Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Uwagi o kolorach
  tła pod tekstem

Opis druku
niezależnego
posiadanego
w zbiorze
Opis druku
niezależnego
znanego tylko
z bibliografii
Opis książki
związanej
z wydaniami
niezależnymi
posiadanej
w zbiorze
Opis książki
związanej
z wydaniami
niezależnymi
znanej tylko
z bibliografii
Opis książki
z pogranicza
wydawnictw
niezależnych
Odnośniki, uwagi,
opisy druków nie
zaliczanych do
druków zwartych

Przybornik:


Historia tego
  tekstu w:
  web.archive.org:
Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: S - Sam

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 01.09.2018 r.
 
 
 ▬ SAW – patrz: Studencka Agencja Wydawnicza SAW im. Uniwersytetu Zachodnio-Pomorskiego. – uw
 ▬ S. Andrzej [wybór i oprac. – właśc. Krzysztof Stanowski] – patrz: Dziś, jutro, pojutrze. Szare Szeregi w świetle swoich dokumentów. Warszawa: Głos; Niezależne Wydawnictwo Harcerskie 1985. – uw
 ▬ S. Anna Maria – patrz: Anna Maria S. – uw
 ▬ S. L. [krypt.] – właśc. Stanisław Lewszyk – uw
 opis książki S. L. [krypt.]: Kołyma.
Bydgoszcz: Bydgoska Sowa, 1981.
23 s.
Wspomnienia Akowców.
Kryptonim autora pod tekstem: S.L. „T1 - 126”.
KS-4900*[wg MJ, KB?] – op
 opis książki S. L. [krypt.]: Kołyma.
B.m.: Bellona, 1981.
A5, [1],23 s., off. z masz.
Wspomnienia Akowców.
Kryptonim autora pod tekstem: S.L. „T1 - 126”.
BN-5102, Ka-2783, KS-4899*[wg MJ, KB], {BJ-1841, FC-10094 – stdr. masz.} – MM
 opis książki S. L. [krypt.]: Kołyma.
B.m.: b.w., 1981.
23 s.
Wspomnienia Akowców.
Kryptonim autora pod tekstem: S.L. „T1 - 126”.
KS-4898*[wg MJ, KB?] – op
 ▬ S. Łukasz [oprac. graf.] – patrz: Dawidowicz Krzysztof: Koniec kanikuły. Wiersze. Kraków: KOS 1981. – uw
 ▬ S. R. [krypt. – właśc. Stanisław Rząsa] [przekł.] – patrz: Suwarow Wiktor: Wyzwoliciele (fragmenty). Poznań: Głosy ’85. – uw
 ▬ S.S. [wiersze] – patrz w: Do kraju tego … Miejsce postoju 1987. – uw
 ▬ Sabat Marian [pseud.] – właśc. Maciej Łukasiewicz – uw
 ▬ Sabat Marian [pseud.]: Od wydawcy – patrz: Budapeszt ’56 oczami polskich dziennikarzy. Warszawa: Most 1986. – uw
 ▬ Sabat Marian [pseud.] [oprac. red.] – patrz: Bukowski Władimir: Listy rosyjskiego podróżnika. Warszawa: Most 1988; Giełżyński Wojciech: Gdańsk maj ’88. Anatomia strajku. Warszawa: Most 1988; Kersten Krystyna: Polska – probież porozumień jałtańskich. Warszawa: Most 1987; Komedianci. Rzecz o bojkocie. 1988; Krajewski Andrzej: Cicerone /Polska 1982-1985 w oczach korespondentów zachodnich/. Warszawa: Most 1987; Kuśmierek Józef: Listy do Adama Michnika; Łużyczański Władysław: Spisani na straty. W stalinowskich więzieniach PRL. Warszawa: Most 1987. – uw
 ▬ Sabat Marian [pseud.] [wstęp i oprac.] – patrz: Brzeziński Zbigniew: Polska – wczoraj i dziś. Przyszłość Jałty. Warszawa: Międzyzakładowa Struktura Solidarności „V”1985. – uw
 ▬ Sacha Stefan: Było o co walczyć. – patrz w: [Dmowski] Roman Dmowski 1864-1939 w pięćdziesięciolecie śmierci. Warszawa: Sprawa Polska 1989. – uw
 ▬ Sacharow Andriej: List Andrieja Sacharowa. PPN lipiec 1980. A4, 11,[1] s., powiel. PPN; 43.
BJ-4080, FC-4846 – [czasopismo] – uw
 ▬ Sacharow Andriej: Miara odpowiedzialności. – patrz w: Miara odpowiedzielności. Koło Naukowe Studentów Historii UJ, Sekcja Historii Najnowszej [1981]. – uw
 opis książki Sacharow Andriej: Mój kraj i świat.
Paryż: Instytut Literacki, 1975.
22 cm, 89,[2] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 260.
– uw
 opis książki Sacharow Andriej: Mój kraj i świat.
B.m. [Gdańsk]: Alternatywy, b.r. [1983].
A5, okł., 7-87,[1] s., off. z oryg.
Tytuł okł. Przekład z rosyjskiego: Michał Kaniowski [pseud.]. Tytuł oryg.: O strane i mire. Niu-Iork: Khronika 1975 [Сахаров Андрей: О стране и мире. Нью-Йорк: Хроника 1975]. Zawiera teksty: O społeczeństwie sowieckim; O prawie wyboru kraju zamieszkania; Problemy rozbrojenia; Wydarzenia w Indochinach i na Bliskim Wschodzie; Liberalna inteligencja Zachodu, jej złudzenia, jej odpowiedzialność – oraz: Leszek Kołakowski: Posłowie. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1975.
Dun-151, J-3048, BN-4939, S-221/2890, Sup-883, Ka-3509, {BJ-4081, FC-4847 [ok. 1981]}, Br-2512, PA09 s. 112,115 – op
 opis książki Sacharov Andrej: Mój kraj i świat.
Warszawa: Almapress, 1989.
20 cm, 88 s.
Biblioteka „Bis”.
– uw
 opis książki Sacharow Andriej D.: Rozmyślania, wywiady, propozycje, artykuły.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Myśl, b.r. [1990].
A5, okł.kart., 58 s., off. ze skł., [c. 2500 zł].
Przekład Wiesława Zagórska. Teksty zaczerpnięto z czasopism: Russkaja Mysl. Paryż, a także z Ogoniok i Litieraturnaja Gazieta. Ostatnie teksty autora datowane są po 10 grudnia 1989 r. Zawiera także: S. S. Awierincew: Spełnienie duszy [wspomnienie pośmiertne].
{BN-4940, BaBN, MBPWr (A6, [1989])}, Ka-2187, {BJ-4082, FC-4848 [r.w.: 1990]}, Br-2513, WMBPGorz [r.w. 1989] – uw – MM
 opis książki Sacrosong. Ekumeniczny Festiwal Twórczości Sakralnej „Tobie śpiewa żywot wszelki”.
B.m.: Wydawnictwo im. Błog[osławionego] Maksymiliana Kolbego, b.r. [1980?].
71 s., nuty.
KS-0367*[wg MJ*] – op
 opis książki Sadecki Jerzy /Marian Garden [pseud.]/: Nowa Huta: ziarna gniewu, ziarna nadziei.
Warszawa: Wydawnictwo Most, 1989; {na IV s. okł.}: Wydawnictwo Wolne Pismo Most [19]’90.
A5, okł.kart., 187,[1] s., off. ze skł., [c. 7200 zł].
Archiwum Solidarności; Tom 34. Polska Stanu Wojennego.
Na grzbiecie błędny numer w serii: 32.
BN-4941,Ka-3510, HN-001975138, Hoo99/195, BJ-4083, FC-4849, Br-2514 – MM
 opis książki Sadecki Jerzy: Ziarna gniewu.
Paryż: Spotkania, © 1989.
ISBN 2-86914-047-9.
Rec.: Przemysław Osuchowski: Książki. Małopolska nr 1, 11.11.1989 r., s. 8; Bogdan Rogatko: O Nowej to Hucie ballada. Kontakt. Paryż 1989 nr 11(91) s. 112-115.
– uw – MM [duża dedykacja autora dla p. Majchrowicz z 4.VI.1990 r.]
 ▬ Sadecki Jerzy [wstęp] – patrz w: Świadectwa. Polska po 13 grudnia w fotografii. Przegląd Wiadomości Agencyjnych 1986. – uw
 ▬ Sadowska Anna [przekł.] – patrz: Chreptowicz-Butieniewa Olga Aleksandrowna: Przełom 1939-1942. Warszawa: Nowa 1988. – uw
 ▬ Sadłowski Czesław ks. – patrz w: Merker Aleksander: Aktualne stosunki państwo-kościół. [Warszawa]: Wydawnictwo im. Błogosławionego Ojca Kolbego Maksymiliana [1980]. – uw
 opis książki Sadowska Barbara: Słodko być dzieckiem Boga.
Warszawa: Przedświt; Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy, 1984.
A5 poz., okł. kart., 30 s., off. ze skł., c. 75 zł [przestempl. na 100 zł].
Rysunki i grafika: Anna Mizeracka. Opracowanie graficzne i techniczne: j. p.
K-2906, G-84/430, CD-1242, J-3049, BN-4942, Ka-2188, Hoo99/195, KS-3856, BJ-4084, FC-4850, Br-2515 – MM
 opis książki Sadowska Barbara: Il est doux d’etre enfant de Dieu = Słodko być dzieckiem Boga. Poemes. Éd. bilingue.
Bassac: Plein Chant, © 1987.
20 cm, 68 s.
L’Enjambée.
Poemes trad. du polonais par Lucienne Rey et Jérôme Rufin. Présentation de Lucienne Rey. ISBN 2-85452-060-2.
Oss – uw
 opis książki Sadowska Barbara: Stupor.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, czerwiec 1981.
A6, okł.kart., obw., 36,[3] s., off. z masz., c. 20 zł.
147-ta[!] pozycja wydawnicza NOWEJ.
Opracowanie graficzne: Maria Kowalska.
CD-1243, BN-4943, Ka-2189, KS-3855, BJ-4085, FC-4851, Br-2516 – MM
 opis książki Sadowska Barbara: Wiersze ostatnie.
Warszawa: Wydawnictwo Przedświt; Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy, 1986.
A6, okł.kart., 27,[5] s., off. ze skł., c. 170 zł.
Okładka i rysunki: Marek Bloch. Istnieją dwie wersje okładki różniące się zdjęciem Barbary Sadowskiej na IV s. okładki.
G-86/287, CD-1244, CJ-1322, J-3050, BN-4944, Ka-2190, Hoo99/195, KS-3857, BJ-4086, FC-4852, Br-2517 – MM [zdj. na IV s. okł: prawy profil autorki, duże punkty rastra – 9 na 1 cm]
 ▬ Sadowska Barbara [wiersze w]: Antologia wierszy wojennych. Warszawa: Nowa 1982; Na skrzyżowaniu Azji i Europy. Wiersze polskie 1980-84. Wyd. 2 rozszerzone. Wrocław: Oficyna Wydawnicza im. Grzegorza Przemyka 1988. – uw
 ▬ Sadowski Andrzej [pseud.] – właśc. Jan Koziar – uw
 opis książki Sadowski Andrzej [pseud.]: Dobry Polak komunista.
Lubin [wg J, BN i Br]; Lublin [wg Ka i BJ]: Niezależne Warsztaty Wydawnicze, 1986.
A6, okł., 2-15 s., stdr. z masz., c. 50 zł.
Tytuł okł.
G-86/288, CJ-1323, J-3051, BN-4945, Ka-3511, BJ-2032, FC-9673, Br-2518 – op
 opis książki Sadowski Andrzej [pseud.]: Dwa modele stosunków przemysłowych na zachodzie a polskie programy gospodarcze.
Wrocław: Wydawnictwo Kret, Ruch Społeczny Solidarność, [19]’88.
A5, okł., [3],2-14 s., stdr. z masz., c. 100 zł.
Tekst datowany: Wrocław, wrzesień 1988 r.
J-3052, BN-4946*[wg BUW], BaBN, BJ-2034, FC-9675, Br-2519 – MM
 opis książki Sadowski Andrzej [pseud.]: Dwa modele stosunków przemysłowych na zachodzie a polskie programy gospodarcze. Wyd. II, poprawione.
Wrocław: Wydawnictwo Kret, Ruch Społeczny Solidarność, [19]’89.
A5, okł.kart., [4],5-18,[1] s., stdr. z masz., c. 100 zł.
Demokracja Gospodarcza; nr 1.
Tytuł okł. Tekst datowany: Wrocław, wrzesień 1988 r.
BN-4947, Ka-2191, BJ-2035, FC-9676 – MM
 opis książki Sadowski Andrzej [pseud.]: Komunizm i faszyzm. Wspólny rodowód, wspólne zasady.
Wrocław: b.w. [Wydawnictwo Vist], 1984.
A5, okł., [1], 4-59 s., off. z masz., [c. 100-150 zł].
Tytuł okł. S. 59 na III s. okł., spis treści na IV s. okł.
K-2908, G-84/432, J-3053, BN-4951, Ka-2193, Hoo99/195, HN-000510823, BJ-2038, FC-9681, Br-2521 – MM
Odmiany nakładów:
- Druk na nieco zółtawym mało prześwitującym papierze, grubość broszury z okładką: ok. 2,7 mm, grubość papieru: ok. 0,085 mm. Okł. z cienkiego kartonu, grubość kartonu: ok. 0,14 mm. [c. 100 zł]. - MM;
- Druk na nieco cieńszym białym, prześwitującym papierze, grubość broszury z okładką: ok. 2,5 mm, grubość papieru: ok. 0,08 mm. Okł. z takiego samego papieru jak całość broszury. [c. 150 zł]. - MM
 opis książki Sadowski Andrzej [pseud.]: Komunizm i faszyzm. Wspólny rodowód, wspólne zasady {podtytuł na s. [86]}.
Warszawa: Unia, 1985.
A5, okł., 85,[1] s., powiel., c. 160 zł.
K-2907, G-85/355, J-3056, BN-4950, Ka-2192, Hoo99/195, BJ-2039, FC-9682, Br-2520 – MM
 opis książki Sadowski Andrzej [pseud.]: Komunizm i faszyzm. Wspólny rodowód, wspólne zasady. [Streszczenie].
Wrocław: Oficyna Wydawnicza im. Grzegorza Przemyka, 1984.
A6, 8 s., stdr. z masz.
Biblioteczka Wyrostka; 5.
Streścił A-Z.
K-2909, J-3055*[wg K], BN-4948*[wg K], BJ-2036, FC-9672 – op
 opis książki Sadowski Andrzej [pseud.]: Komunizm i faszyzm. Wspólny rodowód, wspólne zasady. [Streszczenie].
Wrocław: Wydawnictwo im. K. Michalczyka, 1984.
A6, 8 s., stdr. z masz., [c. 10-25 zł].
Biblioteczka Robotnicza; 6.
Streścił A-Z.
K-2910, G-84/121, J-3054, BN-4949, BJ-2037, FC-9671 – MM
– farba jasnoszaro niebieska – MM
– farba szara – MM
 opis książki Sadowski Andrzej [pseud.]: Socjalizm a komunizm. Słownik wyrazów obcych.
Wrocław: b.w. [Wydawnictwo Vist], 1983.
A5, okł., 3-15 s., off. z masz., [c. 25 zł].
S. 15 na III s. okł., spis treści na II s. okł.
Rec.: M. Wrocławski: Jak nazwać to co jest? Obecność 1984 nr 5 s. 88 – [odp.] Andrzej Sadowski: Socjalizm kontra komunizm. Obecność 1984 nr 7 s. 5-21.
G-83/468, CJ-1794, J-3057, BN-4954, Ka-2195, Hoo99/195, HN-000510825, BJ-2040, FC-9683, Br-2522 – MM
 opis książki Sadowski Andrzej [pseud.]: Socjalizm a komunizm. Słownik wyrazów obcych.
B.m. [Wrocław]: NIE [Niezależna Inicjatywa Edytorska], 1983.
A5, 15 s., [c. 25 zł].
Seria Historyczna Wydawnictwa NIE.
K-2912, J-3058*[wg K], BN-4953*[wg K] – op
 opis książki Sadowski Andrzej [pseud.]: Socjalizm a komunizm. Słownik wyrazów obcych.
B.m. [Warszawa]: Recontra, 1985.
A6, okł.kart., 3-26 s., off. z masz., c. 50 zł.
Tytuł okł.
K-2911, G-85/356*, J-3059, BN-4952, HN-000510831, Ka-2194, BJ-2041, FC-9684, Br-2523 – MM
 opis książki Sadowski Andrzej [pseud.]: Wolne wybory. Analizy, propozycje.
Wrocław: Wydawnictwo Vist, 1985.
A5, okł., [3],4-95 s., off. z masz., c. 250[-300] zł.
Tekst datowany: lipiec 1985.
K-2913, G-85/357, J-3060, BN-4955, Ka-2196, Hoo99/195, BJ-2042, FC-9685, Br-2524 – MM
 ▬ Sadowski Andrzej [pseud.] [oprac.] – patrz: Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka. Wrocław: Rada Oświaty Niezależnej przy RKS NSZZ „Solidarność” regionu Dolny Śląsk [1986]. Biblioteczka ucznia; zeszyt nr 11. – uw
 opis książki Sadowski Leszek: Rachunek z prywatnej rozpaczy i kilka innych wierszy Leszka Sadowskiego z grafikami H. H.
Kraków: b.w., 1983 [w rzeczywistości 1984].
A5, okł., 2-50,[1] s., 7 s. tabl., stdr. z masz.
Tędy; 3.
Tytuł okł. S. [51] na III s. okł. Przed s. 2 wszyto kartkę z biogramem autora, w nim imię autora: Lech. Na nieliczbowanych stronach po s. 7, 10, 18, 27, 33, 40, 43 oraz na okł. zamieszczono grafiki.
{K-2914, BN-4956*[wg K] - błędnie: …z prywatnej rozprawy…}, BaBN-b1279064, CD-1245, J-3061, HN-000510086, Ka-3512, KS-3863 – MM
 ▬ Sadowski R. [teksty w]: Błogosław Ojczyźnie, wyrwij ją z niewoli … Polskie kolędy patriotyczne 1861-1983. KOS [1987]. – uw
 ▬ Sadowski Władysław – patrz: Herer Wiktor, Sadowski Władysław: Uwagi o bieżącej sytuacji gospodarczej. – w: Ruch Związkowy. Warszawa: IWZZ na zlec. OPS-Z 1981. – uw
 ▬ Sadowski Władysław [współaut. oprac.] – patrz: Kryzys gospodarki polskiej. Przyczynek do analizy. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych 1981. – uw
 opis książki Sadūnaité Nijolé: Pamiętnik.
Paryż: Spotkania, ©1986.
22 cm, 65,[7] s.
ISBN 2-86914-015-0.
– uw – MM
 opis książki Sadunaité (Sadūnaité) Aijolé [właśc. Nijolé]: Płomień ciemności.
B.m. [Kraków]: Lithuan[i]a L, 1986.
A5, okł.kart., 52 s., stdr. z masz., c. 100 zł.
Wstęp: Vincas Mincevicius. [Tłumaczenie z litewskiego. Tytuł oryg.: KGB akiratyje. Chicago: Ateitis 1985]. Tekst datowany: Moskwa, 7 X 1983 r. Ten sam tekst co w wyd. pt.: Pamiętnik. Paryż: Spotkania 1986.
G-86/289, CD-1718, CJ-1324, J-3062, BN-4957, BJ-4087, FC-4853, Ka-4437 – MM
 opis książki Sadunaité Nijolé: Promień w ciemnościach.
B.m. [Lublin, Kraków]: Wydawnictwo Lithuania, b.r. [1986].
A5, okł., 51,[1] s., off. z masz., [c. 120 zł; wg Br także egz. bezpłatne].
Wstęp: Vincas Mincevicius. Wg K tytuł: Płomień w ciemności; wg J i Ka: Płomień w ciemnościach.
K-3679, CD-1717, J-3063, BN-4958*[wg BUW], BaBN, Ka-2197, Hoo99/195, BJ-4088, FC-4854, Br-2525 – op
 ▬ Sadzik Józef, ks.: Inne niebo, inna ziemia. – patrz przedmowa w: Czesław Miłosz: Ziemia Ulro. – uw
 ▬ Sakowski Juliusz: O nowym wydaniu. – patrz w: Piasecki Sergiusz: Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy. Tom I-II. Kraków: –X– 1987. – uw
 opis książki Salama Pierre: Dolaryzacja.
Kraków: Oficyna Literacka, 1990.
19 cm, 80,[2] s.
Przełożył [z fr.] Ireneusz Kania. Tytuł oryg.: La dollarisation. Essai sur la monnaie, l’industrialisation et l’endettement des pays sous-développés. ISBN 83-85158-03-0.
BaBN-b1047366, ECS-01953, Nukat-538602 – uw
 ▬ Salamov Varlam [Варлам Шаламов] – patrz: Warłam Szałamow – uw
 ▬ Salij Jacek: O odwadze cywilnej. – patrz w: Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. 3. 1983 s. 1-13. – uw – MM
 opis książki Salij Jacek: Odwaga cywilna chrześcijanina.
B.m.: b.w., b.r. [1983].
A5, okł.kart., 17 s., off. z masz.
Tekst dat.: Częstochowa 2.IX.1983 r. [Pod tekstem:] /Spisano z taśmy magnetofonowej/.
– MM
 opis książki Salij Jacek: Problem odmowy służby wojskowej na Soborze Watykańskim II.
Warszawa: Wydawnictwo Dezerter; Ruch „Wolność i Pokój”, 1987.
A5, okł., 9 s., off. z masz., [c. 40 zł].
S. 9 na III s. okł.
CJ-1327, J-3071, BN-4967, Ka-2198, Hoo99/195, BJ-4097, FC-5386, Br-2533 – MM
 ▬ Salij Jacek: Problem odmowy służby wojskowej na Soborze Watykańskim II.
– w: Więź 1987 nr 7–8(345) s. 3-11.
– uw
 ▬ Salij Jacek [wybór tekstów i słowo wstępne] – patrz: Miłujcie nieprzyjacioły wasze. Miłość nieprzyjaciół w Polsce. [Poznań 1984]. – uw
 ▬ Salmanowicz Józef [pseud. – właśc. Robert Stiller] [wybór] – patrz: Grynberg Henryk: Wiersze wybrane z lat 1964-1983. Warszawa: ReKontra 1985. – uw
 opis książki Salmonowicz J.: Żywność jako źródło zagrożenia.
B.m.: b.w., b.r. [przed 1989].
A5, 8 s., off. z masz., [c. 200 zł].
BJ-4098, FC-5387 – op
 opis książki Salmonowicz Stanisław (Nowosielski Antoni): Powstanie warszawskie. Próba uporządkowania problemów genezy i oceny ogólnej. Wyd. II.
Toruń: Wydawnictwo Torcon, 1990.
Wyd. I patrz: Nowosielski Antoni [pseud.]: Powstanie warszawskie. Próba uporządkowania problemów genezy i oceny ogólnej. Warszawa: Krąg 1981.
– uw – MM
 ▬ Salski Jacek [pseud.] – właśc. Wojciech Karpiński – uw
 ▬ Salski Jacek [pseud.]: Zamiast przedmowy. Słowo niepodległe. – patrz w: (Kisielewski Stefan) Tomasz Staliński [pseud.]: Cienie w pieczarze. Szczecin: Wydawnictwo Errata 1987. – uw
 ▬ Salski Konrad [wiersze w:] Zeszyt poezji robotniczej No 3. [Warszawa]: Unia [1983]. – uw
 ▬ Sam: Koalicja czy opozycja? – patrz w: Gdzie jesteśmy. Klęska czy następny etap walki? Warszawa: Krąg 1982. – uw
 ▬ Sam [pseud.]: Notatki lekarza z obozu w tundrze.
– w: Spotkania Lublin 1980 nr 10 s. 110-125.
Przedrukowano w: Temkin Matylda: Mój syn; Czapski Józef [właśc.: Sam]: Notatki lekarza z obozu w tundrze. Wyd. F. Z. [1981].
– uw – MM
 opis książki Samarin Władimir: Piaszczysta łacha. Opowiadania.
Warszawa: Rekontra, marzec 1985.
A5, okł.kart., [4],44 s., off. z masz., c. 150 zł.
Z rosyjskiego przełożyła Zofia Turska. Tytuł oryg.: Vladimir Samarin: Peschanaia Otmel. Rasskazy. Washington: Russkaja kniga 1964 [Владимир Самарин (Владимир Дмитриевич Соколов): Песчаная отмель. Рассказы. Washington: Руская книга 1964]. Opracowanie graficzne: Maciek Biały, Karol Blu [pseud.].
K-2920, G-85/358, CD-1818, J-3072, BN-4969, Ka-2199, HN-000547989, BJ-4100, FC-5389, Br-2534 – MM
 opis książki Samecki Wiesław: Czego można oczekiwać od ekonomii; Systemy ekonomiczne, gospodarka rynkowa, gospodarka planowa. Gorazd Antoni: Przed kolejną reformą.
Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1981.
A6, okł., 3-35,[1] s., druk typogr., c. 10 zł.
Biblioteczka Wszechnicy NSZZ „Solidarność”.
ISBN 83-202-0150-0. Cenzura: L-31.
Hoo99/195, HN-000528556, Br-2535 – MM
 ▬ Samecki Wiesław – patrz: Wiktor Jarmulicz [pseud.] – uw
 ▬ Samek Wiesław {błędne rozwiązanie pseud. wg FC-10263 [dostęp 20170125] za BN, jednak tu [BaBN-b1276015, dostęp 20170125] jest bez błędu} – patrz: Wiktor Jarmulicz [pseud.] – uw
 opis książki Samodzielność. Samorządność. Samofinansowanie.
Warszawa: Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Instytucie Badawczym Leśnictwa, październik 1981.
A5, okł.kart., [5],2-19,19a,19b,20-35 s., off. z masz., c. – ? / nie pytaj o cenę / prawda jest bezcenna !
Nadtytuł: What is what? – Co jest co? Publikację tę kolportowano z załącznikami: [1] – Projekt Regulaminu Komitetu Założycielskiego Samorządu Pracowniczego. Warszawa, dn. 28 października 1981 [patrz]; 2 – Samorząd. Informator Grupy Roboczej na Rzecz Międzyregionalnej Inicjatywy Współpracy Samorządów Pracowniczych. Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność”. Rok 1 Nr 1, 3 września 1981 r. [przedruk z nadrukiem u góry okł.:] Załącznik 2 [patrz w czasopismach]; 3 – Samorząd w okresie poprzedzającym referendum i złożenie wniosku o nowelizację ustaw (projekt) [wg spisu treści – nie znam tego druku].
– MM
 opis książki Samorząd.
Radom: MKR NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska, 1981.
A4, 76 s., off. z masz., c. 25 zł.
Opracowanie: Wiesław Grzywacz.
BJ-4101, FC-5390 – op
 opis książki Samorząd pracowniczy. Krok pierwszy /Opracowanie wstępne/.
Gdańsk: Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność”, wrzesień 1981.
A5, [2],3-59 s., off. z masz.
Opracował zespół OPSZ przy Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” Gdańsk: Janusz Lewandowski, Jan Szomburg, Jan Majewski. Zawiera teksty: Co ci da autentyczny samorząd pracowniczy; Związek a samorząd; Czym jest samorząd ?; Podstawy prawne samorządu; Czego uczy przemiana Rad Robotniczych w KSR-y ?; Dlaczego walczymy o „naszego” dyrektora; Małe kalendarium ruchu samorzadowego; Jak powołać samorząd pracowniczy; J. Całuń: O prawdziwie demokratyczne wybory do Rad Pracowniczych; – oraz załączniki: Informacja o Społecznym Komitecie Reformy Gospodarczej; Społeczne porozumienie na rzecz reformy (15.08.1981); Przebieg zebrania wyborczego; Propozycja statutu Samorządu Pracowniczego; Propozycja wzorcowej ordynacji wyborczej Samorządu Pracowniczego.
Ka-2201 – MM
 opis książki Samorząd pracowniczy /materiały do dyskusji/.
Kraków: Niezależna Biblioteka Krakowska, styczeń 1983.
A5, [3],3-19 s., off. z masz.
Zeszyty Związkowe „Solidarność”; nr 1.
Tytuł na s. [2]. Zawiera teksty: Co dalej z samorządem pracowniczym?; Samorząd pracowniczy. Stan prawny i możliwości działania; Samorząd pracowniczy a taktyka walki o cele społeczne. Patrz inne wyd. w formacie A4 pt.: Samorządy pracownicze.
G-83/469, CJ-1795[błędnie: Samorządy], BK-583, J-3073, BN-4970*[wg BK], BJ-4102, FC-3924, Br-2537[fot.], MBPŁ – MM
 opis książki Samorząd pracowniczy. Sukces społeczny, czy manewr aparatu władzy ?
B.m.: b.w., b.r. [przed 1987].
A4, 3,[2],8,[3] s., powiel.
J-3074*[wg Pil-2367], BN-4971*[wg Pil] – op
 opis książki Samorząd pracowniczy czyli Przedsiębiorstwo społeczne. Projekty aktów normatywnych oraz inne materiały przygotowane przez Sieć NSZZ „Solidarność” wiodących zakładów pracy w Polsce (ośrodek konsultacyjny KKP NSZZ „Solidarność”).
Warszawa Ursus: Zarząd Fabryczny NSZZ „Solidarność” w Zakładach Mechanicznych Ursus, lipiec 1981.
A5, 31 s. pag. varia, off. z masz.
BN-4972, Ka-2203{[30] s.}, Br-2538 – op
 opis książki Samorząd pracowniczy czyli Przedsiębiorstwo społeczne. Projekty aktów normatywnych oraz inne materiały przygotowane przez Sieć NSZZ „Solidarność” wiodących zakładów pracy w Polsce.
Warszawa Ursus: Zakłady Mechaniczne Ursus, lipiec 1981.
A5, 2-39 s.
Zawiera teksty: Zbigniew Janas: Trzeba robić samorząd; Ustawa o przedsiębiorstwie społecznym (projekt roboczy); Statut Samorządu Pracowniczego. Propozycje; Regulamin Komitetu Założycielskiego Samorządu Pracowniczego (propozycje); Wzorcowa ordynacja wyborcza Samorządu Pracowniczego (propozycja).
Ka-2202, Br-2539[fot.] – op
 opis książki Samorząd pracowniczy czyli Przedsiębiorstwo społeczne. Projekty aktów normatywnych oraz inne materiały przygotowane przez Sieć NSZZ „Solidarność” wiodących zakładów pracy w Polsce.
Ursus: b.w., 1981.
47 s.
HN-000510837 – op
 opis książki Samorząd pracowniczy w instytucjach naukowych.
Kraków: Głos PANu, [grudzień] 1981.
A5, 78,[1] s., off. z masz.
Zeszyty Głosu PANu; 3.
BJ-4103, FC-3925, BNWC-4251 – op
 ▬ Samorząd stanu wojennego - za i przeciw. 1982. Dodatek do: Apator Toruń 1982 nr 10. – uw
 opis książki Samorząd terytorialny.
B.m. [Gdańsk]: Rozwaga i Solidarność, b.r. [koniec 1981].
A5, okł., 13 s., off. z masz.
Rozwaga i Solidarność. Zeszyt problemowy; nr 3.
BJ-4104, FC-5391 – op
 ▬ Samorząd terytorialny. Część 1. – patrz: Stelma Paweł, Dębski Maciej: Samorząd terytorialny. Część 1. – uw
 ▬ Samorząd – twój los w twoich rękach. – patrz: Duchiński Tadeusz, Świnarski Adam, Lenkiewicz Antoni [oprac]: Samorząd – twój los w twoich rękach. Wrocław: NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionu Dolny Śląsk 1981. – uw
 opis książki Samorząd wiejski – gospodarka rolna.
Warszawa: NSZZ „Solidarność“ Region Mazowsze, styczeń 1980.
A4, [8] s.
Biblioteka NTO. Zeszyty „Forum – Sierpień ’80”.
Ka-5142, Br-2540[fot.] – op
 opis książki Samorządne władze terenowe w zreformowanym ustroju gospodarczym PRL.
B.m. [Łódź]: Konwersatorium DiP, b.r. [1981].
A5, okł., [1],33 s., off. z masz.
Konwersatorium „Doświadczenie i przyszłość”. Grupa robocza: Prawo, praworządność i gwarancje prawne.
Raport opracowany przez Zespół Zakładu Ekonomiki Rozwoju Miast Uniwersytetu Łódzkiego. Skład zespołu: Jerzy Regulski, Piotr Bury, Aleksandra Jewtuchowicz, Tadeusz Markowski.
BJ-4105, FC-5392 – op
 opis książki Samorządność i autonomia szkół wyższych zagrożona !!!
Warszawa: Międzyuczelniany Opozycyjny Ruch Studencki, 1984.
A4, 10 s., powiel., [c. 20 zł].
Tytuł nagł. Zawiera poufny Projekt ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym z VIII.1984.
J-3075, BN-4973*[wg J] – op
 opis książki Samorządność jugosłowiańska (1).
Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 1984.
20 cm, 2-29,[1] s.
Międzywydziałowe Koło Naukowe „Wiedza” UW. Materiały Samorządowe.
Ka-5201[…jugosławiańska], BaBN – uw
 ▬ Samorządność szkół wyższych 50 lat temu i teraz. [198?]. 3 s. BN-4974*[wg Pil] – uw
 ▬ Samorządowy socjalizm jugosłowiański. Historia, teoria, praktyka społeczno-ekonomiczna.
Wrocław: Zespół Pracy Politycznej przy RU SZSP Politechniki Wrocławskiej, b.r. [1981].
20 cm, 32 s.
Nic Nowego…; [9]. Do użytku wewnętrznego.
Tytuł okł. Sygn. druk.: ZGPWr. zam. 6113/81 300.
BaBN-b1706868 – uw – MM [bibułopodobny druk SZSP]
 opis książki Samorządy pracownicze. Materiały do dyskusji.
Kraków: b.w., styczeń 1983.
A4, 19 s., powiel.
Zeszyty Związkowe „Solidarność”; nr 1.
Patrz inne wyd. w formacie A5 pt.: Samorząd pracowniczy.
G-83/470, BK-584, J-3076, BN-4975*[wg BK], BJ-4106, FC-3926 – op
 ▬ Samostrzelnik [pseud. – właśc. Antoni Mączak]: Lekcja historii. – patrz w: Gdzie jesteśmy. Klęska czy następny etap walki? Warszawa: Krąg 1982. – uw
 ▬ Samsonowicz Henryk: Początki i dorobek średniowiecza w Europie. – patrz w: Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. 1. 1983 s. 5-17; Polska pierwszych Piastów. – patrz w: „U źródeł Polski”. Warszawa: Kuria Metropolitalna Warszawska. Wydział Duszpasterstwa, 1985. Nasze Dziedzictwo. Wykłady Studium Kultury Chrześcijańskiej; Zeszyt 1. s. 23-37. – uw
 ▬ Samsonowicz Henryk [rozm.] – patrz w: Smoleński Paweł: Szermierze Okrągłego Stołu. Zwątpienia i nadzieje. Warszawa: Most ’89. – uw
 ▬ Samsonowicz Jan: O Leszku Moczulskim. – patrz w: Moczulski Leszek: Rewolucja bez rewolucji. Nakładem „IK” przy współpracy WIW [1980-1]; Gdańsk: Studenckie Warsztaty Wydawnicze Wał; NZSP Akademii Medycznej [1981]. – uw
 ▬ Samujło Witold [red.] – patrz: Pamięci generała. 100 rocznica urodzin Władysława Sikorskiego. Szczecin: NSZZ „Solidarność” 20.V.1980[właśc. 1981]. – uw
 ▬ Samujłło Witold [red.] – patrz: Pro memoria. W rocznicę ogłoszenia Konstytucji 3 Maja. Szczecin: Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 1981. – uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.