Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Uwagi o kolorach
  tła pod tekstem

Opis druku
niezależnego
posiadanego
w zbiorze
Opis druku
niezależnego
znanego tylko
z bibliografii
Opis książki
związanej
z wydaniami
niezależnymi
posiadanej
w zbiorze
Opis książki
związanej
z wydaniami
niezależnymi
znanej tylko
z bibliografii
Opis książki
z pogranicza
wydawnictw
niezależnych
Odnośniki, uwagi,
opisy druków nie
zaliczanych do
druków zwartych

Przybornik:


Historia tego
  tekstu w:
  web.archive.org:
Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Sołżenicyn

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 23.04.2021 r.
 
 
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Archipelag GUŁag 1918-1956. Próba analizy literackiej. I-II.
Paryż: Instytut Literacki, 1974.
22 cm, 554,[3] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 247.
– uw – MM
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Archipelag GUŁag 1918-1956. Próba analizy literackiej. III-IV.
Paryż: Instytut Literacki, 1975.
22 cm, 604,[1] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 258.
– uw
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Archipelag GUŁag 1918-1956. Próba analizy literackiej. V-VI-VII.
Paryż: Instytut Literacki, 1978.
22 cm, 540,[1] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 288.
– uw
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Archipelag GUŁag 1918-1956. Próba analizy literackiej. [Część] 1-7.
Toruń: Spółdzielnia Wydawnicza TON [Toruńska Oficyna Niezależna], b.r. [1981].
A4 poz., opr. tw., [5],7-554 + 4-601,[2] + [5],9-533,[2] szp., off. z oryg., druk. dwułam., c. po 400 zł za tom.
Przełożył z rosyjskiego Michał Kaniowski [pseud.]. Zawiera też wstęp: Heinrich Böll: Boska gorycz Aleksandra Sołżenicyna [autoryzowany przekład z niemieckiego J[uliusza] Stroynowskiego]. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1974. Wg: Kalendarz Współczesny II. 1987. Kwadrat, s. 39 – nakł. 1000 egz.
BN-5186*[wg WBPTor], BaBN-b1279282, Sup-898, Ka-5241[ksero, t. 1 i 3], {BJ-4269 i FC-5973 [t. 3]} – MM
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Archipelag GUŁag 1918-1956. Próba analizy literackiej. [Tom] 1a.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1981].
A5, okł.kart., 260 s., off. z oryg.
W dole okładki i s. tytułowej: PRZEDRUK. Przełożył z rosyjskiego Michał Kaniowski [pseud.]. Zawiera też wstęp: Heinrich Böll: Boska gorycz Aleksandra Sołżenicyna [autoryzowany przekład z niemieckiego J[uliusza] Stroynowskiego]. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1974. Na s. [4] nazwa serii podstawy przedruku: Biblioteka „Kultury“ Tom 247.
BN-5192, Sup-899/1a*[wg BN], Ka-4443 – MM
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Archipelag GUŁag 1918-1956. Próba analizy literackiej. [Tom] 1b.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1981].
A5, [2],261-441,[2] s., off.
Przełożył z rosyjskiego Michał Kaniowski [pseud.]. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1974.
Sup-899/1b, WPP – op
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Archipelag GUŁag 1918-1956. Próba analizy literackiej. [Tom] 2.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1981].
A5, [6],445-552,[1] s., off.
Przełożył z rosyjskiego Michał Kaniowski [pseud.]. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1974.
Sup-899/2, WPP – op
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Archipelag GUŁag 1918-1956. Próba analizy literackiej. [Tom] 1b-II.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1981].
A5, okł.kart., [2],261-554 s., off. z oryg.
W dole okładki i s. tytułowej: PRZEDRUK. Przełożył z rosyjskiego Michał Kaniowski [pseud.]. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1974.
Br-2631 – MM
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Archipelag GUŁag 1918-1956. Tom 1 część 1.
B.m. [Kraków]: Niezależna Biblioteka Krakowska, b.r. [1983].
A6, okł.kart., [3],9-70,[1] s., off. z oryg., [c. 150 zł].
Przełożył z rosyjskiego Michał Kaniowski [pseud.]. Zawiera też wstęp: Heinrich Böll: Boska gorycz Aleksandra Sołżenicyna [autoryzowany przekład z niemieckiego J[uliusza] Stroynowskiego]. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1974.
K-2978/1, G-83/486, CD-1825/1, BK-598/1[1982], J-3216, BN-5184, S-233/3391, Sup-901/1, Ka-4152, {BJ-4270 i FC-3990 [także odmiana druku zewnętrznej składki]}, Br-2629/1, ECS-05198, Nukat-2932892 – op
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Archipelag GUŁag 1918-1956. Próba analizy literackiej. [Tom 1 część 2].
B.m. [Kraków]: Niezależna Biblioteka Krakowska, b.r. [1983].
A6, okł.kart., [2],71-148 s., off. z oryg., [c. 150 zł].
Na s. tyt. pieczątka: Cz2. Przełożył z rosyjskiego Michał Kaniowski [pseud.]. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1974.
K-2978/2, G-83/487, CD-1825/2, BK-598/2, J-3217, BN-5183*[wg PBW Krak], BaBN-1.995.226, Sup-901/2*[wg K, BK], BJ-4271, FC-3991, Br-2629/2, ECS-05203, Nukat-2932983 – MM
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Archipelag GUŁag [1918-1956]. Tom 1 część 3.
Kraków: Wydawnictwo ’Liberte’, 1983.
A6, okł.kart., [2],149-256 s., off. z oryg., c. 250 zł [przestemplowana na 200].
[Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1974].
K-2978/3, G-83/488, CD-1825/3, BK-598/3, J-3218, BN-5182*[wg J], Sup-903*[wg K, BK], Ka-2293, BJ-4272, FC-3992, Br-2629/3, ECS-05199, Nukat-3709873[ECS] – MM
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Archipelag GUŁag [1918-1956]. [Tom 1] część 4.
B.m. [Kraków]: Libertas, b.r. [1984].
A6, okł.kart., [1],256-366 s., off. z oryg., (c. 200[-250] zł).
[Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1974].
K-2978/4, G-84/446/4, CD-1825/4, BK-598/4, J-3220/4, BN-5181/4*[wg J], Sup-904/4*[wg Pil, BK, J]=Sup-905/4*[wg K], Ka-4186/4, BJ-4273, FC-3993, Br-2629/4, ECS-05201, Nukat-2933114 – MM
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Archipelag GUŁag 1918-1956. [Tom 1] część 5.
B.m. [Kraków]: Libertas, b.r. [1984].
A6, okł.kart., [2],343-450,[1] s., off. z oryg., (c. 200 zł).
[Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1974]. K i CD podają: [2],337-450 s.
K-2978/5, G-84/446/5, CD-1825/5, BK-598/5, J-3220/5, BN-5181/5*[wg J], Sup-904/5*[wg Pil, BK, J]=Sup-905/5*[wg K], Ka-4186/5, BJ-4274, FC-3994, Br-2629/5, ECS-05202, Nukat-2933129 – MM
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Archipelag GUŁag 1918-1956. Tom 1 część 6.
B.m. [Kraków]: Libertas, 1984.
A6, okł.kart., [2],445-552,[1] s., off. z oryg., c. 200 zł.
[Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1974].
K-2978/6, CD-1825/6, BK-598/6, J-3220/6, BN-5181/6*[wg J], Sup-904/6*[wg Pil, BK, J]=Sup-905/6*[wg K], BJ-4275, FC-3995, ECS-05200, Nukat-2933140 – MM
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Archipelag GUŁag 1918-1956. Próba analizy literackiej. [Część] 1-2.
Warszawa: Oficyna Niezależnych, [19]’83.
A5, 260 + 261-554,[3] s., off. z oryg., [c. 1600 zł].
Przełożył z rosyjskiego Michał Kaniowski [pseud.]. Zawiera też wstęp: Heinrich Böll: Boska gorycz Aleksandra Sołżenicyna [autoryzowany przekład z niemieckiego J[uliusza] Stroynowskiego]. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1974.
K-2979, G-83/489*, CD-1826*[wg K], J-3219, BN-5190, Sup-902, Ka-3751[do s. 260], {BJ-4276 i FC-5974 [cz. 2]} – op
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Archipelag GUŁag 1918-1956. Próba analizy literackiej.
Paryż: Instytut Literacki 1974, 1975, 1978 – druk 4.VII.1983.
Wyd. mini.
– uw
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Archipelag GUŁ-ag [1918-1956. Próba analizy literackiej]. Cz. I.
B.m.: Wydawnictwo „Wolna Polska”, b.r. [ok. 1984].
A4, okł.kart., [2],5-123 s., powiel., c. 440 zł.
Na okł.: gwiazda z drutu kolczastego i postać w środku. Zawiera trzy pierwsze rozdziały części pierwszej: I. Aresztowanie; II. Dzieje naszej kanalizacji; III. Śledztwo. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1974. Biblioteka „Kultury” Tom 247. Na czas wydania wskazuje wydrukowana cena.
Sup-897, {ST15-4189, Nukat-4282925[UMK] - [1981], na okł. cz. II} – MM33 [brak druku na s. 93, (podwójna k. 91/92)]
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Archipelag Gułag 1918-1956. [fragmenty].
Warszawa: b.w. [UNH], b.r. [1985].
A5, okł., [2],99 s., off. z masz., [c. 280-320 zł].
Zeszyty Historyczne [Unia Nowoczesnego Humanizmu]; nr 7.
Na pierwszej s. tytuł cyklu: Materiały do Historii PRL. Zawiera również inne materiały z zakresu historii – Milovan Djilas: Nowa klasa [tłumaczenie z:] The New Class, New York 1957, 2 printing; Tajny raport Chruszczowa; Kult jednostki (głos W. Gomułki w dyskusji na VII Plenum KC PZPR w dniu 19.10.1956); Nowa książka o zbrodni katyńskiej (przedruk).
K-2980, G-85/375, J-3224, BN-5185, Sup-587=Sup-906*[wg Pil, BN], BJ-4286, FC-5983, Br-2628 – op
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Archipelag GUŁag 1918-1956. Próba analizy literackiej. [Na s. tytułowej: cz.:] I-II. [na okł. twardej: tom] I.
Wrocław: Agencja Wydawnicza Solidarności Walczącej, 1986.
A5, opr.tw., [8],7-279,[1] {wg G i J i Sup[?]: 260} s., off. z oryg., [c. 1200-(1700 zł)].
Przełożył z rosyjskiego Michał Kaniowski [pseud.]. Zawiera też wstęp: Heinrich Böll: Boska gorycz Aleksandra Sołżenicyna [autoryzowany przekład z niemieckiego J[uliusza] Stroynowskiego]. Przedruk z vol. I wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1974.
K-2981/1, G-85/372/1, CD-1827/1, J-3221/1[1985], BN-5195/1, Sup-907/1*[wg BN], BJ-4277, FC-5975 – MM
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Archipelag GUŁag 1918-1956. Próba analizy literackiej. [Tom] 1.
Wrocław: Agencja Wydawnicza Solidarności Walczącej, 1986.
A5, [8],7-279 s., c. 1200 zł.
Przełożył z rosyjskiego Michał Kaniowski [pseud.]. Zawiera też wstęp: Heinrich Böll: Boska gorycz Aleksandra Sołżenicyna [autoryzowany przekład z niemieckiego J[uliusza] Stroynowskiego]. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1974.
CD-1829, BN-5196, Sup-910*[wg CD, BN], Ka-4985 – op
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Archipelag GUŁag 1918-1956. Próba analizy literackiej. [Tom] 2.
Wrocław: Agencja Wydawnicza Solidarności Walczącej, 1986.
A5, 280-554 {wg G i J i Sup[?]: 261-554} s., off. z oryg., [c. 1200-1700 zł].
Przełożył z rosyjskiego Michał Kaniowski [pseud.]. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1974.
K-2981/2, G-85/372/2, CD-1827/2, J-3221/2[1985], BN-5195/2, Sup-907/2*[wg BN], {BJ-4278 i FC-5977 [opr. broszurowa]} – op
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Archipelag GUŁag 1918-1956. Próba analizy literackiej. [Na s. tytułowej: cz.:] III-IV. [na okł. kart. oraz twardej: tom] 3.
Wrocław: Agencja [Wydawnicza] Solidarności Walczącej, 1985.
A5, opr. tw., [4],9-306 s., off. z oryg., (c. 1500 zł).
Zachowana okładka kartonowa. Przełożył z rosyjskiego Michał Kaniowski [pseud.]. Przedruk z vol. II wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1975.
K-2981/3, G-85/373, CD-1827/3, J-3222, BN-5194/3, Sup-907/3*[wg BN], BJ-4279, FC-5978 – MM
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Archipelag GUŁag 1918-1956. [na okł. kart. oraz twardej: tom] 4.
Wrocław: Agencja [Wydawnicza] Solidarności Walczącej, 1985.
A5, opr. tw., 307-604 s., off. z oryg., (c. 1500 zł).
Zachowana okładka kartonowa, nie ma s. tytułowej. {Przełożył z rosyjskiego Michał Kaniowski [pseud.]. Przedruk z vol. II wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1975.}
K-2981/4, G-85/374, CD-1827/4, J-3223, BN-5194/4, Sup-907/4*[wg BN], BJ-4280, FC-5979 – MM
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Archipelag GUŁag 1918-1956. Próba analizy literackiej. [Część] I - II.
Warszawa: Wydawnictwo Grupy Polityczne, 1986.
A5, okł.kart., obw., [8],9-11,[1],15-279,[2] + [2],280-441,[1],445-554 s., stdr. z oryg., c. T. I/II 2200 zł.
Zawiera też wstęp: Heinrich Böll: Boska gorycz Aleksandra Sołżenicyna [autoryzowany przekład z niemieckiego J[uliusza] Stroynowskiego]. Przełożył z rosyjskiego Michał Kaniowski [pseud.]. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1974.
K-3682, G-86/298, CD-1828, CJ-1352, J-3225, BN-5189, S-232/1107, Sup-909=Sup-908*[wg CD], Ka-4035[cz. II], {BJ-4281 i FC-5980 [cz. II]}, Br-2630 – MM35 T. 1 – T. 2 – op
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Archipelag GUŁag 1918-1956. Próba analizy literackiej. [Tom 1-3, część] 1-7. [1 pełne wyd. krajowe].
Warszawa: Wydawnictwo PoMOST, 1988.
A5, opr. tw. ze złoc., 3-554 + 3-604 + 3-536,[1] s., off. z oryg. c. (t. 1-3) 12000 zł.
Przełożył z rosyjskiego Michał Kaniowski [pseud.]. Zawiera też wstęp: Heinrich Böll: Boska gorycz Aleksandra Sołżenicyna [autoryzowany przekład z niemieckiego J[uliusza] Stroynowskiego]. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1983.
CD-1830, J-3226, BN-5191, S-232/1616, Sup-911, Ka-2294, BJ-4282, FC-5976 – op
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Archipelag GUŁag 1918-1956. Próba analizy literackiej. [Tom 1-3, część] 1-7.
Kraków: „X”, 1989.
A5, opr.kart., obw., [4],7-554 + [5],8-604 + [4],9-536 s., off. z oryg.
Nazwa wydawcy tylko na obwolucie. Przełożył z rosyjskiego Michał Kaniowski [pseud.]. Zawiera też wstęp: Heinrich Böll: Boska gorycz Aleksandra Sołżenicyna [autoryzowany przekład z niemieckiego J[uliusza] Stroynowskiego]. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1974, 1975, 1978.
BK-599, BN-5187*[wg MBPŁ], Sup-915, BJ-4283, FC-3996 – MM
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Archipelag GUŁag 1918-1956. Próba analizy literackiej. [Tom 1-7].
Warszawa: Wers, 1989.
A5, opr. tw. pł., obw., [4],7-554,[5],8-604,536 s. [w jednym vol.], off. z oryg.
Przełożył z rosyjskiego Michał Kaniowski [pseud.]. Zawiera też wstęp: Heinrich Böll: Boska gorycz Aleksandra Sołżenicyna [autoryzowany przekład z niemieckiego J[uliusza] Stroynowskiego]. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1983. Nakł. 500 + 22 egz. numerowanych.
BN-5193*[wg MBPŁ], S-233/1956, Sup-912*[wg BN], BJ-4284, FC-5981, Br-2632[t. 1-4] – op
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Archipelag GUŁag 1918-1956. Próba analizy literackiej. [Tom 1-3, część] 1-7.
B.m. [Rzeszów]: Lector, 1989.
A5, opr.kart., obw., [4],7-554 + [5],8-604 + [4],9-536 s., off. z oryg.
Nazwa wydawcy tylko na obwolucie. Przełożył z rosyjskiego Michał Kaniowski [pseud.]. Zawiera też wstęp: Heinrich Böll: Boska gorycz Aleksandra Sołżenicyna [autoryzowany przekład z niemieckiego J[uliusza] Stroynowskiego]. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1974-78.
BN-5188, Sup-913*[wg BN] – MM
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Archipelag Gułag 1918-1956. Próba analizy literackiej.
B.m.: b.w., b.r. [1983].
3 tomy – 7 vol., ksero jednostr., druk dwułam.
Sup-900*[wg Pil] – op
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Archipelag Gułag 1918-1956. Próba analizy literackiej. Cz. I: rozdz. VIII + cz. II: rozdz. I-IV; cz. III; cz. III: rozdz. XII + cz. IV: rozdz. I-IV; cz. V; cz.V: rozdz. XII + cz. VI-VII.
B.m.: b.w., b.r.
A5, 280-554 s., 4-306 s., 307-604 s., 5-268 s., 269-540 s., ksero.
Ka-5242+Ka-5243+Ka-5244+Ka-5245+Ka-5246 – op
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Archipelag Gułag 1918-1956. Próba analizy literackiej. [Tomy 1-6].
Wrocław: Oficyna Niezależnych, [19]’90.
A5, okł.kart., [4],7-260 + 261-554 + [4],9-306 + 307-604 + [4],9-313 + 315-536,[1] s., off. z oryg. [c. 25000 za każdy tom].
Przełożył z rosyjskiego Michał Kaniowski [pseud.]. Zawiera też wstęp: Heinrich Böll: Boska gorycz Aleksandra Sołżenicyna [autoryzowany przekład z niemieckiego J[uliusza] Stroynowskiego]. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1974-78.
BJ-4285, FC-5982 – uw – MM
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Archipelag Gułag 1918-1956. Tom I-III. Wyd. I rozszerzone.
Warszawa: Nowe Wydawnictwo Polskie, 1990.
ISBN 83-85135-00-6. Nakł. 50000 (I rzut [ta uwaga tylko w t. I]).
– uw – MM
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Archipelag Gułag 1918-1956. Tom I-III. Wyd. I rozszerzone.
Warszawa: Nowe Wydawnictwo Polskie, 1990.
ISBN 83-85135-00-6. Dodruk 30.000.
– uw
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Czterdzieści dni Kengiru. Archipelag Gułag. Część V – rozdział XII.
Kraków: Biblioteka Promienistych, 1984.
A6, 47 s., stdr. z oryg., c. 60 zł.
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1978 s. 269-313.
K-2982, G-84/447, CD-1831, BK-600, J-3227, BN-5197*[wg PBW Krak, MBPŁ], Sup-916, Ka-2296, BJ-4287, FC-3997, Br-2633 – MM
 ▬ Sołżenicyn Aleksander: Droga do łagrów. Wybór opowiadań. Warszawa: Biblioteka Literacka i Historyczna, 1981 [książka zapewne nie ukazała się].
– na odwrocie takiej obwoluty wydrukowano obwolutę książki: Żeromski Stefan: Inter Arma. Warszawa: Biblioteka Literacka i Historyczna 1981.
– uw
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Inteligenctwo.
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1980].
A4, 20 k., masz.
Przepisano z: Krytyka 1978 nr 1 s. 46-64. Tłumaczenie artykułu p.t.: „Obrazowanszczina”: z tomu: „Iz-pod głyb” /Spod głazów/. Paris: Ymka-Press 1974 s. 217-254.
BJ-4288, FC-5984 – op
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Jak komunizm kaleczy narody.
B.m.: b.w., 1983.
A5 [wg J: A6], [2],8,[2] s.
J-3228*[wg Pil-2473], BN-5198*[wg Pil] – op
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Jeden dzień Iwana Denisowicza. Powieść.
B.m. [Tel Aviv]: Wydawnictwo Libri, b.r. [ok. 1970].
114 s.
Tytuł oryg.: Odin den Ivana Denisoviča.
– uw
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Jeden dzień Iwana Denisowicza.
Opole: Wydawnictwo „Aneks” NZS WSP, 1981.
A5, [1],130 s., powiel., c. 100 zł.
BJ-4289, FC-5985 – op
Sołżenicyn Solzenicyn Aleksander Jeden dzień Iwana Denisowicza Niezależna Oficyna Wydawnicza Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1981Sołżenicyn Solzenicyn Aleksander Jeden dzień Iwana Denisowicza Niezależna Oficyna Wydawnicza Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1981
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Jeden dzień Iwana Denisowicza.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza; Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1., b.r. [1981].
A4, okł.kart., [2],65 s., powiel.
Pierwsza [jedna z pierwszych] pozycja NSW 1.
Tłumaczenie [z rosyjskiego]: Irena Lewandowska, Witold Dąbrowski. Przedruk z tygodnika Polityka 1962 nr 48-52. Na s. tytułowej u dołu wypunktowana na matrycy niewielka litera „A”.
CD-1832=CD-1833, BN-5199*[wg MBPŁ – błędnie r.w.]=BN-5200, Ka-2297, Hoo99/196, [BJ-4292 i FC-5988 - błędny tytuł: Jeden dzień w życiu Iwana Denisowicza], Br-2634, {ECS-03103, Nukat-742150 - ?[1989]}, [ECS-01475, Nukat-1186078 – bez NSW1], ST15-4205 – MM
Sołżenicyn Solzenicyn Aleksander Jeden dzień Iwana Denisowicza Niezależna Oficyna Wydawnicza Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1981Sołżenicyn Solzenicyn Aleksander Jeden dzień Iwana Denisowicza Niezależna Oficyna Wydawnicza Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1981
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Jeden dzień Iwana Denisowicza.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza; Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1., b.r. [1981].
A4, okł.kart., 61 s., powiel., [c. 50-90 zł].
Pierwsza [jedna z pierwszych] pozycja NSW 1.
Tłumaczenie [z rosyjskiego]: Irena Lewandowska, Witold Dąbrowski. Przedruk z tygodnika Polityka 1962 nr 48-52. Na s. 61 u dołu wypunktowana na matrycy duża litera „Ł”.
BN-5201, BJ-4290, FC-5986, ST15-4204 – MM
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Jeden dzień Iwana Denisowicza.
Wrocław: Kooperatywa Wydawnicza Wyzwolenie, 1981.
A4, [2],58 s., powiel.
Projekt okładki: „Barbara”. Przedruk z wyd. Warszawa: Nowa 1981.
KS*[wg MJ*], BJ-4291, FC-5987 – op
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Jeden dzień Iwana Denisowicza.
B.m. [Katowice]: PM Odpis; Niezależne Zrzeszenie Studentów w Ślaskiej Akademii Medycznej, b.r. [1981].
A4, 72 s.
Ka-5197 – op
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Jeden dzień Iwana Denisowicza.
Warszawa: Iskry, 1989.
21 cm, 109,[3] s.
Przekład [z rosyjskiego]: Witold Dąbrowski, Irena Lewandowska. ISBN 83-207-1243-2.
– uw
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Krąg pierwszy. Tom I-II.
Paryż: Instytut Literacki, 1970.
22 cm, 399,[1] + 302,[1] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 187.
– uw – MM [t. II podniszczony]
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Krąg pierwszy. Tom I-II. [Wyd. 2].
Paryż: Instytut Literacki, 1972.
22 cm, 384 + 319,[1] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 222.
– uw – MM [tylko t. II]
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Krąg pierwszy. Tom I-II.
B.m. [Kraków]: Oficyna Literacka, 1989.
A6, okł.kart., obw., 383,[1] + 319 s., off. z oryg., [c. 3400 zł (I rzut) lub 5500 zł (II rzut)].
Nazwa wydawnictwa na s. tytułowej w tomie I pismem cienkim pochyłym, w tomie II pismem grubym ozdobnym prostym. Przełożył z rosyjskiego: Michał Kaniowski [pseud.]. Tytuł oryg.: V kruge pervom. Przedruk z wyd. 2: Paryż: Instytut Literacki 1972.
Rec.: Jan Tomkowski: Imperator Nocy i Wielki Książę Dnia. Gazeta Wyborcza nr 33(200), 08.02.1990 r., s. 8; Stanisław Krzysztofowicz: Rozmowy Rosjan zimą 1949 roku. Kultura Niezależna 1990 nr 61 s. 76-79.
CD-1834, BK-601, BN-5203, Sup-917, Ka-3526, BJ-4293a, FC-3998a – MM
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Krąg pierwszy. Tom I-II.
B.m. [Kraków]: Oficyna Literacka, 1989.
A6, opr. tw., 383,[1] + 319 s., off. z oryg.
Nazwa wydawnictwa na s. tytułowej w tomie I pismem cienkim pochyłym, w tomie II pismem grubym ozdobnym prostym. Oprawiono w czarne tworzywo. Przełożył z rosyjskiego: Michał Kaniowski [pseud.]. Tytuł oryg.: V kruge pervom. Przedruk z wyd. 2: Paryż: Instytut Literacki 1972.
BJ-4293b, FC-3998b, Br-2635[t. 1 z obw., t. 2 opr. skórz.] – MM
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Krąg pierwszy. Tom I-II.
B.m. [Kraków]: Oficyna Literacka, 1989.
A6, opr. tw., 383,[1] + 319 s., off. z oryg.
Nazwa wydawnictwa na s. tytułowej w tomie I i II pismem grubym ozdobnym prostym. Oprawiono w ciemno-czerwone płótno. Przełożył z rosyjskiego: Michał Kaniowski [pseud.]. Tytuł oryg.: V kruge pervom. Przedruk z wyd. 2: Paryż: Instytut Literacki 1972.
– MM
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Krąg pierwszy. Tom 1-2.
Wrocław: Profil, kwiecień 1990.
20 cm, okł.kart., 399,[1] + [4],7-302 s., off. z oryg.
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1970.
Sup-914*[błędny tytuł; wg NNZ] – uw – MM
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Krąg pierwszy. Wyd. I nowe poszerzone.
Warszawa: Czytelnik, 1996.
21 cm, 694,[2] s.
Tłumaczenie ostatecznej, siódmej wersji która ukazała się w 1982 r.
– uw – MM
 ▬ Sołżenicyn Aleksander: Krąg pierwszy. – następne wydania: – wyd. 2. nowe poszerzone. Warszawa: Czytelnik, 1997. ISBN 83-07-02559-1;
– wyd. 4. poprawione. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2011. ISBN 978-83-7510-629-9;
– wyd. 4. poprawione (dodruk). Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2011. ISBN 978-83-7510-629-9;
– wyd. 4. poprawione (dodruk). Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2013. ISBN 978-83-7510-629-9.
– uw
Sołżenicyn Solzenicyn Aleksander Ladacznica i niewinny Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1981 Dzieła wybraneSołżenicyn Solzenicyn Aleksander Ladacznica i niewinny Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1981 Dzieła wybrane
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Ladacznica i niewinny.
Warszawa: Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1., wrzesień 1981.
A5, okł.kart., [2],2-82 s., off. z masz., [c. 80 zł].
Dzieła wybrane; Tom I.
[Tytuł oryg.: Olen i shalashovka]. Druk tekstu z tych samych matryc co wyd.: Grot [1981].
CD-1835, BN-5205, BaBN, Ka-3752, BJ-4294, FC-5989 – MM
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Ladacznica i niewinny.
B.m. [Warszawa]: Grot, b.r. [1981].
A5, okł.kart., [2],2-82 s., off. z masz., [c. 120 zł].
[Tytuł oryg.: Olen i shalashovka]. Druk tekstu z tych samych matryc co wyd.: Warszawa: Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1. 1981.
CD-1836, BN-5204, Ka-2298, BJ-4295, FC-5990, Br-2636 – MM
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Ladacznica i niewinny.
Warszawa: Wydawnictwo Recto, 1988.
A5, okł.kart., 80 s., stdr. z masz., c. 340 [400] zł.
Wg J: c. przestempl. na 400 zł.
Rec.: Stanisław Krzysztofowicz: Teatr i łagier. Kultura Niezależna 1989 nr 49 s. 119-123.
CD-1837, J-3229, BN-5207, Ka-3527, BJ-4296, FC-5991, Br-2637 – MM
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Ladacznica i niewinny. Wyd. II.
Warszawa: Wydawnictwo Recto, kwiecień 1989.
A5, okł.kart., 80 s., stdr. z masz., c. 700 zł.
CD-1838, BN-5206, Ka-5016 – MM
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Lenin w Zurichu.
B.m. [Kraków]: Wydawnictwo Libra, 1983.
A4, okł.kart., [6],5-147 s., na s. [5] portr., powiel., [c. 340 zł].
Tytuł okł.: Lenin w Zurychu. Tytuł oryg.: Lenin v Cjuriche.
K-2983, G-83/490, CD-1839, BK-602, J-3230, BN-5208, Ka-2300, BJ-4297, FC-4000, Br-2639 – MM
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Lenin w Zurychu. Rozdziały.
Paryż: Spotkania, ©1988.
22 cm, 202 s.
ISBN 2-869-033-9 [błędny, winno być 2-86914-033-9].
– uw – MM
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Lenin w Zurychu. Rozdziały.
Warszawa: Officyna Liberałów, 1989.
A5, okł.kart., [6],9-202,[2] s., off. z oryg.
Tytuł okł.: Lenin w Zürichu. Przełożył Paweł Herzog. Tytuł oryg.: Lenin v Cjuriche. 1975. Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1988. Nakład na grubym żółtawym papierze.
Rec.: Stanisław Krzysztofowicz: Głowa Lenina. Kultura Niezależna 1989 nr 51 s. 117-122; Jan Walc: Dusza Lenina. Kultura Niezależna 1989 nr 51 s. 122-125.
– MM
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Lenin w Zurychu. Rozdziały.
Warszawa: Officyna Liberałów, 1989.
A5, okł.kart., 9-202,[2] s., off. z oryg., [c. 1900-2800 zł].
Tytuł okł.: Lenin w Zürichu. Przełożył Paweł Herzog. Tytuł oryg.: Lenin v Cjuriche. 1975. Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1988. Nakład na cienkim białym papierze.
CD-1841, BN-5210, Ka-2299, BJ-4299, FC-5992 – MM
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Lenin w Zurychu. Rozdziały.
B.m. [Kraków]: Oficyna Wydawnicza Margines, 1989.
A6, okł.kart., [6],9-202 s., off. z oryg., c. 600 zł.
Przełożył Paweł Herzog. Tytuł oryg.: Lenin v Cjuriche. 1975. Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1988.
CD-1840, BK-603, BN-5209, Ka, BJ-4298, FC-3999 – MM
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Lenin w Zurychu. Rozdziały.
Warszawa: Wydawnictwo Recto, 1990.
A5, okł.kart., 3-202 s., off. z oryg. [c. 11500 zł].
Przełożył Paweł Herzog. Tytuł oryg.: Lenin v Cjuriche. 1975. Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1988.
BJ-4300, FC-5993 – uw – MM
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Lenin w Zurychu. Rozdziały.
Warszawa: Editions Spotkania, © 1990.
21 cm, 202 s.
ISBN 83-85195-02-5.
– uw – MM
 ▬ Sołżenicyn Aleksander: List do przywódców Związku Radzieckiego.
– w: Aneks 1974/75 nr 7-8 s. 45-87.
– uw – MM
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: List do przywódców Związku Radzieckiego.
B.m. [Warszawa]: NZS, b.r. [1981].
A6, okł., [1],4-45 s., off. z oryg.
Przedruk z: Aneks 1974/75 nr 7-8 s. 45-87. [Tłumaczenie z rosyjskiego]. Tytuł oryg.: Pismo vozhdiam Sovetskogo Soiuza. Paris: YMCA-Press 1974.
CD-1842, BN-5211, Ka-2301, Hoo99/196, BJ-4301, FC-4002, Br-2640 – MM
 ▬ Sołżenicyn Aleksander: List do przywódców Związku Radzieckiego. – patrz w: Sołżenicyn Aleksander, Sacharow Andriej: Polemika wokół „Listu do przywódców Związku Radzieckiego” Sołżenicyna. 1973-1974. Niezależna Oficyna Wydawnicza 1981. – uw
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Łbem o mur.
Łódź: Wydawnictwo NZS UŁ Kaktus, 1981.
A5, okł.kart., 3-34 s., off. z masz., c. 40 zł.
Tłumaczenie z rosyjskiego fragmentów książki: Bodalsia telenok s dubom. Ocherki literaturnoi zhizni. Paris: YMCA-Press 1975. Od tłumacza podpisano: listopad 1980 r.
BŁ-182, BN-5212*[wg MBPŁ], Ka-4606, BJ-4303, FC-5995 – MM
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Łbem o mur.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza, b.r. [1981].
A5, okł., 53 s., powiel., c. 30 zł.
Biuletyn Informacyjny. Przegląd prasy zagranicznej. Numer specjalny. Poz. nr 127.
Tłumaczenie z rosyjskiego fragmentów książki: Bodalsia telenok s dubom. Ocherki literaturnoi zhizni. Paris: YMCA-Press 1975. Od tłumacza podpisano: listopad 1980 r. Tłumaczone fragmenty pochodzą z rozdziałów: Pisarz podziemny (s. 7-23); Ujawniam się (s. 24-54); Na powierzchni (s. 59-60); Nobeliana (s. 324-335); Przyszła kryska na matyska (s. 463-480); Z dodatków (s. 554-555, 557-559).
CD-1843=CD-1844, BN-5213, Ka-2302, Hoo99/196, HN-002196054, BJ-4302, FC-5994, Br-2638 – MM
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Łbem o mur.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza, b.r. [1981].
A5, okł., 53 s., powiel., c. 30 zł.
Biuletyn Informacyjny. Przegląd prasy zagranicznej. Numer specjalny. Poz. nr 127.
Tłumaczenie z rosyjskiego fragmentów książki: Bodalsia telenok s dubom. Ocherki literaturnoi zhizni. Paris: YMCA-Press 1975. Od tłumacza podpisano: listopad 1980 r. W dole IV s. okładki dodatkowo słowa „NIE SPEKULUJ !” oraz rysunek głowy żaby w koronie. Dodatki te umieszczono na matrycy białkowej metodą igiełkową.
– MM
 ▬ Sołżenicyn Aleksander: Nadzwyczajne Zgromadzenie Pełnomocników Fabryk i Zakładów m[iasta] Piotrogrodu [dokument ogłosił] – patrz: Nadzwyczajne Zgromadzenie Pełnomocników Fabryk i Zakładów m[iasta] Piotrogrodu. Kraków: K – Krakowska Oficyna Studentów 1979; Rewolucjoniści, rewolucja, spadkobiercy. Kraków: Czekając 1981. – uw
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Niewygłoszone przemówienie. (Z okazji przyznania Nagrody Nobla za rok 1970).
B.m. [Paryż]: b.w. [Instytut Literacki], 1972.
22 cm, 31 s.
Tłumaczył Michał Kaniowski [pseud.]. Odbitka z: Kultura 1972 nr 10/301 s. 3-18. Zawiera również: Andriej Sacharow: Memoriał do L. I. Breżniewa. Przełożył Józef Lewandowski. Odbitka z: Kultura 1972 nr 9/300 s. 73-85.
BaBN – uw
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Niewygłoszone przemówienie. (Z okazji przyznania Nagrody Nobla za rok 1970).
B.m.: b.w., b.r. [przed 1980].
A5, 21; 6 s., masz.
Wydanie samizdatowe. Przełożył z rosyjskiego Michał Kaniowski [pseud.].
BJ-4304, FC-5996 – op
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Obozy pracy morderczej.
B.m. [Wrocław]: Oficyna Wydawnicza „Rozstaje”, b.r. [1981].
A4, okł., 21 s., powiel.
Archipelag GUŁag. Tom II. Część III. Zawiera rozdziały: Palce Aurory; Kobieta w obozie. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1975 t. 2. s. 9-23, 193-214.
BJ-4305, FC-5997 – MM
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Oddział chorych na raka.
Paryż: Instytut Literacki, 1971.
22 cm, 477,[3] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 203.
Przełożył z rosyjskiego: Józef Łobodowski. Tytuł oryg.: Rakovyj korpus 1979.
– uw
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Oddział chorych na raka. Wyd. 2.
Paryż: Instytut Literacki, 1973.
22 cm, 477,[3] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 228.
Przełożył z rosyjskiego: Józef Łobodowski. Tytuł oryg.: Rakovyj korpus 1979.
– uw
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Oddział chorych na raka.
B.m. [Kraków]: Oficyna Wydawnicza „Margines”, 1987.
A6, opr. tw., [2],9-264,267-477,[3] s., off. z oryg., [c. 1050 zł].
Przełożył z rosyjskiego: Józef Łobodowski. Tytuł oryg.: Rakovyj korpus. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1973.
CD-1845, CJ-1351, BK-604, J-3231, BN-5214, Sup-918, Ka-2303, BJ-4306, FC-4003 – MM
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Oddział chorych na raka. Część pierwsza – druga.
B.m.: b.w., b.r. [po 1988].
A5, okł.kart., [6],9-264 + [2],267-477,[3] s., off. z oryg.
Przełożył z rosyjskiego: Józef Łobodowski. Tytuł oryg.: Rakovyj korpus. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1971. Okładka drukowana na kolorowym kartonie [bywa czerwony, niebieski bądź jasnozielony].
BN-5215, Sup-919*[wg BN], Ka-4233[cz. I], {BJ-4307 i FC-5998 (jako [Wrocław: Oficyna Niezależnych 1990, c. 30000 zł])} – MM
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Oddział chorych na raka. [Tom 1-2].
Wrocław: Oficyna Niezależnych, [19]90.
S-234/2321, Sup-920 – uw
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Oddział chorych na raka.
Warszawa: Czytelnik, 1993.
Przełożył [z rosyjskiego] Michał B. Jagiełło. Tytuł oryg.: Rakovyj korpus 1979. ISBN 83-07-02248-7.
– uw
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Okruchy.
B.m. [Kraków]: Oficyna Literacka, 1989.
20 x 10 cm, okł.kart., [2],5-49,[1] s., off. ze skł., c. 250 zł.
Przełożył [z rosyjskiego] Wiktor Woroszylski. Wybór z: Sobranie soczinienij. Tom 3. Vermont-Paris: YMCA-Press 1978. Zawiera teksty: Procesja wielkanocna; Prawa dłoń; – Okruchy: Oddech; Jezioro Segden; Kaczątko; Prochy poety; Kloc wiązowy; Odbicie w wodzie; Burza w górach; Miasto nad Newą; Kulka; Sposób poruszania się; Stare wiadro; W stronach Jesienina; Kołchozowy plecak; Ognisko i mrówki; A my nie umrzemy; Zaczynając dzień; Wędrując wzdłuż Oki.
CD-1846, BK-605, Ka-2304, BJ-4308, FC-4005 – MM
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Okruchy.
B.m. [Kraków]: Oficyna Literacka, 1989.
20 x 10 cm, okł.kart., [2],5-49,[1] s., off. ze skł.
Przełożył [z rosyjskiego] Wiktor Woroszylski. Wybór z: Sobranie soczinienij. Tom 3. Vermont-Paris: YMCA-Press 1978. Kolejny nakład bez wydrukowanej ceny.
BN-5216 – MM
Sołżenicyn Solzenicyn Aleksander Opowiadania Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1981 Dzieła wybraneSołżenicyn Solzenicyn Aleksander Opowiadania Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1981 Dzieła wybrane
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Opowiadania.
Warszawa: Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1., wrzesień 1981.
A4, okł.kart., [2],5-87,[1] s., stdr. z masz.
Dzieła wybrane; Tom II.
Zawiera teksty:
– Zdarzenie na stacji Kreczetowka [tłumaczyła Henryka Broniatowska, przedruk z tomu: Słoneczna dolina. Wybór opowiadań radzieckich za rok 1964. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1964];
– Zagroda Matriony [tłumaczył Józef Łobodowski, przedruk z tomu: We własnych oczach. Antologia współczesnej literatury sowieckiej. Paryż: Instytut Literacki 1963 s. 485-519];
– Wiersze prozą [wydawane także pod tytułem: Okruchy][tłumaczył Ignacy Szenfeld, przedruk z: Kultura 1970 nr 11 s. 65-75];
– Procesja wielkanocna [tłumaczył Michał Kaniowski, przedruk z: Kultura 1971 nr 4 s. 11-14];
– Modlitwa [tłumaczył Ignacy Szenfeld, przedruk z: Na Antenie Londyn 1970 nr 11];
– Prawa dłoń [tłumaczył Józef Łobodowski, przedruk z: Kultura 1969 nr 12 s. 31-40];
– Dla dobra sprawy [tłumaczył Ignacy Szenfeld, przedruk z: Kultura Warszawa 1963 nr 16];
– Zachar Kaleta [tłumaczył Ryszard Kotowski, przedruk z: Życie Literackie 1966 nr 13].
BN-5217, BaBN, Sup-921, Ka-2305, BJ-4309, FC-5999 – MM
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Słowa ostrzeżenia dla Ameryki.
Śląsk [Katowice]: Wydawnictwo Polskie, 1981.
A5, okł., 22 s., off. z masz., [c. 30 zł].
Tłumaczenie z: US News and World Report, 14 lipiec 1975.
BN-5218, Ka, BJ-4310, FC-6000, Br-2642 – MM
 ▬ Sołżenicyn Aleksander [błędnie]: Smuta najnowszych czasów czyli Zadziwiające przypadki Wani Czmotanowa. – patrz w: Smuta najnowszych czasów czyli Zadziwiające przypadki Wani Czmotanowa. [ok. 2007]. – uw
 opis książki [Sołżenicyn Aleksander]: Sołżenicyn ostrzega… Dwa przemówienia polityczne Aleksandra Sołżenicyna, które wstrząsnęły światem.
Nowy Jork: Wolna Polska, 1975.
28 cm, 36 s.
Przełożył Konstanty Zygfryd Hanff. Tytuł oryg.: Solzenitsyn warns…
BaBN – uw
 opis książki [Sołżenicyn Aleksander]: Sołżenicyn ostrzega …
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1978].
A5, 9,[1] s.
Przemówienie wygłoszone w Uniwersytecie Harvard z okazji nadania tytułu doktora honoris causa w dn. 8 VI 1978. Tłumaczył z angielskiego Konstanty Zygfryd Hanff. Tytuł oryg.: Friendly advices of Solzhenitsyn. Speech delievered at Harvard commencement, 1978. Przedruk z: Czas Winnipeg 1978.
CD-1854, BN-5219, Ka-2306{[1],9,[2] s.} – op
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Wolny kraj. Fragment Archipelagu GUŁag 1918-1956.
B.m.: b.w., b.r. [1977-8].
A6, okł., 24 s., off. z masz. i oryg.
Tłumaczenie z rosyjskiego. Przedruk z tomu 2 [część 4, rozdział III]: Paryż: Instytut Literacki 1975 s. 564-586.
CD-1847, BN-5221, Sup-922, Ka-2308, Br-2643 – MM
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Wolny kraj /jeden z końcowych rozdziałów „Archipelagu GUŁag”/.
Wrocław: b.w. [rysunek sowy]; 1981.
A6, okł., 20 s., off. z masz., [c. 20 zł].
Tłumaczenie z rosyjskiego. Przedruk z tomu 2 [część 4, rozdział III]: Paryż: Instytut Literacki 1975 s. 564-586.
Sup-924, Ka-2309, Hoo99/196, BJ-4311, FC-6001 – MM
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Wolny kraj.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A5, okł.kart., 30 s., off. z masz.
Tłumaczenie z rosyjskiego. Przedruk z tomu 2 [część 4, rozdział III]: Paryż: Instytut Literacki 1975 s. 564-586.
CD-1848, BN-5220, Sup-923*[wg CD, BN], Ka-2310, BJ-4312, FC-6002, Br-2644 – MM
 ▬ Sołżenicyn Aleksander: Wolny kraj.
– w: Wolny Związkowiec 1981 nr 22-23 s. 1-4. – uw – MM
 ▬ Sołżenicyn Aleksander: Wolny kraj.
– w: Biuletyn informacyjny NSZZ Solidarność K.Z. Z.A. „Puławy” 1981 nr 25 s. 6-24.
Przedruk z: Wolny Związkowiec 1981 nr 22-23 s. 1-4. – uw – MM
 ▬ Sołżenicyn Aleksander: Wolny kraj. – patrz w: Umysł w kajdanach. Wybór tekstów i artykułów KSS KOR. [1981]. – uw
 ▬ Sołżenicyn Aleksander: Zagroda Matriony. Przełożył z rosyjskiego Józef Łobodowski. Tytuł oryg.: Matrenin dvor. Rasskaz.
– w tomie: We własnych oczach. Antologia współczesnej literatury sowieckiej. Paryż: Instytut Literacki 1963 s. 485-519.
– uw
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Zagroda Matriony.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Signum, 1981.
A6, 35,[1] s., off. z oryg., c. 25 zł.
Przełożył [z ros.] Józef Łobodowski. Przedruk z tomu: We własnych oczach. Antologia współczesnej literatury sowieckiej. Paryż: Instytut Literacki 1963 s. 485-519.
CD-1849, BN-5224, Sup-926, Ka-2311, BJ-4313, FC-6003, Br-2645 – MM

 ▬ Sołżenicyn Aleksander: Zagroda Matriony. B.m. [Warszawa]: niw [Niezależny Instytut Wydawniczy], 1981. A6, okł.kart., [4],485-519,[1] s., off. z oryg., [c. 25 zł]. [Pierwsza poz. wydaw.]. Przełożył: [z ros.] Józef Łobodowski. Przedruk z tomu: We własnych oczach. Antologia współczesnej literatury sowieckiej. Paryż: Instytut Literacki 1963 s. 485-519. Podtytuł tego tomu wydrukowano na s. tytułowej jako nadtytuł.
CD-1850, BN-5223, Sup-925, Ka-3534, ST15-4228, [ECS-03599, Nukat-2058997 - opis wg okł. ?] – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Zagroda Matriony.
B.m. [Warszawa]: niw [Niezależny Instytut Wydawniczy], 1981.
A6, okł.kart., [4],485-519,[1] s., off. z oryg., [c. 25 zł].
Okł. w innym układzie niż s. tytułowa, tytuł umieszczony jest między liniami poziomymi. Druk na okł. farbą czerwoną na kartonie jednostronnie żółtobrązowym. Podtytuł z podstawy przedruku wydrukowano na s. tytułowej jako nadtytuł. Oprawa broszury: trzy składki spięte dwoma zszywkami przy grzbiecie przez kartonową okł.
– MM
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Zagroda Matriony.
B.m. [Warszawa]: niw [Niezależny Instytut Wydawniczy], 1981.
A6, okł.kart., [4],485-519,[1] s., off. z oryg., [c. 25 zł].
[Pierwsza poz. wydaw.]
Okł. analogiczna jak s. tytułowa. Podtytuł z podstawy przedruku wydrukowano na okł. i s. tytułowej jako nadtytuł.
– MM
Odmiany oprawy broszury:
- trzy składki spięte zszywką przy grzbiecie pod naklejoną na grzbiecie okładką. - MM
- trzy składki spięte zszywką przy grzbiecie przez papierową okł. BJ-4314, FC-6004 - MM

 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Zagroda Matriony.
B.m. [Łódź]: Wydawnictwo Górnośląskie [właśc. KPN], b.r. [1984].
A5, okł.kart., 40 s., powiel., okł. stdr., (c. 100 zł).
Tytuł okł. Przełożył [z ros.] Józef Łobodowski.
K-2984, {G-84/448, J-3232 - błędnie 12,5 x 16 cm [winno być 22,5 x 16]}, {BN-5222, BaBN - błędnie m.w. [Katowice]}, Sup-927, Ka-5070, Br-2646, Łódzka KPN. Od PRL do niepodległości. Łódź 2012 s. 149 i 330 – MM
Odmiany matryc powielaczowych:
- pierwszy rozdział opatrzony numerem: -1- [cyfra arabska]. BaBN-b1553916 – MM
- pierwszy rozdział opatrzony numerem: - I – [cyfra rzymska]; zmienione matryce białkowe dwu zewnętrznych kartek, tj. s. 1-4 i 37-40. BaBN-b1279315 – MM
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Zagroda Matriony i inne opowiadania. Wydanie pierwsze.
Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1990.
21 cm, 165,[3] s.
Zawiera teksty. Zagroda Matriony [przełożyła Alicja Wołodźko], Okruchy [przełożył Wiktor Woroszylski], Prawa dłoń [przełożył Wiktor Woroszylski], Zdarzenie na stacji Koczetowka [przełożyła Henryka Broniatowska], Dla dobra sprawy [przełożyła Ewa Rojewska-Olejarczyk], Jaka szkoda [przełożyła Wiesława Karaczewska], Zachar Kaleta [przełożył Tadeusz Butkiewicz], Procesja wielkanocna [przełożył Wiktor Woroszylski]. ISBN 83-06-02093-6.
– uw – MM
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Zdarzenie na stacji Kreczetowka.
Lublin [właśc. Kraków]: pzpn, 1981 [w rzeczywistości 1983].
A6, okł.kart., 5-53 s., off. z oryg., [c. 100-150 zł].
Tytuł okł. Przełożył z rosyjskiego: Leon Furatyk [pseud.]. Przedruk z: Kultura 1963 nr 7/8 s. 5-53.
G-83/491, CD-1852[bez nazwy wydaw.], CJ-1803, BK-606[stdr.], J-3233, BN-5225*[wg BK], Sup-928, {BJ-4315 i FC-6005 [pzp]} – op
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Zdarzenie na stacji Kreczetowka.
B.m. [Warszawa]: Międzyzakładowa Struktura Solidarności V, 1985.
A6, okł.kart., [1],6-53 s., off. z oryg., c. 120 zł.
Tytuł okł. Przełożył z rosyjskiego: Leon Furatyk [pseud.]. Przedruk z: Kultura 1963 nr 7/8 s. 5-53.
K-2985, G-85/376, CD-1853, J-3234, BN-5226, Sup-929, Ka-2312, HN-000511014, BJ-4316, FC-6006, Br-2647 – MM
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Zmierzch odwagi.
B.m. [Warszawa]: Biblioteka Literacka, 1980.
A5, okł.kart., [2],24 s., powiel.
Tytuł okł. Tłumaczenie z francuskiego. Tytuł podstawy tłumaczenia: Le déclin du courage. Paris: Edit. du Seuil 1978.
Rec. i dyskusja: Jacek Bogdański: Besançon contra Sołżenicyn. Merkuryusz Krakowski i Światowy. 1980 nr 8/9 s. 14-22.
BŁ-183, BN-5229 – MM
+ egz. oprawiony w tekturową okł. ze stemplem: NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej przy B.P. i R.I. [Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji, ul. Uniwersytecka 2/4] „Chemitex” w Łodzi, sygn. 17. – MM
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Zmierzch odwagi.
B.m. [Warszawa]: Biblioteka Literacka, 1980.
24 cm, [16] s., druk. typogr., [c. 30 zł].
Ka-2314, BJ-4317, FC-6007, Br-2648 – MM
 ▬ Sołżenicyn Aleksander: Zmierzch odwagi.
26 cm, [16] s. BJ-4320, FC-6010 – oprawne ksero z wyd. Biblioteka Literacka 1980.
– uw
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Zmierzch odwagi. Wyd. II.
Warszawa: Officyna Liberałów, 1980.
A5, okł., 3-15 s., off. z oryg., [c. 30 zł].
Przedruk z wyd.: Warszawa: Biblioteka Literacka 1980. Zawiera też: Janusz Ryszard [pseud.]: O przemówieniu Sołżenicyna.
CD-1855, BN-5230, Ka-2313, HN-002196053, BJ-4318, FC-6008 – MM
 ▬ Sołżenicyn Aleksander: Zmierzch odwagi.
A5, 15 s. BJ-4319, FC-6009 – ksero z wyd. Warszawa: Officyna Liberałów, 1980.
– uw
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Zmierzch odwagi.
Tarnów: TOW Tarnowska Oficyna Wydawnicza, 1981.
A5, okł., 19,[3] s., powiel., c. 20 zł.
Przedruk z wyd.: Warszawa: Officyna Liberałów 1980. Druk: TOW [nakł.:] 400 egz.
BN-5228, BJ-4321, FC-6011 – MM
 ▬ Sołżenicyn Aleksander: Zmierzch odwagi.
A5, [2],18,[1] k. BJ-4322, FC-6012 – opraw. masz. z wyd. Tarnów: Tarnowska Oficyna Wydawnicza 1981.
– uw
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Zmierzch odwagi.
Szczecin: Szczecińska Oficyna Wydawnicza „Sowa”, b.r.
Książn. Pomorska – op
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Zmierzch odwagi.
B.m.: b.w., 1980.
A4, [16] s.
Ka-3032 – op
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Zmierzch odwagi.
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1981].
23 cm, okł., [13] s., off. ze skł.
BJ-4323, FC-6013 – op
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Zmierzch odwagi; Besançon Alain: Sołżenicyn i zachód.
Katowice – Kraków: piw Prywatna Inicjatywa Wydawnicza, 1981.
A4, okł.kart., 29 s., powiel., [c. 30 zł].
Przedruk z wyd.: Warszawa: Biblioteka Literacka 1980, tłumaczenie z wyd.: Paryż: Edition du Scull 1978 [Sołżenicyn]; Aneks 1979 nr 22 s. 60-74 [Besançon].
BK-607, BN-5227*[wg BK], BaBN-b1279320, BJ-4325, FC-4015 – MM
 opis książki Sołżenicyn Aleksander, Sacharow Andriej: Polemika wokół „Listu do przywódców Związku Radzieckiego” Sołżenicyna. 1973-1974.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza, maj 1981.
A6, okł., 60 s., off. z oryg., c. 30 zł.
140 pozycja wydawnicza Nowej.
Przedruk całości z: Aneks 1974-76 nr 7/8 s. 45-102. Zawiera teksty: Aleksander Sołżenicyn: List do przywódców Związku Radzieckiego. [tytuł oryg.: Pismo vozhdiam Sovetskogo Soiuza. Paris: YMCA-Press 1974]; Andriej Sacharow: O liście Aleksandra Sołżenicyna do przywódców Związku Radzieckiego [podpisano 3 kwietnia 1974 r.]; Odpowiedź A. Sołżenicyna.
CD-1857, BN-5231=BN-5232*[wg BUW, BŚ, MBPŁ], Ka-2307, Hoo99/196, HN-000548288, BJ-4326, FC-6014, Br-2641 – MM
 ▬ Sołżenicyn Aleksander [fragm.] – patrz: Cywilizacja więzienna. Wypisy literackie. Część 1: Świadectwa rosyjskie. N[owa] b.r. [1984]. – uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.