Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Uwagi o kolorach
  tła pod tekstem

Opis druku
niezależnego
posiadanego
w zbiorze
Opis druku
niezależnego
znanego tylko
z bibliografii
Opis książki
związanej
z wydaniami
niezależnymi
posiadanej
w zbiorze
Opis książki
związanej
z wydaniami
niezależnymi
znanej tylko
z bibliografii
Opis książki
z pogranicza
wydawnictw
niezależnych
Odnośniki, uwagi,
opisy druków nie
zaliczanych do
druków zwartych

Przybornik:


Historia tego
  tekstu w:
  web.archive.org:
Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Som - Spi

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 14.04.2016 r.
 
 
 opis książki Sommer Piotr: Czynnik liryczny (1980-82).
B.m. [Kraków]: Oficyna Literacka, 1986.
A6, okł.kart., obw., 43 s., off. z masz., [c. 30-150 zł].
Opisy: G, CJ i J – podają błędny tytuł: Dziennik liryczny.
Rec.: Marek Gumkowski: Czynnik liryczny. Res Publica 1987 nr 4 s. 114-116; Stanisław Barańczak: Nowa dykcja. Puls 1986 nr 30 s. 171-174 – przedruk w: tegoż: Przed i po. Londyn: Aneks 1988.
K-3683, G-86/299, CD-1268, CJ-1354, BK-608, J-3236, BN-5234, Ka-2318, KS-3981, BJ-4328, FC-4018, KJ-646, Br-2649 – MM
 opis książki Sommer Piotr: Czynnik liryczny i inne wiersze (1980-1986).
Londyn: Aneks, 1988.
21 cm, 100 s.
Zawiera wiersze z tomu: Czynnik liryczny (1980-82) oraz: Inne wiersze (1983-86). Ilustracje Ewy Kuryluk. Tytuł angielski: Lyric factor and other poems. ISBN 0 906601 51 7.
Rec.: Wybór 1988 nr 18 s. 3-4 [wg PBL]; Szymańska Adriana: Heroizm prywatności. Przegląd Powszechny 1990 nr 2 s. 308-310.
– uw – MM
 ▬ Sonnenfeld Helmut [rozm.] – patrz: Charlton Michael: Czarny orzeł i ptaszki. Kryzys Imperium Sowieckiego – od Jałty do Solidarności. Historia mówiona. Warszawa: CDN 1989. – uw
 ▬ Sopliczanka Łucja [pseud – właśc. Krystyna Chmieleńska] [red.] – patrz: Heller Michał: Kamienie milowe 70-lecia. Zarys radzieckiej historii politycznej. Wrocław: Oficyna Niepokornych ’88; Kuśmierek Józef: Nie ma sprawy ważniejszej. Jak się rządzi gminą? Wrocław: Oficyna Niepokornych 1987; Suworow Wiktor: Żołnierze wolności. Wrocław: Oficyna Niepokornych 1988; Wierzbicki Piotr: Struktura kłamstwa. Wrocław: Oficyna Niepokornych 1989; Wodecki Wiesław: Komando KZC 0423. Wrocław: Oficyna Niepokornych 1988; Wodecki Wiesław: Moskwa. Plac Czerwony. 28 maja, godz. 19.30. Wrocław: Oficyna Niepokornych 1987; Wodecki Wiesław: Nowo - twór. Szkice o Rosji. Wrocław: Oficyna Niepokornych 1989; (Zbyszewska Zofia) Jan Długosz [pseud.]: Dzieje Polski w latach 1900-1950. Wrocław: Oficyna Niepokornych 1988. – uw
 ▬ Sopuch Kazimierz: Gdynia 70 [wiersz] – patrz w: Społeczny Komitet Budowy Pomników Ofiar Grudnia 1970 r. w Gdyni. Gdynia 1980. – uw
 ▬ Sorbona – patrz: Studencka Agencja Wydawnicza SAW im. Uniwersytetu Zachodnio-Pomorskiego. – uw
 opis książki Sorman Guy: Nowe bogactwo narodów.
B.m.: Wydawnictwo Kurs, 1989.
A5, okł.kart., 150,[1] s., off. z masz., [c. 1000-2500 zł].
Tłumaczył Marian Miszalski. Tytuł oryg.: La nouvelle richesse des nations. Fayard 1987.
BŁ-184, BN-5235*[wg BUW, MBPŁ], Ka-2319, BJ-4329, FC-6016 – MM
 opis książki Sorman Guy: Państwo minimum.
B.m.: Wydawnictwo Kurs, 1987.
A5, okł.kart.[5],2-62,[1] s., off. z masz., [c. 250 zł].
Przełożył [z francuskiego] Marian Miszalski. Tytuł oryg.: L’État minimum. Paris: Ed. Albin Michel 1985.
BŁ-185, KN’87-24, CJ-1357, J-3237, BN-5236, Ka-2320, Hoo99/196, HN-001542585, BJ-4330, FC-6017, Br-2650 – MM
 opis książki Sorman Guy: Prawdziwi myśliciele naszej epoki.
B.m.: Wydawnictwo Kurs, 1990.
A5, okł. kart., [6],153 s., off. z masz., [c. 6000 zł].
Przekład z francuskiego Marian Miszalski.
Ka-3528, Hoo99/196, BJ-4331, FC-6018 – uw – MM
 opis książki Sorman Guy: Prawdziwi myśliciele naszej epoki.
Warszawa: Czytelnik, 1993.
Przekład z francuskiego Marian Miszalski. ISBN 83-07-02235-5.
– uw
 opis książki Sorman Guy: Rewolucja konserwatywna w Ameryce.
B.m.: Wydawnictwo Kurs, b.r. [1984].
A5, okł.kart., [7],6-11,[3],14-83,[1],85-123,[1] s., off. z masz., c. 320 zł.
Tłumaczenie z francuskiego. Tytuł oryg.: La Révolution conservatrice américaine. Paris: Fayard 1983. Wysokość elementu graficznego po lewej stronie okładki: 138 mm.
Rec.: Michał Wrocławski: Quo vadis Ameryko ? Obecność 1985 nr 9 s. 107-111.
K-2986, G-84/449, BŁ-186, J-3238, BN-5237, Ka-2321, HN-000546128, {BJ-4332 i FC-6019 [podają r. w.]}, Br-2651 – MM
 opis książki Sorman Guy: Rewolucja konserwatywna w Ameryce.
B.m.: Wydawnictwo Kurs, b.r. [1984].
A5, okł.kart., [7],6-11,[3],14-83,[1],85-123,[1] s., off. z masz., c. 320 zł.
Wysokość elementu graficznego po lewej stronie okładki: 150 mm.
– MM
 opis książki Sorman Guy: Rewolucja konserwatywna w Ameryce.
Wrocław: Oficyna NZS; Druk: Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej, styczeń 1986.
A5, okł.kart., [2],133,[1] s., off. z masz., c. 420 zł.
Przedruk z wyd.: Kurs 1984.
CJ-1356, K-3684, J-3239, BN-5238, S-235/747, Ka-4162, HN-000552525, BJ-4333, FC-6020, Br-2652 – op
 ▬ Sorman Guy: Rewolucja konserwatywna w Ameryce. Przedruk z wyd.: Kurs [1984] – druk. w odcinkach w Najwyższy Czas Warszawa w 1994 r. [w nr 37(232)-49(244) s. 27-78] – uw
 opis książki Sorman Guy: Rozwiązanie liberalne.
B.m.: Wydawnictwo Kurs, b.r. [1985-6].
A5, okł.kart., [4],6-7,[1],11-51,[1],55-77,[1],81-115,117-154 s., off. z masz., c. 350 zł.
Tłumaczenie z francuskiego. Tytuł oryg.: La solution libérale. Librairie Artheme Fayard 1984.
Rec.: Naprzód 1986 nr 8/9 s. 33.
K-2987, G-86/300, BŁ-187, CJ-1355, J-3240, BN-5239, Ka-2322, Hoo99/196, HN-000552529, {BJ-4334 i FC-6021 [podają r. w.: 1985]}, Br-2653 – MM
 opis książki Sorman Guy: Wyjść z socjalizmu.
Warszawa, Poznań: Wydawnictwo Kurs, Gazeta Handlowa, 1991.
A5, 239,[1] s.
ISBN 83-00-03472-2.
– uw – MM
 opis książki Sorokin W[ładimir]: Kolejka.
B.m. [Kraków]: Oficyna Literacka, 1988.
17 x 9 cm, opr. tw., obw., [2],5-257,[1] s., off. ze skł., [c. 1300-2700 zł].
Przełożyła Irena Lewandowska. Tytuł oryg.: Ochered. Paris: Sintaxis 1985. Opracowanie graficzne: Paweł Markowski.
Rec.: Anna Bojarska: Kolejka na pół świata. Gazeta Wyborcza nr 63W, 03.08.1989 r., 63K, 04.08.1989 r., s. 8.
CD-1858, BK-609[Wiktor], J-3241, BN-5240, Ka-4222, BJ-4335, FC-4019, KJ-647 – MM [podniszczona obwoluta]
 opis książki Sorokin Władimir: Kolejka.
Gdańsk: Tower Press, 2005.
Seria: Inna Rosja.
Przełożyła Irena Lewandowska. ISBN 83-87342-85-8.
– uw
 ▬ Sorski Nil [pseud. – właśc. Stefan Rakowski] [przekł.] – patrz: Heller Michał, Niekricz Aleksander: Utopia u władzy. Historia Związku Radzieckiego od roku 1917 do naszych czasów. Cz. pierwsza: Do roku 1938. Warszawa: CDN 1986. – uw
 ▬ Sorzano Jose S.: ONZ, 40 lat, 40 informacji [tłum. z: National Interest, zima 1985/6] – patrz w: Zagrożenia współczesne. 1987. – uw
 opis książki Sosnkowski Kazimierz: Wspomnienia, rozkazy, przemówienia.
B.m. [Wrocław]: Wydawnictwo Konfederacja Dolnośląska, b.r. [1988-9].
A5, 31,[1] s., off. z masz., [c. 200 zł].
Zawiera: Lenkiewicz Antoni: Dedykacja; Kazimierz Sosnkowski (1885-1969) [życiorys]. [Wybór tekstów gen. Kazimierza Sosnkowskiego pochodzący z książki: „Materiały historyczne” Londyn: Instytut Józefa Piłsudskiego 1966]. [Druk: Biuletyn Łódzki na zamówienie Antoniego Lenkiewicza; nakład 1000 egz.]
BŁ-188[m.w. Łódź], BN-5241*[wg MBPŁ], BaBN, Ka-3941, KS-3985, DBŁ s. 118 – MM
 ▬ Sosnkowski Kazimierz: Wspomnienia, rozkazy, przemówienia. [przygot. do wyd. wg: Gazda Jan: Polska jeszcze nie zginęła … czyli dzwon na trwogę. Oficyna Śląska 1988 s. IV okł.] – uw
 ▬ Sosnkowski Kazimierz – patrz: Babiński Stanisław: Drogowskaz ideowo-polityczny Kazimierza Sosnkowskiego. – uw
 ▬ Sosnowski Paweł [wywiad w]: Wierzchowska Wiesława: Sąd nieocenzurowany czyli 23 wywiady z krytykami sztuki. Łódź: Film i Literatura 1989. – uw
 ▬ Sośniak Jan: Kościół dla Białorusi. – patrz w: Argumenty do dialogu polsko-białoruskiego. Zeszyt 1. Warszawa: Przedświt 1986. – uw
 ▬ Soto Hernando de: Inna droga [tłum. wstępu do książki: „El otro sendero: La revolucion informal”, 1987]. – patrz w: Pokrętne ścieżki. 1989. – uw
 ▬ D’Souza Dinesh: Wieże w roli pionków. Za kulisami Konferencji Biskupów Stanów Zjednoczonych [tłum. z: Policy Review, jesień 1985]. – patrz w: Mieszanka polityczna. Dyskusje na Zachodzie. 1986. – uw
 opis książki D’Souza Dinesh, Fossedal Gregory: Mój drogi Aleksy. Listy z KGB.
Warszawa: Maraton, 1988.
A5, okł.kart., 125,[3] s., err., off. z masz., c. 900 zł.
Przedmowa: Richard M. Nixon. Przekład z angielskiego: MW. Tytuł oryg.: My Dear Alex. Letters from the KGB. Waszyngton: Regnery Gateway 1987. Opracowanie graficzne: ES.
J-3243, BN-0874, Ka-322=Ka-3529, KS-5022, BJ-0818, FC-11017, Br-0525 – MM
różne okładki:
– wysokość druku na okł.: 164,5 mm; dł. notki z ceną na IV s. okł.: 34 mm – MM
– wysokość druku na okł.: 183 mm; dł. notki z ceną na IV s. okł.: 49 mm – MM
 opis książki D’Souza Dinesh, Fossedal Gregory: Mój drogi Aleksy. Listy z KGB.
Poznań – Luboń: Dydaktyczna Agencja Wydawnicza Jerzy Pokładecki, 1990.
20 cm, 100 s.
Wstęp: Richard M. Nixon. Tłumaczenie z: My Dear Alex. Letters from the KGB. Waszyngton: Regnery Gateway 1987.
PTPN – uw – MM
 opis książki Sow Show czyli: Dwa obrazki z życia ludzi radzieckich. Miniatury literackie.
B.m. [Lublin]: Spotkania; druk: X, 1986.
A6, okł.kart., 32 s., off. z masz., c. 90 zł.
Cena wydrukowana na IV s. okładki. Zawiera teksty: Aleksander Zinowiew: Homosos [fragment książki: Homo sovieticus]; Władymir Wojnowicz: Fikcyjne małżeństwo (wodewil w jednym akcie); Józ Aleszkowski: Ostatnie słowo oskarżonego Maszkina. Dwa pierwsze teksty z rosyjskiego tłumaczył Stanisław Deja. Przedruk z: Puls 1983 nr 18 s. 71-86, 91-98.
BaBN, BJ-4338, FC-6192, Br-2655 – MM
 opis książki Sow Show czyli: Dwa obrazki z życia ludzi radzieckich. Miniatury literackie.
B.m. [Lublin]: Spotkania; druk: X, 1986.
A6, okł.kart., 32 s., off. z masz., [c. 75-90 zł].
Brak wydrukowanej ceny. Zawiera teksty: Aleksander Zinowiew: Homosos [fragment książki: Homo sovieticus]; Władymir Wojnowicz: Fikcyjne małżeństwo (wodewil w jednym akcie); Józ Aleszkowski: Ostatnie słowo oskarżonego Maszkina. Dwa pierwsze teksty z rosyjskiego tłumaczył Stanisław Deja. Przedruk z: Puls 1983 nr 18 s. 71-86, 91-98.
G-86/301, CD-1733, CJ-1358, J-3244, BN-5244, Ka-2323 – MM
 ▬ Sow Show czyli: Dwa obrazki z życia ludzi radzieckich. Miniatury literackie. – to samo wydano jako: Zinowiew Aleksander: Homosos; Wojnowicz Władimir: Fikcyjne małżeństwo (wodewil w jednym akcie); Aleszkowski Józ: Ostatnie słowo oskarżonego Maszkina. Tytuł okładkowy: Homosos. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza Stop 1986. – uw
 ▬ Sowa Studencka Oficyna Wydawnicza.
- Kołakowski Leszek: Moje słuszne poglądy na wszystko. [1981]. Biblioteczka młodego NZS-iaka. [czy to Sowa].
- Kołakowski Leszek: Rewolucja jako piękna choroba. NZS [1981]. Zawiera również: Jak być konserwatywno-liberalnym socjalistą?
- Gombrowicz o Miłoszu. [1981].
- Eurokomunizm. Wybór tekstów. [1981].
- Język totalitarny. Wybór tekstów. NZS [1981].
- Sołżenicyn Aleksander: List do przywódców Związku Radzieckiego. NZS [1981].
- Nawrocki Grzegorz: Konfesjonał i TT (z archiwum UB). [1981].
- Rekulski Antoni T. [pseud.]: Czy drugi Katyń? [1981].
- Amalrik Andrej: Czy Związek Sowiecki przetrwa do roku 1984? [1981].
- Bierezin Jacek: Z pustyni i z puszczy. Felietony sprzed odnowy. 1981.
- Brzeziński Zbigniew: Polityka radziecka: Od przyszłości do przeszłości? [1981]. – uw
 ▬ Sowa Marek: Nota od wydawcy. – patrz: Kosiński Jerzy: Stopnie. Gdzieś w Polsce: Reset 1989. – uw
 ▬ Sowa Marek [oprac. graf.] – patrz: Aron Raymond, Berlin Isaiah, Arendt Hannah: Trzy głosy o wolności. Warszawa: CDN, KOMITYWA 1987; – [proj. okł.] – patrz: Awtorchanow Abdurachman: Zagadka śmierci Stalina (Spisek Berii). Spotkania 1985 [wg K-1440]. – uw
 ▬ Sowiak Radosław [oprac.] – patrz: Czyszczenie Dywanów. Łódź: „Zakaz zawracania” 1984; Galeria „Czyszczenie Dywanów” od 20 III 82 do 13 XII 82. Łódź: „Zakaz zawracania” [19]84. – uw
 ▬ Sowietolog [pseud.] – właśc. Grzegorz Przebinda, Lucjan Suchanek – uw
 opis książki Sowietolog [pseud.]: Ruch dysydencki w ZSRR.
Kraków: [Wydawnictwo] „V”, b.r. [1982].
A4, 11,[1] s., powiel., [bezpł.].
Tytuł nagł.
K-2988, G-82/235, BK-610, J-3245, BN-5245*[wg J], BJ-3836, FC-8170 – op
 opis książki Sowietskij Sojuz.
Nowy Jork: IDEE, 1988.
18 cm, 204 s.
Konfrontacje; 7.
ISBN 0-935417-07-9. Tytuł ang.: „Sovetskiy Soyuz”.
Zawiera teksty:
– Alain Besancon: Imperium rosyjskie i panowanie sowieckie [tłum. z książki: „Present Sovietique et Passe Russe”. Paris 1986, s. 163-175].
– Michael Johns: Siedemdziesiąt lat zła. Zbrodnie sowieckie od Lenina do Gorbaczowa [tłum. z: Policy Review, jesień 1987].
– Paul Johnson: Rewolucja bolszewicka [tłum. z książki: „A History of the Modern World”, fragm. rozdz. „The First Despotic Utopias” s. 49-63].
– Anatolij Golicyn: Schemat dezinformacji: „Słabość i przemiana” [tłum. z książki: „New Lies for Old”. London 1984 s. 10-17].
– Michał Heller: List Borysa Sawinkowa do Marszałka Piłsudskiego [tłum. z: Obozrienije, nr 18, styczeń 1986].
– Paul Hollander: Ideologia [tłum. z książki: „Soviet and American Society: A Comparison”, Oxford Univ. Press 1973, Univ. of Chicago Press 1978, s. 190-193].
– Edward Jay Epstein: Siła ropy naftowej i ekspansja sowiecka [tłum. z: Commentary, lipiec 1986].
– Alexandre Bennigsen: Nacjonalizm mniejszości sowieckich w perspektywie historycznej [tłum. z książki: Robert Conquest (red.): „The Last Empire. Nationality and the Soviet Future”, Staford 1986, s. 131-150].
– Bohdan Nahaylo: Moskwa manipuluje millenium. Ale papież ma sporo dywizji [tłum. z: American Spectator, marzec 1988].
– Alain Besancon: Zanim przyjdzie rozczarowanie [tłum. z: L’Express, 18-24 grudnia 1987].
– George Urban, Alain Besancon: Czy Gorbaczow może zmienić system. Język i władza w społeczeństwie sowieckim [tłum. z: Encounter, maj/czerwiec 1987].
– uw – MM
 opis książki Sowietskij Sojuz.
Warszawa: Wydawnictwo PoMOST, 1988.
A6, okł.kart., [2],204 s., off. z oryg., c. 600 zł.
Konfrontacje; 7.
Redakcja: Jakub Karpiński, Irena Lasota. Tłumaczenie z angielskiego i francuskiego: J. Karpiński, tekst M. Hellera tłumaczył Tomasz Mianowicz. Przedruk z wyd.: New York: Instytut na Rzecz Demokracji w Europie Wschodniej 1988.
J-3246, BN-5247, Ka-2324, BJ-4340, FC-6194, Br-2656 – MM
 opis książki Sowietskij Sojuz. T. I-II.
B.m. [Lublin]: Respublica, 1989.
A6, okł.kart., 111 + [1],114-204 s., off. z oryg., c. 1000 zł.
Konfrontacje; 7.
Redakcja: Jakub Karpiński, Irena Lasota. Tłumaczenie z angielskiego i francuskiego: J. Karpiński, tekst M. Hellera tłumaczył Tomasz Mianowicz. Przedruk z wyd.: New York: Instytut na Rzecz Demokracji w Europie Wschodniej 1988.
Ka-5128[t. II] – MM
 opis książki Sowietskij Sojuz.
Poznań: Wydawnictwo Solidarność Walcząca, b.r. [1988-9].
18 x 13 cm, okł.kart., 204 s., off. z oryg., [c. 1100 zł].
Konfrontacje; 7.
Redakcja: Jakub Karpiński, Irena Lasota. Tłumaczenie z angielskiego i francuskiego: J. Karpiński, tekst M. Hellera tłumaczył Tomasz Mianowicz. Przedruk z wyd.: New York: Instytut na Rzecz Demokracji w Europie Wschodniej 1988.
BN-5246, Ka-3530, BJ-4341, FC-6195 – MM
 ▬ Sowietskij Sojuz. – wydano także pod tytułem: ZSRR w oczach Zachodu. – uw
 opis książki Sowietskij Sojuz. Wybór.
Łódź: druk: WS. „Fakt”, 1988.
A5, okł., [3],6-94 s., off. z oryg., c. 620 zł.
Konfrontacje; 7.
Przedruk z wyd.: New York: Instytut na Rzecz Demokracji w Europie Wschodniej 1988.
W-47, BŁ-189, J-3247, BN-5248, Ka, BJ-4339, FC-6193 – MM
 opis książki Sowietskij Sojuz. Wybór.
Wrocław: Towarzystwo Kursów Społecznych, 1989.
A5, okł.kart., 94,[2] s., stdr. z oryg., c. 700 zł.
Konfrontacje; 7.
Red.: Jakub Karpiński, Irena Lasota. Przedruk z wyd.: New York: Instytut na Rzecz Demokracji w Europie Wschodniej 1988.
BJ-4342, FC-6196 – MM
 ▬ Sowietyzacja Ludowego Wojska Polskiego. – patrz: Piłka S[tanisław] [pseud.]: Sowietyzacja Ludowego Wojska Polskiego. Gdańsk: Wydawnictwo Solidarności Walczącej 1986. – uw
 opis książki Sowiński Ludwik: Tolerancja a odpowiedzialność.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Społeczne Kos; ON, b.r. [1983].
A5, okł., [1],3-34,[1] s., stdr. z masz., c. 75 zł.
Zeszyty Edukacji Narodowej; [4]. Filozofia.
Rec.: B.Ch. [krypt. - właśc.. Bohdan Chwedeńczuk]: Tolerancja a odpowiedzialność. Almanach Humanistyczny 1984 nr 1-2 s. 151-155.
K-2989, G-83/492, J-3248, BN-5249, Ka-2325, Hoo99/197, HN-000547477, BJ-4343, FC-6197, Br-2657 – MM
 ▬ Sowiński Ludwik: Tolerancja a odpowiedzialność.
- w: Zeszyty Edukacji Narodowej. Tom I. Paryż: marzec 1986 s. 83-144. – uw – MM
 ▬ Sowula Grzegorz [tłum. posł.] – patrz: Kundera Milan: Życie jest gdzie indziej. Warszawa-Wrocław: Wers 1988. – uw
 opis książki Spadek Jałty. Wybór artykułów.
Warszawa: b.w., 1983.
A5, okł.kart., 24 s., stdr. z masz., c. 60 zł.
Na II s. okładki oznaczonej cyfrą rzymską „I” tekst: Red.: Polska – Europa – Pokój. Na III s. okładki: Spis treści. Zawiera teksty:
– Krystyna Marek: Jałta po latach [przedruk z: Kultura 1982 nr 5 s. 54-71];
– Pierre Hassner: Żałoba przystoi Europie [przedruk fragmentów z: Aneks 1982 nr 27 s. 78-94];
– Timothy Garton Ash: Zachód wobec Polski [przedruk z: Aneks 1982 nr 28 s. 52-60];
– Ronald Reagan: Przemówienie na sesji rozbrojeniowej ONZ 17.06.82 [wg radia Głos Ameryki];
– Fragmenty wywiadu z E. P. Thompsonem [przedruk z: The Peace Movement and Eastern Europe].
Na okładce rysunek sowieckiego buta wojskowego szczerzącego zęby.
K-2992, G-83/493, Ł-392, CJ s. 275, J-3249, BN-5251, Sup-934[off.], Ka-2326, Hoo99/197, HN-000511023, BJ-4344, FC-6198, Br-2658 – MM
 opis książki Spadek Jałty. Wybór artykułów.
Warszawa: b.w. [Wydawnictwo W], 1984.
A5, [1],24],[1] s., c. 60 zł.
K-2990=K-2991*, G-84/450*, J-3250*[wg K]=J-3251*, BN-5250*[wg K], BaBN, Sup-935*[wg K]; K-2991*, G*, J-3251* – [wszystkie wg Wezwanie nr 7 s. 160] – op
 opis książki Spadkobierca „Solidarności” – społeczeństwo niezależne.
B.m. [Kraków]: b.w., b.r. [1982-3].
A5, 6 s., ksero z masz.
– MM
 ▬ Spectator [pseud. – właśc. Leszek Szaruga] [oprac.] – patrz: Antologia wierszy wojennych. Warszawa: Nowa 1982. – uw
 opis książki Speidel Helm: Reichswehra i Armia Czerwona.
Warszawa: Wydawnictwo Polskie KPN, 1989.
A5, okł.kart., 32 s., off. z masz., c. 260 zł.
Biblioteka Drogi.
Z niemieckiego tłumaczył: Czeczor wg tekstu w Zeszytach Kwartalnych Historii Współczesnej, Monachium. Oryg. niem.: Wilhelm Speidel (unter dem Pseudonym Helm Speidel): Reichswehr und Rote Armee. Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, Jg. 1, Nr. 1/1953, S. 9–45, mit einem Vorwort von H. R. [Hans Rothfels]}. Część nakładu ma okładkę papierową.
BN-5252, Ka-2327, BJ-4345, FC-6199[Reichswera], Br-2659 – MM
 opis książki Spełniajmy Śluby Jasnogórskie.
Warszawa: Księgarnia Prabucki i Płocha; Druk. Wzór, 1937.
17 cm, X,165 s.
Praca zbiorowa pod redakcją: Władysława Pieńkowskiego, Czesława Polkowskiego i Wojciecha Dłużewskiego.
– uw
 opis książki Spełniajmy Śluby Jasnogórskie.
B.m. [Warszawa]: b.w. [Narodowe Odrodzenie Polski], b.r. [1986].
A6, X,165,[1] s., off. z oryg., [c. 200 zł].
Praca zbiorowa pod redakcją: Władysława Pieńkowskiego, Czesława Polkowskiego i Wojciecha Dłużewskiego. Przedruk z wyd.: Warszawa: Druk. Wzór 1937.
K-2993, G-83/494*, J-3252, BN-5254*[wg K], Ka-4616 – op
 opis książki Spełniajmy Śluby Jasnogórskie.
B.m.: b.r., b.w. [1987].
A5, 27 s., powiel.
Przedruk fragmentów z wyd.: Warszawa: Druk. Wzór 1937.
CJ-1360, J-3253, BN-5253*[wg J] – op
 opis książki Spełnione marzenie.
Piołunówka [Warszawa]: Akademia Przydrożna [Oficyna Wydawnicza X {wg J: wydaw. S}], 1987.
A6, okł.kart., [16] s., off. z masz., c. 80 zł.
Teksty wśród ludu polskiego zebrała dr doc. Katarzyna Niejaka [pseud. – właśc. Katarzyna Witwicka]. Ilustracje: On i Ona sp. z o.o. {pseud. – właśc. Bożena Koroczycka i Marek Kononowicz [wg Ka]}.
CJ-1359, J-3751, BN-5255, Ka-2328, KS-0640, BJ-4932, FC-7196, Br-2660 – MM
 ▬ Spis lektur: filozofia marksistowska, nauka o polityce, ekonomia polityczna. [tyt. okł.] – patrz: Malewski Andrzej: Empiryczny sens teorii materializmu historycznego. Warszawa: In Plus 1986. Lektury studenckie; z. 1. – uw
 ▬ Spis Michał [pseud.] – właśc. Łukasz Plesnar – uw
 ▬ Spis Michał [pseud.]: Trzeba głośno mówić, czyli o Józefie Mackiewiczu piórem antykomunisty. Pierwodruk: Arka Kraków 1985 nr 11 s. 16-29.
Listy do red. – Wojciech Sikora. Arka Kraków 1986 nr 14 s. 148; Włodzimierz Odojewski: W związku z Józefem Mackiewiczem w „Arce”. Arka Kraków 1986 nr 14 s. 148-150; Michał Spis: Odpowiedź Włodzimierzowi Odojewskiemu. Arka Kraków 1986 nr 14 s. 150-152. – uw
 opis książki Spis Michał [pseud.]: Trzeba głośno mówić, czyli o Józefie Mackiewiczu piórem antykomunisty.
B.m. [Lublin]: Oficyna im. Józefa Mackiewicza, 1989.
A6, okł.kart., [4],27 s., stdr. z masz., c. 200 zł.
Przedruk z: Arka Kraków 1985 nr 11 s. 16-29.
BN-5257, Ka-3531, Hoo99/197, KS-2790, BJ-3599, FC-7920, Br-2678 – MM
 opis książki Spisane będą czyny i rozmowy. … …z Władysławem Bieńkowskim, Edwardem Lipińskim, Stefanem Staszewskim, Edwardem Osóbką-Morawskim, Jackiem Kuroniem, Mieczysławem Gilem, Mirosławem Chojeckim i innymi.
B.m. [Kraków]: Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze, b.r. [1982-1983].
A5, okł.kart., 83,[1],84-93,[2] s., off. z masz., [c. 200 zł].
Wywiady przeprowadzone przez Marię de Hernandez-Paluch w latach 1979-1981. Tekst: Od wydawcy datowany: czerwiec 1982.
K-2357[M.P.], G-83/495[103 s.], Ł-393, BK-611, J-2594, BN-4221*[wg WBP Krak], BaBN-b1278362, Ka-4153, Hoo99/197, BJ-4346, FC-4024, KJ-510*, Nukat-738206 – MM
 opis książki Spiskowcy w krótkich spodenkach.
Poznań: b.w., 1989.
4 s.
S-236/1970 – op
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.