Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła - Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Prze

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 09.06.2019 r.
 
 
 • Przebieg pierwszego dnia procesu przeciwko członkom KSS-KOR, piątek 13.VII.84.
  B.m.: b.w., b.r. [1984].
  A4, 8 s., masz. przeb.
  Wg J: tytuł: Piątek …
  J-4112*, BN-4656[wg J] - op
 • Przebinda Grzegorz: Rozkaz: zapomnieć czyli dlaczego nie opublikowano "Oddziału chorych na raka" Aleksandra Sołżenicyna. - patrz w: Oblicza Rosji. Lublin: FIS Fundusz Inicjatyw Społecznych [19]87. - uw
 • Przebinda Grzegorz - patrz: Cywiński Henryk [pseud.] - uw
 • Przebinda Grzegorz - patrz: Sowietolog [pseud.]: Ruch dysydencki w ZSRR. Kraków: "V" [1982]. - uw
 • Przeciw dziesięciu milionom.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Przedświt [19]’83.
  A6, okł.kart., [2],5-34 s., off. z masz., c. 50 zł.
  K-2837, G-83/445, J-2873, BN-4657, Ka-2065, Hoo99/194, BJ-3837, Br-2357 - MM
 • Przeciw niewolnictwu. Głos Wolnej Rosji.
  Paryż: Instytut Literacki 1973.
  22 cm, 63,[1] s.
  Biblioteka "Kultury"; Tom 236. Dokumenty; 41.
  - uw
 • Przeciw niewolnictwu. Głos Wolnej Rosji.
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Signum; Rada Bibliotek Związkowych Regionu Mazowsze 1981.
  A6, okł. [2],5-62,[1] s., off. z oryg., [c. 40 zł].
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1973.
  BN-4658, Sup-873, Ka-2064, BJ-3838, Br-2358 - MM
 • Przeciw niewolnictwu. Głos Wolnej Rosji.
  B.m.[Toruń]: b.w., b.r. [1981].
  A4 poz., okł.kart., 63 łamy, druk dwułam., ksero z oryg.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1973.
  Sup-874 - MM
 • Przeciwnicy systemu. [oprac. Zdzisław Najder]. PPN 1977. A4, 3 k., masz. PPN; 9.
  {BJ-2010, FC-9653 [odpis]} - [czasopismo] - uw
 • Przeciwnicy systemu. [oprac. Zdzisław Najder].
  - w: PPN. Opracowania Zespołów Problemowych. Warszawa: Nowa 1978 s. 32-34;
  - w: Polskie Porozumienie Niepodległościowe PPN. Paryż: Instytut Literacki 1978 s. 85-90;
  - w: Polskie Porozumienie Niepodległościowe. Niepodległość na codzień [!]. Warszawa: maj 1981 s. 20-22;
  - w: PPN. Czy dialog z władzą jest możliwy? Oświadczenia programowe i prognozy. Tom pierwszy. Libertas 1988 s. 98-103;
  - w: Polskie Porozumienie Niepodległościowe PPN. Wybór tekstów. Londyn: Polonia 1989 s. 62-66.
  - uw
 • Przeczytaj przed głosowaniem na WRON-PRON [nagł. na s. 2] - patrz: Wybory doręczyć natychmiast. [inc.] Wydawnictwo Polska i Polityka b.r. - uw
 • Przed głosowaniem przeczytaj. - patrz: Wybory doręczyć natychmiast. [inc.] Wydawnictwo Polska i Polityka b.r. - uw
 • Przed wojną w Radomiu… [Procesy radomskie 1976 r.].
  B.m.: b.w., b.r. [przed 1980].
  A4, 2-18 k., ksero z powiel.
  [Komitet Obrony Robotników].
  BJ-3839 - op
 • Przedruk prasy krajowej.
  B.m.[Łódź]: Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" przy ZPDz "Bistona" b.r. [luty 1981].
  A4, 9 s., powiel. jednostr.
  Sygn. druk.: Zlec.HA/40/81 nakł 500 PW. Zawiera teksty: Klasowa czujność [przedruk z: Robotnik nr 72, 22.12.1980 r.]; Imitacja kiełbasy [przedruk z: Notatnik lektora nr 40/80]; Aktyw przewidywał: przyjdzie czas że robotnicy wezmą na nas kija [przedruk z: Płomienie nr 5, 2.II.1981 r.]; Czesław Świerczyński: Jak zniszczyć naród [przedruk z: Pismo MKZ "Solidarność" Województwa Kaliskiego, 19.01.81 r.]; Dokument Madryt 80 {przedruk z: SzG [Solidarność z Gdańskiem}, 28.1.1981 r.]; Witold Nowacki: Przyczyny kryzysu [przedruk z: Nowe Drogi nr 12/80]; Ballada [przedruk z: Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja].
  - MM
 • Przedruk prasy krajowej.
  B.m.[Łódź]: Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" przy ZPDz "Bistona" b.r. [marzec 1981].
  A4, 15 s., powiel. jednostr.
  Sygn. druk.: ZLEC 118/81 nak 600 /pw. Zawiera teksty: Jerzy Szperkowicz: Czy duma pozwoli Polakom ? [przedruk z: Przegląd Techniczny nr 4, 25.01.1981 r.]; Jacek Taylor: Przemówienie wygłoszone na Ogólnopolskim Zjeździe Adwokatów w Poznaniu w dniu 3.01.1981 [przedruk z: Dodatek Specjalny UAM do Serwisu Informacyjnego [nr 1] z dn. 19.01.1981 r.]; Stefan Adamski: Artykół [!] dziesiąty, punkt pierwszy [przedruk z: Solidarność Gdańsk nr 6, 2.03.1981 r.]; Władysław Bartoszewski: Polskie Państwo Podziemne 1939 - 1945 [fragmenty] [przedruk z wyd.: Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza 1980]; Tadeusz Brytan: "Sprawa pana T." [przedruk z: W służbie narodu /tygodnik M.O./, nr 50, 14.12.[19]80 r.]; Redaktor: "Tematy dnia" [przedruk z: Szpilki nr 11/2064 z dn. 15.III.1981 r.]; Włodzimierz Ścisłowski: Niewinni czarodzieje [przedruk z: Szpilki nr 11/2064 z dn. 15.III.1981 r.].
  - MM
 • Przedruk z prasy krajowej. - patrz też: Ile mamy mięsa. [Tytuł nagł.]. [Łódź]: Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" przy ZPDz "Bistona" [1981]. - uw
 • Przedsiębiorstwo Puszczania Kitu w Obieg "Ziggy Stardust Corporation" przedstawia: Sidorak - potwór z głębin - siewca śmierci.
  B.m.: Manufaktura Svoboda, b.r. [1987].
  A5, 8 s.
  Ka-4586 - op
 • Przedsiębiorstwo społeczne oraz inne propozycje i opinie związane z reformą społeczno-gospodarczą kraju.
  Starachowice: NSZZ "Solidarność" Komisja Zakładowa w FSC Starachowice, b.r. [1981].
  A4, 14 s., off. z masz.
  Sieć Organizacji Zakładowych NSZZ "Solidarność" wiodących zakładów pracy.
  Wydanie specjalne biuletynu NSZZ "Solidarność" FSC Starachowice [którego ?].
  BJ-3840 - op
 • Przedsiębiorstwo społeczne oraz inne propozycje i opinie związane z reformą społeczno-gospodarczą kraju.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A5, 48 s., off. z masz.
  Sieć Organizacji Zakładowych NSZZ "Solidarność" wiodących zakładów pracy. Gdańsk, Gdynia, Bydgoszcz, Szczecin, Warszawa. Czerwiec 1981 r.
  BN-4660, HN-000539624, Ka-4708, Br-2359 - MM
 • Przedsiębiorstwo społeczne oraz inne propozycje i opinie związane z reformą społeczno-gospodarczą kraju.
  B.m.: Biuro Informacyjne NSZZ "Solidarność" b.r. [1981].
  A5, okł., [2],3-48,2 s., off. z masz.
  Sieć Organizacji Zakładowych NSZZ "Solidarność" wiodących zakładów pracy. Gdańsk, Gdynia, Bydgoszcz, Szczecin, Warszawa. Czerwiec 1981 r. Na dwu ostatnich s.: Dokument. Przedrukowujemy poniżej tekst wydanej …
  - MM
 • Przedsiębiorstwo społeczne oraz inne propozycje i opinie związane z reformą społeczno-gospodarczą kraju. Prezentowane projekty i materiały dotyczą istotnych spraw, którymi m.in. aktualnie zajmuje się Związek.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A5, 48 s., off. z masz.
  Sieć Organizacji Zakładowych NSZZ "Solidarność" wiodących zakładów pracy. Gdańsk, Gdynia, Bydgoszcz, Szczecin, Warszawa. Czerwiec 1981 r.
  BJ-3841 - MM
 • Przedsiębiorstwo społeczne oraz inne propozycje i opinie związane z reformą społeczno-gospodarczą kraju.
  - w: Biuletyn Informacyjny NSZZ "Solidarność". Stocznia im. Komuny Paryskiej. Gdynia 1981 nr 46, 2 lipca, s. 1-14 [cały numer].
  - uw - MM
 • Przedsiębiorstwo społeczne oraz inne propozycje i opinie związane z reformą społeczno-gospodarczą kraju.
  B.m. [Łódź]: b.w., b.r. [1981].
  A5, 47 s., off. z masz.
  Przedruk z: Biuletyn Informacyjny NSZZ "Solidarność". [Stocznia im. Komuny Paryskiej]. Gdynia 1981 nr 46.
  - MM
 • Przedstawione w niniejszym poradniku techniki druku… [inc.]; [Poradnik redaktora…].
  B.m. [Wrocław]: b.w., b.r. [1984].
  A5, 12 s., off. z masz., [c. 25 zł].
  Tekst na s. [1] podpisano: Autor.
  K-2787, G-84/401, J-2789, BN-5583, BJ-3736 - MM
 • Przedświt. - patrz: Wydawnictwo Przedświt. Przedświt [maj 1989]. - uw
 • Przedświt. Wydawnictwo. Spis wydawnictw wg: Aleksander Achmatowicz: Rewolucja wolności. Przedświt 1990, s. [284-285].
  - Anonim: Sceny z Grottgera i inne wiersze. 1984.
  - Argumenty do dialogu polsko-białoruskiego. Zeszyt 1. 1986.
  - Bień Adam: Bóg jest wyżej, dom jest dalej. 1986.
  - Bór-Komorowski Tadeusz: Armia Podziemna. Część 1 i 2. 1988 oraz 1989.
  - Brzoza Jan: Polski rok 1919. 1987.
  - Czabański Krzysztof: ABC. 1985.
  - Czukowska Lidia: Zapiski o Annie Achmatowej. 1989.
  - Czuku Marek: W naszym azylu. [Wiersze]. 1989 (po maju).
  - Davies Norman: Biały Orzeł - Czerwona Gwiazda. [1987-8] oraz [1988].
  - Davies Norman: Boże igrzysko. 1987. [pozycja 103]
  - Drogowskazy. Zbiór rozpraw o inteligencji rosyjskiej. 1986.
  - Esden-Tempski Stanisław: Między sierpniem a młotem. 1988.
  - Esden-Tempski Stanisław: Organy Rosji pracują nocą. 1984.
  - Gancewicz Władysław: Człowiek nr 102078. 1984.
  - Garliński Józef: Politycy i żołnierze. 1986.
  - Giełżyński Wojciech: Budowanie niepodległej. 1985.
  - Gluza Zbigniew: Epizod. [1987-8].
  - Harniček Martin: Mięso. [19]’84 (oraz [?]1989).
  - Jastrun Tomasz: Czas pamięci i zapomnienia. 1985.
  - Jastrun Tomasz: Na skrzyżowaniu Azji i Europy. 1983.
  - Jastrun Tomasz: Zapiski z błędnego koła. 1983.
  - Jochimek Jerzy: Za kręgiem. 1987.
  - Kohout Pavel: Degrengolada. 1988.
  - Kołakowski Leszek: Kłopoty z Polską. [19]83.
  - Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”. Posiedzenie w dniach 22-23 października 1981 r. 1987. Archiwum „Solidarności”; 9.
  - Kontakt. Wybór z dziesięciu numerów Kontaktu (styczeń-październik 1985, nr 33-43). 1986.
  - Kopácsi Sándor: W imieniu klasy robotniczej. 1988.
  - Kowalska Anka: Racja stanu. Wiersze z lat 1974-1984. 1985.
  - Krynicki Ryszard: Jeżeli w jakimś kraju. 1983.
  - Krynicki Ryszard: Niewiele więcej i nowe wiersze. 1984.
  - Kundera Milan: Księga śmiechu i zapomnienia. 1984.
  - Kuśmierek Józef: Consensus tak, ale… 1986.
  - Kuśmierek Józef: Credo. (styczeń-marzec 1983). [19] 83.
  - Kuśmierek Józef: Polska a zachód czyli czekanie pomocy.[s. tytułowa] [tytuł okł.]: … czyli oczekiwanie pomocy. 1983.
  - Lederer Jiři: Czeskie rozmowy. 1987. [99 pozycja wydawnicza]
  - Lipska Ewa: Przechowalnia ciemności. 1985.
  - Listowski Cezary: Strzępy. 1984.
  - Lityński Jan: Solidarność. Problemy, znaki zapytania, próby odpowiedzi. 1984. (dwie wersje)
  - Łopiński Maciej, Moskit Marcin, Wilk Mariusz: Konspira. 1984.
  - Malewski Jerzy: Widziałem wolność w Warszawie. 1984.
  - Mayer Marek: Kilkanaście wierszy. 1984.
  - Mitzner Piotr: Podróż do ruchomego celu. 1985.
  - Musiał Grzegorz: Listy do brata. 1983.
  - My i Wy. Mi és Ti. 1986.
  - Nadbystrzycki Jakub: Listy ze strajku. 1983.
  - Nowak Jan (Zdzisław Jeziorański): Wojna w eterze. Wspomnienia. Tom I. 1948-1956. 1986.
  - Nowakowski Marek: Rachunek. [1984].
  - Nowicki Stanisław: Pół wieku czyśćca. 1986.
  - Nyczek Tadeusz: Powiedz tylko słowo… Szkic o poezji „pokolenia 68”. 1985.
  - Orłoś Kazimierz: Przechowalnia. 1985.
  - Oryszyn Zyta: Madam Frankensztajn. 1984.
  - Pawlak Antoni: Zmierzch i grypsy. 1984.
  - Pawlak Antoni, Terlecki Marian: Każdy z was jest Wałęsą. 1984.
  - Podlaski Kazimierz: Białorusini - Litwini - Ukraińcy nasi wrogowie czy bracia? Wyd. 2 poprawione i uzupełnione [19]’84.
  - Polityczni. Więźniowie polityczni w Polsce lat 1981-1986). 1988.
  - Polska lat osiemdziesiątych. Stan środowiska przyrodniczego. 1984.
  - Przeciw dziesięciu milionom. [19]’83.
  - Przemyk Grzegorz: Syn a może sen. 1986.
  - Rudnicki Adolf: Sto lat temu umarł Dostojewski. 1984.
  - Rymkiewicz Jarosław Marek: Mogiła Ordona i inne wiersze z lat 1979-1984. 1984.
  - Sadowska Barbara: Słodko być dzieckiem Boga. 1984.
  - Sadowska Barbara: Wiersze ostatnie. 1986.
  - Siewierski Henryk: Spotkanie narodów. 1988.
  - Sipowicz Kamil: Tajemnicze dzieje pierwiastków czyli poemat kopalno-roślinno-zwierzęcy. 1983.
  - Skórzyński Piotr: Jeśli będziesz ptakiem. 1988.
  - Sprawa Grzegorza Przemyka. 1988.
  - Sterling Claire: Kto chciał zabić papieża? [1982].
  - Szaruga Leszek: Przez zaciśnięte zęby. 1985.
  - Szaruga Leszek: Szkoła polska. 1984.
  - Szczypiorski Andrzej: Początek. 1986.
  - Szeremietiew Romuald: Polityka jest sztuką możliwości. [Tom] 1-2. 1989.
  - Szewc Piotr: Świadectwo. [1983].
  - Szymanek Antoni: Klęski wojenne. 1983.
  - Tarnawa Andrzej: Proces trwa. 1986.
  - Terlecki Marian: Poszukiwany. [1983 ?].
  - Tomaszewski Bolesław, Węgierski Jerzy: Lwowska AKa. 1983.
  - Torańska Teresa: Oni. 1985.
  - W stanie. styczeń 1984.
  - Waniek Henryk: Dziady berlińskie. 1984.
  - Wiśniewski Józef Henryk: Cząstka. 1988.
  - Wojnowicz Władimir: Trybunał. 1988.
  - Wyszomirski Michał: Wszystko po drodze. [1986].
  - Wyszyński Stefan: Zapiski więzienne. [1983].
  - Zagórski Jerzy: Nie mróżmy powiek. 1985.
  - Zagórski Wacław (Grzybowski Lech): Wicher wolności. 1989 (po maju).
  - Zimand Roman: Orwell i o nim. 1985.
  - Żółtaniecki Ryszard: Wypędzeni. 1988.
  - Żukowski Tadeusz: Epoka lodowcowa. [1986-7].
  - uw
 • Przegląd Polityki Polskiej.
  Londyn: Odnowa 1985.
  ISBN 0-903705-55-9. Przedruk artykułów z nr 1 i 2/3 Polityki Polskiej.
  - uw - MM
 • Przegląd Poznański. Dodatek specjalny. 1956 CZERWIEC 1986. - patrz: CZERWIEC 1956-1986. KOS [1986]. - uw
 • Przedkładając w załączeniu memoriał w sprawie zagrożenia kultury narodowej … [Inc. na s. 1]. - patrz: W sprawie zagrożenia kultury narodowej. {tytuł na s. [10]}. [1981]. - uw
 • Przemiennik częstotliwości. Z RWE [Radiem Wolna Europa] na co dzień. Zrób to sam.
  Warszawa: Wydawnictwo Słowo 1984.
  A5, okł., 7,[1] s., powiel., c. 20 zł.
  Do druku oddano w styczniu 1984 roku.
  K-2838, G-84/409, J-2875, BN-4661, Ka-2067, Hoo99/194, BJ-3842, Br-2360 - MM
 • Przemiennik częstotliwości. Z RWE [Radiem Wolna Europa] na co dzień. Zrób to sam.
  - w: Puls. Londyn 1984 nr 21, s. [205-210].
  - uw - MM
 • Przemilczana Przeszłość. Wydawnictwo Archiwum - patrz:
  - 1. Steinsbergowa Aniela: Widziane z ławy obrończej.
  - 2. Wykreślone strofy.
  - 3. Broniewski Władysław: Wiersze. [1979].
  - 4. Szczypiorski Andrzej: O Kazimierzu Moczarskim.
  - 5. Woroszylski Wiktor: Dziennik węgierski. 1980.
  - uw
 • Przemówienia obrońców ks. Jerzego Popiełuszki na procesie toruńskim.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł.kart., 56 s., off. z masz.
  Tytuł okł. Blok tekstu jest kopią wyd.: Słowa oskarżenia i obrony na procesie w sprawie o uprowadzenie i zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki. Warszawa: Kuria Metropolitalna Warszawska. Wydział Duszpasterstwa 1985. Zawiera teksty: E[dward] Wende, J[an] Olszewski, K[rzysztof] Piesiewicz, A[ndrzej] Grabiński.
  – MM
 • Przemówienia obrońców ks. Jerzego Popiełuszki na procesie toruńskim. – inne wyd. patrz: Słowa oskarżenia i obrony. – uw
 • Przemówienia oskarżycieli posiłkowych: mec. Wende, Piesiewicza, Grabińskiego, Olszewskiego w procesie toruńskim oraz ich repliki na przemówienia prokuratora i obrońców.
  B.m.[Warszawa]: b.w., b.r. [1985].
  A5, okł., 34 s., off. z masz., [c. 120-170 zł].
  K-2839, G-85/334, J-2876, BN-4662, Ka-2068, Hoo99/194, HN-000547445, BJ-3843, Br-2361 - MM
 • Przemyk Grzegorz: A my pójdziemy dalej. Basiu! Grzesiu! Pamiętamy o Was.
  Warszawa: (Tomik wydali przyjaciele), grudzień 1994.
  15 cm, 31,[1] s., ksero.
  Wydali w 10-tą rocznicę śmierci księdza Jerzego Popiełuszki przyjaciele z Solidarności. Oprac. Agencja „TiO", Legionowo. Tomik opracowała Ligia Grabowska-Urniaż.
  - uw - MM
 • Przemyk Grzegorz: Syn a może sen.
  Warszawa: Głos 1983.
  A6, okł.kart., [2],5-46,[3] s., stdr. z masz., [c. 80-100 zł].
  Wg BJ dołączano wkładkę - plakat w formacie A3 z czterema fotografiami G. Przemyka. Kolportowano również, zapewne dalszą część nakładu, egzemplarze bez okładki i nieobcięte.
  K-2843, G-83/447, CD-1209, J-2881, BN-4664, Ka-2071, Hoo99/194, KS-3711, BJ-3844
  - egz. z okładką - MM
  - egz. bez okładki i nieobcięty - MM
 • Przemyk Grzegorz: Syn a może sen.
  Warszawa: nakł. NZS; druk NZS Warszawa [19]’83.
  A6, 48 s., powiel. [c. 50 + 30 zł].
  Biblioteka NZS.
  Przedruk z wyd.: Warszawa: Głos 1983.
  CD-1210, J-2882*[50 s.], KS-3712 - MM
 • Przemyk Grzegorz: Syn a może sen.
  Warszawa: nakł. NZS [19]’83.
  A6, 48 s., powiel. [c. 80 zł].
  Tytuł okł. błędny: Sen a może syn [wg BN]. Przedruk z wyd.: Warszawa: Głos 1983.
  K-2841, G-83/448*, J-2883, BN-4665, Ka-2069, Br-2362 - op
 • Przemyk Grzegorz: Syn a może sen.
  Warszawa: Rytm 1983.
  K-2842*, G-84/412*, CD-1211[wg G], J-2884*, BN-4666[wg K], katalog wydaw. z 1989 r., KS-3713[wg CD*] - op
 • Przemyk Grzegorz: Syn a może sen.
  B.m. [Łódź]: Tajne Wydawnictwo Oświatowe, 1983.
  A5, okł., 16 s., powiel., c. 30 zł.
  TWO; Zeszyt 5.
  Przedruk z wyd. Warszawa: Głos 1983.
  K-2840*, G-83/449*[wg SK-6]=G-84/411*, MBPŁ-2896 CDN, BŁ-169, CD-1208*[wg K*], J-2880*[wg BŁ], BN-4663*[wg MBPŁ], KS-3710*[wg MJ*] - MM
 • Przemyk Grzegorz: Syn a może sen. Wiersze.
  Carlsberg: Maximilianum 1986.
  - uw
 • Przemyk Grzegorz: Syn a może sen. Wiersze.
  Warszawa: Wydawnictwo Przedświt, Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy 1986.
  A6, okł.kart., 55 s., off. z oryg., c. 210 zł.
  Rysunki: Andrzej Jan Piwarski. Według wyd.: Carlsberg: Maximilianum 1986. Reedycja wg wyd.: Warszawa: Głos 1983.
  G-86/275, CD-1212, CJ-1285, J-2885, BN-4667, Ka-2070, Hoo99/194, KS-3716, BJ-3845 - MM
 • Przemyk Grzegorz: Wiersze.
  Krąży w odpisach po Warszawie.
  G-83/450*[wg Kultura 1983 nr 7/8 s. 63-4], J-2886* - op
 • Przemyk Grzegorz: Wiersze.
  B.m.: b.w., b.r. [1985].
  A6, okł., [12] s., stdr. z masz.
  Zawiera 18 wierszy.
  G-85/336, K-2844, CD-1213{[12] s.}=CD-1214{[14] s.}, J-2887, BN-4668, Ka-3486, Hoo99/194, KS-3714+KS-3715[wg CD], Br-2363 - MM
 • Przemyk Grzegorz: Wiersze. Wyd. 1.
  Warszawa: Agencja Wydawniczo-Promocyjna "Ada", ©1999.
  20 cm, 55 s.
  ISBN 83-911162-91-8.
  - uw
 • Przemyk Grzegorz - patrz: Grzegorz Przemyk …; Sprawa Grzegorza Przemyka. Warszawa: Przedświt 1988. - uw
 • Przemyk Grzegorz [wiersze] - patrz w: Na skrzyżowaniu Azji i Europy. Wiersze polskie 1980-84. - uw
 • Przemyski Feliks [pseud.] - patrz: Glosariusz. Wrocław: 1986-1992. - uw
 • Przepraszam, czy tu biją?
  Warszawa: Oficyna Copyright 1983.
  A5, okł.kart., [2],41,[1] s., powiel., c. 50 zł.
  Zawiera teksty: Maciej Poleski [pseud.]: xxx; Michał Fordon: Proces internowanych z Kwidzyna; Napad na "św. Marcina" - relacje świadków; Henryk Jankowski: [List do] Redaktora Naczelnego Głosu Wybrzeża; Wiktor Woroszylski: [List] do wicepremiera Mieczysława Rakowskiego; Wzywamy wszystkich; Stefan Bratkowski: List mówiony.
  K-2845, G-83/451, J-2888, BN-4670, Ka-2072, Hoo99/194, BJ-3846[stdr. z masz.], Br-2364
  - cena poprawiona ręcznie tuszem na 80; - MM
  - brak wydrukowanej cyfry 5 w cenie, c. popr. ręcznie na 80 zł. - MM
 • Przepraszam, czy tu biją?
  Warszawa: Wydawnictwo WNLD - Wolna Niezależna Lotna Drukarnia im. 11 Listopada 1918 r., 1983.
  A5, [2],41,[1] s., c. 150 zł.
  Przedruk z wyd.: Warszawa: Oficyna Copyright 1983.
  K-2846, G-83/452, J-2889*, BN-4669[wg K] - op
 • Przeprowadzka normalizacyjna.
  B.m.[Wrocław]: Victoria b.r. [1983].
  A4, 30 s., powiel., c. 70 zł.
  K-2847, J-2890*[wg K], BN-4671[wg K] - op
 • Przepychanka.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza 1989.
  A5, okł.kart., 78,[1] s., off. ze skł., c. 1600 zł.
  Archiwum Solidarności; Tom 28. Seria: Relacje i opracowania.
  Zebrał oraz przypisami i aneksem uzupełnił: Jacek Cieszewski {na s. [2] i 75 błędnie Ciszewski}. Zawiera teksty: Wojciech Lamentowicz: "Poziomi" - kim byli i czego chcieli?; Kalendarium; Tadeusz Błaszczyk: Wszystko było fikcją; Stanisław Kalman: Przepychanka; Władysław Lis: Marzenia o ideałach.
  BN-4672, Ka-2073, Hoo99/194, HN-000547445, BJ-3847, Br-2365 - MM
 • Przesłuchanie jako rozmowa. Metody i techniki psychologiczne stosowane przez SB.
  Puławy: b.w., b.r. [1983].
  A6, [2],17,[1] s.
  ECS-05511, Nukat-4568024 - op
 • Przesmyczka Wacław [pseud.] - właśc. Elżbieta Szczepańska - uw
 • Przesmyczka Wacław [pseud.] [przekł.] - patrz: Černý Vaclav: Europejskie źródła czeskiej kultury. Oficyna Literacka 1989. - uw
 • Przestańcie stale nas przepraszać… Wiersze. Sierpień 1980.
  Warszawa: Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja, 1980.
  A5, 24 s. + [2] s. wkł., off. z masz.
  Wiersze autorów: M. Czyż, Jadwiga Piątkowska, B. Rawicz i anonimowe. We wstępie błędny tekst: /słynna metoda wałowania/ [winno być: metoda wałkowa].
  Rec.: Tadeusz Sobota [pseud. - właśc. Wiesława Grochola]: Dalszy ciąg ewolucji. Zapis 1981 nr 18 s. 111-114 [w wyd.: Londyn 1982 s. 137-140].
  CD-113, BN-4674, Ka-2075, Hoo99/194, KS-0365, BJ-3848, FC-8182, Br-2368, ECS-02996, ST15-3852[wkł. bez paginacji], ST15-3853[wkł. z paginacją 25-26], Nukat-76525 - MM
 • Przestańcie stale nas przepraszać… Wiersze. Sierpień 1980.
  Warszawa: Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja, b.r.
  A6, 24 s., off. z masz.
  Druk ze zmniejszonych klisz wyd. z 1980 r. Pod nazwą wydaw. brak roku wydania. Wysokość kolumny druku na okł.: 109 mm.
  Ka-2074, HN-000441311, KS-0366, BJ-3849, FC-8183, ECS-05261, ST15-3854, ST15-3855[zmniejszony], Nukat-791887 - MM
 • Przestańcie stale nas przepraszać… Wiersze. Sierpień 1980.
  B.m.: wydawnicza. Z, b.r. [1980].
  A5, 21,[1] s., off. z masz.
  BN-4673*[wg BŚ], BaBN-b1278786, Ka-4017, KS-0364, BJ-3851a, FC-8185a, ECS-02995, ST15-3856, Nukat-771587 - MM
 • Przestańcie stale nas przepraszać… Wiersze. Sierpień 1980.
  B.m.: b.w., b.r. [1980].
  A5, 21,[1] s., off. z masz.
  Przedruk z tych samych matryc co: wydawnicza. Z - bez nazwy wydawnictwa.
  BN-4675, Ka-2076, Hoo99/194, HN-000510081, KS-0361 i KS-0362[opis nie pozwala rozróżnić], BJ-3851b, FC-8185b - MM
 • Przestańcie stale nas przepraszać… Wiersze. 1956 1968 1970 1980.
  Poznań: SWK, [czerwiec] 1981.
  A4, okł., 16,[2] s., powiel., c. 22 zł.
  Tytuł okł.
  KS-0407, ST15-3857[off.? ksero?] - MM
 • Przestańcie stale nas przepraszać… Sierpień 1980 r. Wiersze.
  Puławy: KZ ZA [Zakłady Azotowe] Puławy Solidarność, 1981.
  A5, 24 s., off z oryg.
  Przedruk z wyd.: Warszawa: Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja, 1980. Wkładka do nr 37: Biuletynu Informacyjnego. NSZZ „Solidarność” K.Z. Z.A. „Puławy”.
  KS-0405*[wg MJ* - 16 s.], BJ-3854, FC-8203, BNWC-349, BaBN-b1899182 - op
 • Przestańcie stale nas przepraszać… Wiersze Sierpień 1980 Gdańsk 1980 r.
  Sieradz: NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionu Ziemia Sieradzka, b.r. [1981].
  A5, okł., 12 s., off. z masz., c. 10 zł.
  Podtytuł w żywej paginie u dołu stron. Przedruk z wyd.: Warszawa: Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja. Sygn.: ??K-II-z.32/81 nakład 1.000 egz.
  KS-0406 - MM
 • Przestańcie stale nas przepraszać. Wiersze. Sierpień 1980. Wyd. 1.
  Sztum: b.w., druk: pow. SOK, luty 1981.
  A5, 22,[2] s., powiel.
  Nakład 1000 egz.
  Br-2367 - op
 • Przestańcie stale nas przepraszać… Sierpień ’80. Wiersze.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A5, okł.kart., 24 s., off. z masz.
  Tytuł okł. Tytuł oraz tytuły wierszy ozdobnym pismem ręcznym. Długość napisu: „Sierpień ’80” na okł.: 106,5 mm. {Przedruk w zmienionym układzie z wyd.: Warszawa: Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja, 1980 - we wstępie błędny tekst: /słynna metoda wałowania/ [winno być: metoda wałkowa]}.
  HN-001218308, KS-0363, Br-2366, ECS-05256, Nukat-3757679[ECS] - MM [kupiono w Gdyni w VIII.1981 r.]
 • Przestańcie stale nas przepraszać… Sierpień ’80. Wiersze.
  B.m. [prawdopodobnie Łódź]: b.w., b.r. [1981].
  A5, okł.kart., 24 s., off. z masz.
  Tytuł okł. Tytuł oraz tytuły wierszy ozdobnym pismem ręcznym. Dość brudny przedruk kserooffsetowy z wydania opisanego powyżej. Długość napisu: „Sierpień ’80” na okł.: 109 mm.
  - MM
 • Przestańcie stale nas przepraszać… Sierpień 1980 r. Wiersze.
  B.m.: b.w., b.r. [1980].
  A5, [22] s., powiel.
  Okł. podobna jak w: Warszawa: Wydaw. im. Konstytucji 3 Maja, 1980.
  BJ-3852, FC-8201 - op
 • Przestańcie stale nas przepraszać… Wiersze. Sierpień 1980 r.
  B.m.: b.w., b.r. [ok. 1980].
  A5, [1],24,[1] s.
  Tytuł okł.
  ECS-01886, Nukat-1710807[ECS] - op
 • Przestańcie stale nas przepraszać… Wiersze Sierpień 1980.
  BaBN wykazuje cztery kopie lub przedruki: b1278788 – 1980, A5, 21,[1] s.; b1813169 – A5, 24 s., tytuł okł.; b3313921 - Warszawa : Wydaw. im. Konstytucji 3 Maja, 1980. 23 cm, 24 k. jednostr.; b5317179 – 22 cm, 24 s. tytuł okł. – opisy uniemożliwiają bliższą identyfikację.
  - BJ-3850 - zszyta jednostronna kserokopia z wyd.: Warszawa: Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja;
  - BJ-3853 - A4, [22] s., masz.;
  - ST15-3858 – A5, 24 s., masz.;
  - ST15-3859 – A5, 24 s., masz.;
  - ST15-3860 – A4, 21 k., masz. przeb. Tytuł: Przestańcie stale nas przepraszać… Wiersze. 1980 sierpień. Na s. 21 spis treści.;
  - ST15-3861 – A4, [12] k., masz. przeb. fiol. Brak tytułu. Wybor z tomu: Przestańcie stale nas przepraszać…
  - uw
 • Przestańcie stale nas przepraszać. Wiersze.
  Chicago: Polonia 1982.
  22 cm, 24 s.
  Biblioteka „Nowa droga”; Nr 11.
  Noty: »Zbiorek wierszy krążących w sierpniu 1980 r. wśród strajkujących załóg Gdańska i Gdyni.«; »Zbiorek ten wydany w Polsce na powielaczu przez Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja w Warszawie wydajemy drukiem w 2-gą rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”.«
  - uw
 • Przeszłość wam ręczy imionami swemi. Jednodniówka wydana w 150 rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego 29 XI 1830 - 29 XI 1980.
  Kraków: Wydawnictwo Niezależnego Zrzeszenia Studentów, listopad 1980.
  A5, 10,[1] s., off. z masz.
  Redakcja: Krzysztof Dawidowicz, Danuta Grzywacz, Jan Jarosz, Elżbieta Orman, Ryszard Terlecki. {Pominięto Marka Mikosa - patrz: Biuletyn NZS Kraków nr 5, listopad [1980], s. 37}.
  BK-560, BN-4676[wg BK], BJ-3855 - op
 • Przewłocki Janusz [oprac.] - patrz: Wspomnienia Sybiraków. Warszawa: PoMost 1989. - uw
 • Przewodnik po Cmentarzu Obrońców Lwowa.
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie 1989.
  A5, okł.kart., 184 s., off. z masz., [c. 10000 zł].
  Biblioteka Lwowska; Tom VIII.
  Opracował Jerzy Wereszyca [pseud. - właśc. Danuta B. Łomaczewska].
  BN-4677, Hoo99/194, KS-0681, BJ-3856, Ka-3746[błędnie 84 s.] - MM
 • Przewodnik po samokształceniu niezależnym.
  Wrocław: Oficyna NZS, ON 1985.
  A5, [1],18,[1] s., stdr. z masz., c. 60 zł.
  Dolnośląska Rada Edukacji, Zarząd Uniwersytecki NZS (współpraca), Zarząd Akademickiego Ruchu Oporu NZS Politechniki Wrocławskiej (współpraca).
  K-2848, J-2891*[wg K], BN-4678, Ka-4018, BJ-3857, Br-2369 - MM
 • Przewodnik Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. - patrz: Solidarność 1980-1990. Przewodnik związkowy, obywatelski, samorządowy Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Katowice: Oficyna Śląska 1990. - uw
 • Przewodnik związkowy, obywatelski, samorządowy Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. - patrz: Solidarność 1980-1990. Przewodnik związkowy, obywatelski, samorządowy Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Katowice: Oficyna Śląska 1990. - uw
 • Przez pole, las … do Częstochowy. - patrz: Magdalena W. , Siostra: … do Częstochowy przez pole, las … Wrocław: Agencja Wydawnicza Solidarności Walczącej 1989. - uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r." oraz „Muzeum Wolnego Słowa" można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.