Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Uwagi o kolorach
  tła pod tekstem

Opis druku
niezależnego
posiadanego
w zbiorze
Opis druku
niezależnego
znanego tylko
z bibliografii
Opis książki
związanej
z wydaniami
niezależnymi
posiadanej
w zbiorze
Opis książki
związanej
z wydaniami
niezależnymi
znanej tylko
z bibliografii
Opis książki
z pogranicza
wydawnictw
niezależnych
Odnośniki, uwagi,
opisy druków nie
zaliczanych do
druków zwartych

Przybornik:


Historia tego
  tekstu w:
  web.archive.org:
Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Su - Suw

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 09.07.2016 r.
 
 
 opis książki Suberlak Jan: „Gorzki razowiec” – wiersze czyli Anonim, szantaż i terror przeciw sumieniu.
B.m.: b.w., b.r.
A5, 33,[2] s., masz. przeb., nakł. 100 egz.
J-4146*[wg Pil-2554], BN-5372*[wg Pil], KS-4057*[wg MJ*] – op
 opis książki Suberlak Jan: „Ksiądz Jerzy”. Popiełuszki proza życia wierszem z 1984 r.
B.m.: b.w., b.r. [1990].
17 cm, 91,[1] s.
Sygn. druk.: PZG Kraków 2690/90 - 5000.
– uw – MM
 opis książki Suberlak Jan: Modlitewnik Polaka czyli Poetyka faktów. Dotyczy 1981-1989.
B.m.: b.w., b.r., druk: Kraków: PZG, [1991].
17 cm, 103,[3] s.
BaBN – uw
 opis książki Suberlak Jan: Panorama solidarnych. Rozprawy 1980-81 wierszem.
Kraków: Wydawnictwo Krzyża Nowohuckiego, 1981.
A5, okł.kart., 117,[1] s., off. z masz.
Kolportaż po 13 XII 1981.
BK-624, BN-5374*[wg BK], KS-4058*[wg KB*], BJ-4435, FC-4047 – op
 opis książki Suberlak Jan: Polska i nie tylko. Liryki - Poematy.
Bagnolet, France: Dominique Le Corre, 1981.
21 cm, 62,[1] s.
– uw – MM
 opis książki Suberlak Jan: Solidarność sumień. Polska 80. Lipiec, sierpień, wrzesień. Wiersze patriotyczne.
Bagnolet: Dominique Le Corre, 1980.
21 cm, 63 s.
– uw
 ▬ Suberlak Jan – patrz wydania anonimowe: Modlitewnik Polaka. Wiersze. [2],51 s.; „W obłokach ducha”. (lirykodole). Cz. 1. 26 k. – uw
 ▬ Suberlak Jan – w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej są następujące publikacje wydane nakładem autora, albo maszynopisy albo powielane:
– Gorzki razowiec (wierszem) czyli Anonim, szantaż, terror przeciw sumieniu. Kraków: nakł. aut. 1979. 21 cm, 32 s.,[1] k. tabl. Sygn. BJ: B 202062 II.
– Nieobecny (wiersze). Kraków: nakł. aut. 1979-80. 21 cm, 33,[1] s., [1] k. tabl. Sygn. BJ: B 202061 II; A 318181 II.
– Oda do matki gwiezdnej (poemat). Kraków: nakł. aut. 1979-80. 21 cm, 11 s., [1] k. tabl. Sygn. BJ: B 202063 I; A 338101 II.
– Polska papieska (rapsodia). Kraków: nakł. aut. 1979. 21 cm, 45 s., [1] k. tabl. Sygn. BJ: A 318180 II; B 202064 II.
– Spłacony dług. Scenariusz filmowy do czytania i grania. Kraków: Wydawnictwo Krakowskie, b.r. [ok. 1980]. 29 cm, 44,[1] k., masz. powiel. Sygn. BJ: A 219942 III; B 119291 III.
– uw
 ▬ Suchanek Lucjan: Aleksander Zinowiew i „Świetlana przyszłość”. – patrz w: Oblicza Rosji. Lublin: FIS Fundusz Inicjatyw Społecznych, [19]87. – uw
 ▬ Suchanek Lucjan – patrz: Sowietolog [pseud.]: Ruch dysydencki w ZSRR. Kraków: „V” [1982]. – uw
 ▬ Suchecki Jacek [pseud.] – patrz: Franciszek Tekla [pseud.] – uw [na s. red. nota: printed in RPRL]
 opis książki Suchecki Jacek: Przygody Protago. Wśród zwierząt dzikich i oswojonych.
Kraków-Warszawa: BibLioteka, Fundacja Brulionu, 1992.
18 cm, 70,[1] s.
ISBN 83-85339-09-4.
– uw – MM
 ▬ Sucheni-Grabowska Anna: Polskie tradycje demokratyczne epoki Odrodzenia. – patrz w: Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. 2. 1983 s. 17-31. – uw – MM
 opis książki Suchorowska Danuta: Gurgacz. Popiełuszko lat stalinowskich i wspólnicy jego losu.
Kraków: Biblioteka Obserwatora Wojennego; Powielarnia „Puszcza Niepołomicka”, 1987.
A5, okł.kart., obw., 102,[1] s., off. z masz., [c. 1200-1500 zł].
Okładkę projektował: Janor.
BK-625, J-3324, BN-5376, Ka-3543, BJ-4436, FC-4048, KJ-663*, Br-2751 – MM
 opis książki Suchorowska Danuta: „… postawcie mi krzyż brzozowy”. Prawda o tzw. sprawie ks. Władysława Gurgacza kapelana Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej 1948-1949.
Warszawa: Wydawnictwo Wolne Pismo Most, 1989.
A5, okł.kart., 111 s., off. z masz., c. 1500 zł.
© Copyright: 1988. Opracowanie redakcyjne: Karol Twardowski [pseud.].
BN-5378, BN-5377*[wg BUW: 1988], HN-002063467, Ka-2397, BJ-4437, FC-6274, Br-2752 – MM
 opis książki Suchorowska-Śliwińska Danuta: Postawcie mi krzyż brzozowy. Prawda o ks. Władysławie Gurgaczu SJ.
Kraków: Wydawnictwo WAM; Księża Jezuici, 1999.
21 cm, 207 s., [16] s. tabl.
ISBN 83-7097-533-X.
– uw
 opis książki Suchorowska Danuta [zebr. i oprac.]: Wielka edukacja. Wspomnienia więźniów politycznych PRL w latach 1945-1956.
B.m. [Kraków]: Wydawnictwo PIK [Prywatna Inicjatywa Krakowska], 1983 [wg BK i BJ: b.r.].
A5, okł.kart., [2],347,[3], s. [2] s. err., powiel., (err. – A4, off. z masz.), [c. 425-450 zł].
K, CD i BN błędnie podają wydawcę {[Katowice]: PIK [Podziemny Informator Katowicki]}.
Rec.: Urszula Marek: Warto przeczytać. Biuletyn Małopolski 1983 nr 14(43) s. 13.
K-3235, G-83/562*[Wydawnictwo FIK – błędnie wg SZ-7], CD-162*[wg K], BK-626, J-3325, BN-5951*[wg K], Hoo99/198, KS-0542*[wg MJ], BJ-4438, FC-4049, KJ-664 – op
 opis książki Suchorowska Danuta [oprac.]: Wielka edukacja. Wspomnienia więźniów politycznych PRL w latach 1945-1956. Tom I-II.
Kraków: Biblioteka Obserwatora Wojennego; Powielarnia Puszcza Niepołomicka, 1985.
A5, okł.kart., 112 + 112 s., off. z masz., c. 350 + 400 zł.
Okładkę projektował: Janor.
K-3236, G-85/384+G-85/385, Ł-408[t. I], CD-173, J-3326+J-3327, BN-5952=BN-6141*[wg CD], Ka-2398, Hoo99/198[błędna inf. o źródle przedruku], HN-000511165, KS-0603, BJ-4439, FC-4050, KJ-665, Br-2753 – MM
 opis książki Suchorowska Danuta [oprac.]: Wielka edukacja. Wspomnienia więźniów politycznych PRL w latach 1945-1956.
Warszawa: b.w., przedruk 1987.
A5, okł.kart., 106,[2] s., off. z masz., [c. 400-450 zł].
Przedruk [kopia tekstu] tomu II z wyd.: Kraków: Biblioteka Obserwatora Wojennego 1985. Usunięto oznaczenie tomu ze strony tytułowej i okładki, nie przedrukowano ostatniego rozdz. pt.: Liryki więzienne. BJ i FC błędnie podają, że jest to tom I - CD, KN, CJ, J, BN i KS* nie precyzują który to jest tom.
CD-163, KN’87-54, CJ-1376*, J-3328, BN-5950, Ka-3544, KS-0642*[wg CD], BJ-4440, FC-6275 – MM
 opis książki Suchorowska Danuta: Wielka edukacja. Wspomnienia więźniów politycznych PRL (1945-1956).
Warszawa: Agencja Omnipress, 1990.
Przedruk jedynie części tekstów po pewnym przeredagowaniu. ISBN 83-85028-74-9. Na s. 5-7 historia tekstu podpisana w grudniu 1989 r.
– uw – MM
 ▬ Suchorowska Danuta [wybór tekstów i red.] – patrz: Jachniak Władysław: Oskarżam … Historia złotego FON-u i losy Polaków w 40-leciu PRL. Kraków: Biblioteka Obserwatora Wojennego 1987. – uw
 ▬ Sudlitz Anna – patrz: Rodel P. [pseud.] – uw
 ▬ Sukiennicki Wiktor: Biała Księga [wybór z:] – patrz: [Czwarty] IV rozbiór Polski w dokumentach (druga wojna sowiecko-polska). Rytm [1984]. – uw
 ▬ Sukiennicki Wiktor: O oddźwięk w sercu. – patrz w: Argumenty do dialogu polsko-białoruskiego. Zeszyt 1. Warszawa: Przedświt 1986. – uw
 opis książki Sukiennicki Wiktor: Pół wieku sowieckiej „rewolucji”.
Londyn: nakładem autora, 1968.
21 cm, 46 s.
Odbitka z: Lewy Nurt 1967/68, zeszyt 2.
– uw
 opis książki Sukiennicki Wiktor: Pół wieku sowieckiej „rewolucji”.
B.m. [Szczecin]: Studencka Agencja Wydawnicza SAW im. Uniwersytetu Zachodnio-Pomorskiego, b.r. [1981].
A6, okł., 45,[1] s., off. z oryg.
S. 45-[46] są na II i IV s. okł. Przedruk z wyd.: Londyn: nakładem autora 1968.
BN-5380, Ka-3545, BJ-4442, FC-6277 – MM
 opis książki Sukiennicki Wiktor: Pół wieku sowieckiej „rewolucji”.
B.m. [Kraków]: Wydawnictwo „V”, 1984.
A6, [2],45,[1] s., off. z oryg., [c. 70-100 zł].
Dane wydawnicze na ostatniej stronie odbijane były prawdopodobnie stemplem, gdyż w poszczególnych egzemplarzach umieszczone są w różnych miejscach. Kopia wyd. Studencka Agencja Wydawnicza SAW im. Uniwersytetu Zachodnio-Pomorskiego [1981].
K-3033, BK-628, J-3329, BN-5379, Ka-2399, BJ-4441, FC-6276, KJ-666, Br-2754 – MM [dwa egzemplarze o różnym położeniu danych wydawniczych]
 ▬ Sukiennicki Wiktor [zebrał, częściowo przeł. i w przypisy zaopatrzył] – patrz: Biała Księga. Fakty i dokumenty z okresu dwóch wojen światowych. Kraków: „Jagiellonia” 1981. – uw
 ▬ Suleja Włodzimierz – patrz: Stefański Stanisław [pseud.] – uw
 opis książki Suleja Włodzimierz: „Solidarność” na Dolnym Śląsku 1980-2010.
Wrocław: Wydawnictwo „Profil”, © 2010.
ISBN 978-83-929944-1-1. [Poprzednia wersja – patrz: Stefański Stanisław [pseud.]: „Solidarność” na Dolnym Śląsku. 1986].
– uw – MM
 ▬ Sulik Bolesław: Przedmowa. – patrz: Bugajski Ryszard: Przesłuchanie. – uw
 ▬ Sulik Bolesław: Robotnicy.
– w: Kultura 1976 nr 10 s. 65-77.
– uw – MM
 opis książki Sulik Bolesław: Robotnicy.
Warszawa [właśc. Gdańsk]: Robotnik, 1978.
A6, 15,[1] s., stdr. z oryg.
Biblioteka Robotnika.
BN-5384, S-241/3091, Sup-949, Ka-3546, Hoo99/198[photocopy], HN-001250667, BJ-4445, FC-6281, Br-2755 – op
 opis książki Sulik Bolesław: Robotnicy.
B.m. [Łódź]: b.w., b.r. [połowa 1981].
A4, 11 s., powiel.
BŁ-193, BN-5383*[wg BŁ], Sup-950[wg BŁ, BN] – MM
Dwie odmiany różniące się jedynie pierwszą stroną:
– W trzecim słowie tekstu błąd: „ribitnicze” zamiast „robotnicze”, na dole nota o czasie powstania tekstu;
– Czasem niewidoczne nazwisko autora, trzecie słowo tekstu: „robotnicze” prawidłowo, brak na dole noty o czasie powstania tekstu [2 egz. – różne fazy uszkodzeń matryc].
 opis książki Sulik Bolesław: Robotnicy.
B.m.: b.w., b.r.
A4, 10 s., hektogr.
Sup-948 – op
 opis książki Sulik Bolesław: Robotnicy.
B.m.: b.w., b.r. [1981 ?].
A4, 8 s., powiel. jednostr.
Nazwisko autora pod tekstem.
Sup-947, BJ-4446, FC-6282, Br-2756 – MM [W moim egz. cecha charakterystyczna – pod koniec pierwszego wiersza brak spacji po kropce: „…1976 r.nie powinny”]
 ▬ Sulik Bolesław: Słowo wstępne. – patrz: Ciołkoszowie Adam i Lidia: Niepodległość i socjalizm 1835-1945. Audycje radiowe. – uw
 opis książki Sulka Kazimierz: Dostałem rozkaz zabicia księdza …
Gdańsk: TZR NSZZ „Solidarność”, 1989.
A5, okł.kart., 25,[4] s., off. z masz. c. 700 zł.
Tekst dotyczy sprawy zamordowania księdza Adolfa Chojnackiego.
Dun-165, BJ-4447, FC-6278, Br-2758 – MM
 opis książki Sulka Kazimierz: Dostałem rozkaz zabicia księdza …
Kraków: Komisja Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność”; Małopolski Komitet Walki o Praworządność, lipiec 1989.
A5, okł.kart., [3],2-24,[3] s., off. ze skł., [c. 450-500 zł].
Tekst dotyczy sprawy zamordowania księdza Adolfa Chojnackiego.
BK-629[obw.], BN-5385, Ka-2400, Hoo99/198, BJ-4448, FC-4051, KJ-667*[wg BN], Br-2757 – MM
 ▬ Sullivan Scott: Lewica w kłopotach. Europejczycy szukają sposobów aby zasypać przepaść między starymi teoriami i rzeczywistością współczesną [tłum. z: Newsweek, 26 stycznia 1987] – patrz w: Zagrożenia współczesne. 1987. – uw
 opis książki Sułkowski Witold: Szkoła zdobywców.
Paryż: Instytut Literacki, 1976.
22 cm, 58,[1] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 264.
– uw – MM
 opis książki Sułkowski W[itold]: Szkoła zdobywców.
Warszawa: Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja, 1979.
Sup-951*[wg Nie], KS-4066*[wg MJ*] – op
 ▬ Sumero A. [pseud.] – właśc. Adam Zagajewski – uw
 ▬ Sumero A. [pseud.] – [wiersze w]: Antologia wierszy wojennych. Warszawa: Nowa 1982. – uw
 opis książki Sumienie świata woła o świadectwo prawdzie. [Katyń].
Warszawa: powielono w Druk. Polowej im. 11 Listopada, kwiecień 1984.
A4, [1],9 s., powiel.
Dodatek do Warszawianki. Wg BNWC-3928 tekst podpisany: (Skryba) [pseud. – właśc. Artur Leinwand].
K-3034, G-84/460*, Ł-An-30*, J-3332*[wg SK-6], BN-5386*[wg K], HN-000511169, Ka-3547, Br-2759 – op
 ▬ Sumienie świata woła o świadectwo prawdzie. Katyń. IV 1940. – patrz: Monikowski Michał [zebrał i opracował]: Katyń. IV 1940. – uw
 ▬ Sundquist Eric J.: „Witness” – książka przypomniana [tłum. z: Commentary, grudzień 1988]. – patrz w: Czerwone życiorysy. 1989. – uw
 ▬ Suplement [zespół red.] – patrz: Czego nie ma w podręcznikach. – uw
 opis książki Suplement do podręcznika historii dla szkół średnich.
B.m [Kraków]: b.w., b.r. [przed 1980].
A4, 41 k., maszyn.
Redakcja Suplementu.
BJ-4449, FC-4052 – op
 ▬ Suplement do podręcznika historii dla szkół średnich. – dalsze wydania tego tekstu patrz: Czego nie ma w podręcznikach. – uw
 ▬ Surażyński Piotr: [Wprowadzenie]. – patrz: Hayek Fryderyk August von: Wielka utopia. Wolność ekonomiczna i rząd reprezentacyjny. Lublin, Śląsk, Warszawa: Antyk 1989. – uw
 ▬ Surdykowski Jerzy: Duch Rzeczypospolitej. – patrz w: Myśli o naszej Europie. Profil [1988]. – uw
 ▬ Surdykowski Jerzy: Nic nowego, niestety [przedruk z: Aneks 1985 nr 37 s. 26-38]. – patrz w: Opozycja. Jej możliwości, ograniczenia i błędy. Kraków: [Wydawnictwo] Kraków [1985]; Inteligencja, „Solidarność”, władza. Profil [1986]. – uw
 opis książki Surdykowski Jerzy: Nie bez końca … (Memoriał dla władz PRL).
Warszawa: Wydawnictwo Most, styczeń 1987.
A5, 15 s., off. z masz., c. 50 zł.
Tytuł nagł.: O konieczności radykalnego poszerzenia porozumienia narodowego.
KN’87-47, CJ-1377, J-3333, BN-5387, Ka-2401, Hoo99/198, BJ-4450, FC-6361, Br-2762 – MM
 opis książki Surdykowski Jerzy: Nie bez końca … (O konieczności radykalnego poszerzenia porozumienia narodowego – memoriał dla władz PRL) Kraków, styczeń 1987.
B.m.: b.w., b.r. [1987-8].
A4, 9 s., powiel.
Tytuł nagł. Tekst poprzedzony krótkim wstępem zaczynającym się od słów: Szanowna Towarzyszko – Szanowny Towarzyszu.
J-3334, BN-5388*[wg J], HN-001651137, KJ-668*[wg J] – op
 opis książki Surdykowski Jerzy: Notatki gdańskie.
Londyn: Aneks, 1982.
22 cm, [9],6-185,[1] s.
Tytuł angielski: Notes from Gdańsk. ISBN 0 906601 04 5.
Rec.: Andrzej Zwaniecki: Notatki do „Fenomenologii polskich protestów”. Kontakt Paryż 1984 nr 9, s. 35-37.
– uw – MM
 opis książki Surdykowski Jerzy: Notatki gdańskie.
Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1983.
A6, okł.kart., [7],6-185,[2] s., off. z oryg., c. 180 zł.
Przedruk z wyd.: Londyn: Aneks 1982.
K-3036, G-83/507, CD-1281, Ł-409, J-3335, BN-5390, Ka-2403, KS-4069, BJ-4451, FC-6362, Br-2761 – MM
 opis książki Surdykowski Jerzy: Notatki gdańskie. [część 1-2].
Kraków: Wydawnictwo Libertas, 1984.
A6, okł.kart., [2],VII,97 + [2],98-198 s., off. z masz., (c. 200 zł) + [c. 200 zł].
Zawiera: Stanisław Małopolski: Od wydawcy. Przedruk z wyd.: Londyn: Aneks 1982.
K-3035, G-84/461, CD-1282, BK-630, J-3336, BN-5389, S-242/2982, Ka-2402, KS-4070*[wg CD], BJ-4452, FC-4053, KJ-669, Br-2760[cz. 2] – MM [cz. 1] – op [cz. 2]
 opis książki Surdykowski Jerzy: Notatki gdańskie. Wyd. pierwsze (polskie oficjalne).
Szczecin: Wydawnictwo Glob, 1991.
ISBN 83-7007-299-2.
– uw – MM
 ▬ Surdykowski Jerzy: O konieczności radykalnego poszerzenia porozumienia narodowego. – patrz: Surdykowski Jerzy: Nie bez końca … (Memoriał dla władz PRL). – uw
 ▬ Surdykowski Jerzy: Odlot. – patrz w: Rubikon ’81. – uw
 ▬ Surdykowski Jerzy – patrz: Kto tu wpuścił dziennikarzy. Nowa [1985]. – uw
 ▬ Surdykowski Jerzy – patrz: Kappa [pseud.]; Kazimierz Małopolski [pseud.]; Stanisław Małopolski [pseud.] – uw
 ▬ Surmacz Urszula [rozm.] – patrz: Kto tu wpuścił dziennikarzy. Nowa [1985]. – uw
 ▬ Surowiec Andrzej [pseud.] – właśc. Andrzej S. Kowalski – uw
 opis książki Surowiec Andrzej [pseud.]: Ponure dzieje pewnej selekcji; Tec Jan: Młodość – jako wina.
B.m. [Katowice]: b.w., czerwiec [19]83.
A6, okł., 27,[1] s., stdr. z masz., c. 40 zł.
Zeszyt Tematów Polskich; nr 1.
K, G i J podają: 21 s.
K-3037, G-83/508, Ł-487, J-3337, BN-5393*[wg K], BJ-4454, FC-6363, BNWC-4249 – MM
 opis książki Susłowicz Agnieszka: Wiersze z przed [!] emigracji.
Wrocław: b.w., 1986.
A5, okł.kart., 6,[2] s., powiel. c. 30 zł.
Na s. [8] nota o autorce.
CD-1283, CJ-1378, J-3338, BN-5394*[wg J], KS-4075 – MM
 ▬ Suszycki Michał – patrz: Łatyński Marek: Wariacje na temat Jaruzelskiego. Warszawa: Nowa 1987. – uw
 opis książki Suwarow Wiktor: Wyzwoliciele (fragmenty).
Poznań: Wyd[awnictwo] Głosy ®, [19]’85.
A6, okł.kart., 3-34 s., off. z oryg., c. 60 zł.
Właściwe nazwisko: Suworow. Przekład: S. R. [krypt. – właśc. Stanisław Rząsa]. Przedruk z: Libertas 1984 nr 1 s. 58-89. Całość opublikowano w języku polskim pt.: Żołnierze wolności.
K-3038*, G-85/386, CJ s. 275, CD-1862, J-3340, BN-5402, Ka-2404, BJ-4461, FC-6369, Br-2764 – MM
 opis książki Suwerenność wewnętrzna. Deklaracja Carlsberska. Manifest wyzwolenia narodów Europy Środkowo-Wschodniej.
B.m.: Veritas Liberatio; Chrześcijańska Służba Wyzwolenia Narodów, 1982.
21 cm, 15 s.
Teksty Programowe; 2.
Tytuł okł.
Nukat-460283 – uw
 opis książki Suwerenność wewnętrzna. Program porozumienia Polaków rok 1982. Deklaracja karlsbergska.
Wrocław: Niezależna Grupa „Non violance”, kwiecień 1983.
A4, 6 s., powiel., c. 10 zł.
Biblioteczka „Non violance”.
Jest to nieco przeredagowany tekst: Ks. Franciszek Blachnicki: Suwerenność wewnętrzna – program wyzwolenia Polaków. – drukowany w: Spotkania 1982 nr 19/20 [w wyd. Paris 1984] s. 117-125.
J-3343*[wg Pil-2566], BN-5405*[wg Pil] – MM
 ▬ Suwerenność wewnętrzna. Program porozumienia Polaków 1982. Deklaracja Carlsberska, 29.08.1982. – patrz: Deklaracja Carlsberska. List NSZZ „S” do KBWE. Wola [1983]. – uw
 ▬ Suworow Wiktor { Виктор Суворов } – właśc. Vladimir Bogdanovich Rezun { Владимир Богданович Резун } – uw
 opis książki Suworow Wiktor: Akwarium. I wyd. polskie.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Wyzwolenie, 1988.
A5, okł.kart., 271 s., off. z masz., c. 1800 zł.
Przełożyła [z angielskiego]: Natalia Wiślicz [pseud. – właśc. Hanna Hartwig]. Podstawa tłumaczenia: Aquarium. The Career and Defection of a Soviet Military Spy. Hamish Hamilton Ltd. 1985.
CD-1860, J-3339, BN-5399, Ka-4243, KS-6130*[wg CD], BJ-4455, FC-6364, Br-2763 – MM
 ▬ 

Suworow Wiktor: Akwarium. II wyd. polskie. Gdańsk: Fin de siècle; Akademicki Klub Liberalny, 1989. Przełożyła [z ang.]: Natalia Wiślicz [pseud. – właśc. Hanna Hartwig].
Następujące opisy bibliograficzne wydaw. Fin de siècle; Akademicki Klub Liberalny nie pozwalają zidentyfikować typu wydania: Dun-167, BN-5395*[wg WBP Skier], BaBN, KS-6132*[wg MJ], FC-39685*[wg BN] – uw
 opis książki Suworow Wiktor: Akwarium. II wyd. polskie.
Gdańsk: Fin de siècle; Akademicki Klub Liberalny, 1989.
A5, okł.kart., 271 s., off. z masz.
Przełożyła [z ang.]: Natalia Wiślicz [pseud. – właśc. Hanna Hartwig]. Z tego samego maszynopisu co w wyd.: Wydawnictwo Wyzwolenie 1988. Projekt plastyczny: A. Wernier. Druk na okładce w kolorze ciemnoniebieskim.
– MM
 opis książki Suworow Wiktor: Akwarium. II wyd. polskie.
Gdańsk: Fin de siècle; Akademicki Klub Liberalny, 1989.
A5, okł.kart., obw., 271 s., off. z masz.
Przełożyła [z ang.]: Natalia Wiślicz [pseud. – właśc. Hanna Hartwig]. Z tego samego maszynopisu co w wyd.: Wydawnictwo Wyzwolenie 1988. Projekt plastyczny: A. Wernier. Okładka tekturowa niezadrukowana. Druk na obwolucie w kolorze zielonym. Na przednim skrzydełku obwoluty nota o autorze.
– MM
 opis książki Suworow Wiktor: Akwarium.
Paryż: Spotkania, 1989.
22 cm, 275,[11] s.
Z rosyjskiego przełożył: Andrzej Mietkowski. ISBN 2-86914-039-8.
– uw
 opis książki Suworow Wiktor: Akwarium.
Gdynia: Wydawnictwo PeTiT; Solidarność Walcząca Oddział Trójmiasto, 1989{na s. [3] i [288]; 1990[na IV s. okł.].
A5, okł.kart., 275,[13] s., off. z oryg.
Na okładce druk niebieskim kolorem na czarnym kartonie. Z rosyjskiego przełożył: Andrzej Mietkowski. Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1989.
Dun-166, BN-5396, KS-6133*[wg MJ] – MM
 opis książki Suworow Wiktor: Akwarium.
Wrocław: Inicjatywa Wydawnicza Aspekt, 1989.
A5, okł.kart., 275,[11] s., off. z oryg., c. 1600 zł.
Z rosyjskiego przełożył: Andrzej Mietkowski. Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1989.
BN-5400, KS-6135*[wg MJ] – MM{podpis autora na s. przedtytułowej dat. 16.11.[20]01}
 opis książki Suworow Wiktor: Akwarium.
Wrocław: NZS UW; Oficyna Wydawnicza „Universitas”, 1989.
A5, okł.kart., 275,[11] s., off. z oryg., [c. 10500 zł].
Z rosyjskiego przełożył: Andrzej Mietkowski. Przedruk [z tych samych klisz fotooffsetowych] za wyd.: Wrocław: Inicjatywa Wydawnicza Aspekt 1989.
BN-5401, KS-6136*[wg MJ*], BJ-4457, FC-6365 – MM
 opis książki Suworow Wiktor: Akwarium.
B.m. [Kraków]: Oficyna Wydawnicza Margines, 1989.
A5, okł.kart., [2],7-275,[12] s., off. z oryg., [c. 10500 zł].
Spis treści na s. [287]. Z rosyjskiego przełożył: Andrzej Mietkowski. Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1989.
Rec.: Bogdan Rogatko: System jest najsilniejszy. Małopolska nr 11(16), 18.03.1990 r., s. 12.
CD-An-8, BK-631, BN-5397, KS-6134*[wg MJ], BJ-4456, FC-4054, KJ-671* – MM
 ▬ 

Grupa wydań drukowanych z tej samej fotokopii oryginału. Na stronie tytułowej autor i tytuł dużymi literami – litera „W” w imieniu o wymiarach: 22 x 17 mm. Blok książki jest identyczny, nakłady różnią się jedynie elementami okładki, choć autor i tytuł na okładce we wszystkich wypadkach jest drukowany sitodrukiem z tej samej matrycy [charakterystyczne są niewielkie ubytki w dole prawej nóżki litery „K” i lewej nóżki litery „W” w tytule].
Następujące opisy bibliograficzne wydaw. Prawy Margines nie pozwalają dokładnie zidentyfikować typu wydania: CD-1861, BN-5398=BN, KS-6137*[wg MJ], Ka-2405, KS-6137*[wg MJ], BJ-4458=FC-6366[błędnie 175 s.], BJ-4459=FC-6367. – uw
 opis książki Suworow Wiktor: Akwarium.
B.m. [Warszawa]: Prawy Margines Wydawnictwo Organizacji Solidarność Walcząca, b.r. [1989-1990].
A5, okł.kart., 275,[11] s., off. z oryg., [c. 11000 zł].
Jasna okładka z czarnymi nadrukami, bez loga wydawnictwa w dole I s. okł. Blok książki klejony z pojedynczych kartek. Z rosyjskiego przełożył: Andrzej Mietkowski. Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1989.
– MM
 opis książki Suworow Wiktor: Akwarium.
B.m. [Warszawa]: Prawy Margines Wydawnictwo Organizacji Solidarność Walcząca, b.r. [1989-1990].
A5, okł.kart., 275,[11] s., off. z oryg., [c. 11000 zł].
Czarna okładka ze srebrnymi napisami, bez loga wydawnictwa w dole I s. okł. Blok książki klejony z pojedynczych kartek. Z rosyjskiego przełożył: Andrzej Mietkowski. Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1989.
– MM
 opis książki Suworow Wiktor: Akwarium.
B.m. [Warszawa]: Prawy Margines Wydawnictwo Organizacji Solidarność Walcząca, b.r. [1989-1990].
A5, okł.kart., 275,[11] s., off. z oryg.
Jasna okładka z czarnymi nadrukami, w dole I s. okł. logo wydawnictwa. Blok książki złożony z 9-ciu składek po 32 s. Z rosyjskiego przełożył: Andrzej Mietkowski. Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1989.
– MM
 opis książki Suworow Wiktor: Akwarium.
B.m. [Warszawa]: Wola, b.r. [1989-1990].
A5, okł.kart., 275,[11] s., off. z oryg.
Blok książki złożony z 9-ciu składek po 32 s. Z rosyjskiego przełożył: Andrzej Mietkowski. Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1989.
Ka-3760{? 278,[13] s.} – MM
 opis książki Suworow Wiktor: Akwarium.
B.m.: b.w., b.r. [1989-1990].
A5, 275,[11] s., off. z oryg., [c. 11000 zł].
Z rosyjskiego przełożył: Andrzej Mietkowski.
BJ-4460, FC-6368 – op

 ▬ Suworow Wiktor: Akwarium.
– w: Rzeczpospolita 1990 nr 12-94.
– uw
 opis książki Suworow Wiktor: Akwarium.
Paryż, Warszawa: Spotkania, b.r. [1990].
ISBN 2-86914-051-7.
Rec.: Ewa Polak: Do czego służy człowiek. Powściągliwość i Praca 1990 nr 1/2 s. 11; Irina Ratuszynska. Ex Libris 1990 nr 2 s. 1; Janusz Węgiełek: Szkło. Więź 1990 nr 7/8 s. 206-209.
– uw – MM
 opis książki Suworow Wiktor: Akwarium. Wyd. 2.
Warszawa: Spotkania, 1991.
ISBN 83-85195-04-1.
– uw
 opis książki Suworow Wiktor: Żołnierze wolności.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1985.
A5, okł.kart., 151,[2] s., off. z masz., c. 450 zł.
Przełożył [z angielskiego]: Andrzej Winiarski [pseud. – właśc. Jolanta Kozak]. Tytuł oryg.: The Liberators. Inside the Soviet Army. 1981. 29 maja 1985 r. SB skonfiskowało 3 tys. egzemplarzy [połowę nakładu {której wersji ?}] we wpadce w drukarni NOWej [Brulion 1987/88 nr 4 s. 151-152]. Na okładce żołnierskie buty. Na IV s. okładki u dołu: pół globu z literą ® i cyfrą 3.
K-3039, G-85/387, CD-1863, J-3341, BN-5404, Ka-2406, HN-000499591, BJ-4463, FC-6371 – MM
 opis książki Suworow Wiktor: Żołnierze wolności.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1985.
A5, okł.kart., 188 s., off. ze skł.
Przełożył [z angielskiego]: Andrzej Winiarski [pseud. – właśc. Jolanta Kozak]. Tytuł oryg.: The Liberators. Inside the Soviet Army. 1981. Podejrzewam, że to wydanie było drukowane ok. 1989 r. Na czerwonej okładce ciemne sylwetki czerwonoarmistów jadących na czołgach.
BJ-4462, FC-6370 – MM
 opis książki Suworow Wiktor: Żołnierze wolności.
Wrocław: Oficyna Niepokornych, 1988.
A5, okł.kart., 140 s., off. z masz., c. 1000 zł.
Redakcja: Łucja Sopliczanka [pseud.]. Okł.: Henryk Brodaty. Tytuł oryg.: The Liberators. Inside the Soviet Army. [London: Hamilton 1981]. Przedruk z wyd.: Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza 1985.
J-3342, BN-5403, Ka-4451 – MM
 opis książki Suworow Wiktor: Żołnierze wolności.
Gdańsk: Fin de Siécle Akademicki Klub Liberalny, 1990.
A5, okł.kart., 140 s., off. z masz., [c. 9000 zł].
Obwoluta [winno być: projekt okł.] August Wernier. Przedruk z wyd.: Warszawa: Nowa 1985.
BJ-4464, FC-6372 – uw – MM
 opis książki Suworow Wiktor: Żołnierze wolności.
Opole: Wydawnictwo Droga, 1990.
A5, okł.plast., [3],2-165,[1] s., off. z masz., [c. 11000 zł].
[Tekst w przekładzie Andrzeja Winiarskiego {pseud.}].
BJ-4465, FC-6373 – uw – MM [ładna dedykacja autora z 1995 r.]
 opis książki Suworow Wiktor: Żołnierze wolności.
Warszawa: Prawy Margines, 1990.
A5, okł.kart., 233 s., off. ze skł., [c. 11000 zł].
[Tekst w przekładzie Andrzeja Winiarskiego {pseud.}].
BJ-4466, FC-6374 – uw – MM [brudny]
 opis książki Suworow Wiktor: Żołnierze wolności.
Warszawa: b.w., 1990.
A5, okł.kart., 255 s., off. z masz.
Przełożył [z angielskiego]: Andrzej Winiarski [pseud. – właśc. Jolanta Kozak]. Data na s. tytułowej jest podana następująco: VII > 1990 < VIII
– uw – MM [brudny]
 opis książki Suworow Wiktor: Żołnierze wolności. Armia radziecka od środka.
Kraków: Wydawnictwo Aramis, ©1991.
Przełożyli [z angielskiego] Katarzyna i Piotr Malita.
– uw – MM
 ▬ Suworow Wiktor – patrz też: Suwarow Wiktor – uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.