Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Uwagi o kolorach
  tła pod tekstem

Opis druku
niezależnego
posiadanego
w zbiorze
Opis druku
niezależnego
znanego tylko
z bibliografii
Opis książki
związanej
z wydaniami
niezależnymi
posiadanej
w zbiorze
Opis książki
związanej
z wydaniami
niezależnymi
znanej tylko
z bibliografii
Opis książki
z pogranicza
wydawnictw
niezależnych
Odnośniki, uwagi,
opisy druków nie
zaliczanych do
druków zwartych

Przybornik:


Historia tego
  tekstu w:
  web.archive.org:
Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Sr - Stań

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 02.09.2019 r.
 
 
 ▬ Sroka Bronisław SJ – patrz: Ślęzak Bogdan [pseud.] [wg Ka-4234] – uw
 opis książki Sroka Tadeusz ks.: Dziennik izraelski czyli religijny wymiar ludzkiego losu.
B.m. [Lublin]: Wydawnictwo Spotkania, [19]85.
A5, okł.kart., 58,[1] s., off. z masz., [c. 250-270 zł].
Biblioteka Spotkań.
K-3006, G-85/380, CD-1269, J-3272[stdr.], BN-5293, Ka-2349, Hoo99/197, KS-3993*[wg CD], HN-000511124, BJ-4366, FC-6215, Br-2702 – MM
 ▬ St.Bal – patrz: Stanisław Balbus – uw
 opis książki Stabro Stanisław: Ten wiersz, który na imię ma Polska.
Wrocław: b.w., 1978.
Biblioteka „Agory”.
KS-3994*[wg MJ*] – op
 ▬ Stach: Od red. Wszechnicy Ludowej. – patrz: Deklaracja ideowo – programowa Ruchu Ludowego. Lublin: Wszechnica Ludowa 1986. – uw
 ▬ Stachowski Jan – patrz: Prażak Maciej [pseud. – czasem błędnie rozwiązywany jako Jacek Illg]; także Prażek Maciej – uw
 ▬ Stachowski Jan [tłum.] – patrz: Pelc Jan: … będzie gorzej. Warszawa: Solidarność Polsko-Czeska 1989. – uw
 opis książki Stachura Edward: Jesteś bestią [pieśń wejścia].
Kraków: Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Rolniczej, 1981.
A5, okł., 24 s., powiel.
Przedruk z: „Radar”.
BK-616, KS-3997*[wg KB*], BJ-4367, FC-4037 – op
 ▬ Staff Leopold [tłum.] – patrz: Nietzsche Friedrich: Antychryst; Ecce homo. Jak się staje – kim się jest; Narodziny tragedyi czyli Hellenizm i pesymizm. – uw
 opis książki Stahl, Zdzisław: Idea niepodległości i siły u Józefa Piłsudskiego. Odczyt wygłoszony podczas akademii dnia 18 marca 1952 w Londynie.
Londyn: Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski. Oddział w Londynie, 1952.
21 cm, 21,[2] s.
Przedruk cyklu, ogłoszonego na łamach tygodnika „Orzeł Biały” w ciągu kwietnia i maja 1952.
– uw
 opis książki Stahl Zdzisław: Idea niepodległości i siły u Józefa Piłsudskiego. Odczyt wygłoszony podczas akademii dnia 18 marca 1952 w Londynie.
B.m.: b.w., b.r.
A5, okł.tekt., 21,[3] s., ksero z oryg.
Kopia z wyd.: Londyn: Instytut Józefa Piłsudskiego 1952.
– MM
 ▬ Stahl Zdzisław: Katyńskie echa w 25-lecie zbrodni. (przedruk z: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza Londyn nr 159, 6.07.1965) – patrz w: Katyń. Wybór publicystyki 1943-1988. Myśl [1989]. – uw
 ▬ Stajuda Jerzy [wywiad w]: Wierzchowska Wiesława: Sąd nieocenzurowany czyli 23 wywiady z krytykami sztuki. Łódź: Film i Literatura 1989. – uw
 ▬ Stalin i stalinizm. Rozmowy Georg’a Urbana. – patrz: Urban George: Stalin i stalinizm. Rozmowy Georg’a Urbana. [Warszawa]: Myśl [1987-8]. – uw
 opis książki Stalin w oczach jego sekretarza.
Wrocław: Oficyna Wydawnicza im. Grzegorza Przemyka, 1987.
A6, 8 s., stdr. z masz.
Biblioteczka Wyrostka; 7.
Tytuł nagł. Przedruk fragmentu z książki: B. Bażanow, G. Urban: Śmierć Lenina – walka o władzę. Powiew 1984.
CJ-1364, J-3273, BN-5294*[wg J], Ka-4038, BJ-0196, FC-11628, Br-2703 – op
 ▬ Staliński Tomasz [pseud.] – patrz: Kisielewski Stefan – uw
 ▬ Stallybrass Oliver – patrz: Bullock A[lan], Stallybrass O[liver]: Słownik terminów politycznych. – uw
 opis książki Stan ducha.
Gliwice: WAGO Wydawnictwo A[kademickiej] G[rupy] O[poru] Politechniki Śląskiej przy Gliwickiej Delegaturze RKW NSZZ „Solidarność”, marzec 1983.
A5, [1],19 s., powiel., [c. 30-50 zł].
K* i G* podają: 40 s.
K-3007*, G-83/501*, J-3274*, BN-5295*[wg Pil], Ka-2350 – op
 ▬ Stan ducha.
znacznie rozszerzone wyd. – patrz: Andrzej Jarczewski: Selma i magiczne korale. Katowice: Stowarzyszenie Pokolenie 2012. Biblioteka Encyklopedii Solidarności. ISBN 978-83-928917-1-0. – uw
 ▬ Stan komunikacji społecznej w Polsce u progu lat osiemdziesiątych. – patrz: Brodzki Stanisław, Surdykowski Jerzy: Stan komunikacji społecznej w Polsce u progu lat osiemdziesiątych. Próba syntezy. Warszawa: [SDP], czerwiec 1981. – uw
 ▬ Stan moralny społeczeństwa w PRL. [autorem jest Jan Józef Szczepański]. PPN grudzień 1977. PPN; 13.
Spotyka się również inne zakończenia tytułu: 1. …społeczeństwa. [bez PRL]; 2. … społeczeństwa PRL.
– [czasopismo] – uw
 ▬ Stan moralny społeczeństwa w PRL. [autorem jest Jan Józef Szczepański].
– w: PPN. Opracowania Zespołów Problemowych. Warszawa: Nowa 1978 s. 40-48;
– w: Polskie Porozumienie Niepodległościowe PPN. Paryż: Instytut Literacki 1978 s. 102-115;
– w: Polskie Porozumienie Niepodległościowe PPN. Wybór tekstów. Londyn: Polonia 1989 s. 85-95.
– uw
 ▬ Stan obecny i perspektywy rozwoju sytuacji politycznej w Polsce. – patrz: Analiza stanu obecnego i perspektyw rozwoju sytuacji politycznej w Polsce. Niezależny Ośrodek Myśli Politycznej „Consilium Pro Patria”. [oprac.] Warszawa: ON, KOS 1984. – uw
 opis książki Stan szpitalnictwa.
B.m. [Warszawa]: b.w. [KSS KOR; Głos], b.r. [1979].
A4, [2],22 s., powiel.
Raport o stanie szpitalnictwa w PRL opracowany przez grupę specjalistów, poprzedzony oświadczeniem KSS „KOR” z 29 maja 1979 r.
BJ-4368, FC-6216, BaBN-2.394.727, {FC-36874*[wg BN] – KOR: Oświadczenie z 29 maja 1979}, IPN Gd 912/5, DKOR s. 20, 389-390 i 740 oraz spisy Wydaw. Głos – op
 ▬ Stan środowiska przyrodniczego – patrz: Polska lat osiemdziesiątych. Stan środowiska przyrodniczego. Warszawa: Przedświt, FON 1984. – uw
 opis książki Stan świadomości społecznej. Próba oceny – kierunki oddziaływania.
Kraków: b.w. [Kraków], 1984.
A5, okł., [3],2-13 s., powiel., c. 40 zł.
Niniejszy tekst publikujemy bez wiedzy i zgody autorów.
Okł. z pap. pakowego. Opracowanie Rady Programowej KIK [Klubu Inteligencji Katolickiej]. Tekst dat.: Warszawa, 30 czerwca 1984.
CJ-1807, BK-617, J-3276, BN-5298, Ka-3756, BJ-4370, FC-4038, Br-2705 – MM
 opis książki Stan świadomości społecznej. Próba oceny – kierunki oddziaływania.
Kraków: Wydawnictwo Libertas, 1985.
A5, [3],4-15,[1] s., powiel., c. 40 zł.
Rada Programowa KIK [Klubu Inteligencji Katolickiej].
Tekst dat.: Warszawa, 30 czerwca 1984 r. Przedruk z wyd.: Kraków 1984.
K-3010, BK-618, J-3275*[wg K], BN-5299*[wg PBW Krak, BUW], Ka-3755, BJ-4371, FC-4039 – MM
 opis książki Stan wojenny.
Warszawa: b.w., b.r.
A6, [15] k. fotogr.
Zdjęcia z okresu stanu wojennego uzupełnione komentarzem.
K-3012, G-84/452, J-3280[b. m. w.], BN-5300[pomylona ilość zdjęć] – op
 opis książki Stan wojenny i perspektywa jakie stwarza on dla społeczeństwa.
B.m.: b.w., b.r. [1982].
A4, 5 s., powiel.
– MM
 opis książki „Stan wojenny jest stanem antywojennym …” W. Jaruzelski.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1982].
A5, okł.kart., [20] s., stdr. z rys., c. 60 zł.
Zbiór karykatur.
K-3013, G-82/102, J-3277, BN-5302, Ka-2357, BJ-4372, FC-6218 – MM
 opis książki Stan wojenny. Próba dokumentu.
B.m.: Solidarność, 1983.
A5, teka kart., 51 fotogr., (c. 900-950 zł).
K-3011*, G-83/502, J-3278, BN-5301*[wg K] – MM
 opis książki Stan wojenny w Krakowie. 13.12.81 – 6.01.82 – technika zamachu.
B.m. [Kraków]: b.w. [NSZZ „Solidarność”], b.r. [1982].
A4, 4 k., powiel.
BJ-4373, FC-4040 – op
 opis książki Stan wojenny w Małopolsce 1981-1983.
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1984].
A4, [2],125 [bez s. 77, a s. 122 dwa razy] s., masz. przeb.
Opracowanie zbiorowe.
J-4145*[wg Pil-2518], BN-5303*[wg Pil] – op
 ▬ Stan wojenny w Polsce. – patrz: Fraser Hamish: Stan wojenny w Polsce. Wydawnictwo Niezależnej Grupy Politycznej 14.IV.1982. – uw
 opis książki Stan wojenny w Polsce. Słowa papieża.
Lublin: b.w., 1982.
A5, 24 s.
Przedruk z L’Osservatore Romano.
Ka-2359 – op
 opis książki Stan wojenny w Polsce 13 grudnia 1981 r.
B.m.: b.w., b.r. [1982 ?].
A5, teka 26 fotogr., c. 300 + 200 zł na FRP [Fundusz Rozwoju Podziemia].
K-3014, J-3279*[wg K i Pil-2519], BN-5305*[wg K] – op
 ▬ [Stan wojenny w Polsce]. Foto wspomnienia, Komplet 10. [1984]. – patrz: Obwieszczenie o wprowadzeniu stanu wojennego (z narodem) … – uw
 opis książki Stan zawieszony czyli „chwiejna stabilizacja nad samym dnem”.
Szczecin: Ośrodek Badań i Prognoz; Drukarnia im. J. Palacha, styczeń 1984.
A5, ok., 20 s., stdr. z masz., c. 60 zł.
Printed in Underground.
K-3015, G-84/451*, J-3282, BN-5306, Ka-2360, Br-2706 – op
 opis książki Stanisław Pyjas.
B.m. [Kraków]: NZS UJ, b.r. [1981].
A5, 4 s., off. z masz.
Zawiera teksty:
– fragment książki Stefana Kawalca: Demokratyczna opozycja w Polsce;
– Oświadczenie KSS „KOR”;
– fragment petycji do Prokuratora Generalnego PRL;
– Jerzy Ficowski: Modlitwa za Stanisława Pyjasa [fragment];
– Zbigniew Herbert: Przesłanie pana Cogito [fragment].
BK-619, BN-5307*[wg BK] – op
 ▬ Stanisławska Wanda [pseud.] – właśc. Piątkowska Jadwiga – uw
 ▬ Stanisławska Wanda [pseud.][tłum.] – patrz: Orwell George: W brzuchu wieloryba. – uw
 ▬ Stanisławski Andrzej [pseud.] – właśc. Michalkiewicz Stanisław – uw
 opis książki Stanisławski Andrzej [pseud.]: Monologi. Wyd. I.
Warszawa: Officyna Liberałów, 1983.
A6, okł.kart., 3-34,[2] s., off. z masz., [c. 50 zł].
Wstęp podpisał Janusz Korwin-Mikke.
Rec.: Stefan Pomianowski: Zagubiona alternatywa: konserwatyzm. Kurs 1983 nr 3 s. 59-60.
K-3016, G-83/503, CD-1270, J-3283, BN-3380, Ka-2351, BJ-4374, FC-6219, Br-2707, ST15-4287, [ECS-05526, Nukat-568018 – błędnie Oficyna…] – MM
 opis książki Staniszkis Jadwiga: Cykle ekonomiczne – polityczne w Polsce.
Warszawa: Wszechnica Robotnicza „Solidarność” Region Mazowsze, lipiec 1981.
A5, okł, 20,[1] s., off z masz., [c. 15 zł].
Biblioteka Wszechnicy.
Sygn. druk.: TNOiK 96/81 n. 3.000+4 egz.
BN-5308, Ka-2352, HN-001231703, BJ-4375, FC-6220 – MM
 ▬ Staniszkis Jadwiga: Ewolucje form robotniczego protestu w Polsce. Socjologiczne refleksje wokół wydarzeń w Gdańsku, sierpień 1980.
– w: Głos 1980 nr 10/33 s. 38-48.
– uw – MM
 opis książki Staniszkis Jadwiga: Ewolucje form robotniczego protestu w Polsce. Socjologiczne refleksje wokół wydarzeń w Gdańsku, sierpień 1980.
Wrocław: Wydawnictwo MKZ NSZZ „Solidarność”, b.r. [1980].
A4, [2],15 s., powiel.
Przedruk z: Głos 1980 nr 10/33 s. 38-48.
BN-5309, BJ-4376, FC-6221, Br-2708 – op
 ▬ Staniszkis Jadwiga: Ewolucje form robotniczego protestu w Polsce.
A4, 15 s. BJ-4377, FC-6222 – oprawne ksero wyd. Wrocław: Wydawnictwo MKZ NSZZ „Solidarność” [1981]. – uw
 ▬ Staniszkis Jadwiga: Forma myślenia jako ideologia. – patrz w: Staniszkis Jadwiga: Stabilizacja bez uprawomocnienia. Dwa eseje. Warszawa – Wrocław: Wers 1987. – uw
 opis książki Staniszkis Jadwiga: Ontologia socjalizmu.
Warszawa: Wydawnictwo In Plus; Społeczny Komitet Nauki, 1989.
A5, okł.kart., [5],2-180,[1] s., off. ze skł., c. 1500 zł.
Biblioteka Kwartalnika Politycznego Krytyka.
Na okładce druk w kolorze czarnym.
BJ-4378, FC-6223, Ka-2353, Br-2709 – MM
 opis książki Staniszkis Jadwiga: Ontologia socjalizmu.
Warszawa: Wydawnictwo In Plus, 1989.
A5, okł.kart., [7],2-180,[1] s., off. ze skł., c. 3500 zł.
Na okładce druk w kolorze czerwonym, s. tytułowa grafiką przypomina okładkę.
BN-5310, HN-002063521, BJ-4379, FC-6224 – MM [cena przesteplowana: 9000 zł]
 opis książki Staniszkis Jadwiga: „Solidarność” wobec aktualnych zagrożeń. Streszczenie odczytu dr hab. J. Staniszkis wygłoszonego w Zakładach im. Róży Luksemburg dn. 8 czerwca 1981 r.
Warszawa: Wszechnica Robotnicza „Solidarność” Region Mazowsze, b.r. [1981].
4 s.
Hoo99/197 – op
 ▬ Staniszkis Jadwiga: „Solidarność” wobec aktualnych zagrożeń /Streszczenie odczytu dr hab. Jadwigi Staniszkis wygłoszonego w Zakładach im. Róży Luksemburg 8.VI.1981 r./.
A4, 2 s., powiel.
Przedruk w oparciu o powielony konspekt wydany przez Wszechnicę Robotniczą „Solidarności” regionu Mazowsza.
– uw – MM
 ▬ Staniszkis Jadwiga: „Solidarność” wobec aktualnych zagrożeń /streszczenie odczytu dr hab. Jadwigi Staniszkis wygłoszonego w Zakładach im. Róży Luksemburg dn. 8 czerwca1981 r./.
– w: Wolne Słowo. Serwis informacyjny. Toruń 1981 nr 58, 09.07, s. 10-12.
– uw – MM
 ▬ Staniszkis J.: „Solidarność” wobec aktualnych zagrożeń [streszcz.]. – patrz: Dyskusja nad programem i taktyką związku. Gdańsk: BIPS 08.[19]81. – uw
 opis książki Staniszkis Jadwiga: Stabilizacja bez uprawomocnienia. Dwa eseje.
Warszawa – Wrocław: Wers, 1987.
A5, okł., 34,[1] s., off. z masz., [c. 150 zł].
Na s. IV okł. nazwa: Solidarność Walcząca. Zawiera teksty:
– Forma myślenia jako ideologia. – został wygłoszony w listopadzie 1985 r. podczas Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej we Wrocławiu;
– Stabilizacja bez uprawomocnienia. – został wygłoszony na sesji PTS w 1986 r.
CJ-1365, J-3284, BN-5311, Ka-2354, Hoo99/197, BJ-4380, FC-6225, Br-2711 – MM
 opis książki Staniszkis Jadwiga: Układ sił politycznych po Sierpniu i jego dynamika.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A5, 20,[1] s., off. z masz., [c. 15 zł].
Tekst na kanwie wykładu wygłoszonego we Wszechnicy Robotniczej.
BN-5312*[wg MBPŁ, BUW], Ka-2355, HN-001220631, BJ-4381, FC-6226, Br-2712 – MM
 ▬ Staniszkis Jadwiga: W trzy lata po Sierpniu.
– w: Krytyka 1983 nr 16 s. 23-43.
– uw – MM
 opis książki Staniszkis Jadwiga: W trzy lata po Sierpniu.
B.m.: Niezależna Kooperatywa Wydawnicza Zarys, 1984.
A4, [2],20 s., powiel., [c. 80 zł].
Przedruk z: Krytyka 1983 nr 16 s. 23-43. BN, BJ i Br podają błędną podstawę przedruku.
K-3017, G-84/453*, J-3285, BN-5313, Ka-2356, BJ-4382, FC-6227, Br-2713 – op
 ▬ Staniszkis Jadwiga: W trzy lata po Sierpniu.
– w tomie: Zwierzę niepolityczne. Komorów: Wydawnictwo Antyk, Marcin Dybowski 2003 s. 65-85. – uw
 opis książki Staniszkis Jadwiga, Stankiewicz Tomasz: „Solidarność” wobec aktualnych zagrożeń.
Warszawa: Wszechnica Robotnicza „Solidarności” Region Mazowsze, czerwiec 1981.
A5, [1],31 s., off. z masz., [c. 15 zł.].
Biblioteka Wszechnicy.
S. [1] na odwrociu s. tytułowej. W części nakładu błędnie wydrukowano strony: 25/7 i 24/6 [BaBN, Br]; 21/11 i 20/10 [MM].
BN-5314, Hoo99/197, Ka-3348, HN-000528821, BJ-4384, FC-6229, Br-2710 – MM
 opis książki Staniszkis Jadwiga, Stankiewicz Tomasz: „Solidarność” wobec aktualnych zagrożeń.
Warszawa: Wszechnica Robotnicza „Solidarności” Region Mazowsze, czerwiec 1981.
A5, [1],31 s., off. z masz.
Biblioteka Wszechnicy.
Odwrocie s. tytułowej niezadrukowane.
BJ-4383, FC-6228 – op
 ▬ Stankiewicz Michał [pseud.] – patrz: Kozieł Jacek: O Józefie Mackiewiczu – piórem sympatyka. Łódź: „Fakt” 1989. – uw
 ▬ Stankiewicz Tomasz – patrz: Brzoza Witold, Dobry Stanisław, Kowalski Jan, Malinowski Andrzej [pseud.]: Sierpień po grudniu. Program walki o Państwo Porozumienia Narodowego. 1982; Staniszkis Jadwiga, Stankiewicz Tomasz: „Solidarność” wobec aktualnych zagrożeń. Warszawa: Wszechnica Robotnicza „Solidarności” Region Mazowsze 1981. – uw
 ▬ Stankiewicz Zygmunt: Europa: Od historii do przyszłości. – patrz w: Europa i Polska. Warszawa: Wolne Pismo Most 1989. – uw
 opis książki Stanowisko NSZZ „Solidarność” w sprawie ochrony środowiska.
Bydgoszcz: b.w., 1981.
A5, 8 s.
Ośrodek Prac Społeczno-Zawodowych NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy. Zespół d/s Ochrony Środowiska.
BaBN – op
 opis książki Stanowisko NSZZ „Solidarność” w sprawie samorządu pracowniczego.
Wrocław: Wydawnictwo Kret, 1989.
A5, [2],20 s., off. z masz.
Biblioteczka Pracownika; 4.
Ruch Społeczny Solidarność; Rada Oświaty Niezależnej przy RKW NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk.
BJ-4385, FC-6230 – op
 opis książki Stanowisko NSZZ „Solidarność” w sprawie sytuacji i kierunków przebudowy gospodarki polskiej.
Kraków: RKS „Małopolska”, Libertas, 1987.
A5, [2],17,[1] s., off. z masz., [c. 50-100 zł].
Zeszyty Związkowe „Solidarność”; 9.
Po s. 16 s. czysta.
CJ-1366, BK-620, J-3286, BN-3894, BJ-4388, FC-4041, KJ-475*=KJ-659*, Br-2715 – op
 opis książki Stanowisko NSZZ „Solidarność” w sprawie sytuacji i kierunków przebudowy gospodarki polskiej.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm, 1987.
A5, okł., 16,[2] s., off. z masz., c. 50 zł.
Dokumenty NSZZ „Solidarność”.
Tekst podpisany: Gdańsk-Warszawa, w kwietniu 1987 r. Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Lech Wałęsa; Tymczasowa Rada NSZZ „Solidarność”; Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność”.
KN’87-90, CJ-775, J-625, BN-3895, Ka-1032, Hoo99/174[Dokumenty…], HN-001319604, BJ-4386, FC-6231, Br-2716 – MM
 opis książki Stanowisko NSZZ „Solidarność” w sprawie sytuacji i kierunków przebudowy gospodarki polskiej.
Wrocław: Wydawnictwo Kret, 1989.
A5, [2],18 s., off. z masz.
Biblioteczka Pracownika; 7.
Ruch Społeczny Solidarność; Rada Oświaty Niezależnej przy RKW NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk.
BJ-4387, FC-6232 – op
 opis książki Stanowisko NSZZ „Solidarność” w sprawie uwag Sądu Wojewódzkiego z dnia 1.10.1980 r.
Łódź: ŁZPG Stomil, 1980.
A4, [1],4 s., powiel.
Stanowisko poprzedzone pismem do Sądu datowanym: Gdańsk, 6.10.1980 r. Sygn. druk.: powielono w ŁZPG Stomil [/] zam.nr 240/80 [/] nakład egz =500=.
– MM
 opis książki Stanowisko NSZZ „Solidarność” wobec resortowego projektu „wstępnych założeń zmian systemu wynagradzania nauczycieli”.
Gdańsk: Komitet Organizacyjny Pracowników Oświaty [NSZZ „Solidarność”], 07.01.1989.
A5, [1],2-6 s., off. z masz.
Za Komitet Organizacyjny Pracowników Oświaty [podp.] Krzysztof Koszlaga.
– MM[na egz. odręcznie, zapewne ręką Izabelli Wasiak: Stanowisko powyższe uzyskało aprobatę Komitetu Organizacyjnego Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej, Łódź, dn. 9 lutego 1989 r. oraz skład osobowy Komitetu]
 opis książki Stanowisko NSZZ „Solidarność” wobec resortowego projektu „wstępnych założeń zmian systemu wynagradzania nauczycieli”.
Łódź: na zlec. Komitetu Organizacyjnego Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej; Fakt/Druk, 1989.
A5, [1],2-3,[1] s., off. z masz., bezpł.
Komitet Organizacyjny Pracowników Oświaty, Gdańsk, 1989-01-07. Stanowisko powyższe uzyskało aprobatę Komitetu Organizacyjnego Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej, Łódź, dn. 9 lutego 1989 r.
– MM
 opis książki Stanowisko OKZ NSZZ RI „Solidarność” przyjęte na posiedzeniu w Warszawie w dniu 13.IX.1981.
Warszawa: b.w. [NSZZ RI „Solidarność”], 1981.
A5, 4 s.
WBPTor, BN-5315*[wg WBPTor] – op
 opis książki Stanowisko OKZ NSZZ RI „Solidarność” w kwestii opłacalności i perspektyw produkcji rolnej przyjęte na posiedzeniu w W-wie w dniu 13.IX.1981 r.
B.m. [Gdańsk]: b.w. [I KZD NSZZ „Solidarność”; NSZZ RI „Solidarność”], 1981.
A5, 4 s., off. z masz.
Na 4 s. zatwierdzenie i stempel odbity na źródle przedruku przez Sekretariat I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” świadczy, że jest to druk wykonany najprawopodobniej w Gdańsku w czasie I KZD.
– MM
 ▬ Stanowisko OKZ NSZZ RI „Solidarność” – patrz: Opłacalność a perspektywy produkcji rolnej. Stanowisko OKZ z 13. IX. 1981 r. – uw
 opis książki Stanowisko Ośrodka wobec podwyżki cen detalicznych żywności, materiałów opałowych i energii zaproponowanej przez Ministra d/s Reformy Cen prof. Krasińskiego.
Łódź: Ośrodek Badań Działalności Gospodarczej przy Zarządzie Regionalnym Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”, b.r. [1981].
A5, 12 s., off. z masz.
Opracowała: Mirosława Zwierzchowska. Podpisano: Kierownik Ośrodka Badań Działalności Gospodarczej Jadwiga Szcześkiewicz. Na s. 12: Uchwała Zarządu Regionalnego Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność z dnia 2 lipca 1981 r.
Br-2714[błędnie: Stanowiska…] – MM
 opis książki Stanowisko Polskiego Ruchu Niepodległościowego w sprawie traktatu pokojowego z Rzeszą Niemiecką (11 listopada 1987).
B.m.: b.w., 1987.
A4, 4 s., powiel.
Tytuł nagł.
J-4278, BN-5317*[wg J] – op
 opis książki Stanowisko Rady Porozumienia Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego w sprawie odrodzenia Związku Harcerstwa Polskiego.
Warszawa: Niezależne Wydawnictwo Harcerskie, 1981.
16 cm, 6 s., off. z masz., c. 1 zł.
BJ-4389, FC-6233, Oss – op
 opis książki Stanowisko Rady Porozumienia Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego w sprawie odrodzenia Związku Harcerstwa Polskiego.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A5, [8] s., off. z masz.
Zawiera również teksty:
– Uchwała Rady Porozumienia Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego [w sprawie Przyrzeczenia Harcerskiego].
– Stopnie harcerskie.
– Apel Rady Porozumienia Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego do instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego.
Teksty [oprócz trzeciego] datowano: Warszawa dnia 13 września 1981 r. Sygn. druk.: Pow. Unitra-Telpod nr zam.135 szt.3000.
– MM
 ▬ Stanowisko w sprawie reformy społeczno-gospodarczej kraju. Sieć Organizacji Zakładowych NSZZ „Solidarność” wiodących zakładów pracy.
– w: Solidarność. Pismo ZR N „S” w Gdańsku. Nr 29/59, 5 września 1981 [kilka nakładów]. – uw
 opis książki Stanowisko w sprawie [zmiany] ustawy o szkolnictwie wyższym. Warszawa 10.2.1985.
Warszawa: b.w., 1985.
A5, 4 s., off. z masz.
Tytuł nagł. Opracowanie: Organizacje Zakładowe NSZZ „Solidarność”.
K-3018, G-85/381, J-4279, BN-5316*[wg K]=BN-5318*[wg J], S-238/1800, HN-000548438, {BJ-4390 i FC-6234 [stdr.]}, Br-2717 – op
– wszystkie teksty przedrukowano w zbiorze: KIHAM. Zarys wydarzeń, wybór dokumentów i relacji.
 ▬ Stanowisko wobec rządowej propozycji zatytułowanej: „Podstawowe założenia pięciodniowego tygodnia pracy” /opublikowanej w dn. 10.XI.1980/ – [oprac.]: Zygmunt Skirzyński, Michał Strzeszewski, Edmund Wnuk-Lipiński [NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze]. – patrz w: Oświadczenie Krajowej Komisji Porozumiewawczej w sprawie propozycji rządowej o wolnych sobotach. Kielce: NSZZ „Solidarność” Kom. Założycielski w FŁT [po 19.11] 1980. – uw
 opis książki Stanowski Adam: Ojczyzna, Nauka, Cnota. Od Filomatów do Harcerstwa; Wyrwa Wacław [pseud.]: Polska młodzież a przyszłość kraju.
Warszawa: Niezależne Wydawnictwo Harcerskie, 1985.
A5, okł., 32 s., off. z masz., c. 70 zł.
Zeszyty Bratniego Słowa; Zeszyt nr. 1.
Pierwszy tekst jest tekstem gawędy wygłoszonej na seminarium instruktorskim Niezależnego Ruchu Harcerskiego w Rudce w sierpniu 1981 r., pierwodruk drugiego tekstu: Arka 1984 nr 7. W druku teksty w odwrotnej kolejności.
CJ-1809, J-3287, BN-5319*[wg J], BaBN, zobacz w PBI – MM
 ▬ Stanowski Adam: Solidarność – związek i ruch. – patrz w: Na zaproszenie Lecha Wałęsy. Narada przedstawicieli środowisk niezależnych [Warszawa 7.11.1987 r.]. Myśl [1987-8]. – uw
 opis książki Stanowski Adam: Uniwersytet ludowy i młode pokolenie chłopów.
Lublin: WW Wydawnictwo Wiejskie – Wszechnica Związkowa; NSZZ RI „Solidarność”, lipiec 1981.
A4, okł.kart., 12,[2] s., powiel., n. 5000 egz.
Seria Historyczna; Zeszyt nr 1.
BN-5320, Ka-2373, Hoo99/197, BJ-4391, FC-6235, Br-2718 – MM
 opis książki Stanowski Adam: Walka bez przemocy.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A4, 6 s., masz.
Nieautoryzowane wystąpienie w Toruniu, czerwiec 1982.
– MM
 ▬ Stanowski Krzysztof [wybór i oprac. pod pseud. Andrzej S.] – patrz: Dziś, jutro, pojutrze. Szare Szeregi w świetle swoich dokumentów. Warszawa: Wydawnictwo Głos; Niezależne Wydawnictwo Harcerskie 1985. – uw
 ▬ Stanowski Krzysztof – patrz: Pomian Andrzej [pseud.] – uw
 ▬ Stanowski Krzysztof [oprac. i red.] – patrz: Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej. – uw
 opis książki Stańczak Teresa: Do Ośrodka Badań Społecznych NSZZ Solidarność – Mazowsze.
Warszawa: b.w., 1980.
A4, [1],10,3 s., off. z masz.
BJ-4392, FC-6236 – op
 opis książki Stańczak Teresa: Przewlekle chorzy a warunki bytowe w szpitalach psychiatrycznych; Kelus Jan: Dzień Zmarłych w Górnej Grupie.
B.m.: b.w., b.r. [listopad 1980].
A4, [16] s., off. z masz.
Tekst poprzedzono pismem do Ośrodka Badań Społecznych NSZZ Solidarność – Mazowsze. Pierwszy tekst podpisano 12.11.1980 r. Zawiera również: Wymagające rozwiązania problemy związane z rehabilitacją chorych psychicznie; List otwarty Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego do Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej Sejmu PRL. Numeracja półstronicowych kolumn: [1],14,4,2,12.
KS-2094*[wg KB] – MM
 opis książki Stańczak Teresa: Przewlekle chorzy a warunki bytowe w szpitalach psychiatrycznych.
Warszawa: IP, 1982 [1983].
Biuletyn Instytutu Psychoneurologicznego, ISSN 0209-2778; 3(47).
BaBN – uw
 ▬ Stańczak Teresa: Warunki bytowe w szpitalach psychiatrycznych. – patrz w: Ochrona Zdrowia. Warszawa: IWZZ; NSZZ Solidarność Region Mazowsze 1981. – uw
 ▬ Stański Tadeusz – patrz:
– Cel nadrzędny: „Niepodległość Państwa i Narodu”. Platforma wyborcza KPN. Poznań: WKOP 1982;
– Dokumenty bezprawia stanu wojennego. Proces przywódców Konfederacji Polski Niepodległej wrzesień – październik 1982. Ostatnie słowo oskarżonych. Mówią: Tadeusz Stański, Leszek Moczulski, Tadeusz Jandziszak, Romuald Szeremietiew. Wyd. II. Wydawnictwo Konfederacji Polski Niepodległej – Okręg Zachodni 1984;
– Konfederacja Polski Niepodległej. Wrocław: NZS, Universitas 1981. Klub Myśli Niepodległościowej; 1;
– Ostatnie słowa … Proces K.P.N. 23.09-05.10 1982. Tadeusz Jandziszak, Leszek Moczulski, Tadeusz Stański, Romuald Szeremietiew. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie 1985;
– Ostatnie słowo oskarżonych w procesie przywódców Konfederacji Polski Niepodległej przed Sądem Wojskowym w Warszawie. Mówią: Leszek Moczulski, Romuald Szeremietiew, Tadeusz Stański, Tadeusz Jandziszak-Pablo. Wydawnictwo Konfederacji Polski Niepodległej, Okręg Zachodni, 1983;
– Proces K.P.N. L. Moczulski, T. Jandziszak, T. Stański, R. Szeremietiew – słowo ostatnie. Wydawnictwo Polskie b.r.
– uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.