Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Uwagi o kolorach
  tła pod tekstem

Opis druku
niezależnego
posiadanego
w zbiorze
Opis druku
niezależnego
znanego tylko
z bibliografii
Opis książki
związanej
z wydaniami
niezależnymi
posiadanej
w zbiorze
Opis książki
związanej
z wydaniami
niezależnymi
znanej tylko
z bibliografii
Opis książki
z pogranicza
wydawnictw
niezależnych
Odnośniki, uwagi,
opisy druków nie
zaliczanych do
druków zwartych

Przybornik:


Historia tego
  tekstu w:
  web.archive.org:
Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: So - Sołt

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 11.07.2019 r.
 
 
 ▬ Sobański Oskar [oprac.] – patrz: Strach – towarzysz pracy dziennikarza. Ośrodek Dziennikarstwa SDP [1981]. – uw
 ▬ Sobczak Janusz, Lewicki Piotr [pseud.]: Kształty polskiej przestrzeni.
w: Spotkania 1984 nr 26 s. 17-38.
– uw
 opis książki Sobczak Janusz, Lewicki Piotr [pseud.]: Kształty polskiej przestrzeni.
B.m.: b.w., b.r. [1984-5].
A4, 17-38,[1] s., powiel., [c. 60 zł].
Nadbitka z: Spotkania 1984 nr 26 s. 17-38.
J-3183*[wg Pil-2428], BJ-4239, FC-5945 – op
 ▬ Sobczak Janusz, Lewicki Piotr [pseud.]: Wschód; Marek Andrzej [pseud.]: Z dziejów walki Ukraińców w Rosji o niepodległość.
w: Krytyka 1983 nr 15 s. 155-172; [wyd. londyńskie] s. 185-206.
– uw
 opis książki Sobczak Janusz, Lewicki Piotr [pseud.]: Wschód; Marek Andrzej [pseud.]: Z dziejów walki Ukraińców w Rosji o niepodległość.
B.m. [Kraków]: b.w., b.r. [1983].
A6, 23,[1] s., off. z masz., [c. 30-40 zł].
Przedruk z: Krytyka 1983 nr 15 s. 155-172; [wyd. londyńskie] s. 185-206.
K-2965, G-83/482*, BK-594[stdr.], J-3184, BN-5135, BJ-4240[stdr.], BJ-3986[stdr.], Br-2615 – op
 ▬ Sobczyk Jan [red.] – patrz: Byliśmy sami… Wrocław: NZS; Uniwersytet & Politechnika, marzec ’81. Biblioteka „No Więc”; Zeszyt 1; [Pierwszy] I Zjazd NZS (Dokumenty) [Kraków 3-5.IV 1981]. Wrocław: NZS; Uniwersytet & Politechnika, kwiecień 1981. Biblioteka „No Więc”; Zeszyt 2. – uw
 opis książki Sobieski Wacław: Dzieje Polski. Tom 1: Do roku 1696; Tom 2: Od r. 1696 do r. 1865; Tom 3: Dzieje ostatnich dwu pokoleń.
Warszawa: Wydawnictwo Zorza, 1923, 1924, 1925.
24 cm, 156 [4] + 142 + 245 s.
– uw
 opis książki Sobieski Wacław: Dzieje Polski lat ostatnich. Od r. 1865.
Warszawa: Wydawnictwo Zorza, b.r., [po 1925].
24 cm, 245 s., [8] k. tabl.
Wydany samodzielnie ilustrowany tom 3 [uwaga na odwrocie karty tytułowej].
– uw
 opis książki Sobieski Wacław: Dzieje Polski. Tom I: Do roku 1696; Tom II: 1696-1864; Tom III: 1864-1938. Wyd. drugie pośmiertne.
Warszawa: Wydawnictwo Zorza, 1938.
24 cm, 262,IV + 204,[1] + 307,[1],III,[1] s., [2] k. tabl., err.
Przejrzeli i uzupełnili: tom I: Kazimierz Tymieniecki; tom II: Kazimierz Marian Morawski, Władysław Konopczyński, Janusz Iwaszkiewicz; tom III: Stanisław Kozicki.
– MM[t. III], – op[t. I-II]
 opis książki Sobieski Wacław: Dzieje Polski. T. III: 1864-1938. Część I: Pół wieku bez powstania. Część II: Zmartwychwstanie Polski. Część III: Polska niepodległa.
B.m. [Warszawa]: Unia Nowoczesnego Humanizmu, b.r. [1982].
A5, okł.kart., [7],10-126 + 129-258 + [3],262-308 s., off. z oryg., [c. cz. 1-3: 560 zł].
Wolni z Wolnymi – Równi z Równymi.
Przejrzał i uzupełnił: Stefan Kozicki. Przedruk wyd. 2 pośmiertnego: Warszawa: Wydawnictwo Zorza 1938.
Ł-390, J-3185[brak cz. 2], BN-5140+BN-5142{[2],9-258 s.}+BN-5141, Ka-2260{Warszawa}, BJ-4243, FC-5949 – MM
edycje anonimowe
Sobieski Wacław: Dzieje Polski. Wyd. drugie – pośmiertne. Tom I-III. – edycje drukowane anonimowo. [Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, 1983]. Przedruk wyd. 2 pośmiertnego: Warszawa: Wydawnictwo Zorza 1938. Przejrzeli i uzupełnili: Kazimierz Tymieniecki [cz. I]; Kazimierz Marian Morawski, Wacław Konopczyński, Janusz Iwaszkiewicz [cz. II]; Stefan Kozicki [cz. III].
Poszczególne tomy miały po kilka nakładów drukowanych najczęściej pojedynczo, gdyż w kolportażu najczęściej spotykano poszczególne tomy pojedynczo.
Opisy bibliograficzne nie pozwalają na zidentyfikowanie nakładów: K-2966, G-83/483*[wg SK-6], J-3186, J-3187*, BN-5136+BN-5138+BN-5139, BJ-4241+BJ-4242+BJ-4244, FC-5946+FC-5948+FC-5950, Ka-5054[t. I], Ka-3351[t. II].
 opis książki Sobieski Wacław: Dzieje Polski. Wyd. drugie – pośmiertne. Tom I: Do roku 1696.

A5, okł.kart., [5],10-262,IV,[2] s., err., off. z oryg.
Druk offsetowy precyzyjny – światło litery „O” w słowie „TOM” na s. tyt. szer. 1,75 mm, światło cyfry „9” w liczbie „1696” na s. tyt. szer. 0,6 mm, papier biały cienki, grub. tomu: 13,2 mm, grub. bloku książki: 12,5 mm. Tom szyty zszywkami w poprzek grzbietu pod kartonem okładki.
– MM
 opis książki Sobieski Wacław: Dzieje Polski. Wyd. drugie – pośmiertne. Tom I: Do roku 1696.

A5, okł.kart., [5],10-262,IV,[2] s., err., off. z oryg., [c. 500 zł].
Druk offsetowy czysty, ale nieco rozlany – światło litery „O” w słowie „TOM” na s. tyt. szer. 1,65 mm, światło cyfry „9” w liczbie „1696” na s. tyt. szer. 0,35 mm, papier szarożółtawy średniogruby, grub. tomu: 16,0 mm, grub. bloku książki: 15,5 mm. Tom szyty zszywkami w poprzek grzbietu pod kartonem okładki.
– MM
 opis książki Sobieski Wacław: Dzieje Polski. Wyd. drugie – pośmiertne. Tom II: 1696-1864.

A5, okł.kart., [3],8-204 s., off. z oryg., [c. 460 zł].
Druk offsetowy czysty, ale nieco rozlany, papier szarożółtawy średniogruby, grub. tomu: 11,5 mm, grub. bloku książki: 10,8 mm. Tom szyty zszywkami w poprzek grzbietu pod kartonem okładki.
– MM
 opis książki Sobieski Wacław: Dzieje Polski. Wyd. drugie – pośmiertne. Tom II: 1696-1864.

A5, okł.kart., [3],8-204 s., off. z oryg.
Druk offsetowy czysty, nieco mniej precyzyjny w kolorze niebieskim, rozjaśnienia środków grubych liter, papier biały cienki, grub. tomu: 9,5 mm, grub. bloku książki: 9,0 mm. Tom szyty zszywkami w poprzek grzbietu przez karton okładki z obu stron.
– MM
 opis książki Sobieski Wacław: Dzieje Polski. Wyd. drugie – pośmiertne. Tom III: 1864-1938.

A5, okł.kart., [7],10-308,[2],III,[1] s., err., mapa {na s. [309]}, off. z oryg., [c. 550-580 zł].
Druk offsetowy czysty, ale nieco rozlany, papier szarożółtawy ciemny gruby, grub. tomu: 19,8 mm, grub. bloku książki: 19,3 mm. Tom szyty zszywkami w poprzek grzbietu pod kartonem okładki.
– MM
 opis książki Sobieski Wacław: Dzieje Polski. Wyd. drugie – pośmiertne. Tom III: 1864-1938.

A5, okł.kart., [7],10-308,[2],III,[1] s., err., mapa {na s. [309]}, off. z oryg.
Druk offsetowy z klisz powielonych techniką ksero, widoczne rozjaśnienia środków grubych liter na s. tyt. oraz kropki-zabrudzenie wokół niektórych elementów tekstu, np. wokół słowa „Pół” na s. [7], papier biały dość gruby o nieco zmiennej jakości w tomie, grub. tomu: 17,7 mm, grub. bloku książki: 17,0 mm. Tom szyty zszywkami w poprzek grzbietu przez karton okładki z obu stron.
– MM
 opis książki Sobieski Wacław: Dzieje Polski. Wyd. drugie – pośmiertne. Tom I: Do roku 1696. Tom II: 1696-1864. Tom III: 1864-1938.
B.m. [Warszawa]: b.w. [Unia Nowoczesnego Humanizmu], b.r. [1983].
A5, 5-262,IV,[2] + 5-204 + 3-308,III,[1] s., mapa, off. z oryg., [c. 500 + 460 + 550 zł].
Wolni z Wolnymi – Równi z Równymi.
Przejrzeli i uzupełnili: Kazimierz Tymaniecki [cz. I]; Kazimierz Marian Morawski, Wacław Konopczyński, Janusz Iwaszkiewicz [cz. II]; Stefan Kozicki [cz. III]. Przedruk wyd. 2 pośmiertnego: Warszawa: Wydawnictwo Zorza 1938. Wg G* i J* w II tomie błędna data: 1697-1964 [!].
K-2966, G-83/483*[wg SK-6], J-3187* – op
 opis książki Sobieski Wacław: Dzieje Polski. Tom I-III. [Wyd. 4].
Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, 1984.
Wg BN: t. 1-4. Przedruk wyd. 2 pośmiertnego: Warszawa: Wydawnictwo Zorza 1938. Cały nakład został skonfiskowany przez SB.
K-2967, J-3188*[wg K], BN-5137 – op
 opis książki Sobieski Wacław: Dzieje Polski. Wyd. drugie – pośmiertne. Tom I: Do roku 1696. Tom II: 1696-1864. Tom III: 1864-1938.
Warszawa: przedruk wykonano na zlecenie Wydawnictwa „Zakłady Narodowe”, b.r. [1989-90].
A5, okł.kart., [9],10-262,IV,[1] + [7],8-204 + [9],10-308,III,[1] s., err. [w t. I i III], off. z oryg.
Przejrzeli i uzupełnili: Kazimierz Tymaniecki [cz. I]; Kazimierz Marian Morawski, Wacław Konopczyński, Janusz Iwaszkiewicz [cz. II]; Stefan Kozicki [cz. III]. Przedruk wyd. 2 pośmiertnego: Warszawa: Wydawnictwo Zorza 1938. Nie przedrukowano mapy.
– MM
 opis książki Sobieszczański Marcin: Ucieczka do Czech.
B.m. [Łódź]: b.w. [Litery], b.r. [1981].
A5, okł., 15,2 s., ksero z masz.
Biblioteczka Liter.
Podpisano 10.V.1981. Zawiera posłowie: Witold Jabłoński: Musisz się tropić i prześladować.
BŁ-180[w haśle błędnie imię Marian], BN-5143*[wg MBPŁ], KS-3964, BJ-4245, FC-5947 – MM
 ▬ Sobieszczański Marcin – patrz: Szczegółowe postulaty dotyczące zmian w strukturze i programie nauczania uczelni – do niezwłocznego rozpatrzenia, zaakceptowania i realizacji. Studencki Komitet Jedności UŁ [15.I.1981]. – uw
 ▬ Sobocki Leszek [rys.] – patrz: Krynicki Ryszard: Niewiele więcej. Wiersze z notatnika 78/79. [Wyd. 1]. Kraków: KOS 1981; ABC 1981. – uw
 ▬ Sobolak Mirosław [oprac.] – patrz: [Sto osiemnasta] 118 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Warszawa: Uniwersytet Warszawski 1981; [Sto pięćdziesiąta] 150 rocznica bitwy pod Grochowem. Warszawa: Uniwersytet Warszawski 1981. – uw
 ▬ Sobolewska Anna [art.] pod krypt. as – patrz w: Literatura polska po 1939 roku. Warszawa: Wydawnictwo PEN 1989. – uw
 opis książki Sobolewski Henryk: Z ziemi wileńskiej przez świat Gułagu.
Warszawa: Wydawnictwo Prześwit, 1990.
A5, okł.kart., 143,[1] s., 1 mapa, off. ze skł., [c. 9500 zł].
Biblioteka Wschodnia; Archiwum Wschodnie.
Okładkę projektował Krzysztof Racinowski. Przekazano do wydawnictwa w styczniu 1990 r. Druk ukończono w lutym 1990 r.
Ka-4633, BJ-4246, FC-5951 – uw – MM
 opis książki Sobolewski Henryk: Z ziemi wileńskiej przez świat Gułagu.
Koszalin: Głos Pomorza, 1991.
19 cm, 143, [1] s., mapa.
Biblioteka Wschodnia.
Bibl. Akad. Pedag. Kraków – uw
 opis książki Sobolewski Henryk: Z ziemi wileńskiej przez świat Gułagu. Wyd. 2 poszerzone.
Gdańsk: Henryk Sobolewski, 1999.
20 cm, 334 s., mapa.
BaBN – uw
 opis książki Sobolewski Marek: O granicach reformowalności systemu komunistycznego.
Kraków: Niezależne Pismo Społeczno-Polityczne Dokumenty i Analizy, 1983.
A6, okł., [5],8-73 s., off. z masz., [c. 150 zł].
Biblioteka Krakowska; Tom 1 [inform. na s. III okł.].
S. tytułowa na s. [1].
BK-595, J-3189, BN-5144, Ka-2281, {BJ-4248, FC-3988 (Biblioteka Małopolska)}, Br-2616 – MM
 opis książki Sobolewski Marek: O granicach reformowalności systemu komunistycznego. [wyd. II].
Kraków: Niezależne Pismo Społeczno-Polityczne Dokumenty i Analizy, 1983.
A6, okł.kart., [10],9-94 s., off. z masz., [c. 190-200 zł].
Studia Niezależnego Pisma Społeczno-Politycznego Dokumenty i Analizy; Tom 1. Biblioteka Krakowska; Tom 1. Na okładce nazwa serii: Biblioteka Małopolska.
S. tytułowa na s. [6]; s. [2-4] są czyste. Wg G i S zagadkowa ilość s.: 84.
K-2968, G-83/484, BK-596, J-3190, BN-5145, Ka-2280, Hoo99/196, {BJ-4247, FC-3987(brak ozn. Biblioteka Małopolska)}, Br-2617 – MM
 opis książki Sobolewski Marek: O ustrojach demokratycznych i niedemokratycznych; Zabłocki Wiesław: Podstawowe problemy suwerenności.
Kraków: „V”, b.r. [1983].
A4, [1],18,[1] s., powiel., [c. 25 zł].
K-2969, G-82/232, BK-597, J-3191, BN-5146*[wg BK], Ka-2282, BJ-4249, FC-3989 – op
 opis książki Sobolewski Tadeusz: Stare grzechy /dziennik dziennikarza 1982-83/.
Warszawa: Wydawnictwo Grup Politycznych Wola, 1988.
A5, okł.kart., 94,[1] s., off. z masz., c. 400 zł.
Rec.: A.H. [krypt. – właśc. Andrzej Horubała]: Stare grzechy. Kultura Niezależna 1989 nr 52 s. 131-138; Andrzej Sak: Wybór 1988 nr 21 s. 1.
CD-1265, J-3192, BN-5147, Ka-2283, Hoo99/196, KS-3967*[wg CD], BJ-4250, FC-5952, Br-2618 – MM
 ▬ Sobowtór [proj. okł.] – patrz: Niesiołowski Stefan: O dawactwie. Nurt [1988]. – uw
 ▬ Soból Ewa [materiał zebr. i oprac.] – patrz: Czerwiec 1976. Cz. I. Radom. Doniesienie o przestępstwie. Warszawa: Mazowsze czerwiec 1981. – uw
 ▬ Sobór Watykański II. – patrz: Dekret o apostolstwie świeckich. Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu [1984]. – uw
 ▬ Socha Łukasz [pseud.] – właśc. Maria Turlejska – uw
 opis książki Socha Łukasz [pseud.]: Te pokolenia żałobami czarne … Skazani na śmierć i ich sędziowie 1944-1954.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1986.
A5, okł.kart., 328,[3] s., off. z masz., c. 1100 zł.
Biblioteka Kwartalnika Politycznego Krytyka.
Zawiera przejrzane, poprawione i uzupełnione teksty:
– Polityka zagraniczna Związku Radzieckiego a Polska (lato 1941 – jesień 1944) {pierwodruk w: Krytyka 1978/1979 nr 3 [wyd. londyńskie] s. 97-117};
– O prawach i bezprawiu w Polsce lat 1944-1948 {pierwodruk w: Krytyka 1980 nr 6 s. 80-98; [wyd. londyńskie] s. 119-146};
– Z archiwum Bolesława Bieruta {pierwodruk w: Krytyka 1981 nr 8 s. 51-88; [wyd. londyńskie] s. 74-123};
– Skazani na śmierć i ich sędziowie {pierwodruk w: Krytyka 1983 nr 13-14 s. 101-159; [wyd. londyńskie] s. 123-188}.
Rec.: Jan Skrzetuski: Jesteśmy Katowice 1988 nr 3(18) s. 57-59.
G-86/297, Ł-391, CJ-1422, J-3530, BN-5683, Ka-2284, BJ-4661, FC-5779 – MM
Wyd. II poprawione – patrz pod właściwym nazwiskiem: Maria Turlejska.
 ▬ Socha Łukasz [pseud.] – patrz: Wąsowicz Wera [pseud.], Socha Łukasz [pseud.]: Z archiwum Bolesława Bieruta. – uw
 ▬ Sochański Andrzej ps. „Pampuch” – patrz: Walczak Adam ps. „Nietoperz”, Sochański Andrzej ps. „Pampuch”: [Trzynasta] 13. Brygada Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego. – uw
 opis książki Socjaldemokracja. Lewa noga prawicy.

4 s.
S-231/2465 – op
 ▬ Socjaldemokracja. Wybór materiałów informacyjnych. Część I. 1979. Socjalistyczna Agencja Wydawnicza SAW; 15. – uw [czasopismo]
 ▬ Socjalistyczna Agencja Wydawnicza. – wykaz wg SAW 10, wyd. II, 1979.
– 1. – Pomian Andrzej: Testament Polski Walczącej. 1976.
– 2. – Hindels Josef: Co to jest socjalizm demokratyczny ? 1976.
– 2. – Hindels Josef: Co to jest socjalizm demokratyczny ? 1979.
– 3. – Ciołkosz Adam: Najważniejszy sprzymierzeniec. 1976.
– 3. – Ciołkosz Adam: Najważniejszy sprzymierzeniec. 1979.
– 4. – Lewickyj Borys: Lewicowa opozycja w Związku Radzieckim. 1976.
– 4. – Lewickyj Borys: Lewicowa opozycja w Związku Radzieckim. 1979.
– 5. – Reeve Karel van het: Nieoficjalna Rosja. 1977.
– 5. – Reeve Karel van het: Nieoficjalna Rosja. 1979.
– 6. – Ciołkoszowa Lidia: Pierwszy Rząd odrodzonej RP. 1977.
– 6. – Ciołkoszowa Lidia: Pierwszy Rząd odrodzonej RP. 1979.
– 7. – Ciołkosz Adam: Cel: Polska socjalistyczna, droga: walka z komunizmem. Wyd. I – 1977.
– 7. – Ciołkosz Adam: Cel: Polska socjalistyczna, droga: walka z komunizmem. Wyd. II zmienione – 1979.
– 8. – Kende Peter: Zarys alternatywy ekonomicznej. 1977.
– 8. – Kende Peter: Zarys alternatywy ekonomicznej. 1979.
– 9. – Brzeziński Zbigniew: Polityka radziecka. Wyd. I [skonfiskowane w całości] 1978.
– 9. – Brzeziński Zbigniew: Polityka radziecka. Wyd. II – 1979.
– 10. – Wywiad z Rogerem Garaudy’m [Der Spiegel]. Wyd. I – 1978.
– 10. – Wywiad z Rogerem Garaudy’m [Der Spiegel]. Wyd. II rozszerzone – 1979. – MM
– 11. – Kołakowski Leszek: Tezy o beznadziejności i nadziei [w takiej postaci !]. 1978.
– 12. – Brzeziński Zbigniew: System międzynarodowy. 1978.
– 13. – List „14” z komentarzem Karola Sieleckiego. 1978.
– 14. – Sielecki Karol: Uwaga! Łajdactwo! 1979.
– 15. – Socjaldemokracja. Wybór materiałów informacyjnych. Część I. 1979.
– 16. – Korybut Marian [pseud.]: Refleksje o opozycji. 1979.
– 17. – Conrad Joseph: O cenzurze; Przymorski Jan: O cenzurze, prawie i bezprawiu. 1979.
– 18. – Ciołkosz Adam [wspomnienie pośmiertne]. 1979.
– 19. – Lange Oskar: Jak pojmuję socjalizm ? 1979.
– 21/1. - Krasnal Irena: O etyce i moralności opozycji politycznej. Cz. I. 1980.
– Krasnal Irena: O etyce i moralności opozycji politycznej. Cz. II. 1980.
– uw
 opis książki Socjologia.
Warszawa: In Plus; Społeczny Komitet Nauki, 1987.
A5, okł.kart., 175 s., off. z oryg., c. 300 zł.
Lektury Studenckie; zeszyt 4-5-6.
Przedruk fragmentów książki z: Elementy teorii socjologicznych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1975. Autorami są: Erving Goffman, Lewis Coser, James C. Davies, Ralf Dahrendorf, Kingsley Davis, Wilbert Moore, Melvin M. Tumin, Dennis H. Wrong, David Easton, Gabriel A. Almond, G. Bingham Powell jr, Shmuel N. Eisenstadt. Projekt okładki: MC.
J-1832, BN-5150, Ka-1062, BJ-4251, FC-5953 – MM
 opis książki Socjologia. Wyd. 2.
Warszawa: In Plus; Społeczny Komitet Nauki, 1989.
A5, okł.kart., 175 s., off. z oryg., c. 2400 zł.
Lektury Studenckie, zeszyt 4-5-6.
Przedruk fragmentów książki z: Elementy teorii socjologicznych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1975. Autorami są: Erving Goffman, Lewis Coser, James C. Davies, Ralf Dahrendorf, Kingsley Davis, Wilbert Moore, Melvin M. Tumin, Dennis H. Wrong, David Easton, Gabriel A. Almond, G. Bingham Powell jr, Shmuel N. Eisenstadt. Projekt okładki: MC.
BN-5149*[wg MBPŁ], BaBN, S-231/3430, Ka-4343, BJ-4252, FC-5954, Br-2619 – op
 ▬ Sokolewicz Tomasz: Drogi Czytelniku! - patrz w: Władysław Bieńkowski: Marzec ’68. [Warszawa]: druk: Wydawnictwo Wrzesień [1981]. – uw
 ▬ Sokołowski Adam Ludwik Korwin – patrz: Korwin-Sokołowski Adam Ludwik – uw
 ▬ Sokołowski Artur [pseud. – właśc. Aleksander Herzog] – patrz: Kowalski Tadeusz, Majewski Wacław, Nowakowa Magdalena, Piekarska Irmina, Sokołowski Artur: Pięć miesięcy „zawieszonego stanu wojennego”. Kraków 1983. – uw
 opis książki Sokołowski Jan: W sprawie pewnego nieporozumienia.
Sopot: Materiały Ruchu Narodowego, 1988.
Dun-157 – op
 ▬ Sokołowski Jan Maksymilian – patrz: Falęcki Jan [pseud.] – uw
 opis książki Sokołowski Jerzy „Mira”, Pilch Adolf „Góra”: Sprzymierzeńcy. Wspomnienia cichociemnych.
Warszawa: b.w. [Maraton] 2, 1983.
A5, 20 s., powiel., c. 40 zł.
Zawiera: Zdrada [Mira]; Zapoznanie z lasem [Góra]; Sprzymierzeńcy [Góra]. Przedruk fragmentów z: Drogi cichociemnych. Londyn: Veritas 1954.
K-2970, G-83/500, Ł-397, CD-1266, J-3193, BN-5151, Ka-2348, KS-3633, BJ-4254, FC-5956 – MM
 opis książki Solak Ryszard: „Prorocy” z Brooklynu.
B.m.: b.w., b.r. [1982 ?].
15 cm, 35,[3] s.
BaBN – op
 opis książki Solak Ryszard: Prorocy z Brooklynu. Wyznania byłego świadka Jehowy.
B.m.: b.w., b.r. [po 1983].
A5, [3],2-35,[3] s., off. z masz.
Dodano: Julian Stefańczak: Od wydawcy.
– MM
 opis książki Solak Ryszard: „Prorocy” z Brooklynu.
B.m.: b.w., 1983.
15 cm, 54,[1] s.
BaBN – op
 opis książki Solak Ryszard: „Prorocy” z Brooklynu.
Bielsko-Biała: Duch Czasów, 1988.
21 cm, 105 s.
BaBN – uw
 opis książki Solak Ryszard: Prorocy z Brooklynu. Wspomnienia byłego Świadka Jehowy.
Toruń: Dabar, 1992.
21 cm, 49,[2] s.
– uw
 ▬ Solak Zbigniew [aut.] – patrz: Czego nie ma w podręcznikach … Kraków: Wydawnictwo „Krzyża Nowohuckiego” 1980. – uw
 ▬ Solchanyk Roman: Polska a Sowiecki Zachód. – patrz w: Polacy i Ukraińcy. Trudny dialog. Wrocław: Kret 1987 {przedruk z zesz. w jęz. pol. pisma Sučasnist [Сучасність] lato 1985, nr 1-2}. – uw
 ▬ Soldenhoff Tomasz [rozm.] – patrz: Kto tu wpuścił dziennikarzy. Nowa [1985]. – uw
 opis książki „Solidarność” a Samorząd Pracowniczy. Dokumenty konferencji. Lublin 12-13 lipca 1981 r. Tom 1.
Lublin: Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”, 1981.
A5, 23,[1] s.
BN-5160*[wg BUW] – MM
 ▬ „Solidarność” a współzarządzanie przedsiębiorstwem. – patrz: Kowalewski Zbigniew M. [oprac.]: „Solidarność” a współzarządzanie przedsiębiorstwem. [Łódź 1981]. – uw
 ▬ Solidarność. Analiza ruchu społecznego 1980-1981. – patrz: Touraine Alain, Strzelecki Jan, Dubet Francois, Wieviorka Michel: Solidarność. Analiza ruchu społecznego 1980-1981. Wydawnictwo Europa marzec 1989. – uw
 opis książki Solidarność drogą nadziei ku odrodzeniu człowieka, ojczyzny, świata! Wyzwania i wezwanie.
B.m.: b.w., b.r. [1987].
A5, 4 s., off. z masz.
W imieniu Rady Chrześcijańskiego Nurtu „Solidarności” we wrześniu 1987 r. podpisał Seweryn Jaworski, członek Komisji Krajowej.
J-4273 – MM
 opis książki Solidarność dziś.
Gdańsk: Druk. Gdańsk, b.r. [1983].
A5, 4 s., stdr. masz.
Tytuł nagł.
J-4274*[wg Pil-2439], BN-5161*[wg Pil] – op
 opis książki Solidarność dziś.
B.m.: b.w., 1983.
A4, 8,[2] s., masz. przeb.
J-4142, BN-5162*[wg J] – op
 opis książki Solidarność dziś i jutro. Oświadczenie programowe Tymczasowego Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”.
Bruxelles: Sekcja Polska Chrześcijańskich Związków Zawodowych CSC. Biuro Informacyjne „Solidarność”, 1983.
21 cm, 20 s.
Uczestnictwo i Solidarność.
Na okładce: I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, Gdańsk ’81.
– uw
 ▬ Solidarność dziś – Niepodległość jutro. [tyt. okł.] – patrz: A.Z.: Pomiędzy „odnową” a niepodległością. Ruch „Solidarność” wczoraj i dziś. – uw
 opis książki Solidarność dziś. Oświadczenie programowe TKK NSZZ „Solidarność”.
Szczecin: Wydawnictwo „Z Podziemia” Solidarność Region Pomorza Zachodniego, luty 1983.
A5, 4 s., stdr. z masz.
Tytuł nagł.
J-4275, BN-5163*[wg J] – op
 opis książki Solidarność dziś. Oświadczenie programowe TKK „Solidarność”.
B.m. [Gdańsk]: Solidarność Wybrzeża, 1983.
A6, [1],7 s., stdr. z masz.
Podpisano: 22 stycznia 1983 r.
Dun-158, J-3203, BJ-4257, FC-5959 – MM
 ▬ Solidarność dziś. Oświadczenie programowe TKK „Solidarność”.
– w: Tygodnik Wojenny nr 50,10.02. 1983, s. 1-3.
– uw
 opis książki Solidarność dziś. Oświadczenie programowe TKK „Solidarność”.
Puławy: Biuletyn Informacyjny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego, 12 lutego 1983.
A5, 7,[1] s., powiel.
Podpisano: 22.01.1983 r.
BNWC-3582[zaliczono do Solidarność Ziemi Puławskiej] – MM
 opis książki Solidarność – dziś, „Solidarność” – jutro. Oświadczenie programowe Tymczasowego Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”.
B.m.: b.w., b.r.
A4, 11 k., masz. przeb.
J-4143*[wg Pil-2442], BN-5153*[wg Pil] – op
 opis książki Solidarność. Informacja październik 87 – kwiecień 88 nr nr 1-25.
B.m. [Warszawa]: Komisja d/s Interwencji i Praworządności, b.r. [1988].
A5, okł., 116 s., off. ze skł., c. 350 zł.
J-3195, Ka-2286, BJ-1354, FC-11322, BNWC-1356, Br-1164 – op
 opis książki Solidarność. Informacja październik [19]87 – kwiecień [19]88 nr nr 1-25.
B.m. [Kraków]: Komisja d/s Interwencji i Praworządności, b.r. [1988].
A5, 166 s., off., c. 350 zł [dla uczestników konferencji bezpł.].
Druk przygotowany na Międzynarodową Konferencję Praw Człowieka – Mistrzejowice 1988.
KJ-190 – op
 opis książki Solidarność. Informacja nr nr 26-36.
B.m. [Warszawa]: Komisja d/s Interwencji i Praworządności, b.r. [1988].
A5, okł., 60 s., off. ze skł., [c. 400 zł].
J-3196, BNWC-1356, Br-1165 – op
 opis książki Solidarność. Informacja nr nr 37-55, sierpień 88 – styczeń 89. Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka, 25-28 sierpień 1988, Kraków.
B.m. [Warszawa]: Komisja d/s Interwencji i Praworządności, b.r. [1989].
A5, okł.kart., 171 s., off. ze składopisu.
3.
Tytuł okł.
BNWC-1356, Br-1166, ECS-00984/3 – MM
 opis książki Solidarność. Informacja nr nr 56-78.
B.m. [Warszawa]: Komisja d/s Interwencji i Praworządności, b.r. [1989].
Inf w: Nukat-2989815 i Nukat-3102138 – op
 ▬ Solidarność. [Kalendarium – błędnie] Kalendarz domowy dla ojców, matek i dla dziatek. 1986. – patrz: Kalendarz domowy dla ojców, matek i dla dziatek. 1986. Biuletyn Łódzki. – uw
 opis książki Solidarność ma być ! [Kalendarz na rok 19]*#8217;89.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Społeczne KOS, b.r. [1988].
7 x 15 cm, okł.kart., [26] s., ilustr., stdr., c. 600 zł.
Koniec tekstu na III s. okł. Fragmenty tekstu drukowano w kolorze czerwonym.
J-3204* – MM
 opis książki „… Solidarność nie zginęła, bo Ty oddałeś za nią swoje życie”. L. Wałęsa 3.XI.84. Żolibórz.
B.m.: b.w., b.r. [1985].
A6, [5] k. odb. fotogr., teka zdjęć.
J-3205*[wg Pil-2443] – op
 opis książki Solidarność. O ruchu robotniczym w Polsce i w Rosji.
Warszawa: UOW [Uczniowska Oficyna Wydawnicza] Brzask, 1985.
A5, okł.kart., 76 s, powiel., c. 200 zł.
Tytuł na okładce: O ruchu robotniczym w Rosji i w Polsce. Autorem jest Michail Nazarov. Tłumaczenie z rosyjskiego: M.K. – Mata [pseud. – właśc. Maria Kotowska]. Przekład części drugiej dotyczącej ruchu robotniczego w Rosji z książki: Andrzej Pomorski [pseud. – właśc. Mirosław Dakowski], Michail Nazarov: Solidarnost. O raboczem dviżenii v Polsze i o raboczem dviżenii v Rossii. Wyd. 3. Frankfurt/M.: Posiew © 1982. [książka: Поморский, Анджей; Назаров, Михаил [составители]: Солидарность. О рабочем движении в Польше и о рабочем движении в России. Франкфурт на Майне: Посев. miała trzy wydania: © 1980, 198 s., OCLC7998867, RBR UNC; © 1981, 216 s., OCLC8404180; © 1982 - 302 s., OCLC11468432].
K-2971, G-85/370, J-3202, BN-3829, Ka-1784, Hoo99/196, HN-000546082, BJ-3343=BJ-4255, FC-8229=FC-4255, Br-2621[fot.] – MM [2 egz. – różne matryce s. 18]
 ▬ Solidarność – 500 pierwszych dni. – patrz: [Fedorowicz Jacek]: Zespół 4R przedstawia: Solidarność – 500 pierwszych dni. – uw
 ▬ „Solidarność” przy stole. Nasze zdrowie i życie. – patrz: Nasze zdrowie i życie. Łódź 1989. – uw
 ▬ Solidarność Rzeszowska. [jednodniówka]. Rzeszów: RKW NSZZ „Solidarność” (lipiec 1989). 30 cm, 12 s., druk. BNWC-3487, SJP2-3146 – czasopismo – uw
 opis książki Solidarność serc z ks. Jerzym. [album zdjęć].
B.m.: Wydawnictwo 19 października, b.r. [1985].
18 cm, [12] k. odb. fotogr., c. 600 zł.
Album zdjęć z uroczystości pogrzebowych ks. Jerzego Popiełuszki.
G-85/371, CJ-1802, J-3207, BN-5165*[wg K] – op
 opis książki Solidarność tym którzy żywią i bronią chłopom polskim szczęść Boże. Wydanie nadzwyczajne z okazji zjazdu rolników indywidualnych województwa słupskiego.
Słupsk: „Solidarność Wiejska”, 1981.
A4, 8 s., off. z masz.
Redagował zespół „Solidarności Wiejskiej”. W nagłówku adnotacja: Do użytku wewnątrzzwiązkowego.
BJ-3097, FC-8758 – op
 ▬ Solidarność 1970.
Szczecin: Zakładowa Komisja Związkowa NSZZ „Solidarność”, 1981.
A4, 39 s.
Nr spec. Biuletynu Informacyjnego ZKZ „Solidarność” SSR poświęcony wydarzeniom grudnia 1970.
Oprac. Międzynarodowego Biura Pracy.
ECS-04682, BNWC-520[nie notuje tego nr specj.] – czasopismo – uw
 ▬ Solidarność 1980-1983. – patrz: [Tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt] 1980 – Solidarność – 1983. – uw
 opis książki Solidarność 1980-1990. Przewodnik związkowy, obywatelski, samorządowy Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.
Katowice: Oficyna Śląska; druk: ŚAM, 1990.
14 cm, 81,[7] s., druk typogr.
Red.: Zdzisław Zwoźniak. Tytuł okł. Na s. tytułowej tylko niepełny podtytuł: Przewodnik Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.
BJ-3858, FC-8207 – uw
 opis książki Solidarność 1982 – szkic aktualnej platformy programowej (5 lipca 1982).
B.m.: b.w., b.r. [1982].
A4, 10 s., powiel.
Tytuł nagł.
J-3206, BN-5176*[wg K] – op
 ▬ "Solidarność" w polskim systemie społeczno-politycznym. - patrz w: Ruch Związkowy. Warszawa: IWZZ na zlec. OPS-Z 1981. – uw
 opis książki Solidarność w stanie wojennym.
Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1982.
A5, okł.kart., [2],55 s., off. z masz., [c. 150-170 zł].
Zawiera teksty:
– Krzysztof: Notatki o wojnie grudniowej;
– Sjetost: Z okazji 40-tej rocznicy powstania tzw. „Polskiej Partii Robotniczej”;
– Andrzej Gremski: Przed i po 13 grudnia;
– Piotr: Stan wojenny i jego wewnętrzna dynamika;
– Witold [pseud. – właśc. Władysław Dziuba]: Próba diagnozy i propozycje terapii;
– Jacek Kaleta: Rozkład systemu w stanie wojennym;
– Maciej Poleski: Nasza wielka stabilizacja;
– Obserwator: „Solidarność” na wojennym zakręcie.
Tekst powielono z tych samych klisz co w wydaniu: Warszawa: NIE, Głos 1982.
K-2973, G-82/233, J-3208, BN-5166, Ka-2289, BJ-4259, FC-5961, Br-2625 – MM
 opis książki Solidarność w stanie wojennym.
Warszawa: Wydawnictwo NIE [Niezależna Inicjatywa Edytorska]; Wydawnictwo Głos, 1982.
A5, okł.kart., [2],55 s., off. z masz.
Dwuobrączkowy stempel z nazwą: Wydawnictwo Głos odbito na nazwie: NIE – na okładce i s. tytułowej. Tekst powielono z tych samych klisz co w wydaniu: Warszawa: CDN 1982.
K-2974, G-82/234*, J-3209, BN-5167, Ka-2288, Hoo99/196, HN-000511004, BJ-4260, FC-5964, Br-2624 – MM
 opis książki Solidarność w stanie wojennym. (Wybór dokumentów).
Warszawa: CDiA; Solidarność [Wydawnictwo Głos], 1983.
A5, okł., [28] s., stdr. z masz., c. 70 zł.
Zeszyt CDiA; nr 1. [Także]: Zeszyt Centrum Dokumentacji i Analiz NSZZ „Solidarność”; Zeszyty Centrum
Centrum Dokumentacji i Analiz. Tymczasowa Komisja Koordynacyjna. Lech Wałęsa. Spis treści na III s. okł. Brak paginacji, choć używa się jej w spisie treści. Zawiera teksty:
Część I: – CDiA /opracowania i analizy/:
– Ruch solidarnościowy wobec propozycji rządowych (28.II.82);
– Opór społeczny i perspektywy ugody (17.IV.82);
– Opór społeczny i stan wojenny (13.V.82);
– Czy strajk generalny jest wyjściem z sytuacji (15.VI.82);
– Znaczenie i sens bojkotu (13.X.82);
– Kryzys przywództwa i drogi wyjścia (17.XI.82);
– Program działań bieżących dla ruchu odbudowy NSZZ „Solidarność” (28.II.83);
– „Solidarność” w stanie powojennym (8.IX.83);
Część II: – Wybór dokumentów TKK:
– Komunikat Nr 1 (22.IV.82);
– W sprawie ugody narodowej (22.IV.82);
– Wobec grożby delegalizacji NSZZ „Solidarność” (22.IV.82);
– Wstępne założenia Deklaracji TKK: „ Społeczeństwo podziemne” (28.VII.82);
– „Rozwiązanie wszystkich związków …” (9.X.82);
– Bojkot (20.X.82);
– O strajku generalnym (20.X.82);
– „Przewodniczący NSZZ „Solidarność” …” (20.X.82);
– Przebieg wydarzeń 10 listopada … (22.XI.82);
– „Solidarność” dziś – Oświadczenie programowe TKK (22.I.83);
– W sprawie dalszego działania związku (28.VII.83);
Część III: – Wybór wypowiedzi Lecha Wałęsy:
– List do gen. W. Jaruzelskiego (8.XI.82);
– Przemówienie przygotowane do wygłoszenia 16.XII.1982 roku pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców w Gdańsku;
– List do Prezydium Sejmu PRL (6.V.83).
K-2972, G-83/485*, J-3210, BN-5168, Ka-2290, Hoo99/196, HN-000510996, BJ-4258, FC-5960, Br-2626 – MM
 ▬ Solidarność Walcząca – patrz: Morawiecki Kornel: Zasady ideowe i program Solidarności Walczącej. – uw
 ▬ Solidarność Wiejska – patrz: Solidarność tym którzy żywią i bronią chłopom polskim szczęść Boże. Wydanie nadzwyczajne z okazji zjazdu rolników indywidualnych województwa słupskiego. Słupsk: „Solidarność Wiejska” 1981. – uw
 opis książki Solidarność wita papieża.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1983].
[10] k. odb. fotogr., teka zdjęć, c. 330 zł.
K-2975, J-3211*[wg K], BN-5173*[wg K], S-232/2495 – op
 ▬ Solidarność wobec bezrobocia i zmian w zatrudnieniu. – patrz: Walukowa J. [oprac.]: „Solidarność” wobec bezrobocia i zmian w zatrudnieniu. – uw
 opis książki Solidarność z wolnośćia [!].
B.m. [Washington]: Cato Institute, 1982.
18 cm, [6],233 s.
Na okładce tytuł prawidłowy: Solidarność z wolnością. Redakcja: Wydak Don C. Lavoie. Przetłumaczyła [z angielskiego] Ewa Rurarz. ISBN 0 932790 33 X. Zawiera teksty:
– Zdzisław M. Rurarz: Przedmowa;
– Don Lavoie: Solidarność i filozofia wolności;
– Leszek Kołakowski: Wyłom w murze – lekcja oporu Polski [przedruk z: Harper’s z czerwca 1981];
– Władimir Bukowski: Dusza ludzka w komuniźmie [tłumaczenie z książki: To build a castle. My life as a dissenter (Wybudować zamek. Moje życie jako odszczepieniec) – (tłumaczenie z rosyjskiego Michael Scammell z: „I vozvrashchaetsia veter”). New York: Viking Penguin 1979];
– F. A. Hayek: Kto, kogo? [tłumaczenie z książki: The Road to Serfdom (Droga do poddaństwa)];
– Milton Friedman: Wolność ekonomiczna a polityczna – stosunek wzajemny [tłumaczenie z książki: Capitalism and freedom (Kapitalizm i wolność)];
– Walter Lippmann: Rządy potomności wzajemny [tłumaczenie z książki: Praworządne społeczeństwo];
– Ludwig von Mises: Niemożność kalkulacji ekonomicznej w komunizmie [tłumaczenie z książki: Akcja ludzka];
– F. A. Hayek: Konkurencja jako procedura wynalazcza [tłumaczenie z książki: Nowe studia filozofii, polityki, ekonomii i historii idei];
– G. Warren Nutter: Rynek bez własności: Wielkie złudzenie [tłumaczenie z książki: Pieniądze, rynek i państwo];
– G. Warren Nutter: Jak działa sowieckie planowanie [przedruk z: Przegląd nowego intelektualisty, tom 4, nr 1, lato 1965];
– Michael Polanyi: Zakres centralnego kierowania. Logika wolności [tłumaczenie z książki: Logika swobody];
– P. M. Johnson: Wygaszone światła w Polsce. Klęska planowania komunistycznego [przedruk z: Inquiry, tom 5, nr 4, 28 luty 1982];
– Roy A. Childs: Polska i wolność.
– uw – MM
 opis książki Solidarność z wolnością.
B.m. [Wrocław]: b.w. [Vist, ARO NZS PWr], b.r. [1984].
A5, okł.kart., 135,[1] s., off. z oryg. oraz z masz., [c. 250 zł].
Przetłumaczyła [z angielskiego]: Ewa Rurarz. Przedruk części książki wyd. przez Cato Institute w 1982. Zawiera teksty:
– Zdzisław M. Rurarz: Przedmowa;
– Don Lavoie: Solidarność i filozofia wolności;
– Leszek Kołakowski: Wyłom w murze – lekcja oporu Polski;
– Władimir Bukowski: Dusza ludzka w komuniźmie;
– Milton Friedman: Wolność ekonomiczna a polityczna – stosunek wzajemny;
– Walter Lippmann: Rządy potomności;
– P. M. Johnson: Wygaszone światła w Polsce. Klęska planowania komunistycznego;
– Roy A. Childs: Polska i wolność.
Wg BJ prawdopodobne są różnice w liternictwie na s. tytułowej.
K-2976, G-84/445*, J-3212, BN-5174, Ka-2291, Hoo99/196, BJ-4261=BJ-4262, FC-5965=FC-5965 – MM
 ▬ Solnicki Artur [pseud.] – patrz: Glosariusz. Wrocław: 1986-1992. – uw
 opis książki Solski Adam: Pamiętnik znaleziony w Katyniu.
Warszawa: Wydawnictwo Wolne Pismo Most, 1989.
A5, okł.kart., 24,[2] s., [6] s. fotogr., off. z masz., [c. 1600 zł].
Opracowanie redakcyjne: Karol Twardowski [pseud.]. Zawiera: Ewa Solska: Jak długo czekam… [przedmowa].
CD-1267, BN-5179*[wg BUW, MBPŁ], BaBN, Ka-2292, KS-3978*[wg CD], HN-001975530, BJ-4268, FC-5972 – MM
 ▬ Solski Adam: [Pamiętnik]. – patrz w: Pamiętniki znalezione w Katyniu. Paryż: Spotkania 1989. – uw
 ▬ Solski Wiktor [pseud.] – właśc. Krzysztof Gosiewski – uw
 opis książki Solski Wiktor [pseud.]: Jaki mamy wybór ?
B.m. [Katowice]: RKW NSZZ „Solidarność” Region Śląsko-Dąbrowski, 1985.
A5, [1],6,[1] s., off. z masz.
Biblioteczka RISa.
K-2977, G-An-Hoo-13, J-3215, BN-5180*[wg BŚ], Hoo99/196, Ka-4861 – MM [podniszczony]
 ▬ Sołdrowski Andrzej: Spisani na straty. – Pierwsze wydanie pod pseud.: Władysław Łużyczański. – uw
 opis książki Sołdrowski Andrzej: Spisani na straty.
Wrocław: Nortom, 1996.
21 cm, 89,[2] s.
ISBN 83-85829-95-4.
– uw
 ▬ Sołdrowski Andrzej – patrz: Etyka dla inżynierów. [Cz. 1-2]. Częstochowa. – uw
 ▬ Sołdrowski Andrzej – patrz: Władysław Łużyczański [pseud.] – uw
 opis książki Sołoniewicz Iwan: Rosja w obozie koncentracyjnym. Tom I-II.
Lwów: nakładem Sekretariatu Porozumiewawczego Polskich Organizacji Społecznych, 1938.
24 cm, 296 + 246 s.
Z upoważnienia autora przetłumaczył [z rosyjskiego] Stanisław Dębicki. [Tytuł oryg.: Rossija v konclagere]. [Wstęp]: Stanisław Grabski.
– uw – MM [egz. podniszcz, okł. i s. tyt. w I t. ksero, zniszczone grzbiety]
 opis książki Sołoniewicz Iwan: Rosja w obozie koncentracyjnym. Tom I-II.
Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1987.
A5, okł.kart., VIII,204 + 176 s., off. z masz., c. 800+720 zł.
Z upoważnienia autora przełożył [z rosyjskiego]: Stanisław Dębicki. Wstęp: Stanisław Grabski. [Tytuł oryg.: Rossija v konclagere. Przedruk z wyd: Lwów: nakładem Sekretariatu Porozumiewawczego Polskich Organizacji Społecznych 1938].
CD-1823, KN’87-218, J-3213, BN-5177, Ka-2316, Hoo99/196, BJ-4266, FC-5970 – MM
 opis książki Sołoniewicz Iwan: Rosja w obozie koncentracyjnym.
B.m. [Warszawa]: Karta; Acta, [19]’88.
A5, okł.kart., 319,[1] s., off. z masz., c. 1500 zł.
Na podstawie tłumaczenia z ros. Stanisława Dębickiego (1938) zredagowali: Anna Karska [pseud.], Marek Lach [pseud.], Joanna Sent [pseud.], Andrzej Szański [pseud.]. Od wydawcy: Marek Lach [pseud.]. Tytuł oryg.: Rossija v konclagere.
CD-1824, J-3214, BN-5178, Ka-2317, BJ-4267, FC-5971, Br-2627, ECS-04178, Nukat-2576811 – MM
 opis książki Sołoniewicz Iwan: Rosja w obozach koncentracyjnych. Wyd. 2 [właśc. 3] powojenne.
Warszawa: Wydawnictwa Alfa, 1990.
21 cm, VIII,[3],4-296,[3],4-246,[2] s.
Wydany pod zmienionym tytułem reprint wyd. w 1938 r. książki: Rosja w obozie koncentracyjnym. Na s. [IX] kopia strony tytułowej wyd. z 1938 r. z właściwym tytułem: Rosja w obozie koncentracyjnym . Z upoważnienia autora przetłumaczył z rosyjskiego Stanisław Dębicki. Tytuł oryg.: Rossija v koncłagierie. ISBN 83-7001-369-4.
Rec.: Widłak Wojciech: ALFAstyl. Karta 1991 nr 1 s. 150-151.
– uw – MM
 opis książki Sołoniewicz Iwan: Rosja w łagrze.
Warszawa: Ośrodek Karta, 2007.
Wydano ze zmienionym tytułem. Przełożył z jęz. rosyjskiego Stanisław Dębicki. Weryfikacja i uzupełnienie tłumaczenia, red. Agnieszka Knyt. ISBN 978-83-88288-73-9.
– uw
 opis książki Sołoniewicz Iwan: Rosja w obozie koncentracyjnym. Tom 1-2.
Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, 2012.
Reprint wyd. z 1938 r. ISBN 978-83-87809-56-0.
– uw
 opis książki Sołoniewicz Iwan: Rosja w łagrze. Wyd. 2.
Warszawa: Ośrodek Karta; Dom Wydawniczy PWN, 2013.
Karty Historii. Literatura Faktu PWN.
Wydano ze zmienionym tytułem. Przełożył z jęz. rosyjskiego Stanisław Dębicki. Weryfikacja i uzupełnienie tłumaczenia, red. Agnieszka Knyt. ISBN 978-83-61283-91-1, 978-83-7705-316-4.
– uw
 ▬ Sołtys Marian [oprac.] – patrz: Analiza struktury zarobków i podwyżek pracowników województwa płockiego. Za okres od 1.I.1980 – 31.III.198[1]. Płock: NSZZ „S” Regionu Płockiego; Pracownia Analiz Społecznych, 1981. – uw
 opis książki Sołtysik Kazimierz: Naród w Kościele. Wyd. I.
Warszawa: Nakładem Narodowego Odrodzenia Polski, kwiecień 1987.
A5, okł.kart., [2],21 s., off. z masz., [c. 50 zł].
Materiały Ideowo-Polityczne Narodowego Odrodzenia Polski.
Wydanie według: Prosto z Mostu 1937 nr 114-117.
CJ-1353, J-3235, BN-5233, Hoo99/196 – MM
 ▬ Sołtysik Kazimierz: Naród w Kościele.
– w: Templum 2001 nr 1 s. 38-70.
– uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.