Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Uwagi o kolorach
  tła pod tekstem

Opis druku
niezależnego
posiadanego
w zbiorze
Opis druku
niezależnego
znanego tylko
z bibliografii
Opis książki
związanej
z wydaniami
niezależnymi
posiadanej
w zbiorze
Opis książki
związanej
z wydaniami
niezależnymi
znanej tylko
z bibliografii
Opis książki
z pogranicza
wydawnictw
niezależnych
Odnośniki, uwagi,
opisy druków nie
zaliczanych do
druków zwartych

Przybornik:


Historia tego
  tekstu w:
  web.archive.org:
Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Sw - Szań

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 04.12.2016 r.
 
 
 opis książki Swianiewicz Stanisław: Lenin jako ekonomista.
Wilno: Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej, 1930.
24 cm, 155,[2] s.
Sekcja Gospodarcza; Nr 1.
– uw
 opis książki Swianiewicz Stanisław: Lenin jako ekonomista.
Poznań: Wyd[awnictwo] Głosy ®, 1983.
A6, 15,[1] s., off. z masz., [c. 25 zł].
[Biblioteczka Miesięcznika Studenckiego Głosy] 3.
Przedruk rozdziału 3 z książki pod tym samym tytułem: Wilno: Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej, 1930.
K-3040, G-83/509, J-3344, BN-5406, Ka-2407, BJ-4467, FC-6375, Br-2770 – MM
 opis książki Swianiewicz Stanisław: W cieniu Katynia.
Paryż: Instytut Literacki, 1976.
22 cm, 359 s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 267.
Achevé d’imprimer le 20 septembre 1976 sur les presses de L’Imprimerie Richard, Paris.
– uw – MM
 opis książki Swianiewicz Stanisław: W cieniu Katynia.
Paryż: Instytut Literacki, 1976 (réimpr. [ok. 1978]).
22 cm, 359 s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 267.
Impr. en Belgique.
– uw
 opis książki Swianiewicz Stanisław: W cieniu Katynia. Wyd. trzecie.
Paryż: Instytut Literacki, 1976 (réimpr. [ok. 1980]).
22 cm, 359 s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 267.
Réimprimé en Belgique.
– uw – MM
 opis książki Swianiewicz Stanisław: W cieniu Katynia.
B.m. [Toruń]: Spółdzielnia Wydawnicza TON [Toruńska Oficyna Niezależna], 1981.
A6, [4],7-359,[1] s., off. z oryg., [c. 220 zł].
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1976. Wg: Kalendarz Współczesny II. 1987. [Toruń]: Kwadrat [1987] s. 39 – nakł. 500 egz.
BN-5407*[wg Kultura], BaBN, Sup-952, KS-4077*[wg MJ], BJ-4469, FC-6377 – op
 ▬ Swianiewicz Stanisław: W cieniu Katynia. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1981. {takie wydanie nie istnieje – patrz nota w: Stanisław Swianiewicz: W cieniu Katynia. Warszawa: Krąg 1983 s. [4] wymieniająca jako krajowe wydanie: Nowa 1981 i zgodę tego wydawnictwa na przedruk – oraz uwaga w: Teodor Jeske-Choiński: Po czerwonym zwycięstwie. Warszawa: Officyna Liberałów 1983 s. 56 twierdząca, że to Officyna Liberałów posiada copyright za zgodą Instytutu Literackiego w Paryżu. Nie notuje tego wydania zweryfikowany w 2010 r. spis wydawnictw Nowej}.
CD-1285*[wg katalogu Nowej], Sup-954*[wg CD], Ln2010 s.156 – uw
 opis książki Swianiewicz Stanisław: W cieniu Katynia.
Warszawa: Officyna Liberałów, 1981.
A6, okł.kart., obw., [2],VIII,[1],4-359,[1] s., off. z masz. i oryg.
Na s. red.: Katyń 1940. Na s. I-VIII: Komunikat ze spotkania wydawców niezależnych, oświadczenie dotyczące ceny książek oraz Janusz Korwin-Mikke: Czym jest sprawiedliwość społeczna?. Zawiera również: Marek Saski: Do wydania w kraju. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1976.
Ł-410a, CD-1284, BN-5409, Sup-953, KS-4078, Ka-4452[A5 ?], BJ-4468, FC-6376, Br-2771[okł.tw. z obw.] – MM
 opis książki Swianiewicz Stanisław: W cieniu Katynia.
Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1983.
A6, okł.kart., [4],7-359,[1] s., off. z oryg., c. 360 zł.
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1976. W paginacji pominięto s. 10 niezadrukowaną w oryg., a s. 18 błędnie wydruk. po s. 11. Na s. [4] jest inf.: © Wydanie krajowe: Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA, 1981. Przedruku dokonano za zgodą Wydawnictwa Nowa.
K-3041, G-83/510, Ł-410b, CD-1286, J-3345, BN-5408, Sup-955, Ka-2409, KS-4079*[wg CD, MJ], BJ-4470, FC-6378, Br-2772 – MM
 opis książki Swianiewicz Stanisław: W cieniu Katynia. Wyd. 4 foto-offsetowe.
Paryż: Instytut Literacki, 1983.
22 cm, 359,[1] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 267.
ISBN 2-7168-0027-8.
– uw
 opis książki Swianiewicz Stanisław: W cieniu Katynia.
Paryż: Instytut Literacki, 1983 – druk 22.XII.1983.
Wyd. mini.
– uw
 opis książki Swianiewicz Stanisław: W cieniu Katynia.
B.m.: b.w., b.r.
A5, okł.kart., 359,[1] s., off. z oryg.
Anonimowa kopia wyd. trzeciego: Paryż: Instytut Literacki 1976. Réimprime en Belgique. [ok. 1980]). Ładny czysty druk fotooffsetowy. Okładka z poddrukiem siatki. Na s. red. informacja o wyd. trzecim. Na s. [360] usunięto informację o miejscu druku. Oprawa klejona z pojedynczych kartek.
KS-4076*[wg KB] – MM
 opis książki Swianiewicz Stanisław: W cieniu Katynia.
B.m.: b.w., b.r.
A5, okł.kart., [4],7-359,[1] s., off. z oryg.
Anonimowa kopia wyd.: Paryż: Instytut Literacki, 1976. Druk fotooffsetowy brudny, słabej jakości. Okładka z poddrukiem siatki jedynie na przodzie. Na s. red. brak informacji o numerze wydania. Na s. [360] zachowano informację o miejscu druku. Oprawa z pojedynczych kartek szyta zszywkami metalowymi w poprzek grzbietu oklejonego płótnem.
– MM
 opis książki Swianiewicz Stanisław: W cieniu Katynia.
B.m.: b.w., b.r.
A4 poz., opr. introl., 359,[1] s., ksero dwułam.
Kopia z wyd. III: Paryż: Instytut Literacki 1976. Réimprime en Belgique. [ok. 1980]).
– MM
 opis książki Swianiewicz Stanisław: W cieniu Katynia. Wyd. 5-te.
Paryż: Instytut Literacki, (réimpr. [ok. 1985]).
22 cm, 359,[1] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 267.
– uw
 opis książki Swianiewicz Stanisław: W cieniu Katynia. Wyd. 6-te foto-offsetowe.
Paryż: Instytut Literacki, 1986.
22 cm, 359,[1] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 371.
ISBN 2-7168-0027-8.
– uw
 opis książki Swianiewicz Stanisław: W cieniu Katynia. Wyd. 7-e foto-offsetowe.
Paryż: Instytut Literacki, 1989.
22 cm, 359,[1] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 371.
ISBN 2-7168-0027-8.
– uw – MM
 opis książki Swianiewicz Stanisław: W cieniu Katynia.
Warszawa: Czytelnik, 1990.
ISBN 83-07-02093-X. Cenzura: A-85.
Rec.: Jan Zieliński: Paradoksy losu. Gazeta Wyborcza nr 106 A, 09.05.1990 r., s. 8.
– uw – MM
 ▬ Swianiewicz S.: W cieniu Katynia (fragm.) – patrz w: W cieniu Katynia. Wrocław: UNH [1986 ?]. – uw
 ▬ Swianiewicz Stanisław [rozm.] – patrz: Charlton Michael: Czarny orzeł i ptaszki. Kryzys Imperium Sowieckiego – od Jałty do Solidarności. Historia mówiona. Warszawa: CDN 1989. – uw
 opis książki [Swiaszczennyj Koran. Antołogija] Священный Коран. Антология.
Gdynia: PeTiT; Solidarność Walcząca Oddział Trójmiasto, 1990.
– uw
 ▬ Swirysz-Ryszkiewicz J. [rys. wg] – patrz: Małaczewski Eugeniusz: Koń na wzgórzu i inne opowiadania. Warszawa: ABC 1984. – uw
 ▬ Sydon Wacław: Wstęp. – patrz w: Niesiołowski Stefan: O dawactwie. Nurt [1988]. – uw
 opis książki Sygnety wydawnictw podziemnych. 70 lat niepodległości Polski.
B.m. [Kraków]: Edition S & T [Konrad Siermontowski, Barbara Tuska], b.r. [1988].
A5, okł. z pap. czerpanego, [12] tabl., [2] s., druk. typogr.
Wydanie bibliofilskie. Na obwolutce czerwony nadruk: 70 lat Niepodległości Polski. Wydrukowano 250 egz. w tym 100 egz. numerowanych.
J-3346, BK s. 103-104, KS-6493, Ka-4838, BJ-4473, FC-6381, KJ-672* – MM [No. 000057]
 ▬ Sykstuska Bittra: Kamień na kamieniu [wiersz]. – patrz w: Leopolis. Dzieje i kultura Lwowa. Warszawa: Pokolenie 1988. – uw
 ▬ Sykuła Antoni Zdzisław „Antosza” [ilustr.] – patrz: Piosenki partyzanckie. Gdańsk 1989. – uw
 ▬ Sylwetki aresztowanych przywódców związkowych. Andrzej Gwiazda, Karol Modzelewski, Jan Rulewski, Grzegorz Palka, Andrzej Rozpłochowski, Seweryn Jaworski, Marian Jurczyk.
– w: Kontakt Paryż 1983 nr 5(13) s. 21-29.
– uw – MM
 opis książki Sylwetki aresztowanych przywódców związkowych. Andrzej Gwiazda, Karol Modzelewski, Jan Rulewski, Grzegorz Palka, Andrzej Rozpłochowski, Seweryn Jaworski, Marian Jurczyk.
B.m. [Wrocław]: Druk: Ag.Inf.SW, maj 1984.
A5, [1],2-8 s., off. z oryg., c. 25 zł.
Tytuł nagł. Opracowano na podstawie audycji Radia Wolna Europa przygotowanych przez W. Wawrzyniaka. Przedruk z: Kontakt Paryż 1983 nr 5(13) s. 21-29.
K-3221, G-84/511*, J-3347, BN-5907*[wg K], Ka-2410[Poznań], Hoo99/198, BJ-4474, FC-6382 – MM
 ▬ Sylwetki awanturników.
B.m.: b.w., b.r. [1982].
A5, 62 s., off. z masz.
Zawiera biogramy osób: Zbigniew Bujak, Andrzej Gwiazda, Jacek Antoni Jerz, Marian Jurczyk, Andrzej Kołodziej, Tadeusz Kołodziejski, Antoni Kopaczewski, Patrycjusz Kosmowski, Mirosław Krupiński, Jacek Kuroń, Bogdan Lis, Jan Lityński, Antoni Macierewicz, Adam Michnik, Karol Modzelewski, Janusz Onyszkiewicz, Zbigniew Romaszewski, Andrzej Rozpłochowski, Andrzej Słowik, Andrzej Sobieraj, Jan Waszkiewicz, Wojciech Ziębiński. Przedstawieni są oni jako działacze antypaństwowi i antyradzieccy. Pod tekstem sygn. [datowanie?]: 4/82. Teksty są dość nieporadne, pisane chyba wczesną jesienią 1981 r. i nieco uzupełnione w związku z wprowadzeniem stanu wojennego. Broszura powstała pewnie w kręgu „służb”. Maszynopis pisany jest z interlinią, co w drukach niezależnych spotyka się rzadko. Charakterystyczne jest też nieporadne maszynopisanie.
– uw – MM
 ▬ Symotiuk Stefan: Autorytet i demokracja. – patrz: Dyskusja nad programem i taktyką związku. Gdańsk: BIPS 08.[19]81; Demokracja w życiu związku. – patrz: Demokracja w państwie, gospodarce i życiu związkowym. Lublin: OBS NSZZ „S” Region Środkowo-Wschodni 1981. Zeszyty Problemowe OBS; Nr 2. – uw
 ▬ Syndykat zbrodni. – patrz: [Z.Z.Z.]: Syndykat zbrodni. Kartki z dziejów UB i SB w czterdziestoleciu PRL. Warszawa: Przedświt 1989. – uw
 ▬ Sypniewski Tomasz [rozm.]. – Bratkowski Stefan: Klisza z buldogiem – patrz w: Rubikon ’81. – uw
 ▬ Syrokomla Władysław [teksty w]: Błogosław Ojczyźnie, wyrwij ją z niewoli … Polskie kolędy patriotyczne 1861–1983. KOS [1987]; Do kraju tego … Miejsce postoju 1987. – uw
 ▬ Syryjczyk Tadeusz: Wstępne rozważania nad ordynacją wyborczą do Rad Narodowych. – patrz w: Wstępne założenia społecznego projektu nowelizacji przepisów zasady prawa wyborczego. Kraków: Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych 1981. – uw
 ▬ Syryjczyk Tadeusz – patrz: TS; T.S. [krypt.] – uw
 ▬ Syski A. [Ks. Prałat]: Przedmowa [do wyd.: Newtown 1952] – patrz: Dmowski Roman: Kościół, naród i państwo. Periculum 1986. – uw
 opis książki Sysojew Wiaczesław: Życie stało się lepsze …
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Grupy Polityczne Wola, 1984.
A5, [1],4-54 s.
Ka-4557 – op
 opis książki Sysojew Wiaczesław: Życie stało się lepsze …
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Grupy Polityczne Wola, b.r. [1984-87].
A5, okł.kart., [2],5-54 s., off., c. 220 zł.
Przedruk z wyd.: Paris: FM/L’Alternative 1980. [Album rysunków satyrycznych].
CJ-1379, J-3348, BN-5413, Ka-4795, BJ-4475, FC-6383, Kr-2780 – MM
 ▬ Sysojew Wiaczesław [ilustr.] – patrz: Między sierpem a młotem. ZSRR i świat; Pod czerwoną gwiazdą. Wybór. Warszawa: Most 1987; Indywidualne traktaty pokojowe. Warszawa: Ruch „Wolność i Pokój” 1987. – uw
 opis książki System ESOP.
Wrocław: b.w., 1990.
A5, 41 s.
Demokracja Gospodarcza; nr 9.
Zawiera: Corey Rosen, Michael Quarrey: Jak spisuje się własność pracownicza; W. Robert Reum, Sherry Milliken Reum: ESOP. Plusy i minusy.
BaBN – uw
 ▬ System finansowy.
Gdynia: 5 września 1981.
Wydanie specjalne Biuletynu Informacyjnego NSZZ „Solidarność” Stoczni Komuny Paryskiej.
Redakcja: Czesław Richert, Mariusz Różański.
Kond2-59, BNWC-283 – uw
 opis książki System represji w Polsce 1947-1955.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Społeczne Kos; Oświata Niezależna, [19]’87.
A5, okł.kart., 192,III s., off. z masz., c. 600 zł.
Zeszyty Edukacji Narodowej. Historia-Dokumenty.
CJ-1380, J-3349, BN-5414, Ka-2412, Hoo99/198, BJ-4476, FC-6384, Br-2781 – MM
 opis książki Sytuacja gospodarcza. Program działania NSZZ „Solidarność”.
B.m.: b.w., b.r. [1983].
A4, 15 s., masz. przeb.
Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność”.
Aneks nr 1 opracowany przez OPOS Solidarność.
K-3042*, G-83/511, J-4149, BN-5415*[wg K] – op
 opis książki Sytuacja i perspektywy 1982.
B.m. [Warszawa]: Komitet Oporu Społecznego Solidarność; Wydawnictwo Krąg, [19]’82.
A4, 8 s., powiel.
KOS Teksty; 1.
G-82/241, J-3350, BN-5416*[wg J], Br-2782 – MM
 opis książki Sytuacja społeczno-polityczna w gdańskim środowisku dziennikarskim – czerwiec 1983 r. Wydział Propagandy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku – do użytku wewnętrznego.
B.m. [Warszawa]: Agencja Informacyjna „S”, b.r. [1983].
A4, 8 s., hektogr.
Agencja Informacyjna „S” AIS. Dodatek do nr 8.
J-3351*[wg Pil-2576], BN-6172, BNWC-24 – op
 ▬ Sytuacja w Solidarności toruńskiej.
Masz.
Tekst dat. 11 lipca 1981 r.
swkatowice.forumoteka.pl, home.umk.pl/~kontur – uw
 opis książki Sytuacja związków zawodowych w PRL.
Polska [Warszawa]: Wydawnictwo Społeczne Kos, maj 1983.
A5, okł., 26 s., stdr. z masz., c. 50 zł.
Komitet Helsiński w Polsce; Zeszyt nr 1.
S. 25-26 na III i IV s. okładki. Memoriał … jest dokumentem Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”.
K-3043, G-83/512, J-3352, BN-3926, Ka-1223, Hoo99/198, BJ-4477, FC-6385, Br-2783 – MM
 opis książki Szac-Wajnkranc Noemi: Przeminęło z ogniem. Pamiętnik pisany w Warszawie w okresie od założenia ghetta do jego likwidacji.
Warszawa: Centralna Żydowska Komisja Historyczna w Polsce, 1947.
21 cm, 192 s.
Wydawnictwa Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej przy Centralnym Komitecie Żydów Polskich; nr 38.
Z przedmową Efroima Kaganowskiego.
– uw
 opis książki Szac-Wajnkranc Noemi: Przeminęło z ogniem. Pamiętnik.
B.m. [Warszawa]: Myśl, b.r. [1987-8].
A5, okł.kart., 134 s., off. z masz., c. 750 zł.
Biblioteka Literacka.
Przedmowa: Efroim Kaganowski. Z materiałów CŻKH [Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej].
CD-1287, KN’87-219, J-3353, BN-5417, Ka-2416, KS-4084*[wg MJ], BJ-4478, FC-6386, Br-2784 – MM
 opis książki Szac-Wajnkranc Noemi: Przeminęło z ogniem. Pamiętnik. Pisany w Warszawie w okresie od założenia getta do jego likwidacji. Wyd. III.
Warszawa: Wydawnictwo Myśl, 1990.
21 cm, 150 s.
Na s. tytułowej nazwisko w błędnej postaci: Wajnkrac. ISBN 83-85233-00-8.
– uw – MM
 ▬ Szacki Antoni – patrz: Bohun-Dąbrowski Antoni [pseud.] – uw
 ▬ Szacki Jerzy [dyskusja panelowa] – patrz w: Marzec ’68. Sesja na Uniwersytecie Warszawskim. Zeszyt 2. Warszawa: Sowa 1981. – uw
 ▬ Szadkowski Zygmunt: Dokumenty, które krzyczą. (przedruk z: Orzeł Biały Londyn nr 186, 02.1980) – patrz w: Katyń. Wybór publicystyki 1943-1988. Myśl [1989]. – uw
 ▬ Szafar Tadeusz: Uwaga; Fałszywka! [dot. książki: Edward Prus: Władyka świętojurski. Rzecz o arcybiskupie Andrzeju Szeptyckim (1865-1944). Warszawa: IWZZ 1985]. – patrz w: Polacy i Ukraińcy. Trudny dialog. Wrocław: Kret 1987 {przedruk z zesz. w jęz. pol. pisma Sučasnist [Сучасність] lato 1985, nr 1-2}. – uw
 ▬ Szafarz Piotr – patrz: Hasta Kamil [pseud.] – uw
 ▬ Szafranek Anna [pseud. – właśc. Małgorzata Łukasiewicz] [przekł. z niem.] – patrz: Ash Timothy Garton: Niemieckość NRD. – uw
 ▬ Szałamow Warłam: Oddzielny pomiar.
– w: Aneks 1978 nr 19 s. 173-175. – uw – MM
 ▬ Szałamow Warłam: Oddzielny pomiar.
w: Amalrik Andriej: Ideologie w społeczeństwie radzieckim; … Kraków: Alfa 1981 s. 44-46. – uw
 ▬ Szałamow Warłam: Opowiadania kołymskie.
– wyd. oryg. w języku rosyjskim: {Варлам Шаламов: Колымские рассказы} Kołymskie rasskazy. London: Overseas Publ., 1978. ISBN 0-903868-11-3; 2e izd. Paris YMCA-Press, 1982. ISBN 2-85065-010-2.
– uw
 ▬ Szałamow Warłam: Opowiadania kołymskie.
– w: Puls 1981 nr 11/12 s. 5-14.
Zawiera opowiadania: Próg piekła; Prokurator Judei; Po śniegu; Kradzież; Nocą; Zeszyt do rysunków; Kaligula; Protezy. Z rosyjskiego przełożył Michał Liniewski [pseud.].
– uw – MM
 opis książki Szałamow Warłam: Opowiadania kołymskie.
B.m. [Warszawa]: * * *, b.r. [1983].
A5, okł.kart., 3-91 s., powiel., [c. 130 zł].
Przekład z rosyjskiego: Natalia Niemeńska [pseud.] i Michał Liniewski [pseud.]. Wstęp: Michał Heller. Opowiadania w tłumaczeniu M. Liniewskiego zaczerpnięte zostały z: Puls 1981 nr 11/12. Część nakładu w odmiennych okładkach. W opisach BN, Ka, BJ-FC i Br podano r.w.
Zawiera opowiadania:
– Próg piekła /przekł. M. Liniewski/ – s. 5-6;
– Po śniegu /przekł. N. Niemeńska/ – s. 7;
– Fant /przekł. N. Niemeńska/ – s. 8-13;
– Nocą /przekł. N. Niemeńska/ – s. 14-16;
– Kradzież /przekł. M. Liniewski/ – s. 17;
– Oddzielny pomiar /przekł. N. Niemeńska/ – s. 18-20;
– Pierwsza śmierć /przekł. N. Niemeńska/ – s. 21-24;
– Artysta łopaty /przekł. N. Niemeńska/ – s. 25-37;
– RUR /przekł. N. Niemeńska/ – s. 38-44;
– Zeszyty [w spisie treści: Zeszyt …] do rysunków /przekł. M. Liniewski/ – s. 45-47;
– Prokurator Judei /przekł. N. Niemeńska/ – s. 48-50;
– Spisek prawników /przekł. N. Niemeńska/ – s. 51-69;
– Kaligula /przekł. M. Liniewski/ – s. 70-71;
– Suka Tamara /przekł. N. Niemeńska/ – s. 72-76;
– Jagody /przekł. M. Liniewski/ – s. 77-79;
– Protezy /przekł. N. Niemeńska/ – s. 80-82;
– Sentencja /przekł. N. Niemeńska/ – s. 83-90.
K-2919, G-83/513, CD-1811, J-3064, BN-4966[różne okł.], Ka-2418, BJ-4089, FC-4855, Br-2526 – MM [Opowiadania – litery czarne z szeryfami; kołymskie – litery białe bez szeryfów; trzy gwiazdki po prawej na dole]
 opis książki Szałamow Warłam: Opowiadania kołymskie.
Warszawa: Unia, 1984.
A5, okł., [1],4-117 s., powiel., c. 170 zł.
Błędnie na okładce i we wstępie: Szarłamow. Przekład z rosyjskiego: M. Liniewski [pseud.], N. Niemeńska [pseud.]. Wstęp: Michał Heller. Opowiadania w tłumaczeniu M. Liniewskiego zaczerpnięte zostały z: Puls 1981 nr 11/12. Tekst analogiczny jak w wyd.: * * * [1983].
Zawiera opowiadania:
– Próg piekła /przekł. M. Liniewski/ – s. 5-7;
– Po śniegu /przekł. N. Niemeńska/ – s. 8-9;
– Fant /przekł. N. Niemeńska/ – s. 10-17;
– Nocą /przekł. N. Niemeńska/ – s. 18-21;
– Kradzież /przekł. M. Liniewski/ – s. 22-23;
– Oddzielny pomiar /przekł. N. Niemeńska/ – s. 24-27;
– Pierwsza śmierć /przekł. N. Niemeńska/ – s. 28-33;
– Artysta łopaty /przekł. N. Niemeńska/ – s. 34-49;
– RUR /przekł. N. Niemeńska/ – s. 50-58;
– Zeszyty [w spisie treści: Zeszyt …] do rysunków /przekł. M. Liniewski/ – s. 59-62;
– Prokurator Judei /przekł. N. Niemeńska/ – s. 63-66;
– Spisek prawników /przekł. N. Niemeńska/ – s. 67-88;
– Kaligula /przekł. M. Liniewski/ – s. 89-91;
– Suka Tamara /przekł. N. Niemeńska/ – s. 92-98;
– Jagody /przekł. M. Liniewski/ – s. 99-102;
– Protezy /przekł. N. Niemeńska/ – s. 103-106;
– Sentencja /przekł. N. Niemeńska/ – s. 107-116.
K-2918, G-84/462, CD-1813, J-3066, BN-4965, Ka-2424, BJ-4091, brak w FC, Br-2527 – MM
 opis książki Szałamow Warłam: Opowiadania kołymskie.
B.m. [Kraków]: Rota, [19]84.
A5, okł.kart., [2],81,[1] s., powiel., [c. 120-250 zł].
Przekład z rosyjskiego: Natalia Niemeńska [pseud.] i Michał Liniewski [pseud.]. Wstęp: Michał Heller. Opowiadania w tłumaczeniu M. Liniewskiego zaczerpnięte zostały z: Puls 1981 nr 11/12. Tekst analogiczny jak w wyd.: * * * [1983].
Zawiera opowiadania:
– Próg piekła /przekł. M. Liniewski/ – s. 3-4;
– Po śniegu /przekł. N. Niemeńska/ – s. 4-5;
– Fant /przekł. N. Niemeńska/ – s. 5-11;
– Nocą /przekł. N. Niemeńska/ – s. 11-13;
– Kradzież /przekł. M. Liniewski/ – s. 13-14;
– Oddzielny pomiar /przekł. N. Niemeńska/ – s. 14-17;
– Pierwsza śmierć /przekł. N. Niemeńska/ – s. 17-20;
– Artysta łopaty /przekł. N. Niemeńska/ – s. 21-32;
– RUR /przekł. N. Niemeńska/ – s. 32-39;
– Zeszyty [w spisie treści: Zeszyt …] do rysunków /przekł. M. Liniewski/ – s. 39-42;
– Prokurator Judei /przekł. N. Niemeńska/ – s. 42-44;
– Spisek prawników /przekł. N. Niemeńska/ – s. 45-62;
– Kaligula /przekł. M. Liniewski/ – s. 62-64;
– Suka Tamara /przekł. N. Niemeńska/ – s. 64-69;
– Jagody /przekł. M. Liniewski/ – s. 69-72;
– Protezy /przekł. N. Niemeńska/ – s. 72-74;
– Sentencja /przekł. N. Niemeńska/ – s. 74-81.
K-2915, CD-1812, BK-632, J-3065, BN-4959, Ka-2421, BJ-4090, FC-3879 – MM
 opis książki Szałamow Warłam: Opowiadania kołymskie.
Warszawa: Wydawnictwo Słowo, 1985.
A5, okł.kart., 3-77 s., powiel., c. 180 zł.
Przekład z rosyjskiego: M. K. (Mata) [pseud.]. Tytuł oryg.: Kołymskie rasskazy. 1978. Niniejsza pozycja została częściowo sfinansowana z funduszu im. W. Głowackiego.
Zawiera opowiadania:
– U wrót piekieł – s. 5-7;
– Prokurator Judei – s. 7-10;
– Zadanie indywidualne – s. 10-12;
– W nocy – s. 12-15;
– Jagody – s. 15-18;
– Niedźwiedzie – s. 18-20;
– Jak to się zaczęło? – s. 20-31;
– Ucieczki – s. 31-59;
– Mowa pogrzebowa – s. 59-73;
– Atak – s. 73-75.
K-2917, G-85/389, CD-1815, J-3068, BN-4963, Ka-2420, BJ-4093, FC-4858, Br-2528 – MM
 opis książki Szałamow Warłam: Opowiadania kołymskie.
B.m. [Warszawa]: Oficyna Wydawnicza Rytm, b.r. [1985].
A5, okł., [3],6-59 s., powiel., c. 150 zł.
Przekład z rosyjskiego: Natalia Niemeńska [pseud.] i Michał Leniewski [właśc. pseud.: Liniewski]. Wstęp: Michał Heller. Tekst analogiczny jak w wyd.: * * * [1983].
Zawiera opowiadania:
– Próg piekła /przekł. M. Liniewski/ – s. 5-6;
– Po śniegu /przekł. N. Niemeńska/ – s. 6;
– Fant /przekł. N. Niemeńska/ – s. 6-10;
– Nocą /przekł. N. Niemeńska/ – s. 10-12;
– Kradzież /przekł. M. Liniewski/ – s. 12;
– Oddzielny pomiar /przekł. N. Niemeńska/ – s. 13-14;
– Pierwsza śmierć /przekł. N. Niemeńska/ – s. 14-17;
– Artysta łopaty /przekł. N. Niemeńska/ – s. 17-25;
– RUR /przekł. N. Niemeńska/ – s. 25-30;
– Zeszyty [w spisie treści: Zeszyt …] do rysunków /przekł. M. Liniewski/ – s. 30-32;
– Prokurator Judei /przekł. N. Niemeńska/ – s. 32-34;
– Spisek prawników /przekł. N. Niemeńska/ – s. 34-47;
– Kaligula /przekł. M. Liniewski/ – s. 47-48;
– Suka Tamara /przekł. N. Niemeńska/ – s. 48-51;
– Jagody /przekł. M. Liniewski/ – s. 51-53;
– Protezy /przekł. N. Niemeńska/ – s. 53-55;
– Sentencja /przekł. N. Niemeńska/ – s. 55-59.
K-2916, G-85/388, CD-1814, J-3067, BN-4962, Ka-2422, Hoo99/198, BJ-4092, FC-4857, Br-2529 – MM
 opis książki Szałamow Warłam: Opowiadania kołymskie.
Warszawa: Solidarność Narodu, 1986.
A5, okł.kart., [4],3-77 s., powiel., c. 300 zł.
Przekład z rosyjskiego: Natalia Niemeńska [pseud.] i Michał Liniewski [pseud.]. Wstęp: Michał Heller. Tekst analogiczny jak w wyd.: * * * [1983].
Zawiera opowiadania:
– Próg piekła /przekł. M. Liniewski/ – s. 5-6;
– Po śniegu /przekł. N. Niemeńska/ – s. 6-7;
– Fant /przekł. N. Niemeńska/ – s. 7-12;
– Nocą /przekł. N. Niemeńska/ – s. 12-14;
– Kradzież /przekł. M. Liniewski/ – s. 15;
– Oddzielny pomiar /przekł. N. Niemeńska/ – s. 16-18;
– Pierwsza śmierć /przekł. N. Niemeńska/ – s. 18-21;
– Artysta łopaty /przekł. N. Niemeńska/ – s. 22-32;
– RUR /przekł. N. Niemeńska/ – s. 33-39;
– Zeszyty [w spisie treści: Zeszyt …] do rysunków /przekł. M. Liniewski/ – s. 39-41;
– Prokurator Judei /przekł. N. Niemeńska/ – s. 42-44;
– Spisek prawników /przekł. N. Niemeńska/ – s. 44-60;
– Kaligula /przekł. M. Liniewski/ – s. 60-62;
– Suka Tamara /przekł. N. Niemeńska/ – s. 62-66;
– Jagody /przekł. M. Liniewski/ – s. 66-69;
– Protezy /przekł. N. Niemeńska/ – s. 69-71;
– Sentencja /przekł. N. Niemeńska/ – s. 71-77.
G-86/307, CJ-1325, CD-1816, J-3069, BN-4964, Ka-2417, BJ-4094, FC-4859 – MM
 opis książki Szałamow Warłam: Opowiadania kołymskie.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1987.
A5, okł.kart., 386,[2] s., off. z masz., c. 2600 zł.
Wybór, tłumaczenie [z rosyjskiego] i przypisy: Stefan Wodnik [pseud.]. Opracowanie graficzne: R.L. Wyboru dokonano z tomu: Kołymskije rasskazy. Russian ed. London: Overseas Publ. Interchange 1978. Zawiera: Przez śnieg… /Po sniegu/; Wstęp; Pierwsza śmierć: Próg piekła /Priczał ada/; Termometr Griszki Łoguna /Tiermomietr Griszki Łoguna/; Na przedstawkę /Na priedstawku/; Pierwsza śmierć /Pierwaja smiert"/; Czerwony krzyż /Krasnyj Kriest/; Kradzież /Kraża/; Suchy prowiant /Suchim pajkom/; Cieśle /Płotniki/; Obmiar indywidualny /Odinocznyj zamier/; Paczka /Posyłka/; Nocą /Noczju/; Dziecinne malowanki /Dietskije kartinki/; Tajgo, złota tajgo /Tajga zołotaja/; Cisza /Tiszyna/; Mleko skondensowane /Sguszczonnoje mołoko/; Waśka Denisow, porywacz świń /Waśka Dienisow, pochititiel swiniej/; Wolny dzień /Wychodnoj dień/; Zaklinacz żmij /Zaklinatiel zmiej/; Stłanik /Stłanik/; Spisek prawników /Spisok juristow/; Kwarantanna tyfusowa /Tifoznyj karantin/; Artysta łopaty: Jak to się zaczęło /Kak eto naczałos"/; Artysta łopaty /Artist łopaty/; Suka Tamara /Suka Tamara/; RUR /RUR/; W łaźni /W banie/; Kaligula /Kaliguła/; Charakter pisma /Poczerk/; Jagody /Jagody/; Apostoł Paweł /Apostoł Pawieł/; Inżynier Kisielow /Inżenier Kisielow/; Miłość komandora Tolly"ego /Lubow" kapitana Tolli/; Czerwiec /Ijuń/; Serafim /Sierafim/; Diamentowy Potok /Klucz Ałmaznyj/; Protezy /Protiezy/; Berdy Zwanyteż /Berdy Onże/; Z lend-lizu /Po Lend-lizu/; Odważne oczy /Chrabryje głaza/; Do szpitala /W bolnicu/; Domino /Domino/; Kursy /Kursy/; Lewy brzeg: Prokurator Judei /Prokurator Iudei/; Ciocia Pola /Tiotia Pola/; Herkules /Gierkules/; Kobieta w świecie błatnych /Żenszczina błatnogo mira/; Trędowaci /Prokażonnyje/; Na izbie przyjęć /W prijomnom pokoje/; Magia /Magija/; Tętniak aorty /Aniewrizm aorty/; Kawałek mięsa /Kusok miasa/; Biznesmen /Bizniesmien/; Sprana fofografia /Smytaja fotografija/; Obława /Obława/; Bezimienna kotka /Biezymiannaja koszka/; Geolodzy /Gieołogi/; Naczelnik szpitala /Naczalnik bolnicy/; Terapia wstrząsowa /Szokowajatierapija/; Weismanista /Wiejsmanist/; Ostatni bój majora Pugaczowa /Poslednij boj majora Pugaczowa/; Lida /Lida/. – oraz: Generał Władysław Anders o Kołymie – fragment książki pt.: Bez ostatniego rozdziału.
CD-1817, CJ-1326, J-3070, BN-4960, Ka-3553, BJ-4095, FC-5383=FC-5384, Br-2830 – MM
 opis książki Szałamow Warłam: Opowiadania kołymskie.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1989.
A5, okł.kart., 386,[2] s., off. z masz., [c. 18000-19000 zł].
Wybór, tłumaczenie [z rosyjskiego] i przypisy: Stefan Wodnik [pseud.]. Opracowanie graficzne: R.L. Wyboru dokonano z tomu: Kołymskije rasskazy. Russian ed. London: Overseas Publ. Interchange 1978. Zawartość identyczna jak w wyd. z 1987 r.
BN-4961*[wg MBP Byt], Ka-2423, BJ-4096, FC-5385 – MM
 ▬ Szałamow Warłam: Opowiadania kołymskie.
Zapowiedź wg: Katalog 1982-1988 i zapowiedzi wydawnicze. Warszawa: CDN 1989.
– [nie wydano] – uw [nie wydano]
 opis książki Szałamow Warłam: Opowiadania kołymskie.
B.m.: b.w., b.r.
A4, [4],2-47 k., masz. przeb.
Przekład z rosyjskiego: M. K. - Mata [pseud.].
Br-2531 – op
 opis książki Szałamow Warłam: Opowiadania kołymskie.
B.m.: b.w., b.r.
A4, 4-10,[3] + 1 k., masz.
Przekład z rosyjskiego: [M. K.] - Mata [pseud.]. Tytuł nagł. na s. 4: Do Moskwy. Zawiera również: Medalik z Matką Boską; Łubianka, współwięźniowie i ciągle NKWD; Nowiny; Jagody; Zadanie indywidualne; W nocy.
Br-2532 – op
 opis książki Szałamow Warłam: Opowiadania kołymskie. Tom 1-3: Pierwsza śmierć; Artysta łopaty; Lewy brzeg.
Gdańsk: Atext, 1991.
21 cm, 230 + 319 + 276 s.
Tłumaczenie: Juliusz Baczyński. ISBN 83-85156-07-0.
– uw
 opis książki Szałamow Warłam: Opowiadania kołymskie.
Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1999.
21 cm, 1000 s.
Tłumaczenie Juliusz Baczyński. ISBN 83-7023-705-3.
– uw
 opis książki Szałamow Warłam: Opowiadania kołymskie. Wyd. 3. poprawione.
Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
Przełożył Juliusz Baczyński. ISBN 978-83-7510-603-9.

– 2010. – uw
– 2010 (dodruk). – uw
– 2011 (dodruk). – uw – MM
– 2012 (dodruk). – uw
– 2013 (dodruk). – uw
 ▬ Szałamow Warłam: Wskrzeszenie modrzewia.
Zapowiedź wg: Katalog 1982-1988 i zapowiedzi wydawnicze. Warszawa: CDN 1989.
– [nie wydano] – uw [nie wydano]
 ▬ Szałamow Warłam [fragm.] – patrz: Cywilizacja więzienna. Wypisy literackie. Część 1: Świadectwa rosyjskie. N[owa] [1984]. – uw
 ▬ Szamuely George: Dziesięciolecie Margaret Thatcher [tłum. z: Policy Review, lato 1987] – patrz w: Zagrożenia współczesne. 1987. – uw
 ▬ Szamuely George: Imperialny Kongres. Tłum. Igor Sierakowski. – patrz w: Commentary. Zeszyt 1. Lipiec-grudzień ’87. Warszawa: Wydawnictwo CDN 1988. – uw
 ▬ Szaniawski Klemens: Metafizyka zniewolenia - świadectwo Aleksandra Wata. - patrz w: Literatura źle obecna. (Rekonesans). – uw
 ▬ Szaniawski Klemens: Prawda jako wartość /20 lutego 1985 r./. – patrz: Wieczory dyskusyjne. Zeszyt 4. Materiały duszpasterskie. Styczeń-Kwiecień 1985. Łódź: Duszpasterstwo Środowisk Twórczych przy Kościele Najświętszego Imienia Jezus Ojców Jezuitów [ok. 1987]. – uw
 ▬ Szaniawski Klemens: Przedmowa. – patrz: Zwyciężyłeś – zwyciężaj. [Warszawa]: Adsum 1985. – uw
 ▬ Szaniawski Klemens: Wstęp. – patrz: Popiełuszko Jerzy ks.: Homilie; Popiełuszko Jerzy ks.: Kazania patriotyczne. Msze święte w intencji Ojczyzny w czasie stanu wojennego w Polsce, styczeń 1982 – sierpień 1984, 9 wrzesień 1984; Popiełuszko Jerzy ks.: Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Homilie, wywiady, słowo ostatnie. KOS 1984]. – uw
 ▬ Szanowny Towarzyszu Zamiatin – patrz: [Kuśmierek Józef]: Szanowny Towarzyszu Zamiatin. Warszawa, dnia 20.IX.1981 r. – uw
 ▬ Szański Andrzej [pseud. – właśc. Zbigniew Gluza] [red.] – patrz: Polityczni. Więźniowie polityczni w Polsce lat 1981-1986. Warszawa: Przedświt 1986 [1988]; Sołoniewicz Iwan: Rosja w obozie koncentracyjnym. Karta; Acta 1988. – uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.