Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Uwagi o kolorach
  tła pod tekstem

Opis druku
niezależnego
posiadanego
w zbiorze
Opis druku
niezależnego
znanego tylko
z bibliografii
Opis książki
związanej
z wydaniami
niezależnymi
posiadanej
w zbiorze
Opis książki
związanej
z wydaniami
niezależnymi
znanej tylko
z bibliografii
Opis książki
z pogranicza
wydawnictw
niezależnych
Odnośniki, uwagi,
opisy druków nie
zaliczanych do
druków zwartych

Przybornik:


Historia tego
  tekstu w:
  web.archive.org:
Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Sik - Skó

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 23.04.2021 r.
 
 
 ▬ Sikora Adam [dyskusja panelowa] – patrz w: Marzec ’68. Sesja na Uniwersytecie Warszawskim. Zeszyt 2. Warszawa: Sowa 1981. – uw
 opis książki Sikora Jan, ks.: Homilia wygłoszona przez ks. kanonika Jana Sikorę w 40 rocznicę wybuchu II wojny w czasie Mszy św. za poległych, pomordowanych i zmarłych kawalerzystów w kościele akademickim św. Anny w Warszawie dnia 19 IX 1979.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1979].
A4, [5] s.
Ka-4768 – op
 opis książki Sikorska Grażyna: Prawda warta życia. Ks. Jerzy Popiełuszko.
Londyn: Polska Fundacja Kulturalna, 1985.
22 cm, XVI,149 s.
ISBN 0 85065 185 9.
– uw – MM [brak tekstu na s. 149]
 opis książki Sikorska Grażyna: Prawda warta życia. Ks. Jerzy Popiełuszko.
Warszawa: N.R.S. Niezależny Ruch Społeczny „Solidarność” im. Ks. Jerzego Popiełuszki, maj 1987.
A5, okł.kart., 168 s., off. z masz.
Tłumaczyła [z angielskiego]: Teresa Jeśmanowa. Przedmowa do wyd. polskiego: Bohdan Cywiński. Tytuł oryg.: A martyr for the truth: Jerzy Popiełuszko. Przedruk z wyd.: Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1985. Zawiera również wspomnienia różnych osób o ks. Popiełuszce.
BŚ II 1043629 – MM
 opis książki Sikorska Grażyna: Prawda warta życia. Ks. Jerzy Popiełuszko.
B.m. [Warszawa]: Pokolenie, b.r. [1988].
A6, okł.kart., [8],XI-XVI,161 s., off. z oryg. i masz., [c. 500-650 zł].
Tłumaczyła [z angielskiego]: Teresa Jeśmanowa. Przedmowa do wyd. polskiego: Bohdan Cywiński. Tytuł oryg.: A martyr for the truth: Jerzy Popiełuszko. Przedruk z wyd.: Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1985. Zawiera również wspomnienia różnych osób o ks. Popiełuszce. Wyd. rozszerzone o pominięte w wyd. oryg.: „Dokończenie wspomnień p. Romy Szczepkowskiej” i „Wspomnienia ks. Teofila Boguckiego (skrót nieautoryzowany)”.
CD-1254, KN’87-216, J-3124, BN-5046, Ka-2231, KS-3907*[wg MJ], BJ-4156, FC-5871, Br-2569, ECS-00961, Nukat-914154 – MM
 opis książki Sikorska Grażyna: Prawda warta życia. Ks. Jerzy Popiełuszko. [Wyd. IV: (drugie krajowe)].
Warszawa: Pelta Press, 1991.
ISBN 83-85314-01-6. Do numeracji wydań zaliczono wydanie w języku angielskim.
– uw – MM
 ▬ Sikorska Urszula – patrz: Mały konspirator. – uw
 ▬ Sikorski Andrzej – patrz: Polska Partia Socjaldemokratyczna PPSD. Katowice: Wydawnictwo PPSD 1981. – uw
 opis książki Sikorski Władysław: Znaczenie zwycięstwa 1920 roku na arenie międzynarodowej.
B.m. [Wrocław]: Wydawnictwo Związkowe Victoria, 1983.
A6, okł., 8 s., druk typogr.
NSZZ „Solidarność” Nauka-Oświata-Kultura. Zeszyty Pomocnicze dla Kursów Samokształceniowych; 4.
Tytuł okł. Fragment książki pt.: Nad Wisłą i Wkrą. Lwów: Ossolineum 1928. K, G*, J, BN* i Ka podają tytuł: Znaczenie 1920 r. na arenie międzynarodowej.
K-2942, G-83/474*, Dun-155, J-3125, BN-5047*[wg K], Ka-4024, BJ-4157, FC-5872, Br-2570 – op
 ▬ Silber John R.: Uwaga, ANC jest komunistyczną fasadą [tłum. z: International Harald Tribune, 28 października 1986]. – patrz w: Zagrożenia współczesne. 1987. – uw
 opis książki Silone Ignazio: Wybór towarzyszy.
Paryż: Instytut Literacki, 1964.
22 cm, 94 s.
Biblioteka „Kultury”, Tom 104. Archiwum Rewolucji.
– uw
 opis książki Silone Ignazio: Wybór towarzyszy.
Warszawa: b.r. [Wers], 1982.
A5, [3],7-94,[1] s.
Ka-4336 – op
 opis książki Silone Ignazio: Wybór towarzyszy.
B.m.: b.r., b.w.
A4 poz., 94,[1] s., ksero.
Przekład z włoskiego: Zofia Kozarynowa. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1964.
BN-5048*[wg BUW - 1989], Sup-888*[wg BN*], BPW[1982] – op
 opis książki Siła-Nowicki Władysław: List do generała Jaruzelskiego i odpowiedź Jerzego Nowowiejskiego. Luty-marzec 1984.
Białystok: Białostocka Oficyna Wydawnicza, 1984.
A5, 12 s., stdr. z masz., c. 40 zł.
W Pil-2396 opisano jako: Siła-Nowicki Władysław: Szanowny Panie Generale; Nowowiejski Jerzy: O środkach godnych celu. [przedruk z: Trybuna Ludu, 2.03.1984].
CJ-1798*[wg Biuletyn Informacyjny NSZZ „S” Region Białystok 1987 nr 100 s. 8], J-3126*, BN-5049*[wg J*], K-Bia2ob* – op
 opis książki Siła-Nowicki Władysław: List mec. Siły-Nowickiego do gen. Jaruzelskiego.
B.m. [Kraków]: b.w., b.r. [1984].
A5, 4 s., off. z masz., c. 5 zł.
Dodatek do: Sygnał marzec 1984 nr 65.
J-4271*[wg Pil-2395], BN-5050*[wg Pil] – op
 ▬ Siła-Nowicki Władysław: List otwarty mec. Siły-Nowickiego do gen. Jaruzelskiego [tekst dat.: Warszawa, dnia 16 lutego 1984 r. – dotyczy Macieja Bednarkiewicza]. Wolna Solidarność. Łódź, [b.n., b.d. 1984], A4, s. 4. – uw – MM
 opis książki Siła-Nowicki Władysław: Przemówienie mec. Władysława Siły-Nowickiego, obrońcy Jerzego Kaniewskiego.
B.m.: b.w., b.r. [1982].
A4, 6 s., masz. przeb.
[Wypowiedź] nieautoryzowana, notowana bez wiedzy mec. Władysława Siły-Nowickiego.
– MM
 ▬ Siła-Nowicki Władysław: Przemówienie obrońcy Jerzego Kaniewskiego (20 stycznia 1982) – druk. w: Nie możemy milczeć … Z ławy obrończej. Przemówienia adwokatów w procesach politycznych 1981-1986. Warszawa: Pokolenie 1989 s. 10-16. – uw
 opis książki Siła-Nowicki Władysław: Wyrok za co ? Przemówienie obrończe.
B.m.: b.w., b.r. [1982].
A5, 16 s.
Przemówienie wygłoszone podczas obrony Jerzego Kaniewskiego.
BN-5051*[wg MBP Byt] – op
 ▬ Simbierowicz Zygmunt – patrz: Grochowski Tomasz [pseud.] – uw
 opis książki Šimečka Milan: Przywrócenie porządku. Przyczynek do typologii realnego socjalizmu.
Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1982.
A5, okł.kart., [3],4-88 s., off. z masz., c. 130 zł.
Przekład [z czeskiego]: Paweł Heartman [pseud.]. Tytuł oryg.: Obnovení pořádku. Příspěvek k typologii reálného socialismu. [Köln: Index 1979]. Na s. II okł. nota o autorze.
Rec.: WUSW [krypt.]: Przywrócenie porządku. Almanach Humanistyczny 1984 nr 1-2 s. 178-179.
K-2943, G-82/229, J-3128, BN-5052, Ka-2227, Hoo99/195, HN-000527511, BJ-4158, FC-5873, Br-2571 – MM
 ▬ Simfonie Dawidowe. – patrz: Kowalski Jacek: Simfonie Dawidowe. Kraków, Poznań 1986. – uw
 ▬ Sinbad [pseud.] [utwory w]: Azja i Afryka. Antologia poezji polskiej na Środkowym Wschodzie. Kraków: Biblioteka Obserwatora Wojennego, 1984. – uw
 ▬ Singer Izaak Baschewis: Ostatni demon.
– w: Kontakt Paryż 1988 nr 9.
– w: Kontakt. Wybór artykułów z nr.nr. 7-8,9/1988. Respublica 1989 s. 138-146.
– uw
 opis książki Singer Izaak Baschewis: Ostatni demon.
B.m. [Lublin]: Respublica, 1989.
A5, okł.kart., [11] s., stdr. z oryg., c. 150 zł.
Przełożył Piotr Kowalczuk. Przedruk z: Kontakt Paryż 1988 nr 9.
CD-1907, BN-5054, Ka-3520, KS-6389 – MM
 ▬ Siomin Leonid: Oko w oko.
– w tomie: We własnych oczach. Antologia współczesnej literatury sowieckiej. Paryż: Instytut Literacki 1963 s. 17-132.
– uw
 opis książki Siomin Leonid: Oko w oko.
Warszawa: Wydawnictwo Margines, ’85.
A4, okł.kart., [2],78 s., powiel., c. 180 zł.
Przedruk z tomu: We własnych oczach. Antologia współczesnej literatury sowieckiej. Paryż: Instytut Literacki 1963 s. 17-132. Przełożył z miesięcznika Newa, Leningrad, marzec 1963: Zdzisław Miłoszewski. BN podaje jako właściwe nazwisko: Semin.
K-2944*, G-85/363, CD-1822, J-3129, BN-5008, Sup-884, Ka-2233, BJ-4159, FC-5874, Br-2551 – MM
 ▬ Siostra Magdalena W. – patrz: Magdalena W., Siostra: … do Częstochowy przez pole, las … Wrocław: Agencja Wydawnicza Solidarności Walczącej 1989. – uw
 opis książki Sipowicz Kamil: Tajemnicze dzieje pierwiastków czyli poemat kopalno-roślinno-zwierzęcy.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Przedświt, Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy, 1983.
A5, okł.kart., [2],3-22,[1] s., off. z masz., [c. 60 zł].
Rec.: Albin Oliwa [pseud. – właśc. Ryszard Holzer]. Verbum 1984 nr 4/5 s. 43; Pseudonim [pseud. – właśc. Włodzimierz Bolecki]: Arka Kraków 1984 nr 7 s. 79.
K-2945, G-83/475, CD-1256, J-3131, BN-5055, Ka-2221, Hoo99/195, HN-001215534, KS-3909, BJ-4160, FC-5875, Br-2572 – MM
 opis książki Sitodruk. Drukarz niezależny.
Gniezno: b.w., 1984.
J-3132*[wg: „Solidarność żyje”. Wystawa s. 26], BN-5056*[wg J*] – op
 opis książki Sitodruk. Materiały, obsługa. Poradnik dla zdecydowanych.
B.m. [Warszawa]: Mazowsze, 1986.
A4, 4 s., stdr. z masz.
G-86/292, CJ-1341, J-4272, BN-5057*[wg J] – op
 opis książki Sitodruk. Tylko dla amatorów.
B.m.: b.w., (1983).
A5, 8 s., fotooff.
Wg Pil: stdr., [1984].
K-2946*, G-83/467*[wg SZ-7], J-3133*[wg SZ-7]=J-3134*[wg Pil-2400], BN-5058*[wg K*] – op
 ▬ Sitodruk. – patrz: M.J. i M.S.: Sitodruk. – uw
 opis książki Siwek Anna: Uniwersytet Warszawski w marcu ’68.
Warszawa: Wydawnictwo Grup Oporu Solidarni, 1989.
A5, okł.kart., [2],3-80,[1] s., off. z masz., [c. 1400 zł].
Opracowanie graficzne: Joanna Rydz.
BN-5059, Ka-3521, Hoo99/195, BJ-4161, FC-5876, Br-2573 – MM
 opis książki Siwiec Mike: Alternatywa energetyczna.
B.m.: b.w., b.r. [1988].
A5, 8 s., off. z masz.
BJ-4162, FC-5877 – op
 ▬ Siwiec Mike: Alternatywa energetyczna. – patrz też [?]: Alternatywa energetyczna. [1988]; Bojarski Włodzimierz: Alternatywa energetyczna. 1988. – uw
 opis książki Siwiec Sławek: Chwila.
Kraków.: b.w., b.r. [1977].
A4, okł., [8] k., masz.
Tytuł okł. Pagin. z okł. Teksty z tomu „wstając z poległych”.
BJ-4163, FC-3946 – op
 opis książki Siwiec Wit: 8 września 1968 r. żywa pochodnia na Stadionie X-lecia.
B.m. [Wrocław]: Mowa Młodzieżowa Oficyna Wydawnicza, b.r. [1981].
A5, okł., [1],11 s., off. z masz.
[Pierwsza publikacja Mow-y.]
Nazwisko autora pod tekstem.
BN-5060, Ka-1856, BJ-4164, FC-5878, Br-2574 – MM
 ▬ Siwinski Stiv [rys.] – patrz: Grupiński Rafał: Ponieważ nie dochodzą stamtąd żadne wieści. Wrocław: Universitas 1988. – uw
 ▬ Siwiński Włodzimierz – patrz: Kudliński Romuald, Siwiński Włodzimierz: Zewnętrzne uwarunkowania reformy gospodarczej. – uw
 ▬ Sizet Wiesław – Ryszard: Wstęp. – patrz: Małaczewski Eugeniusz: Koń na wzgórzu i inne opowiadania. Warszawa: ABC 1984. – uw
 ▬ Sjetost: Z okazji 40-tej rocznicy powstania tzw. „Polskiej Partii Robotniczej” – patrz w: Solidarność w stanie wojennym. Warszawa: CDN luty 1982. – uw
 ▬ Sjetost A. A.: Oda do „Solidarności” [przed 1984]. 3 k., masz. przeb. J-4141*{wg Pil-2401, J podaje 6 s.[?]}, BN-5061*[wg Pil] – uw
 ▬ Skalmowski Wojciech – patrz: Broński M. [pseud.] – uw
 opis książki Skalnicki Piotr: Strajki robotnicze na tle powojennej historii Polski (skrót referatu).
B.m.: b.w., b.r.
A6, 13,[1] s.
Ka-5115 – op
 opis książki Skalski Ernest: Interesy Polaków. Konspekt.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Most, 1986.
A5, [2],3-31,[1] s., off. z masz., c. 100 zł.
Biblioteka Kwartalnika Most.
Materiał na podstawie publicznego wykładu z 1985 r. Opracowanie: Marian Sabat [pseud.].
K-3680, G-86/293, CJ-1342, J-3136, BN-5063, Ka-2235, Hoo99/195, HN-002197443, BJ-4166, FC-5880, Br-2576 – MM
 opis książki Skalski Ernest: Jałta. 40 lat póżniej.
Lublin: Wydawnictwo Vademecum; Fundusz Inicjatyw Społecznych, 1985.
A6, okł., 3-73 [1] s., stdr. z masz., [c. 150 zł].
Obydwa wyd. z tego samego maszynopisu. Zbiór tekstów opracowany na podstawie wykładów bez zgody autora.
K-2947, G-85/365, J-3137, BN-5064, Ka-4329, BJ-4167, FC-5881 – MM
 opis książki Skalski Ernest: Jałta. 40 lat póżniej.
Warszawa: b.w., 1985.
A6, okł., 3-73 s., stdr. z masz., c. 110 zł.
Obydwa wyd. z tego samego maszynopisu. Zbiór tekstów opracowany na podstawie wykładów bez zgody autora.
K-2948, G-85/364, J-3138, BN-5065*[wg BŚ], BN-5066, Ka-2236, HN-000548059, BJ-4168, FC-5882, Br-2577 – MM
 ▬ Skalski Ernest: Z żabiej perspektywy. – patrz w: Rubikon ’81. – uw
 ▬ Skalski Ernest – patrz: Delta [pseud.]: Wojna pozycyjna. Tygodnik Wojenny. [1983]. – uw
 ▬ Skałuba Tadeusz [pseud.] – właśc. Władysław Roman Wawrzonek – uw
 ▬ Skałuba Tadeusz [pseud.]: IV rozbiór Polski. Podobno pierwsze wydania tego tekstu ukazały się w 1978 r. Ja jako najwcześniejsze znam wydanie łódzkie, które ukazało się w listopadzie 1981 r. – uw
 opis książki Skałuba Tadeusz [pseud.]: IV rozbiór Polski.
Łódź: Solidarność, b.r. [listopad 1981].
A5, okł.kart., [3],2-74 s., off. z masz., c. 85 zł.
Biblioteka Kultury Narodowej i Obcej.
Druk z tego samego maszynopisu co obydwa wyd.: Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu. Duża część nakładu [czy całość ?] ma nieobciętą dolną krawędź broszury.
Ł-386a[błędnie: ok. 1985], BŁ-178, J-3141*{wg Pil-2408 - błędnie [1984]}, BN-5070*[wg MBPŁ], Ka-2243, BJ-4170, FC-5884, Br-2578, ST15-4110, {BaBN-b1552115, ECS-04790, Nukat-3089947 – błędnie [po 1981]} – MM
 opis książki Skałuba Tadeusz [pseud.]: IV rozbiór Polski.
Siedlce: Wydawnictwo Młodych, 1981.
A4, okł., 42 s.
Tytuł okł. Koniec tekstu na IV s. okł.
Ł-386b, Nukat-3195013 – op
 opis książki Skałuba Tadeusz [pseud.]: IV rozbiór Polski.
Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, 1981.
A5, [3],2-74 s., mapa luzem A4, off. z masz., [c. 100 zł].
U góry s. tytułowej: Ho = Hst = Hn: Osobowość, styl życia, naród.
S. tytułowa na s. [2]. Druk z tego samego maszynopisu co wyd.: Łódź: Solidarność [1981].
Ł-386c, BN-5074*[wg MBPŁ], BaBN-b1279173, Ka-2237, Hoo99/195, BJ-4171, FC-5885, ST15-4111[A4 ?], ECS-03077, Nukat-1838504 – MM
- Egz. obcięty. - MM [stempelek: Ex Libris Izabelli M. Sawaszkiewicz]
- Egz. nieobcięty [brak mapy]. - MM
 opis książki Skałuba Tadeusz [pseud.]: IV rozbiór Polski.
B.m.: b.w., b.r.
A4, 45 s., off. z masz.
Tekst pisano na maszynie bez polskich liter, kreski i ogonki dodawano w drugim uderzeniu czcionek lub odręcznie na maszynopisie.
– MM
 opis książki Skałuba Tadeusz [pseud.]: IV rozbiór Polski.
Kraków: Biblioteka Obserwatora Wojennego, 1984.
A5, okł., [4],3-54 s., off. z masz., c. 150 zł.
Okł. z szarego papieru pakowego. Okładkę projektował POWÓJ.
K-2949, G-84/438, BK-590, J-3140, BN-5069, Ka-4151, Hoo99/195, [BJ-4174, FC-3949, Br-2579, ST15-4112 – druk: Powielarnia Puszcza Niepołomicka], Nukat-4062374[UMK][nakładem wydawnictwa…] – MM
 opis książki Skałuba Tadeusz [pseud.]: IV rozbiór Polski.
Warszawa.: Niezależna Inicjatywa Wydawnicza, 1984.
A5, okł.kart., 87,[1] s., [1] k. tabl., off. z masz., c. 220 zł.
Pamięci Bohaterów walki o niepodległość i suwerenność Polski: gen. Jana Jeziorańskiego powieszonego na stokach Cytadeli w Warszawie w dn. 5.VIII.1864 r. i gen. Emila Fieldorfa „Nila” powieszonego w więzieniu mokotowskim w dniu 24 lutego 1953 r. autor opracowanie poświęca.
K-2950, G-84/439, J-3142, BN-5073, Ka-2241, BJ-4175, FC-5888, Br-2580, ST15-4113, ECS-03880, Nukat-1373670 – MM
 opis książki Skałuba Tadeusz [pseud.]: IV rozbiór Polski.
B.m.: Volumen, b.r. [ok. 1984].
A5, okł., 40 s., off. z masz., [c. 40 zł].
Tytuł okł. W dole okł. tekst: Pamięci Bohaterów walki […] Jana Jeziorańskiego […] Emila Fieldorfa „Nila” […] autor opracowania poświęca.
UMK-692266{IV rozb[i]ór[!] Polski}, ST15-4118, ECS-05091, Nukat-3571052[ECS] – MM
 opis książki Skałuba Tadeusz [pseud.]: IV rozbiór Polski.
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1984].
A5, 40 s.
WBPTor-220061, BN-5071*[wg WBPTor], BaBN-b1279170 – op
 opis książki Skałuba Tadeusz [pseud.]: IV rozbiór Polski.
Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, b.r. [ok. 1984].
A5, [3],2-74 s., 1 k. A4 = 2 mapy, off. z masz., [c. 200-350 zł].
U góry s. tytułowej: Wolni z Wolnymi – Równi z Równymi [w jednym wierszu].
Tytuł na okł. w jednym wierszu. S. tytułowa na s. [2]. Druk z tego samego maszynopisu co wyd.: Łódź: Solidarność [1981]. Wg G i J: mapa A5; wg K: 2 mapy. BN, Ka, BJ nie opisują mapy.
K-2951, G-83/477, J-3139, BN-5068, Ka-2238, {BJ-4173=FC-5887=BJ-4176=FC-5889 [brak możliwości rozróżnienia]}, ST15-4114, ECS-03078 , Nukat-187057 – MM
 opis książki Skałuba Tadeusz [pseud.]: IV rozbiór Polski.
Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, b.r. [ok. 1984].
A5, [3],2-74 s., off. z masz.
U góry s. tytułowej: Wolni z Wolnymi – Równi z Równymi [w dwóch wierszach].
Tytuł na okł. w dwóch wierszach. S. tytułowa na s. [2]. Druk z tego samego maszynopisu co wyd.: Łódź: Solidarność [1981].
– MM
 opis książki Skałuba Tadeusz [pseud.]: IV rozbiór Polski.
Warszawa: G.O.S. Solidarność im. Ks. Jerzego Popiełuszki, 1987.
A5, okł.kart., [2],49 s., off. z masz., [c. 350 zł].
CJ-1343, J-3143, BN-5075*[wg J], Hoo99/195, ST15-4115, Nukat-764354 – MM
 opis książki Skałuba Tadeusz [pseud.]: IV rozbiór Polski 1939 r.
Warszawa: Wydawnictwo Hutnicy 82, 1987.
A5, okł.kart., [2],49 s., c. 200 zł.
KN’87-262, CJ-1344*[wg Wezwanie nr 14 s. 168 – 52 s.], J-3144*, BN-5072*[wg BUW], BaBN-b1279171, Ka-2242, ST15-4116 – MM
 opis książki Skałuba Tadeusz [pseud.]: IV rozbiór Polski 1939 r.
Warszawa: b.w., 1988.
A5, okł., [2],49 s., off. z masz., [c. 1000 zł].
Na I s. okł. mapa. Tekst drukowany z tego samego maszynopisu co wydanie opisane poniżej.
J-3145, BaBN-b1306463 – MM
 opis książki Skałuba Tadeusz [pseud.]: IV rozbiór Polski 1939 r.
Warszawa: b.w., 1988.
A5, okł., 49 s., off. z masz., [c. 1000 zł].
Tekst drukowany z tego samego maszynopisu co wydanie opisane powyżej. S. 49 na III s. okł.
BN-5076, Ka-2239, BJ-4177, FC-5890, ST15-4117, Nukat-737661 – MM
 opis książki Skałuba Tadeusz [pseud.]: IV rozbiór Polski.
B.m.: b.w., b.r.
A4, 45,[1] s.
Ka-2245 – op
 opis książki Skałuba Tadeusz [pseud.]: IV rozbiór Polski.
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1981].
A5, 52 s., off. z masz., [c. 120 zł].
BJ-4172, FC-5886 – MM
 ▬ Skałuba Tadeusz: IV rozbiór Polski. Część 2. Przedruk czterech ostatnich rozdziałów z wyd.: Warszawa: Niezależna Inicjatywa Wydawnicza 1984. – patrz w: (Gruszecki Marcin, Skałuba Tadeusz): Siedemnasty września 1939. IV rozbiór Polski w 35 dokumentach [część 1]. Wrocław: Fenix [na okł.:] Feniks 1984. – uw
 opis książki Skałuba Tadeusz [pseud.]: Obezhołowienie. Geneza likwidacji warstwy kierowniczej narodu polskiego przez okupanta radzieckiego w latach 1939 do 1941.
Kraków: Wydawnictwo Krzyża Nowohuckiego, 1981.
A5, [2],89 s.
– op
 opis książki Skałuba Tadeusz [pseud.]: Obezhołowienie. Geneza likwidacji warstwy kierowniczej narodu polskiego przez okupanta radzieckiego w latach 1939 do 1941.
Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, b.r. [1985 ?].
A5, [3],2-89 s., off. z masz.
Wolni z Wolnymi – Równi z Równymi.
S. tytułowa na s. [2]. Przedruk z wyd.: Kraków: Wydawnictwo Krzyża Nowohuckiego 1981.
BN-5077, Ka-4440, ECS-03609, Nukat-2019004[ECS] – MM
 opis książki Skałuba Tadeusz [pseud.]: Obezhołowienie. Geneza likwidacji warstwy kierowniczej narodu polskiego przez okupanta radzieckiego w latach 1939 do 1941.
Warszawa: b.w. [Unia Nowoczesnego Humanizmu], b.r. [1985 ?].
A5, okł., [2],89 s., off. z masz., [c. 280-320 zł].
Przedruk z wyd.: Kraków: Wydawnictwo Krzyża Nowohuckiego 1981.
K-2952, G-85/366*, J-3146, BN-5078, Ka-2244, BJ-4178, FC-5891, Br-2581, ECS-03079, Nukat-1838477 – MM
 ▬ Skaradziński Bohdan: Polski rok 1919. – poprzednie wyd. pod pseud. Jan Brzoza. – uw
 opis książki Skaradziński Bohdan: Polskie lata 1919-1920. Tom 1: Polski rok 1919.
Warszawa: Volumen, 1993.
O Wolność i Niepodległość.
ISBN 83-85218-46-7.
– uw
 ▬ Skaradziński Bohdan – patrz: Brzoza Jan [pseud.], Podlaski Kazimierz [pseud.] – uw
 ▬ Skarga Barbara – patrz: Kraśniewska Wiktoria [pseud.] – uw
 ▬ Skarga Piotr: Kazania sejmowe. Wyd. pierwsze. 1925. XCVI,190 s. Biblioteka Narodowa. Seria I; Nr 70. – uw
 ▬ Skarga Piotr: Kazania sejmowe. Wyd. drugie przejrzane. 1939. XCVI,190 s. Biblioteka Narodowa. Seria I; Nr 70. – uw
 opis książki Skarga Piotr: Kazania sejmowe. Wydanie trzecie zmienione i uzupełnione.
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972.
17 cm, CVI,196 s., [2] s.
Biblioteka Narodowa. Seria I; Nr 70.
– uw – MM
 opis książki Skarga Piotr: Kazania sejmowe.
B.m.: b.w., b.r.
A5, okł.kart., [3],4-196 s., off. z oryg.
[Przedruk z wyd. 3: Ossolineum 1972]. Nie przedrukowano pierwszej części zawierającej komentarz do tekstu.
KS-3917*[wg KB], BJ-4186, FC-5899 – MM
 ▬ Skarga Piotr: Kazania sejmowe. Wydanie czwarte uzupełnione. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1984. 17 cm, CVII,210,[4] s. Biblioteka Narodowa. Seria I; Nr 70. ISBN 83-04-01736-9. – uw
 ▬ Skarski Wojciech [pseud.] – właśc. Ryszard Kozłowski – uw
 opis książki Skarski Wojciech [pseud.]: Refleksje nad rządami Gomułki. 1956-1970.
Warszawa: KOS, ON, 1984.
A5, okł., 39 s., off. z masz., (c. 65 zł).
Zeszyty Edukacji Narodowej. Najnowsze dzieje Polski.
K-2953, G-84/440, Ł-387, J-3154, BN-5086, Ka-2246, Hoo99/196, HN-000510910, BJ-2046, FC-9689, Br-2582 – MM
 ▬ Skarżanka Hanna – patrz: Komedianci. Rzecz o bojkocie. Warszawa: Most 1989. – uw
 opis książki Skarżyński Kazimierz: Katyń. Raport Polskiego Czerwonego Krzyża. Wyd. I.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie, 1989.
A5, okł.kart., [2],3-84,[2] s., off. ze skł. [czy oryg. ale jakiego]., [c. 900 zł].
Instytut Józefa Piłsudskiego w Kraju.
Zawiera: Wojciech Ziembiński: Przedmowa [datowana:] marzec 1989. Wstęp podpisano: maj 1946 r.
BN-5087, Ka-2247, HN-001974550, BJ-4187, FC-5900, Br-2583 – MM
 opis książki Skarżyński Kazimierz: Katyń. Wyd. 2.
Paryż: Editions Dembinski, 1990.
21 cm, 96 s.
ISBN 2-87665-007-X.
– uw
 ▬ Skarżyński Kazimierz [wstęp] – patrz w: Katyń 1940. [Łódź: ok. 1980]. – uw
 ▬ Skarżyński Piotr [wybór tekstów oraz ilustr.] – patrz: Wiktor Adam ks.: Msze święte za Ojczyznę u „Św. Klemensa Dworzaka”. Wrocław: Jednością Silni 1989. – uw
 opis książki Skąd spadliśmy, dokąd pełzniemy ? Zarys logiki systemu gospodarczego PRL. Praca zbiorowa.
B.m. [Warszawa]: Myśl, 1984.
A5, okł., 32 s., off. z masz., [c. 100 zł].
K-2954, G-84/437, J-3155, BN-5089, Ka-2248, HN-000546157, BJ-4188, FC-5901, Br-2575 – MM
 opis książki Skąd spadliśmy, dokąd pełzniemy. Zarys logiki systemu gospodarczego PRL. Praca zbiorowa. Wyd. II rozszerzone.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Myśl, 1985.
A6, okł.kart., 52 s., off. z masz., [c. 110 zł].
Tytuł okł. Opracowanie powstało przy współpracy Społecznego Komitetu Nauki.
K-2955, G-85/367, J-3156, BN-5088, Ka-2249, Hoo99/195, BJ-4189, FC-5902 – MM
 ▬ Skiba Jarosław T. [red.] – patrz: Byliśmy sami... Wrocław: NZS; Uniwersytet & Politechnika, marzec ’81. Biblioteka „No Więc”; Zeszyt 1. – uw
 ▬ Skibiński Ziemowit [wiersze] – patrz w: O wolność. [wybór wierszy]. – uw
 ▬ Skidel Witold [pseud.] – właśc. Romuald Szeremietiew – uw
 opis książki Skidel Witold [pseud.]: Powstań Polsko ! Zarys myśli programowej nowej prawicy polskiej.
1986.
SP s. 150, SPP-V s. 574 – op
 opis książki Skidel Witold [pseud.]: Powstań Polsko ! Zarys myśli programowej nowej prawicy polskiej. Wyd. IV.
Warszawa: Wydawnictwo im. Jerzego Łojka, 1988.
A5, [2],72,[6] s., off. ze skł. komp.
J-3157, S-228/3427 – op
 ▬ Inne wydania bez nazwiska autora – patrz: Powstań Polsko ! Zarys myśli programowej nowej prawicy polskiej. – uw
 ▬ Skir Jan [pseud.] – właśc. Jerzy Osiatyński – uw
 ▬ Skir Jan [pseud.]: Reforma gospodarcza po roku. Kilka refleksji.
– w: Krytyka 1983 nr 16 s. 66-79.
– uw – MM
 opis książki Skir Jan [pseud.]: Reforma gospodarcza po roku. Kilka refleksji.
B.m. [Warszawa]: Wszechnica Związkowa, b.r. [1983].
A5, okł., 13 s., off. z masz., c. 30 zł.
Wszechnica Związkowa; 3.
Tekst datowany: Warszawa, marzec 1983. S. 13 na III s. okł.
G-83/478*, CJ-1799*, J-3158*, BN-5090, Ka-2250, BJ-3456, FC-8362, Br-2584 – MM
 opis książki Skir Jan [pseud.]: Sytuacja gospodarcza w Polsce.

G-83/479*, J-3159* – op
 ▬ Skirda Aleksander: Materiały o powstaniu kronsztadzkim. Od wydawcy. – patrz: Petriczenko Stepan: Prawda o wypadkach kronsztadzkich. Kraków: kos 1981. – uw
 ▬ Skirzyński Zygmunt [oprac.] – patrz: Stanowisko wobec rządowej propozycji zatytułowanej: „Podstawowe założenia pięciodniowego tygodnia pracy” /opublikowano w dniu 10.XI.1980/ [NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze] w: Oświadczenie Krajowej Komisji Porozumiewawczej w sprawie propozycji rządowej o wolnych sobotach. Kielce: NSZZ „Solidarność” Komitet Założycielski w FŁT [po 19.11] 1980. – uw
 ▬ Skoczek Stanisław: Na wschód od Linii Curzona.
– w: Biuletyn KZ NSZZ Solidarność ZBiPM „Cuprum”. Wrocław. – [cz. 1] – nr 2 s. 19-20; [cz.] /2/ – nr 3 s. 15-16; [cz.] /3/ – nr 5 s. 13-16; [cz.] /7/[?] – nr 7 s. 13-16; [cz.] /7/ – nr 8 s. 17-20; [cz.] /8/ – nr 9 s. 13-16; [cz.] /11/ – nr 12 s. 13-16; – {nie widziałem nr 4, 6, 10-11, 13-18 pisma} – MM
– uw
 opis książki Skoczek Stanisław: Na wschód od Linii Curzona.
B.m.: b.w. [KZ NSZZ Solidarność ZBiPM „Cuprum”], b.r. [1981].
A5, 58 s., ksero.
Tytuł nagł. Kopia z: Biuletyn KZ NSZZ Solidarność ZBiPM „Cuprum” 1981 nr 2-17.
BJ-4190, FC-5903 – op
 ▬ Skoczyński Jan – patrz: Zagórski Andrzej [pseud.] – uw
 opis książki Skolimowski Henryk: Nadzieja matką mądrych. Eseje o ekologii.
Warszawa: ZBZ „Sangha”, 1989.
A5, okł., obw., [2],157 s., off. ze skł., [c. 10000 zł].
Biblioteczka Ekologiczna ZBZ „Sangha”.
Tłumaczenie: Zbigniew Madej.
BJ-4192, FC-5905 – op
 opis książki Skolimowski Henryk: Nadzieja matką mądrych.
Łódź: Wydawnictwo Akapit Press, b.r. [1993?].
20 cm, 177 s.
Biblioteka Ery Ekologicznej; Nr 1.
ISBN 83-900302-4-1.
– uw
 opis książki Skolimowski Henryk: Polski marksizm. Przekład z języka angielskiego.
Londyn: Odnowa, 1969.
18 cm, 99 s.
ISBN 9500340-2-9 [winno być 0-9500340-2-9].
– uw
Skolimowski Henryk Polski marksizm Warszawa Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1981Skolimowski Henryk Polski marksizm Warszawa Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1981
 opis książki Skolimowski Henryk: Polski marksizm.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1., b.r. [1981].
A5 poz., okł.kart., [2],80 s., powiel., [c. 100 zł].
Przekład z języka angielskiego. Przedruk z wyd.: Londyn: Odnowa 1969.
BN-5091, Ka-3522, Hoo99/196, BJ-4193, FC-5906, Br-2585, ECS-01871, Nukat-790962 – MM
 ▬ Skonieczna Iwona: Stoi komunikacja miejska. – patrz w: Sierpień 1980 w Szczecinie. Kalendarium. Relacje. Szczecin: Ośrodek Badań Społecznych NSZZ „Solidarność” Region Pomorza Zachodniego 1981. Teki Historyczne; 1/1981. – uw
 opis książki Skonka Leszek: Nie dać władzy spokoju!
Wrocław: b.w., 1983.
A4, 6 s., ksero z masz.
BJ-4194, FC-5907 – op
 opis książki Skonka Leszek: Niech naród sam osądzi działalność KOR-u!
Wrocław: b.w., 1982.
A4, 6 s., ksero z masz.
BJ-4195, FC-5908 – op
 opis książki Skonka Leszek [red.]: ODON [Obóz Demokratyczny Odrodzenia Narodowego]. Program ideowo-polityczny. Projekt. Wersja I poprawiona.
Wrocław: Wolne Związki Zawodowe, b.r. [1980].
A4, 14,[4] s., powiel. spiryt.
Studium Wiedzy Związkowej. Materiały Szkoleniowe. Wolne Związki Zawodowe; Zeszyt 5.
BJ-4196, FC-5911 – op
 opis książki Skonka Leszek: Szanse nielegalnych wydawnictw obywatelskich [zbiór artykułów].
Wrocław, Wałbrzych: Wolne Związki Zawodowe, 1981.
A4, 28 s., powiel. spiryt.
Opracowanie redakcyjne: Stanisław Nagrodzki.
BJ-4197, FC-5914, BaBN – op
 opis książki Skonka Leszek: Wajda straszy naród rewolucją.
Wrocław: b.w., 1983.
A4, 5 s., ksero z masz.
BJ-4198, FC-5915 – op
 opis książki Skonka Leszek: Warunki odrodzenia ruchu związkowego. Odezwa Rady Naukowo-Dydaktycznej Studium Wiedzy Związkowej.
Wrocław: b.w., 1982.
A5, 7 s., ksero z powiel.
Studium Wiedzy Związkowej. Seria I. Problemy Związkowe; Nr 1. Wykład.
BJ-4199, FC-5916 – op
 opis książki Skonka Leszek: Warunki porozumienia narodowego. (Propozycja środowiska wrocławskiego). Część 1-2.
Wrocław: b.w., 1982.
A4, 10 + 12 s., masz.
Studium Wiedzy Związkowej. Seria II. Problemy Społeczno-Obywatelskie; Nr 2. Wykład.
BJ-4200, FC-5917 – op
 opis książki Skonka Leszek: Zbrodnia milczenia.
Wrocław: b.w., 1982.
A4, 6 s., ksero z masz.
BJ-4201, FC-5913 – op
 ▬ Skonka Leszek [oprac. i komentarz] – patrz: Groszkowski Janusz: Ci co zniszczyli Polskę nie naprawią jej. Warszawa, Wrocław 1982. – uw
 ▬ Skorusa Jan [pseud.] – właśc. Juliusz Gustaw Kędziora – uw
 opis książki Skorusa Jan [pseud.]: Byłem sześcioletnim przestępcą.
B.m. [Lublin]: Witryna, b.r. [1987].
A5, okł.kart., obw., [2],27 s., stdr. z masz., c. 100 zł.
Biblioteka Gazety; Zeszyt 2.
CD-1257, CJ-1345, J-3160, BN-5092, KS-3922*[wg MJ], BJ-4302, FC-5912 – MM
 ▬ Następne wydanie pod właściwym nazwiskiem autora. – uw
 ▬ Skotnicka-Illasiewicz Elżbieta – patrz: M.A., B.K., M.K. i Z.W. [pseud.] – uw
 ▬ Skowronek Jerzy: Duchowieństwo w polskim ruchu narodowym XIX wieku. – patrz w: Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. 5. 1984 s. 76-97. – uw – MM
 ▬ Skowronek Jerzy: Kościół i społeczeństwo wobec polityki caratu w dobie Powstania Styczniowego. - patrz w: Polska doby rozbiorów. Warszawa: Kuria Metropolitalna Warszawska. Wydział Duszpasterstwa, 1987-1988. Studium Kultury Chrześcijańskiej; Kościół Św. Trójcy w Warszawie. Nasze Dziedzictwo; 7, s. 66-90. – uw – MM
 ▬ Skowronek Jerzy: Noc listopadowa – perspektywy i dylematy. – patrz w: Polacy wobec niewoli. Warszawa 1986. Nasze dziedzictwo. – uw
 ▬ Skowronek Jerzy: Powstanie Styczniowe – geneza i mechanizmy. – patrz w: Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. 2. 1983 s. 32-42. – uw – MM
 ▬ Skowronek Jerzy: Refleksje o polskim życiu religijnym w pierwszej połowie XIX wieku. – patrz w: Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. 9. 1986 s. 46-64. – uw – MM
 ▬ Skowroński Aleksander [teksty w]: Geniusz niepodległości 1918-1933. W piętnastą rocznicę zmartwychwstania Polski. AViA Reprint 1989. – uw
 opis książki Skórzyński Piotr: Jeśli będziesz ptakiem.
Warszawa: Wydawnictwo Przedświt, 1988.
A5, okł.kart., [4],5-101,[2] s., off. ze skł., c. 450 zł.
Rec.: Ludwik Felc [pseud. – właśc. Jan Gondowicz]: W cichej dolince duszy. Wybór 1988 nr 21 s. 3.
CD-1258, J-3161, BN-5093, Ka-2251, KS-3924, BJ-4203, FC-5910, Br-2586 – MM
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.