Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Uwagi o kolorach
  tła pod tekstem

Opis druku
niezależnego
posiadanego
w zbiorze
Opis druku
niezależnego
znanego tylko
z bibliografii
Opis książki
związanej
z wydaniami
niezależnymi
posiadanej
w zbiorze
Opis książki
związanej
z wydaniami
niezależnymi
znanej tylko
z bibliografii
Opis książki
z pogranicza
wydawnictw
niezależnych
Odnośniki, uwagi,
opisy druków nie
zaliczanych do
druków zwartych

Przybornik:


Historia tego
  tekstu w:
  web.archive.org:
Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Spo - Spy

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 17.03.2021 r.
 
 
 ▬ Spod stołu. – patrz: Wyszkowski Krzysztof: Spod stołu. Z … współzałożycielem WZZ, uczestnikiem strajków w Stoczni Gdańskiej w 1980 i 1988 r. rozmawia Krzysztof Czabański. – uw
 opis książki Spojrzenie z drugiej strony. Relacja z Gdańska 1970. Opracował Leopold Jerzewski [pseud.].
Warszawa: Wydawnictwo Głos, 1981.
A5, okł.kart., [2],20 s., off. z masz., [c. 25 zł].
Na okł. czerwona lilijka w okręgu w lewym górnym rogu. W tekście słowa: Głos i Rozmówca pisane są wersalikami. Wys. kolumny druku z paginacją na s. 2: 188,7 mm.
– MM
 opis książki Spojrzenie z drugiej strony. Relacja z Gdańska 1970. Opracował Leopold Jerzewski [pseud.].
Warszawa: Wydawnictwo Głos, 1981.
A5, okł.kart., [2],20 s., off. z masz.
Na okł. czerwona lilijka w okręgu w lewym górnym rogu. W tekście słowa: Głos i Rozmówca pisane są wersalikami. Druk z pomniejszonych klisz z tego samego maszynopisu co w wyd. opisanego powyżej, wys. kolumny druku na s. 2: 164,0 mm.
– MM
 opis książki Spojrzenie z drugiej strony.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Głos, b.r.
A5, okł.kart., 20 s., off. z masz., [c. 50 zł].
Tytuł okł. Na okł. czarny druk z nazwą wydawnictwa w postaci dwuobrączkowego stempla z lilijką w dolnym prawym rogu. W tekście słowa: Głos i Rozmówca pisane są wersalikami. Strony [1]-20 są identyczne jak w wyd. opisanym powyżej, wys. kolumny druku na s. 2: 164,0 mm.
– MM
 opis książki Spojrzenie z drugiejdrugiej strony. Relacja z Gdańska 1970. Opracował Leopold Jerzewski [pseud.].
Warszawa: Wydawnictwo Głos, 1981.
A5, okł.kart., 20 s., off. z masz.
Tytuł okł. Dane wydawnicze w lewym dolnym rogu okł. Druk z innego maszynopisu niż opisane powyżej. Słowa: Głos i Rozmówca pisane są małymi literami.
– MM
 ▬ Spojrzenie z drugiej strony. Wydawnictwo Głos. 20 s., off. z masz.
Ł-394a, BN-5265=BN-5263*[wg MBPŁ], Ka-587, Hoo99/197, HN-000417421, BJ-2461, FC-9611, {BJ-2462, FC-9612 [niezgodny z ilustracją opis: Na okł. czerwony nadruk z nazwą wyd.]}, Br-2679 – brak możliwości identyfikacji odmiany. – uw
 opis książki Spojrzenie z drugiej strony. Relacja z Gdańska 1970. Wyd. 2.
Nowy Jork: Głos, 1982.
21 cm, [6],33 s., 4 s. tabl.
Opracował Leopold Jerzewski [pseud.].
MBPŁ – uw
 opis książki Spojrzenie z drugiej strony. Relacja z Gdańska 1970. Opracował Leopold Jerzewski [pseud.].
Szczecin: Wolna Drukarnia Wałkowa „Gryps”, 1982.
19 s.
K-2995*, BN-5259*[wg K*], Kultura 1985 nr 11 s. 3. – op
 opis książki Spojrzenie z drugiej strony.
Warszawa: Bez Cenzury, 1982.
A5, okł.kart., 24 s., off. z masz., [c. 60-100 zł].
Przedruk z wyd.: Warszawa: Wydawnictwo Głos 1981.
K-2996, BN-5260*[wg K], BJ-2464, Ka-4621, FC-9614, [ECS-05012, Nukat-565462 – tyt. okł. ?] – MM
odmiany okładki:
- okł. z kartonu niebieskiego - MM
- okł. z kartonu żółtawego - MM
 opis książki Spojrzenie z drugiej strony.
B.m. [Warszawa]: Bez cenzury, b.r. [1982-3].
A5, okł.kart., [4],5-39 s., powiel., c. 80 zł.
Przedruk z wyd.: Warszawa: Wydawnictwo Głos 1981. Na okładce sitodrukowy motyw jak w podstawie przedruku.
G-82/236*, J-1958*, BN-5258, HN-001545218, BJ-2466, FC-9616 – MM
 opis książki Spojrzenie z drugiej strony.
Warszawa, Gdańsk: [Reduta], 1983.
A5, okł.kart., [2],37 s., powiel., [c. 70-80 zł].
Biblioteka Reduty.
Pod „Od redakcji” kryptonim opracowującego relację: L.J. {Leopold Jerzewski [pseud.]}. Posłowie: Redakcja Reduty. Przedruk z wyd.: Warszawa: Głos. [Rzeczywistym wydawcą było Wydawnictwo CDN, wydawca pisma Reduta.]
K-2998, G-83/496*, Ł-394b, Dun-159, J-1960, BN-5264, Ka-2334, HN-000528815, BJ-2465, FC-9615, Br-2680 – MM
 opis książki Spojrzenie z drugiej strony. Relacja z Gdańska 1970. Opracował Leopold Jerzewski [pseud.].
Kraków: Biblioteka Promienistych, 1984.
A6, 26,[1] s., stdr. z masz., c. 30 zł.
Przedruk z wyd.: Nowy Jork: Głos 1982.
K-2994, G-84/258, BK-612, Ł-394c, J-1961, BN-5261, Ka-2330, HN-000542995, {BJ-2467 i FC-4803}+{BJ-2469 i FC-9627 [ksero z tego wyd.]}, Br-2681 – MM
 opis książki Spojrzenie z drugiej strony. Relacja z Gdańska 1970. Opracował Leopold Jerzewski [pseud.].
B.m. [Kraków]: Wydawnictwo „V” [Victoria], 1984.
A6, okł., [6],33 s., 4 s. tabl., off. z oryg., c. 60 zł.
Tytuł okł. Przedruk z wyd.: Nowy Jork: Głos 1982.
K-2997, G-84/259, BK-613, J-1962, BN-5262, Ka-2331, Hoo99/197, BJ-2468, FC-9604, Br-2682 – MM
 opis książki Spojrzenie z drugiej strony. Relacja z Gdańska 1970. Opracował Leopold Jerzewski [pseud.].
B.m.: b.w., b.r.
A5, [2],2-18 s., off. z masz.
[Na I s. okładki]: Wydawnictwo® Głos.
{BJ-2463 i FC-9613 [ksero z tego wyd.]} – MM
 opis książki Spojrzenie z drugiej strony.
B.m.: b.w., b.r. [1983 ?].
A5, 39 s., powiel., c. 80 zł.
Opracował Leopold Jerzewski [pseud.]. Przedruk z wyd.: Warszawa: Bez cenzury 1982, a to z wyd.: Warszawa: Głos 1981. Tytuł okł.
K-2999, G-83/497*, J-1959*[wg SZ-7] – op
 ▬ Patrz to samo pt.: Z tamtej strony. Nieznane relacje z wydarzeń Grudnia ’70. niw 1981. – uw
 opis książki Spokojnie jak na wojnie.
Warszawa: Oficyna Kreta, 1983.
A6, okł., 20 s., stdr., c. 100 zł.
Tytuł okł. Humor rysunkowy.
J-4432[Spokojnie, jak…], BN-5266*[wg J], Ka-2335, Br-2683, ECS-04480, Nukat-2773173 – op
 opis książki Społeczeństwo niezależne. Analizy, prognozy, dokumenty.
B.m. [Siedlce]: b.w. [Metrum], b.r. [1983].
A4, okł.pap., 50,[2] s., powiel., [c. 170-250 zł].
Tytuł okł. Zawiera teksty:
- Zamiast artykułu wstępnego;
- Opcja zerowa i alternatywa globalna;
- Martin: Horoskopy i propozycje;
- M.Kost.: Kościół: między sprzeciwem a koegzystencją. [dat. 16.II.83];
- Barnaba: W trzydziestolecie śmierci Józefa Wissarionowicza coraz dalej od doskonałości;
- Spotkanie autorskie ze Stefanem Bratkowskim w Podkowie Leśnej 19 stycznia;
- Strategiczne rozwiązania konfliktu społecznego w Polsce {ekspertyza sporządzona we wrześniu [1982 r.] przez grupę uczonych pod kier. J. Reykowskiego};
- ABC [omówienie]: Hipotetyczne scenariusze przemian społeczno-ekonomicznych w Polsce w latach 1982-83, według ekspertyzy Komitetu PAN „Polska 2000”;
- Z procesu radia „Solidarność”. Ostatnie słowo: Zbigniewa Romaszewskiego, Zbigniewa Pietrzaka, Ireny Rasińskiej.
{K-1419, BN-0046*[wg K], BaBN-1.989.405, G-83/9*, J-30, Ka-28{51,[2] s.}, BJ-0042, FC-4837, ECS-01941, Nukat-2059955 - Analizy…}, G-83/498, J-3254*, BN-5267, BaBN-b1279360, Br-2684 – MM
 opis książki Społeczeństwo podziemne. Wstępne założenia deklaracji programowej TK „Solidarność”.
B.m. [Kraków]: Kronika Małopolska, 1982.
A4, 8,[1] s., powiel.
Dodatek do Kronika Małopolska nr 14 z 22.08.1982.
J-3255*[wg Pil-2496], BN-5268*[wg Pil], BJ-4347, FC-4025 – op
 opis książki Społeczeństwo polskie na przełomie XX i XXI wieku.
Warszawa, Wrocław: Wers, 1985.
A5, okł.kart., [9],6-123 s., w zał. tabl., off. z masz., [c. 370 zł].
„Polska 2000”. PAN – Komitet Prognozowania Perspektywicznego Rozwoju Kraju. Raport końcowy pod redakcją prof. Juliusza Goryńskiego i prof. Władysława Markiewicza.
K-3000, G-85/297, J-3256, BN-5269, Ka-2336, Hoo99/197, HN-000524747, BJ-4348, FC-6200, Br-2685 – MM
 opis książki Społeczeństwo polskie na przełomie XX i XXI wieku (SPP). Raport końcowy.
Warszawa: Polska Akademia Nauk, 1985.
21 cm, II,290,[1] s.
Pod redakcją Juliusza Goryńskiego [i in.].
– uw
 opis książki Społeczeństwo polskie na przełomie XX i XXI wieku. Projekt badawczo-prognostyczny. Część 1: Prognozy problemowe i działowe. Tom 1-2.
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988.
21 cm, 445,[2] + 353 s.
Polska Akademia Nauk. Studia Prognostyczne.
Kierownik Juliusz Goryński. Redaktor Janusz Dąbrowski. ISBN 83-04-02123-4[całość], 83-04-02124-2[t. I], 83-04-02125-0[t. II].
– uw
 ▬ Patrz również: Sprawozdanie dla prezydium Polskiej Akademii Nauk o realizacji zamierzenia badawczo-prognostycznego „Społeczeństwo polskie na przełomie XX i XXI wieku”. Warszawa, wrzesień 1984 r. Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej [1984]. – uw
 opis książki Społeczeństwo polskie w warunkach stanu wyjątkowego – przewidywania i zalecenia.
Wrocław; Wałbrzych: Prezydium MKZ NSZZ „Solidarność”, 24 III 1981.
A5, 3+2 s.
Zawiera instrukcje na wypadek strajku generalnego, na wypadek stanu wyjątkowego i na wypadek interwencji z zewnątrz.
Ka-3754 – op
 opis książki Społeczeństwo polskie w warunkach stanu wyjątkowego – przewidywania i zalecenia.
B.m. [Wrocław]: b.w. [MKZ NSZZ „Solidarność”], b.r. [1981].
A5, 4 s., off. z masz.
Tekst podpisano: Prezydium MKZ NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu. Wrocław, dnia 22.03.1981 r. Zawiera również: List owarty. Do związkowców państw i narodów świata! Do wszystkich ludzi pracy. Podp.: NSZZ „Solidarność” Region Dolnego Śląska.
– MM
 ▬ Społeczeństwo wobec kryzysu. – patrz: Konwersatorium „Doświadczenie i przyszłość”: Raport trzeci: Społeczeństwo wobec kryzysu. – uw
 ▬ Społeczeństwo wobec kryzysu. Wstępny zestaw hipotez i propozycji do dyskusji, opracowanych przez Konwersatorium Doświadczenie i przyszłość.
Wrocław: Zespół Pracy Politycznej przy RU SZSP Politechniki Wrocławskiej, b.r. [1981].
20 cm, 49,[1] s.
Nic Nowego…; [3]. Do użytku wewnętrznego.
Tytuł okł.
BaBN-b1706369 – uw [bibułopodobny druk SZSP]
 opis książki Społeczeństwo wobec przemocy. Raport z badań.
Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1982.
A5, okł.kart., [2],30 s., stdr. z masz., c. 60 zł.
Oprac.: M.A., B.K., M.K. i Z.W. [pseud.].
K-3001, G-82/237, J-3257, BN-5273, Ka-2339, Hoo99/197, BJ-4351, FC-6203, Br-2686[fot.] – MM
 opis książki Społeczeństwo wobec stanu wojennego. Zeszyt 7: Okiem obiektywu, część 3: Nowa Huta 31.08.82 r.
Kraków: Niezależne Wydawnictwo Literackie, 1982.
A6, teka [14] k. fotogr.
Autorzy zdjęć: Ryszard Strzelecki i A. Kret. Wykonano 50 egz. Redakcja: KOS 5153 NSZZ „Solidarność Region Małopolska”.
G-82/238, CJ-1804, J-3258, BN-5274*[wg J] – op
 opis książki Społeczeństwo wobec stanu wojennego. Zeszyt 7: Okiem obiektywu, część 4: Nowa Huta 13-20.10.82 r.
Kraków: Niezależne Wydawnictwo Literackie, 1982.
A6, teka [11] k. fotogr.
Autorzy zdjęć: Ryszard Strzelecki i A. Kret i NN. Redakcja KOS 5153 NSZZ „Solidarność Region Małopolska”.
G-82/239, CJ-1805, J-3259, BN-5275*[wg J] – op
 opis książki Społeczna Inspekcja Pracy. SIP.
Warszawa: Wydawnictwo im. Olofa Palme, nakł. Centralnego Wydziału Zawodowego PPS; druk: Wydawnictwo Prasowe Myśl, 1988.
A6, [2],18,[4] s., off. z masz.
[Biblioteka Pracy – Płacy – BHP; 2]
Opracowanie i redakcja: Cezary Miżejewski.
J-3130, S-237/1531, Ka-2234=Ka-4635, Br-2687 – op
 opis książki „Społeczność akademicka Uniwersytetu Jagiellońskiego z ogromnym niepokojem przyjęła do wiadomości pochodzący z Ministerstwa Szkolnictwa … /projekt zmiany ustawy o szkolnictwie wyższym/”. [Inc.]
Kraków: b.w., listopad 1984.
A5, 4 s., stdr. z masz.
J-4276*[wg Pil-2499] – op
 opis książki Społeczny Komitet Budowy Pomników Ofiar Grudnia 1970 r. w Gdyni.
Gdynia: Społeczny Komitet Budowy Pomników Ofiar Grudnia 1970 r., 1980.
składanka 12 x 12 cm, 12 s., druk.
Zawiera: Kazimierz Sopuch: Gdynia 70 [wiersz]; Historia budowy pomnika i 7 zdjęć.
– MM
 opis książki Społeczny Komitet Nauki. Wydawnictwo In Plus.
B.m. [Warszawa]: In Plus; moran, [19]’89.
A5, okł.kart., 4 s., off. z masz.
Opis i katalog wydawnictw przygotowany na Międzynarodowe Targi Książki w maju 1989 r.
– MM
 ▬ Społeczny projekt nowelizacji ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. – patrz: Bidziński Zygmunt: O potrzebie zmiany ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Kraków: Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych październik 1981. – uw
 opis książki Sporoń Henryk: Moje internowanie. Wspomnienia z Ośrodków Odosobnienia PRL w czasie stanu wojennego.
B.m.: b.w., 1983.
A4, [6],130 s., kopia rękopisu.
Rys. Andrzej Grzybowski.
Br-2688 – op
 opis książki Sporoń, Henryk F.: Wspomnienia i listy z ośrodków internowania PRL w czasie stanu wojennego 1981-1982 oraz artykuł Wojciecha Mleczki o Andrzeju Grzybowskim.
Chorzów: Wydawnictwo GŚD – Głos Śląsko-Dąbrowski, 2006.
ISBN 83-919905-6-7. Wydano z okazji 25. rocznicy tych wydarzeń.
– uw
 ▬ Spotkania po latach. - patrz: Miłosz w kraju. Zeszyt 1. Spotkania po latach. BIPS [nie ukazało się]. – uw
 ▬ Spotkania środowe. – patrz: Wieczory dyskusyjne. Zeszyt 4. Materiały duszpasterskie. Styczeń-Kwiecień 1985. Łódź: Duszpasterstwo Środowisk Twórczych przy Kościele Najświętszego Imienia Jezus Ojców Jezuitów [ok. 1987]. – uw
 ▬ Spotkanie z Kazimierzem Świtoniem. – patrz: Świtoń Kazimierz: Spotkanie z Kazimierzem Świtoniem. NSZZ „Solidarność” przy Uniwersytecie Łódzkim [1980]. – uw
 opis książki Sprawa.
B.m. [Łódź]: b.w., b.r. [1982].
A4, 9 s., powiel.
Zawiera pismo Polmatex Wifama z dn. 26 I 1982 dotyczące zwolnienia z pracy Zdzisława Pizona i jego korespondencję z Terenową Komisją Odwoławczą Do Spraw Pracy z okresu luty – kwiecień 1982 r.
K-3005, BŁ-190, J-3268*[wg K], BN-5276*[wg K], Br-2689[fot.] – MM
 opis książki Sprawa Grzegorza Przemyka.
Warszawa: Wydawnictwo Przedświt, 1988.
A6, okł.kart., 48 s., [8] s. fot., off. z oryg. c. 300 zł.
Przedruk z: Zeszyty Historyczne 1984 nr 70 s. 95-138.
CD-1572, J-3260, BN-5277, Sup-936, Ka-2340, Hoo99/197, KS-3726, BJ-4352, FC-6205, Br-2690 – MM
 opis książki Sprawa Jana Domagały.
B.m. [Warszawa]: Agencja Informacyjna „S”, b.r. [1983].
A4, 5 s., hektogr.
Agencja Informacyjna „S” AIS. Dodatek do nr 14 /10-12.11.83/.
Tytuł nagł.
J-3261*[wg Pil-2500], BN-5278, BNWC-24 – op
 ▬ Sprawa Jana Kozłowskiego. – patrz: [Kozłowski Jan]. Sprawa Jana Kozłowskiego. Komitet Samoobrony Społecznej „KOR” [styczeń 1979]. – uw
 opis książki Sprawa kapitana Adama Hodysza.
Gdańsk: Oficyna Kształt, 1988.
A5, okł., 33 s., off. z masz., c. 50 zł.
Wydano na zamówienie Regionalnej Komisji Koordynacyjnej Region Gdańsk.
Dun-161, J-3262, BN-5279, Hoo99/197, Ka-4448[błędnie 88 s.], BJ-4353, FC-6206[Hołysza], Br-2691 – MM
 opis książki Sprawa Katynia.
Warszawa: Wydawnictwo Wrzesień, 1981.
A5, [2],36 s.
Nukat-1551795[BUŁ] – op
 opis książki Sprawa Kazimierza Moczarskiego.
B.m. [Kraków]: Krakowska Oficyna Studentów k, b.r. [1979].
A5, okł.kart., [5],2-31,[1] s., powiel., [c. 35 zł].
Seria: «Dokumenty»; 1.
Wstęp: A. A. [krypt. - właśc. Anna Barańczak].
Ł-395, BK-614, BN-5280, Ka-3532, KS-3256, HN-000511057, BJ-4354, FC-4028, Br-2692[fot.] – MM
 ▬ Sprawa ks. Tadeusza Zaleskiego-Isakowicza z Mistrzejowic [autorem jest Jan Wolski].
– w: Bez Dekretu Kraków 1985 nr 7 s. 3-8.
– uw – MM
 opis książki Sprawa ks[iędza] Tadeusza Zaleskiego z Mistrzejowic.
Kraków: Biblioteka Obserwatora Wojennego, 1985.
A5, okł.kart., 48 s., off. z masz., [c. 150-200 zł].
Powielarnia „Puszcza Niepołomicka”. Zawiera teksty: Wstęp; Jan Wolski: Sprawa ks. Tadeusza Zaleskiego; Komunikat J. E. Franciszka Kardynała Macharskiego z dn. 8 kwietnia 1985 r.; Komunikat Kurii Metropolitalnej w Krakowie z dn. 13 kwietnia 1985 r.; I-sze umorzenie [z dn. 17.04.1985 r.]; Odwołanie do Prokuratury Wojewódzkiej z 6 maja 1985 r. [adw. dr Andrzej Rozmarynowicz]; Opinia niezależnej komisji lekarskiej z 19 kwietnia 1985 r.; II-gie umorzenie [z dn. 14.05.1985 r.]; Odwołanie do Prokuratury Generalnej z 21 maja 1985 r. [adw. dr Andrzej Rozmarynowicz]; List protestacyjny z dn. 23 kwietnia 1985 r.; Maciej Kozłowski: Zdziczenie obyczajów [tekst zdjęty przez cenzurę z Tygodnika Powszechnego]; Tadeusz Zalewski: Do Komitetu Obrony Praworządności w Krakowie [z 17. XI.1984 r. - w sprawie zabójstwa Tadeusza Frąsia].
K-3002, G-85/377, BK-615, J-3264, BN-5281, Ka-2341, Hoo99/197, KS-4722, HN-000511064, BJ-4355, FC-4030, Br-2693 – MM
 ▬ Sprawa ks. Tadeusza Zaleskiego-Isakowicza z Mistrzejowic. – patrz: Wolski Jan: Sprawa ks. Tadeusza Zaleskiego-Isakowicza z Mistrzejowic. [1985]. – uw
 opis książki Sprawa Marcina Antonowicza.
Wrocław: Jednością Silni, październik 1986.
A5, okł.kart., [1],12,[2],13-25 s., stdr. z masz., c. 100 zł.
Zawiera: Jeremi Jotesz: Milicja jest w porządku [przedruk z: Praworządność nr 12-13, I-II.1986, s. 28-41]; Zażalenie do prokuratury Wojewódzkiej w Olsztynie [przedruk z: Praworządność nr 14, V.1986, s. 4-22].
Ka-2342, BJ-4357, FC-6207 – MM
 opis książki Sprawa Mariana Terleckiego.
B.m.: b.w., maj 1986.
A5, 7,[1] {+ [2]} s., off. z masz., c. 20 zł.
Tytuł nagł. Rok wydania i cena w prawym górnym rogu na s. 1. K i Br podają, że dołączona była dwustronicowa wkładka z oświadczeniem M. Terleckiego.
K-3685, G-86/302, CJ-1361, J-3266, BN-5283, Ka-2343, Hoo99/197, HN-000581057, BJ-4358, FC-brak, Br-2694 – MM [brak s. 3-6 i wkładki]
 opis książki Sprawa Marka Adamkiewicza.
B.m. [Warszawa]: Czas Przyszły, b.r. [1984].
A5, 6,[2] s., off. z masz., bezpł.
K-3003*, J-3265*[wg K, Pil-2502], BN-5284, S-237/3122, Ka-2344, Hoo99/197, BJ-4359, FC-6208 – op
 opis książki Sprawa niepodległości Polski. Dokumenty programowe. Kongres Solidarności Narodu /KSN/.
B.m. [Warszawa]: Instytut Józefa Piłsudskiego w Kraju, 1987.
A5, okł.kart., 70,[2] s., powiel., c. 200 zł.
Zawiera teksty:
– Przez czyn do niepodległości Polski [przedruk artykułu redakcyjnego z: Solidarność Narodu 1986 nr 58/59];
Sprawa niepodległości Polski. Dokumenty 1945 roku:
– Rozkaz gen. Leopolda Okulickiego o rozwiązaniu Armii Krajowej;
– Protest przeciw uchwałom w Jałcie – Oświadczenie Rządu RP z 13 lutego 1945;
– Memoriał Rządu RP do rządów W. Brytanii i St. Zjednoczonych o bezprawnym rozwiązywaniu spraw RP przez Sprzymierzonych;
– Orędzie Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza do Narodu Polskiego z 29 czerwca 1945;
– Program demokracji polskiej. Testament Polski Walczącej. – z 1 lipca 1945;
Dokumenty programowe KSN:
– Proklamacja Kongresu Solidarności Narodu. – Wielkanoc 1983;
– Odezwa sierpniowa KSN: „Być zwyciężonym i nie ulec – to zwycięstwo !”. – sierpień 1983;
– Odezwa KSN: 65-lecie Wskrzeszenia Polski. – październik 1983;
– Oświadczenie KSN: Niepodległość – dziś. – Wielkanoc 1984;
– Odezwa KSN na Święto Niepodległości: „Co chcieć – to móc !” – 11 listopada 1984;
– Deklaracja KSN – w związku z 40-leciem ustania głównych działań wojny światowej w Europie: Wolność jest niepodzielna. – Wielkanoc 1985;
– Apel KSN o bojkot wyborów: W jedności siła. – 17 września 1985;
– Odezwa KSN na 68 rocznicę odzyskania Niepodległości: Niepodległość i Solidarność. – 11 listopada 1986;
– Apel o likwidację skutków II wojny światowej w Europie. – 12 maja 1987;
– KSN na powitanie namiestnika chrystusowego Jana Pawła II. – 7 czerwca 1987.
Ł-396, CJ-1362, J-3267, BN-5285, Ka-4171, BJ-4360, FC-6209, Br-2695 – MM
 opis książki Sprawa Piotra Andrzejewskiego.
B.m.: b.w., b.r. [1983].
A5, 4 s., off. z masz.
Tytuł nagł.
K-3004, G-83/499*, J-4277, BN-5286*[wg K] – MM
 ▬ Sprawa polska w I wojnie światowej. - patrz: Droga do niepodległości. Sprawa polska w I wojnie światowej. Wyd. I. Sosnowiec: WIR Wydawniczy Instytut Robotniczy, 1981. – uw
 opis książki Sprawa Wiktora Kowalskiego. Fragmenty.
B.m. [Wrocław]: b.w., b.r. [1985].
A5, 4 s., off. z masz.
Komitet Obrony Praw Człowieka.
Tytuł nagł. Z 20 stron dokumentacji sprawy drukujemy fragmenty.
J-4280*[wg Pil-2503], BN-5287*[wg Pil] – op
 opis książki Sprawiedliwość dla Zawiercia.
B.m.: b.w., b.r.
7 s., fotogr.
S-237/2860 – op
 opis książki Sprawności harcerskie.
Kraków: KIHAM, b.r. [1981].
– op
 opis książki Sprawności harcerskie.
Warszawa: b.w., 1981.
A6, okł.kart., 172 s., off. z masz.
Do użytku wewnętrznego.
Na okładce duża lilijka harcerska z literami O N C oraz węzłem płaskim na środkowym przewężeniu.
– MM
 opis książki Sprawności harcerskie.
Warszawa: 1981.
Wydano dla potrzeb KIHAM.
– op
 ▬ Sprawozdanie cenzora W. L. – patrz: W. L.: Sprawozdanie cenzora W. L. – uw
 opis książki Sprawozdanie dla prezydium Polskiej Akademii Nauk o realizacji zamierzenia badawczo-prognostycznego „Społeczeństwo polskie na przełomie XX i XXI wieku”. Warszawa, wrzesień 1984 r.
B.m. [Wrocław]: Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej, b.r. [1984].
A5, okł., 17 s., stdr. z masz., c. 45 zł.
Komitet Prognozowania Perspektywicznego Rozwoju Kraju „Polska 2000”.
Tytuł nagł. Nakł. 150 egz.
K-2140*[Komitet …], J-3269[nie podaje słów „Polskiej Akademii Nauk” w tytule], BN-5288*[wg J], Hoo99/181[Komitet …], BJ-4363, FC-6212, Br-1169 – op
 opis książki Sprawozdanie dla prezydium Polskiej Akademii Nauk o realizacji zamierzenia badawczo-prognostycznego „Społeczeństwo polskie na przełomie XX i XXI wieku”. Warszawa, wrzesień 1984 r.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1984].
A5, 58,[1],3,[1] s.
Komitet Prognozowania Perspektywicznego Rozwoju Kraju „Polska 2000”.
Br-1170[fot.] – op
 ▬ Patrz również: Społeczeństwo polskie na przełomie XX i XXI wieku. – uw
 opis książki Sprawozdanie Komisji powołanej na mocy art. 26 Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dla zbadania skargi w przedmiocie przestrzegania przez Polskę Konwencji (nr 87) dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych, 1948, oraz Konwencji (nr 98) dotyczącej stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych, 1949, zgłoszonej przez delegatów na 68 Sesję Międzynarodowej Konferencji Pracy. Wybór.
B.m.: b.w., b.r. [1985 ?].
A4, [8],97 s., powiel., [c. 300 zł].
Przekład [z francuskiego]. Wybór dokonany z wydania opublikowanego przez Związek Zawodowy „Force Ouvriére” oraz Biuro Koordynacyjne NSZZ „Solidarność” za granicą, Bruksela-Paryż 1984. Tytuł okł.: Międzynarodowa Organizacja Pracy w obronie NSZZ Solidarność.
G-85/378, CJ-1806, J-3270, BN-5289, BJ-4364, FC-6213 – op
 opis książki Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1981].
A5, 19,[1] s.
[Marianna Wąsowska; NSZZ Solidarność. I Walny Zjazd Delegatów Regionu Mazowsze].
ECS-03284[bez Nukat] – op
 opis książki Sprawozdanie Komisji Senatu Uniwersytetu Warszawskiego do spraw analizy niewłaściwych decyzji personalnych władz UW podjętych w latach 1968-1980.
A5, 11,2 s., off. z masz.
Sygn.: Pow.UW. Zam. nr 1111/81 Nakład 70 egz.
– uw – MM[to nie jest bibuła]
 opis książki Sprawozdanie Komisji Wnioskowej Walnego Zebrania Delegatów Regionu Małopolska.
B.m. [Kraków]: b.w. [NSZZ „S”], b.r. [ok. 1981].
A5, 32 s., off. z masz.
BJ-3170, FC-9489 – op
 opis książki Sprawozdanie Komisji Zarządu Regionu Gdańskiego powołanej do zbadania konfliktu w drukarni ZR.
B.m. [Gdańsk]: b.w., b.r. [1981].
A5, 6,[2] s., off. z masz.
Datowano: 27.10.1981 r.
– MM
 opis książki Sprawozdanie Krajowej Komisji Wyborczej.
Gdańsk: b.w., b.r. [1981].
A5, 7,[6] s., ksero masz. częściowo jednostr.
Datowano: 31 sierpnia 1981 r.; aneks dat.: 5 września 1981 r. Materiały kolportowane wśród delegatów I KZD NSZZ „Solidarność”.
– MM
 opis książki Sprawozdanie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Uniwersytecie Jagiellońskim za okres od 10 I do 7 XI 1981 r.
Kraków: b.w. [NSZZ „S”], 1981.
A4, 12 s., powiel.
BJ-3171, FC-9490 – op
 opis książki Sprawozdanie z akcji „3 x 5” [trzy razy pięć] w województwie stołecznym warszawskim 1984.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1984.
A5, okł.kart., 32,[1] s., off. z masz., c. 50 zł.
Tytuł okł.: Warszawskie „3 x 5” 17.VI.84. Zawiera: Konrad Bieliński: Kilka uwag zamiast wstępu. Opracowanie: Zespół „3 x 5”.
Rec.: Statystyk: „3x5”. Obecność 1985 nr 10 s. 119-120.
K-3347, G-84/560, J-3271, BN-5290, Ka-2858, Hoo99/197, HN-000511078, BJ-4365, FC-6214, Br-2698 – MM
 opis książki Sprawozdanie z działalności MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej.
B.m. [Łódź]: (MKZ NSZZ „Solidarność”), maj 1981.
A5, 40 s., off. z masz.
BŁ-148, BN-3931, Br-2699 – MM
 opis książki Sprawozdanie z działalności Prezydium MKZ. Za okres od września do czasu obrad WZD.
Wrocław: b.w. [MKZ NSZZ „S”], b.r. [1981].
A5, 10,6 s., off. z masz.
Tytuł okł.
BJ-3138, FC-9049 – op
 ▬ Sprawozdanie z działalności Tymczasowej Komisji Włókniarzy NSZZ „Solidarność”. – patrz: Protokół uzgodnień zawarty w dniu 24 listopada 1980 r. w Łodzi pomiędzy Komisją Rządową, której przewodniczył Minister Przemysłu Lekkiego Władysław Jabłoński i Tymczasową Komisją Włókniarzy NSZZ „Solidarność”. [Łódź 1980]. – uw
 ▬ Sprawozdanie z I [Pierwszego] Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego. Dodatek do pisma Biuletyn NSZZ przy WiMBP w Szczecinie.
BNWC-247 – uw
 opis książki Sprawozdanie z Pierwszego Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze. Materiały część I.
Warszawa: NSZZ „Solidarność”, październik 1981.
A5, okł.kart., 63,[1] s., druk.
Sygn. druk.: DRP. Zam 822/10/81. N-10.000.
BN-3922*[wg BUW], Hoo99/190, HN-000510142/1, Ka-4909=Ka-5093/1, Br-2050/1 – MM
 opis książki Sprawozdanie z Pierwszego Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze. Materiały część II.
Warszawa: NSZZ „Solidarność”, listopad 1981.
A5, okł.kart., 34,[1] s., druk.
Sygn. druk.: DRP. Zam 1012/10/81. N-8000.
Hoo99/190, HN-000510142/2, Ka-5093/2, Br-2050/2 – MM
 ▬ Sprawozdanie z procesu Józefa Piniora. Aneks do nr 45, 46, 47 pisma BIS Biuletyn Informacyjny Solidarności Walczącej. Wrocław – z maja 1984 r.
BNWC-226 – uw
 opis książki Sprawozdanie z rozprawy Janusza Pałubickiego – 19 września. (cd.).
B.m.: b.w., b.r. [1987 ?].
A4, 7 k., masz. przeb.
J-4144[*][wg Pil-2508], BN-5291*[wg Pil] – op
 opis książki Sprawy związkowe. Biuletyn roboczy Zespołu Spraw Związkowych OPS-Z przy KKP NSZZ „Solidarność” pod redakcją Sergiusza Kowalskiego i Jacka Kurczewskiego. Sierpień 1981.
Warszawa: NSZZ „Solidarność” w IBJ, 1981.
A4 poz., okł., 39 s., off. z masz.
Biblioteka Biuletynu Informacyjnego w IBJ; Tom IV.
Tytuł okł.
HN- 000511111, BJ-3198, FC-10551, Ka-4962 – op
 opis książki Sprawy związkowe. Biuletyn roboczy Zespołu Spraw Związkowych OPS-Z przy KKP NSZZ „Solidarność” pod redakcją Sergiusza Kowalskiego i Jacka Kurczewskiego. Warszawa wrzesień 1981.
Otwock Świerk: NSZZ „Solidarność” w IBJ, 1981.
A4 poz., okł., 30 s., druk jednostr. dwułam., off. z masz.
Biblioteka Biuletynu Informacyjnego w IBJ; Tom VII.
Zawiera teksty:
– Test demokratyczności Związku /wg R. J. Fletchera/;
– Jan Tomasz Lipski: Uwagi o wyborach i strukturze Związku;
– Elżbieta Kaczyńska: Propozycje dotyczące samokształcenia i kursów szkoleniowych NSZZ „Solidarność”;
– Teresa Bochwic: Jak negocjujemy w resorcie ?;
– Anna Iwanowska: Z doświadczeń negocjacji międzynarodowych /propozycje dla „Solidarności”/;
– Nina Kraśko: Taktyka Związku a działanie propagandy;
– Jacek Kurczewski: Funkcje społeczne „Solidarności”.
Sygn. druk.: IBJ – 152/81 nakład 1700 egz. Druk na odwrocie wydruków komputerowych.
BJ-3200, FC-10607, Br-2700 – MM
 opis książki Sprawy związkowe. Materiały do dyskusji nad statutem.
Warszawa: NSZZ „Solidarność” w IBJ, sierpień 1981.
20 cm, okł., [2],16 s., off. z masz.
Biblioteka Biuletynu Informacyjnego w IBJ; Tom V. Przygotowane na Zjazd Krajowy przez grupę delegatów Regionu Mazowsze.
Tytuł okł. S. 15-16 na III i IV s. okł. Zawiera: M[ichał] Seweryński: Kilka słów o „projekcie”; Projekt. Statut NSZZ „Solidarność”. Sygn. druk.: IBJ ZOINTE – 118/81 nakład 1000 egz.
BaBN, BJ-3199, FC-10552 – MM
 ▬ Spruciak K. [pseud. fikcyjnego tłumacza z franc.] – patrz: Kropotkin Piotr: Zapiski z ostatnich dni. – uw
 ▬ Sprzymierzeńcy. Wspomnienia cichociemnych 2. – patrz: Sokołowski Jerzy „Mira”, Pilch Adolf „Góra”: Sprzymierzeńcy. Wspomnienia cichociemnych. Warszawa: [Maraton] 2, 1983. – uw
 opis książki Spychalski, Mirosław: Próba ucieczki.
Wrocław: Wydawnictwo Kret, 1990.
A5, 34,[2] s.
Biblioteka Wrocławska; nr 7.
ECS-01005 – uw
 opis książki Spychalski Mirosław: Za oknem – wiersze z internowania grudzień 81 – czerwiec 82.
B.m. [Wrocław ?]: b.w., b.r. [1982].
KS-3988*[wg Obecność 1984 nr 5 s. 47] – op
 ▬ Spychalski Mirosław – patrz: Jasiński Mirosław, Spychalski Mirosław: Opowieść heroiczna. Wrocław: Kret 1989. – uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.