Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Uwagi o kolorach
  tła pod tekstem

Opis druku
niezależnego
posiadanego
w zbiorze
Opis druku
niezależnego
znanego tylko
z bibliografii
Opis książki
związanej
z wydaniami
niezależnymi
posiadanej
w zbiorze
Opis książki
związanej
z wydaniami
niezależnymi
znanej tylko
z bibliografii
Opis książki
z pogranicza
wydawnictw
niezależnych
Odnośniki, uwagi,
opisy druków nie
zaliczanych do
druków zwartych

Przybornik:


Historia tego
  tekstu w:
  web.archive.org:
Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Skr - Sn

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 20.02.2021 r.
 
 
 ▬ Skrobacka J. [oprac.] – patrz: Tischner Józef: Etyka w kręgu solidarności. Kielce: Wszechnica Związkowa NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego 1981. – uw
 ▬ Skrodzki Wojciech [wywiad w]: Wierzchowska Wiesława: Sąd nieocenzurowany czyli 23 wywiady z krytykami sztuki. Łódź: Film i Literatura 1989. – uw
 opis książki Skrócony zakres historii VII Wileńskiej Brygady Armii Krajowej „Wilhelma” oraz oddziałów „Żuka” i „Gozdawy”. 1943-1944.
Gdańsk: b.w., b.r. [1986 ?].
A4, okł., 16 k., powiel.
Opracowano na podstawie relacji 86 uczestników: Janusz Bohdanowicz „Czortek”, Hipolit Alesionek „Andź”, „Piorun”.
Oss-623.785 – op
 opis książki Skrusz kajdany. Msza święta w intencji Ojczyzny. Kościół św. Stanisława Kostki, Warszawa, ul. Hozjusza 2. Niedziela 28 XI, 26 XII 1982 i 30 I 1983. Mszę świętą celebrował i homilię wygłosił ks. Prałat Teofil Bogucki [28 XI 1982]; ks. Jerzy Popiełuszko [26 XII 1982 i 30 I 1983].
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1983].
A5, okł., 45 s., off. z masz.
S. 45 na III s. okł. Recytacje wykonali wybitni aktorzy warszawscy. Scenariusz liturgii Mszy św. przeplatany wierszami autorów: Teresa [właśc.. H.T. Grodzicka-Królak], A. Włodek, Kazimierz Wierzyński, Lucjan Rydel, Artur Oppman, Hanna Mortkowicz-Olczakowa, A. Dresser, Ernest Bryll, Wł. Lewik, Z. Krasiński, T. Szyma, M. Bartikowska, Tomasz Rzepa, Wisława Szymborska oraz wiersze anonimowe.
K-2781, G-83/480, CD-122, J-3162, Ka-2252, KS-0532, Br-2587 – MM
 ▬ (Skryba) [pseud.] – właśc. Artur Leinwand – uw
 ▬ (Skryba) [pseud.] – patrz: Sumienie świata woła o świadectwo prawdzie. Warszawa: powielono w Druk. Polowej im. 11 Listopada kwiecień 1984. Dodatek do Warszawianki. – uw
 opis książki Skrzetuski Mieczysław: Wódz narodu Józef Piłsudski.
Warszawa: Komitet Główny Ligi Mocarstwowego Rozwoju Polski; Druk. M.S.Wojsk., 1928.
20 cm, 31,[1] s.
– uw
 opis książki Skrzetuski Mieczysław: Wódz narodu Józef Piłsudski.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Sanacja, b.r. [1989].
A5, okł.kart., [6],7-31,[1] s., off. z oryg.
Na s. [6] wklejony portret Piłsudskiego. Przedruk z wyd.: Warszawa: Komitet Główny Ligi Mocarstwowego Rozwoju Polski 1928.
BN-5094*[wg BUW], MBPŁ – MM
 ▬ Skrzynecki Piotr [pseud.] – właśc. Leszek Brzoza – uw
 opis książki Skrzynecki Piotr [pseud.]: Działalność zjednoczeniowa Generała Kazimierza Sosnkowskiego w latach 1952-1956. Wyd. I.
Warszawa: Wydawnictwo Niepodległość, 1989.
A5, okł.kart., [7],2-73 s., off. z masz.
Biblioteka Myśli Państwowej.
BN-0572*[wg BUW], Ka-2253, Hoo99/196, BJ-0457, FC-9413, Br-2588 – MM
 opis książki Skrzynecki Piotr [pseud.]: Wysiedlenie ludności ukraińskiej z Polski w latach 1944-1946.
Warszawa: Wydawnictwo Myśl Państwowa; Wydawnictwo Niepodległość, 1988.
A5, 32 s., off. z masz., [c. 120 zł].
J-367, BN-0573*[wg J], Ka-4031, Hoo99/196, BJ-0458, FC-9414 – MM
 ▬ Skrzypczak Edward; Obcy. Rozmowa z Edwardem Skrzypczakiem, byłym I sekretarzem KW w Poznaniu [dat. 20 sierpnia 1982 r.]. – patrz w: PZPR-owska normalizacja. Wrocław: Victoria 1983. – uw
 opis książki Skrzypczak Edward: Rozmowa z Edwardem Skrzypczakiem (byłym I sekretarzem KW Poznań do czerwca 1982).
Poznań: 1982.
Rozmawiała Ewa Szemplińska.
G-82/224*, J-3163* – op
 opis książki Skrzypczak Edward: Wspomnienia byłego I sekretarza KW PZPR w Poznaniu.
B.m.: b.w., b.r. [1984].
A5 poz., [3],2-58 s., powiel., c. 60 zł.
Tytuł tekstu: Próba. Wspomnienia opracował Zenon Bosacki. Dodano tekst informacji wewnątrzpartyjnej z Serwisu Informacyjnego KW PZPR z dn. 28 lutego 1984 r. kolportowany po wyemitowaniu wspomnień Skrzypczaka w radiu „Wolna Europa” w dniach od 9 do 16 lutego 1984 r.
KS-3927 – MM
 ▬ Skrzypczak Edward: Wspomnienia byłego I sekretarza KW PZPR w Poznaniu.
Ten sam tekst pt.: Próba. Rozmowa z Edwardem Skrzypczakiem.
– w: Krytyka Warszawa 1984 nr 18 s. 120-149; – w wyd. londyńskim s. 146-182.
– uw
 ▬ Skrzypczak Józef [teksty w]: Geniusz niepodległości 1918-1933. W piętnastą rocznicę zmartwychwstania Polski. AViA Reprint 1989. – uw
 opis książki Skrzypek Stanisław: Rosja jaką widziałem. Wspomnienia z lat 1939-1942. Wydanie pierwsze.
Newtown, Mont.: Montgomeryshire Printing Co., październik 1949.
22 cm, 214 s.
– uw – MM
 opis książki Skrzypek Stanisław: Rosja jaką widziałem. Wspomnienia z lat 1939-1942.
Warszawa: Wydawnictwo Grup Politycznych; Wydawnictwo Grupy Polityczne Wola, 1987.
A5, okł.kart., [4],5-256 s., powiel., c. 1000 zł.
Losy Polaków w ZSRR.
Przedruk z wyd.: Newtown: Montgomeryshire 1949.
CD-1259, KN’87-105, CJ-1346, J-3164, BN-5095, Ka-2254, KS-3928*[wg CD, KB], BJ-4204, FC-5909, Br-2589 – MM
 ▬ Skutnik Tadeusz – patrz: Drzycimski Andrzej, Skutnik Tadeusz: Zapis wydarzeń. Gdańsk – Sierpień 80. Część II: Rozmowy. Część III: Dokumenty. – uw
 opis książki Škvorecký Josef: Dwa eseje. Red Music. Gorący temat.
Warszawa: Wydawnictwo Grupy Polityczne W[ola], 1986.
A5, okł.kart., [2],3-20 s., off. z masz., c. 80 zł.
Pierwszy esej tłumaczyła z czeskiego Elżbieta Lederer. Przedruk z: Puls 1982-1983 nr 17. Drugi esej tłumaczony z języka rosyjskiego z: Kontinent 1982 nr 33.
K-3681, G-86/294, CD-1688, CJ-1347, J-3165, BN-5096, Ka-2255, BJ-4205, FC-5918, Br-2590 – MM
 ▬ Škvorecký Josef: Moja Europa Środka. – patrz w: Myśli o naszej Europie. Profil [1988]. – uw
 ▬ Škvorecký Josef: Red Music.
– w: Puls 1982-1983 nr 17 s. 73-84;
– w: Josef Škvorecký: Dwa eseje. Red Music. Gorący temat. Warszawa: Wydawnictwo Grupy Polityczne W 1986.
– uw
 opis książki Škvorecký Josef: Wyjątki z autosztambucha.
Wrocław, Warszawa: Wydawnictwo PoMOST, 1988[na s. red.]; 1989[na IV s. okł.].
A5, okł.kart., 288,[1] s., off. z masz., c. 2500 zł.
Solidarność Polsko-Czechosłowacka. Kolekcja Literatury Czeskiej i Słowackiej.
Projekt okładki oraz układ graficzny: Tadeusz Kuda. Zawiera: Marian Nemczyński: Od tłumaczy. Tłumaczenie: Jakub Waniek, Marian Nemczyński [pseud.], B. K., J. Brzeziński, E. Lederer.
BN-5097, Ka-2256, BJ-4206, FC-5919, Br-2591 – MM
 ▬ Skwar Henryk [pseud.] – właśc. Henryk Skwarczyński – uw
 ▬ Skwar Henryk [pseud.]: Męka stawania się Amerykaninem. Warszawa: Wydawnictwo Przedświt, 1985.
Wydawnictwo na stronie: www.przedswit.org/1543.html wspomina o wydaniu z 1985 r., choć wydaje się to mało prawdopodobne. – uw
 opis książki Skwar Henryk [pseud.]: Męka stawania się Amerykaninem.
Warszawa: Wydawnictwo Przedświt, 1989.
A5, okł.kart., [6],7-107,[1] s., off. ze skł. [c. 2000-3000 zł].
Polska wersja książki autobiograficznej: The anguish of becoming american [chyba nie była wydana]. Na s. [108] jest notka datowana: 1 czerwca 1989 r.
CD-1260, BN-5100=BN-5099*[wg BŚ – błędnie], Ka-2257, KS-3933, BJ-4209, FC-5921, Br-2592 – MM
 opis książki Skwarczyński Adam: Historia posłuszna woli ludzkiej.
Katowice: WP [Wydawnictwo Polskie], 1986.
A5, okł., 3-14 s., stdr. z masz., c. 65 s.
G-86/295, CJ-1348, J-3166, BN-5098, Ka-2259, Hoo99/196, BJ-4208 – MM
 ▬ Skwarnicki Krzysztof – patrz: Projekt programu działania Niezależnego Zrzeszenia Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. [Kraków]: [NZS AGH] [ok. 1981]. – uw
 opis książki Skwarnicki Marek: Dziś ciężka noc. Dziennik 1982. Wyd. I.
Kraków: Wydawnictwo Panaceum, 1989.
A6, okł.kart., obw., 176 s., off. z masz., [c. 700-850 zł].
Wg BJ różne obwoluty: 1) na IV s. okł. nota o autorze z fotografią; 2) bez fotografii.
CD-1261, BK-591, BN-5101, Ka-2258, KS-3934*[wg CD], BJ-4210, FC-5920 – MM [bez fotografii]
 ▬ Slavus-Lotka Jan: [Przedmowa]. – patrz: Gibran Kahlil: Prorok. Kraków: 1981. – uw
 ▬ Sliziński Jerzy: Tadeusz Kościuszko w literaturze Stanów Zjednoczonych. – patrz w: Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. 10. 1986 s. 43-55. – uw – MM
 opis książki Sławek Walery: Ideologia obozu marszałka Piłsudskiego w świetle przemówień prezesa BBWR Walerego Sławka.
Warszawa: Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem, 1930.
16 cm, różne liczbowania, współoprawne z innymi tekstami.
– uw
 opis książki Sławek Walery: Ideologia obozu marszałka Piłsudskiego w świetle przemówień prezesa BBWR [Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem] Walerego Sławka.
B.m. [Warszawa]: b.w. [Sanacja], b.r. [1989].
18 cm, 44,[4] s.
Przedruk z wyd.: Warszawa: nakładem B.B.W.R. 1930.
BN-5103*[wg BŚ], Ka-4160 – op
 ▬ Sławińska Krystyna [wybór i oprac.] – patrz: Poezja dni sierpniowych. W pierwszą rocznicę robotniczego protestu. Wrocław: KK NSZZ S NiPO RW 1981. – uw
 opis książki Sławiński Janusz: Teksty i teksty.
Warszawa: Wydawnictwo Polska Encyklopedia Niezależna PEN, 1990.
Biblioteka Tekstów; 1.
ISBN 83-85254-00-5. Przedruk tekstów m. in. z: Almanach Humanistyczny 1987 nr 6; 1989 nr 11; Wezwanie 1985 nr 8; Nowy Zapis 1983 nr 6; Kultura Niezależna 1987 nr 33; 1988 nr 43.
– uw – MM
 ▬ Sławiński Janusz [red.] pod krypt. JS – patrz: Literatura polska po 1939 roku. Warszawa: Wydawnictwo PEN 1989. – uw
 ▬ Sławoj-Składkowski Felicjan: Prace i czynności Rządu Polskiego we wrześniu 1939 r.
Kraków: RES Pismo NSZZ „Solidarność” przy Bibliotece Jagiellońskiej, b.r. [1981].
A5, okł.kart., 74 s., off. z oryg., c. 110 zł.
Wydanie specjalne.
Przedruk z: Kultura 1947 nr 5 s. 75-127; nr 6 s. 107-127.
BK-592, BN-5104*[wg BK], Sup-894*[wg BK]=Sup-893*[wg Hoo], Hoo99/196, BJ-4211, FC-3958 – uw – MM [czasopismo]
 ▬ [Słodkowski Wojciech] Olechowski Jan [pseud.]: Gwałt za kratami. – patrz w: List z ulicy Smutnej. BŁ [Biuletyn Łódzki] [1985-6]. – uw
 opis książki Słonimski Antoni: Moja podróż do Rosji.
Warszawa: Rój, 1932.
19 cm, 195 s.
– uw
 opis książki Słonimski Antoni: Moja podróż do Rosji.
Warszawa: Vade-mecum, 1981.
A5, 98 s.
„W 64-tą rocznicę Rewolucji Październikowej”. Przedruk z wyd.: Warszawa: Rój 1932.
Ka-4032[96 s.], Hoo99/196, KS-3940 – op
 opis książki Słonimski Antoni: Moja podróż do Rosji.
Stockholm: Polonica, 1989.
21 cm, 195 s.
Reprint z wyd.: Warszawa: Roj 1932. ISBN 91-87704-01-3.
– uw
 opis książki Słonimski Antoni: Moja podróż do Rosji. Wyd. 2.
Warszawa: Literackie Towarzystwo Wydawnicze, 1997.
21 cm, 139,[2] s.
ISBN 83-901583-2-9.
– uw
 ▬ Słonimski Antoni [wiersze] – patrz w: Dwie wojny. Solidarność Wybrzeże 1982. – uw
 opis książki Słoński Edward: Jak to na wojence …
Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze, 1916.
23 cm, [4],71,[1] s., [5] k. tabl.
– uw
 opis książki Słoński Edward: Jak to na wojence …
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Signum, 1981.
A6, okł.kart., [3],2-71,[1] s., off. z oryg., c. 55 zł.
Pierwsza książka dla dzieci wydana poza cenzurą.
Ilustrował Antoni Dzierzbicki. [Przedruk z wyd.: Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze 1916].
CD-1262, BN-5105, Ka-2262, Hoo99/196, KS-3945, BJ-4212, FC-5922, Br-2596 – MM
 ▬ Słoński Edward [wiersze w:] Do kraju tego … Miejsce postoju 1987. – uw
 opis książki Słowa oskarżenia i obrony na procesie w sprawie o uprowadzenie i zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki. Przemawiają: E[dward] Wende, mec. J[an] Olszewski, mec. K[rzysztof] Piesiewicz, mec. A[ndrzej] Grabiński.
Warszawa: Kuria Metropolitalna Warszawska. Wydział Duszpasterstwa, 1985.
A5, okł.kart., [2],56 s., off. z masz., [c. 200 zł].
Sygn. druk.: KMW/23/D/1985 Nkł. 500 egz.
BN-5107, Hoo99/196, Br-2599 – uw – MM
Istniały prawdopodobnie następne nakłady. Posiadam dwa różne egzemplarze:
- 1. – okładka z grubego jasnoniebieskiego kartonu dobrej jakości zadrukowanego ciemnoczerwoną farbą;
- 2. – okładka z białego cienkiego kartonu zadrukowanego jasnoczerwoną farbą [często jest wpisana cena 500 zł].
 opis książki Słowa oskarżenia i obrony na procesie w sprawie o uprowadzenie i zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki. Przemawiają: mec. E[dward] Wende, mec. J[an] Olszewski, mec. K[rzysztof] Piesiewicz, mec. A[ndrzej] Grabiński.
Toruń: b.w., 1985.
A5, okł.kart., [2],56 s., off. z masz., c. 150 zł.
Tytuł okł.: Słowa oskarżenia i obrony. Opracowano na podstawie relacji z procesu sprawozdawcy Biura Prasowego Episkopatu Polski Jacka Ambroziaka. Druk z klisz identycznych jak w wyd.: Warszawa: Kuria Metropolitalna Warszawska. Wydział Duszpasterstwa 1985, bez sygnatury drukarskiej.
K-2956, G-85/368, J-3167, BN-5106, Ka-2263, Hoo99/196, BJ-4213, FC-5923, Br-2598 – MM
 opis książki Słowa oskarżenia i obrony na procesie w sprawie o uprowadzenie i zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki. Przemawiają: mec. E[dward] Wende, mec. J[an] Olszewski, mec. K[rzysztof] Piesiewicz, mec. A[ndrzej] Grabiński.
B.m.: b.w., b.r. [1985].
A5, okł.kart., [2],56 s., off. z masz.
Na okładce biały tytuł na czerwonym tle: Słowa oskarżenia i obrony. Opracowano na podstawie relacji z procesu sprawozdawcy Biura Prasowego Episkopatu Polski Jacka Ambroziaka. Druk z klisz identycznych jak w wyd.: Warszawa: Kuria Metropolitalna Warszawska. Wydział Duszpasterstwa 1985, bez sygnatury drukarskiej.
– MM
 opis książki Słowa oskarżenia i obrony na procesie w sprawie o uprowadzenie i zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki. Przemawiają: mec. E[dward] Wende, mec. J[an] Olszewski, mec. K[rzysztof] Piesiewicz, mec. A[ndrzej] Grabiński.
B.m.: b.w., b.r. [1985].
A5, okł.kart., [2],56 s., off. z masz.
Na okładce czarny tytuł: Słowa oskarżenia i obrony. Opracowano na podstawie relacji z procesu sprawozdawcy Biura Prasowego Episkopatu Polski Jacka Ambroziaka. Przedruk z wyd.: Warszawa: Kuria Metropolitalna Warszawska. Wydział Duszpasterstwa 1985.
BJ-4214, FC-5924, Br-2597[okł. jasnoczerwona] – op
 opis książki Słowa oskarżenia i obrony na procesie w sprawie o uprowadzenie i zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki. Przemawiają mec. E[dward] Wende, mec. J[an] Olszewski, mec. K[rzysztof] Piesiewicz, mec. A[ndrzej] Grabiński.
B.m.: b.w., b.r.
A5, [2],56 s., kserooff. z masz.
Kserooffsetowa kopia wyd.: Warszawa: Kuria Metropolitalna Warszawska. Wydział Duszpasterstwa 1985, bez sygnatury drukarskiej.
– MM
 ▬ Słowa oskarżenia i obrony. – j.w. 56 s., bez s. tytułowej, z okł. o innym tytule. – patrz: Przemówienia obrońców ks. Jerzego Popiełuszki na procesie toruńskim. – uw
 opis książki Słowa oskarżenia i obrony na procesie w sprawie o uprowadzenie i zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki. Przemawiają mec. E[dward] Wende, mec. J[an] Olszewski, mec. K[rzysztof] Piesiewicz, mec. A[ndrzej] Grabiński.
B.m.: b.w., b.r. [1985].
A5, okł.kart., [2],3-35,[1] s., off. ze skł., c. 200 zł.
Tytuł okł.: Słowa oskarżenia i obrony. Opracowano na podstawie relacji z procesu sprawozdawcy Biura Prasowego Episkopatu Polski Jacka Ambroziaka. Na jasnej okładce czerwony nadruk sitodrukiem tytułu i u dołu rysunek gdańskiego pomnika Solidarności. U dołu s. tytułowej: Kuria Metropolitalna Warszawska Wydział Duszpasterstwa 1985.
– MM
 ▬ Słowa oskarżenia i obrony. – patrz w: Popiełuszko Jerzy ks.: Zapiski 1980-1984; Słowa oskarżenia i obrony. Biura Prasowe Episkopatu Polski [1985]. – uw
 opis książki Słowa twoje poniesiemy. Biuletyn poświęcony pamięci księdza Jerzego. Tom 1: Kampania oszczerstw.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1985].
A5, 83,[5] s., off., c. 290 zł.
K-2957/1, J-3168*[wg K]/1, BN-5108*[wg K], BaBN, Ka-2266 – op
 opis książki Słowa twoje poniesiemy. Biuletyn poświęcony pamięci księdza Jerzego. Tom 2: Msze za Ojczyznę.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1985].
A5, 65 s., off., c. 250 zł.
K-2957/2, J-3168*[wg K]/2, BN-5109*[wg K] – op
 opis książki Słowa twoje poniesiemy. Biuletyn poświęcony pamięci księdza Jerzego. Tom V: Proces, Toruń 27 i 28.12.1984 r.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1985].
A5, 46,[2] s.
KInt+Ka-2266 – op
 ▬ Słowacki Juliusz [teksty w]: Geniusz niepodległości 1918-1933. W piętnastą rocznicę zmartwychwstania Polski. AViA Reprint 1989; Kiedy prawdziwi Polacy powstaną. Zbiór wierszy. (Kwidzyn): Inter Nowa (ZK 1982). – uw
 ▬ Słowakiewicz Andrzej [pseud.] – właśc. Marek Derewiecki – uw
 opis książki Słowakiewicz Andrzej [pseud.]: Koncepcje programowe Polskiego Stronnictwa Ludowego w latach 1945-1947.
Lublin-Śląsk-Warszawa: nakładem autora i Wydawnictwa Antyk, 1989.
A5, okł.kart., [2],3-83 s., off. z masz., (c. 2200 zł).
Biblioteka Antyku.
BN-5110, Ka-3523, HN-001991525, BJ-4215, FC-5925, Br-2600 – MM
 opis książki Słowik Andrzej: Nie ma dwóch Solidarności. Rozmowa z Andrzejem Słowikiem, przewodniczącym Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej.
B.m. [Łódź]: b.w. [Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej], b.r. [1989].
A5, okł., 12 s., ksero z masz.
Rozmawiał Andrzej Gębarowski. Przedruk z: Odgłosy Łódź, 11 czerwca 1989 r. W dolnym rogu okł.: S.J.W.
– MM
 opis książki Słowik Andrzej: Noc, która wstrząsnęła Polską… Relacja Andrzeja Słowika przewodniczącego Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”.
B.m. [Łódź]: b.w. [Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej], b.r. [1990].
A5, [2],3-11 s., ksero z oryg.
Historia jak najbardziej najnowsza.
Rozmawiał Marek Koprowski. Przedruk z: Odgłosy Łódź nr 52-53 (24-31 XII 1989), 1 (07 I 1990).
– uw – MM [2 egz. z różnych etapów powielania]
 opis książki Słowik Andrzej: Rozmowa z Andrzejem Słowikiem przewodniczącym Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”.
B.m. [Łódź]: b.w. [Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej], b.r. [koniec 1989].
A5, [4] s., ksero z oryg.
Wchodzimy w okres wyborów… NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej.
W dole okł.: Prawo do „Solidarności”. Kopia tekstu z: ITD nr 51 (1493), 17 grudnia 1989 r.
– MM
 opis książki Słowik Andrzej: Z Andrzejem Słowikiem przewodniczącym Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” rozmawia red. PR Zofia Berut.
B.m. [Łódź]: b.w. [Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej], b.r. [koniec 1989].
A5, okł., 5 s., ksero z masz.
Wchodzimy w okres wyborów… NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej.
S. 5 na III s. okł. W dole okł.: „…praca powinna być czynnikiem decydującym o poziomie życia pracownika i jego rodziny…”.
– MM
 opis książki Słowik Andrzej, Kropiwnicki Jerzy: Osiem straconych lat?
B.m. [Łódź]: b.w. [Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej], b.r. [po 13 grudnia 1989].
A5, okł., 3-22 s., ksero z masz.
Wchodzimy w okres wyborów… NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej.
Początek tekstu na II s. okł. Przedruk z: Odgłosy Łódź nr 51 (1655), 17 grudnia 1989 r. W dyskusji nt. stanu wojennego uczestniczyli również: Jacek Dębski, Henryk Rafalski, Edmund Lewandowski, Lucjusz Włodkowski. Opracował Andrzej Gębarowski.
– MM
 ▬ Słowik Andrzej – patrz w: Wspomnienie tamtych dni. Łódź: Pantograf, MPK 1986. – uw
 opis książki Słownik historii zakazanej. Słownik historyczny. Zeszyt 1.
B.m. [Kraków]: Wydawnictwo Libertas, 1984.
A6, okł.kart., [2],78 s., stdr. z masz., c. 160 zł.
Tytuł okł.: Słownik historii zakazanej. Tytuł na s. [1]: Słownik historyczny. Brak typowej s. tytułowej.
K-2958, G-84/441*, Ł-388, BK-593, J-3169, BN-5111, Hoo99/196, {BJ-4216, FC-3960 [bez ozn. zesz.]}, ECS-05165, Nukat-2933280 – MM
 opis książki Słownik polityczny pod red. Wojciecha Wasiutyńskiego.
Nowy Jork: Instytut Romana Dmowskiego 1980.
22 cm, 207 s.
– uw – MM

 ▬ Słownik polityczny. Gdańsk: Wydawnictwo Młoda Polska, 1980. A5, okł.kart., off. z oryg. Redakcja: Wojciech Wasiutyński. Przedruk z wyd.: Nowy Jork: Instytut Romana Dmowskiego 1980.
Dun-156, BN-5112*[wg BUS, Dom], BaBN-1.881.508, ECS-01902, Nukat-425149 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
Slownik Słownik polityczny Gdańsk Młoda Polska 1980 Wojciech Wasiutyński październik 1980 k003808 Muzeum Wolnego Słowa www.m-ws.pl/muzeum/
 opis książki Słownik polityczny.
Gdańsk: Wydawnictwo Młoda Polska, 1980.
A5, okł.kart., [2],7-207 s., off. z oryg.
Oddano do druku w październiku 1980 r. Na s. [1] spis treści, nie przedrukowano stron tytułowych i redakcyjnej.
ST15-4146 – MM [książka zszyta gwoździami]
Slownik Słownik polityczny Gdańsk Młoda Polska 1980 Wojciech Wasiutyński listopad 1980 Muzeum Wolnego Słowa www.m-ws.pl/muzeum/
 opis książki Słownik polityczny.
Gdańsk: Wydawnictwo Młoda Polska, 1980.
A5, okł.kart., 207 s., off. z oryg., [c. 150 zł].
Oddano do druku w listopadzie 1980 r. W książce są strony tytułowe i redakcyjna. Na IV s. okł. jest spis wydawnictw. Zawiera on 9 tytułów książkowych i Bratniak.
BJ-4217, FC-5926, Br-2601 – op

 opis książki Słownik polityczny pod red. Wojciecha Wasiutyńskiego.
Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, b.r. [1984].
A5, okł.kart., [2],7-207 s., off. z oryg., [c. 360-630 zł].
Wolni z Wolnymi – Równi z Równymi.
Na s. tytułowej dane wydaw. podstawy przedruku: Nowy Jork: Instytut Romana Dmowskiego 1980. Spis treści na s. [2]. Wys. kolumny druku wraz z paginacją na s. 9: 162 mm.
K-2959*, G-84/442, J-3170[7-207 s.], BN-5113, Ka-2268, BJ-4218, FC-5927, Br-2602, ECS-03660, Nukat-710415 – MM
 opis książki Słownik polityczny [red. Wojciech Wasiutyński].
B.m. [Warszawa]: Unia Nowoczesnego Humanizmu, b.r. [1984?].
A5, okł.kart., 7-207 s., off. z oryg., [c. 350 zł].
Tytuł okł., brak s. tytułowej. Spis treści na IV s. okł. Wys. kolumny druku wraz z paginacją na s. 9: 165,5 mm. Przedruk z wyd.: Nowy Jork: Instytut Romana Dmowskiego. Druk z tych samych matryc/diapozytywów co wyd.: Gdańsk: Młoda Polska [październik] 1980.
BN-5114, Ka-4033[m.w.: Warszawa], Br-2603 – MM [książka zszyta gwoździami]
 opis książki Słownik polityczny pod red. Wojciecha Wasiutyńskiego.
Warszawa: Wydawnictwo Jestem Polakiem, 1989.
A5, 207 s., off. z oryg.
Przedruk z wyd.: Nowy Jork: Instytut Romana Dmowskiego 1980.
Ka-2269, Hoo99/196, BJ-4219, FC-5928 – op
 ▬ Słowo. Wydawnictwo.
– Pieśni zza krat. Ekstremista. [Słowo] [styczeń 1982].
– Drukarz niezależny (instrukcja). 1982.
– J. B. R.: Madonny Polskie. [Wiersze]. 1982.
– Talbott Strobe: Komunizm – widmo i walka. 1982.
– Anderson Richard D.: Wejść czy nie wejść? [do druku oddano I. 1983].
– Zamknięcie [pamiętnik z Łupkowa]. [1983].
– Zagajewski Adam: Petit. 1983.
– Bieńkowski Władysław: Trzy odpowiedzi. 1984.
– Gall Andrzej: Szopki satyryczne 1982-1983. Gniazdo wronie, Niewielka Czwórka, Pod PRONd. [1983].
– Kryzys w ZSRR. 1983.
– Kohan John: KGB – szpicel Kremla; Kelly Jim: Ślady prowadzą do Sofii. [Razem pod tytułem:] KGB i papież. [1983].
– Gross Jan T[omasz]: W zaborze sowieckim. [1983].
– Brandys Marian: Małpeczka. sierpień [19]83.
– Wierzyński Kazimierz: Czarny Polonez. listopad 1983.
– Zestrzelenie samolotu. [1983].
– Przemiennik częstotliwości. Z RWE [Radiem Wolna Europa] na co dzień. Zrób to sam. 1984.
– Zaremba Paweł: Wojna 1920 roku. styczeń [19]84. Ponad 1500 egz. zostało skonfiskowane przez SB 30 stycznia 1984 r.
– Na krawędzi wojny. Słowo; ON [1983-4].
– 20 pozycja wydawnicza – Kallenbach Józef: Zygmunt Krasiński wobec komunizmu. 1984.
– Mrożek Sławomir: Sławomir Mrożek donosi ! 1984.
– Tischner Józef: Etyka Solidarności. Wyd. III. 1984.
– Nawrocki Grzegorz: Przepustka na kres. czerwiec 1984.
– Podlaski Kazimierz: Bracia nasi? Rzecz o Białorusinach, Litwinach i Ukraińcach. Wyd. I. [1984].
– Korybutowicz Zygmunt: 1970 Grudzień. 1984.
– Popiełuszko Jerzy ks.: Homilie. 1984 i 1985 [kilka wydań].
– Szałamow Warłam: Opowiadania kołymskie. 1985.
– Lityński Jan: Solidarność. Znaki zapytania, próby odpowiedzi. 1985.
– Opozycja – polityka – państwo. Grupa Publicystów Politycznych. 1985.
– Tyrmand Leopold: Cywilizacja komunizmu. 1985.
– Niezależna Encyklopedia Powszechna A-Z. 1. 1986.
– Ukraina 1956-1968. Opracował Iwan Koszeliwec. 1986.
– Ossendowski Ferdynand Antoni: Ludzie, zwierzęta, bogowie. 1: Męczeńska włóczęga. 1986.
– Kropiwnicki Jerzy: Zapis protestu. 1986 i 1988. (kilka wydań).
– uw
 ▬ Sługa boży ks. Bronisław Markiewicz [tytuł okł.] – patrz: Moroz Władysław: Łaska powołania sługi bożego ks. Bronisława Markiewicza (1842-1912). Miejsce Piastowe 1979. – uw
 ▬ Słuszniak Janina – patrz: Kto tu wpuścił dziennikarzy. Nowa [1985]. – uw
 ▬ Służba w miłości. – patrz: Wyszyński, Stefan: Służba w miłości. Autobiografia ks. Prymasa. – uw

 ▬ Smaga Józef: Era Gorbaczowa ? Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1989. A5, okł.kart., 51,[2] s., off. ze skł.
BN-5116, Ka-2270, Hoo99/196, Br-2604, ECS-00974, Nukat-299646 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki Smaga Józef: Era Gorbaczowa ?
Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1989.
A5, okł.kart., 51,[2] s., off. ze skł., c. 550 zł. (przestempl. na 700 zł).
Cena wydrukowana na IV s. okł. Odległość słowa „cena” na IV s. okł. od znaku CDN na I s. okł.: 172 mm.
BJ-4220, FC-5929 – MM
 opis książki Smaga Józef: Era Gorbaczowa ?
Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1989.
A5, okł.kart., 51,[2] s., off. ze skł., (c. 700 zł).
Na IV s. okł. wydrukowano słowo „cena”, ale brak kwoty. Odległość słowa „cena” na IV s. okł. od znaku CDN na I s. okł.: 184,6 mm.
ST15-4148 – MM

 ▬ Smaga Józef: Lew Trocki /1879-1940/. – patrz w: Oblicza Rosji. Lublin: FIS Fundusz Inicjatyw Społecznych [19]87. – uw
 ▬ Smaga Józef – patrz: Boruta Jędrzej [pseud.]; Trzymalski Szczęsny [pseud.] – uw
 opis książki Smektała Zdzisław: Chcica. Poemat romantyczny.
Wrocław: Inicjatywa Wydawnicza Aspekt, październik 1988.
A5, okł., kart., [2],3-100 s., off. ze skł., c. 500 zł.
pozycja LVII.
Wykorzystano rysunki Andrzeja Czeczota. Na s. tytułowej i pod tekstem miejsce i daty powstania utworu: Wrocław, czerwiec 1956-marzec 1988.
Rec.: A.H. [krypt. – właśc. Andrzej Horubała]: Chcica. Kultura Niezależna 1989 nr 51 s. 139-144.
CD-1263, J-3171, BN-5117, Ka-2271, KS-3952, Br-2605 – MM
Odmiany okładki:
- mniejsze rozjaśnienia na kserooffsetowej kliszy: na I s. okł. noga pod krzesłem czarna; na IV s. okł. noga po prawej stronie czarna. - MM
- większe rozjaśnienia na kserooffsetowej kliszy: na I s. okł. noga pod krzesłem z rozjaśnieniem; na IV s. okł. noga po prawej stronie z rozjaśnieniem. BJ-4226, FC-5933 - MM
 opis książki Smektała Zdzisław: Chcica czyli Billie Holiday to kurwa. Poemat romantyczny. Wyd. 2.
Katowice: Wydawnictwo Kos, 2006.
24 cm, 309,[2] s.
Seria: Rajski Ptak.
ISBN 83-60528-00-4.
– uw
 ▬ Smęciłło Leon [pseud.] – patrz: Glosariusz. Wrocław: 1986-1992. – uw
 ▬ Smith Hedrick: Klasa uprzywilejowana [fragment książki „Rosjanie”]. – patrz w: Smolar Aleksander, Woslenski Michaił, Smith Hedrick: Władza i przywileje. WE [1983]. – uw
 opis książki Smith Hedrick: Rosjanie.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Myśl, b.r. [1987].
A5, okł., [2],3-142,[1] s., off. z skł., (c. 600 zł).
Przełożyła [z ang.] Anna Ponarska [pseud.]. Wybór tekstów z tomu: The Russians. New York 1976. Wybór tekstów.
CD-1595, KN’87-10, CJ-1349, J-3172, BN-5118, Ka-2272, KS-5070, BJ-4227, FC-5934 – MM
 ▬ Smith Homer: Byłem w lesie katyńskim. (przedruk z: Wiadomości Londyn nr 48, 28.11.1976) – patrz w: Katyń. Wybór publicystyki 1943-1988. Myśl [1989]. – uw
 opis książki Smoczkiewicz Karol: Obrona Dunajca Polskiego 12/13.VI.1944 r. Wyd. I.
B.m.: b.w., 1988.
A5, okł.kart., 13,[2],14-26 s., 1 mapa, off. z masz.
Na stronach nieliczbowanych po s. 13 plan miejsca walki. Treści uzupełniające także na s. II, III i IV okł.
– MM
 ▬ Smolar Aleksander: Dystrybucja dóbr społecznych i rozkład systemu.
– w: Aneks 1981 nr 26 s. 14-37.
– uw – MM
 ▬ Smolar Aleksander: Komentarz do wydarzeń czerwcowych.
– w: Aneks 1976 nr 12 s. 3-
– w: Czerwiec 1976. Komentarz. Wydawnictwo NZS Politechniki Warszawskiej [1981].
– uw – MM
 ▬ Smolar Aleksander: Między ugodą a powstaniem.
– w: Aneks 1982 nr 28 s. 3-18.
– uw – MM
 opis książki Smolar Aleksander: Między ugodą a powstaniem.
B.m. [Warszawa]: Biblioteka Tygodnika Wojennego, b.r. [1983].
A6, okł.kart., 3-19 s., stdr. z masz., c. 40 zł.
S. 19 na III s. okł. Tekst dat.: sierpień 1982. Przedruk z: Aneks 1982 nr 28 s. 3-18.
K-2960, G-82/230, J-3175, BN-5120, HN-000553152, BJ-4228, FC-5935, Br-2606, ECS-04438, Nukat-880872 – MM
 opis książki Smolar Aleksander: Między ugodą a powstaniem.
Łódź: Wydawnictwo Solidarność Walcząca, 1986.
A6, okł., [1],4-18 s., off. z oryg., c. 70 zł.
Tekst dat.: sierpień 1982. Przedruk z: Aneks 1982 nr 28 s. 3-18.
G-86/296, W-46, BŁ-179, CJ-1350, J-3176, BN-5119, Ka-3927, Br-2607, ECS-04828, Nukat-2009816 – MM
 ▬ Smolar Aleksander: Paradoksy liberalizacji i rewolucja.
– w: Aneks 1981 nr 24/25 s. 3-31.
– uw – MM
 ▬ Smolar Aleksander: Prosta i koło: o dynamice systemu komunistycznego.
– w tomie: W dwadzieścia lat później z myślą o przyszłości. 1956 s. 94-109.
– uw – MM
 opis książki Smolar Aleksander: Prosta i koło: o dynamice systemu komunistycznego. Paradoksy liberalizacji i rewolucja. [na okładce w odwrotnej kolejności:] Paradoksy liberalizacji i rewolucja. Prosta i koło: o dynamice systemu komunistycznego.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza, listopad 1981.
A6, okł., [1],4-47 s., stdr. z oryg., c. 20 (40) zł.
179-ta pozycja wydawnicza NOWEJ.
S. 47 na III s. okł. Przedruk tekstu: „Prosta i ...” z tomu pt.: W dwadzieścia lat później z myślą o przyszłości. 1956. Londyn: Aneks 1977 s. 94-109. Przedruk tekstu: „Paradoksy ...” z: Aneks 1981 nr 24/25 s. 3-31. Wg G kolportaż w 1985 r. z c. przestemplowaną na 40 zł.
G-85/369, J-3177, BN-5121, Ka-2274, BJ-4229, FC-5939, Br-2608 – MM [c. przestempl.]
 ▬ Smolar Aleksander: Prosta i koło. O dynamice systemu komunistycznego. – patrz w: W dwadzieścia lat później z myślą o przyszłości. 1956. Kraków: Ość [19]’81. – uw
 ▬ Smolar Aleksander: Tabu i niewinność. – patrz w: Żydzi jako problem polski. – uw
 opis książki Smolar Aleksander, Woslenski Michaił, Smith Hedrick: Władza i przywileje.
B.m. [Warszawa]: Oficyna WE, b.r [1983].
A6, okł.kart., [2],3-94 s., off. z oryg., c. 100 [150-180] zł.
Zawiera teksty: Aleksander Smolar: Dystrybucja dóbr społecznych i rozkład systemu; Dokumenty. Nomenklatura; Michaił Woslenski: Jeden dzień w życiu Denisa Iwanowicza (obszerne fragmenty) [przekład: Grzegorz Dłubak]; Hedrick Smith: Klasa uprzywilejowana. Przedruk z: Aneks 1981 nr 26 s. 14-105. Na II s. okł. błędna informacja: Przedruk: Instytut Literacki, Paryż.
K-2961, G-83/481, J-3173, BN-5122, Ka-2275, BJ-4934, FC-7192, Br-3083 – MM
 opis książki Smolar Aleksander, Woslenski Michaił, Smith Hedrick: Władza i przywileje.
B.m. [Warszawa]: Unia, b.r [1984].
A6, okł.kart., [3],4-94 s., off. z oryg., c. 150 zł.
Zawiera teksty: Aleksander Smolar: Dystrybucja dóbr społecznych i rozkład systemu; Dokumenty. Nomenklatura; Michaił Woslenski: Jeden dzień w życiu Denisa Iwanowicza (obszerne fragmenty) [przekład: Grzegorz Dłubak]; Hedrick Smith: Klasa uprzywilejowana. Na s. tytułowej podano nazwisko jednego z autorów: A. Smolar. Przedruk z: Aneks 1981 nr 26 s. 14-105.
K-2962=K-3257*, G-84/443, CJ s. 276, J-3174, BN-5123, HN-000510927, Ka-3359, BJ-4935, FC-7191, Br-2609 – MM
 ▬ Smolar Aleksander – patrz: Reminiscencje niesentymentalne o marcu ’68; Komitet Samoobrony Społecznej „KOR”. Kraków: Inicjatywa Wydawnicza 1984. – uw
 ▬ Smolar Aleksander [rozm.] – patrz: Brzeziński Zbigniew: Myśl i działanie w polityce międzynarodowej. – uw
 ▬ Smolar Irena – patrz: pseud. IBM [tłum.] – uw
 opis książki Smoleń Ludwik: Zarys historji wojennej 41-go Suwalskiego Pułku Piechoty imienia marszałka Józefa Piłsudskiego.
Warszawa: Wojskowe Biuro Historyczne; druk. Polska Zjednoczona, 1929.
45,[1] s.
– uw
 opis książki Smoleń Ludwik [oprac.]: Zarys historji wojennej 41-go Suwalskiego Pułku Piechoty imienia marszałka Józefa Piłsudskiego.
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1980].
A5, 45,[1] s.
Przedruk z wyd.: Warszawa 1929.
BN-5124 – op
 opis książki Smoleński Paweł: A na hucie strajk … /opowieść dokumentalna/.
Warszawa: Wydawnictwo Wolne Pismo Most, 1988.
A5, okł.kart., [4],5-88,[1] s., off. z masz., c. 650 zł.
Ostatnia s. {Spis treści} z paginacją: 91. Brak stron z paginacją: 89-90 [bez braku tekstu].
CD-1264, J-3178, BN-5125, Ka-2278, KS-3956*[wg CD], BJ-4230, FC-5938, Br-2610 – MM
 opis książki Smoleński Paweł: A na hucie strajk …; Giełżyński Wojciech: Gdańsk, maj 88. [całość pt.:] Robotnicy ’88.
Londyn: Aneks, 1989.
ISBN 0 906601 59 2.
– uw – MM
 opis książki Smoleński Paweł: Szermierze Okrągłego Stołu. Zwątpienia i nadzieje. Wyd. I.
Paris: Spotkania, 1989.
22 cm, 154,[2] s.
ISBN 2-86914-045-2.
– uw – MM
 opis książki Smoleński Paweł: Szermierze Okrągłego Stołu. Zwątpienia i nadzieje.
Warszawa: Wydawnictwo Wolne Pismo Most, ’89.
A5, okł.kart., [2],5-154 s., off. z oryg., c. 3000 zł.
Opracowanie redakcyjne: Maciej Łukasiewicz. Posłowie: Stefan Bratkowski. Rozmówcami byli: Tadeusz Mazowiecki, Witold Trzeciakowski, Bronisław Geremek, Andrzej Stelmachowski, Alojzy Pietrzyk, Krzysztof Kozłowski, Adam Strzembosz, Andrzej Celiński, Zbigniew Bujak, Henryk Samsonowicz, Stefan Kozłowski, Zofia Kuratowska, Aleksander Paszyński, Jerzy Regulski. Przedruk ze składu wyd.: Paryż: Spotkania 1989.
BN-5126, Ka-2277, BJ-4231, FC-5937 – MM
 ▬ Smoleński Paweł [rozm.] – patrz: Komedianci. Rzecz o bojkocie. 1988. – uw
 ▬ Smolka Iwona – patrz: Jarota Maria [pseud.]; Inga [pseud.] – uw
 ▬ Smolka Iwona: Rozpad. – poprzednie wyd. pod pseud.: Maria Jarota – uw
 opis książki Smolka Iwona: Rozpad. Wyd. drugie.
Gdańsk: Wydawnictwo Marabut, 1996.
ISBN 83-85893-57-1.
– uw – MM
 ▬ Smolorz Michał: Cysorz (wspomnienia kamerdynera). – poprzednie wyd. pod pseud.: Stefan Szulecki – uw
 opis książki Smolorz Michał (Szulecki Stefan) [pseud.]: Cysorz (wspomnienia kamerdynera). Wyd. drugie uzupełnione.
Katowice: Wydawnictwo Głosu Śląsko-Dąbrowskiego, 1990.
A5, okł.kart., obw., [2],62,[8] s. fotogr.,63-113,[1] s., off. ze skł.
Seria Śląska. XXI pozycja Wydawnictwa GŚD.
BaBN, Ka-4333, Br-2611 – uw – MM
 opis książki Smolorz Michał (Szulecki Stefan) [pseud.]: Cysorz (wspomnienia kamerdynera). Wyd. III poprawione.
Katowice: Towarzystwo Zachęty Kultury; Oficyna Wydawnicza Sygnatura, 1991.
20 cm, 122,[10] s.
– uw – MM
 ▬ Smorawiński Jerzy – patrz: Mularczyk Cezary [pseud.] – uw
 ▬ SMOT {Svobodnoe Mežprofe[ss]ionalnoe Obedi[n]enie Trudjaščichsja}, Wolny Ogólnozawodowy Związek Ludzi Pracy. – patrz: Fainberg Wiktor: Wolny Ogólnozawodowy Związek Ludzi Pracy. Warszawa: Niezależne Wydawnictwo Chłopskie 1981. – uw
 ▬ Smrkowski Josef – patrz: Nocne rozmowy z Josefem Smrkowskim. Nowa 1981; Warszawa: Antyk 1985; Nocne rozmowy z Josefem Smrkowskim; Liehm A[ntonim] J.: Nowa umowa społeczna. Warszawa: Nowa 1978. – uw
 ▬ Smuga Ciril [fragm. art.] – patrz w: Kowalewski Zbigniew M.: „Solidarność” i walka o samorząd załogi. Łódź 1981. – uw
 opis książki Smuta najnowszych czasów czyli Zadziwiające przypadki Wani Czmotanowa.
Lublin-Śląsk-Warszawa: Wydawnictwo Antyk, b.r. [1989].
A5, okł., [3],4-28 s., off. z masz., c. 360 zł.
Biblioteka Antyku.
Przełożył z rosyjskiego i opatrzył przypisami: Andrzej Poraj [pseud.]. Tytuł oryg.: Smuta novei’shego vremeni, ili Udivitel’nye pokhozhdeniia Vani Chmotanova [Боков, Николай Константинович: Смута новейшего времени, или Удивительные похождения Вани Чмотанова]. Paris: La Presse Libre 1970. Wg Br
CD-1886, BN-5133, Ka-2279, BJ-4238, FC-5944, Br-1114{błędna inf. że autorem jest Vsevolod Kochetov [Всеволод Кочетов]} – MM
 opis książki Smuta najnowszych czasów czyli Zadziwiające przypadki Wani Czmotanowa. Wyd. 2.
Kęty: Antyk, 1991.
ISBN 83-900114-1-7.
– uw
 opis książki Smuta najnowszych czasów czyli Zadziwiające przypadki Wani Czmotanowa.
B.m.: b.w., b.r. [ok. 2007].
Na okładce podano [błędnie] jako autora: Aleksander Sołżenicyn. ISBN 978-83-60572-15-3 [wydaw. Hobbysta ?]. Na s. redakcyjnej sporo błedów.
– uw – MM
 opis książki Snopek Kazimierz: Zmienianie nazwisk.
Warszawa: Skład Główny w Domu Książki Polskiej, 1935.
22 cm, 99 s.
– uw
 opis książki Snopek Kazimierz: Zmienianie nazwisk.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1983].
A5, okł.kart., 99 s., off. z oryg.
Przedruk z wyd.: Warszawa: Skład Główny w Domu Książki Polskiej 1935.
K-2964, Ł-389, BN-5134*[wg MBPŁ], Hoo99/196 – op
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.