1 - Wyrwa Wacław [pseud.]: Co robić, kiedy wszystko można. VI 1988;
  - Wózek 2 - Wierność czy trwanie. Dylematy harcerstwa lat 80-tych. 1988;
  - Wózek 3 - Radziewicz Julian: Samorząd szkolny: fikcje, warunki, szanse. IX 1989; - uw
 • Propozycje odnośnie przekształcania SKR-ów w Spółdzielcze Przedsiębiorstwa Obsługi Rolnictwa. [nadtytuł:] Zgodne ze stanowiskiem OKZ NSZZRI "Solidarność" przyjętym w Łodzi dn. 30 maja 1981 r.
  Warszawa: nakł. "Rola", Biuro Rzecznika Prasowego OKZ NSZZ RI "Solidarność" 1981.
  26 cm, 3+12 s., off. z masz.
  W załączeniu: Statut Spółdzielczego Przedsiębiorstwa Usług Rolniczych.
  - MM
 • Propozycje programowe.
  Kraków: Biblioteka Obserwatora Wojennego; na zlecenie Serwisu Informacyjnego RKS Małopolska, 1984.
  A5, okł., 21 s., stdr. z masz., bezpł.
  [Zeszyty Związkowe nr 2 - wg SK-6].
  S. 21 na III s. okł.
  K-2828*, G-84/407*[wg SK-6], BK-558, CJ s. 274, J-2858, BN-4629, HN-000510504, Ka-3483, BJ-3817 - MM
 • Propozycje programowe dla kół samokształceniowych.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza; druk.: W W B D P im. J. P. grudzień 1982.
  A4, [2],38,[1] s., powiel., [c. 50 zł].
  Zeszyty Edukacji Narodowej.
  Rec.: b.p. [pseud. - właśc. Julian Radziewicz]: ZEN nr 1! Tu, Teraz 1983 nr 10/11 s. 3.
  G-82/211, CJ-1782, J-2859, BN-4632, S-207/2870, Ka-2054, KS-0326, BJ-3820[bez słowa: …dla… w tytule], Br-2338 - op
 • Propozycje programowe dla kół samokształceniowych; Cywiński Bohdan: Edukacja niepokornych.
  Kraków, Lublin, Warszawa: Spotkania 1982.
  A4, okł., 56 s., powiel., [c. 120 zł].
  Zeszyty Edukacji Narodowej; nr 1.
  Tekst "Edukacja niepokornych" stanowi rozdział książki B. Cywińskiego pt.: Rodowody niepokornych.
  K-2831, G-82/212*, J-2861, BN-4630, S-207/1552, Ka-3040, Hoo99/194, KS-0328, BJ-3819, Br-2337 - op
 • Propozycje programowe dla kół samokształceniowych.
  B.m.[Warszawa]: ON [Oświata Niezależna] b.r. [1983].
  A5, okł., 36 s., stdr. z masz., c. 50 zł.
  Zeszyty Edukacji Narodowej; [1].
  K-2829, G-83/442, Ł-359, J-2862, BN-4633, Ka-2053, HN-000526832, KS-0327, BJ-3818, Br-2339 - MM
 • Propozycje programowe dla kół samokształceniowych. Wyd. 2.
  B.m.[Warszawa]: ON [Oświata Niezależna] b.r. 1983.
  A5, [2],36,[3] s., c. 50 zł.
  Zeszyty Edukacji Narodowej.
  K-2830, BN-4634[wg K]=BN-4635[wg K] - op
 • Propozycje programowe dla kół samokształceniowych.
  B.m.: b.w., b.r. [1982 ?].
  A5, [1],32,[1] s., powiel.
  J-2860*[wg Pil-2221], BN-4631[wg Pil], KS-0325[wg MJ*] - op
 • Propozycje programowe dla kół samokształceniowych. - patrz: [Pierwszy] I Zeszyt Edukacji Narodowej. A6, 78,[1] s. - uw
 • Propozycje programowe [dla kół samokształceniowych].
  - w: Zeszyty Edukacji Narodowej. Tom I. Paryż: marzec 1986 s. 23-81.
  - uw - MM
 • Propozycje programowe Prezydium Zarządu Regionalnego Ziemi Łódzkiej na I KZD.
  Łódź: ZR NSZZ „Solidarność”, b.r. [1981].
  A5, okł., 22 s., off. z masz.
  Zakład Małej Poligrafii ZR NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej.
  BŁ-147, BN-3930=BN-4636*[wg BŁ], Ka-4835, Br-2061 - MM + egz. nieobcięty i nierozcięty. - MM
 • Propozycje programowe Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Ziemi Łódzkiej.
  Łódź: ZR NSZZ „Solidarność”, b.r. [wrzesień 1981].
  A5, [1],15 s., off. z masz.
  Wstępna propozycja tekstu patrz: Proponowany porządek obrad IV WZD Regionu Ziemi Łódzkiej. Łódź: [Zarząd Regionalny NSZZ „Solidarność” Regionu Ziemi Łódzkiej] 1981.
  Br-2062 - MM
 • Proroctwa i przepowiednie. 1. „Podlasianka”: Księga ostrzeżenia; 2. Fulla Horak: Święta Pani [streszczenie].
  Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, b.r. [1983].
  A5, okł.kart., 170 s., off. z oryg., [c. 450 zł].
  Wolni z Wolnymi - Równi z Równymi.
  K-2832[wyd. 1 w 1981 r.], G-83/443*, J-2863, BN-4637, Ka-3039 - MM
 • Prorok Leszek: Smutne pół rycerzy żywych. Wspomnienia.
  Paryż: Spotkania © 1988.
  22 cm, 121,[5] s.
  Do druku przygotował Jacek Bierezin. ISBN 2-86914-036-3.
  Rec.: Wśród książek. Przegląd Wiadomości Agencyjnych 1989 nr 9(179) s. 6; Marek Pieczara: Świadectwo. Kultura Niezależna 1989 nr 56 s. 78-81; Anna Nasiłowska: Po latach. Res Publica 1989 nr 4 s. 123-124; Stanisław Urson: Rycerz, diabeł i śledczy. Kontakt. Paryż 1989 nr 11(91) s. 98-101.
  - uw - MM
 • Prorok Leszek: Smutne pół rycerzy żywych. Wspomnienia.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza 1989.
  A5, okł.kart., 121 s., off. z oryg., c. 2200 zł.
  Do druku przygotował Jacek Bierezin. Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1988.
  CD-1205, BN-4638, Ka-2055, Hoo99/194, KS-3699[wg CD], BJ-3821, Br-2340 - MM
 • Prorok Leszek: Smutne pół rycerzy żywych. Wspomnienia. Wyd. III.
  Pozn.: Rebis 1996.
  ISBN 83-7120-386-1.
  - uw - MM
 • Prot Jan [pseud.] - patrz: Glosariusz. Wrocław: 1986-1992. - uw
 • Protokół {zebrania informacyjnego Komitetów Założycielskich [NSZZ "Solidarność"] Akademii Medycznych w Polsce dn. 29.X.1980 r.}.
  Łódź: NSZZ "Solidarność" Akademii Medycznej 1980.
  A5, okł., 29 s., off. z oryg.
  Sygn.: 957/M/80.
  - MM
 • Protokół Komisji Rewizyjnej powołanej przez Plenum MKZ NSZZ "Solidarność" w Gdańsku w dniu 15 kwietnia 1981 r. w celu dokonania kontroli działalności finansowej i gospodarczej.
  Gdańsk: Komisja Rewizyjna MKZ NSZZ "Solidarność" 1981.
  A4, 38 s., powiel.
  Podpisano: 21.05.1981.
  - MM
 • Protokół komisji rewizyjnej w składzie (…) powołanej przez ogólne zebranie (…) w dn. 22.04.1981 r. w celu dokonania merytorycznej, formalnej i rachunkowej kontroli działalności gospodarczej MKZ NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej.
  A5, 12,[2] s., off. z masz.
  Kontroli dokonano w okresie 6-22 maja 1981 r.
  - MM
 • Protokół podzespołu d/s ekologii okrągłego stołu. Warszawa, marzec 1989 r.
  Łódź: RKW Solidarność ZŁ; druk: Oficyna Wydawnicza Łódź [1989].
  A5, okł., 27,3 s., off. z masz., c. 150 zł.
  BŁ-167, BN-4641[wg BUW] - MM
 • Protokół porozumienia między Komisją Rządową a delegacją pracowników służby zdrowia NSZZ "Solidarność". - patrz: Protokół porozumienia zawartego między Komisją Rządową a delegacją pracowników Służby Zdrowia NSZZ "Solidarność" w dniu 16 listopada 1980 r. w Gdańsku. - uw
 • Protokół porozumienia Rzeszów (zawartego dnia 18 lutego 1981 r. pomiędzy Komisją Rządową a Komitetem Strajkowym w Rzeszowie); [od s. 15:] Protokół porozumienia Ustrzyki (zawartego dnia 20 lutego 1981 r. pomiędzy Komisją Rządową a Komitetem Strajkowym w Ustrzykach Dolnych).
  B.m.[Kraków]: b.w., [NSZZ "SI" RI] b.r. [1981].
  A5, 27,[1],[4 czyste] s., druk. typogr.
  Sygn. druk.: PZG Kraków 683/81. 10 000. Sygnatury maszynistów na grzbietach pierwszej i szóstej kartki: Soj.; drugiej: Lodz.; piątej: Bas.
  BJ-3224, Br-2341 - MM
 • Protokół porozumienia w sprawie związków zawodowych rolników indywidualnych. Rzeszów - Ustrzyki Dolne, 18-20 lutego 1981 r.
  Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych 1981.
  A5, 31 s., off. z masz.
  wg: Karpiński Marek: Zapis na cenzurę. Warszawa: "Mazowsze" wrzesień 1981 s. III okł. wydano staraniem Komitetu Wydawniczego NSZZ "Solidarność" Regionu Mazowsze [tu jednak błąd w dacie - 18-29 lutego …].
  Hoo99/190, BJ-3823, Br-2342[fot.] - op
 • Protokół porozumienia zawartego dnia 18 lutego 1981 r. pomiędzy Komisją Rządową a Komitetem Strajkowym w Rzeszowie (…).
  Katowice: Powielone w ZR NSZZ "Solidarność" w Katowicach, b.r. [1981].
  A5, okł., 23 s., ksero z masz.
  Tytuł okł.: Protokoły porozumień: Ustrzyki, Rzeszów. 18-20 luty 1981. Zawiera pełny tekst porozumienia rzeszowskiego oraz wyjątki z porozumienia ustrzyckiego mające znaczenie ponadregionalne.
  - MM
 • Protokół porozumienia zawartego dnia 18 lutego 1981 r. pomiędzy Komisją Rządową a Komitetem Strajkowym w Rzeszowie (…).
  B.m. [Łódź]: b.w., b.r. [1981].
  A5, okł., 9 s., off. z masz.
  Br-2343 - MM
 • Protokół porozumienia zawartego dnia 18 lutego 1981 r. pomiędzy Komisją Rządową a Komitetem Strajkowym w Rzeszowie (…).
  - w: Solidarność Ziemi Puławskiej nr 11(19), 5 III 1981, s. 2-15 [cały numer].
  - uw - MM
 • Protokół porozumienia zawartego 18 lutego 1981 r. […] w Rzeszowie […]. – patrz w: Bogumił Studziński: Wieś polska w latach 1944-1978. Londyn: Jutro Polski Ltd. 1981. – uw
 • Protokół porozumienia zawartego między Komisją Rządową a Delegacją Pracowników Służby Zdrowia zrzeszonych w NSZZ „Solidarność” w dniu 16 listopada 1980 w Gdańsku.
  B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Związkowe „Mazowsze”, b.r. [1981].
  A5, okł.kart., 64 s., off z masz.
  Do użytku wewnątrzwiązkowego.
  Tytuł nagł. Tytuł okł.: Protokół porozumienia zawartego między Komisją Rządową a delgacją[!] pracowników Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność”. Załączniki datowane w okresie do 23.01.1981 r. Sygn.: Druk CPiZI zam.49/81 n.2000.
  BN-4642, BJ-3197[pomija w tyt. słowo „zawartego”], Ka[bez sygn.], Br-2344{+ załącznik 10 s.[?]}, ECS-02988, Nukat-1925248[ECS] - MM
 • Protokół porozumienia zawartego między Komisją Rządową a Delegacją Pracowników Służby Zdrowia zrzeszonych w NSZZ „Solidarność” dnia 16 listopada 1980 w Gdańsku.
  - w: Protokoły porozumień: Rząd – Służba Zdrowia. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych 1981, s. 3-62.
  - uw - MM
 • Protokół porozumienia zawartego przez Komisję Międzyresortową i Regionalny Komitet Strajkowy NSZZ "Solidarność" - Ziemia Sandomierska w dniu 11 listopada 1981 roku w Stalowej Woli.
  A4, 8 s., off. z masz.
  Dodatek [do] Ziemia Sandomierska Tygodnik NSZZ „Solidarność”, nr 33 z dn. 27.11.1981.
  - uw - MM
 • Protokół porozumienia zawartego przez Komisję Rządową i Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w dniu 31 sierpnia 1980 r. w Stoczni Gdańskiej.
  Szczecin: MKR b.r. [1980].
  A5, 8 s., off. z masz.
  - MM [s. 5-8 ksero]
 • Protokół porozumienia zawartego przez Komisję Rządową i Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w dniu 31 sierpnia 1980 roku w Stoczni Gdańskiej.
  B.m.[Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza wrzesień 1980 r.
  A5, 14,[2] s., powiel.
  Druk: Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1.
  BN-4643, KInt, Hoo99/194, BJ-3825, Br-2345 - MM
 • Protokół porozumienia zawartego przez Komisję Rządową i Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w dniu 31 sierpnia 1980 r. w Stoczni Gdańskiej.
  B.m.: b.w. [wrzesień 1980].
  A4, 8 s., off. z masz.
  Prawdopodobnie w Hucie Katowice.
  Sygn. druk.: NBP O/Woj. 1535/80/100/A4.
  - MM
 • Protokół porozumienia zawartego przez Komisję Rządową i Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w dniu 31 sierpnia 1980 r. w Stoczni Gdańskiej.
  B.m.: b.w. b.r. [1980].
  A5, 12 s., off. z masz.
  Tytuł nagł.
  BJ-3106 - op
 • Protokół porozumienia zawartego przez Komisję Rządową i Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w dniu 31 sierpnia 1980 r. w Stoczni Gdańskiej.
  B.m.: b.w. b.r. [1980].
  A5, [16] s., off. z oryg.[?].
  Tytuł nagł., brak okł.
  BJ-3824 - op
 • Protokół porozumienia zawartego przez Komisję Rządową i Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w dniu 3.09.1980 r. w Kopalni Węgla Kamiennego "Manifest Lipcowy".
  B.m.: b.w., b.r. [wrzesień 1980].
  A4, 7 s., powiel. jednostr.
  - MM
 • Protokół porozumienia zawartego w Gdańsku dnia 28 [winno być 29] października 1980 r. pomiędzy Komisją Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych i Komisją Koordynacyjną Budownictwa przy KKP NSZZ "Solidarność".
  B.m.: b.w., b.r. [1980].
  A4, plik 14,1,4,3 s., powiel. jednostr.
  Zawiera 3 załączniki. Na s. 13 pod tekstem jest data 29 października 1980 r. Sygn. masz.: kr. [na s. 1,3,4,11-14]; 895/kr/ks [na s. 5].
  - MM
 • Protokół porozumienia zawartego w Gdańsku dnia 29 października 1980 r. pomiędzy Komisją Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych i Komisją Koordynacyjną Budownictwa przy KKP NSZZ "Solidarność".
  B.m.: b.w., b.r. [1980].
  A4, plik [1],9,1,2,2 s., powiel. jednostr.
  Zawiera: Komunikat [pismo przewodnie] oraz 3 załączniki. Brak punktu 36 oraz listy podpisów [brak stron ?]. Na załączniku nr 1 sygn. masz.: 2436/ca.
  - MM
 • Protokół ustaleń i rozmów prowadzonych w dniach 9-18 września 1980 r. w Szczecinie na temat wniosków złożonych przez środowisko nauczycielskie.
  B.m. [Szczecin]: b.w. [NSZZ "Solidarność" Sekcja Oświaty], 1981.
  A5, 37 s.
  Ka-4663 - op
 • Protokół ustaleń w sprawie postulatów nauczycieli i pracowników placówek oświatowo-wychowawczych złożonych w Międzyzakładowym Komitecie Strajkowym w Stoczni Gdańskiej oraz w terminie późniejszym w Komitecie Założycielskim NSZZ "Solidarność" w Gdańsku.
  B.m. [Gdańsk]: b.w., b.r. [1980].
  A5, 53 s., off. z masz.
  Podpisano: Gdańsk, dnia 17 listopada 1980 r. Sygn.: Zlec 1899/80. W.S.M. [Wyższa Szkoła Morska].
  Ka-4660, Br-2346(nazwa wyd. nabita stemplem na s. 1) - MM
 • Protokół ustaleń w sprawie postulatów nauczycieli i pracowników placówek oświatowo-wychowawczych złożonych w Międzyzakładowym Komitecie Strajkowym w Stoczni Gdańskiej oraz w terminie późniejszym w Komitecie Założycielskim NSZZ "Solidarność" w Gdańsku.
  B.m.: b.w., b.r. [1980].
  A5, 59 s., off. z masz.
  Podpisano: Gdańsk, dnia 17 listopada 1980 r. Druk niechlujny, częściowo mało czytelny.
  - MM
 • Protokół ustaleń w sprawie wniosków i postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z Komisją Rządową w Szczecinie.
  Szczecin: b.w., 1980.
  A5, 6,[2] s.
  Tytuł okł. Podpisano: Szczecin, dnia 30 sierpnia 1980 r.
  BŚ-II 523760; oai:zbc.ksiaznica.szczecin.pl:22544 - op
 • Protokół ustaleń w sprawie wniosków i postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z Komisją Rządową w Szczecinie.
  B.m. [prawdopodobnie Łódź]: b.w., b.r. [1980].
  A4, 5 s., kopiowane z masz. podobne, ale nie kserograf [rodzaj światłokopii].
  Podpisano: Szczecin, dnia 30 sierpnia 1980 r.
  - MM
 • Protokół uzgodnień zawarty w dniu 24 listopada 1980 r. w Łodzi pomiędzy Komisją Rządową, której przewodniczył Minister Przemysłu Lekkiego Władysław Jabłoński i Tymczasową Komisją Włókniarzy MKZ NSZZ "Solidarność".
  B.m.[Łódź]: b.w., b.r. [1980].
  A4, [1],6,4 s., powiel.
  Zawiera: Porozumienie zawarte w dniu 30 grudnia 1980 r. …; Sprawozdanie z działalności Tymczasowej Komisji Włókniarzy NSZZ "Solidarność".
  - MM
 • Protokół z obrad z Komisją Międzyresortową.
  B.m. [Łódź]: b.w., b.r. [1981].
  A4, 5 s., powiel.
  Inc.: 03.II.1981 r. [dotyczy obrad w tym dniu]. Podpisano: Komitet Strajkowy Pedagogiki i Psychologii UŁ. Sygn. druk.: RU SZSP UŁ / nr 290-4/81/KO.
  - MM
  Dalszy ciąg z dn. 4.II.1981 – patrz: [Czwarty] 04.II.1981 r – godz. 10.20 – rozpoczęcie obrad.
 • Protokół z posiedzenia Krajowej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Filmu NSZZ "Solidarność" przy Okręgowych Przedsiębiorstwach Rozpowszechniania Filmów które odbyło się w Warszawie w dniu 30.XI.1980 r.
  B.m.[Warszawa]: b.w., b.r. [1980].
  A4, 4 s., powiel.
  Brak załączników nr 1-5.
  - MM
 • Protokół z zebrania konsultacyjno-wyborczego przedstawicieli organizacji zakładowych NSZZ "Solidarność" przy przedsiębiorstwach przemysłu skórzanego zgrupowanych w Zjednoczeniu Przemysłu Skóranego w Łodzi. Łódź, 26 i 27.02.1981 r.
  Łódź: Ogólnopolska Sekcja Przemysłu Skórzanego NSZZ "Solidarność" 1981.
  A4, [1],4,2,[3] s., powiel.
  Zawiera: Pismo przewodnie z dnia 10.03.1981 r. podpisane przez Mieczysława Malczyka i załączniki nr 1-4.
  - MM
 • Protokół z zebrania Ogólnopolskiej Sekcji Przemysłu Skórzanego NSZZ "Solidarność" odbytego w Lubelskich Zakładach Przemysłu Skórzanego w Lublinie w dniach 23 - 24.04.1981 r.
  Lublin: Ogólnopolska Sekcja Przemysłu Skórzanego NSZZ "Solidarność" 1981.
  A4, 4,[1] s., powiel.
  Zawiera: Załączniki nr 1. Sygn. druk.: Wyk. "Befado" nr 43/81 [/] 1158a.
  - MM
 • Protokół z zebrania Ogólnopolskiej Sekcji Przemysłu Skórzanego NSZZ "Solidarność" odbytego w siedzibie ŁZPS "Skogar" w Łodzi w dniu 20.03.1981 r.
  Łódź: Ogólnopolska Sekcja Przemysłu Skórzanego NSZZ "Solidarność" 1981.
  A4, 3,[3] s., powiel.
  Zawiera: Załączniki nr 1-2. Sygn. druk.: Wyk. "Befado" Nr 44/WH [/] 1269/WH oraz Wyk. "Befado" Nr 44/81.
  - MM
 • Protokół ze spotkania stron parafujących Porozumienia z dnia 13 października 1980 r., które odbyło się w Zespole Portowym Szczecin - Świnoujście w dniu 19 lutego 1981 r.
  B.m.[Szczecin]: ZPS b.r. [1981].
  A5, okł., 16 s., off. z masz.
  - MM
 • Protokoły Komisji Grabskiego. - patrz: Protokoły tzw. Komisji Grabskiego. Tajne dokumenty PZPR. - uw
 • [Protokoły Mędrców Syonu] Nilus S. A.: Bacznosc!! Przeczytaj i daj innym. Rok 1897. (Protokóły posiedzeń medrców Sjonu).
  [Warszawa], [ok. 1920].
  26 cm, 60 s.
  Zawiera protokoły posiedzeń Mędrców Syjonu, przetłumaczonych z rosyjskiego tekstu zamieszczonego w książce wydanej przez Sergjusza Nilusa pod tytułem: "Bliz est’ pri dverech".
  BP01-39-6289 - uw
 • [Protokoły Mędrców Syonu] Nilus S. A.: Bacznosc!! Przeczytaj i daj innym. Rok 1897-1920. (Protokóły posiedzeń medrców Sjonu).
  [Warszawa], [ok. 1920].
  27 cm, 62 s.
  Zawiera protokoły posiedzeń Mędrców Syjonu, przetłumaczonych z rosyjskiego tekstu zamieszczonego w książce wydanej przez Sergjusza Nilusa pod tytułem: "Bliz est’ pri dverech".
  BP01-39-6290 - uw
 • [Protokoły Mędrców Syonu] "Mane, Tekel, Upharsin!" Księga straszliwa. Protokoły obrad Mędrców Syonu. Międzynarodowy spisek żydowski przeciw chrześcijańskim narodom i chrześcijańskiej cywilizacji.
  New York: Nakładem Spółki Wydawniczej "Książka Polska", 1920.
  22 cm, 135 s.
  Dosłowne tłumaczenie tajnych dokumentów żydowskich wraz z objaśnieniami.
  - uw
 • Protokóły Mędrców Sjonu.
  Warszawa: nakładem Towarzystwa Rozwój; skł. gł. Księgarnia Perzyński, Niklewicz i S-ka, 1923.
  24 cm, [2],III,[1],60 s.
  Biblioteczka Żydoznawcza Towarzystwa Rozwój; nr 1.
  - uw
 • Protokóły mędrców Syjonu.
  Kraków: nakładem redakcji "Hasło Narodowe" 1925.
  16 cm, [2],VII,[2],125 s.
  Biblioteka "Hasła Narodowego"; nr 3.
  Przedmowa: W.K.
  - uw
 • [Protokoły Mędrców Syonu] [Dwadzieścia cztery] 24 protokóły posiedzeń mędrców Sjonu.
  Wilno: Druk. "Zorza" 1926.
  96 s.
  Biblioteka żydoznawcza; nr 3.
  Opracował A.G. - uw
 • Protokóły mędrców Syjonu.
  1930.
  - uw
 • Protokóły mędrców Syonu.
  Warszawa i in.: druk: Polska Drukarnia Nakładowa "Lux", Wilno 1934.
  24 cm, 79 s.
  PWTWr - uw
 • Protokóły mędrców Syonu.
  Warszawa i in.: Druk. Marianum, Wilno 1936.
  23 cm, 79 s.
  Opracowanie: Bolesław Rudzki. Zaw.: Wstęp do wydania polskiego; Wstęp do wydania angielskiego.
  - uw
 • Protokóły mędrców Syjonu czyli Wykłady mędrca syjońskiego wtajemniczonego w plany podboju świata przez Żydów.
  Poznań: Samoobrona Narodu, Druk. Centralna 1937.
  23 cm, 79 s.
  Opracowanie: Bolesław Rudzki.
  - uw
 • Protokóły mędrców Syjonu czyli Wykłady mędrca syjońskiego wtajemniczonego w plany podboju świata przez Żydów.
  Poznań: Wydawnictwo "Samoobrona Narodu", 1938.
  Opracował Bolesław Rudzki.
  - uw
 • Protokóły mędrców Syjonu czyli Wykłady mędrca syjońskiego wtajemniczonego w plany podboju świata przez Żydów.
  Krakau: nakł. "Nauka i sztuka" 1943.
  21 cm, 96 s.
  Opracowanie: Bolesław Rudzki.
  UMK - uw
 • Protokóły mędrców Syjonu.
  [Łódź] [1968].
  Opracowanie: Bolesław Rudzki.
  - uw
 • Protokóły mędrców Syonu [fragmenty].
  w piśmie branżowych Związków Zawodowych Fermenty. 1981 nr 4. - uw
 • Protokóły mędrców Sjonu.
  Warszawa: b.w., b.r. [1982-3].
  A5, okł., 2,98,17 s., off. z masz.
  Biblioteczka Żydoznawcza Towarzystwa Rozwój; nr 1 [dotyczy podstawy przedruku].
  Tytuł okł. S. 17 na III s. okł. Przedruk z wyd.: Warszawa: Towarzystwo Rozwój 1923. Zawiera również: Feliks Konieczny: O „Protokołach” [przedruk z: Feliks Koneczny: Cywilizacja żydowska. Londyn 1974, s. 202-203]; Objaśnienia nieodzowne; Dodatek: Żydomasoński plan zniszczenia kościoła [wg: Feliksa Eger: Kilka słów o masoneryi. Warszawa: Wydawnictwo Kroniki Rodzinnej 1901]; Referat Jakuba Bermana […] Sekretarza Poalej-Syjon - wygłoszony w kwietniu 1946 r. na posiedzeniu egzekutywy Komitetu Żydowskiego.
  {K-2834, J-2864*[wg K], BN-4639*[wg K] – w tyt.: …Syonu} - MM
 • Protokóły mędrców Syonu.
  B.m.[Kraków]: b.w., b.r. [1983].
  A5, 79 s., off. z oryg., [c. 200-220 zł].
  Tłumaczenie z angielskiego. Przedruk z wyd.: Warszawa [i in.]: Drukarnia „Lux” 1934. K, G*, Ka podają błędnie: ...Syjonu.
  Rec.: Aniela Steinsbergowa. Krytyka Warszawa 1983 nr 15 s. 175-177; Krytyka Londyn 1983 nr 15 s. 210-213.
  K-2833, G-83/444*[wg SZ-7], J-2865*, BN-4645, Ka-4147, BJ-3826, FC-8160 - op
 • Protokóły mędrców Syonu.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł. tekturowa introl., [2],5-79,[1] k., ksero jednostr. z oryg.
  Tłumaczenie z angielskiego. Przedruk z wyd.: Warszawa [i in.]: druk: Polska Drukarnia Nakładowa „Lux”, Wilno, Portowa 7, 1934. Bardzo dobrej jakości kserokopia z kserografu płytowego. Ręczne szycie drutem, grzbiet oklejony płótnem introligatorskim.
  - MM
 • Protokóły mędrców Syjonu czyli wykłady mędrca syjonistycznego wtajemniczonego w plany podboju świata przez Żydów.
  B.m.: b.w., b.r. [1982].
  A5, 96,[2] s., off. z oryg. i masz., [c. 400 zł].
  Opracowanie: Bolesław Rudzki. Przedruk z wyd.: Poznań: Samoobrona Narodu 1936. Zawiera również: Feliks Konieczny: O "Protokółach"; Cywilizacja Żydowska. [wg:] Wyd. Towarzystwo im. Romana Dmowskiego nr 9, Londyn 1974.
  J-4425 - op
 • Protokóły mędrców Syjonu czyli wykłady mędrca syjońskiego wtajemniczonego w plany podboju świata przez Żydów.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł.kart., 96 s., off. z oryg.
  Opracował Bolesław Rudzki. Przedruk z wyd.: Poznań: Wydawnictwo "Samoobrona Narodu", 1938. Słaby technicznie przedruk offsetowy.
  - MM
 • Protokóły mędrców Syjonu czyli wykłady mędrca syjońskiego wtajemniczonego w plany podboju świata przez Żydów.
  B.m.: b.w., b.r.
  96 s.
  Opracował Bolesław Rudzki. Reprint wydania z lat 1930-tych.
  Hoo99/194 - op
 • Protokóły mędrców Syjonu czyli wykłady mędrca syjońskiego wtajemniczonego w plany podboju świata przez Żydów.
  B.m.: b.w., b.r. [1984 ?].
  A5, okł.kart., 96,[8] s., off. z oryg. i masz.
  Opracowanie i słowo wstępne [podpisane 26.3.1937]: Bolesław Rudzki. [Przedruk z wyd.: Kraków: Nauka i sztuka 1943]. Na s. [97] fragment „Cywilizacji żydowskiej” Feliksa Konecznego [przedruk z wyd.: Londyn 1974].
  J-2866[mędrca syjonistycznego], BN-4644*[wg MBPŁ] - MM
  Odmiany kartonu okł.:
  - karton szaro-niebieskawy. – MM;
  - karton żółtawy. – MM
 • Protokoły mędrców Syjonu, czyli wykłady mędrca syjońskiego wtajemniczonego w plany podboju świata przez Żydów.
  B.m.: Apla, b.r. [1991].
  21 cm, 115,[1] s.
  Opracowanie: Bolesław Rudzki.
  - uw
 • Protokóły mędrców Syjonu czyli wykłady mędrca syjońskiego wtajemniczonego w plany podboju świata przez Żydów.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł.kart., 96,[8] s., ksero.
  Opracowanie i słowo wstępne [podp. 26.3.1937]: Bolesław Rudzki. [Przedruk z wyd.: Kraków: Nauka i sztuka 1943]. Przedruk ksero w latach 90-tych z wcześniejszego wydania offsetowego. Na s. [97] fragment "Cywilizacji żydowskiej" Feliksa Konecznego [przedruk z wyd.: Londyn 1974].
  BaBN - uw - MM
 • Protokóły mędrców Syjonu, czyli wykłady mędrca syjońskiego wtajemniczonego w plany podboju świata przez Żydów. VII.
  B.m.: b.w, b.r. [po 1991].
  21 cm, okł.kart., 92 s.
  Opracowanie: Bolesław Rudzki. Kolportaż do 2007 r.
  - uw
 • „Mane, Tekel, Upharsin!”. Księga straszliwa. Protokóły obrad Mędrców Syonu. Międzynarodowy spisek żydowski przeciw chrześcijańskim narodom i chrześcijańskiej cywilizacji.
  B.m.: b.w., b.r. [ok. 1995].
  22 cm, 151 s.
  Na s. tyt.: Dosłowne tłumaczenie tajnych dokumentów żydowskich wraz z objaśnieniami, tekst autentyczny z roku 1920.
  Nukat-1860131[2 x Pn] - uw
 • Protokóły obrad mędrców Syonu czyli Wykłady mędra syjońskiego wtajemniczonego w plany podboju świata przez żydów. Lucyferyczny plan zniszczenia Kościoła oraz „nieznani naczelnicy” w Królestwie szatana. Tekst z roku 1920 z przedmową, którą warto przeczytać.
  London, Ontario: Catholic Publishing, [ok. 1995].
  21 cm, 193,[1] s.
  Inf. o wydawcy w dole s. [194]. Nadtytuł: „Mane, Tekel, Upharsin!”. Księga straszliwa. Tytuł okł.: Protokóły obrad mędrców Syonu w świetle wydarzeń… Na s. red.: Drukowane w USA na zamówienie „Komitetu Obrony Wiary Chrystusowej” [to może dotyczyć wyd. z 1920 r.].
  BaBN-b1939977, Nukat-546219 - uw - MM
 • Protokóły mędrców Syjonu, czyli wykłady mędrca syjońskiego wtajemniczonego w plany podboju świata przez Żydów.
  B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Ojczyzna, b.r. [ok. 1997].
  21 cm, 92 s.
  Opracowanie: Bolesław Rudzki. ISBN 83-86449-11-X.
  - uw
 • Protokóły mędrców Syjonu czyli wykłady mędrca syjońskiego wtajemniczonego w plany podboju świata przez Żydów. Wyd. VII.
  Warszawa: Infopress Ltd., 1999.
  14 cm, 128 s.
  Nowy Tygrys 1/99. Indeks: 337110. ISSN 1427-5244.
  Opracowanie i słowo wstępne [podp. 26.3.1937]: Bolesław Rudzki. Na podstawie pierwszego polskiego wydania z 1937 r. ISBN 83-87035-75-0.
  - uw - MM
 • Protokóły mędrców Syjonu czyli wykłady mędrca syjońskiego wtajemniczonego w plany podboju świata przez Żydów. Wyd. VIII.
  Warszawa: Goldpol, 2001.
  14 cm, 160 s.
  Poznaj Żyda; część 26. Szybki Kontakt. Gazeta ogólnopolska Nr 3/2003. Indeks: 320757. ISSN 1508-0803.
  Opracowanie i słowo wstępne [podp. 26.3.1937]: Bolesław Rudzki. Na podstawie pierwszego polskiego wydania z 1937 r. ISBN 83-87035-75-0.
  - uw - MM
 • Protokóły mędrców Syjonu - patrz również:
  - Janusz Tazbir: Protokoły mędrców Syjonu. Autentyk czy falsyfikat. Warszawa: Interlibro 1992. ISBN 83-85161-15-5; - dalsze wydania: Warszawa: Iskry 2003. ISBN 83-207-1742-6, Warszawa: Iskry 2004. ISBN 83-207-1749-3.
  - Göran Larsson: Prawda czy fałsz? Protokoły Mędrców Syjonu. Warszawa: Oficyna Wydawnicza "Logos", 1997. ISBN 83-86941-32-4.
  - Seweryn Mosz: Protokoly Mędrców Syjonu. Największe oszustwo w dziejach świata. Katowice: Wydawnictwo Lux 2006. ISBN: 83-922736-6-4.
  - uw
 • Protokoły porozumień Gdańsk, Szczecin, Jastrzębie.
  Poznań: NSZZ "Solidarność" MKZ - Wielkopolska, 1981.
  A5, 21 s., off. z oryg.
  Tytuł nagł. Do użytku wewnętrznego.
  BJ-3220 - op
 • Protokoły porozumień Gdańsk Szczecin Jastrzębie. Dokumenty.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  24 cm, okł., 16,[3] s., druk.
  Tytuł okł. Sygn druk.: ZGT zam. 489/81 - W-15 - 5000 egz.
  - MM [Cenzura]
 • Protokoły porozumień Gdańsk, Szczecin, Jastrzębie, Katowice.
  B.m.: b.w., 1980.
  A5, 16,[3] s., off. z oryg.
  Tytuł okł.
  BJ-3822, Ka-2058[2-16 s.] - op
 • Protokoły porozumień Gdańsk Szczecin Jastrzębie. Statut NSZZ "Solidarność". Dokumenty.
  Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1980.
  24 cm, okł.kart., 29,[3] s., druk., c. 8 zł.
  Wydanie cenzurowane. Sygn.: s 2095/12/6/80. Druk: Zakłady Poligraficzne Katowice. zam. 4264/80 - O-131.
  BaBN, HN-002032594, Br-2347 - MM
 • Protokoły porozumień Gdańsk Szczecin Jastrzębie. Statut NSZZ "Solidarność". Dokumenty.
  B.m.[Łódź]: ZPP "Zenit" b.r. [1981].
  A5, okł.kart., 29,[3] s., off. z oryg.
  Sygn.: Wydz.Poligr.ZPP"Zenit" zam, 103/81 n. 500 egz. Przedruk z wyd. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1980.
  - MM
 • Protokoły porozumień Gdańsk, Szczecin, Jastrzębie. Statut NSZZ "Solidarność".
  B.m.: b.w. b.r. [1980-1].
  A5, 29,[2] s., off. z oryg.
  Pow. KBGiTR. Przedruk z wyd. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1980.
  BJ-3105 - op
 • Protokoły porozumień Gdańsk, Szczecin, Jastrzębie. Statut NSZZ "Solidarność". Dokumenty.
  B.m.: b.w. b.r. [1980-1].
  A5, [31] s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1980.
  BJ-3103 - op
 • Protokoły porozumień Gdańsk, Szczecin, Jastrzębie. Statut NSZZ "Solidarność". Dokumenty.
  B.m.: b.w. b.r. [1980-1].
  A5, 29,[2] s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1980.
  BJ-3104 - op
 • Protokoły porozumień Gdańsk Szczecin Jastrzębie. Statut NSZZ "Solidarność". Dokumenty.
  Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1981 [na IV s. okł.:] 1980.
  24 cm, okł.kart., 29,[3] s., druk., c. 8 zł.
  Wydanie cenzurowane. Sygn.: 127/XIII-6/81. Druk: PZG RSW "P-K-R" Kt-ce.. zam. 372/81 L-29.
  Br-2349 - MM
 • Protokoły porozumień Gdańsk Szczecin Jastrzębie. Statut NSZZ "Solidarność". Założenia Ustawy o Związkach Zawodowych. Wyd III.
  Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1981.
  24 cm, okł.kart., 39,[1] s., druk., c. 8 zł.
  Wydanie cenzurowane. Sygn.: 643/XII-6/81. Druk: Zakłady Poligraficzne Katowice. zam. 1086/81 - L-3.
  HN-002032068, Br-2348 - MM
 • Protokoły porozumień: Rząd – Służba Zdrowia.
  Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych 1981.
  A5, okł.kart., 79,[1] s., druk. typogr.
  Zawiera: Protokół porozumienia zawartego między Komisją Rządową a Delegacją Pracowników Służby Zdrowia zrzeszonych w NSZZ „Solidarność” dnia 16 listopada 1980 r. w Gdańsku; Porozumienie zawarte w dniu 16 grudnia 1980 r. pomiędzy Radą Krajową Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia a Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej. Sygn. druk.: Ww/464/RB/81. Zam. 476/81. L-11. ISBN 83-202-0171-3.
  Br-2350 - op - MM
 • Protokoły tzw. Komisji Grabskiego.
  Wg inf. we wprowadzeniu do: Protokoły tzw. Komisji Grabskiego. Tajne dokumenty PZPR. Paryż: Instytut Literacki 1986, s. 32 – tekst po raz pierwszy został wydany przez Krakowski Komitet Przeciwko Przemocy. Nazwa została podana błędnie. Chodzi o Inicjatywę Obywatelską w Obronie Praw Człowieka „Przeciw Przemocy”, używającej też nazwy Obywatelska Inicjatywa w Obronie Praw Człowieka „Przeciw Przemocy”. - op
 • Protokoły tzw. Komisji Grabskiego. Tajne dokumenty PZPR.
  Paryż: Instytut Literacki, 1986.
  22 cm, 430,[1] s.
  Biblioteka „Kultury”; Tom 415. Dokumenty; 50.
  Do druku przygotowała i wstępem opatrzyła Grażyna Pomian. ISBN 2-7168-0080-4.
  - uw - MM
 • Protokóły tzw. Komisji Grabskiego. Tajne dokumenty PZPR.
  Warszawa: Wydawnictwo Most, 1986.
  A4, okł.kart., 86 s., off. z oryg., druk dwułam., [c. 1100 zł].
  Dokumenty.
  Do druku przygotowała i wstępem opatrzyła Grażyna Pomian. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1986.
  G-86/274, CJ-1283, J-2867, BN-4646*[wg BUW], Sup-868, Ka-1034, BJ-3827, Br-2351 - MM
 • Protokoły tzw. Komisji Grabskiego. Tajne dokumenty PZPR.
  B.m. [Warszawa]: Międzyzakładowa Struktura „Solidarności” V, 1987.
  A4, okł.kart., 85,[1] s., off. z oryg., druk dwułam., c. 950 zł.
  Tytuł okł. Do druku przygotowała i wstępem opatrzyła Grażyna Pomian. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1986. W tytule nagł.: Protokóły …
  Ł-423, KN’87-71, CJ-1284, J-2868, BN-4640, Sup-869, Ka-3038, BJ-3828, Br-2352 - MM
 • Przedruk dwu pierwszych rozdziałów w nieco innej redakcji w: Gierek & Jaroszewicz zeznają. Warszawa: BIS ZSP 1990. - uw
 • Podobna treść patrz: Błażyński Zbigniew: Towarzysze zeznają. Z tajnych archiwów Komitetu Centralnego. Dekada Gierka 1970-1980 w tzw. Komisji Grabskiego; PZPR o sobie (materiał archiwalny KC). - uw
 • Prowizorium budżetowe NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionalny Ziemi Łódzkiej na rok 1981.
  B.m. [Łódź]: b.w. [ZR NSZZ „S” Ziemi Łódzkiej], b.r. [1981].
  A5, [11] s., off. z masz.
  Podano dane finansowe na 31.08.1981 r. Opracowała: Lucyna Szczecińska.
  Br-2353 – MM
 • Prowizorium budżetowe na 1981 r. NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej - Zarząd Regionalny.
  B.m. [Łódź]: b.w. [ZR NSZZ „S” Ziemi Łódzkiej], b.r. [1981].
  A4, 18 s., ksero z masz.
  Dat.: 23.10.1981 r. Podp.: Za Zespół d/s Preliminarza Jadwiga Szcześkiewicz.
  – MM
 • Proza życia nr 1.
  Gliwice: b.w. 1982.
  J-4128*[wg Pil-2227], BN-4647/1[wg Pil] - op
 • Proza życia nr 2.
  Gliwice: b.w. 1982.
  J-4129*[wg Pil-2228], BN-4647/2[wg Pil] - op
 • Próba analizy sytuacji politycznej w kraju.
  Warszawa: b.w. marzec [19]82.
  A4, [9] s., powiel.
  K-2835, G-82/213, J-2869, BN-4648[wg K], BJ-3829 - op
 • Próba analizy sytuacji politycznej kraju.
  - przedruk w: Solidarność. Biuletyn informacyjny. Paryż, nr 18, 7.05.82, s. 4-13. - uw
 • Próba klasyfikacji koncepcji politycznych w dzisiejszej Polsce. Toruń Klub Myśli Polityczne. [wg Pil-2231] - patrz: Frazes Jakub: Koncepcje polityczne w dzisiejszej Polsce (próba klasyfikacji). - uw
 • Próby. Biblioteka Kultury Niezależnej. Warszawa.
  - [1] - Bratkowski Stefan: Nasi "ojcowie-założyciele". maj 1985.
  - [2] - Dziewanowski Kazimierz: O kulawym diable i jego kulawym dziele. [1985].
  - [3] - Szczypiorski Andrzej: Proces toruński. sierpień 1985.
  - [4] - Kijowski Andrzej: Ethos społeczny literatury polskiej. Literatura i hodowla. Rozterki Polaków. październik 1985.
  - [5] - Osęka Andrzej: Kryzys sztuki i nadzieja. grudzień 1985.
  - [6] - Wolicki Krzysztof: Nie obrodziło latoś, panie Żygulski. marzec 1986.
  - 7 - Drawicz Andrzej: A/Kos czyli szkoła podłości. 1987.
  - 8 - Zimand Roman: Piołun i popiół /Czy Polacy i Żydzi wzajem się nienawidzą?/. Pokolenie 1987.
  - 9 - Lipski Jan Józef: Totalizm i demokracja w oczach ONR "Falangi". Most 1987.
  - 10 - Krzemiński Ireneusz: Socjologia a doświadczenia społeczne Polaków. Most 1987.
  - uw
 • Próby porozumienia. - patrz: Polska - Rosja w świetle pamiętników. Część 2. 1941-1942. Próby porozumienia. Warszawa: Wydawnictwo W 1984. - uw
 • Próchniak Paweł: Wiersze.
  B.m.[Wrocław]: FAK b.r. [198?].
  A5, okł.kart., 34 s., off. z masz.
  BN-4649, KS-3703, Br-2329 - MM
 • Próchniak Paweł: Wiersze.
  Kęty: Antyk 1991.
  BaBN - uw
 • Prus M.: Ziarenko prawdy. - opisano jako wydane w spisie wydawnictw w: Jochimek Jerzy: Za kręgiem. Warszawa: Przedświt 1987. s. [4]. - [nie wydano] - uw
 • Prus M. P.: Ziarenko prawdy. - opisano jako wydane w spisie wydawnictw w: Davies Norman: Boże igrzysko. Warszawa: Przedświt 1987 s. [107]. - [nie wydano] - uw
 • Prus Maciej Piotr - patrz: Krak Kamil [pseud.] - uw
 • Pruski Zygmunt [tłum.] - patrz: Hryciak Jewhen: Krótka notatka ze wspomnień. Warszawa: Niepodległość 1989; Ławrynenko Jurij: Czarna zamieć. Warszawa: Niepodległość 1988. - uw
 • Pruss Witold: Rewolucja 1905 roku w Królestwie Polskim.
  Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych 1981.
  17 cm, okł., 17,[2] s., druk.
  NSZZ "Solidarność", Ogólnopolski Zespół Historyczny Oświaty. Zeszyty Historyczne; 2.
  BN-4650[wg MBPŁ], HN-000510697, Br-2354 - MM
 • Pruszyński Ksawery: W czerwonej Hiszpanii.
  Warszawa: Rój 1937.
  21 cm, 344,[4] s.
  - uw
 • Pruszyński Ksawery: W czerwonej Hiszpanii.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza 1985.
  A5, okł.kart., 217,[2] s., off. z masz., c. 700 zł.
  Projekt okładki: Studio Be. Wyd. 1: Warszawa: Rój 1937.
  Rec.: Bartosz Serwal [pseud. - właśc. Maciej Stasiński]: Hiszpańska wojna domowa a świat współczesny (Uwagi na marginesie książki K. P.). Krytyka 1987 nr 23/24 s. 89-102.
  K-3673, G-85/332, CD-1206, CJ-1783, J-2870, BN-4651, Ka-2063, Hoo99/194, KS-3705, BJ-3831, Br-2355 - MM
 • Pruszyński Ksawery: W czerwonej Hiszpanii.
  Warszawa: Czytelnik 1997.
  ISBN 83-07-02567-2.
  - uw - MM
 • Pruszyński Ksawery: Wybór pism 1940 - 1945.
  Londyn: Polonia maj 1989.
  22 cm, [4],VII,[2],4-213,[1] s.
  Czasy i Ludzie; 5.
  ISBN 0 902352 74 1.
  - uw - MM
 • Pruszyński Ksawery: Wybór pism 1940 - 1945.
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm 1989.
  A5, okł.kart., [3],II-VII,[2],4-213,[1] s., off. z oryg., [c. 7000 zł].
  Słowo wstępne: Włodzimierz Odojewski. Okładkę i s. tytułową projektował: Krzysztof Racinowski. Przedruk z wyd.: Londyn: Polonia 1989.
  CD-1207, BN-4652, Ka-3484, Hoo99/194, KS-3706[wg CD, KB], BJ-3831, Br-2356 - MM
 • Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński nie żyje.
  Lublin: Komisja Wydawnicza Niezależnego Zrzeszenia Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 28.V.1981.
  A4, [6] s., pow. jednostr.
  BJ-3832 - MM
 • Prymas tysiąclecia. Służba w miłości. Autobiografia ks. Prymasa [tytuł okł.]. - patrz: Wyszyński, Stefan: Służba w miłości. Autobiografia ks. Prymasa. - uw
 • Prymas tysiąclecia. Życie księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski 1901-1981.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A5, okł.kart., [2],3-105 s., [3 s. czyste], off. ze skł.
  Na okładce tytuł w sześciu wierszach jak na s. tytułowej. Brak spisu treści.
  - MM
 • Prymas tysiąclecia. Życie księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski 1901-1981.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A5, okł.kart., [2],3-105,[1] s., [2 s. czyste], off. ze skł.
  Na okładce tytuł w pięciu wierszach pod rysunkiem Prymasa. Na s. [106] errata i spis treści.
  - MM
 • Prymas tysiąclecia. Życie księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski 1901-1981.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  Na okładce rysunek Prymasa w czarnej sutannie oraz tytuł bez podtytułu.
  - op
 • Prymas tysiąclecia. Życie księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski 1901-1981. - wydanie następne ukazało się jako: Wyszyński, Stefan: Służba w miłości. Autobiografia ks. Prymasa. - uw
 • Pryshlak Maria O.: Szeptyckyj a porozumienie polsko-ukraińskie: Kilka uwag. - patrz w: Polacy i Ukraińcy. Trudny dialog. Wrocław: Kret 1987 {przedruk z zesz. w jęz. pol. pisma Sučasnist [Сучасність] lato 1985, nr 1-2}. - uw
 • Prządka.
  B.m.: VS [wg BN], SV [wg BJ], b.r. [1983 ?].
  A4, [2],17 s., powiel., c. 40 zł.
  Tekst został odznaczony I nagrodą na konkursie zainicjowanym przez redakcję Kultury i Radio Wolna Europa na "Pamiętnik z ostatnich siedmiu lat w Polsce". Przedruk z: Kultura 1983 nr 9 s. 24-44.
  BN-4655, Sup-872[wg BN], BJ-3833 - op
 • Prządka.
  Kraków: Wydawnictwo Korzeń 1985.
  A4, okł., 15 s., powiel., c. 80 zł.
  Tekst został odznaczony I nagrodą na konkursie zainicjowanym przez redakcję Kultury i Radio Wolna Europa na "Pamiętnik z ostatnich siedmiu lat w Polsce". Przedruk z: Kultura 1983 nr 9 s. 24-44.
  G-85/333, BK-559*[wg G], CJ-1785, J-2872, BN-4653, Sup-871[wg G, BK, BN], Ka-3485, KS-4933[wg MJ], BJ-3834 - op
 • Prządka.
  B.m.: b.w., b.r. [1985].
  A4, [2],17 s., powiel., c. 40 zł.
  Tekst został odznaczony I nagrodą na konkursie zainicjowanym przez redakcję Kultury i Radio Wolna Europa na "Pamiętnik z ostatnich siedmiu lat w Polsce". Przedruk z: Kultura 1983 nr 9 s. 24-44.
  CJ-1786, J-2871, BN-4654[wg J], Sup-870[wg Pil, J], Ka-4015, KS-4932[wg MJ] - op
 • "Prządka": Prządka - pracownica dużego zakładu pracy. - patrz w: Zmęczeni kłamstwem. Warszawa: Kret 1985; Grażyna Pomian: Oczyma pamiętnikarzy; Prządka. Górny Śląsk: Po Prostu 1986. - uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.