Polskie wydawnictwa niezależne 1976 - 1990 Bibuła - The Independent Press and Books in Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Uwagi o kolorach
  tła pod tekstem

Opis druku
niezależnego
posiadanego
w zbiorze
Opis druku
niezależnego
znanego tylko
z bibliografii
Opis książki
związanej
z wydaniami
niezależnymi
posiadanej
w zbiorze
Opis książki
związanej
z wydaniami
niezależnymi
znanej tylko
z bibliografii
Opis książki
z pogranicza
wydawnictw
niezależnych
Odnośniki, uwagi,
opisy druków nie
zaliczanych do
druków zwartych

Przybornik:


Historia tego
  tekstu w:
  web.archive.org:
Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Ta — Taw

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 21.05.2019 r.
 
 
 ▬ TAS [tekst] – patrz w: Grudzień w 15 rocznicę. Środowiska Twórcze Wybrzeża [1985]. – uw
 ▬ TB [krypt.] – patrz: Burek Tomasz – uw
 ▬ T. Huskowski – patrz: Tadeusz Huskowski – w pierwszą rocznicę śmierci „Tadeusza” – żołnierza Polski Podziemnej. Wrocław: NSZZ „Solidarność” Politechniki Wrocławskiej wrzesień 1985. – uw
 ▬ T.K. [tłum. przedmowy] – patrz: Koestler Arthur: Ciemność w południe. Warszawa: Wydawnictwo 1985 i wydania następne. – uw
 ▬ T. L. [projekt okładki] – patrz: Tyrmand Leopold: Cywilizacja komunizmu. Warszawa: Słowo 1985. – uw
 ▬ T.M. – patrz: Terlecki Mariann – uw
 ▬ T. R. – patrz: Robiński Tomasz – uw
 ▬ TS; T.S. [krypt. – właśc.: Tadeusz Syryjczyk] [tłum.] – patrz: Novak Michael: Duch demokratycznego kapitalizmu. Polityka Polska 1986; Novak Michael: Zmierzch socjalizmu. Wola [1986]; Wandycz Piotr: Z dziejów dyplomacji. Wrocław: Universitas 1989. – uw
 ▬ T.W.Z. [tłum.] – patrz: Wandycz Piotr: Stracone szanse. Stosunki polsko-amerykańskie 1939-1987. Warszawa: Głos 1987. – uw
 opis książki Ta która pokochała księżyc.
Warszawa: b.w., 1986.
A5, 182 s.
Antologia fantasy; 3.
Nakład 100 egz.
– uw[anonimowe wydanie klubowe – fantastyka]
 opis książki Tabako Tomasz: Strajk ‘88.
Warszawa: Nowa 1992.
Archiwum „Solidarności”.
ISBN 83-7054-042-2.
– uw – MM
 opis książki Tabela stawek.
B.m. [Kraków]: Wydawnictwo Myśli Nieinternowanej, b.r. [1985].
A5, 4 s., off. z masz., 5 zł.
J-4282*[wg Pil-2677], BN-5564*[wg Pil], KJ-692*[wg Pil] – op
 opis książki Tabin Marek: Konsumpcja a wartości.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A5 poz., 84 s.
Ka-4516 – op
 ▬ Tabin Marek [oprac.] – patrz: Problemy związane z wprowadzeniem systemu rekompensaty… [1981]. – uw
 ▬ Tabin Marek [tłum. tekstu: Polska wczoraj i dziś] – patrz: Brzeziński Zbigniew: Myśl i działanie w polityce międzynarodowej; Huntington Samuel P.: Przyszłość demokracji. Myśl [1985]. – uw
 ▬ Taborski Roman: Z tradycji polsko-wiedeńskich kontaktów kulturalnych. – patrz w: Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. 12. 1986 s. 95-107. – uw – MM
 ▬ Taborsky Edward [rozm.] – patrz: Charlton Michael: Czarny orzeł i ptaszki. Kryzys Imperium Sowieckiego – od Jałty do Solidarności. Historia mówiona. Warszawa: CDN 1989. – uw
 opis książki Tadeusz [pseud.]: Objawienia. Refleksje.
Oława [Warszawa]: b.w. [Unia Nowoczesnego Humanizmu], 1986.
A5, [2],17 s., off., [c. 70 zł].
Wolni z Wolnymi – Równi z Równymi.
K-3691, CJ-1403, J-3453, BN-5565*[wg K] – op
 ▬ Tadeusz [pseud.] [fotogr.] – patrz: Trzecia pielgrzymka do Polski. PWA [1987].. – uw
 opis książki Tadeusz Huskowski – w pierwszą rocznicę śmierci „Tadeusza” – żołnierza Polski Podziemnej.
Wrocław: NSZZ „Solidarność” Politechniki Wrocławskiej, wrzesień 1985.
A5, [2],68,[2] s., off., c. 120 zł.
W G i J błąd w tyt.
K-3100, G-85/109*, J-3454*, BN-5566*[wg K], BaBN, Ka-3862 – op
 opis książki Tadeusz Huskowski. Wyd. 2.
Wrocław: NSZZ „Solidarność” Politechniki Wrocławskiej, 1990.
A5, 81 s.
Tytuł okł.: T. Huskowski. [Konspiracja i Powstanie w relacjach „Tadeusza”]. Zawiera również: Inni o „Tadeuszu”.
– uw
 ▬ Tajber Artur [okł.] – patrz: Gombrowicz Witold: Operetka. Kraków: KOS 1981; Hłasko Marek: Drugie zabicie psa. Kraków: ABC 1981; Hłasko Marek: Opowiadania. Kraków: ABC [19]’81; – [proj. obw.] – patrz: Miłosz Czesław: Rodzinna Europa. KOS [1981]. – uw – uw
 opis książki Tajna Armia Polska. AK. 50 rocznica.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Klubów Myśli Robotniczej Baza, b.r. [1989].
A5, okł., [2],4,[2] s., powiel.
Tytuł okł.
S-250/1816, Ka-4433, Br-2838 – op
 opis książki Tajna Armia Polska – Konfederacja Zbrojna 1939-1941.
Warszawa: Biblioteka Historyczna, 1980.
A5, okł., 31 s., off. z masz.
Jest to wydana anonimowo pierwotna bądź skrócona wersja tekstu, który ukazał się kilka lat później jako: Kazimierz Malinowski: Tajna Armia Polska, Znak, Konfederacja Zbrojna. Zarys genezy, organizacji i działalności. Warszawa: Pax 1986. ISBN 83-211-0791-5.
Ł-422, BN-5567, Ka-3561[Biblioteka Historyczna i Literacka], Hoo99/199, Br-2837[fot.] – MM
 ▬ Tajna instrukcja dla ambasady sowieckiej. Instrukcja NK/003/47. Ściśle tajne. KAA/7/ CC 1 1 W. A5, 2 s., stdr. z masz. W ostatnim wierszu: Przedruk z WIS-a, pisma organizacji „Solidarność Walcząca” – Oddz. Katowice [nie widziałem nr 25/1986 i 30/1988 – w pozostałych tego tekstu nie ma] – uw – MM
 ▬ Tajna instrukcja dla ambasady sowieckiej. Instrukcja NK/003/47. – patrz: [Czterdzieści pięć] 45 zasad zniewolenia; Niezwykła biała plama. 45 zasad zniewolenia. – uw
 ▬ Tajne dokumenty PZPR. – patrz: Protokóły tzw. Komisji Grabskiego. Tajne dokumenty PZPR. – uw
 opis książki Tajne protokóły Najwyższej Izby Kontroli.
B.m. [Warszawa]: Tygodnik Wojenny, b.r. [1985].
A5, okł., [1],4-14 s., stdr. z masz., c. 50 zł.
Teksty 1.
Cena u góry I s. okł. Na ostatniej stronie okładki wykaz wydawnictw Biblioteki Tygodnika Wojennego. W obu wydaniach matryce tekstu zostały przygotowane z tego samego maszynopisu. We wszystkich opisach oprócz K podano inaczej niż na okładce: protokoły.
K-3101, G-85/398, J-3455, HN-000511227, Ka-3562, Br-2840 – MM
 opis książki Tajne protokóły Najwyższej Izby Kontroli.
B.m. [Warszawa]: Tygodnik Wojenny, b.r. [1985].
A6, okł., [1],4-14 s., stdr. z masz., c. 50 zł.
Teksty 1.
Cena na IV s. okł. W obu wydaniach matryce tekstu zostały przygotowane z tego samego maszynopisu. W: G, J, Ka, BJ i FC podano inaczej niż na okładce: protokoły.
G-85/399, CJ-1820, J-3456, BN-5568, Ka-2533, BJ-4592, FC-5696, Br-2839 – MM
 ▬ Tajne protokoły NIK. – patrz również: Korupcja polskiej „Nomenklatury”. (Z tajnych akt Najwyższej Izby Kontroli PRL). – uw
 ▬ Tajne Wydawnictwo Oświatowe TWO. Łódź.
- z. 1 - Człowiek - istota sumienna /szkic o twórczości Jerzego Andrzejewskiego/. 1983.
- z. 2 - Sejm czteroletni, Konstytucja ! [właśc. 3] Maja, Targowica /Teksty źródłowe/. 1983.
- z. 3 - Bratkowski Stefan: List otwarty do władzy. 1983.
- z. 4 - Turkuć Wacław doc. rehab.: Łopatologiczny słownik nowomowy. 1983.
- z. 5 - Przemyk Grzegorz: Syn a może sen. 1983.
- z. 6 - Węgierski Ludwik: Wiwisekcja systemu - rzecz o Aleksandrze Sołżenicynie. 1984.
- z. 7 - Turlejska Maria: Rozmowa z prof. dr. historii Marią Turlejską. 1984.
- z. 8 - Kukiel Marian: Sześć lat wojny o niepodległość. 1984.
- z. 9 - WOT: O umysłach nie zniewolonych, o fałszerzach literatury i mecenacie państwa. 1984.
- z. 10 - WOT: Imperializm Związku Radzieckiego. 1984.
- z. 11 - Leopold Czesław, Lechicki Krzysztof: Więźniowie polityczni w Polsce 1945-1956 /fragment/. 1985.
- z. 12 - Fedorowicz Jacek: Krótka biografia człowieka cenzurowanego. 1985.
– uw
 opis książki Tak się nie godzi. Zapis procesu Piotra Bednarza [w dn. 8-27.XII.1982 r. w Sądzie Wojewódzkim we Wrocławiu].
B.m. [Wrocław]: Victoria, b.r. [1984].
A5, okł., 174 s., powiel., c. 220 zł.
K-3102, G-84/476, J-3457, BN-5569, Ka-3027 – op
 ▬ Takieli Robert: Niebyt. [błędnie wg CJ-1404*] – patrz: Tekieli Robert: Nibyt. [1986]. – uw
 opis książki Talbott Strobe: Komunizm – widmo i walka.
Warszawa: Wydawnictwo Słowo, 1982.
A5, okł.kart., 35 s., powiel., c. 60 zł.
Przy współpracy Erica Amfitheatrofa i Richarda Hornika. Rys.: Eugene Mihaesco. Przedruk z: Time London z dn. 4.I.1982.
K-3105, G-82/261, J-3458, BN-5571, Ka-2510, BJ-4594, FC-5698, Br-2842 – MM
 opis książki Talbott Strobe: Komunizm.
B.m. [Lublin]: druk: ścigana [19]83.
A6, 31,[1] s., stdr. z masz., c. 40 zł.
Przy współpracy Erica Amfitheatrofa i Richarda Hornika. Przedruk z: Komunizm – widmo i walka. Time London z dn. 4.I.1982.
K-3103, G-83/531, J-3459, BN-5570, Hoo99/199, Ka-3991, BJ-4595, FC-5699, Br-2841 – MM
 opis książki Talbott Strobe: Komunizm – widmo i walka.
Warszawa: Unia 1984.
A5, okł., 35,[1] s., powiel., c. 60 zł.
Tytuł okł.: Komunizm. Przy współpracy Erica Amfitheatrofa i Richarda Hornika. Rys.: Eugene Mihaesco. Na okł. błędnie nazw. aut.: Talbot. Przedruk z: Time London z dn. 4.I.1982.
K-3104, G-84/477, J-3460, BN-5572*[wg K]=BN-5573, S-250/1737, Ka-2511, Br-2843 – op
 opis książki Tarchalski Mieczysław „Marcin” – „Grzegorz”: „Kaktus”. Włoszczowski Obwód Armii Krajowej. Część 1-2.
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1986].
A5, 215 + 216-380a s., off. z masz.
Na okł.: 74 pułk piechoty Armii Krajowej obwodu włoszczowskiego „Kaktus”.
BJ-4596, FC-5700 – op
 opis książki Tarchalski Mieczysław „Marcin” – „Grzegorz”: Włoszczowski Obwód Armii Krajowej. Monografia – pamietnik.
Gołuchów: Ośrodek Kultury Leśnej; Poznań: Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych, 1994.
24 cm, 323 s.
Część 1: Kaktus; część 2: Na ścieżkach małej wojny.
– uw
 ▬ Tarczyńska Maria [pseud. – właśc. Jolanta Kozak] [przekł.] – patrz: Knapp Stefan: Kwadratowe słońce. Wyzwolenie 1987. – uw
 opis książki Tardif Emil, Ronourt Pierre, Maindre Filip: Sprawozdanie z pobytu w Medjugorie trzech przedstawicieli z Odnowy Charyzmatycznej w Duchu Św. O. Emila Tardifa, ks. Pierre Ponourt, diakona Filipa Maindre.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1985].
A5, 26 s., off., [c. 100 zł].
Tytuł nagł.
K-3106, J-3461*[wg K], BN-5574*[wg K] – op
 ▬ Targalski Jerzy – patrz: Darski Józef [pseud.] – op
 opis książki Tarkowski Jacek: Podstawowe założenia systemu samorządu w Jugosławii.
B.m. [Warszawa]: NSZZ „Solidarność” – Region Mazowsze, b.r. [1981].
A4, okł., 8 s., powiel. jednostr.
Zasady działadia [!] związkowego w zakładzie pracy. NSZZ „Solidarność” – Region Mazowsze. Wszechnica Robotnicza.
Materiał roboczy przygotowany przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Na okładce spis treści: Samorząd pracowniczy; Samorząd terytorialny; Samorządne wspólnoty interesów; System delegacji; Porozumienia samorządowe; Inne mechanizmy samorządowe.
– MM
 opis książki Tarkowski Jacek: Podstawowe założenia systemu samorządu w Jugosławii. Materiał roboczy.
B.m. [Warszawa]: NSZZ „Solidarność” – Region Mazowsze, 1981.
A4, 7 s., powiel.
Wszechnica Robotnicza.
Przygotowany przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.
BN-5575, Hoo99/199, HN-000511230, UMK [Biblioteka Wszechnicy] – op
 ▬ Tarkowski Jacek – patrz: Ankwicz Michał [pseud.] – uw
 ▬ Tarnawa Andrzej [pseud.] – właśc. Maciej Łopuski – uw
 opis książki Tarnawa Andrzej [pseud.]: Gore! Historia pewnego elbląskiego pożaru.
Elbląg: Wydawnictwo Akcent; druk: Wydawnictwo Prasowe Myśl, 1988.
A5, okł., 18 s., off. z masz., c. 100 zł.
Nieznacznie zmieniony przedruk rozdziału książki pt.: Proces trwa. 1986.
CD-1341, J-3462, BN-5576, Ka-2512, KS-2668*[wg CD], BJ-2483, FC-9644, Br-2844 – op
 ▬ Tarnawa Andrzej [pseud.]: Partia. Grzebanie w ruinach. – patrz w: Zmęczeni kłamstwem. Warszawa: Kret 1985. – uw
 opis książki Tarnawa Andrzej [pseud.]: Proces trwa.
Warszawa: Wydawnictwo Przedświt, 1986.
A5, okł.kart., 94,[1] s., off. z masz., c. 370 zł.
Rec.: Tadeusz Bolduan: Ludzie rażeni losem. Przekaz 1987 nr 1 s. 75-78.
K-3692, G-86/319, Ł-424, CD-1342, CJ-1405, J-3463, BN-5577=BN-5578*[wg BUW - błędnie 1988], Ka-2513, Hoo99/199, KS-2667*[wg CD], BJ-2484, FC-9645, Br-2845 – MM
 ▬ Tarniewski Marek [pseud.] – właśc. Jakub Karpiński – uw
 opis książki Tarniewski Marek [pseud.]: Cele polityczne. Demokracja, wolność, równość i sprawiedliwość, niepodległość i suwerenność.
London: Odnowa 1983.
22 cm, 47 s.
ISBN 0-903705-49-4.
– uw

 ▬ Tarniewski Marek [pseud.]: Cele polityczne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie 1985. A5, okł., 21,[1] s., stdr. z masz., c. 50 zł. Zeszyty Edukacji Narodowej. Tytuł okł. S. 21-[22] - na III- IV s. okł. Zawiera: Demokracja, Wolność, Równość i sprawiedliwość, Niepodległość i suwerenność. Przedruk z wyd: Londyn: Odnowa 1983. Pod tekstem dat.: marzec/kwiecień 1981.
K-2037, G-85/136, J-1258, BN-1998, Ka-2516, Hoo99/199, HN-000510091, BJ-1539, FC-10377, Br-2846 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki Tarniewski Marek [pseud.]: Cele polityczne.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie 1985.
A5, okł., 21,[1] s., stdr. z masz., c. 50 zł.
Zeszyty Edukacji Narodowej.
Tytuł okł. S. 21-[22] - na III- IV s. okł. Wysokość kolumny druku na I s. okł.: 179,5 mm.
– MM
 opis książki Tarniewski Marek [pseud.]: Cele polityczne.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie 1985.
A5, okł., 21,[1] s., stdr. z masz., c. 50 zł.
Zeszyty Edukacji Narodowej.
Tytuł okł. S. 21-[22] - na III- IV s. okł. Wysokość kolumny druku na I s. okł.: 156,8 mm.
– MM

 ▬ Tarniewski Marek [pseud.] : Cele polityczne. – wydawano również pt.: Słownik polityczny. – uw
 opis książki Tarniewski Marek [pseud.]: Cele polityczne. Demokracja.
B.m. [Warszawa]: Myśl 1986.
A6, okł., 28 s., powiel., (c. 60 zł).
Tytuł okł. Przedruk z wyd: Londyn: Odnowa 1983.
K-3594*, G-86/115, CJ-907, J-1260, BN-1999, Ka-3565, Hoo99/199, HN-002196052, BJ-1541, FC-10379, Br-2847, ST15-4560, Nukat-2174453, {ECS-03731, Nukat-2068286[ECS] – chyba błędnie: 22 s.} – MM
 opis książki Tarniewski Marek [pseud.]: Cele polityczne. Demokracja, wolność, równość i sprawiedliwość, niepodległość i suwerenność.
Wrocław: Vist [19]’87.
A5, okł.kart., 43,[1] s., off. z oryg., c. 180 zł.
Przedruk z wyd: Londyn: Odnowa 1983.
KN’87-20, CJ-906, J-1259, BN-2000, Ka-2515, BJ-1542, FC-10380 – MM
 opis książki Tarniewski Marek [pseud.]: Cele polityczne. Wolność.
B.m. [Warszawa]: Myśl 1986.
A6, okł., 22 s., powiel., (c. 50 zł).
Przedruk z wyd: Londyn: Odnowa 1983.
K-3595, G-86/116, CJ-908, J-1261, BN-2001, Ka-2514, BJ-1540, FC-10378, Br-2848 – MM
 opis książki Tarniewski Marek [pseud.]: Działanie i przyszłość.
Londyn: Odnowa 1977.
22 cm, 29 s.
Polska w Świecie Współczesnym; 4.
ISBN 0 903705 13 3.
– uw – MM
 opis książki Tarniewski Marek [pseud.]: Działanie i przyszłość.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa, b.r. [po 1977].
A4, 18 s., powiel. jednostr.
S-95/2618, Ka-2517, BJ-1544, BaBN, BUW [16 k.], FC-10376 – op
 opis książki Tarniewski Marek [pseud.]: Działanie i przyszłość.
Wrocław: Oficyna NZS UWr [Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego], 1981.
A6, okł.kart., 22,[1] s., off. z oryg., [c. 15 zł].
BN-2002, Hoo99/199, Ka-3566, BJ-1545, FC-10375, Br-2849 – MM
 opis książki Tarniewski Marek [pseud.]: Ewolucja czy rewolucja.
Paryż: Instytut Literacki 1975.
22 cm, 284 s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 254.
Rec.: G.S.: Zapis 1978 nr 6 s. 112-117; wyd. Londyn 1979 s. 188-197.
– uw
 opis książki Tarniewski Marek [pseud.]: Ewolucja czy rewolucja. Fragment.
Kraków: Wydawnictwo „Alfa”, 1981 [1982].
A6, okł.kart., [4],9-82 s., off. z oryg., [c. 160-180 zł].
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1975 s. 9-82.
K-2038, G-82/116, Ł-425, BK-650, J-1262, BN-2003*[wg MBPŁ, BUW], Sup-322, Ka-3596, BJ-1546, FC-10386, KJ-239*[wg J], Br-2851 – MM
 opis książki Tarniewski Marek [pseud.]: Ewolucja czy rewolucja.
B.m.: b.w., b.r. [1984-1985].
A4 poz., 4-284,[1] s., off. z oryg., druk dwułam., c. 820 zł.
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1975.
K-2039, G-84/181, J-1263, BN-2004*[wg K], Sup-323 – op
 opis książki Tarniewski Marek [pseud.]: Ewolucja czy rewolucja.
B.m.: b.w., b.r.
A4 poz., 7-279 s., ksero.
Kopia wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1975.
ECS-04646 – op
 opis książki Tarniewski Marek [pseud.]: Krótkie spięcie (marzec 1968).
Paryż: Instytut Literacki 1977.
22 cm, 95 s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 274. Dokumenty; zeszyt 43.
– uw
 opis książki Tarniewski Marek [pseud.]: Krótkie spięcie.
Warszawa: Wydawnictwo Głos 1980.
A4, okł.kart., [2],5-55 s., powiel.
Tytuł okł. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1977.
Ł-426c, BN-2007, Sup-324, Ka-3567, BJ-1550, FC-10387, Br-2852 – MM
 opis książki Tarniewski Marek [pseud.]: Krótkie spięcie.
Lublin: NZS 1981.
A4, 57,[1] s.
Przedruk z wyd.: Warszawa: Głos 1980.
BaBN – op
 opis książki Tarniewski Marek [pseud.]: Krótkie spięcie. (Wyd. drugie).
Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1981.
A4, okł.kart., [2],5-55,[1] s., powiel.
Przedruk. z wyd. Paryż: Instytut Literacki 1977.
Ł-426a, BN-2008, Sup-325, Ka-2518, Hoo99/199, BJ-1548, FC-10384, Br-2853 – MM
 opis książki Tarniewski Marek [pseud.]: Krótkie spięcie (marzec 1968).
Wrocław: Wydawnictwo MKZ NSZZ „Solidarność”, 1981.
A6, okł.kart., 95 s., off. z oryg., [c. 60 zł].
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1977.
Ł-426b, BN-2010=BN-2011*[wg BUW, BUS], Sup-326, HN-000546180, Ka-2519, BJ-1551, FC-10382, Br-2854 – MM
 opis książki Tarniewski Marek [pseud.]: Krótkie spięcie (marzec 1968).
Paryż: b.w., jesień 1987.
11 cm, 93,[1] s., ksero.
Kopia z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1977. Na s. [5] inf.: Książka ta, powielona w ilości 100 egzemplarzy, nie jest przeznaczona do sprzedaży. Autora i wydawcę oryginału prosimy o wybaczenie, że uczyniliśmy to bez ich zgody. Poniżej tego tekstu wpisano długopisem numer w kółku: 20.
Sup94-254 – uw – MM
 ▬  Następne wydanie pod właściwym nazwiskiem autora: Jakub Karpiński – uw
 opis książki Tarniewski Marek [pseud.]: Niezależność i demokracja.
London: Odnowa, b.r. [1980].
22 cm, 30 s.
Zawiera teksty: Niezależność, solidarność, porozumienia obywateli; Niezależność i nieporozumienia; Polaryzacja i różnorodność; Spór o gospodarkę; Demokracja, inicjatywa, kontrola społeczna; Niepodległość od wewnątrz. Pierwodruki w: Głos nr 1, 3-6, 10, październik 1977 - październik 1978. ISBN 0-903705-32-X.
– uw – MM
 opis książki Tarniewski Marek [pseud.]: Niezależność i demokracja. {Piervsze [!] wyd. krajove [!]}.
Warszava [!]: Międzyzakładowa Struktura „Solidarności” M.S.S., [19]86.
A6, okł., [2],5-29,[1] s., off. z oryg., [c. 60-80 zł].
Przedruk z wyd.: London: Odnowa [1980].
K-3597, G-86/117, CJ-911, J-1268, BN-2018, Ka-2520, BJ-1557, FC-10393 – MM
 opis książki Tarniewski Marek [pseud.]: Nowy ustrój i ewolucja.
Warszawa: Głos 1979.
A4, okł.kart., 50 s., powiel.
Biblioteka Głosu.
Przedruk fragm. z: Ewolucja czy rewolucja. Paryż: Instytut Literacki 1975.
BN-2019, Sup-328, Hoo99/199, HN-000528935, Ka-3921[…i rewolucja], BJ-1558, FC-10394, Br-2856 – MM
 opis książki Tarniewski Marek [pseud.]: Nowy ustrój i rewolucja.
Warszawa: Oficyna Wolnego Słowa 1983.
A5, 37 s., off. z masz.
Tytuł okł. Wg Sup, BJ i FC tytuł: …i ewolucja.
K-2042*, G-83/203[*], J-1269, BN-2020, S-96/1423, Sup-329*[wg S, BN], Ka-3804, BJ-1559, FC-10395 – op
 opis książki Tarniewski Marek [pseud.]: Płonie komitet. (Grudzień 1970 – Czerwiec 1976).
Paryż: Instytut Literacki 1982.
22 cm, 198 s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 359.
ISBN 2-7168-0012-X.
– uw
 opis książki Tarniewski Marek [pseud.]: Płonie komitet. (Grudzień 1970 – Czerwiec 1976).
Łódź: Solidarność Walcząca, druk: Oficyna Wydawnicza Pokolenie, 1986.
A6, okł.kart., [2],7-197,[1] s., off. z oryg., c. 500 zł.
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1982.
G-86/118, Ł-427, CJ-912, W-21, BŁ-62, J-1271, BN-2023, Sup-330=Sup-331*[wg ILwK], Ka-2521, BJ-1561, FC-10402, Br-2857, ECS-01066, ST15-4574, Nukat-177042 – MM
Odmiany:
– Wysokość kolumny druku na przodzie okł.: 121 mm. Egz. nieobcięty: 153 x 109 mm. – MM
– Druk okł. j.w. Egz. mocno obcięty: 134-136 x 98 mm. – MM
– Wysokość kolumny druku na przodzie okł.: 123,4 mm. – MM
 opis książki Tarniewski Marek [pseud.]: Płonie komitet. (Grudzień 1970 – Czerwiec 1976).
Warszawa: Wydawnictwo Grup Oporu „Solidarni”, 1989.
A5, okł.kart., 198 s., off. z oryg., [c. 5000 zł].
Oprac. graf.: Joanna Rydz. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1982.
BN-2025, Sup-333, Ka-3568, BJ-1562, FC-10403, Br-2858 – MM
 ▬  Następne wydanie pod właściwym nazwiskiem autora: Jakub Karpiński – uw
 opis książki Tarniewski Marek [pseud.]: Pochodzenie systemu.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza, b.r. [sierpień 1977].
A4, [18] k., powiel. spiryt.
Tytuł okł. Przedruk fragmentów z: Ewolucja czy rewolucja. Paryż: Instytut Literacki 1975. Jest to pierwsza publikacja z logo NOW-ej: „n”.
BN-2028, S-96/2619, Sup-335, Ka-4434, BJ-1564, FC-10400, Br-2861{opr.kart., [1],17 k., masz.} – uw
 opis książki Tarniewski Marek [pseud.]: Pochodzenie systemu.
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1977].
A4, okł., [1],26 k., masz. przeb.
BJ-1565, FC-10399 – MM
 opis książki Tarniewski Marek [pseud.]: Pochodzenie systemu.
Łódź: Mowa Międzyzakładowa Oficyna Wydawnicza, b.r. [1981].
A4, okł.kart., 21,[1] s., err., powiel., c. 20 zł.
Seria: Dokumenty.
Przedruk z wyd.: Warszawa: Nowa 1977. Dołączono ulotkę [A5, off. z masz.] datowaną: czerwiec 1981, informującą, że jest to pierwsza pozycja wydawnicza.
BŁ-63, BN-2026*[wg MBPŁ], Sup-337 – MM
 opis książki Tarniewski Marek [pseud.]: Pochodzenie systemu.
B.m. [Warszawa, Łódź]: Niezależna Oficyna Wydawnicza, maj 1981.
A4, okł.kart., 5,5a,6-16 s., powiel., [c. 20 zł].
Tytuł okł. Inf. o dacie wyd. na s. 5a. Przedruk z wyd.: Nowa 1977. Maszynopis pisano w Łodzi, skąd posiadam kilka przebitkowych kopii stron powstałych przy pisaniu tekstu na matrycy białkowej (s. 3-5). Okł. drukowano w Łodzi wg projektu Wojciecha Hempla.
[BN-2027, ECS-04938, Nukat-734408 – brak inf. o s. 5a i r.w.], Sup-336, BaBN-b1276228, Ka-2523, Hoo99/199, BJ-1566, FC-10398, Br-2860, ST15-4578 – MM
 opis książki Tarniewski Marek [pseud.]: Porcja wolności. (Październik 1956).
Paryż: Instytut Literacki 1979.
22 cm, 141,[3] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 311.
Rec.: Mikołaj Piątek. Kultura Paryż 1980 nr 5/392 s. 131-133.
– uw – MM
 opis książki Tarniewski Marek [pseud.]: Porcja wolności. (Październik 1956).
Polska [Gdańsk]: Alternatywy V, 1981.
A6, okł.kart., [2],7-141,[2] s., off. z oryg.
S. [143] off. z rękopisu. Tytuł na okł. rozmieszczony w dwu wierszach, na s. tytułowej w jednym wierszu. Wysokość kolumny druku wraz z paginacją na s. 7: 94,1 mm; na s. 12: 120,0 mm. Na s. [2] nazwa „Instytut Literacki” czcionkami bez szeryfów.
{Ł-428a, BN-2037, Ka-2524, Br-2864 – bez określenia typu}, Sup-341, BJ-1570, FC-10411, PA09 s.29 – MM
 opis książki Tarniewski Marek [pseud.]: Porcja wolności. (Październik 1956).
Polska [Gdańsk]: Alternatywy V, 1981.
A6, okł.kart., [2],7-141,[2] s., off. z oryg.
S. [143] off. z rękopisu. Tytuł na okł. i s. tytułowej rozmieszczony w jednym wierszu. Blok książki taki sam jak w wyd. powyżej. Inna jest jedynie okładka.
Sup-340, BJ-1571, FC-10412 – MM
 opis książki Tarniewski Marek [pseud.]: Porcja wolności. (Październik 1956).
Polska [Łódź]: Alternatywy V, 1981.
A6, okł.kart., [2] s. czyste, [2],7-141,[2] s., [3] s. czyste, off. z oryg., [c. 400 zł].
Nieco zmieniony przedruk kserooffsetowy z wydania gdańskiego. S. [143] off. z oryg. Tytuł na okładce i s. tytułowej rozmieszczony w dwu wierszach. Wysokość kolumny druku wraz z paginacją na s. 7: 93,0 mm; na s. 12: 118,8 mm. Na s. [4] nazwa „Instytut Literacki” czcionkami z szeryfami [kopia z wydania paryskiego].
Sup-339, BŁ-64[21 cm ?] – MM
 opis książki Tarniewski Marek [pseud.]: Porcja wolności. (Październik 1956).
Polska: Alternatywy 1981.
A5, okł.kart., [4],156 s., off. z masz.
Sup-342, BJ-1572, FC-10409 – MM
 opis książki Tarniewski Marek [pseud.]: Porcja wolności.
Gdynia: KZ NSZZ „Solidarność” przy Wyższej Szkole Morskiej, b.r. [1981].
A5, okł.kart., [4],7-123,[1], off. z masz.
Zeszyty Problemowe. Do użytku wewnątrzzwiązkowego.
Przedruk z wyd.: Alternatywy. Sygn. druk.: Pow. WSM Gdynia 1176/81 n.600.
BN-2032*[wg Kultura], Sup-343*[wg ILwK], BJ-1569, FC-10410, ECS-04969, Nukat-3440379[ECS] – MM
 opis książki Tarniewski Marek [pseud.]: Porcja wolności. (Październik 1956).
B.m. [Wrocław]: b.w. [Solidarność Walcząca], b.r. [1985].
A6, [2],7-141,[7], off. z oryg., [c. 300 zł].
Przedruk anonimowy. Brak okładki. Po tekście dwie strony czyste i na końcu karta przedtytułowa ze stroną z numerem Biblioteki „Kultury” na końcu tomu. Na s. [144] zachowano francuską notę drukarską. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1979.
K-2044, G-85/139, J-1274, BN-2036*[wg J], BaBN[2 wersje], Sup-345*[wg J], HN-000552544, Ka-3571, BJ-1573, FC-10408 – MM
 opis książki Tarniewski Marek [pseud.]: Porcja wolności. (Październik 1956).
Warszawa: Wydawnictwo In Plus, [19]85.
A6, okł.kart., 141,[3] s., off. z oryg., c. 300 zł.
Oddano do druku w październiku 1985 [na s. 144]. Przedruk z wyd: Paryż: Instytut Literacki 1979.
K-2043, G-85/140, Ł-428b, J-1275, BN-2035, Sup-344, Ka-2525, {BJ-1574, FC-10407[w obu błędnie – off. z masz.]}, Br-2865 – MM
 opis książki Tarniewski Marek [pseud.]: Porcja wolności.
Warszawa: Wydawnictwo Grupy Polityczne W[ola], 1986.
A6, okł.kart., [2],7-141,[3] s., off. z oryg., c. 300 zł.
Tytuł okł. Oddano do druku w październiku 1985 [na s. 144]. [Przedruk z wyd: Paryż: Instytut Literacki 1979].
G-86/119, CJ-913, J-1276, BN-2033, Sup-346, Ka-3569, BJ-1575, FC-10405, Br-2862 – MM
 opis książki Tarniewski Marek [pseud.]: Porcja wolności.
Warszawa: Wydawnictwo G.O. Solidarni, 1989.
A5, okł.kart., [2],VII,7-141,[2] s., off. z oryg., [c. 4500-5000 zł].
Sprzed sierpniowej perspektywy; 1.
Zawiera: Jerzy Eisler: Przedmowa do wydania krajowego. Opracowanie graficzne: Joanna Rydz. Przedruk z wyd: Paryż: Instytut Literacki 1979.
BN-2034, Sup-347, Ka-3570, BJ-1576, FC-10406, Br-2863 – MM
 opis książki Tarniewski Marek [pseud.]: Słownik polityczny.
Warszawa: Wydawnictwo Głos, 1982.
A5, okł., [2],23,[2] s., off. z masz.
Zawiera teksty: Demokracja (I, II); Wolność (I, II); Równość i sprawiedliwość (I, II); Niepodległość i suwerenność (I i II).
K-2049, G-82/117, J-1277, BN-2044, Ka-2526, Hoo99/199, HN-000548971, BJ-1583, FC-10419, Br-2866 – MM
 opis książki Tarniewski Marek [pseud.]: Słownik polityczny.
Warszawa: tur [Towarzystwo Uniwersytetów Robotniczych], 1984.
A5, okł., 35,[1] s., powiel., c. 80 zł.
Biblioteka tur.
Zawiera tekst: Od redakcji. Przedruk z wyd.: Warszawa: Głos 1982.
K-2047, J-1279, BN-2047=BN-2046[c. 70 zł], BaBN-b1276247 [c. 70 zł]+b1276248 [c. 80 zł], Ka-2528, Hoo99/199, ECS-03220, Nukat-717653 – MM
Odmiany okł.:
- Druk na okł. w kolorze czarnym. ST15-4588 - MM;
- Druk na okł. w kolorze brązowym. BJ-1585, FC-10421, ST15-4589[nadruk kolorowy] - MM
 opis książki Tarniewski Marek [pseud.]: Słownik polityczny.
Poznań: Wydawnictwo Głosy, 1985.
A4, okł.kart., [2],5-24,[2] s., powiel., c. 80 zł.
K-2045*, J-1280*, BN-2043, Ka-2530, BJ-1587, FC-10423, Br-2868 – MM
 opis książki Tarniewski Marek [pseud.]: Słownik polityczny.
Warszawa: Unia, 1985.
A5, okł., 48 s., powiel., c. 130 zł.
K-2048, G-85/141, J-1281, BN-2048, Ka-2527, Hoo99/199, HN-000511235, BJ-1588, FC-10424, Br-2867[fot.] – MM
 opis książki Tarniewski Marek [pseud.]: Słownik polityczny.
Wrocław: Agencja Informacyjna „Solidarności Walczącej”, 1985.
A5, okł., [2],33,[1] s., powiel., [c. 80 zł].
Tytuł okł.
J-1282*[wg Pil-2698], BN-2049*[wg BUW], BJ-1589, FC-10425 – op
 opis książki Tarniewski Marek [pseud.]: Słownik polityczny.
B.m.: b.w., b.r. [po 1982].
A5, [2],23,[2] s., off. z masz.
Przedruk {kopia} wyd.: Warszawa: Głos 1982.
BJ-1584, FC-10420 – op
 opis książki Tarniewski Marek [pseud.]: Słownik polityczny.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1984].
A5, okł., 21 s., off. z masz., c. 70 zł.
S. 21 na III s. okł. Przedruk z wyd.: Warszawa: Wydawnictwo Głos 1982.
K-2046, G-84/182, J-1278, BN-2045*[wg K], Ka-2529, BJ-1586, FC-10422 – MM
 ▬ Tarnopolski Marek [pseud. – właśc. Andrzej Friszke]: [o referacie] – patrz: Chruszczow Nikita: Tajny referat Chruszczowa. O kulcie jednostki i jego następstwach. – uw
 ▬ Tarnowska Oficyna Wydawnicza.
- Leszek Kołakowski: Rewolucja jako piękna choroba. 1981;
- Ewa Milewicz: Gdańsk, sierpień ’80. 1981;
- Czesław Miłosz: Wiersze. Wyd. 2. 1981;
- Obywatel a służba bezpieczeństwa. Poradnik życia społecznego w PRL. 1981;
- Victor Serge: Losy pewnej rewolucji. ZSSR 1917-1936. 1981. – MM;
- Aleksander Sołżenicyn: Zmierzch odwagi. 1981. – MM. – uw
 ▬ Tarnowski Jan [wywiad] – patrz: Woźnicki Andrzej: Wielkie rekolekcje. [1988]. – uw
 ▬ Tarnowski Jan Kazimierz [pseud.]: Kościół od wewnątrz zagrożony. – patrz: Kościół od wewnątrz zagrożony. Warszawa: Instytut Dokumentacyjno – Wydawniczy „Polska Myśl Narodowa” 1984. – uw
 ▬ Tarnowski Karol: Problematyka zła u Jean Naberta. – patrz w: Wieczory filozoficzne 17-20 XI 1980. [Kraków]: Duszpasterstwo Akademickie OO. Dominikanów Beczka [1980]. – uw
 opis książki [Tarnowski Mieczysław]: Najpierw trzeba uwolnić duszę. Rozmowa z Mieczysławem Tarnowskim – I; Czesław Odrowąż [pseud.]: Cena antracytu; Jesteśmy faktycznie niewolnikami. Rozmowa z Mieczysławem Tarnowskim – II.
Wrocław: Inicjatywa Wydawnicza Aspekt, luty 1986.
A5, 15 s., off. z masz., [c. 20-30 zł].
W pierwszej części rozmówca anonimowy, w drugiej A. Łaszcz [pseud.]. Nadbitka z: Obecność Wrocław 1985 nr 12 s. 71-85, 104. Właściwe nazwisko A. Łaszcza i Czesława Odrowąża - Jerzy Przystawa.
K-3693, CJ-1406, J-3464, BN-5579, Hoo99/195[Rozmowa…], BJ-4599, FC-5723 – MM
 ▬ Tau [pseud. – właśc. Wiktor Klint] – patrz w: Rozmowy niekontrolowane. Paryż: Instytut Literacki 1983. oraz: Jędrychowska Jagoda [pseud.]: Rozmowy niekontrolowane. Poznań: SAWW ©1990. – uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.