Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Przy - Pz; Q

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 07.03.2021 r.
 
 
 • Przybieżeli do Betlejem. Kolędy i pastorałki.
  Wrocław: Wydawnictwo Św. Maksymiliana patrona drukarzy 1987.
  A5, 56 s., off. z masz.
  Wybór i opracowanie: Krzysztof Jakubczak.
  J-2892, BN-4679[wg J], S-209/2213, KS-0639[wg MJ] - op
 • Przybora Jeremi: Posłowie. - patrz: Chreptowicz-Butieniewa Olga Aleksandrowna: Przełom 1939 - 1942. Warszawa: Nowa 1988. - uw
 • Przyboś Julian [wiersze] - patrz w: Wykreślone strofy. Archiwum [ok. 1978]. Przemilczana Przeszłość; 2. - uw
 • Przybylska Maria - patrz: "Kielczanka" [pseud.] - uw
 • Przybylski Adam [oprac.]: Wojna polski odrodzonej 1918 - 1921 r. - patrz w: Dziesięciolecie odrodzenia polskiej siły zbrojnej 1918 - 1928. Wrocław: Agencja Wydawnicza Solidarności Walczącej 1989. - uw
 • Przybylski Rafał: Skrypt kursu zastępowych.
  B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Harcerskie, b.r. [1988].
  A5, [24] s.
  Biblioteczka Drużyny Harcerskiej; nr 1.
  BaBN, BAF07 s. 298 - op
 • Przybylski Ryszard: Wdzięczny gość Boga. Esej o poezji Osipa Mandelsztama.
  Paris: Libella 1980.
  22 cm, 190 s.
  Historia i teraźniejszość; 5.
  - uw
 • Przybylski Ryszard: Wdzięczny gość Boga. Kraków Wydawnictwo ABC 1981. Esej o poezji Osipa Mandelsztama. BK-769[nakład skonfiskowano], {w: Żeromski Stefan: Bicze z piasku. Kraków: ABC 1981 s. IV okł.}, KS-3738[wg MJ*] - uw
 • Przybylski Ryszard Kazimierz [art.] pod krypt. rp - patrz w: Literatura polska po 1939 roku. Warszawa: Wydawnictwo PEN 1989. - uw
 • Przybyłowska Roma [rozm.] - patrz: Komedianci. Rzecz o bojkocie. 1988. - uw
 • Przychodniak Zbigniew - patrz: Glosariusz. Wrocław: 1986-1992. - uw
 • Przyczynek do genezy konfliktu. – patrz: Werblan, Andrzej: Przyczynek do genezy konfliktu. – uw
 • Przyczynek do programu NSZZ. Wersja wstępna.
  Warszawa: b.w., 1980.
  A4, 6 k., powiel. spiryt.
  Tytuł. nagł. Ręcznie dopisano nazwisko autora: Stefan Kurowski i datę 12.X.1980 r.
  Br-1426 - op
 • Przyczynek do programu NSZZ "Solidarność". Wersja wstępna.
  B.m.: b.w., b.r. [1980].
  A4, 5 s., ksero z masz.
  Ręcznie dopisano nazwisko autora: Stefan Kurowski i datę 12.X.1980 r.
  - MM
 • Przygocki Andrzej: Rozwój techniki a etyka. - patrz w: Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. 7. 1985 s. 69-103. - uw - MM
 • Przygotowania do reformy gospodarczej w RSW Prasa-Książka-Ruch.
  B.m.: b.w. [Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich], b.r. [wrzesień 1981].
  A5, 6 s., off. z masz.
  [Krytyczna anonimowa reakcja na tekst „Projekt modyfikacji funkcjonowania RSW Prasa-Książka-Ruch w związku z reformą gospodarczą” opracowany w 1981 r. przez Zarząd Główny RSW]. Autorem tekstu przygotowanego dla Zarządu Głównego SDP był Jacek Maziarski.
  - MM
 • Przyłuski Bronisław: Pytania. - patrz: Herling-Grudziński Gustaw: Podróż do Burmy. (Dziennik). [Toruń]: to [1986]. - uw
 • Przymanowski Janusz K … [pseud.]: "40 lat minęło".
  B.m.: b.w., b.r. [1984].
  A5, 29 s.
  Tytuł okł.: Komuna i szopa. W miejscu wydawnictwa podano: Wydawnictwo Propagandy przy KC PZPPR.
  BN-4680, KS-4921[wg MJ*] - op
 • Przymorski Jan: O cenzurze, prawie i bezprawiu. - patrz: Conrad Joseph: O cenzurze; Przymorski Jan: O cenzurze, prawie i bezprawiu. 1979. Socjalistyczna Agencja Wydawnicza SAW; 17. - uw
 • Przystawa Jerzy: Dlaczego razem. Artykuł wysłany do Tygodnika "Solidarność".
  Wrocław: druk.: Bez pardonu; Grupa Zakładowa Solidarności Walczącej MPK b.r. [1989].
  A5, [1],5,[2] s., off. z masz., c. 150 zł.
  BN-4681[wg MBPŁ], Ka-3803, BaBN, Hoo99/194, Br-2377 - MM
 • Przystawa Jerzy: Gdzie się podział komunizm?
  B.m. [Wrocław]: Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej b.r. [1990].
  [1],14,[1] s.
  S-209/3369 - uw
 • Przystawa Jerzy: Porozumienie - dlaczego? - [w]: Bielawski Piotr, Lazarowicz Romuald: Dlaczego tak się stało; Przystawa Jerzy: Porozumienie - dlaczego? [Wrocław] 1989. - uw
 • Przystawa Jerzy: Porozumienie: Próba bilansu. - patrz w: Ósme spotkanie porozumienia na rzecz przeprowadzenia demokratycznych wyborów w NSZZ "Solidarność". Referaty i uchwały. Wrocław: AISW, WiS 1990. - uw
 • Przystawa Jerzy: Smak chleba i smak wolności. (Skrót referatu wygłoszonego 23 września 1989 r. w Kłodzku na Dolnośląskim Kongresie PSL.)
  - w: Biuletyn Dolnośląski 1989 nr 7/90 s. 3-16.
  - uw - MM
 • Przystawa Jerzy: Smak chleba i smak wolności; Tomkiewicz Stanisław: Założenia programowe i organizacyjne Polskiego Stronnictwa Ludowego.
  Wrocław: druk.: Bez pardonu; Grupa Zakładowa Solidarności Walczącej MPK b.r. [1989].
  A5, [1],17,5,[1] s., off. z masz., c. 450 zł.
  Kongres PSL. Kłodzko ’89.
  BN-4682, Ka-3487, Hoo99/194, BJ-3860{błędy: Tomiciewicz; 5,[1] s.}, Br-2378 - MM
 • Przystawa Jerzy - patrz: Łaszcz A. [pseud.]; Czesław Odrowąż [pseud.] - uw
 • Przytocki Józef - patrz: Zator-Przytocki Józef - uw
 • Psychologiczne aspekty pracy SB - czyli jak z Ubeka zrobić głupka?
  Kwidzyn: b.w. 1982.
  J-4312*[wg Pil-2249], BN-4683[wg Pil] - op
 • Pszenicki Maksymilian: Proces PPRK-5.
  Warszawa: Wydawnictwo Myśl 1990.
  26 s.
  Hoo99/194 - uw
 • Pszoniak Wojciech - patrz: Komedianci. Rzecz o bojkocie. 1988. - uw
 • Ptasi kraj. Piosenki czasu wojny.
  B.m.: b.w., b.r. [1982 ?].
  A4, [9] s., masz. przeb.
  J-4131*[wg Pil-2250], BN-4684[wg Pil], KS-0480[wg MJ*] - op
 • Pucek Piotr [oprac. graf.] - patrz: Touraine Alain, Strzelecki Jan, Dubet Francois, Wieviorka Michel: Solidarność. Analiza ruchu społecznego 1980-1981. Europa 1989. - uw
 • Puciata Jerzy: Można wiele. - patrz w: Na zaproszenie Lecha Wałęsy. Narada przedstawicieli środowisk niezależnych [Warszawa 7.11.1987 r.]. Myśl [1987-8]. - uw
 • Puciata Paweł Mateusz: Wędrownicy. Pogadanka z drużynowym o pracy starszych chłopców.
  Wilno: Skład Główny w Harcerskim Biurze Wydawniczym „Na Tropie”, 1937.
  17 cm, 120 s.
  - uw
 • Puciata Paweł Mateusz: Wędrownicy. Pogadanka z drużynowym o pracy starszych chłopców.
  Hannower: Wydawnictwo Polskiego Związku Wychodźstwa Przymusowego, [1945].
  21 cm, 59 s.
  - uw
 • Puciata Paweł Mateusz: Wędrownicy. Pogadanka z drużynowym o pracy starszych chłopców.
  Warszawa: K.I.H.A.M. [Krąg Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego], 1981.
  A6, okł.kart., 59,[1] s., off. z oryg. i masz., [c. 55 zł].
  Biblioteczka Bratniego Słowa.
  {Przedruk z wyd.: Hannower: Wydawnictwo Polskiego Związku Wychodźstwa Przymusowego [1945]}. Na s. [2] dodano tekst wstępny podpisany przez wydawcę.
  BN-4685, Hoo99/194, BJ-3862 - MM
 • Puciata Paweł Mateusz: Wędrownicy. Pogadanka z drużynowym o pracy starszych chłopców. Wyd. IV.
  Warszawa: Wydawnictwo Główna Kwatera Harcerzy ZHR 1998.
  72 s.
  - uw
 • Puciłowski Józef: Ruch Znak (szkic).
  Wrocław: KIK b.r. [1981].
  A5, [2],20 s., masz. powiel.
  S-209/2266, PWTWr - op
 • Puciłowski Józef: Węgry 1956. Wrocław: NZS 1981. Biblioteka "No Więc"; Zeszyt 3. - {zapowiedź w: No Więc 1981 nr [20] s. 2, zapewne nie ukazało się} - uw
 • Puciłowski Józef: Wegry ’56.
  Jelenia Góra: Wydawnictwo "Zaródź"; Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Ekonomicznej, 1981.
  21 cm, 24 s.
  Tytuł okł.
  BaBN, Oss - op
 • Puddington Arch:
  - Business, ruch związkowy, a walka z komunizmem [tłum. z: National Review, 27.01.1984] - tłum. Jolanta Jerz. - patrz w: Między sierpem a młotem. ZSRR i świat. 1985. - uw
  - Etiopia: Komunistyczne sposoby wykorzystywania klęski głodu [tłum. z: Commentary, kwiecień 1986]. - patrz w: Polityka i świat. 1988. - uw
  - Mongolizacja Afganistanu [tłum. z: The American Spectator, wrzesień 1985] - tłum. Marek Tabin. - patrz w: Mieszanka polityczna. Dyskusje na Zachodzie. 1986. - uw
  - Polityka głodu [tłum. z: Commentary, czerwiec 1987] - tłum. Jakub Karpiński. - patrz w: Zagrożenia współczesne. 1987. - uw
  - Prawdziwa Bułgaria... Gdzie giną Turcy [tłum. z: The American Spectator, maj 1987]. - patrz w: Z lewa i z prawa. 1988. - uw
  - Wietnamscy robotnicy najemni w ZSRR [tłum. z: Workers under Communism, jesień 1983] - tłum. Joanna Inglot. - patrz w: Pod czerwoną gwiazdą. Komunizm w różnych krajach. 1985. - uw
 • Pukanie spod dna. Zbiór kawałów ze stale minionego okresu. Część II.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Polskie. [1986 ?].
  A5, okł., 3-38 s., stdr. z masz., c. 200 zł.
  0034.
  Część I pod tytułem: Kto prosił "ruskie"?
  G-86/276, BŁ-170, CJ-1286, J-2893, BN-4686, Ka-2077, KS-0620[wg KB], BJ-3863, Br-3214/2 - MM
 • Puls, Aneks. Wybór tekstów. - patrz: Wybór tekstów Puls, "Aneks". [Kraków]: Rota [1983 ?]. - uw
 • Puls. Nieregularny kwartalnik literacki. Przegląd numerów 14-17.
  Kraków: [Wydawnictwo] -X- 1985.
  A6, okł., 153 s., off. z oryg., [c. 320-340 zł].
  K-2851, G-85/337, BK-561, J-2895, BN-4687[wg K], BJ-3864 - MM
 • Puls. Nieregularny kwartalnik literacki. [Wybór z numerów] 14-20.
  B.m.[Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza b.r. [1985].
  A6, okł.kart., [9],7-196 s., off. z oryg., c. 270 zł.
  K-2849, G-85/338, J-2896, BN-4688[wg K], BJ-3865 - MM
 • Puls. Nieregularny kwartalnik literacki. Wybór z numerów 21-26. Wiosna 1984 / lato 1985.Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza 1987.
  A6, okł.kart., 237,[3] s., off. z oryg., c. 500 zł.
  J-2897*, BN-4689[wg J], BJ-3866 - MM
 • Puls. Nieregularny kwartalnik literacki. Wybór z numerów 27-34. Jesień 1985 / lato 1987.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza 1988.
  A6, okł.kart., 291,[5] s., off. z oryg., c. 950 zł.
  J-2898, BN-4690[wg J], BJ-3867 - MM
 • Pulwa J. [oprac. graf.] - patrz: Szymanek Antoni: Klęski wojenne. Przedświt; WNOPiM 1983. - uw
 • Pułka Leszek: Defekty fetysza. Wiersze.
  Wrocław: b.w. 1977.
  A4, [30] k., masz.
  Biblioteka "Agory"; Tom 5.
  KS-3746[wg MJ*][1979], BJ-3868 - op
 • Pułka Leszek: Made in Poland.
  Wrocław: b.w. 1979.
  Biblioteka "Agory".
  KS-3747[wg MJ*] - op
 • Pułka Leszek: Miasto.
  Wrocław: b.w. 1979.
  Biblioteka "Agory".
  KS-3748[wg MJ*] - op
 • Pułka Leszek: Tak tylko w cyrku.
  Wrocław: b.w. 1979.
  Biblioteka "Agory".
  KS-3749[wg MJ*] - op
 • Punkt. Almanach gdańskich środowisk twórczych. Nr 12.
  Gdańsk: Wydawnictwo Morskie październik-grudzień 1980.
  24 cm, okł., obw., 302,[2] s., [8] s. fotogr., c. 40 zł.
  Na I s. obwoluty: Solidarność. Gdańsk sierpień ’80; na IV s. okł.: 21 x TAK.
  - uw - MM
 • Punkt. Almanach gdańskich środowisk twórczych. Nr 12. Wyd. drugie.
  Gdańsk: Wydawnictwo Morskie październik-grudzień 1980.
  24 cm, okł., 302,[2] s., [8] s. fotogr., c. 60 zł.
  Na I s. okł.: Solidarność. Gdańsk sierpień ’80; na IV s. okł.: 21 x TAK. ISBN 83-215-7201-4.
  - uw - MM
 • Punkt. Almanach gdańskich środowisk twórczych. Nr 12.
  Przedruk z. Wydawnictwa Morskiego Gdańsk wykonano w Zakł. Graf. Politechniki Śląskiej w Gliwicach [1981].
  24 cm, okł., 302,[1] s., [8] s. fotogr.
  Na I s. okł.: Solidarność. Gdańsk sierpień ’80; na IV s. okł.: 21 x TAK. Nakł. 1500 egz. Zam. 386-81.
  - uw - MM
 • Punkt Gdańsk 1980 nr 12 [przedruk] - patrz: [Dwadzieścia jeden] 21 x tak. Gdańsk 1980. Solidarność; Polski Sierpień 1980. Nowy Jork: Biblioteka Pomostu 1981. - uw
 • Pusłowski X. [teksty w]: Błogosław Ojczyźnie, wyrwij ją z niewoli … Polskie kolędy patriotyczne 1861 - 1983. KOS [1987]. - uw
 • Puzyna Stanisław [tłum.] - patrz: Niezależny Ruch Pokojowy w ZSRR. Wrocław: Wydawnictwo WiP 1989. - uw
 • Puzynina Jadwiga: Jak język pomaga manipulatorom. - patrz w: Manipulacja i obrona przed manipulacją. Sesja na Uniwersytecie Warszawskim 1981. Adsum [1984]. - uw
 • Puzynina Jadwiga: O pojęciu "manipulacji" oraz sensie wyrażenia "manipulacja językowa". - patrz w: Nowomowa. ON [1984]. - uw
 • Pużak Kazimierz: Wspomnienia 1939-1945.
  - w: Zeszyty Historyczne 1977 nr 41 s. 3-196.
  Rec.: Ludwik Cohn: Kazimierz Pużak i jego wspomnienia. Głos 1977 nr 3 s. 31-35; Jan Ciechanowski: Zaproszenie do Moskwy. Zeszyty Historyczne 1978 nr 44 s. 187-191; Stanisław Warecki [pseud. - właśc. Jerzy Holzer]: Walka, poniewierka i gorycz. Zapis 1978 nr 6 s. 118-119 - przedruk w: Zapis Londyn 1979 nr 6 s. 198-201.
  - uw
 • Pużak Kazimierz: Wspomnienia 1939-1945.
  Warszawa: Wydawnictwo Krąg 1981.
  A4, okł.kart., [2],114 s., powiel., c. 100 zł.
  Przedruk z: Zeszyty Historyczne 1977 nr 41 s. 3-196.
  Ł-360, CD-1215/16, BN-4693, Sup-875, Ka-2079, Hoo99/194, HN-001540437, KS-3757[wg CD], BJ-3870, Br-2379 - MM [2 egz. różne s. 33 i 35]
 • Pużak Kazimierz: Wspomnienia 1939-1945.
  Lublin: Wydawnictwo Niezależne CiS 1987.
  A6, okł.kart., 195,[1] s., stdr. z masz., [c. 470 zł].
  Przedruk z: Zeszyty Historyczne 1977 nr 41 s. 3-196.
  KN’87-215, CD-1217, CJ-1287, J-2899, BN-4692, Sup-876[off.], Ka-2078, KS-3758[wg CD], BJ-3871, Br-2380 - MM
 • Pużak Kazimierz: Wspomnienia 1939-1945. Wyd. I.
  Gdańsk: Towarzystwo Wydawnicze Graf, 1989 [na s. [4]: 1988].
  23 cm, 135,[1] s.
  Cenzura: W-7 - zaznaczono cięcia cenzury na s. 52[3x], 86.
  - uw - MM
 • Pużak Kazimierz: Wspomnienia 1939-1945. (przedruk z: Zeszyty Historyczne 1977 nr 41) - patrz: Bagiński Kazimierz, Pużak Kazimierz, Garliński Józef: Proces szesnastu. Kraków: b.w., 1984. - uw
 • Pużak Kazimierz - patrz: Kazimierz Pużak 1883 - 1950. W setną rocznicę urodzin. Opracował Z. Kraków: Obserwator Wojenny 1984. - uw
 • Pyjas Stanisław - patrz: Stanisław Pyjas. NZS UJ [1981]. - uw
 • Pyś Jan [wywiad] - patrz: Woźnicki Andrzej: Wielkie rekolekcje. [1988]. - uw
 • Pytania i odpowiedzi z histerii 40-lecia PRL.
  B.m: b.w., 1985.
  A5, okł.kart., 24,[4] s., druk typogr., c. 190 zł.
  Zbiór kawałów.
  - MM
 • Pytania i odpowiedzi z histerii 40-lecia PRL.
  B.m: b.w., 1986.
  A5, okł.kart., 20,[2] s., druk typogr., c. 190 zł.
  Zbiór kawałów.
  - MM
 • Pytania i odpowiedzi z histerii 40-lecia PRL.
  B.m: b.w., 1986.
  A5, okł.kart., 22,[2] s., druk typogr., c. 190 zł.
  Zbiór kawałów.
  BN-4694, BaBN-b1278807, BJ-3872, FC-8223 - op
 • Pytka Ewa: Kiedy modlitwa graniczy z bluźnierstwem.
  Poznań: Wydawnictwo im. Lecha Zondka, LDP"N" 1989.
  A6, [3],70 s.
  Biblioteka Głosu Poznańskich Liberałów. Poezja i proza.
  Grafiki: Stanisław Barbacki.
  BN-4695, S-210/2324, KS-3760, Ka-5053 - op
 • Pytlak Grażyna: Wspomnienia pisane ukradkiem.
  B.m.: b.w., b.r. [przed 1987].
  A4, 54 s., masz. przeb.
  J-4132*[wg Pil-2255], BN-4696[wg Pil], KS-3761[wg MJ*] - op
 • PZPR-owska normalizacja.
  Wrocław: Wydawnictwo Victoria, 30.VI.1983.
  A4, [2],2-30 s., powiel., [c. 70 zł].
  Zawiera teksty: Zamiast wstępu /fragmenty referatu […] Wojciecha Jaruzelskiego na VII Plenum KC PZPR w dniu 24 lutego 1982 r./; Anonimowy autor z kraju: Kryzys władzy i pragmatyczna normalizacja; Obcy. Rozmowa z Edwardem Skrzypczakiem, byłym I sekretarzem KW w Poznaniu [dat. 20 sierpnia 1982 r.]; Zachowamy pełną godność - Tezy wystapienia K. Barcikowskiego, gen. Siweckiego i gen. Baryły na naradzie aktywu partyjnego Wojska Polskiego w Warszawie 16 listopada 1982 r. [przedruk z: Serwis Informacyjny [RKW Solidarność] Małopolska 1983 nr 42].
  K-2852, G-83/454*, J-2901, BN-4697, Ka-4478, BJ-3874, Br-2382 - MM
 • Q - patrz: Studio Q - uw
 • Quarrey Michael - patrz: Rosen Corey, Quarrey Michael: Jak spisuje się własność pracownicza. RKW NSZZ "Solidarność" 1989. - uw
 • Quigley Profesor: Światowa sieć konspiracji.
  Warszawa: b.w. [Unia Nowoczesnego Humanizmu], b.r. [1985-1987].
  A5, 56 s., off. z masz., [c. 250 zł].
  Wolni z Wolnymi - Równi z Równymi. Zeszyty Historyczne; Nr 23.
  Tytuł okł. Tłumaczenie z ang.
  J-2902, BJ-3875, FC-7608 - MM [egz. wycięty z prywatnego klocka introligatorskiego]
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.