Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Uwagi o kolorach
  tła pod tekstem

Opis druku
niezależnego
posiadanego
w zbiorze
Opis druku
niezależnego
znanego tylko
z bibliografii
Opis książki
związanej
z wydaniami
niezależnymi
posiadanej
w zbiorze
Opis książki
związanej
z wydaniami
niezależnymi
znanej tylko
z bibliografii
Opis książki
z pogranicza
wydawnictw
niezależnych
Odnośniki, uwagi,
opisy druków nie
zaliczanych do
druków zwartych

Przybornik:


Historia tego
  tekstu w:
  web.archive.org:
Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Sen - Sij

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 16.11.2019 r.
 
 
 ▬ Sendziwoj Franciszek [red.] – patrz: Kalendarz entuzjastów. 1984. Warszawa: Oficyna Wydawnicza »P.S.«. – uw
 ▬ Sent Joanna [pseud.] – właśc. Violetta Jeżewska – uw
 ▬ Sent Joanna [pseud.] [zred.] – patrz: Sołoniewicz Iwan: Rosja w obozie koncentracyjnym. Karta; Acta 1988. – uw
 ▬ Sentencja Barbara [pseud.] – właśc. Adam Pomorski – uw
 ▬ Sentencja Barbara [pseud.] [przekł.] – patrz: Zamiatin Eugeniusz: My. Warszawa: Nowa 1985. – uw
 ▬ Seń Jan – patrz: Krajewski Andrzej: Region USA. Działacze „Solidarności” o kraju, o emigracji, o sobie. Londyn: Aneks 1989. – uw
 ▬ Serafinowicz Leszek – patrz: Lechoń Jan [pseud.] – uw
 ▬ Serce wielkie nam daj ... Śpiewnik Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.
B.m.: Światło – Życie – Diakonia Wyzwolenia, b.r. [1979].
A5, okł., [2],5-114 s., off. z masz.
BJ-4126, FC-5821, Ka-5021 – uw
 ▬ Serce wielkie nam daj ... Śpiewnik rekolekcyjny. Opole: Kuria Diecezjalna, b.r. [ok. 1983]. 16 cm, 79,[1] s. KUL – uw
 ▬ Seret Jan [pseud. – właśc. Andrzej Friszke]: Polska – Niemcy – Rosja – Powstanie [wstęp]. – patrz w: Steiner Jean-François: Warszawa 44. Powstanie. Warszawa: Krąg 1984. – uw
 ▬ Serebrjakova Galina [Галина Серебрякова] – patrz: Galina Sieriebriakowa – uw
 opis książki Serge Victor: Losy pewnej rewolucji. Z.S.R.R. 1917-1936.
Warszawa: Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska”, 1938 [właśc. 1937].
19 cm, 416 s.
Autoryzowany przekł. Juliusza Baykowskiego. Tytuł oryg.: Destin d’une révolution. U.R.S.S. 1917-1936.
– uw
 ▬ Serge Victor: Losy pewnej rewolucji. ZSSR 1917-1936.
- w: Bez Tytułu. Kraków 1981, nr 1, s. 29-40. [tekst poważnie skrócony]. – uw – MM
 opis książki Serge Victor: Losy pewnej rewolucji. ZSSR 1917-1936.
Tarnów: Tarnowska Oficyna Wydawnicza, 1981.
A5, okł., 21 s., powiel.
Tytuł okł. S. 21 na III s. okł. Przedruk za: Bez Tytułu. Kraków 1981, nr 1, s. 29-40.
– MM [stempelki „Solidarność” na okł. i s. 1 pochodzą od dawnego właściciela]
 opis książki Serge Victor: Losy pewnej rewolucji. ZSSR 1917-36.
Poznań: b.w., 1990.
21 cm, 44,[1] s.
Tytuł okł. Tłum. i oprac. S. Z.
Nukat-1003571[BUW] – uw
 ▬ Serwis ukraiński /listopad 1988-marzec 1989/. – patrz: [Ukrainski informacii] Українсъкі інформацїі. Листопад 1988-Березень 1989. Lublin: „Niepodległość” 1989. – uw
 opis książki Sevela Efraim: Monia Cackes.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Społeczne KOS, b.r. [1987-8] [wg BN, Ka oraz inf. w wyd. 2: 1983].
A5, okł.kart., [2],103,[2] s., [6] k. rys., off. z masz., c. 600 zł.
Biblioteka Literacka.
Przekład [z rosyjskiego] MKS [pseud.]. Tytuł oryg.: Monia Cackes – znamenosec. Jerozolima: Staw © 1980 [Эфраим Севела: Моня Цацкес – знаменосец. Иерусалим: Став © 1980].
CD-1820, KN’87-136, BN-5015, Ka-3195, KS-6044, BJ-4131, FC-5825 – MM
 opis książki Sevela Efraim: Monia Cackes. Wyd. drugie.
Warszawa: Alfa, 1991.
Seria z tukanem.
Przełożyła Maria Kotowska. ISBN 83-7001-449-6.
– uw – MM
 ▬ Seweryn Andrzej – patrz: Komedianci. Rzecz o bojkocie. 1988. – uw
 ▬ Seweryński M[ichał]: Kilka słów o „projekcie”. – patrz w: Sprawy związkowe. Materiały do dyskusji nad statutem. Warszawa: NSZZ „Solidarność” w IBJ, sierpień 1981. Biblioteka Biuletynu Informacyjnego w IBJ; Tom V. – uw
 opis książki Seyda Marian: Droga myśli i czynu Romana Dmowskiego.
B.m. [Warszawa]: Nowe Horyzonty, b.r. [1987].
A5, 6 s., off. z masz.
Dodatek do Nowe Horyzonty nr 7.
CJ-1334, J-3100, BN-5016*[wg J] – op
 ▬ Sęk Jan [pseud.] – właśc. Roman Bąk – uw
 opis książki Sęk Jan [pseud.]: Bzdury.
Poznań: Spółdzielnia, [19]82.
A6, okł.kart., 31,[1] s., off. z masz., [c. 80 zł].
Zawiera 25 wierszy. Na okł. grafika Käthe Kollwitz.
K-2932, G-82/228, CD-1248*[wg K], J-3101, BN-5017, Ka-3515, KS-0853, Br-2550; okł. w: Dabert Dobrochna: Zbuntowane wiersze. Poznań: WiS 1998 po s. 154 – op
 opis książki Sfałszowane „wybory” do rad narodowych, Wrocław czerwiec 1988. Wybór tekstów i dokumentów.
Wrocław: Wydawnictwo Alternatywy Demokratycznej, 1989.
A5, 112 s.
Ruch Alternatywnego Myślenia, Ruch Wolnych Demokratów.
Opracowanie: Zdzisław Ilski.
BN-5018, Ka-4212 – op
 ▬ Sgt. Pepper – patrz: Pepper … – uw
 ▬ Shahak Israel: Normalność w nieludzkim świecie. – patrz w: Żydzi jako problem polski. – uw
 ▬ Shalitt Jael [poezje] - patrz w: Kontury. Tel-Aviv, 1988. I. Wybór prozy i poezji autorów piszących po polsku w Izraelu. Kraków: Wydaw. „X” 1989. - uw – uw
 ▬ Shapiro Edward S.: Żydzi i polityka amerykańska [tłum. z: Midstream, marzec 1985] – patrz w: Arabowie i Żydzi. 1990. – uw
 ▬ Shapiro Leonard: Epilog: Kilka refleksji o Leninie, Stalinie i Rosji. – patrz w: Urban George: Stalin i stalinizm. Rozmowy George’a Urbana. – uw
 ▬ Sharp Gene: Walka bez użycia przemocy.
– w: Aneks 1984 nr 34 s. 53-71.
Tłumaczenie fragmentów pierwszego rozdziału z książki: The politics of nonviolent action. Boston: Porter Sargent Publisher [1973].
– uw – MM
 opis książki Sharp Gene: Walka bez użycia przemocy.
Gdańsk: J, 1984.
A6, 31,[1] s., stdr. z oryg., c. 35 zł.
Tłumaczenie z angielskiego: Jan Zielonka. Przedruk z: Aneks 1984 nr 34 s. 53-71. Zawiera również: Sławomir Mrożek donosi ! [fragm.].
K-2933, G-84/435*, Dun-153, J-3102, BN-5019, Ka-3516, Hoo99/195, HN-000524735, BJ-4132, FC-5826, Br-2558 – op
 opis książki Sharp Gene: Walka bez użycia przemocy.
Warszawa: Adsum, 1985.
A6, [2],3-19,[1] s., stdr. z oryg., c. 40 zł.
Tłum[aczenie z angielskiego]: Jan Zielonka. Przedruk z: Aneks 1984 nr 34 s. 53-71.
K-2934, G-85/360, J-3103, BN-5021, Ka-2217, Hoo99/195, HN-000510878, BJ-4133, FC-5827 – MM
 opis książki Sharp Gene: Walka bez użycia przemocy.
Katowice: Wydawnictwo Polskie, 1986.
A6, 23,[1] s., stdr. z masz., c. 45 zł.
Tłumaczenie z angielskiego: Jan Zielonka. Zawiera także: Wojciech Modzelewski: Walka bez użycia przemocy. Metody i idee [fragment].
J-3104*[wg Pil-2385], BN-5020*[wg Pil] – op
 ▬ Sheckley Robert: Opowiadania.
[1984].
A5, [2],43,[1] s.
BN-5022 [fantastyka – wydanie klubowe] – uw
 opis książki Sherrill John L.: Oni mówią innymi językami.
B.m. [Francja]: Credo, b.r.
16 cm, 237,[4] s.
Z angielskiego tłumaczył zespół. Tytuł oryg.: They speak with other tongues. New York: McGraw Hill [1964].
– uw
 opis książki Sherrill John L.: Oni mówią innymi językami.
B.m.: b.w., b.r.
A4, [3],237 s., ksero.
Kopia wyd.: Credo (Francja).
Ka-5035[...innym językiem] – op
 opis książki Sherrill John L.: Oni mówią innymi językami.
Warszawa: Agape, 1990.
21 cm, 140,[4] s.
Przekład z angielskiego Bożena Olechnowicz. Tytuł oryg.: They speak with other tongues. ISBN 83-7024-024-8.
– uw
 opis książki Shifrin Avraham [Авраам Шифрин]: Więzienia i łagry w ZSRR.
Kraków: [Wydawnictwo] Kraków; Małopolski Komitet Walki o Praworządność, b.r. [1985].
A5, okł.kart., 26 s., [1] k. mapa złoż. luź., powiel., stdr., [c. 70-80 zł].
Tłumaczenie pięciu rozdziałów z języka angielskiego z: The first guidebook to prisons and concentration camps of the Soviet Union. [Первый в мире путеводитель по лагерям, тюрьмам и психтюрьмам СССР]
Rec.: Naprzód 1986 nr 8/9 s. 32.
K-2935, G-85/361, BK-587, J-3106, BN-5044, Ka-2218, BJ-4154, FC-3944, Br-2568 – MM
 ▬ Shifrin Avraham – patrz: Abraham Szyfrin: Przesłuchanie. Obozy pracy w ZSRR. – uw
 ▬ Shils Edward – patrz: Odprężenie. Ocena dokonana przez grupę badaczy problemów międzynarodowych i sowietologicznych [tłum. z: Survey, wiosna-lato 1974] – tłum. Marek Tabin. – w: Między sierpem a młotem. ZSRR i świat. 1985. – uw
 ▬ Shirai Taishiro: Informacja i konsultacje w przedsiębiorstwach japońskich. – patrz w: Kooperacyjne stosunki przemysłowe. Wrocław: Kret [19]’89. – uw
 ▬ Shultz George: Amerykańska polityka zagraniczna. Prawa człowieka i kwestia moralności [tłum. przemówienia z 22 lutego 1984, „Current Policy”, No. 551, Washington] – patrz w: Oto Ameryka. Polityka i społeczeństwo. 1987. – uw
 ▬ Siciński Andrzej: Przekleństwo negatywnej selekcji. – patrz w: Na zaproszenie Lecha Wałęsy. Narada przedstawicieli środowisk niezależnych [Warszawa 7.11.1987 r.]. Myśl [1987-8]. – uw
 opis książki Sieć.
Kraków: Redakcja Głosu PANu, sierpień 1981.
A5, [1],12,[2],13-24,[1] s., [2] s. tabl., off. z masz.
Zeszyty Głosu PANu; 2.
Zeszyt przygotowali: Wanda Drabik, Tomasz Pacyński, Teresa Passakas, Jan Środoń.
BJ-4134, FC-3937, BNWC-4251 – MM
 opis książki Siedem dni wolności.
Warszawa: Społeczne Wydawnictwo Niezależne, b.r. [1983].
A5, okł.kart., [2],3-12,[2],13-40,[2],41-50,[2] s., powiel., [c. 120 zł].
Tytuł okł. Pod tekstem na s. 50 podpisano: NIL. [Pobyt Papieża w Polsce, II Pielgrzymka 16-23 czerwca 1983 r.]. J podaje tytuł: Siedem dni wolności Pobytu Papieża w Polsce – i format: A6.
K-2936, G-83/473, J-3107, BN-5023, Ka-2119, BJ-4135, FC-5828, Br-2559 – MM
 ▬ [Siedemdziesięcio-] 70-lecie Bitwy Warszawskiej. - patrz: Notatnik Historyczny. Numer specjalny. Sierpień 1990. A5, 48 s., mapa. Tytuł okł. Nukat-2544389. - [czasopismo] – uw
 opis książki [Siedemnasty] 17 luty 81 NZS 13 grudzień 81.
Kraków: RO NZS Wydawnictwo Ruchu Oporu Niezależnego Zrzeszenia Studentów, 1985.
A5, okł.kart., 28 s., stdr. z masz., c. 60 zł.
Tytuł okł. Pozycja wydana z okazji czwartej rocznicy rejestracji NZS-u.
K-2937, G-85/280, Ł-319, BK-588, J-2492, BN-3880=BN-5024, Ka-1780, Hoo99/169, BJ-3082, FC-8743, KJ-473*, Br-2484 – MM
 ▬ Siedemnasty września 1939. – patrz w: (Gruszecki Marcin, Skałuba Tadeusz): Siedemnasty września 1939. IV rozbiór Polski w 35 dokumentach [część 1]. Wrocław: Fenix; Feniks 1984. – uw – MM
 opis książki Siedlecka Joanna [wybór i oprac.]: Jaworowe dzieci.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1988.
A5, okł.kart., [5],6-106,[1] s., off. ze skł., c. 750 zł.
Archiwum Solidarności; Tom 29. Seria: Polska stanu wojennego.
Zawiera następujące relacje z okresu stanu wojennego: Kinga Dunin-Kowalska: Prywatna sprawa; Maryla Hopfinger: Zabawa w Jaworze; Małgorzata Wierzbicka: Pisz do nas po afrykańsku; Ludwika Wujec: W konwencji luzu; Barbara Durma: Blok; Jadwiga Chmielewska: Pawełek – Lech; Teresa Bondyra: Siekierą i widłami; Maciej Kołaczkowski: Eldorado; Jadwiga Jankowska: W dobrej formie; Joanna Cisowska: Manekin; Wojciech Malicki: Lego od konsula; Krystyna Grunwald: Urlop; Elżbieta Jarmoszuk: Zaręczyny; Teresa Nowak: Lwica; Anna Konador: Pozdrowienia z Poznania; Cecylia Ugniewska: Bądź sobą; Elżbieta Garal: Dzieci do wzięcia.
Rec.: Wojciech Czuchnowski: „W sierocińcu, na dziedzińcu…” Świat 1989 nr 1(1) s. 8; Leszek Szaruga: Dzieci, kobiety. Przegląd Wiadomości Agencyjnych 1989 nr 189 s. 15.
CD-1249, BN-1844, Ka-2220, KS-0647*[wg KB], BJ-4137, FC-5830, Br-2560 – MM
 opis książki Siedlecka Joanna [oprac.]: Jaworowe dzieci.
Poznań: Kantor Wydawniczy SAWW, b.r. [1991].
ISBN 83-85066-35-7.
– uw – MM
 opis książki Siedlecki Julian: Losy Polaków w ZSRR w latach 1939-1986.
Londyn: SPK [Stowarzyszenie Polskich Kombatantów]; Gryf Publications, 1987.
22 cm, 404, [16] s. tabl., 3 mapy luzem.
Z przedmową Jego Ekscelencji Pana Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego.
– uw – MM
 opis książki Siedlecki Julian: Losy Polaków w ZSRR w latach 1939-1986. Wyd. 2.
Londyn: Gryf, 1988.
22 cm, 404, [16] s. tabl.
– uw
 opis książki Siedlecki Julian: Losy Polaków w ZSRR w latach 1939-1986.
B.m. [Warszawa]: Międzyzakładowa Struktura „Solidarności” V, 1988.
A5, okł.kart., [4],5-404 s., mapy luzem – A4, [4] s., off. z oryg., c. 2500 zł.
Przedmowa Edwarda Raczyńskiego. Przedruk z wyd.: Londyn: Gryf 1987. Nie przedrukowano tablic z ilustracjami. W dole IV s. okł.: Książka dotowana przez Rząd Polski na Uchodźstwie.
J-3108, BN-5027, BJ-4138, FC-5831, Br-2561 – MM
 opis książki Siedlecki Julian: Losy Polaków w ZSRR w latach 1939-1986.
B.m. [Warszawa]: Międzyzakładowa Struktura „Solidarności” V, 1989.
A5, okł.kart., [4],5-404 s., mapy luzem – A4, [4] s., off. z oryg., c. 3000 (4000) zł.
Przedmowa Edwarda Raczyńskiego. Przedruk z wyd.: Londyn: Gryf 1987. Nie przedrukowano tablic z ilustracjami. Brak notki o dotowaniu na IV s. okł.
BN-5028*[wg BUW], BaBN, Ka-4376b – MM
 opis książki Siedlecki Julian: Losy Polaków w ZSRR w latach 1939-1986.
Wrocław: Agencja Wydawnicza Solidarności Walczącej, 1989.
A5, okł. plast., [4],5-404 s., [16] s. fotogr., 2 szkice, mapa, off. z oryg., [c. 4000-20000 zł].
Przedmowa Edwarda Raczyńskiego. Przedruk z wyd.: Londyn: Gryf 1987.
BN-5029*[wg WBP Białyst], BJ-4140, FC-5833 – MM
 opis książki Siedlecki Julian: Losy Polaków w ZSRR w latach 1939-1986. Tom 1-2.
Warszawa: Wydawnictwo Baza, 1989.
A5, okł.kart., [4],5-210 s., [8] s. tabl. + [2],211-404 s., [8] s. tabl., mapa załączn., off. z oryg., c. 3500 zł.
Przedmowa Edwarda Raczyńskiego. Projekt okładki: ES. Przedruk z wyd.: Londyn: Gryf 1987.
BN-5026, Ka-2222, BJ-4139, FC-5832 – MM
 opis książki Siedlecki Julian: Losy Polaków w ZSRR w latach 1939-1986.
B.m.: b.w., b.r.
A5, 404 s., mapy., off. z oryg., [c. 25000 zł].
Przedruk z wyd.: Londyn: Gryf 1987.
S-225/3341, Ka-2240, {BJ-4142, FC-5835 [1990]} – op
 opis książki Siedlecki Julian: Losy Polaków w ZSRR w latach 1939-1986. Wyd. 3.
Londyn: SPK [Stowarzyszenie Polskich Kombatantów], Gryf 1990.
22 cm, 404, [32] s. tabl.
– uw
 opis książki Siedlecki Julian: Losy Polaków w ZSRR w latach 1939-1986.
Bydgoszcz: b.w. [Nasza Przyszłość ?], 1990.
A5, opr. tw., 404 s., [16] s. tabl., off. z oryg., err., [c. 28000 zł].
Przedruk z wyd.: Londyn: Gryf 1987.
BaBN, BJ-4141, FC-5834 – uw – MM
 opis książki Siedlecki Julian: Losy Polaków w ZSRR w latach 1939-1986. Wyd. 1 krajowe.
Gdańsk: Graf, 1990.
ISBN 83-85130-17-9.
– uw
 ▬ Siedlecki Stanisław: Od wydawnictwa. – patrz w: Mosšeg Ignati: Moskwa dawna i dzisiejsza a narody podbite północnowschodniej Europy. Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu [1984]. – uw
 ▬ Siekiera, motyka, smok wawelski … Dokumenty. [Tytuł okł.] – patrz: Anonimowa poezja stanu wojennego. Łódź 1982. – uw
 ▬ Sielecki Karol: Oświata w rękach komunistów. – patrz w: [Czterdzieści] 40 lat władzy komunistycznej w Polsce. Myśl [1987]. – uw
 ▬ Sielecki Karol: Uwaga! Łajdactwo! 1979. Socjalistyczna Agencja Wydawnicza SAW; 14. – uw [czasopismo]
 ▬ Sielecki Karol – patrz: List „14” z komentarzem Karola Sieleckiego. 1978. – uw
 opis książki Siemaszkiewicz Eugenia: Plotka epoki.
Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1988.
A5, okł.kart., [4],5-93 s., off. z masz., c. 500 zł.
Rec.: Wiktoria i René Śliwowscy: Pogłoska. Res Publica 1989 nr 4 s. 126-127.
CD-1250, J-3109, BN-5030, Ka-2226, Hoo99/195, KS-3896, BJ-4143, FC-5836, Br-2562 – MM
 ▬ Siemaszkiewicz Eugenia – [tłum.] – patrz: Nabokov Vladimir: Tamte brzegi. Oficyna Literacka. – uw
 ▬ Siemaszkiewicz Eugenia – [tłum. wierszy w]: Achmatowa Anna: Requiem [Wybór wierszy]. Nowa 1981; Brodski Josif: Nobel’87. [Wybór utworów]. Po Prostu 1988; Czukowska Lidia: Zapiski o Annie Achmatowej. Warszawa: Przedświt 1989. – uw
 opis książki Siemaszko Zbigniew S.: Narodowe Siły Zbrojne.
Londyn: Odnowa, 1982.
22 cm, 262 s.
ISBN 0-903705-43-5.
Rec.: K.K.: Andrzej Szulczyński: Narodowe Siły Zbrojne. Archipelag Berlin 1984 nr 8(13) s. 64-68; Refleksje nad historią Narodowych Sił Zbrojnych. Almanach Humanistyczny 1987 nr 6 s. 111-115.
– uw
 opis książki Siemaszko Zbigniew S[ebastian]: Narodowe Siły Zbrojne.
Warszawa: Wydawnictwo Głos, 1985.
A5, okł.kart., [5],8-245,[1] s., off. z oryg., c. 630 zł.
Przedruk z wyd.: Londyn: Odnowa 1982. Nie przedrukowano bibliografii i indeksu nazwisk oraz pseudonimów.
Rec.: Obserwator: Prawda o NSZ-sie. Obecność 1986 nr 14 s. 117-120.
K-2938, G-85/362, Ł-384, J-3110, BN-5033, Ka-3517, BJ-4144, FC-5838 – MM
 opis książki Siemaszko Zbigniew S[ebastian]: Narodowe Siły Zbrojne.
B.m. [Warszawa, Opole ?]: Ostoja Narodowa, 1987.
A5, 3-260 s., off. z oryg., c. 1200 zł.
Przedruk z wyd.: Londyn: Odnowa 1982. Okładka czarna, opaska z graficznym znakiem jaszczurki.
CJ-1336, J-3111, BN-5035*[wg PBW Krak], Ka-2224, BJ-4145, FC-5837 – op
 opis książki Siemaszko Zbigniew S[ebastian]: Narodowe Siły Zbrojne.
Kraków: Wydawnictwo „G”, [19]’88.
A6, okł.kart., [4],7-260 s., off. z oryg., [c. 980 zł].
Przedruk z wyd.: Londyn: Odnowa 1982.
BK-589, J-3112, BN-5032*[wg BK], BJ-4146, FC-3939 – op
 opis książki Siemaszko Zbigniew S[ebastian]: Narodowe Siły Zbrojne.
Warszawa: Wydawnictwo Jestem Polakiem, 1988.
A5, okł.kart., [5],8-260 s., off. z oryg., [c. 1800-2000 zł].
Przedruk z wyd. II: Londyn: Odnowa 1982.
J-3114, BN-5034, Ka-4550, Br-2563 – MM
[drugi egzemplarz z okładką z innej kliszy skopiowanej na ksero – rozjaśnienia wewnątrz jednolicie ciemnych obszarów]
 opis książki Siemaszko Zbigniew Sebastian: Narodowe Siły Zbrojne.
Warszawa: Periculum, 1988.
A5, okł.kart., [5],8-260 s., off. z oryg., [c. 1450-2000 zł].
CJ-1337*, J-3115, BN-5036*[wg BUW], BJ-4148, FC-5840=FC-5865 – MM
 opis książki Siemaszko Zbigniew Sebastian: Narodowe Siły Zbrojne.
B.m. [Warszawa]: Oficyna Wydawnicza Pokolenie, b.r. [1988].
A5, okł.kart., [5],8-259 s., off. z oryg., [c. 1800 zł].
Przedruk z wyd.: Londyn: Odnowa 1982.
J-3113, BN-5037, Ka-2223, BJ-4147, FC-5839 – MM
 opis książki Siemaszko Zbigniew S[ebastian]: Narodowe Siły Zbrojne.
B.m. [Gdynia]: Solidarność Walcząca, Oddział Trójmiasto; [PeTiT], 1989.
A5, okł.kart., [7],8-262 s., off. z oryg., c. 2600 zł.
Przedruk z wyd.: Londyn: Odnowa 1982.
Dun-154[Gdynia: Petit b.r. – 3000 egz.], BN-5031*[wg BUW], BaBN – MM
 opis książki Siemaszko Z[bigniew] S[ebastian]: Powstanie Warszawskie. Kontakty z ZSSR i PKWN.
Warszawa: Wydawnictwo Recto, 1987.
A5, okł.kart., [3],6-66, s., stdr. z oryg., [c. 270-300 zł].
Przedruk z: Zeszyty Historyczne 1969 nr 16 s. 5-66.
KN’87-261, CJ-1338, J-3116, BN-5038, Sup-886, Ka-2225, BJ-4149, Br-2564, FC-5841=FC-5866 – MM
 ▬ Siemianowski Andrzej – patrz w: Lato 1980. Dyskusja. Poznań: Wielkopolska Inicjatywa Wydawnicza WIW 1980. Poznańskie Broszury Społeczne; Zeszyt 5. – uw
 opis książki Sieniawski Maciej: Z rozważań nad narodowym radykalizmem.
Londyn: Nakładem Przyjaciół, 1942.
22 cm, 43 s.
– uw
 opis książki Sieniawski Maciej: Z rozważań nad narodowym radykalizmem.
Wydawnictwo „Jutro” (1985-1986).
wg: Krzysztof Kawęcki: Nasza akcja narodowa. - w: Narodowcy w PRL. Dod. specj. IPN. Niezależna Gazeta Polska, 3.10.2008 s. V – uw
 ▬ Siemieński Paweł – patrz: Drzewiecki Tadeusz, Siemieński Paweł: ...Aby zbyt łatwo nie zgiąć karku... Zarys historii VI L.O. im. T. Reytana. [Warszawa]: 1982. – uw
 ▬ Sieniewicz Konrad: Jan – pragmatyk. – patrz: Braun Jerzy, Popiel Karol, Sieniewicz Konrad: Człowiek ze spiżu. – uw
 ▬ Sienkiewicz Barbara – patrz: Glosariusz. Wrocław: 1986-1992. – uw
 opis książki Sienkiewicz Henryk: Zjednoczenie narodowe. Aforyzmy.
Warszawa: Officyna Liberałów, 1984.
A7, 20 s., off. z masz., [c. 30 zł].
Biblioteczka Laureatów Nobla; 32.
Tekst: „Zjednoczenie narodowe” przedrukowano za zbiorem: Dwie łąki. Aforyzmy przedrukowano z tomu: Dzieła zapomniane. Zawiera również: Janusz Korwin-Mikke: Czy Sienkiewicz zapisałby się do PRON-u ?; My i wybory. Oświadczenie Officyny Liberałów, podpisane: 1 marzec 1984.
K-2939, G-84/436, Ł-385, CD-1251, J-3117, BN-5039, Ka-2228, KS-3898, BJ-4150, FC-5842=FC-5867 – MM
 ▬ Sieradzki Wojciech – patrz: Dąbrowski Józef Władysław [pseud.]; Zadora Andrzej [pseud.] – uw
 ▬ Sierakowski Igor [tłum.] – patrz w: Commentary. Zeszyt 1. Lipiec-grudzień ’87. Warszawa: CDN 1988. – uw
 opis książki Sieriebriakowa Galina: Huragan.
Paryż: Instytut Literacki, 1967.
22 cm, 111,[1] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 149. Archiwum Rewolucji.
– uw
 opis książki Sieriebriakowa Galina: Huragan.
B.m. [Lublin]: Wydawnictwo Vademecum, b.r. [1986].
A6, okł.kart., [3],7-105 s., stdr. z oryg., [c. 240-250 zł].
Z rosyjskiego przełożył Józef Łobodowski. Tytuł oryg.: Smiercz [Smerch] [Галина Серебрякова: Смерч]. Słowo wstępne: Gustaw Herling-Grudziński: Partyjna droga przez mękę. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1967.
G-86/291, CD-1819, CJ-1339, J-3118, BN-5012, Sup-885, Ka-2229, BJ-4127, FC-5822, Br-2554, ECS-04483, Nukat-568657 – MM
 ▬ Sieriebriakowa Galina [fragm.] – patrz: Cywilizacja więzienna. Wypisy literackie. Część 1: Świadectwa rosyjskie. N[owa] [1984]. – uw
 ▬ Siermontowski Konrad – patrz: Sygnety wydawnictw podziemnych. 70 lat niepodległości Polski. Edition S & T [1988]. – uw
 opis książki Sierpień ’80. Biuletyny strajkowe. Gdańsk.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A5, [54] s. w kartonowej okładce, off. z oryg.
Tytuł okł. Zawiera reprint kompletu numerów Strajkowego Biuletynu Informacyjnego Solidarność Stocznia Gdańska wydanych w czasie strajku w sierpniu 1980 r. – nr 1-13 i dod. nadzw.
– MM [zakupiłem w sierpniu 1981 r. w Gdańsku]
– patrz analogiczne: Rozwaga i Solidarność. Strajk Stoczni Gdańskiej. Sierpień 1980. [Gdańsk]: Wolna Drukarnia Stoczni Gdańskiej [1981].
 opis książki Sierpień ’80. (Fotografie).
Gdynia: NSZZ „Solidarność” Stocznia im. Komuny Paryskiej, 1981.
A5, okł., 24 s., druk typogr.
Sygn.: SKP 521 2000 n. 24 10.8.81. Autorzy zdjęć: K. Wesołowski, T. Lademann.
– MM
 opis książki Sierpień ’80. (Wiersze).
Gdynia: NSZZ „Solidarność” Stocznia im. Komuny Paryskiej, 1981.
A5, okł., 23,[1] s.
Tytuł okł. Wybór i oprac. graf. Elżbieta Konarska i in.
ECS-04065, Nukat-2352281[ECS] – op
 ▬ Sierpień po grudniu. Program walki o Państwo Porozumienia Narodowego. – patrz: Brzoza Witold, Dobry Stanisław, Kowalski Jan, Malinowski Andrzej [pseud.] (członkowie NSZZ „Solidarność”): Sierpień po grudniu. Program walki o Państwo Porozumienia Narodowego. – uw
 ▬ Sierpień 1980 – Grudzień 1981 – Co dalej? – patrz: Romaszewski Zbigniew: Sierpień 1980 – Grudzień 1981 – Co dalej? – uw
 ▬ Sierpień 1980-1989. Wydanie specjalne jednodniówki w rocznicę sierpnia 80.
Opole: b.w., 1989.
42 cm, 8 s.
Redakcja: Jan Całka, Wojciech Podhajecki, Robert Fielding.
BN-5041*[wg MBPŁ], Hoo99/195 – uw – MM [jest to rodzaj gazety]
 opis książki Sierpień 1980 w Szczecinie. Kalendarium. Relacje.
Szczecin: Ośrodek Badań Społecznych NSZZ „Solidarność” Region Pomorza Zachodniego, sierpień 1981.
A5, okł., 2,[3],2-62,[15] s., off. z masz.
Teki Historyczne; 1/1981.
Zespół redakcyjny: Roman Łyczywek, Małgorzata Matusiak, Zenowiusz Ponarski, Krzysztof Żórawski. Projekt okładki: Adam Wycichowski. Zawiera teksty:
– Słowo wstępne;
– Kalendarium sierpniowe;
– Aleksander Krystosiak (Szczecińska Stocznia Remontowa „Parnica”): Wielki dzień;
– Grzegorz Durski (Stocznia „Warskiego”): Początki;
– Stanisław Klamecki, Henryk Szorc (Szczecińska Stocznia Remontowa „Gryfia”): Popieramy Gdańsk;
– Stanisław Kocjan (Z.Ch. „Police”): Strajk w Policach;
– Krzysztof Jagielski (PLO): ... i w PLO;
– Stanisław Wądołowski (Stocznia „Warskiego”): Spotkanie z Gdańskiem;
– Iwona Skonieczna: Stoi komunikacja miejska;
– Teresa Gryglewska: Popieramy MKS;
– Marek Kocot: Przy stoczniowej bramie;
– Tadeusz Szymański: W sierpniowym słońcu;
– Grzegorz Biernacki (Szczecińska Stocznia Remontowa „Gryfia”): Hasła;
– Władysław F. (rzemieślnik z Goleniowa): Z darami w Stoczni;
– Jan Kokosza (PPKS w Szczecinie): Refleksje sierpniowe;
– Zygmunt Borowski (Lokomotywownia Szczecin-Dąbie): W oczach maszynisty;
– Halina Miechalska (WPKM Wydział Koordynacji Ruchu): Uroczyste chwile;
– Honorata Jaszyńska (emerytka): Wielkanoc w sierpniu;
– Józef Flak: Widziane z oddali;
– Strajkowe numery Jedności.
BNWC-3757, BJ-4151, FC-5344=FC-5861=FC-5868, Br-2565 – MM
 opis książki Sierpień w Gdańsku.
B.m.: b.w., b.r. [1986 ?].
16 s.
[Wydawnictwo Federacji Młodzieży Walczącej - wg wspomnień Mariusza Wilczyńskiego - www.fmw.org.pl/index.php?option=18&action=articles_show&art_id=494 oraz plezantropia.power-forums.com/mario-czyli---mariusz-wilczyński-t4228.html].
CJ-1340*, CD-121*[wg CJ*], J-3121*[wg Wezwanie nr 12 s. 155], BN-5040*[wg CD*], KS-0625*[wg CD*] – op
 ▬ Sierpiński Zdzisław: 34 lata i 1 dzień. – patrz w: Rubikon ’81. – uw
 ▬ Sierpniowa poezja. – patrz: Ciechorski Z. [wybór i opracowanie]: Sierpniowa poezja. Bydgoszcz: KZ NSZZ „S” Zakładów Chemicznych ZACHEM 1981. – uw
 opis książki Siewierski Henryk: Spotkanie narodów.
Paryż: Instytut Literacki, 1984.
22 cm, 141,[2] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 389.
ISBN 2-7168-0047-2.
Rec. Lektor [pseud. – właśc. Zdzisław Zwoźniak]: Spotkania na nieludzkiej ziemi. Jesteśmy 1986 nr 4(7) s. 35-37.
– uw – MM
 opis książki Siewierski Henryk: Spotkanie narodów.
Warszawa: Wydawnictwo Przedświt, 1988.
A5, okł.kart., [6],7-140 s., off. z oryg., c. 840 zł.
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1984.
CD-1252, J-3122, BN-5042, Sup-887, Ka-2230, KS-0040, BJ-4152, FC-5843=FC-5869, Br-2566 – MM
 opis książki Sigda Józef: Wspomnienia Sybiraka. 1944-1955. Wydanie pierwsze.
Wrocław: Inicjatywa Wydawnicza Aspekt, 1988.
A5, okł.kart., 140 s., off. z masz., c. 600 zł.
LV pozycja IW Aspekt.
Daty w tytule są jedynie na okładce. Wspomnienia spisane […] w Opaleniskach w latach 1955-1957. Wydano przy współpracy Biblioteki Głosu Górnośląskiego.
CD-1253, J-3123, BN-5045, Ka-3519, KS-3903*[wg CD], BJ-4155, FC-5870 – MM
 opis książki Sigda Józef: Wspomnienia sybiraka.
W zbiorach Fundacji Karta opisane są jako: Bytom 1988.
– uw
 opis książki Sigda Józef: Wspomnienia sybiraka. Wyd. 2.
Leżajsk: 1996.
Rec.: Cezary Chlebowski: Tygodnik Solidarność 1999 nr 26 s. 17 [wg bp.ostroleka.pl/testowy/index.php?option=com_content&task=view&id=113&Itemid=96].
– uw
 ▬ Sigma [pseud. – właśc. Aranka Kiszyna] – patrz w: Rozmowy niekontrolowane. Paryż: Instytut Literacki 1983. oraz: Jędrychowska Jagoda [pseud.]: Rozmowy niekontrolowane. Poznań: SAWW ©1990. – uw
 ▬ Signum. Oficyna Wydawnicza. Warszawa.
– Wojtyła Karol: Przed sklepem jubilera. 1980.
– Miłosz Czesław: Wybór poezji. 1981.
– Miłosz Czesław: Trzy zimy. 1980 i 1981.
– Miłosz Czesław: Traktat poetycki. 1980 i 1981.
– Miłosz Czesław: Miasto bez imienia. 1980 i 1981.
– Miłosz Czesław: Król Popiel i inne wiersze. 1980.
– Miłosz Czesław: Dziecię Europy. 1981.
– Międzyrzecki Artur: Strony przydrożne. [1980-81].
– Raport Gollerta: Powstanie Warszawskie 1944. 1981.
– Bór-Komorowski [Tadeusz] gen.: Trzy wykłady o A.K. 1981.
– Bój Warszawy 1 VIII-2 X 1944. 1981.
– Lange Oskar: Jak pojmuję socjalizm. 1981.
– Grynberg Henryk: Zwycięstwo. 1981.
– Gross Jan T[omasz]: Okupacja sowiecka i deportacje do Rosji w oczach dzieci. 1981.
– Słoński Edward: Jak to na wojence… 1981.
– Powstanie warszawskie. Biuro Informacji i Propagandy KG AK. 1981.
– Sołżenicyn Aleksander: Zagroda matriony. 1981.
– Diakow Borys: Przeżyte. 1981.
– Przeciw niewolnictwu. Głos Wolnej Rosji. 1981.
– uw
 ▬ Sijanowa Olga [przekł.] – patrz: Grossman Wasilij: Wszystko płynie… Warszawa: Krąg 1984. – uw
 ▬ Sijka Janusz – patrz: Więźniowie polityczni w PRL 1981-1983. ZK Hrubieszów i inne. Raport z walki o status więźnia politycznego w PRL. – uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.