Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Uwagi o kolorach
  tła pod tekstem

Opis druku
niezależnego
posiadanego
w zbiorze
Opis druku
niezależnego
znanego tylko
z bibliografii
Opis książki
związanej
z wydaniami
niezależnymi
posiadanej
w zbiorze
Opis książki
związanej
z wydaniami
niezależnymi
znanej tylko
z bibliografii
Opis książki
z pogranicza
wydawnictw
niezależnych
Odnośniki, uwagi,
opisy druków nie
zaliczanych do
druków zwartych

Przybornik:


Historia tego
  tekstu w:
  web.archive.org:
Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Św

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 25.11.2017 r.
 
 
 opis książki Świadectwa. Polska po 13 grudnia w fotografii.
B.m. [Warszawa]: PWA Przegląd Wiadomości Agencyjnych, 1986.
A5, okł.kart., [111] s., off., c. 900 zł.
Album zawiera 115 fotografii oraz wiersze:
– Ryszard Krynicki: Choćbyście unicestwili;
– Zbigniew Herbert: Raport z oblężonego miasta [1982];
– Ryszard Krynicki: Szczególnie obraźliwe [XII.81];
– Wiktor Woroszylski: Pewnej zimy … [1982];
– Anna Kamieńska: Polska Pieta [grudzień 1981];
– Tomasz Jastrun: Ręce [XII.1981];
– Ryszard Krynicki: Tak samo cierpliwie [I.82];
– Adam Zagajewski: Żelazo [1983];
– Anna Kamieńska: Stabat Mater [XII.1981];
– Lothar Herbst: Nie będzie przebaczenia [Strzelce Opolskie, 18.02.82];
– Jan Marty: Jedyne wyjście;
– Tomasz Jastrun: Do syna [XII.1981];
– Tadeusz Szyma: Mniejsze zło [Grudzień ’81];
– Jan Polkowski: „O Nowej to Hucie Piosenka” [1983];
– Ernest Bryll: XXX [6.02.1982];
– XXX: Homilia [Kościół Św. Stanisława Kostki w Warszawie, 30 maja 1982 r.].
Wg BJ: opracowanie Stanisław Markowski; wstęp: Jerzy Sadecki.
G-86/316, CJ-1398, J-3442, BN-5544, Ka-2494, BJ-4575, FC-6621, Br-2765 – MM
 ▬ Świadectwa rosyjskie. [tytuł okł.] – patrz: Cywilizacja więzienna. /Wypisy literackie/. Część 1: Świadectwa rosyjskie. Gdańsk: Oficyna Kształt 1985. – uw
 opis książki Świadectwo zbrodni Lubin ’82.
Wrocław: Solidarność, b.r. [1983].
Teka 10 fotogr. + 1 k. ksero.
Zawiera zdjęcia i tekst komunikatu prokuratury wojskowej.
J-3443*[wg Pil-2668] – op
 ▬ Świadek historii [pseud.] – właśc. Władysław Bruliński – uw
 opis książki Świadek historii [pseud.]: Czerwone plamy historii.
Warszawa: Ruch Reform Narodowo-Społecznych [Unia Nowoczesnego Humanizmu], 1981.
A5, okł., 52 s., off. z masz. [mam ksero], [c. 50 zł].
Pseudonim autora na s. 51.
BN-0521, Ka-272 – MM – ksero[zniszczone]
 opis książki Świadek historii [pseud.]: Czerwone plamy historii.
Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, 1982.
A5, okł., 56 s., off. z masz. [mam ksero], [c. 160 zł].
Wolni z Wolnymi – Równi z Równymi.
Pseudonim autora pod tekstem na s. 55.
K-1683, G-82/37, Ł-90, J-531, BN-0520, Ka-2987, Br-2767 – MM – ksero
 ▬ Świadek historii [pseud.]: Czerwone plamy historii.
– patrz również wyd. anonimowe;
– ten sam tekst wydawano również pod tytułem „Judeopolonia”.
– uw
 opis książki Świadek historii [pseud.]: Judeopolonia.
Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, b.r. [1987].
A5, okł., 56 s., off. z masz., [c. 180 zł].
Zeszyty Historyczne; Nr 22.
Druk z tego samego maszynopisu co wyd. pod tytułem „Czerwone plamy historii” z 1982 r.
J-4361, BN-0524*[wg J], BaBN, Hoo99/198, BJ-0421, FC-9063 – MM
 opis książki Świadek historii [pseud.]: Judeopolonia.
Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, b.r. [1989].
A5, okł., [2],52,[2],37,[3],9 s., off. z masz.
Okładka z jasnoczerwonego kartonu. Pseudonim autora pod tekstem. Zawiera też: Ciesiołkiewicz Zdzisław: Inwazja upiorów 1944-1970. O wkładzie szowinistów żydowskich do historii współczesnej Polski /Fragmenty/; Dodatek.
BN-0525, BaBN-b1274764 – MM
 opis książki Świadek historii [pseud.]: Judeopolonia.
Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, b.r. [po 1990].
A5, okł., [2],52,[2],37,[3],9 s., ksero z poprzedniego wyd.
Okładka z białego kartonu inna niż w wyd. offsetowym. Pseudonim autora pod tekstem. Zawiera też: Ciesiołkiewicz Zdzisław: Inwazja upiorów 1944-1970. O wkładzie szowinistów żydowskich do historii współczesnej Polski /Fragmenty/; Dodatek.
– uw – MM
 opis książki Świadek – podejrzany, zatrzymanie – przesłuchanie.
Uherce: b.w., 1982.
J-4316*[wg Pil-2669], BN-5545*[wg Pil] – op
 opis książki Świadomość społeczna Polaków.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Akces; Wydawnictwo Społeczne Kos, 1986.
A5, okł., 41 s., stdr. z masz., c. 120 zł.
Zeszyty Edukacji Narodowej; [28]. Socjologia.
Tytuł okł. Zawiera teksty:
– K. Krzywicz [pseud.]: Od redaktora;
– Krzysztof Jasiewicz: Przemiany świadomości społecznej Polaków 1979-1983 [pierwodruk w: Les Temps Modernes 1983 nr 8-9, przedruk wersji polskiej z: Aneks 1983 nr 32 s. 127-140];
– Grzegorz Bakuniak, Krzysztof Nowak: Proces kształtowania się świadomości zbiorowej w latach 1976-1980 [przedruk z tomu: „Społeczeństwo polskie czasu kryzysu. Przeobrażenia świadomości i warianty zachowań. Materiały z konferencji, Grzegorzewice, grudzień 1982 r.” pod red. Stefana Nowaka. Warszawa: Instytut Socjologii UW 1984];
– Jerzy Diatłowicki: Procesy integracji i dezintegracji świadomości społecznej na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych.
K-3690, G-86/317, CJ-1399, J-3444, BN-5546, Ka-2497, Hoo99/198, BJ-4578, FC-6624, Br-2768, ECS-03199, Nukat-1832948 – MM
 opis książki Świadomość społeczna Polaków.
B.m. [Wrocław]: Spółdzielnia Wydawnicza Profil, b.r. [1986].
A5, okł., [2],42 s., off. z masz., [c. 150-185 zł].
Zeszyty Edukacji Narodowej; [28]. Socjologia.
Zawiera teksty:
– K. Krzywicz [pseud.]: Od redaktora;
– Krzysztof Jasiewicz: Przemiany świadomości społecznej Polaków 1979-1983 [pierwodruk w: Les Temps Modernes 1983 nr 8-9, przedruk wersji polskiej z: Aneks 1983 nr 32 s. 127-140];
– Grzegorz Bakuniak, Krzysztof Nowak: Proces kształtowania się świadomości zbiorowej w latach 1976-1980 [przedruk z tomu: „Społeczeństwo polskie czasu kryzysu. Przeobrażenia świadomości i warianty zachowań. Materiały z konferencji, Grzegorzewice, grudzień 1982 r.” pod red. Stefana Nowaka. Warszawa: Instytut Socjologii UW 1984];
– Jerzy Diatłowicki: Procesy integracji i dezintegracji świadomości społecznej na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych.
K-3096, G-86/318, CJ-1400, J-3445, BN-5547, S-249/1580, Ka-2496, Hoo99/198, BJ-4577, FC-6623, Br-2769 – MM
 ▬ Świaniewicz Stanisław [błędnie zamiast Swianiewicz] – patrz w: W cieniu Katynia. Wrocław [1986]. – uw
 opis książki Świat jeszcze istnieje.
Kraków: b.w., 1977.
Edycja samizdatowa.
Opracował Tadeusz Nyczek. Zawiera wiersze Tadeusza Borowskiego, Andrzeja Bursy, Ryszarda Krynickiego i esej T. Nyczka.
Rec.: Stanisław Barańczak: Krytyka jeszcze istnieje. Zapis 1977 nr 4 s. 218-223 [w wyd. Londyn 1978 s. 199-203].
KS-0342*[wg Zapis 1977 nr 4] – op
 ▬ Światło Józef [fragment relacji] – patrz: Ubek puszcza farbę. – uw
 ▬ Światło Józef: Kulisy bezpieki i partii [tytuł okł.] – patrz: Światło Józef: Za kulisami bezpieki i partii. Józef Światło ujawnia tajniki partii, reżymu i aparatu bezpieczeństwa. Wydawnictwo Odnowa. – uw – uw
 ▬ Światło Józef: Świadek historii. – patrz w: Melak Stefan: Katyń – synteza; Światło Józef: Świadek historii; Kukliński Ryszard J.: Rewelacje pułkownika; Dzięgiel-Wołynowicz Tadeusz: Drogi wyjścia. [1989]. – uw
 opis książki Światło Józef: Za kulisami bezpieki i partii. Józef Światło ujawnia tajniki partii, reżymu i aparatu bezpieczeństwa.
B.m.: Free Europa Committee, b.r. [1955].
A5, 39,[1] s.
– uw
 opis książki Światło Józef: Za kulisami bezpieki i partii. Józef Światło ujawnia tajniki partii, reżymu i aparatu bezpieczeństwa.
B.m.: Free Europa Committee, b.r. [1955].
Miniatura, 39,[1] s., papier biblijny.
Wydanie przeznaczone do zrzucania nad Polską przy pomocy balonów. Patrz: Nowak Jeziorański Jan: Wojna w eterze. Wspomnienia. Tom I. 1948-1956. Londyn: Odnowa 1985. s. 159-165.
– uw
 ▬ Światło Józef: Za kulisami bezpieki i partii. Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1979.
Takie wydanie notują katalogi wydawnictwa z 1987 i 1989 r., Ludzie Nowej z 2007 i 2010 r., Obieg Nowej. 2013 – ale żaden zasób biblioteczny [w 2016 r.] tego nie notuje. Zapisy dotyczą zapewne wspólnego wyd. z Niezależną Spółdzielnią Wydawniczą 1, ale ta edycja ukazała się nie wcześniej niż na przełomie 1980 i 1981 r. – uw
 opis książki Światło Józef: Za kulisami bezpieki i partii. Józef Światło ujawnia tajniki partii, reżymu i aparatu bezpieczeństwa.
B.m. [Kraków]: Wydawnictwo Odnowa, b.r. [1980-1].
A5, 39,[1] s., off. z oryg., [c. 45 zł].
Tytuł okł.: Kulisy bezpieki i partii. Tajne. Na okładce rysunek kasy pancernej. Na IV s. okł. nota o J. Światle w 23 wierszach po środku, w dolnej cz. nazwa wydawnictwa. Przedruk z broszury: München: Free Europa Committee [1955].
Ł-420a, BN-5558, Ka-3559, BJ-4583, FC-6629, Br-2775 – MM
 opis książki Światło Józef: Za kulisami bezpieki i partii. Józef Światło ujawnia tajniki partii, reżymu i aparatu bezpieczeństwa.
B.m. [Kraków]: Wydawnictwo Odnowa, b.r. [1980-1].
A5, 39,[1] s., off. z oryg., [c. 45 zł].
Tytuł okł.: Kulisy bezpieki i partii. Tajne. Na okładce rysunek kasy pancernej. Na IV s. okł. nota o J. Światle w 19 wierszach w górnej połowie, w dolnej połowie pomiędzy wierszami z nazwą wydawnictwa rysunek książki i wieńca laurowego. Klisza I s. okł. przygotowana metodą ksero. Przedruk z broszury: München: Free Europa Committee [1955].
– MM
Światło Józef Swiatlo Jozef Za kulisami bezpieki i partii ujawnia tajniki partii reżymu i aparatu bezpieczeństwa Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa 1981 Michnik k007244 Muzeum Wolnego Słowa www.m-ws.pl/muzeum/Światło Józef Swiatlo Jozef Za kulisami bezpieki i partii ujawnia tajniki partii reżymu i aparatu bezpieczeństwa Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa 1981 Michnik k007244 Muzeum Wolnego Słowa www.m-ws.pl/muzeum/
 opis książki Światło Józef: Za kulisami bezpieki i partii. Józef Światło ujawnia tajniki partii, reżymu i aparatu bezpieczeństwa.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, styczeń 1981.
A5, okł.kart., 39,[1] s., stdr. z oryg.
119 [poz. wydaw.].
Na okł.: …Kartoteka. Ściśle tajne… Na II s. okł.: Adam Michnik: Kilka słów wprowadzenia. Przedruk z wyd.: München: Free Europa Committee [1955].
Ł-420b[Kulisy…; b.r.], Ł-479a[Za kulisami…], BN-5551=BN-5553[brak możliwości rozróżnienia], Ka-2502, BJ-4580, FC-6626 – MM
- odmiana, na s. II okł. tekst do góry nogami. - MM
Światło Józef Swiatlo Jozef Za kulisami bezpieki i partii Józef Światło ujawnia tajniki partii reżymu i aparatu bezpieczeństwa Warszawa Niezależna Oficyna Wydawnicza Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1981 Dokumenty Kulisy MichnikŚwiatło Józef Swiatlo Jozef Za kulisami bezpieki i partii Józef Światło ujawnia tajniki partii reżymu i aparatu bezpieczeństwa Warszawa Niezależna Oficyna Wydawnicza Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1981 Dokumenty Kulisy Michnik
 opis książki Światło Józef: Za kulisami bezpieki i partii. Józef Światło ujawnia tajniki partii, reżymu i aparatu bezpieczeństwa.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza; Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1., b.r. [1981].
A5, okł.kart., 39,[1] s., stdr. z oryg.
Dokumenty.
Tytuł okł.: Kulisy bezpieki i partii. Na II s. okł.: Adam Michnik: Kilka słów wprowadzenia. Przedruk z wyd.: München: Free Europa Committee [1955].
Ł-479b, BN-5559, Ka-2498, BJ-4579, FC-6625, Br-2774 – MM

 ▬ Światło Józef: Za kulisami bezpieki i partii. B.m.: n nowa, b.r. A5, okł.kart., 48 s., off. z masz. Okł. podobna do wyd.: Nowa styczeń 1981.
{ECS-04846, Nukat-3107037[ECS] - [ok. 1980]} – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
Światło Józef Swiatlo Jozef Za kulisami bezpieki i partii Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa 1981 k006496 Muzeum Wolnego Słowa www.m-ws.pl/muzeum/Światło Józef Swiatlo Jozef Za kulisami bezpieki i partii Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa 1981 k006496 Muzeum Wolnego Słowa www.m-ws.pl/muzeum/
 opis książki Światło Józef: Za kulisami bezpieki i partii.
B.m.: n nowa, b.r. [1981].
A5, okł.kart., 48 s., off. z masz., c. 50 zł.
Tytuł okł. Okł. podobna do wyd.: Nowa styczeń 1981, na IV s. okł. brak miesiąca wydania oraz numeru pozycji wydawniczej, w ostatnim wierszu inf. o sprzedaży w c. 50 zł. Wysokość kolumny druku na I s. okł.: 168 mm. Tekst na s. [1] kończy się: …tego lub.
– MM
Światło Józef Swiatlo Jozef Za kulisami bezpieki i partii Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa 1981 k007247 Muzeum Wolnego Słowa www.m-ws.pl/muzeum/Światło Józef Swiatlo Jozef Za kulisami bezpieki i partii Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa 1981 k007247 Muzeum Wolnego Słowa www.m-ws.pl/muzeum/
 opis książki Światło Józef: Za kulisami bezpieki i partii.
B.m.: n nowa, b.r. [1982-1983].
A5, okł.kart., 48 s., off. z masz., [c. 100 zł].
Tytuł okł. Okł. jest kopią okł. książki opisanej powyżej, jedynie na IV s. okł. ostatni wiersz z inf. o cenie został zaczerniony. Wysokość kolumny druku na I s. okł.: 169,4 mm. Tekst drukowany z innego maszynopisu niż wyd. opisane powyżej. Tekst na s. [1] kończy się: …ich personelu.
MBPŁ 427 CDN, BN-5552*[wg MBPŁ], ST15-4536 – MM

 opis książki Światło Józef: Za kulisami bezpieki i partii.
B.m.: AWN Sierpień, b.r. [1981].
A5, okł., 39,[1] s., off. z oryg., [c. 40 zł].
Przedruk z broszury wyd.: München: Free Europa Committee [1955]. Druk offsetowy słabej jakości z klisz wykonanych prawdopodobnie na złej jakości kserografie.
BJ-4582, FC-6628 – MM
 opis książki Światło Józef: Za kulisami bezpieki i partii. Józef Światło ujawnia tajniki partii, reżymu i aparatu bezpieczeństwa.
B.m. [Łódź]: b.w., b.r. [1980-1].
A5, okł., 39,[1] s., off. z oryg., [c. 45 zł].
Na okładce trzy ukośne kreski oraz ukośnie wpisane czcionkami imię i nazwisko autora. Na IV s. okł. nota: [inc.:] Józef Światło był zastępcą … Przedruk z broszury: München: Free Europa Committee [1955].
BŁ-197, BN-5548, Ka-2499=Ka-2501, BJ-4581, FC-6627 – MM
 opis książki Światło Józef: Za kulisami bezpieki i partii.
Gdynia: Wydawnictwo Solidarność Portowców, 1981.
A5, 48 s.
Tytuł okł. Przedruk z wyd.: Warszawa: Nowa.
ECS-05264, Nukat-3759550 – op
 opis książki Światło Józef: Za kulisami bezpieki i partii.
B.m.: b.w., b.r. [1980-1].
A5, okł., 39,[1] s., off. z oryg.
Na okładce trzy ukośne kreski oraz dane wydawnicze pismem odręcznym.
– op
 opis książki Światło Józef: Za kulisami bezpieki i partii. Tajniki partii, reżymu i aparatu bezpieczeństwa.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A5, 39,[1] s.
Wg BJ: na okładce: Kulisy bezpieki i partii. Zmniejszony przedruk za wyd.: Odnowa.
BN-5560, BJ-4584, FC-6630 – op
 opis książki Światło Józef: Za kulisami bezpieki i partii.
B.m. [Toruń]: Wydawnictwo K[wadrat], b.r. [1983 ?].
A5, okł.kart., [4],3-74,[2] s., off. z masz., [c. 120 zł].
Tytuł okł. Wg: Kalendarz Współczesny II. 1987. [Toruń]: Kwadrat [1987], s. 39 – nakł. 3000 egz.
K-3097*, G-83/529*, Ł-479c, CJ s. 275, J-3446, BN-5550, Ka-3558, BJ-4585[stdr.], FC-6631[stdr.] – MM
 opis książki Światło Józef: Za kulisami bezpieki i partii.
B.m.: b.w., b.r. [1983].
A5, [2],76 s., off. z masz., c. 120 zł.
K-3099, G-83/530*, J-3447*[wg K], BN-5549*[wg K] – op
 opis książki Światło J[ózef]: Za kulisami bezpieki i partii.
Wrocław: Wydawnictwo Vist, 1984.
A5, okł.kart., 82,[1] s., [16] k. rys. [karty tytułowe rozdziałów], off. z masz., c. 220 zł.
K-3098, G-84/475, Ł-479d, J-3448, BN-5554, Ka-2500[bez rys.], BJ-4586, FC-6632 – MM
 opis książki Światło Józef: Za kulisami bezpieki i partii. Józef Światło ujawnia tajniki partii, reżymu i aparatu bezpieczeństwa. Wyd. I.
Warszawa: Zrzeszenie Studentów Polskich. Rada Naczelna. Wydział Propagandy, wrzesień 1989.
21 cm, 75 s.
ZSP Biblioteka BIS; 25. Do użytku wewnątrzorganizacyjnego.
Brak sygnatury cenzora. Zawiera: Lech Szczegóła: Wstęp. Druk: SOW ZSP „Alma-Press”. Do druku oddano 04.09.1989 r. Zam. nr 37/89.
– to nie bibuła, oficjalny wydawca – uw – MM
 opis książki Światło Józef: Za kulisami bezpieki i partii. Józef Światło ujawnia tajniki partii, reżymu i aparatu bezpieczeństwa. Wyd. II.
Warszawa: BIS Biuro Informacji Studenckiej ZSP, 1989.
21 cm, 75 s.
Brak sygnatury cenzora. Zawiera: Lech Szczegóła: Wstęp. Druk: SOW ZSP „Alma-Press”. Do druku oddano 27.09.1989 r. Zlec. nr 103/89.
– to nie bibuła, oficjalny wydawca – uw – MM
 opis książki Światło Józef: Za kulisami bezpieki i partii. Józef Światło ujawnia tajniki partii, reżymu i aparatu bezpieczeństwa. Wyd. III.
Warszawa: BIS Biuro Informacji Studenckiej Zrzeszenia Studentów Polskich, 1989.
17 cm, 74,[1] s.
Brak sygnatury cenzora. Zawiera: Lech Szczegóła: Wstęp. Druk: SOW ZSP „Alma-Press”. Do druku oddano 27.10.1989 r. Zlec. nr 114/89.
BN-5556*[wg MBPŁ] – to nie bibuła, oficjalny wydawca – uw – MM
 opis książki Światło Józef: Za kulisami bezpieki i partii. Józef Światło ujawnia tajniki partii, reżimu i aparatu bezpieczeństwa.
B.m. [Wrocław]: Wektor, b.r. [1989].
A5, opr.kart. 64 s., stdr. z masz.
Na s. 2: Adam Michnik: Kilka słów wprowadzenia.
BN-5557, Ka-4802, Br-2776 – MM
 opis książki Światło Józef: Za kulisami bezpieki i partii. Fragmenty.
B.m.: b.w., b.r. [1984 ?].
A5, okł., 3-24 s., powiel., [c. 60 zł].
Tytuł okł.
CJ-1818, J-3449, BN-5555, Ka-4169, BJ-4587, FC-6633 – op
 opis książki Światło Józef: Za kulisami bezpieki i partii. Józef Światło ujawnia tajniki partii, reżymu i aparatu bezpieczeństwa.
Białystok, Warszawa: Wydawnictwo Almet; Rada Naczelna ZSP, b.r. [1990].
A5, 75 s., [c. 2700 zł].
Na okł. tytuł na tle dużych czerwonych liter, m.in.: Bierut, NKWD 1948. Sygn. cenzora: U-4. Druk UZP B.P. Zawiera ten sam wstęp co w wyd. Bis 1989 lecz sygnowany: Redakcja.
– uw – MM
 opis książki Światło Józef: Za kulisami bezpieki i partii. Józef Światło ujawnia tajniki partii, reżymu i aparatu bezpieczeństwa.
Białystok, Warszawa: Wydawnictwo Almet; Rada Naczelna ZSP, b.r. [1990].
A5, 75 s., [c. 4700 zł].
Na okł. duże popiersie Bieruta. Sygn. cenzora: U-4. Druk UZP B.P. Zawiera ten sam wstęp co w wyd. Bis 1989 lecz sygnowany: Redakcja.
– uw – MM
 opis książki Światło Józef: Za kulisami bezpieki i partii. Józef Światło ujawnia tajniki partii, reżymu i aparatu bezpieczeństwa. Wyd. V.
Warszawa: BIS Biuro Informacji Studenckiej Zrzeszenia Studentów Polskich, 1990.
17 cm, 74,[1] s.
28 publikacja BIS ZSP.
Sygn. cenzora: A-75. Zawiera: Lech Szczegóła: Wstęp. Druk.: SOW ZSP „Alma-Press”.
– uw – MM
 opis książki Światło Józef: Za kulisami bezpieki i partii. Józef Światło ujawnia tajniki partii, reżymu i aparatu bezpieczeństwa. Wyd. VI.
Warszawa: Bis Biuro Informacji Studenckiej ZSP, 1990.
16 cm, 74,[1] s.
Sygn. cenzora: A-75. Zawiera: Lech Szczegóła: Wstęp. Druk.: SSP „Universitas”.
– uw – MM
 ▬ Światło Józef: Za kulisami bezpieki i partii. – patrz w: Melak Stefan: Katyń – synteza; Światło Józef: Świadek historii; Kukliński Ryszard J.: Rewelacje pułkownika; Dzięgiel-Wołynowicz Tadeusz: Drogi wyjścia. [1989]. – uw
 ▬ Światło Józef – patrz również: Błażyński Zbigniew: Mówi Józef Światło. Za kulisami bezpieki i partii 1940-1955. – uw
 ▬ Światowa sieć konspiracji. – patrz: Quigley Profesor: Światowa sieć konspiracji. Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu [1987 ?]; Znicz Władysław: Światowa sieć konspiracji. Część 1-2. Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu 1982. – uw
 ▬ Świda Józef: Wyjaśnienie dotyczące okresu 1943/1944 r. – patrz w: Erdman Jan: Droga do Ostrej Bramy. Tom 1-2. Warszawa: Nowa 1987. s. 438-443. – uw
 opis książki Świda-Ziemba Hanna: Technika rozbijania grup jako jedna z najniebezpieczniejszych form manipulacji.
B.m.: b.w., b.r.
A6, 36 s.
Ka-4630 – op
 ▬ Świda-Ziemba Hanna: Technika rozbijania grup jako jedna z najniebezpieczniejszych form manipulacji. – patrz w: Manipulacja i obrona przed manipulacją. Sesja na Uniwersytecie Warszawskim 1981. Adsum [1984]. – uw
 ▬ Świda-Ziemba Hanna – patrz: Kruk Joachim [pseud.] – uw
 ▬ Świderkówna Anna: Narodziny chrześcijaństwa a świat pogański. – patrz w: Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. 2. 1983 s. 3-9. – uw – MM
 opis książki Świdlicki Andrzej: Procesy polityczne w 40-leciu PRL.
Kraków: Biblioteka Promienistych, 1987.
A6, okł.kart., 3-34 s., stdr. z oryg., c. 70(75) zł.
Przedruk z książki: 40 lat władzy komunistycznej w Polsce. Londyn: Polonia 1986.
Ł-421, BK-648, CJ-1401, J-3451, BN-5561, Ka-2503, BJ-4588, FC-4062, KJ-691*, Br-2777 – MM
 ▬ Świdlicki Andrzej: Procesy polityczne w 40-leciu PRL. – patrz w: [Czterdzieści] 40 lat władzy komunistycznej w Polsce. Myśl [1987]. – uw
 ▬ Świdnicki Andrzej [pseud. – właśc. Jerzy Bartmiński] [słowo wstępne] – patrz: Ojczyzno ma! Zbiór pieśni patriotycznych. Lublin: NSZZ Solidarność. Region Środkowo-Wschodni, 1987. – uw
 ▬ Świerczewski Karol: Rozmowa z Gombrowiczem. – patrz: Gombrowicz Rita, Świerczewski Karol, Wirpsza Witold: Wokół Gombrowicza. Stop [1985]. – uw
 ▬ Świerczyński Czesław: Jak zniszczyć naród. – patrz w: Przedruk prasy krajowej. [Łódź]: Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy ZPDz „Bistona” [luty 1981]. – uw
 ▬ Świerczyński Jędrzej [oprac.] – patrz: Zimowe obrazki. Szczecin: Drukarnia „Iskierka” 1984. – uw
 ▬ Świetlik Feliks [materiały zestawił] – patrz: [Czwarte] IV powstanie śląskie. Gdańsk: MUR 1984. – uw
 ▬ Świeżawska Hanka: Oskarżający obelisk. (przedruk z: Myśl Polska Londyn 1976 nr 19-20) – patrz w: Katyń. Wybór publicystyki 1943-1988. Myśl [1989]. – uw
 ▬ Świeżawski Ludwik [teksty w]: Geniusz niepodległości 1918-1933. W piętnastą rocznicę zmartwychwstania Polski. AViA Reprint 1989. – uw
 ▬ Świeżawski Stefan: Kultura a filozofia. – patrz w: Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. 5. 1984 s. 1-14. – uw – MM
 ▬ Święcicki Andrzej: Nauczanie Kościoła a ruch związkowy. – patrz w: Tydzień religijno-społeczny. Kraków 1981. Duszpasterstwo Akademickie „Na Miasteczku”. – uw
 ▬ Święcicki Andrzej [oprac.] – patrz: Kościół w Polsce. 1980. – uw
 opis książki Święcicki Marek: Pasażer na gapę. Opowiadania.
Londyn: Polska Fundacja Kulturalna, 1983.
22 cm, 153,[2] s.
ISBN 0-85065-117-4.
– uw – MM
 opis książki Święcicki Marek: Pasażer na gapę.
Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza Stop, [19]’86 [s. tyt.], [19]’87 [IV s. okł.].
A6, okł.kart., [2],5-153,[1] s., off. z masz., (c. 400 zł).
Przedruk z wyd.: Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1983.
CD-1340, CJ-1402, J-3452, BN-5562, Ka-2505, KS-4208*[wg CD], BJ-4589, FC-6634, Br-2778 – MM
 opis książki Święcicki Marek: Z mikrofonem przez historię.
Warszawa: Rytm, 1990.
21 cm, 240,[3] s., off. ze skł.
BJ-4590, FC-6635, Br-2779 – uw
 ▬ Święcicki W. [teksty w]: Błogosław Ojczyźnie, wyrwij ją z niewoli … Polskie kolędy patriotyczne 1861 – 1983. KOS [1987]. – uw
 opis książki Święto Niepodległości. Jednodniówka 11 listopada 1981.
Kraków: Ruch Młodej Polski, 1981.
A5, [16] s., off. z masz.
Tytuł nagł.
BK-649, BN-5563*[wg BK], BJ-4591[stdr.], FC-4063[stdr.] – op
 ▬ Świętych obcowanie. O życiu pozagrobowym. - patrz: [Fulla Horak]: Świętych obcowanie. O życiu pozagrobowym. [po 1978]. – uw
 ▬ Świnarski Adam – patrz: Duchiński Tadeusz, Świnarski Adam, Lenkiewicz Antoni [oprac]: Samorząd – twój los w twoich rękach. Wrocław: NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionu Dolny Śląsk 1981. – uw
 ▬ Świt. Wydawnictwo. Wrocław.
– Konwersatorium „Doświadczenie i przyszłość”: Raport o stanie Rzeczypospolitej i drogach do jej naprawy. 1980.
– Gdańsk sierpień ’80. Zbiór [wierszy]. [1980-1].
– Wańkowicz Melchior: Dzieje rodziny Korzeniewskich. 1981. – MM
– Lipschütz Leo: Dzień i noc. 1981.
– Żeromski Stefan: Na probostwie w Wyszkowie. 1981. – MM
– Czapski Józef: Boh wielieł. 1981. – MM
– Pawlak Antoni: Książeczka wojskowa. 1981. – MM
– Herbst Lothar: Wyznania. 1981. – MM
– 8. – Lipski Jan Józef: Dwie ojczyzny – dwa patriotyzmy. 1981. – MM
– 9. – Lewickyj Borys: Terror i rewolucja. 1981. – MM
– 10. – Kopácsi Sándor: Węgry 56. 13 dni nadziei. 1981. – MM
– 11. – Obywatel a służba bezpieczeństwa. 1981. – MM
– uw
 opis książki Świtoń Kazimierz: Biała księga Kazimierza Świtonia.
B.m.: Komitet Samoobrony Społecznej „KOR”, b.r. [1979].
A4, [2],11 s., powiel.
Oświadczenie podpisano 8 stycznia 1979.
BN-0286, Ka-938, BJ-0243, FC-11676, Br-1183, ST15-0281 – MM
 ▬ Świtoń Kazimierz: Biała księga Kazimierza Świtonia.
– przedruk w: Dokumenty Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”. Warszawa: PWN; Londyn: Aneks, 1994 s. 703-712.
– uw – MM
 opis książki Świtoń Kazimierz: Spotkanie z Kazimierzem Świtoniem.
B.m. [Łódź]: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” przy Uniwersytecie Łódzkim, b.r. [1980].
A5, 5 s., off. z masz.
Tekst podpisano: Za zgodność Stefan Niesiołowski. Sygn. druk.: Wydz. Poligr.ZPP„Zenit” zam.1155/80 n. 20 egz. Opis spotkania w dniu 14 XII 1980 r. w Klubie Inteligencji Katolickiej w Łodzi.
– MM
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.