Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Uwagi o kolorach
  tła pod tekstem

Opis druku
niezależnego
posiadanego
w zbiorze
Opis druku
niezależnego
znanego tylko
z bibliografii
Opis książki
związanej
z wydaniami
niezależnymi
posiadanej
w zbiorze
Opis książki
związanej
z wydaniami
niezależnymi
znanej tylko
z bibliografii
Opis książki
z pogranicza
wydawnictw
niezależnych
Odnośniki, uwagi,
opisy druków nie
zaliczanych do
druków zwartych

Przybornik:


Historia tego
  tekstu w:
  web.archive.org:
Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Str - Sty

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 01.09.2020 r.
 
 
 opis książki Strach – towarzysz pracy dziennikarza.
B.m. [Świerk]: [Solidarność Instytutu Badań Jądrowych]; Ośrodek Dziennikarstwa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, b.r. [listopad 1981].
A4 poz., okł., [1],27 s., off. z masz.
Biblioteka Biuletynu Informacyjnego w Instytucie Badań Jądrowych; Tom VIII.
Forum Kultury Politycznej SDP, wieczór 8, 26 września 1981. Opracował Oskar Sobański. Materiały dyskusyjne do użytku wewnętrznego.
BN-5347, Ka-4906, Br-2737[chyba błędnie: wieczór 8, 26 stycznia 1981] – op
 opis książki Strach – towarzysz pracy dziennikarza.
B.m.: b.w., 1981.
65 s.
SDP.
HN-000510876 – op
 ▬ Stracone dwudziestolecie. Polski kapitalizm w okowach socjal-etatyzmu. – patrz: Heydel Adam: Stracone dwudziestolecie. Polski kapitalizm w okowach socjal-etatyzmu. Wektory [1986 ?]. – uw
 ▬ Stradecki Janusz: O „Wiadomościach” londyńskich. - patrz w: Literatura źle obecna. (Rekonesans). – uw
 opis książki Strajk na UW.
Warszawa: UW, grudzień 1980.
A4, 16 s., off.
Opracował zespól red.: Elżbieta Bednarska, Robert Czarnota, Zbyszek Rykowski. Nakł. 1200 egz. Zbiór materiałów dotyczących akcji strajkowej, która miała miejsce pod koniec listopada 1980 r. na Uniwersytecie Warszawskim.
Br-2739 – op
 opis książki Strajk ’81 czyli Prawdziwa cnota strajku się nie boi.
Warszawa: Komitet Strajkowy NZS SGGW, 1981.
A5, okł., XIV s.
Wydano staraniem Strajkowej Sekcji Kulturalno-Oświatowo-Rozrywkowej im. J. B.
BN-5348, Ka-2383{[11] s.}, Br-2738 – op
 ▬ Strajk Stoczni Gdańskiej. - patrz: Rozwaga i Solidarność. Strajk Stoczni Gdańskiej. Sierpień 1980. [Gdańsk]: Wolna Drukarnia Stoczni Gdańskiej [1981]. – uw
 opis książki Strajk studencki w Łodzi 1981.
Łódź: Studia i Materiały, 1982.
Ł-An-29* – op
 opis książki Strajk studentów w Łodzi. Akcja plakatowa.
Łódź: Arka, b.r.
Teka fotogr., c. 350 zł.
Tomik 6 w dorobku wydawnictwa.
CJ-1810*, J-3307*, BN-5349*[wg J*] – op
 opis książki Strajki w PRL.
Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskie, b.r. [1989].
ABC Związkowca.
Dun-164 – op
 ▬ Strajkowy Biuletyn Informacyjny. - patrz: Rozwaga i Solidarność. Strajk Stoczni Gdańskiej. Sierpień 1980. [Gdańsk]: Wolna Drukarnia Stoczni Gdańskiej [1981]; Sierpień ’80. Biuletyny strajkowe. Gdańsk. [1981]. – uw
Straszewicz Czesław Turyści z bocianich gniazd Paryż Instytut Literacki 1953 Biblioteka Kultury Tom VI Muzeum Wolnego Słowa
 opis książki Straszewicz Czesław: Turyści z bocianich gniazd.
Paryż: Instytut Literacki, 1953.
22 cm, 254,[1] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom VI.
BaBN – uw
Straszewicz Czesław Turyści z bocianich gniazd Paryż Instytut Literacki 1953 Biblioteka Kultury Tom VI Muzeum Wolnego SłowaStraszewicz Czesław Turyści z bocianich gniazd Paryż Instytut Literacki 1953 Biblioteka Kultury Tom VI Muzeum Wolnego Słowa
obwolutaokładka
 opis książki Straszewicz Czesław: Turyści z bocianich gniazd.
Lublin: Wydawnictwo Niezależne CiS [Czyn i Słowo], 1987.
A6, okł.kart., obw., 254,[1] s., stdr. z oryg., [c. 700 zł].
Biblioteka Literatury Emigracyjnej.
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1953.
CD-1272, KN’87-191, CJ-1373, J-3308, BN-5350, BaBN, Sup-946, Ka-2384, KS-4033*[wg CD], BJ-4417, FC-6258, Br-2740 – MM
Straszewicz Czesław: Turyści z bocianich gniazd. Wyd. 2 kraj. Warszawa: PIW 1992. ISBN 83-06-02133-9 - m-ws.plStraszewicz Czesław: Turyści z bocianich gniazd. Wyd. 2 kraj. Warszawa: PIW 1992. ISBN 83-06-02133-9 - m-ws.plStraszewicz Czesław: Turyści z bocianich gniazd. Wyd. 2 kraj. Warszawa: PIW 1992. ISBN 83-06-02133-9 - m-ws.pl
wydanie szytewydanie klejone
 opis książki Straszewicz Czesław: Turyści z bocianich gniazd. Wyd. 2 krajowe.
Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1992.
ISBN 83-06-02133-9.
BaBN – uw – MM
odmiany oprawy nieopisane w metryczce drukarskiej:
– wydanie szyte – MM
– wydanie klejone – MM
 ▬ Strauss Franz Josef [wypowiedź] – patrz: Berlin 1953. Warszawa: Nowa 1988. – uw
 opis książki Strażnicy sjonu.
B.m.: b.w., b.r. [1983].
A5, okł., 30 s., ksero z masz.
Dodatek do Polaka-Katolika. Pisma Narodowego Odrodzenia Polski.
Tytuł okł.
[J-4434, IPN BU 1165/2443 - Strażnicy syjonu] – MM
 ▬ Strażnicy syjonu – patrz: Strażnicy sjonu. – uw
 opis książki Strękowski Jan: Nauka jazdy.
Warszawa: Wyd. „Droga”, 1985.
A6, okł.kart., 3-58 s., stdr. z masz., [c. 120 zł].
Tytuł okł. Spis treści na III s. okł. Na IV s. okł. rys. A. Czeczota. Większość opowiadań zamieszczonych w tym tomiku miała ukazać się w skonfiskowanym po wprowadzeniu stanu wojennego nr 13 kwartalnika Puls.
K-3028, G-85/383, CD-1273, J-3309, BN-5351, Ka-3540, KS-4034*[wg CD], BJ-4418, FC-6259, Br-2741, ECS-01934, ST15-4378, Nukat-1945295 – MM [2 egz. z uwagi na czytelność unikatowego tekstu]
 ▬ Stronnictwo Legionów Pracy im. Józefa Piłsudskiego. - patrz w: Deklaracja ideowo-programowa Stronnictwa Legionów Pracy im. Józefa Piłsudskiego. Kraków: Koło Miejskie SLP [1990]. – uw
 ▬ Stroynowski Juliusz [autoryz. przekł. z niem. wstępu Heinricha Bölla: Boska gorycz Aleksandra Sołżenicyna] – patrz w: Sołżenicyn Aleksander: Archipelag GUŁag 1918-1956. Próba analizy literackiej. – uw
 ▬ Strumff Tadeusz – patrz: Kto tu wpuścił dziennikarzy. Nowa [1985]. – uw
 ▬ Strumiński Bohdan – patrz: „Solidarność” a Ukraińcy i inne mniejszości w Polsce. Z Romanem Łabą rozmawia Bohdan Strumiński. – w: Polacy i Ukraińcy. Trudny dialog. Wrocław: Kret 1987 {przedruk z zesz. w jęz. pol. pisma Sučasnist [Сучасність] lato 1985, nr 1-2}. – uw
 ▬ Struwe Piotr: Historyczne znaczenie rewolucji rosyjskiej i zadania narodowe [Петр Бернгардович Струве: Исторический смысл русской революции и национальные задач] - patrz w: De profundis. Z głębokości. Zbiór rozpraw o rosyjskiej rewolucji. Warszawa: Nowa 1988. - uw – uw
 ▬ Struwe Piotr: Inteligencja a rewolucja. – patrz w: Drogowskazy. Zbiór rozpraw o inteligencji rosyjskiej. Warszawa: Przedświt 1986. – uw
 ▬ Stryjec Ryszard [grafiki] – patrz: Wasielewski Dariusz: Wytrwałość. Gdańsk: „a bi” NZS 1989. – uw
 opis książki Stryjecki Mateusz: Sentymenty.
B.m. [Podkowa Leśna]: b.w. [Oficyna Wydawnicza P. T.], b.r. [1980].
A5, [12] s.
Seria Poetycka; 2.
BN-5352*[wg BUW], Ka-4164, KS-4037 – op
 ▬ Stryjkowski Julian: Olbrzymia czarna przestrzeń. – patrz w: Trznadel Jacek: Hańba domowa. Rozmowy z pisarzami. – uw
 opis książki Stryjkowski Julian: Wielki strach.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, czerwiec 1980.
A5, okł.kart., 161 s., off. z masz.
Zapis nr 14 – kwiecień 1980. Dziewię[ć]dziesiąta druga pozycja wydawnicza Nowej.
Druk. W.W.B.D.P. im. J.P. Projekt okładki: „Studio Q”.
Ł-403, CD-1274, BN-5355, KS-4038, Ka-4450, BJ-4419, FC-6260, Br-2742 – MM
 opis książki Stryjkowski Julian: Wielki strach.
Londyn: Index on Censorship, październik 1980.
22 cm, 176 s.
Zapis; 14, kwiecień 1980.
ISBN 0-904286-24-X.
– uw – MM
 opis książki Stryjkowski Julian: Wielki strach.
Warszawa: NIW Niezależna Inicjatywa Wydawnicza, 1984.
A5, okł.kart., 150,[2] s., off. z masz., c. 400 zł.
Przedruk z wyd.: Warszawa: Nowa 1980. Na IV s. okładki portret autora na jasnym tle, druk na cienkim papierze, grubość książki: 7,8 mm.
K-3029, G-84/457, CD-1275, J-3310, BN-5354, Ka-2391, Hoo99/198, KS-4039, HN-000546133, {BJ-4420 i FC-6261: na okł. nadruk w sepii [?]}, Br-2743 – MM
 opis książki Stryjkowski Julian: Wielki strach.
Warszawa: NIW Niezależna Inicjatywa Wydawnicza, 1984.
A5, okł.kart., 150,[2] s., off. z masz., c. 400 zł.
Przedruk z wyd.: Warszawa: Nowa 1980. Na IV s. okładki portret autora na ciemnym tle, druk na grubym papierze, grubość książki: 11,5 mm.
BJ-4421 i FC-6262: na okł. nadruk czarny [?] – MM
 opis książki Stryjkowski Julian: Wielki strach.
Warszawa: Wydawnictwo Antyk, 1989.
A5, 176 s., off. z oryg., c. 1500 zł.
Przedruk z: Zapis nr 14.
CD-1276, BN-5353, S-240/1156, Ka-3541, KS-4040*[wg CD], BJ-4422, FC-6263 – op
 opis książki Stryjkowski Julian: Wielki strach. To samo, ale inaczej.
Warszawa: Czytelnik, 1990.
ISBN 83-07-02058-1.
– uw – MM
 ▬ Stryjski Piotr: Polska Partia Socjalistyczna. Dziewięćdziesięciolecie 1892-1982.
– w: Kierunki 1982 nr 16 z dn. 22.07.1982, s. 1-4.
– uw – MM
 opis książki Stryjski Piotr: Polska Partia Socjalistyczna. Dziewięćdziesięciolecie 1892-1982.
B.m.: b.w., b.r. [1982].
A5, 8 s., powiel.
Przedruk z: Kierunki 1982 nr 16 s. 1-4. W części nakładu źle wydrukowano strony: 3/5, 4/6.
J-4435, BN-5356 – op
 opis książki Stryszowski Bronisław: Zarys dziejów narodu i państwa polskiego w latach 1914-1939.
Londyn: F. Mildner & Sons, 1947.
22 cm, 116 s.
– uw – MM
 opis książki Stryszowski Bronisław: Zarys dziejów narodu i państwa polskiego w latach 1914-1939 (z 7 mapkami w tekście). Drugie wyd.
London: Veritas Foundation Publication Centre, (czerwiec 1981).
22 cm, 115,[1] s.
– uw – MM
 opis książki Stryszowski Bronisław: Zarys dziejów narodu i państwa polskiego w latach 1914-1939 (z 7 mapkami w tekście).
Kraków: Wydawnictwo ABC, 1981 [w rzeczywistości 1982].
A5, okł.kart., 116 s., off. z oryg., [c. 160-250 zł].
Przedruk z wyd.: Londyn: F. Mildner & Sons 1947. Publikacja opiniowana do druku i zalecana jako podręcznik dla szkół średnich przez Zespół Nauczycieli Historii Zarządu Regionalnego NSZZ Solidarność „MAŁOPOLSKA”.
Ł-404, BK-623, J-3311*, BN-5357, Ka-4306, BJ-4423, FC-4045 – MM [+ egz. niespięty zszywkami]
 opis książki Stryszowski Bronisław: Zarys dziejów narodu i państwa polskiego w latach 1914-1939 (z 7 mapkami w tekście). Wyd. III.
Warszawa: Wydawnictwo Jestem Polakiem, wrzesień 1988.
A5, 115,[1] s.
J-3312*[wg Jestem Polakiem nr 11 s. 19], BN-5358*[wg J*], Ka-2392 – op
 ▬ Strzała Marek: Żegnaj „Studencie”. – patrz w: Rubikon ’81. – uw
 ▬ Strzelecka Jolanta [tekst] – patrz w: Obywatel i prawo. Gdańsk, Warszawa: BIPS 1981. – uw
 opis książki Strzelecki Jan: Kontynuacje [1]. Wybór artykułów.
Warszawa: PIW Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969.
19 cm, 221,[3] s.
– uw
 opis książki Strzelecki Jan: Kontynuacje (2). Wyd. pierwsze.
Warszawa: PIW Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974.
19 cm, 400,[4] s.
– uw – MM
 opis książki Strzelecki Jan: Kontynuacje (2). Wyd. 2.
Warszawa: PIW Państwowy Instytut Wydawniczy, 1990.
18 cm, 332,[4] s.
ISBN 83-06-01979-2.
– uw
 opis książki Strzelecki Jan: Kontynuacje (3).
Warszawa: Wydawnictwo Grup Politycznych „Wola”, 1988.
A5, okł.kart., 193 s., off. z masz., c. 700 zł.
Książka dotowana przez Społeczny Komitet Nauki.
CD-1277, J-3313, BN-5359, Ka-2415, KS-0203=KS-4046, BJ-4424, FC-6264, Br-2744[egz. oprawiony w fałszywą okładkę], ECS-01897, Nukat-562014 – MM
 ▬ Strzelecki Jan: U źródeł spotkania /15 lutego 1984 r./. – patrz: Wieczory dyskusyjne. Zeszyt 3. Materiały duszpasterskie. Styczeń-Maj 1984. Łódź: Duszpasterstwo Środowisk Twórczych przy Kościele Najświętszego Imienia Jezus Ojców Jezuitów [ok. 1985]. – uw
 ▬ Strzelecki Jan: Wokół encykliki „laborem exercens”. – patrz w: Prawda i wspólnota drogą do wyzwolenia narodu. Lublin: Informator Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność 1985. – uw
 ▬ Strzelecki Jan: Zapiski 1950-1953.
– w: Twórczość 1957 nr 2.
– uw
 opis książki Strzelecki Jan: Zapiski 1950-1953.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, sierpień 1978.
A5, okł., 3-51,[1] s., off. z oryg.
Wolna Wałkowo Bębnowa Drukarnia Polowa im. J.P. Zlec. nr 684. Przedruk z: Twórczość 1957 nr 2.
CD-1278, BN-5360, Ka-2385, KS-4044*[wg CD], HN-000418473, BJ-4425, FC-6265, Br-2745 – MM
 opis książki Strzelecki Jan: Zapiski 1950-1953. [Wyd. 2].
B.m. [Warszawa]: NOWA, b.r. [1978].
k. 57-105.
KS-4045*[wg MJ] – op
 ▬ Strzelecki Jan: Zapiski 1950-1953.
– w: [tegoż]: Ślady tożsamości. Warszawa: Czytelnik 1989. ISBN 83-07-02090-5.
– uw
 ▬ Strzelecki Jan – patrz: Touraine Alain, Strzelecki Jan, Dubet Francois, Wieviorka Michel: Solidarność. Analiza ruchu społecznego 1980-1981. Europa 1989. – uw
 ▬ Strzelecki Jerzy – patrz: Brzoza Witold [pseud.] – uw
 ▬ Strzelecki Jerzy – patrz: Brzoza Witold, Dobry Stanisław, Kowalski Jan, Malinowski Andrzej [pseud.]: Sierpień po grudniu. Program walki o Państwo Porozumienia Narodowego. 1982. – uw
 ▬ Strzelecki Ryszard – patrz: Społeczeństwo wobec stanu wojennego. Zeszyt 7: Okiem obiektywu, część 3 i 4. Kraków: Niezależne Wydawnictwo Literackie 1982. – uw
 ▬ Strzelecki Witold [pseud. - właśc. Wojciech Maziarski] [wiersze] – patrz w: Do czytania w czas adwentowy. [1983]. – uw
 ▬ Strzembosz Adam: Patologia społeczna w Polsce i jej korzenie. - patrz w: Nurty życia społecznego. Warszawa 1987. Nasze dziedzictwo. – uw
 ▬ Strzembosz Adam [rozm.] – patrz w: Smoleński Paweł: Szermierze Okrągłego Stołu. Zwątpienia i nadzieje. Warszawa: Most ’89. – uw
 ▬ Strzembosz Maciej – patrz pod pseud. Janowski Tomasz w: Bielski Kazimierz, Janowski Tomasz, Mirecki Andrzej: Gra w Uniwersytet. Szkic dziejów Uniwersytetu Warszawskiego w okresie od 13 grudnia 1981 do czerwca 1986 roku. Warszawa: CDN 1986. – uw
 ▬ Strzembosz Tomasz: Etos Szarych Szeregów. – patrz w: Warszawa czasu wojny (1939-1945). Warszawa: Kuria Metropolitalna Warszawska. Wydział Duszpasterstwa, 1985. Studium Kultury Chrześcijańskiej; Kościół Św. Trójcy w Warszawie. Nasze Dziedzictwo; 6, s. 14-25. – uw – MM
 opis książki Strzembosz Tomasz: Kilka refleksji o Armii Krajowej.
[Warszawa]: Kuria Metropolitalna Warszawska, maj 1986.
A5, okł., 34,[1] s., off. z masz.
Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła.
Hoo99/198 – uw – MM [oficjalny druk kościelny]
 ▬ Strzembosz Tomasz: Kilka refleksji o Armii Krajowej.
– w: Wielka Gra. Młodzieżowe Pismo Oświaty Niezależnej. 1987 nr 3-4 s. 14-16; nr 5 s. 11-12; nr 6-7 s. 14-16.
– uw – MM
 ▬ Strzembosz Tomasz: Polskie państwo podziemne, refleksje. - patrz w: Polacy wobec niewoli. Warszawa 1986. Nasze dziedzictwo. – uw – MM
 ▬ Strzembosz Tomasz: Powstanie Warszawskie 1944 r. - patrz w: Warszawa czasu wojny (1939-1945). Warszawa: Kuria Metropolitalna Warszawska. Wydział Duszpasterstwa, 1985. Studium Kultury Chrześcijańskiej; Kościół Św. Trójcy w Warszawie. Nasze Dziedzictwo; 6, s. 53-77. – uw – MM
 opis książki Strzembosz Tomasz: Refleksje o Polsce i podziemiu (1939-1945).
B.m. [Lublin]: Biblioteka Spotkań, 1987.
A5, okł., 89,[2] s., off. z masz., (c. 400 zł).
Biblioteka Spotkań.
Ł-405, CJ-1374, J-3314, BN-5361, Ka-2387, Hoo99/198, BJ-4426, FC-6266, Br-2746 – MM
 opis książki Strzembosz Tomasz: Refleksje o Polsce i podziemiu. 1939-1945.
Warszawa: Agencja Omnipress, 1990.
ISBN 83-85028-17-X.
– uw – MM
 ▬ Strzembosz Tomasz: Refleksje o Powstaniu w Getcie Warszawskim. - patrz w: Warszawa czasu wojny (1939-1945). Warszawa: Kuria Metropolitalna Warszawska. Wydział Duszpasterstwa, 1985. Studium Kultury Chrześcijańskiej; Kościół Św. Trójcy w Warszawie. Nasze Dziedzictwo; 6, s. 26-34. – uw – MM
 ▬ Strzembosz Tomasz: Refleksje o powstaniu warszawskim – patrz w: Powstanie Warszawskie. 1984, 1985. – uw
 opis książki Strzembosz Tomasz: Szare szeregi jako organizacja wychowawcza.
Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1981.
17 cm, 47,[1] s.
NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolski Zespół Historyczny Oświaty. Zeszyty Historyczne; nr 6.
Nakładem Komisji Kultury i Oświaty Zarządu Fabrycznego NSZZ „Solidarność” w ZM „Ursus”. Większość nakładu została przejęta i zniszczona kilka dni po wprowadzeniu stanu wojennego.
BaBN [2 egz.]; Adam F. Baran – wg Bibliografia T. Strzembosza – op
 opis książki Strzembosz Tomasz: Szare szeregi jako organizacja wychowawcza. [wyd. 2].
Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1984.
15 cm, 70,[2] s.
ISBN 83-202-0320-1.
– uw
 opis książki Strzemski Michał: Postać tragiczna Wincentego Witosa (1874-1945).
B.m. [Puławy]: b.w. [IUNG], b.r. [1981].
A6, 15 s., off. z masz.
Dodatek do: Przeszłość -Przyszłości. Informator NSZZ Solidarność w IUNG Puławy 1981 nr 11. [Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa].
BN-5362*[błędnie: Przeszłość-Przyszłość, do nr 4 - wg BUW], BJ-4427, FC-6267, BNWC-2849, [ECS-05524, Nukat-4576016 - błędnie: Przeszłość-Przyszłość] – op
 ▬ Strzemski Michał: Puławianie w Puławach. Życie codzienne.
– w: Solidarność Ziemi Puławskiej nr 27(35), 7 V 1981, s. 1-28 [cały numer].
Przedruk fragmentu z książki: Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach (1862-1914). Puławy: IUNG 1980 – wydanej w 300 egz.
– uw – MM
 ▬ Strzeszewski Michał [oprac.] – patrz: Stanowisko wobec rządowej propozycji zatytułowanej: „Podstawowe założenia pięciodniowego tygodnia pracy” /opublikowanego w dn. 10.XI.1980/ [NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze] w: Oświadczenie Krajowej Komisji Porozumiewawczej w sprawie propozycji rządowej o wolnych sobotach. Kielce: NSZZ „Solidarność” Kom. Założycielski w FŁT [po 19.11] 1980. – uw
 ▬ Strzok Igor – patrz: Agat [pseud.] – uw
 ▬ Strzyżewski Edward – patrz: Informacja o przebiegu rozmów przedstawicieli Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” z rządem PRL w dniu 30 stycznia 1981 roku. B.m. [Toruń]: MKZ NSZZ „Solidarność” 1981. – uw
 opis książki Studenci do nauki. Pisarze do pióra. Syjoniści do Syjamu. [Marzec 1968].
Wrocław: b.w., 1988.
A5, [1],22,[1] s., off. z masz., [c. 100 zł].
Zawiera kalendarium wydarzeń z marca 1968 r. oraz zbiór artykułów pt.: „Intelektualiści o Marcu ’68”.
J-3315, BN-5363*[wg J], S-240/671, KS-0657, BJ-4428[stdr.], FC-6268[stdr.], Br-2747 – op
 ▬ Studenci ’81. – Numer specjalny pisma NZS Śląskiej Akademii Medycznej Prosto z mostu Katowice wyd. w lecie 1981 r. dla kandydatów na studentów. A5, okł., 48 s., off. z masz. [czasopismo] – uw - MM – uw
 ▬ Studencka Agencja Wydawnicza SAW im. Uniwersytetu Zachodnio-Pomorskiego; Studencka Agencja Wydawnicza „Sorbona” im. Uniwersytetu Zachodnio-Pomorskiego.
– Albert Andrzej: Wschodnie granice Polski. [1981].
– Awtorchanow Abdurachman: Prawdziwa historia paktu Ribbentrop – Mołotow; Agurski Michał: Zagadnienia narodowe w ZSRR.
– Barańczak Stanisław: Ja wiem, że to niesłuszne. kwiecień 1981. {Sorbona}. – MM
– Gross Jan T[omasz]: W zaborze sowieckim. 1981.
– Kalendarium 1980/81. [1981].
– Kisielewski Stefan: Wspomnienia polityczne. [1981].
– Kołakowski Leszek: Wybór. maj 1981. – MM
– Nocne teksty kabaretu „Afera”. [1981].
– Nowak Leszek: Fundamentalny błąd Marksa czyli o konieczności socjalizmu. NZS WSP; Sorbona 1981.
– Nowak Leszek: Marksizm jako fałszywa świadomość socjalizmu. [1981].
– Nowak Leszek: Mity socjalizmu. Cz. I – Mit odnowy. [1981].
– Nowak Leszek: Przeciw ekonomistom. [1981]. – MM
– Sukiennicki Wiktor: Pół wieku sowieckiej „rewolucji”. [1981]. – MM
– Szaruga Leszek [pseud.]: Pudło. [1981]. – MM
– uw
 opis książki Studentowicz Kazimierz: Przedsiębiorstwo jako jedyna komórka wzrostu gospodarczego.
Łódź: MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Łodzkiej, grudzień 1980.
A5, [2],2-19 s., off. z masz.
Wolna Wszechnica Pracownicza z siedzibą w KIK. Wykłady; /4/.
BŁ-191, BN-5364*[wg BŁ], Ka-5135 – MM
 ▬ Studio B [oprac. graf.] – patrz: Kochany Księże Jurku … Listy do Księdza Jerzego Popiełuszki. Warszawa: Nowa 1985. – uw
 ▬ Studio Be – właśc. Jan Bokiewicz – uw
 ▬ Studio Be [oprac. graf.] – patrz: Brandys Kazimierz: Miesiące: 1982-1984. Warszawa: Nowa 1988; Brandys Kazimierz: Miesiące: 1985-1987. Wyd. II (I kraj.) rozsz. Warszawa: Nowa 1989; Brodski Josif: Cztery eseje. Warszawa: Nowa 1987; Czapski Józef: Tumult i widma. Warszawa: Nowa 1988; Erdman Jan: Droga do Ostrej Bramy. Tom 1-2. Warszawa: Nowa 1987; Fuchs Jürgen: Protokoły przesłuchań. Warszawa: Nowa 1985; Havel Vaclav: Thriller i inne eseje. Warszawa: Nowa 1988; Komorowska Helena: Żelazna pajęczyna. Warszawa: Nowa 1987; Krall Hanna: Okna. Warszawa: Pokolenie 1987; Mackiewicz Józef: Droga donikąd. Warszawa: Nowa 1987; Mandalian Andrzej; X-666: Operacja: Kartagina ! Warszawa: Nowa 1985; Mlynář Zdeněk: Mróz ze wschodu. Wyd. 2 popr. Warszawa: Nowa 1989; Nowakowski Marek: Karnawał i post. Warszawa: Nowa 1989; Newerly Igor: Zostało z uczty bogów. Warszawa: Nowa 1986; Orłoś Kazimierz: Historia „Cudownej meliny”. Cudowna melina. Warszawa: Nowa 1988; Pruszyński Ksawery: W czerwonej Hiszpanii. Warszawa: Nowa 1985; Ratuszyńska Irena: Mój ty kraju znienawidzony ! Warszawa: Nowa 1987; Roth Philip: Praska orgia. Warszawa: Nowa 1988; Werner Andrzej: Polskie, arcypolskie …Warszawa: Nowa 1987. – uw
 ▬ Studio IPE [oprac. graf.] – patrz: Edward Redliński: Dolorado. Warszawa: AViA 1989. – uw
 ▬ Studio Q [proj. okł.] – patrz: Bugajski Ryszard: Przesłuchanie. Wyd. II. Warszawa: Nowa 1989; [oprac. graf.]: Rymkiewicz Jarosław Marek: Umschlagplatz. Wyd. II. Warszawa: Nowa 1988; Kuroń Jacek: Wiara i wina. Do i od komunizmu. Warszawa: Nowa 1989; Stryjkowski Julian: Wielki strach. Warszawa: Nowa 1980; Życiński Józef: Pisma z kraju UB-u. Warszawa: Nowa 1989. – uw
 ▬ Studio Z [oprac. graf.] – patrz: Bidziński Henryk: Epidemia w Sopocie. Warszawa: Nowa 1988; Bocheński Jacek: Stan po zapaści.Warszawa: Nowa 1987; Brodski Josif: Wiersze i poematy. Warszawa: Nowa 1988; Brodski Josif: Wiersze i poematy. Wyd. III. Warszawa: Nowa 1989; Bunin Iwan: Przeklęte dni. Warszawa: Nowa 1989; Chreptowicz-Butieniewa Olga Aleksandrowna: Przełom 1939-1942. Warszawa: Nowa 1988; Havel Vaclav: Kuszenie. Sztuka w dziesięciu obrazach; Largo desolato. Sztuka w siedmiu obrazach. Warszawa: Nowa 1987; Jerofiejew Wieniedikt: Noc Walpurgii albo „Kroki komandora”. Warszawa: Nowa 1986; Kaczmarski Jacek: Przejście Polaków przez Morze Czerwone. Warszawa: Nowa 1987; Kis Danilo: Grobowiec dla Borysa Dawidowicza. Siedem rozdziałów jednej wspólnej historii. Warszawa: Nowa 1989; Kundera Milan: Kubuś i jego pan. Warszawa: Nowa 1988; Minkiewicz Władysław: Mokotów, Wronki, Rawicz. Wspomnienia 1939-1954. Warszawa: Nowa, Pokolenie 1988; Pownall David: Kurs mistrzowski. Warszawa: Nowa 1987; Szostakowicz Dymitr: Świadectwo. Wspomnienia Dymitra Szostakowicza tak jak zostały opowiedziane Solomonowi Wołkowowi i w oprac. tegoż. Warszawa: Nowa. – uw
 ▬ Studnicki-Gizbert Tomasz – patrz: Kowalski Tadeusz [pseud.] – uw
 opis książki Studziański Bogusław: Warunki porozumienia narodu polskiego.
Warszawa: b.w., grudzień 1982.
A5, 26 k., ksero.
Tytuł okł.
Polemika: Kamil Topolski: Od ROPCiO do handlu żywym towarem. Biuletyn Łódzki 1985 nr 76 s. 2.
J-3316, BN-5365*[wg J], Ka-2396, {BJ-4429 i FC-6269 [off. z masz.]} – op
 ▬ Studziński Adam, o.: Obszerne wyjątki z kazania na Monte Cassino w dniu 18 maja 1986 r. – patrz w: Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. 11. 1986 s. 7-9. – uw – MM
 opis książki Studziński Bogumił: Rozwój alkoholizmu w Polsce. Przyczyny i skutki.
Warszawa: Wydawnictwo ABC, 1984.
A6, okł., 16 s., off. z masz., [c. 20-60 zł].
Tytuł okł.
K-3031, G-84/458, J-3317, BN-5366, Ka-2393, BJ-4430, FC-6270, Br-2748 – op
 opis książki Studziński Bogumił: Uwierzmy we własne siły
Warszawa: Wydawnictwo ABC, 1984.
A6, okł.kart., [1],23 s., off. z masz., [c. 60-70 zł].
K-3032, G-84/459, J-3318, BN-5367, Ka-2394, BJ-4431, FC-6271 – MM
 opis książki Studziński Bogumił: W lochach socjalizmu.
B.m.: Wydawnictwo Kurs, 1988.
A5, okł.kart., 130 s., off. z masz., c. 600 zł.
Zdarza się brak spisu treści w wyniku braku druku na s. 130.
CD-1279, BŁ-192, J-3319, BN-5368, Ka-2395, KS-4053, BJ-4432, FC-6272, Br-2749 – MM
 opis książki Studziński Bogumił: W lochach socjalizmu.
B.m.: Wydawnictwo Kurs, 1988.
A5, okł.kart., 130 s., off. z masz., [c. 600-1900 zł].
Brak wydrukowanej ceny, nieco gorsza jakość druku tego nakładu, tak treści jak i okładki.
– MM
 opis książki Studziński Bogumił: W lochach socjalizmu.
Zalesie Górne: b.w., 2001.
24 cm, 239 s.
– uw
 opis książki Studziński Bogumił: Wieś polska w latach 1944-1978.
B.m. [Warszawa]: b.w. [Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela], b.r. [1979].
A4, [2],20 s.
BN-5369, Ka-4515 – op
 opis książki Studziński Bogumił: Wieś polska w latach 1944-1978.
Warszawa: Biblioteka Ruchu Chłopskiego Samoobrony Społecznej, 1980.
29 s.
Zeszyt 2.
Ł-406* – op
 opis książki Studziński Bogumił: Wieś polska w latach 1944-1978.
B.m.: b.w. [Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela], b.r. [1979].
A4, okł., 18 s., powiel.
Tytuł okł. Zawiera również: Piotr Typiak: Samorząd terytorialmy jako powszechny udział obywateli w rządzeniu państwem; Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela w Polsce: Oświadczenie w sprawie konieczności zmiany dotychczasowej polityki w stosunku do rolnictwa indywidualnego. Na okładce: Opracowanie to poświęcam poległym w II wojnie światowej rolnikom, Tym, którzy walczyli i żywili.
ECS-05567, ST15-4396, Nukat-4313725 – op
 opis książki Studziński Bogumił: Wieś polska w latach 1944-1978.
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1980].
A4, 17 s., powiel.
Przedruk z: Placówka 1979 nr 10. Zawiera również: Piotr Typiak: Samorząd terytorialmy jako powszechny udział obywateli w rządzeniu państwem.
BJ-4433, FC-6273 – op
 opis książki Studziński Bogumił: Wieś polska w latach 1944-1978.
Londyn: Jutro Polski Ltd., 1981.
20 cm, okł.kart., [4],3-34 s. + 8 s., druk typogr.
Biblioteka Ruchu Chłopskiej Samoobrony Społecznej; Zeszyt 2.
Zawiera również teksty: Piotr Typiak: Samorząd terytorialmy jako powszechny udział obywateli w rządzeniu państwem; Oświadczenie Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela w sprawie konieczności zmiany dotychczasowej polityki w stosunku do rolnictwa indywidualnego. Dołączono też luzem [8 s.]: Rzeszowska Umowa Społeczna w sprawie wsi polityki rolnej, zawierająca: Protokół porozumienia zawartego 18 lutego 1981 r. […] w Rzeszowie […].
Ł-406* – uw – MM
 ▬ Studziński Bogumił: Wieś polska w latach 1944-1978. – patrz w: Widmo głodu albo meandry polityki rolnej PRL. Zeszyt 1. Poznań: Niezależna Oficyna Rolników 1981. – uw
 ▬ Studziński Bogumił – patrz: Rozmowa w: Nawrocki Grzegorz: Struktury nadziei. Warszawa: Pokolenie 1988. – uw
 ▬ Stuhr Jerzy – patrz: Komedianci. Rzecz o bojkocie. Warszawa: Most 1989. – uw
 opis książki [Stwierdżennja i postanowi Delegatskoj Konferencji Seredowiszcza Ukrainskoj Gołownoi Wizwolnoj Radi] Ствердження і постанови Делегатської Конфереиції Середовища Української Визвольної Ради.
B.m.: NAWA Niezależna Agencja Wydawnicza „Solidarności Walczącej”, b.r.
A5, okł.kart., 21 s., off. z oryg.
W języku ukraińskim. Przedruk z wyd.: Nowy Jork 1988.
– MM
 opis książki Stworzyć pokój bez broni.
Wrocław: Wolność i Pokój, 1988.
A5, [4],18,[2] s., stdr. z masz. [c. 120 zł].
Biblioteka WiP; {nr 7[wg Br]; nr 9[wg J]}.
J-3320, BN-5370*[wg J], Ka-2380, Br-2750 – op
 ▬ Styczeń Andrzej – patrz: Projekt programu działania Niezależnego Zrzeszenia Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. [Kraków]: [NZS AGH] [ok. 1981]. – uw
 opis książki Stypułkowski Zbigniew Francewicz: W zawierusze dziejowej. Wspomnienia 1939-1945.
Londyn: Gryf, 1951.
22 cm, 496 s.
Następne wydania ukazały się pod tytułem: Zaproszenie do Moskwy.
– uw
 opis książki Stypułkowski Zbigniew: Zaproszenie do Moskwy. Tom I-II. Wyd. II przejrzane i uzupełnione.
Londyn: Odnowa, 1977.
23 cm, 249 + 239 s.
ISBN 0 903705 14 1. Pierwsze wydanie ukazało się pod tytułem: W zawierusze dziejowej. Wspomnienia 1939-1945.
Rec.: Jan Ciechanowski: Zaproszenie do Moskwy. Zeszyty Historyczne 1978 nr 44 s. 187-191.
– uw – MM
 opis książki Stypułkowski Zbigniew: Zaproszenie do Moskwy. Wyd. III. Tom I-II.
Lublin-Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Spotkania, 1981 [wg J: czerwiec 1982].
A6, okł.kart., 249 + 239 s., off. z oryg., [c. 550 zł].
Przedmowa: H. R. Trevor-Roper. Przedruk z wyd.: Londyn: Odnowa 1977.
G-82/240, Ł-407*, CD-1280, CJ-1811, J-3321, BN-5371*[wg BP, brak w BKJKr], Ka-2379, KS-4056*[wg MJ], BJ-4434, FC-4046 – MM
 opis książki Stypułkowski Zbigniew: Zaproszenie do Moskwy. Wyd. 3 poszerzone.
Londyn: Polska Fundacja Kulturalna, 1989.
ISBN 0-85065-200-6.
– uw
 opis książki Stypułkowski Zbigniew: Zaproszenie do Moskwy. Wyd. III.
Warszawa: Spotkania, 1991.
ISBN 83-85195-06-8.
– uw – MM
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.