Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Uwagi o kolorach
  tła pod tekstem

Opis druku
niezależnego
posiadanego
w zbiorze
Opis druku
niezależnego
znanego tylko
z bibliografii
Opis książki
związanej
z wydaniami
niezależnymi
posiadanej
w zbiorze
Opis książki
związanej
z wydaniami
niezależnymi
znanej tylko
z bibliografii
Opis książki
z pogranicza
wydawnictw
niezależnych
Odnośniki, uwagi,
opisy druków nie
zaliczanych do
druków zwartych

Przybornik:


Historia tego
  tekstu w:
  web.archive.org:
Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: San - Sem

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 13.05.2018 r.
 
 
 ▬ Sanducci Konstanty [pseud.] – właśc. Krzysztof Uściński – uw
 opis książki Sanducci Konstanty [pseud.]: Wielki blef (rzecz o Gorbaczowie).
Gdynia: Petit, Solidarność Walcząca Oddział Trójmiasto, 1990.
20 cm, okł.kart., 104 s., off ze skł., [c. 7000 zł].
Ka-4244, HN-001972576[1989], BJ-4715, FC-5418, Br-2541 – uw – MM
 opis książki Sanducci Konstanty [pseud.]: Wielki blef (rzecz o Gorbaczowie); Laurent Eric: Moskwa na Wall Street.
Wrocław: Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej, 1989 [Sanducci]; 1990 [Laurent].
A5, okł.kart., [3],3-71 + [5],6-157,[3] s., off. ze skł. [Sanducci], off. z oryg. [Laurent], [c. 8000 zł].
Na okładce zamieszczono jedynie dane dotyczące pierwszej książki. Tłumaczenie z francuskiego: Andrzej Mietkowski oraz Krzysztof i Ewa Rutkowscy. Przedruk z wyd: London: Polonia 1989 [dotyczy tylko drugiej pracy].
BN-4976, BJ-4714, FC-5417 – MM
 opis książki Sanducci Konstanty [pseud.]: Wielki bluff. Rzecz o Gorbaczowie.
Poznań: Poznańska Agencja Wydawnicza Solidarności Walczącej, Wielkopolska Agencja Wydawnicza Klincz, 1990.
A5, okł., 3,[1],4-68,[3] s. off. ze skł.
Druk z tego samego składu co w wyd. Wrocław: Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej 1990, jednak nie wydrukowano trzech ostatnich stron przypisów [brak przypisów 116-166].
– uw – MM
 opis książki Saniewski Wiesław: Nadzór. Scenariusz filmowy.
Warszawa, Wrocław: Wers, Solidarność Walcząca, 1987.
A5, okł.kart., 46,[1] s., [4] s. fotogr., off. z masz., [c. 180 zł].
CD-1246, CJ-1328, J-3077, BN-4977, Ka-2205, KS-3880*[wg CD], BJ-4107, Br-2542 – MM
 opis książki Sapietis [Sapiets] Marite, Bociurkiw Bohdan R.: Kościół na Litwie.
Poznań: Wyd. Głosy, [19]’85.
A6, okł., [2],5-22,[1] s., off. z oryg., c. 40 zł.
Tytuł okł. Koniec tekstu na III s. okł. Zawiera: Marite Sapietis [w piśmie Spotkania stosowane jest nazwisko we właściwej formie: Sapiets]: Kościół katolicki i ruch narodowy o prawa człowieka na Litwie [przedruk z: Spotkania 1979 {ed. paryska} nr 7-8 s. 238-248]; Bohdan R. Bociurkiw: Religijna opozycja w ZSRR: Katolicy litewscy (fragmenty za: Sovietica tom 36) [przedruk z: Spotkania 1978 {ed. paryska} nr 3-4 s. 187-194].
K-2921, G-85/171, J-3078, BN-2556, Ka-764, Hoo99/183[Kościół…], HN-000509527, BJ-2010, FC-9654, Br-1281, Nukat-1614952 – MM
 ▬ Sapiets Marite: Kościół katolicki i ruch narodowy o prawa człowieka na Litwie /napisane dla „Spotkań”/.
– w: Spotkania 1979 nr 8 s. 61-68; {ed. paryska} nr 7-8 s. 238-248.
– uw
 opis książki Sapiński S[tanisław]: Przed cudem Wisły. Obrazek z czasów bolszewickiego najazdu.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa, 1981.
A5, okł.kart., 59 s., off. z masz., [c. 55 zł].
Tytuł okł.
BN-4978, KS-3881, Ka-5125 – MM
 opis książki Sarnecka Anna: Walka o władzę w Polsce. 1944-1948.
Szczecin: b.w., 1983.
A4, 12 k., powiel. jednostr.
UMK-662676 – op
 opis książki Sarnecka Anna: Walka o władzę w Polsce. 1944-1948. (Szczecin, dn. 14.XI.1983).
B.m. [Szczecin]: b.w., b.r. [1983 ?].
A4, [1],12 k., masz. przeb.
Tytuł okł.
J-4429, BN-4979*[wg J] – op
 ▬ Sarnecki Feliks [pseud.] – właśc. Zofia Krystyna Żytowiecka, Teresa Anna Stępnowska – uw
 ▬ Sarnecki Feliks [pseud.] [tłum.] – patrz: Revel Jean-François: Jak giną demokracje. Warszawa: CDN 1987. – uw
 ▬ Sartre Jean Paul: Egzystencjalizm jest humanizmem; Marksizm i egzystencjalizm. Warszawa: Książka i Wiedza, 1957. [książka przygotowana do druku, nie ukazała się] – uw
 opis książki Sartre Jean Paul: Egzystencjalizm jest humanizmem.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa, lipiec 1982.
A5, okł.kart., 54,[1] s., powiel., [60-100 zł].
Biblioteka Krytyki.
Tłumaczenie [z jęz. franc.]: Anna Rudzińska i Janusz Krajewski. Tytuł oryg.: L’existentialisme est un humanisme, 1946. Druk: Wolno[!] Wałkowo-Bębnowa Drukarnia Polowa im. J. P., Warszawa, czerwiec 1982. Z tekstu od redakcji: …tekst Sartre’a miał się ukazać drukiem dwadzieścia pięć lat temu w „Książce i Wiedzy”… Decyzją władz politycznych skład drukarski został rozrzucony.
K-2922, G-82/225, CD-1701/1707, J-3079, BN-4980, Ka-2206, BJ-4108, FC-5805 – MM
 opis książki Sartre Jean Paul: Egzystencjalizm jest humanizmem.
Warszawa: Wydawnictwo Literackie Muza, 1998.
Spectrum.
Przełożył Janusz Krajewski. ISBN 83-7200-104-9.
– uw
 ▬ Sartre Jean Paul: Marksizm i egzystencjalizm. Przełożył J[erzy] Lisowski. Warszawa: ZSP; SSP Universitas, 1983. 21 cm, 221,[2] s. Biblioteczka KKiW RN ZSP; 19. Przedruk wg: Twórczość 1957 nr 4 s. 33-79.
Zawiera także: Andrzej Kołakowski: Lektury sprzed lat (wrzesień 1982); J.-P. Sartre o egzystencjalizmie [wcześniej wydane pt.: Egzystencjalizm jest humanizmem]; Krzysztof Pomian: Posłowie (lipiec 1957) [do książki: Egzystencjalizm jest humanizmem, która nie ukazała się w 1957 r.]. Sygn. cenzora: M-12.
– uw – MM
 opis książki Sartre Jean Paul: Problem bytu i nicości; Egzystencjalizm jest humanizmem.
Warszawa: De Agostini; Altaya Polska, © 2001.
Arcydzieła Wielkich Myślicieli.
Przełożyli: Małgorzata Kowalska [L’etre et le Neant, 1976], Janusz Krajewski [L’existentialisme est un humanisme, 1996]. ISBN 83-7316-002-7.
– uw
 opis książki Saski Karol [pseud.]: Jesteśmy konserwatystami…; Kołakowski Leszek: Katechizm.
Warszawa: Officyna Liberałów, 1981.
A6, 16 s., off. z masz., [c. 15 zł].
Tekst Saskiego przedrukowano z: Rzeczpospolita. Pismo Komitetu Porozumienia na Rzecz Samostanowienia Narodu, kwiecień 1980, nr 7; Kołakowskiego z wyd.: Studencka Oficyna Wydawnicza Sowa. Zawiera również: Janusz Korwin-Mikke: [Posłowie].
BN-4982, KS-2206*[wg KB*], BJ-4109, FC-5806 – op
 opis książki Saski Karol [pseud.]: Jesteśmy konserwatystami…; Kołakowski Leszek: Katechizm. Wyd. II.
Warszawa: Officyna Liberałów, 1981.
A6, okł.kart., 17 s., off. z masz.
Tytuł okł. III s. okł. wliczona w paginację. Tekst Saskiego przedrukowano z: Rzeczpospolita. Pismo Komitetu Porozumienia na Rzecz Samostanowienia Narodu, kwiecień 1980, nr 7; Kołakowskiego z wyd.: Studencka Oficyna Wydawnicza Sowa. Zawiera również: Janusz Korwin-Mikke: [Posłowie].
BN-4981, Ka-2207, KS-2207*[wg KB*] – MM
 opis książki Saski Karol [pseud.]: Jesteśmy konserwatystami…; Kołakowski Leszek: Katechizm. Wyd. III.
Warszawa: Officyna Liberałów, 1985.
A6, okł.kart., 17 s., off. z masz., [c. 15-40 zł].
Tytuł okł. III s. okł. wliczona w paginację. Tekst Saskiego przedrukowano z: Rzeczpospolita. Pismo Komitetu Porozumienia na Rzecz Samostanowienia Narodu, kwiecień 1980, nr 7; Kołakowskiego z wyd.: Studencka Oficyna Wydawnicza Sowa. Zawiera również: Janusz Korwin-Mikke: [Posłowie].
K-2923[b.r.], J-3080*[wg K, r.w. 1983], BN-4983, KS-2242*[wg KB*], BJ-4110, FC-5807, Br-2543 – MM
 ▬ Saski Marek: Do wydania w kraju. – patrz w: Swianiewicz Stanisław: W cieniu Katynia. Warszawa: Officyna Liberałów 1981. – uw
 ▬ Saski Marek: Posłowie. – patrz: Krasiński Zygmunt: Memoriał dla Napoleona III z października 1854 r. Warszawa: Wiara i Wolność 1984. – uw
 ▬ Saski Marek: Przedmowa. – patrz w: Harasiuk Tomasz: Semantyka zbrodni. Warszawa: Officyna Liberałów; Wstęp. – patrz: Dalberg Jan Emeryk Edward von Acton: Teoria narodowości. Warszawa: Wiara i wolność 1985. – uw
 ▬ Saski Marek: Rozwój feudalizmu na ziemiach polskich w drugiej połowie II w. Nowej Ery.
Tytuł wymieniony w spisie wydawnictw w: Trzaska-Chrząszczewski Aleksander: Przypływy i odpływy demokracji. Wyd. II. 1981 s. IV okł. – nie ukazało się. – uw
 opis książki Satyra prawdę mówi.
Warszawa: Oficyna A.W.S., 1981.
A4, [9] k.
Tytuł okł. Koniec tekstu na III s. okł. Zebrał P. M. „Dołęga”. Pozycja została przygotowana na podstawie nagrań z recitali W. Młynarskiego („Szajba”) i J. Pietrzaka („Lista obecności satyryków”).
ECS-04656 – op
 opis książki Satyra stanu wojennego.
Lublin: Spółka Edytorska „NN”, 1983.
A5, okł.kart., [76] s., powiel., c. 120 zł.
Na II s. okł.: »Na niniejszy zeszyt składają się rysunki ze zbiorów własnych SE „NN”, zbiorku pt. „Junta juje”. Warszawa: Młodzieżowa Spółdzielnia Wydawnicza 1982, teksty ze „Śpiewników z wojny polsko-jaruzelskiej” nr III, IV, V oraz „Antologia wierszy wojennych”. Warszawa: Nowa 1982.« Zawiera 31 [wg KS: 84 teksty] utworów oraz rysunki. Nakład 3000 egz.
K-2924, G-83/471, CD-118*[wg K], J-3081, Ka-3513, KS-0531, BJ-4111, FC-5808, Br-2544, {BN-4984, ECS-5555, Nukat-1547111 - [72] s.} – MM [2 okładki + 64 s. rozrzucone – brak 12 s.]
 ▬ Savory D. L.: O rzezi w Katyniu. (przedruk z: Wiadomości Londyn nr 15, 10.04.1949) – patrz w: Katyń. Wybór publicystyki 1943-1988. Myśl [1989]. – uw
 ▬ Sawa Jan: „Państwo ideologiczne” w Polsce. – patrz w: Gdzie jesteśmy. Klęska czy następny etap walki? Warszawa: Krąg 1982. – uw
 ▬ Sawczuk K. [teksty w]: Błogosław Ojczyźnie, wyrwij ją z niewoli … Polskie kolędy patriotyczne 1861-1983. KOS [1987]. – uw
 ▬ Sawczyński A.: Polska niepodległa i druga wojna światowa 1918-1945 [nazw. aut. wg Dun-152]. – patrz: Polska niepodległa i druga wojna światowa 1918-1945. Gdańsk: Niezależne Wydawnictwo Młodzieżowe Wprost 1981. – uw
 ▬ Sawicka Paula [tłum.] – patrz w: Commentary. Zeszyt 1. Lipiec-grudzień ’87. Warszawa: CDN 1988. – uw
 ▬ Sawicki Krzysztof: Strajk w Dubiczach Cerkiewnych. – patrz w: Argumenty do dialogu polsko-białoruskiego. Zeszyt 1. Warszawa: Przedświt 1986. – uw
 ▬ Sawicki Marek – patrz: Miejsca pamięci narodowej związane z Bitwą Warszawską w sierpniu 1920 r. Przewodnik poprzedzony zarysem działań wojennych na przedmościu warszawskim. Opracował M. S. Biblioteka Historyczna i Literacka 1981. – uw
 opis książki Sawka Henryk: [Humor rysunkowy].
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1988].
A6, [14] s., off. z oryg., [c. 100 zł].
BJ-4115, FC-5812 – op
 ▬ Sawka Jan [ilustr.] – patrz: Krynicki Ryszard: Nasze życie rośnie. Wiersze. Kraków: ABC 1981. – uw
 ▬ Sawulak Mirosław [pseud.]: – właśc. Henryk Krzeczkowski – uw
 opis książki Sawulak Mirosław [pseud.]: Polskie zmartwienia.
Londyn: Odnowa, 1981.
20 cm, 23 s.
ISBN 0-903705-34-6.
– uw
 ▬ Sawulak Mirosław [pseud.]: Polskie zmartwienia. – patrz w: Szczepański Jan: Pozapolityczne wyznaczniki przyszłości narodu; Sawulak Mirosław: Polskie zmartwienia. Oficyna NZS Uniwersytetu Wrocławskiego [1981]. – uw
 opis książki Sąd nad ofiarami. Kolejna relacja naszego wysłannika z Elbląga.
B.m. [Warszawa]: Agencja Informacyjna „S”, 1983.
A4, 6 s., hektogr.
Agencja Informacyjna „S” v.IV.83[? wg J].
Tytuł nagł.
J-3082*[wg Pil-2375], BN-4985*[wg Pil] – op
 opis książki Sąd nad ofiarami. Kolejna relacja naszego wysłannika z Elbląga.
B.m. [Warszawa]: Agencja Informacyjna „S”, 1983.
A4, 7,[1] s., hektogr.
Agencja Informacyjna „S” s.04.83[? wg J]. Dodatek do nr 10.04-3.05.83.
Tytuł nagł.
J-3083*[wg Pil-2376], BN-4986*[wg Pil] – op
 ▬ Sąd nieocenzurowany czyli 23 wywiady z krytykami sztuki. - patrz: Wiesława Wierzchowska: Sąd nieocenzurowany czyli 23 wywiady z krytykami sztuki. Łódź: Film i Literatura, 1989. – uw
 opis książki Sąd wydał wyrok.
B.m.: b.w., b.r.
Anonimowy wydawca dolnośląski.
J-3084*[wg Pil-2377 – powołuje się na „Wyrok na Sierpień” s. 3] – op
 opis książki Schaff Adam: Ruch komunistyczny na rozdrożu
Warszawa: Instytut Badania Współczesnych Problemów Kapitalizmu, 1984.
29 cm, [4],267 s.
Zeszyty Problemowe; 4.
Tłum. z niem. Tytuł oryg.: Die kommunistische Bewegung am Scheideweg. Wien: Europaverlag, © 1982. ISBN 3-203-50794-3.
– uw
 opis książki Schaff Adam: Ruch komunistyczny na rozdrożu
Warszawa: Zrzeszenie Studentów Polskich. Rada Naczelna. Wydział Propagandy; SOW ZSP „Alma Press”, marzec 1989.
21 cm, [2],170 s.
Bis. Biblioteka IP [Informatora Politycznego]; nr 18. Do użytku wewnątrzorganizacyjnego.
Nakł. 800 egz. nr zlec. 13)89. Oddano do druku 13.03.1989.
– uw – MM
 opis książki Schapiro Leonard: Totalitaryzm.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm, 1987.
A5, okł.kart., 49,[3] s., off. z masz., c. 200 zł.
Zeszyty Edukacji Narodowej.
[Skrócony przekład z angielskiego; posłowie tłumacza]. Tytuł oryg.: Totalitarianism. London: Pall Mall Press, 1972. Tekst obydwu wydań drukowany był z tej samej kliszy offsetowej.
CJ-1329, J-3085, BN-4987, Ka-2209, Hoo99/195, HN-001472337, BJ-4116, FC-5813 – MM
 opis książki Schapiro Leonard: Totalitaryzm.
Warszawa: Wydawnictwo Grup Politycznych Wola, 1988.
A5, okł.kart., 49,[2] s., off. z masz., c. 250 zł.
[Skrócony przekład z angielskiego; posłowie tłumacza]. Tytuł oryg.: Totalitarianism. London: Pall Mall Press, 1972. Na okładce błędne imię autora: Leopold. Tekst obydwu wydań drukowany był z tej samej kliszy offsetowej.
J-3086, BN-4988, Ka-3514, BJ-4117, FC-5814, Br-2545 – MM
 ▬ Schapiro Leonard – patrz: Odprężenie. Ocena dokonana przez grupę badaczy problemów międzynarodowych i sowietologicznych [tłum. z: Survey, wiosna-lato 1974] – tłum. Marek Tabin. – w: Między sierpem a młotem. ZSRR i świat. 1985. – uw
 ▬ Schapiro Leonard [rozm.] – patrz: Charlton Michael: Czarny orzeł i ptaszki. Kryzys Imperium Sowieckiego – od Jałty do Solidarności. Historia mówiona. Warszawa: CDN 1989; Urban George: Stalin i stalinizm. Rozmowy Georg’a Urbana. Myśl [1987-8]. – uw
 ▬ Schemat pomocniczy o zbieraniu i przekazywaniu wiadomości do „Informatora Krajowego”. – patrz: (M.G.): Schemat pomocniczy o zbieraniu i przekazywaniu wiadomości do „Informatora Krajowego”. [1982]. – uw
 ▬ Schimek Otto – patrz: Dubiel Kajetan: 14 XI 1986 42 rocznica śmierci Otto Schimka. Wolność i Pokój [1986]. – uw
 opis książki Schnitzler Arthur: Pod Zieloną Papugą.
Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1981.
A5, okł.kart., 53,[2] s., [3] k. rys., off. z masz., [c. 50]-(70 zł).
Przekład [z niemieckiego]: Jan Miciak [pseud.] [Tytuł oryg.: Der grüne Kakadu].
CD-1598, BN-4989, Ka-2210, HN-000548001, KS-5104*[wg CD], BJ-4118, FC-5815, Br-2546 – MM
 ▬ Schoepflin George: Opozycja na Węgrzech [tłum. z książki: „Dissent in Eastern Europe” (ed. J. L. Curry). New York 1983 s. 69-81] – tłum. Marcin Bagienny. – patrz w: Pod czerwoną gwiazdą. Komunizm w różnych krajach. 1985. – uw
 opis książki Schopenhauer Arthur: Rozprawa konkursowa o podstawie moralności. Nie uwieńczona przez Królewskie Towarzystwo Naukowe w Kopenhadze dnia 30 stycznia 1840 roku.
Warszawa: Wydawnictwo Przeglądu Filozoficznego; Gebethner i Wolff, [1901].
22 cm, 201 s.
Przekład Zofii Bassakówny.
– uw
 opis książki Schopenhauer Arthur: (Rozprawa konkursowa.) O podstawie moralności nie uwieńczona przez Królewskie Duńskie Towarzystwo [...]
B.m. [Kraków]: b.w., b.r. [1982].
A6, okł.kart., [4],9-201,[2] s., off. z oryg., [c. 450 zł].
Przełożyła z niemieckiego Zofia Bossakówna. Przedruk z wyd. Warszawa: Wydawnictwo Przeglądu Filozoficznego [wg BJ: Warszawa: Gebethner i Wolff, 1901]. Tytuł okł.: O podstawie moralności.
Pil-2380, G-82/226, CJ-1796, BK-585, J-3087, BN-4990*[wg BK]=BN-4991*[wg J], BJ-4119, FC-3927 – op
 opis książki Schopenhauer Arthur: O podstawie moralności.
Warszawa: Bis, 1994.
21 cm, 173,[2] s.
Przekład Zofii Bassakówny. ISBN 83-85144-30-7.
– uw
 opis książki Schopenhauer Arthur: Śmierć i jej związek z niezniszczalnością naszej istoty. 1844. Część 1.
B.m.: b.w., b.r. [1984].
A5, 26,[1] s.
Dziedzictwo Myśli.
Przełożył z niemieckiego Zdzisław Wawrzyniak.
BN-4992 – op
 ▬ Schopenhauer Arthur: Śmierć i jej związek z niezniszczalnością naszej istoty.
– w: Pismo Literacko-Artystyczne 1984 nr 11.
– uw
 opis książki Schroeder Artur: Orlęta (Z walk lwowskich).
Lwów: Rada Parafialna, 1919.
22 cm, [4],88,[3] s.
Wydawnictwo Rady Parafialnej Parafii św. Andrzeja. Klasztor OO. Bernardynów we Lwowie; t. 6-10.
– uw
 opis książki Schroeder Artur: Orlęta (Z walk lwowskich). Wyd. 2.
Lwów: H. Altenberg; E. Wende, 1919.
64 s.
– uw
 opis książki Schroeder Artur: Orlęta (Z walk lwowskich). Wyd. 3.
Lwów: Odrodzenie, 1924.
47 s.
– uw
 opis książki Schroeder Artur: Orlęta (Z walk lwowskich). Wyd. 4.
Lwów: Odrodzenie, 1930.
102,[1] s.
Z ilustracjami Kamila Mackiewicza.
– uw
 opis książki Schroeder Artur: Orlęta (Z walk lwowskich). Wyd. 5.
Lwów: Odrodzenie, 1937.
116,[2] s., 8 tabl.
Z ilustracjami Kamila Mackiewicza.
– uw
 opis książki Schroeder Artur: Orlęta. Wyd. powojenne I.
Łódź: Wydawnictwo Społeczne Fakt; Łódzki Zespół Oświaty Niezależnej, 1988.
A5, okł.kart., 7,[1],8-19 s., off. z masz., bezpł., nakł. 2000 szt.
Biblioteczka Lektur Szkolnych.
Wyboru dokonał: Aleksander Krass [pseud.]. Teksty na podstawie wyd. IV: Lwów: Odrodzenie 1930. Zawiera opowiadania: W krwawym gnieździe; Staszek; Po kolei; „Starszy” żołnierz; Współpracownik; Bracia; Mandolina; Kolęda.
Rec.: Oświata Niezależna Łódź 1988 nr 21 s. 4.
CD-1247, W-45, BŁ-175, J-3088, BN-4993*[wg BUW], Ka-2211, KS-3885 – MM
 ▬ Schroeder Artur [teksty w]: Błogosław Ojczyźnie, wyrwij ją z niewoli … Polskie kolędy patriotyczne 1861-1983. KOS [1987]; Lektury naszych dziadków. Wybór opowiadań. Łódź: Wydawnictwo „Solidarność Walcząca” 1987. – uw
 opis książki Schubert Günter: Duma bronią słabych.
B.m.: b.w., b.r. [1984].
A4, okł., 18 s., powiel.
Przekład rozdziału pt. Nazywają to cudem w Zbroszy Dużej. – z książki: Stolz, die Rüstung der Schwachen. Polnische Lebensläufe zwischen Weiss und Rot. Köln: Bund-Verlag 1984 s. 135-158.
K-2925, G-84/433*[wg SZ-7], J-3089*, Ka-4513 – op
 opis książki Schumacher E. Fritz: Technologia dla demokratycznego społeczeństwa.
B.m. [Poznań]: b.w., b.r. [1987-9].
A5, 8 s., powiel., [c. 20 zł].
Tytuł okł. Właściwe imiona autora: Schumacher Ernst Friedrich. Tytuł oryg.: On Technology for a Democratic Society. Wykład wygłoszony 3.X.1977 r. na międzynarodowej konferencji w Caux w Szwajcarii i opublikowany w książce George McRobie: Small is possible. New York: Harper & Row 1981 s. 1-13.
KN’87-15, BN-4994*[wg BUW], {BJ-4120, FC-5816 [off. z masz.]} – op
 ▬ Schumacher E. Fritz: Technologia dla demokratycznego społeczeństwa.
– w: Zielone Brygady. Pismo Ekologów. 2004 nr 5-6(195-196).
Tłumaczenie Szczęsny Zygmunt Górski.
– uw
 ▬ Schumann Izabela [pseud.] – właśc. Izabela Jarosińska – uw
 ▬ Schumann Izabela [pseud.] [przekł. przejrz. i popr.] – patrz: Zinowiew Aleksander: Świetlana przyszłość. Warszawa: Nowa 1986. – uw
 ▬ Schumpeter Joseph A.: Demokracja przez współzawodnictwo przywódców. – patrz w: Demokracja a ideał społeczny. Wybór tekstów. Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze [1983]. – uw
 opis książki Schuré Edouard: Wielcy wtajemniczeni. Zarys tajemniczych dziejów religji. Rama, Kryszna, Hermes, Mojżesz, Platon, Jezus.
Warszawa: M. Arct, 1911.
316 s.
Księgi życia i ducha.
Z 20 wyd. franc. przełożyła Władysława Nidecka.
– uw
 opis książki Schuré Edouard: Wielcy wtajemniczeni. Zarys tajemnej historii religii.
Warszawa: Hulewicz i Paszkowski, 1923.
[3],XXVII,569 s.
Księgi życia i ducha.
Z 52 wyd. franc. w tłumaczeniu Róży Centnerszwerowej.
– uw
 opis książki Schuré Edward: Wielcy wtajemniczeni. Zarys tajemnej historii religii. Rama, Kryszna, Hermes, Mojżesz, Orfeusz, Pytagoras, Platon, Chrystus. Wyd. trzecie.
Warszawa: Wydawnictwo J. Kubickiego, b.r. [ok. 1947].
21 cm, 523,[4] s.
Pierwsze polskie wyd. zupełne z 52-go wyd. franc. w tłumaczeniu R[óży] Centnerszwerowej. [Tytuł oryg.: Les grandes initiés. Esquisse de l’histoire secrete des religions]. Drukarnia Krakowska W. Grzelak i Sp. w Warszawie. Sygn. cenzury: B-13836.
– uw – MM
 opis książki Schuré Édouard: Wielcy wtajemniczeni. Zarys tajemnej historii religii. Księga 1-8.
B.m.: b.w., b.r.
A5, 523,[1] s.
Przedruk z wyd.: Warszawa: J. Kubicki [ok. 1947].
– op
 opis książki Schuré Édouard: Wielcy wtajemniczeni. Zarys tajemnej historii religii. Księga 1: Rama.
B.m.: b.w., b.r. [1983].
A5, 68 s., err.
Tytuł okł. Przedruk z wyd. 3: Warszawa: J. Kubicki [ok. 1939].
BN-4995a – op
 opis książki Schuré Edward: Wielcy wtajemniczeni. Zarys tajemnej historii religii. Księga druga: Kryszna.
B.m.: b.w., b.r. [1983].
A5, okł.kart., 69-124 s., off. z oryg.
Tytuł okł. Tytuł księgi drugiej: Indie i wtajemniczenie braminów. Przedruk z wyd.: Warszawa: J. Kubicki [ok. 1947]. Zmieniono cyfry paginacji, usunięto oznaczenia składek oryg.
BN-4996{przedr. z wyd. [ok. 1939]} – MM
 opis książki Schuré Edward: Wielcy wtajemniczeni. Zarys tajemnej historii religii. Księga trzecia: Hermes.
B.m.: b.w., b.r. [1983].
A5, okł.kart., 125-163 s., off. z oryg.
Tytuł okł. Tytuł księgi trzeciej: Tajemnice Egiptu. Przedruk z wyd.: Warszawa: J. Kubicki [ok. 1947]. Zmieniono cyfry paginacji, usunięto oznaczenia składek oryg.
BN-4997{przedr. z wyd. [ok. 1939]} – MM
 opis książki Schuré Édouard: Wielcy wtajemniczeni. Zarys tajemnej historii religii. Księga 4: Mojżesz.
B.m.: b.w., b.r. [1983].
A5, 164-219 s.
Tytuł okł. Przedruk z wyd. 3: Warszawa: J. Kubicki [ok. 1939].
BN-4998 – op
 opis książki Schuré Édouard: Wielcy wtajemniczeni. Zarys tajemnej historii religii. Księga czwarta. Mojżesz.
B.m.: b.w., b.r.
A5, okł.kart., [4],167-219,[3] s., ksero oryg.
Okł. niezadrukowana. Na ostatniej stronie znak złożony z dużej litery podobnej do greckiego „psi” z trzema oczami u góry.
– MM
 opis książki Schuré Édouard: Wielcy wtajemniczeni. Zarys tajemnej historii religii. Księga 5: Orfeusz.
B.m.: b.w., b.r. [1983].
A5, 221-262 s.
Tytuł okł. Przedruk z wyd. 3: Warszawa: J. Kubicki [ok. 1939].
BN-4999 – op
 opis książki Schuré Édouard: Wielcy wtajemniczeni. Zarys tajemnej historii religii. Księga piąta. Orfeusz.
B.m.: b.w., b.r.
A5, okł.kart., [4],223-262,[4] s., ksero oryg.
Okł. niezadrukowana. Na ostatniej stronie znak złożony z dużej litery podobnej do greckiego „psi” z trzema oczami u góry.
– MM
 opis książki Schuré Édouard: Wielcy wtajemniczeni. Zarys tajemnej historii religii. Księga 6: Pytagoras.
B.m.: b.w., b.r. [1983].
A5, 263-379 s.
Tytuł okł. Przedruk z wyd. 3: Warszawa: J. Kubicki [ok. 1939].
BN-5000 – op
 opis książki Schuré Édouard: Wielcy wtajemniczeni. Zarys tajemnej historii religii. Księga szósta. Pitagoras.
B.m.: b.w., b.r.
A5, okł.kart., [4],265-378,[6] s., ksero oryg.
Okł. niezadrukowana. Na ostatniej stronie znak złożony z dużej litery podobnej do greckiego „psi” z trzema oczami u góry.
– MM
 opis książki Schuré Édouard: Wielcy wtajemniczeni. Zarys tajemnej historii religii. Księga 7: Platon.
B.m.: b.w., b.r. [1983].
A5, 381-419 s.
Tytuł okł. Przedruk z wyd. 3: Warszawa: J. Kubicki [ok. 1939].
BN-5001 – op
 opis książki Schuré Édouard: Wielcy wtajemniczeni. Zarys tajemnej historii religii. Księga 8: Chrystus.
B.m.: b.w., b.r. [1983].
A5, 421-523,[1] s.
Tytuł okł. Przedruk z wyd. 3: Warszawa: J. Kubicki [ok. 1939].
BN-5002 – op
 opis książki Schuré Edward: Wielcy wtajemniczeni. Zarys tajemnej historii religii. Rama, Kryszna, Hermes, Mojżesz, Orfeusz, Pytagoras, Platon, Chrystus. [Ks. 1: Rama].
Katowice: verbum Górny - Gołąb, 1990.
18 cm, [10],VII-XXVI,[4],3-45,[4] s.
Biblioteka Ezoteryczna.
Tytuł okł.: Wielcy wtajemniczeni. Rama. Tytuł części na s. [1]: Księga pierwsza. Rama. Cykl aryjski. Reprint wyd.: Warszawa: Hulewicz i Paszkowski 1923, pierwsze polskie wyd. zupełne z 52-ego wyd. franc. w autoryzowanym tłomaczeniu R. Centnerszwerowej. ISBN 83-7058-002-5.
– uw – MM
 opis książki Schuré Edward: Wielcy wtajemniczeni. Zarys tajemnej historii religii. Rama, Kryszna, Hermes, Mojżesz, Orfeusz, Pytagoras, Platon, Chrystus. Księga 2: Kryszna, Indje i wtajemniczenie braminów.
Katowice: Verbum, 1991.
Biblioteka Ezoteryczna.
W autoryzowanym tłumaczeniu [z franc.] R. Centnerszwerowej. Przedruk faks., oryg.: Warszawa: Hulewicz i Paszkowski 1923. ISBN 83-7058-003-3.
– uw
 opis książki Schuré Edward: Wielcy wtajemniczeni. Zarys tajemnej historii religii. Rama, Kryszna, Hermes, Mojżesz, Orfeusz, Pytagoras, Platon, Chrystus. Księga 3: Hermes. Tajemnice Egiptu.
Katowice: Verbum, [ca. 1994].
Biblioteka Ezoteryczna.
W autoryzowanym tłumaczeniu [z franc.] R. Centnerszwerowej. Przedruk faks., oryg.: Warszawa: Hulewicz i Paszkowski 1923. ISBN 83-7058-021-1.
– uw
 opis książki Schuré Édouard: Wielcy wtajemniczeni. Tom 1-2. [całość].
Warszawa: Interart – Tedar, 1995.
ISBN 83-7060-361-0 (t. 1); 83-7060-362-9 (t. 2).
– uw
 ▬ Scruton Roger: Jak być nieliberalnym i antysocjalistycznym konserwatystą.
– w: Libertas Paryż 1985 nr 4 s. 7-23.
– uw – MM
 opis książki Scruton Roger: Jak być nieliberalnym i antysocjalistycznym konserwatystą.
Przemyśl: Prawy Cios, 1987.
A5, okł., 19 s., ksero z oryg., c. 190 zł.
Tłumaczył z angielskiego Andrzej Szwedowicz. Przedruk z: Libertas Paryż 1985 nr 4 s. 7-23.
CJ-1330, J-3090, BN-5003*[wg J], Br-2548[fot.] – op
 opis książki Scruton Roger: Myśliciele nowej lewicy.
Warszawa, Wrocław: Wers, 1988.
A5, okł.kart., [7],8-198 s., off. z masz., [c. 1250 zł].
Tłumaczyła [z angielskiego] Teresa Pisarek. Redaktor przekładu: H. Lapszyc. Tytuł oryg.: Thinkers of the new left. London: Longman 1985. Poszczególne rozdziały dotyczą następujących osób: Edward Palmer Thompson; Ronajd Myles Dworkin; Michel Foucault; Ronald David Laing; Raymond Henry Williams; Rudolf Bahro; Antonio Gramsci; Louis Althusser; S. Immanuel Wallerstein; Jürgen Habermas; Perry Anderson; György Lukács; John Kenneth Galbraith; Jean-Paul Sartre.
Rec.: Andrzej Pawelec: Próżnia doskonała. Arka Kraków 1989 nr 26 s. 125-127; Wiesław Walendziak: Scruton - obrazoburca. Polityka Polska 1989 nr 14 s. 118-122.
J-3091, BN-5004, Ka-2212, BJ-4121, FC-5817 – MM
 ▬ Sebełowicz M. - patrz: J. Ginzburg; B. Possowicz; M. Sebełowicz [pseud.]: Ze stygmatem wodzów; KSS KOR - Klub Oszukiwaczy Rewolucji; Marzec 1968 - nieudana próba zamachu stanu w Polsce. – uw
 opis książki Sédir Paul: Kształcenie woli.
Warszawa: Skład główny w księgarni Kuncewicza i Hofmana, 1927.
18 cm, 34 s.
Bibljoteka „Przyjaciół duchowych”; Nr 19.
Z oryginału francuskiego przełożył Józef Jankowski.
– uw
 opis książki Sédir Paul: Kształcenie woli.
B.m. [Wrocław]: Biblioteczka Non-Violence, b.r. [1982].
A5, 10,[1] s., off. z masz.
Tłumaczenie z francuskiego: Józef Jankowski.
K-2926, G-82/227*, J-3092*[wg SK-4], BN-5005*[wg J*] – op
 opis książki Sedlaczek Stanisław: Drogowskaz harcerski.
Warszawa: Główna Składnica Związku Harcerstwa Polskiego, 1934.
A6, 216 s.
Opracował Stanisław Sedlaczek przy udziale Jerzego Mateckiego i innych.
– uw
 opis książki Sedlaczek Stanisław: Drogowskaz harcerski. Wyd. 2 poprawione i rozszerzone.
Warszawa: Główna Składnica Związku Harcerstwa Polskiego, 1936.
12 cm, 287,[1] s.
– uw
 opis książki Sedlaczek Stanisław: Drogowskaz harcerski. Wyd. 3 poprawione.
Warszawa: Główna Składnica Związku Harcerstwa Polskiego, 1939.
12 cm, 282,[6] s.
– uw
 opis książki Sedlaczek Stanisław: Drogowskaz harcerski.
[Palestyna]: Związek Harcerstwa Polskiego na Wschodzie, [1944].
19 cm, 190,[1] s.
Biblioteczka Podręczna Skauta; nr 11.
– uw
 opis książki Sedlaczek Stanisław: Drogowskaz harcerski. (Wyd. 5).
Aschaffenburg: Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech, b.r. [1945-6].
A6, 181 s.
BKJKr – uw
 opis książki Sedlaczek Stanisław: Drogowskaz harcerski.
Warszawa: Niezależna Oficyna „Wydawnictwo Harcerskie”, 1985.
Przedruk.
BAF07 s. 297 – op
 opis książki Sedlaczek Stanisław: Geneza skautingu i harcerstwa. Szkic w 25-lecie harcerstwa.
Warszawa: nakł. Stowarzyszenia Chrześcijańsko Narodowego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych, 1936.
24 cm, 28 s.
– uw
 opis książki Sedlaczek Stanisław: Geneza skautingu i harcerstwa.
Warszawa: Biblioteka Harcownika, 1984.
A5, 15,[2] s.
Wydano na podstawie wyd.: Warszawa 1936, odbitka z pisma: Szkoła 1935, z. 6-9.
BaBN – op
 ▬ Sedlaczek Stanisław [oprac.] – patrz: Philipps Roland E.: System zastępowy. – uw
 ▬ Sedlaczek Stanisław [przekł.] – patrz: Baden-Powell Robert: Wskazówki dla skautmistrzów. Podręcznik teorii wychowania skautowego dla drużynowych. Warszawa: BBS [1981]. – uw

 ▬ Seifert Jaroslav: Tylko tyle. Kraków: Biblioteka Miesięcznika Małopolskiego, 1984. A5, okł., 24 s., stdr. z masz., c. 90 zł. Wiersze tłumaczyli: Grzegorz Wileński [pseud.], Franciszek Benda [pseud.], Marek Wyrwa [pseud.]. Brak paginacji na części stron przy sitodruku może mieć przyczyny incydentalne.
K-2927, G-84/434, CD-1687, BK-586, J-3093, BN-5006, BaBN-b1279106, Ka-2213, Hoo99/195, HN-000546071, BJ-4122, FC-3928, KS-5409, ECS-03064, Nukat-728077 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki Seifert Jaroslav: Tylko tyle.
Kraków: Biblioteka Miesięcznika Małopolskiego, 1984.
A5, okł., 24 s., stdr. z masz., c. 90 zł.
Spis treści na III s. okł.; nota o autorze na IV s. okł. W spisie treści ostatnia poz.: Tęskniłem do…
Br-2549 – MM
 opis książki Seifert Jaroslav: Tylko tyle.
Kraków: Biblioteka Miesięcznika Małopolskiego, 1984.
A5, okł., 24 s., stdr. z masz., c. 90 zł.
Nota o autorze na III s. okł. [= s. 25]; spis treści na IV s. okł. [= s. 26]. W spisie treści ostatnia poz.: Nota o autorze.
ST15-4073 – MM

 opis książki Sejm czteroletni, Konstytucja ! [właśc. 3] Maja, Targowica /Teksty źródłowe/.
B.m. [Łódź]: TWO Tajne Wydawnictwo Oświatowe, 1983.
A4, [1],11 s., powiel., c. 30 zł.
Zeszyt 2.
K-2928, G-83/472*, Ł-An-28*, BŁ-176, J-3094, BN-5007, Ka-3749 – MM
 opis książki Selwa Jan: Samorząd rolnictwa.
B.m.: b.w., b.r. [1980-1].
A4, 11 s., powiel. jednostr.
Podpisano: Wrocław, dnia 19.12.1980 r. Pod tekstem sygn. maszynistki [?]: GM.
– MM
 ▬ Semin Leonid – patrz: Siomin Leonid: Oko w oko. Warszawa: Wydawnictwo Margines ’85. – uw
 ▬ Seminarium pokojowe w Warszawie, 7-9 V 87. Dokumenty. – patrz: Ruch „Wolność i Pokój”: Seminarium pokojowe w Warszawie 7-9 V 87. Dokumenty. Warszawa: Dezerter 1987. – uw
 ▬ Seminarium Prawica – Liberalizm – Konserwatyzm. – patrz: Prawica – Liberalizm – Konserwatyzm. Seminarium. Warszawa: Officyna Liberałów 1979. – uw
 ▬ Seminarium Prawica – Liberalizm – Konserwatyzm. – spis w: Korwin-Mikke Janusz: Historia i zmiana. Officyna Liberałów 1982 s. IV okł. wymienia zeszyty 1-3 bez innych szczegółów opisu. – uw
 opis książki Semper fidelis. Wiersze o Lwowie.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie, 1985.
A5, okł., [2],3-50 s., off. z masz., c. 150 zł.
Na s. tytułowej: Wydano w 65-tą rocznicę obrony Lwowa 1918-1983. Zebrał: Jerzy Wereszyca [pseud.].
Rec.: Leszek Szaruga: Segmenty: Lwów. Obecność 1987 nr 18 s. 114-116.
K-2929, G-85/359, CD-119, J-3096, BN-5009, Ka-2215, Hoo99/195, HN-000529302, KS-0595, BJ-4124, FC-5819, Br-2552 – MM
 opis książki Semper fidelis. Wiersze o Lwowie 1918-1939. Wyd. II, rozszerzone.
Warszawa: Pokolenie, 1986.
A5, okł.kart., [4],5-186 s., off. z masz., c. 650 zł.
Biblioteka Lwowska; Tom III.
Zebrał: Jerzy Wereszyca [pseud.].
Rec.: I.M. [Irena Maciejewska]: Moje serce zostało we Lwowie. Almanach Humanistyczny 1988 nr 9 s. 120-129; Leszek Szaruga: Segmenty. Lwów. Obecność 1987 nr 18 s. 114-116.
G-86/290, CD-120, CJ-1332, J-3097, BN-5010, Ka-2216, KS-0624, BJ-4125, FC-5820 – MM
- egz. obcięty tylko z prawej strony, szer. książki: 142 mm. Spowodowało to obcięcie wielu cyfr w paginacji stron. – MM;
- egz. nieobcięty, szer. książki: ok. 150 mm. Po prawej stronie okł. jest cienka linia wyznaczająca miejsce przewidywanego obcięcia książki. – MM
 opis książki Semper fidelis. Wydane w 67-ą rocznicę obrony Lwowa. [Jednodniówka].
Warszawa: Wolne Zakłady Wydawnicze. Drukarnia nr 1 im. płk. Czesława Mączyńskiego, listopad 1985.
A4, 4 s., off. z masz, druk dwułam., c. 50 zł.
Tytuł nagł. Opracował Filip Szczerzec [pseud.].
K-2930, J-4270*, BN-5011*[wg K], Ka-4029, KS-0596*[wg MJ*], BJ-4123, FC-5818, Br-2553 – op
 ▬ Sempler Kaianders [rys.] – patrz w: Jerzy Jaśkowski: Ea. Fakty i mity energii atomowej. Warszawa: Ruch „Wolność i Pokój” 1987. – uw
 ▬ Sempoliński Jacek [oprac.] – patrz: Szkolnictwo artystyczne w PRL. PPN kwiecień 1980. PPN 41. – uw
 ▬ Sempoliński Jacek [wywiad w]: Wierzchowska Wiesława: Sąd nieocenzurowany czyli 23 wywiady z krytykami sztuki. Łódź: Film i Literatura 1989. – uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.