Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Ru - Ryb

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 19.08.2017 r.
 
 
 • Rubikon ’81. [Wyd. 1].
  Warszawa: Most; Prawy Margines 1986.
  A5, okł.kart., 272 s., off. z masz., c. 1100 zł.
  Opracował zespół. Grafika: HAP 86 M [krypt.]. Zawiera teksty: Magdalena Bajer: Sam koniec; Andrzej Bober: Demontaż, sabotaż i realia; Leon Bójko: Nie prosić o pozwolenie; Stefan Bratkowski: Klisza z buldogiem [rozmawiał Tomasz Sypniewski]; Rafał Brzeski: Na swoim; Krzysztof Czabański: Proste spostrzeżenie; Tomasz Domaniewski: Najprostsze sprawy; Wanda Falkowska: Linia demarkacyjna; Dariusz Fikus: Pożegnanie z polityką; Maria de Hernandez-Paluch: Rok pod Machejkiem; J.M.: Dzieje pewnego konfliktu; Maciej Iłowiecki: Granice kompromisu; Janina Jankowska: dotrzymałam słowa…; Wiesław Johann: Mikrofon i kodeks; Ryszard Kapuściński: Notatki z Wybrzeża; Andrzej Krajewski: Minusy i … plusy; Hanna Krall: Myśmy już to brali [rozmawiała Ewa Polak]; Jacek Maziarski: Z PRL do Polski; Andrzej Osęka: Racje i siły; Danuta Pacyńska-Drzewińska: Zbliżenia (fragment dziennika); Aleksander Paszyński: Dlaczego odszedłem?; Marek Rapacki: Początek; Andrzej Roman: A poza tym jest stan wojenny; Ernest Skalski: Z żabiej perspektywy; Zdzisław Sierpiński: 34 lata i 1 dzień; Marek Strzała: Żegnaj "Studencie"; Jerzy Surdykowski: Odlot; Maciej Szumowski: Poza granicą cienia; Aleksander J. Wieczorkowski: Wyznania antybohaterskie; Włodzimierz Wowczuk: Zwierzenia apostaty; Andrzej Krzysztof Wróblewski: Kreski na łydce; Danuta Zagrodzka: Ostatni zakręt.
  Rec.: Wasz Gryzoń: Emeryt. Solidarność Radia i Telewizji 1987 nr 16 s. 17; Karol Twardowski [pseud. - właśc. Tomasz Jarzębowski]: Spalenie mostów - czyli z PRL do Polski. Solidarność Radia i Telewizji 1987 nr 17 s. 11-15; Stały czytelnik - Anonim niezweryfikowany: Jak herosi schodzili ze sceny. Most 1987 nr 12/13 s. 175-180.
  G-86/285, Ł-380, CD-116, CJ-1311, J-3019, BN-4886, Ka-4028, KS-0622[wg CD], BJ-4033, Br-2478 - MM
 • Rubikon ’81. [Wyd. 2].
  Warszawa: Nowa 1986.
  A5, okł.kart., 272 s., off. z masz., c. 1000 zł.
  Opracował zespół. Grafika: HAP 86 M.
  Rec.: Baltazarowa [pseud. - właśc. Hanna Bocheńska-Jedlicka]: Miary przyzwoitości. Krytyka 1987 nr 25 s. 218-222; Janusz Jankowiak: Czyści, niepokonani. Kultura Niezależna 1987 nr 32 s. 77-82 - przedruk w: Kultura Niezależna 1990 nr 63 s. 148-153.
  G-86/286, CD-117, CJ-1312, J-3020, BN-4887, Ka-2161, KS-0623[wg CD], BJ-4032, Br-2479 - MM
 • Ruch demokratyczny w ZSRR.
  B.m. [Warszawa]: Studencka Oficyna Wydawnicza Sowa ’81.
  A6, okł., [1],3-42 s., off. z oryg., [c. 30 zł].
  Tytuł nagł.: Program ruchu demokratycznego Związku Sowieckiego. Przedruk fragmentu z tomu pt.: Głosy stamtąd. ZSRR i PRL. Paryż: Instytut Literacki 1970 s. 91-131. U góry s. II okł. nazwa serii oryg.: Dokumenty.
  BN-4888, Sup-881, Ka-2162, Hoo99/195[błąd w tyt.], HN-000510802, BJ-4034, Br-2480 - MM
 • Ruch Młodej Polski wobec obecnych problemów kraju.
  Gdańsk: Wydawnictwo Młoda Polska 1981.
  A6, 15 s., off. z masz., [c. 20 zł].
  Dun-25, BN-4892, Ka-2163, BJ-4044, Br-2483 - MM
 • Ruch Młodej Polski. - patrz: Deklaracja ideowa Ruchu Młodej Polski. - uw
 • Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela. - patrz: Dwie odezwy. Grono Uczestników Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Czuwanie 1987. - uw
 • Ruch pokojowy w państwach komunistycznych.
  B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Społeczne KOS; ON [19]’87.
  A5, okł.kart., [2],4-77,[1] s., off. z masz., c. 150 zł.
  Zeszyty Edukacji Narodowej. Dokumenty - Dyskusje.
  Wybór i redakcja: Obóz.
  CJ-1313*, J-3021, BN-4894, HN-001541611, Ka-2164, BJ-4035 - MM
 • Ruch polityczny we współczesnym państwie autorytarnym. Opozycja w Polsce 1976-1981.
  B.m.: b.w., b.r. [1982].
  A4, 5 k., masz.
  Br-2485 - op
 • Ruch Polityczny "Wyzwolenie" - patrz : Deklaracja i elementy programu Ruchu Politycznego "Wyzwolenie". [1985]. - uw
 • Ruch Polityki Realnej. 17 XI 1987. [Program i dokumenty].
  Warszawa: RPR 1987.
  A5, 8 s., off. z masz.
  Deklaracja, program RPR.
  J-4428, BN-4896*[wg J], (BJ-4045, FC-7781){14 XI; [8] s.}, Ka-4826[6 s.] - op
 • Ruch robotniczy w PRL.
  B.m.: b.w., b.r.
  A4, 5 k., powiel.
  BJ-4036, FC-7772 - op
 • Ruch "Solidarności Rodzin". Założenia programowe. Aktualna sytuacja.
  Lublin: b.w. 1981.
  A5, okł.kart., [2],24 s., off. z masz.
  Biblioteczka "Solidarności Rodzin".
  BJ-4037, FC-7773, Br-2486 - MM
 • Ruch "Solidarności rodzin". - patrz: Bartmiński Jerzy (red.): Ruch Solidarności Rodzin. Wyd. II. Lublin: Oficyna Wydawnicza Fundacji Solidarności Regionu Środkowowschodniego, 1990. - uw
 • Ruch społeczny - związek pracowniczy - partia polityczna.
  B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Społeczne KOS b.r. [1984].
  A6, 17 s., powiel.
  Mały Zeszyt Edukacji Narodowej; 3. Dodatek oświatowy KOS-a.
  Tytuł okł.
  K-2893*, J-3022, BN-4897[wg J] - op
 • Ruch "Wolność i Pokój". "Freedom & Peace" Movement.
  Warszawa: b.w. [Wydawnictwo Dezerter] maj 1987.
  A5, 39,[1] s., off. z masz.
  Wybór tekstów z biuletynów WiP w języku angielskim.
  CJ-1315, J-3024, BN-4898[wg J], Ka-2166, Hoo99/195, BJ-4038, Br-2487[fot.] - MM
 • Ruch "Wolność i Pokój": Raport z mordowanego miasta = Report [wg J: Raport] from the dying city.
  Kraków: Wydawnictwo Wolność b.r. [1987].
  A4, okł., 12,9 k., ksero z masz., okł. stdr.
  Tekst równoległy polski i angielski.
  CJ-1314*, BK-569*[wg Pil-2280], J-3023*, BN-4899[wg J], BJ-3935 - op
 • Ruch "Wolność i Pokój": Seminarium pokojowe w Warszawie 7-9 V 87. Dokumenty.
  Warszawa: Dezerter 1987.
  A5, 39,[1] s., off. z masz., c. 150 zł.
  KN’87-79, CJ-1331, J-3095, BN-4900, Ka-2214, Hoo99/195[Seminarium…], Br-2488 - op
 • Ruch Wolnych Demokratów /wybór dokumentów/.
  Łódź: [Nowsze Drogi], 12[=grudzień].[19]81.
  A5, [1],7,3,2,5 s., off. z masz.
  Zeszyt „Nowszych Dróg”; nr 2. Biblioteka ZMD [Związek Młodych Demokratów].
  Zeszyt zredagował Andrzej Goździkowski. Zawiera: Deklaracja Ruchu Wolnych Demokratów, w sprawie 60-tej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę – Łódź, dnia 4 listopada 1978 r.; Oświadczenie Ruchu Wolnych Demokratów w związku z przyjazdem Jego Świątobliwości Jana Pawła II do Polski – Łódź-Warszawa-Wrocław, dnia 30 maja 1979 r.; Karol Głogowski i Bogumił Włodarski: Tradycja narodowa a mentalność proletariacka; Deklaracja Ruchu Wolnych Demokratów w sprawach wynikających z aktualnej sytuacji społeczno-politycznej kraju – Łódź, dn. 21 października 1980 r.
  - MM [brak druku co najmniej na s.: 6 oraz 3 w ostatnim tekście]
 • Ruch Wolnych Demokratów – patrz:
  – Deklaracja Ruchu Wolnych Demokratów, w sprawie 60-tej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Idea 1978;
  – Informacja o Ruchu Wolnych Demokratów. B.m.: b.w. [ROPCiO], b.r.;
  – Mazur Bogusław: Ruch Wolnych Demokratów – geneza, program i działalność w oświetleniu źródłowym (1956-1981). Wrocław: Wydawnictwo Alternatywy Demokratycznej 1987;
  – Młodzi demokraci. Łódź-Wrocław 1979. Łódź-Wrocław-Warszawa: „Idea” 1980;
  – O równopartnerstwo polskich sił politycznych. Dialog „przy okrągłym stole”. Wrocław: Wydawnictwo Alternatywy Demokratycznej 1988;
  – Pleśnar Adam, Sobierajski Marian [oprac.]: Ruch Wolnych Demokratów. Wrocław [1983];
  – Pleśnar Adam, Sobierajski Marian [oprac.]: Ruch Wolnych Demokratów. Założenia, refleksje, propozycje. Wrocław: Wydawnictwo Alternatywy Demokratycznej 1988.
  – uw
 • Ruch Wyzwolenia Polski - patrz: Program Ruchu Wyzwolenia Polski. Warszawa 10.3.1983. - uw
 • Ruch Związkowy.
  Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych na zlec. Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych KKP NSZZ "Solidarność" 1981.
  A5, okł.kart., 191,[1] s., off. z masz.
  Ośrodek Prac Społeczno-Zawodowych KKP NSZZ "Solidarność". Zeszyty OPSZ; nr 1.
  Zawiera: "Solidarność" w polskim systemie społeczno-politycznym.- referat Jerzego Jedlińskiego oraz wybrane głosy w dyskusji wygłoszone na Seminarium "Niezależny ruch związkowy w polskim systemie społeczno-politycznym" w maju 1981 r.; Winicjusz Narojek: Społeczne mechanizmy optymalizacji decyzji gospodarczych /szkic założeń reformy politycznej/; Cezary Józefiak: Uwagi o rządowym programie antykryzysowym; Stefan Kurowski: Wyjście z kryzysu - program alternatywny; Wiktor Herer, Władysław Sadowski: Uwagi o bieżącej sytuacji gospodarczej; Jerzy Eysymontt: Okresowe analizy sytuacji gospodarczej; Jan Gadomski, Krzysztof Hagemeyer, Irena Topińska, Marian Wiśniewski: NSZZ "Solidarność" wobec badań wzrostu kosztów utrzymania; Kryzys budownictwa mieszkaniowego i drogi wyjścia; Krzysztof Hagemejer: Społeczeństwo w kolejce; Nina Kraśko: Oceny, szanse, niebezpieczeństwa.
  Br-2491 - MM
 • Ruciński Maciej: Teologia orgazmu permanentnego.
  B.m.: b.w., b.r. [po 1985].
  11x16 cm, 15,[1] s.
  Tytuł okł.
  ECS-04746 - op
 • Rückemann-Orlik Wilhelm - patrz: Orlik-Rückemann Wilhelm - uw
 • Rudniańska Joanna - patrz: J. B. R. [krypt.] - uw
 • Rudnicka Halina [teksty] - patrz w: Lektury naszych rodziców. Łódź: Fakt 1989. - uw
 • Rudnicki Adolf: Sto lat temu umarł Dostojewski.
  Warszawa: Przedświt 1984.
  A5, okł.kart., 90 s., off. z masz., c. 230 zł.
  [Biblioteka Wezwania; nr 1].
  Opracowanie okładki i s. tytułowej: J.
  Rec.: Jan Podlaski [pseud. - właśc. Marek Pieczara]: Szarlotka w blaszance. Kultura Niezależna 1985 nr 11-12 s. 68-71; I.L.: Zapiski człowieka nadziemskiego. Almanach Humanistyczny 1986 nr 6 s. 168-172; Jakub Braun: Adolf Rudnicki i jego "pomyłka katyńska". Puls 1989 nr 41 s. 29-37.
  K-2894, G-84/426, CD-1231, CJ-1316, J-3025, BN-4903, Ka-2167, Hoo99/195, KS-3822, BJ-4047, Br-2492 - MM
 • Rudnicki Adolf: Sto lat temu umarł Dostojewski.
  Kraków: Wydawnictwo Literackie 1989.
  ISBN 83-08-00892-5.
  Rec.: Danuta Ulicka: Małe apokalipsy z figurą. Nowe Książki 1990 nr 10.
  - uw
 • Rudnicki Bohdan [wiersze] - patrz: Wiersze. Gdańsk 1989. 45 rocznica bitwy o Wilno 7.VII.1944-89. - uw
 • Rudnicki Józef [pseud.] - właśc. Stefan Mękarski - uw
 • Rudnicki Józef [pseud.]: Lwów. Karta z dziejów Polski.
  Glasgow: Książnica Polska 1943.
  88 s.
  - uw
 • Następne wydania emigracyjne ukazały się pod właśc. nazw.: Stefan Mękarski - uw
 • Rudnicki Józef [pseud.]: Lwów. Karta z dziejów Polski.
  Gdańsk: Firma Wydawniczo-Poligraficzna "EM" zrzesz. w "Kolimex", 1990.
  21 cm, 88 s., [23] s. fotogr.
  Reprint z wyd.: Glasgow: Książnica Polska 1943.
  - uw - MM
 • Rudnicki Klemens: Na polskim szlaku. (Wspomnienia z lat 1939-1947).
  Londyn: Gryf 1952.
  22 cm, 207 s.
  - uw - MM
 • Rudnicki Klemens: Na polskim szlaku. Wspomnienia z lat 1939-1947.
  Chicago: Wydawnictwo Pomost, b.r. [1983 ?].
  22 cm, 216 s.
  - uw
 • Rudnicki Klemens: Na polskim szlaku. Wyd. 2.
  Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1983.
  22 cm, 216 s., [4] s. tabl.
  - uw
 • Rudnicki Klemens: Na polskim szlaku. Wyd. 3.
  Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1984.
  22 cm, 216 s., [4] s. tabl.
  - uw
 • Rudnicki Klemens: Na polskim szlaku. Wyd. 4.
  Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1986.
  22 cm, 216 s., [4] s. tabl.
  ISBN 0-85065-138-7.
  - uw
 • Rudnicki Klemens: Na polskim szlaku. (Wspomnienia z lat 1939-1947).
  B.m. [Warszawa]: Oficyna Wydawnicza Pokolenie, b.r. [1987].
  A6, okł.kart., 216 s., off. z oryg., [c. 540-700 zł].
  Przedruk z wyd. 3: Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1984.
  Ł-381, CD-1232, KN’87-260, J-3026, BN-4904, Ka-2168, KS-3824*[wg CD], BJ-4049, FC-7785, Br-2493 - MM
 • Rudnicki Klemens: Na polskim szlaku. (Wspomnienia z lat 1939-1947).
  Wrocław: Agencja Wydawnicza Solidarności Walczącej, 1988.
  A5, okł.kart., 224 s., off. z masz., [c. 1600 zł].
  Przedruk z wyd.: Londyn: Gryf 1952. Opis wg okł.
  CD-1233, J-3027, BN-4905, Ka-3506, KS-3825*[wg CD], BJ-4048, FC-7784 - MM
 • Rudnicki Klemens: Na polskim szlaku. Wspomnienia z lat 1939-1947.
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm, 1990.
  A5, 216 s., off. z oryg., [c. 14000 zł].
  Biblioteka Historyczna.
  Okładkę i s. tytułową projektował Stanisław Szczuka. Przedruk z wyd.: Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1986.
  S-220/2249, BaBN, BJ-4050, Ka-4792=Ka-4677 - uw
 • Rudnicki Klemens: Na polskim szlaku. Wspomnienia z lat 1939-1947.
  Wrocław: Ossolineum 1990.
  Wydanie krajowe oparto na wyd. IV: Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1986. ISBN 83-04-03695-9.
  - uw - MM
 • Rudnicki S. [red.] - patrz: Wirski Stefan: Polityka ZSSR wobec ziem polskich 1939 - 1941. LOS 1985. - uw
 • Rudolf Stanisław: System partycypacji robotniczej w Republice Federalnej Niemiec. - patrz w: Kooperacyjne stosunki przemysłowe. Wrocław: Kret [19]’89. - uw
 • Rudzińska Anna [tłum. z fr.] - patrz: Sartre Jean Paul: Egzystencjalizm jest humanizmem. Nowa - uw
 • Rudziński Michał: Wrzesień ’39. Tragedia optymistyczna.
  A4, 6 s., off. z masz., c. 5 zł [cena oddzielna od c. numeru pisma].
  Dodatek do n-ru 31 z dn. 24.09.81 Biuletynu Ziemia Sandomierska.
  - uw - MM
 • Rudzka Marta [pseud.] - patrz: Obertyńska Beata (Marta Rudzka): W domu niewoli. - uw
 • Rudzka-Lorentz Czesława, Ledworowski Bogdan: Finasne samorządu i mienie komunalne.
  Warszawa: Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ Solidarność. Komisja Samorządu Terytorialnego 1989.
  A5, okł., 20 s., off. ze skł., [c. 500 zł].
  Biblioteka Samorządu Terytorialnego.
  BN-4906 - MM
 • Rudzki Bolesław: W szponach komunizmu.
  Poznań: Wydawnictwo Samoobrona Narodu; Druk. Centralna, 1937.
  23 cm, 16 s.
  - uw
 • Rudzki Bolesław: W szponach komunizmu.
  B.m.: b.w. 1985.
  A5, 13,[2] s., off. z oryg., c. 50 zł.
  Przedruk z wyd.: Poznań: Wydawnictwo Samoobrona Narodu 1937. Wg J: c. 80 zł. Wg BJ: [Katowice: Wydawnictwo Górny Śląsk. Biblioteka Po Prostu; 12 - podobno, wg jednego z egzmplarzy, ale r.w. nie zgadza się]
  J-3028, BN-4907, Ka-2169, BJ-4051, Br-2494 - MM
 • Rudzki Bolesław [oprac.] - patrz: Protokóły mędrców Syjonu czyli wykłady mędrca syjońskiego wtajemniczonego w plany podboju świata przez Żydów. [1984]. Przedr. z wyd.: Przedruk z wyd.: Poznań: Samoobrona Narodu 1936. - uw
 • Rulewski Jan: List. - patrz w: Ósme spotkanie porozumienia na rzecz przeprowadzenia demokratycznych wyborów w NSZZ "Solidarność". Referaty i uchwały. Wrocław: AISW, WiS 1990. - uw
 • Rulewski Jan - patrz w: Oskarżona Solidarność. Warszawa: Wydawnictwo Mysia 5 ’84. - uw
 • Rupnik Jakub [rozm.] - patrz: Charlton Michael: Czarny orzeł i ptaszki. Kryzys Imperium Sowieckiego - od Jałty do Solidarności. Historia mówiona. Warszawa: CDN 1989. - uw
 • Rurarz Ewa [tłum.] - patrz: Solidarność z wolnością. - uw
 • Rurarz Zdzisław M.: Przedmowa. - patrz w: Solidarność z wolnością. - uw
 • Russell Bertrand: Przyszłość ludzkości.
  Warszawa: Officyna Liberałów 1983.
  A7, 23,[1] s., off. z masz., [c. 25-30 zł].
  Biblioteczka Laureatów Nobla; 31.
  [Tłumaczenie z angielskiego] z wyd.: Unpopular essays. Londyn: G. Allen Unwin 1950.
  K-2895, G-83/463, CD-1650, J-3029, BN-4908, Ka-2172, BJ-4052 - MM
 • Russell Bertrand: Trzy eseje.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza 1981.
  A5, okł.kart., 56 s., off. z masz., c. 50 zł.
  Zeszyty Towarzystwa Kursów Naukowych. Seria IDEE. 131 pozycja wydawnicza Nowej.
  Zawiera teksty:
  – Piotr Winter: Teoria i praktyka russellizmu;
  – Dziwne przygody Bertranda Russella w Polsce;
  – Bertrand Russell: O wartości sceptycyzmu [Wstępny rozdział Szkiców sceptycznych, przedruk wg wydania KiW, Warszawa 1957, s. 1-12. Przekład Amelii Kurlandzkiej (wg Sceptical essays, 1928)];
  – Bertrand Russell: Okiełznanie władzy [Rozdział książki Power. A new social analysis. London: Allen and Unwin, 1963, s. 185-206. Przełożył Piotr Winter];
  – Bertrand Russell: Wyższość etyczna uciskanych [Z tomu Unpopular essays. London: Allen and Unwin, 1950, s. 80-87. Przełożył Piotr Winter];
  – Nota biograficzna, Chronologiczne zestawienie podstawowych publikacji B. Russella, Polskie wydania B. Russella.
  Rec.: Andrzej Jakubowicz: Notatki czytelnika. Solidarność Dolnośląska 1981 nr 41/55 s. 14.
  K-2896*[błędnie], CJ s. 275, BN-4909, Ka-2173, Hoo99/195, HN-000527437, KS-5243, BJ-4053, Br-2495 - MM
 • РУССКАЯ МЫСЛЬ [Russkaja Mysl’].
  B.m. [Kraków]: b.w. [Arka], b.r. [początek 1986].
  A5, okł.kart., 55 s., off. z masz., [c. 200-250 zł].
  [Arka; nr 13].
  Tytuł okł. w języku rosyjskim. Tomik zawiera wybór artykułów z Russkoj Mysli. Zawiera teksty:
  – Irina Iłowajska-Alberti: Uwagi wstępne redaktora naczelnego Russkoj Mysli;
  – Michaił Karpowicz: Rosyjski imperializm czy agresja komunistyczna;
  – Michaił Heller: Robotnicy a Rewolucja Październikowa;
  – Andriej Sacharow: Ruch praw człowieka w ZSRS i Europie Wschodniej - cele, znaczenie, problemy;
  – Janis Barkans pisze z łagru w Mordowii;
  – Proces duchownego Piwowarowa;
  – O procesie Siergieja Markusa;
  – Natalia Babicka: Tatiana Wielikanowa;
  – Natalia Gorbaniewska: Zofia Kalistratowa;
  – Władimir Wojnowicz: Jak uśmierzać bunt;
  – Mowa jest ojczyzną – wywiad z Natalią Gorbaniewską;
  – Dmitrij Bobyszew: Achmatowowskie sieroty;
  – Wasilij Aksionow: Listy z Ameryki;
  – Aleksander Sołżenicyn: Podstawowa lekcja;
  – Irina Iłowajska-Alberti: 1981.
  Rec.: M.G.: „Rosyjska Myśl” i polski czytelnik. Arka 1987 nr 18 s. 140-144.
  CJ-1317, J-3030, BN-4910, Ka-2170, BJ-4054, Br-2496 - MM
 • Ruszar Józef – patrz: Spotkanie z dziennikarzami miesięcznika „Więź” z okazji jubileuszu 25-lecia pisma (13 kwietnia 1983 r.) – w: Wieczory dyskusyjne. Zeszyt 1. Materiały duszpasterskie. Luty-Czerwiec 1983. Łódź: Duszpasterstwo Środowisk Twórczych przy Kościele Najświętszego Imienia Jezus Ojców Jezuitów [ok. 1985]. – uw
 • Ruszczykowska Stefania Eligia: Po zgonie wodza [wiersz]. - patrz w: [Dmowski] Roman Dmowski 1864-1939 w pięćdziesięciolecie śmierci. Warszawa: Sprawa Polska 1989. - uw
 • Ruszkowski Paweł - patrz: Pańkow Julian, Ruszkowski Paweł: Własność pracownicza w spółce akcyjnej. Warszawa: Instytut Badawczy Samorządu Załogi 1990. - uw
 • Rutkowscy Krzysztof i Ewa [tłum. z franc.] - patrz: Laurent Eric: Moskwa na Wall Street; Laurent Eric: Moskwa na Wall Street - w: Sanducci Konstanty: Wielki blef (rzecz o Gorbaczowie); Laurent Eric: Moskwa na Wall Street. Wrocław: Agencja Informacyjna "Solidarności Walczącej" 1989. - uw
 • Rutkowski Franciszek: Arcybiskup Jan Cieplak (1857-1926). Szkic biograficzny.
  Warszawa: F. Rutkowski, 1934.
  25 cm, 415,[3] s., [47] s. tabl.
  - uw
 • Rutkowski Franciszek ks.: Przed czerwonym trybunałem. Proces arcybiskupa Jana Cieplaka w Moskwie.
  B.m. [Kraków]: Wydawnictwo Krzyża Nowohuckiego; Wydawnictwo Kos b.r. [1981].
  A5, okł.kart., 79 s., off. z oryg., [c. 250 zł].
  Przedruk rozdziałów XII-XV z książki pt.: Arcybiskup Jan Cieplak /1857-1926/; szkic biograficzny. Warszawa 1934.
  Ł-382, BK-578, BN-4911[wg MBPŁ, Dom], BJ-4055, Br-2497 - MM
 • Rutkowski Krzysztof: Braterstwo albo śmierć. Zabijanie Mickiewicza w Kole Bożym.
  Paryż: Libella 1988.
  22 cm, 278,[2] s.
  ISBN 2-903332-06-1.
  Rec.: Marcin Król: Pochwała odwagi. Res Publica 1988 nr 10 s. 109-110; Maria Piwińska: Poeta i nowomowa. Almanach Humanistyczny 1989 nr 11 s. 73-79; T. Tyczyński. Pamiętnik Literacki 1989 z. 3; K. Ławniczak-Leżeńska: Ucieczka w krainę słów i ról. Dialog 1990 nr 7.
  - uw - MM
 • Rutkowski Krzysztof: Braterstwo albo śmierć. Zabijanie Mickiewicza w Kole Bożym.
  B.m. [Kraków]: Oficyna Literacka, 1988.
  A6, okł.kart., [8],11-278 s., off. z oryg., [c. 830-850 zł].
  Przedruk z wyd.: Paryż: Libella 1988.
  CD-1234, BK-579, J-3031, BN-4912, Ka-3508, KS-2967=KS-3827, BJ-4056, FC-7792, Br-2498 - MM
 • Rutkowski Krzysztof: Braterstwo albo śmierć. Zabijanie Mickiewicza w Kole Bożym.
  Gdańsk: "słowo/obraz terytoria" 1999.
  ISBN 83-87316-61-X.
  - uw
 • Rutkowski Krzysztof [oprac.] - patrz: Wat Aleksander: Dziennik bez samogłosek. Oficyna Literacka 1987; Wat Aleksander: Pisma wybrane. Warszawa: OW Reduta [19]86; Wat Aleksander: Rapsodie polityczne. Eseje. Warszawa, Wrocław: Wers 1987; Wat Aleksander: Świat na haku i pod kluczem. Eseje. Kraków: - x - 1988; Wat Aleksander: Ucieczka Lotha. Proza. Margines 1989. - uw
 • Rutkowski Krzysztof - patrz w: Wandycz Piotr: Z dziejów dyplomacji. Wrocław: Universitas 1989. - uw
 • Ryba Jerzy [wywiad w]: Wierzchowska Wiesława: Sąd nieocenzurowany czyli 23 wywiady z krytykami sztuki. Łódź: Film i Literatura 1989. - uw
 • Rybakow Władimir: Afgańcy.
  Warszawa: Wydawnictwo Baza 1990.
  A5, IV,107 s., off. ze skł., [c. 7000 zł].
  [Biblioteka Obozu; 18].
  Przełożył z rosyjskiego i zaopatrzył w przypisy Andrzej Poraj [pseud. - właśc. Jerzy Lubach]. Tytuł oryg.: Afgancy.
  - uw - MM
 • Rybakow Władimir: Imadło. Obrazki z życia Armii Czerwonej.
  Warszawa: Wydawnictwo Most 1987.
  A5, okł.kart., 155 s., off. z masz., c. 550 zł.
  Przekład z rosyjskiego: M.K. [pseud. - właśc. Maria Kotowska]. Przedmowa: Gieorgij Władimow. Tytuł oryg.: Tiski. Armiejskie oczierki. Frankfurt n. Menem: Possev 1985. Tę pozycję przypisuje sobie Wydawnictwo PoMOST.
  KN’87-115, CD-1810, CJ-1318, J-3032, BN-4913, Ka-2175, BJ-4058, Br-2499 - MM
 • Rybałko Alicja: Wilno, ojczyzno moja …
  B.m. [Warszawa]: Oficyna Wydawnicza Libraria 1989.
  13 x 10 cm, okł.kart., [6],5-27,[1] s., off. z masz.
  Warszawska Jesień Poezji.
  Wybór utworów: Aleksander Nawrocki. Projekt okładki: Jerzy Tetter. Zawiera: Zbigniew Jerzyna: O Alicji Rybałko. Druk: "Ronex". Skład i opracowanie "Joel".
  BN-4914 - op - MBPŁ
 • Rybarkiewicz Zbigniew - patrz: Więźniowie polityczni w PRL 1981-1983. Zakład karny Hrubieszów i inne. [Wyd. II]. Wydawnictwo Polskie 1986. - uw
 • Rybarski Roman: Idea państwa monopolicznego.
  - w: Siła i prawo. Warszawa 1936 s. 95-121.
  - uw
 • Rybarski Roman: Idea państwa monopolicznego.
  Poznań: Wydawnictwo Głosy 1984.
  A6, okł.kart., 3-37,[1] s., off. z masz., [c. 60-70 zł].
  Jest to rozdział 4 książki pt.: Siła i prawo. Warszawa 1936 s. 95-121. Opisy: K, G, J, BN, BaBN i Br podają błędny tytuł: … monopolistycznego.
  K-2897, G-84/427, J-3033, BN-4915, Ka-2176, BJ-4059, FC-7795, Br-2500 - MM
 • Rybarski Roman: Idea państwa monopolicznego.
  - tekst ten przedrukowano w książce: Amica Italia. Polscy prawnicy wobec włoskiego faszyzmu. 1922-1939. Wybór pism pod redakcją Macieja Marszała. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej; Księgarnia Akademicka, 2004. Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej;
  - oraz opublikowano w internecie.
  - uw
 • Rybarski Roman: O pojmowaniu idei narodowej.
  15 s., broszura.
  [Przedruk z: Polityka Narodowa. Warszawa, nr 8-9, X-XI 1938, s. 497-509].
  IPN Rz 308/233 - op
 • Rybarski Roman: O pojmowaniu idei narodowej. [współwyd.] - patrz: Berezowski Zygmunt: Polska i Europa w dobie powojennej. Wrocław-Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu 1983. - uw
 • Rybarski Roman: Siła i prawo.
  Warszawa: b.w.; Druk. F. Wyszyński, 1936.
  24 cm, 159,[1] s.
  - uw
 • Rybczyński Aleksander: Naprzeciw Atlantyku.
  Kraków: Libertas, 1986.
  A6, okł.kart., 16,[2],17-20,[3],22-36 s., off. z masz., [c. 100-120 zł].
  Na nieliczbowanych stronach 3 rysunki.
  CD-1234a, CJ-1319, BK-580, J-3034, BN-4916, KS-3830, BJ-4060, FC-7794, Br-2501, ECS-05191, Nukat-2295884 - MM [niewielka dedykacja autora dat.: 25 luty 1988]
 • Rybczyński Aleksander [wiersze] - patrz w: Na skrzyżowaniu Azji i Europy. Wiersze polskie 1980-84. Wyd. 2 rozszerzone. Wrocław: Oficyna Wydawnicza im. Grzegorza Przemyka 1988. - uw
 • Rybicki Arkadiusz - patrz: Leopold Czesław [pseud.] - uw
 • Rybicki Bogusław: Solidarność ale kogo i z kim?
  Warszawa: b.w. [Unia Nowoczesnego Humanizmu] listopad 1981 [1982].
  A5, 29,[3] s., off. z masz., [c. 100 zł].
  K-2899, J-3036, BN-4926[wg K], Ka-2177, BJ-4068, Br-2502 - op
 • Rybicki Bogusław - patrz: Topiłowski Krzysztof [pseud.] - uw
 • Rybicki Józef - patrz: Moczarski Kazimierz: Po powstaniu. - uw
 • Rybski Arkadiusz [tekst uwspółcześnił i posłowie] - patrz: D’Abernon Edgar Vincent: Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata. Pod Warszawą 1920. Łódź: Fakt 1988. - uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.